Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas

„Romų integracijos į darbo rinką
mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“
European Union EQUAL Initiative Project
“The Creation and Testing of the Mechanism
of Integration of the Roma People into the Labour Market”
Проект «Создание и опробирование механизма
интеграции ромов в рынок труда»
инициативы Европейских Сообществ EQUAL

2007

Leidinį užsakė EQUAL projektas “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Nr. EQ/2004/1130-01/477
Projekto vadovė – R. Navikaitė, e.p. romualda.navikaite@lvf.lt
Leidinio sudarytojos – L. Fedosejeva, L. Sukackienė, leidinio redaktorė – L. Armonaitė,
vertimas į anglų kalbą – A. Federas, vertimas į rusų kalbą – N. Rutkienė,
leidinio korektorė – I. Maciulevičienė.
Fotonuotraukos – A. Ožič, leidinyje panaudotos ir projekto partnerių nuotraukos.
Dizainas, maketavimas – T. Fedosejev
Tiražas – 900 egz.
Spausdino UAB „Firidas“
Vlnius, 2007

ISBN 978-9955-9997-0-6

© EB EQUAL projektas

Turinys

Partneriai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bendra informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Viešoji įstaiga „Romų visuomenės centras”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
EQUAL sėkmės istorija. Praktiški pavyzdžiai – įdarbinimo galimybės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lietuvos vaikų fondas – vadovaujantis EQUAL projekto partneris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Projekto „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“ eskizo brėžtis. . . . . . . . . . . . . 17
Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo
sukūrimas ir išbandymas“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vilniaus miesto savivaldybės administracija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ukmergės rajono savivaldybės administracija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie SADM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ukmergės darbo birža. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Romų ir darbdavių nuostatos dėl romų integracijos į darbo rinką. Tyrimo rezultatų santrauka . . . . . . . . . . . . . . . 26

3

Content

Transnational Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
The Lithuanian Roma society “The Gypsy Fire” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
The public company “The Roma Community Centre”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
EQUAL Success story. Practical examples – Employability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
The Lithuanian Children’s Fund: a leading partner of the EQUAL project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
A Sketch Description of the Project “The Creation and Testing of the Mechanism
of Integration of the Roma People into the Labour Market” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
European Union Initiative EQUAL Project “The Creation and Testing of the Mechanism
of Integration of the Roma People into the Labour Market” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Department of National Minorities and Lithuanians Living Abroad
under the Government of the Republic of Lithuania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Vilnius City Municipality Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ukmergė Municipality Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Lithuanian Labour Market Training Authority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
The Labour Exchange of Ukmergė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Project Administration Department of the Support Fund “European Social Fund Agency”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Attitudes of the Roma and the Employers toward Integration into the Labour Market Survey Summary . . . . . . . 48

4

Содержание

Партнеры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Общая информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Общество цыган Литвы «Цыганский костер». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ромский общественный центр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Положительный опыт EQUAL. Практические примеры – возможности трудоустойства. . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Детский фонд Литвы – руководящий партнер проекта EQUAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Набросок эскиза проекта «Создание и опробование механизма интеграции ромов в рынок труда». . . . . . 61
Проект «Создание и опробование механизма интеграции ромов в рынок труда»
инициативы Европейских Сообществ EQUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Департамент национальныx меньшинств и эмиграции при Правительстве Литовской Республики. . . . . . . 64
Самоуправление города Вильнюса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Самоуправление Укмергского района. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Служба обучения рынка труда Литвы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Биржа труда Укмерге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Департамент администрации проектов фонда поддержки Европейское агенство социального фонда. . . . 69
Отношение ромов и работодателей к интеграции рома в рынок труда.
Обобщение результатов исследования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

5

Tarptautiniai projekto partneriai:
CEMESME-CONTRIBUTION OF ETHNIC MINORITY EMPLOYEES TO UK SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(SMES)/JUNGTINĖ KARALYSTĖ (VB NUMERIS: UKGB -84)
ACCESS EUROPE- ACT AGAINST THE SOCIO-PROFESSIONAL EXCLUSION
IN CHATELLERAULT /PRANCŪZIJA (VB NUMERIS: FR-PCH-2004-43341)
DIVERSITY IN WORKPLACE-VIELFALT IM ARBEITSLEBEN
(PROVIEL)/VOKIETIJA (VB NUMERIS : DE-XB4-76051-20-HB/201)
ROMŲ INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ MECHANIZMO SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS /LIETUVA
(VB NUMERIS: LT-29)
ASSOCIATION OF SUPERVISORS AND SOCIAL ADVISORS (ASSA) / SLOVAKIJA (VB NUMERIS: SK-68)
MADRID ENTRE DOS ORILLAS / ISPANIJA (VB NUMERIS : ES-ES272)

Bendra informacija:
Lietuvos Respublika
Plotas – 65,3 tūkst. kv. km
Sienos ilgis – 1 761 km (be teritorinės jūros – 1 732 km),
Didžiausi atstumai:
iš rytų į vakarus – 373 km, iš šiaurės į pietus – 276 km.
Lietuvos administracinis suskirstymas:
teritorija suskirstyta į 10 apskričių,
apskritys sudaro 60 savivaldybių,
savivaldybės suskaidytos į 546 seniūnijas.
Gyventojų – 3 390 000 (2006 m.)
68,5 % žmonių gyvena miestuose, vidutinis amžius – 37,4 metų,
apie 99,6 % vyresnių nei 15 metų gyventojai yra raštingi.
Tautinė Lietuvos gyventojų sudėtis (2007 m.):
lietuviai – 84,6 %,
lenkai – 6,3 %,
rusai – 5,1 %,
latviai, romai, totoriai, vokiečiai, žydai po 0,1 %.
Romai kompaktiškai gyvena Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse.
Pagal religiją 79 % gyventojų – katalikai, 4,07 % – stačiatikiai, 14,86 % – netikintys.
Sostinė – Vilnius
Didžiausieji miestai (2007 m.):
Vilnius – 542 782 gyv.
Kaunas – 358 111 gyv.
Klaipėda – 185 936 gyv.
Šiauliai – 128 397 gyv.
Panevėžys – 114 582 gyv.

8

Josif Tyčina,
Lietuvos čigonų bendrijos „Čigonų laužas“ prezidentas
Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“ įkurta 1997 m. birželio 20 d.
Bendrija dalyvauja EQUAL iniciatyvos projekte „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“.

Iš bendrijos istorijos:

Bendradarbiaudama su valstybinėmis institucijomis, bendrija sprendžia aktualius romų
visuomenės klausimus. Ji – viena viešosios įstaigos Romų visuomenės centras steigėjų.

1997 m., kai buvo ypač opūs mokslo dalykai, 60 romų vaikų pradėjo lankyti Vilniaus 58-ąją vidurinę mokyklą.
Dalyvauta tarptautinėse konferencijose žmogaus teisių ir tautinių mažumų klausimais.
1998 m. koncertuota Vilniuje, tarptautiniame festivalyje „Skamba skamba kankliai“.
1998 m. pirmą kartą tabore surengta vakaronė „Lietuvos čigonų taboro laužas“.
1999 m. pristatytas projektas „Jaunojo čigono pasaulėžiūros formavimas“, skirtas dvasingumo ugdymui puoselėjant romų kultūrą, integruojantis į Lietuvos gyvenimą.
Surengtos kelios vasaros stovyklos vaikams.
1999 m. pravestas romų kultūros festivalis.
2001 m. sukurta interneto svetainė www.roma.lt.
2001 m. šventė Vilniuje, skirta romų gyvenimo Lietuvoje 500 metų sukakčiai.
2002 m. pirmą kartą Lietuvoje paminėta Tarptautinė romų diena.
2004 m. surengta Baltijos šalių ir Baltarusijos romų lyderių konferencija.
2005 m. tarptautiniame romų folkloro festivalyje Vilniuje dalyvavo Latvijos, Estijos, Lietuvos atlikėjai, viešėjo
šių valstybių atstovai.
2006 m. kelionė į Lucką (Ukraina): Lietuvos romų jaunimo koncertai, pažintys su vietos romais.
2007 m jau tradiciniame romų folkloro festivalyje, skirtame „Čigonų laužo“ veiklos dešimtmečiui, dalyvavo
Latvijos romų muzikos atlikėjai, svečiai iš Baltarusijos, abi šalis atstovavo romų bendruomenių lyderiai. Koncertavo visi Lietuvos romų muzikos kolektyvai.
http://www.roma.lt

9

Svetlana Novopolskaja,
Romų visuomenės centro direktorė
Viešoji įstaiga „Romų visuomenės centras” (RVC) įsteigta 2001 m. liepos 19 d. Europos
Sąjungos EQUAL iniciatyvos projektas „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo
sukūrimas ir išbandymas“ – labai reikšmingas RVC veikloje, įtraukiant romus į šį projektą. Vienas svarbiausių jo tikslų – integruoti romų bendruomenę į šalies gyvenimą,
ypatingą dėmesį skiriant vaikams ir paaugliams.
Centro veikla:Keičiamas romų požiūris į integraciją visuomenėje.
Sprendžiamos socialines, materialines problemos.
Vaikų ir paauglių ugdymas, jų laisvalaikio organizavimas.
Formuojamas vaikų ir suaugusiųjų poreikis mokytis, ugdomos dorovinės nuostatos, kt.

Per 30 taboro vaikų nuo 5 iki 10 metų lanko ikimokyklines grupes. Centre daug dėmesio skiriama vaikų ir paauglių
laisvalaikiui: veikia kalbų, kompiuterių, muzikos, dailės, sporto būreliai, rengiamos įvairios šventės. Į jas su vaikais
ateina jų tėvai.
Vykdomi projektai:
„Holokausto aukų atminimo įamžinimas romų bendruomenėje“.
„Laipteliai į viršų“ (dienos centrų projektas).
„Narkomanijos prevencijos ir dvigubos atskirties mažinimo optimizavimas Kirtimų romų bendruomenėje“.
„Mokykis ilsėtis neveltui“ (vaikų vasaros poilsio projektas).
„Socialiai remtinų romų šeimų vaikų laisvalaikio užimtumas“, kt.

Centre dirba 11 romų. Čia teikiama teisinė, socialinė pagalba, rengiami lietuvių kalbos, kompiuterių, siuvimo, kt.
kursai suaugusiems, repetuoja ansamblis „Roma de drom“. 2004 m. Kirtimuose pradėjo veikti sanitarinių-higieninių
paslaugų centras.
Vykdomi projektai:
• „Romų paruošimo darbo rinkai mechanizmo kūrimas“.
• „Romų bendruomenės verslumo skatinimas nuotolinio mokymo būdu“ (PHARE programa „Socialinės integracijos skatinimas“).
• „Mažumų ir kitų atskirties grupių integracija ir aktyvios pilietinės pozicijos auklėjimas per menus“ (ES SOCRATES programa GRUNDTVIG 2).
• „Romų švietimo metodai Slovėnijoje ir Lietuvoje“ (ES Leonardo Da Vinci programa).
• „Romų teisės: teisinės pagalbos programa“
• Dalyvaujam „Maisto banko“ akcijoje.

10

EQUAL SĖKMĖS ISTORIJA
Praktiški pavyzdžiai – įdarbinimo galimybės
Nauji romų integracijos keliai
Vilniaus mieste ir aplink jį bei dviejose vietovėse į šiaurę ir į pietus nuo sostinės nauja partnerystė kuria naujus
sprendimus romų profesinei ir socialinei integracijai. Ypač svarbu yra tai, kad romų atstovai tiesiogiai dalyvauja
šioje veikloje ir jie užtikrina, kad daugelis kitų šios bendruomenės narių turėtų galimybę įgauti papildomų įgūdžių ir
įtvirtinti savo turimus sugebėjimus. Visos šios veiklos tikslas yra užtikrinti, kad šie izoliuoti asmenys ir grupės galėtų
dalyvauti darbo rinkoje ir platesniame visuomeniniame gyvenime.
Romai Lietuvoje turi vidutiniškai 4–7 klasių išsilavinimą, o tai daug mažiau, negu reikalaujama tam, kad gautų mokyklos baigimo pažymėjimą. Iš viso tik 6 % jų yra įsigiję kokią nors kvalifikaciją. Tik 5 % vyrų ir 0,7 % moterų turi
nuolatinį darbą. Dauguma romų bendruomenės Vilniuje gyvena izoliuotai nuo pagrindinio visuomeninio gyvenimo
taip vadinamame Kirtimų „čigonų tabore“. Jie nepageidauja integruotis į aplinkinę bendruomenę, ir tai tik skatina
visuomenėje susikurtus negatyvius stereotipus apie romų žmones. Dėl panašių priežasčių ir darbdaviai nėra linkę arba
nenori įdarbinti žmones iš romų bendruomenės. Tačiau jau matosi pokyčių ženklų, nes kai kurios romų šeimos, ypač
tos, kurių tėvai jaunesni, persikelia gyventi už taboro ribų, kur lengviau prieinamos parduotuvės ir paslaugos.
Viena EQUAL Partnerystės Vystymo bendrija, turinti labai ilgą pavadinimą, aktyviai sprendžia visas šias problemas.
Ji vadinasi „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“, ir jos veikla tiksliai atsispindi
jos pavadinime. Ši veikla visiškai atitinka Europos Sąjungos Tarybos Rekomendacijas dėl Valstybių – ES narių
įdarbinimo politikos įgyvendinimo.
„Mes žinojome apie Vakarų ES valstybių teigiamą patirtį, apmokant žmones dirbti romų socialiniais darbuotojais
arba jų padėjėjais, – sako Romualda Navikaitė, Lietuvos vaikų fondo direktorė, – todėl mes nutarėme išbandyti
tris panašius būdus trijose srityse čia, Lietuvoje.“ Prie Lietuvos vaikų fondo iniciatyvos prisijungė trys valstybinės
institucijos – Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės, Socialinių darbuotojų rengimo centras ir Ukmergės rajono Darbo birža, taip pat dvi romų organizacijos – Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“
ir Romų visuomenės centras bei Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir Vilniaus miesto savivaldybės
administracija.

Mokymas bendravimo ir kvalifikacijos įgūdžiams gerinti
Vystymo bendrija (VB) veikia dviem kryptimis. Pirmoji – tai romų mokymas tapti socialinių darbuotojų padėjėjais.
Šie padėjėjai dirba, kurdami tiltus tarp socialinių darbuotojų ir romų bendruomenės tam, kad romai galėtų gauti
naudos iš Vystymo bendrijos veiklos ir būtų kuriamas tvirtesnis abipusis supratimas bei integracija tarp romų ir
šalies bendruomenių. Antrasis VB veiklos aspektas – tai individualių romų bendruomenės piliečių mokymas kelti jų
profesinius įgūdžius ir didinti įdarbinimo galimybes.
Visi trys regionai yra labai skirtingi savo prigimtimi ir skirtingose projekto įgyvendinimo stadijose. Ukmergės rajone
vietos romai pradeda integruotis į bendruomenę, nes daugelis jų kalba lietuviškai ir mokėsi mokyklose. Kaip tik
šiame regione VB pradėjo savo darbą, ir jos veikla čia yra stipriai pasistūmėjusi į priekį. Vilniuje, Lietuvos sostinėje,
romai yra daugiau izoliuoti. Ten yra problemų dėl to, kad kai kurie žmonės tabore gamina ir parduoda narkotikus.
Be to, namai tabore buvo pastatyti be oficialių leidimų ir dėl to dalis jų buvo valdžios nugriauti. Apskritai tariant,
egzistuoja didelis abipusis nepasitikėjimas, kurį VB stengiasi įveikti. Tačiau dalis romų gyvena už taboro ribų kitose dviejose Vilniaus vietose: Šnipiškėse ir Naujojoje Vilnioje, kur jie yra daugiau integruoti. Projekto veikla šiuose
rajonuose sukūrė daug efektyvesnių ryšių tarp socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų. Trečiasis centras Šalčininkų
rajone – Eišiškės – tai mažas miestelis, kuriame gyvena daug etninių mažumų grupių: be romų, yra ukrainiečių,
lenkų, rusų ir baltarusių. Nors buvo sukurta projekto infrastruktūra abiejose šiose srityse, veiklą stabdė ilgos viešųjų
pirkimų procedūros, trukdančios projektui sėkmingai žengti į priekį.
11

Bendradarbiavimo tinklo kūrimas ir socialinių darbuotojų padėjėjų atranka

Ukmergės Bendradarbiavimo tinklo surengto susitikimo
dalyviai

Programoje dirbantis Sigitas Labanauskas yra regiono koordinatorius Ukmergėje. Nors Sigitas nėra kilęs iš romų, jis
užaugo kartu su kai kuriais šios bendruomenės nariais ir gerai
juos pažįsta. Jis įgavo bendruomenės pasitikėjimą kaip tik dėl
šių savo asmeninių ryšių, ir jis sako: „Tik po trijų ar keturių
mėnesių mane pradėjo kviestis į romų namus, kad kartu aptartume jų problemas, ir tik tada pradedi dar geriau suprasi
jų kultūrą.“ Po to jis priduria: „Kartais būna daug svarbiau
išklausyti, negu kalbėti pačiam.“ Lina Sukackienė, projekto
veiklų koordinatorė, jam antrina, kad jei nori, jog projektas
gerai dirbtų, turi pripažinti kai kuriuos kultūrinius skirtumus:
„Pavyzdžiui, neįmanoma iš anksto susitarti dėl susitikimo,
reikia artėjant mokymo laikui tiesiog skambinti visiems dalyviams telefonu, o kai kuriais atvejais reikia tiesiog nuvykti
pas juos į namus, įsisodinti juos į automobilį ir nuvežti tiesiai
į mokymo centrą.“

Tuoj po to, kai buvo įdarbintas Sigitas, projektas priėmė dirbti
ir jo padėjėją Zariną Michailovskają, jie kartu pradėjo potencialių socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų paieškas, pradėjo informuoti romus apie būsimų mokymų galimybes bei sudarė besidominčių asmenų sąrašą. Tuo pačiu metu jie
kūrė Bendradarbiavimo tinklą (BT), prie kurio prisijungė šešios organizacijos, kartu pasirašiusios Bendradarbiavimo
sutartį.
Sutartį pasirašė:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija;
Vilniaus Prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas;
Ukmergės darbo birža;
VĮ Ukmergės girininkija;
S. Dičpetrienės privati įmonė;
automobilių serviso įmonė „Izobaros autoservisas“.

Vienas šių partnerių, Ukmergės savivaldybė, suteikė patalpas savo socialinių paslaugų centre BT susirinkimams
rengti bei patarimams ir informacijai romams teikti. Du socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai – romai buvo nepaprastai
naudingi, teikiant tokią pagalbą, nors tuo metu jie dar nebuvo „oficialiai“ apmokyti, nes pradžioje buvo problemų,
surandant tinkamą mokymo tiekėją. Tačiau jie turėjo galimybę susitikti Vilniuje su projekto socialinio darbo ekspertu ir projekto vadovu, ir tai suteikė gerą postūmį pradėti naują darbą. Jų oficialus mokymas prasidėjo tada, kai
pagaliau buvo organizuoti kursai socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams – romams 2007 metų kovo mėnesį
Vilniaus pedagoginiame universitete.
Profesiniame mokyme Vilniaus pedagoginiame universitete
šiuo metu dalyvauja 10 socialinių darbuotojų ir 10 padėjėjų –
romų, kuriems organizuoti įvairūs kursai. Jie studijuoja tokius
dalykus, kaip:
• socialinis darbas;
• socialinės apsaugos sistema;
• romų kultūra ir gyvenimo būdas;
• darbo su mažumomis metodika;
• komunikacijos ir bendradarbiavimo įgūdžiai.
• jie taip pat studijuoja padėjėjų funkcijas ir vertybes bei
socialinę partnerystę.

Vienas sėkmingai baigusiųjų kursus gauna baigimo pažymėjimą

Individualių sugebėjimų ir motyvacijos darbui formavimas
Kitas BT partneris – Vilniaus Prekybos ir pramonės rūmų Ukmergės filialas. Ši organizacija rengia profesinio mokymo kursus, iš pradžių buvo planuojama apmokyti 54 žmones, skiriant maistpinigius kursų metu. Buvo organizuoti
tokie kursai: kompiuterijos pagrindai, darbo paieška, anglų kalba, metalo darbai, socialiniai įgūdžiai, floristika ir
automobilių vairavimas.
12

Tačiau jau suplanavus kursus keletas žmonių persikėlė gyventi kitur. Pagaliau kursuose dalyvavo tik 16 norinčiųjų, bet
kadangi kursų skaičius vienam dalyviui nebuvo ribojamas,
kai kurie dalyvavo 3 ar 4 kursuose. Be to, reikėjo prisitaikyti
vieniems prie kitų, nes dėstytojai niekada anksčiau nedirbo su
romais. Būdami patyrę dėstytojai, jie buvo linkę vienu metu ir
mokytis, ir mokyti. Be nemokamo maitinimo, žmonėms buvo
suteikta ir įvairių kitų dalykų, motyvuojančių jų mokymąsi ir
skatinančių juos lankyti kursus. Viena 54 metų pagyvenusi
moteris, kuri buvo romų kavinės savininkė, lankė kompiuterijos
pagrindų kursus, kad galėtų geriau suprasti ir kontroliuoti savo
buhalterę. Keturi kiti žmonės galvojo apie tai, kaip sukurti savo
individualų verslą, ir šiuo metu jie ieško finansinės paramos
tokiam verslui pradėti.
Kitiems gi kursų dalyviams, ieškantiems darbo, Vilniaus Prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialo ir jo direktoriaus
p. R. Baravyko dalyvavimas veikloje buvo ypač svarbus dėl to, kad jie turi puikią reputaciją tarp darbdavių. Sigitas
paaiškina: „Darbdaviai mūsų rajone yra labai konservatyvūs ir nenoriai įdarbina romus. Tačiau kai kas iš jų man
pasakė, kad jei p. Baravykas ar vienas jo mokytojų rekomenduos ką nors kaip tinkamą darbuotoją, jie tą žmogų
įdarbins, nepriklausomai nuo jo kilmės.“ Projekto veikla taip pat skirta tam, kad galima būtų pakeisti darbdavių ir
viešąją nuostatas. Buvo išspausdinta keletas straipsnių spaudoje apie Programos veiklą, taip pat buvo surengtas
seminaras, norint sukurti atsvarą kai kuriems neigiamiems stereotipams.
Mokinė automobilio vairavimo kursuose

Ta praktika, kuri pasitvirtino Ukmergėje, dabar perkeliama į du kitus regionus. Šalčininkuose ir Vilniuje jau paskirti
darbuotojai ir kuriami Bendradarbiavimo tinklai. Tačiau VB susidūrė su viešųjų pirkimų sunkumais dėl profesinio
mokymo teikėjų ir mokymo socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams-romams, o tai atidėjo mokymų pradžią keliems mėnesiams. Pagaliau abiejose vietose prasidėjo tokie mokymo kursai:

Dalykas

Studentu sk.

Vieta

Mokymus teikia

Mechanikų

4

Vilnius

Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokykla

Floristų

7

Vilnius

UAB „Naujoji sistema“

Anglų k.

13

Vilnius

Lietuvos „Žinijos“ draugija

Kompiuterijos pagrindų

10

Vilnius

Lietuvos „Žinijos“ draugija

Darbo paieškos įgūdžių

8

Vilnius

Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokykla

Meno programos pardavėjų

6

Vilnius

BĮ Trakų Švietimo centras

Vairavimo

8

Šalčininkai

IĮ „Vairavimo klasė“

Profesinis mokymas dabar taip pat vyksta Vilniaus pedagoginiame universitete, kurio organizuotuose kursuose
dalyvauja 10 socialinių darbuotojų ir 10 padėjėjų – romų. Jie studijuoja tokius dalykus:
socialinis darbas;
socialinės apsaugos sistema;
romų kultūra ir gyvenimo būdas;
darbo su mažumomis metodika;
komunikacijos ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Jie taip pat studijuoja padėjėjų funkcijas ir vertybes bei socialinę partnerystę.

Partnerystės galimybės
Nacionalinė ir vietinė partnerystė
Lietuvos vaikų fondas ir Romų visuomenės centras jau kurį laiką dirba kartu ir yra sukaupę nemažos patirties apie
romus, gyvenančius tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje. Jie glaudžiai bendradarbiavo PHARE programos finansuotame projekte, kuriame jie turėjo partnerį iš Prancūzijos „Un Enfant Par La Main” („Vaikas už rankos”), taigi abi
šios Lietuvos organizacijos prisidėjo savo įgūdžiais prie naujos VB tarptautinės veiklos. Tikslinės grupės tiesioginis
dalyvavimas buvo labai svarbus pačiai VB, o Romų visuomenės centras veikia kaip tik ten, kur gyvena romai, ir
13

padeda jų vaikams ir tėvams Kirtimų čigonų tabore šalia Vilniaus oro uosto. Nors šis centras turėjo daug ką pasiūlyti, buvo nutarta, kad ir pačių romų organizacija „Čigonų laužas“ turėtų dalyvauti susitikimuose ir konsultacijose,
kuriose buvo ruošiama paraiška dėl EQUAL programos paramos.
Šių dviejų romų organizacijų pagalba VB atrinko žmones, kurie dalyvautų tokiose jos veiklos kryptyse, kaip Bendradarbiavimo tinklai, socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų romų mokymai bei profesinis mokymas. Tokiu būdu romai turėjo
progos daryti įtaką priimant sprendimus, išreikšti savo nuomonę ir imtis iniciatyvos. Taigi, be „oficialiojo“ mokymo,
pakilo jų kompetencija valdyti savo gyvenimą, ir jie pradėjo suprasti, kad jie patys atsako už savo gerovę.
Socialinių darbuotojų rengimo centras yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldume. Nors centras nebuvo tiesiogiai įtrauktas į romų tematiką, jis turėjo pakankamai patirties socialinio darbo mokymuose, buvo tikimasi,
kad tiesiogiai dalyvaus VB mokymų veikloje. Tačiau, vykdant projektą, Socialinių darbuotojų rengimo centras buvo
reorganizuotas ir tapo Lietuvos Darbo rinkos mokymo tarnybos dalimi, taigi, pasikeitė ir jo vaidmuo projekte. Šiuo
metu centras teikia konsultacijas vadovaujantiems ir kitiems partneriams profesijų ir kvalifikacijų klausimais bei
analizuoja projekto eigą profesionalų ruošimo ir kvalifikacijos įsigijimo prasme.
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės prisijungė prie projekto, nes jau
anksčiau turėjo patirties dirbant su Lietuvos vaikų fondu įvairiuose projektuose, susijusiuose su romų bendruomene.
Departamentas suplanavo ir 2000-2004 metais įgyvendino romų integracijos į Lietuvos visuomenę ir darbo rinką
programą. Taigi, departamentas noriai dalyvavo, formuluojant paraišką dėl EQUAL projekto ir šiuo metu kaip partneris gauna informaciją apie realius eilinių žmonių poreikius bei problemas romų bendruomenėje.
Turint galvoje tuos sunkumus, su kuriais buvo susidūrusi Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Ukmergės
rajono savivaldybės administracija, spręsdamos romų bendruomenių klausimus, jos noriai prisijungė prie projekto.
Vėliau, kai paraiška jau buvo pateikta EQUAL iniciatyvai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasiūlė, kad jos
Darbo birža galėtų būti dar vienas naudingas partneris, o kiti partneriai palankiai priėmė šį pasiūlymą, kad Ukmergės
darbo birža būtų įtraukta į Programą.
Visos šios organizacijos yra projekto įgyvendinimo VB, kuri buvo įkurta vadovauti projektui, partnerės. Nuo pat
pradžių jiems buvo pravestas mokymas tokiomis temomis, kaip darbas komandoje, tarpusavio komunikavimas,
kalba viešajai auditorijai ir projekto ciklų vadyba. Šios grupės kūrimo ir pasiūlyto jos nariams mokymo metu kiekvienas partneris geriau susipažino su visais kitais. „Geri asmeniniai santykiai yra nepaprastai svarbūs efektyviai
koordinuojant ir valdant šį projektą, – sako Romualda Navikaitė, – ir šis procesas, kai geriau pažįstame „savo
kaimynus“ leido mums nustatyti konkrečią kiekvieno partnerio atsakomybę ir užtikrinti projekto veiklos koordinavimą
bei įgyvendinimą.“ Toks pats procesas atsispindi ir kiekvieno regiono Bendradarbiavimo tinkluose, o šios keturios
pakopos atspindi Programos eigą:
• Nustatyti veikos sritį ir užtikrinti, kad ji nesikirstų su kitų partnerių veikla.
• Įgyvendinti kiekvieną veiklos sritį, įskaitant galutinių rezultatų įvertinimą.
• Didžiausią dėmesį skirti žmogiškiesiems ištekliams ir suteikti asmeninę atsakomybę darbuotojams ir mokytojams.
• Vykdyti nuolatinį proceso monitoringą ir dokumentavimą.

Tarptautinė partnerystė
Savo tarptautinėje veikloje Vystymo bendrija bendradarbiauja „Europos etninės įvairovės darbe tinklo“ (ENEDE) rėmuose su „Vielfalt im Arbeitsleben“ (ProViel) („Įvairovė
darbo veikloje“) iš Vokietijos, „Madrid Entre Dos Orillas” („Madridas tarp dviejų tiltų“),
„Acces Europe” iš Prancūzijos, „Vadovų ir socialinių patarėjų asociacija“ iš Slovakijos
ir vadovaujančiąja Vystymo bendrija „Etninių mažumų darbuotojų indėlis į Jungtinės
Karalystės mažųjų ir vidutiniųjų įmonių veiklą“, kuri vykdoma šiaurinėje Anglijoje. Ši
tarptautinė partnerystė didžiausią dėmesį skiria pagrindinėms etninėms mažumoms
kiekvienoje iš šalių:
• Ispanijoje – Lotynų amerikiečių bendruomenėms;
• Vokietijoje – Rusijos vokiečių ir turkų bendruomenėms;
• Prancūzijoje – Šiaurės afrikiečių bendruomenėms;
• Jungtinėje Karalystėje – Pietryčių Azijos, Kinijos, Afrikos ir Karibų jūros šalių išeivių
bendruomenės;
• Slovakijoje ir, žinoma, Lietuvoje – romų bendruomenėms.
Nacionaliniai rūbai ir šokiai
– vienas svarbiausių romų
kultūros aspektų

Tarptautinės partnerystės bendras interesas yra dirbti, sujungus bendras pastangas
Europos lygmenyje, skatinti įvairovės vadybą ir privalumus, įdarbinant įvairių tautinių
mažumų atstovus. Ši veikla grindžiama Europos rasizmo ir ksenofobijos monitoringo
centro metine 2003–2004 metų ataskaita (Annual Report 2003–04 ), kurios 67 puslapyje
14

sakoma, kad „diskriminacijos įdarbinant klausimai vis išsamiau turi būti svarstomi ES valstybių. Europos Sąjungai,
vykdančiai savo Europos įdarbinimo strategiją, vis daugiau rūpesčių kelia prasta pažeidžiamų grupių padėtis, ypač
tokioje srityje, kaip etninių mažumų įdarbinimas“.
Taigi, ši valstybių – ES narių – partnerystė tyrinėja darbo rinkos problemas, išbando naujus inovacinius požiūrius į
integraciją ir dalinasi tomis pamokomis, iš kurių galima pasimokyti. Šio darbo rezultatas bus bendras leidinys, kuris
palygins ir išryškins situaciją įvairiose šalyse bei tuos požiūrius, kurie buvo sukurti kiekvienoje iš Programų , vykdytų atitinkamose ES šalyse. Lietuvoje sukaupta kitų projektų, susijusių su smulkiuoju verslu ir profesiniu mokymu,
patirtis bus ypač naudinga ateityje, kai, kaip tikimasi, naujoji vyriausybinė Integracijos programa (2007–2010 m.m.)
įgyvendins tvarius ir išplėtotus Paramos mechanizmus, sukurtus Vystymo bendrijos (VB).

Trys pačios svarbiausios Programos pamokos
Romų integracijos į darbo rinką Paramos mechanizmų plėtojimas
Projekto įgyvendinimo grupės nariai mano, kad pačios svarbiausios pamokos yra šios:

1. Kai rašote projekto paraišką, nesitikėkite, kad jis bus įgyvendintas tiksliai taip, kaip Jūs jį suplanavote. Kai
praktiškai taikote įgalinimą, pokyčiai neišvengiami. Reikia būti lankstiems prisitaikant prie pokyčių, kuriuos
siūlo Jūsų partneriai ir tie, kuriems skirta programa.
2. Sėkminga integracija – tai dvipusis, o ne vienpusis procesas. Kitais žodžiais tariant, ne visada jie turi prisitaikyti prie mūsų – priimančioji bendruomenė taip pat turi dėti pastangas tam, kad prisiderintų prie romų
bendruomenės ir kultūros.
3. Priešingai vyraujančiai nuomonei, mūsų projektas parodė, kad daugelis romų buvo patenkinti, dalyvaudami
projekto veikloje, ir džiaugėsi, turėdami galimybę mokytis. Jie noriai gyventų kitaip, jei tai jiems pagerintų jų
ir, dar svarbiau, jų vaikų galimybes gyventi saugesnį ir daugiau pasitenkinimo teikiantį gyvenimą.

15

Lietuvos vaikų fondas – vadovaujantis EQUAL projekto partneris

Romanas Burba,
Lietuvos vaikų fondo steigėjas
Lietuvos vaikų fondas (toliau LVF) – labdaros ir paramos fondas, įkurtas fizinių asmenų grupės. LVF nuo įsikūrimo pradžios veiklą vykdė atsižvelgdamas į šalies tradicijas.
1988m. LVF inicijavo, metodiškai ir materialiai rėmė alternatyvios vaikų globos formos
institucinei globai atsiradimą Lietuvoje, kartu su rajonų (dabar savivaldybių) administracijų parama įkūrė 14 šeimyninių vaikų globos namų (šeimynų). Tuo pačiu LVF inicijavo
ir bendradarbiaudamas su įvairiomis ministerijomis rengė teisės aktus, reglamentuojančius šeimynų veiklą bei materialinį aprūpinimą, organizavo šeimynų tėvų parengimą
tapti globėjais ir juos konsultavo.
Nuo 1994 m. LVF glaudžiai bendradarbiauja su Kirtimų romų bendruomene Vilniuje.
Keturis metus (1996–1999 m.) buvo įgyvendinama skurdžiai gyvenančių Romų šeimų
Kirtimuose maitinimo programa perkant maisto produktus. Programą rėmė Stichting
Het R.C. Maagdenhuis (Nyderlandai). Vėliau subrendo mintis pastatyti Romų bendruomenės centrą.
R. Burba su Vilniaus taboro
gyventojais

LVF iš Vilniaus miesto savivaldybės Romų visuomenės centro pastato statybai gavo panaudai 2 200 kv. metrų
žemės sklypą 99 metams. Darbų eigą derinant su Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie LR Vyriausybės
(toliau – TMID) ir dalinai finansuojant LVF užsienio partneriams (Nyderlandų Bendradarbiaujantys Fondai Rytų ir
Vidurio Europos šalims finansavo 1/3 statybos vertės) valstybės lėšomis pastatytas Romų visuomenės centro pastatas Kirtimuose, Vilniaus mieste. 2001 m. LVF kartu su partneriais – TMID, Vilniaus miesto savivaldybe ir Lietuvos
čigonų bendrija „Čigonų laužas“ – įsteigė viešąją įstaigą Romų visuomenės centras, kartu su TMID organizavo
centro darbuotojų paiešką ir atranką.
Siekiant padėti Kirtimų romų bendruomenei buvo parengtas ES Phare Lien projektas „Kirtimų čigonų bendruomenės centras“ kartu su partneriais iš Prancūzijos – organizacija Un Enfant Par La Main (finansuojamas 2000 m.
kovą – 2002 m. vasarį). Tikslas – suteikti galimybę romams lavinti vaikus ikimokyklinio parengimo klasėse, įgalinti
romų bendruomenės narius gauti socialines, medicinines ir ekonomines paslaugas. LVF veikla Kirtimų romų bendruomenėje:
• Švietimas (organizuotas 6–10 metų vaikų ikimokyklinis rengimas; suaugusiems ir paaugliams suteikta galimybė
mokytis valstybinės lietuvių kalbos, kompiuterių raštingumo pradmenų, siuvimo).
• Socialinių problemų sprendimas (organizuotos, teiktos tiesioginės socialinės paslaugos romų vaikams ir jų
šeimoms; rengtos medicininės konsultacijos ir teiktos higienos žinios; gerintos bendruomenės gyvenimo sąlygos įrengiant vandens kolonėles, dušus bei skalbimo mašinas).
• Kultūrinė veikla (sukurtas vaikų miuziklas „Rock’n’Rom“, vyko nuolatiniai dailės, muzikos ir šokių užsiėmimai
vaikams.
• Tarptautinė veikla (organizuoti 4 tarptautiniai seminarai apie romų kultūrą ir socialinę integraciją, jų ekonominę
integraciją, romų švietimą Rytų ir Vidurio Europos šalyse, dalyvaujant romų atstovams iš Bulgarijos, Slovakijos,
Čekijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Suomijos).
• Bendruomenės aktyvinimas (romai įdarbinti mokytojų asistentais, Lietuvos romų organizacijų lyderiai dalyvavo
seminaruose, „Čigonų laužas“ prezidentas dalyvavo romų projektų konferencijoje Briuselyje).
ES EQUAL iniciatyvos projektas „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“ (Lietuvos
vaikų fondas buvo pagrindinis pareiškėjas) yra svarbus LVF augimo etapas. Projekto tikslai ir uždaviniai pareikalavo iš fondo darbuotojų naujų žinių, įgūdžių, darbo metodikų. Projekto partnerių pasitikėjimas LVF per pastaruosius
metus vadovaujant projektui išugdė fondo darbuotojų gebėjimus ir pasitarnavo jų augimui.
http://www.lvf.lt
16

Projekto „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir
išbandymas“ eskizo brėžtis

Profesorė, habil. dr. Vilija Targamadzė
Lietuvoje istoriškai susiklostė, kad drauge su lietuvių tauta gyvena lenkai, rusai,
baltarusiai, ukrainiečiai, čigonai, totoriai, žydai ir kitų tautų žmonės, kurių dauguma
susibūrė į bendrijas. Tautinių mažumų integracijos ypatumų analizė parodė, kad viena
iš problemiškai besiintegruojančių etninių grupių yra čigonai (romai). Lietuvos vaikų
fondas kartu su Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išnagrinėjo problemas, trukdančias romų integracijai Nepriklausomoje Lietuvoje. Išryškėjo šios problemos: profesijos
ir išsilavinimo neturėjimas, romų nepakankamas noras integruotis į visuomenę, kurioje
susiformavę neigiami stereotipai romų atžvilgiu, nedarbas ir darbdavių nenoras priimti
romus į darbą, valstybinės kalbos nemokėjimas, menkai besirutuliojantis romų ir visuomenės dialogas ir kt. Tai paakino stiprinti minėtą dialogą bei spręsti įvardintas ir kitas problemas, idant jie galėtų
pilnaverčiai integruotis į visuomenę ir gyventi visavertį gyvenimą.
2004 m. Lietuvos vaikų fondas kartu su partneriais parengė Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektą „Romų
integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“. Projekto įgyvendinimo metu išryškėjo ir privalumai,
ir keblumai. Iš pastarųjų galima paminėti nesavalaikiai parengtų Europos Socialinio Fondo Agentūros dokumentų ir
projekto veiklų terminų nedermę, finansinių atsiskaitymų terminų nesilaikymą, tikslinės grupės – romų – migraciją,
bendradarbiavimo tinklų kūrimą ir kt. Visgi džiugu pastebėti, kad pastarieji, nors iš esmės niekur neišnyko, bet ir
nesutrukdė siekti numatytų rezultatų.
Ypatingai svarbus socialinės partnerystės modelio sukūrimas ir diegimas romų socialinei atskirčiai mažinti. Galima
išryškinti šiuos jo įgyvendinimo rezultatus:
• socialinio darbuotojo ir socialinio darbuotojo padėjėjo (romo/romės) suformuota diada;
• romų pasitikėjimas projekto darbuotojais ir projekto teikiama nauda jiems;
• tikslinės grupės mokymai, romų motyvavimas mokytis ir palaikymas mokymosi, darbo paieškos ir įsidarbinimo
laikotarpiu;
• tikslinės grupės realios mokymų naudos suvokimas.
Taip pat reikšmingas bendradarbiavimo tinklų (BT) kūrimas ir jų veikla. 2006 m. gegužės mėn. sukurtas BT,
vienijantis darbinių įgūdžių mokymo įstaigas, potencialius darbdavius, Ukmergės darbo biržą ir savivaldybę. Projekto
dėka pagerėjo tarpkultūrinis pažinimas, tai įtakojo pasitikėjimo tarp romų ir visuomenės stiprėjimą.
Projekto metu paaiškėjo, kad romams, jų bendruomenėms būdingos įvairiaaspektės, socialinės, teisinės, ekonominės, psichologinės, sveikatos, edukacinės ir kitos kompleksinės problemos – pilietybės, asmens dokumentų, būsto
neturėjimo arba gyvenimo savavališkai įsikurtose buveinėse, nuolatinio darbo neturėjimo, lėšų stygiaus kasdieninėms reikmėms ir komunaliniams patarnavimams apmokėti, mokyklinio amžiaus vaikų mokyklos lankymo, profesinio
išsilavinimo, sveikos gyvensenos, sveikatos, priklausomybės socialinėms ligoms ir kt.
Nors nuo 2000 m. Lietuvoje pradėtos rengti ir įgyvendinti specialios romų integracijai į visuomenę skirtos programos, kurių pagrindiniai siekiai yra:
• sudaryti sąlygas, kad asmenys, priklausantys romų etninei mažumai, visaverčiai integruotųsi į Lietuvos visuomenės gyvenimą;
• numatyti būdus ir priemones romų tautiniam savitumui išsaugoti ir plėtoti atsižvelgiant į specifines jų gyvenimo
sąlygas.
Visgi dar nėra sumodeliuoti tų tikslų įgyvendinimo scenarijai. Pasigendama romų integracijos į visuomenę kontekstualumo – romų integracija nevyksta vakuume, o tam tikroje realybėje – šalyje gyvena ir ne romų tautybės žmonės,
turintys įvairius požiūrius, nuostatas, egzistuoja atitinkama juridinė bazė, nepakankamai lanksti švietimo sistema,
nesukurtos ir kitos būtinos prielaidos sėkmingai romų integracijai į Lietuvos visuomenę ir tarpsmui joje. Tad dera
ieškoti galimybių romų ir visuomenės dialogo gerinimui, brėžti kontūrus erdvei romų savasties esmės išsaugojimui
bei jų pilnavertei integracijai į Lietuvos visuomenę. Tam ypač reikalinga žmonių potencialo sankaupa, kuri turi patapti
santalka savo ir romų gerovės, gyvenimo kokybės kūrimui etninėje ir multikultūrinėje erdvėje.

17

PROJEKTĄ REMIA
LIETUVOS RESPUBLIKA

PROJEKTĄ IŠ DALIES
FINANSUOJA
EUROPOS SĄJUNGA
Europos socialinis fondas

Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas „Romų integracijos į darbo
rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“

Romualda Navikaitė,
EQUAL projekto vadovė, Lietuvos vaikų fondo direktorė
Nedarbas yra viena problemų, kurią Europos Sąjungos šalys nutarė spręsti kartu.
Žmogus gali būti visavertis visuomenės narys tik tada, kai turi galimybę dirbti ir užsidirbti. Užimtumas yra visuomenės stabilumo ir gerovės garantas, tačiau tam tikros
visuomenės grupės dėl vienokių ar kitokių priežasčių ieškodamos darbo susiduria su
ypatingais, specifiniais sunkumais. Nuo seno Lietuvoje gyvenantys romai (čigonai) yra
viena problemiškiausiai besiintegruojančių etninių grupių.
Ieškant būdų, kaip pažeidžiamiausiai visuomenės daliai suteikti motyvuotą pagalbą
ieškant darbo, įsitraukiant į darbo rinką, Europos Komisija parengė programą – Europos Bendrijų iniciatyvą EQUAL. Lietuvos vaikų fondas jau antrą dešimtį metų dirba socialinės integracijos srityje,
žino pažeidžiamų ir labiausiai diskriminuojamų romų problemas bei poreikius. Skaudžiausios šios romų problemos:
skurdas; menkas išsilavinimas; uždaras, izoliuotas gyvenimas; nenoras integruotis į visuomenę; susiformavę neigiami stereotipai romų atžvilgiu; nedarbas ir darbdavių nenoras priimti romus į darbą; prastas valstybinės kalbos
mokėjimas; klaidingas įsitikinimas, jog romams kas nors turi duoti ir pinigų, kitų gėrybių.
Įgyvendindamas partnerystės principą Lietuvos vaikų fondas 2004 m. kartu su partneriais – Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentu prie LR Vyriausybės, Vilniaus miesto ir Ukmergės rajono savivaldybių administracijomis,
Socialinių darbuotojų rengimo centru prie SADM (dabar Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie SADM), VšĮ
Romų visuomenės centras, Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“ – parengė ir įgyvendina tikslinei grupei –
romams, gyvenantiems Vilniaus mieste, Ukmergės ir Šalčininkų rajonuose – skirtą projektą „Romų integracijos į
darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Socialinio Fondo;
jį remia Lietuvos Respublika. Pirmajame darbo etape, kai į projekto Vystymo bendriją (VB) įsitraukė naujas partneris – Ukmergės darbo birža – atsirado būtina projekto partnerių kompetencija integracijos į darbo rinką srityje.
VB parinkti partneriai atstovauja visas suinteresuotas šalis. Toks įvairus organizacijų dalyvavimas projekte sudarė
galimybę kiekvienam partneriui perduoti ir skleisti savo žinias, papildyti savo patirtį, įgauti naujų gebėjimų. Projekte
dalyvauja dar 5 partneriai, taip pat įsitraukę į EQUAL programas kitose ES valstybėse narėse: Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Slovakijoje.
Projekto tikslas: Sukurti ir išbandyti romų integracijos į darbo rinką mechanizmą, o taip pat pritaikyti teigiamą šios
patirties praktiką dar į bent vieną Lietuvos regioną.
Pagrindiniam tikslui pasiekti Vystymo bendrija iškėlė uždavinį: Sukurti ir išbandyti romų integracijos į darbo rinką
programos mechanizmą bei bendradarbiavimo tinklus, į šį darbą įtraukiant specialiai parengtus romų ir visuomenės
atstovus iš Vilniaus miesto bei Ukmergės ir Šalčininkų rajonų; parengti veiklos schemą, pagal kurią vyks pasiteisinusios patirties tolimesnis platesnis taikymas ir sklaida.
Per projektą buvo pasiūlyti sprendimai, galintys padėti spręsti romų problemoms:
• darbinių ir papildomų įgūdžių mokymas;
• įsisenėjusių stereotipų laužymas ir per tiesioginį, asmeninį bendravimą, ir per masines informavimo priemones,
žiniasklaidą;
• neigiamų darbdavių nuostatų keitimas ir jų poelgių motyvavimas;
• romai patys įgyja naujos bendradarbiavimo ir bendravimo patirties.
Per projektą iškilę administravimo ir finansavimo sunkumai nesutrukdė siekti užsibrėžto tikslo ir numatytų rezultatų.
Pvz., per romų darbinius mokymus 11 romų moterų buvo apmokytos augalų kompozicijų sudarytojo/floristo amato;
automobilių kėbulų remonto šaltkalvių darbui parengti 9 romai (vienas iš jų sėkmingai darbuojasi UAB „Delada“ auto18

servise); 6 romai mokėsi meno programos pardavėjų amato (romų ansamblių „Sare Roma“, „Romani jagori“ dalyviai
po šių mokymų sėkmingai rengia meno projektus, dalyvauja meno festivaliuose). Per projektą buvo organizuoti šie
romų papildomo ugdymo mokymai: asmeninio pasirengimo ir darbo paieškos (apmokyta 24 romai), kompiuterinio
raštingumo (apmokyti 22), socialinių įgūdžių tobulinimo (apmokyta 24), lietuvių kalbos (apmokyta 36), anglų kalbos
(apmokyta 23), B kategorijos transporto priemonių vairuotojų (apmokyta 15, vairuotojų teises gavo 3), korespondentų
(numatyta apmokyti 6). Pažymėtini ir specialistų mokymo rezultatai: jau apmokyta 10 socialinių darbuotojų bei 8 jų
padėjėjai (3 žmonės užsiėmimus ignoravo). Rudenį vyks dar 10 socialinių darbuotojų ir 10 padėjėjų, suinteresuotų
asmenų ir projekto darbuotojų mokymai.
Sėkmingai vyko tarptautinių ekspertų Gweneth Balson ir Ann Elisabeth Simon iš Jungtinės Karalystės konsultacijos
bei trijų dienų seminaras projekto dalyviams įvairovės klausimais (dar turėtų vykti vienas seminaras).
Kurdami romų integracijos į darbo rinką mechanizmą ir jį įgyvendindami rėmėmės sistemų teorija ir socialinės partnerystės modeliu. Mūsų projekte naudojamas Socialinės partnerystės modelis nukreiptas į efektyviai veikiančios
pagrindinės veikiančiųjų asmenų poros – socialinio darbuotojo ir socialinio darbuotojo padėjėjo (romo/romės) – ilgalaikio ir pastovaus bendradarbiavimo kūrimą. Kad ši jungtis (sąveika) būtų efektyvi, per projektą buvo siekiama,
kad:
• Tarp socialinio darbuotojo padėjėjo ir socialinio darbuotojo nebūtų vertybių konfliktų. Siekiama įgyvendinti aiškiai
projekte apibrėžtus ir abiems pusėms priimtinus tikslus ir uždavinius – konkretaus romo/romės įdarbinimas,
integracija į darbo rinką, kt.
• Tiek socialinis darbuotojas (SD), tiek socialinio darbuotojo padėjėjas (SDP) regioninį koordinatorių, jo padėjėją ar
projekte dirbantį konsultantą /socialinio darbo ekspertą/ priimtų kaip partnerį, o ne kaip pašalinį kontrolierių.
• Regioninis koordinatorius nebūtų vien tik vadovaujantis asmuo, bet suprastų, jog jis yra vienas iš pagrindinių
asmenų, užtikrinančių sėkmingą SD ir SDP bendrą veiklą; tam tikra prasme juos aptarnauja, jiems padeda.
Iš dalies šitie siekiai pasiteisino įgyvendinant pagrindinius socialinio darbuotojo ir socialinio darbuotojo padėjėjo
(romo/romės) bendradarbiavimo (sąveikos), jų bendros veiklos uždavinius:
• Ižtikrinant savalaikį ir pastovų pasikeitimą informacija apie romų poreikius, juos tinkamai fiksuojant, bei sudarant galimybes juos tenkinti.
• Siekiant, kad būtų laiku sprendžiamos romų socialinio funkcionavimo problemos.
• Siekiant, kad atitinkama socialinės partnerystės grandis efektyviai ir laiku reaguotų į romų socialinio gyvenimo
problemas bei sunkumus, išsiaiškintų tų sunkumų priežastis, rastų jų sprendimų būdus.
• Sudarant (pagal galimybes) tinkamas sąlygas romui/romei siekti sėkmingos integracijos į darbo rinką ir jį
globoti per visą integracijos periodą.
Pripažįstama, kad romų bendruomenės pasižymi tuo, jog joms būdingos kompleksinės teisinės-ekonominės-socialinės-švietimo problemos. Tiek šalies mastu, tiek Vilniuje įgyvendinamos specialios romų integracijai skirtos programos. Tačiau nei vienoje jų nekalbama apie tai, kokiais būdais mes – ne romai – priimsime ir įsileisime romus į savo
būrį, kokius reikalavimus, susijusius su romų integracija, kelsime tiems, kurių visuomenėje jie turėtų integruotis. Ir,
pagaliau, kas užtikrins, kad toji integracija būtų sėkminga?
Taigi socialinė integracija yra ir galėtų būti būdas ir priemonė maksimaliai užtikrinti kiekvieno visuomenės nario
socialinę gerovę, o tuo pačiu ir visos visuomenės socialinį teisingumą. Mūsų projektas parodė, kad keitimasis informacija su romais yra svarbus dalykas, siekiant susikalbėti ir bendradarbiauti. Atsižvelgiant į tai, kad visuomenėje
yra neigiamų nuostatų romų atžvilgiu, socialinės partnerystės modelio esmė yra mokytis, mokyti ir keisti šį požiūrį
visose bendradarbiavimo tinklų grandyse – vertikaliame ir horizontaliame lygmenyse. Taip siekiama, kad romams
teikiamos paslaugos sudarytų visas prielaidas, kurios galėtų keisti neigiamas romų nuostatas ir požiūrį į valstybines
institucijas/organizacijas, įgyvendinančias valstybines socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo, užimtumo
programas. Per projektą vykę mokymai bei kitos veiklos siekė konkrečios romų integracijos į visuomenę, stiprino jų
įgūdžius, padėjo motyvuoti elgseną ir pasirinkimą. Šis projektas tik ilgo kelio pradžia...

19

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Rasa Paliukienė,
TMID Tautinių mažumų skyriaus vedėja
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės (TMID) yra vienas
iš projekto EQUAL vystymo bendrijos „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo
sukūrimas ir išbandymas“ partnerių.
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Departamentas) formuoja ir įgyvendina
valstybinę tautinių santykių darnumo politiką, kuri:
užtikrina Lietuvos tautinėms mažumoms galimybę saugoti tapatumą,
skatina dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime,
ugdo pilietiškumą, toleranciją,
didina skirtingų tautybių žmonių savitarpio supratimą ir pasitikėjimą,
ragina gerbti įvairių Lietuvos tautų kultūras, papročius, tradicijas, religiją.

Spręsdamas šiuos uždavinius, Departamentas:bendradarbiauja su Valstybės institucijomis, vietos savivaldos įstaigomis,
bendradarbiauja su tautinių bendruomenių organizacijomis, meno kolektyvais, mokyklomis, jas remia,
rengia ir įgyvendina tautinių mažumų kultūros, švietimo, integracijos programas,
teikia siūlymus Vyriausybei rengiant ir tobulinant įstatymus.

Departamente yra įsteigtas Tautinių mažumų skyrius, kuris įgyvendina valstybės politikos nuostatas tautinių mažumų klausimais. Įgaliotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Departamento Tautinių mažumų skyrius parengė ir
įgyvendina Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę 2005–2010 metų programą bei romų integracijos į
Lietuvos visuomenę programą. Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2000–2004 m. programos pagrindinis tikslas – Kirtimų gyvenvietėje gyvenančių romų tautybės vaikų ikimokyklinis ugdymas, meninis lavinimas, laisvalaikio
organizavimas, suaugusių valstybinės kalbos mokymas, pagalba romams sprendžiant jų socialinius klausimus. Dėl
to 2001 m. Vilniuje pastatyta ir įsteigta VšĮ Romų visuomenės centras (Metalo g. 23 A), kurio vienas iš steigėjų
yra Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas. Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2000–2004 m. programos
vykdymui Departamentas iš valstybės biudžeto skiria 265 tūkst. litų. Centre yra sukurtos 6 nuolatinės darbo vietos
romų tautybės asmenims.
2004 m. departamento iniciatyva buvo parengtas projektas Europos bendrijų iniciatyvai EQUAL „Romų integracijos
į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas šiame projekte
yra pirmasis partneris, kuris palaiko ryšius su užsienio partneriais, atsakingas už poveikį politikai ir praktikai. Departamento atstovė dalyvauja projekto valdymo grupėje, tarptautinės veiklos koordinavime, derybose su užsienio
partneriais vizitų metu, tačiau svarbiausios veiklos sukoncentruotos III EQUAL etape, kuriame bus įgyvendinamos
priemonės, turinčios poveikį šalies politikai ir praktikai sprendžiant romų problemas.

http://www.tmid.lt

20

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Naujininkų seniūnija – viena iš 21 Vilniaus miesto seniūnijų.
Tai ketvirta pagal dydį sostinės seniūnija, kurioje veikia 827
įmonės. Naujininkų seniūnijoje, Kirtimuose, įsikūręs romų
taboras; jame gyvena daugiausiai sostinėje esančių romų
(gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje iš viso gyvena
apie 2,5 tūkst. romų. Dėl nesėslaus gyvenimo būdo dalis romų
nedalyvavo surašyme, neturi dokumentų). Išanalizavus romų
gyvenimą, nustatyta, jog romai per lėtai integruojasi į visuomenę, tas procesas dar neapima visų jų gyvenimo sričių.
Dalį Kirtimų romų problemų sprendžia Naujininkų seniūnija.
Ji taboro teritorijoje įrengė maisto prekių paviljoną, policijos
postą. Naujininkų poliklinikoje veikia Psichikos sveikatos centras, kur teikiama narkologinė pagalba. Pagerintos gyvenimo
sąlygos taboruose: įrengtos vandens kolonėlės, telefono automatas, reguliariai išvežamos buities atliekos.
Vilniaus m. mero pavaduotojas A. Paleckis ir Naujininkų
seniūnijos seniūno pavaduotojas V. Nalivaika

Siekdama pagerinti romų padėtį, Vilniaus miesto savivaldybė nusprendė dalyvauti EQUAL projekte „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“, į jį įtraukdama Naujininkuose, Šnipiškėse, Naujojoje
Vilnioje gyvenančius romus. Savivaldybei šiame projekte atstovauja Naujininkų seniūnijos seniūno pavaduotojas
Vilius Nalivaika bei Viešosios tvarkos ir bendrųjų reikalų departamento vyriausioji specialistė Beata Grigienė.
Nuo 2006 m. aktyviai dirbant projekto darbuotojams kartu su mokymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis romams
organizavo floristikos, kėbulų remonto šaltkalvių, mechanikų, lietuvių ir anglų kalbų, meninės programos pardavėjų,
kompiuterinio raštingumo, romų socialinių įgūdžių, asmeninio pasirengimo ir darbo paieškos mokymo programų
kursus. Vilniaus čigonai išreiškė didelį susidomėjimą mokymais, todėl projekte buvo apmokytas didesnis klausytojų
skaičius, nei buvo numatyta pradžioje.
Įgyvendinant EQUAL projektą Naujininkų seniūnija, Vilniaus darbo birža bei kelios seniūnijos teritorijoje esančios
įmonės pasirašė bendradarbiavimo tinklo (BT) veiklos sutartį. UAB “Delada”, vienas iš BT partnerių, įdarbino romą
Rašatą Musajevą, kuris sėkmingai pasinaudojo projekto suteiktomis galimybėmis: jis dalyvavo autošaltkalvių mokymuose, sėkmingai juos baigė.
Projektas – puiki galimybė kartu dirbti, spręsti problemas, pažinti vieniems kitus. Tai ilgas, daug kantrybės reikalaujantis kelias. Pirmieji žingsneliai jau padaryti.
http://www.vilnius

21

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Ukmergė – bene didžiausia Lietuvos sankryža. Čia susieina
tarptautinės reikšmės magistralės, sujungiančios Varšuvą ir
Sankt Peterburgą, Taliną ir Minską. Geografinė rajono padėtis, ūkinė infrastruktūra, gamtiniai resursai sudaro puikias
verslo galimybes. Ukmergės rajone veikia per 800 įmonių:
57 valstybės ir savivaldybės įmonės, 8 akcinės bendrovės,
201 uždaroji akcinė bendrovė, 7 viešosios įstaigos, 306 individualios įmonės, 193 – kitokios (iš jų 33 užsienio kapitalo)
įmonės. Tai formuoja darbo rinkos poreikius.
Rajone – per 47 tūkst. gyventojų. Tarp jų – romų bendruomenė, kuri gyvena sėsliai, gana izoliuotai. Dar nepavyksta įtikinti
romų, jog visiems jų vaikams reikia lankyti mokyklą; nesiekia
išsilavinimo ir suaugusieji. Tai mažina jų galimybes rasti gerą darbą.
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotoja Klavdija Stepanova su projekto dalyviais

Ukmergės savivaldybė, įsitraukusi į EQUAL projektą „Romų integracijos į darbo rinką sukūrimas ir išbandymas“,
mato gerų rezultatų. Nuo 2005 m. vasaros projekto vadovai Ukmergėje kartu su Vilniaus prekybos, pramonės ir
amatų rūmų Ukmergės filialu romus mokė kompiuterinio raštingumo, floristikos, automobilių kėbulų remonto šaltkalvių, vairavimo, anglų kalbos, socialinių įgūdžių ir darbo paieškos kursuose. Romai pramoko amato, įgijo socialinių
įgūdžių, o kartu pristatė savo kultūrą, savitą gyvenimo būdą. Tai skatina toleranciją, padeda griauti stereotipus.
Vienas svarbesnių dalykų, jog po projekto romai labiau pasitiki savivaldybės darbuotojais. Savivaldybės vadovų
nuomone projektas buvo naudingas.
http://www.ukmerge.lt

22

LIETUVOS DARBO RINKOS MOKYMO TARNYBA

PROFESIJA – SAVĘS REALIZAVIMO GALIMYBĖ
dr. Tomas Jovaiša,
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktorius
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (toliau Tarnyba) – didžiausia šalies institucija,
nuosekliai ir kryptingai plėtojanti suaugusių žmonių profesinį rengimą, orientavimą ir
konsultavimą kaip aktyvias darbo rinkos politikos priemones, kuriomis siekiama didinti
bedarbių ir darbo rinkoje dėl įvairių priežasčių aktyviai nedalyvaujančių asmenų užimtumą bei ugdyti darbuotojų gebėjimus konkuruoti darbo rinkoje.
Tarnyba dalyvauja formuojant profesinio mokymo politiką, atitinkančią darbo rinkos
poreikius, prisideda įgyvendinant žmogiškųjų išteklių plėtros programas, aktyviai
bendradarbiaudama su socialiniais partneriais vykdo valstybės politikos sprendimus
darbo rinkos profesinio mokymo, konsultavimo bei orientavimo srityje. Organizuojant
ir vykdant bedarbių mokymą bei profesinį ir psichologinį konsultavimą, glaudžiai bendradarbiaujama su Lietuvos darbo
birža, darbdaviais, socialiniais partneriais. Stulbinantys technologijų raidos tempai, produktų gamintojų konkurencija nuolat
keičia darbuotojų kvalifikacijos reikalavimus. Į pagalbą ateina Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, valstybės įpareigota
rūpintis gyventojų tęstiniu profesiniu mokymu, orientavimu ir konsultavimu.
Tarnyba organizuoja ir koordinuoja socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
programų rengimą ir jų vykdymą, socialinio darbo metodinių centrų veiklą. Tarnybos administracinės struktūros padaliniai,
įsikūrę didžiuosiuose Lietuvos miestuose, teikia paslaugas visos šalies gyventojams. Jai pavaldžios septynios teritorinės
darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos bei dešimt darbo rinkos mokymo centrų. Tarnybos reguliavimo srityje
esančiuose darbo rinkos mokymo centruose pastaraisiais metais mokslus baigia apie 28 tūkst. asmenų. Apie pusę jų
sudaro darbo biržų nukreipiami bedarbiai. Tokių bedarbių kasmet mažėja, tačiau tuo pačiu daugėja darbdavių atsiųstų
asmenų, taip pat asmenų atvykstančių savo iniciatyva.
Įgyvendindama EQUAL programos projektą „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“,
LDRMT, būdama Lietuvos vaikų fondo sukurtos vystymo bendrijos nare, siekė maksimaliai panaudoti institucijos struktūros funkcines galimybes kuriant iki šiol neegzistavusius bendradarbiavimo tinklus, kad, vykdant projektą, būtų įveiktos
žinybinės kliūtys romų parengimo įsidarbinti bei įdarbinimo srityje ir projekto geroji patirtis galėtų pasitarnauti sektinu
pavyzdžiu kitoms Europos Sąjungos šalims.
Teisingai pasirinkta, apgalvotai suplanuota ir asmens prigimtinius gabumus atitinkanti profesinė karjera iš esmės veikia
žmogaus būtį. Todėl profesijos kaip savęs realizavimo galimybės pasirinkimas yra svarbus, siekiant karjeros ir profesinio
pašaukimo aukštumų, asmeninės ir visuomeninės gerovės.
Kasdienis kiekvieno žmogaus darbas ir jį lydintis karjeros kelias – visą gyvenimą trunkantis procesas. Žinių visuomenėje
jis siejamas su nuolatiniu profesiniu bei asmenybės tobulėjimu. Tai – būtinybė, kuri turi tapti kiekvieno asmens poreikiu,
savastimi, materialinio ir dvasinio įsitvirtinimo atrama bei pagrindiniu veiksniu, padedančiu ne tik puoselėti gabumus, bet
ir ugdyti žmogiškąsias vertybes. Šio tikslo siekimas privalus kiekvienam sąmoningam žmogui, norinčiam sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje. O tai nelengva romų bendruomenės atstovams, kaip ir kitiems bendruomenės nariams, dėl įvairių
priežasčių aktyviai nedalyvavusiems darbo rinkoje ir neretai jos vengusiems.
Pagrindinės LDRMT užduotys šiame projekte buvo – spręsti romų nedarbo, užimtumo klausimus, atsižvelgiant į kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimą bei naujų galimybių paiešką, per bendradarbiavimo tinklų kūrimą padėti
romų bendruomenės nariams, dėl įvairių priežasčių nesugebantiems prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos ir
neturintiems pakankamai išugdyto gebėjimo konkuruoti ir sėkmingai įsitvirtinti darbo pasaulyje.
Įgyvendindami projektą konsultavome Vystymo bendrijos partnerius, kaip padėti menką užimtumo patirtį turintiems ar jos
neturintiems asmenims atskleisti ir realizuoti savo stipriąsias savybes, suvokti aplinkos pokyčius, rasti tinkamiausią asmenybės, profesijos ir darbo rinkos reikalavimų darinį. Tai svarbu siekiant įveikti socialinės atskirties reiškinį, iškylantį kaip
atskirų asmenų ar grupių nelygių galimybių pasekmė, bei pasinaudoti šalies materialinės bei socialinės gerovės rezultatais,
kad asmuo atskleistų ir išplėtotų savo potencialias galias bei pritaikytų savo gebėjimus, dalyvaudamas bendruomenės
materialinės bei socialinės gerovės kūrime.

http://www.ldrmt.lt
23

UKMERGĖS DARBO BIRŽA

Ukmergės darbo birža yra viena iš 46 šalies darbo biržų;
aptarnauja Ukmergės rajono gyventojus.
2005 m. darbo birža persikėlė į rekonstruotas, moderniai
įrengtas patalpas, kuriose dirba 25 kvalifikuoti darbuotojai,
sukaupta įvairios informacijos daugiau kaip apie 300 profesijų.
Čia įrengtas Informacijos ir konsultacijų centras su savarankiškos darbo vietų paieškos sistema SIP-PIC, veikia „Darbo
birža internete“, sukurti „Talentų“, „Senjorų“ bankai. Nuolat
Ukmergės darbo biržos kolektyvas
daugėja teikiamos informacijos ir paslaugų. Tarp jų – individualios, psichologo konsultacijos ar kaimo seniūnijose (kur nemažai romų) teikiama informacija.
2005 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“.
Ukmergės darbo birža projekte atlieka:
• profesinį informavimą ir orientavimą;
• darbo paiešką (po profesinio mokymo);
• tarpininkauja įsidarbinant Lietuvoje ir ES šalyse.
Profesinio informavimo ir orientavimo užsiėmimuose dalyvavo 8 romai, 16 romų suteiktos individualios konsultacijos. Profesinio mokymo kursus baigę romai turi įgūdžių ieškoti informacijos, gali dirbti pagal įgytą profesiją ar toliau
mokytis. Dvi projekto dalyvės įsidarbino, viena pradėjo lankyti pagrindinę mokyklą, keletas išvyko dirbti į užsienį.
Šiuo metu darbo biržoje registruoti 6 romai, kuriems teikiama visa juos dominanti informacija.
Ukmergės darbo birža bendradarbiauja su rajono savivaldybe ir socialiniais partneriais. Pasirašytos sutartys su
visomis rajono įmonėmis, kuriose dirba daugiau kaip 20 žmonių.

http://www.ldb.lt/ukmerge

24

PROJEKTĄ REMIA
LIETUVOS RESPUBLIKA

Rita Krikščiukaitytė,
Projektų administravimo departamento EQUAL programos vadovė
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL yra Europos užimtumo strategijos dalis, skirta kovoti
su nelygybe ir diskriminacija darbo rinkoje. Šis Europos Sąjungos struktūrinių fondų
instrumentas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Iniciatyvos tikslas – skatinti naujų metodų kūrimą, išbandy­mą ir pritaikymą darbo rinkoje vietiniu, nacionaliniu
ir Europos Sąjun­gos lygmeniu, kovojant su visų formų diskriminacija ir nelygybe, kurią
patiria tiek dirbantys, tiek ir ieškantys darbo asmenys. Taip pat EQUAL taiko naują
požiūrį į minėtų problemų sprendimą, grindžiamą tokiais pagrindiniais prin­cipais: teminių prioritetų, inovacijos, partnerystės, galimybių suteikimo, tarptautinio bendradar­biavimo, lyčių lygių galimybių bei
poveikio politikai ir praktikai. Tai iš esmės nauji principai, skatinantys socialinę partnerystę, geros praktikos sklaidą
Europos mastu ir teigiamų rezultatų pritaikymą kitose srityse ar kituose projektuose.
Nuo 2004-ųjų iki 2008-ųjų Lietuvoje įgyvendinami 28 novatoriškų EQUAL vystymo bendrijų projektai, skirti lygioms
užimtumo galimybėms darbo rinkoje, profesinio ir šeimos gyvenimo suderinamumui didinti bei lanksčioms darbo
formoms vystyti.
Lietu­voje vystymo bendrijose kaip partneriai dalyvauja: nevyriausybinės organizacijos (viešosios įstaigos, paramos
fondai, kt.), valstybinės įstaigos (savivaldybės, apskričių viršininkų adminis­tracijos, darbo biržos, įvairios agentūros,
vykdančios valstybės institucijų deleguotas funkcijas), verslo ir asocijuotos organizacijos (profsąjungos, darbdavių ir
pramonininkų konfederacijos). Tokiu būdu užtikrinamas įvairiapusis po­žiūris bei efektyvumas sprendžiant problemą
ir galimybė pasisemti patirties iš kitų sričių.
EQUAL projektų veikloje dalyvauja tokie tikslinių grupių nariai kaip neįgalieji, priešpensinio am­žiaus žmonės, jaunimas, ilgalaikiai bedarbiai, iš įkalinimo vietų grįžę asmenys, žmonės, ser­gantys priklausomybės nuo psichotropinių
medžiagų ligomis, tautinių mažumų atstovai, mote­rys, prekybos žmonėmis aukos, seksualinių mažumų ir prieglobsčio
prašytojai.
Svarbią dalį įgyvendinant programą užima tarptautinis bendradarbiavimas, kuris padeda daly­tis gerąja patirtimi
visos Europos lygmeniu. 28 Lietuvos vystymo bendrijos su 174 nacionaliniais partneriais kartu su 116 partnerių iš
21 Europos Sąjungos šalies dalyvauja tarptautinėse vystymo bendrijose, kuriose aktyviai dalijasi gerąja patirtimi ir
perima vertingas pamokas, kurias gali pritaikyti spręsdami problemas tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu.
Tikimasi, kad patirtis įgyvendinant pro­jektus ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės, išbandytos naujos idėjos ir
sprendimo būdai, turės įtakos ateities užimtumo bei mokslo ir švietimo politikai ir praktikai, padidės diskri­minuojamų ar
neturinčių lygių galimybių darbo rinkoje grupių atstovų užimtumo gebėjimai bei jų galimybės integruotis į darbo rinką.
http://www.equal.lt

25

Romų ir darbdavių nuostatos dėl romų integracijos į darbo rinką
Tyrimo rezultatų santrauka
Tadas Leončikas
Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centras
Ypatinga problema romų bendruomenėje – tai tarpusavyje persipynę skurdo, menko išsilavinimo ir bedarbystės
reiškiniai, dėl kurių romams sunku pasiekti stabilias pajamas ir išvengti rizikos, susijusios su įvairia neformalia
ekonomine veikla. Dėl ilgalaikės atskirties daug romų yra atitrūkę nuo visuomenėje sukuriamų galimybių ir neturi
įgūdžių jomis pasinaudoti. Daugelyje ES šalių tokioms grupėms stengiamasi padėti socialinės politikos priemonėmis, o viena pagrindinių socialinių grupių integracijos sričių laikomas įsijungimas į formalią darbo rinką. Tam, kad
sužinotume daugiau, kaip į šį procesą pasiruošę įsitraukti ir romai, ir darbdaviai, LVF vykdomo EQUAL projekto
iniciatyva 2007 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais buvo atliktas sociologinis tyrimas.
Tyrimo organizacija
Siekiant nustatyti pagrindines sritis, kuriose romai dirba arba yra mėginę įsidarbinti, buvo atlikti 5 išsamūs interviu
su ekspertais – asmenimis, kurie dėl savo veiklos arba ryšių su bendruomene susiduria su romais arba romų
organizacijomis, ir išmano bendruomenės gyvenimo ypatumus, ir panaudoti 7 interviu su romais, turinčiais skirtingos (sėkmingos ir nesėkmingos) darbo patirties. Šia medžiaga buvo naudojamasi nustatant romų įvaizdžius apie
pageidaujamus darbus ir numatant į apklausą įtrauktinų darbdavių sąrašą. Taip pat buvo kalbėtasi su romais, dalyvavusiais LVF vykdomo EQUAL projekto rengtuose mokymuose.
Atsižvelgiant į tai, kad romai gyvena santykinai nedidelėmis grupėmis darbo jėgos mastų požiūriu, ir į tai, kad nedidelė romų dalis dalyvauja formalioje darbo rinkoje bei tai, kad didelė dalis potencialiai galinčių dirbti romų pasižymi
specifine padėtimi darbo rinkos atžvilgiu (žema kvalifikacija, ilgalaikis nedarbas), darbdavių tyrime remtasi tiksline
atranka. Tai reiškia, jog buvo atrenkamos tos įmonės ar organizacijos, kurios pagal numatytus kriterijus galėtų tapti
potencialiais romų darbdaviais:
• darbdaviai, kurie apklausos laikotarpiu skelbėsi ieškantys darbuotojų nekvalifikuotam darbui arba patys organizavo apmokymą;
• darbdaviai, kurių įmonės romams yra santykinai lengvai pasiekiamos (yra Kirtimuose; Vilniaus, Kauno, Panevėžio miestuose; arba darbdavys organizuoja darbuotojams transportą).
Iš viso buvo apklausta 100 darbdavių atstovų (įmonių vadovai arba už personalo atranką atsakingi asmenys): 70
Vilniuje, 15 Kaune ir 15 Panevėžyje.
Siekiant geriau išsiaiškinti darbdavių požiūrius, šiuose miestuose buvo suorganizuoti 4 informaciniai seminarai ir
apskrito stalo diskusijos apie galimybes pasinaudoti užimtumo rėmimo priemonėmis.
Romų nuostatos ir galimybės integruojantis į darbo rinką
2001 m. surašymo duomenimis, beveik pusė Lietuvos romų (46 proc.) – vaikai ir jaunimas iki 20 m. amžiaus (visoje
šalyje ši amžiaus grupė – 27 proc.). Tai reiškia, jog romų bendruomenės raidai ypač aktualus išsilavinimas ir tai, ar
dabartinė dauguma jaunų žmonių ras galimybių ir paskatų įsidarbinti. Rasti darbą ir susiorientuoti darbo rinkoje ne
visuomet gali būti lengva, nes romų neraštingumo lygis dešimt kartų viršija šalies vidurkį, o dauguma romų nėra
įgiję jokios profesijos.
Vis dėlto, priešingai visuomenės nuomonei apie masinį romų nedarbą, romai mini pakankamai platų spektrą darbdavių, pas kuriuos yra dirbę (įskaitant užsienyje), tačiau vyrauja trumpalaikiai sutartiniai darbai – tiek statybose, tiek
dirbant krovikais ar atliekant kitus pagalbinius darbus.
Nors kai kurie romai dirba turėdami darbo sutartis formaliojoje darbo rinkoje, daugelis ir dirbančių, ir nedirbančių
vertina ir norėtų užsiimti individualia ūkine veikla ar šeimos verslu. Romams, svarstantiems kas ekonomine prasme
padėtų atsistoti ant kojų jų tautiečiams, atrodo, jog geras užsiėmimas būtų specializuotos įmonės, kurios veiktų šalia
romų gyvenamosios vietos: šiltadaržiai, gyvulininkystė, arba amatai, tokie kaip metalo apdirbimas. Atskiri individai,
kurie turi motyvacijos būti socialiai aktyvūs, neturi pakankamų išteklių ir organizacinių įgūdžių (nurodo, jog nežino,
kam siūlyti idėjas, kas ir kaip jas galėtų įgyvendinti). Kirtimų atveju daug moterų svarsto, jog galėtų dirbti, jei netoliese
būtų įrengtas siuvimo cechas (teiraujasi apie Romų visuomenės centre planuotas įrengti siuvimo mašinas): kai kurios
jų įgijo šios profesijos pagrindus laisvės atėmimo vietose, o kitokio profesinio mokymo negavo. Pastebėtina, kad šie
įvaizdžiai greičiau atitinka, o ne peržengia izoliuoto gyvenimo ribas, dėl kurių romų atskirtis išlieka. Tačiau ir tokie
darbo specializuotose įmonėse svarstymai iš esmės skiriasi nuo kartais visuomenėje sutinkamų “siūlymų” romams
plėtoti “tradicinius” amatus – muziką, būrimą ir pan. Romai suvokia, kad visi romai negali būti tik muzikantais ar
26

šokėjais, ir pageidauja imtis įvairių darbų. Kitos profesijos ar įgūdžiai, kurių romai pageidautų mokytis, susiję su jų
supratimu socialinį prestižą ir perspektyvą turinčiomis veiklomis – į tai pamėgino atsižvelgti LVF vykdomas EQUAL projektas, pasiūlęs automechanikų, floristų, meno programos pardavėjų, socialinių darbuotojų (ir jų asistentų)
mokymus, anglų, lietuvių kalbos, kompiuterijos kursus. Ir EQUAL programos, ir struktūrinių fondų paramos dėka
organizuoti vairavimo kursai – reikalingiausia ir sėkmingiausia mokymo sritis ir organizatorių, ir romų požiūriu.
Romų socialiniai ryšiai, kuriais jie galėtų pasiremti įsidarbindami ir išmėgindami įgytas žinias bei įgūdžius, riboti ir
neformalūs. Pastebima, jog sėkmingai dirbantys romai dažnai būna kilę iš santykinai pasiturinčių šeimų: atrodo, jog
giminės ištekliai yra vienas esminių veiksnių individui įgyjant ekonominį ir socialinį savarankiškumą. Tik atskirais
atvejais kai kam pavyko išplėtoti verslą ir bendradarbiauti su neromais arba rasti laikiną pragyvenimo šaltinį, tokį
kaip metalo laužo surinkimas (kol tam tikros apylinkės ištekliai baigiasi). Visgi daug romų nemato perspektyvaus
užsiėmimo Lietuvoje. Pastebimi jau susiklostę platūs giminių ryšiai su dirbančiais užsienyje (daugiausia – Didžiojoje
Britanijoje). Sėkmingai įsidarbinus vienam ar keliems šeimos nariams, paskui juos išvyksta ir kiti.
Pastebima, kad nors giminė arba neformalus pažinčių ratas (daugiausia tautiečių romų) teikia esminę paramą
atskiram asmeniui, šios paramos nepakanka tam, kad būtų galima įsilieti į visuomenės daugumą bei įgyti tvirtą
poziciją darbo rinkoje.
Todėl aktualu, ar egzistuoja kanalai ir paramos šaltiniai, kuriais ilgą laiką nedirbę asmenys galėtų pasinaudoti įsidarbindami, ir ar darbdaviai yra pasirengę priimti socialiai įvairialypę darbo jėgą.
Darbdavių nuostatos ir įdarbinimo praktika
Tarp įvairių visuomenės grupių yra norinčių dirbti žmonių, kurie dėl negalios, amžiaus ar kitų priežasčių neatitinka
statistinio darbuotojo įvaizdžio ir ne visada pakankamai orientuojasi darbo rinkoje.
Lygindami skirtingas darbuotojų kategorijas, tyrime dalyvavę darbdavių atstovai romus priskiria toms grupėms,
kurių atstovai jų įmonėse darbo negautų arba sunkiai gautų: greičiausiai darbo negautų turintys psichikos negalią
(taip teigia 81 proc. darbdavių), narkomanai po reabilitacijos (50 proc.) ir romai (47 proc.). Didžiausias galimybes
darbdaviai “suteikia” tokioms vertinimui pateiktoms kategorijoms kaip darbingi asmenys per 50 m., mažamečius
vaikus auginančios moterys, baltarusiai. Tik ketvirtadalis darbdavių teigia, kad romas, anksčiau kalėjęs asmuo (po
27 proc.), arba čečėnas (22 proc.) darbą gautų lengvai.
Tik kas dešimtas tyrime dalyvavęs darbdavys (10,8 proc.) mano, kad romas (čigonas) lengvai pritaptų prie įmonės
kolektyvo; 44 proc. teigia, kad romai sunkiai pritaptų. Kitų grupių pritapimą darbdaviai vertina palankiau: kad lengvai
pritaptų kalėjęs asmuo, teigia 25 proc.; kad čečėnas – 27 proc., kad asmuo su fizine negalia – 41 proc. Taigi net
ir darbuotojų stygių patiriančioje darbo rinkoje romų galimybes apsunkina ne tik įgūdžių stoka, bet ir nepalankus
darbdavių požiūris.
Dalis darbdavių ieško darbuotojų tik intensyviam darbo režimui (nepilną darbo dieną taiko 52 proc. apklaustų įmonių). Mažai kvalifikuoto darbo srityje dažniausiai trūksta žmonių sunkiam fiziniam darbui. Dideli krūviai ne visiems
pakeliami, šioje srityje paprastai vyrauja didelė darbuotojų kaita. Apie subsidijas įdarbinant žino 65 proc. apklaustųjų,
35 proc. yra jomis naudojęsi; tad lieka dar daug įmonių, kurios galėtų pasinaudoti iki šiol menkai darbo rinkoje
dalyvaujančiomis darbuotojų kategorijomis.
Nors darbo rinka dažniausiai aptariama ekonomikos terminais (pvz., vertinant paklausą ir pasiūlą), iš tiesų darbo
susiradimas ir santykiai darbe atspindi žmogaus socialinius ryšius ir yra persmelkti įvairiausių neformalių praktikų.
Diskusijose su darbdaviais išryškėjo, jog įdarbinimas remiantis pažįstamų rekomendacijomis laikomas vienu efektyviausių būdų, kuriais įgyjami santykinai patikimi darbuotojai; o darbo birža kaip tarpininkavimo institucija vertinama
nevienareikšmiškai. Skundžiamasi, kad darbo birža neatlieka deramos atrankos ir atsiunčia neparuoštus ir nemotyvuotus bedarbius. Yra atvejų, kai įmonės nutraukė bendradarbiavimą su teritorine darbo birža (t.y. nebesiregistruoja darbo biržoje ir darbuotojų ieško kitais būdais), kad išvengtų asmenų, kurie atvykę išsyk prašo pažymos, kad
„darbuotojas netinkamas“, siekdami tik pratęsti pašalpos gavimą. Tokie nusiskundimai būdingesni ne regionams, o
Vilniui, kur romų nedarbas didžiausias.
Iššūkiai užimtumo rėmimo politikai
Norint įsitraukti į šiandieninę greitai kintančią darbo rinką, romams trūksta ne tik žinių ir įgūdžių, bet ir mechanizmų, kuriais
jie galėtų pasinaudoti užmegzdami ryšius, gaudami informaciją, įgydami darbo įgūdžius ir orientaciją darbo rinkoje.
Pageidaujamoms veikloms įgyvendinti romai neturi nei pakankamų materialių, nei organizacinių išteklių; jų trūksta
ir veikimui bendruomenės mastu (romų bendruomenės vietos mastu yra menkai susitelkusios). Kitaip sakant, nėra
infrastruktūros, kuri galėtų atsižvelgti į romų idėjas, iniciatyvas ir jas išplėtoti iki organizuoto dalyvavimo darbo
rinkoje.
Darbdaviai suvokia, jog įgūdžių neturinčio darbuotojo parengimas reikalauja pastangų, tačiau jie nėra pasirengę
tam skirti savo išteklių. Net nekvalifikuotų darbuotojų stygių patiriančios įmonės skeptiškai vertina romų galimybes
27

įsidarbinti. Darbdavių apklausa rodo, jog darbdaviai turi neišmėgintų galimybių įdarbinti valstybės remiamas darbuotojų kategorijas, įskaitant ilgalaikius romų tautybės bedarbius.
Dėl šių aplinkybių romų įsidarbinimo galimybėms plėsti išlieka svarbios tarpininkavimo institucijos, iš kurių viena svarbiausių darbo birža. Tačiau teikti visumą paslaugų, susijusių su integracija į darbo rinką, galima ne tik centralizuotai
per didelio masto organizacijas, tokias kaip darbo birža: daugeliui romų darbo klausimais padėtų specializuotos
organizacijos, kurios pradėtų veikti arčiau jų, įvertindamos kiekvieno žmogaus poreikius. Organizacijos, turinčios
glaudžių ryšių su atstovaujama grupe, gali būti labiau patyrusios ir naudingesnės. Integraciją į darbo rinką galėtų
paskatinti ne tik socialiai pažeidžiamų grupių padėties analizė, bet ir specializuotų socialinių paslaugų kūrimas: darbo
paieška, konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant, parama pradedant dirbti yra socialinės paslaugos, kurias, norint
paskatinti romų integraciją į darbo rinką, verta plėtoti viešai aptariant jas su socialinių paslaugų gavėjais (įskaitant
darbdavius) ir teikėjais.

28

Transnational Partners
CEMESME-CONTRIBUTION OF ETHNIC MINORITY EMPLOYEES TO UK SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(SMES)/UNITED KINGDOM (DP IDENTIFICATION: UKGB -84)
ACCESS EUROPE- ACT AGAINST THE SOCIO-PROFESSIONAL EXCLUSION IN CHATELLERAULT /FRANCE
(DP IDENTIFICATION : FR-PCH-2004-43341)
DIVERSITY IN WORKPLACE-VIELFALT IM ARBEITSLEBEN (PROVIEL)/GERMANY
(DP IDENTIFICATION : DE-XB4-76051-20-HB/201)
DEVELOPMENT OF SUPPORT MECHANISM FOR ROMA INTEGRATION
INTO LABOUR MARKET /LITHUANIA (DP IDENTIFICATION : LT-29)
ASSOCIATION OF SUPERVISORS AND SOCIAL ADVISORS (ASSA) / SLOVAKIA
(DP IDENTIFICATION : SK-68)
MADRID ENTRE DOS ORILLAS / SPAIN (DP IDENTIFICATION : ES-ES272)

General Information:
Republic of Lithuania
Population: 3,390,000 (in 2006).
68.5 % of the population live in the cities, average age is 37.4;
about 99.6 % of the population over 15 years of age are literate.
National population consists of:
Lithuanians – 84.6 %,
Poles – 6.3 %,
Russians – 5.1 %,
Latvians, Roma, Tatars, Germans, Jews – 0.1 % each.
The Roma people live in communities in the districts of Vilnius, Kaunas, Šiauliai and Panevėžys.
Religion: 79 % are Roman Catholics, 4.07 % – Russian Orthodox, 14.8 % – irreligious.
Lithuania’s capital city is Vilnius.
The largest cities (2007):
Vilnius – 542,782 inhabitants;
Kaunas – 358,111 inhabitants;
Klaipėda – 185,936 inhabitants;
Šiauliai – 128,397 inhabitants;
Panevėžys – 114,582 inhabitants.

30

Josif Tyčina,
Prezident of Lithuanian Roma society “The Gypsy Fire”
The Lithuanian Roma society “The Gypsy Fire” was established on June 20, 1997.
The society takes part in the EQUAL initiative project “The Creation and Testing of the
Mechanism of Integration of the Roma People into the Labour Market”.
The society deals with acute issues of the Roma community in cooperation with the
state institutions. It is one of the founders of the public company “The Roma Community Centre”.
Brief history of the society:
• Back in 1998, when education issues were particularly urgent, 60 Roma children started to attend Vilnius
58-th secondary school;
• Participation in a number of international conferences on human rights and national minority issues;
• In 1998, a concert was given in Vilnius within the framework of the international festival “Play, play on the
kankles”;
• In 1998, a get-together was organized in the Gypsy village “The Lithuanian Gypsies’ Fire”;
• In 1999, a project “World-view Formation of a Young Gypsy” was presented that was devoted to the promotion
of spirituality by developing the Roma culture while integrating into the Lithuanian life;
• A number of summer camps for children were arranged;
• In 1999, the Roma culture festival was organized;
• In 2001, the Internet website www.ROMA.lt was lanched;
• In 2001, a festival in Vilnius took place that was devoted to 500-th anniversary of the Roma presence in
Lithuania;
• In 2002, the International Day of the Roma was celebrated in Lithuania for the first time;
• In 2004, a conference of the Roma leaders of the Baltic countries and Belarus was arranged;
• In 2005, the Roma folklore performers from Latvia, Estonia and Lithuania took part in an international festival,
also attended by representatives of respective states;
• In 2006, a trip to Luck (the Ukraine) was undertaken to give concerts by the Roma youth and get to know
the local Roma people;
• In 2007, a traditional Roma folklore festival took place that was devoted to the 10-th anniversary of “The Gypsy
Fire”. The Roma music performers, guests from Belarus and the Roma leaders form those two countries took
part in the festival. All the Lithuanian Roma artistic companies participated in the concert.
http://www.roma.lt

31

Svetlana Novopolskaja,
Director, “The Roma Community Centre”

The public company “The Roma Community Centre” (RCC) was established on July 19,
2001. The European Union Initiative EQUAL project “The Creation and Testing of the
Mechanism of Integration of the Roma People into the Labour Market” is very important
for the activity of the RCC with respect to the Roma involvement in the project. One
of the most important goals of the project is to integrate the Roma community into the
country’s life with a special emphasis on the children and the youth.
The Centre is engaged in:Changing the Roma attitude towards social integration;
Dealing with social and material problems;
Education of the children and the teenagers, organization of their leisure time;
Formation of the children and adults’ need for education, their moral values, etc.

Over 30 children of the Roma village, aged 5 to 10, attend pre-school groups. The Centre pays much attention to
their leisure: circles of languages, computer skills, music, painting, sports have been organized, various festivities
have been arranged. They have been attended by the children accompanied by the parents.
The projects under way:
“Commemoration of the Holocaust Victims in the Roma Community”;
“Steps to the Top” (day-centre project);
“Drug Abuse Prevention and Decrease of Double-Exclusion within the Kirtimai Roma Community”;
“Learn to Have a Non-Free Holiday” (children’s summer holiday project);
“Leisure Activities for Socially Supported Roma Family Children”, etc.

There are 11 Roma people employed in the centre. The Centre provides legal and social support, organizes courses
of the Lithuanian language, computer skills, sewing, etc., as well as training courses for adults. The artistic company “Roma de Drom” has its rehearsals there. The centre for sanitary-hygienic services was opened in Kirtimai
in 2004.
The projects under way:
• “The Creation of he Mechanism of Preparation of the Roma for the Labour Market”;
• “Promotion of Entrepreneurship within the Roma Community by Remote Education Method” (PHARE programme “Promotion of Social Integration”);
• “Integration of the Minorities and other Exclusion Groups and Cultivation of Active Civil Position within a Year
(EU SOCRATES programme GRUNDTVIG 2);
• “Roma Education Methods in Slovenia and Lithuania” (EU Leonardo da Vinci programme);
• “Rights of the Roma: Legal Support Programme”;
• Participation in “The Food Bank” campaign.

32

EQUAL SUCCESS STORY
Practical examples – Employability
New Avenues for the Integration of Roma
In and around Vilnius and in two areas north and south of the capital, a new partnership is testing novel solutions to
the vocational, and also the social, integration of Roma. What is extremely important is that Roma representatives
are directly involved and they are making sure that many other members of that community have the opportunity
to gain additional skills and to strengthen their existing capacities. All this is aimed at ensuring that these isolated
individuals and groups can participate in the labour market and in wider public life.
Roma people in Lithuania have on average between 4 and 7 grades of school education which are much lower
than those required for the school leaving certificate. In total, only 6 % have acquired any sort of a qualification. In
terms of employment, 5% of men and 0.7% of women have permanent jobs. The majority of the Roma population in
Vilnius lives in isolation from the mainstream society in the “so-called” Kirtimai Gypsies Camp. They are not willing
to integrate into surrounding community and this tends to reinforce the negative stereotypes of Roma people, which
the general public holds. Similarly, employers are reluctant or unwilling to recruit some of their workforces from the
Roma community. However there are some signs of change, as now some Roma families, and especially those
with younger parents, prefer to live outside the camp where they have easier access to shops and services.
One EQUAL DP with a very long name is tackling all of these problems head on. It is called „Romų integracijos į
darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“ and it is doing exactly what its name says: the Development
of Support Mechanisms for the Integration of Roma into the Labour Market. Its work is very much in line with the
Council’s Recommendations on the implementation of Member States’ employment policies.[1]
“We knew about some positive experience in the more western Member States that had trained people to work
as Roma social workers or their assistants,“ explains Romualda Navikaitė, who is the Director of the Lithuanian
Children’s’ Fund, “and we decided to test similar approaches in three areas here in Lithuania.” The Lithuanian
Children’s’ Fund was joined in this endeavour by three government agencies, the Department of National Minorities
and Immigration, the Social Workers Training Centre and the Ukmergė District Public Employment Service, two
Roma organisations, the Lithuanian Roma Association “Gypsy Fire“ and the Roma Community Centre, the Ukmergė
District Municipality Administration’s Employment Office and the Vilnius City Municipality Administration.

Training to improve Contact and Qualifications
The DP is working on two main fronts. The first is the training of Roma people to become Social Work Assistants.
These assistants help to act as a bridge between social workers and the Roma community so that Roma can benefit from the DP’s activities and mutual understanding and interaction between the Roma and the „host“ society
is reinforced. The second aspect of the DP’s activities is the provision of training to Roma individuals with a view
to increasing their vocational skills and opportunities.
The three areas are all very different in their nature and in the stage of development of the project. In the Ukmergė
region, the local Roma are beginning to integrate into the local community, as most of them speak Lithuanian and
have attended school. This is where the DP started its work and so activities in this region are quite well advanced.
In Vilnius, the capital of Lithuania, the Roma are more isolated. There are problems in that some people in the
camp are manufacturing and selling drugs and also houses have been built in the camp without planning permission and they have subsequently been demolished by the authorities.  In general, there is a high level of mutual
mistrust which the DP is now seeking to overcome. However, there are Roma people living outside the camp
in two other areas of Vilnius, Shnipishkes and Naujoji, where they are more integrated. The DP’s work in these
districts has produced much more effective contact between social workers and social work assistants. The third
centre, Salcininkai, is a small town that has a lot of ethnic minority groups and where, in addition to Roma, there
are Ukrainians, Polish, Russians and Byelorussians. While the infrastructure for the project has been established
in both of these areas, there have been delays caused by lengthy public procurment procedures and these have
interrupted the project’s progress.
33

Launching a Cooperation Network and recruiting Social Work Assistants

Participants at a meeting called by the Ukmergė Coordination Network

The DP employed Sigitas Labanauskas as its regional coordinator in Ukmergė. While Sigitas is not from a Roma background, he grew up with, and knows, a number of people from
that community. He gained his entrée into this community on
the basis of these personal relationships and as he explains
“only three to four months later, I was being invited into
Roma homes to discuss issues and problems and of course
you begin to understand their culture even better,” and he
adds “sometimes it’s much more important to listen than to
talk.” Lina Sukackienė, the DP Coordinator agrees that if you
want the project to work you have to accept some of these
cultural differences, “for example, it’s impossible to make an
appointment in advance, when it’s getting near to the start
of the training, you have to phone everyone involved, and in
some intances you have to go, put them in the car and take
them directly to the training centre.”

Shortly after Sigitas’ appointment, the DP employed an assistant for him called Zarina Michailovskaja and together they began an on-going search for potential social workers
and assistants and they started to inform the Roma about the possibilities for future training and created lists of
interested people. At the same time, they launched a Cooperation Network (CN) and they were joined in the initiative by six organisations that together signed a Cooperation Agreement. These were:

The Municipality of Ukmergė Region;
Ukmergė Branch of the Vilnius Chamber of Commerce and Industry;
Ukmergė Employment Office;
Ukmergė Forest Rangers which is a public organisation;
The S.Dičpetrienė Company;
A car servicing and repair firm called Izobaros Auroservisas.

One of these partners, the Municipality of Ukmergė, provided an office in its social services centre for meetings
of the CN and for the project to offer advice and information to Roma people. Two Social Workers and two Roma
Assistants have played an important role in offering this type of support, although they had not at that point received any „official“ training, as there were problems in finding a suitable training provider. However, they did have
the opportunity to meet in Vilnius with a social work expert and the project manager and this provided them with a
basic induction to their new roles. They only began their formal training when the courses for the Social Workers
and their Roma Assistants finally started in March 2007, at the Vilnius Pedagogical University.
The professional training is now under way at Vilnius Pedagogical University with 10 Social Workers and 10 Roma
Assistants participating in the various courses. They are
studying subjects like:
Social Work;
The Social Security System;
Roma Culture and Lifestyle;
Methods of Working with Minorities;
Communication and Cooperation Skills.

They also explore the Assistant's Functions and Values and
Social Partnerships.
One successful candidate receives his diploma

Developing Individual Capacities and Motivation for Work and Self-employment
Another partner in the CN is the Ukmergė Branch of the Vilnius Chamber of Commerce and Industry. This organisation provides the vocational training courses and the original plan was to train 54 people and to offer them
money for the meals that they needed when they attended the courses. The following courses were designed: Basic
Computing; Job search; English; Basket Mending; Metalworking; Social Skills; Floristry; and Car driving.

34

However, after the training had been planned a number of
people emigrated from the area. In the end there were only
16 participants but as the number of courses that they could
attend was not limited, some took three or four courses. There
was also a degree of mutual accommodation, as the tutors
had never worked before with Roma.  They were however
experienced tutors who were willing to learn at the same time
as they taught. Apart from the meals, the people’s motivations
or reasons for attending the courses was very varied. One
54 year old lady who owned a Roma cafe took the computer
course so that she could better understand, and therefore
control, her book-keeper. Four of the others were thinking
about becoming self-employed and they are now applying
for financial support for their start-ups.
However, for the other participants who were looking for a
job, the involvement of the Ukmergė branch of the Vilnius
Chamber of Commerce and Industry, and its Director, Mr. Baravykas was very important because of their excellent
reputation amongst employers. Sigitas explains that “employers in our region are very conservative and very reluctant
to employ Roma. However, a number of them have told me that if Mr. Baravykas or one of his tutors recommends
someone as being worthy of employment then they will recruit that individual irrespective of his or her background.“
The project also works hard to change the viewpoints of employers and the general public. A number of articles
have been published in the regional press about the activities of the DP and an information seminar has been held
to attempt to counteract some of the more negative stereotypes.
Student in the car driving course

The approaches that have been tested in Ukmergė are now being transferred to the other two areas. Members of
staff have been appointed and Cooperation Networks have been established in Salcininkai and Vilnius. However,
the DP encountered problems with the public procurement proceedures that were needed to recruit vocational
training providers and providers of the professional training for the Social Workers and their Roma Assistants, and
this delayed the implementation of training for some months. Finally, the following vocational training courses have
been launched in both areas.
Subject

Students

Location

Training Provider

Car Mechanics

4

Vilnius

Vilnius School of Car Mechanics and Tailors

Floristry

7

Vilnius

A private company called „Naujoji Sistema“

English

13

Vilnius

“Zinija“ – Lithuanian Knowledge Society

Computer Literacy

10

Vilnius

“Zinija“ – Lithuanian Knowledge Society

Job Search Skills

8

Vilnius

Vilnius School of Car Mechanics and Tailors

Art Programme

6

Vilnius

Trakai Education Centre

Car Driving

8

Šalčininkai

Local Driving School

The professional training is also now under way at Vilnius Pedagogical University with 10 Social Workers and 10
Roma Assistants participating in the vaious courses. They are studying subjects like:
Social Work;
The Social Security System;
Roma Culture and Lifestyle;
Methods of Working with Minorities;
Communication and Cooperation Skills.

They also explore the Assistant's Functions and Values and Social Partnerships.

The Potential of Partnership
National and Local Partnership
The Lithuanian Children’s Fund and the Roma Community Centre have worked together in the past and have
considerable experience and knowledge of Roma both living in Lithuania and throughout the rest of Europe. They
cooperated closely in a project funded through the Phare Programme in which they also had a French partner “Un
35

Enfant Par La Main,“ (A Child by the Hand) so both Lithuanian organisations brought their skills in transnational
working to the new DP. The direct involvement of the target group was very important to the DP and the Roma
Community Centre operates right where Roma live helping their children and parents in the Kirtimai Gypsy Camp
near Vilnius airport. While this centre had a lot to offer, it was also decided that “Gypsy Fire,“ a self-help Roma organisation, should be involved in those meetings and consultations that led up to the preparation of the application
for funding from EQUAL.
Through both of these Roma organisations, the DP has identified individuals to take part in its activities such as
the Cooperation Networks, the training for Roma Social Workers and their Assistants and the vocational training.
In these ways, Roma people have had a chance to influence decision making, to express their opinion and to take
initiatives. Thus, in addition to the “official“ training, their competence to manage their lives has increased and they
have begun to understand that they themselves are responsible for their own welfare.
The Social Workers Training Centre was one of the responsibilities of the Ministry of Social Security and Labour.
While it was not directly involved in the theme of Roma, it had considerable experience in social work training and
was expected to be directly involved in the DP’s training activities. However, in the course of the project, the Training Centre was reorganised to become a division of Lithuanian Labour Market Training Authority and so its role in
the project has changed. The Centre now provides consultancy to the lead and other partners on professional and
qualification issues and also analyses the development of the project in terms of the production of professionals
and the gaining of qualifications.
The Department of National Minorities and Lithuanians Living Abroad of the Government of Lithuania joined the
project because of its previous experience of working with the Lithuanian Children’s Fund on a different project for
Roma community. The department planned and implemented, during 2000-2004, a programme to integrate Roma
into Lithuanian society and its labour market. Thus, the department was willing to be involved in formulating the
application for the EQUAL project and as a partner it is now gaining the information about the real, grassroots
needs and problems of the Roma minority.
Given the difficulties that they were experiencing with their Gypsy populations, Vilnius City Municipality Administration and Ukmerge District Municipality Administration and its Employment Office were very willing to join the
project. Then, when the actual application was submitted to EQUAL, the Ministry of Social Security and Labour
suggested that its National Public Employment Service would be a useful addition and the other partners were
willing to involve this service in the DP.
All of these bodies are members of the project implementation group that has been established to manage the
project. Early on, they received training in topics like team work, inter-communication, public speaking and the
management of project cycles. During the process of establishing this group and in the training that was offered to
members, each partner got to know the others better. “Good personal relationships are so important to the effective
coordination and management of this project,“ as Romualda Navikaitė says “and this process of getting to know
our ‘new neighbours’ enabled us to decide on the specific responsibilities that would be allocated to each partner
and to ensure the co-ordination and implementation of the project’s activities. The same process is mirrored in the
Coordination Networks in each area, as the following four stages reflect the operation of the DP:
• Identifying activities and ensuring no overlap with, or between, the activities of partners;
• Implementing each activity including an assessment of the end-results;
• Placing the highest possible value on human recourses and giving personal responsibility to the workers and
trainers;
• On-going monitoring and documentation of the process.

Transnational Partnership
In its transnational work, the DP is cooperating in the European Network of Ethnic
Diversity in Employment (ENEDE) with Vielfalt im Arbeitsleben (ProViel) (Diversity in
Working Life) from Germany, Madrid Entre Dos Orillas (Madrid between two borders),
Acces Europe from France, Association of Supervisors and Social Advisors (ASSA)
from Slovakia and   the lead DP called Contribution of Ethnic Minority Employees to
UK Small & Medium Sized Enterprises that is based in the North of England. This
Transnational Partnership is concentrating on the main ethnic minority communities in
the respective countries:

Costume and dance – fundamental elements of Roma
culture

• Spain on the Latin American communities;
• Germany on the German/Russian & Turkish communities;
• France on the North African communities;
• The UK on the South-East Asian / Chinese /African Caribbean communities; Slovakia and, of course, Lithuania on the Roma communities.
36

The common interest within this Transnational Partnership is to work in a combined effort, at European level, to
promote diversity management and the benefits of employing a diverse workforce. This activity is based on the
Annual Report 2003-04 of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, which indicates on page
67 that “employment discrimination should increasingly be on the agendas of the Member States. The EU, through
the European Employment Strategy, has been concerned in particular with the disadvantage of vulnerable groups
such as ethnic minorities in employment.“
Thus, this partnership of five Member States is researching the complementary problems in the labour market,
testing new innovative approaches to integration and attempting to mainstream the lessons that have been learned.
The final result with be a joint publication that will compare and contrast the situation in the various countries and
the approaches that have been developed by each of the DPs, in their respective Member States. For Lithuania,
the other projects’ experience of small businesses and of vocational training will be particularly useful in the future,
when it is hoped that a new Government Integration Programme (2007 - 2010) will enable the Support Mechanisms
created by the DP to be sustained and extended.

The Three Most Important Lessons from DP Development of Support
Mechanisms for the Integration of Roma into the Labour Market
Members of the project’s implementation group feel that the most relevant lessons are:
1. “When you write a project application don’t expect that it will be implemented exactly as you design it. If you
practise empowerment then changes are inevitable. You have to be flexible in adapting to changes suggested
by your partners and your beneficiaries.
2. Successful integration is a two way, and not just a one way, street. In other words it’s not all about them
having to adjust to us - the host community must also make efforts to accommodate the Roma community
and its culture.
3. Contrary to the generally held viewpoint, our project found that many Roma people were pleased to be
involved in the activities and thrilled to have the opportunity to learn. They would willingly live in a different
way if it improved their chances and, often more importantly the prospects of their children, of having a more
secure and rewarding lifestyle.“

Recommendation (2004/741/EC) states that, in terms of attracting more people to the labour market, Lithuania should strengthen active labour
market policies to help unemployed or inactive people move back into employment, reduce school drop-outs and increase participation in training.
The DP’s activities also reflect the draft Council Recommendation (COM(2006) 816 final PART III) on the 2007 up-date of the broad guidelines
for the economic policies of the Member States and the Community and on the implementation of Member States’ employment policies. This
indicates that Lithuania should focus on improving youth employability and entrepreneurship education.
[1]

37

The Lithuanian Children’s Fund: a leading partner of the EQUAL project
Romanas Burba,
Founder of Lithuanian Children’s Fund
The Lithuanian Children’s Fund (hereinafter – the LCF) is a charity and sponsorship
fund that was established by a group of private persons. Since its establishment, the
LCF has been active in compliance with the Lithuanian traditions. In 1988, the LCF
initiated and provided methodical and material support for the emergence of a childcare form that was alternative to the institutional child-care in Lithuania. With the help
of the regional (at present – municipal) administrations, the LCF established 14 family
child foster homes (households). At the same time, the LCF initiated and took part in
the preparation, cooperating with various ministries, of legal documents regulating the
households’ activities and their material support; it organized the preparation of the
households’ parents to become foster-parents and provided consultancy for them.

R. Burba talks to inhabitants
of the Vilnius camp

Since 1994, the LCF has been in close cooperation with the Kirtimai Roma community
in Vilnius. For four years (between 1996 and 1999), a programme has been under way
to buy food products for the Kirtimai Roma families who lived in poverty. Stichting Het
R.C. Maagdenhuis (the Netherlands) supported the programme. Later, an idea came
up to build the Roma Community Centre.

The LCF received a land area of 2,200 sq. m. from the Vilnius city municipality to use free of charge for 99 years.
All the works were closely coordinated with the Department of Minorities and Lithuanians Living Abroad under the
Government of Lithuania (hereinafter – DMLLA). With a partial financial support by the LCF foreign partners, the
Cooperation Funds of the Netherlands for Eastern and Central European Countries financed 1/3 of the construction,
the DMLLA used the state funds to finance the construction of the Roma Community Centre in Kirtimai, Vilnius.
The LCF and its partners – the DMLLA, Vilnius City Municipality and the Lithuanian Gypsies’ Society “The Gypsy
Fire” – established a public company “The Roma Society Centre”. The LCF and the DMLLA organized a search
for and selection of the Centre employees.
Our work, in cooperation with the French partners, continued with the project “Community Centre of the Kirtimai
Gypsies”, financed by the EU PHARE LIEN (between March, 2000 and February, 2002). The project dealt with the
Kirtimai settlement in Vilnius city. Its main objective was to provide the Roma families with the possibility to educate
their children in pre-school classes and enable the Roma community members receive social, medical and economic
services. The LCF and its major partner form France, UN ENFANT PAR LA MAIN, organized and managed the
first direct social services for the Roma community children and their families. Pre-school education was arranged
for the 6- to 10-year-old children and a children’s musical “Rock’n’Rom” was created. Additional consultancy was
organized on medical issues and knowledge of the hygiene was provided. Living conditions of the community were
improved: 2 new water pumps were established (together with “Vilnius Waters” company), 4 showers and 3 washing
machines installed in the sanitary-hygienic centre. 4 international seminars were arranged during the project on the
issues of the Roma culture and social integration in Eastern European countries; on economic integration of the
Roma; on the Roma education and social integration. Because of the seminars, the Lithuanian Roma leaders and
regional/city municipality employees received information on the Roma problems, the ways to deal with them and
the experience of other Central European countries (the seminars were attended by the representatives of Roma
organizations form Bulgaria, Slovakia, the Check Republic, France, the UK and Finland). Within the framework of
the project, the LCF provided the adults and teenagers with the possibility of learning the Lithuanian language, the
basics of computer literacy and sewing. During the project implementation, Roma representatives were employed
as the teachers’ assistant (this practice is ongoing). It was due to the project that the Roma Society Centre was
equipped with computers and other gadgets.
The EQUAL project is one more opportunity for the LCF to help overcome the existing differences and provide
the Roma with the opportunities to acquire knowledge and integrate into the society and labour market. The LCF
was the main organizer of the project. The confidence of the project partners in the LCF project leadership during
recent years has helped develop the skills of the LCF employees.
http://www.lvf.lt
38

A Sketch Description of the Project “The Creation and Testing of the
Mechanism of Integration of the Roma People into the Labour Market”
Prof., Dr. Vilija Targamadze
It has been historically established in Lithuania that a number of nationalities live
alongside Lithuanians: the Poles, Russians, Byelorussians, Ukrainians, Gypsies, Tatars, Jews and others, the majority of whom have bunched together into communities.
The analysis of the integration peculiarities of the national minorities has shown that
the Gypsies (Roma) constitute the ethnic group that is the most problematic in the
process of integration. The Children’s Fund of Lithuania, together with Department of
National Minorities and Diaspora under the Government of Lithuania, and the Ministry
of Social Security and Labour have analyzed the problems hampering Roma integration in independent Lithuania. The following problems have been identified: absence of
profession and adequate education, lack of willingness of he Roma people for social
integration, negative stereotypes within the society about the Roma, unemployment
and unwillingness of the employers to provide the Roma with jobs, ignorance of the
national language, a weakly developed dialogue between the Roma people and the
society, etc. All those urged the strengthening of the dialogue and tackling the abovementioned as well as other
burning issues so that these people could have opportunities for full-pledged integration into the society and live
quality lives.
In 2004, the Lithuanian Children’s Fund, together with its partners, prepared the European Communities Initiative
EQUAL project “The Creation and Testing of the Mechanism of Integration of the Roma People into the Labour
Market”. Certain advantages, alongside with some difficulties, emerged in the process of project implementation. The
latter included untimely preparation of the documents by the European Social Fund Agency, discrepancies in the
project activities deadlines, non-compliance with the financial settlements deadlines, migration of the target group,
the Roma, creation of the partnership networks, etc. However, it is gratifying to note that the difficulties, though still
essentially present, have not interfered with the achievement of the envisaged results.
It is of utmost importance that the model for social partnership has been created and applied for the decrease of
the Roma social exclusion. Its implementation results can be emphasized as follows:
• The formed dyad of the social worker and social worker’s assistant (a Roma);
• Roma confidence in the project employees and the benefits provided by the project;
• He training of the target groups, the motivation of the Roma to learn and support for training, job hunting and
employment periods;
• The comprehension of the real value of training by the target group.
The creation of the partnership network (PN) and its practical activity is of equal importance. In May, 2006, the PN
was created, which embraced the authorities of professional skills training and potential employers, Labour Exchange
of Ukmergė and the municipality. As a result of the project, the inter-cultural awareness has been increased that
influenced the strengthening of confidence between the Roma and the society.
It has become evident in the course of the project that the Roma and their communities can be characterized by
multi-aspect, social, legal, economic, psychological, health, educational and other complex problems, like citizenship, identity documents, lack of home or life in illegally created dwellings, lack of permanent jobs and funds for
daily needs and utilities, school attendance by school-age children, professional skills, healthy way of life, health,
addiction to social diseases, etc.
Since 2000, special programmes designed for the Roma social integration have been prepared and implemented
in Lithuania with the main goals of:
• Creating the conditions for the Roma ethnic minority people to be fully integrated into the social life of Lithuania;
• Projecting the ways and means for preserving the national identity of the Roma people and its development
in correspondence with their specific life conditions.
However, the scenarios for their goal implementation have not been modeled yet.
There is a lack of contextual reality about the Roma social integration: the integration does not take place in a
vacuum, it is under way within a certain reality. Apart from the Roma, there are other nationalities residing in the
country, a relevant legal basis is in place, the education system is not flexible enough, and other necessary preconditions have not been created for successful Roma integration into Lithuanian society and thrive in it. Thus, it
is imperative to look for opportunities for the improvement of the dialogue between the Roma and the society, find
the framework for the preservation of the Roma identity and their full integration into the Lithuanian society. This
requires imminent need for the accumulation of human potential that has to become the basis for the own well-being
and that of the Roma, the creation of the quality of life in ethnic and multi-cultural environment.
39

EUROPEAN UNION
European Social Fund

European Union Initiative EQUAL Project “The Creation and Testing of the
Mechanism of Integration of the Roma People into the Labour Market”
Romualda Navikaitė,
Head of the EQUAL project, Director of Lithuanian Children’s Fund
Unemployment is one of the problems that the European Union member countries
decided to tackle jointly. A person can be a full-fledged member of the society only
when he or she has an opportunity to work and earn money. Employment is the guarantee for stability and welfare. However, certain society groups for various reasons
face particular, special difficulties in seeking job opportunities. The Roma people (the
Gypsies), who have lived in Lithuania of old, comprise an ethnic group that presents
one of the biggest problems in terms of integration.
In the process of looking for the ways to provide motivated help for the most vulnerable
social group in seeking jobs and being included in the labour market, the European
Commission has prepared a programme, the European Union Initiative EQUAL. The
Lithuanian Children’s Fund has been working in the area of social integration for the
second decade and knows well the problems and needs of the Roma who are vulnerable and the most discriminated against. The most burning problems of the Roma are those: poverty, low level of education, secretive and
isolated way of life, unwillingness to be integrated into the society, thriving negative stereotypes against the Roma,
unemployment and unwillingness of the employers to provide the Roma with jobs, inadequate knowledge of the
national language, a false belief that somebody has to give money and other good things to the Roma.
In 2004, the Lithuanian Children’s Fund has prepared, together with its partners, the project “The Creation and
Testing of the Mechanism of Integration of the Roma People into the Labour Market” designed for the target group
– the Roma people residing in the city of Vilnius, Ukmergė and Šalčininkai regions. Since then, the Lithuanian
Children’s Fund, following the partnership principal, has been implementing the project together with the partners:
the Department of National Minorities and Diaspora under the Government of Lithuania, the administrations of the
Municipalities of Vilnius and Ukmergė, Social Workers Training Centre under the Ministry of Social Affairs and Labour (at present – Lithuanian Labour Market Training Authority), public company the Roma Community Centre and
the Lithuanian Gypsies’ Society “The Gypsy Fire” . The project is partially financed by the European Social Fund;
it is also supported by the Government of Lithuania. In the first stage of the project, when the project Development
Partnership (DP) was joined by a new partner, the Ukmergė Labour Exchange, the project partners’ competence
in labour market integration proved to be indispensable. The DP selected partners represent all the interested
parties. Such a variety of the participating organizations provided possibilities for each of the partners to transfer
and disseminate the knowledge, expand own experience and acquire new skills. There are 5 partners taking part
in the project who have also been involved in the EQUAL programmes in other EU member states: in the United
Kingdom, Germany, Spain, France and Slovakia.
The goal of the project: create and test the mechanism of the integration of the Roma people into the labour market,
and apply the good practice to at least one of the regions of Lithuania.
In order to achieve the main goal, the Development Partnership set the task: create and test the programme mechanism
and cooperation networks for the Roma integration into the labour market, involve specially trained representatives
of the Roma community and the society from Vilnius city and the regions of Ukmergė and Šalčininkai; prepare the
action plan according to which further application and dissemination of the good practice will be undertaken.
In the course of the project, the following solutions were offered which could be helpful in tackling the Roma issues:
• Training of work and additional skills;
• Breaking of the inveterate stereotypes through direct, personal communication as well as the mass media;
• Changing of the employers’ negative notions and motivation of their actions;
• Acquisition of the new experiences of communication and cooperation by the Roma themselves.
The administrative and financial difficulties, which emerged during the project, did not prevent from reaching the goal
and achieve the projected results. E.g., during the work training sessions, 11 Roma women were trained the craft
40

of the flower composition maker/the florist; 9 Roma were trained as passenger vehicle body mending mechanics
(one of them has been successfully employed in “Delada” UAB car repair company); 6 Roma were involved in the
training programme for artistic programme salesmen (the members of the Roma artistic teams “Sare Roma” and
“Romani Jagori” have been successfully preparing artistic projects after they completed the training course).During
the project, the following provisional training courses were organized for the Roma: personal readiness and job
hunting(24 persons have been trained), computer skills (22 persons have been trained), social skills (24 persons
have been trained), the Lithuanian language (36 persons have been trained), the English language (23 persons
trained), category B transport vehicles drivers (15 persons trained, 3 received driving licenses), correspondents (6
persons planned to be trained). Specialist training results are noteworthy: 10 social workers and 8 assistants of
social workers have been trained (3 persons ignored the training). This autumn, another 10 social workers and 10
assistants, as well as interested people and project employees will be trained.
Successful consultancy sessions have been provided by Ms.Gweneth Balson and Ms. Ann Elisabeth Simon from
the United Kingdom, including a three-day seminar for the project participants on diversity issues (one more seminar is to be arranged).
In the process of creation of the mechanism for the Roma integration into the labour market and its implementation, we relied on the system theory and the social partnership model. The Social Partnership model utilized in
the project is directed at the effective activity of the main pair involved – the social worker and the social worker’s
assistant (a Roma) – and creation of their long-term and continuous cooperation. In order for this link (interaction)
to be effective, it was pursued during the project to:
• avoid value conflict between the social worker’s assistant and the social worker. The implementation of the
clear-set and bilaterally acceptable goals and tasks of the project was strived at: the employment, integration
into the labour market, etc., of a particular Roma person;
• ensure that the regional coordinator, his/her assistant and a project consultant are accepted by the social
worker (SW) and the social worker’s assistant (SWA) as partners and not as external controllers;
• make clear that the regional coordinator should not be just a managing person but should also understand
that he/she is one of the leading persons to ensure successful joint activity of SW’s and SWA’s; in a sense,
he/she has to serve and help them.
To a certain degree, these objectives served the purpose in implementing the main goals of the joint cooperation
(interaction) of the social worker and the social worker’s assistant in the following:
• ensuring timely and continuous exchange of information about the needs of the Roma in order to record them
and create possibilities to meet the needs;
• pursuing timely solutions of the social functioning problems of the Roma:
• seeking effective and timely reaction to the Roma social problems and difficulties by the relevant social partnership link, who should clarify the reasons for the difficulties and find appropriate solutions;
• creating (whenever possible) proper conditions for a Roma person to seek successful integration into the
labour market and tutor him/her during the whole process of integration.
It has been acknowledged that the Roma communities are characterized by specific complex legal-economic-socialeducational problems. Special integration programmes for the Roma people have been under implementation both
on national level and in Vilnius city. However, none of these discuss the ways we, non-Roma people, will accept
the Roma and let them join our own company, what Roma integration related requirements we will put for those
into whose society they should be integrated. Finally, who will ensure the success of the integration?
Thus, it is the social integration that is and could be the way and the means to ensure every society member’s
social welfare, and the social justice of all the society at the same time. Our project has shown that exchange of
information with the Roma people is an important factor in pursuit of communication and cooperation.
In connection with the fact that there are negative notions against the Roma within the society, the essence of the
social partnership model is to learn, teach and change this approach in all the links of the cooperation networks –
on vertical and horizontal levels. This is to make sure that the services provided to the Roma people could create
all the preconditions for changing the negative notions of the Roma and their attitude towards the state institutions/
organizations that implement the state social programmes of social security, health care, education and employment.
The training and other activities within the project have been in pursuit of real Roma integration into the society,
have strengthened their skills, helped them motivate their behaviour and choice. The project is just the beginning
of a long road ahead…

41

Department of National Minorities and Lithuanians Living Abroad
under the Government of the Republic of Lithuania

Rasa Paliukienė,
Head of the National Minorities Division of the Department of National Minorities
and Lithuanians Living Abroad under the Government of the Republic of Lithuania
The Department of National Minorities and Lithuanians Living Abroad (henceforth,
the Department) under the Government of the Republic of Lithuania is one of the
partners of the EQUAL project “The Creation and Testing of the Mechanism of
Integration of the Roma People into the Labour Market”
The Department of National Minorities and Lithuanians Living Abroad (the Department) shapes and implements the state policy for coherent national relations, which:
Ensures the possibility for the national minorities of Lithuania to preserve their identity;
Encourages participation in the country’s social, political and cultural life;
Cultivates public awareness and tolerance;
Enhances mutual understanding and confidence among different nationalities;
Urges on respect for the cultures, customs and traditions of various nationalities of Lithuania.

In the process of dealing with those issues, the Department:
• Cooperates with the state institutions and local municipalities;
• Cooperates with and supports the organizations, artistic companies and schools of the national minority
communities;
• Prepares and implements cultural, educational and integration programmes for national minorities;
• Presents its suggestions to the Government in preparation and improvement of the Laws.
The Department’s structure includes the National Minorities Division that implements the state policy provisions
with regard to national minority issues. In accordance with the Lithuanian Government’s authorization, the Department’s National Minorities Division has prepared and has been implementing the programme for the integration
of the national minorities into the Lithuanian society for 2005 – 2010, and the programme for the Roma people
integration into the Lithuanian society. The main goal of the programme for the Roma people integration into the
Lithuanian society for 2000 – 20004 was education, artistic development and leisure organization of the Roma
pre-school children residing in the Kirtimai settlement as well as teaching of the national language for the adults
and help to the Roma people in tackling their social issues. As a result, the Roma community centre building was
erected in Vilnius in 2001 (address: 23 Metalo str.) and a public organization established, “The Roma Community
Centre”, one of the founders of which is the Department of National Minorities and Lithuanians Living Abroad. The
Department allocated 265 thousand litas of the state budget funds for the implementation of the programme for the
Roma people integration into the Lithuanian society in 2000 – 2004. 6 permanent jobs have been created within
the Centre for the Roma nationals.
In 2004, the Department initiated the preparation of the European Union Initiative EQUAL project “The Creation and
Testing of the Mechanism of Integration of the Roma People into the Labour Market”. The Department of National
Minorities and Lithuanians Living Abroad is the first partner in the project that maintains relations with foreign partners and takes responsibility for the impact on the policy and practice. He Department’s representative takes part in
the project management group, coordination of its international activity and in discussions with the foreign partners
during their visits. However, the main activities are concentrated within the III-rd EQUAL stage which will see the
implementation of the measures to influence the state’s policy and practice in dealing with the Roma problems.
http://www.tmid.lt
42

VILNIUS CITY MUNICIPALITY

Deputy Mayor of Vilnius A.Paleckis and Deputy Head of
Naujininkai Municipal Administration V.Nalivaika

The Naujininkai regional municipal unit is one of 21 Vilnius
city administrative units. The unit is the 4-th by its size and
it has 827 enterprises active on its territory. A Roma village
is situated within the unit, in Kirtimai area, in which most of
the Roma people of Vilnius reside (according to the census,
there are about 2.5 thousand Roma residents in Lithuania.
Due to the nomadic way of life, a number of the Roma did not
participate in the census and do not hold any documents). The
analysis of the Roma life proved that their social integration
has been too slow and the process does not include all the
areas of the Roma life.

Some of the Roma problems have been dealt with by the
Naujininkai administration. It has established a food shop
and a police station within the village premises. The Mental Health Centre at the Naujininkai clinic provides help
for drug addicts. Living conditions in the village have been improved: water pumps and a public phone have been
erected; garbage is being regularly taken away.
In order to improve the Roma situation, Vilnius city municipality decided to take part in the EQUAL project “The
Creation and Testing of the Mechanism of Integration of the Roma People into the Labour Market” and involve the
Roma residing in the city regions of Naujininkai, Šnipiškės and Naujoji Vilnia. Mr. Vilius Nalivaika, deputy head
of Naujininkai municipal administration, represents the City Municipality in the project, alongside with Ms. Beata
Grigienė, chief specialist of the Department of Public Order and General Affairs.

In 2006, a number of training courses were organized including the courses to train florists, passenger car body repair
mechanics, mechanics, artistic programme salesmen, courses to teach Lithuanian and English, computer skills, Roma
social abilities, personal readiness and search for jobs. They enjoyed high popularity, and more Roma people were
trained than initially projected. Having finished the training, the Roma florists presented their work at an international
florist exhibition “Christmas Mood” in Vilnius St. Kotryna Church and “Arka” arts gallery in December, 2006.
In February, 2007, a seminar was arranged that was followed by a concert given by Radži, a participant of the LNK
TV channel show “Road to the Stars”. He also shared his views on how to choose a labour of love. That was a
successful start of the discussion with the Roma on integration into the labour market.
For the implementation of the EQUAL project, the administration of Naujininkai, Vilnius Labour Exchange and a few enterprises active on the administrative unit’s territory signed a Partnership Network (PN) activity agreement. “Delada” UAB
has employed Mr. Rashatas Musayevas who had successfully completed in the training of passenger car mechanics.
The project is a wonderful possibility to work together, deal with the problems and get to know each others better.
There is a long road ahead which requires much patience. However, the first steps have been taken.
http://www.vilnius.lt

43

UKMERGĖ MUNICIPALITY

Ms. Klavdija Stepanova, Deputy Director of the Ukmergė
Municipality administration, with the project participants

Ukmergė is perhaps the largest crossroads of Lithuania.
Highways of international importance cross at this point which
connect Warsaw and St. Petersburg, Tallinn and Minsk. Favourable business opportunities have been provided by the
geographic positioning of the region, its economic infrastructure, and natural resources. There are over 800 business companies active in the region: 57 state and municipal enterprises,
8 share companies, 201 limited liability share companies, 7
public companies, 306 personal companies and 193 companies of other types (including 33 foreign capital companies).
The situation forms a demand for labour market.

There more than 47 thousand inhabitants in the region. The
Roma community is among them. It leads a settled and quite isolated way of life. All the attempts to persuade the
Roma that all their children need to attend school have failed. The adults do not seek to acquire education, too. It
diminishes their chances of finding good jobs.
Having been engaged in the EQUAL project “The Creation and Testing of the Mechanism of Integration of the
Roma People into the Labour Market”, the Ukmergė Municipality has seen positive results. Since summer of 2005,
the project managers in Ukmergė, together with the Ukmergė branch of Vilnius Chamber of Trade, Industry and
Crafts have arranged training courses for the Roma in computer literacy, florist craft, passenger car repairs, driving,
English, social skills and finding jobs. The Roma have learnt the crafts, acquired social skills, and at the same
time have presented their culture and their peculiar way of life. All that promote tolerance and help get rid of the
stereotypes.
A very important factor is that as a result of the project, the Roma start to have more confidence in the municipality
employees. The municipality leadership believe that the project has been beneficial.
http://www.ukmerge.lt

44

THE LITHUANIAN LABOUR MARKET TRAINING AUTHORITY

PROFESSION: SELF-REALISATION OPPORTUNITY
Dr. Tomas Jovaiša
Director, The Lithuanian Labour Market Training Authority
The Lithuanian Labour Market Training Authority (hereinafter – the Authority) is the largest
country’s institution which is consistently and single-mindedly developing adult citizens’ professional training, orientation and consultancy as active means of labour market policy. These means
have the aim of increasing the employment of the unemployed or those who do not participate
actively in the labour market for various reasons, and of developing the abilities of employees
to compete in the labour market.
The Authority participates in formation of the professional training policy, which corresponds to
the needs of the labour market, and takes part in the implementation of the human recourses
development programmes. In close cooperation with its social partners, it implements the state
policy decisions in the area of labour market professional training, consultancy and orientation.
A close cooperation has been established with the Lithuanian Labour Exchange, employers
and social partners in the organization and application of training, as well as professional and
psychological consultancy for the unemployed.
Remarkable pace of technological advances and competition among the producers are constantly changing the requirements
for employee qualifications. The Lithuanian Labour Market Training Authority has the state’s obligation to help people in their
continuous professional training, orientation and consultancy.
The Authority organizes and coordinates the qualification development for social workers, preparation and implementation of the
qualification development programmes for social workers, as well as the activity of the methods centres of social work.
The Authority’s structural units established in the biggest cities of Lithuania provide services to all the citizens of the country. It
manages seven local Labour Market Training and Consultancy Authorities and ten Labour Market Training Centres. The subordinate Labour Market Training Centres have provided training for about 28 thousand persons annually in recent years. A half
of them are the unemployed who have been sent in by the labour exchange offices. The number of the latte decreases every
year, but the number of the employees sent in by their employers and of those who come on their own initiative is increasing.
The Authority has been involved in the EQUAL project “The Creation and Testing of the Mechanism of Integration of the Roma
People into the Labour Market” as a member of the development community created by the Lithuanian Children’s Fund. It has
strived at maximum utilization of its structure’s functional possibilities in creating cooperation goals that had been non-existent
before. In the course of the project, it was also important to overcome departmental obstacles in the area of the preparation for
employment and employment of the Roma people, and to provide the possibility for the project’s good practice to be used as
a role model for other EU member countries.
Well-chosen, thoughtfully planned professional career, which meets a person’s in-born abilities, has essential influence on the
man’s existence. Thus, the choice of a profession as an opportunity of self-realization is important in pursuing one’s career, the
heights of a professional mission as well as personal and social well-being.
Daily work of every person and the accompanying career path is a life-long process. It is closely linked to a continuous professional
and personal perfection in a knowledge society. It is a necessity that needs to become everyone’s personal need, the basis for the
material and spiritual self-establishment, and the main factor in both development of one’s abilities and nurturing human values.
The strive towards this goal is indispensable to every conscious human being who wishes to be competitive in the labour market.
This is not easy for the Roma community representatives, as well as for other community members who have not participated
actively in the labour market or tried to avoid it for various reasons.
The main assignments for the Authority in the project were to tackle the issues of Roma unemployment and employment in
relation to the coordination of the qualified labour force supply and demand, and search for new opportunities. It also involved
the creation of cooperation networks in order to help the Roma people who, due to various reasons, are not able to adjust to
the continuously changing environment and do not have sufficiently developed ability to compete and successfully establish
themselves in the labour market.
Our participation in the project involved consultancy to the Development Community partners on the ways to help the people
who have little or no employment experience, and assist them in disclose and realize their strengths, comprehend the changes
of their environment and find the best-suited set of requirements for the personality, profession and the labour market. It is important in fighting the phenomenon of social divide that arises as a result of unequal opportunities of separate persons or groups
of people. It is equally important to use the results of material and social well-being of the country so that a person could unfold
his or her potential strengths and adapt the abilities by participating in creation of the society’s material and social wealth.

http://www.ldrmt.lt
45

The Labour Exchange of Ukmergė

The Labour Exchange of Ukmergė is one of 46 labour exchanges of the country. It serves the residents of Ukmergė
region.
In 2005, the Labour Exchange moved into newly revamped
modern premises. 25 qualified employees work there who
have accumulated various information on more than 300 professions. The Information and Consultancy Centre has been
established, which includes an unassisted search-for-jobs
Ukmergės darbo biržos kolektyvas
system SIP-PIC, an Internet search site “Labour Exchange
on the Internet” as well as “The Talents” and “The Seniors” banks. The amount of the available information and
services has been continuously increasing. It includes individual and psychological consultancy and the information
available at the local administration units of the villages (where many of the Roma people live).
The project “The Creation and Testing of the Mechanism of Integration of the Roma People into the Labour Market”
was started in 2005. The Labour Exchange of Ukmergė is engaged in the following activities of the project:
• Professional information and orientation;
• Search for jobs (after professional training is completed);
• Mediation in employment in Lithuania and EU member states.
8 Roma took part in the courses of professional training and orientation, individual consultancy was provided to16
Roma people. After the completion of the professional training courses, the Roma have the skills of search for
information, are able to work according to their acquired profession and continue with their learning. Two participants of the project have been employed, one of them started to attend secondary school and a few went abroad
to work. At present, 6 Roma are registered at the Labour Exchange, and they are provided with all the information
they need.
The Labour Exchange of Ukmergė is in cooperation with the region’s municipality and the social partners. Agreements have been signed with all the region’s enterprises, which employ more than 20 people.
http://www.ldb.lt/ukmerge/

46

PROJEKTĄ REMIA
LIETUVOS RESPUBLIKA

Rita Krikščiukaitytė,
Programme Manager of Project Administration Department
Support Fund “European Social Fund Agency”
The European Union Initiative EQUAL is a part of the European employment strategy
devoted to fighting inequality and discrimination in the labour market. The European
Social Fund finances this instrument of the European Union structural funds. The goal
of the initiative is to promote the creation, testing and implementation of new methods
in the labour market on the local. National and European level in order to fight all forms
of discrimination and inequality experienced by both by those who are employed and
those who seek jobs. Equal also applies a new approach to dealing with these problems,
which is based on the following main principals: topical priorities, innovation, partnership, opportunities, international
cooperation, equal rights for both sexes and impact on policies and practices. These are essentially new principles,
which encourage social partnership, dissemination of good practice on European scale and application of positive
results in other areas or other projects.
Since 2004 and into 2008, 28 innovative EQUAL community development projects have been in progress, which
are devoted to equal employment opportunities in the labour market, increase in the compatibility of the professional
and family lives, as well as the development of flexible forms of work.
In Lithuania, the partnership communities include the following partners: non-governmental organizations (public
companies, charity funds, etc), state organizations (municipalities, district head administrations, labour exchanges,
various agencies with the functions delegated by the state institutions), business and associated organizations
(trade unions, confederations of employers and industrialists). Thus, an all-round view and effectiveness is assured
in dealing with a problem, combined with a possibility to acquire experience from other areas.
The EQUAL projects are related to such target groups as the disabled, pre-retirement age people, the youth, the
long-time unemployed, former prisoners and drug addicts, representatives of national minorities, women and victims
of slavery, sexual minorities and shelter seekers. International cooperation plays an important role in the programme implementation as it helps share good practice on all-European level. 28 partnership networks in Lithuania,
together with their 174 national partners and 116 partners from 21 European Union member countries, take part in
the international partnership networks that actively share good practice and take over valuable lessons, which they
can apply in dealing with the problems both on national and European level.
It is expected that the experience in project implementation and the opportunities for further cooperation, as well
as new tested ideas and ways for solutions, will have their impact on the policies and practices of the future
employment, science and education. It should also increase the employment skills and labour market integration
opportunities of those group representatives who are discriminated against and do not have equal opportunities in
the labour market.
http://www.equal.lt

47

Attitudes of the Roma and the Employers toward Integration
into the Labour Market
Tadas Leončikas
Centre of Ethnic Studies, Institute for Social Research
A special problem within the Roma community is the intertwined phenomena of poverty, low level of education
and unemployment, which make it difficult for the Roma to seek stable income and avoid the risk related to various non-formal activities. Due to long-lasting exclusion, many of the Roma people have been broken away from
society-created opportunities and do not possess the skills of using them. Many EU countries try to help them by
the means of social policy, and one of the main areas of social group integration is considered the inclusion in
the labour market. In order to find out about the readiness of the Roma and the employers for the labour market
integration, a social survey was conducted in August – September, 2007, on the initiative of the LCF-conducted
EQUAL project.
Organization of the Survey
In order to establish the main areas in which the Roma has worked or tried to be employed, 5 comprehensive
interviews have been conducted with experts who, due to their work or relationship with the community, have been
in contact with the Roma or Roma organizations, and who know well the peculiarities of the community’s life. 7
other interview with the Roma representatives have been used, who have had different work experience (positive
and negative). This material has been used to identify the Roma images of their preferential jobs and to project the
list of the employers to participate in the survey. The Roma, who had participated in the LCF-conducted EQUAL
project’s training, have also been interviewed.
Considering the facts that the Roma live in relatively small groups in relation to the scope of the labour force, that
a small part of the Roma participate in the formal labour market, and that a large number of the potentially suitable-for-work Roma are characterized by a specific position in relation to the labour market (low qualification level,
long-standing unemployment), the employer survey was based on a targeted selection. It means that only those
companies and organiztions were selected, which could become potential Roma employers in accordance with
the intended criteria:
• The employers who, during the course of the survey, advertised vacancies for non-qualified jobs or were
organizing training themselves;
• The employers whose companies are relatively within reach of the Roma (are located in Kirtimai; in the cities
of Vilnius, Kaunas and Panevėžys, or the employer provides them with own transport).
All in all, 100 employer representatives have been interviewed (company managers are persons responsible for
human resources): 70 people in Vilnius, 15 in Kaunas and 12 in Panevėžys.
With the goal to clarify the attitude of the employees, 4 information seminars and round-table discussions were
organized in these cities on the possibilities to use the means of support for employment.
The Roma Attitudes and Opportunities of Labour Market Integration
According to the census of 2001, nearly a half of the Lithuania’s Roma (46 %) are children or teenagers below 20
(this age-group in the country constitutes 27 %). It means that education is a particularly burning issue for the development of the Roma community, and it also raises a question whether the present majority of the young people
will find job opportunities and incentives for work. It may be not so easy to find a job and be well-oriented in the
labour market as the illiteracy among the Roma is ten-fold compared to the country’s average, while most of the
Roma have not acquired any profession.
However, contrary to the popular opinion in the society about mass unemployment of the Roma, they have mentioned quite a wide range of employers whom they had worked for earlier (including foreign ones). Nevertheless,
short-time occasional jobs prevail: builders, loaders, or performing other helper’s works.
Although some Roma work on the basis of job agreements in the formal labour market, most of the employed
and the unemployed value and would like to undertake an individual or family business. The Roma, who discuss
what might help their countrymen to get on their feet economically, seem to believe that specialized businesses
close to the Roma residences could be good trade: greenhouses, cattle raising, or crafts like metalwork. Separate
individuals with the motivation to be socially active do not have enough resources and organizational skills (they
point out that they do not know whom to suggest their ideas to, and who would be able to implement them, and
in what way). In the case of Kirtimai, many of the women think they would be able to work if there was a sewing
48

workshop established nearby (they enquire about the sewing machines projected to be installed in the Roma Society
Centre). Some pf the women acquired basic knowledge of the profession in penitentiaries, while they had never
had any other professional training. It is noteworthy that such images indeed match and not cross the boundaries
of their life isolation, which retains the exclusion of the Roma. However, even such deliberations on the work in
specialized companies essentially differ from certain “suggestions” from the society for the Roma to expand on
their “traditional” crafts: music, fortunetelling, etc. The Roma realize that all Roma cannot be singers or dancers,
and they are willing to undertake various jobs. Other professions and skills, that the Roma would be willing to be
engaged in, are related to their understanding of jobs of social prestige and good perspective. The LCF-conducted
project has tried to respect that by offering the training of car mechanics, florists, arts programme salesmen, social
workers ( and their assistants), and the courses of English, Lithuanian and computer literacy. The drivers’ courses
organized with the financial support of the EQUAL programme and the structural funds, were the most successful
and most-needed teaching area as seen by both, the organizers and the Roma.
The social relations of the Roma, which they could use in their search for jobs and application of their knowledge
and skills, are limited and informal. It has been noted that the successfully employed Roma often are born into
relatively well-off families: it seems that family resources present one of the essential factors for an individual to
acquire economic and social independence. Only few have been able to expand their businesses and cooperate
with non-Roma, or find a temporary source of support like collection of scrap metal (until the resources of a certain
territory expire). Nevertheless, many Roma do not see any prospective jobs in Lithuania. One can notice wide
family contacts with those who work abroad (mostly in the United Kingdome). When a family member or several
members are successfully employed, others leave to join him.
It has been noted that despite the fact that the family or a non-formal acquaintances (mostly the Roma compatriots) provide essential support to a person, the support is not enough to join the majority of the society and acquire
strong position in the labour market.
Thus, it is important to understand the channels and the sources for support that could be used for employment
purposes by those who have been unemployed for a long time, and if the employers are ready to accept socially
miscellaneous labour force.
Attitudes of the Employers and Employment Practices
Different society groups include people who are willing to work, although they do not comply with the image of the
statistically average employee due to their disability, age or other reasons, and who are not always well oriented
in the labour market.
The employer representatives of the survey have made comparisons of different employee categories. They assign
the Roma to those groups the members of which will not be offered a job in their companies or it would be very
difficult. Most probably, jobs would not be offered to the mentally disabled (81% of the employers declare that),
the drug-addicts after completion of their rehabilitation (50%) and the Roma (47%). The greatest job opportunities
have been “given” by the employers to such categories to be evaluated as fit persons over 50, mothers raising
small children and the Byelorussians. Just one-fourth of the employers state that a Roma who have been in prison
before (27%), or a Chechen (22%) may easily be employed.
Only one in 10 (10.8%) participating employers believes that a Roma (a Gypsy) can easily adapt to the company
team. 44% believe that the Roma would adapt with difficulty. The employers have evaluated the inclusion of other
groups more favourably: 25% believe that a former prisoner may adapt easily; 27% believe that a Chechen may
easily adapt, and 41% think that a person with physical disability could easily adapt. Thus, even within a market
with a lack of labour force, the Roma opportunities are limited not only by the shortage of skills but also by the
negative attitude of the employers.
Some employers look for employees only for intensive work mode (part-time work is being applied in 52% of the
companies surveyed). In the area of poorly qualified work, usually there is a lack of workers for hard physical
jobs. Not all can cope with high strain, and the employee turnover in this field is very large. 65% know about the
employment subsidies and 35% have used them. Thus, still a big number of companies remain which could make
use of the employee categories poorly employed in the labour market.
Although the labour market is usually discussed in terms of the economy (e. g. evaluating the supply and demand),
essentially the employment and work relations reflect a person’s social rapport and are penetrated by various nonformal practices. Discussions with the employers have revealed that employment based on the references by acquaintances is considered one of the most effective ways of acquiring relatively reliable employees, while the labour
exchange has been evaluated ambiguously as a mediating institution. The complaint is that the labour exchange
does not perform the proper selection and sends in unprepared and unmotivated job seekers. There have been
instances when companies stopped their cooperation with the territorial labour exchange (i. e. they did not register
with the labour exchange and look for employees somewhere else) in order to avoid persons who on arrival ask
for a note that “the candidate is not suitable” to prolong the state support payments. Such complaints have been
more characteristic of Vilnius, where unemployment of the Roma is the highest, rather than of the regions.
49

Challenges for the Employment Support Policy
In order to enter the modern, swiftly changing labour market, the Roma lack not only knowledge and skills but also
the mechanisms they could use for making contacts and receiving information, acquiring working skills and orientation
in the labour market. The Roma do not have either adequate material or organizational resources for undertaking
the activities they long for. Their absence also prevents them from proper activities on a community level (the local
Roma communities are poorly organized). In other words, there is no infrastructure that would be able to consider
the Roma ideas, initiatives and develop them into an organized participation in the labour market.
The employers understand that the training of unskilled employee requires efforts, but they are not prepared to
allocate their resources for that. Even the companies that experience the need for unqualified workers are skeptical about the Roma possibilities for employment. The employers’ survey shows that the employers have unused
opportunities to employ the employee categories supported by the state, including the long-time jobless of Roma
nationality.
Due to these circumstances, the mediation institutions remain important for the development of the Roma job opportunities, and labour exchange is one of the most important of them. However, the whole range of services related
to the labour market integration can be provided not only by highly centralized large organizations like the labour
exchange. In many cases, the Roma could be helped by specialized organizations that would be active close to
them and assess the needs of every person. The organizations that would have close ties with the group can be
more experienced and more beneficial. The labour market integration could be promoted not only by the analysis of
the socially vulnerable groups but also by the creation of specialized social services: search for jobs, consultancy,
mediation in employment, and support at the start of employment are the social services worth developing in order
to stimulate the Roma integration into the labour market. They also need to be publicly discussed with the receivers
of the social services (including the employers) and the service providers.

50

Партнеры
CEMESME-CONTRIBUTION OF ETHNIC MINORITY EMPLOYEES TO UK SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(SMES)/UNITED KINGDOM (DP IDENTIFICATION: UKGB -84)
ACCESS EUROPE- ACT AGAINST THE SOCIO-PROFESSIONAL EXCLUSION IN CHATELLERAULT /FRANCE
(DP IDENTIFICATION : FR-PCH-2004-43341)
DIVERSITY IN WORKPLACE-VIELFALT IM ARBEITSLEBEN (PROVIEL)/GERMANY
(DP IDENTIFICATION : DE-XB4-76051-20-HB/201)
DEVELOPMENT OF SUPPORT MECHANISM FOR ROMA INTEGRATION
INTO LABOUR MARKET /LITHUANIA (DP IDENTIFICATION : LT-29)
ASSOCIATION OF SUPERVISORS AND SOCIAL ADVISORS (ASSA) / SLOVAKIA
(DP IDENTIFICATION : SK-68)
MADRID ENTRE DOS ORILLAS / SPAIN (DP IDENTIFICATION : ES-ES272)

Общая информация:
Литовская республика
Площадь – 65,3 тыс. кв. км
Длина границ – 1 761 км (без территориального моря – 1 732 км),
Самые большие расстояния:
c запада на восток – 373 км, с севера на юг – 276 км.
Административное разделение Литвы:
Территория разделена на 10 уездов;
уезд состоит из 60 самоуправлений;
самоуправления разделены на 546 районных единиц.
Население – 3 390 000 (2006 г.)
68,5 % населения проживает в городах, средний возраст – 37,4 лет,
около 99,6 % жителей старше 15 лет грамотны.
Национальный состав жителей Литвы (2007 г.):
литовцы – 84,6 %,
поляки – 6,3 %,
русские – 5,1 %,
латыши, ромы, татары, немцы, евреи – по 0,1 %.
Народ ромы компактно проживает в Вильнюсском, Каунасском, Шяуляйском и Панявежиском уездах.
По религии: 79 % населения – католики, 4,07 % – православные, 14,86 % – неверующие.
Столица – Вильнюс
Крупнейшие города (2007 г.):
Вильнюс – 542 782 жителей
Каунас – 358 111 жителей
Клайпеда – 185 936 жителей
Шяуляй – 128 397 жителей
Панявежис – 114 582 жителей
52

Иосиф Тычина,
президент общины цыган Литвы «Цыганский костер»
Община цыган Литвы «Цыганский костер» основана 20 июня 1997 г. Она учавствует
в проекте инициативы EQUAL «Создание и опробование механизма интеграции
ромов в рынок труда».
Сотрудничая с государственными институциями, общество решает вопросы,
важные для общины ромов. Оно является одним из учредителей общественного
центра ромов.
Из истории общины:
• В 1997 г., когда вопросы обучения были особенно остры, 60 детей ромов начали посещать Вильнюсскую
среднюю школу №58.
• Участие в международных конференциях по вопросам прав человека и национальных меньшинств.
• В 1998 г. принимало участие в международном фестивале «Звучат гусли» в Вильнюсе.
• В 1998 г. впервые в таборе организован вечер «Костер цыганского табора Литвы»
• В 1999 г. представлен проект «Формирование мировоззрения молодого цыгана», предназначенный для
развития духовности при сохранении цыганской культуры в процессе интеграции в жизнь общества
Литвы.
• Организовано несколько летних лагерей для детей.
• В 1999 г. проведен фестиваль культуры ромов.
• В 2001 г. создана страница в интернете www.roma.lt.
• В 2001 г. организован праздник в Вильнюсе, приуроченный к 500-летию проживания ромов в Литве.
• В 2002 г. впервые в Литве отмечен Международный день ромов.
• В 2004 г. организована конференция лидеров ромов из стран Балтии и Белоруссии.
• В 2005 г. исполнители из Латвии, Эстонии и Литвы принимали участие в международном фестивале
фольклора ромов в Вильнюсе; здесь также присутствовали представители этих государств.
• В 2006 г. состоялась поездка в Луцк (Украина): молодежные концерты ромов Литвы, знакомство с
местными ромами.
• В 2007 г. на ставшем традиционным фестивале фольклора ромов, посвященном десятилетию деятельности «Цыганского костра», принимали участие исполнители музыки ромов из Латвии, гости из
Белоруссии. Обе страны были представлены лидерами общин ромов. В концерте принимали участие
все музыкальные коллективы ромов Литвы.
http://www.roma.lt

53

Светлана Новопольская,
директор Ромского общественного центра
Ромский общественный центр (РОЦ) учрежден 19 июля 2001 г. Проект «Создание и
опробование механизма интеграции рома в рынок труда» инициативы Европейского
Союза EQUAL занимает важное место в деятельности РОЦ. В проект вовлечены
рома. Одной из самых важных целей проекта – интегрировать общину ромов в
жизнь страны, уделяя особое влияние детям и подросткам.
Деятельность центра:Изменяется отношение ромов к интеграции в общество.
Решаются социальные и материальные проблемы.
Воспитание детей и подростков, организация их досуга.
У взрослых и детей формируется потребность к обучению, формируются их моральные взгяды и др.

Свыше 30 детей табора от 5 до 10 лет посещают дошкольную группу. Большое внимания уделяется
досугу детей и подростков: работают кружки по изучению языков, работе на компьютере, музыкальные,
художественные и спортивные кружки, организуются различные праздники. На них вместе с детьми приходят
и родители.
Внедряемые проекты:
• «Увековечивание памяти жертв холокоста в общине ромов».
• «Ступеньки наверх» (проект дневного центра).
• «Оптимизация превенции наркомании и уменьшения двойной остраненности в общине ромов Киртимай»
• «Учись отдыхать не зря» (проект летнего отдыха детей).
• «Досуг детей ромов из семей, которым необходима социальная поддержка» и др.
В центре работает 11 ромов. Здесь предоставляется правовая, социальная помощь, организуются курсы
литовского языка, работы на компьютере, шитья и др. курсы для взрослых, репетирует ансамбль «Рома де
дром». В 2004 г. в Киртимай начал свою деятельность центр санитарно-гигиенических услуг.
Внедряемые проекты:
• «Создание механизма подготовки ромов к рынку труда»
• «Побуждение предпринимательства общины ромов путем дистанционного обучения» (программа PHARE
«Поддержка социальной интеграции»).
• «Интеграция меньшинств и других отстраненных групп и воспитание активной гражданской позиции
через искусство (ЕС SOCRATES, программа GRUNDTVIG 2).
• «Методы просвещения ромов в Словении и Литве» (программа ЕС Leonardo Da Vinci).
• «Права ромов: программа правовой помощи».
• Участие в акции «Банк продуктов».

54

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ EQUAL
Практические примеры – возможности трудоустойства
Новые пути интеграции рома
В городе Вильнюсе и вокруг него, а также в двух местностях к северу и югу от столицы новое партнерство
создает новые решения для профессиональной и социальной интеграции ромов. Особенно важным является
то, что в этой деятельности напрямую учавствуют представители рома, обеспечивающие, чтобы многие
другие члены этой общины имели возможность освоить дополнительные навыки и расширить имеющуюся
компетентность. Целью всей этой деятельности является предоставление возможности этим изолированным
людям и группам учавствовать в рынке труда и более широкой общественной жизни.
В среднем в Литве образование рома составляет 4–7 классов, а это намного меньше, чем требуется для
того, чтобы было выдано свидетельство об окончании школы. Только около 6% ромов получили какуюнибудь квалификацию. Лишь 5% мужчин и 0,7% женщин имеют постоянную работу. Большая часть ромов
Вильнюсской общины проживают изолировано в так называемом «цыганском таборе» в Киртимай. Они не
желают интегрироваться в их окружающее общество, а это укрепляет негативные стереотипы, возникшие в
обществе в отношении ромов. По похожим причинам и работодатели не склоны или не желают трудоустроить
людей из общины рома. Однако, уже появились первые изменения. Некоторые семьи ромов, особенно те,
в которых родители помоложе, переселяются жить за территорию табора, где легче доступ к услугам и
магазинам.
Одно Общество развития партнерства EQUAL, имеющее очень длинное название, активно решает все эти
проблемы. Оно называется «Создание и опробирование механизма интеграции ромов в рынок труда», и его
деятельность точно отражается в ее названии. Эта деятельность полностью соответствует рекомендациям
Европейского Союза в отношении внедрения политики по трудоустройству стран – членов ЕС.
«Мы знали о позитивном опыте западных стран ЕС в обучении людей для работы социальными работниками
рома или их помощниками, – говорит Ромуалда Навикайте, директор Детского фонда Литвы, – поэтому мы
решили испробовать три похожих способа в трех областях Литвы». К инициативе Детского фонда Литвы
присоединились три государственные институции – Департамент национальных меньшинств и эмиграции
при Правительстве ЛР, Центр подготовки социальных работников и Биржа труда Укмяргского района, две
организации ромов – Союз цыган Литвы «Цыганский костер» и Ромский общественный центр, а также
администрация самоуправления Укмяргского района и администрация самоуправления г. Вильнюса.

Обучение для совершенствования навыков общения и улучшения квалификационных
навыков
Общество развития (ОР) действует в двух направлениях. Первое – это обучение людей ромов стать
помощниками социальных работников. Эти помощники работают, создавая мосты между социальными
работниками и общиной ромов для того, чтобы ромы могли бы получить пользу от деятельности Общества
развития, и для создания более прочного двустороннего понимания и интеграции ромов в общество
страны. Второй аспект деятельности ОР – это обучение отдельных граждан общины ромов, улучшение их
профессиональных навыков и увеличение возможности их трудоустройства.
Все три региона различны по своему характеру и находятся на различных стадиях реализации проекта.
Местные ромы Укмяргского района начинают интегрироваться в общество потому, что большая их часть
говорит по-литовски и училась в школе. Как раз в этом регионе ОР и начало свою работу. Его деятельность
значительно продвинулась вперед. В Вильнюсе, столице Литвы, ромы более изолированы. Там существуют
проблемы из-за того, что некоторые люди в таборе производят и продают наркотики. Кроме того, дома
в таборе строились без официльных разрешений, поэтому часть их была снесена властями. В общем,
существует большое двустороннее недоверие, которое ОР пытается преодолеть. Следует отметить, что
часть ромов живет за пределами табора в двух других районах Вильнюса – Шнипишкес и Новой Вильне, –
55

где они более интегрированы. Деятельность в этих районах в рамках проекта создала много эффективных
связей между социальными работниками и их помощниками. Третий центр находится в районе Шальчининкай
– Эйшишкес. Это маленький городок, в котором проживают много групп этнических меньшинств. Помимо
ромов, там живут украинцы, поляки, русские и белорусы. И несмотря на то, что в обеих местностях была
создана инфраструктура проекта, деятельность останавливали продолжительные процедуры публичных
закупок, мешавшие проекту успешно продвигаться вперед.
Создание сети сотрудничества и отбор помощников социальных работников

Участники встречи, организованной Сетью
сотрудничества Укмярге

Сигитас Лабанаускас, работающий в программе, является
координатором в Укмярге. Хотя Сигитас и не является
ромом по происхождению, он вырос вместе с некоторыми
членами этой общины и хорошо с ними знаком. Он получил
доверие общины именно из-за своих личных связей. Он
говорит: «Только после трех или четырех месяцев меня
стали приглашать в дома ромов, чтобы вместе обсудить
их проблемы, и только тогда начинаешь лучше понимать
их культуру». Потом он добавляет: «Иногда намного
важнее бывает выслушать, а не говорить самому».
Лина Сукацкиене, координатор деятельности проекта,
вторя ему, говорит, что если мы хотим, чтобы проект
хорошо работал, следует признать некоторые культурные
различия: «Например, невозможно заранее договориться
о встрече. При приближении времени начала обучения,
надо просто звонить всем участникам по телефону, а в
некоторых случаях навестить их дома, посадить в свой
автомобиль и привезти прямо в центр обучения».

Сразу же после трудоустройства Сигитаса, в проект его помощницей была принята Зарина Михайловская.
Они вместе начали поиск потенциальных социальных работников и их помощников, стали информировать
ромов о возможностях будущего обучения составили список заинтересованных лиц. В то же самое время они
основали Сеть сотрудничества (СС), к которой присоединились шесть организаций, подписавших Договор
о сотрудничестве.
Договор подписали:

Администрация самоуправления Укмяргского района;
Укмяргский филиал Вильнюсской палаты торговли, промышленности и ремесел;
биржа труда Укмярге;
ГП Лесничество Укмярге;
частная фирма С. Дичпетриене;
автомобильный сервис «Сервис Изобары».

Один из партнеров, самоуправление Укмярге, предоставило помещение в своем центре социальных услуг для
встреч Сети сотрудничества, а также для предоставления информации и консультирования рома. Участие двух
социальных работников и их помощников-ромов было
очень полезным при предоставлении такой помощи, хотя
на тот момент они еще не были «официально» обучены
из-за того, что в начале были некоторые проблемы,
связанные с поиском подходящего организатора обучения.
Однако у них была возможность встретиться с экспертом
по социальной работе и руководителем проекта в
Вильнюсе, и это стало толчком к началу новой работы.
Их официальное обучение началось тогда, когда наконец
были организованы курсы для социальных работников
и их помощников-ромов в марте 2007 г. в Вильнюсском
педагогическом университете.

Один из успешных выпускников курсов получает
сертификат об их окончании

В профессиональном обучении в Вильнюсском педагогическом университете в настоящий момент учавствуют
10 социальных работников и 10 помощников-ромов, для
которых организованы различные курсы. Они обучаются
следующим предметам:
56

социальная работа;
система социальной опеки;
культура и образ жизни ромов;
методика работы с меньшинствами;
навыки общения и сотрудничества.

Они также изучают функциии и ценностям помощников, и узнают о социальном партнерстве.
Формирование индивидуальных навыков и мотивации к работе
Другой партнер Сети сотрудничества – Укмяргский филиал Вильнюсской палаты торговли, промышленности и
ремесел. Эта организация проводит курсы по профессиональному обучению. Сначала планировалось обучить
54 человека, выделив им пособие на еду на время курсов. Были организованы курсы по основам работы
на комьютере, поиску работы, английскому языку, работе по металлу, социальным навыкам, флористике и
вождению автомобиля.
Однако, после того, как курсы уже были спланированы,
несколько человек поменяло место жительства. В конце
концов в курсах приняло участие только 16 желающих.
Поскольку количество курсов участникам не было
ограничено, некоторые из них учавствовали в 3 или 4
курсах. Кроме того, всем надо было приспособиться
друг к другу, потому что преподавателям ранее никогда
не доводилось работать с ромов. Будучи опытными
преподавателями, они и учили, и сами учились.
Помимо бесплатного питания были и другие факторы,
мотивировавшие людей учиться и посещать курсы. Одна
54-летняя женщина, владелица кафе ромов, посещала
курсы по основам работы на компьютере для того, чтобы
лучше понять и контролировать своего бухгалтера. Четыре
человека думали о том, как создать свой частный бизнес.
В настоящее время они ищут финансовую поддержку для
начала такого бизнеса.

Ученица на уроке вождения

Для других участников курсов, ищущих работу, было очень важным участие Укмяргского филиала Вильнюсской
палаты торговли, промышленности и ремесел и ее директора г-на Р. Баравикаса. У палаты отличная репутация
среди работодателей. Сигитас пояснил: «В нашем районе работодатели очень консервативны и неохотно
принимают на работу ромов. Но некоторые из них мне сказали, что если г-н Баравикас или кто-то из его
преподавателей порекомендует подходящего работника, то такой человек будет трудоустроен вне зависимости
от его происхождения». Деятельность проекта расчитана также и на то, чтобы изменять общественное мнение
и мнение работодателей. В печати было опубликовано несколько статей о деятельности Программы, а также
был организован семинар в противовес некоторым негативным стереотипам.
Практика, которая подтвердилась в Укмярге, теперь переносится в два других региона. В Шальчининкай
и Вильнюсе уже отобраны сотрудники и создаются сети сотрудничества. Однако ОР сталкнулось со
сложностями всвязи с организацией публичных закупок в отношении профессиональных курсов и курсов
обучения социальных сотрудников и их помощников-ромов. Это, в свою очередь, отложило начало обучения
на несколько месяцев. В конце концов, в обоих районах начались такие курсы:
Предмет

Число студентов

Город

Механика

4

Вильнюс

Вильнюсская школа партных
и автомехаников

Флористика

7

Вильнюс

ЗАО «Науйойи система»

Английский язык

13

Вильнюс

Общество «Знание» Литвы

Основы работы на компьютере

10

Вильнюс

Общество «Знание» Литвы

Навыки поиска работы

8

Вильнюс

Вильнюсская школа портных
и автомехаников

Продажа художественных программ

6

Вильнюс

СП Центр просвещения
Тракай

Вождениe

8

Шальчининкай

ИП «Вайравимо класе»

57

Обучение проводит

Профессиональное обучение сейчас проводится и в Вильнюсском педагогическом университете. В курсах,
организованных университетом, учавствует 10 социальных работников и их помощников-рома. Они изучают
следующие предметы:
социальная работа;
система социальной опеки;
культура и образ жизни рома;
методика работы с меньшинствами;
навыки общения и сотрудничества.

Они также обучаются функциям помощников, и узнают о социальном партнерстве.

Возможности партнерства
Национальное и местное партнерство
Детский фонд Литвы и Ромский общественный центр работают вместе уже на протяжении некоторого времени.
Они накопили немалый опыт работы с ромами, проживающими как в Литве, так и во всей Европе. Они тесно
сотрудничали в проекте, финансировавшемся из средств программы PHARE, в котором у них был партнер
из Франции – «Un Enfant Par La Main» («Ребенок за руку»). Таким образом, обе эти литовские организации
содействовали своими навыками новой международной деятельности ОР. Самому ОР было очень важно
участие целевой группы, а Ромский общественный центр ведет свою деятельность именно там, где проживают
ромы, и помогает детям и родителям ромов в цыганском таборе Киртимай вблизи Вильнюсского аэропорта.
Несмотря на то, что этот центр может предложить много услуг, было решено, что и организация самих ромов
«Цыганский костер» должна учавствовать во встречах и консультациях, на которых велась подготовка заявки
на поддержку программы EQUAL.
С помощью этих двух организаций ромов, ОР провело отбор людей для участия в его деятельности – в
сетях сотрудничества, обучении социальных работников и их помощников-ромов, а также профессиональном
обучении. Таким образом, у рома была возможность влиять на принимаемые решения, выражать свое мнение
и инициативу. Таким образом, помимо «официального» обучения, усилилась их компетенция в управлении
своей жизнью. Они стали понимать, что они сами в ответе за свое благосостояние.
Центр подготовки социальных работников находится в подчинении у Министерства социальной защиты и
труда. Несмотря на то, что центр не был напрямую задействован в тематике ромов, у него было достаточно
опыта в обучении социальных работников. Планировалось, что этот центр будет напрямую учавствовать
в деятельности ОР. Однако, при реализации проекта, Центр подготовки социальных работников был
реорганизован. Он стал частью Службы обучения Биржи труда Литвы. Таким образом, поменялась его роль
в проекте. В настоящее время центр предоставляет консультации руководящему и другим партнерам по
вопросам профессий и квалификаций, а также анализирует ход проекта в свете профессиональной подготовки
и получения квалификации.
Департамент национальных меньшинств и эмиграции при Правительстве Литовской Республики подключился
к проекту, потому что у него уже имелся опыт работы с Детским фондом Литвы в различных проектах,
связанных с общиной ромов. Департамент провел планирование и внедрение программы по интеграции
ромов в общество и рынок труда Литвы в 2000–2004 г. Департамент охотно учавствовал в формулировании
проектной заявки для EQUAL, и в настоящий момент, как партнер, получает информацию о реальных
потребностях и проблемах обычных людей общины ромов.
Принимая во внимание сложности, с которыми столкнулась администрация самоуправления г. Вильнюса
и администрация самоуправления Укмяргского района в решении проблем общин ромов, они охотно
присоединились к проекту. Позже, когда заявка иницитиве EQUAL уже была подана, Министерство социальной
защиты и труда высказало мнение о том, что Биржа труда могла бы стать еще одним полезным партнером.
Другие партнеры положительно отнеслись к предложению включить Укмяргскую биржу труда в Программу.
Все эти организации являются партнерами ОР по внедрению проекта, которое было основано для руководства
проектом. С самого начала на них было возложено проведение обучения работе в команде, взаимной
коммуникации, выступлению перед аудиторией, и управлению циклом проекта. В процессе создания этой
группы и проведения предложенного обучения ее членов у каждого партнера была возможность ближе
познакомиться с другими. «Хорошие личные отношения очень важны для эффективной координации и
управления проектом, – отмечает Ромуалда Навикайте, – и этот процесс, когда мы лучше познаем «своих
соседей», позволил нам определить конкретную компетенцию каждого партнера и обеспечить координацию
деятельности в рамках проекта и его реализацию». Такой процесс отражается и в сетях сотрудничества
каждого региона, а следующие четыре ступени отражают ход Программы:
58

• Определить область деятельности и обеспечить, чтобы она не пересекалась с деятельностью других
партнеров.
• Реализовать каждую область деятельности, включая оценку конечных результатов.
• Наибольшее влияние уделить на человеческие ресурсы и предоставить личную ответственность
работникам и преподавателям.
• Проводить постоянный мониторинг и документацию процесса.

Международное сотрудничество
В своей международной деятельности Общество развития в рамках «Европейской
сети этнического многообразия на работе» сотрудничает с “Vielfalt im Arbeitsleben” (ProViel)   («Многообразие в рабочей деятельности») из Германии,
“Madrid Entre Dos Orillas” («Мадрид между двумя мостами»), “Acces Europe” из
Франции, «Ассоциацией руководителей и социальных партнеров» из Словакии и
руководящим Обществом развития «Вклад работников, относящихся к этническим
меньшинствам в деятельность мелких и средних компаний в Объединенном
Королевстве» Северной Англиии. Это международное партнерство уделяет самое
большое внимание основным этническим меньшинствам в каждой из стран:

Н а ц и о н ал ь н а я о д еж д а
и танцы – один из важнейших аспектов культуры
ромов

• В Испании – общинам латиноамериканцев;
• В Германии – общинам русских немцев и туркам;
• Во Франции – общинам выходцев из Северной Африки;
• В Объединенном Королевстве – общинам выходцев из Юго-Восточной Азии,
Китая, Африки и стран Карибского моря;
• В Словакии и, конечно, Литве – общинам ромов.

Общий интерес международного партнерства закючается в работе, соединив общие
усилия на уровне Европы, поощрении управлению и преимуществ многообразия,
трудоустройстве представителей национальных меньшинств. Эта деятельность
основывается на отчете Центра по мониторингу за расизмом и ксенофобией г. Метина за 2003-2004 г. (Annual
Report 2003-04), где на 67 стр. говорится, что: «вопросы, связанные с дискриминацией при трудоустройстве,
должны все шире обсуждаться в странах ЕС. В Европейском Союзе, который проводит свою Европейскую
стратегию по трудоустройству, все большую озабоченность вызывает плохое положение ранимых групп,
особенно в области трудоустройства этнических групп».
Таким образом, это партнерство стран – членов ЕС исследует проблемы рынка труда, опробует новые
подходы к интеграции и полученные уроки, из которых можно поучиться. Результатом этой работы будет
общее издание, в котором будет описываться и сравниваться ситуация в разных странах, а также подходы,
сформированные в каждой из Программ, проведенных в соответствующих странах ЕС. В Литве накоплен
опыт других проектов, связанных с мелким бизнесом и профессиональным обучением. Он будет особенно
важен в будущем, когда, как ожидается, новая правительственная Программа по интеграции (2007–2010)
внедрит разработанные и устойчивые механизмы, созданные Обществом развития (ОР).

Три важнейших урока Программы.
Развитие механизмов поддержки интеграции ромов в рынок труда
Члены группы по внедрению проекта считают, что самыми важными уроками являются следующие:
1. Когда пишите заявки для проекта, не надейтесь, что он будет реализован именно так, как Вы
планировали. Когда практически применяете полномочия, изменения неизбежны. Следует быть гибкими,
уметь приспособиться к изменениям, которые предлагаются Вашими партнерами и теми, для кого
предназначена программа.
2. Успешная интеграция – это двусторонний, а не односторонний процесс. Другими словами, они не всегда
должны приспосабливаться к нам: принимающее сообщество также должно прилагать усилия, чтобы
приспособиться к обществу и культуре ромов.
3. Наперекор преобладающему мнению, наш проект показал, что большинство ромов были довольны
своим участием в проекте и радовались, получив возможность учиться. Они охотно бы жили иначе,
если это улучшило бы их возможности, а еще важнее – возможности их детей – жить более безопасную
жизнь, приносящую больше удовлетворения.
59

Детский фонд Литвы – руководящий партнер проекта EQUAL
Романас Бурба,
основатель Детского фонда Литвы
Детский фонд Литвы (далее ДФЛ) – это фонд благотворительности и поддержки,
основанный группой физических лиц. С начала своего основания ДФЛ вел деятельность
с учетом традиций страны. В 1988 г. ДФЛ инициировал, а также оказал методическую и
материальную поддержку появлению форме опеке детей, которая стала альтернативой
институционной опеке детей в Литве, при поддержке администраций районов (теперь
самоуправлений), было учреждено 14 семейных детских домов (семейств). ДФЛ таже
инициировал и, при сотрудничестве с различными министерствами, принимал участие
в разработке правовых актов, регламентирующих деятельность и материальное
обеспечение семейств, организовал подготовку родителей семейств к опеке, и их
консультировал.

Р. Бурба с жителями Вильнюсского табора

С 1994 г. ДФЛ тесно сотрудничает с общиной ромов Киртимай в Вильнюсе. На
протяжении четырех лет (1996–1999 г.) проводилась программа кормления семей
рома Киртимай, проживающих в бедности, покупались продукты питания. Программе
оказал поддержку Stichting Het R.C. Maagdenhuis (Нидерланды). Позже созрела мысль
об учреждении Ромского общественного центра.

Для постройки здания Ромского общественного центра ДФЛ получил в использование от самоуправления г. Вильнюса
земельный участок на срок 99 лет. Все работы постоянно координировались с Департаментом национальных
меньшинств и эмиграции при Правительстве ЛР (далее – ДНМЭ). Получив частичное финансирование от
зарубежных партнеров ДФЛ (Фонды сотрудничества для стран Восточной и Центральной Европы Нидерландов
финансировали 1/3 стоимости строительства), ДНМЭ на государственные средства построил здание Ромского
общественного центра в Киртимай, г. Вильнюс. ДФЛ вместе с партнерами – ДНМЭ, самоуправлением г. Вильнюса
и Союзом цыган Литвы «Цыганский костер» – учредили общественную организацию РОМСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР. ДФЛ совместно с ДНМЭ организовали поиск и отбор сотрудников центра.
Продолжением нашей работы был проект «Центр цыганской общины Киртимай», финансируемый ES PHARE
LIEN, и внедренный вместе с партнерами из Франции (с марта 2000 г. по февраль 2002 г.). Проект проводился в
Киртимай, недалеко от Вильнюса. Основной целью проекта было предоставление возможности ромов обучать детей
в классах дошкольной подготовки, и помочь им в получении социальных, медицинских и экономических услуг. ДФЛ
вместе с основным партнером из Франции – UN ENFANT PAR LA MAIN – организовал и провел предоставление
первых социальных услуг в общине для детей и семей рома. Была организована дошкольная подготовка для детей
6–10 лет, поставлен мюзикл для детей «Рок’н’Ром». Были проведены дополнительные медицинские консультации
и переданы знания по гигиене. Улучшались условия жизни ромов: оборудованы две колонки воды (совместно с
«Вильняус вандянис»); 4 душа и 3 стиральные машины были инсталлированы в санитарно-гигиеническом центре.
Во время проекта было организовано 4 международных семинара о культуре ромов и социальной интеграции
в странах Восточной Европы; об экономической интеграции рома; об образовании и социальной интеграции
ромов. Благодаря семинарам лидеры организаций ромов Литвы и сотрудники самоуправлений районов/городов
ознакомились с проблемами ромов, возможностями и опытом их решения в других странах Центральной Европы
(на семинаре принимали участие представители организаций ромов Болгарии, Словакии, Чехии, Франции,
Объединенного Королевства, Финляндии). Во время реализации проекта ДФЛ предоставил возможность взрослым
и подросткам изучать государственный литовский язык, основы компьютерной грамотности, шитья. Во время
проведения проекта представители рома были трудоустроены ассистентами преподавателей – эта деятельность
продолжается. Благодаря проекту Ромский общественный центр обеспечен компьютерами и другой организационной
техникой.
Проект EQUAL – это еще одна возможность, предоставленная ДФЛ, помочь в преодолении существующих различий
и предоставить возможность ромов получить знания и интегрироваться в общество и рынок труда. ДФЛ был
основным лицом, готовившим проект. Доверие партнеров ДФЛ в течение нескольких последних лет, когда ДФЛ
руководил проектом, внесло свой вклад в развитие способностей сотрудников проекта.

http://www.lvf.lt
60

Набросок эскиза проекта «Создание и опробование механизма интеграции
рома в рынок труда»
Профессор, габилитированный доктор Вилия Таргамадзе
В Литве исторически сложилось так, что вместе с литовской нацией проживают
поляки, русские, белорусы, украинцы, цыгане, татары, евреи и люди других
национальностей, большинство которых объединились в общины. Анализ
особенностей интеграции национальных меньшинств показал, что цыгане (ромы)
представляют этническую группу, интеграция которой является одной из самых
проблематичных. Детский фонд Литвы вместе с Департаментом национальных
меньшинств и эмиграции при Правительстве Литовской Республики, Министерством
по социальной защите и труду рассмотрел проблемы, мешающие интеграции ромов
в независимой Литве. Выявились следующие проблемы: отсутствие профессии
и образования, недостаточное желание ромов интегрироваться в общество, где
сформировались негативные стереотипы в отношении к ромам, безработица и
нежелание работодателей принять рома на работу, незнание государственного
языка, плохо развивающийся диалог между ромами и обществом и др. Это стало
стимулом для усиления упомянутого диалога и решения перечисленных и других
проблем, чтобы ромы могли полноценно интегрироваться в общество и жить полноценной жизнью.
В 2004 г. Детский фонд Литвы вместе с партнерами создал проект «Создание и опробирование механизма
интеграции рома в рынок труда» инициативы Европейских Сообществ EQUAL. Во время реализации проекта
прояснились и превосходства, и проблемы. Из последних можно упомянуть о несоответствии несвоевременно
подготовленных документов агенства Европейского социального фонда и терминов деятельности, намеченной в
проекте, несоблюдение терминов финансовой отчетности, миграцию целевой группы – ромов. С другой стотоны,
приятно отметить, что вышеупомянутые сложности не помешали в достижении намеченных результатов.
Особенно важно создание и внедрение модели социального партнерства в целях уменьшения социальной
отделенности ромов. Можно выделить следующие результаты ее внедрения:
• Сформированна диада социального работника и помощника социального работника (рома).
• Доверие ромов к работникам проекта и польза проекта для ромов.
• Обучение целевой группы, мотивация ромов к обучению и поддержка их на период обучения, поиска
работы и трудоустройства.
• Осознание реальной пользы обучения целевой группой.
Также важно создание сетей по сотрудничеству (СС) и их работа. СС, созданная в мае 2006 г., объединяет
учреждения по обучению трудовым навыкам, потенциальных работодателей, Биржу труда и самоуправление
Укмярге. Благодаря проекту улучшилось межкультурное познание, а это повлияло на усиление доверия
между ромами и обществом.
Во время проекта выяснилось, что ромам и их общинам присущи многоаспектные проблемы социального,
правового, психологического характера, а также проблемы, связанные со здоровьем, образованием и
другие комплексные проблемы: отсутствие гражданства, личных документов, жилья, или проживание в
своевольно устроенных поселениях, отсутствие постоянной работы, нехватка средств на каждодневные
нужды и оплату коммунальных услуг; проблемы, связанные с посещением школы детей школьного возраста,
профессиональным обучением, здоровым образом жизни, болезнями социальной зависимости и др.
В 2000 г. в Литве начато создание и внедрение специальных программ, направленных на интеграцию ромов
в общество. Основными целями этих программ является:
• Создание таких условий, чтобы лица, принадлежащие этническому меньшинству ромов, полноценно
интегрировались в общественную жизнь Литвы.
• Предусмотрение способов и мер для сохранения национального своеобразия ромов и его развития,
принимая во внимание специфические условия их проживания.
Не смотря на то, что создание этих программ начато в 2000 г., сценарии внедрения их целей все еще не
смоделированы. Отсутствует контекстуальности интерграции ромов в общество: интеграция ромов проходит не
в вакууме, а в определенной реальности: в стране проживают и люди других национальностей, с различными
взглядами и отношениями; существует соответствующая юридическая база, недостаточно гибкая система
образования, не созданы и другие обязательные предпосылки для успешной интеграции ромов в литовское
общество и нахождения в нем своего места. Поэтому следует искать возможности для улучшения диалога
между ромами и обществом, чертить контуры пространства для сохранения сущности достояния ромов и для
их полноценной интеграции в общество Литвы. Для этого особенно важно накопление потенциала людей,
который должен стать нивой нашего благосостояния и благосостояния ромов, создания качества жизни в
этническом и мультикультурном пространстве.
61

EUROPEAN UNION
European Social Fund

Проект «Создание и опробирование механизма интеграции ромов в рынок
труда» инициативы Европейских Сообществ EQUAL
Ромуалда Навикайте,
Руководитель проекта EQUAL, директор Детского Фонда Литвы
Безработица является той проблемой, которую страны Европейского Союза
договорились решать сообща. Человек может быть полноценным членом
общества лишь тогда, когда у него есть возможность работать и зарабатывать.
Занятость является гарантом стабильности и благосостояния общества, однако
при поиске работы определенные группы общества по одним или другим причинам
сталкиваются с особенными, специфическими трудностями. Ромы (цыгане),
проживающие в Литве с давних времен, представляют этническую группу,
интеграция которой является одной из самых проблематичных.
Ища способы мотивированной помощи наиболее ранимой части общества в поиске
работы, Европейская Комиссия подготовила программу – иициативу Европейских
Сообществ EQUAL.
Детский фонд Литвы работает в области социальной интеграции уже второй
десяток лет. Ему известны проблемы и нужды народа ромов, который дискриминируется больше всех. Самые
наболевшие проблемы рома: нищета; плохое образование; закрытая, изолированная жизнь; нежелание
интегрироваться в общество; формирование негативных стереотипов в отношении ромов; безработица и
нежелание работодателей принять ромов на работу; плохое владение государственным языком; ошибочное
убеждение в том, что кто-то должен дать рома и деньги, и другие ценности.
Внедряя принцип партнерства, в 2004 г. Детский фонд Литвы вместе с партнерами – Департаментом
национальных меньшинств и эмиграции при Правительстве ЛР, администрациями самоуправлений г. Вильнюса
и Укмяргского района, Центром подготовки социальных работников при Министерстве по социальной защите
и труду (в настояшее время – Служба обучения Биржи труда Литвы при Министерстве по социальной защите
и труду), Ромский общественный центр, Союзом цыган Литвы «Цыганский костер» – подготовил и внедряет
проект «Создание и опробирование механизма интеграции ромов в рынок труда», предназначенный для
целевой группы ромов, проживающих в г. Вильнюсе, а также районах Укмярге и Шальчининкай.
Проект частично финансируется Европейским социальным фондом; его поддерживает Литовская Республика.
На первом этапе работы, когда в Общество развития (ОР) проекта вступил новый партнер – Биржа труда
Укмярге – появилась необходимая компетенция партнеров проекта в области интеграции в рынок труда.
Парнеры, подобранные ОР, представляют все заинтересованные стороны. Участие в проекте таких разных
организаций создало возможность каждому партнеру передавать и распространять свои знания, обоготить свой
опыт, обрести новые навыки. В проекте участвует еще 5 партнеров, которые также вовлечены в программы
EQUAL в других странах-членах ЕС: Объединенном Королевстве, Германии, Испании, Франции и Словакии.
Цель проекта: создать и опробовать механизм интеграции рома в рынок труда, а также применить
позитивную практику этого опыта по меньшей мере в еще одном регионе Литвы.
Для достижения основной цели Общество развития поставили перед собой задачу: создать и опробовать
механизм интеграции ромов в рынок труда, а также сети сотрудничества, вовлекая в эту работу
специально подготовленных представителей народа ромов и общественности из г. Вильнюса и районов
Укмярге и Шальчининкай; подготовить схему действий, по которой будет проводиться последующее
более широкое применение и распространение оправдавшейся практики.
Во время внедрения проекта были предложены решения, которые могут помочь в решении проблем ромов:
• обучение рабочим и дополнительным навыкам;
• ломка укоренившихся стереотипов путем прямого, личного общения и через средства массовой
информации;
• изменение негативных установок работодателей и мотивация их действий;
• ромы сами получают новый опыт сотрудничества и общения.
62

Администрационные и финансовые трудности, возникшие при реализации этого проекта, не помешали
в достижении поставленной цели и намеченных результатов. Например, во время проведения обучения
ромов, 11 женщин рома были обучены ремеслу создателя композиций растений/флориста; для работы
в качестве рабочих по металлу для ремонта кузовов автомобилей подготолено 9 человек рома (один из
них успешно работает в сервисе ЗАО «Делада»). 6 человек рома обучались на продавцов художественных
программ (члены ансамблей ромов «Саре рома» и «Романи йагори» после этого обучения успешно готовят
художественные проекты, учавствуют в фестивалях). Во время проекта были организованы следующие курсы
по дополнительному обученю рома: личная подготовка и поиск работы (обучено 24 рома), компьютерная
грамотность (обучено 22), совершенствование социальных навыков (обучено 22), литовский язык (обучено
36), английский язык (обучено 23), водители транспортных средств категории Б (обучено 15 водителей,
из них 3 получили водительские права), корреспонденты (планируется обучить 6 человек).
Следует отметить и результаты обучения специалистов: уже обучено 10 социальных работников и 8 их
помощников (3 человека игнорировали занятия). Осенью будет проводиться обучение еще 10 социальных
работников и помощников, заинтересованных лиц и работников проекта.
Следует упомянуть об успешном семинаре, который провели международные эксперты Гвенет Балсон (Gweneth Balson) и Эн Элизанет Саймон (Ann Elisabeth Simon) из Объединенного Королевства, и трехдневный
семинар для участников проекта (планируется провести еще один семинар).
При создании и внедрении механизма интеграции рома в рынок труда, за основу бралась теория систем и
модель социального партнерства. Модель социального партнерства, используемая в проекте, направлена
на создание долгосрочного и постоянного сотрудничества эффективно действующих пар основных лиц:
социального работника и помощника социального работника (мужчины/женщины ромов). Для того чтобы этот
союз (взаимодействие) был бы эффективным, во время проекта преследовались следующие цели:
• отсутствие конфликта ценностей у помощника социального работника и социального работника.
Прилагаются усилия для реализации целей и задач, которые ясно определены в проекте и приемлимы
для обеих сторон: трудоустройство конкретного рома, интеграция в рынок труда и др.;
• как социальный работник (СР), так и помощник социального работника (ПСР) принимают регионального
координатора, его помощника и консультанта/эксперта по социальной работе, работающего в проекте,
как партнера, а не как постороннего контролера;
• региональный координатор не должен быть только руководящим лицом; он должен понимать, что он
является одним из основных людей, обеспечивающих успешную общую деятельность СР и ПСР; в
определенном смысле он их обслуживает и им помогает.
Эти цели частично оправдались при реализации сотрудничества (взаимодействия) социального работника и
помощника социального работника (рома), и решении задач их совместной работы, которые заключаются в:
• обеспечении своевременного и постоянного обмена информацией о потребностях рома, их надлежащей
фиксации, и создании условий для их удовлетворения;
• стремлении к тому, чтобы своевременно решались проблемы социального функционирования рома;
• стремлении к тому, чтобы соответствующая часть цепочки социального партнерства эффективно и
своевременно реагировала на проблемы и трудности социальной жизни ромов, выяснила причины
этих трудностей, нашла способы их решения;
• создании (по возможности) подходящих условий для достижения успешной социальной интеграции
ромов в рынок труда и опеке их в течение всего периода интеграции.
Признается, что община ромов характеризуется тем, что ей присущи комплексные юридические-економическиесоциальные проблемы и проблемы, связанные с образованием. Как на уровне всей страны, так и в Вильнюсе,
внедряются программы, направленные на интеграцию ромов. Однако ни в одной из них не говорится о том,
как мы – не ромы – примем и впустим ромов в наши ряды, какие требования, связанные с интеграцией
рома, будем выдвигать тем, в чье общество они должны интегрироваться. И кто, в конечном счете, обеспечит
успех этой интеграции?
Таким образом, социальная интеграция и могла бы стать способом и средством максимального обеспечения
социального благосостояния каждого члена общества, а тем самым и социальной справедливости общества
в целом. Наш проект показал, что обмен информацией с ромами очень важна в целях нахождения общего
языка и сотрудничества с ними. Принимая во внимание тот факт, что в обществе существует негативный
настрой в отношении к ромам, суть модели социального партнерства – учиться, обучать и менять это
отношение на всех цепочках социальных сетей на вертикальном и на горизонтальном уровнях. Таким
образом, ставится целью, чтобы услуги, предоставляемые ромами, создали бы все предпосылки, которые
могли бы изменить негативное отношение рома к государственным институциями/организациям, проводящим
программы социальной защиты, здравоохранения и занятости. Как обучение, проведенное во время проекта,
так и другая деятельность задавались целью интеграции в общество конкретной группы ромов; были
улучшены их навыки, оказана помощь в мотивировании поведения и выбора. Этот проект – лишь начало
долгого пути...
63

Департамент национальныx меньшинств и эмиграции
при Правительстве Литовской Республики

Раса Палюкиене,
заведующая отделом национальных меньшинств
Департамент национальныx меньшинств и эмиграции
Департамент национальныx меньшинств и эмиграции при Правительстве
Литовской Республики (ДНМЭ) является одним из партнеров проекта EQUAL
«Создание и опробирование механизма интеграции ромов в рынок труда».
Департамент национальныx меньшинств и эмиграции (Департамент) формирует
и проводит в жизнь государственную политику гармоничности национальных отношений, которая:
обеспечивает возможность национальным меньшинствам Литвы сохранить свою идентичность,
поощряет участие в общественной, политической и культурной жизни страны,
воспитывает гражданскую сознательность, толеранцию,
улучшает взаимопонимание и доверие между людьми разных национальностей,
призывает к уважению разных культур, обычаев, традиций, религий.

В решении этих задач Департамент:
• сотрудничает с государственными институциями и органами местного самоуправления,
• сотрудничает с общественными организациями национальных меньшинств, художественными
коллективами, школами, оказывает им поддержку,
• разрабатывает и внедряет программы по культуре, образованию и интеграции национальных
меньшинств,
• представляет предложения Правительству в разработке и совершенствовании законов.
В департаменте учрежден Отдел национальных меньшинств, который проводит в жизнь положения государственной политики по вопросам национальных меньшинств. Отдел национальных меньшинств департамента,
уполномоченный Правительством, разработал и внедряет ������������������������������������������
Программу по интеграции национальных
������������������
меньшинств в общество Литвы на 2005–2010  г. и Программу по интеграции рома в общество Литвы. Основная
цель Программы по интеграции рома в общество Литвы на 2000–2004 г. – дошкольное воспитание детей
национальности рома, проживающих в поселении Киртимай, их обучение художественному искусству, организация их досуга, обучение взрослых национальному языку, помощь ромам в решении их социальных
проблем. В этих целях в 2001 г. построен и учрежден ОО Общественный центр рома (ул. Метало 23 А),
одним из учредителей которого стал Департамент национальных меньшинств и эмиграции. На реализацию
программы по интеграции ромов в общество Литвы на 2000–2004 г. департамент выделил 265 тыс. лит из
государственного бюджета. В центре создано 6 рабочих мест для лиц национальности ром.
В 2004 г. по инициативе департамента был подготовлен проект для инициативы Европейских Сообществ
EQUAL��������������������������������������������������������������������������������������������
«Создание
�������������������������������������������������������������������������������������������
и опробирование механизма интеграции ромов в рынок труда»������������������������
. Департамент национальных меньшинств и эмиграции является первым партнером в это проекте, который поддерживает связь с
зарубежными партнерами, отвечает за оказание влияния на политику и практику. Представитель департамента учавствует в группе управления проектом, координации международной деятельности, переговорах с
иностранными партнерами во время визитов. Однако основная деятельность сконцентрирована на III этапе
EQUAL, когда будут внедряться меры, оказывающие влияние на политику и практику страны в решении
проблем рома.
http://www.tmid.lt
64

САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВИЛЬНЮСА

Науйининкай – одна из 21 районных единиц г.Вильнюса.
Это четвертая по величине единица, на територрии
которой находится 827 предприятий. На ее территории, в
Киртимай, обосновался и табор ромов; в нем проживает
большая часть ромов, находящихся в столице (по данным
переписи населения в Литве в общей сложности проживает
около 2,5 тыс. рома. Из-за неоседлого образа жизни часть
рома не учавствовала в переписи, не обладает личными
документами). Проведя анализ жизни ромов, установлено,
что ромы слишком медленно интегрируются в общество,
а процесс интеграции не охватывает всех областей их
жизни.
Часть проблем ромов, проживающих в Киртимай,
решает управление районной единицы Науйининкай.
На территории табора оборудован павильон пищевых
Заместитель мэра г. Вильнюса А.Палецкис и
продуктов,
полицейский пост. В поликлинике Науйининкай
заместитель руководителя сянюнии Науйининкай
функционирует
центр психического здоровья, где
В. Наливайка
предоставляется наркологическая помощь. Улучшены
условия жизни в таборе: оборудованы колонки воды, телефонный автомат, регулярно вывозятся бытовые
отходы.
В целях улучшения положения ромов, самоуправление г. Вильнюса решило учавствовать в проекте EQUAL
«Создание и опробование механизма интеграции рома в рынок труда», и вовлечь в него рома, проживающиx
в Науйининкай, Шнипишкес и Новой Вильне. В этом проекте самоуправление представляет заместитель
руководителя районной единицы Науйининкай Вилюс Наливайка и старший специалист департамента
общественного порядка и общих дел Беата Григиене.
В 2006 г. были организованы курсы по обучению флористике, ремонту кузовов, механике, литовскому и
английскому языку, продаже художественных программ, компьютерой грамотности, социальным навыкам
ромов, по личной подготовке и поиску работы. Эти курсы вызвали очень большой интерес. Обучение
прошли больше ромов, чем было запланировано. В декабре 2006 г. на международной выставке флористики
«Рождественское настроение», проходившей в костеле св. Котрины в Вильнюсе и галерее «Арка», были
представлены и работы флористов ромов, закончивших курсы.
В феврале 2007 г. прошел семинар, во время которого с художественным выступлением выступил Раджи,
учавствовавший в музыкальном проекте телевидения ЛНК «Путь к звездам». Он поделился своими мыслями о
важности выбора работы по душе. Так был начат успешный разговор с рома об интеграции в рынок труда.
При реализации проекта EQUAL, районная единица Науйининкай, Вильнюсская биржа труда и несколько
предприятий, находящихся на территории Науйининкай, подписали договор о деятельности сети сотрудничества
(СС). ЗАО «Делада» трудоустроило Рашата Мусаева, который прошел курсы по обучению на автослесаря
и успешно их закончил.
Этот проект – прекрасная возможность вместе работать, решать проблемы, узнать друг друга. Это длинный
путь, требующий большого терпения. Первые шаги уже сделаны.
http://www.vilnius.lt

65

САМОУПРАВЛЕНИЕ УКМЕРГСКОГО РАЙОНА

Заместитель директора администрации самоуправления Укмяргского района Клавдия Степанова
с участниками проекта

Укмярге можно назвать самым большим перекрестком
Литвы. Тут пересекаются магистрали международной
важности, соединяющие Варшаву и Санкт-Петербург,
Таллинн и Минск. Географическое положение района, хозяйственная инфраструктура, природные ресурсы создают
прекрасные условия для бизнеса. В районе Укмярге функционирует свыше 800 предприятий: 57 государственных
и предприятий самоуправления, 8 акционерных обществ,
201 закрытое акционерное общество, 7 общественных
организаций, 306 индивидуальных компаний, 193 другие
организации��������������������������������������������
�������������������������������������������
(из них 33 иностранного капитала). Это формирует потребности рынка труда.

В районе проживает свыше 47 тыс. человек. Среди них –
община ромов, которая живет оседло и достаточно изолировано. Пока еще не удается убедить ромов, что
всем их детям необходимо посещать школу. Взрослые также не стремятся к образованию. Это уменьшает
их возможность найти работу.
Самоуправление Укмярге, вовлеченное в проект EQUAL «Создание и опробирование механизма интеграции
ромов в рынок труда», наблюдает положительные результаты. С лета 2005 г. руководители проекта в Укмярге
вместе с сотрудниками Укмяргского филиала Вильнюсской палаты торговли, промышленности и ремесел
проводили обучение компьютерной грамотности, флористике, ремонту кузовов автомобилей, вождения,
английскому языку, социальным навыкам и поиску работы. Ромы обучились ремеслу, получили социальные
навыки, вместе с тем представили свою культуру и своеобразный образ жизни. Это способствует толеранции
и помогает разрушать стереотипы.
Одним из важных результатов проекта стало то, что ромы стали больше доверять работникам самоуправления. По мнению руководителей самоуправления, проект был полезен.
http://www.ukmerge.lt

66

СЛУЖБА ОБУЧЕНИЯ PЫНКА ТРУДА ЛИТВЫ

ПРОФЕССИЯ – ВОЗМОЖНОСТЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
Др. Томас Йовайша
Директор Службы обучения рынка труда Литвы
Служба обучения pынка труда Литвы (далее Служба) – крупнейшая институция в
стране, которая последовательно и направлено развивает профессиональную подготовку и консультирование взрослых, как часть активных мер политики рынка труда,
направленных на увеличение занятости безработных и других лиц, которые по какимто причинам не являются активными участниками рынка труда, а также на развитие
способности работников конкурировать на рынке труда.
Служба учавствует в формировании политики профессионального обучения, соответствующей потребностям рынка труда, вносит вклад в реализацию программ по
развитию человеческих ресурсов, активно сотрудничает с социальными партнерами в
выполнении решений государственной политики в области профессионального обучения и консультаций. При организации и проведении обучения, профессионального и
психологического консультирования взрослых, ведется тесное сотрудничество с Биржой
труда Литвы, работодателями, социальными партнерами.
Удивительно высокие темпы развития технологий, конкуренция между производителями различной продукции меняет требования, выдвигаемые в отношении к квалификации работников. На помощь приходит Служба обучения рынка труда Литвы,
которая уполномочена государством заботиться о пoстоянном профессиональном обучении и консультировании жителей.
Служба организовывает и координирует повышение квалификации социальных работников, разработку и внедрение
программ повышения квалификации социальных работников, деятельность методических центров социальной работы.
Подразделения административной структуры Службы, учрежденные в крупнейших городах Литвы, предоставляют услуги
жителям всей страны. В ее подчинении находятся семь территориальных Служб обучения рынка труда и консультирования, а также десять центров обучения рынка труда. В центах обучения рынка труда, находящихся под регулированием
Службы, за последний учебный год учебу закончило 28 тыс. человек. Половину состовляют безработные, направленные
на обучение биржами труда. Число таких безработных с каждым годом уменьшается, однако увеличивается число лиц,
присланных работодателями, а также лиц, прибывающих по своей инициативе.
Внедряя проект программы EQUAL «Создание и опробирование механизма интеграции ромов в рынок труда», СОРТЛ,
будучи членом общества развития, созданного Детским фондом Литвы, ставило целью максимальное использование
функциональных возможностей структуры институции в создании ранее несуществовавших сетей сотрудничества, чтобы
при внедрении проекта были бы преодалены межведомственные препятствия в области подготовки к трудоустройству
и трудоустройства рома, и чтобы положительный опыт, полученный в ходе проекта, мог служить достойным примером
для других стран Европейского Союза.
Правильно выбранная, обдуманно спланированная карьера, соответствующая врожденным способностям, влияет на
бытие человека. Поэтому выбор профессии как формы самореализации очень важен в достижении высот карьеры и
профессионального признания, личного и общественного благосостояния.
Ежедневная работа каждого человека и сопутствующая карьера – это процесс, который продолжается всю жизнь. В
обществе знаний он связывается с постоянным профессиональным и личным ростом. Это – необходимость, которая
должна для каждого человека стать потребностью, материальной и духовной опорой и основным фактором, помогающим
не только развивать способности, но и воспитывать человеческие ценности.
Стремление к этой цели обязательно для каждого сознательного человека, желающего успешно конкурировать на рынке
труда. А это нелегко ни представителям общины ромов, ни для других членов общества, по разным причинам активно
не учавствовавшим в рынке труда, а нередко и избегавшим его.
Основной задачей СОРТЛ в этом проекте было решать вопросы безработицы и занятости ромов, принимая во внимание
согласование спроса и предложения рабочей силы, искать новые возможности, а также путем создания сетей сотрудничества оказать помощь членам общины ромов, которые по различным причинам неспособны приспособиться к постоянно
меняющейся ситуации и владеют недостаточно развитым навыком конкурировать и успешно утвердиться в мире труда.
При внедрении проекта мы консультировали партнеров Общества развития по вопросам, связанным с тем, как помочь
лицам, имеющим малый, а то и никакого опыта занятости, раскрыть и реализовать свой потенциал, осознать изменения
среды, найти наилучшее соотношение между личностью, профессией и рынком труда. Это важно при желании преодалить социальное разделение, возникающее как последствие неравных возможностей отдельных лиц или групп, а также
в целях использования материального и социального благосостояния страны, чтобы человек раскрыл и расширил свои
потенциальные возможности и применил свои способности, принимая участие в создании материального и социального
благосостояния общества.
http://www.ldrmt.lt

67

БИРЖА ТРУДА УКМЕРГЕ

Биржа труда Укмярге является одной из 46 бирж труда
страны; она обслуживает жителей Укмяргского района.
В 2005 г. Биржа труда переехала в реконструированные,
современно оснащенные помещения. В настоящее время здесь работает 25 квалифицированных сотрудников,
собрана различная информация о более, чем 500 профессиях. Здесь оборудован Центр информации и консультирования с самостоятельной системой поиска рабочих
Ukmergės darbo biržos kolektyvas
мест SIP-PIC, функционирует «Биржа труда в интернете»,
созданы банки «Талантов» и «Сеньоров». Объем предоставляемой информации и услуг постоянно растет.
Услуги включают индивидуальные консультации психолога и информация, предоставляемая в сельской
местности, где проживает немало ромов.
В 2005 г. началось внедрение проекта «Создание и опробирование механизма интеграции ромов в рынок
труда». В этом проекте Биржа труда Укмярге:
• предоставляет профессиональную информацию и консультирование;
• проводит поиск работы (после профессионального обучения);
• посредничает при трудоустройстве в Литве и странах ЕС.
В занятиях по предоставлении профессиональной информации и консультировании учавствовало 8 ромов.
16 ромам предоставленны личные консультации. Ромы, закончившие курсы профессионального обучения,
обладают навыками поиска информации, и могут работать по полученной професии или обучаться далее.
Две участницы проекта трудоустроились, одна стала посещать среднюю школу, несколько выехали работать
зарубеж. В настоящий момент на Бирже труда зарегистрировано 6 ромов, которым предоставляется вся им
нужная информация.
Укмяргская Биржа труда сотрудничает с самоуправлением района и социальными партнерами. Подписаны
договоры со всеми предприятиями района, в которых работает более 20 человек.
http://www.ldb.lt/ukmerge/

68

PROJEKTĄ REMIA
LIETUVOS RESPUBLIKA

Рита Крикшчюкайтите,
Руководитель программы EQUAL, Департамент администрации проектов
Фонд поддержки Европейское агенство социального фонда
Инициатива EQUAL��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
Европейских Сообществ является частью Европейской стратегии занятости, направленной на борьбу с неравентсвом и дискриминацией на
рынке труда. Этот инструмент структурных фондов Европейского Союза финансируется за счет средств Европейского социального фонда. Целью инициативы
является поощрение создания, опробования и применения новых методов борьбы
против всех форм дискриминации и неравенства на рынке труда, которым подвергаются как трудоустроенные лица, так и находящиеся в поиске работы, как на
местном и национальном уровне, так и на уровне Европейского Союза. К решению
упомянутых проблем EQUAL применяет новый подход, основанный на главных
принципах: тематические приоритеты, инновация, партнерство, предоставление
возможностей, международное сотрудничество, равные возможности для обеих
полов, а также влияние на политику и практику. Это существенно новые принципы, поощряющие социальное
партнерство, распространение хорошей практики на уровне Европы и применение положительных результатов в других сферах или других проектах.
С 2004 по 2008 год в Литве внедряются 28 новаторских проектов обществ развития EQUAL. Они направлены
на развитие равных возможностей на рынке труда, увеличение возможности совмещения профессиональной
и семейной жизни, а также на развитие гибких форм работы.
В обществах развития Литвы на правах партнеров участвуют негосударственные организации (общественные организации, фонды поддержки и др.), государственные институции (самоуправления, администрации
начальников округов, биржы труда, различные агенства, выполняющие функции, делегированные государственными институциями), бизнес-организации и ассоциированные организации (профсоюзы, конфедерации
работодателей и промышленников). Таким образом обеспечивается многосторонний подход и эффективность
в решении проблемы и возможность набраться опыта из других областей.
В деятельности проектов EQUAL участвуют такие члены целевых групп, как инвалиды, люди предпенсионного
возраста, молодежь, долговременные безработные, лица, вернувшиеся из мест заключения, представители
национальных меньшинств, женщины, ставшие жертвами торговли людьми, представители сексуальных
меньшинств и просители убежища.
Важную роль во внедрении программы играет международное сотрудничество. Оно помогает делиться положительным опытом на уровне всей Европы. 28 обществ развития Литвы со 174 национальными партнерами
вместе с 116 партнерами из 21 страны Европейского Союза участвуют в международных обществах развития, где активно делятся положительными опытом и перенимают ценные уроки, которые можно применить
в решении проблем как на национальном, так и на европейском уровне.
Надеемся, что опыт по внедрению проектов и возможности последующего сотрудничества, испробованные
новые идеи и способы решения, окажут влияние на будущую политику и практику по занятости, науке и
просвещению, у дискриминируемых людей, или людей, не обладающих равными возможностями на рынке
труда, улучшится возможность занятости и интеграции в рынок труда.
http://www.equal.lt

69

Отношение рома и работодателей к интеграции рома в рынок труда
Обобщение результатов исследования
Тадас Леончикас,
Цент этнических исследований
Институт социльных исследований
Особенная проблема в общине ромов – это явления нищеты, плохого образования и безработицы, переплетенные между собой. Из-за них рома трудно обеспечить себе стабильные доходы и избежать риска, связанного
с различной неформальной экономической деятельностью. Из-за длительного отделения множество ромов
оторваны от возможностей, создаваемых в обществе, и не владеют навыками для воспользования ими. Во
многих странах ЕС таким группам стараются помочь мерами социальной политики, а одной из основных
областей интеграции считается их вовлечение в формальный рынок труда. Для того, чтобы больше узнать
о том, как к вовлечению в этот процесс подготовлены ромы и работодатели, по инициативе проекта EQUAL,
внедряемого ФДЛ, в августе-сентябре 2007 г. было проведено социологическое исследование.
Организация исследования
В целях определения основных областей, где работают или пытались трудоустроиться ромы, проведены 5
исчерпывающих интервью с экспертами – лицами, которые по роду своей деятельности или связям в обществе сталкиваются с ромами или организациями ромов, и близко знакомы с особенностями жизни общины.
В исследовании было использовано интервью с 7 ромами, имеющими разный (успешный и неуспешный)
опыт работы. Этот материал использовался для определения представлений рома о желаемой работе и с
намерением включить в опрос список работодателй. Также проводились беседы с ромами, учавствовавшими
в обучении, проводимом в рамках проекта EQUAL, который внедрял ФДЛ.
Принимая во внимание то, что ромы проживают относительно небольшими группами с точки зрения масштаба
трудовой силы, то, что в формальном рынке труда учавствует лишь небольшая часть ромов, и то, что большая
часть ромов, потенциально могущих работать, отличается специфическим положением в отношении рынка
труда (низкая квалификация, долговременная безработица), исследование работодателей осовано на целевом
отборе. Это означает, что были отобраны те предприятие или организации, которые по предусмотренным
критериям могли бы стать потенциальными работодателями ромов:
• работодатели, которые во время проведения исследования объявляли о поиске сотрудников для работы,
нетребующей квалификации или сами организовывали обучение;
• работодатели, предприятия которых находятся в сравнительно легкой досягаемости для ромов (располагаются в Киртимай; в г. Вильнюсе, Каунасе, Панявежисе; или работодатель организовывает перевозку сотрудников).
В общей сложности было опрошено 100 представителей работодателей (руководителeй предприятий или
лиц, отвечающих за отбор персонала): 70 в Вильнюсе, 15 в Каунасе и 15 в Панявежисе. Для того, чтобы
лучше узнать о взглядах работодателей, в этих городах было организовано 4 информационных семинара и
дискуссии за круглым столом о возможностях воспользования мерами поддержки занятости.
Установки ромов и их возможность интегрироваться в рынок труда
Согласно переписи населения 2001 г., почти половина ромов Литвы (46%) – дети и молодежь до 20 лет (по
всей стране эта возрастная группа составляет 27%). Это значит, что для развития общины рома образование
особенно актуально, как и то, будет ли у большей части теперешней молодежи возможность и побуждение
к трудоустройству. Найти работу и сориентироваться на рынке труда не всегда бывает легко, ведь уровень
неграмотности ромов в десять раз превышает средний по стране, а большинство рома не получили никакой
професии.
И все-таки, вопреки общественному мнению о массовой безработице ромов, ромы упоминают достаточно
широкий спектр работодателей, у которых они работали (включая зарубежных), однако преобладают
краткосрочные договорные работ – на стройке, грузчиками или других подсобные работы.
Несмотря на то, что некоторые ромы работают по трудовому договору на формальном рынке труда, многие как работающие, так и неработающие, хотели бы заниматься индивидуальной трудовой деятельностью
или семейным бизнесом. Ромов, которые раздумывают над тем, что, в экономическом смысле, помогло бы
встать на ноги их соотечественникам, кажется, что хорошим занятием могли бы стать специализированные
предприятия, которые работали бы вблизи места проживания рома: теплицы, животноводство или ремесла,
70

как, например, обработка металла. Отдельные личности, у которых есть мотивация для социальной активности, не владеют достаточными ресурсами и организационными навыками (указывают, чтo не знают, кому
предлагать свои идеи, кто и как мог бы их реализовать). Много женщин в Киртимай размышляют о том, что
могли бы работать, если невдалеке был бы оборудован швейный цех (они спрашивают в Общественном
центре рома о швейных машинах, которые планировалось приобрести): некоторые из них овладели основами этой профессии в местах заключения, а некоторые не проходили профессионального обучения. Следует
отметить, что эти представления в большей мере соответствуют, а не переступают границы изолированной
жизни, из-за которых сохраняется отстраненность ромов. Однако, и такие размышления о работе на специализированных предприятиях по сути отличаются от «предложений», иногда встречающихся в обществе, о
развитии «традиционных» ремесел: музыки, гадания и тому подобное. Рома понимают, что все рома не могут
быть только музыкантами и танцорами, и желают браться за разную работу. Другие профессии и навыки,
которым ромы хотели бы обучиться, связаны с их пониманием социального престижа и перспективных родах
деательности. ФДЛ попытался принять это во внимание при внедрении проекта EQUAL, предложив курсы по
обучению на автомехаников, флористов, продавцов художественных программ, социальных работников (и
их ассистентов), а также курсы английского и литовского языка и компьютерной грамотности. Благодаря как
поддержки программы EQUAL, так и структурных фондов, были организованы курсы вождения – по мнению
организаторов и рома, это является наиболее востребованной и успешной областью обучения.
Социальные связи ромов, на которые они могли бы положиться при трудоустройстве и для того, чтобы
испытать полученные знания и навыки, очень ограничены и неформальны. Отмечается, что успешно работающие ромы часто происходят из относительно состоятельных семей: кажется, что ресурсы родни – один
из важнейших факторов, способствующий для обретения экономической и социальной самостоятельности
индивида. Только в отдельных случаях кое-кому удалось развить бизнес и сотрудничать с неромами, или
найти временный источник дохода, например, сбор металлолома (пока закончатся ресурсы определенной
местности). Все-таки множество рома не видят перспективного занятия в Литве. Наблюдаются сформированные широкие связи родственников с работающими зарубежом (в основном в Великобритании). Когда один
или несколько членов семьи успешно трудоустраиваются, за ними отправляются и другие.
Наблюдается, что, несмотря на то, что родственники или неформальный круг знакомств (обычно соотечественников ромов) предоставляют существенную поддержку личности, ее не хватает для того, чтобы было
можно влиться в большинство общества и занять твердую позицию на рынке труда.
Поэтому актуально, существуют ли каналы и источники поддержки, которыми могли бы воспользоваться при
трудоустройстве люди, которые долгое время не работали, и готовы ли работодатели принять социально
разнообразную рабочую силу.
Отношение работодателей и практика трудоустройства
Среди разных групп общества есть люди, которые желают работать, но из-за немощи, возраста или других
причин не соответствуют образу сотрудника статистического работодателя и не всегда достаточно хорошо
ориентируются на рынке труда.
Сравнивая различные категории сотрудников, представители работодателей, учавствовавшие в исследовании,
причисляют ромов к тем группам, представители которых не получили бы работу на их предприятиях или
получили бы с трудом: скорее всего, работу не получили бы люди с психической немощью (это утверждает
81% работодателей), наркоманы после реабилитации (50%) и ромы (47%). Самые большие возможности
работодатели «предоставляют» таким категориям, представленным для оценки: трудоспособные лица свыше
50 лет, женщины, воспитывающие малолетних детей, белорусы. Лишь четверть работодателей утверждает,
что ром, лицо, вернувшееся из места закючения (по 27%), или чеченец (22%) легко получили бы работу.
Только каждый десятый работодатель (10,8%), учавствовавший в исследовании, полагает, что ром (цыган)
легко бы приспособился к коллективу предприятия; 44% утверждает, что рома приспособился бы с трудом.
Приспособление других групп работодатели оценивают более благоприятно: 25% утверждают, что легко
приспособился бы человек, ранее бывший в заключении, 27% – что чеченец, 41% – что лицо с физическим
недостатком. Таким образом, даже на рынке труда, испытывающем нехватку рабочей силы, возможности
рома осложняются не только нехваткой навыков, но и неблагоприятным отношением работодателей.
Часть работодателей ищут сотрудников только для интенсивного рабочего режима (неполный рабочий день
встречается лишь в 52% опрошенных предприятий). В области малоквалифицированной работы чаще всего
недостает людей для тяжелой физической работы. Не всем по силу большие нагрузки���������������������
.��������������������
Обычно в этой области преобладает большaя смена работников. О субсидиях при трудоустройстве известно 65% опрошенных,
35% ими воспользовались; остается еще больше предприятий, которые могли бы воспользоваться этими
категориями работников, которые мало учавствуют в рынке труда.
Хотя рынок труда часто обсуждается при использовании экономических терминов (например, оценивая спрос
и предложение), на самом деле поиск работы и отношения на работе отражают социальные связи людей
и пронизаны различными видами неформальной практики. В дискуссии с работодателями выяснилось, что
71

трудоустройство на основании рекомендациий знакомых считается одним из самых эффективных способов
трудоустроить относительно надежных сотрудников; а биржа труда, как посредник при трудоустройстве,
расценивается неоднозначно. Поступают жалобы по поводу того, что биржа труда не проводит надлежащий
отбор и присылает неподготовленных и немотивированных безработных. Имеются случаи, когда предприятия
прерывали сотрудничество с территориальной биржой (т.е. нерегистрируются на бирже труда и работников
ищут другими способами), чтобы избежать кандидатов, которые приезжают только для того, чтобы получить
справку о «непригодности работника» с тем, чтобы продлить термин получение пособия. Такие жалобы более
присущи не регионам, а Вильнюсу, где самая большая безработица рома.
Вызовы политики по поддержке занятости
Для того, чтобы войти в сегодняшний быстроизменяющийся рынок труда, ромы не хватает не только знаний
и навыков, но и механизмов, которыми они могли бы воспользоваться для установления связей, получения
информации, трудовых навыков и ориентации на рынке труда.
Для реализации желаемой деятельности у ромов нет ни достаточных материальных, ни организационных
ресурсов; их недостаточно и для деятельности на уровне общины (местные общины ромов плохо сплоченные). Другими словами, отсутствует инфраструктура, которая принимала бы во внимание идеи и инициативы
рома и развивала бы их до организованного участия на рынке труда.
Работодатели осознают, что подготовка работника, невладеющего навыками, требует усилий, однако, они
не готовы выделить свои ресурсы. Даже предприятия, испытывающие нехватку неквалифицированных сотрудников, скептически оценивают возможность ромов на трудоустройство. Опрос работодателей показывает,
что они обладают неиспробованными возможностями трудоустроить категории работников, получающих
поддержку государства, включая долгосрочных безработных происхождения рома.
По указанным обстоятельствам важную роль в расширении возможностей трудоустройства ромов играют
посреднические институции, особенно – биржа труда. Однако, предоставление совокупности услуг, связанных
с интеграцией в рынок труда, возможно не только централизировано через крупные организации, такие как
биржа труда: многим ромам помощь по вопросам трудоустройства могли бы оказывать специализированные
организации, функционирующие вблизи них и оценивающие нужды каждого человека. Организации, поддерживающие тесные связи с представляемой группой, могут быть более опытны и полезны. Интеграцию
в рынок труда может стимулировать не только анализ положения социально ранимых групп, но и создание
специализированных социальных услуг: поиск работы, консультирование, посредничество при трудоустройстве, поддержка при начале работы – это социальные услуги, которые стоит развивать для улучшения интеграции ромов в рынок труда. Их следует публично обсуждать с получателями социальных услуг (включая
работодателей) и теми, кто их предоставляет.

72

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful