You are on page 1of 34

PROIZVODNJA PODRANA

RAUNALOM - CAM 1
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Proizvodnja podrana raunalom
CAM
Computer Aided Manufacturing
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Iz prethodnog predavanja
Cilj i sadraj kolegija
Proizvodnja
CAM
Povijest CAM-a
Suvremena proizvodnja
NGM faktori
Obradni sustav i komponente
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 2
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Proizvodnja
Proizvodnja je proces pretvorbe ideje i potrebe trita ili
kupca u artefakt, proizvod.
U najirem smislu obuhvaa sve aktivnosti ukljuene
(potrebne) pri izradi nekog proizvoda.
Proizvodnja je pretvaranje sirovog materijala (pripremka) u
koristan proizvod.
Proizvodnja: diskretna i kontinuirana
Proizvodne tehnologije (skica 0 - + i RP)
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
to je proizvodnja ?
(Asian Institute of Technology)
Proizvodnja je djelatnost kojom se generira blagostanje
naroda. Ako se eli postii visoka produktivnost
proizvodnje, proizvodnja podrana raunalom (CAM) nema
alternative. Stoga su za gospodarski rast nacije neophodni
kadrovi sa dobrim temeljima u CAD/CAM tehnologijama.
Kako bi se udovoljilo takvim potrebama proizvodnih
djelatnosti, sveuilita irom svijeta nude kolegije u kojima
su zastupljeni sadraji koji pokrivaju CAD/CAM tehnologije.
Skraenice:
CAD, CAM, CAPP, CAT, CAQ, CIM
DFM, DFM, DFA, DFE, DFR
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 3
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
to je CAM ?
Uinkovita primjena raunala u proizvodnji (izradi).
a) Izravna (direktna) primjena nadzor i upravljanje
b) Posredna (indirektna) primjena podrka izradi
1970
CNC; DNC/FMS
3D CAD; CAD/CAM
PLC
Raunalski vid
1960
IR; IRG
DNC; FMS
1950
NC; APT
1980
CAD/CAM
Sollid m.
MAP/TOP
CIM
1990
IMS;
RP; RT; RM
SMS; RMS
Povijest CAM-a
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Suvremena proizvodnja
Trite Proizvod Proizvodni sustav
Proizvodnja
Obiljeja suvremene proizvodnje
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 4
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Obradni sustavi sustavni pristup
Nacrti, CAD model, tolerancije, kvaliteta povrine, program (upravljanje)
Pripremak
(Sirovac)
Izradak
(Obraeni dio)
A L A T N I S T R O J
O B R A D A K A L A T
SHIP
Proces obrade (rezanja) u uem smislu
definiran je sueljem alata i obratka
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Obradni sustavi sustavni pristup
POSTUPCI OBRADE
ALATNI STROJEVI
REZNI ALATI
MATERIJALI OBRADAKA
UPRAVLJANJE
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 5
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Prednosti, problemi i zahtjevi kod primjene CAM-a
Od runog pogona do CAM-a
Trendovi kod obradnih strojeva
Trendovi u obradama
USA (NCMS - National Center for Manufacturing Sciences):
U kompaniji budunosti znanje e postati najvanija imovina i to
e biti najvea promjena u gospodarstvu koju mi poznamo.
Zato se usvajaju i razvijaju nove tehnologije ?
PROFIT
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
Drugo predavanje
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 6
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Razvoj NC strojeva
1947: J. Parsons poeo eksperimente za realizaciju NC upravljanja
1949: Poetak rada na projektru prvog NC stroja (US Air Force)
1952: na MIT prikazano 3-osno simultano gibanje upravljano raunalom
(Cincinnati HYDROTEL)
1957: instalacija numeriki upravljanog alatnog stroja U INDUSTRIJI
1959: Razvoj automatskog programiranja i programskog jezika APT
(APT - Automaticaly Programmed Tools).
1960: Direktno numeriko upravljanje DNU (Direct Numerical Control -DNC).
Omogueno je izravno slanje programa iz DNC raunala u UR CNC stroja
(buena vrpca nije nuna).
1968: u firmi Kearney & Trecker izraen je prvi obradni centar
1970-te: pojava CNC alatnih strojeva, a odmah nakon toga Distribuiranog
numerikog upravljanja DNU (Distributed Numerical Control DNC).
Skraenica DNC dobiva novo znaenje.
1980-te: pojava CAM CAD/sustava. Javljaju se CAD/CAM sustavi za OS Unix, a
kasnije i za OS-e za PC (WINDOWS).
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Razvoj NC strojeva
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 7
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Razvoj NC strojeva
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Razvoj NC strojeva
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 8
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Razvoj NC strojeva
Primjer obratka koji je obraivan na prvom NC stroju
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Razvoj NC tehnike
Razine NC-a
Distributed Numerical Control DNC
Intelligent Manufacturin System IMS
Biological Manufacturing System BMS
Computer Integrated Manufacturing CIM
Flexible Manufacturing Cell
Flexible Manufacturing Island
Flexible Manufacturing System
FMC
FMI
FMS
FM
Adaptive Control Constraint
Adaptive Control with Optimization
ACC
ACO
AC
Computer Numeric Control CNC
Direct Numerical Control DNC
Numerical Control NC
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 9
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
DNC Direct Numerical Control
DNC Distributed Numerical Control
EIA definicije (opisi) DNC-a
Sustav koji povezuje vie numeriki upravljanih strojeva na zajedniku
programoteku (mogue i datoteke alata, naprava i sl.) s mogunou
distribucije tih podataka prema zahtjevu UR.
(A system connecting a set of numerically controlled machines to a common
memory for part program or machine program storage with provision for on-demand
distribution of data to machines.)
Kod DNC sustava je vie numeriki upravljanih strojeva izravno upravljano
raunalom, ime se znaajno smanjuju HW zahtjevi UR pojedinih strojeva.
Program se iz memorije DNC raunala izravno "prebacuje" (file transfer
bez itaa vrpce i slino) u memoriju UR.
(In DNC, several NC machines are directly controlled by a computer, eliminating
substantial hardware from the individual controller of each machine tool. The part-
program is downloaded to the machines directly (thus omitting the tape reader) from
the computer memory.)
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Osnove NC strojeva
Minimalna DNC konfiguracija
CNC stroj
RS 232 veza
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 10
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Osnove NC strojeva
RS 232 veza
CNC stroj
Ethernet
CAD/CAM
PC ili
radna stanica
Uobiajena DNC konfiguracija
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Osnove NC strojeva
DNC/BDE
DNC/MDE
DNC/BEINI
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 11
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Prilagodno upravljanje (AC - Adaptive Control)
ADAPTIVE CONTROL (AC). (1) The ability of a control system to change its
own parameters in response to a measured change in operating conditions.
(2) Machine control units in which feeds and/or speeds are not fixed. The
control unit, working from feed back sensors, is able to optimize favorable
situations by automatically increasing or decreasing the machining
parameters. This secures optimum tool life or surface finish and/or
machining costs or production rates.
ADAPTIVE CONTROL CONSTRAINED (ACC). A control system in which
improved machine productivity is obtained through in-process
measurement by using limiting values for machine parameters such as
torque or spindle deflection.
ADAPTIVE CONTROL OPTIMIZED (ACO). A control system in which
optimum machine productivity is obtained through in process measurement
and adjustment of operating parameters.
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
ACC - Adaptive Control Constraint
ACO - Adaptive Control with Optimization
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 12
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Prilagodljivost obradnih sustava (proizvodnje)
(Flexible Manufacturing)
FMC - Flexible Manufacturing Cell
FMI - Flexible Manufacturing Island
FMS - Flexible Manufacturing System
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Integracija obradnih sustava (proizvodnje)
CIM - Computer Integrated Manufacturing
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 13
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
"Inteligencija" obradnih sustava (proizvodnje)
Inteligencija kod tehnikih sustava ?
Inteligentni alatni strojevi (Moriwaki) su oni strojevi koji rade na
temelju samostalnog donoenja odluka ("self decision
making"), a konvencionalni rade prema unaprijed definiranim
naredbama ("predetermined commands").
