RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Minggu 1-2 Tajuk Aspek 2 Pengalaman Muzikal Objektif / Hasil Pembelajaran 1: Menyanyi lagu sambil berdiri / duduk dengan postur yang betul ,sebutan lirik yang jelas dan pernafasan yang betul dan teratur. 2. Mempraktikkan postur,sebutan,pernafasan dan peng hasilan ton yang betul ketika menyanyi secara berpandu. Isi Kandungan 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian    3 - 4 Aspek 1 Persepsi Estetik 2: Menepuk / memainkan meter lagu yang diperdengardengan mengikut tempo yang tepat. 1: Mengenal pasti meter lagu yang diperdengar kan dengan betul. 1.1 IRAMA 1.1.1 Meter Postur Sebutan Pernafasan 2. Latihan vokal atau menyebut lirik lagu secara berirama / latihan penghasilan ton. 3. Latihan pernafasan dan kawalan nafas. Cadangan Aktiviti 1. Latihan persediaan diri sebelum menyanyi.

1. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2an , 3an dan 4an. 2. Menghitung beat mengikut tekanan detik pertama dalam setiap bar.

5

Aspek 1 Persepsi Estetik

1: Menyatakan tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul. 2. Menyanyikan lagu yang telah dipelajari dengan mengikut tempo yang tepat / betul. 3. Mengenal pasti jenis perubahan tempo yang diperdengarkan dengan betul.

1.1 IRAMA 1.1.2 Tempo    Perubahan tempo Ansur cepat Ansur lambat

1.Menyanyikan pelbagai jenis lagu yang berlainan tempo. 2. Membuat gerakan kreatif mengikut perubahan tempo yang diperdengar kan.

6 - 7 Aspek 2 Pengalaman Muzikal 1: Memegang alat perkusi dengan teknik yang betul. 2: Memainkan alat perkusi mengiringi lagu yang diperdengarkan dengan teknik yang betul.

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan alat perkusi  Memegang dan mengendalikan alat perkusi. dengan teknik yang betul 1. Meneroka alat perkusi secara bebas dari segi cara memegang dan membunyikannya. 2. Mempraktikkan teknik memegang dan memainkan alat perkusi sambil menyanyi,membuat gerakan kreatif dan mendengar muzik.

8 - 9

Aspek 3 Ekspresi Kreatif

1. Menghasilkan bunyi-bunyian menggunakan bahagian anggota badan : 2. . Menghasilkan bunyi-bunyian menggunakan alat perkusi.    Petik jari / Kerincing Tepuk pipi / Kastanet Hentak kaki / Tamborin 1: Mengecam / menepuk nilai not panjang (not minim) dan not pendek (not krocet) dengan tepat 2. Menepuk corak irama yang diperlihatkan dengan tepat. 3. Memainkan alat perkusi ringan dengan mengikut not dengan tepat.

3.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui :

1. Menghasilkan bunyi dengan perkusi badan. 2. Meneroka dan merasai pelbagai kesan bunyi dengan alat perkusi. cth: Drum Bes = guruh Kayu tik-tok = bunyi jam Kastanet = tapak kasut

Meneroka pelbagai bunyi   Perkusi badan Alat Perkusi

10 - 12

Aspek 1 Persepsi Estetik

1.1.3 Corak Irama

1. Mendengar contoh nilai not panjang dan not pendek dan tanda rehat.

  2.Memainkan not panjang dan not pendek menggunakan alat   berpandukan not. perkusi ringan  

3. Menyatakan nilai not dan tanda rehat yang diperdengarkan.

13 - 14

Aspek 1 Persepsi Estetik

1: Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah dalam julat 2 oktaf yang diperdengarkan dengan betul . 2: Membanding beza aras pic yang dimainkan . 3. Mengajuk / membunyikan aras pic yang dimainkan dengan betul / tepat.

1.2 MELODI 1.2.1 Pic    Aras pic : Pic tinggi Pic rendah

1. Mendengar,membunyikan dan memainkan pic tinggi dan rendah. 2. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. 3. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang diperdengarkan.

15 - 16

Aspek 1 Persepsi Estetik

1: Mengecam rentak Mac , Masri dan Waltz dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul. 2: Menepuk rentak Mac, Masri dan Waltz dengan betul secara berpandu. 3: Membanding beza corak irama rentak Mac dan Masri pada lagu yang diperdengarkan dengan betul.

1.1 IRAMA 1.1.4 Corak Irama    Rentak Mac Rentak Masri Waltz

1. Mendengar dan menyanyikan lagulagu berentak Mac, Masri dan Waltz. 2. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac, Masri. Dan Waltz 3. Kaitakn rentak dengan aktiviti harian.

17 - 18

Aspek 1 Persepsi Estetik

1: Membanding beza antara bunyi dinamik kuat dan bunyi dinamik lembut. 2: Menyanyikan lagu mengikut tanda dinamik dengan betul secara berpandu. 3. Menyanyikan lagu mengikut tanda dinamik yang dicipta sendiri.

1.3 EKSPRESI 1.3.1 Dinamik

1. Mendengar dan menyanyikan lagu yang mempamerkan dinamik lembut dan kuat. 2.Membuat gerakan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari dan dinyanyikan.

 

Lembut (P) Kuat (f)

19 - 20

Aspek 1 Persepsi Estetik

1: Menyatakan mud lagu yang diperdengarkan dengan betul. 2. Membanding beza mud yang terdapat dalam dua buah lagu yang diperdengarkan dengan betul. 3. Menyanyikan lagu yang telah dipelajari mengikut mud yang sesuai.

1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud    Riang Sedih Bersemangat

1. Mendengar dan menyanyikan lagulagu pelbagai mud. 2. Membuat gerakan kreatif untuk menunjukkan mud. 3. Memilih dan memainkan alat perkusi yang sesuai untuk menunjukkan mud.

21

Aspek 2 Pengalaman Muzikal

1: Menyanyi lagu yang telah dipelajari mengikut tempo , melodi dan ekspresi lagu dengan betul secara solo / berkumpulan.

2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 (a) Menyanyi :    Tempo Melodi Ekspresi

1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara solo atau kumpulan dengan tumpuan kepada teknik nyanyian dan konsep muzik.

22 - 23

Aspek 2 Pengalaman Muzikal

1. Menyanyikan secara solfa pic La , So , Mi , Re , Do dengan betul secara berpandu.

2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.1 ( b) Pic

1. Membuat latihan solfa dengan pic La , So , Mi , Re , Do. 3. Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic La So Mi Re Do.

Solfa La , So , Mi , Re , Do

24 - 25

Aspek 3 Ekspresi Kreatif

1: Mengubahsuai sebahagian lirik lagu dengan baik berdasarkan lagu pilihan sendiri. 2: Mengubahsuai keseluruhann lirik lagu dengan baik berdasarkan lagu yang diberi / ditetapkan.

3.2 IMPORVISASI   Pengalaman Kreatif Lirik / Senikata

1. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. 2. Membuat improvisasi lirik lagu yang yang dipilih secara individu / ber kupulan. 3. Menyanyikan semula lagu tersebut.

26

Aspek 1 Persepsi Estetik

1: Mengajuk dan menyanyikan ostinato irama dalam lagu yang diperdengar dengan betul.

1.1 IRAMA  Ostinato Irama

1. Mendengar contoh jenis ostinato irama. 2. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi ringan.

27 - 28

Aspek 2 Pengalaman Muzikal

1: Memainkan detik lagu menggunakan alat perkusi dengan mengikut tempo yang betul. 2: Memainkan tekanan lagu dengan betul dalam lagu bermeter 2 atau 4 4 4

2.2 PERMAINAN ALAT 2.23 Memainkan alat perkusi. 1. Memainkan alat perkusi untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental dalam meter 2 dan 4 4 4.

Tekanan 2an 3an dan 4an

29 - 30

Aspek 2 Pengalaman Muzikal

1: Memainkan alat perkusi menguikut dinamik yang ditetapkan dengan betul tanpa iringan muzik. 2: Memainkan alat perkusi mengikut dinamik yang ditetapkan dengan betul dengan iringan muzik.

2.2 PERMAINAN ALAT 2.2.2 Memainkan alat perkusi  Dinamik

1. Memainakan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

31 - 33

Aspek 1 Persepsi Estetik

1: Mengenal pasti seksyen dalam lagu yang dipelajari dengan betul secara berpandu 2. Melebalkan seksyen lagu yang diperdengarkan dengan tepat / betul.

1.2 MELODI 1.2.5 Bentuk  Struktur AB , ABA

1. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu berbentuk AB dan ABA. 2. Membuat gerakan kreatif berdasakan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA.

34

Aspek 1 Persepsi Estetik

1: Mengecam alat-alat perkusi yang dimainkan / digunakan dalam lagu yang diperdengarkan. 2: Membanding beza bunyi alat-alat perkusi yang diperdengarkan dengan respon yang sesuai

1.2 MELODI 1.2.4 Warna Ton  Alat Perkusi

1. Mengecam dan mengenal pasti bunyi alat perkusi yang mengiringi lagu. 2. Mengecam dan mengenal alat perkusi yang dimainkan dalam kumpulan.

35 - 36

Aspek 2 Pengalaman Muzikal

1: Mengimbangkan suara dan bunyi alat muzik dengan baik secara berpandu dalam persembahan nyanyian dan muzik instrumental. 2: Mempraktikkan disiplin persembahan dalam nyanyian dan permainan muzik instrumental secara tekal.

2.2 KRITERIA PERSEMBAHAN  KESEIMBANGAN ETIKA PERSEMBAHAN

1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara kumpulan. 2. Memainkan alat perkusi mengiringi pelbagai jenis lagu secara kumpulan. 3. Menyanyi dan memainkan alat perkusi dalam pelbagai jenis lagu secara kumpulan.

37- 38

Aspek 3 Ekspresi Kreatif

1: Membina beberapa corak irama yang sesuai dengan menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. 2: Memainkan / menepuk corak irama yang dibina dengan tepat / betul.

3.3 REKACIPTA   Pengalaman kreatif Corak irama

1. Menyusun ikon bagi nilai not krocet minim dan tanda rehat krocet. 2. Membina corak irama dengan kad nombor.

39

Aspek 4 Penghargaan Estetik

1: Memberi respon / menyatakan pendapat tentang lagu yang diperdengarkan dari aspek :     warna ton Tempo Ekspresi Tekstur Mud

4.1 NYANYIAN       Memberi respon. Warna ton Tempo Ekspresi Tekstur Mud

1.Memberi reaksi secara lisan,bertulis dan gerakan kreatif terhadap lagu yang diperdengarkan. Contoh aktiviti : Mewarna Menanda pada senarai semak Menulis dan mencatat

dengan cara menulis / membuat catatan.

40

Aspek 4 Penghargaan Estetik

1: Memberi respon / menyatakan pendapat tentang muzik instrumental yang diperdengarkan dari aspek :     warna ton Tempo Ekspresi Tekstur Mud

4.2 MUZIK INSTRUMENTAL       Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo Ekspresi Mud

1. Menginterpretasi muzik yang diperdengarkan dengan gerakan yang sesuai. 2. Mendengar lagu berentak mac,masri dan waltz . 3. Mendengar pelbagai muzik vokal dan instrumental solo dan kumpulan.

dengan cara menulis / membuat catatan. 41. Aspek 4 Penghargaan Estetik 1. Mengenal pasti fungsi cirri-ciri lagu-lagu masyarakat Malaysia dengan betul / tepat. 4.3 Muzik Masyarakat Malaysia  Fungsi 1. Mendengar,menyanyikan dan memainkan pelbagai lagu masyarakat Malaysia.

Disusun atur Oleh : Hanapiah bin Bahal Jurulatih Utama Pen.Muzik Negeri Johor. 019-7466230

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful