You are on page 1of 309

Proceedings

1CONFERINA INTERNAIONAL:
ADMINISTRATIA PUBLIC
LA NCEPUTUL CELUI DE AL III-LEA MILENIU.
DISEMINAREA CELOR MAI BUNE PRACTICI JAPONEZE
N ROMNIA

Publicaie realizat cu sprijinul financiar al
Fundaiei Japonia
PROCEEDINGS
INTERNATIONAL CONFERENCE:
PUBLIC ADMINISTRATION AT THE BEGINNING OF THE
THIRD MILLENIUM. DISSEMINATING THE JAPANESE
BEST PRACTICES IN ROMANIA


Publication achieved with the financial support of
THE JAPAN FOUNDATIONEditor: Prof.univ.dr. Lucica MATEI21 22 Noiembrie 2005
BUCURETI

Proceedings
2

Copyright coala Naional de Studii Politice i Administrative
Centrul de Pregtire pentru Administraie Public, 2006


This publication was achieved within the framework of the project
Public Administration at the beginning of the third Millennium.
Disseminating the best Japanese practices in Romania, no. 17 RC- E 8007,
with the support of The Japan Foundation.

Publicaie realizat cu sprijinul Fundaiei Japonia n cadrul
proiectului Administraia public la nceputul celui de-al treilea mileniu.
Diseminarea celor mai bune practici japoneze n Romnia, nr. 17 RC-
E 8007.

Comitetul de editare:
Prof. univ. dr. Lucica Matei
Prof. univ. dr. Ani Matei
Asist. Carmen Svulescu
Asist. Andreea Colfescu

Proceedings
3


CUPRINS


Cuvnt nainte ............................................................................................................. 9
Foreword .................................................................................................................... 11
Cuvnt de deschidere: Prof.univ.dr. Lucica MATEI ............................................ 13
Opening speech: Prof. Dr. Lucica MATEI................................................................16
Alocuiunea domnului Makoto ITO, Consilier, Ambasada Japoniei n
Romnia .19
Speech of Mr. Makoto ITO, Counselor, Embassy of Japan to Romania... 21


Sesiunea plenar I: DIMENSIUNILE TEORETICE I PRACTICE ............... 23
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE. CONCEPTE I ABORDRI

Ioan Alexandru Emanciparea administraiei publice n putere
public
24
Tudor Pendiuc i Mariana
Boncea
Descentralizarea element de baz al
reformei administraiei publice din Romnia
29
Mihail Dumitrescu Administraia public bazat pe cunoatere.
Noi provocri pentru administraia
romneasc
37
Ion Panea Rolul i funciile administraiei publice
ntr-o societate democratic
43
Ani Matei i Sabin
Andreescu
Managementul calitii totale n sectorul
public. Experiene europene
50
Cristian Ionescu De la conceptul de guvernare la practica
bunei guvernri
58
Cristian Anghel, Traian
Florea i Paul Adrian Pece
Zona metropolitan un nou model de
administraie public local
66
Emilia Lucia Ctan Satisfacerea nevoilor cetenilor obiectiv
prioritar al reformei administraiei publice n
Romnia
80
Rosemarie Haine Cultura organizaional instrument
strategic n procesul de reform
88
Nicoleta Miulescu Dimensiuni contemporane ale teoriilor
privind organizarea i funcionarea
administraiei publice. Privire special
asupra sistemelor europene
89

Proceedings
4

Sesiunea plenar II: BUNA GUVERNARE N SISTEM NAIONAL ..............101
I GLOBAL. EXPERIENE GUVERNAMENTALE JAPONEZE

Emil Blan Principiile i normativitatea bunei
administrri
102
Yasutaka Shimizu Politici i strategii naionale pentru
e-learning n Japonia
105
Luminia Popescu Creterea competiiei naionale o prioritate
guvernamental n Japonia
110
Gabriel Ctlin Stecoza Evaluarea reglementrii condiie pentru o
bun guvernare
111
Mdlina Paraschiv Neacu Politica social. Elemente comparative
Japonia - Romnia
119
Claudia Ionescu Dezvoltarea comunitii prin tehnologia
informaiei i comunicrii
128
Alexandra Cristescu Dimensiuni practice ale conceptului de
e-guvernare n Romnia i Japonia
140

Sesiunea plenar III: PRINCIPIILE NOULUI MANAGEMENT PUBLIC
APLICATE N SISTEMUL JAPONEZ AL ADMINISTRAIEI PUBLICE 152

Lucica Matei Arhitectura administraiei publice: Conexiuni
i complementaritate Japonia - Romnia
153
Tsuneo Yamada Noi proiecte naionale pentru educaie n
Japonia: Fundamente ale sistemului
e-learning
164
Mihail Pandela Experiena japonez pentru stabilitatea
economic a societii i reforma sistemului
administrativ
169
Adriana Grigorescu Viziuni strategice japoneze de afaceri
posibile transpuneri n sectorul public
171
Mariana Baicu Mutaiile din mediul economic internaional
reflectate n managementul modern al
organizaiilor
179
Andy Constantin Leoveanu Caracteristici cibernetice ale sistemului
administraiei / publice. Abordare
comparativ Japonia - Romnia
190

Proceedings
5
Sesiunea plenar IV: DISEMINAREA CELOR MAI BUNE PRACTICI
JAPONEZE ALE BUNEI GUVERNRI. SPAIUL BUNEI GUVERNRI .. 200

Minoru Uchida Aspecte actuale privind proiectarea
materialelor didactice prin utilizarea
specificaiei de proiectare a cursurilor (CDS)
201
Gheorghe Teodorof Aspecte teoretice i practice privind
administraia public local. Modelul japonez
208
Junji Shibasaki Asigurarea calitii pentru programele
educaionale i validarea lor prin utilizarea
REAS
217
Ioan Toderac Prefecii romni n tranziia de la activismul
politic la managementul public
225
Florin Popa Descentralizarea administraiei publice.
Experiena japonez
236


Sesiunea plenar V: PROIECTAREA BUNEI GUVERNRI PENTRU
ROMNIA .............................................................................................................. 242

Diana Fori Statutul funcionarilor publici n contextul
reformei administraiei publice n Romnia
243
Octavia Maria Copaci Noi elemente de reform n materia finanelor
publice locale
250
Drago Teodor Rebele
Troan
Reforma n administraie. Proces de
descentralizare, deconcentrare
259
Drago Valentin Dinc Perspective privind dezvoltarea serviciilor
publice
266
Cristina Raluca Popescu Restructurarea guvernrii n Romnia i pe
plan mondial
277
Diana Camelia Iancu Democraia local n Romnia. Indicatori
pentru buna guvernare
291
Mdlina Cocoatu Interesele naionale n perspectiva principiilor
europene ale subsidiaritii i
proporionalitii
301
Proceedings
6
CONTENTS


Romanian foreword...................................................................................................... 9
Foreword .....................................................................................................................11
Opening speech in Romanian language: Prof. Dr. Lucica MATEI ....................... 13
Opening speech: Prof. Dr. Lucica MATEI ...............................................................16
Speech of Mr. Makoto ITO in Romanian language. 19
Speech of Mr. Makoto ITO, Counselor, Embassy of Japan to Romania ...21

Plennary session I: THEORETICAL AND PRACTICAL DIMENSIONS
OF PUBLIC ADMINISTRATION. CONCEPTS AND APPROACHES............. 23

Ioan Alexandru Emancipation of the public administration in
public power
24
Tudor Pendiuc i Mariana
Boncea
Decentralization a key element of the
public administration reform in Romania
29
Mihail Dumitrescu Knowledge-base public administration. New
challenges for the Romanian administration
37
Ion Panea
The role and functions of the public
administration in a democratic society
43
Ani Matei i Sabin
Andreescu
Total Quality Management in the public
sector. European experiences
50
Cristian Ionescu From the Governance concept to the Good
Governance practice
58
Cristian Anghel, Traian
Florea i Paul Adrian Pece
The Metropolitan Zone a new model of
local public administration
66
Emilia Lucia Ctan Satisfying the needs of the citizens a major
purpose of the public administration reform
in Romania
80
Rosemarie Haine Organizational culture a strategic
instrument in the process of reform
88
Nicoleta Miulescu Contemporary Dimensions of the Theories
related to Organizing and Functioning
process of the Public Administration,
especially regarding the European System
89

Proceedings
7
Plennary session II: GOOD GOVERNANCE IN THE GLOBAL AND
NATIONAL PERSPECTIVE: THE JAPANESE GOVERNMENTAL
EXPERIENCE.......................................................................................................... 101

Emil Blan The principles and the normative character of
the good administration
102
Yasutaka Shimizu The national policies and strategies for e-
learning in Japan
105
Luminia Popescu National Competition Growth a
governmental priority in Japan
110
Gabriel Ctlin Stecoza Evaluating the regulations a condition for
good governance
111
Mdlina Paraschiv Neacu The Social Policy. Comparative elements:
Japan- Romania
119
Claudia Ionescu Community development through
Information and Communication Technology
128
Alexandra Cristescu Practical Dimensions of e-government
concept in Romania and Japan
140

Plennary session III: NEW PUBLIC MANAGEMENT PRINCIPLES AND
THEIR APPLICATION IN THE JAPANESE PUBLIC ADMINISTRATION
SYSTEM.................................................................................................................152

Lucica Matei The architecture of public administration:
Connections and complementarity: Japan -
Romania
153
Tsuneo Yamada
A new national project for Japanese
vocational education: Grass-roots e-
learning system
164
Mihail Pandela Japans historical Experience on Society
stabilization and Administrative Reform
169
Adriana Grigorescu Japanese strategic visions for business
possible transposition in the public sector
171
Mariana Baicu Influences of the international economic
environment on the modern organizational
management
179
Andy Constantin Leoveanu The cybernetic characteristics of the public
administration system - a comparative
approach: Japan-Romania
190

Proceedings
8
Plennary session IV:
DISSEMINATING THE JAPANESE BEST PRACTICES OF GOOD
GOVERNANCE: TOWARDS A SPACE OF GOOD GOVERNANCE ........... 200

Minoru Uchida Actual issues concerning the design of the
educational materials by the use of course
design specification (CDS)
201
Gheorghe Teodorof Theoretical and practical aspects regarding
the local public administration the Japanese
model
208
Junji Shibasaki Quality Assurance for the educational
programmes and their validation by the use of
REAS
217
Ioan Toderac Romanian Prefects, between politics and
public management
225
Florin Popa Decentralization of the Public
Administration. The Japanese Experience
236


Plennary session V: DESIGNING GOOD GOVERNANCE FOR ROMANIA.. 242

Diana Fori The Civil Service Statute in the context of the
public administration reform in Romania
243
Octavia Maria Copaci New Elements of Reform for the Local Public
Finance
250
Drago Teodor Rebele
Troan
The Reform in Administration. A process of
decentralization and devolution
259
Drago Valentin Dinc Perspectives on the development of public
services
266
Cristina Raluca Popescu Restructuring governance in Romania and in
the world
277
Diana Camelia Iancu Local Democracy in Romania: Searching for
indicators of good governance
291
Mdlina Cocoatu National Interests in the Perspective of the
European principles of subsidiarity and
proportionality
301
\


Proceedings
9

Cuvnt nainte


Studierea administraiei publice nipone n condiiile afirmrii unei reale reforme
conceput n consens cu dinamica societii japoneze la nceputul celui de-al treilea
mileniu constituie, pentru mediul academic romnesc, o nou etap ntr-un program de
cercetare bine definit.
Prin urmare, conferina Administraia public la nceputul celui de-al treilea
mileniu. Diseminarea celor mai bune practici japoneze n Romnia organizat la
Bucureti, n zilele de 21-22 noiembrie 2005 va continua preocuprile n domeniul
studierii sectorului public ale Centrului de Pregtire pentru Administraie Public
(CPAP) din cadrul colii Naionale de Studii Politice i Administrative (SNSPA).
Interesul manifestat fa de problematica specific evoluiei administraiei
publice, studiile comparative rezultate n urma cercetrilor bibliografice confirm
pentru mediul academic, specialiti i reprezentani ai autoritilor publice actualitatea
unor asemenea demersuri profesionale i tiinifice.
nvluit ntr-o tradiie multimilenar i dezvoltat n consonan cu puternicele
tradiii nipone, administraia public japonez are o specificitate aparte care-i confer o
puternic for de nrurire asupra tuturor celorlalte segmente ale societii japoneze, dar
i asupra evoluiei contemporane a administraiilor publice din ri mai apropiate sau
mai ndeprtate.
Aa cum se aprecia i cu alte prilejuri, aparenta disjuncie a evoluiilor din
administraiile publice din Japonia i Europa, justificabil prin argumente geografice,
teritoriale sau culturale, nu trebuie s conduc la ignorarea experienelor i practicilor ce
au favorizat dezvoltarea inedit, de excepie a spaiului public nipon.
La precedenta conferin Coordonate japoneze ale managementului sectorului
public se aprecia de asemenea c existenta unor repere istorice similare n
dezvoltarea social nipon i romneasc, n ciuda unor trasee diferite, conduce la o
posibil convergen a evoluiilor viitoare. Totodat condiia fundamental a posibilei
convergene este cunoaterea detaliat a strategiilor, conceptelor i practicilor de
management public nipon i compararea acestora sau utilizarea lor n fundamentarea
propriilor noastre programe.
Conferina Administraia public la nceputul celui de-al treilea mileniu.
Diseminarea celor mai bune practici japoneze n Romnia valorific, pe de o parte,
maturitatea nivelului de cunoatere n domeniul problematicii sectorului public,
realizat ca urmare a multiplelor activiti organizate n ultimii 7 8 ani precum i
expertiza experilor, specialitilor, cadrelor didactice i studenilor romni i japonezi
participani la aceste proiecte.
Organizat n cadrul a cinci sesiuni plenare, conferina a beneficiat de o prezen
de excepie, fapt ce demonstreaz atenia i interesul acordate acestei problematici.
Temele principale abordate au avut n vedere: dimensiuni teoretice i practice
ale administraiei publice, buna guvernare n sistem naional i global, noul management
public, spaiul bunei guvernri, diseminarea celor mai bune practici japoneze ale bunei
guvernri i proiectarea bunei guvernri n Romnia.


Proceedings
10
Din perspectiva dezvoltrii sociale specifice nceputului noului mileniu dou
teme au constituit axele fundamentale ale dezbaterilor: utilizarea tehnologiilor
multimedia n administraia public i consolidarea, teoretic i practic, a unui spaiu al
bunei guvernri.
La fel de importante, din punct de vedere teoretic i practic, cele dou teme pot
fi considerate definitorii pentru evoluia administraiei publice nipone i consonante cu
preocuprile din Romnia pentru reforma administraiei publice.
n acest context, se poate aprecia c manifestarea a beneficiat de prezena de
excepie a reprezentanilor unui prestigios institut din Japonia, Institutul Naional de
Educaie Multimedia (NIME) n frunte cu preedintele acestuia, preedintele Yasutaka
Shimizu, ale cror intervenii au constituit fundamentul teoretic i practic al abordrilor
din perspectiva nceputului noului mileniu.
Unic n felul su, prin modalitile de abordare i coninut, conferina se nscrie
printre manifestrile menite s contribuie la introducerea n problematica reformei
romneti a unor noi teme, asupra crora, experiena i practica nipon, demonstreaz c
merit s ne aplecm, cu atenie. Concluziile i abordrile cele mai relevante sunt
coninute n prezentul volum.
Organizatorii aduc mulumiri Fundaiei Japonia i Ambasadei Japoniei n
Romnia pentru sprijinul i asistena acordate pe ntreaga perioad de derulare a
programului de cercetare i a conferinei internaionale.
Centrul de Pregtire pentru Administraie Public al SNSPA va continua
eforturile pentru studierea i diseminarea experienei nipone a administraiei publice,
considernd c acestea vor putea contribui la fundamentarea strategiilor noastre de
reform a sectorului public.
Ne exprimm recunotina i preuirea fa de toi invitaii notri de peste hotare,
care, prin prezena la conferina Administraia public la nceputul celui de-al treilea
mileniu. Diseminarea celor mai bune practici japoneze n Romnia au contribuit la
ridicarea prestigiului unor asemenea manifestri care se vor continua i n anii ce
urmeaz.
Volumul de fa ofer o imagine cuprinztoare a diversitii temelor ce pot
constitui tot attea motive de reflecie n continuarea viitoarelor noastre programe.
Ateptm ca efectul difuzrii coninului dezbaterilor s continue dialogul
conceput n cadrul conferinei i s ofere noi oportuniti de colaborare ntre instituii i
autoriti publice, din ar i strintate, dintre personaliti i specialiti de prestigiu din
domeniul administraiei publice.Bucureti, 15 decembrie 2005
Prof. univ. dr. Lucica Matei
Proceedings
11


