CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

UVOD Veći dio ovog teksta sastoji se od povijesnog istraživanja i ubačenih komentara i sugestija, koje su relativno bezopasne u odnosu na temelje telemitskog učenja. No, ipak smo se usudili u nekim poglavljima izložiti svoje stavove, te čak i interpretirati dijelove Liber XV,' Gnostička Misa '. Dok sa jedne strane gledišta Liber XV teško možemo svrstati u publikacije klase A, sa druge je objašnjavanje i interpretacija bilo kojeg Crowley-og teksta ili djela uvijek riskantan posao i poduhvat. Crowley je, isto kao i svi drugi kabalisti prije njega, razumio vrijednost upotrebe višeslojnih značenja, kako bi se stvorio vektor (usmjerivač) usmjeren prema nevidljivoj i/ili opasnoj istini. Takva višeslojna značenja su izrazito prisutna u Liber XV, tako da interpretacijski materijali i modeli ovdje izloženi nikako ne iscrpljuju sva moguća značenja i misterije skrivene u ovom Crowley-evom remekdjelu. Namjerno smo, a bez sumnje i nenamjerno, ostavili mnoga višeslojna značenja nedirnuta. Umjesto pokušaja da u potpunosti objasnimo i trivijaliziramo misterije telemitskog gnosticizma upotrebom ' običnog, profanog jezika ', radije smo prikupili i koristili materijal koji je sugestivan i usmjerava prema nedokučivim dubinama ovih misterija, te potiče čitaoca na njihovo istraživanje. U svojim ' Ispovjestima ' Crowley navodi da je stvorio Liber XV sa ciljem da: ' kombinira najtvrđe racionalne koncepcije pojavnog univerzuma sa najuzvišenijim entuzijastičnim slavljenjima tog istog univerzuma ', te da ' ne izjavi ili ne nagovjesti niti jednu tvrdnju o prirodi koju ne bi potvrdio i najmaterijalističniji čovjek od znanosti. ' Crowley je očito uspio u oba ova svoja nauma, no po našem mišljenju, njegova duhovna interpretacija daleko više prožima Liber XV od materijalistične. ' Materijalistični čovjek od znanosti ' je svakako ' tvrdi ' dogmatičar materijalizma. Istinski čovjek od znanosti je osoba otvorenog uma i širokog, šarolikog znanja, on će razumijeti da kreacije kognitivnih (misaonih) procesa mitologije i religije imaju ogroman uticaj na ljudski um, kao i kreacije fenomenalnog (pojavnog) svijeta na ljudske osjetilne organe. Zbog toga smo u našem izlaganju predstavili ideje koje se nekima mogu učiniti opasno blizu realnosti nekih ' upitnih metafizičkih teorija '. Nadamo se da će takve osobe biti dovoljno razumne da dopuste našim čitaocima da procjene naše komentare u svijetlu svojih osobnih svijetiljki. U pripremi naših interpretacijskih materijala nastojali smo, kad god je to bilo moguće, oslanjati se na Crowley-eva tumačenja. Usprkos tome, neka od naših osobnih tumačenja su ovdje svakako izložena. Za nas je zbog toga neophodno izjaviti da materijal ovdje izložen striktno prikazuje naša osobna mišljenja i uvjerenja, a ne ona od O.T.O.-a, E.G.C.-a ili bilo čija druga. Svatko mora sam krčiti svoj put kroz đunglu, čak i oni koji sljede tragove svojih prethodnika, jer đungla brzo zamete i prekrije sve tragove. Kako navodi Soror Meral (Sestra Phyllis Seckler), Sestra Jane Wolfe je imala privilegiju sudjelovati u Gnostičkim Misama, pod Crowleyevim vodstvom, dok je boravila u Cefalu-u (iako, Crowley je rekao W.T.Smithu da su samo “fragmenti” Gnostičke Mise tamo izvođeni). Kada se vratila u Californiju, ona je u skladu sa svojim doživljajima u Cefalu-u pomagala W.T.Smithu i Regini Kahl u razvijanju standarda za izvođenje Gnostičke Mise u Agape Loži. Dakle, tradicija izvođenja Gnostičke Mise u Agape Loži bi tako predstavljala indirektni i djelomični prijenos standarda izvođenja Gnostičke Mise samog Crowleya; i ona je dala priličnu težinu u razvijanju preporuka koje prezentiramo. Opisi tradicija izvođenja Agape Lože koji su ovdje dani, su po sjećanju Sestara Meral i Grimaud, koje su obje bile članice Agape Lože.

1

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Želimo izjaviti svoju najtopliju zahvalnost našoj kongregaciji i svima drugima čije prijateljstvo, pomoć i vodstvo su nam omogućili da dovršimo ovo djelo. Tau Apiryon & Soror Helena P.S. Također je i prevodilac ovo teksta našao za shodno da pridoda svoja osobna tumačenja i shvaćanja. Ona će se uvijek nalaziti u zagradama i sa oznakom op.prev. – opaska prevodioca. Njihova prvenstvena svrha je da potaknu čitatelje da pridodaju svoje osobne interpretacije i shvaćanja, kako bi ih mogli nesebično podijeliti sa drugima; te da ih se podsjeti da uvijek prvenstveno sljede svijetlost svoga Svetog Anđela Čuvara. P.P.S. Nisam preveo dijelove koji su već detaljno obrađeni u ' Gnostička Katolička Crkva u Ordo Templi Orientis ' od Fr. Al-achada, izdavač Tahuti Studio, V.Gorica. Tu spadaju poglavlja Povijest Gnostičke Katoličke Crkve, Geometrija i Uređenje Hrama, te Kratke Biografije Gnostičkih Svetaca. Stoga je uputno u proučavanju Liber XV obavezno koristiti taj uradak kao temelj za daljnje proučavanje. POGLAVLJE I – UVOD U GNOSTIČKU MISU Tau Apiryon Aleister Crowley je napisao Liber XV, Gnostičku Misu, 1913. godine u Moskvi, godinu dana nakon svojeg naimenovanja u X stupanj, kao vođe Britanske sekcije O.T.O.-a od strane Theodora Reussa. Prema W.B. Crow-u, napisao ju je ' pod uticajem liturgije Svetog Basila Ruske Crkve '. Crowley je objavio Gnostičku Misu tri puta za vrijeme svoga života, 1918 g. u Internacionalu, 1919 g. u Ekvinoksu, tom III, br.1 (Plavi Ekvinoks), i 1929/30 g. u dodatku VI Magike u Teoriji i i Praksi (MTP). Theodor Reuss je publicirao njemačku varijantu 1920 g. (vidi 9. poglavlje). Gnostička Misa je prvi put javno slavljena u Nedjelju, 19. Maja 1933 e.v., od strane Wilfred T. Smitha i Regine Kahl u Hollywoodu, California. Crowley piše u 73. poglavlju svojih Ispovjesti (Crowley je umro u 73. godini svoga života, hebrejsko slovo GML=73, atu II, op.prev.): ' Tijekom ljeta 1913 e.v., cijela interpretacija centralne misterije Slobodnog Zidarstva postala je jasna u mojoj svijesti, i ja sam je izrazio u dramskoj formi u pjesmi 'Brod'. U nekim je vidovima lirični klimaks u toj pjesmi moje vrhunsko postignuće u prizivu; npr. onda kada hor započinje: ' Ti koji si ja onkraj svega što ja jesam...' Izgledalo mi je vrijedno to predstaviti kao himnu u ritualu Gnostičke Katoličke Crkve, koju sam kasnije tokom godine pripremio za upotrebu od strane O.T.O.-a; kako bi bila centralna ceremonija njegove privatne i javne svetkovine, korespondirajući sa Misom Rimske Katoličke Crkve. Dok se bavimo ovom temom mogu u potpunosti opisati njezinu svrhu. Ljudska priroda zahtijeva (u slučaju većine ljudi) zadovoljenje religijskog instinkta, i to se (opet u slučaju većine ljudi) može učiniti putem ceremonijalnih sredstava. Zbog toga sam želio kreirati ritual pomoću kojeg bi ljudi mogli ući u ekstazu, kao što je to uvijek i činjeno, pod uticajem odgovarajućeg rituala. Tokom zadnjih godina došlo je do nagomilavanja neuspjeha u postizanju toga cilja. Prvenstveno zbog toga što su postojeći kultovi šokirali intelektualna uvjerenja ljudskih masa i izbezumljivala njihov zdrav razum. Zato su njihovi umovi kritizirali njihov entuzijazam i onemogućili konzumaciju ujedinjenja njihovih individualnih duša sa univerzalnom dušom. Da bi čovjek uspio u tom postignuću, on mora biti poput mladoženje koji konzumira svoj brak, ako je njegova ljubav stalno podsjećana da su sve njegove intelektualne pretpostavke i sumnje podjednako apsurdne.

2

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

(Kada dođe do pojave osnaženog entuzijazma, zanosa ili ekstaze, bilo da se radi o uzdizanju kundalini ili spuštanju blagoslova-golubice, zna se pojaviti nevjerica, sumnja ili strah; poput one kada čovjek shvati da može letjeti ili hodati po vodi; u onom trenutku kada počne mentalno analizirati što mu se događa ekstaza se gubi, to studenta vodi kroz seriju, za svakog pojedinca specifičnih, vježbi i iskustava kako bi ta blokada bila otklonjena, a on mogao ući u stanje svijesti 'sad i ovdje'; kako John Stanfield Jones kaže ' vrijeme i mjesto Svetog Grala je uvijek sada i ovdje, a ne negdje i nekad ' op.prev. ) Odlučio sam da moj ritual treba slaviti uzvišenost operacije univerzalnih sila bez izlaganja upitnih metafizičkih teorija, te bez nagovještanja ili navođenja bilo koje tvrdnje o prirodi sa kojom se ne bi složio i najmaterijalističniji čovjek od znanosti. Površno gledano to može izgledati i zvučati teško i nevjerojatno; ali u praksi sam pronašao da je savršeno jednostavno kombinirati najtvrđe racionalne koncepcije fenomenalnog (pojavnog, materijalnog) sa najuzvišenijim i najentuzijastičnijim slavljenjima suptilnog i duhovnog. ' Riječ 'Misa' prema Rimskoj Katoličkoj Crkvi dolazi od Latinske riječi Missa ' otpuštanje, raspuštanje, obustava ', koja je uzeta iz fraze korištene u završnim fazama nekih starih liturgija ' Ite, missa est ' ( ' otiđite, ovo je kraj ' ), ( ' raspuštanje, hram se zatvara, raziđite se svojim kućama, otiđite u svoje šatore ', op.prev. ). Usprkos porijeklu svojeg imena, euharistika svetkovine Mise ne potiče originalno iz Kršćanstva, niti je ekskluzivno vlasništvo iti jedne religije. Crowley je u liturgijama rimskih i ruskih rituala pronašao komplicirane i predivne uzorke sa bogatom simboličnom tradicijom, kako sjaje između slojeva okorjele skolastične religijske dogme. Euharistijski ritual koji čini srž Mise je daleko stariji od Kršćanstva, zato su neki protenstantski teolozi označili Misu i njezine simbolične komponente kao dokaz kvarenja Katoličke Crkve putem usvajanja ' idolopoklonskih ' paganskih praksi i doktrina. Neki od mnogih primjera kvarnosti su: Okrugla hostija i plitica ujedinjeni sa srebrnim polumjesecom kaleža su očiti simboli Sunca i Mjeseca, oltar u obliku križa kao kultni objekt (Omphalos, Lingam ili Sveto Drvo), fontana bamptizma kao Sveti Izvor, Litanije Svetaca kao invokacija duhova predaka, te euharistija sama kao primjer i dokaz ljudske žrtve. Neki pred povijesni totemski kultovi kojima kao dokaz postojanja služe neki današnji moderni kultovi; bili su u stanju kreirati osjećaj socijalne povezanosti kroz ritualne gozbe i svetkovine, i to prvenstveno kroz svetkovine koje su uključivale konzumaciju i potrošnju njihove totemske biljke ili životinje. (Taj tip kulta je prisutan i u svakodnevnom životu većine od nas; kult ispijanja čaja, kave, slušanja muzike, plesa, igranja kompjuterskih i sportskih igara, moćan kult gledanja tv-a itd., zapravo svako okupljanje ljudi koji ' troše ' istu ' sirovinu ' možemo nazvati kultom; po tome proizlazi da postoji onoliko vrsta kultova koliko ima vrsta grupacija ljudi koji se u njima napajaju za njih specifično potrebnom energijom, u cilju izvršenja za njih opet specifičnih ciljeva. op.prev.) Magika koja isprepliće sudbine članova totemskog društva sa sudbinom totemske životinje ili biljke, također međusobno isprepliće i sudbine njihova dva totemska društva. Osjećaj dijeljenja zajedničke sudbine, ili dijeljenje zajedničkog Duha ili Magike, u nekim totemskim društvima postaje toliko snažno da preuzima svoj osobni identitet, sa svojim osobnim atributima i čak svojom vlastitom osobnošću. Ponekad postaje blisko poistovjećen sa osobnošću izrazito moćnog i obdarenog vrlinama heroja ili
3

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

šamana ( iz svakodnevnog života imamo primjer klubova obožavatelja glumaca, sportaša, političara itd. op.prev.), te tako moćna identifikacija ostaje postojati i nakon smrti heroja. (Jim Morrison, Hendrix, John Lennon itd. op. prev.) Heroj poistovjećen sa duhom kulta, ne smatra se istinski mrtvim dokle god kult njegovih obožavatelja i dalje postoji. On postaje Božanski Čovjek, hibrid, mješavina nastala od čovječanstva i sila prirode, u potpunosti čovjek a istovremeno i u cijelosti Bog, koji je istovremeno i mrtav i živ; te stoga posjeduje moć nad životom i smrću. Rano štovanje Dioniza, koje se je možda razvilo na način koji je dosada opisivan, dakle na temeljima rituala totemskog društva, uključivalo je ispijanje vina i konzumaciju sirovog mesa žrtvovane životinje u ritualu zvanom Omophagia. Ovisno o podneblju u kojem se je ritual izvodio, životinja je bila bik, jarac ili paun (to su sve svete životinje posvećene Dionizu). Te životinje bi bile ritualno rastrgane na dijelove u komemoraciji od strane pratnje Dioniza-Zagreja, Zeusovog sina, od ruku Titana. Meso konzumirano u divljoj orgiji od strane Bahatkinja nije bilo meso obične rastrgane životinje. Kao prvo, to je bila životinja posvećena Bogu (totemska životinja), te je stoga u sebi posjedovala vitalnu (životnu) silinu tog Boga. Kao drugo, životinja je morala ceremonijalno proći kroz najveće i karakterno istovjetne oglede tog istog Boga. Prolaskom kroz taj ritual simpatetične magike, smatralo se da je sveta životinja postigla istovjetnost sa datim Bogom. Za njezino se je meso, prema tome, smatralo da je postalo istovjetno sa mesom Dioniza samog. Vino je također bilo posvećeno Dionizu, i sudjelovalo je u njegovoj prirodi na isti, totemski način. Kada Bahatkinje konzumiraju meso i vino, one konzumiraju stvarno tijelo i krv svojeg Boga. Unoseći tijelo i krv svojeg Boga u svoje tijelo i krv, one integriraju duh Boga u svoj vlastiti duh. To im nije dalo samo pristup moći i magici Boga kojeg štuju, već im je dalo i snažan osjećaj istovjetnosti sa svim ostalim učesnicima, koji su također opijeni tim istim Božanskim duhom. Kako je vrijeme prolazilo Grčka kultura je kroz miješanje sa drugim kulturama postala više rafinirana i složena, poput kultura Egipta, Male Azije i Feničana. Primitivno štovanje Dioniza preživjelo je jer je bilo podložno evoluciji i razvoju. Orfeji (koji su na vrhuncu svoje civilizacije bili u 6. st. pr. e.v.) su prilagodili Dionizijsku religiju svojoj vlastitoj. Ublažili su divljaštvo njihovih rituala i koristili te rafinirane prilagodbe, da istaknu putem alegorije filozofska učenja svoje religije iskupljenja. Pošto su bili askete i vegetarijanci, zamijenili su krvavu Omophagiu sa beskrvnim sakramentalnim pričešćem putem kolačića, sačinjenih od brašna i meda u spomen na ubijenog Sina Božjeg. Orfejska učenja očuvana u Orfejskim himnama, razvijena u Grčkim misterijama i učenjima najpoznatijih Orfejskih inicijata i Pitagorejaca, polučila su snažan uticaj na razvoj kasnije Helenske religije i filozofije, pogotovo Neoplatonizma i Gnosticizma. Tim putevima su se ove misterije pojavile u izrazito uspješnoj religiji poznatoj kao Kršćanstvo. Riječ ' Gnostik ' je Grčka riječ koja znači ' sticanje znanja, spoznaje ' . Često je korištena u vezi sa grupom ranih Kršćanskih religijskih sistema koji su se razvili kulturnoj, religijskoj i filozofskoj mješavini nastaloj u Istočnom Rimskom Carstvu, tokom 1. st. e.v. i to prvenstveno u području Aleksandrije u Egiptu. Kolektivno poznati kao Gnosticizam, ovi sistemi koji su smatrani ' herezom ' od strane razvijene Kršćanske teokracije, pokušali su spojiti Židovsko Kršćanstvo, Grčku filozofiju, Egipatsku teurgiju i ostale elemente u jedno cjelovito učenje. Ta učenja su u sebi sadržavala učenja Simon Magusa, Basilidesa, Bardesanesa i Marciona, kao i grupa koje su poznate kao Sethianci i Naaseneci. Izraz ' Gnostik ' također može biti upotrebljen da označi druge grupe religijskih sistema, koje iako nisu Kršćanske, dijele mnoga gledišta Kršćanskih Gnostika. Orfejska religija je jedna od njih, kao i
4

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

hermetična učenja Egipatske Poimandres sekte, te Manihejska religija kao i religija Mandaeana iz Južnog Iraka. U uspoređivanju različitih dijelova Gnostičke tapiserije kao ono što ih povezuje navodimo sljedeće: - simbolični i praktični sinkretizam kozmogonija u kojoj je materija odvojena od duha kroz seriju emanacija ili Aeona, zajedno sa kozmosom koji potiče iz ' miješanja ' duha u materiju različiti stupnjevi antikozmičkog osjećaja, kao što su propadanje stvorenog svijeta, kao i svijeta materijalnog postojanja; bilo da je to izraženo kroz asketizam (suzdržavanje, op.prev.) ili libertinizam (apsolutna sloboda bez granica, op.prev.) - doktrina da je ljudski duh u svojoj suštini božanski sistem iskupljenja kroz misticizam i osobno prosvijetljenje koje je prikazano kroz ' iskupljenog otkupitelja ili spašenog spasioca ' isticanje privilegiranog izdvajanja pravednih duša od materije i njihov povratak u čisti duh

-

-

Mnogi, iako ne svi, Gnostički sistemi stavljaju Istinskog Boga iznad Boga koji se obožava od velike većine čovječanstva. Inferiorni (niži) Bog je često predstavljen kao arogantna i tiranska sila koja se ne obazire na svoje porijeklo i ograničenja. Dio gnostičkih sistema je označen kroz isticanje Božanskog ženskog duplikata Kristosfigure, koja je poznata pod imenom Sofija, Helena, Enoia ili Barbelo. Elitizam većine Gnostičkih sistema doveo je do njihovog konačnog izumiranja, u korist više popularnih militantnijih ' ortodoksnih ' sistema Kršćanstva, Islama i Zoroastrizma; također su i mnoga originalna pisana djela Gnostika sistematično uništavana. (Elitizam u sistemu Teleme predstavljaju osobe koje vrše svoje istinske volje, ljubavi, prirode i djela. Izrazi ' Nema zakona nad čini što ti je volja ' , ' Ti nemaš prava osim vršiti svoju volju ' i ' Vi ste protiv puka o izabrani moji ' ukratko odslikavaju taj elitizam. Tu sada dolazi do pitanja prakse. Pošto sva duhovna učenja, tehnike i redovi prvenstveno postoje kako bi pomogli i uzdigli čovječanstvo na njegovom duhovnom putu; potrebno je pronaći primjeren način kako da ' puk ' svojevoljno krene ponuđenom duhovnom stazom. Zbog toga su duhovne škole ustanovljene kroz duhovne razrede, kroz koje student napreduje kada i ako je spreman, sve ovisno o njegovom SAČ i njegovom Velikom Djelu. Očito je da će se škole i tehnike podučavanja razlikovati ovisno o vrstama grupacija ljudi i njihovim zajedničkim interesima, a iznad svih njih će sijati isto svijetlo Teleme, kao što i sunčeva svijetlost sadrži sve dugine boje. U suprotnom slučaju imamo prazne učionice ili vladajući nacizam, fašizam ili neki drugi tip ibermenšizma; jer iako Riječ Zakona jeste Telema, ipak je Ljubav Zakon, Ljubav pod Voljom. Skandinavske zemlje u tom pogledu daleko prednjače pred ostalom civilizacijom ovog planeta. op. prev.) Neka su ipak preživjela, kao npr. Corpus Hermeticum, Askew Codex, Bruce Codex, Akhnim Codex, Nag Hamadi, kao i preživjela pisanja Manihejaca i Mandaenaca. Kako se je povećavao broj Gnostičkih djela u literaturi, tako se je tokom Srednjeg Vijeka Gnostička struja počela dijeliti u nekoliko različitih pravaca tradicije. Hermetična Gnoza je inkorporirana u alegoričnu Gnozu Alkemije. Egipatski Gnosticizam je uticao na Hebrejski Hekalot i Merkabah misticizam koji su se kasnije razvili u Kabalizam. Markionit i vjerojatno Manihejska Gnoza je očuvana od strane Pauličiana iz Armenije i vjerojatno je uticala na Bogumile iz Bugarske, koji su pomogli
5

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

u stvaranju temelja Katarskih i Albigenzijskih sekti u Južnoj Francuskoj u 12. st.. Katari su nadalje utjecali na razvoj srednjevjekovnog Jevrejskog Kabalizma, kao i na viteške priče o Svetom Gralu; koje su onda ujedinjene sa izoterijskim Islamskim idejama (sa njihovim vlastitim Gnostičkim i/ili Neoplatonskim uticajima) u neortodoksno Kršćanstvo Vitezova Templara. Kabalizam, Hermetizam i Templarizam ujedinjeni u Rozenkrojcerima i Slobodnom Zidarstvu čine temelj O.T.O.-a, Hermetičnog reda Zlatne Zore i A.'.A.'. . Valentinska Gnoza je tiho prešla u strukturu i sakramentalne rituale Rimske Katoličke Crkve. Otkriće nekih Gnostičkih kodova, djela Elenehos od Hippolytusa, te izvjesnih Katarskih dokumenata potaknulo je Francuski Gnostički Preporod krajem 19 st.e.v.. Francuski Gnostički Preporod spojio je elemente Templara, Rozenkrojcera, Kršćanske Crkve i povijesnog Gnosticizma u pokušaju da rekonstruira nezavisnu Gnostičku Crkvu; a jedan od rezultata ovog pokušaja jest stvaranje temelja naše vlastite Gnostičke Katoličke Crkve. Ujedinjenje Gnostičke Katoličke Crkve i O.T.O.-a predstavlja stoga ispreplitanje brojnih Gnostičkih struja u jedno tijelo, tijelo čiji je krajnji cilj ostvarenje zadnje i najpotentnije Gnostičke struje, Zakona Teleme, pohranjenog u O.T.O.-u i Gnostičkoj Katoličkoj Crkvi od strane Majstora Theriona. U kreiranju Liber XV Crowley je razotkrio tajnu Gnostičku tradiciju skrivenu unutar ceremonije Mise, sa ciljem da je oslobodi ograničenja Skolastičkih teorija i dogmi Kršćanske teologije, i da prikaže temeljni kontinuitet između drevne tradicije Mudrosti i modernih otkrića oslobađajuće filozofije Teleme.

LIBER XV ECCLESIAE GNOSTICAE CATHOLICAE CANNON MISSAE I PRIPREMA NAMJEŠTAJA HRAMA Svetište, ili Visoki Oltar, je na Istoku, tj. u smjeru Boleskina, koji je smješten na jugoistočnoj obali Loch Ness-a, (dvije milje istočno od Foyersa). Njegove dimenzije bi morale biti 7 stopa u dužinu, 3 stope u širinu, 44 inča u visinu. On bi morao biti pokriven grimiznim oltarskim prekrivačem, koji može biti izvezen ljiljanovim cvijetom u zlatu (fleur-de-lys) ili sunčevim zrakama, ili drugim prikladnim amblemom. Sa svake njegove strane morao bi biti jedan crni i jedan bijeli stup ili obelisk. Sa podija vode tri stepenice. Pod je u crnim i bijelim kvadratima. Tu se nalazi glavni oltar, na čijem vrhu je reprodukcija Stele Otkrovenja sa četiri svijeće na svakoj njezinoj strani. Ispod Stele je mjesto za Knjigu Zakona, sa šest svijeća na svakoj njezinoj strani. Pod tim je nadalje Sveti Gral sa ružama na svakoj strani. Ispred Pehara je prostor za Pliticu. Na svakoj strani pokraj ruža su dvije velike svijeće. Sve to je zaogrnuto bogatim velom. Vrh istostraničnog trokuta, čija je osnovica linija povučena od stupa do stupa, je mali crni kvadratni oltar od dvije kocke, jedne na drugoj. Uzimajući taj oltar kao sredinu osnovice sličnog istostraničnog trokuta, na vrhu sličnog drugog trokuta je mala kružna fontana. Slično, na vrhu trećeg trokuta je uspravna Grobnica.

6

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

II SLUŽBENICI MISE SVEĆENIK. Nosi Sveto Koplje, i odjeven je isprva u jednostavnu bijelu odoru. SVEĆENICA. Mora biti Virgo Intacta ili osobito posvećena službi Velikom Redu. Ona je odjevena u bijelo, plavo i zlatno. Nosi mač o crvenom opasaču, Pliticu i Hostije, ili Kolačiće Luči. ĐAKON. On je odjeven u bijelo i žuto i nosi Knjigu Zakona. DVOJE DJECE. Oni su odjeveni u bijelo i crno. Jedno dijete nosi vrč vode i posudicu sa solju, a drugo žarnicu (kadilo) i kutijicu s mirisima. III CEREMONIJA ULAŽENJA ĐAKON, otvarajući vrata Hrama, dopušta pristup vjernicima i zauzima mjesto između malog oltara i fontane. (Stražar kod vrata čuva ulaz.) ĐAKON se primiče i nakloni pred otvorenim svetištem gdje se nalazi Graal. On tri puta ljubi Knjigu Zakona, otvara je i stavlja na glavni oltar. Okreće se prema Zapadu. ĐAKON. Čini što ti je volja biti će sav Zakon. Proglašavam Zakon Svjetlosti, života, Ljubavi i Slobode u imenu IAO. SKUP. Ljubav je zakon, ljubav pod voljom. ĐAKON odlazi na svoje mjesto između oltara s mirisima i fontane, okreće se prema istoku, čini korak i daje znak Čovjeka i Brata. Svi ga oponašaju. ĐAKON I SVI LJUDI. Vjerujem u jednog tajnog i neizrecivog GOSPODA; i u jednu Zvijezdu u Zajednici Zvijezda, iz čijeg ognja smo stvoreni, i kome ćemo se vratiti; i u jednog Oca života, Tajna nad Tajnama, u Njegovo ime KAOS, jedinog namjesnika Sunca na Zemlji; i u jedan Zrak, hranitelja svega što diše. I vjerujem u jednu Zemlju, Majku svih nas, i u jednu Utrobu, u kojoj su svi ljudi začeti i u kojoj će počivati, Tajna nad Tajnama, u Njeno ime BABALON. I vjerujem u Zmiju i Lava, Tajna nad Tajnama, u Njegovo ime BAFOMET. I vjerujem u jednu Gnostičku Katoličku Crkvu Svjetlosti, života, Ljubavi i Slobode, čija Riječ Zakona je THELEMA. I vjerujem u zajednicu Svetaca. I kao što se hrana i piće svakodnevno u nama pretvaraju u duhovnu Tvar, vjerujem u Čudo Mise. I priznajem jedan Baptizam Mudrošću kojim postižemo Čudo Inkarnacije. I priznajem svoj život jednim, individualnim i vječnim, koji je bio, jest i bit će. AUMGN, AUMGN, AUMGN. Sada svira muzika. Ulazi dijete sa vrčem i solju. Ulazi DJEVICA s Mačem i Pliticom. Ulazi dijete sa žarnicom i mirisom. Oni su okrenuti prema ĐAKONU, poredavši se u liniji na prostoru između dva oltara. DJEVICA. Pozdrav Zemlje i Neba! Svi izvode znak Pozdrava Magičara. SVEĆENICA, negativno dijete je s njezine lijeve, a pozitivno dijete s njezine desne strane, uspinje se stubama k Visokom Oltaru, dok je oni čekaju. Ona stavlja Pliticu ispred Graala. Pošto ga je obožavala, ona silazi i sa djecom koja je slijede, pozitivno
7

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

dijete tik do nje, ona se kreće u zmijolikoj putanji 3 i 1/2 puta kružno oko Hrama. (U smjeru Sunca oko oltara, suprotno od Sunca oko fontane, u smjeru Sunca oko oltara i fontane, suprotno od Sunca oko oltara i grobnice na Zapadu.) Ona poteže svoj mač i njime skida Veo. SVEĆENICA. Snagom + Čelika, ja ti kažem, Ustani! U ime našeg Gospoda + Sunca, i našeg Gospoda + ...., da bi mogao udijeliti vrline našoj Braći. Ona stavlja mač u korice. SVEĆENIK, izlazeći iz Grobnice, držeći Koplje uspravno objema rukama uz svoja prsa, desnom iznad lijeve, čini prva tri propisana koraka. On tada daje Koplje SVEĆENICI i čini tri kaznena znaka. Zatim on klekne i obožava Koplje objema rukama. Pokajnička muzika. SVEĆENIK. Čovjek sam među ljudima. On ponovo uzima Koplje i spušta ga. Ustaje. SVEĆENIK. Kako bih mogao biti dostojan prenijeti vrline Braći? SVEĆENICA uzima od djeteta vodu i sol i miješa ih u fontani. SVEĆENICA. Neka sol Zemlje opominje Vodu da prenosi vrlinu Velikoga Mora. (Poklekne.) Majko, budi obožavana. Ona se vraća ka Zapadu. Na SVEĆENIKA sa otvorenim dlanom čini + preko njegovog čela, grudi i tijela. Budi, SVEĆENIČE, čistog tijela i duše! SVEĆENICA uzima žarnicu od djeteta. Smješta je na manji oltar i stavlja mirise u nju. SVEĆENICA. Neka Oganj i Zrak učine svijet ugodnim! (Poklekne.) Oče, budi obožavan. Ona se vraća ka Zapadu i tri puta, kao i ranije, žarnicom čini + pred SVEĆENIKOM. Budi, SVEĆENIČE, strastven u tijelu i duši! (Djeca ponovo uzimaju svoja oružja.) ĐAKON sada uzima i donosi Svećenici posvećenu Odoru s Glavnog Oltara. Ona odijeva SVEĆENIKA u njegovu skerletnu i zlatnu Odoru. SVEĆENICA. Neka plamen Sunca bude tvoje okruženje, o ti SVEĆENIĆE SUNCA! ĐAKON donosi krunu s Glavnog Oltara. (Kruna može biti zlatna ili od platine, ili od elektrum magicuma, ali ne od drugih metala, osim malih primjesa nužnih za podesnu leguru. Po volji može biti ukrašena sa različitim draguljima. Ali mora imati Urej zmiju koja je obavija, a potporna kapa treba biti od baršuna i mora biti jednaka skerletnoj Odori.) SVEĆENICA. Neka Zmija bude tvoja kruna, o ti SVEĆENIČE GOSPODA! Klečeći, ona uzima Koplje između svojih otvorenih dlanova, i trlja gore-dole kopljište vrlo nježno jedanaest puta. SVEĆENICA. Neka GOSPOD bude prisutan među nama! Svi izvode Znak Pozdrava. LJUDI. Neka tako bude.

8

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

IV SVEĆANOST OTVARANJA VELA SVEĆENIK. Zato te prizivamo, mi koji te obožavamo. Silom uzdignutog Koplja! On podiže Koplje. Svi ponavljaju Znak Pozdrava. Dionica trijumfalne muzike. SVEĆENIK svojom lijevom rukom hvata SVEĆENICU za njenu desnu ruku, držeći uzdignuto Koplje. SVEĆENIK. Ja, SVEĆENIK i KRALJ, uzimam tebe, Djevicu čistu i bez mrlje; podižem te, i vodim te ka Istoku; postavljam te na vrhunac Zemlje. On ustoličava SVEĆENICU na Oltar. Iza njega, po rangu, slijede ga ĐAKON i djeca. SVEĆENICA uzima Knjigu Zakona, zauzima svoje sjedište, i s obje ruke je drži otvorenom na svojim grudima, čineći palčevima i kažiprstima trokut okrenut vrhom na dolje. SVEĆENIK predaje Koplje ĐAKONU, uzima vrč od djeteta i škropi SVEĆENICU, čineći pet križeva preko njenog čela, ramena i bedara. Kada ne nosi Koplje, palac SVEĆENIKA je uvijek između njegova kažiprsta i srednjeg prsta. SVEĆENIK uzima žarnicu od djeteta, i čini pet križeva kao ranije. Djeca postavljaju svoja oružja na pripadajuće oltare. SVEĆENIK poljubi Knjigu Zakona tri puta. Klekne nakratko u obožavanju, sastavljenih dlanova sa savijenim prstima, dok je palac u položaju koji je ranije naveden. On ustaje i povlači veo preko cijelog oltara. Svi ustaju i stoje u redu. SVEĆENIK uzima Koplje od ĐAKONA i drži ga kao prije, kao Oziris ili Ptah. On obilazi Hram tri puta, slijeđen ĐAKONOM i djecom kao ranije. (Ovi, kada ne koriste ruke, prekrižuju ih na grudima.) Kod zadnjeg kruženja oni ga napuštaju i odlaze na mjesto između fontane i malog oltara, gdje kleknu u obožavanju, s rukama uzdignutim iznad glava i sastavljenih dlanova. Svi oponašaju te pokrete. SVEĆENIK se vraća prema Istoku i penje se na prvu stepenicu Oltara. SVEĆENIK. O kružnico Zvijezda, čiji je naš Otac samo mlađi brat, divoto nezamisliva, dušo bezgraničnog prostranstva, pred kojom je vrijeme postiđeno, um zbunjen i shvaćanje tamno, do Tebe mi ne možemo doprijeti osim ukoliko je Tvoj odraz Ljubav. Zato Te prizivamo sjemenom i korijenom, deblom i pupoljkom, listom i cvijetom i plodom. Tada svećenik odgovori i reče Kraljici Prostora, ljubeći njene ljupke obrve, a rosa njene svjetlosti kupajući cijelo njegovo tijelo slatko-odišućim mirisom znoja; O Nuit, stalnosti Neba, neka uvijek bude tako, da ljudi ne govore o Tebi kao o Jednoj već kao o Nijednoj; i neka o Tebi ne govore uopće, jer ti si neprekidnost. Tijekom ovog govora SVEĆENICA se mora sasvim osloboditi svoje odjeće. Vidi AL, I: 62. SVEĆENICA. Ali voljeti me(ne) bolje je od svega; ako pod noćnim zvijezdama u pustinji ti načas zapališ moj miris predamnom, prizivajući me čista srca i sa Zmijskim plamenom u njemu, doći ćeš i leći malo na moje grudi. Za jedan poljubac ćeš tada biti voljan dati sve: ali tko god da jedan djelić praha
9

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

izgubit će sve. Ti ćeš sakupiti dobra i obilje žena i izuzetnosti; nosit ćeš skupocjene dragulje; nadvisit ćeš narode zemlje u sjaju i ponosu; ali uvijek ljubeći me, i tako ćeš doći k radosti mojoj. Ja te iskreno opominjem da dođeš preda me u jednostavnoj odori i pokriven sa bogatim uresom glave. Ja te volim! Čeznem za tobom! Blijeda ili rumena, prekrita ili sladostrasna, ja koja sam sva naslada i žar i pijanstvo najintimnijeg osjeta, želim te. Nadjeni krila i probudi sklupčani sjaj unutar sebe: dođi k meni! K meni! K meni! Pjevaj mi nasladni ljubavni poj! Pali za me mirise! Za me nosi dragulje! Pij za me, jer ja te volim! Ja te volim! Ja sam plavovjeđa kći sunčeva zalaska; ja sam gola briljantnost sladostrasnog noćnog neba. K meni! K meni! SVEĆENIK se penje na drugu stepenicu. SVEĆENIK. O Tajno nad Tajnama koja si skrivena u biću svega što živi, ne obožavamo mi Tebe, jer ono što obožava si također Ti. Ti si To, i To sam Ja. Ja sam plamen koji gori u srcu svakog čovjeka, i u srži svake zvijezde. Ja sam život, i davatelj života, pa ipak je stoga spoznaja mene spoznaja smrti. Ja sam sam; nema Boga gdje ja jesam. ĐAKON i svi ostali ustaju, čineći Znak Pozdrava. ĐAKON. Ali vi, o moj narode, ustanite i probudite se! Neka se rituali pravilno izvode s radošću i ljepotom! Postoje rituali elemenata i svetkovine godišnjih doba. Svetkovina za prvu noć Proroka i njegove Nevjeste. Svetkovina za tri dana pisanja Knjige Zakona. Svetkovina za Tahutija i dijete Prorokovo - tajna, o Proroče. Svetkovina za Vrhovni Ritual, i svetkovina za Ekvinocij Bogova. Svetkovina za oganj i svetkovina za vodu; svetkovina za život i još veća svetkovina za smrt. Svetkovina svakog dana u vašim srcima u radosti mog ushićenja! Svetkovina svake noći za Nu i užitak krajnjeg zanosa. SVEĆENIK se penje na treću stepenicu. SVEĆENIK. Sunce koje si Jedno, naš Gospode u Univerzumu, naš Gospode u nama čije ime je Tajna nad Tajnama, najsuštinskije biće čije zračenje, prosvjetljavajući svijet, je također dah koji čini da jednako svaki Bog, pa čak i Smrt, drhti pred Tobom - u Znaku Svjetlosti + pojavljuješ se veličanstven na prijestolju Sunca. Otvori put stvaranja i inteligencije između nas i naših umova. Prosvjetli naše shvaćanje. Ohrabri naša srca. Neka se tvoja svjetlost kristalizira u našoj krvi, ispunivši nas Uskrsnućem. A ka dua Tuf ur biu Bi a'a chefu Dudu nur af an nuteru! SVEĆENICA. Nema zakona nad Čini što ti volja. SVEĆENIK razdvaja veo svojim Kopljem. Tijekom prethodnih govora, ako je nužno, npr. u zaostalim zemljama, SVEĆENICA je odjenula svoju odjeću.

10

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

SVEĆENIK. IO IO IO IAO SABAO KURIE ABRASAX KURIE MEITHRAS KURIE PHALLE. IO PAN IO PAN PAN IO ISCHURON IO ATHANATON IO ABROTON IO IAO. CHAIRE PHALLE CHAIRE PAMPHAGE CHAIRE PANGENETOR. HAGIOS HAGIOS HAGIOS IAO. SVEĆENICA sjedi sa Pliticom u desnoj ruci i Peharom u lijevoj. SVEĆENIK prinosi Koplje koje ona ljubi jedanaest puta. Ona ga zatim drži na svojim grudima dok se SVEĆENIK spušta do njenih koljena i ljubi ih, ruku raširenih oko njenih bedara. On ostaje u tom obožavanju dok ĐAKON pjeva litanije. Svi stoje u redu u stavu Dieu Garde, to jest, stopala pod pravim kutem, ruke slobodno opuštene dodiruju se palčevima. To je opći stojeći stav, ako drugačije nije određeno.

V O SLUžBI LITANIJA KOJIH JE PO BROJU JEDANAEST (SUNCE) ĐAKON. Gospode vidljivi i čulima dostupni, od kojeg ova zemlja nije ništa drugo do smrznuta iskra koja se godišnje i dnevno okreće oko tebe, izvoru svjetlosti, izvoru života, neka nas tvoje stalno zračenje obodri na neprestan rad i užitak; tako da kao što i ti nas neprekidno daruješ i mi možemo u našim vlastitim orbitama davati svjetlost i život, hranu i radost onima koji se okreću oko nas bez umanjivanja suštine ili sjaja zauvijek. LJUDI. Neka tako bude. (GOSPOD) ĐAKON. Tajni i najsvetiji Gospode, izvoru svjetlosti, izvoru života, izvoru ljubavi, izvoru slobode, budi zauvijek stalan i moćan unutar nas, silo energije, ognju kretanja, predano neka uvijek radimo s tobom, da bi ostali u tvojoj nježnoj obilnoj radosti. LJUDI. Neka tako bude. (LUNA) ĐAKON. Noćna Damo, koja se stalno okrećeš oko nas, sad vidljiva sad nevidljiva u svojim mjenama, budi sklona lovcima i ljubavnicima, i svim ljudima koji pate na zemlji, kao i svim mornarima na moru. LJUDI. Neka tako bude. (GOSPA) ĐAKON. Ti koja daješ i primaš radost, i koja si vratnica života i ljubavi, ti i tvoja pratilja budite uvijek spremne za nježnu službu radosti. LJUDI. Neka tako bude. (SVECI)
11

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

ĐAKON. Gospode života i Radosti, koji si moć čovjeka, koji si suština svakog istinskog boga koji je na Zemlji, koji održavaš slijed znanja iz generacije u generaciju, kojeg obožavamo na ledinama i u šumama, na planinama i u špiljama, otvoreno na javnim mjestima i tajno u odajama naših kuća, u hramovima od zlata i slonovače i mramora, kao i u ovim drugim našim tjelesnim hramovima, mi časno slavimo spomen na one vrijedne ljude, koji su od starina obožavali tebe i očitovali tvoju slavu pred ljudima; Laotze i Siddartha i Krishna i Tahuti, Mosheh, Dionisus, Mohamed i To Mega Therion, kao i Hermes, Pan, Priapus, Osiris i Melchizedek, Khem, i Amoun i Mentu, Heracles, Orpheus i Odysseus; i Vergilius, Catullus, Martialis, Rabelais, Swinburne, i mnogi sveti pjesnici; Apollonius Tyanaeus, Simon Magus, Manes, Pytagoras, Basilides, Valentinus, Bardesanes i Hippolitus, koji su prenijeli svjetlost i Gnoze nama njihovim baštinicima i njihovim nasljednicima; Merlin, Arthur, Kamuret, Parzival i mnogi drugi proroci, sveci i kraljevi, koji su protiv neznabožaca nosili Koplje i Pehar, Mač i Disk; kao i slijedeći, Carolus Magnus i njegovi vitezovi, William of Schyren, Frederick of Hohenstaufen, Roger Bacon, Jacobus Burgundus Molensis Mučenik, Christian Rosencreutz, Ulrich von Hutten, Paracelsus, Michael Maier, Roderic Borgia Papa Alexandar Šesti, Jacob Boehme, Francis Bacon, Lord Verulam, Andrea, Robertus de Fluctibus, Johannes Dee, Sir Edward Kelly, Thomas Vaughan, Elias Ashmole, Molinos, Adam Weishaupt, Wolfgang von Goethe, Ludovicus Rex Bavariae, Richard Wagner, Alphonse Louis Constant, Friedrich Nietzsche, Hargrave Jennings, Karl Kellner, Forlong dux, Sir Richard Payne Knight, Sir Richard Francis Burton, Paul Gauguin, Doctor Gerard Encausse, Doctor Theodor Reuss, i Sir Aleister Crowley. O Sinovi Lava i Zmije! Sa svim Tvojim svecima mi časno u spomen slavimo one koji su bili, jesu i dolaze. Neka je snažna, silna i očinska ovdje prisutna njihova Suština, da bi uveličala ovu svetkovinu! (Kod svakog imena ĐAKON označava + sa palcem između kažiprsta i srednjaka. Kod redovne mise neophodno je slaviti čast u spomen onih čija imena su potcrtana.) LJUDI. Neka tako bude. (ZEMLJA) ĐAKON. Majko plodnosti na čijim grudima leži more, čiji obraz miluje povjetarac, i u čijem srcu je sunčev oganj, maternico sveg života, uvijek obnavljajuća milino godišnjih doba, odgovori blagonaklono na molitve rada i budi milostiva svećenicima i ratarima. LJUDI. Neka tako bude. (NAČELA) ĐAKON. Trovrsna tajanstvena Energijo, tajanstvena Materijo, u četverostrukoj i sedmerostrukoj razdiobi; čijim međudjelovanjem se ispreda ples Vela života nad Licem Duha, neka u tvojim mističnim ljubavima bude Sklad i Ljepota da bi u sebi imali zdravlje i blagostanje i snagu i božanski užitak u skladu sa Zakonom Slobode; neka svatko slijedi svoju Volju kao snažan čovjek koji uživa u svome putu, slično putanji Zvijezde koja vječno blista u radosnoj Nebeskoj Zajednici. LJUDI. Neka tako bude.
12

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

(ROĐENJE) ĐAKON. Neka čas bude povoljan, neka se vrata života mirno i sretno otvore, tako da se može radovati ona koja nosi dijete, i neka novorođenče zahvati život objema rukama. LJUDI. Neka tako bude. (VJENČANJE) ĐAKON. Neka uspjeh obaspe sve one koji se na današnji dan sjedinjuju u ljubavi pod voljom; da se snaga i vještina ujedine donoseći ekstazu, i neka ljepota uzvrati ljepoti. LJUDI. Neka tako bude. (SMRT) (Svi stoje, uspravne glave, otvorenih očiju.) ĐAKON. Krajnja točko svega što živi, čije ime je nedokučivo, budi nam blagonaklona kad pristigne tvoj čas. LJUDI. Neka tako bude. (KRAJ) ĐAKON. Onima, sa čijih očiju je spao veo života neka se dopusti ispunjenje njihovih istinskih Volja, bilo da žele rastapanje u Beskonačnosti, ili sjedinjenje sa njihovim dragim i izabranim, ili biti u kontemplaciji, ili u miru, ili da postignu na ovoj ili drugoj planeti ili na bilo kojoj zvijezdi, rad i heroizam inkarnacije, ili ma što drugo, neka im se dopusti izvršenje njihovih Volja. AUMGN. AUMGN. AUMGN. LJUDI. Neka tako bude. (Svi sjedaju.) ĐAKON i djeca poslužuju SVEĆENIKA i SVEĆENICU, spremni pridržati ako je potrebno bilo koje oružje.

VI POSVETA ELEMENATA

(SVEĆENIK učini pet križeva +1 +2 +3 na Plitici i Peharu; +4 na Plitici; +5 na Peharu.) SVEĆENIK. Živote čovjeka na zemlji, plodu rada, sredstvo truda, budi hrana duhu! On dodirne Kopljem Hostiju. Vrlinom Štapa Neka ovaj kruh bude Tijelo Boga!

13

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

On uzima Hostiju. TOUTO ESTI TO SOMA MOU. On klekne, obožava, ustaje, okreće se, pokazuje Hostiju LJUDIMA, okreće se, vraća Hostiju i obožava. Muzika. SVEĆENIK. Nositelju radosti čovjeka na Zemlji, utjeho rada i nadahnuće težnje, budi ekstaza duha! On dodirne Pehar Kopljem. Vrlinom Štapa Neka ovo vino bude Krv Boga! On uzima Pehar. TOUTO ESTI TO POTERION TOU HAIMATOS MOU. On klekne, obožava, ustaje, okreće se, pokazuje Pehar LJUDIMA, okreće se, vraća Kalež i obožava. Muzika. SVEĆENIK. Jer ovo je Zavjet Uskrsnuća. On čini pet križeva na SVEĆENICI. SVEĆENIK. Primi, o Gospode, ovu žrtvu života i radosti, istinskih jamstava Zavjeta Uskrsnuća. SVEĆENIK nudi Koplje SVEĆENICI, koja Koplje poljubi; on je zatim dodirne između grudi i po tijelu. Zatim širi ruke uvis kao da obuhvaća cijelo svetište. SVEĆENIK. Neka ova ponuda bude nošena na valovima AEtira našem Gospodu i Ocu Suncu koji putuje Nebesima u svom imenu ON. On sklapa dlanove, ljubi SVEĆENICU između grudi i čini tri velika križa preko Plitice, Pehara i sebe. On udara svoje grudi. Svi oponašaju tu kretnju. SVEĆENIK. Čujte me svi vi, sada suštinski prisutni, sveci istinske crkve davnih vremena, od vas mi zahtijevamo baštinu, sa vama mi tražimo zajedništvo, od vas mi tražimo blagoslov u imenu IAO. On čini zajedno tri križa preko Plitice i Pehara. On razotkriva Pehar, pokloni se, uzima Pehar u lijevu ruku i Hostiju u desnu. Sa Hostijom čini pet križeva preko Pehara.

+1 +3 +2 +5 +4

On uzdiže Hostiju i Pehar. Udaranje zvona. HAGIOS HAGIOS HAGIOS IAO On odlaže Hostiju i Pehar, i obožava.

14

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

VII O OBREDU HIMNE SVEĆENIK. Ti koji si Ja, onkraj svega što ja jesam, Koji ni prirode ni imena nemaš, Koji jesi kada sve osim Tebe nestalo je, Ti središte, i Sunčeva tajno, Ti skriveno izvorište svega znanog i neznanog, Ti samotni i jedini, Ti istinski ognju unutar trske Što množiš se i rađaš, izvoru i sjemenu Svjetlosti, Života, Ljubavi, Slobode. Ti koji iznad govora i izvan vida jesi, Ja prizivam Tebe, moj tinjajući a živahni ognju Koji se raspaljuješ kako moje težnje strastvenije postaju. Ja prizivam Tebe koji vječan jesi, Ti središte i Sunčeva tajno I tu tajnu najsvetiju Čiji nositelj sam ja. Pojavi se, najstrahotniji i najmiliji Kao što je zakonito, u djetetu tvome! HOR. Jer Ocu i Sinu Pravilo je Sveti Duh; Muško - žensko, suštinsko, jedno. Muško biće ženskim likom odjeveno. Slava i obožavanje u visinama Tebi golube, koji čovjeka do božanstva dižeš Da bi on kraljem bio U proljetnom suncu poslije zimske oluje. Slava i obožavanje Tebi, životni soku jasena svijeta, čudesnog drva! MUŠKARCI. Slava Tebi iz Pozlaćene grobnice. ŽENE. Slava Tebi iz iščekujuće Maternice. MUŠKARCI. Slava Tebi sa zemlje neorane! ŽENE. Slava Tebi iz djevice zavjetovane! MUŠKARCI. Slava Tebi, istinsko Jedinstvo Vječnog Trojstva! ŽENE. Slava Tebi, ti oče i majko, sopstvo od "Ja koji jesam"! MUŠKARCI. Slava Tebi, koji si izvan svakog pojma, brizgu sperme, sjemenu i zametku! ŽENE. Slava Tebi, vječno Sunce, Ti Jedno u Trojstvu, Ti Trojstvo u Jedinstvu! HOR. Slava i obožavanje Tebi, životni soku jasena svijeta, čudesnog drva! (Te riječi oblikuju bit himne; no za sve ili za jedan dio se treba skladati uzvišena umjetnička glazba. No čak ako i druge himne budu odobrene od Crkvenih Očeva, ova se treba zadržati kao glavna i izvor svih ostalih.) VIII O MISTIČNOM VJENČANJU I KONZUMACIJI ELEMENATA SVEĆENIK uzima Pliticu između kažiprsta i srednjaka desne ruke. SVEĆENICA obuhvaća Pehar svojom desnom rukom.
15

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

SVEĆENIK. Najtajniji Gospode, za naša tijela blagoslovi ovu duhovnu hranu, obdarivši nas zdravljem i blagostanjem i snagom i radošću i mirom, i onim ispunjenjem volje i ljubavi pod voljom, koja je trajna sreća. On čini + sa Pliticom i poljubi je. On otkriva Pehar, poklekne, ustaje. Muzika. On uzima Hostiju i lomi je nad Peharom. Odlaže odlomljeni dio iz desne ruke na Pliticu. On lomi ostatak u lijevoj ruci. TOUTO ESTI TO SPERMA MOU. HO PATER ESTIN HO HUIOS DIA TO PNEUMA HAGION. AUMGN. AUMGN. AUMGN. On odlaže dio Hostije iz lijeve ruke. SVEĆENICA pruža vrh Koplja lijevom rukom tako da dosegne taj dio. SVEĆENIK lijevom rukom obuhvaća Pehar. Oni zajedno uranjaju vrh Koplja u Pehar. SVEĆENIK i SVEĆENICA. HRILIU. SVEĆENIK uzima Koplje. SVEĆENICA prekriva Kalež. SVEĆENIK poklekne, ustaje, nakloni se, sastavlja dlanove. On udara svoje grudi. SVEĆENIK. O Lave i o Zmijo koji uništavaš uništavatelja, budi moćan među nama. O Lave i o Zmijo koji uništavaš uništavatelja, budi moćan među nama. O Lave i o Zmijo koji uništavaš uništavatelja, budi moćan među nama. SVEĆENIK sklapa dlanove na grudima SVEĆENICE i uzima natrag svoje Koplje. On se okreće ljudima, spušta i diže Koplje, i čini + na njima. SVEĆENIK. Čini što ti volja i to neka ti bude sav Zakon. LJUDI. Ljubav je zakon, ljubav pod voljom. On spušta Koplje i okreće se prema Istoku. SVEĆENICA uzima Koplje u svoju desnu ruku. Lijevom rukom ona ispruži Pliticu. SVEĆENIK klekne. SVEĆENIK. Neka u mojim ustima bude suština života Sunca. On uzima Hostiju desnom rukom, njome čini + nad Pliticom, i jede je. Tišina. SVEĆENICA uzima Pehar, otkriva ga i pruža, kao ranije. SVEĆENIK. Neka u mojim ustima bude suština radosti Zemlje! On uzima Pehar, čini + na SVEĆENICU, ispija vino i vraća joj Pehar. Tišina. On ustaje, uzima Koplje i okrene se ljudima. SVEĆENIK. Ne postoji niti jedan dio mene koji nije od Bogova. (Ljudi koji se žele pričestiti trebaju nagovijestiti svoju težnju ranije; nitko drugi ne smije biti prisutan za vrijeme pričešća; za svakog treba pripremiti cijeli Kolačić Svjetlosti i pun vrč vina. ĐAKON ih rasporedi; oni prilaze jedan po jedan oltaru. Djeca posreduju Elemente ljudima. LJUDI se pričešćuju kao što je to učinio SVEĆENIK, izgovarajući iste riječi u položaju Uskrsnuća: Ne postoji niti jedan dio mene koji nije od Bogova.
16

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Ovo se ne izvodi kad je ceremonija karaktera svetkovine, npr. kod vjenčanja, i tada se nitko ne pričešćuje osim SVEĆENIKA; u pričešću sudjeluje samo ono dvoje koje će biti vjenčano. Kod baptizma u pričešću učestvuje jedino dijete koje se krsti; ili kod Karizme u pubertetu u pričešću učestvuju jedino osobe kojima se to potvrđuje. SVEĆENIK može pričuvati Sakrament za pričešće bolesnih u njihovim kućama.) SVEĆENIK zatvara veo. Sa Kopljem čini tri puta + na ljudima na slijedeći način. SVEĆENIK. + Neka vas Gospod blagoslovi. + Neka Gospod prosvijetli vaše umove, utješi vaša srca i osnaži vaša tijela. + Neka vas Gospod dovede do ispunjenja vaših istinskih Volja, do Velikog Djela, Najvišeg Dobra, Istinske Mudrosti i Savršene Sreće. On izlazi u Grobnicu na Zapadu, ĐAKON i djeca ga slijede. Muzika. - po volji. (Opaska. - SVEĆENICA i drugi službenici nikad ne učestvuju u Sakramentu, oni postoje kao dio samog SVEĆENIKA.) (Opaska. - SVEĆENIK se kod svog Zaređivanja upućuje u izvjesno tajno Pravilo /Formulae/ ove Mise.)

II POGLAVLJE – GNOSTIČKA MISA(1) Tau Apiryon 1 – Ovo poglavlje je osmišljeno kao sugestivna analitična studija Gnostičke Mise, a ne kao krajnja, definitivna i dogmatska interpretacija tog istog rituala. Ecclesiae Gnosticae Catholicae Canon Missae(2) 2 – Kanon Mise Gnostičke Katoličke Crkve. I. O uređenju Hrama(3) 3 – Pogledati poglavlja 6 i 7. Fleur-de-lys Grafički, fleur-de-lys se sastoji od uspravnog pera, zvonasto raširenog na vrhu, koje prodire kroz lik sastavljen od dvije povezane krivulje. Konjunkcija ovih dvaju osnovnih, grafičkih elemenata, daje jednu trostruku figuru, simbol trojstva u jedinstvu.

Hergrave Jennings, u knjizi Rozenkrojceri, njihovi Rituali i Misterije, daje interesantnu (i složenu) simboličnu analizu fleur-de-lysa. Stupovi

17

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Nijedan stup ili obelisk nije u potpunosti crn ili bijel. Najčešće, prema tradiciji Zlatne Zore, stupovi su konstruirani tako da je onaj smješten na sjevernoj strani Oltara više crn, a onaj na južnoj strani više bijel, naglašavajući tako simbolizam Yina i Yanga, Chokmaha i Binaha. Međutim, fotografija oltara Agape Lože iz 40-tih godina prikazuje crni obelisk sa desne a bijeli sa lijeve strane oltara. Moguće je da je fotografija uhvatila grešku u postavljanju hrama, jer Soror Meral ustraje na tome da je bijeli obelisk uvijek bio postavljan sa desne strane oltara na Misama u Agape Loži. Bilo kako bilo, bazirajući se jedino na tekstu Libera XV, ne bi bilo nerazumno interpretirati zapis kao da se traži da oba stupa imaju jednako crnog i bijelog. Tri Koraka Tri koraka po crnim i bijelim kvadratima mogu se smatrati kao da simboliziraju tri Razreda: Čovjeka Zemlje, Ljubavnika i Samotnika; ili kao tri horizontalne Staze na Drvetu Života (Peh – Mars, Kula, Teth - Lav, Strast, i Daleth – Venera, Carica; ili Prva Tri Pravilna Koraka. Fraza “podest sa tri stepenice” sugerira da je podest, tj. podnožje na kojem stoji Nadoltar, sastavljeno od tri stepenice. Dakle, idealno gledajući, stepenice bi se protezale cijelom dužinom platforme, a vrh platforme bi bio u razini najviše od triju stepenica. Crni i bijeli kvadrati mogu biti shvaćeni kao simbolički prikaz međuigre osnovnih suprotnosti. Uređenje Hrama Hram opisan u Liberu XV, slijedi obrazac Drveta Života. Stela Otkrivenja je na Ketheru. Dva Stupa su na Chokmachu i Binahu. Svećenica sjedi na raskrižju Staza Gimel (Prvosvećenica, Luna) i Daleth (Carica, Venera). Postolje uzdiže Vrhovnu Trijadu, a Veo se proteže preko Bezdana. Oltar Mirisa je na Tipharethu. Fontana je na Yesodu, a Grobnica na Malkuthu. U tekstu Libera XV Crowley zapravo tvrdi slijedeće: “Uzimajući taj oltar kao sredinu osnovice sličnog istostraničnog trokuta, na vrhu drugog trokuta je mala kružna fontana.” To bi smjestilo Fontanu na točku između Yesoda i Malkutha, i također Grobnicu znatno ispod Malkutha. Možemo razumski pretpostaviti da Crowleyeva tvrdnja sadrži manju grešku i da je namjeravao reći nešto više, kao što slijedi: Uzimajući taj oltar kao sredinu sličnog istostraničnog trokuta, na vrhu drugog trokuta je mala kružna fontana. Mjesto Đakona je između Oltara Mirisa i Fontane, tj. na raskrižju Staza Samekh i Peh, što je simbolično mjesto Magičara za vrijeme izvođenja Manjeg Tjerajućeg Rituala Pentagrama. Djeca tijekom Mise stoje duž različitih točaka Stupova Blagosti i Stogosti. ...ili drugi odgovarajući amblem(4) 4 – Sve to korespondira sa Svećenikovim Plaštem i Krunom koji se nalaze na Oltaru, Svećenik Sunca. ...Stela Otkrivenja(5)
18

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Stela Otkrivenja Stela Otkrivenja je nadgrobni spomenik Ankh-af-na-Khonsu-a, Menthuovog Svećenika, koji je živio u Thebi za vrijeme XXV-te dinastije drevnog Egipta, oko 725.god. b.c.e. Crowley i njegova žena Rose, naišli su na tu umjetninu, nazvanu “Stela 666” u Boulak Muzeju u Kairu, ubrzo nakon Ekvinocija Bogova u ožujku 1904. e.v. Taj pronalazak bio je jedan od nekoliko važnih događaja koji su vodili do primitka Knjige Zakona 8, 9 i 10. travnja 1904.e.v. (vidi Knjigu 4, IV dio) U svojoj mitskoj priči “Preko Ponora”, Crowley navodi da je Ankh-af-na-Khonsu bio odgovoran za poučavanje Ozirisovog Eona. Aleister Crowley je preuzeo magički indentitet umrlog Ankh-af-na Khonsua kao živući Prorok Eona Horusa, uručitelja Knjige Zakona. Tako Stela predstavlja proročku vezu Knjige Zakona i Zakona Theleme sa drevnim energijama starog Egipta, transformiranih i obnovljenih u skladu s cikličkim obrascem evolucije eona. Vidi Atu XX i odgovarajuće odlomke u Knjizi Totha. ...Sveti Gral(6) Sveti Graal As Pehara i korespondirajući dijelovi Knjige Tota, također pogledati Knjigu IV, Dio II, Poglavlje 7, Magika u Teoriji i Praksi; kao i Liber CDXVIII, 12. Aetir (Također bi bilo interesantno u svijetlu kabale proučavati simboliku glinenog, srebrnog, zlatnog i staklenog (prozirnog,dijamantnog) Pehara. Op.prev.) ...ispred Pehara se nalazi mjesto za Pliticu(7) Plitica Plitica istovremeno predstavlja Sunce i Zemlju, vidi As Diskova, i odgovarajuće odlomke u Knjizi Totha. Inman kaže da kružni oblik Hostije ili Plitice u kombinaciji sa polumjesecom posude pehara simbolizira sunce i mjesec. II. O oficirima Mise Svećenik(8) 8 – Yod Tetragramatona i alkemijski princip Sumpora. Služba Svećenika korespondira sa onom Hijerofanta u sistemu Zlatne Zore. ( Atu V i korespondirajući dijelovi Knjige Tota.op.prev.) Riječ ' Svećenik ' prvenstveno dolazi od Grčke rijeći ' presbyteros ' što znači Starješina, starija osoba, Stariji Brat. ...u jednostavnu Bijelu odjeću(9) 9 – Odore svih oficira moraju biti obučene prije Mise a nakon ceremonijalnog pranja. Preporučujemo da odora svakog službenika uključuje običnu bijelu odoru ili talar, i odoru u boji ili plašt preko nje: crvene i zlatne boje za Svećenika, plave i zlatne za Svećenicu, žute za Đakona, a crne i bijele za Djecu. Roba svih službenika mora se ceremonijalno odjenuti prije Mise, nakon ceremonijalnog pranja. Svi su se službenici u Agape Loži okupali i meditirali neko vrijeme prije početka Gnostičke Mise. Iz Crowleyeve knjige “Ne život i pustolovine Sir Rogera Bloxama:”
19

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

»Odore za svećenike, …., i sve stvari kanoničke i ljupke, njih on kupuje i prodaje, a njegova cijela duša je urešena njegovom ljubavlju za slikovitu misteriju ovih svetih halja. Jer izgleda (kako ja zamišljam) da je svećenik za Najvišeg Boga poput žene njenom ljubavniku, da su njegove halje i odore baš kao i svila i fine čipkaste halje žene, sa kojima se ona krasi da bi svog ljubavnika učinila ludim od ljubavi. A tamjan? O, zasigurno je tako. Tako on, postavši učinjen Bogom strašću Božjom koja ga preplavljuje, prenosi Boga u kruh i vino, opet ih pretvarajući u Boga. Tada on jede i pije tog Boga, baš kao što i žena prima od svog ljubavnika tekuću i solidnu supstancu njegovog bića; i tako još jednom postajući učinjen Bogom, ex infero, on prenosi uvis tu božanstvenost pretvarajući ove primljene elemente u snagu tijela i duha koja ushićeno istječe svoju novu božanstvenost u čast i slavu Sve-Oca. Želio bih također da primjetite kako su kruh i vino obožavani od svećenika, u zlatnoj plitici i kaležu. Gledajte kako je cjelovito i savršeno ovo – prava slika istinskog Života! Nije li naš Otac, Sunce, davatelj sveg Života, urešen slavom svojih zraka?« Svećenica(10) 10 – Drugo He Tetragramatona i alkemijski princip Soli. Služba Svećenice korespondira sa onom Hiereusa u sistemu Zlatne Zore. Atu II, III, VI, VIII i korespondirajući dijelovi Knjige Tota. Svećenik i Svećenica predstavljaju Stupanj Pustinjaka. Neki su govorili da je uloga svećenice pasivna, podređena ulozi svećenika. To je naprosto apsurdno, kao što bi primjetio svaki pažljivi promatrač Gnostičke Mise. Svećenica ima nekoliko redaka manje nego svećenik, ali značaj uloge ne možemo procijenjivati na temelju količine riječi, pa bilo koju ulogu koja uključuje takve aktivne geste kao (na primjer) stvaranje Svetog Hrama iz obične sobe, stvaranje Svetog Svećenika iz običnog muškarca, i prizivanje Zmijskog Plamena pomoću Velikog Priziva iza Vela, teško da možemo okarakterizirati kao “pasivnu”. Postoje trenuci kada Svećenica preuzima receptivnu ulogu tijekom izvođenja Mise, no isto se može reći i za Svećenika; npr. kada biva pročišćavan i posvećivan. Službenici Gnostičke Mise mogu biti viđeni bilo kao aspekti jednog pojedinca, ili kao pojedinačne osobe. U svakom slučaju, djelo učinjeno na Gnostičkoj Misi je rezultat njihovog kombiniranog, kooperativnog i skladnog napora. Za razliku od jednostavnog punjenja talismana, Gnostička Misa ne predstavlja napor individualnog Magičara koji nameće svoju Volju posredstvom pasivne Prve Tvari uz pomoć služitelja. U Gnostičkoj Misi, nijedan pojedini službenik ne može biti ispravno okarakteriziran kao “operativni” službenik. Svaki od službenika ima za izvršiti svoj osobni zadatak, i svi su ti zadaci suštinski za dovršenje Djela Mise. ...mač(11) 11 – Vidi Liber AL III:11, i Knjigu 4, II dio, VIII poglavlje, kao i poglavlje “Magički Mač” u Knjizi 5, Regardie-ove Zlatne Zore. Crowley obično aludira na mač kao simbol racionalnog uma, paralelno simbolizmu bodeža u sustavu Zlatne Zore. Međutim, u osobitom kontekstu korištenja u Gnostičkoj Misi, bilo bi korisno dodati da sustav Zlatne Zore atribuira mač Geburahu, oružju rata iskovanog iz čelika, Marsovog metala. Na taj način možemo sagledavati mač kao symbol “Snage Čelika”, inicijatorske Sile Marsa i Ra Hoor Khuita. ...crveni pojas(12) 12 – Vidi Liber AL, I:60. “Zvijezda sa Pet Krakova, sa Krugom u Sredini, a krug je Crven.” Peterokraka zvijezda može biti promatrana kao geometrijski prikaz ljudskog tijela, sa pet točaka koje predstavljaju glavu, ispružene ruke i noge.

20

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

...kolačići svijetlosti(13) 13 – Vidi Liber AL III:23-25, i MTP, Poglavlje 20 (...KOLAČIĆI LUČI Sastojci: • pola galona (2 litre) vina porto (koje se iskuhava do gustog taloga) • jedna i pol šalica neizbjeljenog pšeničnog brašna • med (za okus) • jedna i pol čajna žličica maslinovog ulja • abramelinovo ulje (samo za okus – ne previše!) • ostali sastojci ( vidi AL III, 23 i 24 ) Pod ostalim sastojcima se misli na sljedeće. Magičar uzima "svoju krv" ((simbolično – npr. kap krvi iz palca) kao simbol ega, svoje životinjske prirode, animalne volje); i miješa sa prvih 5 sastojaka; zatim taj arhetipski kolačić "spaljuje" na vatri do pepela; smisao ovoga je u cijelosti objašnjen u Misi Feniksa. Ideja je da "niže" hrani "više"; da se "životinjsko" žrtvuje kako bi hranilo "duhovno"; to je metoda putem koje "ne-ja" kroz "ja" upravlja animalnom voljom kao "konjem na kojem jaše"; koja je temelj, gorivo, kotači "kočija" u kojima "juri" duhovna suština čovjeka koja je "vozač". Na hebrejskom se "krv" zbraja do 44, što je broj Horusa i njegove mise. Tada se taj pepeo uzima i miješa ponovo sa prvih 5 sastojaka; zatim se takva smijesa razdijeli u pojedine kolačiće i dogotovi u pećnici; i to su konačni kolačići svijetlosti koji se koriste u svim vrstama gnostičkih misa. op.prev…) Đakon(14) 14 – Vau Tetragramatona i alkemijski princip Merkurija (Žive). Služba Đakona korespondira sa onima od Hegemona i Keruxa iz sistema Zlatne Zore. Položaj Đakona je na putanji Samekh, Atu XIV, mjestu ujedinjenja suprotnosti, jer je on androgin i može biti bilo kojeg spola. Đakon preuzima ulogu naratora u drami Mise. On je nosioc Logosa, riječi i njemu su posvećeni Hermetični Bogovi Tahuti, Aiwass itd. On/ona predstavlja Stupanj Ljubavnika. Riječ đakon dolazi od Grčke riječi ' Diakonos ' što znači ministrant ili sluga. Dvoje djece(15) 15 – Zadnje He u Tetragramatonu. Službe pozitivnog i negativnog djeteta korespondiraju sa onima Dadoučosa i Solsticesa u sistemu Zlatne Zore. Atu VI & XIX i korespondirajući dijelovi Knjige Tota. Djeca predstavljaju dualno dijete Heru–Ra-Ha: pozitivnog Horusa (Ra-Hoor-Khiut) i negativnog Harpokratesa (Hoor-Paar-Kraat). Djeca također predstavljaju Svećenika i Svećenicu budućnosti, i refleksija su dvije sfere Atua XX. Ako adekvatna djeca nisu dostupna, odrasla djeca mogu biti upotrijebljena. Pozitivno Dijete i Negativno Dijete su službenici bilo kojeg spola. Usprkos nazivu “Djeca” ne postoji specificirana maksimalna dob za te službenike u Liberu XV; niti postoji bilo kakva naznaka u Liber XV da su te službe na bilo koji način opcionalne. Iz tog razloga, kada je nemoguće ili neprikladno da mladi služe u tim službama, trebali bi ih služiti odrasli; ali samo oni odrasli koji su u stanju s pravom zahtijevati naziv “djeteta”, vrlinom činjenice da imaju, ili su jednom imali, majku. Gledajući sve službenike kolektivno, Djeca su pripisana završnom Heh Tetragrammatona, i korespondiraju Dadouchosu i Stolistesu u sistemu Zlatne Zore. Vidi Atu VI i XIX, i odgovarajuće odlomke u Knjizi Totha. Djeca predstavljaju dvojno Dijete Heru Ra Ha: pozitivno – Horusa (Ra Hoor Khuita) i negativno – Harpokrata

21

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

(Hoor-paar-kraata). Imajući u vidu atribuciju Heh-završno, Djeca također predstavljaju Svećenika i Svećenicu Mise u budućnosti i reflektirani su u dvije sfere Atu-a XV. Prema kazivanju Soror Meral, dječaci Dionysus (Hansi Carter, sin Leah Hirsig) i Hermes (Howard Shumway, Ninette-in sin) su služili kao Djeca na Gnostičkim Misama (ili njenim fragmentima) koje su bile svetkovane u Cefalu-u. Međutim, u Agape Loži nije bilo pogodne djece za tu službu, te su časnici Lože odlučili da izbjegnu tu službu u potpunosti, radije nego da koriste odrasle osobe. Na Gnostičkim Misama svetkovanim pri Agape Loži, đakon je bio taj, a ne Djeca, koji je posredovao Pričesne Elemente ljudima. U ovom slučaju, mi se distanciramo od Agape Lože. Kao što je prije rečeno, nema naznaka u Liberu XV da su ove službe opcionalne, niti postoje bilo kakve naznake maksimalne dobi ljudi koji će služiti u toj službi. Tijekom godina iskustva pronašli smo da odrasli mogu ispunjavati ovu službu vrlo efikasno i zahvalno. Uvjereni smo da je važan dio simbolizma, jednako kao i magički balans, izgubljen kada izostavimo ulogu Djece, i preporučujemo da te službe budu popunjene kad god ima dovoljno ljudi prisutnih da to omoguće. U stvari, ovo je trenutno službena E.G.C. politika u S.A.D. Čuli smo da neke grupe imaju teškoća u primjeni ove politike, jer izgleda da ljudi iz njihovog područja osjećaju da su ove službe ispod njihovog dostojanstva. Mi smo, čak i kao biskupi, uvijek bili počašćeni da služimo u ovim ulogama. ...pozitivno dijete nosi vatru i mirise(16) 16 – Vidi Liber AL, I:59 i III:25, i Knjigu 4, II dio, 16. poglavlje. Abramelinov incens je posebno pogodan za Gnostičku Misu. Sadrži četiri dijela Frankincensa, dva dijela Storaxa (benzoin je zadovoljavajući nadomjestak) i jedan dio Lignum Aloe (drvo aloje, cedar ili sandalovina su zadovoljavajući nadomjesci). III. Ceremonija ulaska ...kongregecija (narod) ulazi(17) 17 – Narod predstavlja stupanj Ljudi Zemlje (malkut, fizičko tijelo kao “hram božji”, crkva; ako promatramo misu kao inicijacijski proces koji se odvija unutar svakog inicijata ponaosob. op. prev.) (Proklamacija Zakona) (18) 18 – (....) Ovi podnaslovi dodani su iz razloga praktičnosti. Oni su opisni i odnose se, kada je to primjenjivo, na povijesne primjere; u drugom su slučaju sasvim proizvoljni. ...Čini Što Ti je Volja je Sav Zakon(19) 19 – Vidi Liber AL I:40 ...Proglašavam Zakon Svijetlosti, Života, Ljubavi i Slobode(20) u imenu IAO(21) 20 – Vidi Liber CL 21 – IAO je helenizirana verzija hebrejskog Tetragrammatona, IHVH. Osim toga to je i nezavisna lingvistička asocijacija sa DYAUS-om, imenom drevnog indo-evropskog Boga Neba, sa grčkim božanskim imenima ZEUS i KAOS, i latinskim DEUS. Kabalistički, ono se odnosi na Tiphareth: božansko Ime Tipharetha u Atziluthu je Jehova Eloah V’Da’ath (IHVH ALVH VDOTh), čiji je notarikon I.A.V., koji se može izgovarati IAO. Također, vidi Poglavlje 5, također pogledaj MTP, Poglavlje 5. Zamijeti: ' I am Alpha and Omega ' , ' Ja sam Alfa i Omega, početak i kraj '

22

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

...Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom(22) 22 – Liber AL I:57 (...upućuje narod da ustane)(23) 23 – (....) – zagrade su dodane zbog jasnoće. One označavaju iskustvo i stavove izdavača, ne predstavljaju konačne standarde. ...Znak Čovjeka i Brata(24) 24 – Vidi Poglavlje 4 (Gnostička Vjeroispovjest) (25) 25 – Vidi Poglavlje 3 (Ulazak Djece i Svećenice) ...Pozdrav Zemlje i Neba(26) 26 – Svećenica predstavlja dvostruki ženski aspekt korespondirajući sa Babalon(Zemlja) i Nuit(Nebo); te Caricom(Zemlja) i Svećenicom(Nebo). Primjetite da rečenica ne glasi: “Pozdravi Zemlje i Neba.” ...Znak Magičara(27) 27 – Vidi Poglavlje 4, na toj točki svi moraju stajati uspravno. ...Svećenica se uspinje stepenicama do Visokog Oltara(28) 28 – Uzdiže se u Vrhovnu Trijadu, Djevica postaje Svećenica. Djevici se sada obraća kao Svećenici. Jedino što se desilo je da su je svi pozdravili Znakom Pozdrava, i da se ona okrenula od skupa da bi prišla Oltaru. Ona postaje Svećenicom i kroz njeno priznanje od strane Skupa, i kroz njeno vlastito samoposvećenje Najvišem. …Oni je čekaju… Djeca se nikad ne uspinju stepenicama do Visokog Oltara bilo kada tijekom rituala. Jedino Svećenik, Svećenica i Đakon se uspinju stepenicama. ...Ona stavlja Pliticu ispred Grala(29) 29 – Vidi 7. Poglavlje Ona nudi, tj, posvećuje i žrtvuje taj dio sebe ispred Graala. Čineći to, ona također upotpunjuje komplet elementalnih simbola na Visokom Oltaru. ...Svećenica kruži 3 i ½ kruga oko Hrama(30) 30 – Za Kundalini se kaže da je 3 i ½ kruga omotana oko Svayabhu Linge smještene u bazi kralježnice. ... Ona se kreće u zmijolikoj putanji Ponegdje je ovo interpretirano kao zahtjev da Svećenica pleše vijugavo pri svom napredovanju kroz Hram, ponekad uz prikladnu glazbenu pratnju; ponekad se čak odnosi na “zmijolik ples”. Kako bilo, nema indikacija u tekstu da se zahtijeva bilo ples ili glazba. Putanja Svećenice oko malog oltara i fontane je opisana kao “zmijolika” i dovoljna je da opravdamo upotrebu termina.

23

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

(Također svojim kretanjem po hramu Svećenica oblikuje 3 nule, osmicu i jednu 6 ili 9 koja se može gledati i kao 6 i kao 9, ili kao 69. Tri nule možemo gledati kao tri vela negativnog, Ain, Ain Soph i Ain Soph Aur; dakle ona putem tog kretanja spušta silinu Nuite, beskonačnog prostora i zvijezdanog neba; nakon toga sljedi broj 8 što je jedan od simbola Hadita ' ...za pravedne ja sam 8, i 1 u 8 što je važno, jer ja sam zaista 0...'; a zadnja velika 0 i 8 čine broj Marsa 80, Vatru Hadita koju raspaljuje približavanje Nuite, također se Mars odnosi i na čelik mača Svećenice, zapazite da je Carica DLTh – 434 – Gospod Rata. Sada sljedi broj 69 kojeg Svećenica izvodi u zadnjoj kretnji. Taj broj je specifičan broj Heru-Ra-Ha jer u sebi ujedinjuje sile Sunca-6-(Ra-Hoor-Khuit) i Mjeseca-9-(Harpokrat) i predstavlja rezultat braka Nuite i Hadita. Nadalje broj 69 je simbol Raka , Atua VII i slova ChITh čija je vrijednost 8 i 418. A 418 je numerička vrijednost riječi ABRAHADABRA. A 69=61+8 ' Ništa je tajni ključ ovog zakona, židovi to zovu 61, a ja to nazivam 8, 80 i 418; ujedini svojim umijećem tako da sve nestane ' . 69 je taj broj nestajanja kroz uravnoteženo spajanje i neutraliziranje sila + i - , Sunca i Mjeseca. Svećenica kada je oblikovala 6, oblikovala je i 9, ' Moj broj je 9 za budale...' ; nadalje broj 8 je prikazan i na dvojci diskova i simbol je beskonačnosti, promjene i broja 69 u malom, i predstavlja prvobitno jedinstvo prije razdvajanja na 6 i 9. A ako se malo pažljivije pogleda, da se uočiti kako je Svećenica svojim kretanjem oblikovala simbol Yina i Yanga, Zemlje i Neba, Svećenika i Svećenice, Aspiranta i SAČ, kao i simbol ujedinjenja suprotnosti, te specifičan simbol Svetilišta Gnoze, Svetog Trojstva i formule 210. Primjetite da se ne koriste principi čistog Yina ili Yanga, već svaki princip u sebi sadrži i nijansu suprotnog principa; pa kako je Yin Svećenica i Carica, tako je i Yang Svećenik i Kralj, svatko od njih je kombinacija Duha i Materije, svjetovne i duhovne službe. Ako promatramo kretanje Svećenice kao zmijoliko tada mislimo na buđenje Kundalinija, a Kundalini je stvaraoc maje, materije, Šakti i moći; ako na nju gledamo kao na predstavnicu Nuite tada ona priziva spuštanje Duha. Još je interesanto napomenuti da Aiwass za sebe kaže da se u potpunosti nalazi na Putanji Carice Drveta Života, na taj način možemo Svećenicu smatrati kao simbol SAČ, barem kada se na nju gleda sa Svećenikovog stajališta. Još jedna zanimljiva informacija je da je Crowley Znanje i Razgovor sa svojim SAČ postigao izvodeći Samekh jašući kroz Kinu na magarcu; a riječ RAVNOTEŽA = ŽENA + TOVAR, simbol duha koji jaše na materiji. ' Braća A.'.A.'. su Žene, aspiranti za A.'.A.'. su muškarci '., srodni simbol je žena koja jaše na lavu ili biku. op.prev.) ...oko Oltara i Fontane(31) 31 – Ujedinjenje Oltara(Sunca) i Fontane(Mjeseca). ...grobnici na zapadu(32) 32 – pogledaj dvojku diskova. Za vrijeme kruženja Svećenice&djece, Đakon se postavlja unutar Hrama pred njegov ulaz; kako ne bi ometao njihovo kretanje; kada je kruženje završeno, ponovo se vraća (prije nego što Svećenica „isuče“ mač) u centar Hrama između otlara&fontane. Simbol “+” ukazuje da se izvodi znak križa. U ovom slučaju, prema tradiciji Agape Lože, Svećenica čini znak križa uzdignitim mačem. (Ulazak Svećenika) ...snagom čelika(33) 33 – Mars, Ra-Hoor-Khuit, inicijatorska sila. Mars je atribuiran Svadistana čakri koja se nalazi u predjelu karlične kosti. ...i u ime našeg Gospoda(34)
24

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

34 – vjerujem u jednog Tajnog i Neizrecivog Gospoda ...prenjeti vrline našoj Braći(35) 35 – vidi 4. Poglavlje ...tri Kaznena Znaka(36) 36 – Vidi 4. Poglavlje (Ispovjest Svećenika) ....... (Pročišćenje Svećenika) ...neka Sol Zemlje podsjeća Vodu(38) 38 – Zemlja i Voda su pasivni elementi (Posvećenje Svećenika) ..Vatra i Zrak(39) 39 – Vatra i Zrak su Aktivni elementi (U Novom Eonu su Vatra i Zemlja aktivni a Voda i Zrak pasivni elementi, stoga imamo + i – kombinaciju na svakom oltaru koja rezultira spajanjem u treći neutralni element (miris i sveta voda); na oltaru se dešava spajanje Nuite i Hadita, dijete je Sunce RaHoor-Khuit, a i jedno od značenja imena Ankh-af-na-khonsu je '...onaj čiji je miris sladak...', a njega se i smatra Ocem Teleme. To predstavlja Nebeski Brak ili yang element. Na Fontani se spajaju Therion i Babalon, zemaljski brak, i rezultira u Mjesecu, Harpokratu, Majci, Yin elementu. Čišćenje Vodom i Posvećenje Vatrom rezultira spajanjem Nebeskih i Zemaljskih Sila; koje se očituje u provali Duha u srednjem, ljudskom Kraljevstvu. (alternativno, Nuit&Hadit rezultiraju u Harpokratu (zvijezda); a Therion&Babalon u Ra Hoor Khuit – u (Sunce) op.prev.) …Čini znak otvorenim dlanom… Prema tradiciji Agape Lože, Svećenica izvodi te križeve u zraku, nekoliko centimetara od tijela Svećenika. (Odijevanje Svećenika) (Plašt simbolizira čistoću i nevinost Svećenika u ' drevnom ' i neiskvarenom značenju; jer plamen sažiže sve nečistoće, Svetište je oduvijek bilo čuvano Vatrom, i samo Sveti može obitavati u njoj neozljeđen; osim toga to je i prvi ogled po KZ – ' Grub kroz Vatru mora proći...' Interesantno je i PLAŠT – ALP+ŠT – ŠTAP+L...op.prev.) ...Ona oblači Svećenika u njegovu odjeću od Skerleta i Zlata(40) 40 – Iz Crowley-eve ' Bilješke o životu i avanturama Sir Rogera Bloxama ' ' Svećenik za svoju odjeću kupuje sve stvari Svete i predivne, i cijela njegova Duša je ukrašena njegovom ljubavlju za figurativnu misteriju koju njegova odjeća predstavlja i u sebi skriva. Jer izgleda (kao što sam sanjao) da je Svećenik Najviši Bog, kao što je to i žena svojem ljubavniku, te su njegovi ukrasi i odjeća bogati kao svila i prefinjeno tkanje i čipka njegove ljubljene, kojim ona sebe u potpunosti prekriva, kako bi mogla svog ljubavnika učiniti ludim od ljubavi. A miris? Oh, sigurno da i on djeluje na isti način. Tada on postavši Bogom putem strasti Boga koja struji kroz njega, transmutira silinu Boga u kruh i vino, pretvarajući na taj način kruh i vino u Boga samog. Tada
25

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

jedući i pijući tog Boga, kao što i žena od svog ljubavnika u sebe prima fluid i čvrstu supstancu njegovog bića, biva još jednom učinjen Bogom, ex infero, i kao takav odašilje tu Božansku energiju u više sfere svoga bića kroz pretvorbu konzumiranih elemenata u snagu tijela i duha, koja egzaltirano pročišćava njegovu novu Božanstvenost u molitvu i zahvalu prema Sve Ocu. Također bi dodao kako su kruh i vino obožavani od strane Svećenika na zlatnoj Plitici i u ispunjenom Peharu. Primjetite kako je sve ovo savršeno, istinska slika istinskog života ! I zar nije naš Otac Sunce, Davalac svog Života, obožavan u slavi svojeg zračenja? ' ...neka plamen Sunca bude Tvoje boravište(41) 41 – Boravište – okolina, sredina, dolazi od latinske riječi ' ambire ' što znači iči okolo, u krug. To je pozdrav koji je u Ranom i Srednjevjekovnom Kršćanskom Umijeću označavao Svete važne ličnosti i osobe, i vjerojatno je preuzet iz paganske tradicije, gdje je upotrebljavan za označavanje Solarnih figura. Okruženje (“Neka Plamen Sunca bude tvoje Okruženje…”). (Krunidba Svećenika) ...treba biti od baršuna(42) 42 – Vidi Knjigu IV, Dio II, Poglavlje 11. Iz toga sljedi da podstava i ostale odjeće također treba biti od baršuna. “Magičareva Kruna predstavlja Postignuće njegovog Djela. To je traka od čistog zlata, na čijoj prednjoj strani su tri pentagrama, a sa stražnje strane heksagram. Središnji pentagram sadrži dijamant ili veliki opal; ostala tri simbola sadrže Tau. Oko ove krune je ovijena zlatna Urej zmija, uzdignute glave i raširene kukuljice.” Crowleyeve fotografije sa krunom ovog opisa i prigodnom potkapom dane su u Knjizi 4 i Viziji i Glasu. …Potporna Kapa i Plašt Potporna Kapa je opisana, zajedno sa Krunom, u Knjizi 4, II Dio, 11. Poglavlje: “Ispod Krune je karminska potporna kapa, koja pada do ramena. “Karminska kapa podrazumijeva skrivenost, ali isto tako i bujicu slave koja se sljeva na Magičara odozgo. Ona je od baršuna zbog mekoće tog božanskog poljupca, a karminska je jer je to sama krv Boga koja je njegov život.” Budući da potporna kapa treba biti od baršuna, a “potporna kapa mora se slagati sa crvenom bojom plašta” slijedi da bi i plašt trebao biti od baršuna. (Posvećenje Koplja) Koplje treba biti ravno, dugo najmanje 2/3 visine Svećenika. Koplje W.T.Smitha bilo je nekoliko centimetara duže od njegove visine. Idealno gledano, trebalo bi imati drveno ili metalno kopljište, s metalnim vrhom. ...11 puta vrlo nježno(43) 43 – 11 predstavlja ujedinjenje 5 i 6, pentagrama i heksagrama, mikrokozmosa i makrokozmosa. U nekim sistemima pentagram predstavlja ženski, a heksagram muški simbol. 11 je broj Nuite u Liber AL, broj riječi u ' Do what thou wilt shall be the whole of the Law ', i broj slova u riječi Aeona, ABRAHADABRA, Vidi Liber 58 (članak zvan Gematria u 777 i drugim kabalističkim djelima) kao i u MTP, Poglavlje 7. Prema tradiciji Agape Lože br.1, Svećenik drži koplje vertikalno ispred sebe sa objema
26

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

rukama, dok stražnji dio koplja dodiruje pod. Za to vrijeme Svećenica trlja (gore-dolje) kopljište objema rukama. (Također je interesantno proučiti Atu XI i pripadajuće interpretacije u Knjizi Tota op.prev.) ...svi daju Pozdravni Znak(44) 44- svi trebaju stajati u tome trenutku. IV. Ceremonija otvaranja vela (Uzdizanje Svećenice) ...ja te postavljam na vrhunac Zemlje(45) 45 – to je ono što je napisano, Malkut će biti uzdignut i postavljen na Tron Binaha – Liber 418, 4-ti Aetir. ...čini obrnuti trokut sa palčevima i prstima(46) 46 – Vidi 4. Poglavlje ...pet križeva preko čela, ramena i bedara(47) 47 – prema tradiciji Agape Lože br.1, Svećenik izvodi križeve jednom, dok koplje drži drugom rukom. ...palac Svećenika je uvijek između kažiprsta i srednjaka(48) kad god ne drži koplje 48 – Vidi 4. Poglavlje ...odlažu na pripadajuće oltare(49) 49 – tijek mise se najmanje narušava ako je to učinjeno nakon što Svećenik poljubi KZ i klekne u obožavanju ...ljubi Knjigu Zakona 3 puta(50) 50 – Vidi 4. poglavlje, KZ ima tri poglavlja ...palac je u poziciji koja je prije navedena(51) 51 – To je tipičan položaj obožavanja za Svećenika, i to je položaj koji Svećenik mora preuzeti kada ritual kaže ' obožava ' (Kruženje Hramom) Ta su kruženja u smjeru sunca, budući da je to solarni ritual. ...kao Oziris ili Ptah(52) 52 – Ptah je drevni Bog Stvaranja Memphisa. Koplje se nosi objema rukama vertikalno ispred sebe, desna ruka iznad ljeve. ...ruke prekrižene na njihovim grudima(53) 53 – Vidi 4. Poglavlje, fraza ' kao i ranije ' odnosi se na dio Mise u kojem su djeca i Đakon sljedili Svećenika i Svećenicu do Glavnog Oltara; a ne na zmijoliko kruženje Svećenice Hramom kada je prate samo djeca bez Đakona; Đakon i djeca kad god ne koriste ruke drže ih prekrižene na grudima. (Uzdizanje prema Velu) ...uzdignute iznad svojih glava(54)
27

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

54 – Vidi 4. Poglavlje (Svećenikova prva invokacija pred Velom) ...jer Ti si neprekidnost!(55) (Recitacija Svećenice iza Vela) ...i dođi k meni !(56) ...K meni! K meni!(57) ...K meni! K meni!(58) 55,56,57,58 – Liber I:27,61,62,63,64,65 …Razodijevanje Svećenice “Pri svim mojim susretima s tobom svećenica će govoriti – a njene će oči žudnjom plamtjeti dok stoji naga i radosna u mom tajnom hramu – K meni! K meni! dozivajući plamen sviju srdaca svojom ljubavnom pjesmom.” Liber AL I:62 Razodijevanje Svećenice iza Vela, u “tajnome hramu” zakritog Svetišta, vrlo je važan dio rituala, i ne smije se izostaviti. Kao što zapis napominje, Svećenica prije otvaranja Vela može opet obući svoju odoru (ili svoju unutrašnju, bijelu odoru), ako je potrebno. Privatnost Svećenice može se zaštititi Velom izrađenim od neprozirnog materijala. Ako je moguće, Svećenica bi trebala stajati za vrijeme svog govora, kako bi se pridržavala naloga iz Liber AL I:62. (Svećenikova druga Invokacija pred Velom) ...spoznaja smrti(59) 59 – Liber AL II:6 ... gdje ja jesam!(60) 60 – Liber AL II:23, također vidi Liber CDXVIII, 5. i 7. Aetir, gdje je zapisano da postoji lagani naglasak na riječi “Tamo” (There is no God) (Kalendar) RitualiElemenata su rituali čija je namjera stvaranje posebnog oblika energije, prema prirodi, volji i magičkoj formuli svakog od pet elemenata: Vatre, Zemlje, Zraka, Vode i Duha. Od njih, četiri se mogu obuhvatiti u Svetkovinama Vremena, u skladu s ekvinocijima i suncostajima svake solarne godine, kada sunce ulazi u svaki od četiri kardinalna znaka Zodijaka koji su pripisani elementima Vatre ( Ovan – ekvinocij u ožujku), Vode (Rak – suncostaj u lipnju), Zraku (Vaga – ekvinocij u rujnu) i Zemlji (suncostaj u prosincu). ...i njegovu Nevjestu!(61) 61 – 12. August To je komemoracija prve noći koju je Crowley proveo sa svojom prvom ženom, Rose Edith Kelly. Vjenčani su bili u civilnoj ceremoniji u Dingwallu, 12. kolovoza 1903. e.v., iako je vjenčanje bilo pravilno pribilježeno tek nekoliko dana kasnije.

28

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Rose je kasnije odigrala važnu ulogu u događajima vezanim uz primanje Knjige Zakona. Svetkovina za Prvu Noć Proroka i Njegove Nevjeste trebala bi se slaviti svake godine, 12. kolovoza. ...KZ(62) 62 – 8.,9. i 10. April Svetkovina za Tri Dana Pisanja Knjige Zakona jest komemoracija obljetnice primanja tri poglavlja Libera AL vel Legis u Kairu, 8, 9, i 10. travnja 1904. Treba se slaviti 8, 9, i 10. travnja svake godine sa početkom u podne svakoga dana. ...za Tahutija i Dijete Prorokovo(63) 63 – Ova riječ je navedena kao ' djeca ' u sve tri objavljene verzije Gnostičke Mise, što je greška u prijepisu iz Liber CCXX Ova je riječ data u obliku “djeca” (množina –op.p) u sve tri objavljene verzije Gnostičke Mise; međutim, Knjiga Zakona II:39. kaže “dijete Prorokovo”. Mnoge grupe preferiraju ovaj izraz da bi pravilno citirali Svetu Knjigu. ...Vrhovni Ritual Svetkovina za Vrhovni Ritual, slavi se svakog 20. ožujka, i komemoracija je godišnjice uspješne Crowleyeve izvedbe Priziva Horusa u Kairu, koji je doveo do otvaranja Novog Eona. Crowley je zapravo započeo prizivnu ceremoniju u subotu, 19-og ožujka 1904, oko 22 sata i završio ga malo iza ponoći. Rezultat priziva se pojavio za vrijeme ranojutarnjih sati u nedjelju, 20-og ožujka, dan prije ožujske ravnodnevnice, kao najava da je nastupila Ravnodnevnica Bogova.. Interesantno je da ima točno 22 dana između Svetkovine za Vrhovni Ritual i posljednjeg dana Svetkovine za Tri Dana Pisanja Knjige Zakona. ...Ekvinocij Bogova(64) 64 – 20. Mart Svetkovina Ekvinocija Bogova je komemoracija početka Novoga Eona, 21. ožujka 1904., ili počeka nove magičke formule. Unutar A.’.A.’. slavi se svakog ekvinocija. ...Svetkovina za Vodu(65) i Svetkovina za Vatru(66), Svetkovina za Život(67) i još veća Svetkovina za Smrt(68) 65 – pubertet dječaka 66 – menstruacija djevojčice 67 – rođendan 68 – sahrana ...krajnjeg zanosa!(69) 69 - Liber AL II:34-43 (Svećenikova treća invokacija pred Velom) ...u Znaku Svijetlosti(70)

29

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

70 – Svećenik može na ovoj točki, sa dobrim učinkom, zacrtati Križ ispred Vela, zatim oblikovati Križ svojim tijelom, simbol Svijetlosti, prvi znak LVX-a iz Rituala Heksagrama. ...pojavljuješ se veličanstven na Prijestolju Sunca(Anahata, Tiphareth,op.prev). Otvori put stvaranja (zmija, šakti, ona koja stvara op.prev.) i inteligencije (golub, inspiracija, nadahnuće, genij op.prev.) između nas i naših umova(71), prosvijetli naše razumijevanje(72) 71 – Yod 72 – He ...Ohrabri naša Srca(73), neka se sama svijetlost kristalizira(74) u našoj krvi(75), ispunivši nas uskrsnućem!(76) 73 - Vau 74 – He završno 75 – Šin 76 – YHShVH (Jehešuah, Isus Krist Spasitelj; doktrina koja označava spuštanje Šina, elementa duha, principa života, među četiri elementa 'mrtve' materije. Tj. ona je mrtva dokle god je duh ne oživi. To je istovremeno i iskupljenje i spasenje materije kroz silazak duha, ili ' dolaska Isusa među ljude ', može se i interpretirati kao spuštanje golubice (obrnuti pentagram) sa Vrhovne Trijade u naša srca(Sveti Gral). Inače, tehnike za spuštanje duha su dane u Liber A Vel Spiritus, Knjizi Duha, gdje su podane neke tehnike pranayame, i gdje se shvaća veza između daha i duha. Spuštanjem duha se postaje BogoČovjekom, sfera Tipharetha i Anahata čakre, Postignuće Znanja i Razgovora sa SAČ; po Staroj Kršćanskoj Tradiciji, koja je preuzela spoznaju Jevrejskih Kabalista, to postignuće predstavlja Isusa Krista, centralni misterij Braće Ruže i Križa i Trijade Ljubavnika. U Knjizi Zakona o ovoj misteriji piše sljedeće: ' Ja sam jedinstven i pobjednik. Nisam od robova koji umiru. Nek' su prokleti i mrtvi! Amen. (To je o 4: postoji peti koji je nevidljiv, i ja sam unutra, kao beba u jajetu) '. Beba u jajetu je očito Harpokrat, u ovom slučaju simbol duha, po tome bi RHK bio vatra, drugi dio dvojne putanje Atua XX. Duh je centar, središte; dakle u vezi je sa Haditom. ' Ja sam osovina kotača i kocka u krugu ' i ' Ja sam plamen koji gori u srcu svakog čovjeka i u središtu zvijezde svake '. Za svaki je magički rad najbitnije ' rasplamsaj se u molitvi ', to je samo drugi naziv za ' raspali vlastiti duh ' ; to može biti učinjeno praksama yoge, uzimanjem nepoznatih i čudnovatih droga, plesom, muzikom, gledanjem prirodnih i ostalih ljepota, izlaganjem opasnosti, postom i gladovanjem, dugotrajnim intezivnim psihofizičkoemotivnim naporom itd.. op.prev. ) ..nuteru!(77) 77– to je dio prijevoda Boulak muzeja Stele Otkrivenja. Literalni prijevod otprilike glasi: ' O Visoki Jedan! Neka On bude obožavan! O Ti Jedan od Velike Moći! Duše velikog Dostojanstva, koji strah od sebe utjeruješ među Bogove! ' Crowleyevo poetično parafraziranje ovog odjeljka jest: ' Jedinstvo potpuno iskazano! Tvojeg daha moć obožavam, Vrhovni i Strašni Bože, Koji činiš da bogovi i smrt
30

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Drhte pred Tobom: Ja, ja Te obožavam! ' Druga parafraza se pojavljuje ranije u ovom odjeljku počinjući sa ' potpuno biće...' Također vidi Liber CDXVIII, 2. Aetir. Svećenik može pjevati A Ka Dua prema napjevu iz Knjige Četiri, Prvi Dio, II Poglavlje. ...volja(78) 78-Liber AL III:60 (Otvaranje Vela) ...svoju odjeću(79) 79 – U verziji tiskanoj u MTP, (MTP koji je prvi put tiskan 1926), ova rečenica kaže ' Za vrijeme prethodnih govora Svećenica je odložila svoju odjeću. ' …Barbarske Zemlje Dovoljno je da je jedan barbarin u Skupu da bi bila ”barbarska zemlja”, i pravo da procijeni “barbarstvo” u hramu s pravom pripada isključivo Svećenici. Neke okolnosti mogu zahtijevati da Svećenica ponovo obuče svoju odoru, ali nitko nema pravo inzistirati da ona ostane razodijevena. ...IAO(80) 80– Pogledaj 5. Poglavlje ...između svojih bedara(81) 81– Pogledaj 4. Poglavlje. Svećenica mora pošteno stisnuti bedra kako bi to bilo moguće. ...dok Đakon intonira(82) litanije 82 – intonira znači da recitira pjevajućim ili vibrirajućim glasom. ...svi stoje u redu(83) 83-Ta uputa je opet data neposredno prije no što Đakon intonira 10. litaniju ' Smrt '. Uputa da se stoji uspravno dok se recitira ' Smrt ' dodana je od Crowleya u izdanju MTP-a od 1929/30 g. i kao takvu je treba poštovati prilikom izvođenja. ...ruke opuštene(84) 84 – Vidi 4. Poglavlje V. O službi litanija kojih je po broju 11(85) 85 – ' litanija ' je kratka molitva koja se izvodi na okupljanju obožavatelja, i koja je prigodna za to odabrano mjesto, vrijeme i povod okupljanja. Naše Litanije su takvih 11 kratkih molitvi (vidi prethodni komentar o broju 11). Svih 11 se tradicionalno čitaju ili recitiraju pri svakom izvođenju Mise. Litanije su suštinski dio Libera XV, i nema ničega u Liber XV što bi naznačavalo da su one na bilo koji način opcionalne. Gnostička Misa bi bez Litanija zasigurno bila nešto, ali bez sumnje ne bi bila Gnostička Misa u skladu sa Liber XV. ( Broj 11 je inače i potpaljivač, kremen svete odičke vatre, vulkana svete magike svijetlosti, života, ljubavi i slobode. op.prev. ) SUNCE
31

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

...zauvijek(86) 86 – Sunce je konkretan, prirodni simbol Boga; u sebi sadrži mnoge tradicionalne atribute Boga; i sa jedne točke gledišta je identično sa Bogom. Zemlja, koja u sebi uključuje sve osjetilne stvari, uključujući i naša vlastita tijela, sastoji se od iste tvari kao i Sunce. Dnevno i godišnje kretanje odnosi se na dnevni i sezonski ritam. Sjaj znači slavu, blještavilo i moć. Neka nam Sunce bude primjer. Sorath, ThRVS, ime Solomonovog Duha Sunca, zbraja se do 666, i šesti Sefirot je Tifaret. Ra, Mentu, Oziris, Horus, Kefra, Dioniz, Priap, Atis, Adonis, Tamuz, Apolo, Serapis, Abrasax, Mitra, Krišna, Krist i mnogi drugi smatraju se solarnim Bogovima. Njihove razlike ovise o različitim aspektima solarne struje, koji predstavljaju specifične koncepte suvereniteta, moći života, smrti i uskrsnuća, besmrtnosti, stalnosti kroz promjenu i civilizacije. ...neka tako bude(87) 87 – Postoji audio zapis na kojem Crowley intonira prve četiri litanije. Na tom zapisu Crowley intonira ' Neka tako bude ' na sljedeći način: C oštro – B ravno – C prirodno – C oštro. GOSPOD ...radosti(88) 88 – Sunce možemo vidjeti i osjetiti, sa Haditom to nije slučaj. Keter je skriven iza Sunca. Sunce sija sa neba na svakog od nas, Hadit sija unutar svakog od nas. (Postoji i još jedna moguća interpretacija, Sunce je Sunce kada ga gledamo sa Zemlje, Sunce je Hadit kada ga gledamo kao samo još jednu zvijezdu noćnog neba; Sunce je subjektivni vid postojanja kada ga gledamo sa Zemlje; Sunce je objektivni vid postojanja kada je samo jedna od zvijezda. Kada je u centru kružnice onda je život; kada je jedna od točaka koje sačinjavaju kružnicu onda je smrt. Svako središte jedne kružnice samo je dio oboda neke druge kružnice ' Ja sam život i davatelj života, pa ipak je stoga spoznaja mene, spoznaja smrti. ' Sunce ' kao vidljivo ' možemo smjestiti u anahatu, Hadita ' kao nevidljivo ' u Sahasraru. Nadalje Sunce je kralj, Hadit je Svećenik. Sunce možemo poistovjetiti sa golubom, Hadita sa zmijom. Postoji još jedna interesantna teorija o smrti. ' Smrt je za pse! ' , ' Zar da Bog živi u psu? Ne! ' Naime, zvijezda Sirius se još naziva i Pasjom zvijezdom, i to je dvojna zvijezda koja se sastoji od dvije zvijezde, Veliki Pas i Mali Pas. Znanstvenici kažu da u Svemiru postoji jednaki broj Dvojnih i Jednostrukih zvijezda; u dvojnom sustavu se zvijezde konstantno okreću jedna oko druge, kao da se drže za ruke i plešući vrte u krug. Ne je LA ili ništa, a to je cilj sveukupnog magičkog rada, 210, svođenje dualnosti na jedinstvo, a jedinstva na 0. Po ovome je Bog Sunce a Hadit zvijezda, onaj prvi koji se nalazi u sjeni Sunca. Još se je u narodu zadržao običaj da se kaže za nekoga koji je umro da je ' ugledao svoju Zvijezdu ', a kada nekome ukazujemo da će se opametiti kroz patnju ogleda onda kažemo ' vidjeti češ ti svoga Boga ' ; obitavalište Zvijezde je u Keteru, Sunca u Tifaretu. Nadalje, stabilnost(život) se održava kroz promjenu(smrt), ili kako kaže jedna poznata rečenica ' Neke stvari se mijenjaju, a neke stvari ostaju uvijek iste. ' Život i Smrt su dvije petlje jednog simbola beskonačnosti, koji je nekad davno bio obožavan u Hramu Oko u gradu Uruku, koji se nalazio u sadašnjem Iraku. op.prev.) MJESEC ...na moru.(89) 89 – Chasmodai, ime Solomonovog Duha Mjeseca, zbraja se do 369. 369=9X41. Deveti Sefirot je Jesod, koji je atribuiran Mjesecu. 41 je numeracija Hebrejske riječi
32

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

koja znači ' plodnost, majka, i Božansko Veličanstvo '. Uza svo poštovanje Suncu, Mjesec je ' Dama Noći ' i ona prima Sunčevu svijetlost i kreativnu energiju. Mjesečni ciklus njegovog kretanja odslikava njezino ' sad vidljiva, sad nevidljiva '. Artemida (Dijana) je bila Božica Lova kao i Mjeseca. Mjesec upravlja i nad drugim noćnim aktivnostima. Mjesec je dugo korišten kao agrokulturalni sat na kojeg su se oslanjali poljoprivrednici; nadalje on upravlja plimom i osekom koja je od vitalnog značaja za pomorce; također upravlja i ženskom menstruacijom. DAMA ...radosti.(90) 90 – Ženski pricip je klasično receptivan, ali je praktično kreativan. Služba nježnosti, radosti inkarnacije, je aktivna a ne pasivna. SVECI ...i koji dolaze.(98) 98 – Ova litanija proglašava našu povijesnu struju kroz različite faze. Italizirana imena predstavljaju glavne nosioce struje. Ti ljudi su bili nosioci i čuvari tajnog plamena, neovisno o tome da li su to znali i željeli, ili ne; to je bila njihova sudbina, Istinska Volja jača od bilo kojeg dijela njihove osobnosti ili karaktera. U osobnom smislu, ova litanija predstavlja priznanje naše vlastite magičke struje, naših vlastitih prošlih života, predaka, učitelja i heroja. ' May their Essence be here present, potent, puissant, and paternal to perfect this feast! ' ...svetkovinu!(99) 99 - 'P ' riječi označavaju faličnu (Phallic) energiju. ( P = 80 i 16, 80 x 5 = 400 – Thau, Križ; križ je često upotrebljavan simbol za faličnu energiju, nadalje to je putanja koja vodi prema astralnom svijetu, te označava mjesto prisutnosti prizvane energije svetaca, a to i je razina koja je u potpunosti aktivna kod svih magičkih rituala i inicijacija. Taj broj je i povezan sa Jupiterom i daje pravi smisao riječi svetkovina. Osim toga Križ vezujemo uz Križare. To je i putanja kojom se blagoslov spušta na naša fizička tijela. Zatim, 16 x 5 = 80, opet Mars, Križ i Mars impliciraju mušku energiju, osim toga, Đakon priziva energiju svakog navedenog Sveca zacrtavanjem križa i vibriranjem njegovog imena. 16 je i 4x4; a 44 je broj Horusa. op.prev.) …Liber 418, 12. Aetir “Neka na pehar gleda onaj čija je krv u njemu pomiješana, jer je vino u peharu krv svetaca.” Ova litanija proklamira povijesni tijek kroz njegove različite faze. Imena koja su naglašena predstavljaju glavne nositelje toka. Ti su ljudi bili čuvari svetog plamena, bilo da su to znali (ili željeli) ili ne. U osobnom smislu, ova litanija predstavlja priznanje našeg vlastitog magičkog toka, naših vlastitih prošlih života, predaka, učitelja i heroja. Svetost, u kontekstu Theleme, ne treba se pomiješati sa značajkama konvencionalnih zapadnih teoloških koncepcija u odnosu na svetost. U Crowleyevim spisima ima nekoliko bilješki o svetosti. U Liber Astarte, Crowley daje bezuvjetnu definiciju Sveca kao onoga koji je usavršio odanost svome božanstvu. Kao primjere on spominje
33

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Svetog Franju Asiškog, Sri Sabhapaty Swamija, Abdullaha Haji Shirazija i Svetog Ignacija Loyolu. U Liberu 418, Viziji i Glasu, posebno u 12. Aetiru Crowley povezuje svetost osobito uz stupanj Majstora Hrama; Svetac je onaj tko je usavršio svoju odanost Babalon (Binahu). Iako direktno ne spominju Svetost, Knjiga Laži, Liber Aleph i Srce Majstora donose listu ljudi koje je Crowley smatrao za one koji su služili kao Veliki Svjetski Inicijatori, Majstori Hrama i Magovi Velikog Bijelog Bratstva Srebrne Zvijezde, poslani da prosvijetle civilizaciju i iniciraju povijesne periode. Poglavlje 7 Knjige Laži daje nam slijedeću listu onih koji su identificirani kao Majstori Hrama: Lao-tzu, Siddartha, Krišna, Tahuti, Mojsije, Dioniz, i Mahmud. Poglavlja 68-74 Libera Aleph daju slijedeću listu Magova: Lao-tze, Gautama, Krišna, Dioniz, Tahuti, Mojsije i Muhamed. Srce Majstora u dijelu naslovljenom “Inicijacija” spominje slijedeće: Fu-Hsi, Lao-Tze, Gautama, Zerdusht (Zarathustra), Pitagora, Dioniz, Oziris, Apolon (Apolonius iz Tyane), Plotin, Jacobus Burgundis Molensis, Mohammed, Sir Edward Kelly i Christian Rosenkreutz. Helena Petrovna Blavatsky također je identificirana kao Sestra Velikog Bijelog Bratstva. Peta Litnija u V dijelu Libera XV, Gnostičkoj Misi, definira kao Svece one koji su obožavali “Gospoda Života i Radosti”, koji je “moć čovjeka” i “suština svakog istinskog boga koji je na zemlji” i koji su manifestirali slavu tog Gospoda/moći/suštine među ljudima. Ta definicija je ponešto šira od one iz Vizije i Glasa. Tu se počinje s nabrajanjem Magova, slično popisu danom u Knjizi Laži, Liberu Aleph i Srcu Majstora, i nastavlja se s listom solarno-faličkih bogova i mitskih heroja, a slijedi popis pjesnika, Gnostika, figura iz Graalskih mitova, srednjevjekovnih ratnika, reformatora i oponenata papinskoj tiraniji, Alkemičara, Mistika, Magičara i Rozenkrojcera, i onih koji su povezani uz osnivanje O.T.O.-a i E.G.C.-a. Vrlo slična lista, koja identificira drevne i suvremene “Šefove” O.T.O.-a nalazi se u Knjizi 52, Manifestu O.T.O.-a. Vidljiv nedostatak ženskih imena u tim listama ima za posljedicu priličnu kontroverziju. Upotreba riječi “očinski” u zaključku ove litanije, jasno pokazuje da je taj propust bio namjeran. Razlog ovoga nije jasan, iako je bio predmet raspravljanja i špekulacija. Očito je da je politika O.T.O.-a u vrijeme kada je napisan Liber XV bila da se ne spominju imena ženskih članova. Može također biti da je invokacija Svetaca u Liberu XV bila određena da uputi službu Svećenika u njegovoj ulozi muškog obožavatelja Svećenice u njezinoj ulozi inkarnirane Boginje. U svom obraćanju na Konferenciji Žena 1996.-te (vidi The Magical Link, Jesen 1997.e.v.), Patrijarh Hymenaeus Beta je opisao Gnostičku Misu kao “svetkovinu seksualnih polarnosti i njihovu kozmičku i prirodnu međuigru” iz muške perspektive, napisanu od strane muškarca. S obzirom na listu Svetaca, rekao je: “To je lista šačice muškaraca i muškaraca-bogova koji su, po mišljenju autora Mise, razumijeli božanstvenost žene. […] Jednog dana, možda ne tako skoro, ali tko zna, žena adept Vrhovnog Svetišta će manifestirati genija koji će komponirati Misu u kojoj će žena preuzeti aktivniju ulogu, a muškarac pasivniju (kao šiva i šakti u hinduizmu) --- u kojoj će Đakon, govoreći za Svećenicu, tražiti zajedništvo sa ženama iz povijesti koje su primjetile božanstvenost muškarca.” William Blake Ime Williama Blakea dodano je popisu od strane Patrijarha Hymenaeusa Bete u jesen 1997.e.v., na temelju Crowleyevog eseja “William Blake”, izdanom u Oriflammeu 2, Ordo Templi Orientis, 1998 e.v.
34

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

ZEMLJA(100) 100 – Ova litanija može biti promatrana kao ženska nadopuna muškim Svecima (Sveci Duh, Zemlja Materija op.prev.). Majka Zemlja je izvor života, na čijoj se površini nalaze oceani i atmosfera, i čiji rastopljeni centar zrači toplinu iz unutrašnjosti; kao što Sunce zrači svijetlost i toplinu odozgo. Kao povijesno nasljeđe, svećenici su pastori, pastiri koji brinu o svojim ' stadima ' i čuvaju ih, dok ih ratari hrane. PRINCIPI ...trostruka(101)...četverostruka(102)...sedmerostruka(103)...zajednici.(104) 101 – tri gune, satvas, rajas i tamas; tri alkemijska principa Živa(Merkurij), Sumpor i Sol. 102 – četiri elementa bez duha. 103 – Sedam planeta. Dvanaest Znakova Zodijaka su kombinacija tri principa i četiri elementa, deset Sefirota su Sedam Planeta u kombinaciji sa tri principa; zapravo sva 32 dijela Drveta Života su stvorena uz pomoć tri, četiri i sedam. 104 – ovo je zadnja od sedam Univerzalnih Litanija. Ona mogu biti grupirana kao što slijedi: Sunce i Gospod = Yod; Mjesec i Gospa = Heh; Sveci = Vav; Zemlja i Principi = Heh završno; i sve to zajedno sa tradicionalnim atribucijama Tetragamatona. ROĐENJE(105) 105 – Ovo je prva od četiri Prigodne Litanije. One mogu biti pripojene slovima Tetragamatona kao i Univerzalne Litanije, ili slovima riječi A.U.M.GN., ili I. , II. , III. i IV. stupnju O.T.O. – a itd. VJENČANJE(106) 106 – Ova Litanija se odnosi na ujedinjenja između dvije osobe, ali također i na ostala ujedinjenja; kao što su ujedinjenja sa akcijom, strašću ili idejom. SMRT I KRAJ Deseta i jedanaesta litanija su adaptacije prolaska iz Posmrtne ceremonije Zlatne Zore: “Kraju svega što živi, čije ime je Smrt, i nedokučivo, budi nam blagonaklona kada pristigne tvoj čas. A njemu, na čije se smrtne oči spustio veo fizičkog života, neka mu bude dopušteno ispunjenje njegove Istinske Volje. Bilo da to bude rastapanje u Beskonačnom, ili da bude sjedinjen sa svojim dragim i izabranim, ili da bude u kontemplaciji, ili u miru, ili da postigne rad i heroizam inkarnacije na ovoj ili drugoj planeti ili na bilo kojoj zvijezdi, ili ma što drugo, neka mu se dopusti ispunjenje njegove istinske volje.” VI. O posveti elemenata ...samo na peharu(107) 107 – Pehar mora biti u desnoj ruci Svećenice. ...sa kopljem(108) 108 – Vidi MTP, 10. Poglavlje ...mou(109)
35

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

109 – Vidi 5. Poglavlje ...muzika(110) 110 – Kada se Hostija drži u zraku nakon što je posvećena; moja je praksa da držim Pliticu ispod nje da uhvati posvećene komadiće koji bi mogli otpasti. ...on uzima Pehar(111) 111 – Identična instrukcija je opet kratko dana, bez ikakve mogućnosti da Svećenik posveti Pehar. Također, pošto Svećenik drži Koplje, ali ne i Hostiju, kada izgovara ' Živote čovjeka na zemlji...', moje je mišljenje da je pogrešno naveden redosljed izvođenja ceremonije; te da Svećenik na ovoj točki ceremonije treba uzeti Koplje a ne Pehar. (U hrvatskom izdanju ove ceremonije ta greška je ispravljena. op.prev.) ...sa kopljem(112) 112 – Vidi MTP, 10. Poglavlje ...mou(113) 113 – Vidi 5. Poglavlje Primi, o Gospode, ovu žrtvu Života (odnosi se na Hostiju) i Radosti (odnosi se na Pehar), istinskih jamaca Zavjeta Uskrsnuća.(114) 114 – Ova rečenica korespondira sa molitvom Unde et memores u Rimskoj Katoličkoj Misi. ...Uskrsnuća(115) 115 – Ova rečenica korespondira sa Supra quae u Rimskoj Katoličkoj Crkvi. ...ON(116) 116 – Ovo korespondira sa Supplices. ' ON je Arcanum Arcane, njegovo značenje se postepeno podučava u O.T.O. – u '. To je rečenica iz MTP, futnota u Sekciji G Liber Samekha. ...suštinski prisutni(117)... 117 – oni su prizvani od Đakona tijekom Litanije Sveci. ...uzdiže Hostiju i Pehar(118) 118 – Hostija direktno iznad pehara. Prema Forlongu, Misa treba biti izvođena u dnevnim satima; i idealno, uzdizanje Hostije i Pehara treba biti točno u Podne. (Idealno gledano, Sunce je u Podne točno iznad naših glava i nema sjena(ljeti), Sunce je na vrhu, hostija u sredini, pehar na dnu; očito oblikovanje simbola Lamena O.T.O.a; poistovjećenje hostije sa golubom a Sunca sa Šivinim Okom ili Vrhovnom Trijadom. Na drugi način Podne možemo uzeti kao poistovjećenje Sunca sa hostijom. op.prev.) ...udarac zvona(119) 119 – Vidi Knjigu IV, Dio II, 14. Poglavlje. Nije specificirano tko zvoni zvonom, ali uobičajeno je da zvoni Đakon; čak iako u tome trenutku drži Koplje (Trisagion ili Sanctus) ...IAO(120) 120 – Vidi 5. Poglavlje ...on odlaže...i obožava(121) 121 – to je kraj Kanona.
36

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

VII. O službi himne ...unutar slamke(122) 122 – Po legendi se kaže da je Prometej donio vatru čovječanstvu u šupljoj slamci ili trstiki, trsci ukravši je od Sunca. ( ' Čovjek može pomoću šuplje cijevi spustiti vatru ukradenu s Neba, kao što je Majstor Therion zaista učinio na način na koji se ni jedan adept prije njega nije usudio učiniti. Ali lopov, Titan, mora unaprijed znati i pristati na svoju sudbinu – da bude okovan na samotnoj stijeni dok će mu lešinar proždirati jetru jednu sezonu, sve dok Herkules – snažan čovjek oboružan vrlinom te naročite vatre, ne dođe i oslobodi ga. TEITAN (300+5+10+300+1+50 =666) čiji broj je broj čovjeka, nepokorni, tješen od Azije i Panteje, mora neprestano slati obilje blagoslova ne samo na čovjeka , čija je on inkarnacija, nego i na tiranina i progonotelja. Njegova beskrajna patnja mora uzbuditi njegovo srce radošću, dok je svaka bol samo odjek nekog plamena što poskakuje nad zemljom opijenom od njegovog zločina. Jer Bogovi su neprijatelji čovjeka. Prirodu čovjek mora prevladati prije nego uđe u svoje kraljevstvo. U drugom, višem smislu, priroda je apsolutno u pravu, u potpunosti. Situacija je ta da Magičar sebe pronalazi zarobljenim u izobličenoj prirodi iskvarenosti, i njegov je zadatak to razmrsiti. Istinski Bog je čovjek. U čovjeku su sve stvari skrivene. Bogovi, Priroda, Vrijeme i sve moći Univerzuma samo su njegovi buntovni robovi. To su oni protiv kojih se ljudi moraju boriti i pobijediti ih u moći i imenu Zvijeri koja im pomaže; u imenu Titana, Magusa, Čovjeka čiji je broj 666. ' , MTP, 8. Poglavlje, Dio II. Prometej je identičan sa Titanom; šuplja cijev u kojoj se nalazi vatra je identična sa kičmom kojom teče kundalini, šakti, zmijska sila, koja na jedan način korespondira sa Haditom kao kretanjem, a ne sa njim ako centrom. U ovoj legendi se zapravo krije priča o ravnoteži i ispravnom smjeru razvoja. Titani su bića Zemlje koja su u dva navrata pokušala svrgnuti Zeusa i Olimp, Nebesko Kraljevstvo. Prvi put ih je sam Zeus utamničio, drugi put je to učinio Herkul njegov sin uz pomoć Pegaza, krilatog konja na kojem je jahao. Titani (predstavljaju Nefeš, animalnu dušu čovjeka) su ti koji žele po svojoj volji upotrebljavati Nebesku Vatru Kundalini, bez suglasja sa Nebom; Herkul predstavlja Ruah, a Pegaz ispravnu upotrebu Kundalini; dok Zeus i ekipa predstavljaju Vrhovnu Trijadu (Neshamah, Chiah i Jechidah) Olimp. Dakle ' zlo ' je kada je Ruah okrenut Nefešu, a odsječen od Nešamaha, koji mu je spoj sa Vrhovnom Trijadom, Bogom. ' Dobro ' je kada je Nefeš okrenut Ruahu, a Ruah prema Nešamahu; što predstavlja uspostavu Nebeskog Zakona u sve tri trijade.op.prev. ) ...drva!(123) 123 – Himna je uzeta iz ' Broda ' napisanog od Crowleya, i prikazuje, na alegorijski način, legendu o Trećem Stupnju Masonerije. Publicirana je 1913 g., u godini u kojoj je i napisana, u Equinoxu, I Tom, Broj 10. ' Brod ' je posvećen Theodoru Reussu. Između kraja VI dijela i prije početka VIII dijela, Svećenik mora uzeti svoje Koplje od Đakona i ustati. Ja uzimam Koplje prije početka Himne i ustajem s riječima “Ja prizivam Tebe...”. Nakon što je vratio Koplje Svećeniku, Đakon se može vratiti na svoje mjesto između malog oltara i fontane. Od sada će Svećenica moći pridržati koplje Svećeniku ako bude potrebno. Frater H.K. 1131, Veliki Orguljaš za U.S. Veliku Ložu O.T.O., komponirao je glazbenu postavku za ovu himnu. Notni zapis je dostupan u PDF formatu. Richard Kaczynski je dočarao ovu glazbu kao MIDI format (dostupan na Sabaziusovim web stranicama, op.p).

37

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

VIII. O mističnom vjenčanju i konzumaciji elemenata (Posveta Elemenata) Najtajniji Gospode, za naša tijela blagoslovi ovu duhovnu hranu obdarivši nas zdravljem(124), blagostanjem(125), snagom(126), radošću(127) i mirom(128); i onim ispunjenjem volje(129) i ljubavi pod voljom(130) koja je trajna sreća(131). 124 – Merkur (Aesculapius) 125 – Jupiter 126 – Mars 127 – Venera 128 – Saturn 129 – Sunce 130 – Luna 131 – Zemlja (Fractio) On otkriva Pehar, poklekne, ustaje. Muzika. On uzima Hostiju i lomi je nad Peharom. On odlaže dio iz desne ruke na Pliticu. On lomi preostali dio(132) iz svoje ljeve ruke. 132 – taj dio se zove particula (Dio koji završi na vrhu koplja zove se Particula. op.prev.) ...'agion(133) 133 – Vidi 5. Poglavlje AUMGN.AUMGN.AUMGN. On odlaže dio Hostije iz ljeve ruke na Pliticu. (Consignatio i Commixto) Svećenica pruža vrh koplja svojom ljevom rukom kako bi na njega primila preostali djelić Hostije. (Particula se nalazi u Svećenikovoj desnoj ruci. Op.prev.) ...vrh koplja u pehar(134) 134 – Hostija predstavlja Kukuruz Ceres, koji predstavlja Dijete i Sunce. Vino je posvećeno Bacchusu, Svetom Duhu Ekstaze. Dio uronjen u Vino predstavlja ujedinjenje Hadita i Nuite, rastapanje Kralja, ' Baptizam Mudrošću ', i davanje zadnje kapi krvi u Pehar Babalon. To je istovremeno proces inkarnacije i iluminacije. HRILIU(135) 135 – Ova riječ je unikatno Telemitska. Ona dolazi iz pjesme koja se nalazi u 2. Aetiru Libera XXX Aerum Saeculi sub figura CDXVIII, Vizija i Glas. Pjesma je napisana na magičkom jeziku zvanom ' Bathyllic ' ili ' jezik Sappho-Calypso Anđela ' i glasi ovako: «Omari tessala marax, tessala dodi phornepax. Amri radara poliax Armana piliu. Amri radara piliu son'; Mari narya barbiton Madara anaphax sarpedon Andala hriliu.»
38

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Prijevod: ' Ja sam žena koja uzdrmava Smrt. Tu trešnju pruža Mir Zadovoljene žudnje. Besmrtnost iz moje lubanje šiklja, A glazba iz moje vulve. Besmrtnost šiklja i iz moje vulve, Jer moj je užitak sladak miomiris poput glazbala sa 7 žica, Na kojem se svira Nevidljivom Bogu, Sve Vladaocu, Koji kroči uz prodorni krik orgazma. ' U Srcu Majstora, HRILIU je je predstavljen kao ' Glas Goluba ' atribuiran Necahu. ' ...nema ničega tako malog, ili tako velikog, ili tako niskog, ili tako visokog; već su sve stvari spojene u Radost Ljubavlju Majstora.' Riječ je također korištena u 24. Poglavlju Knjige Laži: ' Sokol i Sljepić '. (Epiklesis) (136) 136 – Invokacija nad elementima, još se izgovara i kao Epiklesis. Ovaj dio korespondira sa 'Agnus dei' Rimske Katoličke Mise. ...budi moćan među nama.(137) 137 – Elementi su se sjedinili unutar Pehara, Lav i Zmija se prizivaju da se manifestiraju unutar njega. Lav je Meithras, Zmija je Abrasax. Zajedno oni postaju Chnoubis, Agathodaimon, Veliki Magički Agent: Azoth, Baphomet, Kundalini, Shakti. Uništavač je ono što nameće ograničenja. Ono što uništava Uništavača je Babalon, ekstaza iskustva. ...koji nije od Bogova.(138) 138 – Ova rečenica dolazi iz Adeptus Minor Rituala Zlatne Zore, Stupanj Ruže i Križa. Originalno je uzeta iz linije sa 32. pločice Egipatske Knjige Mrtvih, En aat am-a shu-t em neter, dana u modernom prijevodu kao ' nema dijela mene lišenog Boga ' . Ono što slijedi je dio Crowleyeve ' Bilješka o Životu i Avanturama Sir Rogera Bloxama ': ' Zar ne vidite kako čak i naši snovi, naše nade, sve što mi jesmo, datiraju iz, u prošlosti skrivenom, radu naših predaka? Samo Frojdovci ne idu dovoljno daleko ; blještavo sjeme koje je učinilo moj um toliko briljantnim, potječe od Oca sve briljantnosti, Našeg Gospoda Sunca. Onda još jednom, ali drugačijim putem, dostižemo hrabru ' Ne postoji dio mene koji nije od Boga ' . Radujte se, o Braćo, mi smo u cijelosti učinjeni od Božanske supstance. Mi niti mislimo, niti osjećamo, niti percipiramo, niti jesmo; ni jedna druga stvar osim te svedarežljive, sveljepe Jednote, koju Gospod u svojem blještavilu i u svojoj ekstazi, dok se kreće u svojoj kočiji Nebesima, daje kao svijetlost i nagradu, a koju ne može obuhvatiti ili izreći ni jedan glas! Jer ne postoji ništa u Univerzumu što nije od tog Jedinstva! Radujte se! Radujte se! Svi putevi su spektar, kroz prizmu svijesti, sačinjeni od te Jedne Svijetlosti...' Ovaj odjeljak ne traži odgovor na objavu od strane skupa. Prema tradiciji Agape Lože, pričesnik stoji licem okrenut Svećenici kada izgovara te riječi. …Pun pokal Vina Riječi “pun pokal” su jasan pokazatelj da svaki pričesnik treba primiti punu porciju vina, a ne gutljaj iz zajedničkog pehara. Nadalje, značajna je upotreba riječi “pokal” – ovo je jedino mjesto u Liberu XV da se koristi ta riječ. Za posudu iz koje Svećenik pije svoje posvećeno vino, kroz cijeli se Liber XV govori ili kao o “Peharu” ili “Graalu” ili “Svetom Graalu”. Jasna je namjera da svi pričesnici ne piju iz istog Pehara iz kojeg pije Svećenik.
39

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Isto tako je jasno, da vino koje piju pričesnici iz skupa, nije vino koje je naliveno u njihove pokale iz Svećenikovog Pehara nakon posvećenja, jer je Svećenik za vrijeme svoje pričesti “iskapio” taj Pehar. Stoga se svakom pričesniku treba unaprijed pripremiti njegov pokal vina. U Agape Loži pokali su bili smješteni na plitkoj posudi koja se nalazila s desne strane Oltara. Neki su raspravljali da bi Skup trebao piti iz istog Pehara kao i Svećenik zbog efekta Magičke Veze između službenika i Skupa; ili da se osigura da Skup prima efekt posvećenja Svećenikovog vina. Ipak, ova je uputa jasna. Nadalje, Kolačići Svijetlosti i vino koje prima Skup ostaju, usprkos takvim nastojanjima, u temelju drukčiji od onih koje konzumira Svećenik. Kolačići Svijetlosti koje konzumira Narod su cijeli, nelomljeni, njihovo vino ne sadrži Particulu, i njihovi Kolačići i vino su tretirani potpuno različito tijekom ceremonije nego Svećenikovi elementi. Stvarni mehanizam Čuda Mise deklariran je u Vjeroispovjesti: “...i kao što se hrana i piće svakonevno u nama pretvaraju u duhovnu hranu, vjerujem u Čudo Mise.” Ta nutarnja Alkemija svakog pojedinca izvodi pretvodbu Elemenata koje konzumiraju – upućena i inspirirana im Čudom koje izvode službenici u ceremoniji, ali ne sasvim ovisna o njoj. Ako bi se pričesnici potpuno oslonili na izvođenje Svećenika i Svećenice, da oni zastupaju Čudo Mise za njih, bilo bi to kontradiktorno riječima koje govore za vrijeme svoje pričesti: “Nema dijela mene koji nije od Bogova.” ...koji nije od Bogova(140) 140 – Narod se ne može pričestiti na isti način kao i Svećenik, zato jer im Djeca , a ne Svećenica, nude Kolačiće i Vino (elemente); zato jer svatko od njih ne nosi Koplje; zato jer Kolačići Svijetlosti koje oni primaju, nisu na isti način posvećeni kao što je to Hostija Svećenika; i zato jer vino koji oni primaju ne sadrži Partikulu. Najvjerojatnija interpretacija ove rečenice je naglašavanje aktivnog učestvovanja svakog učesnika u njegovom pričešću, kao kontrast pasivnoj ulozi naroda u drugim euharistijskim liturgijama. Umjesto da u šutnji prime Euharistiju iz ruku Svećenika; svaki učesnik sam svojim rukama uzima svoj Kolačič Svijetlosti i svoj Pehar Vina, kao što je to učinio i sam Svećenik; te izgovara iste riječi koje je i Svećenik izrekao. Stoga svaki učesnik izvodi razuman napor, da se pričesti na isti način kao i Svećenik, bez da izvodi geste ili izgovara riječi koje je koristio Svećenik tokom Mise. Pošto Svećenik nije dirao Svećenicu ni u jednom trenutku svoga pričešća, ni narod ne dira Svećenicu tokom svojeg pričešća. …Skup se pričešćuje Riječi “ SKUP se pričešćuje na način kao što je to činio SVEĆENIK” ponekad se tumače da znače kako bi Skup, za vrijeme svojeg pričešćivanja, trebao oponašati kretnje Svećenika za vrijeme njegove pričesti. I mi smo sami u prošlosti do nekog stupnja zastupali takvo tumačenje. Pa ipak, pričest Skupa i pričest svećenika su, zapravo, dvije potpuno različite geste. Već smo vidjeli da su Elementi koje prima Skup kvalitetom različiti od onih koje prima Svećenik. Oni ih također primaju, prema uputama, iz ruku Djece, a ne iz ruku Svećenice. Zapravo, potpuno je nemoguće da se Skup pričešćuje potpuno jednako kao Svećenik, pa nastojanje da se oponaša pričešćivanje Svećenika mora neminovno ispasti nezadovoljavajuće. Zapravo, riječi SKUP se pričešćuje na način kao što je to činio SVEĆENIK su jednostavno, potpuno i dostatno objašnjene riječima koje slijede : izgovarajući iste riječi u položaju Uskrsnuća “Nema dijela mene koji nije od Bogova”. Pričešćivanje je jednostavno konzumiranje ponuđenih Elemenata i izgovaranje specifičnih riječi u položaju Uskrsnuća. Sve dodane radnje koje se izvode, ili riječi koje se govore, su nepotrebne.
40

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Prema tradiciji Agape Lože koja je bila pod utjecajem Jane Wolf, koja je sudjelovala s Crowleyem u izvođenju Gnostičkih Misa u Cefalu, svaki je pričesnik stajao u podnožju triju stepenica, konzumirao Elemente u tišini i ostajući okrenut Svećenici izgovarao propisane riječi u Položaju Uskrsnuća. Svećenik je stajao sa strane podija kako bi dopustio da se pričesnici i Svećenica mogu gledati u oči. Svaki bi se pričesnik potom tiho vratio na svoje mjesto, bez ikakvog odgovora ili komentara Skupa. Očito pitanje dakle je ovo: ako je Svećenik bio okrenut prema skupu tijekom svoje izjave nakon pričešćivanja, zašto su u Agape Loži ljudi bili okrenuti licem prema Svećenici tijekom svoje pričesti? Jedno od mogućih objašnjenja bi bilo da je Svećenikova dužnost da Prenese Vrline svojoj Braći. On je taj koji mora proglasiti ljudima da je Djelo Mise uspješno dovršeno, i da sada oni moraju učestvovati u Sakramentu pripremljenom za njih. On je taj koji ih mora ritualno informirati glede riječi koje moraju biti izrečene pri pričešćivanju; upravo kao što ih i Đakon ritualno vodi u davanju pogodnih znakova. Kada Svećenik izgovori svoj pričesni tekst gledajući prema skupu, on se, u stvari, oslobađa svoje dužnosti. Jednom kada je to učinjeno, nema potrebe za ponavljanjem sve do slijedeće Mise. Danas, smjer u kojem se pričesnik okreće tijekom svog govora, uglavnom je vođen lokalnom tradicijom (jednako kao i Svećenikova fizička pozicija u tom trenutku). Gledanje u Svećenicu dok se izgovaraju riječi može se promatrati kao suštinski mistički čin, osobno iskustvo sjedinjenja sa Božanskim; dok sami izričaj predstavlja ostvarenje Trenutka Sjedinjenja, bez svijesnosti o zasebnoj individualnosti. Okretanje prema Skupu tijekom govora može biti shvaćeno kao suštinski politički čin, javna apoteoza (proglašavanje božanstvenost, op.p), sa izričajem koji predstavlja proglašavanje i potvrdu osobne božanstvenosti izražene odvojenom individualnošću. Postoji smisao u oba ova običaja, i lokalna tijela bi trebala biti spremna ugoditi pričesnicima koji se žele pričestiti na bilo koji od ova dva načina. Zauzvrat, dok prisustvuju Gnostičkoj Misi u drugim područjima, pričesnici bi trebali biti prilagodljivi lokalnim običajima. No, koji god smjer da pričesnik odabere za izričaj, on ili ona bi, po našem mišljenju, i u skladu sa tradicijom Agape Lože, trebao ostati u podnožju triju stepenica. ...grobnicu na Zapadu(142) 142 – Vrline su prenesene Braći, Svećenik više nema ništa za učiniti, osim da se vrati odakle je i došao. …On Izlazi Van Vrline su posredovane Braći, i Svećenik sad više nema ništa drugo za učiniti, nego se vratiti odakle je došao. Đakon i djeca ga slijede u grobnicu na zapadu, kao što je jasno rečeno u tekstu. To podrazumijeva da je grobnica dovoljne veličine da u nju stane četvero ljudi, ili pak da ima lažnu stražnju stranu koja će omogućavati da Svećenik, Đakon i djeca prođu u skriveni prostor iza grobnice. Fotografije grobnice koja se koristila u Agape Loži prikazuju grobnicu kao “uspravni lijes” koji definitivno nije dovoljno prostran za četvero ljudi. Međutim, kao što je prije bilo rečeno, uloga djece nije se upražnjavala pri svetkovanjima Gnostičke Mise u Agape Loži. …Kraj Po okončanju Ceremonije, Skup treba spremno i tiho napustiti Hram, dok još svira glazba. Tada se mogu pregrupirati za neformalno primanje. …Ostali službenici se nikad ne pričešćuju U očitom simboličkom smislu, međuodnos Svećenika i Svećenice simbolizira interakciju muškarca i žene. Ipak, u drugom smislu, službenici predstavljaju različite
41

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

aspekte svakog muškarca i žene; sa Svećenikom koji predstavlja individualni, smrtni, fizički aspekt ljudskog bića. Svećenik je jedini službenik koji je simbolički rođen, živi i umire tijekom rituala. U tom smislu, ostali se službenici mogu promatrati kao specifični aspekti ljudskog bića koji ne potrebuje fizičku hranu, osim ako je drugačije indirektno naloženo od strane Svećenika. …Određena Tajna Formula Neki komentatori su navodno tvrdili da ta Tajna Formula nije ništa drugo nego tajna Devetog Stupnja O.T.O.-a. Očigledno, to ne može biti tako ako Svećenik pri svom zaređenju nije inicijat Devetog Stupnja O.T.O.-a. Ipak, određena tajna formula Mise zasigurno jest iznesena u nekim od eseja. …Položaj Svećenika Tekst ne daje upute s obzirom na to gdje Svećenik stoji tijekom pričešćivanja Skupa. U Agape Loži, Svećenik je stajao sa strane Visokog Oltara tijekom pričešćivanja Skupa. Ja sam, tijekom mnogih godina, preferirao stajati između Grobnice i Fontane za vrijeme njihovog pričešćivanja. Ovaj položaj poravnava Svećenika, Đakona, Pričesnika i Svećenicu duž središnje linije Hrama. Ipak, nedavno sam otkrio da ostajanje na istom mjestu na podiju tvori isti aranžman (Đakon, Pričesnik, Svećenik, Svećenica); nadalje, budući da tekst ne daje upute za gibanje Svećenika nakon njegovog pričešćivanja, najjednostavnije objašnjenje teksta bi bilo da se on uopće ne miče. Ukoliko je Visoki Oltar zaista 44 inča u visinu u skladu sa specifikacijama, tada je za očekivati da će lice Svećenice biti vidljivo iznad Svećenikove glave a ispod Stele. U ovome je dakle vrlo praktičan razlog za konstruiranje Visokog Oltara u skladu sa Crowleyevim uputama. III POGLAVLJE – VJEROISPOVJEST GNOSTIČKE KATOLIČKE CRKVE Tau Apiryon i Soror Helena Tekst Vjeroispovjesti Gnostičke Katoličke Crkve je sljedeći: ' Vjerujem u jednog tajnog i neizrecivog GOSPODA; i u jednu Zvijezdu iz zajednice Zvijezda iz čijeg ognja smo stvoreni i kojem ćemo se vratiti; i u jednog Oca Života, Tajna nad Tajnama, u Njegovo ime CHAOS, jedinog namjesnika Sunca na Zemlji; i u jedan Zrak, hranitelja svega što diše. I vjerujem u jednu Zemlju, Majku svih nas, i u jednu Utrobu u kojoj su svi ljudi začeti, i u kojoj će počivati, Tajna nad Tajnama, u Njeno ime BABALON. I vjerujem u Zmiju i Lava, Tajna nad Tajnama, u Njegovo ime BAPHOMET. I vjerujem u jednu Gnostičku Katoličku Crkvu Svijetlosti, Života, Ljubavi i Slobode, čija Riječ Zakona je THELEMA. I vjerujem u zajednicu Svetaca. I kao što se hrana i piće svakodnevno u nama pretvaraju u duhovnu tvar, vjerujem u Čudo Mise. I priznajem jedan Baptizam Mudrošću kojim postižemo Čudo Inkarnacije. I priznajem svoj život jednim, individualnim i vječnim, koji je bio, jeste i bit će.

42

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

AUMGN, AUMGN, AUMGN ' Primjetite da je Vjeroispovjest podjeljena u osam dijelova koje sljede tri ponavljanja Telemitske forme Pranave. Prva četiri odjeljka su posvećena prema četiri slova Tetragramatona YHVH: Otac(Chaos); Majka (Babalon); Ujedinjenje Oca i Make u Sinu (Baphomet); i Kćerka, Nevjesta Sina (Crkva). Dva sljedeća odjeljka opisuju esencijalne produkte Mise sa stanovišta kongregacije (naroda). Zadnja dva odjeljka su prije u formi ispovjesti nego vjerovanja, i opisuju paralele između događaja u Misi i života pojedinca. ' Vjerujem u jednog tajnog i neizrecivog GOSPODA ' Riječ ' neizrecivog ' znači izvan opisa (neopisivog), izvan govora (neizgovorljivog). Odnosi se na Keter, krajnje Jedinstvo koje je izvan svog Razumjevanja, i do kojeg se ne može doseći čak ni kroz najvišu Mudrost. ' ...i u jednu Zvijezdu iz zajednice Zvijezda iz čije vatre smo stvoreni, i kojoj ćemo se vratiti ' Ovo se odnosi na Sol, Sunce, našeg ' Gospoda vidljivog i osjetilima dostupnog ', na vrhovni izvor sve fizičke energije na površini i unutrašnjosti našeg planeta, koji je samo jedan od beskonačno mnogo drugih koji postoje. '...i u jednog Oca Života, Tajna nad Tajnama, u Njegovo ime CHAOS, jedinog namjesnika Sunca na Zemlji ' Ime Chaos dolazi iz Liber CDXVIII, iz 14-og, 4-og, 3-eg i 2-og Aetira; gdje je poistovjećen sa Imenom Chokhmaha. Chaos je ime korišteno od Orfeja da označe primarnu, neizdiferenciranu tvar od koje je Univerzum oblikovan. Alkemičari koriste riječ 'chaos' da označe 'srž' ili 'dušu' nečega, njezin 'zračni' dio; iz upotrebe rječi 'chaos' stvorena je moderna riječ 'gas-plin'. Ovdje, to se odnosi na Kreativan Očinski Princip, Yod Tetragramatona, Vatru Heraklita iz Chaldeanskih Proročanstava. Znamo iz drugih Crowleyevih djela da se ' namjesnik Sunca na Zemlji ' odnosi na PHALLUS, koji se, prema tome, treba poistovjetiti sa imenom CHAOS. PHALLUS onda po svojoj funkciji kao ' jedini namjesnik Sunca na Zemlji ' predstavlja kreativnu i životodavnu Vatru, što se manifestira u živim bićima koja obitavaju na površini ovog planeta. U kontekstu koji je korišten u Gnostičkoj Misi (kao i u Rubinovoj Zvijezdi), ime 'PHALLUS' ili 'PHALLE' ne smije se pobrkati sa riječju 'penis' , iako penis jeste služio kao drevni, iako nesavršeni, simbol PHALLUSA. Izraz 'Falicizam' kao što ga je koristio Sir Richard Payne Knight i drugi pisci, ne odnosi se na obožavanje penisa, nego na obožavanje Generativne Sile, Moći koja počiva u seksualno zrelim osobama obiju spolova. Seksualno zrela i aktivna žena utjelovljuje PHALLUS isto kao i bilo koji drugi zreli muškarac. Neovisno o tome, Generativna Sila označena imenima CHAOS i PHALLUS ili PHALLE je različita od one koja je izražena imenom BABALON. Dok CHAOS predstavlja sirovu generativnu moć i kreativnu energiju, BABALON predstavlja uticaj koji zatvara, ograničava, koncentrira, usmjeruje i posvećuje sirovu Energiju, u rafiniranu i fokusiranu Silu za postignuće Velikog Djela. Utroba koju PHALLUS čini plodnom je ' jedna utroba u kojoj su svi ljudi začeti i u kojoj će počivati ', ili materijalno/prostorno/vremenski kontinuum koji predstavlja univerzum. Israel Regardie u Oku u Trokutu citira Crowleya: ' Kada ste dokazali da je Bog samo ime za seksualni instinkt, izgleda mi da nije daleko od toga percepcija, da seksualni instinkt jest Bog.'
43

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

'...i u jedan Zrak, hranitelja svega što diše.' Zrak, kao jedan od četiri elementa, je atribuiran Vau Tetragramatona, kao Treća Osoba Svetog Četvorstva. On je Tiphareth u odnosu na Chokhmah CHAOSA, on je Jesod u odnosu na Tiphareth Duha. Kao Ruah on je Sveti Duh, Um Formativnog, Oblikovnog Svijeta, i Sin Oca koji crveni obraze naše Majke, i koji silazi sa Neba da posreduje između nas i našeg Oca Sunca, prenoseći Svetu Pranu u našu krv kroz Inspiraciju. Fizikalno, taj jedan Zrak ujedinjuje nas u jedan osjetilni kontinuum, sa svim drugim živim bićima koja su ikada obitavala na površini Zemlje. Po tome, biljke uzimaju plin Ugljik Dioksid, koji onda kombiniraju sa Solju Zemlje, Vodom i Sunčevom Svjetlošću, kako bi nam dale naš kruh i vino, i tome još pridodale plin Kisik, koji mi, kao životinje, koristimo. Plin Kisik hrani naš unutarnji plamen metabolizma, u kojem su kruh i vino žrtvovani, i čije sagorijevanje vraća Ugljik Dioksid nazad u Zrak, u pravoj protuvrijednosti, kao ponudu zahvalnosti za našu okrijepu. Po tome, sav zemaljski život je vezan u fizikalnu, kružnu zajednicu kroz medij tog jednog Zraka. O Zemlji, Majci i Utrobi ' I vjerujem u jednu Zemlju, Majku svih nas, i u jednu Utrobu, u kojoj su svi ljudi začeti, i u kojoj će počivati, Tajna nad Tajnama, u Njeno ime BABALON.' Ime BABALON, kao i ime CHAOS, dolazi iz 12og-2og Aetira Liber CDXVIII, gdje je poistovjećeno sa Imenom Binah, Velikom Majkom, Heh Tetragramatona koji je par Yodu Chaosa. U Gnostičkim terminima, Babalon predstavlja SOPHIA, Majka Svega; i sa Chaosom prvi Sizigijum: prvi od dvostrukih principa odgovornih za manifestirano postojanje. Chaos/Babalon Sizigijum također može biti poistovjećen sa Sunce/Mjesec, Nebo/Zemlja, Šiva/Šakti, Šamaš/Ištar, Tamuz/Inana, Zeus/Semela, Simon/Helena i drugim parovima 'nebeskih ljubavnika'. BABALON, kao Velika Majka, predstavlja MATERIJU, riječ koja dolazi od Latinske riječi za Majku. Ona je fizička majka svih nas, ona koja nas je opskrbila materijalnim mesom kako bi obukla naše gole duhove; Ona je Arhetipska majka, Velika Yoni, Utroba svega što živi uz pomoć protjecanja krvi, Ona je Veliko More, sama Božanska Krv koja prekriva svijet i koja struji našim venama; Ona je Majka Zemlja, Utroba Svog Života koji je nama poznat. O Baphometu ' I vjerujem u Zmiju i Lava, Tajna nad Tajnama, u Njegovo ime Baphomet.' Zajednički simbol Lav/Zmija je vrlo star, i javlja se u Mitraističnoj, kao i u Egipatskoj i Gnostičkoj ikonografiji. Lav je ' Kralj Zvijeri ', zahvaljujući svojoj snazi, kraljevskom urlikanju, žućkastoj solarnoj boji svoga krzna, i zato jer njegova griva predstavlja auroru Sunca. Zmija, možda zato jer navodno čuva Drvo Života, je povezana sa Mudrošću. A zato jer mijenja svoju kožu i kreće se na vijugav način, simbol je obnavljanja i ciklusa Života i Smrti. Neke kulture su predpostavile, da pošto nema kapaka, je jedino stvorenje koje može gledati u Sunce bez treptanja. Ime Hebrejskog slova Teth znači zmija, i Teth je atribuiran zodijačkom znaku Lava. Teth korespondira Tarot Adutu zvanom ' Strast ', ili, u starom sistemu ' Snaga ' . Ovaj Adut opisuje odnos između CHAOSA i BABALON. Dok su Lav i Zmija oboje povezani sa Teth/Leo, Zmija je također i simbol zodijačkog znaka Škorpion. Lav i Škorpion su oboje Fiksni Znaci, ali dok je Leo vatreni znak kojim vlada Sunce; Škorpion je vodeni znak kojim
44

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

vlada Mars ili Pluton.; i Lav i Škorpion se nalaze na suprotnim stranama zodijaka. Škorpionu je atribuirano Hebrejsko slovo Nun, koje korespondira sa Tarot Adutom ' Smrt '. Na Lea se može gledati kao da predstavlja svjesnu Volju, ili Volju za Životom; na Škorpiona se može gledati kao na podsvjesnu Volju, ili Volju za Smrću. Prema tome, može se uzeti da se simbolizam Zmije i Lava uglavnom odnosi na ' Strast ' ili požudu koja vječno pokreće kotač rođenja, života i smrti. Ta doktrina je ponovljena u Svećenikovoj drugoj invokaciji ispred Vela, koja sadrži sljedeći citat iz Knjige Zakona: ' Ja sam Život i davatelj Života, pa ipak je stoga spoznaja mene, spoznaja smrti.' Naša tradicija nas uči da nema života bez smrti, niti smrti bez života. Život i Smrt su dvije strane istog Kotača: Zmija i Lav, Tajna nad Tajnama, u njegovo ime BAPHOMET. BAPHOMET je ime idola Vitezova Templara, za čije su štovanje bili optuženi. Baphomet je bio interpretiran na mnogo različitih načina od strane različitih autoriteta, evo nekih primjera: Visconti: Francusko kvarenje riječi Mahomet (Muhamed)

- Von Hammer: Grčko Baphe Metis – Baptizam Mudrošću Baphe je grčka riječ za ' budalast ' i ima značenje bačve pune organske boje; Metis je bila Titanka koja je vladala nad četvrtim danom u tjednu, planetom Merkurom i svom mudrošću i znanjem. Nakon što su Titane svrgnuli Bogovi, Zeusa je prožela strast za Metis i on ju je zaveo. Proročište je predvidjelo da će njihovo dijete biti djevojčica, ali da će sljedeće dijete koje rodi Metis, ako ga bude bilo, biti dječak koji će sa vremenom svrgnuti Zeusa, kao što je on svrgnuo Kronosa. Da bi spriječio takvu katastrofu, Zeus je ulovio Metis u klopku i cijelu je progutao. Danima kasnije, Atena, Božica Mudrosti, je iskočila iz Zeusove lubanje. Von Hammer: Hebrejsko Maphtah Bet Yahweh – Ključ Kuće Božje

Raspe: Grčko Baphe Metros ili Baphe Metios – Baptizam ili Tinktura Mudrosti

-

C.W. King: Grčko Baphe Metros – Baptizam Majke, ili kvarenje riječi ' Behemoth ' Levi: Simbol Univerzalnog Agensa, ili Merkurija, ili Pana, ili Sumpora, ili Gnostičkog Hyle; također i obrnuti notarikon – TEM.O.H.P.AB. – TEMpli Omnimum Hominum Paces Abbas – ' Otac Hrama, univerzalni mir ljudi ' Mackey: Simbol smrtnosti

-

Blavatsky: simbol Azazela, ' Jarčevog Boga ' ili ' Snage Boga ', drevni Hebrejski ' žrtveni jarac ' Crowley: BAFOMIThR – Otac (od) Mitra; 8 slova označava Merkura, također i 729 – Kephas, Kamen, ime Isus dano Petru kao utemeljitelju Crkve, Kockasti Kamen koji je Kutni Kamen Hrama; također i obrnuti pentagram, potpuno odrasli hermafrodit, također i originalno biće, Zeus Arrhenothelus ili Bacchus Diphues, također i Androgin, hijeroglif arkane savršenstva, također i amblem Pana Pangenetora koji je simboliziran na Atu XV, Adut ' Đavo ' Tarota.

-

Po AthBaSh Temuri: TMVPB (Baphomet) = AIPOŠ (Sofia)

45

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

-

Baigent & Leigh, poslije Idres Shah: Arapsko Abufihamet, izrečeno na Maorskom Španjolskom kao Bufihimat – ' Otac Razumjevanja ' ili ' Otac Mudrosti '

Idol Bafometa je obično opisivan kao ' bradata glava sa surovim izrazom ' . Veći broj artifakata (arheološki ostaci) iz 13. st. koji su navodno pripadali Vitezovima Templarima, imali su ugravirani lik bradate ženske figure sa vrlo snažnim izrazom lica, koja je bila u potpunosti gola, sa izuzetkom ogrtača i šešira; sličnog onima koje je nosila Cybele na drevnim spomenicima, držeći lanac u svakoj ruci, dok su joj pored bokova bili prisutni simboli Sunca i Mjeseca, i/ili pentagram i heksagram, i lubanja ispred njezinih stopala. Von Hammer je nagađao da su ti likovi možda bili opisi Baphometa. Slijedeći tu androginu simboliku, Eliphas Levi je prikazao Bafometa u svojem, sada već legendarnom crtežu, ' Đavola ' Tarota, biće sa glavom jarca, ljudskim ženskim grudima i Kaducejusom umjesto falusa, kako sjedi na kockastom kamenu sa podignutom desnom rukom na kojoj piše ' solve ', i ljevom rukom spuštenom na kojoj piše ' coagula '; i plamenom buktinjom između svojih rogova, te sa uspravnim pentagramom na čelu. Je li Bafomet ' Đavo ' ? Da li mi štujemo ' zlo ' Božanstvo? ' Zlo ' Bafometa, ' Đavola ' Tarota, nije zlo zločina ili nasilja ili praznovjernog svetogrđa, već ono što je smatrano krajnje 'zlim' kod Manihejaca i ostalih Staroeonskih Gnostika, a odnosilo se na generaciju (proizvodnju, stvaranje), koja rezultira u inkarnaciji, ' utamničenju ' čistog duha u nečistoj ' grobnici ' materije. Zbog toga je Bafomet prikazan sa oba pentagrama, uspravnim i obrnutim. Uspravni pentagram prikazuje vladavinu duha nad četiri elementa (materijom), obrnuti prikazuje duh 'uronjen' u četiri elementa (materiju). Bafomet je Dijalektično Ujedinjenje Suprotnosti: jedinstvo Chaosa i Babalon; Sinteza Teze i Antiteze, Čokmah i Binah ujedinjeni u Tifaretu; spermij i jajašce ujedinjeni u zigoti; Yod Otac i Heh Majka ujedinjeni u Vav Sinu; Volja i Memorija ujedinjene u svjesnom umu. Sjetite se da je Vav Hebrejska riječ za ' čavao ', ono što ujedinjuje, povezuje dvije stvari. Po tome je Bafomet Lav i Zmija, Androgin, Hermafrodit, Rebis Alkemičara, Dvoglavi Orao Slobodnih Zidara. Bafomet je također i ' Baptizam Mudrošću ' putem kojeg postižemo ' čudo inkarnacije ' : Zeus je progutao Merkurijsku Metis, koja se iz njegove lubanje izdigla kao Atena, Božica Mudrosti; ili prodiranje Volje Čokmaha u Veliko More Binaha, koje rezultira stvaranjem sedam rijeka i razbijanjem brodova; ili spuštanje Sophia/Achamoth u vanjsku tamu, da uzrokuje stvaranje svijeta; ili spuštanje Goluba nad Pehar i Hostiju da Posveti Euharistiju. Oni koji su upoznati sa Simonovom Gnostičkom raspravom zvanom Apophasis Megale prepoznati će Bafometa kao ' Oca ', Demijurga koji se manifestira u Srednjem Prostoru između muške ' Velike Moći ' i ženske ' Velike Misli '. Daljnji uvid u prirodu Bafometa može biti dobijen kroz poistovjećenje Lava sa ' Lavom plemena Judah, iz korijena (sjemena, plemena) Davidova ', te kroz poistovjećenje Zmije sa onom koju je Mojsije nagovijestio i podigao joj spomenik, kada je razapeo vatrenu zmiju od žute mjedi u pustinji, zmije čiji broj je 358. Ono što slijedi su simboli atribuirani Bafometu iz različitih točki gledišta: Spojeni Sunce i Mjesec, Točka unutar Kružnice, Grčko slovo Theta, Orfičko Jaje, Srce ovijeno Zmijom, Kundalini Zmija omotana oko Svayabhu-Linga, Ardhanarishvara slika, Grčko slovo Epsilon, Rimsko slovo Y, Uspravni i Obrnuti Pentagram, Heksagram kao ujedinjenje Vatre i Vode, Pentagram i Heksagram zajedno, Jednopotezni Heksagram (Sunce i Mjesec ujedinjeni sa 4 elementa), Sekhemti Kruna (Kruna ujedinjenog Sjevernog i Južnog Egipta), Stožac ili Konus, Ruža i Križ, Ankh, Amblem Venere, Amblem Marsa, Amblem Merkura, Kaduceus, Štap Glavnog Adepta, Seltički
46

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Križ, Solarni Križ, Krug i Križ, Raspelo, Kotač, Lobanja sa prekriženim kostima, Lobanja sa Zelenom Grančicom ili Listom u svojim ustima, Drvo koje raste iz leša, Stisak, Ruke u Molitvi, Dijete, Isus u Mandroli, Alfa i Omega, Golub koji se spušta nad Pehar, Delfin koji skakuće u moru, Gryllus, Kvadrat i Kompas, Visak i Libela, Koplje i Pehar, Mač i Disk. ' I vjerujem u jednu Gnostičku Katoličku Crkvu Svijetlosti, Života, Ljubavi i Slobode, čija riječ Zakona je Thelema.' Ujedinjenje Oca Yod i Majke Heh u Sinu Vav, omogućava pojavu Kćeri, finalnog Heh. Ujedinjenje Chaosa i Babalone u Baphometu rezultira pojavom ' Gnostičke Katoličke Crkve Svijetlosti, Života, Ljubavi i Slobode čija Riječ Zakona je Thelema ' . Riječ ' crkva ' dolazi iz Grčke riječi Doma Kuriakon što znači ' Kuća Gospoda '. Kao takva, ona je mjesto gdje se okupljamo kako bi se ujedinili u zajednici sa najvišim. (Crkva korespondira sa Gufom i našim fizičkim tijelom kao ' Hramom Božjim ', ako cijelu Misu promatramo kao inicijacijski proces koji se odvija unutar nas samih. Op.prev.) Naša Crkva je istovremeno i Gnostička i Katolička. Mi smo Gnostici jer prihvaćamo emanacijsku kozmogoniju Gnostika (koja je prikazana sa Drvetom Života i sa Trideset Aetira Enocha) i njihovom doktrinom iskupljenja/iluminacije pojedinca kroz Gnozu. Mi smo Katolici jer naš sistem nije elitistički, otvoren je za sve i od ' univerzalnog je interesa '; a također i zato jer, slično Rimskoj Katoličkoj Crkvi, a u suprotnosti sa Staroeonskim Gnosticima, potvrđujemo rođenje i život Svetima, a brak smatramo Svetim Sakramentom. Mi tvrdimo da potječemo od Gnostika starina, kroz tajne tradicije Vitezova Templara, legende o Gralu trubadura i šansonijera, i prikrivenih učenja alkemičara, hermetičara, kabalista, magičara, Rozenkrojcera, Masona i Sufija. Ali, mi nismo Gnostici u smislu značenja riječi koja označava moderne Gnostike, u njihovom pokušaju da dišu život u suhim ostacima Basilidesa, Valentinusa i Mania. Naša Gnoza je iskovana u peći od 18 stoljeća iskušenja, eksperimenata i dijaloga, i doživjela je krajnju transmutaciju kroz Gnozu Nove Riječi: THELEMA. Mi smo Gnostici putem nasljedstva, zajednice, i putem teorije i prakse; ali mi smo odbacili sjenu starog robovskog krika za oslobođenjem od ' zle i tamne ' materije. Mi više ne doživljavamo inkarnaciju kao prljanje Duha Materijom, već kao oplemenjivanje Materije Duhom. Mi više ne zatvaramo sebe u asketskom povlačenju, ne okrećemo leđa životu i ne doživljavamo iskustvo kao zagađenje naše čistoće. Sada, pošto smo naoružani sa Novim Zakonom, mi idemo naprijed po licu Zemlje da činimo naše Volje među živima; da zračimo naše Svijetlo u svaki sjenoviti i tamni kutak svijeta, i da se ujedinimo sa svim mogućnostima postojanja, koje je Čista Radost. Formula riječi TELHMA može biti proučavana u MTP, Poglavlje VIII, Odjeljak III; i u Zakon je za Sve, komentarima na Liber AL I:39. ' I vjerujem u zajednicu Svetaca.' Zajednica znači uzajamno sudjelovanje, učešće, participacija. Sveci istinske crkve davnih vremena su prizvani od Đakona u 5. Litaniji. (Sada sljedi citat kompletne 5. Litanije, op.prev.)
47

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

'.......ovu svetkovinu! ' Treba napomenuti da je lista svetaca nepotpuna, što je evidentirano putem fraza ' i mnogi drugi sveti pjesnici ' i ' mnogi drugi...'. Iako imena tih drugih svetaca naše crkve nisu navedena na ovom mjestu, Njihova Esenca je svejedno prizvana sa onima koji su navedeni svojim imenom. Ne zaboravimo da su među ovim tihim svecima i svi ženski sveci naše Crkve (uključujući i sve majke, po mišljenju našeg Pokojnog Patriarha Merlina Peregrinusa), čija se imena, u skladu sa tradicijom, nikada ne razotkrivaju. Nakon što je Esenca Svetaca bila prizvana od strane Đakona u Litanijama, Svećenik se za vrijeme Posvete elemenata, upravo prije Trisagion, obraća prizvanoj Esenci Svetaca sa ovim riječima: ' Čujte me, svi vi sada duhovno prisutni Sveci Istinske Crkve davnih vremena; od vas mi zahtijevamo nasljeđe, sa vama mi tražimo zajedništvo, od vas mi tražimo blagoslov u imenu IAO.' Dok izgovara ove riječi, Svećenik može odabrati da usmjeri svoju pažnju i koncentraciju na Pehar koji se nalazi u ruci Svećenice, jer sveci su oni koji su iscijedili svaku kap svoje krvi, svoje Esence i Suštine, u Pehar Babalon. I pošto je vino koje se nalazi u tom Peharu već otprije pretvoreno u Krv Boga, Krv Svetaca i Krv Boga su ista krv: ' suština svakog istinskog Boga na površini Zemlje koji održava slijed znanja iz generacije u generaciju.' Tako kao što Crkva priziva svoje Svece, svoje pretke čija Božanska Krv ispunjava njezin Pehar, nadahnjuje njezine prizive, i oblikuje zidove njezine Duhovne Građevine; tako i svatko od nas priziva svoje vlastite svece, svoje pretke i prethodnike, čija Božanska Krv ispunjava naša tijela, informira našu intuiciju, i oblikuje Astralne Zidove oko naših Svetih Hramova. Formula IAO treba biti studirana u MTP, Poglavlje 5. U Srcu Majstora, IAO je označen kao ' Glas Pelikana ' atribuiran Tipharethu: ' sve što živi je krv Srca Majstora: sve Zvijezde se goste na toj Paši koja obitava u Svijetlosti. ' Zaključne Napomene ' I kao što se piće i hrana svakodnevno u nama pretvaraju u duhovnu tvar, vjerujem u Čudo Mise ' Čudo Mise je Alkemijska pretvorba ' temeljnih metala ' u ' zlato '; transmutacija materije u Božansku Energiju. Ova transmutacija se ne pojavljuje samo u elementima Euharistije tokom njihove posvete, nego također i u sudionicima Mise tokom njihovog pričešćenja. To se vidi u riječima ' Ne postoji dio mene koji nije od Boga ' . Mudra napomena o jelu (što se odnosi na svu hranu) i piću, je spoznaja da je to Čudo zapravo prirodan proces, a to je spoznato kroz razumjevanje njegove čudesne prirode. ' I priznajem jedan Baptizam Mudrošću kojim postižemo Čudo Inkarnacije.' Von Hammerovo objašnjenje imena Baphomet je Baphe-Metis, Baptizam Mudrošću. Riječ ' priznajem ' dolazi od Latinske riječi confiteri, koja znači, u ovom slučaju, ' priznati' . ' I priznajem svoj život jednim, individualnim i vječnim, koji je bio jeste i bit' će.'

48

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Na ovo može biti gledano kao na preciznu sintezu svega, što je bilo prethodno rečeno u Himni. Ovo posjeduje mnoge potencijalne interpretacije na mnogo različitih razina. Npr., može biti interpretirano kao sugeriranje doktrine o metempsihozi, transmigraciji ili reinkarnaciji, ili kao da je život jedan cjeloviti kontinuum, ili da svaka individua sudjeluje u prirodi Hadita. U svakom slučaju, to su individualna priznanja putem kojih on ili ona potvrđuju da njihovi životi koje trenutno posjeduju, transcendentiraju očigledna privremena ograničenja. ' AUMGN, AUMGN, AUMGN ' To je Telemitski oblik Pranave, Svetog Vedskog Sloga ' AUM '. Njezina upotreba ovdje je ekvivalentna upotrebi riječi 'AMEN' Jevrejsko-Kršćanske tradicije. Upotreba ove riječi 'AMEN' od strane Hebreja vjerojatno originalno potječe od Egipatskog običaja preuzimanja zavjeta u ime Boga zvanog Amon, Amoun ili Amen, poznatog kao ' Kralja Bogova ' i ' Gospod Neba ', čije ime znači ' Skriven '. AUMGN je također Glas Labuda u Srcu Majstora, koji je atribuiran Keteru: ' kroz Nerođenog, kroz Vječnog, Misao Majstora se kreće, lebdeći u Aetiru. ' Glas ' m ' upotrebljen u Pranavi je drugačiji od srodnog 'm' u Engleskom. On se stvara sa lagano razmaknutim usnicama, i predstavlja prije nazalizaciju sloga nego odvojeni, neovisni fonem. Telemitska Pranava, prema tome, može biti izgovorena na sljedeći način: početak vokalizacije sa široko otvorenim ustima; postepeno skupljanje usnica uz održavanje čeljusti širom otvorene; a kada su usnice skoro već zatvorene, zatvoriti čeljust i nastaviti vokalizirati snažni nazalni zvuk još nekoliko trenutaka. Za kompletnu egzegenezu Telemitske Pranave AUMGN, vidjeti MTP, 8. Poglavlje, 5. Odjeljak. Formula AUMGN sadrži u sebi cijelu himnu. Njezino trostruko ponavljanje na kraju himne pečati i upotpunjuje istu, prizivajući Svetu Svećenicu koja se sljedeća pojavljuje. IV – POGLAVLJE- KRETNJE KORIŠTENE U GNOSTIČKOJ MISI Tau Apiryon Korak i Znak Čovjeka i Brata/Žene i Sestre Iz Trećeg dijela: ' Đakon odlazi na mjesto između oltara sa mirisima i fontane, i daje Korak i Znak Čovjeka i Brata, svi ga oponašaju. ' 'Čovjek i Brat' ili 'Žena i Sestra' odnosi se na I Stupanj O.T.O.-a. U Magici bez Suza, Crowley opisuje I Stupanj O.T.O.-a kao što sljedi : ' Dijete prolazi kroz iskustvo Rođenja. ' ' U svojim Ispovjestima, o Minervalu i Stupnjevima Čovjeka Zemlje kaže sljedeće: ' Započinjem sa prikazivanjem objekta čiste duše, ' Jedne, Individualne i Vječne ', u njezinoj odluci da sebe svjesno formulira; ili, kako bismo mogli reći, da sebe svjesno razumije. Ona odlučuje da uđe u odnose sa Sunčevim Sistemom. Ona se inkarnira. Ovim sam objasnio značenje rođenja i uvjete koji su ustanovljeni tim procesom. ' Dajući Znak i Korak Čovjeka i Brata/Žene i Sestre, Đakon potvrđuje da je on/ona prošao kroz prvi stupanj velike inicijacije života, i da je prema tome, opunomoćen za sudjelovanje u svojoj prvoj istinskoj Misteriji. U terminima Crkve i Reda, Đakon potvrđuje da je on ili ona baptizirana i inicirana u I stupanj, da je on ili ona punopravni
49

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

član Crkve, te je stoga opunomoćena da sudjeluje u Crkvenoj recitaciji Himne. Primjetite da Narod oponaša Đakona, da oni nisu nužno upućeni u značenje svojih gesti. Za Javne Mise Korak i Znak su dani na sljedeći način: Korak: Stani savršeno uspravno, tvoja stopala tvore pravi kut (ljevo stopalo pokazuje u smjeru u kojem gleda tvoje lice, desno stopalo svojom petom počiva u udubini tvojeg ljevog stopala, i pokazuje u smjeru tvoje desne ruke; tvoreći na taj način pravi kut sa tvojim ljevim stopalom.), otvorene šake(prsti skupa) sa prekriženim palčevima (desni preko ljevog), opušteno vise na prednjoj strani tijela u predjelu karlične kosti. Napravite jedan kratki korak naprijed sa ljevim stopalom, i ponovo postavite petu desnog stopala pod pravim kutem u udubinu ljevog, dok su vam ruke cijelo vrijeme u gore navedenom položaju. Znak: Šake su otvorene, prsti su zajedno; ljeva ruka opušteno visi sa ljeve strane tjela, položi svoju desnu šaku sa ljeve strane svoga grla, dok palac pokazuje u smjeru tvoga grla (prema točci koja se nalazi malo ljevo od tvoga dušnika), tvoreći pravi kut sa ostalim prstima; zatim snažno povuci ruku sa desna na ljevo preko svoga grla, zatim je pusti da slobodno padne sa tvoje desne strane. Korak i Znak koji su ovdje opisani, su oni koji su korišteni u starijoj verziji inicijacijskog rituala I Stupnja; koji je bio na snazi u vrijeme pisanja Gnostičke Mise, i sada su u potpunosti izvan upotrebe. Iz III. Dijela: ' Svi daju Znak Magičara, Đakon predvodi.' Magičar se odnosi na II. Stupanj O.T.O.-a. U Magici Bez Suza Crowley opisuje II Stupanj O.T,O.-a kao ' Čovjek prolazi iskustvo Života .' U svojim Ispovjestima o Stupnju Magičara Crowley kaže sljedeće: ' Sljedeće prikazujem kako aspirant najbolje može iskoristiti objekt svoje duše u euharistiji života. On svjedoči, da tako kažem, svojoj vlastitoj božanstvenosti u svakoj akciji, ali pogotovo kroz tipični sakrament vjenčanja u ' euharistiji života ', shvaćenog kao svojevoljno ujedinjenje samog sebe sa svakim elementom svoje okoline.' Dajući Pozdravni Znak Magičara, Đakon i Narod potvrđuju da su inicijati u Misteriji ' sakrament braka ' u ' euharistiji života ', te su stoga opunomoćeni da u njoj sudjeluju. U terminima Crkve i Reda, Đakon potvrđuje da je on ili ona prošao konfirmaciju i da je inicijat Stupnja Magičara, te da je stoga osposobljen da sudjeluje u euharistiji. Kao i kod Koraka i Znaka I Stupnja, Narod sljedi Đakona, i nije nužno upoznat sa značenjem tog znaka. Primjetite da znak nije dan prije nego što je odrecitirana Vjeroispovjest, te da je nakon toga dan četiri puta; kao pozdrav Djevici na njenom ulasku u Hram, nakon što je ona izrekla ' Pozdrav Zemlje i Neba ! '; nakon što je Svećenica posvetila koplje i rekla ' Neka Gospod bude prisutan među nama !'; nakon što je Svećenik izrekao ' Stoga Te prizivamo, mi koji te obožavamo, silinom Uzdignutog Koplja ! '; i nakon drugog Svećenikovog priziva pred velom, kada narod ustaje pozvan Đakonovim riječima ' Ali vi o moj narode, ustanite i probudite se ! '. Inicijat II stupnja trebao bi razumjeti simboliku svakog pojedinog događaja u kojem je ovaj znak dan. Iako članovi kongregacije ne moraju biti članovi O.T.O.-a, njihov čin sljeđenja Đakona kroz izvođenje znakova, osposobljava ih da putem znakova i Himne sudjeluju (i od svih koji su prisutni to se i očekuje da učine) i na taj način potvrde čistoću i tvrdoću

50

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

svoje namjere. Svi koji žele sudjelovati u Misi moraju biti prethodno upućeni što se sve od njih očekuje. Za Javna Slavljenja Pozdravni Znak Magičara je dan na sljedeći način: Šake su otvorene, prsti skupa. Pritisni desni dlan na desnu stranu grudi, točno preko puta srca, ispružajuči palac tako da bude pod pravim kutem sa ostalim prstima, i da počiva na grudnoj kosti usmjeren prema grlu. Podignite ljevu ruku tako da podlaktica oblikuje pravi kut sa nadlakticom i ramenom, dok palac pokazuje u smjeru ljeve sljepoočnice, a nalazi se pod pravim kutem sa ostalim prstima. Pozdravni Znak ovdje opisan potječe iz starog inicijacijskog rituala II stupnja, koji je bio validan u vrijeme pisanja Gnostičke Mise, i sada je izvan upotrebe. Znak Križa, Znak Svijetlosti U Gnostičkoj Misi, Svećenica izvodi znak jednakokračnog križa 9(snaga, žena koja zatvara lavlju čeljust, djevica, mjesec op.prev.) puta, Svećenik 39 (luda, zvekan, blesan, klipan, Parsifal op.prev.) puta, A Đakon za svakog Sveca između 21(specifičan broj Tifareta op.prev) i 69( dvoje u jednom- Đakon, priziv energija Sunca i Lune op.prev.) puta. Svećenik se prema njemu odnosi kao prema ' Križu Svijetla ' za vrijeme svoje treće invokacije pred Velom, LiberXV, IV. Dio. Zahvaljujući svojem četverodjelnom obliku, jedankokračni križ je bio korišten kao simbol četiri kardinalne točke, četiri elementa itd., i kao takav je simbol Zemlje ili Materije. Pošto se četiri jednako dugačka kraja sreću u istoj centralnoj točki, može se također koristiti i kao simbol pentagrama: četiri elementa uravnotežena sa petim elementom, Duhom. Kako god bilo, on je istovremeno i Znak Svijetlosti. Križ je usvojen od strane Kršćanstva kao njihov službeni simbol, ali on je bio u upotrebi od strane mnogih sekti i prije pojave Kršćanstva. Povijest simbolizma Križa može biti proučavana u djelima Higginsa, Inmana, Forlonga, Hislopa, Jenningsa, Pikea itd.. Prije njegovog usvajanja od strane Kršćanstva, bio je prvenstveno amblem Svijetlosti, bilo Solarne ili Faličke, njegovi krakovi predstavljaju zračeću ili prodiruću energiju. Korišten je u Misterijama Mitre kao znak Solarnog Posvećenja. Kao gestu, Parsival (prema Wagneru) je koristi da razori Klingsorovu snagu iluzije; i kaže se da je učinkovit kao zaštita od vampira i drugih obitavatelja tame. Kao Znak Svijetlosti, može biti korišten kao gesta posvete – infuzije sa svijetlošću koja prodire u tamu i rasipa je. Također može biti korišten i kao gesta invokacije, manifestiranja svijetla iz nevidljivog izvora, Kao što su Gospod i Sveci. Kada se upotrebljava zajedno sa nekim materijalnim ili imaginarnim sastojkom substance ili tvari, može simbolizirati transmisiju svijetla u specifični elemental ili planetarnu prirodu. Za vrijeme izvođenja Mise, kongregacija može pomoći oficirima Mise kroz svjesno vizualiziranje Križa Svijetlosti kada ga oficiri izvode. Interesantno je, a vjerojatno i značajno, da Križ Svijetlosti simbolizira istovremeno Svijetlost i Materiju, s obzirom da sada znamo da su svijetlost i materija različite manifestacije istog kontinuuma. (To je zasigurno najvrijednija spoznaja od svih. 1 križ se sastoji od 2 linije koje čine 4 kraka. 124 – ' Jedan je Magus, dvostruke su njegove moći, četiri su njegova oružja.'. Jedna, aktivna linija Sunca, sastoji se od dva kraka aktivnih elemenata Vatre i Zemlje;
51

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

druga, pasivna linija Mjeseca, sastoji se od dva kraka pasivnih elemenata Vode i Zraka; na taj način je to simbol jednopoteznog heksagrama i ujedinjenja energija Sunca i Mjeseca. 124 = 4 x 31; 100-atu18, 20-atu10, 4-atu3; 18+10+3=31. Centar (vrh piramide) – 31, svaki krak 31; to je također i četverostrana piramida inicijacije; i Knjiga Zakona (Liber Al – 31) sa svoje četiri zrake Zakona, Svijetlošću, Ljubavlju, Životom i Slobodom. op.prev.) Poljubac Tijekom Gnostičke Mise, Svećenik i Svećenica su pozvani da poljube različite ceremonijalne objekte, kao i jedan drugog. Poljubac je, prvo i ponajviše od svega, gesta ljubavi i jedinstva. To je također i gesta pečačenja ili posjedovanja, i označava uspostavljanje intimne osobne veze koja će trajati čak i nakon završetka fizičkog kontakta. To je također i gesta pozdrava i prihvaćanja, i može stoga biti korištena da označi prihvaćanje ponuđenoga. (Nije na odmet ni prisjetiti se da se poljubac daje ustima; Atu XVI, Mars; i ima simboliku rastapanja, disolucije u Ljubavi pod Voljom - Vatreni Poljubac. Svećenica daje 12 poljubaca koplju. To ima dvostruku simboliku; 12 je Znakova Zodijaka koji simboliziraju pojas Nuite, o kojem visi Mač Svećenice; i VAV=12, Atu 5, spušta Vatru Hokmaha u Koplje Svećenika, te Atu XII – spuštanje svijetlosti u tamu. Đakon 3 puta ljubi KZ, prizivajući Hermesa Trismegistosa ' Tri puta Velikog Hermesa ' koji predsjeda nad Magikom i Umijećem Alkemije, i aktivira Sveto Trojstvo KZ. Svećenik 3 puta ljubi KZ; možda zato da poljupcima oblikuje uspravni trokut unutar obrnutog trokuta, kojeg Svećenica oblikuje svojim prstima (taj trokut simbolizira poljupce Đakona, obrnuti crveni trokut je specifičan simbol RHK kojeg je Crowley primio tokom primanja KZ), kako bi na taj način oblikovao simbol heksagrama, simbol Sunca i ujedinjenja, zatim još 2-puta ljubi Svećenici koljena, 1-put ljubi Svećenicu u grudi i 1-put Pliticu, sve skupa 7 poljubaca. Dva poljupca u koljena se vjerojatno odnose na obožavanje Svećenice, ali koljena korespondiraju sa Zodijačkim Znakom Jarca, Atu XV, a broj XV je dodjeljen Gnostičkoj Misi; dva poljupca za dva koljena Svećenice; 2 x 15 = 30 – uravnoteženo obožavanje dva ' Đavola ' muškog i ženskog. Također, to se može odnositi i na dva stupa Hrama između kojih se Sunce Pravednosti pojavljuje. Crowley o tome kaže: ' Đavo ne postoji. To je lažno ime izmišljeno od Crne Braće da bi uvelo jedinstvo u njihovu neznalačku zbrku raspršenosti. Đavo koji posjeduje jedinstvo bio bi Bog. ' Đavo ' je povijesno, Bog bilo kog naroda kojeg drugi osobno ne voli. Ovo je dovelo do tolike zbrke u razmišljanju, da Zvijer 666 radije ostavlja imena onakva kakva jesu, jednostavno proglašavajući da AIWAZ, solarno-falički-hermetički ' Lucifer ', jest njegov vlastiti SAČ, a ' Đavo ' , Satan ili Hadit, naša osobna jedinka Zvjezdanog Univerzuma. Ova Zmija, SATAN, nije neprijatelj čovjeka, već onaj koji je stvorio Bogove naše rase, poznajući dobro i zlo; On kaže ' Spoznaj sebe !' i podučava inicijaciju. On je ' Đavo ' Knjige Thotha i njegov amblem je BAPHOMET, androgin koji je hijeroglif tajnog savršenstva. Broj njegovog Atu-a je XV, što je YodHe, monogram vječnosti, Otac koji je jedno sa Majkom, Djevičansko Sjeme koje je jedno sa sveobuhvatnim svemirom. On je stoga Život i Ljubav. Ali štoviše, njegovo je slovo Ayin, oko; on je Svijetlost i njegov zodijački lik je Capricornus, poskakujući jarac čiji je atribut Sloboda. '

52

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Nadalje, dva poljupca u koljena su 1(Svećenik)+1(Svećenica) = 11, Atu 11, kao i uvod u 11 Litanija Đakona, također 1+1 poljubac Svećenika su odgovor na 11 poljubaca Svećenice, gdje ona svojim poljupcima štuje nebesko koplje, a on svojim poljupcima stupove zemaljskog hrama, Dveri Boga ON-a; a i ' Ja sam ON nerođeni duh, imajući uvid (oči, spoznaju) u nogama, jak sam i besmrtna vatra ! '; nadalje, 11 poljubaca Svećenice i 2 poljupca Svećenika ćine total od 13 poljubaca; simbol smrti, ljubavi i jedinstva. Svećenica se pojavljuje kao simbol Neba i Zemlje, donoseći sebe i pliticu; jedan poljubac je za Nebo (u grudi Svećenice), drugi je za Zemlju (Plitica). Svećenica sa svojih 12 poljubaca simbolizira Nuitu, noćno Nebo posuto zvijezdama a istovremeno i zemlju jer je Vav = 12, Svećenik je sa svojih 7 poljubaca simbol Heksagrama, Sunca ili Zvijezde u tijelu Nuite, ili još bolje Hadita. Zatim 12 + 7 = 19, Atu 19, Sunce (Heru-Ra-Ha) (ON) kao posljedica ujedinjenja Nuite i Hadita, Pentagrama i Heksagrama. KZ je primila 3+3 poljupca; 33 je simbol Baphometa ( 33. poglavlje Knjige Laži ) i simbol Isusa Krista (to je broj godina njegovog života), a 3+3=6, to je simbol Sunca, Tifareta, i mistični broj Binaha; a istovremeno je i 3x3=9, simbol Lune&Jesoda. Zatim imamo 3, 7 i 12; 3 alkemijska principa, 7 planeta i 12 znakova zodijaka. 3+7+12 =22 – 22 staze Mudrosti, kompletni tijek inicijacije ili stvaranja, simbol Zmije Mudrosti ili Kundalinija. op.prev. ) Tri regularna koraka i tri kaznena znaka Iz III Dijela: ' Svećenik izlazeći iz Grobnice, drži ispred sebe uspravno koplje sa objema rukama, desna iznad ljeve, pritisnuto uz svoje grudi, i čini prva tri regularna koraka. Nakon toga predaje koplje Svećenici, i daje tri kaznena znaka. ' Time Svećenik pokazuje da je prošao kroz iskušenja Incijacija u Manje Misterije; one Rođenja, Života i Smrti. Za Javna Izvođenja, Tri Regularna Znaka i Tri Regularna Koraka su dani kao što sljedi: Prva Tri Regularna Koraka Stani savršeno uspravno, tvoja stopala tvore pravi kut, prekriženi palci na opuštenim rukama ispred tijela (u slučaju da ne držiš koplje). Napravi tri puta za redom korak Čovjeka i Brata. Prva tri Kaznena Znaka Izvedi Kazneni Znak Čovjeka i Brata preko dušnika, preko grudiju i preko pupka, oštrim pokretima svoje desne ruke sa palcem ispruženim pod pravim kutem, u odnosu na ostale prste koji su zajedno pripijeni, nakon toga je pusti da opušteno padne sa tvoje desne strane, te je ponovo podigni i usmjeri palac na isti način kao i prije u sami pupak. Dieu Garde

53

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Iz IV. Dijela: ' Svi stoje u redu, u pozi Dieu Garde, a to jest: stopala pod pravim kutem, ruke opušteno vise isprepletenih palčeva ispred tijela. To je univerzalni položaj u kojem se stoji, osim ako nije drugačije navedeno. Dieu Garde je francuski izraz za ' Božja zaštita ' . Korespondirajući izraz kod Engleskih Masona jest ' Due Guard ', što se odnosi na karakteristični znak ili položaj pojedinog stupnja, koji je dan postavljanjem ruku u položaj u kojem su se nalazile u trenutku preuzimanja zavjeta ili obveze tog istog stupnja. Obrnuti Trokut Iz IV. Dijela: ' Svećenica uzima KZ u trenutku kada sjeda na svoje mjesto, i drži je otvorenu na svojim grudima sa objema rukama, tvoreći obrnuti trokut sa palčevima i kažiprstima. U Tantrama Trikoma je simbol Šakti. Crveni trokut sa vrhom prema dolje je također specijalni znak Horusa. Usporedi ovu gestu sa Dieu Garde. Ficus (figa) Iz IV. Dijela: ' Palac Svećenika je uvijek između kažiprsta i srednjaka, kad god ne drži koplje. ' Iz V. Dijela, Litanije Svetaca: ' Kod svakog imena Đakon čini znak križa sa palcem između kažiprsta i srednjaka.' Ova gesta je opisana na Tarot Adutu ' Sreća ', koji je atribuiran Hebrejskom slovu Kaph , ' Dlan '. U Italiji i drugim Mediteranskim zemljama, ova gesta je poznata kao ' Figa ' (talijanski Il fico, primjetite da se GIP zbraja do 93), gdje je bio upotrebljavan kao obrana pred ' zlim okom ', to znači iz vremena Rimskog Carstva, ako ne i ranije. Desmond Morris (Geste: njihovo Porijeklo i Upotreba, Stein and Day, New York 1979 ) objašnjava ovu upotrebu činjenicom, da je većina Mediteranaca koje je intervjuirao, shvaćala da se gesta figa odnosi na ženski organ stvaranja, koji svojom pojavom ima moć da ' opčini ' ili ' absorbira ' faličnu energiju zlog oka. Kao takva, figa je adekvatni simbol Babalon, Binah ili Šakti. U govoru rukama, ova gesta predstavlja slovo ' T ', koje korespondira sa Tau Križem i svim njegovim atribucijama. Temeljeno na atribucijama tradicionalnog Europskog čitanja iz dlana; palac, kažiprst i srednjak su atribuirani Veneri, Jupiteru i Saturnu. Temeljeno na atribucijama Zlatne Zore korespondiraju sa Duhom, Vodom i Zemljom. Temeljeno na Vedskim/Tantričkim atribucijama korespondiraju sa Akašom (Duh), Vayu (Zrak) i Tejas (Vatra). Ako spojimo sve te atribucije skupa, elementalni simbolizam ove geste je Duh okružen sa četiri elementa, pa ima simbolizam križa i pentagrama. ( Može biti i jednostavan simbol trojstva, Zrak – Nuit, Vatra – Hadit, ujedinjeni u Misi Svetog Duha. op.prev.) Stav Uskrsnuća Iz 4. Dijela: ' Svećenik kruži hramom tri puta u smjeru Sunca, slijeđen Đakonom i djecom, ovi, kada ne koriste ruke, drže ih prekrižene na grudima. '

54

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Iz VIII. Dijela: ' Narod se pričešćuje na isti način kao i Svećenik, u položaju uskrsnuća, izgovarajući iste riječi koje je izgovorio i Svećenik: ' Ne postoji dio mene koji nije od Bogova. ' Znak opisan kao ' Stav Uskrsnuća ', u ritualima Zlatne Zore poznat je kao znak ' Uzdignutog Ozirisa '; a u Masoneriji pod imenom ' Znak Dobrog Pastira '. Oziris je često prikazivan u tom položaju dok u rukama drži pastirski ili biskupski štap u obliku kuke (za hvatanje ovaca oko vrata) i bič za mlaćenje žita i pšenice; i Mitra je često prikazivan u tom položaju dok preko svojih ramena ima prebačeno janje. Svećenik također zauzima taj položaj poslije svojeg pričešćenja. ( To također može biti i simbol uravnoteženja ili jedinstva suprotnosti, ljevom rukom se posiže za desnim ramenom, a desnom rukom za ljevim ramenom; pošto je ravnoteža temelj Velikog Djela; tim činom oblikujemo i obrnuti trokut na grudima (geburah, hesed, tifaret) što podsjeća na simbol Horusa op.prev.) Klečanje u obožavanju U različitim trenucima tokom tijeka Gnostičke Mise, Svećenik i Svećenica su pozvani da kleče ili da ' pokleknu '. Latinska riječ genuflecto znači ' poviti koljeno ' , tj. kleknuti. U Rimskoj Katoličkoj Crkvi, pokleknuće je simbol obožavanja i ponizne molitve; U Telemitskom E.G.C.-u, to je samo gesta ekstatičnog obožavanja. U 4. Dijelu Narod je pozvan da ' klekne u obožavanju, spojenih dlanova i podignutih ruku iznad glave. ' Spajanje dlanova palcem uz palac, predstavlja radosno Ujedinjenje Suprotnosti; a uzdizanje spojenih dlanova iznad glave simbolizira krajnji plamen iluminacije kako lebdi nad svakim učesnikom Mise. Figura kreirana ovim položajem podsjeća na Plamen Duha Svetog Trojstva, koji se spušta na svakog od Jehešuovih (Isusovih) učenika, i na Goluba koji se spušta na glavu Parsifala. U Hindu sistemu spajanje dlanova palac uz palac je poznato kao Anjali Mudra. Ova mudra je standardni dio pozdrava, koji obično ide u paru sa izgovaranjem riječi Namaste. Uobičajeno se taj znak izvodi u predjelu grudi kada se pozdravlja prijatelj ili plemić, u predjelu čela kada se pozdravlja učitelj, poglavar ili neka druga obožavana osoba, te iznad glave kada se pozdravlja Božanstvo. (To može biti i simbol uzdizanja Kundalini od Muladare ( položaj dlanova u Dieu Garde ) do Sahasrare ( položaj dlanova iznad glave ), i spajanja Shive i Shakti. op.prev.) Udaranje grudi Iz 4. Dijela: ' On sklapa svoje ruke, ljubi Svećenicu između grudi, i čini tri velika križa, preko Plitice, Pehara i samog sebe. On udara u svoje grudi, i svi oponašaju taj njegov čin.' Svećenik: Čujte me svi vi, sada suštinski prisutni sveci istinske crkve davnih vremena; od vas mi zahtijevamo baštinu, sa vama mi tražimo zajedništvo, od vas mi tražimo blagoslov u imenu 'IAO'. Iz 8. Dijela: ' Svećenik uzima koplje. Svećenica prekriva pehar. Svećenik poklekne, ustane, nakloni se, spaja dlanove. On udara svoje grudi. Svećenik: ' O Lave i O Zmijo koji uništavaš Uništavača, budi moćan među nama.
55

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

O Lave i O Zmijo koji uništavaš Uništavača, budi moćan među nama. O Lave i O Zmijo koji uništavaš Uništavača, budi moćan među nama. Ta gesta je korištena u Rimskoj Katoličkoj Crkvi da označi žalost, pokajanje ili zajedništvo. Davan je u trojstvu dok je pratio sljedeće odlomke u Rimskoj Katoličkoj Misi: ' Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.' (Moja greška, moja greška, moja ogromna greška.) (greška ili grijeh op.prev.) ' Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. ' (Janje Božje, koji otkupljuješ grijehe svijeta, smiluj nam se. Janje Božje, koji otkupljuješ grijehe svijeta, smiluj nam se. Janje Božje, koji otkupljuješ grijehe svijeta, udijeli nam mir.) ' Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. ' (Gospode, ja nisam dostojan da uniđeš pod moj krov, ali reci samo riječ, i moja duša će biti iscjeljena. ) (Ponavlja se tri puta.) To je dano samo jednom, prije ovog odjeljka koji sljedi: ' Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum tuis sanctis Apastolis et Martyribus: cum Joane Stephano etc. ' ( Također moli za nas, tvoje griješne sluge, koji polažemo svoju vjeru u tvoja bezbrojna djela milosrđa, udostoji nas Svojim dopuštenjem da podijelimo zajedništvo sa svetim svecima i mučenicima, Sa Johnom, Stephenom itd. ) Kao gesta tuge, simbolizira bol u srcu; kao gesta pokajanja, simbolizira poricanje samog sebe; kao gesta zajedništva simbolizira vezu bratske ljubavi. Od ove tri interpretacije, samo je simbolizam zajedništva prisutan, kada je ova gesta izvedena u Gnostičkoj Misi. U Gnostičkoj Misi, udaranje grudi se pojavljuje u dva slučaja. U prvom slučaju, Svećenik udara svoje grudi jednom, netom prije svog obraćanja Svecima, čija je suština ranije prizvana od strane Đakona. U ovom slučaju, udarac u grudi simbolizira vjernost i zajedništvo sa svecima. Simbolizam vjernosti i zajedništva je ojačan i proširen kada i svi prisutni ponove gestu, obuhvačajući na taj način cijelu kongregaciju u zajedništvo Svetaca. U drugom slučaju, Svećenik udara svoje grudi jednom, taman prije prizivanja Lava i Zmije; ovaj put narod kongregacije ne ponavlja gestu Svećenika. U ovom slučaju udarac u grudi ne simbolizira vjernost ili zajedništvo; niti simbolizira tugu, pokajanje ili samoporicanje, kao što je to slučaj u Rimskoj Katoličkoj Misi. U ovoj točki Gnostičke Mise, udarac simbolizira otvaranje srca da primi (ili da emitira) uticaj određene sile koja je prizvana; sile Baphometa, Lava i Zmije ' koja uništava uništavača '; sile dijalektičkog ujedinjenja suprotnosti koja pobjeđuje Smrt. Tekst Liber XV navodi da Svećenik udara grudi samo jednom. Ipak, neki E.G.C. Svećenici odabiru da imitiraju Rimsku Katoličku Misu sa tri udarca, po jedan udarac
56

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

za svako prizivanje ' O Lave i O Zmijo...'. Opravdanje za ovakvu praksu jest da je ' O Lave i O Zmijo...' Gnostičke Mise po simbolici paralelno sa 'Agnus Dei...' Rimske Katoličke Crkve. Po strukturi ti prizivi jesu paralelni, ali ' O Lave i O Zmijo...' je hrabra i snažna invokacija, dok je ' Agnus Dei...' ponizna molitva. (To se vidi u formuli IAO, koja priziva Isusa Krista ali i Veliku Divlju Zvijer 666; Jehešuah i 666 su isto stanje svijesti, spuštanje duha među četiri elementa, postignuće ZIR sa SAČ; praksa, način života, i pogledi na svijet su drugačiji; ali stupanj prosvijetljenja je isti...op.prev) Usprkos svoj prividnoj sličnosti sa 'Agnus dei', 'O Lave i O Zmijo' služi u potpunosti drugoj svrsi; svrsi koja je suštinski vezana uz Epiclesis (priziv nad elementima). Epiclesis koji se nalazi u Ortodoksnoj liturgiji, ali nije prisutan u Rimskoj Katoličkoj liturgiji, je priziv Svetog Duha nad Elemente i Kongregaciju. Epiclesis započinje sa ovim riječima: ' Povrh toga, mi Ti nudimo ovu duhovnu i beskrvnu žrtvu; i mi tražimo, molimo i zaklinjemo Tebe, da pošalješ dolje Tvoj Sveti Duh nad nas, i nad ove darove ovdje ponuđene.' U Rimskoj Katoličkoj Misi, udaranje grudiju je uvijek izvedeno sa nježnim kuckanjem prstiju desne ruke po prsnoj kosti, kao gesta samoporicanja i ponizne molitve. Pošto je naša svrha slaviti našu vjernost i prizvati Lava-Zmiju Anahata Chakre; za nas je svojstveno koristiti moćniji, vatreniji i snažniji udarac u grudi u Gnostičkoj Misi. Osobno, ja sebi dam snažan i zvučan udarac desnom rukom za Svece; a istovremeno sa objema rukama, Za Lava i Zmiju. (Udarci u Misi: 1+3 – 13 – smrt; 3+1 – 31 – uskrsnuće; 4 - broj Venere, Jupitera, i Ovna; Ovan(Atu IV) – Misa slavi pobjedu Života nad Smrću, Novi Život počinje ulaskom Sunca u Znak Ovna; 21.03. prvi dan Proljeća. Venera – Misa je ritual ujedinjenja aspiranta sa SAČ; SAČ se u potpunosti nalazi na putanji Carice, Atu III. Jupiter – Misa je Dionizijska Svetkovina Života. op.prev.) Simbolizam Dijelova Tijela Neke od gesti koje su prethodno opisane, ponekad se poklapaju i u odnosu su sa pojedinim dijelovima tijela. Znanje o simboličnim atribucijama dijelova tijela korisno je u dešifriranju značenja gesti takvog tipa. Dijelovi tijela su, naravno, povezani sa Tantričkim Chakrama, ali također mogu biti i povezani sa Znakovima Zodijaka (tradicionalne atribucije astrologije Zapadne medicine), Sefirotima Drveta Života (po 'Adam Qadmon' modelu), i pojedinim hebrejskim slovima (po značenju njihovih imena) na sljedeći način:
Dio Tijela Slovo Kosa Vrh Glave Glava Čelo Lice Chakra Sahasrara Ajna Zodijački Znak Aries '' '' ''
57

Sephiroth Ain Soph Kether Supernali Chokhmah&Binah -

Hebrejsko Qoph Qoph, Resh Resh Resh

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Oči Usta Vrat, Grlo Ramena Nadlaktice Prsa, grudi Laktovi Srce Gornjidioleđa

Vishuda Anahata ''
-

Podlakticeručnizglobovi

Abdomen Manipura Ruke, šake Donjidioleđa Manipura Stražnjica Genitalije,Sacrum Svadistana Baza Kralježnice Muladara Kukovi, Bedra Koljena Potkoljenice,zglobovi Stopala -

'' '' Taurus Gemini '' Cancer '' Leo '' '' Virgo '' Libra '' Scorpio '' Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces

Da'ath Chesed&Geburah '' Tiphareth Chesed&Geburah Tiphareth&Binah Tiphareth Chesed&Geburah Tiphareth Chesed&Geburah Tiphareth Yesod '' Malkut, Binah Netzach&Hod '' '' Malkuth

Ayin Peh Yod,Kaph -

V. POGLAVLJE – GRČKE RIJEČI I FRAZE U GNOSTIČKOJ MISI Tau Apiryon Uvod Na pitanje Grčkog izgovora ne može biti jednostavno odgovoreno, pogotovo ne u smislu krajnjeg i definitivnog rješenja, zato jer postoji nekoliko validnih sistema Grčkog izgovora. Moderni sistem izgovora bio je u upotrebi u Grčkoj, i u Ortodoksnoj Crkvi, još iz Bizantinskih vremena. Ipak, jasno je na osnovu preživjele literature Klasične Ere, da je Grčki Drevnih Vremena bio izgovaran vrlo drugačije od Grčkog današnjice. Na osnovu dokaza osiguranih uz pomoć Klasičnih tekstova gramatike, poezije, igara riječima, onomatopeje, metoda transliteracije Klasičnog Grčkog uz pomoć drugih pisanih jezika, i drugih literalnih izvora; Nizozemski Humanist i Prosvjetitelj Erasmus (1466e.v. – 1536e.v.) razvio je sistem Grčkog izgovora, za koji je vjerovao da je razumno točna rekonstrukcija Klasičnog Grčkog izgovornog sistema. Od toga dana učinjena su mnoga značajna poboljšanja na tom polju istraživanja; ali taj tzv. ' Erasmijski ' sistem se i dalje podučava diljem Europe i SAD-a. Tri sistema izgovora su podata ovdje: moderna rekonstrukcija Klasičnog Grčkog (Klasični), Erasmijska rekonstrukcija Klasičnog Grčkog(Erasmijski) i Moderni/Bizantinski Grčki (Moderni izgovor). Moderni Grčki je akcentiran povećavanjem naglaska ili glasnoće pojedinih slogova. Erasmijski Grčki sljedi Moderni Grčki u upotrebi naglaska akcenata. Ipak, prema modernom školovanju, Klasični Grčki ima akcente prije na temelju muzičkih tonova, nego na temelju naglaska ili glasnoće. Sistem dijakritičkih oznaka je korišten u Grčkom pisanju da označi akcent. U Klasičnom Grčkom, različite oznake označavaju uzdizanje, padanje ili održavanje intonacije; ali sve te iste oznake u Modernom i Erasmijskom Grčkom jednostavno označavaju naglasak. Oznake dijakritičkih akcenata nisu korištene kada su riječi pisane velikim slovima, stoga su naglasci akcenata Modernog i Erasmijskog izgovora ovdje označeni upotrebom masnih (podebljanih) slova, dok su intonacije akcenata Klasičnog izgovora označene sistemom potpisanih šifra-slova. Slovo 'h' ukazuje da označeni slog treba biti izgovoren sa lagano višom intonacijom nego susjedni slogovi. Slovo 'r' označava da treba biti upotrijebljena povišena intonacija, a slovo 'f'' padajuća intonacija. Slova 'rf''
58

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

označavaju da u istom slogu iza visoke ili uzdižuće intonacije, odmah sljedi padajuća intonacija. Kod Klasičnog izgovora svi slogovi, u grubo, trebaju biti dani sa istim intezitetom i intonacijom. Klasični Učenjaci se još uvijek razilaze o tome kako je točno intonacija naglaska dana, i zbog toga su niti vodilje koje su ovdje dane daleko od toga da budu konačne. I. ' ΙΑΩ Klasični: I–A–O h Erasmijski: I – A - O Moderni: I–A–O Komentar: IAO je Helenizirana verzija Hebrejskog Tetragramatona IHVH. Ipak, ima neovisnu jezičnu jedinstvenost sa DYAUS, imenom drevnog Indo-Europskog Boga Neba; zatim sa Grčkim Božanskim Imenima ZEUS i CHAOS; te sa Latinskim DEUS. Po Kabali pripada Tipharethu: Božansko Ime Tipharetha u Atziluthu je IHVH ALVH VDOTh ; notarikon od te riječi je V.A.I ili I.A.V. koji može biti izgovoren kao IAO. Također vidi Knjigu IV, III. Dio, 5. Poglavlje. Drevni izvori se razilaze oko akcenata koji trebaju biti korišteni za Božansko Ime kao što je IAO, ABRASAX, ili MEITHRAS. Obično se akcenti za takva Božanska Imena i 'Barbarske Riječi Zazivanja' jednostavno izostavljaju; te se ta imena mogu jednostavno izgovoriti bez akcentualizacije. Akcenti koji su ovdje dani su utemeljeni na najčešćoj drevnoj upotrebi. U Đakonovoj proklamaciji i Himni III. Dijela, ' Ceremonija Ulaska ', pojavljuju se sljedeće Grčke riječi:

ΘΕΛ ΗΜ Α Klasični: T'he – le – ma h Erasmijski: The – le – ma Moderni: The – li - ma Prijevod: ' Volja ', 'Strast ', ili 'Dužnost '. II. Na vrhuncu IV. Dijela ' Ceremonija Otvaranja Vela ' Svećenik intonira sljedeće obožavanje, u kojem je Bog označen ili opisan sa različitim imenima i nazivima: ' ΙΩ ' ΙΩ ' ΙΑΩ Σ Α Β Α Ω

' ΙΩ

Klasični: Erasmijski: Moderni:

Yo, yo, yo, I-ao Sa-ba-o, r r r h Yo, yo, yo, I-a-o Sa-ba-o, Yo, yo, yo, I-a-o Sa-va-o,

Prijevod: ' Oh!Oh!Oh! IAO Sabao! '

59

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Komentar: ' IO se ne podaje lako Engleskom prijevodu, to je uzvik radosti ili tuge, i jedan je od uzvika koji su se upotrebljavali kod priziva Dioniza. IAO SABAO je ime pronađeno na izvjesnim Gnostičkim 'Draguljima', povezano sa kultovima Abrasaxa i Meithrasa. Ono može biti varijanta od ' IAO SABAOT ', što je Helenizirana verzija od IHVH OBAVTh, ' Bog Vojske ' i Božansko Ime Netzacha u Atziluthu. SABAO također može imati jezičnu vezu sa SABAZIOS, imenom Frigijskog Božanstva identificiranog sa Dionizom, koji je atribuiran Tipharethu zajedno sa IAO. Također vidi komentar na Odjeljak J Liber Samekh-a, Appendix IV od MTP. Primjetite da su prijašnja izdanja Liber XV spelovala SABAO sa krajnjim omicron, radije nego Omega. Akcent prikazan za SABAO, temelji se na onom uobičajeno korištenim za SABAOT. ΚΥ Ρ Ι Ε Klasični: ' ΑΒΡ Α Σ Α Ξ Ab – ra – sax, h Ab – ra – sax, Av – ra – sax,

Ku – ri – e h Erasmijski: Ku – ri – e Moderni: Ki – ri – e

Prijevod: ' Gospod Abrasax '. Komentar: ' ABRASAX = 365. Abrasax je ime dano da stvori Solarno Božanstvo koje je opisano na brojnim talismanima koji datiraju iz razdoblja između Prvog i Trećeg Stoljeća e.v. Za riječ Abrasax se smatralo da je izum Basilidesa; ali je bilo zapravo korišteno od nekih Gnostika kao alternativno ime za Demijurga. Broj 365 korespondira sa brojem dana u godini, i putem toga doprinosi solarnom simbolizmu imena.

ΚΥ Ρ Ι Ε Μ Ε Ι Θ Ρ Α Σ Klasično: Erasmijski: Moderni: Ku – ri – e Meit – hras, h r f Ku – ri – e Meith – ras, Ki – ri – e Mith – ras,

Prijevod: ' Gospod Mitra '. Komentar: MEITRAS = 365. To je Solarni Mitra/Perzej Sicilijanskih/Rimskih Mitrinih Misterija, i nije nužno povezan sa drevnim Iranskim Bogom istog imena. Prema jednoj teoriji, kada je kalendar ispravljen dodavanjem 5 dana godini od 360 dana, pobornici Mitrinih Misterija pojačali su solarnu prirodu svoga Božanstva, mijenjajući izgovor Njegovog imena od MITRAS = 360 na MEITRAS = 365. ΚΥ Ρ Ε Klasični: ΦΑ Λ Λ Ε

Ku – ri – e P'hal – le, h h Erasmijski: Ku – ri – e Fal – le, Moderni: Ki – ri – e Fal – le,
60

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Prijevod: ' Gospod Phallus '. Komentar: Vidi 3. Poglavlje o Phalle/Chaos. 'Ι Ω Π Α Ν Kasični: 'Ι Ω Π Α Ν Π Α Ν

Yo, Pan, yo, Pan, Pan, h h Erasmijski: Yo, Pan, yo, Pan, Pan, Moderni: Yo, Pan, yo, Pan, Pan, Prijevod: ' Oh! Pan, Oh! Pan, Pan '

h

h

Komentar: Pan je bio Arkadijski Bog stada i pastira, drveća, šuma i divljeg života, vrućeg podnevnog nemira, slobode i plodnosti. Pan ovdje prizvan je sukladan Orfičkoj koncepciji Pana, gdje je Π Α Ν interpretiran kao Grčka riječ za ' Sve '. Pan je prema tome simbol Univerzalnog i personifikacija Prirode, ekvivalentan sa Bapfometom. Više o Panu vidi u 3. Dijelu, a o Baphometu u 3. Poglavlju. (Inače od riječi PAN dolazi riječ PANIKA; kako je nazvana energija koja se širila među životinjama dok je on kročio šumom; op.prev.) 'Ι Ω 'Ι Σ Χ Υ Ρ Ο Σ 'Ι Ω 'Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ 'Ι Ω 'Α Β Ρ Ο Τ Ο Σ

Klasični: Erasmijski: Moderni:

Yo, is-k'huu-ros, yo, At-ha-na-tos, yo, Ab-ro-tos, h h h h h h Yo, is-k'huu-ros, yo, A-tha-na-tos, yo, Ab-ro-tos, Yo, is-k'huu-ros, yo, A-tha-na-tos, yo, Av-ro-tos,

Prijevod: ' Oh! Moćni, Oh! Besmrtni, Oh! Nepobjedivi (neranjivi)! 'Ι Ω 'Ι Α Ω

Klasični:

Yo, I-a-o, r r Erasmijski: Yo, I-a-o, Moderni: Yo, I-a-o, Prijevod: ' Oh! IHVH.' ΧΑ Ι Ρ Ε Φ Α Λ Λ Ε Klasični: K'hai–re P'hal–le, rf h Erasmijski: Khai–re Fal–le, Moderni: Khe–re Fal–le, Prijevod: ' Pozdrav, Phallus '. ΧΑ Ι Ρ Ε Π Α Μ Φ Α Γ Ε Klasični: K'hai – re Pamp–ha-ge, rf h
61

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Erasmijski: Khai – re Pam-fa–ge, Moderni: Khe – re Pam-fa–ye, Prijevod: ' Pozdrav, Sve-Proždiratelju!(Sve-Uništavatelju!) '. ΧΑ Ι Ρ Ε Π Α Klasični: ΝΓ Γ Ε Ν Ε Τ Ω Ρ .

K'hai – re Pang-ge-ne-tor. rf h Erasmijski: Khai–re Pang-ge-ne-tor. Moderni: Khe–re Pang-ge-ne-tor. Prijevod: ' Pozdrav, Sve-Začimatelju! (Sve-Stvaratelju!) '. Komentar: U prijašnjim izdanjima Liber XV, PANGENETOR je bio izgovaran sa omikron umjesto omega. 'Α Γ Ι Ο Σ , Klasični: Erasmijski: Moderni: 'Α Γ Ι Ο Σ , 'Α Γ Ι Ο Σ 'Ι Α Ω .

Ha-gi-os, ha-gi-os, ha-gi-os I-a-o. h h h h Ha-gi-os, ha-gi-os, ha-gi-os I-a-o. Ay-yos, ay-yos, ay-yos I-a-o.

Prijevod: ' Sveti, Sveti, Sveti IHVH.' Komentar: Interesantno je da je Svećenik okrenut licem Svećenici dok intonira ovo Solarno-Phalličko obožavanje. Svećenica sjedi sa Pliticom u desnoj i Peharom u ljevoj ruci. Solve et Coagula. III. Za vrijeme IV. Dijela, kod ' Posvete elemenata ', Svećenik intonira sljedeće riječi na grčkom:

A. Dok posvećuje Hostiju: ΤΟΥ Τ Ο Klasični: Erasmijski: Moderni: 'Ε Σ Τ Ι ΤΟ Σ ΟΜΑ ΜΟΥ.

Tou-to es-ti to so-ma mou. rf h rf h Tou-to es-ti to so-ma mou. Tou-to es-ti to so-ma mou.

Prijevod: ' Ovo je tijelo moje. ' B. Dok posvećuje Pehar: ΤΟΥ Τ Ο Klasični: Erasmijski: Moderni: 'Ε Σ Τ Ι ΤΟ ΠΟΤΗ Ρ Ι Ο Ν ΤΟΥ 'Α Ι Μ Α Τ Ο Σ ΜΟΥ.

Tou-to es-ti to po-te-ri-on tou hai-ma-tos mou. rf h r f rf r f h Tou-to es-ti to po-te-ri-on tou hai-ma-tos mou. Tou-to es-ti to po-ti-ri-on tou e-ma-tos mou.

Prijevod: ' Ovo je Pehar moje Krvi.'
62

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Komentar: Ove riječi na Grčkom su identične riječima na Latinskom, koje se koriste u Misi Rimske Katoličke Crkve. C. Nakon što je načinio 5 križeva nad Peharom (istih 5 križeva je bilo prethodno učinjeno nad tijelom Svećenice), Svećenik uzdiže Hostiju i Pehar (držeći Hostiju iznad Pehara). Đakon udara u zvono dok Svećenik intonira Trisagion ili Sanctus: 'Α Γ Ι Ο Σ Klasični: Erasmijski: Moderni: 'Α Γ Ι Ο Σ 'Α Γ Ι Ο Σ 'Ι Α Ω .

Ha-gi-os, ha-gi-os, ha-gi-os I-a-o. h h h h Ha-gi-os, ha-gi-os, ha-gi-os I-a-o. Ay-yos, ay-yos, ay-yos I-a-o.

Prijevod: ' Sveti, Sveti, Sveti IHVH.' Komentar: Ove riječi su ekvivalentne sa Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth Rimske Katoličke Mise; kao i sa Qadosh, Qadosh, Qadosh l'IHVH Tzabaoth drevne Hebrejske Službe u Hramu. IV. U 8. Dijelu ' Mistično Vjenčanje i Konzumacija elemenata ', Svećenik recitira sljedeće Grčke fraze za vrijeme Fractio, odmah nakon što je ' izvadio ' Particulu iz ljeve polovice slomljene Hostije:

ΤΟΥ Τ Ο Klasični: Erasmijski: Moderni:

'Ε Σ Τ Ι

ΤΟ

Σ Π Ε Ρ Μ Α ΜΟΥ.

Tou-to es-ti to sper-ma mou. rf h h Tou-to es-ti to sper-ma mou. Tou-to es-ti to sper-ma mou.

Prijevod: ' Ovo je Sjeme moje. ' 'Ο Π Α Τ Η Ε Ρ ΙΟΝ. Klasični: Erasmijski: Moderni: 'Ε Σ Τ Ι Ν 'Ο 'Υ Ι Ο Σ ∆ Ι Α Τ Ο ΠΝΕΥΜΑ 'Α Γ

Ho Pa-ter es-tin ho Hu-yos di-a to Pneu-ma Ha-gi-on. r f rf h Ho Pa-ter es-tin ho Hu-yos di-a to Pneu-ma Ha-gi-on. O Pa-tir es-tin o yos dhi-a to Pnev-ma ay-yon.

Prijevod: ' Otac je Sin kroz Sveti Duh ( ili putem Svetog Duha ).' VI. POGLAVLJE – KIBLA Tau Apiryon

63

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

' Na Istoku, tj. u smjeru Boleskina, koji se nalazi na jugo-istočnoj obali Loch Nessa u Škotskoj, dvije milje istočno od Foyersa, nalazi se Svetište ili Visoki Oltar. ' – Liber XV. ' Moju sliku na Istok postavi, kupit češ si sliku koju ću ti pokazati, osobitu, ne različitu od one koju poznaješ...' – Liber AL, III:21 Istok je mjesto izlazećeg Sunca, svijetlosti Zore. Na Latinskom, Istok je Oriens, što literalno znači ' uzdiže ', i epitet je za Sunčevog Boga. Od te riječi smo mi razvili naše riječi Orient, Oriental, i Ordo Templi Orientis. U srednjevjekovnoj Europi Istok je simbolizirao raj. Iz tog razloga su srednjevjekovni crtači karata, najčešće stavljali Istok na vrh svojih mapa; odatle dolazi izraz ' orient-acia '. U Plavoj Loži Slobodnih Zidara, koja je očuvala ostatke drevnog Solarnog Kulta, Stolica Majstora je postavljena na Istoku; i čak je nazivana jednostavno ' Istok '. Velika Loža Masonske Jurisdikcije je zvana Veliki Istok Velikog Istoka; ili u Francuskoj ' Veliki Orient '. U ritualima Manjeg Pentagrama i Heksagrama, u Rubinovoj Zvijezdi, Safirnoj Zvijezdi, Liber Pyramidosu, Gnostičkoj Misi i mnogim drugim ritualima, bilo da su Telemitski, Hermetični ili bilo koji drugi; Magičar započinje ritual okrenut licem prema Istoku; ali Istok u Telemitskom ritualu se ne mora nužno poklapati sa Istokom kojeg pokazuje kompas. U Kanonu Gnostičke Katoličke Mise (Liber XV), Istok je definiran kao ' usmjerenje prema Boleskinu '. U Liber V vel Reguli, Magičar je upućen da se ' ...licem usmjeri prema Boleskinu, gdje se nalazi kuća Zvijeri 666.' U svome dnevniku pod datumom 9. Oktobar, 1916 e.v. (koji je neobjavljen), Crowley kaže: ' Lože, Radionice itd., trebaju uvijek biti orjentirane prema Boleskinu.' U 23. Poglavlju Magike Bez Suza, također kaže: ' Zapamti da je tvoj Istok, tvoja Kibla, kuća u Boleskinu...'. Što je Kibla, i zašto naš Istok mora biti kuća u Boleskinu? Arapska riječ Qiblah ili ' Kiblah ', odnosi se na najsvetiji hram Islama. U centru dvorišta Velike Džamije u Meki, nalazi se kamena građevina zvana Ka'abah (kocka) ili Bayt-Ullah (Kuća Božja). Pretpostavlja se da je Ka'abah ili ' Kaaba ' originalno izgrađena od strane Ibrahima (Abrahama) i Ismaela (Išmaela); njegovog sina i legendarnog utemeljitelja Arapske Rase, koji je navodno pokopan u blizini Građevine, u okolici istočnog kuta Kaabe, gdje se nalazi Hajar al-Aswad, Crni Kamen. Za Crni Kamen je rečeno da je dan Abrahamu od Arhanđela Gabriela. ( To nije jedini Crni Kamen koji se pojavljuje u povijesti Religije. U 218 e.v., Rimski Car Elagabalus ' Heliogabalus ' , koji je bio Svećenik lokalnog Baala u Sirijskom Gradu Ernesa ' Rogovi ', uspostavio je Kult Sol Invictus Elagabal u Rimu. Božanstvo je bilo štovano u obliku crnog, koničnog kamena meteora, i bio je ceremonijalno ' vjenčan ' od strane Elagabalusa kao slika Mjeseca Božice Astarte. Obožavatelji Cybele su također duboko štovali crni, meteorski kamen.) Pet se puta svaki dan, predani Sunčani Muslimani okreću prema Meki kako bi molili, (Muslimani koji se nalaze u Meki okreću se prema Kaabi), i očekuju da će barem jednom u životu učiniti Sveto Hodočašće u Meku. Izraz Qiblah ne označava samo fizičku lokaciju Kaabe, nego također, što je još i važnije, smjer prema kojem se Muslimani okreću kada se mole, gdje god da se u tom trenutku nalazili na licu Zemlje. Sve Džamije su orjentirane u skladu sa Kiblom, a to je simbolizirano u svakoj Džamiji sa praznom nišom koja se zove mihrab. Riječ Qiblah je proizišla iz Arapskog korjena Qabala , koja znači ' biti nasuprot '. Ta riječ se zbraja do 137.

64

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Kiblah prema tome predstavlja fokusnu točku magičke struje kulta ili religijskog sistema, poput rezervoara magičke energije, iz kojeg energiju mogu crpiti svi koji su posvetili sebe njihovim Misterijama. Većina religijskih sistema koriste sličan koncept. Kršćanstvo i Judaizam imaju svoj Jeruzalem i Planinu Sinaj, Samaritanci imaju svoju Planinu Gerizim, Hinduisti svoju Planinu Meru ili Planinu Kailasa, Grci svoju Planinu Olimp ili Omphalos u Delfima. Thelema ima svoj Boleskin. ' Uzmi samu Stelu Otkrivenja; u svoj tajni Hram je postavi-i taj hram je već pravilno uređen-i to biti će tvoja Kibla zauvijek.' – Liber AL, III:10. U Telemitskom sistemu, riječ ' Kibla ' se odnosi na Stelu Otkrivenja, kroz koju, ili putem koje se je Ekvinocij Bogova razotkrio našem Proroku. ' Apstrakcija ' ili kopija Stele je originalno bila udomljena na imanju Boleskin i Abertarff, smještenom na JugoIstočnoj obali Loch Nessa u Škotskoj, dvije milje istočno od Foyersa, 17 milja daleko od Invernesa. Imanje, koje je bilo Prorokov dom u to vrijeme, je uobičajeno poznato jednostavno kao Boleskin, koje se izgovara boll-ESS-kin. Prevedeno na Hebrejski, Boleskin je BULŠKIN, koje se zbraja do 418. ' Oni će obožavati ime tvoje, četverokutno, mistično, čudesno, broj čovjeka; i ime kuće tvoje 418 ' – Liber AL III:34. Stela Otkrivenja predstavlja Zoru ili Svitanje Telemitskog Svjetla, i kao takva, sasvim primjereno definira Telemitski Istok. Točna lokacija Stele koja je bila originalno smještena u Boleskinu je nepoznata; ' Ali sveto mjesto tvoje biti će nedirnuto vjekovima: iako će biti spaljeno i razoreno ognjem i mačem, tamo ipak nevidljiva kuća stoji, i stajati će sve do pada Velikog Ekvinocija; kada će se Hrumachis uzdići, i onaj sa dvostrukim štapom moje mjesto i tron preuzeti.' – Liber AL III:34. Prema tome, lokacija Kuće u Boleskinu je Omphalos ili Centar Moći Theleme, i kao takav će nastaviti postojati za cijelo vrijeme trajanja Aeona Horusa, neovisno o tome da li je Stela u Kući prisutna ili ne. Zbog toga O.T.O. Lože, Radionice i Hramovi Gnostičke Mise idealno trebaju biti orijentirane prema Boleskinu, i replika Stele Otkrivenja treba biti postavljena na najvišu točku super-Oltara na ' Istoku ' svakog Hrama koji je posvećen izvođenju Gnostičke Mise. Grčka riječ Σ Τ Ε Λ Λ Α iz koje smo izveli našu riječ ' Stela ' ima sljedeća značenja: kameni blok, potporanj ili temelj, spomenik, zavjet ili svečani ugovor, nadgrobni spomenik i sarkofag. Omphalos u Delfima bio je glavni kamen postavljen iznad pogrebnog mjesta Svetog Pitona, kojeg je ubio Apolo. Delfijska Proročica dok je sjedila na Tronošcu, konstantno je održavala fizički kontakt sa sa Omphalosom držeći u svojoj ruci jedan kraj svetog konca, dok je drugi kraj bio pričvršćen za Omphalos. To ju je povezivalo sa arhaičnim energijama Pitona, koje su bile od suštinske važnosti za ispravno proricanje. Stela Otkrivenja je nadgrobna ploča Ankh-af-na-Khonsua, Svećenika Mentua, koji je živio u Thebi za vrijeme kasne XXV-te dinastije drevnog Egipta, negdje oko 725 p.e.v.. Prema Aliester Crowleyevoj mitskoj priči ' Preko Ponora ', Ankh-af-na-Khonsu je bio odgovoran za ulazak u Aeon Ozirisa. Aleister Crowley je preuzeo magički identitet mrtvog čovjeka Ankh-af-na-Khonsua kao živog Proroka Aeona Horusa, donosioca Knjige Zakona. Stela stoga predstavlja proročku vezu Knjige Zakona i Zakona Theleme sa arhaičnim energijama drevnog Egipta, ali vezu koja je obnovljena i transformirana u skladu sa cikličkim uzorkom aeonske evolucije.

65

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

U Kršćanskoj Misi Križ je postavljen iznad Oltara. Križ je simbol Smrti i Uskrsnuća Krista, a Oltar je tradicionalno mjesto za žrtvu. Mnoge religije su ugradile relikvije Svetaca pored ili unutar Oltara, ili na ukrasima i ' odjeći ' Oltara; tako je običaj ranih Kršćana bio da slave Misu nad grobovima njihovih Svetaca. Dio ceremonije posvete Oltara u Rimskoj Katoličkoj Crkvi uključivao je ' sahranu ' relikvije unutar Oltara. Duguljasti oblik i dimenzije modernih Kršćanskih Oltara vjerojatno dolaze od oblika i dimenzija sarkofaga. Oblik Oltara također podsjeća na oblik Zavjetnog Kovčega, koji je sadržavao svete relikvije temelja Judaizma, i za kojeg je kazano da se nad njim pojavljuje ženska Prisutnost Boga, Shekhinah. U našoj Gnostičkoj Misi, Stela Otkrivenja je ta koja je postavljena na vrh, ili iznad Oltara; kao nadgrobna ploča Ankh-af-na-Khonsua, simbol onoga koji se preko tisuća godina vratio iz mrtvih da propovijeda Zakon Theleme. Oltar je dimenzioniran tako da odgovara mjerama tipičnog egipatskog sarkofaga. Također, visina Oltara je određena sa preciznih 44 inča: 44 je DM, DAM, Hebrejska riječ za krv; a za boju prekrivača Oltara je precizirano da bude krimson, što je boja krvi, potvrđujući na taj način Oltar kao mjesto žrtve. Krv o kojoj se ovdje govori je krv Svetaca, ' ...koji održavaju sljed znanja iz generacije u generaciju...'. Dok se veći dio simbolizma Oltara u našoj Gnostičkoj Misi podudara sa onim od Oltara u Kršćanskoj Misi, jedan aspekt je značajno drugačiji. U Gnostičkoj Misi, ženska prisutnost Boga je obnovljena kroz njezino mjesto na Oltaru, potvrđujući na taj način da Oltar nije samo mjesto žrtvovanja, nego također i mjesto živog zajedničkog učešća, opštenja, prisne veze i pričesti. Stela i Križ služe istoj svrsi unutar svojih religijskih sistema. Oboje su postavljeni iznad žrtvenog oltara/sarkofaga; kao što je i Omphalos bio postavljen iznad pogrebnog mjesta Pitona. Simbolično, i Križ i Stela služe kao podsjetnik na Zavjet Uskrsnuća koji je uspostavljen između utemeljitelja religije, koji se je vratio u život iz grobnice, i sudionika u ritualu. Prisjetite se da Grčka riječ Stela znači i ' spomen, podsjetnik ' kao i ' zavjet, svečani ugovor '. Magički, oboje služe kao mostovi postavljeni preko ponora prostora, vremena i smrti; kao vrata između vidljivog svijeta smrtnosti i nevidljivog svijeta besmrtnosti. Sjetite se da Stela nosi temeljno značenje ' kamenog bloka ', na taj način korespondirajući sa Kockastim Kamenom Križa (Plašt od Kocke čini Križ, op.prev.), Crnim Kamenom Kaabe i Alkemijskim Kamenom Besmrtnosti; a temelj ili potporanj korespondira sa Putanjom Samekh na drvetu Života, kojoj je atribuiran Alkemijski Tarot Adut ' Vještina ' ili ' Umijeće ', koja povezuje Lunarnu sferu Yesoda sa Solarnom sferom Tipharetha, i koja čini križ u susretu sa Putanjom Peh. Putanji Peh je pridodan Tarot Adut ' Kula ' ili ' Kuća Božja '. Sjetite se da se Kaaba također zove i Bayt-ullah ' Kuća Božja '. Stela je u Hramu Gnostičke Mise, po svojem učinku i djelovanju, ' vodovod ' putem kojeg se možemo ujediniti sa suptilnim energijama Telemitske struje koja djeluje na vidljivi svijet iz ' nevidljive kuće ' smještene na Boleskinu. Primjerena orijentacija Stele prema Kibli Boleskina simbolizira poistovjećenje sa Telemitskom strujom, i magički osigurava snažnu vezu sa njezinim energijama. Na žalost, rijetko je fizički moguće precizno poravnati Hram sa usmjerenjem Kible. U svakom slučaju, lokacija Stele u Hramu definira ' Magički Istok ' Hrama. Zbog toga, kada se Magički Istok fizički precizno ne podudara sa usmjerenjem Kible, tada se ispravna veza između Stele i Boleskina mora još snažnije održavati u srcima i umovima učesnika rituala.

66

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Ta veza može biti ojačana sa uvodnim izvođenjem usmjerenog rituala kao što je Liber V, ili Liber XXV, ili Telemitskim MTP-om, u kojem Magičar započinje ritual okrenut licem prema Steli i ' Magičkom Istoku '. Ta veza može biti ojačana i mnogo konkretnijim sredstvima. Na primjer, ceremonijalno posvećenje Stele može biti kreirano i izrađeno, posvećenje u kojem je Stela isprva precizno položena u smjeru Kible, dok se recitiraju primjereni stihovi iz Liber AL, koji imaju za cilj da prizovu personificirane sile Telemitske struje kako bi ojačale vezu sa Kiblom. Nakon toga, Stela može biti postavljena na svoju poziciju Magičkog Istoka u Hramu, dok istovremeno u potpunosti održava svoju magičku vezu sa Kiblom. (Činjenica je da je Crowley, na mnogim mjestima u svojim pisanim djelima, naglasio nužnost usmjeravanja hramova Teleme prema Boleskinu; no, također je i činjenica da se u Knjizi Zakona to nigdje „izričito“ ne „zapovijeda“; već se govori o „istoku“ i „Kibla tvoja“. Ako gledamo na način da se Knjiga Zakona prema svakome od nas obraća kao prema „proroku“ (naše volje, našeg SAČ-a i našeg Velikog Djela; i da je svatko od nas zadnje H Svetog Tetragramatona (pošto je sama KZ prva 3 slova, jer je trodjelna)); te ako uzmemo u obzir činjenicu da se (trenutno, i za samo ograničeni period vremena, čiji je početak označen Ekvinocijem Bogova) energije Horusovog Aeona prvenstveno manifestiraju kroz Sunce (vidljivi fizički izvor moći Heru Ra Ha); tada iz toga sljedi zaključak da je „fizički istok“ TAJ „istok“ o kojem se u Knjizi Zakona priča; te da je „Kibla“ naš osobni Hram Teleme. No, to je samo moji osobni stav; koji se temelji na spoznaji koju sam provjerio u praksi; i koja me je podučila da su rezultati mojih magičkih&mističkih praksi postali daleko „moćniji“; od kada sam svoj Hram Teleme usmjerio prema „vidljivom“ Suncu. „Uputa o Boleskinu“ nije zavedena ni u jednom „djelu“ Zvijeri 666 pod „klasom A“; i mislim da je „telemit“ jedno, a „crowleyit“ drugo. op. prev.) VII. POGLAVLJE – SIMBOLIZAM HRAMA GNOSTIČKE MISE Tau Apiryon Super – Oltar ' Iznad je super – oltar, na čijem vrhu je Stela Otkrivenja u reprodukciji, sa po 4 svijeće sa svake njezine strane. Ispod Stele je mjesto za Knjigu Zakona, sa po 6 svijeća sa svake strane. Ispred Pehara se nalazi prostor za Pliticu. Sa svake strane ruža su dvije velike svijeće. ' – LiberXV. Super – oltar je Masonski izraz za ono što je u eklezijskoj terminologiji poznato kao ' ukrasni zaklon u pozadini oltara ' ili 'gradine', što je ime za strukturu koja je podignuta iznad oltara, na njegovoj pozadini, kao potporanj ili temelj za sliku ili reljef, vaze, svijeće i ornamente. U Rimskoj Crkvi taj se potporanj može sastojati od nekoliko malih jednostavnih polica, pa sve do izrazito ukrašenih, samostojećih skulptura i struktura koje svojom veličinom i po nekoliko puta nadmašuju veličinu samog Oltara. Za našu svrhu, super-oltar se mora sastojati od najmanje 3 različita nivoa; jedan za Stelu na vrhu, jedan za KZ u centru, i jedan za Pehar i Pliticu u podnožju. Površina samog Oltara može služiti kao najniži nivo. Svijeće i ruže mogu biti postavljene na iste police kao i objekti koje te svijeće okružuju; ili mogu biti postavljene na posebne police, stoga može biti primjereno korišteno 2,3,5 ili 7 razina ili polica. Stela mora biti dovoljno visoko kako bi se vidjela iznad glave Svećenice, kada ova sjedi na oltaru, stoga bi bilo idealno da u hramu nema ni jednog objekta koji se nalazi na višem položaju od Stele.

67

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Smještaj objekata na Super-Oltaru i Visokom Oltaru (ili samo Oltaru op.prev.), rekapitulira Drvo Života. U tom slučaju Stela, kao vrh Super-Oltara, je Keter (ili zvijezda op.prev.), jednu stepenicu ispod nje je KZ (kao Logos) u Tipharethu, Pehar je u Yesodu, a prostor za Pliticu ispred Pehara je Malkut. Svećenica kompletira ovo Drvo kada postavi Pliticu na Oltar ispred Pehara. Primjetite da je Liber XV prvo naziva Djevicom dok nosi Pliticu, a kada odloži Pliticu na Oltar, Svećenicom. Svih 5 elemenata su simbolično predstavljeni na Oltaru i Super-Oltaru. Zrak je predstavljen ružama, Voda Peharom, Vatra Svijećama, Zemlja Pliticom i Hostijama, Duh sa Stelom. Ukupan broj svijeća na oltaru i super-oltaru je 22, što korespondira sa 22 Staze Mudrosti na Drvetu Života. Po 11 svijeća se nalazi na svakoj polovici oltara. ( 'Moj je broj 11, kao i brojevi svih koji su naši.' AL I:60; ' Ja sam Carica i Hijerofant, stoga 11, kao što je 11 i nevjesta moja. ' AL II:16; Znači 11 za Nuitu i 11 za Hadita; 11+11=22 kao simbol njihovog ujedinjenja u Heru-Ra-Ha, te posvećenje svijeta vatrom(svijeće) op.prev.) Stela je okružena sa 8 svijeća. Ima 8 staza iznad bezdana, 8 dijelova Himne, 8 slova u imenu Baphomet. Sefiroti Chokhmah i Binah koji okružuju Keter, kao što i 8 svijeća okružuje Stelu, su označeni brojevima 2 i 3, a 2 na 3 jednako je 8. Također je 8=Cheth=418=ABRAHADABRA-riječ Aeona. (Sada sljedi citat iz Libera LXV; i to iz 5. poglavlja, poglavlja Duha: ' Sada je Stup postavljen u Praznini, sada je Asar ispunio Asi; sada se Hoor spustio u Animalnu Dušu Stvari, poput neke Plamene Zvijezde što pada u zemaljsku tamu. U ponoć si pao, O dijete moje, moj pobjedniče, moj mačem opasani kapetane, o Hoor! I oni će pronaći tebe kao crni svijetlucavi kamen i obožavaće te...' ( ' Prisjetite se da ' stellar ' znači ' zvijezdano ', te da je povezano sa obožavanjem ' crnog kamena ' (meteora). Primjetite i poistovjećenje Proroka i ' Crnog Kamena ' u Srce Ovijeno Zmijom u poglavlju Duha. Meteor je ' crni kamen ' koji je došao iz Svemira, kao glasnik, poslanik zvijezda. Ovo se odnosi na Bratstvo Srebrne Zvijezde od kojeg Zakon dolazi, na Bratstvo A.'.A.'. koje obitava u Vrhovnoj Trijadi, izvan zakona prostora i vremena; života i smrti. Broj 8 simbolizira beskonačnost i stabilnost kroz promjenu; te ukazuje da su Stela i KZ ustoličeni kao Zvijezda i Sunce za određeni vremenski period, dok njihova magička formula ne bude izvršena za ' kritičnu masu ' čovječanstva. Broj 8 je prikazan i na Dvojci Diskova u obliku zmije, a zmija je hijeroglifski prikaz Svemira i Sjemena, pogotovo u Egipatskim i Gnostičkim simbolima. 8 je i Dvoje u Jednom kao simbol utjelovljenja Duha u Materiji zbog izvršenja Djela na materijalnoj razini. Nadalje, broj 8 je i simbol Hadita, točke svijesti koja je bila, jeste i biće; i kojoj prostor i vrijeme nisu ograničenja, već samo pravila igre. Ovaj broj 8 je prikazan kao 4 svijeće + 4 svijeće = 44 = 4 X 11. To je specifični broj Horusa, Boga Zvijezde kojeg Stela prikazuje, te povezuje najviše sa najnižim, Stelu(4+4) na vrhu oltara sa 44 incha visine podnožja oltara, Stelu i sarkofag, zvijezdu i grobnicu, svemir i zemlju, Duh i Krv. ' Ja sam Alpha i Omega, početak i kraj. ' I pošto ovdje pričamo unutar svemirskih granica, prostor i vrijeme nisu prepreke, stoga nije teško pojmiti da inteligencija koja je inicirala Ozirisov Aeon, je ista inteligencija koja je utemeljila i Horusov Aeon. I na kraju, Stela se kao Zvijezda nalazi na vrhu Drveta Života kao i Zvijezda na Vrhu Božićnog Drveta; izjednačavajući na taj način ' drevnog ' i ' modernog ' Krista; te simbolizirajući kontinuitet prelaska '

68

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

olimpijskog ' Plamena Prosvjetljenja iz ruke u ruku Čuvara i Vodiča Čovječanstva u svom imenu IAO. op.prev.) Tradicionalno, najmanje su dvije svijeće potrebne na Oltaru Rimske Crkve; i dvije svijeće su uvijek bile postavljene na ritualnim stolovima Katara i Doinelove Gnostičke Crkve. Originalno, one vjerojatno predstavljaju dva svijetleća nebeska tijela, Sunce i Mjesec. Dvije Velike Svijeće na Oltaru Gnostičke Katoličke Crkve korespondiraju sa tim dvijema tradicionalnim svijećama. Također mogu korespondirati sa dva stupa Strogosti i Blagosti; i s obzirom da postoje 22 svijeće, mogu se odnositi na bilo koji recipročni par Hebrejskih slova ili Putanja; kao što su Aleph i Tau, Ayin i Nun, ili Qoph i Shin. ( ' Ispod Bezdana suprotnost je razdvajanje, iznad Bezdana suprotnost je jedinstvo...iz Vizija i Glas op.prev.) Dvanaest svijeća koje okružuju KZ mogu korespondirati sa 12 Znakova Zodijaka koji okružuju Sunce, kao što i 12 staza okružuje Tiphareth na Drvetu Života. ( ' 6+6=66, jedan od brojeva Sunca; također pogledati Knjigu Laži, 66 poglavlje; pošto Svećenica drži KZ na grudima, ona može biti simbolički poistovjećena sa Laylom, kao i Svećenik sa Aliesterom. op.prev.) Ruže sa svake strane Pehara ukazuju da je Yesod zračne prirode koliko i Mjesečeve; one također mogu predstavljati i Sefirote Hod i Netzach. Ruža je atribuirana Netzachu u Liber 777, i ruže su tradicionalno simbol ljubavi, što ih čini pogodnima za ' uramljivanje ' Pehara. U svakom slučaju, to je vrlo drevna tradicija, da se mirisno cvijeće, pogotovo ruže, stave na Sveti Oltar. Prema Hargrave Jemingsu, dvije svijeće na oltaru simboliziraju ' pukotinu ' kroz koju se ' Sunce Pravednosti ' pojavljuje. (' Također i ' dveri ' (dva stupa Hrama) Boga Sunca.' op.prev.) VIII. POGLAVLJE – FORMULA TETRAGRAMATONA U GNOSTIČKOJ MISI Tau Apiryon Tetragramaton je Grčka riječ koja znači ' riječ od 4 slova ', i odnosi se na Hebrejsko ime Boga, YHVH, koja je na Zapadu poznata pod svojim uobičajenim imenom Jehovah. Ovo ime je oduvijek bilo izuzetno štovano kod Kabalista, kao ime od velike moći i simboličkog značenja. Slovima ovog imena su dodjeljena 4 elementa, 4 boje Tarota, 4 svijeta Kabale, i sva druga smislena četvorstva. Aliester Crowley opisuje Magičku Formulu Kreacije putem te riječi u MTP, 3. Poglavlje; u Knjizi Tota, I:1 i II:0. Čitatelj se upućuje na te tekstove zbog potpunijeg objašnjenja nekih temeljnih koncepcija koje su upotrijebljene u ovom eseju. Hebrejsko slovo Yod je po svojem obliku točka, ime korespodentnog slova u Grčkom je iota, što znači ' jot ' ili ' komadić, glava, bit '. Hebrejsko slovo Heh, što znači ' prozor ', odnosi se na otvoren prostor. Polarnost između Yod i Heh može se sagledati kao ona između Hadita i Nuit. Hebrejsko slovo V se zove Vav što znači ' čavao ', taj pojam se odnosi na ujedinjenje, ili ono što spaja dvije stvari zajedno. Zadnje slovo Heh prikazuje rezultat tog ujedinjenja. Hadit je svaka od beskonačnog broja beskonačno malih točaka koje sačinjavaju Univerzum. Nuit je beskrajni prostor koji okružuje Hadita, ona je cjelina koja je podjeljena zbog ljubavi jedne točke Hadita.
69

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Yod je Kralj, vjeren sa Heh, Kraljicom. Njihovo ujedinjenje donosi pojavu Vau-a, koji je Princ, Nasljednik; i završnog Heh, Princeze Djevice. Misija Princa je da oženi Princezu i postavi je na Tron Majke; kako bi Princeza postala Kraljica, a Princ mogao iskoristiti svoje pravo rođenjem da postane Kralj. To se može pročitati u 4. Aetiru Vizije i Glasa: ' I to je ono što je napisano, Malkut će biti uzdignut i postavljen na Tron Binaha. I to je Kamen Mudraca koji je postavljen kao Pečat na grobnicu Tetragramatona, i to je Eliksir Života koji je destiliran iz krvi Svetaca, i to je crveni prah koji je dobiven mljevenjem kostiju Horonzona. ' Evo nekoliko tradicionalnih atribucija za 4 slova Tetragramatona: Yod-Vatra-Chokmah-Chiah-Atziluth-Volja-Magus-Koplje-Amfortas Heh-Voda-Binah-Neshamah-Briah-Memorija-Magister-Pehar-Prozor/Gral Vau-Zrak-Tiphareth-Ruach-Yetzirah-Zaključivanje-Adept-mač-Parsifal Heh(završno)-Zemlja-Malkuth-Nephesh-Assiah-Misli-Neofit-Plitica-Kundri U Gnostičkoj Misi se formula Tetragramatona stalno ponavlja na više nivoa. Sljedi nekoliko primjera. Gnostička i Katolička Crkva Života (Yod), Ljubavi (Heh), Svijetlosti (Vau) i Slobode (Heh završno). Oficiri Crkve su Svećenik (Yod), Svećenica (Heh), Đakon (Vau) i Djeca (Heh završno). Prve četiri točke Himne se odnose na Chaos (Yod), Babalon (Heh), Baphomet (Vau) i Crkva (Heh završno). U ceremoniji ulaska, na oltaru se Yod, Stela, (Chaos, Chokhmah) ujedinjuje sa Heh, Svetim Gralom, (Babalon, Binah); dovodeći na taj način do pojave Vau-a, (Baphomet, Aiwass, Tiphareth, Um), Đakona sa KZ, i sa završnim Heh, kongregacijom, (Crkva, Malkut, misli). Đakon pridodaje Vau (KZ, Logos) Yodu i Hehu na Oltaru. Nakon što Đakon i kongregacija odrecitiraju Himnu, koja uključuje priznavanje Sila Tetragramatona, pojavljuje se drugi aspekt završnog Heh, Djevica. Ona kompletira formulu na Oltaru dodajući završno Heh (Pliticu, Svijet). Nakon toga svojim zmijolikim kretanjem po Hramu, ujedinjuje sile Yod i Heh putem Oltara sa mirisima i Fontane; što dovodi do pojave drugog aspekta Vau-a, Svećenika. U Ceremoniji Otvaranja Vela, Svećenik (Vau) uzdiže Svećenicu (Heh završno) i ustoličava je na Oltaru; gdje ona zauzima mjesto Grala (Heh). Svećenik kao Vau/Parsifal, silazi niz stepenice i ' luta u divljini ', nakon toga, uzdižući se jednu stepenicu, priziva Nuit (Heh). Nuit se manifestira unutar Svećenice. Ona uzrokuje pojavu skrivenog plamena Svećenika, potičući ga da se uzdigne još jednu stepenicu i prizove Hadita (Yod) u sebi. Svećenik se uzdiže na zadnju, treću stepenicu i priziva Horusa (Vau), i Đakon (Vau) recitira Litanije Crkvi (Heh završno). U Posveti Elemenata, Svećenik (Yod) i Svećenica (Heh), dovode u pojavnost (tj. stvaraju) novi Vau i Heh završno, Elemente. Ovi elementi se sada uzdižu na razinu Yod i Heh, kroz identifikaciju sa osobama Svećenika i Svećenice: Hostija je poistovjećena sa Svećenikom (Yod), a Pehar sa Vinom je poistovjećen sa Svećenicom (Heh). Hostija je okrugla simbolizirajući Sunce, i načinjena je od žita Ceres, koje simbolizira i Sunce i Sina. U posveti Hostije Svećenik kaže: ' Živote(Yod) Čovjeka(Vau) na Zemlji(Heh završno), plodu rada i sredstvo truda; budi hrana Duha! '. Nakon toga

70

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Svećenik poistovjećuje Hostiju sa sobom(Yod) izgovarajući ' Touto esti to soma mou ' (Ovo je moje tijelo). U posveti vina Svećenik kaže: ' Nosioče radosti(Heh) Čovjeka(Vau) na Zemlji(Heh završno), utjeho rada i nadahnuće težnje, budi ekstaza duha! '. Nakon toga Svećenik poistovjećuje Pehar sa Svećenicom izgovarajući ' Touto esti to Poterion tou Haimatos mou ' (Ovo je Pehar moje Krvi). Ova identifikacija je zapečaćena kada Svećenik(Yod) sa Hostijom (Vau) učini 5 križeva nad Peharom; kao što je i netom prije učinio nad Svećenicom. Nakon toga se ova dva elementa, (Hostija i Pehar), uzdižu. U Himni Svećenik i Sve priziva Srž Svijeta, Kether, Izvor i Sjeme svega. U Mističnom Vjenčanju i Konzumaciji elemenata, Hostija, simbol Svećenika, i Yoda kao Amfortasa, je žrtvovana – prelomljena na dvoje, i Particula je izvađena. Particula je poistovjećena sa Sjemenom ili Srži Svećenika, sa najvišom točkom Yoda Chokhmaha, dakle sa Ketherom. Particula je nakon toga postavljena na vrh Koplja (Yod). Sjeme Kethera je putem Koplja Chokhmaha stiglo u Pehar Binaha (Heh). Rezultat je Lav – Zmija, Baphomet (Vau). Svećenik se okreće prema narodu (Heh završno) i spušta Koplje, te putem njega projicira prizvanu Vau Silinu među narod. On nad njima čini znak Križa i proglašava Zakon, posvečujući ih tim činom Velikom Djelu. Oni odgovaraju sa ' Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom ', što je Formula Zajedništva i Pričesti, koja ih i priprema da istu prime. Svećenik tada konzumira dvije polovice prelomljene Hostije govoreći ' Neka u mojim ustima bude suština Života(Yod) Sunca(Vau)! '. Nakon toga on konzumira Vino koje sadrži rastopljenu Particulu govoreći ' Neka u mojim ustima bude suština radosti(Heh) Zemlje!(Heh završno) ' . Po tome se vidi da Svećenik unutar sebe integrira kompletnu formulu. ' Ne postoji dio mene koji nije od Bogova! ' Narod, prethodno u potpunosti pripremljen, se također pričešćuje. Svaki od od njih konzumira Yod i Heh, i ujedinjuje ih unutar svojih tijela. Vau tog ujedinjenja je onda prizvan nad njih putem Blagoslova Svećenika: a to je izvršenje njihovih vlastitih individualnih Istinskih Volja. Sa konzumacijom elemenata, oficiri kao takvi, su izvršili svoje Istinske Volje, oni više nemaju ništa za uraditi. Stoga se Svećenica povlači iza Vela, a Svećenik, praćen Đakonom i Djecom, vraća se u Grobnicu iz koje je i izašao. Narod ostaje u Hramu, sada na njima leži zadatak da upotrijebe Formulu Tetragramatona prema cilju izvršenja njihovih vlastitih individualnih Istinskih Volja. UVOD U PRIJEVOD LIBER XV OD STRANE MERLINA PEREGRINUSA (THEODORA REUSSA) NA NJEMAČKI JEZIK (1920 g.e.v.) Sa njemačkog na engleski preveo Marcus M. Jungkurth Templari Gnoze ili Neo-Kršćani Sveti Augustin je napisao 340-te godine e.v. : ' Ono što se danas naziva Kršćanskom religijom postojalo je davno prije dolaska Isusa Krista na čelo Drevnih Naroda. '

71

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Novi Zavjet Kršćanske Biblije sadrži nebrojene pasuse koji potvrđuju Stari ' Kristos ' (Apolonov, Mitrin, Solarni) Kult, te oni kao takvi, svojim postojanjem, dokazuju da ideja Mitrinog-Kristovog-Kulta i dalje čini temelj za novo Isusovo znanje, i to čak i sada, kada je proteklo mnogo godina od trenutka utemeljivanja Kršćansko – Nazaretske religije. Kršćanstvo kreirano od strane Očeva Crkve, koje je još uvijek prevladavajuće Kršćanstvo današnjih dana, nije Kršćanstvo originalnih Kršćana, tzv. Primitivnih ili gnostičkih Kršćana; već Pseudo-Kršćana. Kršćani Templari Gnostici ( Neo-Kršćani, primitivni Kršćani, Neo-Gnostici) ne nastoje da stvore novu religiju, već jedino žele da raščiste stare ruševine prevladavajućeg Pseudo-Kršćanstva koje su zatrpale originalnu Kršćansku religiju; kako bi istinsko vodstvo 'Kristosa' i religija originalnog Kršćanstva, mogli zajedno zasjati u punom sjaju i istini. Gnostici su Johanneovi Kršćani a ne Nazaretski Kršćani (Isus iz Nazareta). Gnostici odbacuju vodstvo originalnog (izvornog) grijeha. Gnostici Neo-Kršćanske Crkve, također zvani i kao Braća Svijetlosti Sedam Kongregacija u Aziji ili Red Templara Orijenta proglašavaju svom zavedenom, patničkom čovječanstvu; sljededeću poruku spasenja: Sloboda, Pravda, Ljubav. Sloboda u i pred Bogom; to je oslobođenje od izvornog grijeha, putem kojeg doktrina prevladavajuće Kršćansko-Nazaretske Crkve prisiljava čovjeka da od trenutka svog rođenja bude rob njihovog svećenstva. Pravda za vrijeme boravka na Zemlji; to je jednakost svih odraslih ljudi, i onih koji su sposobni za rad (stvaranje, kreacija i umjetnost u skladu sa Istinskom Voljom op.prev.), kao suprotnost opće prihvaćenoj ' dužnosti ' i ' obvezi ' rada. Svaki čovjek Gnostičke Kršćanske Crkve koji je sposoban za rad, obvezan je izvesti svakodnevni dio svoga rada prema i u skladu sa svojim sposobnostima. Zgubidani, ljenčine i besposličari nikada ne mogu postati članovi Gnostičke Crkve, jer cilj ove egzistencije na zemlji je krajnje ozbiljno provođenje dužnosti. Ljubav je Kruna Svijeta. Ljubav je najviši Zakon. Ljubav je nagrada za prakticiranu nesebičnost, za prakticirano bratstvo, za ustrajavanje u najstrožoj samoedukaciji; za postignuće neumorne samodiscipline koja je neophodna kao preduvjet za oslobođenje od prvobitnog grijeha. Stoga, sloboda Gnostika Templara-Kršćana nije bezvoljna, proizvoljna i raspuštena anarhija koji vodi u kaos; već najsnažnija vezanost u zakonu! To znači: Najviši razvoj osjećaja odgovornosti prema Bogu u skladu sa zakonom karme. Iz novog Kršćanstva Gnostika Templara Kršćana, razviti će se nova civilizacija i novi kodovi etike. U praktičnoj implementaciji gore navedenih principa, Crkva Gnostičkih Neo-Kršćana teži da utemelji kongregacije na kooperativnim osnovama, koje su sačinjene od ljudi koji su oslobođeni grijeha; i na osnovi toga, slobodni od Kršćanskog prvobitnog grijeha.
72

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Za uspostavljanje takvih Gnostičkih 'Kristos' Kongregacija, su podobni samo oni ljudi koji su uvjereni u postojanje duše koja nam omogućava da postanemo slični Bogu; kao i oni koji su prožeti percepcijom da su sebična djela izvor sve ljudske patnje, te da mi pripremamo svoju sudbinu nakon smrti još dok živimo na zemlji, u skladu sa zakonom karme; kao i oni koji su protkani istinom koju je izrekao Manus: ' Samo onaj koji je razumio uzvišenu doktrinu o svetosti Božjih organa je istinski slobodan i iskupljen od svih grijeha.' U skladu sa tim, Gnostička Katolička Crkva nastoji uspostaviti svjetsku zajednicu od istinski slobodnih ljudi, od ljudi oslobođenih od prvobitnog grijeha. Gnostici razumiju da čovjekova ' sličnost sa Bogom ' počiva na njegovoj sposobnosti shvaćanja božanstvenosti svjetovnog i ovozemaljskog čina stvaranja, kao sastavnog dijela Božanskog, originalnog čina stvaranja; kao i na njegovoj moći uočavanja razlike između čovjeka i životinje. U svjetlu ovoga što je dosada bilo rečeno, treba protumačiti sljedeće riječi iz Biblije, u skladu sa Gnostičkom doktrinom: ' I Bog stvori čovjeka u njegovoj sličnosti, u Božjoj sličnosti on stvori njega.' (Nisam baš siguran da je to isto što i ' Stvori Bog čovjeka na sliku svoju, u Božjoj slici on njega stvori. ' op.prev.) Prema tome, na osnovi svega što je dosada bilo rečeno, možemo reći da je svaki čin ljubavi koji je proveden pod kontrolom volje sakramentalni čin, ' mistično vjenčanje sa Bogom ' , pričešće, zajednica i ujedinjenje sa Bogom. Sveta Misa je ceremonijalni, simbolični prikaz mističnog ujedinjenja čovjeka sa Bogom, pričešće, prožimanje čovjeka sa Bogom putem čina sakramenta Mise. JOŠ JEDAN PRIKAZ GNOSTIČKE MISE Fr. anonimus Đakon ulazi u namješten hram, i smješta se na stazu Samekh, koja povezuje Sunce i Mjesec. Vrijednost tog Atua je XIV, a to je također i numerička vrijednost zlata. Cilj Alkemije je stvaranje duhovnog zlata. Vrijednost slova Samekh je 60, pogledati Knjigu Laži Poglavlje 60. ...Ovo je također interesantno: ABRA HAD ABRA 0+1+19+0 17+0+3 0++1+19+0 20 20 20 III 60 ABRA(4 slova) HAD(3 slova) ABRA(4 slova) – 434 – DLTH – Atu III – Gospod Rata (Horus)...

73

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Vrijednost Hebrejskog slova SMK (60+40+20) u cijelosti je 120. To ga poistovjećuje i sa Suncem, ali to je i zbroj svih brojeva od 1 do 15, kao i umnožak svih brojeva od 1 do 5; nadalje vrijednost slova SMK (14+12+10) po Atuima daje vrijednost 36 pogledati Knjigu Laži, Poglavlje 36. Sjetimo se da je GM zaveden pod brojem 15. Broj 15 je monogram Vječnog YodHeh, Otac jedno sa Majkom, Baphomet. (Pogledati Poglavlje 15 iz Knjige Laži) Već je prije rečeno da Đakon može biti obaju spolova, dva spola u jednoj osobi; kao što je i prikazano na Tarot Adutu XIV. To je karta koja se u potpunosti povezuje sa Alkemijom. Tu kartu treba proučavati zajedno sa Atu VI. Ta numeracija, CXX – 120, je i numeracija Liber Samekha, rituala koji se bavi prizivom SAČ; tako da Liber XV prikazuje jednu specifičnu tehniku za postignuće tog istog cilja, kao i dramski prikaz tijeka inicijacije, te jednu čisto praktičnu magičku tehniku. Đakon sa sobom nosi KZ, pisanu riječ, Zakon, to ga povezuje sa Tothom, Gospodom Magike, našim Prorokom, ali i Tri puta Velikim Hermesom koji je tvorac i zaštitnik Alkemije. Njega možemo smatrati Merkurijem, ali i krajnjim rezultatom Liber XV, Lavom & Zmijom, Aspirantom koji je jedno sa svojim SAČ. ' Da bi napravio zlato, prvo moraš imati zlato ! '. To „zlato“ koje od nas stvara „zlato“ je naš SAČ; stoga ako nema kontakta sa Njim; nema ni čuda Alkemije. Stoga je logično da Misa započinje sa pojavom Đakona, ili pojavom Proroka koji donosi Zakon za novi Period Razvoja. Sada Đakon odlazi do oltara, tri puta ljubi KZ, otvara je i stavlja na srednju policu oltara. Tim činom se aktivira i priziva Tri puta Veliki Hermes, Tri Boga KZ, i samo Sunce kao Trojstvo, pogotovo kao 111 (III). (Postoji još jedna simbolika tri razine oltara; najgornji Šin, srednji Aleph, donji Mem; tri majčinska slova Hebrejskog Alphabeta; pošto Svećenica kao Ženski princip sjedi na oltaru tijekom Mise. Brojem to je 341, atuima to je 32; dakle kompletno Drvo Života ili Kaducej, jedno i drugo su simboli Kamena Mudrosti. Također Svećenicu možemo i poistovijetiti sa Horusom ili SAČ preko Carice – DLTh – 434 – Gospod Rata) Primjetite da je slovo Aleph u svojoj potpunoj ortografiji 111, a to je Atu čija je numerička vrijednost 0. Osim toga KZ, Tiphareth, (ljudske grudi) Anahata, je temelj i osnova ovog Djela Alkemije, kao i ' mjesto postignuća ' ZIR sa SAČ. (Zato se i razina glavnog oltara nalazi u visini grudiju Svećenika.) Knjiga je otvorena, Magika kulja van, i sada Đakon u Znaku Uskrsnuća proglašava Zakon, i četiri zrake Zakona (Svijetlost, Ljubav, Život i Sloboda) u obliku kovitlajuće svastike zrakom (za pticu Kraguj se smatralo da se razmnožava zrakom) stižu do ušiju (sluh, duh) ljudi Zemlje (zadnje He, prima materia, olovo, prva stvar djela) i čini ' čudo začeća ', putem Formule IAO iz ustiju Baphometa.

74

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

(Telema se ' oblači ' u ' meso ' kada narod odgovori Agape. Istovremeno to je i ' pokolj nevinih ', jer narod nije nužno svjestan promjene koja se odvija na ' nevidljivim ' razinama.) (Ključ za razumijevanje ove ideje leži u Poglavlju 25 Knjige Laži.) Najmoćnije oružje Magusa je glas, vibracija, riječ. ' U početku bijaše riječ, i riječ je bila sa Bogom, i riječ je bila Bog.' IAO – I je Otac, A je Sin, a O je Majka. Pogledati 207 i 208 poglavlje Knjige Mudrosti ili Ludosti. (Postoji još jedan način zapisivanja te riječi, a to je IAV ili IAF. Po broju ona je 17, po Atuima je 14=77. 17 se vezuje uz kovitlajući disk, svastiku i munju. Pogledati u Knjizi Laži Poglavlja 17,39 i 77. Za praktičnu primjenu ove riječi proučiti Poglavlje 5 iz Knjige Laži, te Liber CXX iz MTP) Postoji više načina tumačenja ove riječi, kako drevnih tako i modernih, ovo gore navedeno je najjednostavnije; što se tiče GM-a, ovu formulu treba promatrati u svijetlu Magike Zvijeri 666, i njenog tajnog, skrivenog značenja. IAO je riječ koja se sastoji od 3 slova. 0+1+2=3 120=210=3 3 je mistični broj Chokhmaha, Oca, Mudrosti, i znači glagol ići. Idenje ili kretanje je osobina Bogova; kod Egipatskih Bogova je predstavljena remenom sandale koji se zove Ankh i svojim oblikom odgovara simbolu Venere, koji svojim likom u sebi krije sve Sefirote; još se naziva i Ključem Luči i Života; simbol Venere (uz simbol Pentagrama) je također i simbol Čovjeka. Nadalje, kada se u aspirantu razviju 4 moći sfinge, dolazi do pojave pete; koja odgovara petom kraku pentagrama. Korespondencije petog kraka pentagrama su Bog, Sunce, ići, svjetiljka i Duh (sjetite se bajke o Aladinu). IAO po slovima Hebrejskog Alphabeta iznosi 81(10+1+70), dvoje(8) koje prelazi u jedno(1). To je i 9 na 2, na taj način povezuje Sefirote Chokhmah i Yesod, te siline čakri Ajne i Svadistane; te Lava i Djevicu sa Magusom i Svećenicom. 81 je i 3 na 4, to povezuje Sefirote Hesed i Binah, te Lunu i Veneru sa Caricom i Carem. 81=9 (Pogledati Poglavlje 18 Knjige Laži) To je broj Lune ili ženskog, pasivnog načela, jin. Po Atuima IAO iznosi 24 (9+0+15), a 24=6, to je broj Sunca ili muškog, aktivnog načela, jang. (Pogledati Poglavlje 24 iz Knjige Laži)

75

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Po ovome vidimo da IAO u sebi sadrži uravnotežene siline Sunca i Mjeseca, Jina i Janga. 24=888, to je broj koji se po jednom svojem vidu vezuje uz Isusa Krista, pogledati Liber 888. Nadalje, uz broj 24 se vezuju sljedeće riječi: - onaj koga volim i onaj koji mene voli - siromah i obilje - Merkurovski Bog čija suština je 8 - Lonac za vodu, velika grnčarska posuda - supstanca, tijelo Sve ove riječi bude asocijaciju na priču o ljubavi između aspiranta i SAČ, ili Svećenika i Svećenice, te duhovnom bogatstvu koje se ne mora ogledati u materijalnom posjedovanju (iako bi bilo zgodno da jedno bude u ravnoteži sa drugim), sjetimo se da su i Isusa nazivali Kraljem a nije posjedovao ništa; također ni Crowleya kao ' novog Krista ' nije krasilo bajno imovinsko stanje u drugom dijelu života, iako je skupio sva moguća duhovna blaga; velika grančarska posuda podsjeća na Gral, a svako tijelo niže razine je pehar za tijelo više razine; ako se prisjetimo da čovjek nije samo fizičko tijelo, broj 8 je simbol jedinstva suprotnosti. I-Y- slovo se sastoji od tri djela A – 111 O – Atu 15 - 555 Sada ljudi predvođeni Đakonom ulaze u ' rođenje ' pod novim Suncem Teleme i ' punom svjesnošću ', dakle napamet, još jedanput proglašavaju Zakon, njegovu kreaciju i manifestaciju. Na kraju ide tri puta AUMGN. Vrijednost te riječi je 93, a po atuima 32. 32 je Gospod, račvasta munja, um i srce; ali također i sjedinjenje AHIH sa JHVH – simbol heksagrama, sjedinjenje mikro i makrokozmosa, glif Velikog Djela, postignuće ZIR SAČ. Ta riječ očito simbolizira inicijaciju Gospoda putem munje nad srcem i umom učesnika. 32 je i simbol Drveta Života – 22 staze i 10 sefirota. Dakle 93 i 32 zajedno obavljaju stvaranje i utvrđivanje Novog Doba na svakoj od tri razine Materije, Duše i Duha, putem trostrukog ponavljanja riječi AUMGN. Inicijacija i kompletno Drvo Života za svaku od tri razine. (Pogledati poglavlje 32 iz KL) Unutar Svetog Reda to je predstavljeno kroz tri trijade. Dakle, predvođeni đakonom, ljudi su „ubijeni“ i ponovo „rođeni“ pod Suncem Teleme. Sada ulazi Ratnica naoružana Mačem i Diskom-Štitom (simbol manjih misterija raspeća), Ona je Djevica zaogrnuta Suncem (Sunce je predstavljeno sa dvoje djece i Pliticom), primjetite kako se sa velikom pažnjom ravnoteža provlači kroz cijelu Misu, jer Ravnoteža je Temelj Djela, a Misa je i započela u mjestu ravnoteže, u središtu Hrama, i u Knjizi Zakona.

76

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Nadalje, pošto je Djevica, ona u sebi posjeduje moći Yoda, koje su neophodne za inicijaciju Svećenika. Djevica Znakom Zemlje i Neba uvodi Ljude i Zemlju u ' život '. Nakon što Djevica ostavi Pliticu na Oltaru zajedno sa djecom (Atu XIX), inicirajući Malkut na Drvetu Života, započinje još jedan priziv Nebeskih Sila prikazanih na Steli i Zemaljskih Sila skrivenih u Kundalini. Primjetite da i na Steli imamo Tetragramaton. Hadit je Yod, Nuit je Heh, RHK je Vau, Prorok (svaki čovjek ponaosob) je zadnje Heh. Sada je prvi krug za Hadita, drugi krug za Nuit, osmica za Heru-Ra-Ha (Blizanci RHK i HPK) Veliki Krug kao 0 za Proroka kao 111; i na kraju dolazi simbol sjemena ili Lava. Također primjetite simboliku kako se dva kruga stapaju u jednu osmicu, a osmica se razmrsi kao gumica za kosu u nulu, a ta nula započinje novi proces u sjemenu. Formula 210, dvoje u jedno, jedno u ništa ili LA – ne; i sjeme kao nova mogućnost nastanka; ovo se može povezati se teorijom reinkarnacije. (Pogledati Poglavlje 1, Sabat Jarca, u Knjizi Laži) ...Također postoji i magička riječ koja svodi trojstvo na nulu: ST RI LA – 310 69 – 210 – NE Dvoje (Sunce&Mjesec, SAČ&Adept) – postaje jedno i svodi se na nulu – nula prelazi u negativno... Nadalje, pogledajte brojeve koje Svećenica zacrtava svojim kretanjem; 8 i 0; a simbol sjemena uz malo mašte možemo poistovjetiti sa brojevima 6 i 9, ovisno o kutu gledanja na taj simbol. Atu 8 je L, L=30, Atu 0 je A, A=1, zajedno daju broj 31(Pogledati istoimeno poglavlje iz Knjige Laži), te riječi LA – ne ili ništa, i AL – sve. Nadalje, Slovo Lamed možemo poistovjetiti sa Svećenicom, a slovo Aleph sa Svećenikom; a simbol sjemena ili Lava sa Atu 11, gdje su prikazani Therion i Babalon. Sada dakle imamo brojeve 8; pa 8+0=80, a 8 je slovo Ch čija je potpuna ortografija 418. 'Ništa je tajni ključ ovog zakona, židovi to zovu 61, ja to nazivam 8,80 i 418' ' Oni imaju polovicu, ujedini umijećem svojim tako da sve nestane.' 61+8=69 - Pogledati Poglavlja 69 i 57 iz Knjige Laži. Broj 69 koji podsjeća na simbol Raka sa Atua VII kojem pripada slovo Ch, u sebi sadrži Sunce(6) i Mjesec(9); a ako stopimo 6 sa 9 dobijemo 8 unutar 0, a to je upravo zacrtano kretanjem Svećenice. Broj 69 savršeno odgovara kao simbol za Heru – Ra – Ha, a 69=6+9=15=555=6; Misa nosi broj XV, 555 je Hadit, a Lav i Zmija se odnosi Tiphareth, sefirot broj 6, te Solarne uticaje u Misi.
77

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Nadalje, iz broja 69 u broj 8, pa u broj 0; je identično sa 210; glifom stapanja suprotnosti. (Na osnovi svega što je dosada bilo rečeno, bilo bi interesantno proučiti sljedeću rečenicu: ' Moj broj je 9 za Lude, ali za Pravedne ja sam 8, i 1 u 8, što je važno, jer ja sam zaista 0.') Primjetite da se Svećenik nalazi u Grobnici, u Babalon, u Zemlji; Svećenica dolazi Svećeniku kao simbol SAČ, simbol ' kozmičkog ' sjemena, ona ' oplođuje ' zemlju i omogućava pojavu ' materijalnog ' nosioca Svećenika, njegov Guf, njegov Disk; ona je tu da mu udijeli moći Yoda. Nadalje, tri staze vode od Malkuta prema drugim sferama Drveta Života. Prvo nad njim djeluje mačem, kao simbolom zraka, ' mačem se borimo za život '. Primjetite da se slovo Y sastoji od tri crte, tri dijela, kao da sugerira princip trojstva. Svećenica nad Svećenikom izvodi tri križa, ali u cilju uzdizanja energije, ' od periferije prema centru '. ' Snagom čelika + ja ti kažem ustani (tijelo – prva trijada)(I – uspravno slovo), u ime našeg oca Sunca + (duša – druga trijada)(A – 111 – jedan od brojeva Sunca), i u ime našeg Gospoda + (duh – treća trijada)(O – XV – 555 - Hadit)…' Sada su sa Svećenika uklonjene spone statičnosti, on se kreće, miče noge (prva trijada), ruke (druga trijada), obožava koplje (treće trijada). Sada Svećenica nad njim djeluje vodom, ali u obrnutom smjeru, silina se spušta od ' centra prema periferiji ' ; prvi + čelo(I), Svećenik, Duh; drugi + grudi(A), duša; treći + tijelo(O), materija. Dakle dva principa su prisutna, ' uzdizanje zmije ' i ' spuštanje golubice '. (pogledati i proučiti Atue XVI i V) Sada Svećenica sve ponavlja kako je gore navedeno ali sa elementom vatre. Primjetite da je Svećenica sve skupa napravila 9 križeva nad Svećenikom; a Atu IX je Pustinjak, Djevica, Yod, zatim slovo Lava T ima vrijednost 9; te da je i Svećenica u početku bila Djevica, pa je i moći Djevice mogla prenjeti na Svećenika. (Također primjetite da je potrebno da prođe 9 mjeseci od trenutka začeća do trenutka porođaja Djeteta, Osvajajuće i Okrunjeno Dijete; Svećenica nosi Mač – Osvajajuće, Svećenik nosi Krunu – Okrunjeno; zajedno čine Osvajajuće i Okrunjeno Dijete.) 33 3+3=6 3x3=9 (Pogledati Poglavlje 33 Knjige Laži)

78

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Nadalje primjetite da su prva tri križa učinjena mačem(Tiphareth, Ruah, Sunce), da su voda i vatra stigle od djece (Atu XIX, Sunce), te da Đakon (Sunce) donosi Plašt i Krunu. Sada Svećenica oblači Svećenika u Plašt Sunca (X kretnja), i Krunu Gospoda (XI kretnja). Nakon toga Svećenica trlja Koplje 11 puta, na taj način poistovjećujući Koplje sa Svećenikom i cijelim Drvetom Života (11 Sefirota); treba uzeti i sve druge simbolike broja 11, pogotovo istoimenog Atua, te Poglavlja 11 iz Knjige Laži, također je vrijedno napomenuti da se numerička vrijednost 11 povezuje sa zlatom, te sa potpaljivačem ili vulkanskom vatrom, pogotovo naročitom ' vatrom ' ili ' svijetlom ' Svete Magike Svijetlosti, Života i Ljubavi, tj. ' Odičkom Silom '. Poklike ' Neka Gospod bude prisutan među nama !' i ' Stoga Te prizivamo, mi koji Te obožavamo silinom Uzdignutog Koplja !', sljedi Znak Magičara, a Gospod se očito odnosi na Hadita. Dakle, Svećenik iz Zemlje kreće kroz Zrak, Vodu, Vatru, Sunce i dospijeva do Hadita, a to sve nad njim čini Svećenica kao predstavnica Mjeseca. Primjetite i da Slova OTO iznose 41 i 149; 149 je ' Bogovi Života ' i ' bučno hvalisanje, udaranje u prsa ' , prisjetite se toga kada se Svećenik udara u grudi tokom Mise. 41 je plodnost, ovan, sila, heroj, moj Bože i Majka. 41=5 149=14=5 i još 41 +14 =55 Sada dolazi do promjene uloga, Svećenik postaje SAČ, Svećenica Aspirant. Dok se kreću prema Oltaru Svećenik se kreće kroz ' ženski ' niz sefirota, Necah i Hesed; a Svećenica kroz ' muški ' niz, Hod i Geburah. Svećenik ustoličava Svećenicu na Istoku, Prijestolju Sunca. Svećenik, pozitivni princip, došao je iz Babalon, negativnog principa; Svećenica, negativni princip, ustoličena je na prijestolju Theriona, pozitivnog principa; opet primjer savršene ravnoteže. Svećenica uzima KZ i stavlja je na grudi, centar svoga tijela, ali i centar Drveta Života, mjesto Sunca; svojim palčevima i kažiprstima oblikuje trokut, palac je duh a kažiprst voda ' duh koji lebdi i množi se nad vodama ', nadalje to je i ženski simbol ali i simbol RHK. Trokut ima 3 vrha, broj 3 je broj Mjeseca, Prvosvećenice; ali Atu III je i Carica, 3 se vezuje i uz Binah. Također pokazuje i da je Svećenica u svojoj suštini trojstvo. Pet staza vodi od Tipharetha prema višim sferama Drveta Života, 5 je broj Geburaha, Marsa, Atu V je Prvosvećenik; nadalje Heh, Vodenjak je 5, a Heh u potpunosti je HH
79

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

što je 10, HAD ali i Malkut i Yod i Atu X. (Pogledati poglavlje 167 iz Knjige Mudrosti ili Ludosti.) Nadalje Atu 17, Zvijezda; 17=1+7=8 Opet vidimo savršenu ravnotežu muških i ženskih simbola, ali kao što broj 3 vezujemo uz Svećenika, tako i broj 5 vezujemo uz Svećenicu. 3+5= 8 i 3x5=15, o tim brojevima smo već govorili. Nadalje, zvijezda od 5 krakova se vezuje uz Nuit, a crveni krug u sredini mogu simbolizirati tri poljupca svećenika, 111=0(Aleph, Atu 0); jer jedno od značenja broja 111 je crveno, a i potrebne su tri varijable za kreiranje kružnice. Trokut vezujemo uz Svećenicu, a Kružnicu uz Svećenika. U Liber A'Ash, Liberu posvećenom Baphometu piše ' Taj lanac seže od Vječnosti do Vječnosti, uvijek u trokutima – nije li trokut moj simbol? Uvijek u krugovima – zar nije krug simbol Voljene? U njemu je svaki napredak obična iluzija, ali svaki je krug jednak i svaki je trokut jednak. ' Dakle i Svećenik i Svećenica koriste i ' muški ' i ' ženski ' simbolizam. Lanac o kojem se priča je lanac koji se pojavljuje na liku Baphometa prikazanog kao gola bradata žena sa plaštem i šeširom, te pentagramom i heksagramom. (Stari Gnostici su smatrali da je materija ' zlo ', i da ona porobljava i prlja čisti čovjekov duh, da je duh zatočen u tamnici materije; od tuda simbol lanca; no postoji još jedna varijanta lanca u kojoj su muško i žensko njime vezani, dok je Baphomet prikazan iznad njih; postoji i treća varijanta, ograničenje u cilju izvršenja Velikog Djela, kako bi sila bila usmjerena i potentna, a ne raspršena, slaba i neupotrebljiva. ) Svećenica se nalazi na Prijestolju Istoka, element Zemlje je njeno tijelo, Mač za zrak već ima; dakle Svećenik na nju prvo djeluje vodom. 5 križeva za 3 trijade Drveta Života, tri paralelne staze. Prvi + za Atu III, druga dva + za Atu XI, zadnja dva + za Atu XVI; Venera, Mars, i Strast u kojoj se ujedinjuju dvoje u jedno; Mars i Venera kao suprotni polariteti u jedan neutralni spoj. 3+11+16=30 – L – ravnoteža (Atu 8) kojoj je Luda (Atu 0) - A nadopuna. Pentagram se po svojoj simbolici može poistovjetiti sa slovom A. Nadalje, Svećenik spada na slovo A, a Svećenica na slovo L. O brojevima 8 i 0 smo već pričali. Zajedno su LA ili AL – 31. (Već ste dosada primjetili da se simbolika Svećenika i Svećenice toliko nadopunjuje i isprepliće da ih je lakše promatrati kao dva dijela jedne cijeline, nego kao dvije odvojene jedinke, simbol Jina i Janga u broju 69 savršeno odgovara datoj ideji. Dvoje Djece, Đakon, Svećenik&Svećenica; tri trijade, tri razine koje su Jedno.) Vrijednosti slova tih Atua su 4+9+80=93, i o tome smo već pričali. Sada sljedi identična posveta vatrom, i sada imamo dva slova A A ili dva pentagrama vode i vatre; to možemo poistovjetiti sa Baphometom ili kao pozdrav Svetom Redu A.'.A.'. i Babaloni.
80

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Dva pentagrama kao 55=5+5 5+5=10 5x5=25 55 je zbroj brojeva od 1 do 10, a to je i mistični broj Malkuta, također je i Nevjesta ali i Podne. Heh=H+H=5+5 – Majka u potpunosti, ali i Otac, jer je 5+5=10 – Yod. Sada sljede tri poljupca Svećenika za koje možemo pretpostaviti da oblikuju uspravni trokut u odnosu na obrnuti trokut Svećenice, ili kao stvaranje kružnice. Dva isprepletena trokuta, obrnuti crveni i uspravni plavi predstavljaju magički heksagram ujedinjenja suprotnosti, ali i simbol Sunca. Nadalje, Pentagram je Simbol Nepokorene Volje, a i slijed zacrtavanja križeva u tri razine + ++ ++ ima određeno značenje. ...a to je + (SAČ&adept kao jedno, vrhovna trijada), ++ (SAČ&adept odvojeni, druga trijada), ++ (muškarac&žena)... (I još nešto, kod Svećenice imamo 2 pentagrama, dva slova AA, 5+5=10, a to je HAD. Kod Svećenice Hadit gori u srži Zvijezde, kod Svećenika u Srcu Čovjeka. Braća O.T.O. su Muškarci, Braća A.'.A.'. su Žene; to, naravno, nema nikakve veze sa spolom fizičkog nosioca Hadita, tu se radi o načinu djelovanja; pogledati poglavlje 3 KL.) Inicijacija Svećenice i njezino poistovjećenje sa SAČ je završeno, Svećenik u stavu obožavanja koncentrirano usmjerava magiku, i nakon toga navlači Veo. Sada čini tri kruga, prvi krug za Ain, drugi za Ain Soph, treći Ain Soph Aur; dakle, svojim kretanjem priziva istovremeno Tri Vela Negativnog,' ovo je ništa (0) u svoja tri oblika..' ali i Sunce kao 111. Dakle, opet imamo savršenu ravnotežu + i -. (Također Pogledati Poglavlje 0 iz Knjige Laži, te ' 000 ' iz Liber CXX – MTP, ' Satano, Ti Oko, Ti Požudo ! ') Prva stepenica korespondira sa prvom razinom Oltara, druga sa drugom, a treća sa trećom; ' kako gore tako i dolje, ali na drugačiji način...' Na prvoj stepenici Svećenik kao Horpakrat priziva Nuit. Ona mu odgovara i potiče ga da se razvije kao Hadit, te da se uspne na drugu stepenicu i prizove Hadita. On mu odgovara kroz usta Đakona. Sada dolazi do buđenja i rasplamsavanja Hadita. ' ali vi o moj Narode(čovjek spada na stazu Aleph, A), ustanite(I) i probudite se(otvaranje očiju,O)! (Pogledati Poglavlja 30,61 i 70 iz Knjige Laži) Postoje rituali elemenata(Zemlja) i svetkovine Godišnjih doba!(Sunce) Svetkovina za prvu noć Proroka(Sunce ili Yod ili Svećenik) i Nevjeste(Zemlja ili Heh ili Svećenica ili Mjesec) njegove!

81

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Svetkovina za 3 dana pisanja KZ! (Proces stvaranja A+L kroz 3 faze alkemijskog procesa) Svetkovina za Tahutija i Dijete Prorokovo, tajna o Proroče! (nastanak Vau ili Đakona ili Merkurija; postignuće ZIR sa SAČ-om je intimna tajna svakog od nas; prorokovo dijete kao cijelo čovječanstvo) Svetkovina za Vrhovni ritual, i Svetkovina za Ekvinocij Bogova! Svetkovina za Vodu(crno dijete) i Svetkovina za Vatru (bijelo dijete)! Svetkovina za Život(RHK) i još veća Svetkovina za Smrt(HPK)! Svetkovina svakog dana u srcima vašim u radosti mog ushita! (Hadit) Svetkovina svake noći za Nu i užitak krajnjeg zanosa!(Misa Sv. Duha) Primjetite da je navedeno 11 Svetkovina na temeljima elemenata Zemlje. Sada dolazi do spajanja Nuite i Hadita i pojave RHK. RHK se priziva riječima ' Sunce koje si Jedno ', time ćemo se detaljnije baviti kasnije. Svaka razina Oltara je poistovjećena sa Suncem, svaka na svoj specifični način, tako da je ' niža ' razina samo veo ' više ' razine. Na najvišoj razini Sunce je prikazano kao 44 – 4+4 i 4x4 (8 i 16). Na srednjoj razini Sunce je prikazano kao 66 – 6+6 i 6x6 (12 i 36). Na najnižoj razini Sunce je prikazano kao 11 – 1+1 ili kao spoj Pehara i Plitice. Spoj dvije identične suprotnosti je prikazan na svakoj razini. Svećenica podiže Pliticu i Pehar iz Malkuta i Yesoda, i postavlja ih u Hod i Necah; kada Svećenik prodire kroz Veo, on prodire simbolično kroz njega na tri razine, Veo ispred Malkuta, Veo ispred Tipharetha, Veo ispred Binaha. Nagost Svećenice možda simbolizira Istinu ( ' gola istina ' ) također i ( ' tragaj za ljepotom, u ljepoti je vječna istina iskazana ' ); Istina se vezuje za Binah (prvi nivo oltara), Riječ za Chokhmah (KZ, drugi nivo oltara), Bog za Keter (Stela, treći nivo oltara). Božanska imena iz priziva Svećenika su detaljno obrađena, ali pozabavimo se malo sa IO. (Pogledati KL poglavlje 12) IO po simbolu predstavlja Oca i Majku, Muški +, i Ženski – princip. Nadalje, to je 10+70=80, to je broj Marsa, Atu 16; to je simbolika Horusovog Oka u Trokutu, ' jedno u trojstvu, trojstvo u jedinstvu '; ali tu nas sada ne zanima ' sebična formula ' koja nječe Majku i spriječava njezino iskupljenje putem ljubavi, nego omogućava samo njezinu kontrolu i podčinjenost; već nas zanima broj 80 kao spoj brojeva 8 i 0, tj. jedinstvo Harlekina (Atu 8 Zadovoljena Žena) i Lude (Atu 0). Broj 8 svojim simbolom podsjeća na Kundalini, Šakti; Broj 0 na Šivu; spoj Šive i Šakti je ona interpretacija kojoj se ovdje teži.

82

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Šiva boravi u Krunskoj čakri, Šakti u Korjenskoj čakri; Šiva izgleda kao da je statičan iako je on krajnja aktivnost, Šakti izgleda kao da je aktivna, iako je ona krajnja pasivnost. Sada opet na scenu stupa savršena ravnoteža; Svećenica miruje na oltaru kao muški aspekt Šiva, a Svećenik cijelo vrijeme djeluje kao ženski aspekt Šakti; Svećenica u rukama drži okrugle simbole Šive kao Sunca, Pliticu i Pehar; Svećenik u rukama ima simbol zmije i Šakti, Koplje. Dok Svećenik kleči pred Svećenicom u obožavanju za vrijeme Đakonovih Litanija; Svećenica je jedno sa Svećenikom putem njegovog koplja; Svećenik je jedno sa Gralom putem Svećenice. (Pogledati KL poglavlje 65.) Spajanje Šive i Šakti dovodi do otvaranja Horusovog Oka i uništenja ograničenja vatrom, ovo uništenje je samo nusprodukt cijele alkemijske operacije, jer Svetište je oduvijek bilo čuvano vatrom. Sa Litanijama smo stigli do Tipharetha (krenuli smo iz Malkuta). Nakon Litanija Svećenica zamjenjuje položaje Plitice i Pehara u svojim rukama; drži ih u rukama kao Jedno (kao Sunce), dok Svećenik nad njima čini prva 3 križa za prva 3 Vrhovna Sefirota (jedno u trojstvu, trojstvo u jedinstvu), nakon toga Svećenica razmiče ruke, sada je Plitica u Hesedu, Pehar je u Geburahu; sada i Plitica i Pehar primaju po još jedan križ. Sve skupa 5 križeva, od toga su Plitica i Pehar svaki dobili po 4 križa, i to u maniru 3+1(31). Stela se nalazi između 4 i 4 svijeće, kao što se i Svećenica nalazi između Pehara i Plitice. Za vrijeme prva 3 križa Plitica i Pehar su bili Jedno; na isti način na koji su to bili i Svećenik i Svećenica za vrijeme Đakonovih Litanija. 3 križa + 2 križa podsjećaju na broj 32 o kojem smo već govorili; a simbolika slova A kao Pentagrama kroz svoj broj 5 povezuje Zvijezdu (Svećenicu, He=5) i Hijerofanta (Svećenika, Atu V), kao Nebo i Zemlju. Da se primjetiti da smo do sada ' putovali ' od Malkuta do Tipharetha (dizanje zmije), a da se sada spuštamo od Ketera do Tipharetha (spuštanje golubice). Primjetite kako se kroz Misu stalno izmjenjuju brojevi 3 i 5. (Prisjetimo se 3-5-3, kao i koja putanja povezuje Sefirote 3 i 5) AtuIII je Carica, AtuV je Hijerofant; 3+5=8, 3x5=15; 8 možemo vezati uz Baphometa ali i Hadita, a 15 je simbol same Mise; 8 je simbol dvoje u jednom, 15 je YodHe, Otac jedno sa Majkom. Nadalje, Carica je 4, Hijerofant je 6; 6+4=IO; 6x4=24, a to je i IO i IAO po Atuima. Također, Carica je Vrata Raja, SAČ, Gospod Rata kao RHK, jer je DLTh=434=11; ona je Nebo kao što je Svećenik Zemlja kao Hijerofant, VV=12; 11+12=23 – pogledati to poglavlje u KL. (Sa druge strane Carica je Materija kao Sol, a Hijerofant Nebo kao Opasač Nuite sa 12 znakova Zodijaka.)

83

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Sada Svećenik pretvara kruh u tijelo, a vino u krv Boga; te Hostiju i Pliticu poistovjećuje sa sobom, a Pehar i Vino sa Svećenicom. Sada proglašava Uskrsnuće čineći još 5 križeva, sada je Svećenica na svojem tijelu primila ukupno 555 križeva; a broj 5 povezuje Hijerofanta(Svećenik,I), Zvijezdu(Svećenica,O), te svojim oblikom slova A i Ludu. Život je Yod, Radost je Heh. Svećenica ljubi koplje (I), dodir po grudima (A) i po tijelu (O). ...u svom imenu ON. 70+30=120, 15+13=28=7777=28=IO=1 – pogledati KL, poglavlje 28 (Prisjetite se da je Misa napisana u Rusiji.) Također primjetite da na engleskom ON znači ' uključiti ili pokrenuti nešto ' a NO znači 'NE'. ' ...ja sam razdvojena zbog ljubavi, zbog mogućnosti sjedinjenja...' '...stvaranje svijeta je to, da je bol razdvojenosti kao ništa, a radost rastapanja sve...' (Također je i povijesno interesantno da su SAD i SSSR u prošlosti bili neprijatelji; jedno nasuprot drugom, umjesto u jedinstvu. Na osnovu toga možemo se prisjetiti legende da O.T.O. posjeduje alate za ostvarenje sna o Bratstvu svih ljudi i iscjeljenje Zemlje. ) (Postoji i još jedna interpretacija IAO u kojoj se I i O predaju uništavanju kako bi pripremili teren za djelovanje A – ' gnjusnost pustošenja ') 120=3, 28=1; 31 ili 13, 31+13=44 OIN=70+10+50 ili 15+9+13; 130 ili 37 NVN=50+6+50 ili 13+5+13; 106 ili 31 130+106=236=11 – Atu XI 200 – Sunce 36 – zbroj svih brojeva od 1 do 8, pogledati KL, poglavlje 36 200(19)+30(8)+6(5)=32 – Drvo Života 37+31=68=14 – Atu XIV 60(14)+8(7)=21 – mistični broj Tipharetha Poljubac u grudi Svećenice (Anahata, Tiphareth, njedra Izide, temelj rada, mjesto ZIR SAČ), križ preko Plitice(I), križ preko Pehara(O), križ preko sebe(A), snažan udarac u grudi kao ravnoteža nježnom poljupcu ( simbolika grudi je ista, ali poljubac je A.'.A.'., udarac je O.T.O.) Grudi Svećenice, Plitica i Pehar čine jedan Trokut; Grudi Svećenika, Plitica i Pehar čine drugi Trokut, prožimanje dvaju trokuta, jednopotezni Heksagram koji se pečati u sljedećem prizivu (dva trokuta čine 33): '...od vas mi zahtijevamo baštinu(I : ta baština dolazi kroz podsvijet uma, pogledati poglavlje 55 Knjige Mudrosti ili Ludosti), sa vama mi tražimo zajedništvo(A – sadržina Pehara : I Gospod Adonai se radovao u meni, i ja nosim Pehar Njegove radosti
84

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

umornim ljudima sive stare zemlje. One koji se napiju iz njega obuzima bolest; hvata ih groza i njihova muka liči na gusti crni dim iz kuće zla. Međutim, izabrani ga ispiju i postaju baš kao moj Gospod, moj prekrasni, moj voljeni. Ne postoji vino slično tom vinu. Oni se sjedinjuju u blistavo srce, kao Ra koji okuplja svoje oblake oko sebe dok zalazi u plameno more radosti; a zmija koja je Raova Kruna opasuje ih zlatnim pojasom smrtnih poljubaca...Liber LXV ), od vas mi tražimo blagoslov(O) u imenu IAO! ' 3 križa preko Plitice(O) i Pehara(N) koji su sada jedno, 'jedno u trojstvu, trojstvo u jedinstvu'. Nadalje i Trojstvo kao 111 – 0. (sada Svećenik ima u rukama Hostiju i Pehar, kao što je i Svećenica imala na početku Mise tokom priziva Svećenika ' IO IO IO IAO...', efekt ' ogledala ' i savršena ravnoteža su opet prisutni.) Pehar u ljevoj, Hostija u desnoj, 5 križeva preko Pehara sa Hostijom; sa Hostijom se djeluje na Pehar, sada su i Plitica i Pehar primili po 3+5=8 križeva, (pogledati poglavlje 88 KL) 8+8=16=4x4, 8x8=64 trigrama Ji Đinga (cijelokupni tijek stvaranja, krug). Uzdizanje Pehara i Plitice (ako gledamo samo zadnjih 5+5=55, onda se ovaj čin dešava u trenutku podneva; tada je prvih 3+3=33) (Hostija kao I, Svećenik kao A, Pehar kao O.) HAGIOS HAGIOS HAGIOS IAO – (6+6+6+3=21 slovo) 21 je mistični broj Tipharetha. HAGIOS – 5+1+3+10+70+60=149 – O.T.O. - 17+0+2+9+15+14=57 149=5 5+5+5+9=24=888=6 – Sunce i mistični broj Binaha 57=3 3+3+3+6=15=555=6 IVD=10+6+4 ili 9+5+3; 20 ili 17 ALPh=1+30+80 ili 0+8+16; 111 ili 24 OIN=70+10+50 ili 15+9+13; 130 ili 37 20+111+130=261=9 200 – Sunce 61 – AIN, ništa 200(19)+60(14)+1(0)=33 – Baphomet 17+24+37=78=15=555=6 – ukupan broj svih karata Tarota, AIWASS, zbroj svih brojeva od 1 do 12, mistični broj Ketera kao Hua, Anđeo RHK-a, Anđeo Marsa, inicirati, kruh i sol, uticaj iz Ketera Sada sljedi priziv Hadita u kojem ga se poistovjećuje sa Istinskim Jastvom, krajnjim identitetom koje se pojavljuje kada je 'svakodnevna' svijest ukinuta (...pa ipak je spoznaja mene, spoznaja smrti...), o toj svijesti se ne može ništa reći ili napisati, jer ono što govori i piše je svakodnevna svijest, a on je ona svijest koja postoji i prije
85

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

rođenja, za vrijeme života i poslje smrti ; On je središte i tajna Sunca, on je istinska vatra koja se kreće kroz unutrašnjost kičme, kundalini; (...podignem li glavu, ja i moja Nuit smo jedno, pognem li glavu i izbacim otrov, tada je to ushit zemlje, i ja i zemlja smo jedno... – kako gore, tako i dolje; ali na drugačiji način...), on je ona Sveta Vatra koju je Prometej ukrao sa Neba i donio na Zemlju ljudima u šupljoj cijevi; on je centar kovitlajuće svastike Svijetlosti, Ljubavi, Života i Slobode; on se sve više raspaljuje sa svakim novim trenutkom vršenja Istinske Volje, Ljubavi, Prirode i Djela; svaki od nas je nosioc te najsvetije individualne tajne; on je najstrahotniji jer je smrt, on je najmiliji jer je život; ovo je Doba Djeteta, napredovanje kroz konstantno iskustvo odrastanja; svako novo iskustvo, svaka nova promjena nastala kao posljedica naših jedinstvenih, unikatnih formula razvoja je smrt starog i rođenje, život novog; nešto poput neprestanog čuđenja nad misterijem sadašnjosti. Ovime je objašnjen i princip reinkarnacije, kao i prijenos svijesti iz 'starog' u 'novo' tijelo; kod iniciranih se to može desiti više puta tokom jednog životnog vijeka; ovo ne treba shvatiti doslovno; već prije kao potpunu 'regeneraciju' i 'obnovu' uma, duha, duše, pa čak i tijela po unikatnoj formuli promjene koju student koristi, kao i stvaranje bilo koje vrste 'autonomne' inteligencije koju student može smatrati potrebnom. ...Ocu i Sinu pravilo je Sveti Duh...( Ovo je u potpunosti objašnjeno u 5. poglavlju KL.) Muško-Žensko, Suštinsko, Jedno. Muško Biće ženskim likom odjeveno. Slava i obožavanje u visinama, Tebi Golube koji Čovjeka do Božanstva dižeš, Da bi on Kraljem bio, U Proljetnom Suncu poslje zimske oluje. Prva dva reda se očito odnose na Baphometa, YodHeh, ON; također se i svi prednji aspekti čakri kod čovjeka odnose na LVX, svijetlost, ljubav i ženu; a svi leđni aspekti čakri se odnose na NOX, tamu, muškarca i volju; kao što je i desna polutka mozga 'ženska', ljeva 'muška', ljeva ruka 'ženska', desna 'muška' itd. Crowley kaže da muškarac ne može iči putem ljubavi ako na sebe ne obuče tijelo koje se zove ženom, itd.; pogledati 57 poglavlje KL. Golub je Venerina ptica, a putanja Carice se naziva vrata raja, ona povezuje Yod sa Heh, Vrhovna Trijada počiva u Jedinstvu, to je simbol Horusovog Oka, a Golub(Shekinah) se može poistovjetiti sa Svetim Duhom koji se spušta u Zlatni Pehar anahate ili Tipharetha Adepta; ili možda sa silinom SAČ koja se spušta preko Sahrasrare u Anahatu; taj poslanik Božanske Trijade u Tipharethu (istinskoj ljudskoj čakri), uzdiže čovjeka na nivo Boga, tj. to se po analogiji može poistovjetiti sa spuštanjem šina u centar tetragramatona. Taj događaj ga čini Kraljem; a Proljetno Sunce je simbol Uskrsnuća, ulazak Sunca u znak Ovna, nakon perioda zime, tame i smrti. ' Slava Tebi iz Pozlaćene Grobnice. ' To možemo poistovjetiti sa Zlatnim Odajama u kojima su sahranjivani Egipatski Faraoni u Piramidama, iz kojih su onda oni 'uskrsnuli' u 'vječni život' sa ostalom ekipom svojih Bogova; to također možemo poistovjetiti sa Grobnicom Kristiana Rozenkrojca, te svim ritualima 5=6 koji se odnose na Tiphareth, te sa smrću odvojene svijesti i njezinim uskrsnućem u ZIR sa SAČ. Također i simbol pozlaćenog, srebrnog pehara u kojem particula pluta.

86

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

' Slava Tebi sa Zemlje neorane ! ' Slovo Aleph svojim oblikom podsjeća na plug kojim se ore zemlja, a vol je uškopljeni bik, vol vuče plug; silina kundalini upotrebljena za razvijanje pune potentnosti i aktivaciju viših razina čovjekovog bića i svijesnosti u cilju ljudske evolucije: ' Ne djeca za borbu pokoljenja, Već suze predanosti tvoj plod neka budu; A misli što su mudrima sjaj prosvjetljenja, Cvijeće su koje oblikujemo u svom trudu. ' ' Slava Tebi, Istinsko Jedinstvo Vječnog Trojstva! ' Ovo se odnosi na Vrhovnu Trijadu, kao i na Oca, Sina i Duha Svetog. ' Slava Tebi, Ti Oče i Majko...' Ovo se odnosi na YodHeh, Bog Otac i Majka je prikriven u rađanju, Baphomet ' Slava Tebi Vječno Sunce, Ti Jedno u Trojstvu, Ti Trojstvo u Jedinstvu! ' Ovo se odnosi na ON, IAO i 111. Sada Svećenik drži Pliticu između kažiprsta i srednjaka desne ruke, neposredno ispred Pehara kojeg Svećenica drži u desnoj ruci. ' Najtajniji Gospode ' se odnosi na Hadita. Plitica se sada nalazi na mjestu gdje se inače nalazi Svećenikov palac, palac je simbol Duha; tako da Svećenik može sa potpunim magičkim autoritetom reći ' ...ovu duhovnu hranu...', nadalje Plitica i Pehar su spojeni, Plitica simbolizira srednjak, Pehar kažiprst; zajedno čine magički Heksagram. Sada Svećenik čini križ Pliticom ispred Pehara, kao da kaže Plitica + Pehar, i projicira silinu Plitice na Pehar; to je čin Volje. Sada poljubi Pliticu, to je čin Ljubavi; ali i početak procesa disolucije koji će usljediti. Sada Svećenik uzima Hostiju, ona je sada simbol ' jedno u trojstvu, trojstvo u jedinstvu '; i to kako i Vrhovne Trijade, tako i Sunca. (Tu se sada sa velikim oprezom i pažnjom može proučavati sličnost sa Kršćanskim Trojstvom, stalno imajući na umu značaj i ulogu Svećenice.) Sada se Hostija (iznad razotkritog Pehara) lomi na dvoje; dio iz desne ruke se odlaže na Pliticu; desna ruka je u vezi sa ljevom polovicom Mozga koja se odnosi na Chokhmah, Oca i Mudrost; nju ćemo poistovjetiti sa I. Sada desnom rukom ' iščupamo ' Particulu iz ljeve polovice Hostije. Particulu ćemo poistovjetiti sa A kao Svetim Duhom, Sjemenom, Keterom ili Haditom; a preostali dio ljeve polovice ćemo poistovjetiti sa O kao Sinom. Ljeva ruka je u vezi sa Srcem (kao Sin ili Vau ili Sunce), kao i sa desnom polovicom Mozga, sa Binah (He, Razumjevanje, Majka, ženski princip). To je onaj dio Misterija u
87

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

kojem je Sin jedno sa Majkom, Binah je povezan sa Tipharethom putem ' Proročišta Bogova '; to je nadahnuće, inspiracija ili prosvjetljenje koje se spušta kao Shekinah (Golubica) iz Neshamaha na Ruah. To bi bilo zgodno proučavati uz pomoć Liber 418, također pogledati i poglavlje 77 iz KL. Na Plitici sada imamo Oca i Sina, kao i IO( ako razmatramo IAF, onda imamo IF) ili IH. I=IVD=20 O=OIN=130 20+130=150=15x10 – materijalizacija broja 15 (YodHeh), kao i broja 555 (Hadit) koji je skriven unutar 15. IO je također i 70+10, dakle 80, jedinstvo brojeva 8(Hadit) i 0(Nuit), L i A. IO je i 24, što je 888. Spoj Hadita i Nuite, je RHK Bog Sunca, a YodHeh kao 555 gori u središtu svakog Čovjeka, i u srži Zvijezde svake; dakle kada Svećenik kaže ' neka u mojim ustima(PH) bude suština života(Yod) Sunca (Pan) ', čineći križ nad Pliticom (tim činom poistovjećuje Pliticu sa sobom), onda on to sa pravom kaže; dakle, sadržaj Plitice možemo poistovjetiti sa Panom i Uspravnim Pentagramom. Otac i Sin nisu dva već jedno, to je onaj besmrtni plamsaj svijesti koji se proteže kroz inkarnacije; prošlost, sadašnjost i budućnost su jedno, i to sad i ovdje u svakom trenutku bivstvovanja; vrijeme i prostor nemaju nikakvog značaja, osim kao pravila igre koju smo sami odabrali; kako bismo sami sebi objasnili sebe, mi smo vječni, mi smo besmrtni; naša suština je uvijek ista; jedina razlika između bilo koja dva trenutka našeg postojanja je u količini iskustva i memorije; a to iskustvo jest ta memorija, i vrlinom te memorije mi postajemo nešto više nego što smo bili na početku našeg putovanja. To je ' pogled ' sa Neba na Zemlju. Particula se stavlja na vrh Koplja, JHVH ima svoj korijen u Chokhmahu; stoga se kaže da se Keter nalazi na vrhu Joda, kao što se i Particula nalazi na vrhu Koplja. Sada imamo Koplje, Particulu i Svećenika(trojstvo) na jednoj strani; te Pehar, Vino i Svećenicu(trojstvo) na drugoj. Ali, Koplje i Particula su sastavni dijelovi Svećenika; kao što su i Pehar i Vino sastavni dijelovi Svećenice. Opet imamo dva trokuta koji isprepleteni čine magički heksagram. (Ovdje je uputno proučavati jednopotezni magički heksagram koji se sastoji od Sunca( uz kojeg se vezuju zemlja i vatra kao aktivni elementi), Mjeseca(uz kojeg idu zrak i voda kao pasivni elementi), te Duha koji se nalazi u Centru. Dakle, Sunce, Zemlja i Vatra su na jednoj strani; dok su Mjesec, Zrak i Voda na drugoj; Zemlja i Vatra su sastavni dijelovi Sunca; kao što su i Voda i Zrak sastavni dijelovi Mjeseca; a ono što povezuje jedno trojstvo sa drugim je Duh koji se nalazi u Središtu.) HRILIU - 5+200+10+30+10+6=261 26 – JHVH i 1- Keter Tu istu numeričku vrijednost ima i IAO spelovano u potpunosti.

88

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

200 – Sunce i 61 – Ništa, Učitelj, Gospod i Adon (ovo se odnosi sa SAČ) Po Atuima17+19+9+8+9+5=67 – Poglavlje 67 KL. 67 je i razumjevanje kao i pomazanje i balzamiranje(blagoslov, faraoni, Piramide). Ovo se sada više odnosi na A.'.A.'. i Misterij Smrti (poglavlja 24 i 8) u svojem najuzvišenijem aspektu. Ako bi se Misa odvijala u cjelovitoj simbolici, onda se na početku Mise prvo slaže Hram, nakon toga se odvija Misa, a na kraju se rasprema (razara) Hram. Ova simbolika ide dalje od Centralnog Misterija Mise, a njena poruka je da nakon što Aspirant postigne ZIR sa svojim SAČ u Tipharethu, on prije ili kasnije mora stići do Heseda; tada je pred njim izbor: ili će odbaciti i razoriti sve što jeste, skočiti u Bezdan i proširiti svoj individualni život na sveopći život (ako u tome uspije rađa se Beba Bezdana koja će sa vremenom postati Majstor Hrama na kojeg se odnosi Sephiroth Binah) ili će odbiti taj skok i postati Crni Brat. U vezi ovoga detaljno proučiti Liber 418. Nadalje, 67 je 60(Atu 14) + 7(Atu 6). Ta dva Atua u potpunosti pokrivaju cijeli tijek Mise. Inače 14+6=20, to je IVD u potpunosti (i Atu XX) kao i slovo Jupitera; ovo se sada opet u potpunosti odnosi na O.T.O., kao na Dionizijsku Svetkovinu Života. 67=13=4 Dok Svećenik i Svećenica uranjaju Koplje u Pehar, i jedan i drugi u svojim rukama imaju i Koplje i Pehar, opet imamo efekt ogledala; suprotnim rukama drže Pehar, suprotnim rukama drže Koplje; Svećenik vidi Svećenicu, Svećenica vidi Svećenika; svaki od njih je u kontaktu sa svojim SAČ; svaki od njih je u dodiru sa onim što mu ' istinski nedostaje '. Samog Aspiranta možemo promatrati kao bocu, posudu ili pehar; kojeg suština njegovog SAČ ispunjava; svatko od nas je 'žensko' u odnosu na SAČ koji je 'muško'; On nas 'oplođuje' svojim 'sjemenom' 'rađajući' u nama svjesnost koja je u stalnom kontaktu sa Njim dok putujemo od Tipharetha do Heseda, On ' vjenčava ' našu svjesnost, mi smo sa Njim Dvoje u Jednom – Ruža i Križ, ali nismo istovjetni sa našim Gospodom; On nas napušta u Hesedu i čeka nas u Binahu, ako stignemo do Binaha naše postignuće više nije upitno, postali smo jedno sa Njim, Troje u Jednom je tada naše ime – Oko u Trokutu. Nakon uranjanja Koplja u Pehar, Particula ostaje u Vinu; to je simbolika uranjanja duha u materiju. Svećenik i Svećenica su Jedno, Koplje i Pehar su Jedno, Particula i Vino su Jedno. Sada sa jedne strane imamo Pehar, Vino i Particulu; sa druge Pliticu, Sina i Oca. Particulu na vrh koplja stavlja Svećenik svojom desnom rukom, ali sada se desna ruka ne odnosi na Chokhmah i Oca; već na najvišu točku Joda, na stazu Aleph koja povezuje Sephirothe Chokhmah i Kether; a sada je i Koplje u ljevoj ruci Svećenice. Za Particulu smo rekli da predstavlja slovo A, to je slovo Zraka, a Vino možemo poistovjetiti sa Vodom; također slovo A možemo poistovjetiti sa Harpokratom, kao i Vodu sa rijekom Nil; još smo rekli da slovo A možemo poistovjetiti i sa Keterom i Sjemenom.
89

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Pogledati poglavlje 162 Knjige Mudrosti ili Ludosti. (Ovdje treba pažljivo proučiti Knjigu Tota, pogotovo sve što se odnosi na Atu 0.) '...O ti Velika Ludo, Ti Vodo koja si Zrak, u kojoj je rastopljena sva složenost!...' '...Rastvori Biser u Vinskom Peharu; ispij i očituj Vrlinu tog Bisera...' Proučiti poglavlja 207 i 208 iz Knjige Mudrosti ili Ludosti, kao i Atu XIV iz Knjige Tota. Dakle, sadržaj Pehara možemo poistovjetiti sa Obrnutim Pentagramom i Baphometom; prvenstveno stoga jer se tu radi o simbolici uranjanja Duha u Materiju; kao i principima inkarnacije i stvaranja; to je ' pogled ' usmjeren sa Zemlje prema Nebu. Uzmimo da je Vino u Peharu More Binah, Velika Majka: A – ALPh – 111 H – HH – 10 111+10=121=11 na 2 12 + 21 = 33 Značenje broja 121 jest uništavanje idolopoklonstva i idola ( ' Nema Boga osim Čovjeka ', također proučiti Atu XI iz Knjige Tota i opis Pehara koji je tamo dan ), svršetak imena Abramelin ( dovršenje Abramelinove operacije i skok kojim se uklanja ponor između Čovjeka i Boga ), Kraj i krajnost, Ispunjeno je ili Izvršeno je, Zračenje iz nečega ( iz Pehara ), Kovitlajuće kretanje ( IAO kao kovitlajuća Svastika Svijetlosti, Života, Ljubavi i Slobode ), Anđeo koji vlada sa 69 (to je Atu VII, ABRAHADABRA i 418). H – Atu 17 A – Atu 0 17+0=17 – Jarac i IAO kao kovitlajuća Svastika Svijetlosti, Života, Ljubavi i Slobode. (...Knjiga Zakona je Napisana i Skrivena. Aum. Ha. ...) Stoga, kada Svećenik kaže '...neka u mojim ustima(PH) bude suština radosti(Heh) Zemlje (Baphomet)...' čineći križ Peharom nad Svećenicom (na taj način poistovječujući Pehar sa Svećenicom), to je magički skroz ispravno. Možemo reći još koju riječ o dvije polovice Hostije na Plitici. ' ...sa Bes – Na – Maut grudi svoje udaram...' – Bes-Na-Maut je bio otac Ankh-af-naKhonsua – to se odnosi na polovicu Hostije iz desne ruke. '...Mudrošću Ta-Nech čaroliju svoju tkam...' – Ta-Nech je bila majka Ankh-af-naKhonsua – to se odnosi na polovicu Hostije iz ljeve ruke. Svećenik se nakloni Svećenici iz poštovanja i zahvalnosti prema Orlu, te udara svoje grudi (simboliku udarca smo već obradili) dok Svećenica drži Pehar u razini svojih

90

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

grudi. Nakon udarca (ili udaraca u svoje grudi) Svećenik dodiruje Svećenicu između njenih grudi. Sada imamo dvije moguće simbolike; ili 1 udarac i 1 dodir što je 11; ili 3 udarca i 1 dodir što je 31. Brojeve 11 i 31 smo već obradili; nježan dodir za Svećenicu, snažan udarac za Svećenika; opet simbol grudi kao temelja rada, kao i područje manifestacije i djelovanja Lav-Zmije. Sada sljedi kraj Mise koji je identičan početku, ( ' JA sam Alpha i Omega, početak i kraj ' ); na početku Mise je Đakon kao simbol Kamena Mudraca pokrenuo alkemijski proces; sada su na kraju Mise Svećenica i Svećenik ponovno stvorili Kamen Mudraca; sada Svećenik Kopljem, kao i Đakon na početku Glasom, projicira Telemu na Narod u znaku križa, oni mu odgovaraju Agape u simbolu kružnice ili ruže. Sada sljedi pričest Svećenika: ' Euharistika neke vrste treba, nedvojbeno, biti konzumirana svakodnevno od strane svakog Magičara i on je treba držati glavnom hranom svog magičkog života. Ona je od veće važnosti nego bilo koja druga magička ceremonija, jer ona je potpuni krug. Cjelokupna potrošena silina je potpuno reapsorbirana; no vrlina je taj golemi dobitak predstavljen premošćivanjem bezdana između Čovjeka i Boga. Magičar postaje ispunjen Bogom, zasićen Bogom, opijen Bogom. Malo po malo, njegovo tijelo će postati pročišćeno unutrašnjim sjajem božjim; dan za danom, njegov smrtni oblik, odbacujući svoje zemaljske elemente, postati će uistinu, Hram Duha Svetoga. Dan za danom, materija se zamjenjuje duhom, ljudsko božanskim; konačno, promjena će biti potpuna; Bog manifestiran u tijelu biti će njegovo ime. Ovo je najvažnija od svih magičkih tajni, koje su ikada bile ili jesu ili će biti. Za Magičara, tako obnovljenog, postignuće ZIR sa SAČ postaje neminovan zadatak; svaka silina njegove prirode, nesputano, teži toj svrsi i cilju o čijoj prirodi ni Čovjek ni Bog ne mogu govoriti, jer to je beskrajno izvan govora, ili misli ili ekstaze, ili tišine. Samadhi i Nibbana su samo njegove sjene bačene nad Univerzum...'. (Detaljno proučiti MTP, poglavlje XX.) U stavu Horusa Svećenik izgovara '...ne postoji dio mene koji nije od Boga!...' Sada Svećenik odlazi na mjesto ispred Grobnice, i zajedno sa Djecom, Svećenicom i Đakonom oblikuje Križ unutar Hrama; svaki učesnik tokom pričesti, svojim položajem na Križu, simbolizira Ružu. Veo se zatvara. Prvi križ: ' Neka vas Gospod Blagoslovi. ' – Hadit ( 1 ) – Jedno (Đakon) Drugi križ: ' Neka Gospod prosvijetli vaše umove (Pustinjaci,I), utješi vaša srca (Ljubavnici, A) i osnaži vaša tijela (Ljudi Zemlje, O). ' ( 3 ) – Trojstvo (Svećenik) Treći Križ: ' Neka vas Gospod dovede do ispunjenja vaših Istinskih Volja, Velikog Djela, Najvišeg Dobra, Istinske Mudrosti i Savršene Sreće. ' (5) - Pentagram – (Svećenica) - Zvijezda Nepokorene Volje Za sve analize brojeva i simbola korištene su korespondencije i objašnjenja iz Liber 777, Gematrije, Sefer Sefirota, Knjige Laži, Knjige Mudrosti ili Ludosti, MTP – a, Knjige Tota te ostalih Crowleyevih djela. Uputno je još proučiti i sljedeća poglavlja iz Knjige Mudrosti ili Ludosti: 16,44,52,54,65,68,82,83,84,85,86,87,89,95,161,167,173,174,175,191.
91

CRVENI PLAMEN * MISTERIJA MISTERIJE * PRIMJER TELEMITSKOG EKLEZIJSKOG GNOSTICIZMA

Sa engleskog preveo i svojim istraživanjem nadopunio: fr. anonimus

92