UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

FACULTATEA „ŞTIINŢE ECONOMICE”
CATEDRA „MANAGEMENT ŞI MARKETING”
Admis la susţinere
Şeful catedrei „Management şi Marketing”
Burlacu Natalia
Dr. hab., prof. univ.
___________________
(semnătura)
”____” _________ 2011

TARACHIU ŞTEFAN CALIN
ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA ULTERIOARA A
CIRCULAŢIEI DOCUMENTELOR DEPARTAMENTULUI
RESURSE UMANE
363.1 – Business şi administrare
TEZA DE LICENŢĂ
Conducător ştiinţific: _______________ Drăgălin Iuliana
(semnătura) lector superior


Consultant _______________ Nan Costică
(semnătura) dr. conf.

Autor _______________
(semnătura)


Chişinău- 2011