You are on page 1of 20

0 , 50 €

DIARI TRIMESTRAL DE L‛ESCOLA DEL MOLINAR
A BENEFICI DEL VIATGE D'ESTUDIS

Alumnes del CEIP ES MOLINAR

7 de març del 2014
Número 10

AL MOLINAR PORT PETIT
J.Miguel, Jhary, Sergi i Zoe 6è A

Els propietaris del port del Molinar volen ampliar el port. Però els seus veïnats no
hi estan d‛acord. A més a més, li hem fet una entrevista al representant d‛una de
les plataformes que protesten per aquest projecte.
Pàgina 2

Adéu Antònia Font

Interactive
groups
in English
Alumnes de 3rA

Antònia Font el 27 de novembre de 2013 anuncià la

seva dissolució. Han confirmat que estan satisfets Learning project dolphins
amb la feina feta i conscients del seu llegat i també Megalodon

expliquen que "ha arribat el moment de posar punt i Els alumnes de segon cicle inclouen
final a la seva trajectòria i concentrar-se en l'anglès als seus grups interactius.
amb la música"

Pàgina 14

Editorial
Notícies del barri
Notícies de l'escola
Notícies Locals
Notícies Nacionals
i Internacionals
Articles d'investigació
English corner
Treballs d'aula
Esportista del mes
Vinyeta gràfica
Educació
Adéu Antònia Font
+ Entrevista
Alumne del mes
Professora del mes
Sortides
Esports
Crítica Literària
Crítica Musical
Ressenyes
cinematogràfiques

2
2
5
6
9
10
10
11
12
12
13
14
14
15
15
16
17
17
18

Escoles del món

Alumnes de 1r B

Sant Antoni
Ainhoa Severa, Soraya
Cruz, Sergio Molina
i Marc Negre
5è A

Aida, Pepe, Sebas, Erika i Marc 6è A

projectes personals no necessàriament relacionats

ÍNDEX

Pàgina 10

Pàgina 2

Molinar Port
petit
Qui estima el Molinar, no el
destrueix!!!

J.Miguel, Zoe, Jhary i Sergi 6è A

*Entrevista a Pedro Martínez
“salvem Es Molinar”

Els propietaris del port del
Molinar volen ampliar el port
per problemes econòmics. Però
una part de la gent del Molinar
no vol que s‛amplii. Per obtenir
més informació, nosaltres li
hem fet una entrevista a en
Pedro Martínez Ojeda de 38
anys, la seva professió és la de
bomber, és veïnat del Molinar i
representant de la plataforma
“Salvem es Molinar” que és una
de
les
plataformes
que
protesta per al port petit.
Des de quan existeix la vostra
plataforma? Bé, la plataforma
salvem Es Molinar es va crear
més o manco per l‛estiu passat,
no fa ni un any que existeix
aquesta plataforma. És una
plataforma que és va crear per
les obres de la rotonda per fer
l‛accés, tots sabem que Es
Molinar és complicat sortir i
entrar, i éls veïnats estaven
d‛acord en què havíem de fer
qualque cosa. Perquè a tothom
els hi agrada sortir i entrar
ràpid, però no aquesta macro
rodona, tot el que es faci en el
Molinar pensem que ha de ser
una cosa integrada dins el
barri.
Com és que ets el representat
d‛aquesta
plataforma?
Bé,
doncs no sé perquè un dia ens
vàrem seure i vàrem decidir
quines feines podríem fer
cadascú de nosaltres i, hi ha
tres portaveus, i jo som un
d‛ells, com som gent que fem
molta de feina, i sempre hem
de ser més d‛un per si un es
posa malalt o vol anar a una
ràdio o entrevista que pugui
anar un altre.
Quanta gent hi ha a la vostra
plataforma? Mira, més o manco
jo no t‛ho puc dir exactament,
però per ventura hi ha un
voltant de 60 persones.
T‛agrada? Si, m‛agrada i fem
molta feina, jo crec que si tu
creus en el que fas i estàs
convençut del que fas és
important.
Quant de temps duis amb la

Notícies del barri

E

protesta del port petit? Mira,
això és com una marató, es va
generar, es va crear per la
rotonda i vàrem arribar tard,
perquè ens vàrem adonar quan
ja
l‛estaven
fent,
immediatament ens va arribar
la notícia de la junta directiva
del club, us vull dir que aquesta
proposta
no
és
una
remodelació, si no consisteix a
esborrar el club nàutic que
coneixem
ara
i
fer
un
megaport, perquè us fesseu una
idea, serà equivalent a 15
camps de futbol.
Quines protestes i activitats

Hem escoltat que heu fet una
recollida de firmes, de que vos
serviran? Simplement serviran
perque els polítics vegin que si
al Molinar habiten 40.000
persones i firmen 20.000
persones que la majoria està en
contra.
Les vostres protestes han
servit per alguna cosa? Doncs
mira, jo crec que si i per molt,
primer perquè cada vegada la
gent del Molinar sàpiga millor
que volen fer amb el port.
Segon, perquè l‛ajuntament de
Palma, el batle que al principi
deia que no estava en contra

heu fet fins ara pel port petit?
Bé, primer es va donar la
notícia a tota la gent i vàrem
fer una bussonada (que es diu
així) ficant informació en els
bussons de tot el barri,
després vàrem fer diferents
activitats com visites a mitjans
de comunicació, també hem fet
un recull de signatures en el
Molinar
els
diumenges
i
recollim al voltant de 6.000
signatures al dia.
Seguireu
fent
protestes?
Evidentment la gent esta
convençuda de què podem
aturar aquesta barbaritat, per
tant
seguirem
fins
a
aconseguir-ho. Quines? Ara el
dissabte tenim una bicicletada
organitzada per nosaltres i
bicipalma, que anirà des de la
plaça de la Reina fins al club
nàutic.
A part de protestar pel port
del Molinar heu fet altres
protestes com per exemple la
sortida de l‛autopista? Si
correcte, això va relacionat
amb l‛autopista nosaltres ara
que hem protestat per això de
la rotonda.
Quines protestes se vos han
acudit per el Molinar port
petit? Bé, hi ha coses que són
secretes i encara no vos les
podem dir.

del projecte, ja s‛ha manifestat
i ha dit que està en contra,
igual que tot l'ajuntament i
això es va votar en un ple, que
és una reunió que fan tots els
polítics de l‛ajuntament el
darrer dijous de cada mes,
també el Consell Insular de
Mallorca es va pronunciar en
contra de la remodelació, tot
això fa força perquè s‛hagi
generat un debat social i polític
i que pugui fer que s‛aturi
aquest projecte en el qual jo
crec que l‛objectiu principal de
la
plataforma
ja
està
funcionant.
Heu pogut xerrar amb els
propietaris del port? Sí, va ser
el primer que vàrem fer
nosaltres, bé hem d‛aclarir una
cosa primer, ells tenen una
concessió, o sigui un ús del port
durant un temps o uns anys
determinats, però el port, és
públic, és de tots el que passa
és que tenen una concessió,
hem d‛anar alerta perquè ells
volen fer una obra dins un
espai que és de tots. Sí, el
primer que vàrem fer va ser
xerrar amb ells, amb el
president, en Rafal i la junta
directiva per informar-nos que
és
el
que
volien
fer,
immediatament ens ho varen
comunicar ii vàrem dir que no,
que no estàvem d‛acord.

ditorial

Ja hem superat l‛equador del
curs, l‛hivern mostra les seves
darreres urpes…la primavera ja
s‛ensuma.
Les setmanes volen, el temps
pareix que ens té agafats del
braç i no ens deixa aturar
una mica, per gaudir del que feim,
del que veim i del que parlam.
Uns d‛aquests moments on pareix
que les agulles del rellotge
s‛aturen són aquelles
xerradetes,
salutacions,
intercanvi d‛impressions del que
sigui, moltes vegades buides de
contingut, però riques en el
factor humà i social que establim
entre tots els membres de la
comunitat educativa. Un… bon dia,
un… com estàs?, un… què et
passa? i tants diàlegs amb pares,
mares, alumnes, mestres i la
resta de persones que estan o
passen
per l‛escola, que fan empatitzar,
conéixer, compartir i sentir-nos
més aprop uns dels altres i que fa
mès fácil de retruc tota la tasca
educativa, creant una atmósfera
més agradable, càlida i humana .
Com més ens coneixem, com més
ens escoltam, com més gratitud
mútua tenim, millor
podem
ajudar-nos
en
els
diferents entrebancs que es
presenten al llarg del temps. El
bon ambient es contagia a tots
els nivells.
Hem de multiplicar esforços per
continuar establint vincles de
comunicació tant formals com
informals. L‛escola no ha de ser,
com a vegades pareix una escola
de papers, sinó de persones. Tots
ho agrairem.

CEIP ES MOLINAR-INFANT FELIP

CARRER LLUCMAJOR, 81
07006
EL MOLINAR. PALMA

www.ceipesmolinar.cat
email:
ceipesmolinar@gmail.com
Telf: 971276006
twitter: @ceipesmolinar

Pàgina 3

Però sí que hem tingut la voluntat de
dialogar perquè és important, hem de
xerrar per arribar a entendre‛ns, Ho vàrem
fer, el que passa és que els interessos són
molt diferents.
Què us han dit?
Que han de fer això per sobreviure, ells
acaben aquesta concessió l‛any 2017 i diuen
que si no fan unes obres determinades,
perdran la concessió i podrà entrar una
altra empresa que faci una cosa encara més
gran que la que ells diuen.
La nostra resposta va ser que el sentit
comú et diu que si amb aquest port, que ja
és gran, la gent del barri de Palma i els
polítics no estan d‛acord, com podria ser
que una altra empresa estrangera fes una
cosa més gran, l‛autorització, sempre l‛han
de donar els nostres polítics, el sentit
comú diu que és impossible, ells diuen que
el projecte que fan és un projecte de
mínims o sigui és el mínim que poden fer
per sobreviure, però nosaltres no estem
d‛acord amb això.
Heu avançat?
Hem avançat, jo crec que anem avançant
cada vegada més perquè es van aconseguint
més coses, això també serveix per motivar
a nosaltres mateixos a la nostra feina,
perquè no sé si us ha passat qualque
vegada, però evidentment tu de vegades
estàs fent unes feines i unes vegades et
surten bé i unes altres malament, quan et
surten malament et desmotives i quan et
surten bé, et motives idò nosaltres ara
estem molt motivats.
Ha canviat qualque cosa? Si, ha canviat
molt la visió de la gent del barri en quant el
projecte d‛ampliació, cada vegada hi ha més
gent que està en contra perquè s‛informen
realment del que es vol fer.
Si finalment tanquen el port o l‛amplien, què
faríeu? Bé nosaltres no volem que es tanqui
el port, nosaltres volem aquest port, que
ens agrada a tots, nosaltres sempre hem
dit, i li vàrem dir a la junta directiva del
port, que aquell club s‛havia de reformar,
primer perquè no s‛han fet les tasques de
manteniment que s‛havien de fer, i per tant
s‛ha deteriorat, però bé arribem al punt
que s‛ha de millorar, clar que si, però la
millora no significa fer un club nàutic de 15
camps de futbol, no és això, això no està
integrat al nostre barri, també hem de dir
que per exemple els pigots de 35 metres
dins la mar tenen 6 metres d‛alçada,
vosaltres penseu que aneu passejant amb
els papàs pel passeig i en lloc de veure la
Catedral o el Castell de Bellver i la mar,
veureu un mur de formigó de 6 metres
d‛alçada. I esperem evidentment que no es
faci, però no volem que es tanqui, volem que
continuí aquest port que tenim.
Penseu que l‛ampliació ajudarà al turisme?
No, tot el contrari cada vegada més, la
gent que passa a les taules a signar molts
són estrangers, perquè vosaltres sabeu que
en el Molinar hi ha molts de turistes. Quan
els informem del que volen fer, es posen les
mans en el cap, perquè diuen: això en el
meu país (països nòrdics i d‛altres) ports
petits mariners es conserven com un

atractiu turístic i aconseguim molt de
profit, fan un museu amb art de pesca
tradicional, amb barques tradicionals. Un
vaixell que dur el peix directament al
restaurant o sigui, cerquen opcions,
sortides econòmiques, el que fan és
conservar-los, el més fàcil avui en dia és
tenir un Port Adriano, un Port Portals, el
més difícil avui en dia és conservar una
cosa tan important com aquesta. Que, per
si no ho sabeu, que suposo que sí, és el club
més antic de Mallorca, té quasi 100 anys. El
2017 farà 100 anys.
Penseu que hi ha parts bones de l‛ampliació?
No, no li veiem cap com he dit abans.
Nosaltres pensem una cosa molt senzilla si
l'estructura de barri que tenim ens agrada
no només a nosaltres sinó als turistes i a
tota la gent de Mallorca, tota la gent què
ve de tots els llocs del món, és molt perillós
fer un canvi tan important perquè igual
podria ser que a partir d‛aquest canvi ja no
agradi i ja no vinguin tants de turistes ni
tant de visitants i som una illa que,
bàsicament s‛alimenta dels turistes i hem
de saber conservar les nostres coses, no
hem de destruir, perquè com he dit abans,
una vegada que has destruït una cosa ja no
pots tornar enrera, abans de fer això s‛ha
de pensar molt bé.
Si vosaltres fóssiu els propietaris del port
i no us quedés una altra opció que tancar-lo
o ampliar-lo, què faríeu?
Ho tancaria i faria l‛escaló de Rigo,
recuperaria la cala natural pels veïnats i
per la gent que visita el Molinar, però ho
torn a repetir que no volem que es tanqui,
volem aquest port.
Hi ha qualque cosa més que vulgueu dir?
Heu fet una entrevista molt completa,
simplement fer-vos una reflexió d‛un parell
d‛impactes que podria tenir aquest port i
que ens afectarien molt directament als
veïnats i a la gent quan xerrem d‛una obra
així, primer podem xerrar d'impactes
mediambientals, especialment en el medi
marí, hi ha estudis però ningú es capaç de
concretar exactament quina magnitud
podria tenir el fet que canviarien les
corrents marines això vol dir que, les
platges que coneixem ara, l‛arena que
nosaltres fem servir per banyar-nos cada
estiu aquí podrien canviar i desaparèixer,
això és una cosa que sempre passa quan es
fa una instal∙lació d‛aquest tipus, el que
passa és que ningú pot assegurar quina
repercussió pot tenir, evidentment, si
nosaltres fem un club que passam de 100
vaixells a 300 i busques de vaixells i passar
de 6 metros d'eslora, és a dir de la
llargària del vaixells, a 20 metres d'eslora;
tenim més vaixells més grans que tiren més
olis, més fems a l‛aigua, el qual contaminaria
les nostres aigües, la banda que està molt a
prop de s‛Areneta i la platja de s‛Areneta,
les bandes on nosaltres ens banyem, també
cal dir, que abans, el barri del Molinar tenia
una estructura molt característica, carrers
estrets, cases baixetes… aquest macroport
modificaria la fesomia, és a dir, la
fotografia del barri, duria molta més gent
en cotxe, i la mobilitat seria més

Notícies del barri

complicada i evidentment, nosaltres tenim
els carrers que tenim, si comencen a venir
cotxos amb barques, remolcs de 10 metros,
s‛hauria de projectar una benzinera dins el
club nàutic amb 60.000 litres de gasoil.
Com arribaran els camions de gasoil per als
nostres carrers? Igual hem de pensar que
tal vegada, després voldran fer una
ampliació dels carrers, i com es fa això si hi
ha cases? És un tema molt delicat, i el que
ens fa patir és que quan hi ha doblers pel
mig, hi ha moltes coses que no es pensen
que romprien la nostra tranquil∙litat del
barri. I això és molt important, no només
per nosaltres, també per a la gent que ve
aquí a caminar, a fer exercici, i la
tranquil∙litat d‛aquest passeig devora la mar
es perdria, perquè si anem pel passeig
marítim només tenim vaixells davant la mar,
aquesta és l‛única banda de la badia de
Palma lliure de vaixell, és un passeig
marítim autèntic.
Moltíssimes gràcies per haver vingut a la
nostra ràdio i creim que l'entrevista ens ha
ajudat molt a saber més coses sobre la
possible ampliació del port del Molinar. Us
desitgem molta de sort amb el port petit i
altres protestes

Podeu escoltar l´entrevista a:
radiomolinarblogspot.com

Pàgina 4

Notícies del barri

Els reis mags
arriben al
Molinar

néixer, perquè en l'antiguitat la gent
pagava amb béns. I com ells sabien que el
Nen Jesús havia nascut com a rei i com tot
rei, les coses que li anaven a regalar anaven
a ser or, encens i mirra.
Aquesta festa es celebra amb un tortell de
reis per berenar.
El dia 5 de gener de 2014 es va celebrar la
El dia 05/01/2014 els nins i nines del
cavalcada dels Reis Mags al Molinar. Va
Molinar esperaven les majestats els Reis
començar a les 20:00 h, però les carrosses
d‛Orient.
varen sortir a les 19:30 del col∙legi. El seu
Itxaso i Daniela 6èB 28/01/2014
recorregut va ser des
del col∙legi fins a
l‛església, pel costat
de la mar. Hi havia
diferents
carrosses:
una de bàsquet, una
altra
de
sirenes,
també hi havia una que
portava als Reis Mags i
la de l‛AMIPA que
portava als patges. Va
assistir molta gent.
Quan les carrosses
tiraven caramels tots
els nins i nines anaven
corrent
a
pels
caramels. En arribar a
l‛església els Reis Mags
varen xerrar sobre qui
s‛havia portat bé i s‛havia portat malament
En la història els Reis Mags varen regalar
or, encens i mirra al Nen Jesús quan va i després

tothom que volgués es feia fotos amb ells.
Quan ja varen acabar, els Reis varen pujar
al balcó de l‛església i varen tirar molts de
caramels.
Després d‛un dia molt divertit la gent se'n
va anar a ca seva, esperant que els Reis
Mags els duguessin els seus regals.
Nosaltres creiem que la cavalcada va ser
molt divertida, estava molt ben feta.I els
nins i nines molt ben disfressats però
podien haver tirat caramels de diferents
tipus. No va fer fred i s‛estava bastant bé.

Ca rre r d e Ll u cm a j or, 6 3
Te l . : 9 7 1 2 4 1 8 3 8
E s M ol i n ar

CARPINTERÍA DE ALUMINIO
ALUMINIO AND VIDRIOS

1 6 AÑOS AL SERVICIO DEL CLIENTE
CARRER DE LLUCMAJOR, 98.
TEL.: 971 491 41 4

Taller de poesia a
la biblioteca del
barri
A la biblioteca del Molinar fem
un taller de poesia.

Lourdes,

Sabina, Ainhoa, José Javier 6è A

El 17 de febrer de 2014 la classe de 6èA
varen anar al taller de poesia a la
biblioteca del Molinar. Quan vàrem arribar
allà ens esperava en Jaume que hi treballa
allà i una senyora que es diu Nati
encarregada de fer el taller.
Ens varen ensenyar les poesies d'alguns
poetes importants com en Pablo Neruda.
Na Nati va escollir uns alumnes, n‛Érika, en
Pau, n‛Ainhoa, na Sabina, na Zoe, na Lubna i
na Lourdes. A n‛Érika, en Pau i na Zoe els

va tocar fer una endevinalla, els varen
tapar els ulls amb un mocador i havien
d'endevinar que estaven tocant sense
veure-ho; a n‛Érika li varen donar una
carxofa, a en Pau una ceba, i a na Zoe una
bicicleta de metall petita.
Na Nati acompanyada d‛alguns alumnes,
varen llegir uns poemes de vaixells i un
altre de la mar. Més tard, va triar a na
Sabina, n‛Ainhoa, na Lourdes, na Lubna i en
Marc per llegir unes altres poesies.

En Pau, amb els ulls tapats, havia d'endevinar l'objecte

Pàgina 5

Concert de Nadal
Cantem a l'escola.

esperar més, perquè volien veure com
actuaven els seus fills i filles. Mentre
esperaven, els professors posaven unes
cançons.

Hi havia molta gent. Tot estava ple de
decoracions, alguns nins i nines petits
Cada Nadal cantem una cançó diferent.
havien vingut amb els seus pares i mares.
Feim una festa pels pares i els alumnes.
En Miquel Àngel Marín va presentar a tots:
a na Catalina la professora de música, a na
Conxi la presidenta de l‛Amipa i als
Sabina i Ainhoa 6èA
presentadors que eren en Pau, na Martina,
Aurora i Maria 6èB
na Zoe i n'Álvaro, aquests alumnes eren de
El dia 20 de desembre de 2013 es va sisè.
celebrar es concert de nadal al Molinar per Després de la celebració, na Conxi i altres
professores venien coques a 1€.
a les families.

Ho va organitzar na Catalina, professora
de música i na Conxi. Havíem fet aquesta
celebració perquè era el darrer dia de
l‛escola per a les vacances de Nadal i ens
volíem despatxar amb aquest concert. Els
pares estaven molt nirviosos i no podien

F E RRE T E RI A E S
M O LI N AR

Els nins varen cantar les següents cançons:
1er torn
3 anys: El nin
4 anys: Sonen les campanes de neu.
4 anys: Sonen les campanes.
5 anys: Bon nadal.

Celebram Sant Antoni amb un gran
fogueró.
Ainhoa Severa, Soraya Cruz,
Sergio Molina i Marc Negre 5èA
Gener 2014

La festa de Sant Antoni ha tingut molt
d‛èxit entre tots els nins i nines de la
escola des Molinar. Varem recaptar 300
euros pel viatge d'estudis entre els nins de
sisé i els nins de cinquè venent pá, carn i

Els de 1r varen cantar la cançó “El trineu”,
varen portar una camiseta blanca, texans,
una bufanda i un gorro vermell.
Els de 2n varen cantar la cançó “Sant
Josep fa bugada”, varen portar una
camiseta vermella, texans i una bufanda
vermella.
Els de 3r varen cantar “Sense tu (nadala)”
varen portar una camiseta blanca, uns
texans, una gorra i una bufanda.
Els de 4t varen cantar la cançó “Quan
arriba el nadal”, varen portar una camiseta
vermella, texans blaus i un gorro.
Els de 5è varen cantar la cançó “Avui és
nadal”, varen portar una camiseta vermella
i uns texans.
Els de 6è vàrem cantar la cançó “Ara és
nadal i estic content”, les nines varen dur
una camiseta vermella i els nins una
camiseta blanca, tots varen dur un gorro
del Pare Noël.
Vàrem cantar al menjador damunt d‛un
escenari. Els alumnes ajudàrem a preparar
el menjador portant decoració feta de casa
i els professors ho varen penjar.

