You are on page 1of 8

Groene Hart Ziekenhuis 1

GHZ Wijzer
Nieuws en informatie van het Groene Hart Ziekenhuis
2009
Mijn naam is Manfred Petjak, medisch specialist op de Intensive Care

van het Groene Hart Ziekenhuis. Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor

dat u bij ons in goede handen bent. Bovendien kijken we altijd hoe we

onze zorgverlening nog beter kunnen maken. Om u, mocht dit nodig zijn,

optimaal van dienst te kunnen zijn. Ons ziekenhuis is bovendien goed en

snel bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer. Een prettige

gedachte dat onze zorg altijd dichtbij is.

Manfred Petjak
De beste zorg is meer dan Inge de Vries & Jantine Roos
alleen medische zorg
In het Groene Hart Ziekenhuis werkt een
uitstekend team van medische specialisten en Waar moet u zijn?
verpleegkundigen aan een optimale dienst- Adresgegevens Groene Hart Ziekenhuis
verlening. En onze zorg gaat verder, want de
Bleulandlocatie, Bleulandweg 10,
allerbeste zorg vraagt om meer. Om een gevoel
2803 HH Gouda
van veiligheid en gastvrijheid als u bij ons bent
als patiënt of bezoeker. En om laagdrempelige Jozeflocatie, Graaf Florisweg 77,
en toegankelijke zorgverlening, altijd en overal. 2805 AH Gouda
(poliklinieken en verpleegafdelingen)
Binnen het GHZ wordt hard gewerkt om die
aspecten te realiseren. Hoe wij dat doen, leest u
Polikliniek Nieuwerkerk a/d IJsel, Doortocht
in deze GHZ Wijzer. 40, 2914 KA Nieuwerkerk a/d IJssel

Onze zorg
GHZ
Postadres Postbus 1098, 2800 BB Gouda

gaat verder...
Telefoon (0182) 50 50 50
Fax (0182) 50 50 51
Internet www.ghz.nl

Het Groene Hart Ziekenhuis heeft op

Altijd gastvrij Patiëntveiligheid voorop Laagdrempelig en
verschillende locaties poliklinieken en ver-
pleeg-, onderzoeks-, of behandelafdelingen.
toegankelijk Vraag bij het maken van uw afspraak naar
“Ik wil graag een complimentje geven aan “Met ons uitbreide patiëntveiligheids- “Met een digitaal verwijzingsysteem kan ik de desbetreffende locatie, de zone en het

de kok van het GHZ. Het eten was iedere programma kunt u er zeker van zijn, dat u bij patiënten gemakkelijk en snel doorverwijzen bestemmingsnummer. Op elke loca-

dag weer heerlijk en goed verzorgd. Bedankt ons in goede handen bent.” naar de juiste specialist. Het GHZ verbetert tie vindt u bij de ingang een overzichts-

Daniele Vermeulen, Coördinator Kwaliteit & hiermee de toegankelijkheid en kwaliteit van bord met daarop de poliklinieken en
daarvoor!” Adri Kouwenberg, Gouda
Zorgontwikkeling GHZ haar patiëntenzorg.” onderzoeks- en behandelafdelingen
vermeld. U kunt ook altijd de hulp van onze
Dorien Stalman, Huisarts Gouda
gastheren of gastvrouwen vragen.

w w w.ghz.nl
Groene Hart Ziekenhuis 2

Gastvrijheid
Bevallen in het GHZ, dat bevalt wel!

Hilma van Wijk is manager van de afdelingen Kindergeneeskunde, Gynaecologie en

Elma Lic h
Verloskunde. Samen met haar enthousiaste team streeft zij ernaar dat bevallen een
zo prettig mogelijke ervaring wordt.

“We hebben binnenkort onze derde Smiley” steekt Hilma van wal. “Een Smiley is een
onafhankelijk keurmerk voor kindgericht verplegen en we voldoen aan alle voor-
waarden: Zo kan de vader op de kamer bij moeder en kind slapen, het zogenaamde
Rooming-inn. Ook hebben we het benodigde borstvoedingsvriendelijk-certificaat

Lekker gastvrij eten en drinken ontvangen en beschikken we over een gespecialiseerd verpleegkundige die moeder
en kind nog beter bij de borstvoeding kan begeleiden.”

Een slap stronkje broccoli met droog gekookte aardappeltjes en een “Wij maken ons ook hard voor goede nazorg, bijvoorbeeld voor vroeggeborenen. Onze
taai stukje vlees. Iedereen kent de spookbeelden over de ziekenhuis- speciale ‘go-poli’ is een uniek samenwerkingsverband tussen onze kinderartsen en de
consultatiebureaus uit de regio. In een gezamenlijk overleg wordt de ontwikkeling
hap. Maar niets is minder waar. Want juist de ziekenhuiskeuken is de
van het kind bijgehouden. Een groot gemak voor de ouders, die niet steeds van de ene
afgelopen jaren volop in ontwikkeling geweest en is, meer dan waar naar de andere zorgverlener hoeven te hollen.”
ook, bezig met gastvrijheid. Wij spraken met Stan Mertens, die de GHZ
keuken al ruim 10 jaar met veel enthousiasme bestiert. Afkomstig uit de “Goede nazorg is heel erg belangrijk. Onze
horeca en cateringwereld, stapte hij in 1999 de ziekenhuiskeuken in, vol
ambitie om deze naar een hoger niveau te tillen. kinderartsen werken daarom samen met
consultatiebureaus uit de regio”

S
tan licht toe: “Ik zag hoeveel er anders kon binnen de ziekenhuiskeuken en Hilma en haar team timmeren dus hard aan de weg. “We zoeken steeds nieuwe
wat we daarin nog konden leren van de gewone horecakeukens. Het leek manieren om het voor ouders en kind zo aangenaam mogelijk te maken. Mocht het
mij een uitdaging daarmee aan de slag te gaan. De ziekenhuiskeuken is een bijvoorbeeld noodzakelijk zijn dat het kindje in couveuse moet blijven, dan kunnen
dynamische wereld, de patiënt is de afgelopen jaren immers zo veranderd. Ze zijn de ouders vanuit huis of het ziekenhuisbed hun kindje met ‘baby beeld’ toch
veeleisender, mondiger en herkennen kwaliteit (of het gebrek daaraan) veel beter. altijd zien. Je kunt je voorstellen dat ouders dat heel erg leuk en fijn vinden. En wat
Als men een operatie heeft ondergaan, is het soms lastig in te schatten of de arts overigens ook erg gewaardeerd wordt is onze Kraamsuite. Deze suite geeft ouders
zijn werk goed heeft gedaan. Daar heb je als leek immers niet altijd de kennis voor. echt een huiskamergevoel en heeft daardoor een positief effect op de ontspanning
Niet-medische aspecten daarentegen, zoals het eten en het drinken, kunnen patiën- en vermindering van pijn.”
ten en hun omgeving wel beoordelen. Dus ook daarin willen we onderscheidend zijn.
In onze keuken wordt dan ook zeven dagen per week vers gekookt, dat gebeurt lang
niet in ieder ziekenhuis. En dat verschil proef je!” “Met ‘baby beeld’ kunnen ouders hun kindje
in de couveuse, altijd en overal via het internet
“In onze keuken wordt zeven dagen per week
bekijken”
vers gekookt, dat gebeurt niet in ieder zieken-
huis. En dat verschil proef je!” Dat bevallen in het GHZ prettig is, bevestigen Fred en Alise Boevé uit Moordrecht. Zij
bevielen van hun tweeling Bas en Dirkjan in de kraamsuite: “Erg prettig, het voelt
net alsof je thuis bent. Ons contact met de gynaecoloog en de verpleging verliep
“Maar we blijven natuurlijk altijd kijken hoe dingen nog beter kunnen. bovendien heel fijn. Men was altijd bereid vragen te beantwoorden, duidelijk en snel.
Er zijn de afgelopen jaren al heel wat veranderingen gerealiseerd”, vervolgt Stan. Het was voor ons een behoorlijk onzekere periode. Onze knulletjes werden te vroeg
“Zo is het assortiment meer van deze tijd, want eetgewoonten veranderen nu een- geboren en waren dus erg kwetsbaar. Bovendien liep Dirkjan vlak na de bevalling ook
maal. En ook aan de presentatie van de maaltijden wordt meer aandacht besteed. nog een infectie op. Hij is maar liefst 7 weken opgenomen geweest. Nou, dat gaat je
Maar we doen natuurlijk veel meer. Zo wordt met speciale diëten en patiënten- als ouders niet in de koude kleren zitten! De verpleegsters waren zo meelevend en
groepen volop rekening gehouden: We hebben energie- en eiwitverrijkende ge- gaven ons alle tijd en aandacht. Ze hielden zelfs een dagboekje bij van de
rechten voor mensen met ondervoeding. En voor patiënten met slikproblemen heb- ontwikkeling van de kleintjes. Ongelofelijk toch?”
ben we eveneens speciale, makkelijk te nuttigen, gerechten ontwikkeld. Daarnaast
bieden we een uitgebreide keuze aan halalgerechten en wordt op de verschillende
feestdagen gezorgd voor iets bijzonders. En hierbij moet je niet alleen denken aan
de Kerst, want ook het Suikerfeest en vele andere feestdagen krijgen binnen het GHZ
aandacht. En van de zaterdag maken we ieder week weer iets bijzonders. Dan krijgen
Vraag het Vera
onze gasten altijd een extra uitgebreide lunch geserveerd.” Stel u bent bij een arts ge-
weest maar eenmaal thuis
“Er zijn echter nog genoeg ambities”, zo gaat Stan enthousiast verder. “In het kader heeft u toch nog vragen?
van onze visie ‘Bewust Beter’, willen we de patiënt nog meer flexibiliteit bieden in de Via onze website kunt u uw
toekomst. Zo willen we de keuze van gerechten en de tijden waarop men kan eten vraag eenvoudig stellen aan
nog verder uitgebreiden. Ook willen we de patiënt in de toekomst meer locaties Vera, onze verpleegkundige.
bieden waar zij de maaltijd kunnen nuttigen, want als je je beter gaat voelen, is eten
Binnen twee werkdagen
in bed niet ideaal.”
ontvangt u antwoord. Kijk op
“Het belangrijkste doel blijft altijd onze patiënten als gasten te behandelen. Het www.ghz.nl/vraaghetvera.
eetmoment biedt hen immers een positief moment, in een veelal moeilijke tijd.
Het is geweldig daar je steentje aan bij te dragen!”
3 Groene Hart Ziekenhuis

Patiëntveiligheid hoog op de agenda Patiëntveiligheid
P
atiëntveiligheid is een belangrijk en omvangrijk thema binnen het GHZ. Een

Uw vragen over het Elektronisch
speciaal patiëntveiligheidsprogramma zorgt ervoor dat u bij ons in
goede handen bent. Daniele Vermeulen, Coördinator Kwaliteit en

Patiënten Dossier binnen het GHZ
Zorgontwikkeling: “We kijken altijd hoe het nog beter en veiliger kan. We brengen
risicovolle processen in kaart en proberen dit zo veel mogelijk beheersbaar te
maken. Ook bouwen we aan een open en pro-actieve bedrijfscultuur waar
collega’s kritisch naar het eigen werk kijken en van elkaar leren. Daarnaast is
patiëntenparticipatie erg belangrijk. We hebben een Cliëntenraad en doen we
regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek. De patiënt heeft ook altijd
waardevolle ideeën over wat beter en anders kan”.

“Soms zijn oplossingen eigenlijk betrekkelijk eenvoudig. Tegenwoordig krijgen
patiënten een polsbandje met code, nadat bijvoorbeeld bloed is afgenomen.
Dezelfde code wordt op het bloedmonster bevestigd, dat naar het lab gaat. Deze
identificatie van monstermateriaal vergroot de medicatieveiligheid.”

Regelmatig stellen patiënten ons vragen over het Elektronisch Patiënten Dossier
(EPD). Daaruit blijkt dat de term EPD verwarring op kan roepen en dat er soms
misverstanden over bestaan. Wij gingen langs bij Rob van der Vijgh, projectleider
van het Elektronisch Patiënten Dossier in het GHZ, en legde uw meest gestelde
“Ook starten we aankomend jaar met een aantal maatregelen speciaal voor de vragen aan hem voor.
oudere patiënt, zoals valpreventie en het voorkomen van ondervoeding.
Ondervoeding is soms lastig te herkennen, dus wij bieden collega’s hiervoor hand- Het EPD, wat is dat nu precies?
vaten. Ook adviseren wij de patiënt over hoe zij ondervoeding kunnen voorkomen.” 1 “Je hebt verschillende soorten EPD’s. Allereerst is er het landelijke EDP, waar
minister Klink druk mee bezig is. Deze is in de test- en ontwikkelfase en wordt
nog niet gebruikt. Daarnaast hebben sommige regio’s een regionaal EPD,
waarop verschillende zorgpartners in een regio aangesloten zijn. Tot slot is er
het EPD binnen het ziekenhuis. Ook binnen het GHZ zijn we momenteel druk
bezig met de ontwikkeling van het ziekenhuis EPD. Dit EPD is eigenlijk niks
anders dan een digitale versie van het medische dossier van onze patiënten.
Overigens wordt dit ziekenhuis EPD nu nog maar op een paar afdelingen
gebruikt. In de toekomst wordt het in het hele ziekenhuis geïmplementeerd.”

Waarom is een EPD nodig binnen het GHZ, het gaat nu toch
2 prima zonder?
“Een EPD biedt veel voordelen. Ten eerste kost het nu veel ruimte om alle
papieren dossiers te bewaren en deze ruimte hebben we hard nodig voor
onze patiëntenzorg. Je kunt je bovendien voorstellen dat het nu behoorlijk
wat tijd kost om het juiste dossier te vinden. Het EPD is altijd 24 uur per dag,
7 dagen per week beschikbaar met één druk op de knop. Een arts kan het dus
altijd en overal raadplegen. Daardoor kan de arts sneller en betere zorg ver-
lenen. Hij kan immers direct alle essentiële informatie van een patiënt inzien,
bijvoorbeeld over het medicijngebruik en over de medische geschiedenis. Hier
ligt ook meteen het grote voordeel voor de patiënt. Snellere en kwalitatief
betere zorg!”

Pijnbestrijding is ook een belangrijk speerpunt aankomende tijd. Soms is het voor
patiënten moeilijk om aan te geven hoeveel pijn ze hebben. De juiste medicatie
3 Maar is dat EPD wel veilig, hoe blijft mijn privacy gewaarborgd?
“De informatiebeveiliging van het EPD krijgt de hoogste prioriteit en voldoet
aan verschillende eisen. Binnen het GHZ zien verschillende projectgroepen
bepalen is dan lastig. Met een pijnscore kan de patiënt het pijnniveau aanwijzen.
hierop toe. Daarnaast worden wij ook gecontroleerd door diverse externe par-
De methode is inmiddels succesvol getest op één afdeling en binnenkort wordt het
tijen, waaronder de Inspectie van Volksgezondheid en het College Bescherming
binnen ons hele ziekenhuis toegepast.”
Persoonsgegevens. Er wordt dus van vele kanten op de veiligheid toegezien.”

4 En kan iedereen mijn dossier zo maar inzien of opvragen?
“Zorgverleners mogen uw medische gegevens in het EPD alleen inzien als er
een behandelrelatie is én als dat nodig is voor uw behandeling. Bovendien
heeft de ene hulpverlener toegang tot meer gegevens dan de andere hulp-
verlener. Zo kunnen specialisten meer gegevens inzien dan bijvoorbeeld de
secretaresse. Wij controleren regelmatig of raadpleging van patiënten-
gegevens wel echt noodzakelijk is. Als dit niet zo is, dan kan de betreffende
medewerker maatregelen opgelegd krijgen. Onder bijzondere omstandig-
heden zou dit zelfs tot ontslag kunnen leiden.”

5 Ik wil niet worden opgenomen in het EPD van het GHZ, wat kan ik
doen?
“U kunt aangeven geen toestemming te geven voor het EPD in het GHZ
via uw behandelend arts. Als u niet reageert, gaan we ervan uit dat u
toestemming geeft.”

6 Ik zou graag nog meer willen weten over het EPD in het GHZ,
waar kan ik terecht?
“Op www.ghz.nl vindt u meer informatie over het EPD in het GHZ.”
Groene Hart Ziekenhuis 4

Laagdrempeling en toegankelijk
De weg vinden in het GHZ?
Onze gastvrouwen helpen u graag

M iranda van Zoest
Wij bouwen aan een nog
toegankelijker ziekenhuis
Het GHZ bouwt en vernieuwt, vanzelfsprekend met beleid. Op
diverse plaatsen wordt al zichtbaar dat wij onze patiënten straks kunnen
verwelkomen in een modern en gastvrij ziekenhuis. Het nieuwe GHZ heeft Vindt u het lastig om binnen ons ziekenhuis de weg te vinden?
dan alles in huis, ook de specialismen die nu nog op de Jozeflocatie zijn
ondergebracht. Vraag gerust onze gastvrouwen of -heren om hulp. Als u wilt kunnen zij u ook
begeleiden naar de polikliniek of afdeling waar u moet zijn.

Het GHZ blijft tijdens de (ver)bouw volledig operationeel. Ook op dit gebied staat de U kunt ons van tevoren al laten weten als u vanaf binnenkomst begeleid wilt worden.
patiënt centraal: we zorgen - bijvoorbeeld met hulp van pendelbusjes - voor korte Dat kan telefonisch via (0182) 50 51 53 of via onze website: www.ghz.nl/begeleiding.
looplijnen, prettige poliruimtes en goede parkeervoorzieningen. Een gastvrouw wacht u dan op, indien nodig met een rolstoel, bij de ingang.

