Latihan Nilai Murni 1

Tuliskan nilai murni yang dapat kamu perolehi daripada ayat-ayat di bawah :
1. Emak sentiasa menyediakan makanan yang berkhasiat untuk kami sekeluarga.
______________
2. Saya menolong emak saya membuat kerja rumah pada masa lapang.
__________________
3. Saya dan adik saya mengulang kaji pelajaran setiap hari. _____________________
. Saya sangat sayang akan keluarga saya. _____________________
!. "yah bekerja bersungguh-sungguh di kilang untuk menyara keluarga.
______________________
#awapan :
1. $enjaga kesihatan
2. %rihatin
3. &ajin
. 'erkasih sayang
!. rajin
Latihan Nilai Murni 2
Tuliskan nilai murni yang dapat kamu perolehi daripada ayat-ayat di bawah :
1. Saya dan rakan sedarjah saya sentiasa datang awal ke sekolah.
(ilai murni : ______________________
2. )uru kelas kami memuji sikap kami yang suka menjaga kebersihan bilik darjah.
(ilai murni : ______________________
3. *ami bersama-sama membersihkan bilik darjah.
(ilai murni : ______________________
. *ami membersihkan bilik darjah pada waktu pagi.
(ilai murni : ______________________
!. $enjaga kebersihan kelas adalah tugas kami setiap hari.
(ilai murni : ______________________
#awapan :
1. $enepati masa.
2. 'ersikap positi+
3. 'ekerjasama
. $enjaga kebersihan persekitaran
!. 'ertanggung jawab
Soalan-soalan Nilai Murni
Nyatakan nilai murni yang terdapat dalam pernyataan di bawah :
1. Pak Ali memberikan buah-buahan yang dipungut di dusunnya kepada anak-anak yatim.
Nilai murni : ___________________

2. Dia membersihkan kawasan dusun supaya pokok-pokok dapat hidup subur.
Nilai murni : ___________________

3. Dia berfikir mengenai cara-cara untuk mengatasi masalahnya.
Nilai murni : ___________________

. Sami menaga anak iran apabila ibubapanya keluar mencari re!eki.
Nilai murni : ___________________

!. Daniel memberitahu irannya mengenai banir di kawasan mereka.
Nilai murni : ___________________

,. "ami sekeluarga memakai taki pinggang keledar semasa duduk di dalam kereta.
Nilai murni : ___________________

-. #indy tidak bersikap sombong apabila memenangi pertandingan menyanyi itu.
Nilai murni : ___________________

.. Pakcik $ing suka menderma kepada orang yang susah.
Nilai murni : ___________________

/. "ami menyambut %ahun &aru #ina bersama keluarga di rumah nenek.
Nilai murni : ____________________

10. "ami menyimpan duit angpau kami di dalam bank untuk kegunaan masa depan.
Nilai murni : _____________________


'awapan :
(. )urah hati
*. )enaga kebersihan dusun
+. &erusaha mencari alan penyelesaian
,. )embantu iran
-. Semangat keiranan
.. )enghargai nyawa
/. &ersikap rendah diri
0. bersikap murah hati
1. mengeratkan hubungan persaudaraan
(2. berimat-cermat
E-melkan 1ni'logThis2*ongsi ke Twitter*ongsi ke 3a4ebook
5inks to this post
&ea4tions:
Latihan Sinonim (B -2)
3sikan tempat kosong di bawah dengam kata sinonim yang betul :
acuan tanggunga
n
merdek
a
betul berair berlumpur lecah

(. basah 4 ___________________
*. beban 4 _____________________
+. bebas 4 _____________________
,. becak 4 ____________________
-. becek 4 ____________________
.. bekas 4 ______________________
/. benar 4 ______________________

'awapan :
(. berair
*. tanggungan
+. merdeka
,. lecah
-. berlumpur
.. acuan
/. betul
E-melkan 1ni'logThis2*ongsi ke Twitter*ongsi ke 3a4ebook
5inks to this post
&ea4tions:
Latihan Sinonim (B-1)
$atihan Sinonim 5& -(6
3sikan tempat kosong di bawah dengam kata sinonim yang betul :
moden raga bah bagus gelora baik bani aman makan
r

(. badai 4 ___________________
*. bagus 4 _____________________
+. bah 4 _____________________
,. bahagia 4 ____________________
-. baham 4 ____________________
.. baik 4 ______________________
/. bakul 4 ______________________
0. banir 4 _____________________
1. baru 4 ________________________

'awapan :
(. gelora
*. baik
+. banir
,. aman
-. makan
.. bagus
/. raga
0. bah
1. moden

E-melkan 1ni'logThis2*ongsi ke Twitter*ongsi ke 3a4ebook
5inks to this post
&ea4tions:
Latihan Sinonim (A-2)
3sikan tempat kosong di bawah dengam kata sinonim yang betul :
peringata
n
uur kuas
a
program alira
n
hala peli
k
langi
t

(. amanah 4 ___________________
*. amaran 4 _____________________
+. aneh 4 _____________________
,. angkasa 4 ____________________
-. arah 4 ____________________
.. arus 4 ______________________
/. aturcara 4 ______________________
0. autoriti 4 _______________________

'awapan :
(. uur
*. peringatan
+. pelik
,. langit
-. hala
.. aliran
/. program
0. kuasa
E-melkan 1ni'logThis2*ongsi ke Twitter*ongsi ke 3a4ebook
5inks to this post
&ea4tions:
Latihan Sinonim (A-1)
3sikan tempat kosong di bawah dengam kata sinonim yang betul :
mili
k
tabia
t
tenan
g
rancanga
n
rapa
t
progra
m
lapi
k
bum
i
taa
t
pelaw
a

(. acara 4 ___________________
*. ada 4 _____________________
+. aak 4 _____________________
,. akrab 4 ____________________
-. akti7iti 4 ____________________
.. akur 4 ______________________
/. alam 4 ______________________
0. alas 4 _______________________
1. aman 4 ______________________
(2. amalan 4 _____________________

'awapan :
(. rancangan
*. milik
+. pelawa
,. rapat
-. program
.. taat
/. bumi
0. lapik
1. tenang
(2. uur
E-melkan 1ni'logThis2*ongsi ke Twitter*ongsi ke 3a4ebook
5inks to this post
&ea4tions:
Latihan Simpulan Bahasa (2)
Padankan Simpulan &ahasa di bawah dengan maksud yang betul :
(. alas perut a. bersiar-siar
*. ambil angin b. makan sedikit untuk menahan lapar
+. ambil berat c. mengambil tahu
,. anak emas d. anak raa daripada permaisuri
-. anak gahara e. anak yang disayangi
.. anak kapal f. orang yang bekera di kapal atau kelasi
/. anak negeri g. membesar-besarkan diri
0. angkat diri h. beredar meninggalkan tempat tersebut
1. angkat kaki i. penduduk tetap yang dilahirkan di negeri itu'awapan :
(. b
*. a
+. c
,. e
-. d
.. f
/. i
0. g
1. h
Padankan Simpulan &ahasa di bawah dengan maksud yang betul :
1. "bu #ahal a. *ebolehan dalam sesuatu bidang
2. ada akal b. orang yang tidak suka perkara baik
3. ada bakat 4. 4ara menyelesaikan sesuatu perkara
. ada hati d. ada keinginan
!. ada jalan e. wajah
,. adu domba +. ada penyelesaian
-. air muka g. menghasut seseorang dengan orang lain
.. ajak-ajak ayam h. ajakan yang tidak bersungguh-sungguh
/. akal belut i. orang yang penuh tipu muslihat
10. akal kan4il j. tipu muslihat yang sangat li4ik 64unning7

'awapan :
(. b
*. c
+. A
,. d
-. f
.. g
/. e
0. h
1.
(2. i
&ahasa )elayu %ahun , : $atihan "ata Adektif
3sikan tempat kosong dengan kata adektif yang betul :

(. &au ikan - ______________
*. &au bunga mawar 8________________
+. &au busuk tandas - ____________
,. &au minyak lama - _______________________
-. &au pakaian - _____________________
.. 9asa madu - ___________________
/. 9asa mangga muda -______________________
0. 9asa pisang - ______________________
1. Suara penyanyi - ___________________
(2. &entuk telur - _____________________
((. &entuk bola - ______________________
(*. %iada rasa - ____________________
(+. 9asa ubat - ____________________
(,. :aah wanita - ______________
(-. "elas yang bising - _____________________
(.. &au yang koyak-koyak - ______________________
(/. :arna pinang masak - _____________________
(0. :arna kelapa muda - ___________________
(1. Sangat gelap - _____________________
*2. Sangat gemuk - _____________________

'awapan :

(. hanyir
*. harum
+. hancing
,. tengik
-. hapak
.. manis
/. masam
0. kelat
1. merdu
(2. buur
((. bulat
(*. tawar
(+. pahit
(,. elita
(-. riuh-rendah
(.. compang-camping
(/. ingga
(0. hiau
(1. gelap-gelita
*2. gemuk-gedempol
Kata Kosa Tahun 4 : Latihan Kata
Hampir Sama Makna

I. Kata Kosa untuk “Masak”

3sikan tempat kosong dengan enis makanan yang sesuai :

(. merebus _______________
*. menanak _______________
+. menggoreng ____________
,. memanggang ____________
-. membakar ______________
.. mengukus _______________
/. menerang ______________

#ontoh awapan :

(. telur
*. nasi
+. pisang
,. ayam
-. roti
.. ikan
/. air

II. Kata Kosa untuk “potong”

3sikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai :

(. menghiris _________________
*. mencencang _______________
+. menyiang _________________
,. menebas __________________
-. menebang _________________
.. menuai ____________________
/. menoreh ___________________
#ontoh 'awapan :

(. bawang
*. daging
+. ikan
,. lalang
-. pokok
.. padi
/. getah

III. Kata kosa untuk “bawa”

3sikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai :
(. menining ____________________
*. menunung ___________________
+. menulang ____________________
,. memikul ______________________
-. menatang _____________________
.. mengepit ______________________
/. mengelik ______________________

#ontoh 'awapan :
(. beg
*. bakul
+. piala
,. beras
-. sedulang air
.. rokok
/. buku
Latihan BM Darah 4 : Latihan Sinonim
(2)
Isikan tempat kosong dengan sinonim yang betul :
(. balik ; _______________
*. bantu ; ______________
+. bendang ; ________________
,. berita ; __________________
-. biak ; ___________________
.. cakap ; __________________
/. cabai ; ___________________
0. bosan ; ___________________
1. binatang ; _________________
(2. bimbang ; _________________

'awapan :
(. pulang
*. tolong
+. sawah
,. khabar
-. pandai
.. kata < tutur < titah
/. cili <lada
0. emu
1. haiwan
(2. risau
Latihan BM Darah 4 : Latihan Sinonim
(1)
3sikan tempat kosong dengan sinonim yang betul :
(. cuai ; _______________
*. agar ; ______________
+. aak ; _______________
,. aar ; _______________
-. akhbar ; ______________
.. bakul ; _______________
/. bah ; _____________
0. awas ; ________________
1. ampun ; _____________
(2. aman ; _______________


'awapan :
(. lalai
*. supaya
+. emput
,. didik
-. surat khabar
.. raga
/. banir
0. hati-hati
1. maaf
(2. damai
Latihan BM Darah 4 : Antonim (2)
3sikan tempat kosong di bawah dengan antonim yang betul :
(. pui ; _______________
*. hitam-legam ; ____________
+. girang ; ______________
,. tahniah ; ________________
-. lau ; ___________________
.. panas hati ; ____________________
/. kedekut ; ____________________
0. langkah kiri ; ____________________
1. huan geremis ; __________________
(2. labuh ; ________________


'awapan :
(. caci
*. putih-melepak
+. sedih
,. tak!iah
-. perlahan
.. seuk hati
/. pemurah
0. langkah kanan
1. huan lebat
(2. singkat 5pendek6
Latihan BM Darah 4 : Antonim (1)
3sikan tempat kosong di bawah dengan antonim yang betul :
(. air pasang ; ___________________
*. selatan ; __________________
+. timur ; ______________
,. keras ; _______________
-. licin ; _______
.. elita ; ____________
/. dingin ; ________________
0. biadap ; ________________
1. mendongak ; ____________________
(2. ke hadapan ; ________________________


'awapan :
(. air surut
*. utara
+. barat
,. lembut
-. kasar
.. hodoh
/. panas
0. sopan
1. menunduk
(2. ke belakang
Latihan Nilai Murni (Baha!ian ")
#$n!an "ontoh %a&apan
Nyatakan nilai murni untuk huraian di bawah :
#ontoh :
Sudir suka bergaul dengan irannya. Nilai )urni :
semangat keiranan
Huraian Nyatakan nilai murni :
Jenny rajin menolong ayahnya menyiram pokok di
halaman rumah.
Raju akan menggosok giginya sebelum tidur
Shah, Kumar dan Kenny beratur ketika menaiki bas
sekolah.
Rosmah menyimpan wang yang diberikan oleh neneknya
di dalam tabung.
Sarimah menggunakan jejantas ketika melintas jalan.
Murirmurid kelas !" menyanyikan lagu Negaraku
dengan penuh semangat.
Setiap hari, Raju mengemas tempat tidurnya sendiri.
#ak "li mengu$apkan terima kasih kepada Melissa
kerana telah membantunya,
#enduduk Kampung Merlimau bergotongroyong
membersihkan taman permainan itu.
%hris belajar bersungguhsungguh untuk mendapat
keputusan yang $emerlang.
#awapan :
Jenny rajin menolong ayahnya menyiram pokok di halaman rumah. membantu
Raju akan menggosok giginya sebelum tidur menjaga kebersihan diri
Shah, Kumar dan Kenny beratur ketika menaiki bas sekolah. berdisiplin & bertatatertib
Rosmah menyimpan wang yang diberikan oleh neneknya di dalam
tabung.
berjimat$ermat
Sarimah menggunakan jejantas ketika melintas jalan.
menjaga keselamatan
diri
Murirmurid kelas !" menyanyikan lagu Negaraku dengan penuh
semangat.
$inta akan negara &
semangat patriotik
Setiap hari, Raju mengemas tempat tidurnya sendiri. berdikari
#ak "li mengu$apkan terima kasih kepada Melissa kerana telah
membantunya,
berterima kasih &
bersyukur
#enduduk Kampung Merlimau bergotongroyong membersihkan
taman permainan itu.
berkerjasama
%hris belajar bersungguhsungguh untuk mendapat keputusan yang
$emerlang.
rajin
BM Tahun 4 : Latihan Sinonim (2)
&) %ahun , : $atihan Sinonim 5*6
3sikan tempat kosong dengan antonim yang betul :
kata= tutur= titah= banir= cili= lada= emu= haiwan= raga= risau= pandai= khabar= sawah=
tolong= pulang= hati-hati= lalai= supaya= emput= didik= surat khabar= damai= maaf
(. balik 4 _____________________
*. bantu4 _____________________
+. cakap 4 _____________________
,. cabai 4 _____________________
-. bosan 4 _____________________
.. binatang 4 _____________________
/. bimbang 4 _____________________
0. biak 4 _____________________
1. berita4 _____________________
(2. bendang 4 _____________________
awapan : (.pulang *.tolong +.kata<tutur<titah ,. cili<lada -.emu
.. haiwan /. risau 0.pandai 1. khabar (2. sawah
E-melkan 1ni'logThis2*ongsi ke Twitter*ongsi ke 3a4ebook
5inks to this post
&ea4tions:
BM Tahun 4 : Latihan Sinonim (1)
&) %ahun , : $atihan Sinonim 5(6
3sikan tempat kosong dengan antonim yang betul :
kata= tutur= titah= banir= cili= lada= emur= haiwan= raga= risau= pandai= khabar= sawah=
tolong= pulang= hati-hati= lalai= supaya= emput= didik= surat khabar= damai= maaf
(. cuai 4 _____________________
*. agar 4 _____________________
+. aak 4 _____________________
,. aar 4 _____________________
-. bakul 4 _____________________
.. bah 4 _____________________
/. awas 4 _____________________
0. ampun 4 _____________________
1. aman4 _____________________
(2. akhbar 4 _____________________
awapan : (. lalai *.supaya +. emput ,.didik -.raga
.. banir /.hati-hati 0. maaf 1.damai (2. surat khabar
E-melkan 1ni'logThis2*ongsi ke Twitter*ongsi ke 3a4ebook
5inks to this post
&ea4tions:
BM Tahun 4 : Latihan Kata A#$kti'
&) %ahun , : $atihan "ata Adektif
Padankan :
(. harum a. baju yang berlubang
*. hanyir b. terlebih garam
+. hapak c. tidak masak (mangga)
,. hancing d. tiada rasa
-. kelat e. bising
.. tengik f. sedih
/. compang-comping g. sangat putih
0. hitam-legam h. sangat hitam
1. putih-melepak i. busuk air kencing
(2. pilu j. wangi
((. riuh k. bau ikan
(*. tawar l. bau busuk kerana simpan lama
(+. masin m. kecil, pendek
(,. masam n. suara penyanyi
(-. kerdil o. lembut (ubi)
(.. hangit p. tidak garing (biskut)
(/. lemau q. bau minyak yang disimpan lama
(0. empuk r. rasa pahit kerana tidak masak (pisang)
(1. merdu s. bau terbakar (nasi)
'awapan :
(. *.k +.l ,. 3 -. r ..> /. a 0. h 1.g (2. f ((. e
(*. d (+. b (,.c (-.m (..s (/.p (0.o (1.n *2.
Latihan kata kosa ( )sikan t$mpat
koson!
Latihan kata kosa – Isikan tempat kosong dengan perkataan yang diberi :
Pemboceng mengkukus menanak menunggang memanat condong
serong mendaki bongkok bengkok rebus menahit
menghiris merebus
(. "akak ______________ air.
*. 3bu _______________ nasi di dapur.
+. Saya suka makan telur _______________ .
,. ?ncik Sudir suka ____________ bukit pada masa lapangnya.
-. Nenek sedang _____________ pau di dapur.
.. Adik suka ______________ basikal di padang.
/. )onyet itu ____________ pokok kelapa.
0. *enapa pokok kelapa tumbuhnya ____________ ke jalanraya8
1. )arisan yang dilukis oleh "li ________________ .
(2. 9rang tua itu ____________ .
((. _____________ motorsikal itu melambaikan tangannya.
(*. (enek _____________ tikar.
(+. 1bu rajin ____________ baju.
(,. 1bu _______________ bawang di dapur.
(-. &esi itu _____________ selepas dilanggar kereta.
*$rk$raan
$atihan "ata "osa , : 'enis-enis Perkeraan
Padankan :
'uruwang @rang yang memimpin sesuatu malis atau acara
'uruukur @rang yang menerima wang
'uruacara @rang yang keranya mengukur tanah 5sur7eyor6
'urua!an @rang yang menteremaahkan percakapan orang
'urubahasa urua!an
'urutulis @rang yang menteremaahkan kata-kata
'uruterbang Pengurus atau pengawai bank
'urutera "erani= urusurat
'urusolek Pemandu kapal terbang
'urubang @rang yang pandai mereka entera= ambatan= dll
'urubank @rang yang menyolek orang
'urubina @rang yang menyelam untuk mencari mutiara
'urucakap @rang yang melatih orang
'urugambar @rang yang merawat orang sakit di hospital
'uruhebah #ameraman 5mo7ie6
'uruual @rang yang beraya menual
'urukamera @rang yang keranya menyiarkan berita dll
'urulatih @rang yang mengambil gambar 5photographer6
'ururawat @rang yang tugasnya memberi keterangan rasmi
'uruselam artitek
'urusawat @rang yang mengurus 5membaiki dll6 pesawat
atau mesin
Latihan Kata Kosa + : %$nis-$nis
*$rk$raan
$atihan "ata "osa + : 'enis-enis Perkeraan
Padankan :
'urubina )odel lelaki
'ururawat $elaki yang melayan penumpang di kapal
terbang
'urutera Perempuan yang melayan penumpang di
kapal terbang
Angkasawan Pemandu kapal terbang
:artawan Arkitek
Nelayan %erlatih dalam hal entera 5engineer6
Seniman $elaki yang pernah ke angkasa lepas
Peragawan Pemberita
Pramugara Penangkap ikan di laut
Pramugari &intang filem lelaki
&iduan Penyanyi lelaki
Pandankan Kosa Kata dengan maknanya :
pembo4eng
9rang yang menaiki bas: teksi: dll
penumpang
$embersihkan kopi: teh dan penapis
6+ilter7
tapis
;uduk di belakang
intai
$engasingkan kulit padi: ka4ang
tonton
$elihat dengan bersembunyi
tampi
$enengok 6pertunjukan7
lebur
'uruk: terlalu lama -< kayu
lapuk
Sudah lama -< pondok
patah
$enjadi 4air 6logam = emas7 = melt
6metal7
belah
$eme4ahkan kayu: kelapa
usang
%e4ah -< gelas ka4a
ayak
%utus -< kayu
ke4ai
$engasingkan -< tepung 6sie>e +lour7
Latihan kata kosa (Latihan Kata Hampir
Sama Makna)
5atihan kata kosa 65atihan *ata ?ampir Sama $akna7
%andankan *osa *ata dengan maknanya :
kukus $emasak air
siang
6steam7
anyam
%otong sisik-sisik ikan:
membersihkan ikan@daging
4ondong
%otong ke4il-ke4il 6daging7
jerang
$emasak nasi
rebus
$enaiki bukit: gunung
tenun
$emasak di dalam air 6telur7
tanak
%otong nipis-nipis
daki
6knitting7
panjat
$embuat tikar: sarung ketupat: bakul
serong
$embuat kain 6songket7
hiris
Tidak lurus -< besi
tunggang
Tidak lurus -< orang
4en4ang
$enaiki kuda: basikal: motosikal
kait
Tidak lurus -< garisan: barisan
bengkok
$enaiki pokok
bongkok
Senget -< bangunan: tiang: pokok
Latihan Kata A#$kti'
Latihan Kata Adjektif (Latihan Objecktif untuk Kata Adjektif)
Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang sesuai.
Soalan pertama berdasarkan gambar di bawah :
(. Pakaian pengemis itu kelihatan _______________ sekali.
A. hodoh &. lusuh #. cantik D. indah
*. ?mak saya menggunakan pisau yang _________ untuk menyembelih ayam.
A. tumpul &. baharu #. taam D. panang
+. &alai polis di kawasan perumahan saya terletak tidak ____________ dari balai bomba.
A. auh &. dekat #. hampir D. samping
,. 9asa peria itu __________ seperti hempedu.
A. manis &. masam #. pahit D. masin
-. *erja yang dilakukan se4ara ___________ tidak akan sempurna jadinya.
". gopoh '. lampat A.4epat ;. 4ermat
.. "da ramai ibu bapa yang datang bertemu dengan saya untuk mengikhtiarkan masalah
anak-anak mereka yang ___________ dan tidak mendengar nasihat mereka.
A. gembira &. degil #. peramah D. berahi
/. Seorang guru perlu mesra: _________ dan juga mudah untuk berkawan dengan
sesiapa saja.
A. degil &. peramah #. gopoh D. elita
0. Pemandangan di &ukit %inggi memang ___________ dan mempersonakan.
A. cantik &. elita #. indah D. dingin
1. Perempuan yang ___________ itu adalah penyanyi terkenal Siti Nurhali!a.
A. indah &. elita #. tegap D. lusuh
(2. $ee #hong :ei mestilah berbadan _______________ untuk menyertai pertandingan
badminton antarabangsa.
A. tegak &. gopoh #. tegap D. cantik
((. Emak saya suka menggunakan pisau yang tajam dan tidak ___________ semasa
memotong sayuran atau daging
". tumpu '. lumpur A. tumpuh ;. tumpul
(*. 9asa buah limau itu ___________ seperti cuka.
A. masin #. manis #. masam D. pahit
(+. %ara penyelidik di SwitBerland telah berjaya menghasilkan robot ___________ untuk
disuntik ke dalam mata tanpa bantuan ubat bius.
". halus '. kasar A. hodoh ;. gopoh
(,. (amun air yang ___________ jangan disangka tiada buaya.
". tenang '. gopoh A. biru ;. lumpur
Soalan (- berdasarkan gambar di bawah :

(-. %intu rumah saya mempunyai ka4a yang berbentuk _____________ .
". bujur '. lonjong A. bulat ;. segi empat
Jawapan : 1.B .! ".# $.! %.# &.B '.B (.! ).B
1*.! 11.+ 1.! 1".# 1$.# 1%.B
Latihan Kata ,an#a
Latihan ,ata -anda
(. ............... merupakan haiwan in7ertebrat pemangsa yang menghasilkan
sutera= dan mempunyai dua tagma= lapan kaki= mulut tidak boleh mengunyah dan tiada
sayap.
A. 'eentik &. $elabah #. 9ama-rama D. Pepiat
*. "nda boleh 4uba membela beberapa ekor ikan pelaga atau gapi untuk mengelakkan
pembiakan ____________ di takung air.
A. eentik &. kekuda #. rama-rama D. pepiat
+. ____________ adalah sejenis menatang yang suka duduk di 4elah-4elah tilam dan
bantal.
A. eentik &. lelabah #. rama-rama D. pepiat
,. Datuk saya sedang menebas ________________ di belakang rumah saya.
A. Semak-samun &. kayu-kayan #. bukit-bukau D. pepara
-. Selepas mencuci pinggan= emak meletak pinggan di atas ____________ .
A. semak-samun &. kayu-kayan #. bukit-bukau D. pepara
.. 'urutera itu menggunakan _____________ untuk melukis sudut 12 darah.
A. Pepara &. kayu-kayan #. Sesiku D. eari
/. Pealan kaki dinasihatkan menggunakan _________________ di alan raya yang sibuk
itu.
A. 'eantas &. ambatan #. eambat D. eari
0. ____________ Puan Siti boleh menaip dengan cepat sekali.
A. 'eari &. ari-emari #. eaki D. lelabi
1. __________ adalah alat berkaki tiga utk menopang papan hitam. 1a just merujuk
kepada kayu utk menahan bumbung rumah atau bahagian senapang atau pistol yg
meledakkan peluru.
". *ekuda '. sesiku A. jejaki ;. gegendang
(2. ______________ yang merentangi jalan kereta api itu penuh sesak dengan kereta.
A. 'eantas &. ambatan #. eambat D. eari
'awapan : (. &= *. A= +. D= ,. A= -. D= .. #= /. A= 0. &= 1. A= (2. A
Latihan *$rkataan Hampir Sama Makna
Latihan Perkataan Hampir Sama Makna
Isikan tempat kosong selepas memilih perkataan yang paling sesuai daripada kurungan :
1. Pak Ali sedang _______________ lalang di belakang rumahnya. (memotong, menebas,
menggerudi, menukul)
2. Niat enam lelaki uba merompak sebuah kedai pa!ak dengan ________________ dinding
premis itu tidak terapai. (memotong, menebas, menggerudi, menukul)
". Nenek saya suka ____________________ tikar untuk kegunaan di bilik tamu. (menganyam,
membuat, mengikat, menyirat)
#. Nelayan itu ___________________ !ala untuk menangkap ikan di laut dalam. (menganyam,
membuat, mengikat, menyirat)
$. %udak yang nakal itu ______________________ burung di dusun Pak &ah. (membuang,
melastik, memukul)
'. Ibu itu _____________ anaknya yang nakal itu. (membuang, melastik, memukul)
(. Pemuda itu biasanya ______________________ bola di padang pada petang hari )abtu.
(membuang, menyepak, mere!am)
*. +apalterbang itu sukar _________________ kerana tiupan angin kuat. (berlabuh, mendarat,
berhenti)
,. Apabila kapal _________________ , kargo akan dikeluarkan dari gudang dan dimuatkan ke
dalam kapal menggunakan kren kapal ataupun kren dok. (berlabuh, mendarat, berhenti)
1-. )udah beberapa kali penunggang motosikal nyaris terbabit kemalangan dengan bas yang
_________________ di tengah laluan. (berlabuh, mendarat, berhenti)
11. ______________ akera ialah aara lontaran yang !uga dipertandingkan dalam )ukan .limpik.
(/e!am, %uang, &empar)
12. 0angan ______________________ sampah di merata1rata tempat. (membuang, mere!am,
melempar, menampak )
1". Pelatih itu menyatakan undang1undang dan peraturan dalam aara _________________ lembing.
(/e!am, %uang, &empar)
1#. %en4uri itu telah _______________ keluar sampul surat berisi wang itu dari keretanya
ketika dalam perjalanan pulang. (membuang, mere!am, melempar, menampak)
1$. %udak itu uba mengait kelapa di atas pokok kelapa yang tinggi _______________ . (melangit,
melambung, meninggi, menggunung)
1'. 2arga getah ____________________ semen!ak kekurangan getah di pasaran antarabangsa.
(melangit, melambung, meninggi, menggunung)
1(. )elepas ban!ir, sampah di ka3asan itu tinggi _________________. (melangit, melambung,
meninggi, menggunung)
1*. %angunan yang ______________ langit itu mempunyai 1-, tingkat. (melangit, melambung,
meninggi, menggunung)
1,. ___________________ asap rokok membahayakan kesihatan. (menyedut, menghirup,
menghidu, merasa)
2-. Ahmad ________________ surat khabarnya di pit lengannya semasa ber!alan. (memasuk,
mengepit, membaa)
0a3apan :
1.menebas 2. 4enggerudi ". 4enganyam #. 4enyirat $. 4elastik '. 4emukul (. 4enyepak
*. 4endarat ,. berlabuh 1-. %erhenti 11. &empar 12. 4embuang 1". /e!am
1#. 4enampak 1$. 4elangit 1'. 4elambung 1(. 4enggunung 1*. 4enakar 1,. 4enghirup
2-. mengepit
Latihan Nilai Murni
(yatakan nilai murni yang terdapat dalam pernyataan di bawah.
Aontoh :
Sudir suka bergaul dengan jirannya. (ilai $urni : semangat kejiranan
%ontoh Nilai Murni
Guru itu menghukum semua murid yang telah membuat salah.
Anis memberikan susu kepada anak kucing yang dijumpainya.
Azizah menyelamatkan seekor kuching yang terjatuh di dalam longkang.
Dheva kasihan melihat peminta sedekah itu lalu menghulurkan wang
sebanyak RM.!!.
"emua penduduk kampung bergotong#royong untuk memerangi penyakit
denggi dari merebak.
$udak itu membuat kerja rumah sendiri% tanpa suruhan ibu.
$udak yang berumur & tahun itu boleh menukar baju and seluar sendiri.
Abu akan memastikan dia akan sampai he sekolah sebelum loceng
berbunyi.
'ohan beratur ketika membeli ticket wayang bersama dengan kawannya.
$ila 'oshua berbasikal ke sekolah% dia mengelakkan lorong#lorong kecil
yang sunyi.
(alina membawa bekalan nasi lemak ke sekolah.
)umar menyimpan wang sakunya di dalam tabung.
Rena menyimpan wang saku yang dikumpulnya di bank.
"ikap boros ketika berbelanja perlu dielakkan ketika berbelanja.
Ravi mengucapkan terima kasih kepada pemandu bas sebelum turun dari
bas itu.
*ee +hong ,ei tidak berputus asa tetapi berlatih dengan lebih gigih apabila
kalah dalam pertandingan badminton itu.
Amir mendeklamasikan sajak -Merdeka. dengan penuh semangat.
Negara kita telah merdeka pada /0 1gos 0234.
"emua murid berdiri tegak ketika lagu Negaraku dinyanyikan.
,illiam suka membaca buku untuk meluaskan pengetahuannya.
)im "eng mendengar nasihat ibu bapanya.
1mari sentiasa mengingati pesanan ibunya agar tidak bermain di tepi jalan
raya.
5emuda itu terjun ke dalam sungai untuk menyelamat budak yang terjatuh
ke dalam sungai itu.
"uria mencuci basikalnya yang kotor.
Ah +hong bercakap benar mengatakan bukan dia mengambil wang itu.
Dia memulangkan wang yang dijumpainya kepada guru yang bertugas.
Alia membuat ulang kaji pelajaran di perpustakaan sekolah.
Amirul akan menyiapkan kerja sekolahnya selepas makan tengah hari.
Mereka membaca buku di perpustakaan.
"emua murid#murid berdiri tegak ketika menyambut ketibaan pemimpin
Negara ke sekolah.
6olong senyap sewaktu berada di dalam kelas.
"ami membuang sampah ke dalam tong sampah.
7atimah sentiasa mengamalkan makan makanan yang berkhasiat and
seimbang.
"ara suka makan makanan yang berkhasiat.
)es penderaan kanak#kanak kian merunsingkan masyarakat Malaysia pada
hari ini.
89brahim%ambillah wang ini buat belanja8%kata Ah +hong apabila melihat
9brahim tidak makan apa#apa semasa rehat kerana tidak membawa wang
saku.
,innie membetulkan kesilapan kawannya.
6ina tidak marah walaupun kawannya datang lewat ke majlis
perkahwinannya.
5enduduk )ampung "ungai )ertas bergotong#royong membersihkan
kawasan masjid.
5uan "iti memberi sepiring kuih karipap kepada jirannya.
Ali berkawan tanpa mengira bangsa dan agama.
#awapan :
%ontoh Nilai Murni
Guru itu menghukum semua murid yang telah membuat salah. adil : saksama
Anis memberikan susu kepada anak kucing yang dijumpainya. baik hati
Azizah menyelamatkan seekor kuching yang terjatuh di dalam longkang. baik hati
Dheva kasihan melihat peminta sedekah itu lalu menghulurkan wang
sebanyak RM.!!.
baik hati
"emua penduduk kampung bergotong#royong untuk memerangi penyakit
denggi dari merebak.
bekerjasama : bergotong#
royong
$udak itu membuat kerja rumah sendiri% tanpa suruhan ibu. berdikari
$udak yang berumur & tahun itu boleh menukar baju and seluar sendiri. berdikari
Abu akan memastikan dia akan sampai he sekolah sebelum loceng
berbunyi.
berdisiplin : bertatatertib
'ohan beratur ketika membeli ticket wayang bersama dengan kawannya. berdisiplin : bertatatertib
$ila 'oshua berbasikal ke sekolah% dia mengelakkan lorong#lorong kecil
yang sunyi.
berhati#hati :
berwaspada : cermat
(alina membawa bekalan nasi lemak ke sekolah. berjimat#cermat
)umar menyimpan wang sakunya di dalam tabung. berjimat#cermat
Rena menyimpan wang saku yang dikumpulnya di bank. berjimat#cermat
"ikap boros ketika berbelanja perlu dielakkan ketika berbelanja. berjimat#cermat
Ravi mengucapkan terima kasih kepada pemandu bas sebelum turun dari
bas itu.
bersopan : beradab :
berbudi bahasa
*ee +hong ,ei tidak berputus asa tetapi berlatih dengan lebih gigih apabila
kalah dalam pertandingan badminton itu.
cekal : keazaman :
berazam
Amir mendeklamasikan sajak -Merdeka. dengan penuh semangat.
cinta akan negara :
semangat patriotik
Negara kita telah merdeka pada /0 1gos 0234.
cinta akan negara :
semangat patriotik
"emua murid berdiri tegak ketika lagu Negaraku dinyanyikan.
cinta akan negara :
semangat patriotik
,illiam suka membaca buku untuk meluaskan pengetahuannya. cinta ilmu
)im "eng mendengar nasihat ibu bapanya. hormat% taat
1mari sentiasa mengingati pesanan ibunya agar tidak bermain di tepi jalan
raya.
patuh
5emuda itu terjun ke dalam sungai untuk menyelamat budak yang terjatuh
ke dalam sungai itu.
keberanian : berani
"uria mencuci basikalnya yang kotor. )ebersihan
Ah +hong bercakap benar mengatakan bukan dia mengambil wang itu. kejujuran : jujur
Dia memulangkan wang yang dijumpainya kepada guru yang bertugas. kejujuran : jujur
Alia membuat ulang kaji pelajaran di perpustakaan sekolah.
kerajinan : rajin : ringan
tulang
Amirul akan menyiapkan kerja sekolahnya selepas makan tengah hari.
kerajinan : rajin : ringan
tulang
Mereka membaca buku di perpustakaan.
kerajinan : rajin : ringan
tulang
"emua murid#murid berdiri tegak ketika menyambut ketibaan pemimpin
Negara ke sekolah.
menghormati
6olong senyap sewaktu berada di dalam kelas. patuh% menghormati guru
"ami membuang sampah ke dalam tong sampah.
menjaga kebersihan
persekitaran
7atimah sentiasa mengamalkan makan makanan yang berkhasiat and
seimbang.
menjaga kesihatan
"ara suka makan makanan yang berkhasiat. menjaga kesihatan
)es penderaan kanak#kanak kian merunsingkan masyarakat Malaysia pada
hari ini.
peka kepada isu#isu sosial
89brahim%ambillah wang ini buat belanja8%kata Ah +hong apabila melihat
9brahim tidak makan apa#apa semasa rehat kerana tidak membawa wang
saku.
prihatin
,innie membetulkan kesilapan kawannya. prihatin
6ina tidak marah walaupun kawannya datang lewat ke majlis
perkahwinannya.
sabar
5enduduk )ampung "ungai )ertas bergotong#royong membersihkan
kawasan masjid.
semangat kejiranan
5uan "iti memberi sepiring kuih karipap kepada jirannya. semangat kejiranan
Ali berkawan tanpa mengira bangsa dan agama. toleransi : bertolak ansur
Latihan )m-uhan - )sikan t$mpat
koson! #$n!an im-uhan .an! s$suai
Latihan Imbuhan
&ubuh imbuhan yang sesuai pada kata dasar yang diberikan dalam ayat.
(. _____________ 5tulis6 yang terkenal itu sepupu saya.
*. Adik sedang ______________ 5tulis6 sepucuk surat kepada kawannya di Amerika.
+. %olong _____________________ 5letak6 beg ini di atas mea itu.
,. 9umah Ali _____________________ 5letak6 di atas bukit.
-. 'angan ___________________ 5dekat6 pemuda itu kerana dia kepala angin.
.. "nda seharusnya tahu kalau sebuah planet berukuran sangat besar
________________ 6dekat7 'umi.
/. __________________________ 6pamer7 itu akan diadakan selama sebulan.
0. Tolong _____________________ 6pamer7 lukisan itu di ruang tamu.
1. "li ______________________ 6pamer7 hasil kra+ tangannya di %usat %ameran
*u4hing.
(2. ______________________ 6latih7 yang diberi oleh Aikgu 1smail sangat merunsingkan.
((. 'udak-budak itu sedang ____________________ 6latih7 olahraga di Stadium 'ukit
#alil.
(*. Cntuk mahir bersilat kita perlu _______________ 6latih7.
(+. #urulatih itu __________________ 6latih7 pasukan keranjang sekolah saya.
(,. "bang saya sedang menyiapkan ___________________ 6tugas7 yang diberikan oleh
guru.
(-. Pelajar dialu-alukan berjumpa dengan guru ________________ (tugas) andainya
terdapat sebarang masalah.
(.. Bapa saya menerima ______________ (rawat) di klinik kesihatan.
(/. Doktor itu sedang __________________________ (rawat) ayah saya yang sakit tenat.
(0. *os ____________________ 6rawat7 penyakit kanser dianggarkan di antara &$0:000
hingga &$300:000.
'awapan : (. Penulis= *. )enulis= +. $etakkan= ,. %erletak= -. Dekati= .. )endekati= /.
Pameran=
0. Pamerkan= 1. )emamerkan= (2. $atihan= ((. &erlatih= (*= berlatih= (+. )elatih= (,.
%ugasan=
(-. &ertugas= (.. 9awatan= (/. )erawat= (0. rawatan=
Latihan )m-uhan
Latihan Imbuhan
Pilih imbuhan yang sesuai :
(. "awan saya telah _____________________ dalam kemalangan alan raya semalam.
A. penglibatan &. melibatkan #. terlibat D. dilibatkan
*. Sekolah saya mempunyai banyak ____________________ untuk sukan.
A. termudah &. kemudahan #. dimudahkan D.
memudahkan
+. Saya telah _______________ acara lumba lari pada Aari Sukan yang lalu.
A. serta &. sertai #. sertakan
,. )ak Bayah mahir ________________________ bau kurung Pahang.
A. menahit &. diahitkan #. ahitan D. pengahitan
-. )ereka ________________ sedang bermain konda-kondi di halaman rumah.
A. terenam &. keenam #. berenam D. perenam
.. "akak :ong Si #hong sedang _________________ sangkar arnab kesayangannya
itu.
A. dibersihkan &. pembersih #. kebersihan
D. membersihkan
/. "arim tidak ___________ kakaknya dalam pelaaran.
A. pandaikan &. memandai #. sepandai ?. dipandaikan
0. %anah yang ______________ itu akan dibangunkan tidak lama lagi.
A. membiar &. terbiar #. dibiar D. biaran
'awapan :
(. # *. & +. & ,. A -. # ..D /. # 0. &