IMS - Intelligent Manufacturing System
BMS - Biological Manufacturing System
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Suvremeni obradni sustavi
Znaajke dananjih proizvodnih sustava su:
automatizacija
prilagodljivost
rad bez ovjeka
(autonomnost)
integracija
inteligencija
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 14
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Inteligentni alatni strojevi
Inteligentni alatni strojevi
Prema Moriwakiju [22], inteligentni alatni strojevi su oni strojevi koji rade
na temelju samostalnog donoenja odluka ("self decision
making"), a konvencionalni rade prema unaprijed definiranim
naredbama ("predetermined commands").
Pored povratne sprege osjetila (dio adaptivno upravljanih strojeva koji rade
s unaprijed zadanim naredbama), inteligentni strojevi su sposobni:
koristiti iskustva i "konw how" akumuliran kroz prole operacije,
stjecati znanje uenjem i
prevladati dvosmislene ulaze.
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Pristupi proizvodnji proizvodne paradigme
Na temelju pozitivnih uinaka ostvarenih dosadanjim proizvodnim koncepcijama
(JIT, TQM, LEAN production, ...), razvila su se su dva razliita pristupa utvivanju
nove paradigme proizvodnje:
pogodan za odreenije (definiranije) proizvode, okoli, komunikacije i
predvidljive promjene, a moe se opisati kao integrirana proizvodnja, i
pogodan za proizvode vee promjenjivosti, nestabilnu i nepredvidljivu okolinu,
koji se moe opisati kao kooperativna proizvodnja.
Ni u jednom pristupu nee biti potreba za osobljem nieg i srednjeg
obrazovanja. Integrirana proizvodnja trait e specijaliste, dok e
kooperativna proizvodnja trebati kadrove dobre ope naobrazbe.
Stalno dokolovanje s ciljem stjecanja novih znanja i vjetina je
imperativ za oba pristupa (Buzacott).
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 15
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Osnove NC strojeva
Osnovni principi NC-a
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Osnove NC strojeva
Osnovni principi NC-a
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 16
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Osnove NC strojeva
X - soll
Regulator
poloaja
Posmini motor s
tahogeneratorom
X -ist
Vodilice stroja s
mjernim susatvom
ili enkoderom
Struja -
ist
n ist
(analog)
Struja -
ist
n ist
(analog)
X - ist
Upravljanje
Struja
soll
n- soll
analog
Prigon Stroj
Upravljanje NC-osi
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Osnove NC strojeva primjer NC osi
Kuglino navojno
vreteno
Veliki razmak
vodilica
Motor s
enkoderom
Kugline
vodilice
Optiki mjerni
sustavi
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 17
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
PROGRAMIRANJE opis programiranja
Programiranje CNC strojeva je kodiranje geometrijskih i tehnolokih
informacija potrebnih za izradu nekog dijela na CNC stroju.
1. Runo programiranje
2. Automatizirano programiranje (koritenje problemski orjentiranih
jezika, procesora, kao to su APT, EXAPT, COMPACT, ELAN,
GTL, TC-APT, itd., za programiranje NC strojeva.
(Razvoj ovakvih sustava je prestao i danas su vrlo rijetko u uporabi)
3. Programiranje u CAD/CAM sustavima
4. Ekspertni sustavi i tehnike AI
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
1. Koordinatni sustav i nul-toke
2. Vrste upravljanja
3. Gradnja i sintaksa programa
Programiranje - priprema
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 18
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
V
Y
B
P
U
A
X
C
W
R
Z
Q
Koordinatni sustav
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Z-
Z+
X-
Y+
X+
Y-
X- X+
Y+
Y-
Z+
Z-
-X
+
X
+
Z
-Z
Raspored osi - primjeri
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 19
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Raspored osi - primjeri
ME 445; INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
M
W
R
nul-toka stroja;
referentna toka stroja;
nul-toka obratka;
P
N
F
A
T
nul-toka alata
(teorijski vrh alata)
referentna toka obratka
referentna toka suporta
referentna toka za
prednamjetanje alata
referentna toka alata
Nul-toke
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 20
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Struktura programa
Adrese
Ostali znakovi
Rijei
G funkcije
Skupine
M - funkcije
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
RADIONICKI
CRTE
PISANJE IZVEDBENOG
PROGRAMA (KODIRANJE)
NOSIOC
INFORMACIJA
UR
NC stroj
PTP
Runo programiranje
RADIONICKI
CRTE
PROCESOR
(na pr. APT)
PROGRAM DIJELA
(PART PROGRAM)
UR
NC stroj
CL DATOTEKA
(datoteka puta alata; PA datoteka)
POSTPROCESOR
(prilagodni program)
IZVEDBENI PROGRAM
PTP
Automatizirano programiranje
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 21
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Razlike
Prednosti i nedostaci
Razvoj
Osnovne napomene o runom i
automatiziranom programiranju
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Osnovne napomene o runom programiranju
RADIONICKI
CRTE
NOSIOC
INFORMACIJA
UR
NC stroj
PISANJE IZVEDBENOG
PROGRAMA (KODIRANJE)
Znaajke runog programiranja:
nemogue je programiranje vrlo sloenih
dijelova
1 tehnolog-programer ne moe programirati
vie od 4-5 strojeva
oteana provjera programa
danas ima smisla u prototipnoj proizvodnji
(tamo gdje je malo NC strojeva) i kad su u
pitanju bolja UR.
PTP
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 22
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Osnovne napomene o automatiziranom programiranju
PTP RADIONICKI
CRTE
PROCESOR
(na pr. APT)
PROGRAM DIJELA
(PART PROGRAM)
UR
NC stroj
CL DATOTEKA
(datoteka puta alata; PA datoteka)
POSTPROCESOR
(prilagodni program)
IZVEDBENI PROGRAM
Kodiranje se provodi u jednom od viih
programskih jezika problemski orjentiranih
(APT, COMPACT, EXAPT, TC APT, ...)
tako kreiran program vrijedi za sve kombinacije
NC stroj-UR za promatranu obradu
(univerzalnost)
mogue je programiranje najsloenijh dijelova
1 tehnolog-programer moe programirati niz
istovrsnih strojeva
lagana provjera programa (simulacije putanje
alata)
mogunost integracije u sloenije oblike CA
aplikacija
danas se vie ne koriste jezici ve CAD/CAM
sustavi
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Automatizirano programiranje znaajke
Javlja se koncem 50-tih (1958.) pojavom APT jezika (Automaticaly Porgrammed
Tools).
Veina kasnijih jezika (bilo je vie od 200) koristi se osnovnim principima APT-a.
Neki od poznatijih su: EXAPT, TC-APT, MINIAPT, TELEAPT, IFAPT,
COMPACT, ELAN, GTL, itd.
Pojavom CAD/CAM sustava naglo pada znaenje procesora i njihova primjena.
Moe se rei da ovaj nain automatiziranog programiranaja vie nije u upotrebi
kao samostalno rjeenje.
Veina CAD/CAM sustava kao izlaz iz NC modula nudi izvorni APT kod (APT
source) ili CL datoteku u skladu s APT-om. ZATO ?
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 23
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
APT struktura (segmenti) programa dijela (part program)
OPE (ORGANIZACIJSKE) NAREDBE
Obradak
Alatni stroj
Stezna naprava
Materijal obratka
GEOMETRIJSKE NAREDBE
Elementi konture
Pomoni geometrijski elementi
Kontura pripremka
Zavrna kontura
NAREDBE GIBANJA I OBRADE
KRAJ PROGRAMA
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Sve APT-ove geometrijske naredbe imaju istu strukturu, sintaksu:
<Geometrijsko ime> = GLAVNA RIJE/<definicija>
<Geometrijsko ime> je bilo koji "naziv" koji programer dodijeli
odreenom geometrijskom elementu uz uvjet da se naziv sastoji
od najvie 6 znakova. Tako se napr. toke mogu nazvati
TOCKA1, TOCKA2, T1, T2, i sl., pravci kao P1, P2, ..., krunice
kao KRUG1, KRUG2 i td.
GLAVNA RIJE je rezervirana rije u APT rijeniku, a u ovom
sluaju su to rijei koje definiraju odreeni geometrijski element
kao na pr.: POINT, LINE, CIRCLE, PLANE.
<definicija> je dio naredbe kojim se zadaje odreeni geometrijski
element.
APT - geometrijske naredbe
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 24
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
T1 =POINT/8,8,8 (toka zadana parvokutnim prostornim, kartezijevim, koordinatama.)
T2 =POINT/INTOF,P1,P2 (toka zadana kao presjecite pravaca P1 i P2)
T3 =POINT/CENTER,K1 (toka zadana kao sredite krunice K1)
P4 =LINE/T1,T2 (pravac zadan pomou dvije toke T1 i T2)
P5 =LINE/T2,PARLEL,P1 (pravac koji prolazi kroz toku T2, a paralelno s pravcem P1)
P6 =LINE/T1,LEFT,TANTO,K1 (pravac kroz toku T1, i "lijeva" tangenta na krunicu K1)
K1 =CIRCLE/CENTER,T1, 10 (krunica sa sreditem u T1 i polumjerom 10 mm)
K2 =CIRCLE/CENTER,T5,P1 (krunica sa sreditem u T5 i tangencijalna na P1)
RAV1 =PLANE/T1,T2,T3 (ravnina zadana tokama T1, T2 i T3)
RAV2 =PLANE/XYPLAN,1.0 (ravnina paralelna ravnini XY i udaljena 1 mm)
APT - primjeri zadavanja geometrijskih elemenata
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
BASIC-EXAPT opis konture
L1
L2
L3
L4
L5
L6
a r
CONTUR/PARTCO
BEGIN/10,0,YLARGE,L1
RGT/L2
LFT/L3, BEVEL, a
RGT/L4, ROUND, r
RGT/L5
RGT/L6
TERMCO
X
Y
Primjer zadavanja zavrne konture
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 25
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
BASIC-EXAPT opis konture
Primjer zadavanja konture pripremka
CONTUR/PARTCO
OVCONT/5
BEGIN/0,10,YLARGE,PLAN,0
RGT/DIA,50
OVCONT/3
RGT/PLAN,30
RGT/DIA,20
TERMCO
5
5
3
3
Y
X
Kontura pripremka moe se zadati kao i zavrna kontura, ali se moe
zadati i u okviru zavrne konture, kao njena nadmjera, odnosno koristei
naredbu OVCONT (esta primjena kod lijevanih i kovanih pripremaka)
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Naredbe gibanja (motion statements) u APT-u imaju slinu sintaksu:
MAJOR WORD/minor word,scalar
GLAVNA RIJE (MAJOR WORD) je rezervirana APT-ova rije kao na
pr. SPINDL, GOTO, CYCLE, i td.
Pomona, sporedna, rije (minor word) je dio naredbe koji dopunjava
glavnu rije, kao na pr. IPM (inch per minute), IPR (inch per
revolution), RPM (revolutions per minute), ON, OFF, itd. Sporednom
rijeju se opisuje ili definira skalarna vrijednost.
Skalar je APT-ov termin za numeriki podatak.
Vano je napomenuti da sve APT-ove naredbe gibanja nemaju
sporednu rije i skalar, ve ih moe initi samo glavna rije.
APT naredbe gibanja
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 26
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
FROM/0,0,0
LOADTL/1,ADJUST,1
CUTTER/1.0
SPINDL/RPM,2500,CLW
FEDRAT/20,IPM
RAPID
GO/PAST,L5,ON,PL1,PAST,L4
CUTCOM/LEFT,11
GO/TO,L1
TLLEFT,GOLEFT/L1,TANTO,C1
GOFWD/C1,TANTO,L2
GOFWD/L2,TANTO,C2
GOFWD/C2,TANTO,L3
GOFWD/L3,PAST,L4
GOLFT/L4,PAST,L1
RAPID
GODLTA/0,0,1
RAPID
GOTO/0,0,0
APT - primjeri zadavanja naredbi gibanja
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
APT - primjeri
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Alati:
eono glodalo 100 mm
Prstasto glodalo 5 mm
Prstasto glodalo 20 mm
Svrdlo 5 mm
5 dubina 20
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 27
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
APT - primjeri
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
PARTNO CEONA OBRADA
REMARK GEOMETRIJKE DEFINICIJE
REMARK TOCKA-PO-TOCKA PROGRAMIRANJE
SETPT = POINT/-170, -70, 100
P1 = POINT/-170, -70, 0
P2 = POINT/170, -70, 0
P3 = POINT/170, 0, 0
P4 = POINT/-170, 0, 0
P5 = POINT/-170, 70, 0
P6 = POINT/170, 70, 0
REMARK NAREDBE GIBANJA
REMARK MOTION COMMAND
CUTTER/100
SPINDL/1200,CLW
FEDRAT/500
FROM/SETPT
GOTO/P1
GOTO/P2
GOTO/P3
GOTO/P4
GOTO/P5
GOTO/P6
FEDRAT/2000
GOTO/SETPT
FINI
eono
glodanje
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
APT - primjeri
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
P4
P1
P5
P2
P3
P6
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 28
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
APT - primjeri
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
PARTNO GLODANJE OKVIRA
REMARK GEOMETRIJSKE DEFINICIJE
REMARK KONTINUIRANA PUTANJA
$$
SETPT = POINT/-120, -75, 100
PA = POINT/-105, -65
PB = POINT/105, -65
PC = POINT/105, 65
PD = POINT/-105, 65
BASLIN = LINE/PA,PB
RITSID= LINE/PB,PC
TOPLIN = LINE/PC,PD
LFTSID = LINE/PD,PA
XYPLN = PLANE/PA,PB,PC
PSURF = PLANE PARLEL,
XYPLN,ZSMALL,10
Glodanje okvira
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
APT - primjeri
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
REMARK NAREDBE GIBANJA
$$
CUTTER/20
SPINDL/1200,CLW
FEDRAT/500
FROM/SETPT
GO /TO,BASLIN,TO,PSURF,
ON,LFTSID
GO FWD/BASLIN,PAST,RITSID
GO LFT/RITSID,PAST,TOPLIN
GO LFT/TOPLIN,PAST,LFTSID
GO LFT/LFTSID,ON,BASLIN
FEDRAT/2000
GOTO/SETPT
STOP
FINI
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 29
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
PROGRAMIRANJE U
CAD/CAM SUSTAVIMA
CAD MODEL DIJELA
Program dijela (Part
program) u nekom
od viih
programskih jezika
za NC (napr. APT)
Program dijela (Part
program) u nekom
od viih
programskih jezika
za NC (napr. APT)
NC MODUL
CL datoteka CL datoteka
CL datoteka
PROCESOR PROCESOR
POSTPROCESOR POSTPROCESOR
IZVEDBENI PROGRAM U JEZIKU UR
UR
CNC
STROJ
PTP
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Neki CAD/CAM sustavi koji se koriste i za programiranje NC strojeva
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 30
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Programiranje u CAD/CAM sustavima
IDEAS- slijed programiranja CNC strojeva
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Druge mogunosti automatiziranog programiranja
NC strojeva koje se susreu u literaturi
BCL- Basic Control Language
Po definiciji:
BASIC CONTROL LANGUAGE (BCL) - AN ASCII DATA
EXCHANGE SPECIFICATION FOR COMPUTER NUMERICAL
CONTROL MANUFACTURING
Prvotno znaenje akronima "BCL" je "Binary Cutter Location" .
Skrb o razvoju i promjeni BCL-a (norma EIA/ANSI 494 ) vodi udruga
NCBSA-Numerical Control BCL Standards Association, formirana 1984.
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 31
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Druge mogunosti automatiziranog programiranja
NC strojeva koje se susreu u literaturi
BCL se moe primjeniti na tri razliita naina. Svako
rjeenje ima svojih prednosti i nedostataka. Mogui
naini primjene BCL su:
Osnovni sustav
Front-End upravljanje
Prirodno BCL upravljanje
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Druge mogunosti automatiziranog programiranja
NC strojeva koje se susreu u literaturi
STEP-NC novo suelje za programiranje CNC strojeva
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 32
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Druge mogunosti automatiziranog programiranja
NC strojeva koje se susreu u literaturi
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Druge mogunosti automatiziranog programiranja
NC strojeva koje se susreu u literaturi
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 33
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Druge mogunosti automatiziranog programiranja
NC strojeva koje se susreu u literaturi
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Programiranje u CAD/CAM sustavima
CAD/CAM sustav CATIA V5R17
PROIZVODNJA PODRANA
RAUNALOM - CAM 34
FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM
PROIZVODNJA PODRANA RAUNALOM - CAM
Suvremena proizvodnja