You are on page 1of 2

CUESTIONARIO DE AVALIACIN DAS ACTIVIDADES REALIZADAS POLO

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Maio de 2014- 2 de Bacharelato4.- As tas necesidades de informacin acadmica estn cubertas (N=36)

5.- Uso do blog de Orientacin.

6.- Uso do blog do centro.

7.- Utilizacin da rede social Facebook de Orientacin.

8.- Utilizacin da rede social Facebook do centro.