You are on page 1of 64

Hazrlayanlar

Tuncay ZTRK
Sezgin AKAY
Abdullah YT
Bekir GL
Hseyin KAN
M. Azat BOZTA
Ahmet MAKAN
Baykal BULUT
Danma Kurulu
Prof. Dr. Cihan OKUYUCU
Prof. Dr. Ali Fuat BLKAN
Yrd. Do. Dr. Hseyin ZCAN
Orhan KESKN
Deerlendirme Kurulu
Salih GN
Semih KAYA
Ahmet BLGN
Ahmet ETNKAYA
Hasan Hseyin DEMR
Hayrettin TUNCEL
Abdullah SKER
Ercan TAKIN
Ali KURT
Ercan TAPSIZ
Yakup KARATOSUN
Ali ZORLU
Kapak ve Sayfa Tasarm
Murat ALTINDA
Ycel AKINCI
Resimleyenler
mam CC
Mustafa Afin GRLER
Seslendirenler
Fatma GKBULUT
Yayna Hazrlk
Zambak Dizgi ve Grafik
Film k
S.G.S.M.
Bask-Cilt
alayan A.. - Austos 2007
ISBN: 975-266-617-7

Bu kitabn tamamnn ya da bir ksmnn, kitab yaynlayan irketin nceden


izni olmakszn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayt sistemi ile oaltlmas, yaymlanmas ve depolanmas yasaktr. Bu kitabn tm
haklar, Copyright Zambak Basm Yayn Eitim ve Turizm letmeleri
Sanayi Ticaret A.. ye aittir.

Bu kitabn hazrlanmasnda Trk Dil Kurumunun


ml Klavuzu (2004) esas alnmtr.

Bulgurlu Mah. Libadiye Cad.


Haminne emesi Sok. Baran Merkezi Nu. 20 34696
SKDAR-STANBUL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.K. 198
81020 ACIBADEM-STANBUL
telefon : (0.216) 522 09 00 (Pbx)
w w w. d i l s e t . c o m
fax
: (0.216) 443 98 39

N SZ
Dnyann geni bir blgesinde konuulan Trke, olduka eski bir kltr zeminine sahiptir.
Yeni sosyal ve siyas gelimelerle birlikte nem kazanan Trk dili ok farkl corafyalarda ilgi
ile karlanmakta ve bunun sonucu olarak Trke renme talepleri de gittike artmaktadr.
Trke, artk ada diller arasnda yer alan, yurt iinde ve yurt dnda zellikle yabanclarn renmeye altklar dnya dillerinden biri hline gelmitir. te bu taleplerin
karlanmasna ynelik olarak modern eitim ve retim metotlar nda, ada bir yaklamla Trke retimi kitaplarnn hazrlanmas bir gereklilik hline gelmitir.
Bilimsel aratrmalar nda hazrlanan Ebru Trke retim Setinde; dil, kltr, konu,
ekil ve grnt btnlne ok nem verilmitir. Geni aratrma ve tecrbelere dayanlarak
hazrlanan bu sette Trkenin en etkili metotlarla retilmesi hedeflenmitir.
Trke renmeyi zevkli hle getirmek ve dili kltr unsurlaryla bir arada retmeyi salamak Ebru Trke retim Setinin en nemli amalarndandr.
Bu set, farkl alglama biimlerine gre grsel, iitsel ve kinestetik zelliklere sahip renci kitlesinin eitliliine uygun bir yaklamla hazrlanmtr. Bylece farkl kavrama dzeylerinin dil renme becerileri de gzetilmitir.
Kitaplar, grsel malzeme bakmndan da desteklenerek kolay ilenebilir bir tarzda dzenlenmitir. Trkenin zenginliini, anlam ve ifade derinliini yanstan rnekler verilmek suretiyle, kitaplardaki kltrel unsurlar da rencilerin dikkatine sunulmutur.
Ebru Trke retim Setinin Trke renmek isteyenlere faydal olacana inanyoruz.

Dilset Yaynlar

iindekiler
Konu

Konu

Konu

Konu

1
2
3
4

Odanda Neler Var?Sayfa 6-11

Evin Blmleri ve Ev Eyalar


Sfatlarda Derecelendirme
Geni Zaman (Olumlu)
Belirtili sim Tamlamas

Ahmet Bey Kim?

Sayfa 12-17

 Aile ve Akrabalar
 Geni Zaman (Olumsuz, Soru)

Nereye Gidiyorsun?

Sayfa 18-23

 Yer-Y
Yn tarifi
 smin Ynelme (-a
a, -e
e) Hli
 smin Ayrlma (-d
dan, -d
den) Hli

Kendini Nasl Hissediyorsun?Sayfa 24-29

Vcudumuz
Salk
smin Belirtme (-ii) Hli
Gereklilik Kipi (Olumlu, Olumsuz)

Genel Deerlendirme-1

Sayfa 30-31

Konu

Konu

Konu

Konu

5
6
7
8

Manavdan Ne Alacaksn?

Sebzeler ve Meyveler
Pazarda Alveri
Gelecek Zaman (Olumlu)
Sessiz Yumuamas

Ceketin Fiyat Ne Kadar?Sayfa 32-37

Sayfa 38-43

Kyafetler
Renkler
Gelecek Zaman (Olumsuz, Soru)
hem... hem... / ne... ne... Balalar

Yarn Hava Nasl Olacak?

Sayfa 44-49

 Hava Durumu
 Belgisiz Zamirler
 smin Eitlik (-cca, -cce) Hli

Tatilde Ne Yapacaksn?

Sayfa 50-55

 Tatil ve Bo Zaman Etkinlikleri


 Belgisiz Sfatlar
 smin Vasta (-iile) Hli

Genel Deerlendirme-2

Sayfa 56-57

KELMELER
1. Dinleyiniz.

2. Dinleyiniz ve yaznz.
Salon
Mutfak
Garaj
Yatak odas
Bahe
Banyo
3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

KONU 1
OKUMA-ANLAMA
1. Diyalou okuyunuz.
Semra : Eviniz nerede Hlya?
Hlya : Evimiz Cumhuriyet Mahallesinde.
Semra : Eviniz ka odal?
Hlya : Evimiz odal.
Semra : Odanda neler var?
Hlya : Odamda masa, sandalye, bilgisayar, dolap ve yatak var. Senin odanda neler var?
Semra : Benim odamda yatak, dolap, masa ve
sandalye var. Bilgisayarm salonda. Masann stnde.
2. Semra ile Hlyann odalarnda neler var?
aretleyiniz. ()
Semrann Odas

Hlyann Odas

Masa
Sandalye
Bilgisayar
Dolap
Yatak
3. rnekteki gibi cmleler yaznz.
rnek : Semrann odasnda masa var.
1.
2.
3.
4.
5.

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

RNEKLEME
Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

A: Yatan nerede?
B: Yatam yatak odasnda.
Uygulama
..................................................................

A: Televizyon nerede?
B: Televizyon salonda.
Uygulama
..................................................................

A: Kitaplk nerede?
B: Kitaplk oturma odasnda.
Uygulama
..................................................................

A: Buzdolab nerede?
B: Buzdolab mutfakta.
Uygulama
..................................................................

4. Sorular cevaplaynz.
1. Hlyann evi nerede?
................................................................
2. Hlyann evi ka odal?
................................................................
3. Hlyann odasnda neler var?
................................................................
4. Semrann odasnda neler var?
................................................................
5. Semrann odasnda bilgisayar var m?
................................................................

DNLEME
1. Dinleyiniz.
2. Tekrar dinleyiniz. Boluklar doldurunuz.
Benim adm Fatih. 14 yandaym. Benim ok
dzenli bir odam var. Odamda ..............., dolap,
bilgisayar masas, ..............., televizyon ve
............... var.
Yatam, pencerenin yannda. ....................
yatamn karsnda masann stnde. Ben odam
her gn temizlerim. Benim odam en dzenli
odadr.
3. Resimlere uygun kelimeler yaznz. Fatihin
odasnda hangi eyalar var? aretleyiniz. ()

KONUMA

4. Doru mu yanl m? (D/Y)


1. ( ) Fatihin odas ok danktr.
2. ( ) Fatihin odasnda televizyon yok.
3. ( ) Bilgisayar, masann stnde.
4. ( ) Pencerenin yannda yatak var.

5. ( ) Fatih, her gn odasn temizler.

1. Diyalou okuyunuz.
Erol : Eviniz nerede?
Levent : Evimiz Bursada.
Erol : Eviniz ka katl?
Levent : Evimiz iki katl.
Erol : Evinizin bahesi var m?
Levent : Evet, evimizin byk bir bahesi var.
Erol : Evinizin garaj var m?
Levent : Hayr, evimizin garaj yok.
2. Benzer diyaloglar kurunuz.
3. Arkadanzn evini anlatnz.
rnek: Levent, Bursada yayor. Onlarn byk
bir bahesi var. Leventin evinde garaj yok.

KONU 1
YAZMA
1. Sorular cevaplaynz.
1. Odanzda hangi eyalar var?
................................................................
2. Salonunuzda neler var?
................................................................
3. Evinizin mutfanda neler var?
................................................................
4. Yatak odanzda neler var?
................................................................
5. Eviniz ka odal?
................................................................

DL BLGS
1. SIFATLARDA DERECELENDRME
gzel
kt
geni

daha

gzel
kt
geni

en

gzel
kt
geni

rnek:
A: Evinizin en gzel odas hangisidir?
B: Evimizin en gzel odas salondur.
A: Salon mu daha geni, ocuk odas m?
B: Salonumuz daha genitir.

2. Sorular cevaplaynz.
rnek: Ku aacn stnde.
1. Kedi nerede? (Masa-sol)
................................................................
2. Aye nerede? (Masa-arka)
................................................................
3. Bebek nerede? (Masa-sa)
................................................................
4. Vazo nerede? (Masa-st)
................................................................
5. Sandalye nerede? (Masa-alt)
................................................................
3. Cmleleri kendi dilinize eviriniz.
1. Bizim evimiz odal.
................................................................
2. Salonumuzda kitaplk ve koltuk takm var.
................................................................
3. Televizyon, oturma odasnda.
................................................................
4. Pencerede perde var.
................................................................
5. Buzdolab ve frn mutfakta.
................................................................

2. GEN ZAMAN (OLUMLU)


Yapl: Fiil+-r, (-ar, -er, -r, -ir, -ur, -r)+ahs eki
rnek: Genellikle saat 7:00de kalkarm.
Hasan, her gn spor yapar.
Can saat 22:30da uyur.
temizlemek

dzenlemek

Ben

temizlerim

dzenlerim

Sen

temizlersin

dzenlersin

temizler

dzenler

Biz

temizleriz

dzenleriz

Siz

temizlersiniz

dzenlersiniz

Onlar temizlerler

dzenlerler

3. BELRTL SM TAMLAMASI
Babamn

antas

Tamlayan

Tamlanan

rnek: Fatihin bilgisayar masann stnde.


Evimizin garajnda arabamz var.
Evimizin bahesinde top oynarz.
Ahmetin odas ok dzenlidir.

DEERLENDRME

4. Kelimeleri uygun kmeye yaznz.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Doru mu yanl m? (D/Y)


(
(
(
(

)
)
)
)

Banyo
Aa
Garaj
Televizyon

kvet
oda
bahe
oturma odas

1.
2.
3.
4.

televizyon
aa
buzdolab
masa
sandalye
kitaplk
bilgisayar
I
hal
DAS

O
1
A
M ................

................
................

BA
H

2 ............
E

............
............

.....................
.....................
.....................
.....................
...................

lavabo
kulbe
havuz
ekyat
bulak makinesi
garaj
salncak

................
................
................

............
............
............
............
............
............

............
............
............

M
U
T

AK
F

1. Televizyon nerede? (oturma odas)


................................................................
2. Buzdolab nerede? (mutfak)
.................................................
3. Araba nerede? (garaj)
.................................................
4. Ku nerede? (balkon)
.................................................
5. Eviniz nerede? (Mahmut Bey Mahallesi)
.................................................

OT
U

2. Sorular cevaplaynz.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

.....................
.....................
.....................
.....................
...................

5. Resimlere baknz. Sorular cevaplaynz.


3. Sorular resme bakarak cevaplaynz.
1.
2.
3.
4.
5.

10

Szlk nerede?
............................................
anta nerede?
............................................
Saat nerede?
............................................
Kitaplar nerede?
............................................
Gitar nerede?
............................................

1. A: Buras neresi?
B : ....................

2. A: Buras oturma
odas m?
B : ....................

3. A: Buras banyo mu?


B : ....................

4. A: Buras hangi
oda?
B : ....................

5. A: Buras yatak
odas m?
B : ....................

KONU 1

ki resim arasndaki be fark bulunuz. rnekteki gibi yaznz.


rnek: Birinci resimde, duvarda tablo var. kinci resimde tablo yok.

1.
2.
3.
4.
5.

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

R E S M L

S Z L K

BUZDOLABI

HALI

TELEVZYON

KOLTUK

PERDE

DOLAP

TENCERE

FIRIN

AYDANLIK

RADYO

11

KELMELER
1. Dinleyiniz.

Anne

Fatma

12

Babaanne

Dede

Baba

Hala

Karde

2. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

Amca

KONU 2
OKUMA-ANLAMA
1. Metni okuyunuz.
BENM A LEM
Benim adm Selim. Ben Bursalym. On yandaym. Lise birinci snfta okuyorum. Pilot
olmak istiyorum.
Babamn ad Selman. Babam doktor. Hastanede alyor. O,
krk be yanda.
Annemin ad Halime.
Annem, ev hanm.
Annem krk iki yanda.
Benim iki kardeim var. En kk kardeim smail, be yanda. Kz kardeim
Hande, sekiz yanda.
O, ikinci snfta okuyor.
Hande, ok alkan bir
renci. Hande de babam gibi doktor olmak
istiyor.

2. Cmleleri tamamlaynz.
1. Selim, ....................... olmak istiyor.
2. Selimin ....................... Selman Bey, bir doktordur.
3. Selimin .................. Halime Hanm, krk iki yanda.
4. Hande, Selimin ....................... kardeidir.
5. smail, Selimin en ....................... kardeidir.

4. Sorular cevaplaynz.
1. Selim, ka yanda?
............................................................
2. Selimin ka kardei var?
............................................................
3. Selimin babas ne i yapyor?
............................................................

3. Eletiriniz.
1. Selman Bey

a. Selimin en kk kardeidir.

2. smail

b. Selimin kz kardeidir.

3. Halime Hanm

c. Selimin annesi

4. Hande

d. Selimin babas

4. smail, ka yanda?
............................................................
5. Hande, ne olmak istiyor?
............................................................

13

RNEKLEME
Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

A: Halan var m?
B: Hayr, halam yok.
Uygulama
...........................................................

A: Ailende kimler var?


B: Annem, babam ve bir erkek kardeim var.
Uygulama
...........................................................

A: Dedenin ad ne?
B: Dedemin ad Yunus.
Uygulama
...........................................................

A: Annen alyor mu?


B: Evet. O, bankada alyor.
Uygulama
...........................................................

DNLEME
1. Dinleyiniz.
Mehmet : Yasemin bak, fotoraf albmmz.
Yasemin : Hmm, bu fotoraftaki ...................
kim?
Mehmet : Bu, ................... Salih.
Yasemin : Amcan ne i yapar?
Mehmet : O, pilot.
Yasemin : Bu ................... kim?
Mehmet : Bu, halam Aye.
Yasemin : ................... ne i yapar?
Mehmet : Halam, sekreter.
2. Tekrar dinleyiniz ve cmleleri tamamlaynz.
1. Bu, .............................. Salih.
2. Amcan .................. i yapar?
3. Bu, ....................... Aye.

14

3. Sorular cevaplaynz.
1. Mehmetin amcasnn ad ne?
.........................................................
2. Salih Bey, ne i yapar?
.........................................................
3. Mehmetin halasnn ad ne?
.........................................................
4. Mehmetin halas ne i yapar?
.........................................................

KONU 2
2. Benzer diyaloglar kurunuz.

KONUMA
1. Diyalou tekrarlaynz.
A:
B:
A:
B:

Ali Bey neyin oluyor?


Ali Bey amcam oluyor.
O nerede alyor?
Postanede alyor.

YAZMA

1. Aye Hanm
Teyze
Banka
3. Veysel Bey
Amca
Hastane

1. Sorular cevaplaynz.
1. Ka kardein var?
.........................................................
2. Deden yayor mu?
.........................................................
3. Amcan var m?
.........................................................
4. Baban ne i yapyor?
.........................................................
5. Annen alyor mu?
.........................................................
2. Ailenizi ksaca tantnz.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
3. Cmleleri kendi dilinize eviriniz.
1. Babam mhendis.
..................................................................
2. Annem ev hanm.
..................................................................
3. Kz kardeim ilkokulda okuyor.
..................................................................
4. Benim kardeim var.
..................................................................
5. Byk babam emekli.
..................................................................

2. Mehmet Bey
Day
Fabrika
4. Necla
Kz karde
Eczane

DL BLGS
1. GEN ZAMAN (OLUMSUZ)
Yapl: Fiil+-ma, (-me; -maz, -mez)+ahs eki
rnek: Ahmet, asla yalan sylemez.
Onlar sigara imezler.
gelmek
Ben

gelmem

Sen

gelmezsin

gelmez

Biz

gelmeyiz

Siz

gelmezsiniz

Onlar gelmezler

2. GEN ZAMAN (SORU)


Yapl: Fiil+-r, (-ar, -er, -r, -ir, -ur, -r) +-mi,
(-m, -mu, -m)+ahs eki
rnek: Her gn kahvalt yapar msn?
Dedeni ziyaret eder misin?
gelmek
Ben

gelir miyim?

Sen

gelir misin?

gelir mi?

Biz

gelir miyiz?

Siz

gelir misiniz?

Onlar gelirler mi?

15

DEERLENDRME
1. Akrabalarnzn isimlerini yaznz.
Babaanne : ...............................................
Dede

: ...............................................

Anne

: ...............................................

Baba

: ...............................................

Anneanne : ...............................................
Erkek karde : .........................................
Amca

: ...............................................

Teyze

: ...............................................

Hala

: ...............................................

Kz karde : ...............................................

4. Boluklar doldurunuz.
amca / yenge / day / teyze / enite
1. Annenin erkek kardei
.................................................................
2. Babann erkek kardei
.................................................................
3. Aabeyimin hanm
.................................................................
4. Ablamn kocas
.................................................................
5. Annenin kz kardei
.................................................................

2. Kelimeleri eletiriniz.
1. anne

a. dede

2. babaanne

b. enite

3. yenge

c. aabey

4. abla

d. baba

5. Test sorularn cevaplaynz.


1. Babann erkek kardei kimdir?
A) Hala
B) Amca
C) Teyze
D) Dede
2. Annenin erkek kardei kimdir?
A) Yenge
B) Day
C) Teyze
D) Amca

3. Doru mu yanl m? (D/Y)


1. ( ) Aile; anne, baba ve ocuklardan oluur.
2. ( ) Day, babann erkek kardeidir.

3. Babann babas kimdir?


A) Yenge
B) Teyze
C) Amca
D) Dede

3. ( ) Yenge, annenin kz kardeidir.


4. ( ) Ben dedemin torunuyum.
5. ( ) Babamn annesine babaanne derim.

16

4. Annenin annesi kimdir?


A) Hala
B) Teyze
C) Babaanne
D) Anneanne

KONU 2
Aadaki kelimeleri bulmaca
karelerine yerletiriniz.

ANNE
5

BABA
DEDE
BABAANNE

AMCA
HALA
DAYI
TEYZE

S Z L K

R E S M L
Naciye
Hanm

Bayram Bey

Dede

Babaanne

Dilek

Tamer

Anne

Metin

Aye

Hala

Baba

Davut

Amca

Yasemin

Cemal

Kezban

smail

Erkek Karde

Kz karde

Enite

Burcu

eyda

Kz ocuk

Ali

Hakan

Erkek ocuk

Yeen

Yeen

17

KELMELER
1. Dinleyiniz.

7
2. Dinleyiniz ve yaznz.
Pastane

Eczane

Park

Sinema

Lokanta

Banka

3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

18

Okul

KONU 3
OKUMA-ANLAMA

2. Doru mu yanl m? (D/Y)


1. ( ) Ayhan, parka gidiyor.

1. Diyalou okuyunuz.

2. ( ) Mert, pastaneye gidiyor.

Mert : Ayhan, nereye gidiyorsun?

3. ( ) Mert, pastanenin yerini bilmiyor.

Ayhan : Parka gidiyorum.

4. ( ) Pastane parkn sanda.

Mert : Aa, ok gzel.


Ayhan : Sen nereye gidiyorsun?

3. Sorular cevaplaynz.
1. Mert, nereye gidiyor?
..........................................................
2. Ayhan, nereye gidiyor?
..........................................................
3. Ayhan, pastaneyi biliyor mu?
..........................................................
4. Pastane nerede?
..........................................................

Mert : Ben pastaneye gidiyorum. Pastane


nerede? Biliyor musun?
Ayhan : Evet, biliyorum. Pastane parkn solunda.
Mert : Teekkr ederim.
Ayhan : Bir ey deil.

RNEKLEME
Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

A: Nereye gidiyorsun?
B: Eve gidiyorum.
Uygulama
...........................................................

A: Eviniz nerede?
B: Evimiz Maltepede.
Uygulama
...........................................................

A: Banka nerede?
B: Banka, sinemann yannda.
Uygulama
...........................................................

A: Nereden geliyorsun?
B: Okuldan geliyorum.
Uygulama
...........................................................

19

DNLEME
1. Dinleyiniz.
Hakan : Merhaba Hseyin.
Hseyin : Merhaba Hakan.
Hakan : Hseyin nereye gidiyorsun?
Hseyin : Parka gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun?
Hakan : Ben hastaneye gidiyorum.
Hseyin : Kim hasta?
Hakan : Babam hasta. Onu ziyarete gidiyorum.
Hseyin : Gemi olsun.
Hakan : Sa ol.

2. Tekrar dinleyiniz ve cmleleri tamamlaynz.


1. Hakan, .................. gidiyor.
2. Hseyin, ..................a gidiyor.
3. Ben parka ......................
4. ................ hasta. Onu ziyarete gidiyorum.
5. Gemi ..........................

3. Doru mu yanl m? (D/Y)


1. ( ) Hseyin, sinemaya gidiyor.
2. ( ) Hakan, parka gitmiyor.
3. ( ) Hseyinin babas hastanede.
4. ( ) Hakan, hasta.

4. Sorular cevaplaynz.
1. Hakan, nereye gidiyor?
...............................................................
2. Hseyin, nereye gidiyor?
...............................................................
3. Kim hasta?
...............................................................

20

KONU 3
KONUMA
1. Diyalou tekrarlaynz.
A
B
A
B

: Affedersiniz, postane nerede?


: 200 metre ileride. Sinemann yannda.
: Teekkr ederim.
: Bir ey deil.

YAZMA
1. Sorular cevaplaynz.
1.

Nereye gidiyorsun?
stanbul...... .....................................

2.

Nereye gidiyorsun?
Endonezya...... ..............................

3.

Nereden geliyorsun?
Okul........ ......................................

4.
5.

Nereden geliyorsun?
Trkiye....... .............................
Okul nerede? (yannda)
Okul sinema....... .............................

2. Cmleleri kendi dilinize eviriniz.


1. Ben sinemaya gidiyorum.
...............................................................
2. Arkadam pastaneden geliyor.
...............................................................
3. Lokanta parkn kesinde.
...............................................................
4. Banka sinemann yannda.
...............................................................
5. Okul caddenin sonunda.
...............................................................

2. Benzer diyaloglar kurunuz.


Eczane

Banka

100 metre ileride


(park-yan)

300 metre ileride


(cadde-son)

Hastane

Berber

1 kilometre ileride
(okul-sol)

400 metre ileride


(banka-arka)

DL BLGS
1. SMN YNELME (-a, -e) HL
Nereye?
rnek: A
B
A
B
Kime?
rnek: A
B

:
:
:
:

Amcan nereye gidiyor?


Amcam pazara gidiyor.
Sen nereye gidiyorsun?
Ben okula gidiyorum.

: Kime gidiyorsun?
: Halama gidiyorum.

2. SMN AYRILMA (-den, -dan) HL


Nereden?
rnek: A :
B :
Kimden?
rnek: A :
B :

Nereden geliyorsun?
Hastaneden geliyorum.
Kimden aldn?
Ablamdan aldm.

3. KAYNATIRMA HARF -y
rnek: A : Ben sinema-y-a gidiyorum.
Sen nere-y-e gidiyorsun?
B : Ben postane-y-e gidiyorum.

21

DEERLENDRME

4. Resimlerle kelimeleri eletiriniz.


1

a. sa
b. sol
3

c. yukar

1. Sinema nerede?
...............................................................
2. Postane nerede?
...............................................................
3. Spermarket nerede?
...............................................................
4. Banka nerede?
...............................................................
5. Arabalar nerede?
...............................................................

5. Aadaki sorular ekle bakarak cevaplaynz.


Benzin
stasyonu

Park

-dan
-den

Postane

Fotoraf

Taksi
Dura

Caddesi

geliyorum.
2

Tiyatro

Namk

Kemal

Otobs
Terminali

Caddesi

1. A: Postaneden benzin istasyonuna nasl gidebilirim?


B: ...................................................................
2. A: Otelden otobs terminaline nasl gidebilirim?

3. Nereye gidiyorsun?

B: ...................................................................
y

-a
-e

gidiyorum.

rnek: Ktphaneye gidiyorum.


1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................

22

7
Caddesi

Otel

Cumhuriyet

rnek: Postaneden geliyorum.


1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................

Ktphane
Park
Banka
Berber
Tiyatro

8
Vatan

2. Nereden geliyorsun?
Postane
Okul
Sinema
ar
Cadde

d. aa

Atatrk Caddesi

1. Resme baknz ve sorular cevaplaynz.

3. A: Postaneden parka nasl gidebilirim?


B: ...................................................................
4. A: Benzin istasyonundan tiyatroya nasl gidebilirim?
B: ...................................................................
5. A: Parktan otobs terminaline nasl gidebilirim?
B: ...................................................................

KONU 3

Aadaki kelimeleri bulmaca karelerine yerletiriniz.


CADDE

BANKA

HASTANE

A
4

HAVAALANI

KAVAK

A
A

TYATRO
6

LOKANTA

L
A

N
I

R E S M L

S Z L K

HAVAALANI

ALIVER
MERKEZ

PAZAR YER

KAVAK

POLS
MERKEZ

HASTANE

OTOBS
TERMNAL

TREN GARI

OTOPARK

OTOBAN

23

KELMELER
1. Dinleyiniz.

2. Dinleyiniz ve yaznz.
Gz
Burun
Az

Kulak
El
Ayak

3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

24

KONU 4
OKUMA-ANLAMA
1. Diyalou okuyunuz.
Doktor
Can
Doktor
Can
Doktor
Can
Doktor
Can
Doktor

: Buyrun. Ho geldiniz.
: Ho bulduk, doktor bey.
: Neyin var?
: Diim ok aryor.
: Hmm! Diin rk. Fazla eker yedin galiba.
: Evet, ekeri ok seviyorum.
: Dilerini fralyor musun?
: Gnde bir defa fralyorum.
: Diini ekmeliyim. Bundan sonra fazla
eker yememelisin. Dilerini gnde en az
iki defa fralamalsn.
Can
: Tamam, doktor bey.
Doktor : Gemi olsun.
Can
: Teekkr ederim.

2. Cmleleri eletiriniz.
1.
2.
3.
4.

Neyin var?
Kendinizi nasl hissediyorsunuz?
Hasta msn?
Gemi olsun.

a.
b.
c.
d.

Teekkr ederim.
Kendimi ok kt hissediyorum.
Evet, ok hastaym.
Diim ok aryor.

3. Test sorularn cevaplaynz.


1. A : ....................................................
B : Kendimi ok kt hissediyorum.
A) Kendini nasl hissediyorsun?
B) Neyin var?
C) Diin mi aryor?
D) lerin nasl?

3. A : ......................................................
B : Teekkr ederim.
A) Hasta msnz?
B) Kendini nasl hissediyorsun?
C) Gemi olsun.
D) Hastaneye gittin mi?

2. A : Neyiniz var?
B : ..................................................
A) Teekkr ederim.
B) Diim aryor.
C) Muayene oldum.
D) Bir ey deil.

4. A : Banz aryor mu?


B : ..................................................
A) Evet, bam aryor.
B) ok yorgunum.
C) Muayene oldum.
D) Hayr, ok sk arr.

25

RNEKLEME
Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

A: Kendini nasl hissediyorsun?


B: Kendimi kt hissediyorum.
Uygulama
..................................................................

A: Ban aryor mu?


B: Hayr, armyor.
Uygulama
..................................................................

A: Daha nce doktora gittin mi?


B: Hayr, daha nce doktora gitmedim.
Uygulama
..................................................................

A: Gemi olsun.
B: Sa ol.
Uygulama
..................................................................

DNLEME
1. Dinleyiniz.
2. Tekrar dinleyiniz ve diyalou tamamlaynz.
Osman : yi gnler, doktor bey.
Doktor : yi gnler. .......................................?
Osman : ................................. Bam ok
aryor.
Doktor : Terli iken .................... su itiniz mi?
Osman : Evet, dn terli iken souk su itim.
Doktor : Size ........................ veriyorum. Bu
ilalar aln ve evde iki gn dinlenin.
.............. .......... olsun.
Osman : Teekkr ederim.
3. Doru mu Yanl m? ( D / Y )
1.
2.
3.
4.
5.

26

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Diim ok aryor.
gn dinlenin.
Terli iken su itim.
Bu ilalar iin.
Kendimi iyi hissediyorum.

KONU 4

KONUMA

DL BLGS

1. Diyalou okuyunuz.
Ahmet
Elif
Ahmet
Elif
Ahmet
Elif
Ahmet
Elif

1. SMN BELRTME (-i) HL

: Merhaba Elif.
: Merhaba Ahmet.
: Hasta msn Elif?
: Evet.
: Neyin var?
: Biraz bam aryor.
: Gemi olsun.
: Teekkr ederim.

2. Benzer diyaloglar kurunuz.


di
/
gz
/
kulak
/

A : Kendini nasl hissediyorsun?


B : Kendimi iyi hissediyorum.
Kendim
Kendin
Kendisi
Kendimiz
Kendiniz
Kendileri
karn

-i
-i
-ni
-i
-i
-ni

iyi hissediyorum.
nasl hissediyorsun?
nasl hissediyor?
iyi hissediyoruz.
nasl hissediyorsunuz?
nasl hissediyorlar?

2. GEREKLLK KP (OLUMLU)
Yapl: Fiil+-mal, -meli+ahs eki

YAZMA
1. Cevaplara uygun sorular yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.

.....................................................?
Kendimi kt hissediyorum.
.....................................................?
Bam aryor.
.....................................................?
Evet, hastaym.
.....................................................?
Hayr, bam armyor.
.....................................................?
Evet, dn doktora gittim.

EKM TABLOSU
almak
Ben almalym
Sen almalsn
O almal
Biz almalyz
Siz almalsnz
Onlar almallar

imek
imeliyim
imelisin
imeli
imeliyiz
imelisiniz
imeliler

rnek: A: Bam aryor.


B: Doktora gitmelisin.

3. GEREKLLK KP (OLUMSUZ)
Yapl: Fiil+-me, -ma+mal, -meli+ahs eki

2. Cmleleri kendi dilinize eviriniz.


1. Kendimi iyi hissediyorum.
...............................................................
2. Neyiniz var?
...............................................................
3. Bam aryor.
...............................................................
4. Gemi olsun.
...............................................................
5. Hastaym.
...............................................................

EKM TABLOSU
almak
Ben almamalym
Sen almamalsn
O almamal
Biz almamalyz
Siz almamalsnz
Onlar almamallar

imek
imemeliyim
imemelisin
imemeli
imemeliyiz
imemelisiniz
imemeliler

rnek: A : Sigara iiyor musun?


B : Evet.
A : Sigara imemelisin.

27

DEERLENDRME
1. Diyalou tamamlaynz.

3. Diyalou tamamlaynz.

A : yi gnler.

A : yi gnler.

B : ...................................................

B : .........................................

A : Neyiniz var?

A : ........................................

B : ...................................................

B : Kendimi kt hissediyorum.

A : ...................................................

A : Dilerin nasl?

B : Teekkr ederim.

B : ................................................
A : ................................................
B : ok teekkr ederim.

2. Resimlerle kelimeleri eletiriniz.


Yorgun / Hasta / Mutlu / zgn
4. Kelimeleri eletiriniz.
1.
2.
3.
4.

trnak
sa
sakal
di

a.
b.
c.
d.

tra olmak
fralamak
taramak
kesmek

5. Sfatlarla organlar eletiriniz.


1. kr
2. topal
3. sar

a. bacak
b. kulak
c. gz

6. Kelimeleri eletiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.

28

Dil
Kulak
Gz
Burun
El

a.
b.
c.
d.
e.

dokunmak
koklamak
grmek
tatmak
duymak

KONU 4

G
B

A
K

U
R

2. ......................................
A
Y

1. Gryorum.

3. ......................................
K
L

4. ......................................

5. ......................................

R E S M L

S Z L K

DOKTOR

HEMRE

AMBULANS

LA

HASTA

ECZANE

HASTANE

SERUM

NE

REETE

29

1. Sorular cevaplaynz.
1. Senin odanda neler var?
.................................................................
2. Oturma odanzda neler var?
.................................................................
3. Mutfakta neler var?
.................................................................
2. Sorular kendinize gre cevaplaynz.
1. Yatan nerede?
................................................................
2. Dolabn nerede?
................................................................
3. Pencerenin nnde ne var?
................................................................
4. Masann stnde ne var?
................................................................
5. Bilgisayarn nerede?
................................................................

3. Doru mu yanl m? (D/Y)


1. ( ) Pencerenin nnde masa var.
2. ( ) Masann stnde televizyon var.
3. ( ) Yerde hal var.
4. ( ) Masann stnde bilgisayar var.
5. ( ) Yatan yannda dolap var.

30

4. Sorular kendinize gre cevaplaynz.


1. Ka yandasn?
................................................................
2. Ka kardein var?
................................................................
3. Ka erkek kardein var?
................................................................
4. Ka kz kardein var?
................................................................
5. Dedenin ad ne?
................................................................
6. Baban ne i yapyor?
................................................................
7. Teyzen ne i yapyor?
................................................................
8. Amcan nerede alyor?
................................................................
5. Resimlerle kelimeleri eletiriniz.
1. Oturma odas
2. Bahe
3. Salon

4. Garaj
5. Yatak odas
6. Mutfak

GENEL DEERLENDRME-1
6. Doru mu yanl m? (D/Y)
1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Ben dedemin torunuyum.


Teyzem, babamn kz kardeidir.
Halam, babamn kz kardeidir.
Dedem, babamn babasdr.
Amcam, annemin kardeidir.

9. Aadakileri birletiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DeBaNiTeyDaBaKarAn-

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

-de
-y
-c
-ne
-de
-ne
-ba
-ze

7. Sorular cevaplaynz.
1. Kulamz ne ie yarar?
.................................................................
2. Gzmz ne ie yarar?
.................................................................
3. Ayaklarmz ne ie yarar?
.................................................................
4. Burnumuz ne ie yarar?
.................................................................

8. Resimlere baknz ve sorular cevaplaynz.

1. Araba nerede?
.........................................

2. Eczane nerede?
.........................................

3. Park nerede?
.........................................

10. Test sorularn cevaplaynz.


1. Annemin erkek kardei benim .............dr.
A) amcam
B) dedem
C) daym
D) aabeyim
2. Araba .............dadr.
A) mutfak
B) yatak odas
C) garaj
D) banyo
3. A:
B:
A)
B)
C)
D)

Bugn ok hastaym.
..............a gitmelisin.
Manav
Doktor
Polis
retmen

4. .............larmla duyar, ................lerimle


grrm.
A) Burun - gz
B) Gz - ayak
C) El
- kulak
D) Kulak - gz

31

KELMELER
1. Dinleyiniz.

2. Dinleyiniz ve yaznz.
Domates
Patates
Muz

32

Soan
Portakal
Elma

3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

Ananas
Karpuz
Biber

KONU 5
OKUMA-ANLAMA
1. Diyalou okuyunuz.
Manav
Selim
Manav
Selim
Manav
Selim
Manav
Selim
Manav
Selim
Manav
Selim

: Buyrun, ho geldiniz.
: Biraz meyve ve sebze almak istiyorum.
: Ne almak istiyorsunuz?
: Bir kilo muz, iki kilo zm ve kilo
elma almak istiyorum. Fiyatlar ne kadar?
: Elma ve zmn kilosu 2 lira. Muz ise
2,5 lira.
: Peki, patates ve fasulye ne kadar?
: Patates 50 kuru, fasulye 1,5 lira.
: ki kilo patates, bir kilo fasulye ltfen!
: Buyrun efendim. Borcunuz 15 lira.
: Buyrun.
: yi gnler efendim. Tekrar bekleriz.
: yi gnler.

3. Sorular cevaplaynz.
1.

2. Doru mu yanl m? (D/Y)


1. ( ) Elmann kilosu 2,5 lira.
2. ( ) Selim iki kilo muz ald.
3. ( ) Fasulye 1,5 lira.
4. ( ) Muzun kilosu 2 lira.
5. ( ) Patatesin kilosu 50 kuru.

2.
3.
4.
5.

RNEKLEME

Bir kilo patates ka lira?


..............................................................
Selim, ka kilo zm ald?
..............................................................
Elma ne kadar?
..............................................................
Selim, hangi sebzeleri ald?
..............................................................
Selim, ka lira dedi?
..............................................................

Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

A: Fasulyenin kilosu ka lira?


B: Fasulyenin kilosu 1,5 lira.
Uygulama
..................................................................

A: Meyvelerden ne alacaksn?
B: Karpuz ve kavun alacam.
Uygulama
..................................................................

A: Sebzelerden ne almak istiyorsun?


B: Domates ve salatalk almak istiyorum.
Uygulama
..................................................................

A: En ok hangi meyveyi seviyorsun?


B: Elmay seviyorum.
Uygulama
..................................................................

33

DNLEME
1. Dinleyiniz.
2. Tekrar dinleyiniz ve eletiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.

Elmann kilosu ka lira?


Baka bir ey istiyor musunuz?
Sebze almak ister misiniz?
u 20 liradan alr msnz?
Hepsi ne kadar tuttu?

a.
b.
c.
d.
e.

Buyrun, paranzn st.


Eki elma 1,5 lira, tatl elma 2 lira.
Evet, 2 kilo da muz ltfen!
14 lira.
Evet, 2 kilo domates, 1 kilo dolmalk biber
ve 1 kilo da salatalk

3. Sorular cevaplaynz.
1. Eki elmann kilosu ka lira?
................................................................
2. Aye Hanm, sebze ve meyvelere
toplam ka lira dyor?
................................................................
3. Aye Hanm, ka kilo tatl elma istiyor?
................................................................
4. Aye Hanm, hangi meyvelerden alyor?
................................................................
5. Aye Hanm, sebzelerden neler alyor?
................................................................

KONUMA
1. Diyalou okuyunuz.
A
B
A
B

34

: Nereye gideceksin?
: Manava gideceim.
: Manavdan ne alacaksn?
: Bir kilo muz, bir kilo
elma ve iki kilo domates
alacam.

2. Benzer diyaloglar kurunuz.


1. Spermarket / 2 kilo fasulye, 8 kilo
patates, 1 kilo eftali
2. Pazar / 3 kilo karnabahar, 2 kilo
soan, 2 kilo mandalina
3. Bakkal / 2 kilo patlcan, 3 kilo
salatalk, yarm kilo kivi, 1 tane kavun

KONU 5
YAZMA

DL BLGS

1. lkenizde en ok hangi sebze ve meyveler yetiiyor?


......................................................................
......................................................................
......................................................................
2. lkenizde hangi sebze ve meyveler
yetimiyor?
......................................................................
......................................................................
......................................................................

1. GELECEK ZAMAN (OLUMLU)


Yapl: Fiil+-acak, -ecek+ahs eki
EKM TABLOSU
almak
Ben

alacam

yiyeceim

Sen

alacaksn

yiyeceksin

alacak

yiyecek

Biz

alacaz

yiyeceiz

Siz

alacaksnz

yiyeceksiniz

Onlar alacaklar

3. Cmleleri kendi dilinize eviriniz.


1. Muz ok pahal.
................................................................
2. Elmann kilosu 2 lira.
................................................................
3. Marullar ok taze.
................................................................
4. Portakallar ok eki.
................................................................
5. 1 kilo domates almak istiyorum.
................................................................

yemek

yiyecekler

rnek: Ben eve gideceim.


Sen alveri yapacaksn.
O okula gidecek.
Biz tatile gideceiz.
Siz ders alacaksnz.
Onlar futbol oynayacak.

2. SESSZ YUMUAMASI
p

t
k

b
c
d
g-

rnek: Ben eve gideceim.


Biz okula gideceiz.

DEERLENDRME
1. Meyveye M; sebzeye S yaznz.
eftali
biber
kabak
fstk
domates
kiraz
enginar
elma
lahana

portakal
patates
kays
soan
incir
karpuz
fasulye
zm
havu

limon
bezelye
dut
vine
salatalk
ananas
turp
spanak
erik

fndk
kereviz
ceviz
ilek
patlcan
greyfurt
kavun
prasa
ayva

35

2. Eletiriniz.
1. bal

a. ac

2. limon

b. tatl

3. biber

c. eki

3. Farkl kelimeyi iaretleyiniz.

5. Boluklara sebze ve meyve isimleri


yaznz.
Meyve

Sebze

Elma
1. ........................

Soan
........................

P
2. ........................

P
........................

M
3. ........................

L
........................

K
4. ........................

B
........................

1. muz, portakal, zm, patates

5. ........................

S
........................

2. domates, soan, lahana, erik

V
6. ........................

I
........................

3. bezelye, biber, turp, mandalina

7. ........................

F
........................

4. ilek, elma, eftali, sarmsak

L
8. ........................

K
........................

E
9. ........................

H
........................

10. ........................

D
........................

4. Resimlerdeki sebze ve meyvelerin isimlerini yaznz.


2.

1.

6. Cevaplara uygun sorular yaznz.


................................
3.

................................
4.

1. ................................................................?
Evet, ayva ok pahal.
2. ................................................................?
ilein kilosu 1 lira.

................................

................................

3. ................................................................?
Portakal ve vine alacam.

6.

5.

4. ................................................................?
ki kilo spanak almak istiyorum.

................................

36

................................

5. ................................................................?
Hayr, sebzeler taze deil.

KONU 5

K
A
V
U
N
M
M
A
K
K
C
Z

R
V
L
Z
A
M
L
E
Y
M
F

H
A
Z
U
M
Z
L
L
V
L
Z

N
C
K
E
Z
K
J
H
G
V
A

C
M
A
N
D
A
L

N
A
B
M

K
T

Z
V
R

N
T
M
N

R
N
R

T
U
E

U
V
I
M

K
O
V
L
F
P
M
K
S
U
L

P
Y
T
V
R
R
I
Z

H
V
L
A
N
A
Y
Y
A
M
N
K

R E S M L

N
V
L
E
K
Y
A
K
O
K
F
V

V
L
K
K
Z
N
R
N
K
L

Meyve isimlerini tablodan


bulunuz.
Elma

Muz

eftali

ncir

zm

ilek

Ayva

Kavun

Mandalina

Kays

Armut

Vine

Portakal

Kiraz

Karpuz

Limon

S Z L K

Sarmsak

Domates

Salatalk

Patlcan

zm

Muz

Elma

ilek

37

KELMELER
1. Dinleyiniz.

2. Dinleyiniz ve yaznz.
Etek
orap
Ceket

Ayakkab
Pantolon
Gmlek

3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

38

KONU 6
OKUMA-ANLAMA
1.

Diyalou okuyunuz.
MAAZADA

Satc
: Buyrun efendim, ho geldiniz.
Selma Hanm : Ho bulduk. Bir ceket almak
istiyorum.
Satc
: Nasl bir ceket istiyorsunuz?
Selma Hanm : Uzun kollu, lacivert bir ceket
istiyorum.
Satc
: Ka beden giyiyorsunuz?
Selma Hanm : 42 beden giyiyorum.
Satc
: Buyrun efendim.
Selma Hanm : Fiyat ne kadar?
Satc
: 100 lira.
Selma Hanm : Buyrun cretiniz.
Satc
: yi gnlerde kullann.

2.

Cmleleri eletiriniz.
1.
2.
3.
4.

Buyrun, ho geldiniz.
Ka beden giyiyorsunuz?
Fiyat ne kadar?
Nasl bir gmlek istiyorsunuz?

a.
b.
c.
d.

42 beden giyiyorum.
10 lira
Uzun kollu, izgili bir gmlek istiyorum.
Ho bulduk. Bir gmlek almak istiyorum.

3. Test sorularn cevaplaynz.


1. A : Buyrun, ho geldiniz.
B : ..................................................
A) Merhaba.
B) yi gnler.
C) Ho bulduk. Bir gmlek almak istiyorum.
D) Hayrl iler.

3. A : ................................................?
B : 42 beden ceket giyiyorum.
A) Ka numara pantolon giyiyorsun?
B) Ka beden gmlek giyiyorsun?
C) Ka metre gmlek giyiyorsun?
D) Ka beden ceket giyiyorsun?

2. A : ..................................................
B : Uzun kollu bir gmlek istiyorum.
A) Pahal bir gmlek mi?
B) Mavi bir gmlek mi?
C) Ne renk gmlek istiyorsunuz?
D) Nasl bir gmlek istiyorsunuz?

4. A : ..................................................
B : 100 lira.
A) Fiyat ne kadar?
B) Pahal m?
C) Gle gle kullann. D) Ucuz mu?

39

RNEKLEME
Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

A: Ka beden gmlek giyiyorsun?


B: beden gmlek giyiyorum.
Uygulama
..................................................................

A: Hangi renk ceket istiyorsun?


B: Siyah renk ceket istiyorum.
Uygulama
..................................................................

A: En ok hangi rengi seversin?


B: En ok mavi rengi severim.
Uygulama
..................................................................

A: Ka numara ayakkab giyiyorsun?


B: 40 numara giyiyorum.
Uygulama
..................................................................

DNLEME
1. Dinleyiniz.
2. Tekrar dinleyiniz ve diyalou tamamlaynz.
Satc
Alc
Satc
Alc
Satc
Alc
Satc
Alc
Satc
Alc
Satc
Alc
Satc
Alc

: Buyrun efendim.
: Pantolon almak ................................
: Ka .................. giyiyorsunuz.
: 48 beden giyiyorum.
: Ne renk istiyorsunuz?
: .......................... renk istiyorum.
: Buyrun. 48 ................... siyah pantolon.
Baka bir ey ister misiniz?
: Bir de 42 .................... ayakkab istiyorum.
: Bu da ayakkabnz.
: ............... ne kadar?
: Toplam .......... lira.
: Buyrun.
: Hayrl .............. Gle gle kullann.
: Teekkr ederim.

3. Kelimeleri eletiriniz.
1.
2.
3.
4.

40

48 beden
Hayrl
42 numara
Gle gle

a.
b.
c.
d.

olsun!
pantolon
kullann!
ayakkab

KONU 6
KONUMA

DL BLGS
1. GELECEK ZAMAN (OLUMSUZ)
Yapl: Fiil+-me,-ma+-y+-acak,-ecek+
ahs eki
EKM TABLOSU
gitmek

1. Diyalou okuyunuz.
Lale Hanm : yi gnler, siyah bir etek almak
istiyorum.
Satc
: zgnm efendim. Siyah etek
kalmad. Krmz renk olur mu?
Lale Hanm : Krmz rengi sevmiyorum.
Satc
: Lacivert renk olur mu?
Lale Hanm : Evet, olur.
2. Benzer diyaloglar kurunuz.

YAZMA

Ben

gitmeyeceim

Sen

gitmeyeceksin

gitmeyecek

Biz

gitmeyeceiz

Siz

gitmeyeceksiniz

Onlar gitmeyecekler
rnek: Yarn okula gitmeyeceim.
Ben alveri yapmayacam.
Onlar yarn gelmeyecekler.

2. GELECEK ZAMAN (SORU)

1. Diyalou tamamlaynz.

Yapl: Fiil+-acak,-ecek+-m,-mi+ahs eki

A : Buyrun efendim.
B : Kravat almak istiyorum.
A : ........................................
B : izgili bir kravat istiyorum.
A : u krmz izgili olur mu?
B : ........................................
B : ........................................
A : 10 lira.

EKM TABLOSU

2. Cmleleri kendi dilinize eviriniz.

Onlar alacaklar m?

1. Ceketin fiyat ne kadar?


..............................................................
2. Ka beden gmlek giyiyorsun?
..............................................................
3. Hangi rengi seversin?
..............................................................
4. Nasl bir elbise istiyorsun?
..............................................................
5. Ayakkabnn fiyat ne kadar?
..............................................................

almak
Ben

alacak mym?

Sen

alacak msn?

alacak m?

Biz

alacak myz?

