CUPRINS

Preambul ………………………………………………………………...

9

I. Introducere în istoria muzicii universale …………………………
1. Obiectul şi studiul istoriei muzicii, funcţiile muzicii …………..…
2. Periodizarea istoriei muzicii ………………………………….…...
3. Teorii referitoare la originea muzicii ……………………………...

13
13
15
16

II. Cultura muzicală în preistorie …………………………………….
1. Trăsături generale …………………………………………….…...

19
19

III. Culturi muzicale ale Antichităţii …………………………………..
1. Caracteristici generale ale muzicii antice …………………….…...
2. Culturile muzicale ale Orientului …………………………………
3. Culturile muzicale ale bazinului mediteranean …………………...
4. Culturile muzicale extraeuro-asiatice ……………………………..
5. Cultura muzicală antică pe teritoriul Carpato-Danubian ………….

23
23
23
37
42
46

IV. Culturi muzicale în Evul Mediu …………………………………..
1. Caracteristici generale …………………………………………….
2. Cultura muzicală în secolele IV-XII ………………………….…..
Cultura muzicală bizantină …………………………………….….
Cultura muzicală occidentală ………………………………….….
3. Cultura muzicală în secolele XII-XIII …………………………….
Cântecul popular ………………………………………………….
Cântecul cavaleresc ...……………………………………………..
Instrumentele muzicale ………………………………………..….
Notaţia muzicală ……………………………………………….….
Cântecul polifonic bisericesc ………………………………….….
4. Cultura muzicală în perioada Ars Nova (secolul XIV) ……….…...
5. Renaşterea – etapa culminantă a polifoniei vocale (secolele XV-XVI)
6. Cultura muzicală românească în secolele V-XIII …………….…...
7. Cultura muzicală românească în secolele XIV-XVII ……….…….

48
48
51
51
54
57
58
58
59
60
60
62
66
72
73
5

V. Cultura muzicală în Baroc ………………………………………..
1. Caracteristici generale ……………………………………………
2. Genurile muzicale vocal-instrumentale …………………………..
3. Apariţia şi dezvoltarea operei în secolele XVII-XVIII …………..
4. Genuri muzicale instrumentale …………………………………...
Antonio Vivaldi …………………………………………………..
Domenico Scarlatti …………………………………………….…
Georg Friedrich Haendel …………………………………………
Johann Sebastian Bach …………………………………………...

75
75
77
77
81
83
84
85
86

VI. Cultura muzicală în Clasicism …………………………………… 91
Clasicismul vienez …………………………………………….……. 91
Joseph Haydn ………………………………………………….…… 94
Wolfgang Amadeus Mozart ………………………………………... 97
Ludwig van Beethoven ……………………………………………... 102
VII. Cultura muzicală în Romantism …………………………………
1. Trăsături generale ale Romantismului muzical ……………….…
2. Romantismul muzical timpuriu ……………………………….…
Carl Maria von Weber …………………………………………...
Franz Schubert …………………………………………………...
Niccolo Paganini …………………………………………………
3. Etapa de înflorire şi afirmare a Romantismului muzical ………...
Felix Mendelssohn-Bartholdy …………………………………...
Robert Schumann ………………………………………………..
Frederic Chopin ……………………………………………….…
Hector Berlioz …………………………………………………...
Franz Liszt …………………………………………………….…
A. Muzicologia şi critica muzicală ………………………………
B. Muzica de divertisment …………………………………….…
Johann Strauss – tatăl …………………………………………
Johann Strauss – fiul ………………………………………….
C. Opera romantică franceză ………………………………….…
Charles Gounod ………………………………………………
Georges Bizet …………………………………………………
Jules Massenet ………………………………………………..
Camille Saint-Saëns …………………………………………..
D. Opera romantică italiană ……………………………………...
Gioacchino Rossini …………………………………………...
Gaetano Donizzetti …………………………………………...
Vincenzo Bellini ……………………………………………...
Giuseppe Verdi ……………………………………………….
6

112
112
116
117
119
124
125
126
129
133
135
140
142
143
143
144
145
147
148
149
149
151
151
153
153
154

4. Romantismul târziu (a doua jumătate a secolului XIX) …………
A. Opera romantică germană ………………………………….…
Richard Wagner ………………………………………………
B. Simfonismul francez în perioada Romantismului târziu .….…
Cesar Franck ……………………………………………….…
Camille Saint-Saëns …………………………………………..
C. Simfonismul german în perioada Romantismului târziu .….…
Johannes Brahms ……………………………………………..
Anton Bruckner ……………………………………………….
Gustav Mahler ………………………………………………...
Richard Strauss …………………………………………….…
D. Liedul german ………………………………………………...
Hugo Wolf ……………………………………………………
5. Şcolile muzicale naţionale în Romantism …………………….…
A. Şcolile muzicale nordice (daneză, norvegiană, finlandeză) .….
Edvard Grieg ………………………………………………….
Jean Sibelius ………………………………………………….
B. Şcoala muzicală ungară ……………………………………….
E. Ferenc ……………………………………………………...
C. Şcoala muzicală rusă ……………………………………….…
Modest Musorgski ……………………………………………
Aleksandr Borodin ……………………………………………
Nikolai Rimski-Korsakov …………………………………….
Piotr Ilici Ceaikovski …………………………………………
D. Şcoala muzicală poloneză ………………………………….…
Stanislav Moniuszko ………………………………………….
E. Şcoala muzicală cehă …………………………………………
Bedrich Smetana ……………………………………………...
Antonin Dvorak ………………………………………………
F. Şcoala muzicală spaniolă ……………………………………...
Isaac Albeniz …………………………………………………
Enrique Granados ………………………………………….…
G. Şcoala muzicală românească în secolul XIX …………………

157
158
158
162
162
162
162
162
165
167
168
169
169
169
170
170
173
174
174
175
175
175
176
176
177
177
178
178
179
180
180
180
180

VIII. Curente şi tendinţe în muzica secolului XX …………………….
1. Impresionismul francez …………………………………………
Claude Debussy …………………………………………………
Maurice Ravel …………………………………………………..
2. Expresionismul ……………………………………………….…

186
187
187
190
191
7

3. Dodecafonismul …………………………………………………
Arnold Schönberg ……………………………………………….
Alban Berg ………………………………………………………
Anton Webern …………………………………………………..
4. Serialismul (muzica serială) …………………………………….
5. Aleatorismul ………………………………………………….…
6. Compozitorii ruşi şi sovietici ai secolului XX ………………….
Aleksandr Skriabin ……………………………………………...
Serghei Rahmaninov ……………………………………………
Igor Stravinski …………………………………………………..
Serghei Prokofiev …………………………………………….…
Dmitri Şostakovici ………………………………………………
7. Compozitori cehi ai secolului XX ………………………………
Leos Janacek …………………………………………………….
8. Compozitori polonezi ai secolului XX ………………………….
Karol Szymanowski ………………………………………….….
Krzysztof Penderecki ……………………………………………
9. Compozitori unguri ai secolului XX ……………………….…...
Bela Bartok ……………………………………………………...
Zoltan Kodaly …………………………………………………...
10. Compozitori spanioli ai secolului XX ……………………….….
Manuel de Falla …………………………………………………
11. Compozitori români ai secolului XX …………………………...

192
193
193
193
194
194
195
195
196
197
198
199
200
200
201
202
202
203
203
204
204
204
205

Bibliografie ……………………………………………………………... 208

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful