You are on page 1of 5

Certificaat Coördinator Nieuwsbedrijf

Startbekwaamheid

Hierbij verklaar ik met genoegen dat Lucienne Sijben (studentnummer: 2077332)
met goed gevolg de periode als co bij Ger heeft doorlopen.

Beoordelaar: Michel Simons

Datum: 19-4-2009

2. Plannen en organiseren
Maakt zelfstandig een passende planning bij de productie van journalistiek werk. Kan anderen
instrueren en aansturen. Kan met deadlines werken.

7. Evalueren
Kan (ook onder tijdsdruk) op basis van in het beroep gebruikelijke, ethische en persoonlijke
criteria reflecteren op eigen/andermans journalistieke producten en eigen/andermans
journalistiek handelen.

Onvoldoende Voldoende Goed
Plannen x

Reflecteren x

Competentie 2:

Plannen en organiseren
Maakt zelfstandig een passende planning bij de productie van journalistiek werk.
Kan anderen instrueren en aansturen. Kan met deadlines werken.

GOED
De summatieve feedback is gebaseerd op de onderstaande criteria. Bij ‘niet’
voldaan of ‘goed’ zijn de criteria aangestreept / toegelicht die voor de kwalificatie
doorslaggevend zijn.

1. Houdt redactievergaderingen en zorgt dat die tot een overzichtelijk resultaat leiden.
2. Organiseert het werk van zijn/haar realistisch en houdt anderen aan de deadline.
3. Kan anderen instrueren en aansturen
4. Kan anderen op taken en verantwoordelijkheden wijzen en bovendien een goede
werksfeer bewaren.

Competentie 7:

Evalueren
Kan (ook onder tijdsdruk) op basis van in het beroep gebruikelijke, ethische en persoonlijke
criteria reflecteren op eigen en andermans journalistieke producten en eigen en andermans
journalistiek handelen.

GOED

De summatieve feedback is gebaseerd op de onderstaande criteria. Bij ‘niet’ voldaan of ‘goed’ zijn de
criteria aangestreept / toegelicht die voor de kwalificatie doorslaggevend zijn.

1. Kan anderen feedback geven op de kwaliteit van het werk en het handelen van 2e
jaars redactieleden, zodanig dat de boodschap aankomt, maar de werkrelatie goed blijft.
2. Kan aan anderen uitleggen waarom iets goed is (of niet)
3. Kan de kwaliteit van leden van de redactie in overleg met de pijlerdocent inschatten

Beoordeling door Corinne van Esch:

Je was een goede ‘co’. Je hebt de moeilijke redactie Ger Redt prima getrokken, studenten
gemotiveerd en goed begeleid. Tijdens vergaderingen kon je goed inhoudelijk op onderwerpen
ingaan. Ook heb je de vergaderingen goed geleid.
Je hebt de studenten televisie goed op weg geholpen met het medium tv, reflecteren op
tweedejaars producten zeer positief.

Michel Simons:
Ik ben het geheel met de tweemaal goed van Corinne eens. Je
hebt een volwassen manier van met mensen omgaan, kan de lol
erin houden en eveneens serieus op hun werk ingaan.
Je vormde een goed duo met Esmee, die je ook zonder morren
verving. Vakmatig heb je laten zien dat je de TV-items,
maar ook de andere onderwerpen aankon en goed kon
begeleiden. Kortom: twee met plezier verstrekte GOED’s!

Deze reflectie maak ik naar aanleiding van mijn coördinatorschap op Ger.nl
In de periode september/oktober ben ik coördinator geweest over drie groepjes van tien
studenten. Elk groepje had ik twee weken ‘onder mijn hoede’.
In dit document reflecteer ik op mijn werkwijze binnen de redactie van Ger.nl

Ik reflecteer op vier onderdelen.
Vergaderen
Aansturen
Evalueren
Eindredactie
Bij deze punten beschrijf ik hoe het verliep deze periode en wat ik hiervan heb geleerd.

Hoe verliepen de vergaderingen, ben je instaat om te enthousiasmeren,
mensen tot prestaties te brengen? Wat heb je ervan geleerd, zijn er zaken
die anders moeten (geef deze ook eerder door aan Roy en Michel)
De vergaderingen verliepen in het begin moeizaam. Het is erg lastig om de tweedejaars
duidelijk te maken welke onderwerpen bij de pijler horen. Vooral voor de pijler Redt is dit
niet altijd gemakkelijk. Studenten zijn altijd aan het afwegen of een onderwerp wel of niet bij
de pijler Redt hoort. Na een paar vergaderingen was het wel redelijk duidelijk welke
onderwerpen ‘Redtwaardig’ zijn. De sfeer tijdens de vergaderingen was altijd aangenaam. Ik
had het idee dat iedereen durfde te zeggen wat hij wilde zeggen. Ik liet iedereen altijd zeggen
wat ze wilde zeggen. Ik gaf ze de kans om te praten. Ik geloof dat de studenten dit wel
prettig vonden.
Ik behandel de studenten zoals ik iedereen behandel. Met respect en geduld. Ik denk dat de
studenten me hierdoor serieus namen en open stonden voor mijn kritiek.
Ik hang niet de baas uit, ik deel alleen mijn kennis met de tweedejaars. Ik liet ze bijvoorbeeld
zelf discussiëren over een onderwerp maar uiteindelijk was ik wel de bepalende factor.
Ik denk dat het leiden van de vergaderingen me veel dingen heeft geleerd. Ik heb geleerd
overzicht te houden, studenten beurten en opdrachten te geven op een manier die niet als
bazig wordt gezien. De periode dat ik als coördinator heb gewerkt is erg leerzaam voor mij
geweest. Ik heb geleerd om te plannen en te organiseren. Ik moest namelijk continue
verhalen tegenlezen van studenten. Mijn eigen werk heb ik hieromheen moeten plannen. Dit
was af en toe niet al te gemakkelijk maar het is me uiteindelijk wel allemaal gelukt.

Het aansturen van de redactie: hoe verliep dit proces? Heb je het idee
dat je leiding zou willen geven in de toekomst? Wat moet je daarvoor
nog leren?
Ik weet de studenten op een correcte manier te benaderen. Ik laat ze uitspreken en ik sta
open voor hun eigen ideeën. Waar het nodig is laat ik wel mijn visie doorschemeren. Ik merk
dat mijn mening vaak gewaardeerd wordt. Studenten komen me ook regelmatig om hulp
vragen. Het punt waar ik nog aan moet werken is dat ik me meer moet verdiepen in de
techniek van bijvoorbeeld internet. Ik kon de studenten namelijk niet helpen als ze iets op
internet moesten zetten. Dit vond ik wel jammer. Ik zou in de toekomst zeker een
leidinggevende functie willen hebben. Ik denk dat ik daar wel geschikt voor ben. Ik ben er
wel van overtuigd dat ik alleen leiding kan geven als ik kennis van zaken heb. Je wordt
namelijk niet serieus genomen wanneer je niet weet waar het over gaat.

Evalueren: ben je in staat om mensen kritiek te geven zonder dat ze
gedemotiveerd raken, maar je wel serieus nemen? Wat kan je goed,
waarop moet je nog letten?
Wanneer je studenten iets duidelijk wil maken is het belangrijk dat je ze positief benadert. Ik
heb ondervonden dat het geen zin heeft om iets meteen af te keuren. Het is veel effectiever
om samen te kijken hoe een product beter gemaakt kan worden. Het is belangrijk om te
benadrukken wat de student goed heeft gedaan dan te benadrukken wat niet goed is gegaan.
Ook al is iets niet gelukt, dan nog is het belangrijk dat de student weet dat hij zijn best heeft
gedaan. Ik denk dat ik studenten op een juiste manier benader. Ik vraag ze altijd of ze mijn
kritiek begrijpen en of ze zelf kunnen uitleggen hoe het beter kan. Bovendien denk ik dat ik
studenten wel enthousiast weet te maken over bepaalde onderwerpen. De studenten mogen
voor een groot deel zelf bepalen hoe ze een bepaald onderwerp willen behandelen. Op die
manier kunnen ze een redelijk saai onderwerp zelf nog leuk maken. Hierdoor zijn ze veel
eerder enthousiast over een onderwerp dan wanneer ze alleen maar door de coördinatoren
aangedragen onderwerpen moeten uitwerken.

Eindredactie: Ben je in staat geweest om eindredactie te plegen op de
producties die je zijn voorgelegd
Ik ben zeker wel in staat geweest om eindredactie te plegen. Vooral voor het medium tv. Dit
komt omdat dat mijn medium is.
Ik kon de studenten helpen mij het bedenken van een draaiboek, ik kon de studenten helpen
met de montage en met de inhoudelijke kant van een item. Wanneer een item gemonteerd
was keek ik er altijd even naar. Vaak was het nog niet goed, en vertelde ik de studenten dan
dat er nog iets moest veranderen. Ik gaf mijn mening en daarna vroeg ik altijd of de student
begreep wat ik bedoelde. Ik liet de student mijn feedback nog een keer herhalen zodat ik wist
dat de student me snapte.
Naast eindredactie voor tv heb ik ook eindredactie gepleegd voor krant, tijdschrift en
internet. Ik heb gemerkt dat ik af en toe bij mezelf moest nagaan hoe iets ook alweer werkte.
Toch heb ik nooit echte twijfels gehad over mijn eindredactie.
Wanneer een student met een heel nieuw medium bezig is moet je meer geduld opbrengen,
en een stuk/item vaker tegenlezen. Wanneer een student al een tijdje met een medium bezig
is mag je verwachten dat het tegenlezen een stuk sneller gaat.