You are on page 1of 3

Kennisportfolio blok 4

Innovatie
Het businessmodel Canvas

Het businessmodel van canvas
Het Canvasmodel bestaat uit vier onderdelen: klantenrelatie, inkomsten, intern bedrijf en kosten. De
vier onderdelen bestaan uit 9 bouwstenen. Bij elk onderdeel wordt de volgende vraag gesteld: Wat
wordt er van mij verwacht?

Trechter model

Trechter model om van gebeurtenissen in je omgeving, naar concrete taken in je organisatie te
komen om hier op in te spelen.

Gebeurtenissen in de omgeving kunnen losse gebeurtenissen zijn maar als ze vaker voorkomen en/of
samenvallen met andere gebeurtenissen dan kan sprake zijn van een trend. Die moet je herkennen.
Vervolgens in kaart brengen. Welke zijn relevant, welke zijn niet relevant. Welke bieden kansen e.d.

Vervolgens doelen stellen: hoe gaan we reageren op de trend. Waar willen we staan over x periode
t.a.v. deze trend. Vervolgens uitvoeren en implementeren.
Recht
Art. 1/ art. 10/ art. 4/ art. 7 auteurswet
Rechten van auteur
Auteursrecht is het uitsluiten recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap
of kunst om dit te openbaren en te verveelvoudigen. Op de verschillende facetten van
auteursrecht hangen nog allemaal weten omheen.
Te gebruiken om te kijken of een auteur op de juiste manier gehandeld heeft.
Octrooirecht
Rijksoctrooiwet art. 4/ art. 6/ art. 7, art. 24/ art. 70/ art. 75 octrooiwet, art. 6:162 BW
Octrooi/ patent
Alleenrecht van de uitvinder om zijn uitvinding commercieel uit te baten. Het is een eigendomsrecht
en hetzelfde als een patent.
Te gebruiken om te kijken of het recht van het octrooi ook goed wordt uitgevoerd.
Merkenrecht
Art. 2.1 e.v. Benelux vedrag intellectueel eigendomsrecht
Merken
Kenmerken om een merk vast te kunnen leggen zijn: het is een teken, een dienst of waar en het
heeft onderscheidend vermogen. Functies van een merk kunnen zijn herkomst, garantie en reclame.
Merkenrecht moet aangevraagd worden. Dit kost geld. Je moet je aanmelden en na de bevestiging
dat alles goed is wordt het merk gedeponeerd. Er kan ook inbreuk worden gemaakt. Vormen hiervan
zijn associatie, piraterij, grappenmakers en ongerechtvaardigd voordeel.
Te gebruiken om te kijken of het merkenrecht op de juiste manier wordt nageleefd.
Handelsnaam
Art. 1 t/m 11 Handelsnaamwet
Handelsnaam
Iedere onderneming die aan het rechtsverkeer deelneemt presenteert zich onder een handelsnaam.
Om overeenstemmende handelsnamen te verkomen is er een wet in het leven geroepen. Het is niet
verplicht je in te schrijven of een depot aan te vragen. In het handelsregister van de Kamer van
Koophandel is dat wel verplicht. Er zijn enkele voorwaarden. Je mag geen handelsnaam voeren die
misleidend is en in strijd is met andere handelsnamen. Het recht is beperkt tot de regio waarin de
handelsnaam wordt gebruikt.
Te gebruiken om te kijken of het handelsnaamrecht op de juiste manier wordt toegepast