You are on page 1of 2

Manual pentru cursanţii programului de formare profesională

„Asistent în Relaţii Publice şi Comunicare”
Autori: Dr. Antonio Sandu, Simona Ponea, Oana Bradu
Cetrul de Training si Consultanta Lumen
Curs acreditat CNFPA

DIAGRAMA OS DE PEŞTE

Dr Antonio Sandu, Simona Ponea, Oana Bradu
www.asociatialumen.ro
www.edituralumen.ro
www.centruldetraining.ro
Manual pentru cursantii programului de formare profesionala,asistent in relatii
publice si comunicare

Această tehnică utilizată pentru rezolvarea problemelor reprezintă o modalitate de
analiză a problemelor complexe care par a avea mai multe cauze interdependente. Unul
dintre aspectele cheie ale acestei tehnici este folosirea diagramei cauza-efect sub formă de
Diagrama Os de Peşte (Fishbone Diagram), de asemenea cunosctă sub numele de Diagrama
Ishikawa. Acesta nume provine de la Prof. Kaoru Ishikawa, un japonez care a fost primul
utilizator al acestei diagrame, în 1943. Beneficiile acestei tehnici includ:
− Permite explorarea diferitelor categorii de cauze.
− Incurajează creativitatea prin intermediul procesului de brainstorming.
− Furnizează o imagine grafică a problemei şi a potenţialelor categorii de cauze.
În partea din dreapta a diagramei se trece problema identificată. O săgeată îndreptată
către problemă va constitui „colana vertebrală” a analizei cauze-efecte. De-a lungul acestei
coloane se vor identifica şi prezenta cauzele care au dus la efectul identificat, atât cele majore,
cât şi cele considerate minore. Metoda de identificare a cauzelor este de obicei bainstorming
în cadrul unei echipe multidisciplinare. Fiecare categorie considerată principală se va explicita
la rândul său, selectându-se din cauzele identificate, cele care sunt considerate cele mai
semnificative, cărora li se analizează impactul. Planul de acţiune (strategia de campanie)
trebuie să ia în consideraţie cât mai multe dintre cauzele identificate. Campania de PR (cu
precădere cele de responsabilitate socială corporatistă), vor viza modificarea percepţiei
sociale asupra problemei, pe de o parte, şi respectiv crearea unei imagini pozitive, dezirabile,
pentru soluţia propusă în cadrul campaniei. În acest sens o campanie cu privire la stoparea
accidentelor rutiere, va insista fie pe cauze şi diminuarea acestora, de exemplu a vitezei
excesive, a conducerii sub influenţa alcoolului, cât şi pe impactul pozitiv al scăderii numărului
de accidente prin mesaje de tipul „viaţa are prioritate”.
Manual pentru cursanţii programului de formare profesională
„Asistent în Relaţii Publice şi Comunicare”
Autori: Dr. Antonio Sandu, Simona Ponea, Oana Bradu
Cetrul de Training si Consultanta Lumen
Curs acreditat CNFPA