You are on page 1of 3

4C

TMK/RBT
7.50-8.50
AM
25/5/2014
AHAD

Dunia Komputer

1.5 Menerangkan
maksud input,
proses, output
dan storan
dengan
menggunakan
analogi mudah.

Guru menunjukkan
bahan-bahan maujud
-Guru memberikan
penerangan mengenai
input dan output
-Guru membahagikan
kumpulan
-Guru menunjukkan
beberapa keping gambar
serta bahan maujud
-Murid melukis gambar
input dan output
-Guru memberikan
kepada setiap kumpulan
bahan maujud
-Guru mengimbas
kembali apa yang telah
dipelajari bersama
murid.

EMK:
Inovatif dan Kreatif

NILAI MURNI :
-Bertanggungjawab
-Bertatusila
-Disiplin

BBM:
Komputer, Laptop, Projektor,
Buku Teks, Buku Aktiviti,
Lembaran Kerja

IMPAK :
-Murid dapat membezakan input
dan output
-Murid dapat membaca dengan
kuat fungsi input dan output

REFLEKSI :
-Murid di dalam keadaan yang
terkawal
-Murid mendengar arahan yang
diberi guru
-Murid dapat menguasai nama-
nama alatan tangan
-Murid memberikan kerjasama
yang baik

2C
BI
9.50-10.50
am
25/5/2014
AHAD

TOPIC :

WORLD OF
KNOWLEDGE
(LOOKING GOOD)

OBJECTIVES:
2.1.1 Able to
recognise and
articulate initial,
medial and the
final sounds in
single syllable
within given
context:
oy and ir
2.1 By the end of


Teacher shows video
phoneme oy and ir to
pupils

Teacher shows
powerpoint pictures
with the grapheme oy
and ir

Pupils pick a picture and
name it aloud stressing
the phoneme /oy/ and
/ir/

Pupils repeat the word
individually / in groups

CCTS :
Creativity & Innovation ,Thinking
Skills

TEACHING AIDS :
Materials

Onset cards
Rime card

Onset cards
KELAS/
MASA
/MATA PELAJARAN
TAJUK/
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN

CATATAN/IMPAK/REFLEKSI
d t
b
lesson,pupils will
be able to identify
sounds heard

-Pupils will be able
to apply
knowledge of
sounds of letters
to recognize
words linear and
non-linear texts.


Words list
Bird
Dirt
Fir
First
Girl
Shirt

Eg
Teacher prepare onset
and rime cards based on
the picture

Pupils blend and read
the word aloud
Read aloud The Toy.

-Teacher reviews
lessons today with
pupils.
Rime cardMORAL VALUE :
-Pay attention
-Dicspline
-Hardworking
-Cooperation

IMPACT :
-Pupils can read aloud
-Pupils can listen instruction given
-Pupils in excited expressions
REFLECTION :
-Pupils in good behavior
-Pupils give good cooperation
-Pupils can listen the instruction


Assessment: Able to write in neat
legible print


5C
BI
11.20-
11.50
am
25/5/2014
AHAD


2B
BI
11.50-
12.50
am
25/5/2014
AHAD

TOPIC :

WORLD OF
KNOWLEDGE
(LOOKING GOOD)

OBJECTIVES:
2.1.1 Able to
recognise and
articulate initial,
medial and the
final sounds in
single syllable
within given


Teacher shows video
phoneme oy and ir to
pupils

Teacher shows
powerpoint pictures
with the grapheme oy
and ir

Pupils pick a picture and
name it aloud stressing
the phoneme /oy/ and
/ir/

CCTS :
Creativity & Innovation ,Thinking
Skills

TEACHING AIDS :
Materials

Onset cards
Rime card

Onset cards
ir b d
ir
d t
b
context:
oy and ir
2.1 By the end of
lesson,pupils will
be able to identify
sounds heard

-Pupils will be able
to apply
knowledge of
sounds of letters
to recognize
words linear and
non-linear texts.


Words list
Bird
Dirt
Fir
First
Girl
Shirt

Eg
Pupils repeat the word
individually / in groups

Teacher prepare onset
and rime cards based on
the picture

Pupils blend and read
the word aloud
Read aloud The Toy.

-Teacher reviews
lessons today with
pupils.
Rime cardMORAL VALUE :
-Pay attention
-Dicspline
-Hardworking
-Cooperation

IMPACT :
-Pupils can read aloud
-Pupils can listen instruction given
-Pupils in excited expressions
REFLECTION :
-Pupils in good behavior
-Pupils give good cooperation
-Pupils can listen the instruction


Assessment: Able to write in neat
legible print


d ir b
ir