Nama : _______________________________________________________

Kelas : ___________________________ Tarikh :______________________
Arahan : Warnakan gambar di bawah dan tulis ayat yang diberikan dengan cantik.Arahan : Warnakan gambar di bawah dan tulis ayat yang diberikan dengan cantik.