INSTRUMEN CONTOH

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENTAKSIRAN PERINGKAT MENENGAH RENDAH
PENTAKSIRAN PUSAT 2014

MATA PELAJARAN
KERTAS 1
UJIAN BERTULIS

Bahagian A1a) Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan bahasa penggunaan imbuhan.
Betulkan kesalahan tersebut pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu
menyalin ayat itu semula.

i) Pihak berkuasa telah berjaya mengesan tempat sembunyi pendatang tanpa izin
yang wujud di negara kita.

_______________________


ii) Anggota masyarakat Kampung Muhibah menunjukkan kerjasama yang erat
dalam usaha kumpulkan dana bagi membantu mangsa kebakaran.

_______________________


iii) Kejohanan olahraga yang diada secara dwitahunan oleh sekolah itu
dilangsungkan dengan meriah.

_______________________


1b) Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan. Betulkan kesalahan
tersebut pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu
semula.

i) Untuk memastikan anak-anak berjaya dalam pelajaran, ibubapa hendaklah
menggembleng usaha dengan pihak sekolah.

_______________________


ii) Aktiviti ko-kurikulum yang dijalankan di sekolah dapat menangani masalah
sosial dalam kalangan murid-murid.

_______________________


iii) Kejohanan olahraga yang diadakan secara dwi tahunan oleh sekolah itu
dilangsungkan dengan meriah.

_______________________
1c) Cerakinkan ayat-ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal. Tulis jawapan
anda pada ruang jawapan yang disediakan.


i) Encik Azman ke pejabat atau pulang ke rumah?

a) ______________________________________________________________

b) ______________________________________________________________ii) Hanisah mengambil beg lalu masuk ke dalam kereta.

a) ______________________________________________________________

b) ______________________________________________________________


iii) Nazri sedar bahawa dia telah melakukan kesilapan terhadap ibunya.

a) ______________________________________________________________

b) ______________________________________________________________


1d) Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan gambar tersebut, tulis tiga
peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut.


i. ____________________________________________________________

____________________________________________________________


ii. ____________________________________________________________

____________________________________________________________


iii. ____________________________________________________________

____________________________________________________________

2a) Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan
yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.Telah genaplah empat puluh hari empat puluh malam. Maharaja
Marakarma dan isterinya dihias dengan selengkapnya, dinaikkan ke atas
perarakan panca persada tujuh tingkat, dihadap oleh segala raja, dan anak dara
yang memegang puan. Kemudian diarak berkeliling negeri Mercu Indera tujuh
kali. Maharaja Kisna Indera, Mengindera Dewa, raja Mengernalelaa, dan Raja
Dikar Agas Peri pun menunjukkan kesaktian masing-masing, seperti Maharaja
Kisna Indera memanah ke udara, turun hujan bunga rampai. Mangindera Dewa
juga memanah ke udara, turun pula hujan air mawar, panah raja Mengernalelaa
dapat mengeluarkan cahaya matahari, dan Dikar Agus Peri memanah ke udara,
turun hujan permata ratna mutu manikam.
Segala raja, menteri dan rakyat sekalian di negeri Mercu Indera
menjunjung duli dan berdoa semoga Sultan Maharaja Marakarma dan Tuan
Puteri Cahaya Khairani menjadi raja di dalam negeri Mercu Indera itu.


(Dipetik daripada prosa klasik Hikayat
Marakarma, Antologi Harga Sebuah Lukisan,
Tingkatan 3, Dewan Bahasa dan Pustaka)
i) Nyatakan unsur-unsur kesaktian yang diperlihatkan oleh beberapa watak yang
terdapat dalam petikan prosa di atas?
[3 markah]
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


ii) Petikan prosa di atas menggambarkan sebahagian daripada upacara pertabalan diraja.
Apakah perkara-perkara yang dilakukan dalam upacara tersebut?
[3 markah]
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


iii) Pada pendapat anda, mengapakah raja-raja pada zaman dahulu memiliki ilmu
kesaktian?
[4 markah]
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
2b) Baca puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya
dengan menggunakan ayat anda sendiri.
PANTUN EMPAT KERAT
(Berjimat Cermat)

Pergi belukar memasang pikat,
Pulangnya lewat di hujung petang;
Jikalau sentiasa berjimat cermat,
Rezeki secupak terasa gantang.

Indah nian pemandangan dunia,
Dari timur hingga selatan;
Sikap berjimat amalan mulia,
Orang boros sahabat syaitan.

Masak ranum buah ara,
Jatuh sebiji di atas papan;
Jika berjimat setiap perkara,
Pasti terjamin masa hadapan.

Sungguh pahit buah peria,
Dimakan juga dibuat sayur;
Membesar belanja sikap sesia,
Hanya menambah beban kewangan.

Singgah berehat di Kota Lama,
Kuih dijamah air dihirup;
Berjimat cermat suruhan agama,
Jika diamal sejahteralah hidup.


(Dipetik daripada antologi Kasut Kelopak
Jantung, Tingkatan 1, Dewan Bahasa dan
Pustaka)i) Berdasarkan puisi di atas, nyatakan faedah-faedah yang diperoleh daripada amalan
mulia.
[3 markah]

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ii) Sesebuah puisi dihasilkan dengan penggunaan gaya bahasa yang menarik.

Berdasarkan puisi di atas, berikan dua gaya bahasa yang menarik berserta dengan
contoh yang sesuai.
[3 markah]

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

iii) Pada pendapat anda, apakah cara-cara untuk mengeratkan hubungan persahabatan
dalam kalangan kanak-kanak?
[4 markah]

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
3. Lihat carta piramid makanan di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang
terdapat dalam carta tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah
perkataan.

Bahagian BGambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada destinasi pelancongan di Malaysia.
Anda boleh memilih untuk menjawab sama ada Soalan 1 atau Soalan 2. Panjang karangan
anda hendaklah tidak kurang daripada 180 patah perkataan.


DESTINASI PELANCONGAN
DI MALAYSIA


Soalan 1
Ceritakan pengalaman anda semasa melawat ke destinasi pelancongan yang terkenal di
negara kita.

atau

Soalan 2
Kelab Pelancongan sekolah anda telah mengadakan lawatan ke destinasi pelancongan
terkenal di negara kita. Sebagai Setiausaha Kelab Pelancongan, anda diminta untuk membuat
laporan tentang lawatan tersebut.
Sediakan laporan itu selengkapnya.KERTAS SOALAN TAMAT