Siz

alacak msnz?

rnek: Siz yarn gelecek misiniz?


Biz Tanzanyaya gidecek miyiz?

3. BALALAR
hem ... hem
rnek: A : Siyah m istiyorsun krmz m?
B : Hem siyah istiyorum hem krmz.
ne ... ne
rnek: A : Gmlek mi istiyorsun tirt m?
B : Ne gmlek istiyorum ne tirt.
Ben ayakkab istiyorum.

41

DEERLENDRME
1. Diyalou tamamlaynz.
A
B
A
B
A
B
A
A
B
A
B
A

4. Kelimeleri uygun resmin altna yaznz.

: Nasl bir tirt istiyorsunuz?


: Krmz renkli bir ...................... istiyorum.
: Ka ................... giyiyorsunuz?
: beden giyiyorum.
: Buyrun.
: Deneyebilir miyim?
: Elbette.
: zerinize ok gzel oldu.
: .............................................?
: 20 lira.
: Buyrun cretiniz.
: .............................................

Tirt / Pantolon / Gmlek /


apka / Takm elbise

.....................
.....................

2. Kelimeleri gruplaynz.

.....................

Kemer / Saat / Gmlek / Ceket


apka / Pantolon

TAKMAK

GYMEK

kemer
...................
...................
...................

...................
...................
...................

.....................

.....................

5. Renk isimlerini renklerin stne yaznz.


3. Cmleleri tamamlaynz.
fiyat / beden / ceket / spor / mavi
1. Ben ................... rengi severim.
2. Nasl bir ................... istiyorsun.
3. Ka ................... giyiyorsun.
4. Bir ift ............... ayakkab almak istiyorum.
5. ...................... ne kadar?

42

sar / beyaz / siyah / krmz / mavi / lacivert /


mor / turuncu

KONU 6

Aadaki kelimeleri bulmaca karelerine yerletiriniz.


3
1
KAZAK
2
ELDVEN
5
KOLYE
6
GMLEK

KRAVAT
GYMEK

TAKMAK
8

IKARMAK

E
9

BALAMAK

R E S M L

S Z L K

GMLEK

KRAVAT

KAZAK

ELDVEN

APKA

BLEKLK

YZK

KOLYE

KPE

SAAT

43

KELMELER
1. Dinleyiniz.

2. Dinleyiniz ve yaznz.
Gneli
Yamurlu
Karl
Bulutlu
Rzgrl
3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

44

KONU 7
OKUMA-ANLAMA
1. Diyalou okuyunuz.
Murat : Alo Meltem, ben Murat. Naslsn?
Meltem : Teekkr ederim, iyiyim. Sen naslsn?
Murat : Ben de iyiyim. Neredesin Meltem?
Meltem : Rizedeyim. Tatil yapyorum.
Murat : Rizede hava nasl?
Meltem : Rizede hava yamurlu. Sen neredesin?
Murat : Ben de Antalyadaym. Tatildeyim.
Meltem : Antalyada hava nasl?
Murat : Burada hava ok scak. Bazen denize
giriyorum. Bazen de evde dinleniyorum.
Meltem : Sana iyi tatiller.
Murat : Teekkr ederim. Sana da iyi tatiller.

2. Cmleleri eletiriniz.
1. Ben Murat, naslsn Meltem?

a. Sana da iyi tatiller.

2. Antalyada hava nasl?

b. Burada hava ok scak.

3. Rizede hava nasl?

c. Yamurlu.

4. Sana iyi tatiller.

d. Teekkr ederim, iyiyim.

3. Test sorularn cevaplaynz.


1. A: Alo ben Murat. Naslsn Meltem?
B: .................................................
A) Sen naslsn?
B) Merhaba.
C) yiyim, teekkr ederim. Sen naslsn?
D) Hastaym.

3. A: .........................................................
B: Rizede hava yamurlu.
A) Hava gneli mi?
B) Tatilde misin?
C) Rizede hava nasl?
D) Rizede hava souk mu?

2. A: Ben de iyiyim. Neredesin Meltem?


B: .....................................................
A) Antalyadaym.
B) Rizedeyim. Tatil yapyorum.
C) Geziyorum.
D) Dinleniyorum.

4. A: Sana iyi tatiller.


B: .........................................................
A) Teekkr ederim. Sana da iyi tatiller.
B) Gle gle.
C) Denize giriyorum.
D) yi geceler.

45

RNEKLEME
Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

A: Dn hava nasld?
B: Dn hava yamurluydu.
Uygulama
..................................................................

A: Bugn hava nasl?


B: Bugn hava ak.
Uygulama
..................................................................

DNLEME
1. Dinleyiniz.

A: Yarn hava nasl olacak?


B: Yarn hava yamurlu olacak.
Uygulama
..................................................................

A: En ok hangi ayda yamur yayor?


B: En ok nisan aynda yamur yayor.
Uygulama
..................................................................

KONUMA

2. Tekrar dinleyiniz ve diyalou tamamlaynz.


A
B
A
B
A
B

:
:
:
:
:
:

Geen yl ................... neredeydin?


Erzurumdaydm.
Erzurumda hava nasld?
Gndz scakt; ama gece ....................
zmirde hava nasld?
zmirde havalar scakt. ...................
gneliydi.

1. Diyalou okuyunuz.
Adem
Aye
Adem
Aye

:
:
:
:

Aye, akam hava durumunu izledin mi?


Evet hava durumunu izledim.
Yarn hava nasl olacak?
Yarn hava yamurlu olacak.

2. Benzer diyaloglar kurunuz.

46

Gneli

Karl

Bulutlu

Rzgrl

KONU 7
YAZMA

DL BLGS

1. Diyalou tamamlaynz.
A: yi gnler Selim.
B: yi gnler Hasan.
A: ..........................................
B: Evet, izledim.
A: Yarn hava nasl olacak?
B: ..........................................
A: Teekkr ederim.
B: ..........................................

2. Aadaki sorular cevaplaynz.


1. Dn hava nasld?
..............................................................
2. Yarn hava nasl olacak?
..............................................................
3. Bugn hava nasl?
..............................................................

3. Kelimeleri kendi dilinize eviriniz.

scak

: .............................................

souk

: .............................................

yamurlu

: .............................................

rzgrl

: .............................................

gneli

: .............................................

ak

: .............................................

bulutlu

: .............................................

karl

: .............................................

1. SMN ETLK (-ca, -ce) HL


A : Sence hangi mevsim gzel?
B : Bence yaz mevsimi gzel? Ya sence?
A : Bence en gzel mevsim ilkbahar.
Kim?
Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

Kimce?
Bence : Bana gre
Sence : Sana gre
Ona gre
Bizce : Bize gre
Sizce : Size gre
Onlara gre

2. BELGSZ ZAMRLER
Herkes
rnek: Herkes burada m?
Herkes beni dinlesin.
Herkes dar ksn.
Kimse
rnek: Evde kimse var m?
Bugn sokakta kimse yok.
Yarn tatil. Kimse okula gelmesin.
Biri
rnek: Dn biri (bir adam) sizi arad.
Biriniz tahtay silsin.
Pazarda birini grdm, sana ok benziyordu.
Birka
rnek: rencilerden birka okula gelmedi.
Bu kitaplardan birkan okudum.
Birkanz buraya gelin.
Baz
rnek: Bazlar (baz insanlar) sadece para
dnr.
Bazsn (baz kitaplar) iki defa okudum.
Bazlar (baz sorular) ok zordu.

47

DEERLENDRME
1. Diyalou tamamlaynz.
Hlya
Merve
Hlya
Merve
Hlya
Merve
Hlya
Merve
Hlya

4. Bugn ehrinizde hava nasl? aretleyiniz. ()

: Alo Merve, ben Hlya. Naslsn?


: Teekkr ederim, iyiyim. Sen naslsn?
: ...................................... Neredesin?
: ......................................... (zmir)
: Orada hava nasl?
: ................................ Sen neredesin?
: ......................................... (Ankara)
: .........................................?
: Burada hava ok souk. Hava -10 C.
(Eksi on derece)

Karl
Bulutlu
Gneli
Yamurlu

Scak
Souk
Rzgrl
Sisli

5. Sorular kendinize gre cevaplaynz.


1. Yarn ne yapacaksn?
............................................................
2. Akam ne yiyeceksin?
............................................................

2. Resimlerle kelimeleri eletiriniz.

3. Hafta sonu nereye gideceksin?


............................................................

4. Tatilde nereye gideceksin?

............................................................
2

a.
b.
c.
d.
e.

5. Yarn hangi kyafetleri giyeceksin?

Kar
Yamur
Gkkua
Gne
imek

............................................................

3. Diyalou tamamlaynz.
A: Hava durumunu izledin mi?
B: ..............................................
A: Yarn hava nasl olacak?
B: .............................................. (Kar)
A: ..............................................?
B: Evet, hava yarn ok souk olacak.

48

KONU 7

Pazartesi

Sal

yamurlu

karl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

aramba Perembe
ak

Pazartesi hava nasl olacak?


Perembe hava nasl olacak?
aramba hava nasl olacak?
Pazar hava nasl olacak?
Cumartesi hava nasl olacak?
Sal hava nasl olacak?
Cuma hava nasl olacak?

sisli

Cuma

Cumartesi

Pazar

bulutlu

rzgrl

gneli
2

S Z L K

R E S M L

KAR

YAMUR

SS

BULUT

FIRTINA

KASIRGA

GNE

GKKUAI

MEK

TERMOMETRE

49

KELMELER
1. Dinleyiniz.

2. Dinleyiniz ve yaznz.
Kitap okumak

Balk tutmak

Resim izmek

Top oynamak

Fotoraf ekmek

Mzik dinlemek

3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

50

KONU 8
OKUMA-ANLAMA
1. Diyalou okuyunuz.
Ali

: Merhaba Aye. Tatilde ne yapmay dnyorsun?


