You are on page 1of 6

DUSZPASTERSTWO

PROWADZ:

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent

SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun

NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)

CODZIENNE MSZE W.
W CZASIE WAKACJI
od poniedziaku do czwartku
o 9:00am;
w pitek o 7:00pm,
w sobot bez zmian

BIURO PARAFIALNE W
CZASIE WAKACJI CZYNNE:

od poniedziaku do pitku
10:00am - 2:00pm
w soboty
10:00am - 12:00am
3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314
Parafia Matki Boej Czstochowskiej
Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074
Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc
05-25-2014
06-01-2014

Mio naszego Pana do
uczni w zdumi ewa
rozmiarem troski. Jego
sowa nios pociech
i zapewni eni e o
w y p e n i e n i u i c h
opuszczonych serc
Pocieszycielem, Duchem witym. Niedugi bdzie
czas ich opuszczenia. Ci, ktrzy zaufali Panu,
nigdy nie czuj si sierotami. Nigdy nie doznaj
osamotnienia. Nie zostawi ich sierotami, poniewa
oni nie osierocili Jego przykaza. Jak zrozumie
sowa: Nie zostawi was sierotami? Sierota to
take kto opuszczony, zaniedbany, pozbawiony
czego lub kogo, ubogi, doznajcy brakw.
Osierocenie to najtrafniejsze okrelenie
egzystencjalnej pustki czowieka wspczesnego.
Brakuje czuoci i wiernoci midzy ludmi,
poniewa zaczlimy dyskutowa o tym, czy Bg
umar, czy nigdy Go nie byo. Pojawia si coraz
wicej domw dziecka wypenionych po brzegi
sierotami, poniewa Bg zosta przez nas
odsunity jak niepotrzebne dziecko. wiat choruje
na chrystoalergi i jest czym poprawnym
w oczach wielu ludzi by homoseksualist albo
aborcjonist, ale koniecznie trzeba by obroc
wyrzuconych psw i uala si nad zwierztami
futerkowymi. Zamiast sucha dogmatw Kocioa,
trzeba sucha dyktatorw mody. Jeszcze p
wieku temu tematem tabu by seks, teraz tabu
stao si chrzecijastwo. Chrystus nie zostawi
sierotami tych, ktrzy nie osieroc Jego przykaza,
nawet jeli bd one nie tylko niemodne,
ale i zakazane. Granice moralnoci stworzy Bg.
Jeli je znosimy, skazujemy si na moralne
tsunami. Granic s przykazania. Kiedy zniesione
zostan granice moralne, nic nie zatrzyma granic
natury. Jezus mwi wic i do Ciebie: Strze
przykaza, strze granic moralnoci, i brzmi to tak,
jakby Ci powiedzia: Strze granic ziemi
i oceanu!.
Czytamy w Dziejach Apostolskich: Unis si w ich
obecnoci w gr i obok zabra Go im sprzed
oczu. A w Ewangelii w. Mateusza syszymy
zapewnienie Jezusa: A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, a do skoczenia wiata. To
jak to w kocu jest? Wstpi do nieba, czy nadal
z nami jest? Nie mona przecie przebywa
w dwch miejscach naraz. Jestemy niewolnikami
wyobrani przestrzennej. Kto moe fizycznie
siedzie w kocielnej awce, ale wewntrznie by
zupenie gdzie indziej. Ile to razy mamy poczucie,
e kto fizycznie jest obok nas, ale duchem daleko.
I odwrotnie, mona by fizycznie daleko od kogo,
ale wewntrznie pozostawa blisko. Mwimy
nieraz do kogo: jeste w moim sercu. Obecno
osobowa ma miejsce tam, gdzie dochodzi do
autentycznego spotkania; tam, gdzie powstaje
wi midzy osobami. Jestem w sercach tych,
ktrzy mnie kochaj. Nosz w sercu tych, ktrych
kocham. Wniebowstpienie oznacza definitywne
zakoczenie ziemskiej misji. Nie mamy ju szans
oglda Go i sucha tak jak Apostoowie.
Obietnica Jestem z wami dotyczy obecnoci
osobowej, a nie rzeczowej. To obecno duchowa,
wewntrzna. Obietnica obecnoci towarzyszy
nakazowi misyjnemu: Idcie i nauczajcie
udzielajc chrztu. Jezus nakazuje uczniom
podtrzymywanie swojej obecnoci w Kociele. To
si dokonuje przez Sowo, przez sakramenty,
przez wsplnot. Cigle nowi ludzie nosz w sercu
Jezusow obecno.
Jezus nosi w swoim
sercu nowych ludzi.
Wn i e b o ws t p i e n i e
pokazuje prawdziwy
ki erunek l udzki ego
rozwoju. Bo niebo to nie
co, ale KTO. Niebo,
czyli Bg dojrzewa
w nas.
o. Augustyn Pelanowski OSPPE ks. Tomasz Jaklewicz
2 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
9:00 + Andrzej Mozolewski
4:00 + Wiktoria Gorczyca - dzieci, rodzina
5:30 + Helena Bienkowski - M. Kulpa
8:00 + Wacaw Cyrta - crka z mem
9:30 + Jan, Rozalia Chrobak - crka
11:15 + Franciszka Furleta w 1 rocz. mierci, Eugeniusz -
crka, wnuczki
1:00 - Msza w. dzikczynna w rocz. wice kapaskich
naszych kapanw
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Andrzeja
Paprzyckiego
1:00 + Jadwiga Czarnowska - siostra z rodzin
1:00 + Helena, Wadysaw Kurek
1:00 + Danuta Traka
7:00 + Jzef Pivovarnik - syn z on
9:00 - Msza w. dzikczynna z okazji urodzin Marii -
rodzice
9:00 + Bronisaw
9:00 - Za parafian
9:00 - O zdrowie i Boe b. dla Barbary
7:00 - Msza w. dzikczynna za otrzyman prac i o Boe
b. i potrzebne aski dla syna
7:00 - Msza w. dzikczynna za szczliw operacj i z
prob o dalsze zdrowie i potrzebne aski
7:00 + Jan Jandy
7:00 + Irena Dobosz w 35 rocz. mierci
7:00 + Stanisaw Strzakowski - rodzina
7:00 + Piotr Kon w 14 rocz. mierci
7:00 + Leokadia Latek w 6 rocz. mierci i zmarych z
rodziny
9:00 + Michalina Kon w 2 rocz. mierci - syn Stanisaw z
rodzin
4:00 + Eugeniusz Herman - Maria Gutowska
5:30 + Helena Bienkowski - J. Bryk
8:00 + Z rodzin: Janiszewskich i Kabatw
9:30 + Kazimierz Choma w 2 rocz. mierci i o Boe b. dla
rodziny
11:15 - O Boe b. dla Stasi i Jzefa z okazji rocz. lubu -
mama


SOBOTA - 24 MAJA
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 25 MAJA
PONIEDZIAEK - 26 MAJA
WTOREK - 27 MAJA
RODA - 28 MAJA
CZWARTEK - 29 MAJA
OFIARY Z NIEDZIELI 18 MAJA 2014
Ofiary z kopert - $ 5,928.00
Ofiary bez kopert - $ 1,137.00
CSA - $5,559.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci
PITEK - 30 MAJA
SOBOTA - 31 MAJA
WNIEBOWSTPIENIE PASKIE - 1 CZERWCA
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla czonkw Koa ywego
Raca
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Marysi z okazji
12 rocz. urodzin
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Evan Paprzycki z
okazji 7 rocz. urodzin - babcia
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Ewy i Dariusza
Paprzyckich z okazji 15 rocz. lubu - mama
7:00 + Kazimierz Godlewski - ona z rodzin
9:00 + Eugeniusz, Janina Szleszyski - crka z rodzin
9:00 + Kazimiera, Czesaw Prus - crka Barbara
9:00 - Za parafian
9:00 + Leonard Plaza - ona
9:00 - W intencji Bogu wiadomej
7:00 - Msza w. dzikczynna za ukoczenie szkoy dla
Maka z prob o Boe b. w dalszej nauce i
wiato Ducha w. w yciowych wyborach
7:00 + Ks. Konrad Urbanowski
7:00 + Aleksander, Helena Bienkowski - dzieci, wnuki
9:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Romana
4:00 - O Boe b. dla Elbiety i Bogusawa z 25 rocz.
lubu
5:30 + Helena Bienkowski - T. E. Latawiec
8:00 + Rafa Gomka - siostra z mem
9:30 + Krystyna Kretowicz
11:15 + Micha Kisaa oraz za zmarych z rodziny - crka
1:00 + Elbieta Andrzejczak w 14 rocz. mierci
1:00 - O Boe b. dla Scarlett z okazji graduacji oraz dla
Roberta i Renaty
1:00 + Ks. prof. Stanisaw Olejnik
1:00 + Zbigniew Kozina, Antoni Kuzia, Anna, Stanisaw
Szok, Teofila, Jan Kuzia, Zygmunt Szok
1:00 + Jan Kosakowski
7:00 - NIE MA MSZY W.

FILM - OSTATNIE WEZWANIE
Zapraszamy dzisiaj o godzinie 2:30pm do Sali Jana
Pawa II. na film pt: Ostatnie wezwanie. Maryja mwi
do wiata: Mj Syn powrci. Czy jeste gotowy?
Zapraszamy. Wstp: wolne datki.


PONIEDZIAEK - 2 CZERWCA
WTOREK - 3 CZERWCA
RODA - 4 CZERWCA
CZWARTEK - 5 CZERWCA
PITEK - 6 CZERWCA
SOBOTA - 7 CZERWCA
ZESANIE DUCHA WITEGO - 8 CZERWCA
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3KAWIARENKA
W niedziel 18 maja kawiarenk przygotowali rodzice
dziecicych zespow Jezusowe pereki i Hosanna.
Dochd wynis $527.00. Bg zapa.

ZAPRASZAMY DZIECI DO NOWO OTWARTEGO
PRZEDSZKOLA "KCIK POD ANIOAMI" PRZY
NASZEJ PARAFII
1 czerwca 2014 roku po Mszy w. o godz. 11:15 bdzie
uroczyste otwarcie przedszkola parafialnego. Zapraszamy.
Jeszcze trwaj zapisy. Wicej informacji pod telefonami:
(586) 795-0794; (586) 286-8452LEKTORZY
Sobota/Niedziela 30 maja/1 czerwca
4:00 - Celina Basta
5:30 - Dominic Jakubowski, Monica Nowak
8:00 - Anna Szklarska, Elbieta Wolska
9:30 - Eugenia Czaja, Magorzata Purzycki, Barbara Kawaek
11:15 - Stasia, Jzef Ledziski
1:00 - Krzysztof Grzesiak, Olga Oko, Stanisaw Bis
7:00 - Maria Mikho
Sobota/Niedziela 7 czerwca/8 czerwca
4:00 - Olga Oko
5:30 - Jola Lewczuk, Monika Szmyt
8:00 - Celina Pultanis, Celina Basta
9:30 - Zbigniew Purzycki, Anna Marchel, Alicja Karlic
11:15 - Boena Dulemba, Teresa Pachyska
1:00 - Maria Grot, Jzefa Hoowiska, Renata Lisiak
7:00 - Jzio Chmielarski
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 30 maj/1 czerwca
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - M. Bryczkowski, J. Chryczyk
9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk
11:15 - Z. Wolan, K. Zadrozny, J. Rakowiecki, J. Sokoowski
1:00 - T. Byra, A. Ciesielski, J. Put, J. Walkowicz
7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski
Sobota/Niedziela 7 czerwca/8 czerwca
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - E. Filip, G. Mikoajczyk
9:30 - A. Nytko, Z. Skorupa, A. Szmyd, J. Szwakopf,
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, A. Ciesielski, S. Krlczyk, J. Put
7:00 - K. Modzelewski, L. Parciak
CZYTANIA MSZALNE NA TYDZIE
25 MAJA, 2014
PONIEDZIAEK - Dz 16,11-15 Ps 149 J 15,26-16, 4a
WTOREK - Dz 16,22-34 Ps 138 J 16,5-11
RODA - Dz 17,15.22-18,1 Ps 148 J 16,12-15
CZWARTEK - Dz 18,1-8 Ps 98 J 16,16-20
PITEK - Dz 18,9-18 Ps 47 J 16,20-23a
SOBOTA - Dz 18,23-28 Ps 47 J 16,23b-28
NIEDZIELA - Dz 1,1-11 Ps 47 Ef 1,17-23 Mt 28,16-20
CZYTANIA MSZALNE NA TYDZIE
1 CZERWCA, 2014
PONIEDZIAEK - Dz 19,1-8 Ps 68 J 16,29-33
WTOREK - Dz 20,17-27 Ps 68 J 17,1-11a
RODA - Dz 20,28-38 Ps 68 J 17,11b-19
CZWARTEK - Dz 22,30;23,6-11 Ps 16 J 17,20-26
PITEK - Dz 25,13-21 Ps 103 J 21,15-19
SOBOTA - Dz 28,16-20.30-31 Ps 11 J 21,20-25
NIEDZIELA - Dz 2,111 Ps 104 1 Kor 12,3b7.1213
J 20,1923

WAKACYJNE ZMIANY
Od 18 maja do 20 wrzenia

MSZE WITE
od poniedziaku do czwartku
godz. 9:00 rano,
pitek - godz. 7:00 wieczorem
soboty i niedziele Msze w. bez zmian.

BIURO PARAFIALNE
od poniedziaku do pitku
od 10:00 rano do 2:00 po poudniu,
w soboty od 10:00 do 12:00 w poudnie.

Tegorocznym tematem CSA jest Suy sobie
nawzajem... Poprzez finansowanie ministerstw CSA,
programw i usug suymy wielkiej rzeszy ludzi
pomagajc zrealizowa wiele planw Archidiecezji
w naszym regionie i nie tylko. Nasze datki s wyrazem
osobistego zaangaowania na rzecz peniejszego
uczestnictwa w yciu i nauce Kocioa.
W obecnym roku nasza parafia zostaa zobowizana do
uzbierania funduszu w wysokoci $60,973.00.
W poprzednim roku wysoko naszych zobowiza
wynosia $ 57,259.00. Dziki wysokiemu poparciu
naszych parafian zebralimy ponad 65% tej sumy.
W roku 2014 zostao ju zebrane $14,434.00, co stanowi
tylko troch mniej ni 24% caej sumy.
Zwracamy si do wszystkich parafian o wzicie udziau
w tej zbirce. Prosimy o darowizny w wysokoci $120.00
na rodzin, jeeli jest to moliwe. Przypominamy,
e zbirka na 2014 bdzie trwa do nastpnego roku.
Jeeli nie jest moliwe, aby wpaci ca sum, mona
rozoy te obligacje na kilka wpat. Poprzez rok, to tylko
$10.00 miesicznie.
Przypominamy, e dajc i biorc udzia w corocznej
zbirce, kady z nas wypenia katolick powinno.
Pamitajmy o tym i wypenijmy nasz coroczny
obowizek.
Rada Duszpasterska i Rada Finansowa
NASZYM MODLITWOM POLECAMY
CHORYCH I CIERPICYCH
Krystyna Kwiatosz, Elbieta Sieradzka
Genowefa Babel, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena
Antoni Popawski, Jzef Wasilewski,
Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria Roek
Mirosaw Wilk, Helena Salbut, Izabella Kuniec,
Helena Kimler, Sonia Raczkowski,
Franciszka Bujak
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych rodzin.
Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

4 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
ZAPISY NA KATECHEZ 2014/2015
W biurze parafialnym jest moliwo zapisu
dzieci na lekcje religii na nastpny rok.
Przypominamy rodzicom, e kadego roku na
nowo naley wypeni kwestionariusz.

MSZA WITA GRADUACYJNA
Msza w. w intencji uczniw i studentw,
ktrzy w tym roku kocz nauk w High
School, College lub na Uniwersytetach
odprawiona zostanie w niedziel 15 czerwca
o godz. 11:15am. Osoby te prosimy
o przyjcie na Msz w. w uroczystych strojach
z zakoczenia roku. Ci wszyscy, ktrzy chc, aby ich
imiona i nazwiska zostay wyczytane podczas Mszy w.
i wypisane w biuletynie prosimy o zgoszenie w biurze
parafialnym do 1 czerwca.

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE
Poprowadzi je Leszek Dokowicz twrca filmw
religijnych. Rekolekcje odbd si w pitek 30 maja
o godz. 7:30pm, w sobot 1 czerwca o godz. 6:30pm
a take w niedziel o godz. 2:15pm.
I PITEK ORAZ I SOBOTA MIESICA
Wystawienie Najwitszego Sakramentu podczas wakacji
w pierwszy pitek miesica od godz. 5:00 pm przez ca
noc do Mszy w. porannej w sobot
Litania do Najw. Serca Pana Jezusa 6:40pm
Okazja do spowiedzi od godz. 6:00 pm
W sobot 7 czerwca zapraszamy na godzinki o godz.
8:30am, a po Mszy witej na modlitw racow.

NABOESTWA CZERWCOWE
W miesicu czerwcu, powiconym Sercu Pana Jezusa,
zapraszamy na naboestwa od poniedziaku do soboty,
15 minut przed kad Msz w.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
7/8 czerwca 2014 - Festiwal parafialny
15 czerwca 2014 - Graduacja
15 czerwca 2014 - Prymicje ks. Kamila Wolana
22 czerwca 2014 - Boe Ciao

We wtorek 20 maja o godz. 7:00pm
spotkanie przed festiwalem dla wszystkich
przedstawicieli grup parafialnych
Zwracamy si z prob o pomoc w przygotowaniu festiwalu
(osoby chtne do pracy przed i w czasie festiwalu proszone
s o zapisywanie si na tablicy w holu kocioa). Zwracamy
si take z prob o przynoszenie artykuw spoywczych
do kuchni oraz rzeczy na Pchli Targ.


ZAPRASZAMY NA FESTIWAL PARAFIALNY
SOBOTA 7 czerwca
godz. 2:00-10:00pm
NIEDZIELA 8 czerwca
godz. 12:00-8:00pm
LOSOWANIE FESTIWALOWEJ LOTERII
NIEDZIELA GODZ. 6:00PM
W tym dniu nie ma Mszy w. o godz. 7:00pm
W NAJBLISZYM CZASIE PATRONUJ NAM:
26 V w. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter;
29 V wita Urszula Ledchowska (1865-1939), zaoycielka
Zgromadzenia Sistr Urszulanek Serca Jezusa Konajcego,
zwanych urszulankami szarymi.
1 VI wity Justyn (165), mczennik
3 VI wici Karol Lwanga i jego towarzysze (1886), mczennicy z
Ugandy w Afryce
5 VI wity Bonifacy (673-754), biskup i mczennik
RADA DUSZPASTERSKA:

Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636
Jolanta Gmurowska,

ukasz Macig, Barbara Somiska

RADA FINANSOWA:

Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Wadysaw Szaflarski
(248)652-8424
Sekretarz: Elbieta Zylinski
(586) 781 - 2861
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,

Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin,
Wojciech Urban
CAF PROWINCJA

Z powodu koniecznego remontu
Cafe Prowincja
jest zamknita do odwoania
ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII
Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun

Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
(sala Jana Pawa II)
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5
GRUPY PARAFIALNE

Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Rycerze Kolumba
Marek Bieciuk - (586) 219-3256
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976
LIDERZY

Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002

Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553

Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794

Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org

Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344

Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636


6 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
PROGRAM RADIOWY KSIY
CHRYSTUSOWCW

Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr
SKLEPIK PARAFIALNY

Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.
KAPLICA W. MAKSYMILIANA

Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codzinnie od Mszy
w. o godz. 9:00am do godz. 9:30pm. Mona si spotka
z Jezusem, powicajc swj czas na adoracj
Najwitszego Sakramentu

WITAMY W PARAFII
MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.
NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO MATKI BOEJ
CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJWITSZEGO SERCA
JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
SAKRAMENTY

CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

You might also like