You are on page 1of 8

Nama pelajar : .

Kelas : .

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014

BAHASA MELAYU PENULISAN


TAHUN 4
1 JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian

Kod Pemeriksa:

A, Bahagian B dan Bahagian C.


2. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian.
3. Bagi Bahagian B, kamu boleh memilih sama ada menjawab
Soalan 1, Soalan 2 atau Soalan 3.
4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan.
Sekiranya helaian kertas jawapan tida mencukupi, sila
dapatkan kertas jawapan tambahan daripada pengawas
peperiksaan. Kertas jawapan tambahan (jika ada) hendaklah
diikat dan dihantar bersama-sama buku soalan.

Bahagian

No. Soalan

Markah

A
B
C

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.


[Lihat sebelah]

SULIT
BAHAGIAN A
[ Masa yang dicadangkan : 15 minit ]
[ 10 markah ]
Tulis lima ayat lengkap berdasarkan gambar tersebut.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10

BAHAGIAN B
[ Masa yang dicadangkan : 40 minit ]
[ 30 markah ]

Tulis sebuah karangan autobiografi bertajuk Aku Sebuah Basikal.

ATAU

Pada suatu petang, Azmi dan Amir pergi ke pekan untuk berjalan-jalan. Sewaktu mereka
tiba di sebuah selekoh, terdengar suatu jeritan yang kuat. Mereka.

Lengkapkan cerita ini

ATAU

Setiap orang mempunyai cita-cita.


Tulis sebuah karangan yang bertajuk Cita-cita Saya.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

30

Bahagian C
[ Masa yang dicadangkan : 20 minit ]
[ 20 markah ]

Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu
mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Wafi membuat latihan Matematik diberikan oleh gurunya. Dia mahu menyiapkan latihan
itu sebelum keluar bermain dengan rakan-rakannya.
Setelah siap, Wafi meminta kebenaran ibunya untuk bermain bola sepak di padang yang
terletak tidak jauh dari rumahnya. Rakan-rakan Wafi, iaitu Kiran dan Wei Soon sudah
menunggunya di padang. Mereka mengajak Wafi bermain di kawasan padang yang becak.
Wafi tidak bersetuju dengan cadangan rakan-rakannya itu. Wafi mengatakan bahawa jika
dia bermain di dalam becak, sudah pasti pakaiannya akan kotor terkena lumpur. Hal ini akan
menyusahkan ibunya kerana terpaksa mencuci pakaiannya yang berlumpur. Lagipun, tindakan
itu akan mendedahkannya kepada penyakit.
Kata-kata Wafi itu menyedarkan Kiran dan Wei Soon. Mereka pun tidak mahu
menyusahkan ibu masingmasing. Akhirnya, mereka mengambil keputusan untuk bermain di
kawasan yang lebih bersih.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

20