You are on page 1of 25

1

Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven


24/10/2013


WAAR Eindhoven | Avans Hogeschool
AVANS
HOGESCHOOL
ONDERZOEKSRAPPORT WAAR EINDHOVEN

Pim Tax 2055486
Jeroen van den Broek 2066107
Ingeborg Pichot Tu Plessis 2064871
Joost van Dinther 2060116
Mustafa El Barnichi 2049483

Bedrijfskunde MER BDK2CV Tutorgroep 13

Organisatie: WAAR Eindhoven
Avans Hogeschool Den Bosch

Docenten: Irene Demmers

2
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Voorwoord
Wij hebben dit rapport uitgevoerd als studenten van de opleiding Bedrijfskunde-MER van de Avans
Hogeschool s-Hertogenbosch. Het onderwerp van dit onderzoeksrapport is voortgekomen door het
gastbedrijf WAAR Eindhoven. Dit bedrijf heeft last van teruglopende resultaten.

De teruglopende resultaten van WAAR Eindhoven komen door onvoldoende naamsbekendheid. In dit
rapport geven wij antwoord gegeven op hoe WAAR Eindhoven haar naamsbekendheid kan verbeteren.

In het eerste stuk van dit onderzoeksrapport is de organisatie omschrijving te vinden. Er wordt
gekeken naar hoe WAAR Eindhoven en haar omgeving in elkaar zitten. Het tweede hoofdstuk gaat
over onderzoeksverantwoording. Hierin gaat het over op welke manier van onderzoeken er is
gebruikt. In hoofdstuk drie wordt de retailmix van WAAR Eindhoven weergegeven. Er wordt gekeken
naar de interne en externe marketingmix van WAAR Eindhoven.

Het laatste deel van het onderzoeksrapport bestaat uit het marketingcommunicatieplan. Hierin wordt
antwoord gegeven op de probleemstelling, waarin ons advies wordt gegeven hoe WAAR Eindhoven
haar naamsbekendheid kan vergroten.

Graag willen wij de docenten van de opleiding Bedrijfskunde MER van de Avans Hogeschool Den Bosch
bedanken voor hun steun.

Tutorgroep 13


3
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Inhoud
Voorwoord .............................................................................................................................. 2
Inleiding ................................................................................................................................. 4
Hoofdstuk 1 - Organisatiebeschrijving ........................................................................................ 5
Kenmerken WAAR Eindhoven .................................................................................................. 5
SWOT-Analyse WAAR Eindhoven ............................................................................................. 5
Interne analyse .................................................................................................................. 5
Externe analyse ................................................................................................................. 6
Conclusie SWOT-analyse ........................................................................................................ 7
Hoofdstuk 2 Onderzoeksverantwoording................................................................................... 8
Aanleiding ............................................................................................................................ 8
Doelstelling .......................................................................................................................... 8
Deelvragen ........................................................................................................................... 8
Onderzoeksmethoden ...........................................................................................................10
Hoofdstuk 3 - Retailmix WAAR Eindhoven ..................................................................................12
Publiek................................................................................................................................12
Product ...............................................................................................................................12
Plaats .................................................................................................................................13
Prijs ...................................................................................................................................13
Promotie .............................................................................................................................13
Personeel ............................................................................................................................14
Physical Distribution .............................................................................................................14
Presentatie ..........................................................................................................................14
Hoofdstuk 4 Marketingcommunicatieplan WAAR Eindhoven ........................................................15
Situatie-analyse ...................................................................................................................15
Definitie ..............................................................................................................................16
Doelstellingen ...................................................................................................................16
Doelgroep WAAR Eindhoven ................................................................................................16
De doelgroep segmentatie van WAAR Eindhoven wordt als volgt omschreven: ..........................16
Strategie .............................................................................................................................16
Concept ..............................................................................................................................17
Middelenmix ........................................................................................................................17
Begroting ............................................................................................................................18
Procesevaluatie ....................................................................................................................18
Evaluatie inhoud ..................................................................................................................19
Resultaat evaluatie ...............................................................................................................19
Literatuurlijst ..........................................................................................................................20
Bijlage ...................................................................................................................................234
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Inleiding
In dit rapport is te lezen hoe Bedrijfskunde-MER studenten van Avans Hogeschool Den Bosch een
onderzoeksrapport hebben opgesteld voor het bedrijf WAAR Eindhoven. De probleemstelling die
onderzocht is: Op welke wijze kan WAAR Eindhoven naamsbekendheid creren zodat voor 1 mei 2014
het (betalende) klantbezoek toeneemt, waardoor de omzet met 10% wordt verhoogd?

Er is in het begin van dit onderzoeksrapport gebruik gemaakt van informatie uit de QuickScan. In
hoofdstuk twee is er gekeken op welke manier de hoofd- en deelvragen beantwoordt gingen worden.
Dit is gedaan door middel van field- en deskresearch. De retailmix van WAAR Eindhoven wordt
beschreven in hoofdstuk drie. Er is gekeken naar de interne Ps en de externe Ps. In het laatste
hoofdstuk wordt het antwoord op de probleemstelling gegeven. Dit is het advies voor WAAR
Eindhoven.

Bij dit onderzoeksrapport zit een bijlage hierin bevindt zich de activiteitenplanning voor de
promotiemiddelen die gebruikt gaan worden.


5
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Hoofdstuk 1 - Organisatiebeschrijving
Kenmerken WAAR Eindhoven
WAAR Nederland WAAR Eindhoven
Vestiging Culemborg Vestiging Eindhoven
Erasmusweg 11 Hermanus Boexstraat 13
4104 AL Culemborg 5611 AH Eindhoven
0345-585040 040 737 0002
www.ditiswaar.nl www.waareindhoven.nl
K.v.K. nummer 54990637 K.v.K. nummer 55895166

In oktober 2012 is de eerste nieuwe franchise vestiging geopend van WAAR in Eindhoven. WAAR
Eindhoven is bij uitstek de cadeauwinkel voor bijzondere duurzame producten. De producten van
WAAR variren van woonaccessoires en sieraden tot food en boeken. Het brede assortiment bestaat
naast fair trade producten ook uit biologische, ecologische en gerecyclede artikelen met een bijzonder
design. (Graaff, Gastcollege WAAR, 2013)

WAAR Eindhoven is gevestigd in het stadscentrum in een karakteristiek pand met een oppervlakte van
80 m2. De twee eigenaren maken de meeste uren in de winkel. Er is ook hulp van twee studenten die
in de ochtenden en in het weekend werken. (Graaff, Gastcollege WAAR, 2013)

WAAR Eindhoven is een franchise onderneming. Dit houdt in dat WAAR Eindhoven een contract
gesloten heeft met de eigenaar van de handelsnaam WAAR Nederland. Dit geeft de ondernemer in
Eindhoven het recht tegen betaling van een bedrag zijn handelsnaam te exploiteren. De rechtspersoon
van WAAR Eindhoven is een besloten vennootschap waarbij de aandelen volledig in bezit zijn van de
eigenaren Ellen en Barend de Graaff. (WAAR Nederland)
SWOT-Analyse WAAR Eindhoven
Interne analyse
De visie van WAAR Eindhoven is dat zij erin gelooft dat duurzaam consumeren steeds belangrijker
wordt op de wereld. WAAR Eindhoven ziet een wereld waarin alle consumenten kunnen genieten van
eerlijke en duurzame middelen. In deze wereld beslissen de consumenten over hun toekomst. WAAR
Eindhoven draagt hiermee bij aan de zorg voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in de
wereld. (WAAR Nederland)

De belangrijkste organisatieprincipes van WAAR Eindhoven zijn: De klant is koning bij WAAR
Eindhoven. WAAR Eindhoven wil een steentje bijdragen aan de wereld door middel van de verkoop
van eerlijke en duurzame producten.v (Graaff, Gastcollege WAAR, 2013)

WAAR Eindhoven is een platte organisatie en de twee leidinggevenden sturen de medewerkers aan bij
hun werkzaamheden. De leidinggevenden van WAAR Eindhoven willen dat hun doel wordt behaald en
geven de medewerkers veel bevoegdheden. De medewerkers van WAAR Eindhoven staan altijd klaar
voor de klant. Dit zijn de redenen waarom WAAR Eindhoven grotendeels thuis hoort bij een
taakgerichte cultuur. (C. Essink-Matzinger, 2012)

Structuur: WAAR Eindhoven heeft een eenvoudige structuur. Het is een jong, dynamisch en klein
bedrijf. Er is weinig planning en controle nodig. De eigenaren hebben centrale macht en hebben direct
toezicht op het personeel. Het personeel bestaat verder uit twee jonge medewerkers. WAAR
Eindhoven heeft een organische structuur. (Mintzberg, 2013)

Strategie: Wij geloven dat de wereld mooier wordt als we geven. Als we geven om onszelf, om elkaar
en om de wereld. Daarom zoeken wij overal en altijd naar bijzondere producten, met een verhaal om
te delen. Producten die de maker een toekomst geven en de aarde niet onnodig belasten. Een cadeau
van WAAR geef je niet alleen aan jezelf of elkaar, maar ook aan de wereld. (WAAR Nederland)6
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
De economische doelstelling van WAAR Eindhoven is:
Aangezien WAAR Eindhoven in het eerste jaar verlies heeft gedraaid, wil de onderneming vr 1 juni
2014 een break-even omzet van 320.000,- kunnen realiseren. (Graaff, Gastcollege WAAR, 2013)

De niet-economische doelstelling van WAAR Eindhoven is:
WAAR Eindhoven streeft ernaar om vr 1 mei 2014 7% meer mensen uit Eindhoven te laten
kennismaken met duurzame producten.

Binnen WAAR Eindhoven wordt zowel marktpenetratie als productontwikkeling gehanteerd. WAAR
Eindhoven verkoopt eerlijke producten die een bijdrage leveren aan de samenleving. Bij WAAR
Eindhoven er is geen sprake van standaardisatie van primaire processen. De belangrijkste primaire
processen zijn marketing, verkoop en service. (Dam, 2009)
De eigenaren van WAAR Eindhoven zijn Ellen en Barend de Graaff. Ellen heeft ervaring in de
cadeaubranche, want ze heeft eerder gewerkt in de Wereldwinkel. Barend de Graaff is financieel
directeur geweest. De besluitvorming gaat altijd verbaal met de twee medewerkers.
Het personeel heeft de kennis vergroot door een verkooptraining over klantvriendelijkheid van WAAR
Nederland te volgen. Verder hebben ze een goede service en vertrouwen ze hun klanten. De stijl van
leidinggeven die bij WAAR Eindhoven wordt gebruikt is participating/coachend ondersteunend.
(Mintzberg, 2013)
Externe analyse
De klanten van WAAR Eindhoven zijn mensen die genteresseerd zijn in duurzame en eerlijke
kwaliteitsproducten. Dit zijn zowel vrouwen als mannen van 18 jaar en ouder. Men noemt deze
afnemers Cultural Creatives en praktische idealisten. Vaak zijn het ook passanten die de winkel zien
en even binnenlopen.

WAAR Eindhoven onderscheidt zich op de markt door het aanbieden van eerlijke producten met een
hoge kwaliteit. Hierdoor vraagt WAAR Eindhoven vaak iets meer voor haar producten ten opzichte van
de concurrentie. De markt waarin WAAR Eindhoven opereert is makkelijk toetreedbaar. Door het
groeiende belang naar duurzaamheid in de samenleving wordt de markt steeds aantrekkelijker.

WAAR Eindhoven heeft een aantal concurrenten. De concurrenten worden onderscheiden in duurzame
en niet duurzame concurrenten. De Wereldwinkel is een duurzame concurrent van WAAR Eindhoven.
De Wereldwinkel is al jaren actief in Nederland en dus veel bekender dan WAAR Eindhoven. Verder
heeft WAAR Eindhoven ook niet duurzame concurrenten. Dit zijn winkels zoals de V&D, de Bijenkorf, t
Eigen stekje en Rituals. V&D. Bijenkorf en Rituals zijn grote bedrijven die erg bekend zijn in
Nederland.

Bij WAAR Eindhoven is er sprake van selectieve distributie. De leveranciers zijn geselecteerd door de
franchisegever WAAR Nederland. De geselecteerde leveranciers leveren aan het Fair Trade
Voorraadhuis, de groothandel van WAAR Eindhoven.

Bij de externe analyse wordt er ook gekeken naar de omgeving van WAAR Eindhoven. Dit wordt
gedaan aan de hand van het DESTEP model. Hieronder staan een aantal ontwikkelingen die
interessant zijn voor WAAR Eindhoven. (Dam, 2009)

Demografisch: Door de toenemende urbanisatie neemt het aantal personen in het verzorgingsgebied
van Eindhoven toe. (CBS)
Ecologisch: Volgens het CBS gaven 2,2% van de Nederlandse consument in 2012 meer uit aan
duurzame producten, wat gunstig is voor WAAR Eindhoven. Volgens een onderzoek van de
Consumentenbond kocht 68% van de Nederlandse huishoudens in 2013 minimaal n fair trade
product. (CBS)
Technologisch: De laatste jaren neemt het aantal online verkopen toe. Verder wordt er ook steeds
meer reclame via Social Media gebruikt. (CBS)
Economisch: Volgens het CPB zal de economie in Nederland in 2014 met 1% groeien, hierdoor kunnen
de bestedingen van consumenten stijgen. Volgens het CBS daalt de inflatie in 2013 van 3,1% naar
2,8%. (CBS)
Politiek: Als de politiek de eerlijke handel gaat stimuleren heeft WAAR Eindhoven hier veel baat bij.

7
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Subsidies worden door de
overheid afgeschaft. .
Economische crisis .
Dalend consumentenvertrouwen
Online verkoop
Reclame via Social Media
Drukke locatie
Urbanisatie, hierdoor wordt het
verzorgingsgebied groter.
Slechte naamsbekendheid
Dure producten
Hoge huurkosten
Laag eigen vermogen
Eerlijke producten
Gemotiveerd personeel
Maatschappelijk Verantwoord


Sterkte Zwakte
Bedreigingen Kansen
Conclusie SWOT-analyse
Het voornaamste probleem bij WAAR Eindhoven is de naamsbekendheid. WAAR Eindhoven is een vrij
jong, dynamisch en klein bedrijf. Uit onderzoek is gebleken dat maar 2% van de ondervraagden WAAR
Eindhoven kent. Door de hoge vaste kosten kan WAAR Eindhoven maar beperkt geld uit geven aan
promotiemiddelen. Per 21-07-2013 was het eigen vermogen van WAAR Eindhoven -23.732,-. Dit
betekent dat WAAR Eindhoven een laag budget heeft voor promotie. (Graaff, Gastcollege Avans,
2013)

De komst van Social Media heeft reclame maken makkelijker en goedkoper gemaakt. WAAR
Eindhoven gebruikt dit promotiemiddel beperkt. Door het toenemende belang naar duurzaamheid in
de samenleving, heeft WAAR Eindhoven, met haar eerlijke en duurzame producten, al een voordeel op
de concurrentie. Het gemotiveerde personeel is de kracht van de winkel. Zij behandelen de klant als
koning.

De overheid wil bepaalde subsidies afschaffen, waardoor WAAR Eindhoven minder steun krijgt van de
overheid. Door de economische crisis is het consumentenvertrouwen de laatste jaren afgenomen,
waardoor er mogelijk minder verkoop is bij WAAR Eindhoven. De concurrentie wordt hierdoor ook
steeds heviger op het gebied van prijzen. (Rijksoverheid)

De urbanisatie in Nederland neemt ook sterk toe, hierdoor wordt het aantal personen in het
verzorgingsgebeid van Eindhoven groter. De locatie van WAAR Eindhoven is midden in het centrum
van Eindhoven. Dit is een drukke winkelstraat. Steeds meer consumenten doen vaker online
aankopen. Hierop kan WAAR Eindhoven inspelen. Er zijn steeds meer mensen die actief zijn op Social
Media. Het kan belangrijk zijn voor bedrijven online interactie te zoeken met de consument, zo kan
WAAR Eindhoven haar naamsbekendheid vergroten.

8
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Hoofdstuk 2 Onderzoeksverantwoording
Aanleiding
WAAR Eindhoven is op 16 oktober 2012 geopend. Sinds de opening hebben de eigenaren minder
betalende klanten dan ze zouden willen hebben. Ze denken dat de oorzaak van dit feit kan liggen in
onvoldoende (naams)bekendheid. Hierdoor kennen de klanten de winkel niet en/of weten de klanten
de winkel niet te vinden, waardoor de bestedingen uitblijven. Het is voor de eigenaren belangrijk dat
het aantal bestedingen wordt vergroot om zo de omzet te verhogen, waardoor het interessant blijft
om de winkel uit te baten.

Probleemstelling
Op welke wijze kan WAAR Eindhoven naamsbekendheid creren zodat voor 1 mei 2014 het
(betalende) klantbezoek toeneemt, waardoor de omzet met 10% wordt verhoogd

Doelstelling
Op 24 oktober 2013 een marketingcommunicatieplan opleveren, waarin mogelijkheden worden
aangedragen op basis waarvan WAAR Eindhoven voor 1 mei 2014 de naamsbekendheid kan vergroten
om zo het betalende klantbezoek te laten toenemen waardoor de omzet met 10% wordt verhoogd.
Deelvragen
Hoofddeelvraag: Hoe ziet de retailmix van WAAR Eindhoven eruit?
1. Wie is het Publiek van WAAR Eindhoven?
a) Welke doelgroepen zijn er interessant voor gastbedrijf
WAAR Eindhoven in deze markt?
Fieldresearch/interview
Deskresearch/internet
b) Wat zijn de kenmerken van deze doelgroepen? Fieldresearch/enqute
Deskresearch/internet
c) Hoe groot zijn die doelgroepen? Fieldresearch/interview
d) Wat besteden die doelgroepen in deze markt? Deskresearch/internet
2. Wat is het Product van WAAR Eindhoven?
a) In welke branchebedrijfstak is WAAR Eindhoven
actief?
Deskresearch/internet
b) Hoe groot is de markt waarop WAAR Eindhoven actief
is?
Deskresearch/internet
c) Uit welke segmenten bestaat die markt? Deskresearch/internet
d) In welk segment(en) bevindt zich gastbedrijf WAAR
Eindhoven?
Deskresearch/internet
e) Wat is de omzet ontwikkeling in het segment(en) van
gastbedrijf WAAR Eindhoven?
Deskresearch/internet
f) Wie zijn de concurrenten van WAAR EINDHOVEN?
(concurrentie analyse; vergelijk op de marketingmix,
incl. marktaandelen)
Fieldresearch/enqute
g) Hoe positioneert WAAR EINDHOVEN zich ten opzichte
van die concurrenten?
Deskresearch/internet
h) Trends in de bedrijfstak van WAAR EINDHOVEN/in de
maatschappij
Deskresearch/internet
i) Welk aanbod (core/real/augmented) biedt WAAR
EINDHOVEN aan voor welke klant (positioneren)?
Fieldresearch/enqute
j) Wat kun je zeggen over het aangeboden assortiment
(breedte, diepte, lengte, consistentie)?
Fieldresearch/ winkelbezoek
3. Wat is de Plaats van WAAR Eindhoven?
a) Wat is het adres? Deskresearch/internet
b) Wat is het Verzorgingsgebied? Deskresearch/internet
c) Aantal m
2
verkoopvloeroppervlakte? Fieldresearch/ winkelbezoek
d) Hoe is de parkeergelegenheid geregeld? Fieldresearch/interview
Deskresearch/internet
e) In welk type winkelgebied (regionaal, centrum. .. of) Deskresearch/internet

9
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
is WAAR Eindhoven gesitueerd?
f) Op welk type locatie (B1, B2, A1, A2)? Fieldresearch/interview
g) Hoe is de ligging t.o.v. concurrentie? Fieldresearch/ winkelbezoek
Deskresearch/internet
h) Hoe is de verhouding locatie t.o.v. opbrengsten: is
het een alternatief om naar een goedkopere locatie te
verhuizen met minder traffic?
Deskresearch/internet
i) Wat is de invloed van de webshop op
omzetontwikkeling in de winkel?

Deskresearch/internet
4. Wat is de Prijs van WAAR Eindhoven?
a) Welk pricingmechanisme hanteert WAAR
EINDHOVEN? (kostengeorinteerd,
vraaggeorinteerd, concurrentiegeorinteerd,
dynamisch)
Deskresearch/internet
b) Hoe is de prijsstelling t.o.v. de concurrenten (maak
zelf een vergelijking!)?
Fieldresearch/ winkelbezoek
Deskresearch/internet
5. Hoe ziet de Promotie van WAAR Eindhoven eruit?
5.1 Situatie-analyse


a) Op welke markt is WAAR Eindhoven actief? Deskresearch/internet/literatuur
b) Wie zijn de concurrenten van WAAR Eindhoven? Fieldresearch/enqute
Deskresearch/internet/literatuur
c) Wie zijn de klanten van WAAR Eindhoven? Fieldresearch/enqute
Deskresearch/internet/literatuur
d) Welke marketingmiddelen zet WAAR Eindhoven nu in? Fieldresearch/ winkelbezoek/interview
e) Op welke wijze is de Corporate Identity
vormgegeven?
Deskresearch/literatuur
5.2 Definitie
a) Wat zijn communicatiedoelstellingen? Deskresearch/literatuur
b) Kijk hierbij goed naar en maak indien mogelijk
onderscheid naar: Kennis, Houding en Gedrag

Deskresearch/literatuur
c) Wie is de doelgroep (Marketing, klant/afzet en
Communicatie, boodschap)?
Deskresearch/literatuur
d) Hoe is de klant gesegmenteerd? (Algemeen , domein
en/of merk)
Deskresearch/literatuur
e) Wat is de boodschap? (Wat gaan we aan wie melden?
En waarom?)
Deskresearch/literatuur
5.3 Strategie
a) Op welke wijze gaan we ons positioneren?
(Informationele, transformationele positionering,
Tweezijdige , Uitvoeringspositionering)
Deskresearch/literatuur
b) Zetten we actie- en/of themareclame in? Deskresearch/literatuur
c) Wat wordt de propositie/Boodschap? (concrete
vertaling van positionering)
Deskresearch/literatuur
5.4 Concept
a) Welk creatief concept gaan we inzetten? (Vergelijking,
Explicatie, Effect, Associatie)
Deskresearch/literatuur
b) Welke middelenmix gaan we inzetten? (Reclame,
Beurzen, Direct marketing, Online, Marketing PR ,
Persoonlijke verkoop, Sales promotion Sponsoring,
Winkelcommunicatie)
Deskresearch/literatuur
5.5 Implementatie
a) Hoe ziet de activiteitenplanning eruit? (Wie doet Wat,
Waarmee en Wanneer )
Deskresearch/literatuur

10
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
b) Hoe ziet de begroting eruit? (Omzetpercentage,
Sluitpost, Concurrentiegeorinteerde, taakstellend,
anticyclische methode)
Deskresearch/literatuur
c) Wat zijn de te verwachten opbrengsten? Deskresearch/literatuur/internet
5.6 Evaluatie
a) Op welke wijze wordt het proces gevalueerd? Deskresearch/literatuur
b) Op welke wijze wordt de inhoud gevalueerd? Deskresearch/literatuur
c) Op welke wijze wordt het resultaat gevalueerd? Deskresearch/literatuur
6. Hoe is het onderdeel Personeel van WAAR
Eindhoven ingericht?

a) Hoe word je benaderd door het personeel? Fieldresearch/ winkelbezoek
b) Beschikt het personeel over de juiste kennis,
vaardigheden en houding?
Fieldresearch/ winkelbezoek
c) Loopt het personeel er verzorgd bij? Fieldresearch/ winkelbezoek
d) Hoeveel FTE personeel per verkoopvloeroppervlakte? Fieldresearch/ winkelbezoek
7. Hoe is de Physicaldistribution (fysieke stroom)
van goederen van producent, leverancier of
centraal magazijn naar de winkel geregeld?
Fieldresearch/interview
8. Hoe is de Presentatie van WAAR Eindhoven?
a) Hoe ziet de winkelinrichting eruit? Fieldresearch/ winkelbezoek
b) Productgerichte winkelmedia (verpakkingen,
artikelpresentatie, displays, acties)
Fieldresearch/ winkelbezoek
c) Formulegerichte winkelmedia (winkelinrichting,
thematische winkelmaterialen, radio)
Fieldresearch/ winkelbezoek
Onderzoeksmethoden
Fieldresearch/enqute
Voor het onderzoek is een face-to-face enqute afgenomen. Er is een enqute van twaalf vragen
afgenomen onder 100 respondenten in het centrum van Eindhoven op 18 september 2013. Aan de
hand van de opgegeven deelvragen is de enqute tot stand gekomen.
Vooraf aan de afname van deze enqute is een leraar gevraagd om de enqute te controleren. Naar
aanleiding van zijn feedback is de enqute weer aangepast.
De doelgroep van WAAR Eindhoven bevindt zich in het centrum van Eindhoven, daarom was deze
plaats geschikt voor de afname van de enqutes. De 100 respondenten zijn voldoende voor een
betrouwbare uitkomst.
In de enqute is vooral gelet op de bekendheid van WAAR Eindhoven, waar de doelgroep vandaan
komt, of duurzaamheid belangrijk gevonden word en de concurrentie van WAAR Eindhoven.

Fieldresearch/winkelbezoek
De winkel van WAAR Eindhoven is in week 4 bezocht door n persoon uit de groep. Deze persoon
heeft tijdens dit bezoek rondgekeken in de winkel en vragen gesteld aan het personeel. Het
winkelbezoek diende diverse antwoord te geven op diverse deelvragen. Tijdens dit bezoek zijn er ook
fotos gemaakt. Ook zijn er twee concurrenten van WAAR Eindhoven bezocht. Dit zijn T Eigen Stekje
en Timeless.
Van dit winkelbezoek is een uitgebreid verslag gemaakt. Dit verslag, samen met de fotos, is
doorgenomen door de rest van de groep. De deelvragen die bij deze manier van onderzoeken passen
zijn beantwoordt met behulp van dit verslag. Verder zijn er ook vragen gesteld door de groep aan de
persoon die op bezoek is geweest.
Dit is een betrouwbare manier van onderzoeken, omdat het door de persoon zelf waargenomen wordt
en er geen sprake is van een tussenpersoon.

Fieldresearch/interview
Door school zijn twee gastcolleges georganiseerd. Deze gastcolleges zijn beide gegeven door Barend
de Graaff, eigenaar van WAAR Eindhoven.
Het eerste college bestond uit een algemene presentatie over WAAR Nederland en WAAR Eindhoven.
Veel vragen zijn beantwoord door middel van de informatie die in dit gastcollege gegeven is.
Het tweede gastcollege bestond uit een vragenronde. Dit is een half gestructureerd interview. Er zijn
enkele vragen ingestuurd en deze zijn door Barend de Graaff zo goed mogelijk beantwoord. Verder

11
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
was er ruimte om op het moment zelf vragen te stellen. Ook de antwoorden op deze vragen zijn
gebruikt voor het onderzoek.
Dit is een betrouwbare manier van onderzoeken, omdat de antwoorden direct van de eigenaar van
WAAR Eindhoven zelf kwamen. Er mag vanuit gegaan worden dat deze persoon voldoende kennis
heeft om de vragen goed te beantwoorden.

Deskresearch/internet
Het grootste deel van de vragen is beantwoordt door middel van deskresearch.
Voor het beantwoorden is gebruik gemaakt van verschillende websites en er is gebruik gemaakt van
secundaire literatuur.
De gegevens over WAAR Nederland en WAAR Eindhoven zijn verzameld via de website
www.ditiswaar.nl en www.waareindhoven.nl. Verder zijn er gegevens gebruikt die verstrekt zijn door
de Avans Hogeschool Den Bosch.
De gegevens over de cadeaubranche zijn verzameld bij de websites van HBD en CBS.
Voor informatie over de concurrenten zijn de websites van de onderzochte concurrenten gebruikt.
Voor de overige deelvragen is er gebruik gemaakt van verschillende bronnen, deze zijn vermeld in de
bronnenlijst.
Voor de informatie is gebruik gemaakt van meerdere bronnen, zodat er een betrouwbaar beeld
gecreerd werd.

Deskresearch/literatuur
Voor de beantwoording van deze vragen is gebruik gemaakt van de literatuurboeken en lessen die
aansloten bij dit onderwerp. Het grootste deel is beantwoord door middel van het boek MarCom van
Caroline Essink. Verder is gebruik gemaakt van het boek De essentie van marketing van P. Kothler.
De overige boeken die vermeld zijn, staan vermeld in de bronnenlijst.
Deze boeken zijn voorgeschreven door de opleiding en hierdoor mag er van uit gegaan worden dat dit
betrouwbaar is.
Deze vragen konden niet beantwoord worden door middel van fieldresearch, omdat hierbij veel
overleg bij nodig was in de groep.