Aye : Tatilde bol bol kitap okuyacam. Ailem ile piknie gideceim. Balk tutacam.
Ali : Tatilde nereye gideceksin?
Aye : Tatilde Antalyaya gideceim. Ya
sen?
Ali : Ben de dedemin yanna, Samsuna
gideceim.
Aye : Sen tatilde ne yapacaksn?
Ali : Ben dedemle beraber balk tutacam.
Denizde yzeceim ve bol bol fotoraf
ekeceim.
2. aretleyiniz ve cmle yaznz.

Aye
Kitap okumak

Ali

Aye, tatilde bol bol kitap okuyacak.

Yzmek

....................................................................................

Piknie gitmek

....................................................................................

Balk tutmak

....................................................................................

Fotoraf ekmek

....................................................................................

3. Sorular cevaplaynz.

4. Cmle kurunuz.

1. Aye, tatilini nerede geirecek?


................................................
2. Aye, tatilde ne yapacak?
................................................
3. Ali, tatilini nerede geirecek?
................................................
4. Ali, tatilde ne yapacak?
................................................

Ben

tatilde

balk
kitap
fotoraf
piknie
denizde

yzeceim.
ekeceim.
gideceim.
tutacam.
okuyacam.

rnek: Ben tatilde balk tutacam.


1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................

51

RNEKLEME
Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

A: Tatilini nerede geireceksin?


B: Tatilimi stanbulda geireceim.
Uygulama
..................................................................

A: Tatilde ne yapmay dnyorsun?


B: Tatilde bol bol yzeceim.
Uygulama
..................................................................

A: Tatilde ne yapacaksn?
B: Tatilde kitap okuyacam.
Uygulama
..................................................................

A: Tatili kim ile geireceksin?


B: Tatili ailem ile geireceim.
Uygulama
..................................................................

DNLEME
1. Dinleyiniz.
Bilal
Hakan
Bilal
Hakan

: yi gnler Hakan.
: yi gnler Bilal.
: Hafta sonu ne yapacaksn?
: Piknie gideceim. Top oynayacam ve
devlerimi yapacam.
Bilal : Bu hafta sonu Fenerbahe-Galatasaray
ma var.
Hakan : Sen maa gidecek misin?
Bilal : Evet, Serkan ile gideceim. O da
Galatasaray Futbol Takmn tutuyor.
Hakan : Size iyi elenceler.
Bilal : Sa ol. Sana da.

2. Tekrar dinleyiniz ve cmleleri tamamlaynz.


1.
2.
3.
4.

52

Hakan, hafta sonu ................. gidecek.


Hakan, ..................... devlerini yapacak.
Bilal, hafta sonu ...................... gidecek.
Bilal, futbol mana Serkan ..............
beraber gidecek.

3. Sorular cevaplaynz.
1. Hakan, hafta sonu ne yapacak?
................................................................
2. Bilal, hafta sonu ne yapacak?
................................................................
3. Bilal, maa kiminle gidecek?
................................................................
4. Hakan, hafta sonu maa gidecek mi?
................................................................

KONU 8
KONUMA
1. Diyalou okuyunuz.
Hasan : Tatilde ne yapacaksn?
Serpil : Kitap okuyacam, spor
yapacam. Sen ne yapacaksn?
Hasan : Ben akrabalarm ziyaret edeceim.

2. Benzer diyaloglar kurunuz.


A : Resim izmek, mzik dinlemek
B : Futbol oynamak
A : Piknik yapmak, fotoraf ekmek
B : Gezmek

YAZMA
1. Boluklar tamamlaynz.
okumak
1. Kitap ...............................................

DL BLGS

2. Balk ................................................
3. Ziyaret ..........................................
4. Mzik ..............................................
5. Satran ...........................................
2. Sorular cevaplaynz.
1. Tatilde nereye gideceksiniz?
.............................................................
2. Tatile kiminle gideceksiniz?
.............................................................
3. Tatile ne ile gideceksiniz?
.............................................................
4. Tatilde ne yapacaksnz?
.............................................................
5. Tatilde kimi ziyaret edeceksiniz?
.............................................................
3. Cmleleri kendi dilinize eviriniz.
1. Tatilde ne yapmay dnyorsun?
.............................................................
2. Yarn ne yapacaksn?
.............................................................
3. Satran oynayacak msn?
.............................................................
4. Tatile gidecek misin?
.............................................................

1. SMN VASITA ile HL


A
B
A
B
A
B

:
:
:
:
:
:

Nereye gideceksin?
Maa gideceim?
Kiminle gideceksin?
Serkanla gideceim.
Ne ile gideceksiniz?
Arabayla gideceiz.

Kim ile
mer
ile
Serkan ile
Ebru
ile

merle
Serkanla
Ebruyla

Ne ile
Araba
ile
Otobs ile
Uak
ile

Arabayla
Otobsle
Uakla

2. BELGSZ SIFATLAR
Baz
rnek: Baz insanlar iir okumay sever.
Baz renciler okula gelmedi.
Baz iekler ok gzel kokuyor.

53

Btn-TTm
rnek: Btn elmalar krmz deildir.
Btn gn ders altm.
Btn dnyay gezmek istiyorum.

3. Sorular kendinize gre cevaplaynz.


1. Okulda ne yapacaksn?
................................................................
2. Hafta sonu ne yapacaksn?
................................................................
3. Derste ne yapacaksn?
................................................................
4. Akam evde ne yapacaksn?
................................................................
5. Tatilde ne yapacaksn?
................................................................

Biraz
rnek: Biraz su alabilir miyim?
Biraz zamannz var m?
Biraz ekmek verir misiniz?
Birka
rnek: Birka gn tatile kmak istiyorum.
Birka ay sonra on be yama gireceim.
Snfta sadece birka renci var.
Her
rnek: Her gn sekiz saat uyurum.
Her gn en az drt saat ders alrm.
Her hafta sonu dedemi ziyaret ederim.
Hibir
rnek: Ali, hibir ey yemiyor. O, ok hasta.
Hibir zaman zayf not almadm.
Beni hibir gn aramadn.

4. Resimlere uygun numaray yaznz.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

DEERLENDRME
1. Kelimeleri eletiriniz.
1. Satran
a.
2. Mzik
b.
3. Fotoraf
c.
4. ark
d.
5. Seyahat
e.

Mzik dinlemek
Gazete okumak
Yry yapmak
Fotoraf ekmek
Kitap okumak
Ziyaret etmek

c
ekmek
dinlemek
etmek
sylemek
oynamak

2. Cmleleri tamamlaynz.
ziyaret / mzik / kitap / tatil / futbol
1. Ben ....................... oynamak istiyorum.
2. Ali, her sabah ....................... dinler.
3. Babam ve annem gelecek yaz ...............e
gidecekler.
4. Yarn pazar. Evde ................ okuyacam.
5. Hafta sonu anneannemi ...................
edeceim.

54

KONU 8

Sorular arkadanza sorunuz.


Arkadanzn cevabn yaznz.
1. Hafta sonu ne yapacaksn?

.........................................................................

2. Okulda ne yapacaksn?

.........................................................................

3. Akam evde ne yapacaksn?

.........................................................................

4. Sabah kahvaltda ne yiyeceksin? .........................................................................


5. Yaz tatilinde nereye gideceksin? .........................................................................
6. Spor salonunda ne yapacaksn?

.........................................................................

7. Denizde ne yapacaksn?

.........................................................................

8. Sinemada ne yapacaksn?

.........................................................................

9. Piknikte ne yapacaksn?

.........................................................................

10. Ktphanede ne yapacaksn?

.........................................................................

R E S M L

S Z L K

Spor
yapmak

Ders
almak

Mzik
dinlemek

Kitap
okumak

Piknik
yapmak

Seyahat
etmek

Oyun
oynamak

nternete
girmek

Yzmek

Bisiklete
binmek

55

1. Sorular cevaplaynz.
1. Yarn nereye gideceksin?
.................................................................
2. Bu akam ne yiyeceksin?
.................................................................
3. Tatilde nereye gideceksin?
.................................................................
4. Tatilde ne yapacaksn?
.................................................................
5. Hafta sonu ders alacak msn?
.................................................................
2. Sorular cevaplaynz.
1. Sence en gzel meyve hangisi?
....................................
2. Hangi sebzeleri seviyorsun?
.........................................
3. Sence yarn hava nasl olacak?
.........................................
4. Sence bu hafta yamur yaacak m?
.........................................
5. Bugn hava nasl?
.........................................
3. Aadaki kelimeleri eletiriniz.

56

1. ayva

a. sonbahar

2. ilek

b. yaz

3. karpuz

c. k

4. portakal

d. lkbahar

EHRLER
STANBUL
DAR ES
SELAM
NEW YORK
DAKKA
KAMPALA
SDNEY
ROMA
BAK

BUGN

YARIN

Az bulutlu
08 oC
Ak
25 oC
ok bulutlu
06 oC
Az bulutlu
16 oC
Az bulutlu
17 oC
Az bulutlu
11 oC
ok bulutlu
-1 oC
ok bulutlu
06 oC

ok bulutlu
06 oC
Ak
26 oC
Yamurlu
05 oC
Ak
18 oC
Az bulutlu
17 oC
ok bulutlu
10 oC
Karl
-3 oC
ok bulutlu
04 oC

4. Tabloya baknz. Sorular cevaplaynz.


1. Hangi ehir bugn ak?
....................................................
2. Hangi ehir yarn karl?
....................................................
3. Hangi ehir yarn yamurlu?
....................................................
4. Hangi ehirler bugn az bulutlu?
....................................................
5. Hangi ehirler yarn ok bulutlu?
....................................................
6. Bugn ve yarn en scak ehir hangisidir?
....................................................
7. Bugn en souk ehir hangisidir?
....................................................
8. Hangi ehirler bugn ok bulutlu?
....................................................
9. Roma bugn scak m?
....................................................
10.Dar Es Selam yarn souk mu?
....................................................

GENEL DEERLENDRME-2
5. Tabloya baknz ve iaretleyiniz.
Her zaman

Genellikle

Bazen

Hi

kahvalt yapmak
di fralamak
dev yapmak
banyo yapmak
balk tutmak
mzik dinlemek
kitap okumak
sinemaya gitmek
televizyon izlemek

6. Yukardaki tabloya gre soru sorunuz ve cevaplaynz.


rnek:
Her zaman
televizyon izler misin?