Dit jaar start de bouw van een nieuw bouwdeel op de Bleulandlocatie waarin de Als u in de parkeergarage aankomt, zorgen we ervoor dat onze GHZ-pendel klaar staat
verpleegafdelingen en poliklinieken van onder andere de huidige Jozeflocatie om u naar de ingang te brengen. Zeker als u slecht ter been bent, is het prettig om van
gehuisvest worden. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. deze service gebruik te maken. Ook de GHZ-pendel kan via internet besteld worden.

“Ook tijdens de bouw blijft de patiënt centraal
een blindedarmontsteking.
staan” “Ik werd plots opgenomen met opname kon verwachten .
Geen idee wat ik van de ziekenhuis gevoel . Ze steunden me
Om de bouw van het nieuwe bouwdeel mogelijk te maken, zijn een aantal De verpleging gaf me een vertrouwd dan ook enorme waarde-
aanpassingen op het ziekenhuisterrein op de Bleulandlocatie noodzakelijk. Zo enorm en niks leek te gek. Ik heb eling Chirurgie .”
wordt de huidige hoofdingang in de loop van 2009 gesloten. Bezoekt u onze ring voor de verpleging van de afd
polikliniek? Dan kunt u gebruik maken van de polikliniekingang recht tegen-
over de parkeergarage. Bezoekers voor de Spoedeisende hulp, HAP en DAM en Karin de Klerk, Gouda
verpleegafdelingen kunnen gebruikmaken van onze ingang Spoedzorg aan de
voorzijde aan de Bleulandweg. Deze ingang wordt ruimer gemaakt. U kunt
dichtbij deze ingang parkeren in onze nieuw aan te leggen parkeervoorziening op

Vrienden worden?
de hoek van de Bleuland- en Büchnerweg.

Door middel van duidelijke bewegwijzering, goede terreinverlichting en onze
De overheid en zorgverzekeraars dragen
gastheren en –vrouwen proberen wij u zo goed mogelijk de weg op ons terrein en in
in belangrijke mate bij aan de finan-
ons ziekenhuis te wijzen. Want onze zorg gaat verder, ook tijdens de bouw!
ciering van onze behandelingen. Maar
helaas past niet ieder project binnen het
reguliere budget van het ziekenhuis. De
inrichting van een leuke kinderkamer
of de realisatie van een stilteruimte zijn
voorbeelden van initiatieven die het GHZ
zonder extra financiële steun niet kan
realiseren. De Stichting Vrienden van het
GHZ draagt zorg voor die initiatieven en
nodigt u, als bedrijf of particulier, uit om
‘Vriend’ te worden. Als ‘Vriend’ kunt u een-
malig of periodiek een bedrag doneren en
met dit geld worden verschillende initiatie-
ven binnen het ziekenhuis gerealiseerd. Meer
informatie? Neem gerust contact op met Monique
Bijl via 0182-505394 of vriendenvanhetghz@ghz.nl.

Patiëntvoorlichter voor anderstaligen
Voor patiënten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, is het
mogelijk van een tolkentelefoon gebruik te maken. Daarnaast
is een patiëntenvoorlichter in ons ziekenhuis aanwezig, die
tijdens uw consult de vertaling kan verzorgen in het Marokkaans,
Berbers en Arabisch. Vraag bij het maken van uw afspraak naar deze
(kosteloze) service.
5 Groene Hart Ziekenhuis

Het woord is aan u

Willeke van Buren

R
on van der Roest (60) uit Rotterdam heeft slaapapneu. “Wanneer het is
begonnen? Ik zou het niet weten, het sluipt er met de jaren in. Zes of zeven
jaar geleden begonnen de klachten. Dat wil zeggen, ík had geen klachten,
maar mijn vrouw wel. Terwijl ik als een roos sliep, hield ik haar uit de slaap door

Mijn dokter en ik mijn luide gesnurk. Ook ‘ademde ik vreemd’, zei ze, alsof ik door een rietje adem-
haalde en af en toe zelfs stopte met ademen.”
De diagnose van een chronische ziekte, kan van de ene op de andere dag “Een paar jaar later kreeg ik zelf ook klachten. Ik was vooral erg moe, maar ook ver-
iemands wereld op zijn kop zetten. Er volgen immers diverse onderzoeken geetachtig en ik had moeite me te concentreren. Het is de leeftijd, denk je dan in
met jarenlange ziekenhuisbezoeken in het vooruitzicht. Daarnaast vraagt eerste instantie. Maar de klachten verergerden. Ik raakte steeds vermoeider, terwijl ik
een chronische ziekte een compleet ander leefritme. Het overkwam Linda wel 10 uur per nacht sliep.’’ Begin 2008 hakte meneer van der Roest de knoop door en
van den Brand-Pelt in 1990, toen bij haar de diagnose suikerziekte, oftewel zocht hulp. ‘‘Het meest verschrikkelijke was dat ik inmiddels zo hard snurkte dat mijn
diabetes mellitus, gesteld werd. En dan is het prettig als je een fijne band vrouw bijna elke nacht noodgedwongen in een andere kamer moest gaan slapen.
hebt met je behandelend arts. Dat kon zo niet langer.” Hij ging naar de huisarts en werd doorverwezen naar een
slaappoli. Hij koos voor het Groene Hart Ziekenhuis en kwam terecht bij longarts Van