12
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Hoofdstuk 3 - Retailmix WAAR Eindhoven
Publiek
De klanten van WAAR Eindhoven zijn mensen die genteresseerd zijn in duurzame en eerlijke
kwaliteitsproducten. Deze afnemers noemt men Cultural Creatives en praktische idealisten. De
kenmerken van deze doelgroep zijn dat ze een gemeenschappelijk waardepatroon hebben. Ze zijn
genteresseerd in de moderne wereld. Ze leven mee met het klimaat en ze willen werk en leven
duurzaam inrichten. Ze houden niet van massaproductie en individueel succes. Ze kiezen bewust voor
kwaliteit en kopen bewust geen ecologische of maatschappelijke producten die problemen
veroorzaken. (Cultural Creatives)
Uit de enqute is gebleken dat de grootste doelgroep van WAAR Eindhoven uit de regio Eindhoven
komt.
WAAR Eindhoven is nog niet bekend bij de doelgroep. De helft van de ondervraagden geeft wel aan
genteresseerd te zijn in WAAR Eindhoven naar aanleiding van de enqute. (Enqute WAAR
Eindhoven, 2013)
Product
WAAR Eindhoven bevindt zich in de cadeauwinkelbranche. WAAR Eindhoven heeft een marktaandeel
van 7,51% in de totale cadeauwinkelbranche in Eindhoven.
Op de markt waarop WAAR Eindhoven actief is zijn er verschillende trends. Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen wordt steeds belangrijker. Door speculaties over de verslechtering van het
klimaat, versnelt de vraag naar MVO. Het volume van verkochte duurzame producten zal de komende
jaren stijgen met 32%. Er zijn steeds meer producten die fair trade en biologisch verkrijgbaar zijn.
Een andere trend is dat bedrijven ook gaan ondernemen in ontwikkelingslanden. Deze economien
zijn sterk in ontwikkeling.(CBS)

De meest recente cijfers over cadeauwinkels komen uit 2009. In dat jaar was er gemiddeld 0,4%
minder omzet ten opzichte van 2008. De omzetontwikkeling moet men tegenwoordig vergelijken met
die van de huishoudelijke-artikelenzaken. Deze zaken maakten in 2011 een groei door van 1%.
Met de non-foodbranche gaat het op dit moment minder dan met de levensmiddelenbranche. Het is
voor WAAR Eindhoven dus moeilijk om een bepaalde afzet te halen. (hoofdbedrijfschap detailhandel,
2013)

Er zijn tien verschillende cadeauwinkels in Eindhoven. In de cadeaubranche van de regio Eindhoven
kunnen er twee soorten concurrenten worden onderscheiden. n soort concurrent is de cadeauwinkel
die zich ook richt op duurzaamheid net zoals WAAR. Dit is bijvoorbeeld Wereldwinkel. Een andere
soort concurrent is een cadeauwinkel die zich niet richt op duurzaamheid, zoals V&D.
Het aanpassen op de behoefte van de wensen van de klant is belangrijk bij WAAR Eindhoven.
De onderneming probeert zoveel mogelijk te investeren in de klantenbinding (Customer Intimacy).
WAAR Eindhoven onderscheidt zich van de rest van de detailhandel door zich volledig te richten op
duurzaamheid (in de ruimste zin). De producten van WAAR Eindhoven hebben een toegevoegde
waarde, hierdoor zijn de Cultural Creatives en praktische idealisten bereid om de producten bij WAAR
Eindhoven te kopen. WAAR Eindhoven kan zich succesvol onderscheiden en innoveren door middel van
productontwikkeling en marktexploitatie. (Product leadership).

De breedte van het assortiment van WAAR Eindhoven bestaat uit diverse productgroepen: Koken &
Tafelen, Mode, Wonen, Boeken & Papier, Kids en Eten & Drinken.
De diepte van het assortiment is beperkt. Het is een kleine winkel en daarom zijn er van de diverse
productcategorien 4 8 verschillende varianten. Met uitzondering van sieraden en accessoires, deze
liggen ongeveer rond de 15 20 verschillende varianten.
De lengte van het assortiment van WAAR Eindhoven is beperkt. Dit komt omdat de winkel vrij klein is.
De consistentie van het assortiment van WAAR Eindhoven is vrij hoog. De meeste producten hebben
vrij veel met elkaar te maken.
WAAR Eindhoven heeft op het gebied van duurzame cadeaus weinig concurrentie. Doordat WAAR
Eindhoven nog niet echt bekend is onder het publiek, kopen veel mensen hun cadeaus nog bij
bekende winkelconcepten.

13
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Plaats
WAAR Eindhoven ligt midden in het centrum van Eindhoven. De winkel bevindt zich aan Hermanus
Boexstraat 13. De postcode is 5611 AH (Vestiging WAAR Eindhoven). Het pand van WAAR Eindhoven
heeft een oppervlakte van 80 vierkante meter. Volgens de verhuurder ligt het pand aan een A1
locatie, want het ligt in het winkelcentrum dat het beste ligt op de routing. Op een A1 locatie komen
de meeste mensen voorbij en de huur is erg hoog. Echter vindt Dhr. De Graaff dat het pand aan een
A2 locatie ligt, omdat er veel leegstaande panden in de straat zijn. De straat ontwikkelt zich niet goed.
De huur van het pand van WAAR Eindhoven is ongeveer 60.000 per jaar. (Graaff, Financile
gegevens, 2013) Een kwart van de omzet van WAAR Eindhoven gaat alleen al op aan deze
huurkosten. De locatie is in verhouding met de opbrengsten erg duur.

WAAR Eindhoven heeft geen beschikking over een eigen parkeerterrein, maar het centrum van
Eindhoven beschikt wel over meer dan genoeg parkeergelegenheid. (Website Staat op de kaart)
Het verzorgingsgebied van het centrum van Eindhoven bestaat uit een primair en secundair deel. Het
primaire deel bevat plaatsen van waaruit het centrum van Eindhoven binnen 20 minuten met de auto
bereikbaar is. Het secundaire deel bestaat uit plaatsen van waaruit het centrum van Eindhoven tussen
de 20 en 30 minuten met de auto bereikbaar is. (Feitenkaarten)

Een aantal concurrenten van WAAR Eindhoven liggen in de straat Demer. Dit is de bekendste
winkelstraat van Eindhoven. De concurrenten die zich hier bevinden zijn: V&D, Hema, Xenos en
Blokker. In de Hermanus Boexstraat zijn ook een aantal concurrenten van WAAR Eindhoven gevestigd.
Deze concurrenten zijn onder andere: t Eigen Stekje, Ahmet Meubeldesign en Tenax Lederwaren. Een
andere concurrent van WAAR Eindhoven is Timeless. De grootste concurrent van WAAR Eindhoven is
de Wereldwinkel, deze bevindt zich buiten het centrum van Eindhoven. (Google, 2013)
WAAR Eindhoven heeft tegenover de meeste niet duurzame concurrenten een slechtere ligging, maar
tegenover de duurzame concurrent Wereldwinkel heeft WAAR Eindhoven een betere ligging.
WAAR Eindhoven heeft in verhouding met de slechtere ligging, hoge huurkosten.
WAAR Nederland heeft een webshop, hiervan ontvangt WAAR Eindhoven een klein deel van de
opbrengsten. Het is bij WAAR Eindhoven alleen niet bekend hoe groot de verkoop van de webshop is.
(Graaff, Gastcollege WAAR, 2013)
Prijs
WAAR Eindhoven verkoopt duurzame producten, deze producten zijn duurder dan de minder
duurzame varianten. Daarom is het voor WAAR Eindhoven niet mogelijk de prijzen te baseren op de
concurrentie. WAAR Nederland geeft voor de artikelen die verkocht worden een adviesprijs af, hierop
wordt de prijs van WAAR Eindhoven gebaseerd.
WAAR Eindhoven maakt gebruik van een kostengeorinteerde pricingsmechanisme. Dit houdt in dat ze
de prijzen baseren op de kostprijs. Voor de winst houdt WAAR Eindhoven een percentage van 40-45%
aan voor non-food artikelen en ongeveer 25% voor de food artikelen. (Graaff, Gastcollege WAAR,
2013)
WAAR Eindhoven maakt gebruik van de break-even prijszetting(target return-prijszetting). WAAR
Eindhoven wil een break-even omzet behalen. (Graaff, Gastcollege WAAR, 2013)
Promotie
WAAR Eindhoven maakt op dit moment gebruik van zes verschillenden promotiemiddelen: een eigen
website, een Facebook pagina, Twitter, WAAR Eindhoven is aangesloten bij de Eerlijk Winkelroute, ze
hebben een verkooppunt bij Brownies en Downies en een verzenden een nieuwsbrief.
WAAR Eindhoven speelt met deze marketingmiddelen in op de Social Media, dit is in deze tijd heel
belangrijk. WAAR Eindhoven onderhoudt hierdoor goed contact met haar bestaande klanten. (C.
Essink-Matzinger, 2012)
WAAR Eindhoven maakt gebruik van goedkope marketingmiddelen. Hiermee richten ze zich maar op
een klein deel van de consumenten.
De marketingmiddelen hebben een lage kwaliteit, hierdoor brengt WAAR Eindhoven de boodschap niet
goed over naar het publiek.

14
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Personeel
Bij WAAR Eindhoven bestaat het personeel uit vier medewerkers, waaronder twee eigenaren. Het
personeel heeft n verkooptraining gevolgd bij WAAR Nederland en verder gaat alles op gevoel. Bij
WAAR Eindhoven heeft het personeel geen vaste bedrijfskleding.
Dagelijks is maar n winkelmedewerker aanwezig bij WAAR Eindhoven. Tijdens drukke seizoenen,
zoals Kerst en Pasen, kan het voorkomen dat er twee winkelmedewerkers aanwezig zijn.
De winkel is 47 uur per week open (exclusief koopzondagen). De winkel wordt door n medewerker
bemand. (WAAR, 2013) Er kan gesproken worden over een fulltime-equivalent per 80 vierkante meter
verkoopvloeroppervlakte. Het personeel beschikt over goede kennis en ziet er verzorgd uit. (Wat
betekent?, 2013)
Physical Distribution
Het totale assortiment van WAAR is vastgelegd door het hoofdkantoor Fair Green Creatives B.V. WAAR
Eindhoven is verplicht 80% van het assortiment in haar eigen winkel te voeren, daarbij is WAAR
Eindhoven ook verplicht 90% in te kopen bij de goedgekeurde leveranciers. (Graaff, Gastcollege
Avans, 2013) Product Facilities doet de inkoop voor de WAAR winkels in Nederland. Zij maken gebruik
van importeurs die aangesloten zijn bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. (Holding,
Fairtrade criteria, 2013)
De producenten zijn door het hoofdkantoor samengesteld. WAAR Eindhoven is verplicht om hierbij
haar assortiment in te kopen. Het grootste deel van de inkoop gaat via de groothandel Fair Trade
Voorraadhuis, die dagelijks kleine bestellingen levert. Dit is voordelig voor WAAR Eindhoven, omdat ze
kampt met het probleem van een beperkte magazijnruimte.
Presentatie
De winkelinrichting is voorgeschreven door Fair Green Creatives B.V. Dit houdt in dat de winkels zo
duurzaam mogelijk zijn ingericht. (Holding, Duurzaam & Fairtrade, 2013) De winkelinrichting ziet eruit
als een kleurrijke en gezellige woonkamer/ keuken inrichting. De winkelruimte van WAAR Eindhoven is
smal en lang, met in het midden drie tafelstellingen waarop diverse producten staan opgesteld. De
productgerichte winkelmedia bestaat uit diverse verpakkingen van het food & drinks assortiment.
De formulegerichte winkelmedia bestaat uit de woonkamer/keuken inrichting. De muziek in de winkel
gaat niet via een radio maar er wordt muziek afgespeeld via een afspeellijst, deze is samengesteld
door de eigenaren. In de winkel is weinig informatie beschikbaar over het verhaal van de producten.
Er mag op een goed vormgegeven wijze meer informatie in de winkel te zien zijn.

Er zijn nog veel zaken te verbeteren bij WAAR Eindhoven. Een van de grootste is de
naamsbekendheid. Mensen zijn wel genteresseerd in duurzame cadeaus, maar niet bekend met het
bedrijf WAAR Eindhoven. (Holding, Duurzaam & Fairtrade, 2013)15
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Hoofdstuk 4 Marketingcommunicatieplan WAAR Eindhoven
Situatie-analyse
De markt waarin WAAR Eindhoven actief is een marktniche markt. WAAR Eindhoven richt zich op de
markt met duurzame cadeaus. Uit onderzoek is gebleken dat er veel vraag naar duurzame producten
is (Enqute WAAR Eindhoven, 2013).
WAAR Eindhoven valt onder de consumentenmarkt. Ze verkopen hun producten aan personen of
gezinnen die dit kopen voor eigen gebruik. WAAR Eindhoven is op verschillende niveaus actief,
namelijk algemeen, merk specifiek en domein specifiek niveau. Op merkniveau onderscheid WAAR
Eindhoven zich als bedrijf dat alleen maar duurzame cadeaus verkoopt. Op domein specifiek niveau
richt WAAR Eindhoven zich vooral op mensen die affectief betrokken zijn bij de producten. Als laatste
het algemeen niveau. Dit is vooral het verzorgingsgebied van de stad Eindhoven, bestaande uit de
omgeving van Eindhoven, met een straal van 30 minuten rijden met de auto. (Feitenkaarten)

De klanten van WAAR Eindhoven zijn mensen die genteresseerd zijn in duurzame en eerlijke
kwaliteitsproducten. Vaak zijn het mensen die duurzaam leven en dit in een eerlijke wereld willen
doen. Deze afnemers noemt men de Cultural Creatives en praktische idealisten ( zie definitie). Vaak
zijn het ook passanten die de winkel zien en even binnenlopen. De kenmerken van deze doelgroep
zijn dat ze een gemeenschappelijk waardepatroon hebben. Ze zijn genteresseerd in de moderne
wereld, ze leven mee met het klimaat en ze willen werk en leven duurzaam inrichten.

Het is belangrijk voor WAAR Eindhoven om naast de marktsituatie te kijken naar de concurrentie.
Door goed te kijken naar de concurrentie kan WAAR Eindhoven zien hoe zij zich kan onderscheiden op
basis van promotie. Aangezien WAAR Eindhoven op dit moment gericht is op het creren van
naamsbekendheid, bevindt zij zich in de introductiefase. Bij WAAR Eindhoven zijn er onder andere
merkconcurrenten, dit zijn merken met vergelijkbare producten. Verder zijn er productconcurrenten,
dit bestaat uit verschillende producttypen binnen een productgroep. Ook heeft WAAR Eindhoven
generieke concurrenten, dit zijn productgroepen die in dezelfde behoefte kunnen voorzien. Tot slot
heeft het behoefteconcurrenten. Het is lastig voor WAAR Eindhoven om de concurrenten te analyseren
waarmee ze te maken hebben. Hierdoor is het voor WAAR Eindhoven moeilijk de beweging in de
markt te bepalen.

Verder kan WAAR Eindhoven kiezen tussen verschillende communicatiemiddelen. Het interne
communicatiemiddel dat bij WAAR Eindhoven wordt gebruikt is persoonlijk contact tussen de
eigenaren en personeel. Er is soms ook telefonisch verkeer tussen eigenaar en medewerkers. De
externe communicatievormen die bij WAAR Eindhoven worden gebruikt zijn: persoonlijke verkoop,
public relations en winkelcommunicatie. (Essink-Matzinger)

Op dit moment wil WAAR Eindhoven een bepaald gedrag uitstralen. Het is een winkel die zich volledig
richt op duurzaamheid. Hiermee richt het zich ook op een beter leven voor mensen. Dit komt naar
voren door een informele sfeer in de winkel. WAAR Eindhoven wilt dat iedereen zich welkom voelt in
de winkel. De medewerkers laten dit ook merken door mensen te begroeten als ze in de winkel
komen. (Retailmix, 2013)

De huisstijl van WAAR Eindhoven is terug te zien in het logo, kleurgebruik, typografie en beeld- en
vormgebruik van het bedrijf. WAAR Eindhoven gebruikt de kleuren geel en grijs. Dit
komt onder andere terug in het logo en op de website. In het logo komt het woord
WAAR door gebruik van hoofdletters erg sterk naar voren. Het is een sterk logo.
Zelfs als het woord WAAR niet in het logo stond, zou het bedrijf nog
steeds herkenbaar zijn.

Een krachtige identiteit motiveert het personeel en wekt vertrouwen bij de externe doelgroep van
WAAR Eindhoven. De merknamen en producten van WAAR Eindhoven spelen ook een cruciale rol om
een onderscheidende positie ten opzichte van de concurrenten te creren. Een groot nadeel voor
WAAR Eindhoven is, dat als WAAR Nederland een slechte reputatie krijgt, WAAR Eindhoven daar onder
lijdt. (WAAR Nederland)


16
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Definitie
Doelstellingen
Kennisdoelstelling: Op 1 februari 2014 weet 25% van de bevolking uit de regio Eindhoven van het
bestaan van WAAR Eindhoven. (geholpen merkbekendheid)
Houdingsdoelstelling: Op 1 april 2014 staat 30% van de bevolking uit regio Eindhoven positief
tegenover maatschappelijk verantwoorde producten. (koopintentie)
Gedragsdoelstelling: Op 1 mei 2014 is het betalende klantbezoek bij WAAR Eindhoven
toegenomen, zodat de omzet met 10% is gestegen. (koop- en gebruiksgedrag)
Doelgroep WAAR Eindhoven
In de cadeaubranche zijn de mensen die cadeaus kopen voor anderen en/of voor zichzelf de
doelgroep. Dit kunnen zowel vrouwen als mannen zijn, zowel jong als oud. Er zijn tevens drie
verschillende doelgroepen in de cadeaubranche te onderscheiden: benvloeders, kopers en gebruikers.

De benvloeders voor WAAR zijn de mensen die een duurzame levensstijl nastreven, dit zijn
voornamelijk Cultural Creatives en praktische idealisten. Zij benvloeden het koopgedrag van de
kopers en hebben een omvang van circa 2.000.000 mensen. Dit is de communicatiedoelgroep.
(Marketresponse, 2013)

De kopers voor WAAR zijn de mensen die de winkels bezoeken om aankopen te doen. Deze doelgroep
omvat circa 3.600.000 mensen in Nederland. Deze doelgroep wordt ook wel de marketingdoelgroep
genoemd. (Marketresponse, 2013)

De gebruikers voor WAAR kan iedereen zijn in Nederland. De gebruikers kunnen in sommige gevallen
ook zelf de koper zijn en/of de benvloeder van de koper.

De marketingdoelgroep omvat met 3.600.000 Cultural Creatives en Praktische Idealisten. Het is het
handigst als WAAR Eindhoven zich dan op de marketingdoelgroep richt. Het inwonersaantal van
Eindhoven is circa 220.000 inwoners. In verhouding met het percentage van de marketingdoelgroep
(27%) betekent dit, dat er in Eindhoven 59.400 inwoners zijn waar WAAR Eindhoven zich op kan
richten. Van dit aantal valt 15% af aangezien dit jongeren van onder de 15 jaar zijn. De omvang van
de marketingdoelgroep van WAAR Eindhoven is dus 50.490 mensen. (Obedo, 2013)
De doelgroep segmentatie van WAAR Eindhoven wordt als volgt omschreven:
Algemeen: De marketingdoelgroep van WAAR Eindhoven komen uit de regio Eindhoven. Dit zijn
vrouwen en mannen van 18 jaar en ouder met belang voor maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Deze doelgroep heeft een hoog inkomen.
Domein: De marketingdoelgroep is affectief betrokken bij haar aanschaf. De producten hebben
veel psychologische eigenschappen, ze terug te geven aan de wereld. De producten zijn eerlijk,
ecologisch en duurzaam, dit geef een soort maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
Merk: De doelgroep stelt zich loyaal op tegen maatschappelijk verantwoorde bedrijven. Hun
voorkeur gaat naar duurzame, ecologische en eerlijke producten.
Strategie
WAAR Eindhoven gaat zich positioneren door middel van tweezijdige positionering. Dit houdt in dat ze
gebruik maken van informationele en transformationele positionering. Bij informationele positionering
ligt de nadruk op het communiceren van de voordelen van het product. Bij consumenten moet bekend
worden dat WAAR Eindhoven duurzame cadeaus verkoopt. Bij transformationele positionering gaat het
om de psychologische behoefte van de consument om een product te kopen. WAAR Eindhoven moet
inspelen op het gevoel van de consument. Als consumenten een product kopen moeten ze daarna het
gevoel hebben dat ze hiermee een steentje bij hebben gedragen aan een beter milieu.

WAAR Eindhoven gaat actie en thema reclame inzetten om haar doelstellingen te bereiken.
Bij actiereclame is het doel om in een korte tijdsperiode veel klanten aan te sporen om iets te kopen
bij WAAR Eindhoven. Themareclame draait vooral om naamsbekendheid op te bouwen. Deze reclame
is voor een langdurige periode. Het is goed als consumenten weten waar WAAR Eindhoven voor staat
en wat voor soort producten ze verkopen.

17
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Concept
WAAR Eindhoven gaat gebruik maken van het associatieconcept. Dit houdt in dat een product in
verband wordt gebracht met een bepaalde sfeer of actualiteit. Mensen moeten WAAR Eindhoven gaan
associren met een beter milieu en een beter leven voor mensen. Deze boodschap moet uitgedragen
worden door middel van de marketingmiddelen die WAAR Eindhoven gaat gebruiken. (Essink-
Matzinger, 2012)

Door middel van de marketingcommunicatie gaat WAAR Eindhoven proberen meer klanten te trekken,
door ze bewust te maken van het bestaan van WAAR Eindhoven en de noodzaak van duurzaamheid.
Verder gaat WAAR Eindhoven voor meer bekendheid van haar winkel.
Middelenmix
Social Media is een opkomend reclamemiddel. Het gebruik van Social Media blijft wereldwijd toenemen
(Insites). Dit is voor WAAR Eindhoven een goed middel om gebruik van te maken. WAAR Eindhoven
heeft al een eigen Facebook-pagina, hierop gaat een Like, Share & Win actie gehouden worden.
De Facebookgebruikers die kans willen maken op deze prijs moeten het bericht delen en liken.
WAAR Eindhoven zal via Facebook haar naamsbekendheid flink vergroten. Uit alle deelnemers wordt
n winnaar gekozen en deze kan de prijs ophalen in de winkel. Voor deze loterij is geen vergunning
nodig. (Rijksoverheid)

Verder is een website is erg belangrijk voor een bedrijf. Als mensen ergens van horen, zoeken ze vaak
snel even de website op. Het is dus belangrijk dat de website een goed visitekaartje afgeeft, want
vaak is dit het eerste contact met de potentile klant. (Waarom is een website belangrijk voor mijn
bedrijf?). Aangezien de website van WAAR Eindhoven op dit moment niet aantrekkelijk is, moet er hier
veel aan veranderd worden. Op deze website moet duidelijk staan waar WAAR Eindhoven voor staat

Het winkelpand van WAAR Eindhoven is op dit moment moeilijk zichtbaar. Dit komt doordat de winkel
dieper ligt dan de andere winkels in de straat. Het is voor WAAR Eindhoven handig om een
reclamebord midden op de straat te zetten, dit is een goedkope manier van reclame. De potentile
consumenten zullen hierdoor WAAR Eindhoven eerder herkennen en daardoor een bezoek brengen
aan de winkel. Het reclamebord zal de naamsbekendheid van WAAR Eindhoven ook vergroten.

Aangezien het weekend vr kerst erg druk is, gaat WAAR Eindhoven acteurs inzetten om een
toneelstuk op te voeren met betrekking tot de winkel. Deze acteurs zorgen er ook voor dat de mensen
zich meer bewust worden van duurzaamheid en weten waar WAAR Eindhoven voor staat.

WAAR Eindhoven gaat ook een radioreclame maken. Hiermee bereikt WAAR Eindhoven veel mensen.
De radioreclame wordt in de omgeving Eindhoven uitgezonden op Omroep Brabant Radio.

Tot slot laat WAAR Eindhoven mensen bekend maken met het assortiment van de winkel door een
workshop te organiseren. Deze workshop zal plaats vinden in de week voor kerst en zal worden
gegeven door een medewerker van WAAR Eindhoven. De deelnemers aan deze workshop doen ideen
op en kopen spullen die ze gebruikt hebben bij de workshop (ecologisch verantwoord de kerstboom
optuigen).

Als bijlage wordt de activiteitenplanning van de hiervoor benoemde middelenmix die WAAR Eindhoven
gaat uitvoeren nader beschreven. De activiteiten planning wordt in de bijlage opgenomen in de
implementatie van de marketingcommunicatieplan. Verder wordt er in de implementatie de begroting
weergeven.

18
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Begroting
Aangezien WAAR Eindhoven een laag budget heeft, wordt er een taakstellende kostenmethode
gehanteerd. De taken die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren worden hier vastgesteld. De
kosten zijn per taak berekend en worden hieronder nader toegelicht.

Reclamebord: Aangezien WAAR Eindhoven een duurzame winkel is, is het handig dat het reclamebord
van gerecycled materiaal is. Het reclamebord is van duurzame kwaliteit en is geschikt voor een lange
levensduur. Het reclamebord kan gekocht worden bij www.van-raalte.com. Een bord van 100x70 cm
kost 154,-. (Van-raalte)

Radioreclame: Omroep Brabant Radio is een geschikte zender voor WAAR Eindhoven De zender kan
zich richten op het zuidoosten van Noord-Brabant. Het is verstandig om tussen 07:00 en 12:00 uur en
tussen 17:00 en 19:00 uur het reclamespotje uit te zenden (Luistercijfers). De totale kosten zijn
wekelijks 288,- voor een reclamespotje van 20 seconden. (Tarieven radiospots) De eenmalige
productie per reclamespotje kost 150,- en er worden twee verschillende reclamespotjes ontwikkeld.
Deze reclamespotjes worden uitgezonden in de maand december, vier weken lang. De totale kosten
zijn dan 1.452,-. (Wat kost het maken van een radiocommercial?)

Toneelstuk: Acteurs inhuren die WAAR Eindhoven kunnen promoten is een effectief middel van
reclame. De acteurs zullen in het weekend voor kerst worden ingezet. Er zullen in totaal drie acteurs
aanwezig zijn die WAAR Eindhoven op 20, 21 en 22 december zullen promoten in het centrum van
Eindhoven. Bij www.typetje.nl kan WAAR Eindhoven acteurs inhuren. De acteurs komen vrijblijvend
en kosteloos de ideen bespreken. De kosten zullen 30,- per acteur per uur zijn. n acteur kost per
dag 3*30,- = 90,-. Aangezien er drie acteurs zijn kost het 90*3= 270,- per dag. De acteurs
zullen drie dagen lang acteren in de centrum van Eindhoven. De totale kosten van de acteurs zullen
270*3= 810,- (typetje)

Workshop: De kosten per deelnemend persoon wordt geschat op 10,- voor materialen, koffie, thee
en iets lekkers. Er wordt vanuit gegaan dat er tien gasten zullen komen per workshop van twee uur.
De personeelskosten bij workshop wordt geschat op 20,- per uur. Dit is dus in totaal 140,-.

Website: WAAR Eindhoven kan een student of ex-student benaderen voor 30,- per uur om een
website voor WAAR Eindhoven te bouwen. Er wordt vanuit gegaan dat er tien uur nodig is om een
professionele website in elkaar te zetten. De kosten hiervoor komen uit op 300,-.

Facebookactie: De Facebookactie wordt opgesteld door de eigenaren van WAAR Eindhoven. Bij deze
actie kunnen deelnemende personen meedoen om een cadeau van rond de 50,- uit het assortiment
van WAAR Eindhoven te winnen.
Procesevaluatie
Bij de start van de evaluatie moet WAAR Eindhoven terugkijken naar de beginsituatie. Verder moet
WAAR Eindhoven kijken of ze binnen de planning gebleven zijn. Er wordt gekeken naar de
aanwezigheid van voldoende kennis, ervaring, communicatie en financin. Er wordt gekeken naar de
hoeveelheid mensen die dit project heeft bereikt om de toegenomen naamsbekendheid vast te stellen.

Vervolgens wordt het verloop van het project gevalueerd. WAAR Eindhoven kijkt of de juiste aanpak
gekozen is, wat er goed ging en wat beter kan. WAAR Eindhoven moet kijken of de samenwerking met
externe partijen (Omroep Brabant, Toneelgroep) goed is verlopen. Om te zorgen voor een goed
verloop, moet iedereen zijn afspraken nakomen. Er moet ook gekeken worden naar onverwachte
gebeurtenissen en hoe hiermee is omgegaan. Hieruit kunnen ze conclusies trekken, waardoor ze het
de volgende keer beter kunnen doen.

Aan het eind van het project moet WAAR Eindhoven kijken of ze tevreden zijn over de uitvoering en
het resultaat. Er zijn verschillende aspecten waar WAAR Eindhoven ontevreden over is. Dit kan slechte
communicatie veroorzaken tussen de externe partij en WAAR Eindhoven. Dit kan zorgen voor
vertraging en/of een verkeerde uitvoering van het project. Er wordt ook gekeken naar de kwaliteit van
het project en in welke mate de doelgroep is bereikt door de projecten.


19
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Evaluatie inhoud
Facebookactie: De evaluatie vindt plaats na afronding van elke actie. Er wordt gekeken naar het
aantal deelnemers en de reacties. Eventueel kan er via de Facebookpagina gevraagd worden naar
reacties op hun actie. De maandelijks terugkomende actie moet constant worden nagekeken.
Workshop: De workshop gaat gevalueerd worden na iedere workshop. Er wordt aan de
deelnemers een mening gevraagd over de workshops. Eventueel kan dit dan nog voor de volgende
workshop aangepast worden. Als alle workshops hebben plaatsgevonden vindt er een uitgebreide
evaluatie plaats. Deelnemers mogen aanwezig zijn bij deze uitgebreide evaluatie.
Reclamebord: Het reclamebord wordt twee weken na plaatsing gevalueerd. Diverse klanten
worden benaderd naar hun mening over de inhoud van het reclamebord. Eventueel kan de tekst
naar aanleiding van deze meningen en de ervaringen van het personeel aangepast worden.
Toneelstuk: Na het weekend van de uitvoering van het toneelstuk, gaat WAAR Eindhoven samen
met de acteurs evalueren hoe het verliep, hoe effectief het was en hoe de reacties waren.
Website: De nieuwe website gaat gevalueerd worden door reacties en tips te vragen via de
website. Na n maand gaat er gekeken worden naar alle reacties en aan de hand hiervan kan de
website nog aangepast worden.
Radioreclame: De radioreclame gaat gevalueerd worden na afloop van de uitzendperiode. Het is
belangrijk om hiervoor van te voren naar de meningen van klanten te vragen over de
radioreclame, dit kan in de winkel, maar eventueel ook via een bericht op de Facebookpagina.
Resultaat evaluatie
Evaluatie op resultaat: In de definitie van dit marketingcommunicatieplan staan een drietal
doelstellingen die SMART geformuleerd zijn. Het is de bedoeling dat WAAR Eindhoven tussentijds en
achteraf deze doelstellingen gaat meten om te kijken of ze op de goede weg zijn en in hoeverre enkele
aanpassingen nodig zouden zijn.

Op 5 januari 2014 is er een tussentijdse evaluatie over de kennisdoelstelling, waarbij studenten in de
stad met behulp van een enqute de naamsbekendheid meten.
De kennisdoelstelling wordt achteraf gevalueerd door de medewerkers van WAAR Eindhoven. In de
stad worden willekeurige personen benaderd om te vragen of ze WAAR Eindhoven kennen en waarvan
ze het kennen.

De houdingsdoelstelling wordt alleen achteraf gevalueerd. Dit wordt gedaan door twee medewerkers
van WAAR Eindhoven. Dit doen ze in de eerste week van april. Er worden in totaal 200 enqutes
afgenomen deze week in de regio Eindhoven. De enqute is kort opgesteld.

De gedragsdoelstelling wordt tussentijds en achteraf gevalueerd. Dit wordt gedaan door de eigenaar
van WAAR Eindhoven. WAAR Eindhoven bekijkt op 1 februari 2014 naar de omzet van november,
december en januari. Hierbij worden de resultaten van vorig jaar vergeleken met de resultaten van dit
jaar. Als deze tegenvallen kan de doelstelling worden aangepast. Op 2 mei wordt gekeken naar de
omzet van de maanden november tot en met april. Hierbij wordt achteraf gevalueerd en gekeken of
de doelstelling is behaald.


20
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Literatuurlijst
Websites
(2013, 10 1). Opgeroepen op oktober dinsdag, 2013, van Wat betekent?: http://www.wat-
betekent.nl/wat-betekent-fte/

(sd). Opgeroepen op oktober 10, 2013, van typetje:
http://www.typetje.nl/typetjes/eventmanagement

Brownies en Downies Rooi. (sd). Opgeroepen op oktober 3, 2013, van Brownies en Downies:
http://rooi.browniesanddownies.nl/

Bruna home. (sd). Opgeroepen op oktober 1, 2013, van Bruna: http://www.bruna.nl/home
CBS. (sd). Opgeroepen op oktober 2, 2013, van CBS 2013: http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/themas/dossiers/duurzaamheid/cijfers.htm

CBS. (sd). Opgeroepen op oktober 3, 2013, van HBD: http://www.hbd.nl/pages/15/Omzet-en-
exploitatie/Detailhandel-totaal/Omzet-per-jaar.html?subonderwerp_id=16

CBS. (sd). Opgeroepen op oktober 1, 2013, van cbs: www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-
bestedingen/publicaties.default.htm

Cultural Creatives. (sd). Opgeroepen op oktober 2, 2013, van Marketresponse:
http://www.marketresponse.nl/themas/duurzaamheid/cultural-creatives/de-cultural-creative/#

Cultural Creatives. (sd). Opgeroepen op oktober 2, 2013, van Marketresponse:
http://www.marketresponse.nl/themas/duurzaamheid/cultural-creatives/de-cultural-creative/#

Eindhoven-Wereldwinkel. (sd). Opgeroepen op oktober 3, 2013, van wereldwinkel eindhoven:
http://www.wereldwinkeleindhoven.nl/

Facebook WAAR Eindhoven. (sd). Opgeroepen op oktober 3, 2013, van Facebook:
http://www.facebook.com/waareindhoven

feitenkaarten. (sd). Opgeroepen op oktober 1, 2013, van Broplan:
http://www.broplan.nl/sre_koopstromenonderzoek/content/bijlages/feitenkaarten/eindhoven/feitenka
art_hoofdwinkelgebied_beoordeling_centrum_eindhoven.pdf

Google. (2013, oktober 1). concurrentie centrum in Eindhoven. Eindhoven, NEderland.
HBD. (sd). Opgeroepen op oktober 3, 2013, van HBD:
http://www.hbd.nl/pages/14/Brancheafbakening/Detailhandel-
totaal.html?branche_id=40&hoofdonderwerp_id=22

HBD. (sd). Opgeroepen op Oktober 3, 2013, van HBD Cadeauwinkels:
http://www.hbd.nl/pages/15/Omzet-en-exploitatie/Cadeauwinkels/Omzet.html?subonderwerp_id=926
Holding, C. (2013, 10 1). Duurzaam & Fairtrade. Opgeroepen op oktober dinsdag, 2013, van RSU

Retail diensten, Fair-Green Creatives, Fair Trade Product Facilities:
http://fgcbv.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=9
hoofdbedrijfschap detailhandel. (2013, 10 2).

Omzet en exploitatie. Opgeroepen op oktober woensdag, 2013, van Hoofdbedrijfschap Detailhandel:
http://www.hbd.nl/pages/15/Omzet-en-
exploitatie/Cadeauwinkels/Omzetkengetallen.html?subonderwerp_id=927

Huishoudelijke-artikelenzaken. (sd). Opgeroepen op oktober 4, 2013, van HBD:
http://www.hbd.nl/pages/1408/Branches/Huishoudelijke-artikelenzaken.html

Over Eerlijk Winkelen. (sd). Opgeroepen op oktober 20, 2013, van Eerlijk Winkelen:
http://www.eerlijkwinkelen.nl/Over+EerlijkWinkelen/default.aspx

21
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven

Insites. (sd). http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Tech-Media/article/detail/3321928/2012/09/25/8-
op-10-Nederlandse-internetgebruikers-actief-op-sociale-media.dhtml. Opgeroepen op oktober 9,
2013, van volkskrant.nl: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Tech-
Media/article/detail/3321928/2012/09/25/8-op-10-Nederlandse-internetgebruikers-actief-op-sociale-
media.dhtml

Luistercijfers. (sd). Opgeroepen op oktober 10, 2013, van Intomart GFK:
http://clo.intomartgfk.nl/welkom.html

Marketresponse. (2013, oktober dinsdag). Opgeroepen op 10 8, 2013, van Duurzame consument
doorstaat crisisjaren: http://www.marketresponse.nl/nieuws/persberichten/duurzame-consument-
doorstaat-crisisjaren/

Obedo. (2013, oktober dinsdag). stadindex. Opgeroepen op 10 8, 2013, van cijfers:
http://www.stadindex.nl/eindhoven

Rijksoverheid. (sd). Documenten & publicaties. Opgeroepen op oktober 21, 2013, van Rijksoverheid:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2006/08/21/gedragscode-
promotionele-kansspelen.html

Statweb. (sd). Opgeroepen op oktober 2, 2013, van CBS Statweb:
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70748NED&D1=0,2,4,16,18,20,22,
24&D2=a&D3=0&D4=a&D5=l&HD=090707-1905&HDR=T&STB=G4,G2,G1,G3

Tarieven radiospots. (sd). Opgeroepen op oktober 10, 2013, van Omroep Brabant Reclame:
http://omroepbrabantreclame.nl/adverteren-radio/

Tenax Lederwaren home. (sd). Opgeroepen op oktober 1, 2013, van tenaxlederwaren:
http://tenaxlederwaren.nl

Twitter WAAR Eindhoven. (sd). Opgeroepen op oktober 3, 2013, van Twitter:
https://twitter.com/waareindhoven

V&D. (sd). Opgeroepen op oktober 3, 2013, van V&D Eindhoven:
http://www.vd.nl/storeLocator/storeLocatorVDP.jsf?storeCode=eindhoven

Van-raalte. (sd). Opgeroepen op oktober donderdag, 2013, van stoepborden: http://www.van-
raalte.com/shop/content/stoepborden-1/vr-storestopper-rb-economy2-19/

Vestiging WAAR Eindhoven. (sd). Opgeroepen op oktober 1, 2013, van www.ditiswaar.nl:
http://www.ditiswaar.nl

WAAR. (2013, 10 1). Waar Eindhoven. Opgeroepen op oktober dinsdag, 2013, van Dit is waar:
http://www.ditiswaar.nl/over-waar/winkels/waar-eindhoven

Waarom is een website belangrijk voor mijn bedrijf? (sd). Opgeroepen op oktober 10, 2013, van
PixelDeluxe: http://www.pixeldeluxe.nl/faq/waarom-is-een-website-belangrijk-voor-mijn-bedrijf
Wat kost het maken van een radiocommercial? (sd). Opgeroepen op oktober 10, 2013, van
Radiocommercial: http://www.radiocommercial.eu/info.php

Webshop Wereldwinkel. (sd). Opgeroepen op oktober 4, 2013, van Wereldwinkel Online:
http://www.wereldwinkelonline.nl/producten

Website Blokker. (sd). Opgeroepen op oktober 1, 2013, van Blokker: http://www.blokker.nl

Website De Bijenkorf. (sd). Opgeroepen op oktober 2, 2013, van Bijenkorf: http://www.bijenkorf.com


22
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Website Hema. (sd). Opgeroepen op oktober 1, 2013, van Hema:
http://www.hema.nl/hema/hema.aspx

Website Staat op de kaart. (sd). Opgeroepen op oktober 1, 2013, van Staat op de kaart:
http://eindhoven.staatopdekaart.nl/

Website 't Eigen Stekje. (sd). Opgeroepen op oktober 1, 2013, van Eigenstekje:
https://www.eigenstekje.nl/leuk-cadeautje-kopen-online.html

Website Timeless. (sd). Opgeroepen op oktober 2, 2013, van Timeless wonen: http://www.timeless-
wonen.nl/c-1281039/verlichting/

Website V&D. (sd). Opgeroepen op oktober 1, 2013, van V&D: http://www.vd.nl
Website WAAR Eindhoven. (sd). Opgeroepen op oktober 3, 2013, van Website WAAR Eindhoven:
http://www.waareindhoven.nl

Willem Lageweg, L. V. (sd). Opgeroepen op oktober 2, 2013, van mvonederland:
http://www.mvonederland.nl/trends

Xenos. (sd). Opgeroepen op oktober 1, 2013, van www.xenos.nl:
http://www.hema.nl/hema/hema.aspx

Persoon
Broek, J. v. (2013, september woensdag). winkelbezoek. Winkelbezoek Eindhoven . Eindhoven,
Noord-Brabant, Nederland.

Graaff, B. d. (2013). Financile gegevens. Eindhoven: WAAR Eindhoven.

Graaff, B. d. (2013, september 2). Gastcollege WAAR. Den bosch.

Enqute WAAR Eindhoven. (2013, Oktober 1). Eindhoven.

Rapport
Retailmix, T. 1. (2013). Retailmix. 's Hertogenbosch.

Boek
C. Essink-Matzinger, B. G.-v. (2012). Marcom handboek Marketingcommunicatie. Thieme Meulenhoff.
(2012). Markt. In D. C. Essink-Matzinger, MarCom, Marketingcommunicatie in organisaties (pp. 77-
81). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

(2012). Propositie. In D. C. Essink-Matzinger, MarCom, marketingcommunicatie in organisaties (p.
144). ThiemeMeulenhoff.

Dam, N. v. (2009). Een praktijk gerichte benadering van organisatie en management. Groningen,
Houten: Noordhoff uitgevers.

Kotler, G. A. (2011). Marketing De Essentie. Amsterdam: Pearson Education.

Mintzberg, H. (2013). Organisatiestructuren. Pearson Benelux.


23
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Bijlage
Activiteitenplanning

Reclamebord
Wat Wie Waarmee Wanneer
Ontwerpen Eigenaren WAAR
Eindhoven
De computer 1 november 2013
gerealiseerd
Bestellen van het bord Eigenaren WAAR
Eindhoven
Van Raalte 1 november 2013
besteld
Levering van het bord Van Raalte PostNL 6 november 2013
Plaatsing van het bord Personeel dat de winkel
s ochtends opent

-
Vanaf 7 november
2013 elke werkdag

Radioreclame
Wat Wie Waarmee Wanneer
Contact opnemen met
Omroep Brabant
Eigenaren WAAR
Eindhoven
Telefonisch 2 november 2013
Afspraak met
accountmanager
Omroep Brabant
Eigenaren WAAR
Eindhoven
Persoonlijk contact met
Omroep Brabant
Voor 10 november
2013
Gesprek met producent Eigenaren WAAR
Eindhoven
Persoonlijk contact met
Radiocommercial.eu
Voor 17 november
2013
Goedkeuring
reclamespot
Eigenaren WAAR
Eindhoven
Telefonisch Voor 25 november
2013
Reclamespot uitzenden Omroep Brabant Radio Vanaf 1 december
meerdere keren per
dag

Toneelstuk
Wat Wie Waarmee Wanneer
Idee uitwerken over
toneelstuk
Eigenaren WAAR
Eindhoven
- Voor 1 november 2013
Afspraak met acteurs Eigenaren WAAR
Eindhoven
Typetje.nl Voor 6 november 2013
Uitwerking van
toneelstuk door acteurs
Typetje.nl - Voor 20 november
2013
Goedkeuring toneelstuk WAAR Eindhoven - Voor 22 november
2013
Keuze voor plaatsen
van toneelstuk
Eigenaren WAAR
Eindhoven typetje.nl
- Voor 9 december 2013
Uitvoering toneelstuk Typetje.nl - 20,21,22 december
2013

Workshop
Wat Wie Waarmee Wanneer
Idee bedenken
workshop
Eigenaren WAAR
Eindhoven
- Voor 12 november
2013
Uitnodigingen
versturen
Eigenaren WAAR
Eindhoven
E-mailadressen
nieuwsbrief
1 december en
reminder op 8
december
Workshop vermelden
op Facebook en
website
Eigenaren WAAR
Eindhoven
Facebookbericht op de
eigen pagina en
informatie op de
website
1 december en
reminder op 8
december
Aanmeldformulier in de
winkel
Winkelpersoneel Lijst bij de kassa Van 1 tot 10 december
2013
Inventariseren aantal Eigenaren WAAR - 11 december 2013

24
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
deelnemers Eindhoven
Eventueel extra avond
plannen
Eigenaren WAAR
Eindhoven
- 11 december 2013
Bevestigingen
versturen aan
deelnemers (met
uitnodiging voor
eventuele extra avond)
Eigenaren WAAR
Eindhoven
E-mail 12 december 2013
Voorbereiden van
workshop
Personeel wat de
workshop gaat
uitvoeren
- Voor 15 december
2013
Inkopen voor workshop Personeel wat de
workshop gaat
uitvoeren
- Voor 16 december
2013
Workshop uitvoeren Personeel wat de
workshop gaat
uitvoeren
Producten uit de winkel
van WAAR Eindhoven
16 en eventueel 17
december

Facebook
Wat Wie Waarmee Wanneer
Uitkiezen product Eigenaren WAAR
Eindhoven
Producten uit de winkel
WAAR Eindhoven
1 december 2013
Boodschap voor op de
pagina
Eigenaren WAAR
Eindhoven
1 december 2013
Boodschap plaatsen Eigenaren WAAR
Eindhoven
Facebook 2 december 2013
Winnaar kiezen Eigenaren WAAR
Eindhoven
Personen die het
bericht op Facebook
gedeeld en geliked
hebben
31 december 2013
Contact opnemen met
winnaar
Eigenaren WAAR
Eindhoven
Persoonlijk bericht 31 december 2013
Prijs afhalen in de
winkel
Winnaar - Voor 7 januari 2014

Website
Wat Wie Waarmee Wanneer
Bedenken wat op de
site moet komen te
staan
Eigenaren WAAR
Eindhoven
Overleg met al het
personeel
Voor 5 november 2013
Contact opnemen met
student
Eigenaren WAAR
Eindhoven
Student Voor 6 november 2013
Bespreken ideen met
student
Eigenaren WAAR
Eindhoven en student
- Voor 15 november
2013
Goedkeuren ontwerp
website
Eigenaren WAAR
Eindhoven
- Voor 22 november
2013
Nieuwe website online Eigenaren WAAR
Eindhoven
- 1 december 201325
Onderzoeksrapport WAAR Eindhoven
Begroting reclamecampagne

Kosten Opbrengsten
Reclamebord
Radioreclame
Toneelstuk
Workshop
Website
Facebook-actie
154,-
1.452,-
810,-
140,-
300,-
50,-
Extra opbrengst 9.467,53
Totaal: 2.906,- Totaal: 9.467,53