You are on page 1of 1

2014. gada 21.

maij
Viesnc Alberts
Dzirnavu iel 33, Rg

Diskusiju cikla Dzves kvalitte
Latvij kopsavilkums:
Ceamaize Latvijai

Diskusiju organiz Sorosa fonds Latvija
Diskusiju vada Ieva Morica, programmu direktore, Sorosa fonds Latvija

Diskusij ir aicinti piedalties prstvji no politisko organizciju (partiju) apvienbas Saskaas centrs, Zao un
Zemnieku savienbas, partijas Vienotba, Nacionls apvienbas Visu Latvijai!" - TB/LNNK

PROGRAMMA
13:30 15:05 PIRM DAA


13:30 14:15
Teritoriju attstba
diskusija ar politiiem
saruna ar kltesoajiem

Vada: Viesturs Celmi, socilantropologs


14:20 15:05
Transports
diskusija ar politiiem
saruna ar kltesoajiem

Vada: Tlis Linkaits, transporta nozares eksperts
15:05 15:30 Kafijas pauze

15:30 17:00
OTR DAA


15:30 16:15
Izgltba
diskusija ar politiiem
saruna ar kltesoajiem

Vada: Gatis Babauers, RTU profesors


16:20 17:05
Uzmjdarbba
diskusija ar politiiem
saruna ar kltesoajiem

Vada: Juris Ozoli, enertikas eksperts
17:05 17:10 Noslgums
17:10 18:00 Kafija un sarunas

You might also like