ForewordThe studies on Nippon public administration in the context of the affirmation of
a genuine reform designed according to the dynamics of the Japanese society at the
beginning of the third millennium, represent a new stage in a well defined research
programme for the Romanian academic environment.
Consequently, the conference Public Administration at the beginning of the
third Millennium. Disseminating the best Japanese practices in Romania organised at
Bucharest, on 21-22 November 2005 will continue the preoccupations concerning the
study upon the public sector of the Training Center for Public Administration (TCPA)
within the framework of the National School of Political Studies and Public
Administration (NSPSPA).
The interest shown towards the specific issue on public administration
development, the comparative studies resulted after the bibliographic researches
confirm the actuality of such professional and scientific approaches for the academic
environment, specialists and representatives of public authorities.
Veiled in a multi millenary history and developed according to the Nippon
traditions, the Japanese public administration has a special specificity, awarding a
powerful force of influencing the other segments of the Japanese society, as well as the
contemporary development of the public administrations in closer or far away countries.
As appreciated on other occasions, the apparent disjunction of the developments
in public administrations in Japan and Europe, justified by geographical, territorial or
cultural arguments, should not lead to ignoring the experiences and practices that have
enabled the exceptional development of the Nippon public space.
At the former conference Japanese Co-ordinates of Public Sector Management
there was stated the following appreciation: the similar historical events in Nippon and
Romanian social development, although on different routes are leading to a possible
convergence of the future developments. At the same time, the basic condition of a
possible convergence consists in acquiring knowledge about the strategies, concepts and
practices of Nippon public management and achieving their comparison or turning them
into account within the framework of our programmes.
The conference Public Administration at the beginning of the third
Millennium. Disseminating the best Japanese practices in Romania turns into account
the maturity of the knowledge level in the area of public sector, achieved further the
multiple activities organised in the latest 7 8 years, on one hand and the expertise of
the experts, specialists, Romanian and Japanese teaching staff and students that attended
these projects, on the other hand.
Organised on five plenary sessions, remarkable participants attended the
conference, fact which demonstrates the attention and interest for this issue.
The main themes that were approached took into account: theoretical and
practical dimensions of the public administration, good governance in national and
global system, new public management, the space of good governance, disseminating
the best Japanese practices of good governance and designing good governance for
Romania.
Proceedings
12
From the prospect of the social development, specific for the beginning of the
new millennium, two themes represented the key pillars of the debates: use of
multimedia technologies in public administration and strengthening a space of good
governance from the theoretical and practical point of view.
At the same time, from the theoretical and practical point of view, the two
themes are important for the Nippon public administration development and they are in
line with the preoccupations from Romania concerning the public administration
reform.
In this context, we may appreciate that this event benefited of the exceptional
presence of the representatives from a prestigious institute in Japan, National Institute of
Multimedia Education (NIME) led by its president, President Yasutaka Shimizu, whose
presentations represented the theoretical and practical pillar of the approaches from the
prospect of the new millennium.
Unique in its modalities of approach and contents, the conference inscribes into
the events designed to contribute to introducing new themes in the Romanian reform,
the Nippon experience and practice demonstrate that it is worth to study them carefully.
The most relevant conclusions and approaches are comprised in the current volume.
The organisers express their thanks to The Japan Foundation and Embassy of
Japan to Romania for the support and assistance granted during the whole period of the
research programme and international conference.
The Training Center for Public Administration (TCPA) of the National School
of Political Studies and Public Administration (NSPSPA) will continue its efforts for
studying and disseminating the Nippon experience in public administration, thus
contributing to development of our own strategies for the public sector reform.
We express our gratitude and high esteem to our foreign guests, who
participated at the Conference: Public Administration at the beginning of the third
Millennium. Disseminating the best Japanese practices in Romania and contributed to
strengthening the prestige of this event, having in view its continuation in the next
years.
This publication offers a comprehensive image of the diversity of topics,
representing issues for reflection in achieving our future programmes.
We look forward to disseminating the contents of debates, to continuing the
dialogue started within the framework of the conference, thus offering new
opportunities of collaboration between Romanian and foreign public institutions and
authorities, between prestigious personalities and specialists in the area of public
administration.
Bucharest, 15 December 2005


Prof. Dr. Lucica Matei
Proceedings
13
Cuvnt de deschidere

Prof. univ. dr. Lucica MATEI
Decanul Facultii de Administraie Public
Director Centrul de Pregtire pentru Administraie Public
Preedintele Comitetului de Organizare

Stimai oaspei,
Stimai invitai,
Dragi colegi,

mi revine plcuta misiune de a deschide aceast conferin. Permitei-mi s
adresez n numele Facultii de Administraie Public a SNSPA clduroase cuvinte de
salut oaspeilor notri din Japonia.

M refer aici, n primul rnd, la D-nul Prof. Yasutaka SHIMIZU, preedintele
Institutului Naional de Educaie Multimedia din Japonia (NIME). Mulumindu-i pentru
amabilitatea de a fi acceptat invitaia noastr doresc s folosesc i acest prilej pentru a
exprima sentimentele noastre de aleas gratitudine pentru atenia pe care Domnia sa o
acord dezvoltrii relaiilor dintre NIME i SNSPA.

Totodat, mi face o deosebit plcere de a saluta prezena la aceast Conferin
a Domnului Tsuneo YAMADA cruia i datorm debutul relaiilor de colaborare
NIME-SNSPA.

Sunt alturi de noi i ali doi prieteni de la NIME de a cror expertiz n
conceperea i implementarea noilor metode de formare bazate pe tehnologiile
multimedia am beneficiat. M refer la D-nul Minoru UCHIDA i Junji SHIBASAKI,
pe care i salut n numele meu i al dumneavoastr.

Stimai oaspei din Japonia,
Stimai invitai i colegi,
Dai-mi voie s salut prezena la aceast Conferin i a reprezentanilor
Ambasadei Japoniei n Romnia de al crui sprijin beneficiem, de mai muli ani, n
organizarea i promovarea unor valori comune educaionale, tiinifice sau din practica
administrativ, a mediului nipon de specialitate.
Salut n acest context prezena D-lui Makoto ITO, consilier al Ambasadei
Japoniei n Romnia i a colegilor Domniei sale.

Sincere cuvinte de salut le adresez i D-nei Anca Gabriela MNTULESCU,
director n Ministerul Afacerilor Externe, adresndu-i mulumiri pentru sprijinul acordat
i exprimndu-mi sperana unei dezvoltri i mai bune, pe viitor, a relaiilor dintre
SNSPA i MAE.

Stimai participani la conferin,
Sunt prezeni n sal reprezentani ai mediului academic din Romnia, tineri i
seniori cercettori i cadre didactice de specialitate, studeni i doctoranzi, precum i
Proceedings
14
reprezentani ai administraiei publice centrale i locale din Romnia, ai unor fundaii
din Romnia i Europa i ai mass-media.

Tuturor le adresez cuvinte de bun venit i mulumiri pentru receptivitatea i
atenia acordat acestei manifestri.
n numele dumneavoastr i al organizatorilor doresc succes manifestrii noastre.

Dragi prieteni,
mi voi structura scurta mea intervenie pe cteva idei, care au stat la baza
conceperii manifestrii la care participm cu toii.

n primul rnd m voi referi la agenda manifestrii.
Tema pus n discuie astzi vizeaz o problem de mare actualitate la nivel
internaional.Este vorba de transformarea administraiei publice n consens cu procesele
i fenomenele fundamentale ce marcheaz nceputul noului mileniu: globalizarea, noile
raporturi de fore, democratizarea societilor i extinderea valorilor acesteia ctre
regiuni sau chiar continente marcate, pn de curnd, de existena unor regimuri
totalitare etc. Preocupri privind reforma administraiei publice exist, n marea
majoritate a statelor, indiferent de nivelul de dezvoltare al acestora.
De aceea, oportunitatea de a demara i susine un dialog constructiv care s
vizeze cunoaterea bunelor practici, a modalitilor de implementare a noului
management public, a metodelor moderne de formare a angajailor publici, ne-a aprut
ca extrem de benefic.
n susinerea demersului nostru am beneficiat de sprijinul Fundaiei Japonia,
un mai vechi partener al nostru n conceperea i organizarea unor astfel de manifestri,
i cruia i mulumim pe aceast cale.
Ca i la alte manifestri ale noastre poate aprea o fireasc ntrebare legat de
posibila compatibilizare a practicilor de administraie ntre sistemele romn i japonez.
Rspunsul este fr ndoial afirmativ i vom avea ocazia pe parcursul conferinei s
obiectivm acest fapt. De altfel agenda efectiv a conferinei a izvort din studierea de
ctre un colectiv mai larg al Centrului de Pregtire pentru Administraie Public i al
Facultii de Administraie Public, a problematicii reale evideniat n lucrri de
specialitate sau reieite din dialoguri multiple cu reprezentani ai mediului educaional i
administrativ din Japonia.

Cuvintele cheie ale conferinei sunt de fapt bunele practici, noul management
public sau spaiul bunei guvernri. Chiar dac de Japonia ne despart mai multe mii de
km v asigur c acestea sunt n atenia specialitilor, cercettorilor i practicienilor din
ara soarelui rsare.

n al doilea rnd m voi referi la cadrul i modalitile n care ne-am propus s
organizm aceast conferin.
Dup cum ati vzut deja, beneficiem de colaborarea cu NIME, un prestigios
institut din Japonia, care, v spun de la nceput i o s observai acest fapt i din
prezentrile ce vor urma, nu are ca misiune cercetarea fenomenelor i proceselor din
sfera teoriei i practicii administrative.
Dar, NIME, aa cum arat i denumirea sa, are ca misiune promovarea noilor
tehnologii multimedia n formarea iniial i continu a ceteanului i funcionarului.
Proceedings
15
Ori, noua administraie, reforma acesteia trebuie s aib ca fundament tocmai
acest proces continuu de nvare, care s permit, accesul concomitent la munc i
formare.
Pentru Romnia, trecerea de la etape simulatorii n promovarea nvmntului
la distan la o etap calitativ care s vizeze chiar o nou atitudine fa de formarea
continu este o chestiune esenial.
Nu putem s concepem succesul unei reforme a administraiei publice cu un
corp al funcionarilor publici n care peste 50% nu au studii superioare sau de
specialitate.

Mesajul conferinei noastre este tocmai aceast conexiune ntre educaie i
reform ca baz a reformei sociale n ansamblul su.
n context v adresez rugmintea de a urmri cu atenie expunerile oaspeilor
notri din Japonia i de a extrage, pentru noi, cei care suntem implicai ntr-o msur
mai mare sau mai mic, direct sau indirect, n reforma administraiei publice romneti,
nvmintele de rigoare pe care s le transformm n bune practici.
Ideea unui spaiu al bunei guvernri ne apare, pentru moment, iluzorie, cu
valene cel mult teoretice. Fenomenele i procesele de care aminteam la nceputul
interveniei mele ne vor conduce, fr ndoial, la operaionalizarea unui asemenea
concept. De altfel, dac ne gndim bine, spaiul administrativ european sau noul concept
de administraie european nu reprezint altceva dect o transpunere, la nivelul Uniunii
Europene, a conceptului de bun guvernare.

Stimai participani,
n cele cinci sesiuni ale conferinei sau nscris cu comunicri i intervenii peste
33 de participani. Astzi conferina va avea un caracter mai teoretic, de dezbatere i
diseminare, iar mine un pronunat caracter practic, desfurndu-se la Parlamentul
Romniei i dezbtnd, cu prioritate, bunele practici n activitatea parlamentar. V
rugm ca mpreun s asigurm un climat eficient i benefic de prezentare i dezbatere
i s nelegem mpreun cele mai bune concluzii teoretice i practice menite s conduc
la succesul manifestrii.V doresc tuturor succes!

Proceedings
16
Opening speech

Prof. Dr. Lucica MATEI
Dean of the Faculty of Public Administration
Director Training Center for Public Administration
President of the Organization Committee


Esteem Guests,
Esteem Participants,
Dear Colleagues,


It gives me great pleasure in opening this Conference. Allow me that on behalf
of the Faculty of Public Administration of the National School of Political Studies and
Public Administration to address a warm welcome to our guests from Japan.

I refer here, in the first place, to Professor Yasutaka SHIMIZU, President of
the National Institute of Multimedia Education of Japan (NIME). I would like to thank
him for accepting our invitation and use this opportunity to express our gratitude for the
attention he is given to the development of relations between NIME and NSPSPA.

It gives me also great pleasure in saluting the presence of Mr. Tsuneo
YAMADA, to our Conference, the person whom we owe the start of the cooperation
relations between NIME and NSPSPA.

There are here with us, other two good friends from NIME, whose expertise in
designing and implementing the new methods of training based on multimedia
technologies were fundamental for us. I refer here to Mr. Minoru UCHIDA and Junji
SHIBASAKI, whom I salute on mine and your behalf.

Esteem Japanese Guests,
Esteem Participants and Colleagues,

Allow me to salute the presence at our Conference of the representatives of the
Embassy of Japan to Romania, whose support is remarkable in organizing and
promoting common educational, scientific and administrative practice, related values of
the relevant Japanese environment. I salute in this context, the presence of Mr. Makoto
ITO, counselor of the Embassy of Japan to Romania and his colleagues.

My sincere salute goes also to Mrs. Anca Gabriela MNTULESCU, director
inside the Romanian Ministry of Foreign Affairs (MFA), to whom I would like to thank
for all her support, expressing my hope for better future development of the relations
between NSPSPA and MFA.
Proceedings
17
Esteem Conference Participants,

In this hall, several representatives of the Romanian academic environment,
junior and senior researchers and professors, students and Ph.D. students, of the national
central and local administration, of Romanian and European foundations, and of the
media, are present. To all of them, welcome and thank you for your receptivity and
attention given to this event.

On your behalf and that of the organizers, I wish success to our manifestation.

Dear friends,

I will structure my short comments on several ideas that represent the conceptual
basis of the event we all take part in.

Firstly, I will make reference to the agenda of the Conference. The theme in
debate today deals with a highly relevant matter on international level: the
transformation of the public administration in consensus with the fundamental processes
and phenomena that mark the beginning of a new millennium: globalization, new power
balance, democratization of societies and spreading of the latters influence towards
regions and continents, years ago, dominated by totalitarian regimes.

Preoccupations regarding the reform of the public administration exist in almost
any state, no matter their level of development.

It is for this reason that the opportunity to start and sustain a constructive
dialogue meant to get better acquainted with the good practices, the implementation
methods of the New Public Management and the modern methods of training the civil
services seemed highly appropriated.

To support our initiative, The Japan Foundation, an old partner of ours, helped
us in designing and organizing this event. We thank it today for this.

As in all our other manifestations, a possible question may appear: is it possible
to sustain the administrative compatibility between the Romanian and Japanese systems.
The answer is nevertheless affirmative, and we will have the possibility during this
Conference to discover new reasons for such a conclusion.

As a matter of fact, the effective agenda of the Conference has steamed out of
the researches made by a large group inside the Training Centre for Public
Administration and the Faculty of Public Administration, on issues of real interest to the
doctrine and practice of the Japanese educational and administrative environment.

The key words of the Conference are, in fact, good practices, New Public
Management or good governance space. And even if we are separated from Japan by
many thousands of kilometers, I can assure you that the concepts above may be found in
the attention of the Nippon specialists, researchers and practitioners.

Proceedings
18
Secondly, I will refer to the framework and modalities in which we have
proposed to organize this Conference. As you have already seen, we benefit from the
cooperation with NIME, a Japanese prestigious institute, which, to tell you from the
beginning a fact that you will notice from the presentations scheduled, doesnt rely on
the study of the administrative phenomena and processes.
However, NIME, as shown by its name, has the mission of promoting new
multimedia technologies for initial and continuous training of the citizens and civil
servants.
The new administration and its reform must base on a continuous learning
process that will allow access to both work and training.

For Romania, overcoming the simulation stages encountered in promoting the
distance learning, for a qualitative phase that will mean a new attitude towards the
continuous training, is an essential matter.
We cannot conceive the success of a reform of public administration with a body of
civil servants where more than 50% do not hold an academic degree or professional
training.

The message of our Conference is indeed this connection between education and
reform as the basis of the entire social reform.

In this context, I kindly request you to closely watch the presentations of our
Japanese guests and to extract, for us all involved in a greater or smaller degree, directly
or indirectly in the Romanian public administration reform, the necessary lessons
possible to transform in good practices.

The idea of a space of good governance appears, for the moment, rather as a
theoretical illusion. The phenomena and processes mentioned at the beginning of my
speech, will no doubt lead to the operationalization of such a concept. As a matter of
fact, the European Administrative Space or the new concept of European administration
do not represent but the transposition, at the communitarian level of the concept of good
governance.

Esteem Participants,

During the five sessions of the Conference, over 33 participants applied with
papers and comments. Today, the Conference will be a little more theoretic, being
focused on debates and dissemination. Tomorrow, it will get more practical, being
organized at the Romanian Palace of Parliament, where priority will be given to good
practices of the parliamentary activity. I ask you then to create an efficient and benefic
climate for presentations and debates, and together to better understand the best
theoretical and practical conclusions meant to lead to the success of our event.

I wish you all success!Proceedings
19

Alocuiunea domnului Makoto ITO, Consilier, Ambasada Japoniei
n Romnia

V mulumesc pentru invitaia pe care mi-ai adresat-o pentru a fi astzi alturi
de dumneavoastr. Este un privilegiu pentru mine s particip la aceast prestigioas
conferin internaional. Cu aceast ocazie a dori ca s urez un clduros bun venit
tuturor participanilor care sunt prezeni la acest forum dedicat administraiei publice la
nceputul unui nou mileniu i diseminrii celor mai bune practici japoneze n Romnia.
Sunt ncantat s fiu astzi aici, n aceast sal special de conferine care gzduiete o
dezbatere academic romno-japonez ntr-un spaiu care are la baz fructuoasa
cooperare romno- japonez.
Subiectele abordate astzi sunt de mare interes pentru Romnia. Administraia
public i reforma administraiei publice constituie n prezent, n contextul aderrii
Romniei la Uniunea European, un subiect de importan major, datorit faptului c
acestea se constituie ntr-una din condiiile politice de aderare. Din acest perspectiv
este vital ca Romnia s accelereze reformele n acest domeniu, i m refer aici la
reforma funciei publice, la procesul de descentralizare, la elaborarea politicilor publice,
innd cont de faptul c este esenial s existe o administraie public modern,
eficient, eficace i transparent, i n acelai timp s existe funcionari publici bine
pregtii, oneti, precum i instituii ale administraiei publice deschise i responsabile.
Administraia public, cu multiplele sale implicaii i aspecte este de o
importan deosebit nu doar pentru Romnia ci i pentru Japonia, un pachet de reforme
privind administraia public aflndu-se pe agenda cabinetului Koizumi. Am
convingerea c experiena japonez n acest domeniu poate fi foarte util pentru
Romnia, iar n acest context, prezenta conferin poate deschide perspective deosebite
pentru practicieni, teoreticieni i pentru toi cei interesai, aducnd un plus din
experiena japonez n domenii precum: buna guvernare, programele educaioanle,
e-learning, sisteme de protecie social, descentralizare, management public.
Abordrile comparative i discuiile referitoare la particularitile i asemnrile
care pot fi pot fi identificate n experienele europeane, romneti i japoneze pot duce
la descoperirea unor noi abordri a acestor problematici. Chiar mai mult, sunt sigur c
distinii profesori japonezi de la Institutul Naional de Educaie Multimedia din Tokyo -
prof. Shimizu, prof. Yamada, prof. Shibasaki, prof. Uchida precum i distinii lor colegi
romni pot mprti din bogata lor experien, aducnd noi elemente asupra subiectelor
aflate n discuie .
Conferina care ncepe astzi continu o lung i prolific tradiie stabilit ntre
coala Naional de Studii Politice i Administrative prin Centrul de Pregtire pentru
Administraie Public i Fundaia Japonia referitoare la studierea sectorului public
japonez. Aa cum precedentul simpozion a demonstrat, experiena i practica japonez
au fost pe larg mbriate de coala Naional de Studii Politice i Administrative n
cadrul conferinelor Diseminarea practicilor japoneze n administraia public din
1999 i Coordonate japoneze ale managementului sectorului public din 2001.
Proceedings
20
Urmnd modelul acestei serii de succes, prezenta conferin internaional,
reprezint un element edificator care dovedete succesul colaborrii n domeniul
proiectelor academice dintre Romnia i Japonia. Acesta este motivul pentru care doresc
s felicit pe Rectorul acestei instituii, Doamna Mihaela Vlasceanu, pe Doamna Decan
Lucica Matei i pe toi colaboratorii lor pentru eforturile lor, pentru munca depus i
pentru dedicarea de care au dat dovad pentru a face aceast conferin posibil.
Sincer cred c un asemenea eveniment poate aduce o contribuie real i
fructuoas la o mai bun nelegere a administraiei publice, cu toate aspectele practice
i teoretice, intesificnd n acelai timp colaborarea i dialogul internaional, i ntrind
relaiile reciproce de prietenie i colaborare existente ntre Japonia i Romnia n anii ce
vor urma.