Her zaman televizyon izler misin?

Hayr,
bazen izlerim.

Hayr, bazen televizyon izlerim.

1. .................................................................?

a. .................................................................

2. .................................................................?

b. .................................................................

3. .................................................................?

c. .................................................................

4. .................................................................?

d. .................................................................

5. .................................................................?

e. .................................................................

6. .................................................................?

f. .................................................................

7. .................................................................?

g. .................................................................

8. .................................................................?

h. .................................................................

57

KONU 1

KONU 4

Benim adm Fatih. 14 yandaym. Benim ok


dzenli bir odam var. Odamda yatak, dolap, bilgisayar masas, sandalye, televizyon ve bilgisayar
var. Yatam pencerenin yannda. Televizyon
yatamn karsnda masann stnde. Ben odam
her gn dzeltirim ve temizlerim. Benim odam en
dzenli odadr.

Can
: yi gnler, doktor bey.
Doktor : yi gnler. Neyiniz var?
Can
: Kendimi kt hissediyorum. Bam ok
aryor.
Doktor : Terli iken souk su itiniz mi?
Can
: Evet, dn terli iken souk su itim.
Doktor : Size ila veriyorum. Bu ilalar aln ve
evde iki gn dinlenin. Gemi olsun.
Can
: Teekkr ederim.

KONU 2
Mehmet : Yasemin bak, fotoraf albmmz.
Yasemin : Hmm, bu fotoraftaki adam kim?
Mehmet : Bu, amcam Salih.
Yasemin : Amcan ne i yapar?

KONU 5
Pazarc

Mehmet : O, pilot.
Yasemin : Bu kadn kim?
Mehmet : Bu, halam Aye.
Yasemin : Halan ne i yapar.
Mehmet : Halam, sekreter.

KONU 3
Hakan
Hseyin
Hakan
Hseyin
Hakan
Hseyin
Hakan
Hseyin
Hakan

58

: Merhaba Hseyin.
: Merhaba Hakan.
: Hseyin nereye gidiyorsun?
: Parka gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun?
: Ben hastaneye gidiyorum.
: Kim hasta?
: Babam hasta. Onu ziyarete gidiyorum.
: Gemi olsun.
: Sa ol.

Aye Teyze
Pazarc
Aye Teyze
Pazarc
Aye Teyze
Pazarc
Aye Teyze

Pazarc
Aye Teyze
Pazarc
Aye Teyze
Pazarc
Aye Teyze

AYE TEYZE PAZARDA


: Geel! Geel! Meyvelerin iyisi burada... En taze en gzel meyveler
burada.
: Elmann kilosu ka lira?
: Eki elma 1,5 lira, tatl elma da 2
lira. Hangisini almak istiyorsunuz?
: ki kilo tatl elma, bir kilo da eki
elma tartn ltfen!
: Baka bir arzunuz var m?
: ki kilo da muz tartn ltfen!
: Sebze almak istemez misiniz?
: Evet, iki kilo domates, bir kilo dolmalk biber ve bir kilo da salatalk
tartar msn?
: Hay hay! Hemen tartyorum.
: Hepsi ne kadar tuttu?
: 14 lira.
: u 20 liradan alr msn?
: Buyrun paranzn st.
: Hayrl iler.

DNLEME METNLER
KONU 6

KONU 8

Satc
Alc
Satc
Alc
Satc
Alc
Satc

Bilal
Hakan
Bilal
Hakan

: Buyrun efendim.
: Pantolon almak istiyorum
: Ka beden giyiyorsunuz.
: 48 beden giyiyorum.
: Ne renk istiyorsunuz?
: Siyah renk istiyorum.
: Buyrun. 48 beden siyah pantolon. Baka
bir ey ister misiniz?
Alc : Bir de 42 numara ayakkab istiyorum.
Satc : Bu da ayakkabnz.
Alc : Fiyat ne kadar?
Satc : Pantolon 50 lira, ayakkab ise 35 lira.
Toplam 85 lira.
Alc : Buyrun.
Satc : Hayrl olsun. Gle gle kullann.
Alc : Teekkr ederim.

: yi gnler Hakan.
: yi gnler Bilal.
: Hafta sonu ne yapacaksn?
: Piknie gideceim. Top oynayacam ve
devlerimi yapacam.
Bilal : Bu hafta sonu Fenerbahe-Galatasaray
ma var.
Hakan : Sen maa gidecek misin?
Bilal : Evet, Serkan ile gideceim. O da
Galatasaray Futbol Takmn tutuyor.
Hakan : Size iyi elenceler.
Bilal : Sa ol. Sana da.

KONU 7
A
B
A
B
A
B

:
:
:
:
:
:

Geen yl tatilde neredeydin?


Erzurumdaydm.
Erzurumda hava nasld?
Gndz scakt; ama gece hava souktu.
zmirde hava nasld?
zmirde havalar scakt. Hava gneliydi.

59

KONU 1
aa
apartman
araba
bahe
banyo
bardak
balamak
bilgisayar
Bolu
bulak makinesi
buzdolab
anta
aydanlk
ekyat
p kutusu
dank
daha
derece
dolap
dzeltmek

dzenli
eya
ev
frn
garaj
genellikle
geni
geni zaman
gitar
gzel
hal
hangi
havuz
her gn
ka
kalkmak
karsnda
kaset alar
katl
kirli

kitap
kitaplk
koltuk
kt
ku
kvet
lavabo
mahalle
masa
mutfak
neler
nerede
oda
olumlu
oturma odas
oturmak
pencere
perde
radyo
saat

salncak
salon
sandalye
sfat
szlk
tablo
televizyon
temiz
temizlemek
tencere
teyp
uyumak
stnde
var
yannda
yaamak
yatak
yatak odas

alkan
almak
day
dede
doktor
emekli
enite
erkek karde
ev hanm
fabrika
fotoraf
fotoraf albm
geni zaman
hala

hastane
ilkokul
istemek
i
kahvalt
karde
krk be
kz
koca
kk
lise
mhendis
okumak
olmak

olumsuz
renci
pilot
postane
sekiz ya
sekreter
soru
irket
teyze
torun
ya
yeen
yenge

KONU 2
abla
adam
aabey
amca
anne
anneanne
baba
babaanne
bakmak
banka
be
bey
birinci snf
Bursal

60

KONU DZN
KONU 3
200 metre
alveri merkezi
aa
banka
berber
bilmek
caddenin sonu
eczane
ev
gemi olsun
gitmek
hasta

hastane
hava alan
ileride
ismin hlleri
kavak
kaynatrma
kaynatrma harfi
kimde
kime
Konak Sinemas
lokanta
Maltepe

nerede
nereden
nereye
okul
onu
otoban
otobs terminali
otopark
park
parkn kesi
pastane
pazar

sa
sinema
solda
tiyatro
tren gar
tuvalet
uak pisti
ynelme hli
yukar
ziyaret

doktor
dokunmak
doymak
eczane
el
fralamak
gemi olsun
gereklilik kipi
grmek
grnmek
gz
hasta
hastane
hemire
hissetmek
ho geldiniz

ine
ila
karn
kendi
koklamak
konumak
kr
kt
kulak
muayene olmak
nasl
zgn
reete
sa
sa olun
sar

sakal
serum
sevinli
souk
su
eker
taramak
tatmak
terli
tra olmak
trnak kesmek
topal
yarn
yorgun
yrmek

KONU 4
az
armak
ambulans
ayak
bacak
beklemek
bey
bo
burun
buyrun
ekim tablosu
ok
rk
dil
di
di ekmek

61

KONU 5
almak
ananas
beklemek
beyefendi
bezelye
biber
bor
ceviz
ilek
dolmalk biber
domates
dut
eki elma
elma
enginar
erik

fasulye
fndk
fstk
fiyatlar
gelecek zaman
greyfurt
gzel
havu
spanak
iki kilo
incir
istemek
kabak
karnabahar
karpuz
kavun

kereviz
kiraz
kivi
kuru
lahana
limon
lira
manav
mandalina
marul
meyve
muz
oyun
para
patates
patlcan

pazar
prasa
portakal
salatalk
sebze
soan
spermarket
eftali
tatl elma
tekrar
turp
zm
vine
yetimek

etek
fiyat
gelecek zaman
gitmek
giymek
gmlek
hayrl iler
iyi gnler
kazak
kemer
krmz apka
kolye
kravat

kullanmak
kpe
lacivert
maaza
mavi
mor
numara
pahal
pantolon
renk
renkli
saat
sar

sevmek
siyah
takm elbise
takmak
turuncu
ucuz
cret
yarn
ynl
yzk

KONU 6
alveri
almak
ayakkab
balamak
beden
beyaz
bileklik
ceket
karmak
izgili
orap
denemek
eldiven

62

KONU DZN
KONU 7
ak
ay
belgisiz zamir
birka
bulut
bulutlu
burada
deniz
frtna
gece
geen yl
gelmek

gelmemek
girmek
gkkua
gndz
gneli
hangi
hava
hava durumu
herkes
hi kimse
iyi
iyi geceler

izlemek
karl
kasrga
nasl
nerede
okul
olmak
renciler
rzgrl
sevinmek
scak
sis

souk
ehir
imek
tatil
terlemek
termometre
yamak
yamur
yamurlu
yapmak
yarn

ev devi
Fenerbahe
fotoraf ekmek
futbol takm
Galatasaray
geirmek
gezmek
gitmek
hafta sonu
kahvalt
kitap okumak
meyve
mzik dinlemek

ne
okul
otobs
piknie gitmek
piknik
resim izmek
sabah
Samsun
satran
seyahat
seyretmek
sylemek
ark

tatil
top oynamak
tutmak
vakit
vasta hli
yan
yapmak
yarn
yaz
yemek
yzmek

KONU 8
aile
balk tutmak
baz
belgisiz sfat
beraber
biraz
birlikte
btn
iek
dede
deniz
dnmek
elence

63

NOTLAR
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

64