“I
Egmond, gespecialiseerd in slaapstoornissen.
k voelde me al een tijdje extreem vermoeid en daarom ging ik eens langs
bij mijn huisarts. Na een bloedonderzoek werd diabetes type 1 vast- OSAS ofwel slaapapneu is een aandoening waarbij de patiënt in zijn slaap minstens
gesteld. Iemand met type 1 maakt zelf helemaal geen insuline meer tien keer per uur stopt met ademhalen. Het lichaam krijgt dan te weinig lucht bin-
aan. Zonder insuline kan het lichaam de bloedsuikerspiegel niet op peil nen en reageert met een ‘word wakker reflex’ zonder echt wakker te worden. Dit kan
houden en kan die gevaarlijk hoog oplopen. Het ontstaat meestal in korte tijd en gepaard gaan met een luide snurk.
over het algemeen bij mensen onder de dertig jaar. Daarom heette diabetes type 1
vroeger ook wel ‘jeugddiabetes’. Nu is bekend dat je het op alle leeftijden kunt
krijgen.”
laten trekken van mijn
“Ik was zo zenuwachtig voor het en moest huilen . Maar
Na haar verhuizing naar Gouda, werd Linda door haar toenmalige arts in Den Haag verstandskiezen . Ik stond te trillendoor de kaakchirurg en
door verwezen naar Dr. Roel P.L.M. Hoogma, internist-endocrinoloog in het Groene ik werd zo op mijn gemak gesteld voor dit team!”
Hart Ziekenhuis.
“Ons beleid is dat we dan het behandelingstraject van de patiënten helemaal
zusters. Een heel groot compliment
opnieuw starten. Wij bekeken op welk gebied we Linda nog verder konden Daniëlle Rijntjes, Zoetermeer
informeren en begeleiden haar met een team van diabetesverpleegkundigen
en diëtisten naar een levensstijl die bij haar past”, licht dr. Hoogma toe“Het fijne
hiervan was dat ik flexibeler met mijn diabetes om kon gaan. Ik mocht bijvoorbeeld Door al deze apneus en alarmsignalen uit de hersenen is de kwaliteit van de slaap
in plaats van twee maal per dag, vier maal insuline spuiten en vrij snel daarna ben slecht en is de patiënt overdag erg moe. Van der Roest: “Ik bleek maar liefst 20 keer
ik overgestapt op een insulinepomp die gedurende de hele dag kleine hoeveel- per uur een ademstilstand te hebben, tot wel 200 keer per nacht. Maar het goede
heden insuline afgeeft. Dat past veel beter bij mijn drukke gezinsleven met vier nieuws was dat behandeling goed mogelijk bleek. De dokter beloofde ons dat mijn
kinderen en een baan. Ik ben nu zo goed ingesteld dat ik vorig jaar zelfs begonnen vrouw binnenkort gewoon weer rustig naast mij zou kunnen slapen. Daar geloofden
ben met sportduiken. De pomp werkt heel prettig, maar is tevens een valkuil om te we echt niks van.”
gemakkelijk met mijn diabetes om te gaan.”
Hij kreeg een CPAP, een neusmasker dat met een slang verbonden is aan een
Dr. Hoogma legt uit: “Het lastigste aan suikerziekte is dat men 24 uur per dag, zeven apparaat dat op het nachtkastje staat. Een CPAP pompt voortdurend lucht in de
dagen in de week met deze aandoening rekening moet houden. Niets kan spontaan neus en keel. Hierdoor ontstaat een overdruk, zodat de wanden van de keelholte niet
gebeuren, steeds moet van tevoren doordacht worden of datgene wat men wil doen samen kunnen vallen. Er treden dan veel minder ademstilstanden op en ook het
op dat moment wel haalbaar is, met het oog op de bloedsuikerspiegel.” snurken is meestal verdwenen. Slaapt dat niet lastig? “Dat valt reuze mee. Ik merk er
eigenlijk weinig van. De nadelen wegen in ieder geval zeker op tegen de voordelen!”
Bijzondere band
In de 25 jaar dat dr. Hoogma nu in het vak zit, blijft het voor hem een En over die voordelen is meneer Van der
bijzondere bijkomstigheid van deze ziekte dat de arts en patiënt gedurende de Roest zeer te spreken. “Op 5 mei 2008 kreeg
jarenlange behandeling soms een speciale band opbouwen. “In loop der jaren ik mijn CPAP. De volgende ochtend werd ik
leer je, met respect, elkaars sterke en zwakke punten kennen. Aangezien je samen wakker mét mijn vrouw naast me. Ik had
zoekt naar de meest geschikte manier van leven met diabetes, bespreekt de patiënt niet gesnurkt en voelde me ook minder
de dagelijkse gang van zaken met mij en gaat ons gesprek soms over op andere moe. Vanaf dat moment ging het alleen
onderwerpen dan suikerziekte. Zo maak ik ook bijvoorbeeld zwangerschappen en maar beter. Mijn leven nu en vóór de be-
minder mooie momenten in het leven met de patiënt mee.’’ handeling is een verschil van dag en nacht.
Ik ben vrolijk, actiever en heb weer zin in de
dingen. Ik ben dankbaar dat er zo snel een
juiste diagnose is gesteld en dat ik direct
behandeld kon worden. Tussen de eerste
ttige begeleiding bij het
“Ik ben zeer tevreden over de pre Als leek kan ik mij geen afspraak bij dr. Van Egmond en het ontvan-
ondergaan van mijn staaroperatie. en . Een goede begeleiding gen van de CPAP zat nog geen maand. Ik
was verbaasd over het tempo in het GHZ!”
mening vormen over medische zak is dan heel belangrijk.”
en fijne sfeer tijdens een ingreep

Onze zorg gaat verder...
Joop Zaat, Nootdorp
Groene Hart Ziekenhuis 6

Kaas verpakken,
onze zorg

Ons bedrijf is volop
Vergeer Kaas is een internationaal in beweging.
opererend familie bedrijf, Er zijn vacatures
gespecialiseerd in het rijpen,
op het gebied van:
versnijden en verpakken van kaas.
Bij onze vestigingen in Reeuwijk,
Bodegraven en Woerden werken

GGZ Midden-Holland en GGZ Zoetermeer bieden
in totaal ruim 550 mensen in een >> Techniek
prettige sfeer aan kwalitatief
>> Logistiek
geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen en
ouderen dichtbij huis. Wij zijn er voor al uw vragen hoogwaardige producten. Vergeer
over geestelijke gezondheidszorg in de gehele Kaas is een ambitieuze en innovatieve
regio van het Groene Hart Ziekenhuis en het Lange organisatie waar daadkrachtige >> Kwaliteit
Land Ziekenhuis. mensen zich snel thuis voelen.

>> Productie
Kijk voor meer informatie over
GGZ Zoetermeer GGZ Midden-Holland ons bedrijf en onze vacatures op
Brechtzijde 20 Ronsseweg 225 www.vergeerkaas.nl.
2725 NS Zoetermeer 2803 ZB Gouda
T 079 330 1399 T 0182 56 3600

www.ggzzoetermeer.nl www.ggzmiddenholland.nl
Vergeer Kaas, Reewal 18, 2811 PT Reeuwijk

GGZ Zoetermeer en GGZ Midden-Holland zijn onderdeel van RIvierduinen,
organisatie voor geestelijke gezondheidszorg.
www.vergeerkaas.nl

cursussen en opleidingen
voor volwassenen
Verbeter uw positie op de arbeidsmarkt!
• Boekhoudkundige opleidingen (associatie)
• Kantooropleidingen (lsso)
• Medisch Registratie Assistent (lsso)
• Autocad 2007

Voor jongeren en volwassenen*
• Oriëntatie op opleiding en arbeidsmarkt
• Taal- en rekencursussen
• Omgaan met geld
z i c h nog
t
U ku n h r i j ve n !
Speciaal voor senioren!*
• Digitale vaardigheden insc
• Kennis van de Wereld
kijk op www.idcollege.nl

* Deze cursussen worden gesubsidieerd door de gemeente

Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO)
• vmbo-tl
• havo
• vwo

Kijk voor een compleet overzicht van onze cursussen en
opleidingen voor volwassenen op www.idcollege.nl

Meer informatie?
Bel 0800 222 0800
e-mail: info@idcollege.nl

kies voor ontwikkeling
7 Groene Hart Ziekenhuis

Vierstroomzorgring voor zorg en
ondersteuning thuis!
Bij Vierstroomzorgring bent u aan het juiste adres voor:
Samen maken we de toekomst
• Jeugdgezondheidszorg, consultatiebureau voor 0 tot 4 jarigen.
• Hulp bij het huishouden.
• (Specialistische) Verpleging en verzorging.
• Thuisbegeleiding.
• Ondersteuning voor Mantelzorgers. Unica heeft een schat aan ervaring in de zorgsector en de gezondheidszorg.
• Welzijnsdiensten zoals personenalarmering en maaltijdenservice. Van Groningen tot Maastricht werkt Unica mee aan nieuwbouw en renovatie
• Informatie, advies en ondersteuning van de ledenconsulent of van ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeginstellingen.
ouderenadviseur op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Unica Bodegraven is partner van het Groene Hart Ziekenhuis en van het Lange
• Service en voordeel voor onze leden met diensten en cursussen
Land Ziekenhuis en kent alle ins en outs van de installaties en van het werken
op het gebied van gezondheid, comfort en ontspanning.
in een ziekenhuis. Onze kracht? Wij ‘ontzorgen’ onze opdrachtgevers met
• Het kopen, lenen of huren van kwaliteitsartikelen en zorghulp-
innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen
middelen en voor een professioneel advies in onze medicorners.
en een comfortabel en vooral ook veilig werk- en woonklimaat. Zo maken we
Wij werken samen met ziekenhuizen, huisartsen, gezondheidscentra en samen de toekomst.
Vierstroomzorgring levert zorg die
woningcorporaties. Wanneer zelfstandig wonen niet meer mogelijk is,
past bij uw omstandigheden.
zetten wij onze zorg voort in onze kleinschalige verpleeg- en verzorgings- Ook geïnteresseerd in een veelzijdige baan in een interessante werkomgeving?
Bel de Zorglijn voor meer informatie
huizen in het gehele werkgebied. Wij helpen u graag bij de indicatiestelling. of voor het aanvragen van brochures: Kijk dan op www.installatietoppers.nl
Op onze website www.vierstroomzorgring.nl leest u alles over onze diensten. 0900 9300 (lokaal tarief).

www.unica.nl
www.vierstroomzorgring.nl Unica Bodegraven p Beneluxweg 2 p Postbus 83 p 2410 AB Bodegraven p T (0172) 64 41 44

73010795-adv-groen hart ziekenhuis-130x179 FC-WT.indd 1 25-08-2009 10:59:26

Werken bij Kruiswijk werkt!
Wij zoeken nog mensen met ervaring!

Kijk op: www.kruiswijk.eu
of bel: 0182 - 50 11 33.
Groene Hart Ziekenhuis 8

!
u w
i e
n

De koffietrots van Gouda.
Kaars Koffie maakt uw koffiemomenten Het assortiment van Kaars koffie bestaat uit
onvergetelijk. Want koffie is pure smaak- een selectie van top kwaliteit espressobonen
sensatie. Dat weten als geen ander de en snelfiltermaling, verkrijgbaar in zakken van
koffiemeesters uit Gouda, bakermat van 750gram. Ook is er een cadeau-
Kaars Koffie. Kaars Koffie is het bewijs dat verpakking in de vorm van een luxe blik.
traditie en goede smaak garant staan voor
authentieke kwaliteit. Daarom selecteren Kaars Koffie is nu te koop op meer
onze koffiemeesters sinds jaren alleen dan 8 verkooppunten in en rond Gouda.
de beste bonen ter wereld. In de komende weken zullen wij op
Met passie controleren ze het meng- en verschillende verkooppunten aanwezig
brandingsproces, met slechts één doel: zijn om u te laten proeven en genieten
koffie maken waar u naar terugverlangt. van onze espresso’s en cappuccino’s.

Onder ander Museum 'De Waag', Markt 35, 2801 JK Gouda Coop Supermarkt - De Bruin & Zn,Van Staverenstraat 12/20, 2811 TL Reeuwijk
Verkrijgbaar bij: Museum Gouda, Achter de Kerk 14, 2801 JX Gouda Boederijwinkel "de Veerstalhoeve", Gouderakse Tiendeweg 99, 2831 KA Gouderak
VVV Gouda, Markt 27, 2801 JJ Gouda Plus Markt Koornneef, Thorbeckelaan 1, 2805 CA Gouda
C-1000 Oskam, Heuvellaan 1, 2803 DT Gouda Super de Boer, Van Houwelingen, De Smidse 16, 2841 XW Moordrecht
Lekker Gouds, Hoogstraat 1, 2801 JK Gouda The Candy Bear, Hadewycheplaats 86, 3207 KG Spijkenisse

Ook verkrijgbaar via www.shop.kaarskoffie.nl