Tots els alumnes de l‛escola varen estar
molt emocionats, varen haver d‛aprendre la
seva cançó i assatjar-la molt per cantar-la
als alumnes el dia 20 i també l‛endemà als
pares i mares. Com cada any ens ho
passàrem d‛allò més bé...
Aquesta notícia ha estat molt important
per a nosaltres perquè els nins i nines
varen cantar molt bé, els professors i les
professores ho varen organitzar tot a la
perfecció i els pares i les mares els va
agradar moltíssim, aplaudien molt, quan els
alumnes acabaven de cantar. La música era
molt bonica i molt entretinguda. Esperem
que us hagi agradat molt.

El menjador estava ple fins a la bandera !!

Copia de llaves, droguería...
Carrer de Llucmajor, 75.
Tel.: 971 900400

La festa de
Sant Antoni

Notícies de l´escola

begudes. Tots els alumnes mos varem
passar molt bé a sa fogata al pati dels
grans amb una aparició de Sant Antoni i el
dimoni que es varen barellar i perseguir.
Segurament tots els alumnes i pares varen
tornar a la seva casa molt plens i cansats,
però és normal, després d‛aquest banquet
tothom tornaria cansat i ple.

Pàgina 6

Coca‐Cola fa un 40è aniversari del
ERO
GOB.

Palma Coca-Cola ha fet un ERO, que
afectarà a 1.200 treballadors. Tancaran 4
embotelladores a tota Espanya.
Martina i Mabel 18-02-2014

Palma Coca-Cola ha proposat un ERO
(Expedient de Regulació d‛Ofici) que
afectarà 1.200 treballadors, a més, es
planteja tancar les plantes de Palma,
Astúries, Alacant i Madrid. Es vol tancar
l‛embotelladora de Cobega a Palma.
Després
dels
tancaments
anunciats
l'embotellador únic de Coca-Cola es
quedarà amb plantes productives a La
Corunya, Bilbao, Barcelona, Màlaga, Sevilla,
Santa Cruz de Tenerife i València. Des del
dia 22 de gener de 2014, a Palma es varen
començar a fer vagues fins que els
treballadors de Palma Coca-Cola, amb el
85% dels vots a favor, varen convocar una
vaga indefinida a partir del dia 10 de
febrer per evitar el tancament de
l‛embotelladora de Cobega. Aquesta vaga
està convocada només pels treballadors de
Palma. L‛ERO que planteja l'empresa,
afecta directament a 90 empleats a les
illes i de manera indirecta a 200. Dia 21 de
febrer al matí, es va fer una protesta amb
una caravana pel centre de la capital de les
Illes Balears, i ha estat seguida per la gran
majoria dels 150 treballadors. Dia
18/02/2014 Coca-Cola va fer una reunió de
negociació amb els representants dels
treballadors que ofereix salvar el
tancament dels magatzems, però el
tancament de l‛embotelladora segueix
endavant.
Nosaltres pensam que ha estat un error el
tancament de les embotelladores perquè
moltíssima gent és quedarà sense treball i
moltes famílies es veuran perjudicades, i
només restabliran a 600 persones de
1.200.

El GOB (Grup d‛ornitologia Balear),
compleix el seu 40è aniversari protegint i
estudiant el medi ambient.
Pau Ortiz i Jonatan Suárez 6è A

El GOB és un grup ecologista molt
important ja que estudia i protegeix les
aus i a més impedeix l'eliminació dels
espais naturals més emblemàtics de
Mallorca. Aquest grup es va crear el 1973.
La transformació d‛'agrupació ornitològica
a entitat ecologista va ser una evolució
ràpida i natural, davant el procés accelerat
de destrucció del medi i l'amenaça a alguns
dels espais naturals més emblemàtics de
Mallorca. Al cap de pocs anys, el Grup
Balear d'Ornitologia i Defensa de la
Natura s'estenia a les altres illes.
Quaranta anys després, el GOB és un grup
referent en ornitologia, gestor de la
primera finca adquirida per subscripció
popular (La Trapa) i exemple de custòdia
del territori, paradigma en matèria
d'educació ambiental, protecció d'espècies
i hàbitats, espais naturals, protecció del
territori i dels recursos naturals.
L'entitat ha agraït la tasca incansable dels
voluntaris,
professionals,
socis,
simpatitzants, col∙laboradors, donants i
mitjans de comunicació en aquestes quatre
dècades.
El grup ecologista GOB va celebrar al
Teatre Mar el 40è aniversari de la seva
creació. La directora del GOB es diu Mika
Noguera i diu que "han estat 40 anys plens
d'història, de batalles guanyades i
perdudes, però sobretot d'esforç de
persones que amb la seva il∙lusió, suport i
dedicació desinteressada han jugat un pes
important en els esdeveniments que han
condicionat el medi natural de les Illes al
llarg de quatre dècades”

Varem fer una entrevista a la portaveu del
GOB, na Margalida Ramis, Llicenciada en
física, portaveu de l'àrea de campanyes de
territori i recursos del GOB des de 2007.

1. Quin any vas començar a col∙laborar amb
el GOB? Quina va ser la teva motivació?
- Això va ser pel 2007, perquè tenia
companys que hi col∙laboraven amb el GOB,
bàsicament de voluntaris, gent que ens

Notícies locals

donava un poquet del seu temps per a
donar-nos una mà, i jo vaig entrar per
temes
d‛energia.
M‛interesaven
les
energies renovables, em preocupava el
nostre sistema energètic i donava una mà
al GOB, però ara que pens, i si vos deim la
veritat va ser des del 2001.
2. Treballar al GOB va ser el teu primer
ofici?
- No, va ser el quart, vaig acabar la carrera
de física i vaig estar un any fent de
professora, i més tard em varen donar un
treball a Menorca que precisament era
d‛energia. Després vaig anar a Mallorca a
fer el mateix ofici que a Menorca, Després
vaig estar a una consultora ambiental i per
últim vaig entrar al GOB, fins ara.
3. Feies les mateixes tasques que ara?
-Sí, quan vaig entrar ja em varen
contractar per fer de portaveu de les
àrees de campanyes de territori i això vol
dir, tot el que fa referència a l‛urbanisme i
a recursos naturals.
4. Què és el que més t‛agrada de treballar
al GOB?
- Fer feines amb voluntaris, perquè sense
ells això no funcionaria,i aquesta és la part
més bonica i sense aquestes persones, el
GOB no seria igual.
5. Actualment, quantes persones hi
treballen activament?
- Actualment, 7 treballadors.
6. A les oficines del GOB, com us repartiu
les feines?
- Tots fan una mica de tot, hi ha gent de
campanyes com en Toni Muñoz, jo faig de
portaveu i cerc contactes amb empreses,
però després el dia a dia es reparteixen
molt les feines.
7. Com va passar el GOB de ser una
associació que estudiava les aus, a
protegir-les i salvar espais naturals de
Mallorca?
- Quan varen començar, tot eren persones
que els encantaven les aus, però varen
veure que quan va arribar el turisme varen
començar a construir, sobretot en els
espais litorals. Començaven a amenaçar els
espais allà on vivien les aus que ells
observaven, i s‛havien de dedicar també, a
protegir les aus a més d‛observar-les.
8. Com era Mallorca fa molts anys? I com
és ara?
- Mallorca tenia el litoral molt conservat i
ara l‛interior s‛ha vist envaït per molts
habitatges i això és el que el GOB fa,
intentar protegir-ho però encara falta
molt per a conservar.
9. Durant els vostres 40 anys d‛existència,
quins són els fets més importants?
- Quan vàrem salvar Sa Dragonera; un grup
de joves va anar a habitar Sa Dragonera
evitant que arribessin les grues i ho varen
aconseguir i aquest és un moment a
destacar.
10. Com vàreu celebrar el vostre 40
aniversari?
- Doncs, l‛hauríem d‛haver celebrat un
poquet més. L‛any passat, a final d‛any pel
desembre, vàrem fer un acte en el que
convidàrem els fundadors del GOB,
aquests ornitòlegs que ja són grandets

Pàgina 7
que tenen uns quants d‛anys. Pensau que ja
fa 40 anys, ens varen explicar com havia
estat aquest inici del GOB, va ser un inici
molt important i és molt bonica aquesta
part, i ara encara, ens donen una mà i
encara que siguin grans ens han ajudat a
treure aquesta feina endavant. A més, ens
varen fer un regal, a la platja d‛Es Trenc
havia apartaments il∙legals i els varen
demolir, va ser un gran regal.
11. Sobre el problema la prospecció
submarina de petroli, ens podeu informar
més sobre el tema?
- El tema es que hi ha uns senyors que
tenen molt de poder que volen veure si en
el Mediterrani hi ha petroli i per veure-ho
han de fer una campanya sísmica, llancen
ones electromagnètiques als fons de la mar,
ones sísmiques són com un cop molt fort de
renou en els fons de la mar que els permet
veure que hi ha davall ses capes
geològiques del subsol marí.
12. Al Molinar faran una entrada a
l‛autopista, què opineu d‛això?
-Aquesta entrada a l‛autopista és una
entrada molt polèmica perquè sembla ser
que fa anys la barriada del Molinar
demanava
poder
entra-hi
millor
a
l‛autopista, i no haver d‛entrar des de la
ciutat però això podia afectar a la darrera
àrea rural que té activitat primària, teniu
tractors, teniu la feina al camp i això és un
valor a conservar perquè cada vegada tenim
manco i sobretot, que cada vegada més, Es
Molinar s‛està convertit més urbà, amb més
cotxes i cases.
13. A qui afecta les obres de les
Fontanelles? Per què?
- Ens afecta a tots, als que són de ciutats i
als que no ho són, perquè bàsicament
aquest projecte acabarà amb la darrera
zona humida de Palma. Una zona humida és
un espai on hi ha una biodiversitat
espectacular, sobretot d‛ocells i de plantes
que es donen en un espai amb una humitat
molt elevada, qualsevol obra que es faci
damunt les Fontanelles, comprometrà
aquestes condicions i per tant afectarà a la
vida que ara es dona. Molta gent desconeix
la riquesa ambiental que té una zona
humida, però es cert que és la darrera que
hi queda a la Platja de Palma i si ens la
carreguem per fer-hi un centre comercial
quan ja n‛hi ha tants, tampoc no té gaire
sentit. Les obres ja han començat, però la
plataforma que lluita per evitar aquestes
obres, no ha aturat de fer feina, perquè
creiem que encara es pot salvar i per això
continua la lluita, per preservar i per donar
a conèixer els valors d‛aquesta zona i el que
perdríem si realment això s‛acaba
enterrant per un centre comercial.
14. Trobeu que el Govern fa prou per
protegir la natura?
- No, ens agradaria veure que fan molt més.
De fet en aquesta legislatura no estam
massa contents perquè encara que en el
discurs diuen que si, que protegeixen la
natura i el medi ambient, en realitat fan
lleis que compromet el futur d‛aquells
espais naturals que ens queden, han fet
unes polítiques molt dures de retallar

Notícies locals
recursos per conservar espais naturals ja
protegits i per una altra banda lleven
restriccions per poder seguir construint en
els espais que encara queden per construir
que encara n‛hi ha, aleshores, amb això no
fan cap gran favor a la natura, ni la posen
en valor ni la tenen com a prioritat i això fa
mal i ens sap greu el que fan els polítics.
15. És molt important el suport de la
població, què podem fer la ciutadania per
ajudar-vos? I des de les escoles?
-Conèixer el GOB, conèixer des de les
escoles quina és la nostra funció, i per això
estam avui aquí, la societat té molt de
suport, alguns ho fan pagant una quota
econòmica que sosté les activitats del GOB
i és molt important perquè d‛aquesta
manera tenim independència i no estem
reeixits per ningú, la població ens legitima
les nostres activitats fent-nos suport.
16. Aquí al Molinar, volen fer una ampliació
del port. Què en pensau?
- Bé, pensam que és una ampliació que no
necessita Es Molinar, perquè precisament
és molt grossa pel que és el barri del
Molinar i perquè comprometria com es viu
aquí, la capgiraria. Es club marítim d‛Es
Molinar té barquetes de pescadors amb
una tradició que va néixer arran de la pesca
i per tant, té una activitat molt important i
sostenible, també el port va adreçat als
al∙lots per conèixer la mar i aprendre com
es navega. Per tant, un projecte que
planteja dur gran vaixells de gent molt rica
i venguin a ocupar aquest espai, requeriria
que el barri s‛adaptés a aquestes
dimensions, i nosaltres no volem que el
Molinar canviï i perdi la seva manera de
viure i la seva singularitat, s‛ha d‛aprendre
a valorar, i el port del Molinar té molt de
valor.

Una nova ràdio:
Ona Mediterrània
Neix una nova ràdio en català a Mallorca
Ana, José Joaquín i Paula 6èA 21/1/2014

Ona Mediterrània és una ràdio que neix el
7 de gener de 2014 amb l'objectiu d'omplir
el buit radiofònic en català a les Illes
Balears després dels tancaments de Som
Ràdio (2003) i Ona Mallorca (2012). A
Mallorca es pot escoltar al 98.0 de l'FM i
per internet. L'actual director de la
cadena és Tomeu Martí i Florit.
Na Glòria Franquet és una de les seves
locutores, va néixer el 6 de març de 1979.
Va estudiar al col∙legi Lluís Vives. Té el
títol de monitor de temps lliure. Té un
programa propi a Ona Mediterrània que es
diu l‛Ou Blau, fa una activitat extraescolar
de “ràdio a l'aula” a quatre escoles: Àgora
Portals, Mata de Jonc, Lluís Vives i Aula
Balear.
Ens varem posar en contacte amb na
Marina Caubet, directora de l'informatiu
del migdia, qui ens va contestar molt
ràpidament i ens facilità contactar amb na
Glòria Franquet. Una vegada vàrem
contactar amb na Glòria, es va mostrar
entusiasmada amb la idea ja que ella fa un
programa infantil a la ràdio, “l‛ou blau”.
Va acceptar tot d‛una venir a la nostra
ràdio per a fer-li una petita entrevista.
Què és el que més t‛agrada de treballar
amb nens?
Doncs que sou una caixa de sorpreses, que
sou espontanis, que m‛agrada escoltar-vos
totes les opinions que teniu de tot allò que
passa, m‛agrada escoltar-vos i que
m'expliqueu coses. Això és el que més
m‛agrada dels nins.
Sabem que has presentat el programa
‛L‛aguait‛, et va agradar l'experiència?
Mirau l‛aguait era un programa d‛ecologia
de medi ambient, però això era televisió no
ràdio, la televisió fou una experiència molt
xula, ja que cada dia anàvem per la
muntanya, per la mar o per exteriors
sempre estava pel món gravant o sigui que
això està molt bé, també és molt agradable
estar cada dia a un lloc diferent,

Pàgina 8

és molt xulo.
També sabem que col∙labores en la revista
Namaste, des de quan ho fas?
Sí, a la revista Namaste, n‛Albert Fraile, és
amic meu, és periodista i bé, de tant en
tant, em demana que li faci algun escrit o
qualque article d‛opinió, o d‛alguna cosa que
he viscut… però és molt de tant en tant.
Col∙laborar m‛agrada.
- L‛ou blau, és el teu primer programa de
ràdio?
No, no es el meu primer programa de ràdio,
però si és el meu primer programa de ràdio
que dirigeix, és a dir, que jo estic allà
presentant, dic com s‛han de fer les coses i
tot això, abans havia estat en altres com a
col∙laboradora, com per exemple a un
programa magazine, l‛ou blau l‛he creat jo i
és el meu programa.
- Tens alguna anècdota que t‛hagi passat en
qualque programa de ràdio?
Sí, no es fàcil entrevistar a la gent, a
vegades et trobes a gent un poc seriosa, i
no saps per què; una vegada vaig
entrevistar a un home que era fotògraf i
duia un bigoti molt gran, i jo, al principi de
l‛entrevista em volia fer la simpàtica o no
sé, i vaig començar l‛entrevista dient ”Això
era un home que es deia tal i aquest home
sempre va lligat a un bigoti” I aquell home
es va posar vermell i es va enfadar, però al
final ens vàrem fer amics. Però va costar.
Fas el programa tu tota sola o amb ajuda?
Tota soleta però amb ajuda evidentment, el
programa de L‛Ou Blau el faig amb els nens
que venen, amb el nins que jo convid cada
dissabte que solen ser 4 perquè tenim 5
micros un per a mi i quatre pels nens i
després hi ha un altre nin o dos que si els
agrada la part tècnica, es van al darrera
amb els tècnics així que sola no estic mai.
- Com vàreu tenir la idea de fer l‛activitat
de “ràdio a l‛aula”?
L‛activitat de ”ràdio a l‛aula” és un poquet
com el que fa en Tomeu amb vosaltres, és
pensar que vosaltres vos pot anar molt bé
poder parlar davant un micro, poder parlar
davant la gent, saber expressar les vostres
idees, ordenar un poc el que hem de dir,
com vosaltres, ara na Paula diu això, ara en
José això altre, ara n‛Ana això... Idò això
és l‛interessant
- Quan és va començar a fer aquesta
activitat?
Per setembre ràdio a l‛aula i el programa de
l‛ou blau l‛hem començat ara per gener,
després de festes de Nadal.
- Tota l'activitat de “ràdio a l‛aula” és en
català o en altres llengües?
Depèn de l‛escola on vagi, vaig a escoles
que parlen català, castellà, anglès i n‛hi ha
d‛altres que només parlen català.

- De què parlau?
A ràdio a l‛aula de moltíssimes coses,
sobretot d‛allò que passa a la comunitat
escolar, per exemple com vosaltres, que
parleu un poc del que feis al diari tot allò
que ha passat en tres mesos, llavors
xerram d‛això. Però en el programa de L‛Ou
Blau parlam d'actualitat, de llibres, de
música… I fins i tot hi ha una mini secció de
lletrejar paraules.
- Quina programació té?
A L‛Ou Blau, com que cada dissabte venen
nens de diferents escoles, per exemple els
primers minuts parlam d'actualitat. Mira
l‛altre dia parlàvem de que l‛Infanta
Cristina venia a declarar aquí a Mallorca i la
famosa rampa fins i tot hi havia una nens
que deia “Jo no m'entero gaire però la
meva padrina diu que aquesta Princesa ha
robat ” També l‛altre dia parlaven que a
Eivissa volen fer aquells forats per cercar
petroli. Mira quina programació tenim,
actualitat, també parlem de llibres,
elegeixen un tema musical i diuen perquè ho
han escollit. I després lletrejam paraules.
- Qui és el director?
Jo mateixa per primera vegada soc
directora del que m‛agrada fer.
- A qui va dirigida?
El programa de L‛Ou Blau va dirigit als nins,
però evidentment el nins i nines
arrosseguen a els pares, mares, oncle, avis,
amics….
Els treballadors fan feina gratis o cobren?
Mirau
en
aquests
moments
Ona
Mediterrània ha decidit que tots el
treballadors que estem fent feina no
cobren ni un duro. Vosaltres vos agradaria
fer feina sense cobrar? No gaire, no? Però
si creis en un projecte o en alguna cosa
molt convençuts, vos seria igual el doblers,
idò això és el que ens passa, ara per ara no
treballam pels doblers sinó perquè ens
agrada.
-Quants de programes duis? Pensau que
serà un programa que durarà molt?
Sí, estic seguríssima, perquè té molt d'éxit
i no us ho podeu imaginar quants de nins i
pares ja han respost, duim un mes i un
poquet més, duim 5 programes i estam
molt contents perquè després tots aquests
programes es pengen a internet, i sabeu
que hi ha números de descàrrega? Per
exemple s'han descarregat tantes vegades.
Doncs el programa L‛Ou Blau de tota la
programació d‛Ona Mediterrània és el
segon programa més descarregat. Podem
estar ben contents.
- Com anau d‛audiència?
Jo crec que bastant bé, per això que vos
dic que s‛ha descarregat moltes vegades i
el que dèiem abans, que si et poses davant

Notícies locals

d‛un micro i els teus pares, el teu germà
saben que estàs a la ràdio, tot això és
audiència.
Si voleu escoltar un bon programa de ràdio
amb la Gloria Franquet, ja sabeu que podeu
trobar-la a l‛ou Blau cada dissabte de 12 a
13h al 98.0 FM.
Podeu escoltar l‛entrevista a:
http://radiomolinar.blogspot.com.es/

Pàgina 9

Notícies nacionals

Imputació de la
Infanta Cristina

La Infanta Cristina va respondre al jutge al 50% i que forma part de l'entramat
José Castro, en la seva compareixença com Nóos.
imputada amb un total de 579 evasives.
Les frases més destacades de la Infanta
davant el Jutge Castro varen ser: 412 'no
sé', 82 'no ho recordo', 58 'ho desconec' i
El jutge Castro imputa a la Infanta per
7 'no em consta'. Les preguntes varen ser
blanqueig de doblers.
sobre el seu paper al capdavant de la
societat de la qual és copropietària al
Ana, Juan, J.Joaquin i Paula 6éA
costat del seu marit, Iñaki Urdangarin, tal
17/1/2014
com consta a la seva declaració. No obstant
això, en les seves sis hores de declaració
Cristina de Borbó i Grècia (Madrid, 1965) va haver-hi moments en els quals va entrar
és la tercera filla dels reis d'Espanya, a contestar amb més profunditat.
Infanta
d'Espanya,
amb
tractament
d'altesa reial. Des de 1997 és duquessa de El fiscal Horrach, en un principi, es va
Palma de Mallorca. Casada amb l'exjugador negar a imputar a la infanta però en canvi
d'handbol Iñaki Urdangarin, amb el qual ha el Jutge Castro sí ho va voler fer. Per això,
tingut quatre fills, ocupa el setè lloc en la i davant de tots els comentaris que ha
línia de successió a la Corona. La imputació suscitat aquest fet, el jutge consideraria
del seu marit en el cas Nóos ha posat al "atípic" que el fiscal anticorrupció Pedro
matrimoni Urdangarin-Borbó i a la Casa Horrach hagués participat en el disseny de
Reial a la picota.
l'estratègia de defensa de la infanta
El jutge José Castro va fer declarar a la
infanta Cristina el 8 de febrer a les 10:00
del matí. Va arribar a les 9.46h
acompanyada pel seu advocat, Miguel Roca i
va abandonar el jutjat sobre les 18.10h. Els
advocats de Cristina de Borbó varen
decidir que "l'opció més intel∙ligent" era no
recórrer l'acte d'imputació i comparèixer
com més aviat millor davant el magistrat,
així com traslladar a la Casa del Rei la
conveniència d'assistir al procés en silenci i
evitar tot pronunciament per no "sulfurar"
l'opinió pública.

Mort de Mandela
L‛home que va lluitar contra la injustícia
racial ha mort.
Nico Romero i Lubna Amar 6è A 23-1-2014

Mandela va néixer a Sud-Àfrica el dia 18
de juliol del 1918 i va morir el 5 de
desembre del 2013. Des del seu naixement
a Qunu, va ser instruït per ser cap de la
tribu "Tembu", primer pel seu pare i més
tard pel seu oncle. Amb un matrimoni ja
concertat i un futur com a "Rei", Mandela
va fugir. Se'n va anar a Johannesburg per
estudiar Dret, i va sobreviure treballant
com a guarda de seguretat. A la
Universitat de Fort Hare va iniciar la
batalla que marcaria la seva vida i la de
tants altres: la lluita contra l'opressió de la
població negra de Sud-àfrica.
Va ser un polític que va liderar els
moviments contra l‛apartheid. L‛apartheid
va ser una dictadura establida el 1948 que
dividia la població en grups racials: blancs i
negres, millorava la qualitat de vida dels
blancs, i els negres patien just el contrari.
També hi havia zones residencials
sagrades, que per culpa de l‛apartheid, la
gent que vivia allà va ser desposseït
d‛aquella ciutadania i es varen enviar a 10
comunitats autònomes diferents.

Cristina, imputada en el 'cas Nóos', com diu
la revista 'Interviú'. Horrach ha negat ser
autor de l'informe que difon la revista.
De moment, el jutge Castro manté la
imputació de la infanta Cristina, després de
la seva declaració del 8 de febrer. Al
magistrat no el van convèncer les
explicacions de la filla del Rei que va
respondre amb evasives. Tampoc va quedar
satisfet amb les explicacions dels
inspectors d'Hisenda que van exonerar la
infanta de les responsabilitats dels
delictes fiscals comesos per Aizoon, la
societat que comparteix amb el seu marit

Nelson Mandela es va fer un líder de l‛antiapartheid, per això i perquè els blancs es
creien que anava contra ells, el varen enviar
a la presó 27 anys. Va sortir de la presó i
va seguir lluitant pels drets. Després,
d'una llarga lluita va presidir el 1994 el
primer govern que posava fi al règim
racista i va guanyar el premi Nobel de la
Pau. Mandela es va retirar de la vida
pública el 2004. També és conegut per les
seves frases glorioses com per exemple:
-Els doblers no fan l‛èxit, la llibertat ho
farà.
-La millor glòria en la vida no consisteix en
caure, si no en cada vegada que hem caigut
i ens hem aixecat.
Amb 95 anys, es va dormir i no es va
despertar, havia mort després d'un
prolongat procés degeneratiu, que el va
mantenir hospitalitzat des del passat mes
de juny. Mandela va contraure una infecció
pulmonar durant els anys que va estar
empresonat a Robben Island, que va
condicionar la seva salut durant la resta de
la seva vida. Mandela va ser enterrat,
després d'un breu sermó, al costat de la
tomba del bisbe Siwa. Després de conèixer
la seva mort, centenars de sud-africans
varen acudir fins a la residència de
Mandela a Houghton.

Notícies internacionals

Articles d´investigació

Pàgina 10

El canvi climàtic

més cap a la feina, s'estalviarien 2.700.000
litres de combustible i s‛expulsarien a
l'atmosfera gairebé sis milions menys de
quilos de gasos d'efecte hivernacle cada
dia.
Aquí us deixem amb unes pàgines web que
parlen del canvi climàtic i de l'efecte
hivernacle:

A la Terra hi ha un efecte hivernacle i
canvis climàtics causats per la natura i les
activitats dels éssers humans.
Jorge i Alexis 6èB 20/2/2014

El canvi climàtic és una modificació del
clima causada per l‛augment de les
emissions antròpiques de gasos amb efecte
hivernacle. A la Terra es produeixen
diversos canvis i sobre tot els paràmetres
climàtics:
temperatura,
precipitacions,
vents, nuvolositat… Aquests canvis són
deguts a causes naturals i en els últims
segles, també a l‛impacte causat per les
activitats humanes. Un dels factors
naturals més importants és la latitud, que
condiciona la insolació que rep un punt de la
superfície terrestre.
El principal gas que causa el canvi climàtic
és el vapor d‛aigua, però darrerament han
augmentat gasos com el diòxid de carboni,
emès per la crema de combustibles fòssils,
com el petroli, el carbó o el gas natural.
La gran contaminació de gasos a
l‛atmosfera està creant una capa que
impedeix que el calor s‛escapi un cop ha
rebotat a la terra. Això causa un
escalfament del planeta que provoca
l‛efecte hivernacle.
L‛efecte hivernacle és un fenomen natural

The interactive
groups in English
3r A

http://www.xtec.cat/iesolivera/webalum/a
lumnes/
http://www.slideshare.net/immav/el-canviclimtic
que permet que la Terra tingui una http://www.ersilia.org/canvi_climatic/que_
es_el_canvi_climatic.ht
temperatura idònia per a la vida.
A l‛atmosfera hi ha una sèrie de gasos, com http://www.arbolesymedioambiente.es/50.
el CO2 el vapor d‛aigua principalment, que html
absorbeixen i retenen la radiació solar.
La temperatura de la Terra és perfecta
per a la vida. Ni massa freda, com a Mart,
ni massa calenta com a Venus. Gràcies a
aquestes condicions la vida s'estén per tot
el nostre planeta.
En els últims 40 anys s‛ha comprovat que la
temperatura mitjana del planeta ha
augmentat 0,6ºC i la comunitat científica
s‛ha mobilitzat per esbrinar-ne les causes
Per no contaminar la salut del nostre
planeta podem fer moltes coses com:
Estalviar aigua, estalviar llum…
També si tots els espanyols reciclassin el
paper dels diaris de diumenge, se salvarien
500.000 arbres cada setmana. Si en cada
cotxe d'aquest país viatgés un passatger

English corner

Learning project
Dolphins

Megalodon
4t A

This year we do interactive groups in
English.
We divide the class in small groups and we
play games ( actions), we learn the verb to
be, the parts of the face, making
sentences, etc. We like a lot interactive
groups in English!!

4t B

1. Dolphins can stay under water up to 1
hour.
2. Dolphins communicate using sound,
whistles and corporal contact.
3. Dolphins length averages 1,2 to 9,5
meters.
4. Dolphins weight averages 40k to 11
tones.
5. They can dive to a depth of 152 meters.
6.They have a small hole just behind the
eye.
7. They eat a variety of fish and squids.
8.They extract the water from their prey.

It existed during the Cenozoic period.
Speed when swimmig 40 kilometers per
hour
It´s got 273 teeth
It ate 900-1150 Kilos every day
Lenght from 16 up to 20 meters.
They rite their prey
It could live up to 100 years

Treballs d´aula

Pàgina 11

Fem maquetes
dels aparells del
cos humà

dimecres 15 i els nins de 6èA el dimarts 14.
6è B les treballem els dimecres i 6èA les
treballen els dimarts. Fem les maquetes
amb material reutilitzat com: fil, cartró,
esponges, canyetes…

Tots els nins i nines de 6è fem unes
maquetes dels aparells del cos humà.
Álvaro, Laura i Bruce 6èB
12/2/14

Els alumnes de 6è de l‛escola hem dissenyat
unes maquetes. La idea va sorgir perque
ara, a medi treballarem tres o quatre
temes dels aparells del cos i vàrem pensar
que podríem elaborar unes maquetes a
l‛àrea de plàstica amb la finalitat de
Quan estiguin acabades farem una
conèixer millor el funcionament dels òrgans
exposició (una exposició és quan expliquem
dels aparells del cos humà.
una feina que hem fet a classe per grups).
Els nins de 6è B les vàrem començar el

Receptes màgiques
4tB

Poció per fer‐se fort

Recepta per convertir∙se en un
troll

Els grups són de 5 o 6 persones i les
treballem durant el temps de plàstica o
medi.
Els de 6è A les fan durant 1 hora setmanal
i els de 6è B 2 hores cada 2 setmanes.
Fem els aparells: circulatori, digestiu,
respiratori i l‛excretor.
Mirem imatges per l‛ordinador i les
copiem a mà en un full gegant, les coses
més importants les fem amb relleu (els
relleus els fem sempre que es pugui amb
material reciclat)

Si voleu aprendre a fer maquetes podeu
visitar aquest enllaç.
http://comohacermaquetas.blogspot.com.es/20
13/06/como-hacer-maqueta-sistemadigestivo.html

Esperem que us agradi tant com a
nosaltres fer les maquetes.

Les escoles del
món 1rB

ELABORACIÓ
Primer agafam una olla plena d'aigua de la
mar i la deixam bullir una hora. Agafam 3
mosques vives i els tallam les ales. A la rata
morta, li has de llevar
la pell, triturar-la i deixar-la reposar.
Agafam un tros de pell de balena i el tallam
a quadradets. La llengua de granota ha de
tenir grans i als caragols sense closca els
hem de tallar els ulls. Ho mesclam tot ben
mesclat i ja està.

A 1rB aquest trimestre hem triat estudiar
Com
són
les
escoles
del
món?
Moreysi Santana 4tB
Però clar, primer hem de saber com és el
món,
els
països,
les
banderes..
INGREDIENTS
Hem començat a estudiar les escoles del
Bava de caragol.
Japó. I hem averiguat moltes coses.
Ulls de mussol.
- Al Japó van vestis amb uniforme
Pixum de bou.
- Al Japó no tenen pati, però l´esplai el fan
Vuit pels de moix.
a
les
aules
o
als
passadisos
Intestí de serp.
- Al Japó els alumnes fan net les aules
Tres potes d´escarabat.
- Quan arriben a l´escola es posen unes
sabates
que
es
diuen
xineles
ELABORACIÓ
- Abans també anàven els dissabtes a fer
Fregam la bava de caragol per tot el nostre classe
cos.
Posam els ulls de mussol durant tres dies
en remull dins el pixum de bou, i ens ho
bevem.
Els vuit pels de moix ens els posam a les
aixelles.
L´intestí de serp ens el menjam.
I les tres potes d´escarabat les ficam dins
el nas.

ADVERTENCIA
Si t'ho beus molt ràpid pot ser que agafis
el xarampió!!!

ADVERTÈNCIA
Aquesta recepta és per a majors de deu
anys.

Núria Nasrad 4tB

INGREDIENTS
Una olla plena d'aigua salada de mar.
Tres mosques vives.
Una rata morta.
Pell de balena.
Una llengua de granota.
Uns caragols sense closca.

DOSIFICACIÓ
DOSIFICACIÓ
Espera 1 hora a que s'encalentesqui, Hem d´estar amb els vuit pels de moix i
després agafa una cullera gran i ves amb les tres potes d´escarabat quatre nits
bevent, te farà efecte tot d'una i durarà i quan despertem serem un trol.
tota la vida.

ES BON BROU

Cafetería, churrería, bar de
tapes...
Davant l'escola del Molinar
Tel.: 971 91 7001

Pàgina 12

Escrivim invitacions
4tA

Treballs d´aula

Cristiano Ronaldo
pilota d’or
Marc, Jose C. i Ramon 6èB 28-1-14

Cristiano Ronaldo va guanyar la seva
segona pilota d‛or.

Vinyeta gràfica

En Ronaldo va començar a jugar al club
Adorinha, on feia feina el seu pare. Quan
va complir els 10 anys el C.D. Nacional el va
fitxar. En 2001 va realitzar una prova per
jugar a Sporting de Lisboa, finalment va
deixar el Nacional i es va incorporar a
l‛Sporting de Portugal.
Va debutar en el primer equip l‛octubre de
2001 quan sols tenia 17 anys. L‛estiu del
2003 l‛Sporting de Lisboa va jugar un
amistós amb el Manchester United, en
aquell partit va destacar en Cristiano que
va sorprendre l‛entrenador del Manchester
United. L‛entrenador va aconseguir el seu
traspàs.
Al Manchester United va aconseguir una
gran forma física. El 2008 va guanyar la
seva primera pilota d‛or, el 2009 el
Manchester United va acceptar l‛oferta
del Madrid de 93 milions d‛euros. El 6 de
juliol va ser presentat al Madrid davant
80.000 persones.
En el Madrid ha aconseguit el seu millor
nivell. Aquest 2014 ha guanyat la seva
segona pilota d‛or a Sant Petersburgo. Va
ser una votació molt igualada.
La temporada 2012/2013 va ficar 64 gols.
En la seva carrera ha guanyat:
Amb l‛esporting de Lisboa: 1 lliga
Portuguesa (2002)
Amb el Manchester United: 1 FA cup, 2
Copes de lliga anglesa 2005/6 i 2008/9,
Premier league 2006/7, 2007/8 i 2008/9,
Community Shield 2007/8, 2008/9,
Champions League 2007/8 i campionats del
món de clubs 2008/9
Amb el Madrid: Lliga BBVA 2011/12, copa
del Rei 2010/11 i una Super Copa d‛Espanya
el 2012/13.
El seu palmarés individual és: 3 Pilotes de
plata, 2n millor jugador, jugador de l‛any, 2
Pilotes d‛or, Player of the year, Premi
FIFA Puskas, trofeu pichichi.

Telf.: 663 031 255 / 971 1 01 971
Ctra Llucmajor, 48b. El Molinar
fruteriamasfresco@hotmail.com

Telf. 971 2401 21 Fax. 971 246 540
Carrer Llucmajor, 63 - 65
Palma de Mallorca - El Molinar

Creim que en Cristiano s‛ha merescut
aquesta pilota d‛or aquest any 2013 pels
seus gols i la seva aportació amb el Madrid
i la selecció portuguesa que s‛ha classificat
pel proper mundial gràcies a ell.

Pàgina 13

IES Antoni
Maura, el vostre
futur institut?
Claudia Negre i Andrea Haro 2n ESO A-B
04-03-2014

Després de quasi dos anys unes alumnes del
Molinar encara no han oblidat l'escola. Així
que vos han fet un article perquè sapigueu
un poc més d‛aquest institut.
Quan vam començar l‛institut pensàvem que
ho passaríem malament perquè tot seria
nou. Però desprès de dos anys, tots els de
l‛escola del Molinar estem molt ben
integrats. Hi ha molta més gent que a
l‛escola, molts d‛amics i nous professors. A
l‛institut el pati es igual que a l‛escola,
només hi canvia una petita cosa. Que a
l‛institut hi ha dos patis, un de vint minuts i
l‛altre un poc més curt, de quinze minuts.
L'ESO es una etapa de l'educació un poc
més complicada, però ens ho passam molt
bé. Primer es un poc més fàcil, però segon
ja es complica.

El conte dels
convidats
Equip de Suport

Hi havia una vegada un nin anomenat Xavier
que havia de celebrar el seu aniversari. El
dia abans, els pares varen preparar el
berenar per als seus amics. Quan acabaven
de preparar-ho se‛n varen adonar que un
d‛ells no podia menjar segons quins tipus
d'aliments. Havia de tenir molta cura del
que menjava i res del que hi
havia per berenar li aniria bé.
D'aquesta manera els pares
d‛en Xavier el varen telefonar
tot d‛una explicant el que
passava i que sentint-ho molt
no podria anar al berenar.
Una setmana després na Maria ,
amiga d'en Xavier, també va
celebrar el seu aniversari i
convidà als seus amics. El dia
abans, els pares varen preparar
el berenar per als seus amics.
Quan acabaven de prepararho se‛n varen adonar que un
d‛ells no podia menjar segons
quins tipus d'aliments. Havia de tenir molta
cura del que menjava i res del que hi havia
per berenar li aniria bé. Els pares de na
Maria el varen telefonar tot d‛una i li
demanaren si encara tenia el mateix
problema i per dir-li que no se preocupàs
perquè li farien un menjar especial per a
ell, un arròs bollit i un peix a la planxa.
Un temps després na Mercè es va trobar

Educació
Tenim uns professors molts bons i
divertits; per exemple, aquest any el
professor de socials ha fet un bloc
(edatmaurana.blogspot.com) amb resums
dels temes i una fulla amb possibles coses
que sortiran a l'examen. Encara que pot ser
que, a segon no vos toqui el mateix
professor, però no passa res.

Estarem fora de Mallorca del 6 al 9 de
maig, tres nits i quatre dies. Anirem a
PortAventura.
I si tenim temps, visitarem La Sagrada
Família.

amb la mateixa situació. Quan els seus
pares ja ho tenien quasi tot preparat, se
n‛adonaren que en Pep havia
de seguir una dieta molt estricta. Tot d‛una
s‛adaptaren a la nova situació i varen
modificar tot el menú. Seleccionaren alguns
dels aliments que ell podia menjar, varen
retocar el pastís i en comptes de fruita
confitada li varen posar fruita natural. La
resta del menjar el varen congelar per una
altra ocasió. Arribat el moment del
berenar, tots junts varen menjar feliços
dels mateixos plats que els pares de na
Mercè havien preparat.

capacitats.
I per aconseguir tot això, què feim a
l'escola?
Tenint en compte la diversitat dels
alumnes del nostre centre, el suport té
sentit si es fa dins l'aula, on tots els
alumnes es beneficien.
D'aquesta manera afavorim “la màxima de
la inclusió de les tres P”: PRESÈNCIA,
PARTICIPACIÓ I PROGRÈS. L'alumne ha
d'estar present amb el seu grup dins la
classe perquè pugui participar de la vida de
l'aula i pugui progressar en funció de les
seves capacitats.
Seguint aquesta línea, el nostre centre té
una
metodologia
més
oberta
on
s'organitzen: grups interactius, padrins
lectors, grups cooperatius, projectes,
ambients, projecte de ràdio i diari... totes
aquestes fomenten l'aprenentatge més
autònom de l'alumne i permeten la
participació de tots. És a dir, en el centre
del Molinar tots i totes tenen cabuda.

Una de les dues coses que si que es va fer
l‛any passat, és el concurs d‛ECOAULA.
Aquest
No se si sabíeu que
concurs
l‛any passat al Maura,
consisteix
en
no vàrem celebrar cap
que totes les
festa. En canvi aquest
classes han de
any, només amb el que
tenir la seva
duim de curs ens ho
aula ben neta i
hem passat molt bé. El
ordenada, i qui
dia de Sant Antoni, es
la té millor,
va fer una festa molt
guanya ! I la
gran. Van venir uns
segona
cosa
dimonis, i tu t‛havies
son
les
de posar a sota i
Olimpíades del
botar, també a benefici del viatge Maura, que tot l‛institut, menys els de
d‛estudis es va fer una torrada i si volies batxiller, anam al velòdrom i allà es fan uns
compraves la carn.
petits jocs esportius.
Els alumnes de segon de l‛ESO anirem de
viatge d‛estudis a Barcelona i per Si voleu visitar la pàgina del Maura només
aconseguir doblers venem coques, igual que heu de posar a Goolge iesantonimaura.net
ho feiem a l‛escola. Hi anirem amb vaixell.
Vos animam a que vengueu al Maura !

Amb aquesta història volem explicar que a
la nostra escola actuam com la tercera
familia. Ens adaptam a les necessitats de
cada alumne dins el grup classe. Respectam
els diferents ritmes de feina. Donam una
resposta educativa el més ample possible
que permeti la participació de cadascú
segons les seves característiques i

Pàgina 14

Adéu, Antònia
Font!

El dia 27 de desembre Antònia Font fa
anunciar la seva dissolució.
Aida, Sebas, Marc, Pepe i Erika 6è A,
23/1/2014

Antònia Font és un grup format el 1997 a
Mallorca, la seva música es caracteritza
per les cançons amb lletres fantàstiques.
Temes habituals en la seva música són
l'espai, l'astronomia, astronàutica, la
robòtica, el mar ... Després de setze anys
de carrera musical, el 27 de novembre de
2013, anuncià la seva dissolució. Han
confirmat que estan satisfets amb la feina
feta i conscients del seu llegat i també
expliquen que "ha arribat el moment de
posar punt i final a la seva trajectòria i
concentrar-se en projectes personals no
necessàriament relacionats amb la música".

Notícia i entrevista a ....

Entrevista a Joan
Miquel Oliver
Ripoll

Joan Oliver López, Nicolás Pascual Lazdovska i
Óscar Aparicio Pérez, 5èB, 15/01/2014

El dia 28 de novembre de 2013 el grup de
música, Antonia Font, anuncià la seva
separació, després de 17 anys de carrera
musical. El grup ha estat conegut per gran
part de Espanya, Catalunya i a les Illes
Balears.
Ara farem unes preguntes a Joan Miquel
Oliver Ripoll, el guitarrista i compositor del
grup.
PERIODISTES: Trobes què va ser bona
idea separar-vos? Per què?
JOAN MIQUEL: Sí, perquè cada membre
del grups pot dedicar-se als seus projectes
personals.

Varen fer els darrers concerts al
desembre del 2013.
P: Va haber algun tipus de problema en la
Joan Miquel Oliver continuarà aprofundint separació del grup? Quin?
la producció musical i la literatura.
J.M.: Sí, un sector del public s‛ho va
prendre malament.
P: N‛hi ha alguna possibilitat que torneu a
juntar-vos? Quina?
J.M: És molt poc probable.
P: Estau en contacte els uns amb els
altres?
J.M: No massa, i només amb alguns.
P.:Quin creus que va ser el millor disc del
grup?
J.M: “Taxi” i “Voste és Aquí”.

Joan Oliver
continuarà
aprofundint la
producció
musical i la
literatura

P: Què fareu després de la separació del
grup?
J.M.: Diverses activitats: dansa, teatre,
literatura, jardineria, pesca, ciclisme i
música, per descomptat.

P: Creus que el grup podria haver seguit
més temps?
J.M: Sí, molt més. Ha estat una decisió
personal.

N’Itxaso és
l’alumna del mes
Dani i Abdullah (6-03-2014)

L‛alumna del mes és n‛Itxaso, elegida com
sempre després de que tota l‛escola fes les
votacions.

N‛Itxaso Hierro Garcia viu a Palma, va
néixer a Sant Sebastià el 6 de març de
2002, el seu tutor és en Josep, practica el
bàsquet, al club Bàsquet Molinar, a les
categories de mini i infantil. Li agrada el
bàsquet perquè és divertit. En el seu
temps lliure li agrada estar amb els amics,
jugar a bàsquet, estar amb la família, quan
fa bon temps li agrada anar a la platja…
Li agrada aquesta escola perquè hi ha
molts bons professors i amics. Fa 7 anys i
mig que està en aquesta escola, gaudint
dels bons moments que passa amb amics i
amb els professors.
Els seus pares nomen Teresa i Oscar, no té
ni germans ni germanes. Al pati juga amb
els seus amics a bàsquet, a la rajola…
L‛àrea preferida de n‛Itxaso és educació
física, els seus professors favorits són en
Josep Cañellas, na Marta Miralles i na
Maria Rosa.
Li encanta dibuixar i pintar. És bona
estudiant i quasi sempre treu bones notes.
Sempre està alegre i és molt simpàtica,
amable, ajuda molt als companys i és una
companya fantàstica.

Carrer Viver, 4b. 1 r dreta
(El Molinar)
Telf. 871 943579 / 63701 9345

Pàgina 15

Visita al Diari de Excursió al Mercat
Mallorca
de l’Olivar
Els nins de 5è van de excursió.
Marcos Tous, 5èB, 26/11/2013

El dia 26 de novembre els nins de 5èB
varem anar a visitar el Diari de Mallorca. La
resta dels cursos del 3r cicle ja havien
anat durant aquest mes.
Hem arribat al diari de Mallorca per saber
com es fan els diaris. El primer que ens han
ensenyat es la redacció. La sala era molt
gran amb molts d´ordinadors i hi havia una
persona fent l´edició digital. Els altres
periodistes arriben l´horabaixa perquè pel
matís urten al carrer a cercar notícies.
Després hem passat per la sala de
maquetació que és on es retoquen les fotos
i el format del diari. També, a la mateixa
sala, hi havia una persona fent els anuncis
de publicitat.
Després hem passat per la sala de màquines
on es fa la part final del diari: la impressió.
Una curiositat, ens han explicat que cada

Sortides

que estaven penjades perquè s‛assecassin,
després en Pau, un nin de la classe de 6è A,
li va demanar a una venedora que d‛on surt
el fuet i li va respondre que surt del porc i
Els alumnes del 3r cicle de l‛escola del Ceip que
fan carn picada i la deixen que
Es Molinar varen visitar el Mercat de
s‛assequin, finalment, vàrem veure peixos:
l‛Olivar.
cap roig, roca, jonquillo, llenguado, rafel,
Aida, Sebas i Marc 6è A, 23/1/2014
salmó que ve de Noruega, emperador que
ve de Mallorca, rap, llagostí que ve del
El dia 16 de gener del 2014 els alumnes de Canadà, llamàntols de Galícia, bou de mar,
6è A de l‛escola del Ceip Es Molinar mussola, lluç i gatons. Després na Marga
visitàrem el Mercat de l‛Olivar.
ens va dur a una sala i se'n va anar a cercar
fruita: peres, alguns en
varen menjar i altres no,
després ens va dur panets
de formatge i tomàtiga
fregada.
Ens va dir que feien un
concurs de dibuix del
Mercat de l‛Olivar i un
concurs de diapositives
que consisteix a dir com
seria una dieta sana.
Intentarem participar a
veure si guanyam!

Vàrem sortir a les 9:15, anàrem amb
autobús de l‛EMT, baixàrem a la parada del
Corte Inglés i després anàrem caminant
fins al Mercat de l‛Olivar. Després va venir
una dona que nomia Marga i ens va explicar
unes quantes coses del mercat.
Primer ens va dur a veure la carn, després
la fruita i verdura i vàrem veure ravenets,
una o dues setmanes duen en vaixell quatre raïms, mandarines, cogombres, amanides,
toneladas de paper per fer el diari. I així cebes, pastanagues negres, coliflor, etc.
va acabar la visita al Diari de Mallorca.
Després, na Marga ens va mostrar un gall
sencer, després vàrem veure sobrassada

Mercè Bardon, la
professora del
mes.
Mabel i Martina 18-02-2014

Na Mercè Bardón ha estat triada per un
gran nombre dels alumnes i professors de
l‛escola com a professora del mes.

Na Mercè Bardon, mestre de la classe de
1rB, ha guanyat amb 40 vots.
Li hem fet un parell de preguntes i ens ha
donat les següents respostes que ens
serviran per conèixer-la una mica més...
-D‛on ets?
Sóc de Palma de Mallorca.
-Quin any vas néixer?
Vaig néixer l‛any 1980.
-Quan eres jove, pensaves en ser
professora?
Si, quan era jove pensava en ser
professora.
-Per què vas escollir aquesta professió?
Perque m‛agraden molt els/les nins/es.

-Quants d‛anys fa que treballes en aquesta El que menys m‛agrada, és veure que no
escola?
puc ajudar a tots els nins/es.
Fa 4 anys que treball al Ceip Es Molinar.
- T‛ha sorprés ser professora del mes?
-Has treballat a altres escoles? Quines?
Si. La veritat és que m‛ha sorprés bastant.
Sí, he treballat a 6 escoles més; CPA - Quin llibre t‛agrada més?
(Ibiza), El Toro (Menorca), La Graduada El llibre que m‛agrada més és Canción de
(Mallorca), La Salle (Mallorca), Montision hielo y fuego.
(Mallorca) i al Públic de Pràctiques - Quin color t‛agrada més?
(Mallorca)
El color que més m‛agrada és el l
-Què és el que més t‛agrada del teu - Que t‛agrada fer en el teu temps lliure?
treball?
En el meu temps lliure el que més m‛agrada
fer són castells.
- Quina pel∙lícula t‛agrada més?
La pel∙lícula que més m‛agrada és
Diamantes de sangre.
- Quin esport t‛agrada més?
L‛esport que m‛agrada més és l‛atletisme.
- Quina és l‛asignatura que t‛agrada més
donar als nins?
Medi
Els alumnes que l‛han votada, diuen que és
molt simpàtica, agradable i sempre està
alegra. És molt bona professora i els
nins/nines
l‛estimen
molt.
El que més m‛agrada del meu treball és que
em ric molt amb tots els nins de la classe i
els companys de treball.
-Què és el que menys t‛agrada del teu
treball?

Pàgina 16

Passejant per la
ciutat que mira la
mar

Els nins de sisè vàrem fer una sortida per
devora la mar. El monitor que es deia
Mateu ens va explicar moltes coses
Aurora i Itxaso, 6èB, 25/02/2014

Dia 21/02/2014 vàrem fer una sortida
“Passejant per la ciutat que mira la mar”.
Sortírem a les 9:20 de l‛escola per anar
amb l‛autobús.
Ens vàrem trobar amb el monitor a l‛Ou
d‛en Miró que és una escultura situada a la
Plaça de la Reina. Va tardar una mica en
arribar i mentre l‛esperàvem vàrem
conèixer un senyor que pintava molt bé.
En Mateu ens va explicar com en Miró es va
inspirar per fer aquella estàtua: en Miró es
va aixecar i com un dia qualsevol va anar
amb les gallines a agafar els ous i se'ls va
estar mirant 5 minuts, va anar a rentar-se
les mans amb una pastilla de sabó i de tanta
estona que va estar fregant-se les mans, es
va donar compte que la pastilla de sabó
tenia un forat enmig, i va fer el mateix amb
els ous de les gallines: va decidir fer
aquella escultura.
En March va fer un palau damunt un jardí.
Al palau d‛en March hi ha un escut amb
l‛any de la construcció (1945) i uns angelets
que es nomenen amorets. Un d‛ells
aguantava un raïm de fruites i l‛altre una
xarxa, una xaraconda i un timó. Això ara
és un museu i es diu Museu Palau March.
Vàrem pujar unes escales cap a la mar i en
Mateu ens va explicar que Palma es dividia
en 2 parts: Palma alta i Palma baixa.
També ens va explicar que hi havia una
campana molt gran que es diu Aloy, i sona
dues vegades a l‛any perquè sinó les cases
es veurien afectades. L‛any 2013 va sonar
tres vegades. La façana de La Seu té dos

Paddle Surf

Un esport divertit per a tota la família!!!!!
Zoe 6è A

El paddle surf és un esport molt divertit
i saludable. Fa poc temps que s‛ha posat
de moda. Va començar a Hawaii i
ràpidament es va fer popular i, a poc a
poc, s‛ha anat estenent per tot el món.
Diguem que és un esport relaxant, ja que
és com caminar per damunt l‛aigua, és
molt fàcil i la veritat és que tothom en
pot aprendre. Treballen molts de
músculs, sobretot les cames, ja que has
d‛aguantar l‛equilibri. Moltes persones
s‛apunten a un curs de paddle surf per
aprendre més. Ara, fins i tot s‛han
inventat cursos de fer ioga damunt el
paddle surf. Hi ha diferents tipus de taules
i de diferents mides, els més grossos solen
ser pels principats, en canvi els més petits
pels més avançats i professionals, també hi
ha paddles de diferents materials: de

personatges molt importants, un és en
Ramon Llull i l‛altre és Santa Catalina
Tomàs, que era una monja que feia
miracles.
L‛any 1594 hi va haver un terratrèmol i
varen haver de restaurar el portal.
Ens va contar una llegenda que s‛assembla a
la de Sant Jordi, però que no ho és: un
drac que es deia Coca li feia por a la gent.
Una princesa estava enamorada d‛un
guerrer. Un dia quan el guerrer li estava
cantant a la princesa una cançó, de sobte el
drac va aparèixer. La princesa es va acubar
i el guerrer es va enfadar amb el drac. El
guerrer li va tallar el coll al drac, al qual li
varen sortir set caps, i el guerrer es
tapava amb l‛escut perquè el foc del drac
no el cremés. El guerrer va cridar a Sant
Jordi perquè li indiqués com matar el drac.
El va matar amb les instruccions de Sant
Jordi, el va dissecar i li va entregar a la
princesa.
Però la vertadera història és amb un
cocodril que segurament es va escapar d‛un
vaixell de mariners. La història l‛han anat
exagerant més en el pas dels anys.
Una altra explica que una bèstia sortia del
laberint de les clavegueres on vivia per les
nits a la ciutat de Palma a la recerca de
persones per alimentar-se. Deien que
estava recobert d'escames, tenia la cua

Sortides

la fera va aparèixer. El cavaller va treure
la seva espasa i va matar al drac, després li
va donar a la seva estimada com a prova del
seu amor.
El drac no era un drac sinó un cocodril que
havia arribat a les Clavegueres. Es diu el
drac de na Coca perquè li van posar el nom
de l‛estimada del cavaller que el va matar.
El cocodril el podem veure en el museu
Diocesà de Palma.
En acabar la passejada vàrem estar
berenant a la Plaça Drassanes i després
caminàrem anar a un parc i vàrem estar
jugant una mitja horeta.
Després vam tornar amb l‛autobús a classe.

Es diu el drac de na Coca
perquè li van posar el nom de
l‛estimada del cavaller que el va
matar.
llarga, caminava de quatre grapes pels
carrers del nucli antic.
Una nit va arribar el cavaller Bartomeu
Coc, que era el governador militar
d'Alcúdia per visitar la seva enamorada.
Mentre el cavaller i la seva xicota parlaven,
plàstic, d‛aire i de carbó. També hi ha
taules que solen ser un poquet més petites
i amb una punta un poc més punxeguda i

serveixen, a la vegada, per lliscar damunt
les ones i surfear, ja que normalment
només es pot fer paddle surf quan el mar
està molt llis i tranquil.

Carrer Mateo Malferit, 5. El Molinar
Tel. i Fax.: 971 272605 / 6661 73384
mail: miguel@clumba.e.telefonica.net

Esports

Pàgina 17

Crítiques literàries i músicals

Sopa de Cabra
Paula, Ana i Juan 6éA

Títol: Eragon
Autor: Christopher Paolini
Editorial: Roca Ediorial

Eragon és un llibre, una pel.lícula i un video joc.
Però ara parlaré del llibre.
Eragon era un al∙lot orfe que vivia amb el seu
oncle Garrow. Eragon, anava a caçar al bosc a
la Serra de les Vertebradas. Quan té un
cèrvol a tir hi apareix una perla blava. Eragon
la dur a casa seva per vendre-la però
descobreix que és un ou de drac. D‛allà, surt
una dragona a la que anomena Shafira.
A mi m‛agrada molt el llibre perquè és molt
interessant i emocionant però el que més
m‛agrada és l‛humor de la dragona.

Títol: Els Jocs de la fam
Autora: Suzanne Collins
Editorial: RBA

Na Katniss Everdeen viu al pobre i catastròfic
poble de Panem. Cada any es realitza una lluita
contra altres pobles per aconseguir menjar i
doblers. Katniss farà el possible per guanyar.
És un llibre intrigant, entretingut i amb molta
acció, per això m‛agrada.
Nicolás Pascual Lazdovska, 5èB, 17/01/2014

Joan Oliver López, 5è B, 29/1/2014

Títol: El senyor dels anells
Autor: J.R.R Tolkien
Editorial: Minotauro
La història es desenvolupa en la tercera edat
del Sol de la Terra Mitjana, un lloc poblat per
homes i altres races com els hobbits, elfs,
nans... així com moltes criatures reals i
fantàstiques. La novel∙la narra el viatge del
protagonista, Frodo Saquet, per destruir
l‛anell únic del mal i haurà de suportar la
guerra que provocarà l‛enemic per recuperarlo.
A mi em va agradar molt aquest llibre perquè
té màgia, éssers mitològics, té acció, guerra a
la Terra Mitjana...
Iván Álvarez, 5èB, 4/2/2014

Títol: Bat Pat. ¡Los hombrecillos verdes al
poder!
Autor: Luca Blengino
Editorial: MONTENA

Aquesta història comença amb una familia de
tres germans i dos pares que es volen anar de
vacances però totes les places hoteleres
estaven ocupades. Uns dels germans tenia una
amiga a Irlanda i varen anar a ca seva. En Leo,
un dels germans, es va trobar una botella i
dins de la botella hi havia un duende. Després
varen segrestrar a na Rebeca, una altra
germana. Més tard es varen a donar de que
havia sigut un gnomo i havien d‛escapar.
És molt interesant va de aventures i per això
m‛agrada molt. Surten animals, gnomos, etc…
Irlanda m‛agrada molt, i es fiquen dins coves!
Jose Maria Pérez, 5è B, 4/2/2014

Sopa de Cabra, el grup que va triomfar el
1986
El grup, que es va formar l'any 1986 a
Girona, varen adaptar el nom del disc
Goats Head Soup, dels Rolling Stones.
És un grup català de rock format a Girona,
interpreten els seus temes en català i en
espanyol. L'agrupació es va mantenir en
actiu entre 1986 i 2001, moment en què es
va dissoldre amb la mort de Joan Ninyin
Cardona (guitarrista).
El 2011 van anunciar el seu flamant retorn,
amb motiu d'una mini gira dedicada als
fans, després d'estar deu anys allunyats
dels escenaris com a conjunt musical.
El grup es va convertir en un dels més
influents de Catalunya, juntament amb el
desaparegut Sau i Els Pets, ja que cançons
com «l'Empordà», convertida en himne per
la zona de l'Empordà, «El far del Sud»,
«Camins », o« Podré tornar enrera »han
aconseguit emocionar a milers de persones
de totes les edats a tot el territori de
parla catalana.

Membres:
Gerard Quintana: Veu (49 anys), Joan
"Ninyin" Cardona: Guitarra (Mort amb 43
anys), Josep Maria Thió: Guitarra i veu(49
anys), Francesc "Cuco" Lisicic: Baix(54
anys), Josep “Pep” Bosch: Bateria i
percussió(51
anys),
Jaume
Soler:
Guitarra(46 anys), Eduard Font: Teclat(38
anys)
Discs:
-Sopa De Cabra(1989), La Roda(1990), Ben
Endins(1991), Girona(1992), Somnis De
Carrer,
Mundo
Infierno(1993),
Al.lucinosi(1994), Sss(1996), La Nit Dels
Anys(1997),
Nou(1998),
Plou
i
Fa
Sol(2001), Bona Nit Malparits!(2002)
Sopa de Cabra rebé el seu primer disc d'or
per La Roda en vendre més de 55.000
discos.

Crítiques de cinema

Pàgina 18
Títol: FAST AND FURIOUS 6
Títol: SPIDERMAN
Director: Justin lin.
Directors: Stan Lee i Steven Ditko
Actors: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Actors: Tobey Maguire i Andrew Marfield
Rodríguez, Jordana Brewster, Dwayne
Johnson, Gal Gadot, Tyrese Gibson, Sung
Kang, Luke Evans, Chris Bridges, Gina
Carano, Elsa Pataky i John Ortiz.

Aquesta pel∙lícula tracta d‛acció i cotxes.
Fan carreres, drift… Hi ha molts de tipus
de cotxes a la pel∙lícula: Ford Mustang,
Ferraris, Porchs, Ford Escort, Aston
Martin, Nissan Skailand, BMW M5, Alfa
Romeo i un Lucra Lister. S‛han fet 6
pel∙lícules de “A todo gas”. Ara treuran “A
todo gas 7”.

Peter Parker era un nin que li agradava les
ciències. Un dia va anar a un laboratori
d´aranyes i li va picar una i es va convertir
en un superheroi.
El “Duende verde” volia destruir la ciutat i
Spiderman havia de salvar-la.

Jesús Mota, 5èb, 29/1/2014

David Córdoba, 5èB, 21/1/2014

Títol: PROMOCIÓ FANTASMA
Director: Javier Ruiz.
Actors: Raul Arévalo, Alexandra Jiménez,
Andrea Duro, Jaime Olías, Alex Maruny,
Anna Castillo i Javier Bódalo.

Aquesta pel∙lícula comença amb un
professor que veu als morts. Quan entra a
un col∙legi, es troba un grup de cinc nins i
nines que estavan atrapats. El professor
Honesto pensava que havien de fer l‛últim
curs, per a què s‛anassin. Però, no ho varen
tenir fàcil perquè els cinc duen 20 anys
Aquesta història em va agradar molt morts.
perquè és molt bona pel∙lícula i també em
M‛ha agradat perquè les histories són molt va agradar perquè Spiderman es va La meva opinió ès que la pel∙lícula és un
emocionants perquè en totes les pel∙lícules enfrontar al “Duende verde” i... endivina qui poquet avorrida. Però hauríeu de veure-la
fan moltes carreres.
va guanyar!
perquè ès molt interessant.

Títol: CERCANT A NEMO
Títol: HANSEL I GRETEL, CAZADORES
Director: Andrew Stanton, Lee Unkrich.
DE BRUJAS
Actors: Albert Broks, Ellen Degenerese, Director: Tomy Wirkola
Alexander Gould.
Actors: Gemma Arterton i Jeremy Renner.

Una familia de peixos pallassos esperaven
molts d‛ous, però una barracuda va menjar
a la mare i a tots l‛ous menys un, que li
varen dir Nemo. El seu pare Marlyn era
molt protector amb el seu fill, però en
Nemo cansat de tot li varen retar els seus
amics a tocar una campana d‛un vaixell. De
cop i volta un submarinista va agafar a en
Nemo. El seu pare amb l‛ajuda de Na Doris,
un peix amb amnèsia, cerquen a Nemo.
Varen passar moltes aventures fins que
varen trobar amb el seu fill Nemo.

Títol: SCARY MOVIE 5
Director: Malcom D. Lee
Actors: Linsay Lohan,
Ashley

Charlie

Sheen,

Aquesta pel∙lícula trata de 3 nines
abandonades en una cabana que varen crear
un guarda imaginari que es nom Mamà. Però
2 al∙lots les troben i les deixen en una
guarderia. Un metge va telefonar al tio de
les nines i varen anar a cercar-les.
Però el guarda les persegueix fins a ca seva
i per la nit les intentarà dur a un penyaA mi m'ha agradat molt perquè, sembla ser segat per matar-les. Però com he dit, ho
la típica pel∙lícula dels nins que els intentarà. Les matarà?
abandonen, però no, és d'acció i de molta
intriga.
Aquesta pel∙lícula és molt bona però engana
perquè pareix de terror i és una comèdia.
Em va agradar molt aquesta pel∙lícula
Heu de mira-la.
perquè em va parèixer molt entretinguda
Chioma Erthe Parra, 5éB, 29/1/2014
encara que una llarga perquè no sabia com
Óscar Aparicio, 5èB, 6/2/2014
acabaria i només tenia 3 anys. Per a mi és la
millor pel∙lícula infantil.
Miguel Làzaro, 5èB, 5/2/2014

La història comença 15 anys després que
els germans Hansel i Gretel varen
aconseguir escapar d‛una bruixa que
segrestava als nens. Quan varen passar
uns anys els germans varen voler-se venjar
i des d'aquell moment varen canviar les
seves vides per sempre...

Marcos Tous, 5èB, 29/1/2014

Propostes innovadores - Els Ambients a infantil

Pàgina 19

A infantil hem començat a treballar per ambients. Cada divendres,
els alumnes d'infantil trien a quin ambient volen anar durant la
setmana. A partir d'aquí, els dimarts, dimecres i dijous, els infants
participen al seu ambient amb els seus companys/es de cicle.
El tractament global de l‛aprenentatge ens ha de permetre anar més
enllà de la transmissió de continguts, i és per això que posam en
pràctica aquesta nova metodologia.
INSTAL∙LACIONS

PARAULES DOLCES

PENSAM COM PENSAR

DESCOBRIM
EL MÓN

PETITS GRANS
ARTISTES

JUGAM A SER...

ARQUITECTURA

SÚPER MÚSICS

Pàgina 20

Contraportada: la nostra escola