Vizualni identitet portala “pasivna kuća.

net”

Branimir Kolarek UMAS 2008/09
mentori: Tomislav Lerotić, Ivica Mitrović, Igor Čaljkušić

Sadržaj

IDENTITET PORTALA “pasivnakuca.net”

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

Zadatak Logo Font Proporcije u odnosu na grid portala Zona oko logotipa u kojoj ne smije biti nikakvih elemenata Aplikacija grida Grid Tipografija Boja Baseline i širina stupca Organizacija elemenata na WEB stranici Organizacija WEB stranice

2

01. Zadatak

IDENTITET PORTALA “pasivnakuca.net”

Cilj je izraditi vizualni identitet koji se referira na održivu gradnju. Primarna aplikacija logotipa je na zaglavlju internet portala.
Pri izradi vizualnog identeta za standard pasivne kuće treba uzeti u obzir njegova obilježja: ─ racionalizam ─ ekologija ─ funkcionalnost ─ modularnost
3

02. Logo

Logo pasivna kuća.net izrađen je za vizualni identitet portala čija je funkcija promovirati sistem gradnje na standardu pasivne kuće. Primarna aplikacija logotipa je u zaglavlju portala. Osnovno obilježje logotipa je modularnost koja se iščitava iz kvadrata od koji je sastavljen. Pošto je primarna aplikacija logotipa na internet portalu, izkonstruiran je kako bi pratio grid internet stranice.
4

03.

IDENTITET PORTALA “pasivnakuca.net”

Font

pasivnakuca.ttf

5

04.

IDENTITET PORTALA “pasivnakuca.net”

Proporcije

50 x

8x

6

04.

IDENTITET PORTALA “pasivnakuca.net”

Proporcije u odnosu na grid portala

10 px

Logo sa popunjenim prazninama

18 px

7

05.

IDENTITET PORTALA “pasivnakuca.net”

Zona oko logotipa u kojoj ne smije biti nikakvih elemenata

3x

2x

3x

2x

8

06.

IDENTITET PORTALA “pasivnakuca.net”

Aplikacija grida

Širina sadržaja stranice je 950 px i pozicioniran je centralno. Logo se pozicionira 36 px prema dole od vrha stranice i krajnje lijevo u odnosu na sadržaj stranice

550 px

78 px

36 px

9

07.

IDENTITET PORTALA “pasivnakuca.net”

Grid
širina: broj kolumni: širina kolumne: razmak između kolumni: visina proreda: 950 px 24 30 px 10 px 18 px

10

08.

IDENTITET PORTALA “pasivnakuca.net”

Tipografija
Paragraf tekst Helvetica 12 px 18 px─prored #000

Navigacija Helvetica bold 12 px 18 px─prored #000

Naslov Helvetica 30 px 36 px─prored #090

Tercijalne informacije Helvetica 10 px 18 px─prored #090

11

09.

IDENTITET PORTALA “pasivnakuca.net”

Boja

#000

#090

#c4d6a0

12

10.

IDENTITET PORTALA “pasivnakuca.net”

Baseline i širina stupca
širina stupca: 550 px prored: 18 px

13

10.

IDENTITET PORTALA “pasivnakuca.net”

Baseline i širina stupca
širina stupca: 550 px prored: 18 px

14

11.

IDENTITET PORTALA “pasivnakuca.net”

Organizacija elemenata na WEB stranici
Zaglavlje logo+primarna navigacija Sekundarna navigacija Tercijalna navigacija

Flash prezentacija

Sadržaj

Potpis

15

12.

IDENTITET PORTALA “pasivnakuca.net”

Struktura WEB stranice
Vijesti Prezentacija Primarni elementi pasivne kuće Forum Dokumenti

Sekundarni elementi pasivne kuće

Prednosti pasivne kuće

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful