16 14

8 15 P E
1 F L O R A F A U N A E K
O B T O
T I E P
2 B I O T I K 10 O M 13 E
S H T P S L
3 K I M I A 6 K A C I P F A T I M A
S 9 K K 12 T L N
T F I T A A C
4 E I S A N R O
E K O S I S T E M A D A N
I O N A G
S K 11 H A
I T A N
5 P E M B A L A K A N
I P
A I
R
Melintang
1. Antara kepentingan tumbuhan semulajadi adalah untuk mengekalkan
2. kompenan mengandungi organisma hidup seperti tumbuhan, haiwan dan manusia.
3. Penggunaan bahan dalam bidang pertanian boleh mencemarkan alam
4 bermaksud interaksi antara benda hidup dengan persekitarannya.
5. Kesan kegiatan boleh memusnahkan hidupan flora dan fauna semulajadi.
6 merupakan salah satu contoh tumbuhan yan g mengandungi nilai perubatan.
7. Penanaman di kawasan cerun tanpa kaedah boleh menyebabkan berlakunya hakisan
Menegak
8. Proses tumbuh-tumbuhan membuat makanannya sendiri
9. Tumuhan yang mengandungi nilai perubatan dipanggil sebagai
10. Tumbuhan semulajadi di kawasan berbukit bertindak sebagai pencegah
11 merupakan salah satu hidupan liar yang dilindungi di Taman Negara Semenanjung malaysia.
12. Kawasan merupakan satu kawasan di mana hujan turun dan terkumpul membentuk saliran
13. Salah satu aktiviti pelancongan yang boleh didapati adalah meniti
14. Taman Negara Mulu, Gua Niah merupakan contoh destinasi terkenal di Malaysia
15. Batuan,tanih, mineral merupakan contoh bagi
16. Pembangunan boleh memusnahkan landskap asal sesebuah kawasan.
H