You are on page 1of 3

Indisk mytologi

1
Indisk mytologi
Shivastaty.
Med indisk mytologi avses vanligen hinduismens mytologi. Indien
och Indiska halvn utgr inte ngot enhetligt religionsomrde utan r
en subkontinent, dr hundratals miljoner mnniskor beknner sig till en
lng rad olika religioner och religisa system. De strre religionerna
med rtterna p den indiska subkontinenten eller det som idag utgr
Pakistan r:
Hinduism
Jainism
Buddhism
Sikhism
Ayyavazhi
Ayyavazhi, med rtterna i sdra Indien, r egentligen en av de senast
tillkomna hinduistiska religionerna. Religioner som kommit utifrn till
Indien r i ungefrlig ordningsfljd:
Kristendom
Judendom
Islam
Parsism
Bah'
Frutom dessa strre religioner finns det ocks olika inhemska stamreligioner och det r ven s att alla dessa
religioner har framvuxit ur en process under flera tusen r. Drvid har de sinsemellan lnat mytologiskt material och
p s stt i hg grad pverkat varandra.
Hinduismens mytologi
Hinduism r inte bara religion utan i vidare mening hinduernas hela civilisation. I denna synkretism har mnga
trosriktningar infogats. I Indiens konfessionella liv har liksom p andra hll myter av olika slag uppsttt och knutits
till de mktiga gudar, som var de enskilda religisa formernas kultfreml och innehll. I Indien florerar drfr ett
otal berttelser om gudar och deras vxlande bedrifter, vare sig de r ren vidskepelse eller av vernaturlig art. Mnga
r knutna till mnniskors handlingar hr p jorden i form av ventyr av olika slag. Hr frekommer slunda
berttelser om gudarnas tillkomst (teogoniska myter), om vrldens skapelse (kosmogoniska myter) och om gudarnas
upptg i denna vrld med dess liv och natur. Vidare finns eskatologiska myter om gudarnas roll vid vrldens
undergng, frvandling och frnyelse.
Semantik
"Hindu" r ett persiskt ord som helt enkelt betyder "indier", och det persiska ordet kommer frn sanskrit, dr
"sindhu" str fr Indusfloden.
Legenderna
Myterna flyter ver i legender, dr gudarna upptrder som heliga mn och religionslrare eller omformats till sdana
avatarer. Nr guden frvandlats till en vanlig ddlig har den till guden knutna ursprungliga myten blivit folksaga och
det episka stoffet, hndelsen, fortlevat avkldd de gudomlig srdrag, som var bundna vid en gud. En mngd av i
Indien gngse berttelser med karaktr av hjltesaga eller folklore, hrstammar frn sdana degenererade myter.
Indisk mytologi
2
Omvnt r flertalet gudamyter givetvis ingenting annat r n p gudar verflyttade folksagor.
Icke-hinduisk religion
ven inom andra sekter lever de mytologiska motiven kvar, men oftast som frstrelselitteratur. Inom buddhismen,
som icke erknner ngot hgsta vsen, spelar "gudar" (under namnet de Trettiotre) mera rollen av staffagefigurer.
Indras vrld omtalas slunda mycket ofta. D det talas om att Indras tron brnner honom, s r dock detta ett
osvikligt tecken p att ngon mnsklig helig ntt alltfr hg grad av helighet. Att s kunna tvla med guden sjlv r
ett diktmotiv, som ocks r synnerligen vanligt i Indien.
I allmnhet kan man sga, att de gamla mytkomplexen i senare tid ombildats antingen till heroiska sagor eller
legender, i samma mn som de ursprungliga gudavsena ombildats till heroer eller mnskliga heliga (profeter,
prster och sngare, eremiter, asketer o.s.v.). Denna process har fortgtt ifrn allra ldsta tider.
Kllor
Mytologi: Indisk mytologi
[1]
i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1913)
Referenser
[1] http:/ / runeberg.org/ nfbs/ 0099. html
Artikelkllor och frfattare
3
Artikelkllor och frfattare
Indisk mytologi Klla: http://sv.wikipedia.org/w/index.php?oldid=24642348 Bidragsgivare: 194.237.76.xxx, Bjrn Lindstrm, Caspiax, CommonsDelinker, Dan Khl, Ettrig, Fenix,
FinnBjorkSV, FredettaMH, Grey ghost, Hangsna, Koios, Kurtan, LA2, MagnusA, Rudolf 1922, Sjunnesson, Solkoll, Vaikunda Raja, Xfafara23, conversion script, 7 anonyma redigeringar
Bildkllor, -licenser och -bidragsgivare
Fil:Shiva_Bangalore_.jpg Klla: http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Fil:Shiva_Bangalore_.jpg Licens: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Bidragsgivare: Kalyan Kumar
Licens
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/