Proceedings
21
Speech of Mr. Makoto ITO, Counselor, Embassy of Japan to Romania


Thank you for inviting me to be with you today. It is a privilege to attend this
prestigious international conference and I would like to extend a warm welcome to all
participants who came to this forum dedicated to public administration at the beginning
of the new millennium and the dissemination of the best Japanese practices in Romania.
I am extremely delighted to be here today, in this special conference hall which hosts a
joint Japanese Romanian academic debate in a space which at its turn bears the
hallmark of fruitful Japanese - Romanian cooperation.
The topics addressed today are of great interest for Romania. Public
administration and public administration reforms are nowadays, within the perspective
of Romanias accession to the European Union, of utmost importance as part of the
conditions for Romanias compliance with the political criteria of EU accession. From
this perspective, its vital for Romania to focus on its strategy for speeding up the
reforms in the field, including the reform of public function, the process of
decentralization, elaboration of public policies, acknowledging the fact that it is
essential to have a modern, efficient, effective and transparent public administration
system and also well-trained public servants committed to honest, open and accountable
administration of public institutions.
Public administration with its multiple aspects and implications is of key
importance not only of Romania but also for Japan and a package of reforms concerning
public administration is on the agenda of the Koizumi Cabinet. I am sure that the
Japanese experience in the field can be of a real help for Romania and within this
context the current conference can open useful perspectives for practitioners, academics
and for all those interested, bringing forth the experience of the Japanese practice in
such areas as: good governance, educational programmes, e-learning, social care
system, decentralization, public management, to name only a few issues.
Comparative approaches and discussions relating to the particulars and
similarities that can be traced between the European, Romanian and Japanese practices
can also bring new understandings of the issue.


Moreover I am sure the distinguished Japanese professors from the National
Institute of Multimedia Education in Tokyo - prof. Shimizu, prof. Yamada, prof.
Shibasaki, prof. Uchida and their distinguished Romanian colleagues can share more of
their rich experience, providing illuminating insights on the subject.
The conference which opens today continues a long and prolific tradition
established between the National School of Political Studies and Public Administration
through its Training Center for Public Administration and Japan Foundation regarding
research studies on the Japanese public sector. As the previous symposia devoted to this
subject have proven, Japanese experience and practices in public administration were
largely addressed by the National School of Political Studies and Public Administration
within the conferences Disseminating the Japanese Experience in Public
Administration from 1999 and Japanese Co-ordinates of Public Sector Management
from 2001.
Following the path of such a successful series, current international conference,
represents an illustrative example that proves the success of academic collaborative
Proceedings
22
projects between Japan and Romania. That is why I would like to warmly congratulate
Rector Mihaela Vlasceanu, Dean Lucica Matei and all their collaborators for their
efforts, hard work and dedication to make this conference possible.
I truly believe that such events can bring a real and helpful contribution to the
better understanding of public administration in its theoretical and practical dimensions,
nurturing in the same time the international dialogue and collaboration, strengthening
the mutual friendly relationship and cooperation between Japan and Romania in the
years to come.Proceedings
23
SESIUNEA PLENAR I:
DIMENSIUNILE TEORETICE I PRACTICE ALE ADMINISTRAIEI
PUBLICE. CONCEPTE I ABORDRI

Moderatori:
Prof. dr. Yasutaka Shimizu, Preedinte NIME, Tokyo, Japonia
Prof. dr. Lucica Matei, Decan, Facultatea de Administraie Public, SNSPA

1. Ioan Alexandru Emanciparea administraiei publice n
putere public
2. Tudor Pendiuc i Mariana Boncea Descentralizarea element de baz al
reformei administraiei publice din
Romnia
3. Mihail Dumitrescu Administraia public bazat pe
cunoatere. Noi provocri pentru
administraia romneasc
4. Ion Panea Rolul i funciile administraiei publice
ntr-o societate democratic
5. Ani Matei i Sabin Andreescu Managementul calitii totale n sectorul
public. Experiene europene
6. Cristian Ionescu De la conceptul de guvernare la practica
bunei guvernri
7. Cristian Anghel, Traian Florea i Paul
Adrian Pece
Zona metropolitan un nou model de
administraie public local
8. Emilia Lucia Ctan Satisfacerea nevoilor cetenilor obiectiv
prioritar al reformei administraiei publice
n Romnia
9. Rosemarie Haine Cultura organizaional instrument
strategic n procesul de reform
10. Nicoleta Miulescu Dimensiuni contemporane ale teoriilor
privind organizarea i funcionarea
administraiei publice. Privire special
asupra sistemelor europene
Proceedings
24Emanciparea administraiei publice n putere public

Ioan Alexandru, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Bucureti, Romnia


nelegerea exact a conceptelor, a noiunilor folosite n abordarea tiinific a unui
anumit domeniu de activitate uman are o deosebit nsemntate deoarece folosirea unui
limbaj comun este o condiie indispensabil n orice tip de comunicare, iar ntreruperea
comunicrii sau utilizarea divergent a unor termeni creaz confuzie iar n ultim instan,
imposibilitatea nelegerii fenomenului supus studiului.
Iat, spre exemplu, utilizarea alternativ a sintagmelor bun guvernare cu bun
administrare, dndu-li-se ambelor acelai neles, ar putea crea confuzie atta vreme ct a
guverna are o anumit accepiune care cel puin n limba romn nu coincide cu a
administra.
De altfel, acest punct de vedere este confirmat n doctrina de specialitate nc de la
mijlocul sec. XX.
n concepia constituional clasic, administraia reprezint aciunea puterii
executive, bazat pe procedee de putere public. n aceast optic, administraia nu este
singura sarcin a executivului, dar este o sarcin exclusiv a acestuia. n argumentarea acestei
susineri se arat c executivul, prin guvern, are o serie de sarcini extraadministrative,
exercitate n raporturile constituionale cu Parlamentul sau n relaiile internaionale. n
acelai timp, administraia este sarcina exclusiv a executivului, ea neputnd fi exercitat nici
de puterea judectoreasc, nici de cea legislativ, n virtutea principiului separaiei puterilor n
stat.
Observarea regimurilor politice occidentale contemporane arat c aceste concepii
pot fi regsite n practici instituionale, ceea ce denot c administraia poate fi tentat s
devin centrul unei puteri distincte de cea a Guvernului. Puterea oamenilor politici este legat
de durata mandatelor lor, care sunt precare prin natura lor, depinznd de voina electorilor, pe
ct vreme nalta funcie public i poziiile funcionarilor sunt sigure de permanena lor.
Datorit acestei cauze, Administraia poate nceta s fie doar o simpl funcie, existnd condiii
ca ea s devin o adevrat putere n stat, puterea administrativ distinct de cea executiv. n
aceste condiii, pentru a reflecta realitatea este insuficient s vorbim doar de funcia
administrativ. Realitatea este c noiunea de putere executiv tinde s explodeze n dou
puteri: puterea guvernamental i puterea administrativ. Aadar, a vorbi de funcia
guvernamental nseamn a izola ceva din componentele puterii executive, iar a recunoate
existena puterii administrative nseamn a o diferenia de cea guvernamental.


The proper comprehension of the concepts used in the scientifically approach of a
specific field of human activity, has a significant importance, because using a common
language represents a indispensable condition in any type of communication, and breaking that
communication or divergent utilization of some terms, is creating confusion, and, finally, goes
to an impossible understanding of the phenomenon under discussion.
For example, the alternative utilization of the terms proper governance with proper
administration, giving them the same meaning, could create confusion, because the word to
govern has a specific acceptance, which - at least in the Romanian language is different
from the word to administrate.
Proceedings
25
This point of view is confirmed by the specialized doctrine since the middle of XX
century.
In the classic constitutional concept, the administration represents the real executive power
based on the public power procedures. In this conception, the administration is not the only
duty of the Executive, but it is an exclusive one. As an argument of this sustaining idea, it shows
that the Executive, through Government, has a multitude of extra administrative duties,
provided in the constitutional relationships with the Parliament or in the international ones. In
the meantime, the Administration is the exclusive duty of the Executive, because it could not be
exercised by the judicial power, legislative power according to the separation of powers in the
state.
Contemporary political west European regimes observation shows that all these
concepts can be found in the institutional practices, proving that the Administration can be
tempted to become the center of a distinctive power from the one of the Government. The
politicians power depends of the length of their political mandate, which is precarious by their
nature, depending on the electors willing, while a high public function and the civil servants
positions can be sure of their permanency. Due to this reason, the Administration could stop
being a simple function, existing conditions that it could become a real public administrative
power distinct from the executive one.
Under these circumstances, it is not sufficiently to speak about the administrative
function only, in order to reflect the reality. The facts show that the executive power meaning
has become to explode in two powers: the governmental and the administrative one.
So, to speak about the governmental function means to isolate something from the components
of the executive power, and to admit the administrative power existence means to make a
distinction related to the governmental one.


nelegerea exact a conceptelor, a noiunilor folosite n abordarea tiinific a
unui anumit domeniu de activitatea uman are o deosebit nsemntate deoarece
folosirea unui limbaj comun este o condiie indispensabil n orice tip de comunicare,
iar ntreruperea comunicrii sau utilizarea divergent a unor termeni creeaz confuzie
iar n ultim instan, imposibilitatea nelegerii fenomenului supus studiului.
Iat, spre exemplu, utilizarea alternativ a sintagmelor bun guvernare cu
bun administrare, dndu-li-se ambelor acelai neles, ar putea crea confuzie atta
vreme ct a guverna are o anumit accepiune care cel puin n limba romn nu
coincide cu a administra.
De altfel, acest punct de vedere este confirmat n doctrina de specialitate nc de
la mijlocul sec. XX.
n concepia constituional clasic, administraia reprezint aciunea puterii
executive, bazat pe procedee de putere public. In aceast optic, administraia nu este
singura sarcin a executivului, dar este o sarcin exclusiv a acestuia. In argumentarea
acestei susineri se arat c executivul are o serie de sarcini extra-administrative,
exercitate n raporturile constituionale cu Parlamentul sau n relaiile internaionale. n
acelai timp, administraia este sarcina exclusiv a executivului, ea neputnd fi
exercitat nici de puterea judectoreasc, nici de cea legislativ, n virtutea principiului
separaiei puterilor n stat
1
.
ntr-o alt opinie, Jean Rivero admite ideea unei diferenieri ntre guvern i
administraie, dei delimitarea celor dou noiuni nu este uor de efectuat. In aceast
opinie, a guverna nseamn a lua decizii eseniale care angajeaz viitorul naional, n

1
G.Vedel, P.Delvolv, Droit Administratif, 10
e
dition, P.U.F., Paris, 1988, pg.56 i urm.
Proceedings
26
timp ce administraia este o sarcin cotidian care nu are proporiile misiunii de a
guverna.
Totodat, aciunea guvernamental i conducerea administraiei publice revin
acelorai organe i se realizeaz prin acte de aceeai natur, ceea ce duce la concluzia c
distincia dintre cele dou categorii de organe nu se poate face pe plan juridic, ea innd
de elemente extrajuridice
2
.
Din aceste opinii se poate trage concluzia c ntre specialitii n drept
constituional i specialitii n drept administrativ nu exist ntotdeauna puncte de
vedere convergente. In opinia primilor, funcia executiv a statului nu se confund cu
autoritile care exercit puterea executiv. In rndul celei de a doua categorii,
administraia de stat i executivul reprezint o unitate structural unic, n ale crei
sarcini intr ntregul coninut al funciei executive.
Ceea ce se poate desprinde din aceste opinii, n pofida contradictorialitii lor,
este faptul c puterea executiv sau executivul ndeplinesc funcii administrative, fr ca
prin aceasta s se confunde cu administraia public sau s se limiteze la conducerea
acesteia.
n sensul cel mai general al termenului, executivul sau puterea executiv
desemneaz acea funcie a statului care asigur executarea legii. Aceast funcie statal
nglobeaz astzi activiti extrem de diverse. n rndul acestora intr exercitarea
funciei de ef al statului, coordonarea aciunii administraiei publice pentru punerea n
aplicare a legii, desfurarea unor aciuni directe de aplicare a legii sau de organizare a
aplicrii legii, exercitarea unor atribuii care privesc impulsionarea procesului legislativ,
ca i conducerea general a statului.
Din punct de vedere structural, executivul se subsumeaz autoritilor publice
care exercit funcia executiv i nu se confund cu administraia public.
Analiza genezei i evoluiei ideii de separare a puterilor n stat scoate n eviden
faptul c ntotdeauna a fost un lucru delicat s se fixeze conturul exact al puterilor, i
mai ales, al puterii executive. S-a putut observa c filosofii, politologii, juritii etc. au
folosit adesea o terminologie imprecis pentru a descrie aceste puteri. Spre exemplu,
Executivul poate semnifica executarea legilor, puterea de reglementare (prerogativa),
funcia guvernamental sau funcia administrativ. De aceea credem c este foarte
important s se fac diferenierea ntre funciuni i organele care le ndeplinesc.
Unii autori folosesc adesea n mod abuziv, fr s-i diferenieze, termenii de
putere, funcie sau organ cu toate c din toate legile fundamentale ale statelor rezult
c diferitele organe ale statului nu-i extrag puterea proprie, dect din cea a naiunii,
ele fiind o emanaie a acestei puteri. Aadar puterile au fost i sunt concepute ca nite
fracionri ale suveranitii, iar organele acestor puteri constituie mijloace de aciune
care nu acioneaz dect prin delegare a titularului suveranitii care constituie puterea
originar i suprem ce provine de la naiune. Conform acestei concepii, Executivul
(puterea executiv) sau Judiciarul (puterea judectoreasc) nu sunt altceva dect organe
(sau ansamblu de organe) care dispun de puteri, n vederea asumrii unor funciuni.
O lung perioad funciile nu au fost evaluate n sine i nici definite ca atare.
Noiunea de funcie nu este precizat dect o dat cu apariia teoreticienilor germani de
la sfritul secolului al XIX-lea care semnaleaz diferenierea ntre funciunile formale
i cele materiale ale executivului; primele se sprijin pe organe, celelalte pe activiti.
Aceast difereniere este reluat i precizat n Frana la nceputul secolului al XX-lea

2
J.Rivero, Droit Administratif, 12
e
dition, Dalloz, Paris, 1987, pg.15
Proceedings
27
de ctre juritii Leon Duguit (1859-1928), Ren Carr de Malberg (1861-1935) i
Maurice Hauriou (1856-1920). Acesta din urm a definit perfect terminologia: Exist
trei noiuni conexe, care trebuie distinse cu mare grij:
Aceea a funciunilor Statului, cum e cea de administrare a justiiei, sau cea de a
elabora legile, sau de a guverna, sau de a administra;
Aceea a organelor, care sunt organizaii de persoane, crora li se ncredineaz
exercitarea funciunilor;
In sfrit, aceea a puterilor publice, care sunt expresia mputernicirilor
(competenelor) n virtutea crora organele i exercit funciile lor
3
.
Aceast difereniere, care se sprijin pe definiii precise, nu ar trebui s mai fac
posibil confuzia ntre funciile statului. n ceea ce privete Executivul, iniial acestuia i
s-a limitat puterea public (deci, competenele) exclusiv la acte de executare individuale
i doar ulterior, din necesiti practice, i s-a recunoscut puterea de reglementare. Astfel
Ren Carr de Malberg a artat n a sa Contribution la thorie generale de lEtat c
exist un dualism al activitii Executivului, i anume, pe de o parte msurile de
execuie n care nu exist o iniiativ proprie a acestuia, iar pe de alt parte o a doua
execuie care i permite acestuia s aib iniiative i s conduc operaiuni
administrative necesare oricrei politici guvernamentale
4
. Aadar, exist o difereniere
ntre deciziile de executare a legii i deciziile de impulsionare ale politicii stabilite de
legiuitor, astfel c executivul, n afar de aplicarea legilor, dispune de latitudinea care
corespunde puterii sale de apreciere, urmare evalurii circumstanelor, ceea ce ne
reamintete de concepia despre prerogativ a lui John Locke. Cu alte cuvinte
Executivul dobndete puterea de reglementare care constituie acea putere public de a
lua decizii executorii cu caracter general i impersonal.
Secolul al XX-lea a confirmat c funciunile Executivului nu se mai identific
dect parial cu unica sarcin de executare a legilor. Astfel, pentru conducerea
administraiei, Executivul dispune de o larg marj de autonomie, pentru determinarea
structurilor administrative i organizarea serviciilor publice, dar i pentru a hotr
numirile i revocrile. Mai mult, Executivul ine practic n mn deciziile de declanare
a urmririi penale, vegheaz s fie respectate sentinele date (de puterea judectoreasc)
i s fie executate, dispune de dreptul de graiere i de posibilitatea de a scuti de
pedeaps, dup acuzarea de ctre un organism consultativ. Prin urmare, puterea
executiv exercit pe calea reglementrilor, sau prin acte individuale, activiti ce
depesc cu mult stricta executare a legilor, fapt ce i-a determinat pe unii cercettori s
disting n cadrul puterii executive dou funciuni, i anume, cea guvernamental i cea
administrativ.
Doctrina secolului al XX-lea a nregistrat opinii divergente cu privire la
conceptele de funcie guvernamental i funcie administrativ.
Maurice Hauriou, n Prcis de droit constitutionnel, consider c activitatea
guvernamental const n ndeplinirea sarcinilor primordiale ale statului, pe ct vreme
activitatea administrativ are un rol secundar
5
. Diferenierea se opereaz n funcie de
natura i importana calitativ a sarcinilor. Funcia guvernamental are sarcina de a se
ocupa de afacerile excepionale, care sunt de domeniul unitii politice a statului sau
marile interese naionale, iar funcia administrativ are sarcina de a face s domneasc

3
Maurice Hauriou, Prcis de droit constitutionnel, 2- eme, Editura Sirey, 1929, pg. 347
4
Ren Carr de Malberg, Contribution la therie generale de lEtat, Editura Sirey, 2 vol., 1920-1922
5
Maurice Hauriou, op. cit.
Proceedings
28
ordinea public aplicnd legile, precum i aceea de a furniza cele necesare pentru
funcionarea serviciilor publice.
Aceast difereniere este ns criticat deoarece reduce funcia guvernamental
la rezolvarea afacerilor excepionale i nu se ocup de conducerea general a
treburilor rii, aa cum apar ele n viaa de zi cu zi. De aceea, muli constituionaliti
refuz, de mult vreme, s recunoasc existena unei funciuni guvernamentale.
Pentru Lon Duguit, nu exist o specificitate material a activitii
guvernamentale fa de aceea a administraiei; nu exist dect acte luate de organele
guvernamentale, deci formal, oficial, guvernamental. El menine i insist pe distincia
juridic ntre actele Parlamentului i actele administraiei. Aadar pe bun dreptate se
pune problema unei funcii administrative, cu toate c utilizarea ei pare a fi nepotrivit
deocamdat, deoarece chestiunea funciei administrative, mult analizat de juriti, se
poate pune n mod diferit
6
.
n efortul de a stabili o demarcaie ntre sfera Statului i cea a indivizilor,
administraiei i revine importantul rol de instrument aflat la dispoziia puterii alese,
deci a parlamentului. Pe cale de consecin, administraia devine radical diferit de acea
parte a puterii politice pe care o deine executivul, fiind practic la dispoziia acesteia. In
aceste condiii funcia administrativ nu este n nici un mod asimilat unei puteri.
Dar, mai trziu, dup al doilea rzboi mondial, apar teorii care apr ntrirea
administraiei. Unii autori opun o putere administrativ restrns la executarea legilor
i la meninerea ordinii publice, unei puteri guvernamentale care are drept rol s pun
n practic i s dirijeze punerea n practic a legislaiei.
Observarea regimurilor politice occidentale contemporane arat c aceste
concepii pot fi regsite n practici instituionale, ceea ce denot c administraia poate fi
tentat s devin centrul unei puteri distincte de cea a Guvernului. Aa dup cum mai
artam, puterea oamenilor politici este legat de durata mandatelor lor, care sunt precare
prin natura lor, depinznd de voina electorilor, pe ct vreme nalta funcie public i
poziiile funcionarilor sunt sigure de permanena lor. Datorit acestei cauze,
Administraia poate nceta s fie doar o simpl funcie, existnd condiii ca ea s devin
o adevrat putere n stat, puterea administrativ distinct de cea executiv. In aceste
condiii, pentru a reflecta realitatea este insuficient s vorbim doar de funcia
administrativ. Realitatea este c noiunea de putere executiv tinde s explodeze n
dou puteri: puterea guvernamental i puterea administrativ. Aadar, a vorbi de
funcia guvernamental nseamn a izola ceva din componentele puterii executive, iar a
recunoate existena puterii administrative nseamn a o diferenia de cea
guvernamental.
Iat, aadar, c putem vorbi de o adevrat emancipare a administraiei ntr-o
putere public alturi de celelalte trei: legislativ, executiv i judectoreasc.6
Lon Duguit, Trait de droit constitutionnel, 3- me dition, citat n Jean-Paul Valette, op. cit., pg. 27.
Proceedings
29
Descentralizareaelement de baz al reformei administraiei publice din
Romnia
Tudor Pendiuc i Mariana Boncea, Primria Piteti, Arge, Romnia
O cerin major a reformei romneti pe drumul integrrii Romniei n UE a fost i
este eficientizarea i modernizarea administraiei publice.
Creterea calitii serviciilor publice prestate ctre comunitate se poate realiza n
primul rnd prin oferirea acestora de ctre autoritatea cea mai apropiat de cetean. De
aceea, descentralizarea reprezint un element de baz al reformei administraiei publice n
Romnia, aciune care duce la ntrirea puterii i rolului autoritilor administraiei publice
locale n gestionarea serviciilor publice.
Dei declanat mai trziu dect era necesar, descentralizarea n Romnia a fcut, n
ultimii ani, pai importani ca ritm i coninut.
Astfel, dup anul 2000 a existat o mai mare deschidere a autoritilor centrale, ca
mpreun cu autoritile administraiei publice locale, s identifice soluii care s permit
continuarea procesului descentralizrii i eliminarea problemelor i neajunsurilor aprute pe
parcursul acestui proces.
n anul 2004, prin Legea Cadru privind descentralizarea nr. 339/2004 au fost
stabilite att principiile pe baza crora se desfoar procesul descentralizrii ct i regulile
dup care se continu descentralizarea.
Cum finanarea responsabilitilor este foarte important, descentralizarea financiar
a fost i este o component major a procesului de descentralizare.
n acest sens au fost emise o serie de reglementri cum ar fi:
Legea nr. 189/1998 privind finanele publice locale, nlocuit n anul 2003 de OUG
nr. 45/2003 prin care se stabilesc principiile i procedurile privind finanarea,
angajarea i utilizarea fondurilor publice, responsabilitile, competenele i
rspunderile administraiei publice locale, n ceea ce privete finanele publice
locale i criteriile n baza crora se repartizeaz sumele de echilibrare a bugetelor
locale;
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Pe parcursul derulrii procesului de descentralizare n Romnia au aprut o serie de
probleme i neajunsuri cum ar fi:
instabilitatea cadrului legislativ;
lipsa transparenei i predictibilitii transferurilor de la bugetul statului pentru
echilibrarea bugetelor locale dar i a transferurilor interadministrative;
nedefinirea clar a responsabilitilor transferate autoritilor locale;
atribuirea de responsabiliti fr alocarea resurselor adecvate;
transferul de responsabiliti fr a se acorda i competena;
Continuarea procesului de descentralizare ntr-un ritm mult mai susinut ca
pn acum i ntr-o form mult mai concret i realist este condiia cea mai
important pentru reuita deplin a reformei n administraia public din Romnia.
Proceedings
30

Improving efficiency and modernizing the public administration was and still is a major
requirement of the Romanian reform with a view to Romanias EU accession.
The quality of the public services provided to the community can be improved primarily
by means of their provision by the authority that is closest to the citizen. Therefore,
decentralization represents a key element of the Romanian public administration reform,
leading to reinforcing the power and role of local authorities in managing public services.
Though launched later than it should have, in recent years decentralization in Romania
has took important steps in point of pace and contents.
Thus, as of 2000 central authorities have become more responsive, so that, together
with the local authorities, they identified solutions to enable the further development of the
process of decentralization and the removal of the problems and failings, which occurred
throughout this process.
The 2004 Framework Law nr. 339/2004 regarding decentralization established both the
principles on which the process of decentralization is based and the rules by which
decentralization is to be carried forward.
As the funding of responsibilities is very important, financial decentralization was and
still is a major component of the decentralization process.
A number of regulations have been issued for this purpose, including:
Law nr. 189/1998 regarding local public finances, replaced in 2003 by the
Government Ordinance nr. 45/2003 which establishes the principles and procedures
regarding the financing, employment and use of public funds, the responsibilities,
competences and accountability of the local government, in relation to the local
public finances and the criteria underlying the distribution of the local budget
balancing grants.
Law nr. 571/2003 regarding the Fiscal Code
Throughout the process of decentralization in Romania a number of problems and
shortcomings have occurred, including:
the unstable character of the legal framework;
the lack of transparency and predictability of transfers from the state budget for
balancing the local budgets, but also of inter-administrative transfers
the lack of a clear definition of the responsibilities being transferred to local
authorities;
assigning responsibilities without granting the adequate resources;
a transfer of responsibilities without granting the required competences.
The further development of the decentralization process at a more rapid pace and in a
more concrete and realistic manner is the major prerequisite for the full success of the
administrative reform in Romania.


O cerin major a reformei romneti pe drumul integrrii Romiei n Uniunea
European a fost i este eficientizarea i modernizarea adiministraiei publice, care prin
rolul pe care l ndeplinete poate s impun societii un anumit ritm i standard de
dezvoltare.
Creterea calitii serviciilor publice prestate comunitii se poate realiza n
primul rnd prin oferirea acestor servicii de ctre autoritatea cea mai apropiat de
cetean, respectiv de ctre administraia public local.
De aceea, descentralizarea este un element de baz al reformei administraiei
publice n Romnia, aciune care duce la ntrirea puterii i rolului autoritilor
administraiei publice locale n gestionarea serviciilor publice.
Proceedings
31
Prin descentralizare se urmrete de fapt creterea calitii serviciilor publice
oferite cetenilor, lucru ce se poate realiza prin responsabilizarea i eficientizarea
administraiei publice locale, aleii locali primind autoritatea i resursele cu care s
poat lua decizii n privina furnizrii de servicii publice.
Descentralizarea reprezint procesul prin care se transfer responsabiliti i
competene de la nivelul administraiei centrale la nivelul administraiei publice locale
n ceea ce privete soluionarea i gestionarea, n numele i interesul colectivitii, a
treburilor publice.
n literatura de specialitate sunt recunoscute cteva criterii care ar trebui s stea
la baza descentralizrii i anume:
Eficiena alocrii resurselor generale ale societii ctre o administraie
responsabil. Serviciile publice furnizate de ctre administraia public
trebuie s satisfac nevoile i preferinele cetenilor care sunt de fapt i
contribuabili la bugetul local i la bugetul statului. Responsabilitatea trebuie
nsoti i de ncredinarea de resurse care s permit oferirea eficient a
serviciilor publice;
Echitatea serviciilor furnizarea echitabil a serviciilor publice ctre
ceteni, indiferent de zona n care locuiesc;
Pstrarea stabiliii macroeconomice i promovarea creterii economice.
Descentralizarea este un proces continuu i de durat care presupune crearea
unui cadru stabil i coerent pentru furnizarea i finanarea serviciilor publice locale.
Dei generic prin termenul de descentralizare se nelege transfer de autoritate i
resurse ctre nivelurile inferioare ale administraiei, n literatura de specialitate se
regsesc o serie de definiii care prezint trei forme diferite de descentralizare respectiv
deconcentrare, delegare i devoluie.
1. Deconcentrarea reprezint procesul prin care se transfer responsabiliti de la
nivelul aparatului central al Guvernului ctre serviciile sale teritoriale. Se poate spune
c deconcentrarea este o slab descentralizare. Deconcentrarea reprezint o etap
intermediar menit s pregteasc, de cele mai multe ori, calea decentralizrii.
Deconcentrarea poate fi:
- deconcentrare cu autoritate ceea ce nseamn c ageniile sau birourile
teritoriale ale ministerelor sunt abilitate s ia decizii n mod independent;
- deconcentrarea fr autoritate nseamn c orice decizie trebuie aprobat de
autoritile centrale.
2. Delegarea este o form mai evoluat dect deconcentarea i presupune c
autoritile administraiei publice locale administreaz anumite funcii care n mod
oficial sunt tot ale statului. n aceast situaie, administraia public local se supune
controlului administraiei centrale, care trebuie s asigure i resursele financiare.
3. Devoluia reprezint transferul de autoritate din punct de vedere al elaborrii
deciziilor, al managementului financiar i general ctre autoritile autonome alese. n
domeniile n care se transfer competenele, statul intervine doar prin reglementri cu
caracter general.
n Romnia procesul de descentralizare n administraia public a nceput n anul
1991 prin adoptarea Legii administraiei publice locale nr. 69. Abia n anul 1994 n
cadrul acestui proces a aprut a doua lege foarte important, Legea impozitelor i
taxelor locale nr. 27, continund c:
- Legea finanelor publice locale nr. 189/1998 care a reprezentat un pas
important n reforma de descentralizare financiar;
Proceedings
32
- Legea privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;
- Legea privind regimul concesiunilor nr. 219/1998;
- Legea privind reorganizarea regiilor autonome nr. 103/1998 i Legea
transformrii regiilor autonome n societatea comun nr. 44/1998 .
Dup cum se poate observa, procesul de descentralizare n administraia public
a nceput mult mai trziu dect era necesar i n prima sa parte s-a derulat destul de lent.
ns dup anul 2000 s-au fcut pai importani ca ritm i coninut existnd o mai
mare deschidere din partea autoritilor centrale ca mpreun cu autoritile publice
locale s identifice soluii care s permit continuarea procesului descentralizrii i
eliminarea problemelor i neajunsurilor aprute pe parcursul acestui proces.
O parte din reglementrile legale enumerate mai sus au fost modificate i
completate sau au fost emise noi reglementri care s creeze un cadru legal i
instituional mai concret i mai eficient al descentralizrii:
Legea 215/2001 privind administraia public local care a nlocuit Legea nr.
69/1991 i prin care sunt stabilite principiile organizrii i funcionrii
administraiei publice locale, precum i responsabiliti i competene ale
acesteia.
O prevedere important n aceast reglementare este cea de la art. 7 unde se
precizeaz c Autoritile publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de
responsabiliti autoritilor administraiei publice locale n procesul de descentralizare
a unor servicii publice ori al crerii de noi servicii publice, fr asigurarea mijloacelor
financiare corespunzatoare pentru realizarea respectivelor responsabiliti
Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003 act normativ prin care sunt stabilite
i impozitele i taxele locale dar i competentele, i responsabilitile
autoritilor administraiei publice locale n acest domeniu;
Ordonana de urgen nr. 5/2003 privind finanele publice local;.
Legea cadru, nr. 339/2004 privind descentralizea prin care se stabilesc
principiile fundamentale, regulile generale i cadrul instituional pentru
desfurarea procesului de descentralizare n Romnia.
Principiile pe baza crora se desfoar procesul de descentralizare n Romnia,
potrivit Legii cadru nr. 339/2004 sunt:
- Principiul subsidiaritii - acest principiu presupune ca responsabilitatea s
fie ncredinat nivelului administraiei publice aflate cel mai aproape de
cetean, care o poate administra efectiv i n plus, o poate ndeplini n
condiii de eficien i eficacitate, asigurnd obinerea unor economii majore
n furnizarea serviciului respectiv;
- Egalitatea cetenilor n faa autoritilor administraiei publice locale;
- Garantarea calitii serviciilor publice oferite cetenilor de ctre autoritile
administraiei publice, indiferent de locul de reziden al acestora.
Potrivit prevederilor acestei legi, procesul descentralizrii n Romnia se va
desfura dup urmtoarele reguli:
descentralizarea competenelor de la nivel central la nivel local se face
etapizat;
etapele procesului de descentralizare sunt prevzute n Strategia Guvernului
Romniei, pentru accelerarea reformei n administraia public;
se vor creea structuri tehnice specifice pentru realizarea i monitorizarea
fiecrei etape din cadrul procesului de descentralizare;
Proceedings
33
stabilirea msurilor n cadrul fiecrei etape a procesului de descentralizare se
va face dup analiza rezultatelor etapei anterioare. Analizele si rezultatele se
vor discuta public la nivelul autoritilor administraiei publice locale i al
structurilor asociative ale acestora implicate n procesul de descentralizare;
se vor realiza faze-pilot pentru implementarea deciziilor cu privire la
descentralizarea unor responsabiliti;
rezultatele fiecrei msuri luate n procesul de descentralizare se va
monitoriza pe baza unui sistem de indicatori de performan elaborat de
structurile tehnice specifice aprobate prin hotrre a Guvernului.
Descentralizarea financiar
Cum finanarea responsabilitilor este foarte important, descentralizarea
financiar a fost i este o component major a procesului de descentralizare.
Principiile de baz, general acceptate n studiile realizate pe plan mondial n
domeniul alocrii surselor de venit ctre administraiile publice locale sunt:
Corelarea veniturilor n raport cu responsabilitile, principiu care trebuie s
asigure venituri suficiente pentru realizarea responsabilitilor (cheltuielilor)
transferate;
Echitatea veniturilor transferate variaz direct proporional cu nevoile
financiare i invers proporional cu capacitatea financiar;
Obiectivitatea - alocarea de fonduri trebuie s se bazeze pe factori obiectivi
pe care autoritatea responsabil nu i poate influena n mod individual;
Stimularea eficient a sistemului de venituri transferate administraiei
publice locale n vederea realizrii de ctre administraia public local
respectiv a unui management performant;
Predictibilitatea - sistemul de venituri trebuie s fie stabilit astfel nct s
permit administraiei publice locale realizarea de prognoze pe 5 ani;
Asigurarea ndeplinirii obiectivelor administraiei centrale n calitate de
finanator n cazul utilizrii unor transferuri condiionate pentru
responsabiliti ncredinate administraiei publice locale;
Autonomia, ceea ce asigur administraiei publice locale independena i
flexibilitate n stabilirea prioritilor.
n contextul actualei etape de nfptuire a reformei administraiei publice, cerina
creterii rolului autoritilor publice locale n rezolvarea treburilor publice a impus
modificarea i completarea cadrului de reglementare privind autonomia decizionala,
patrimonial i financiar a acestui nivel al administraiei publice.
Legea finanelor publice locale nr. 189/1998 a fost nlocuit n anul 2003 prin
adoptarea unei noi reglementri respectiv prin Ordonana de urgen nr. 45.privind
finanele publice locale. Trebuie precizat c aceast reglementare care a fost realizat de
ctre administraia central prin consultarea structurilor asociative ale administraiei
publice locale, reuindu-se o abordare ntr-o manier mai clar, mai transparent i mai
concret a descentralizrii financiare.
n acest context ordonana reglementeaz:
- Principiile, cadrul general i procedurile privind formarea, administrarea,
angajarea i utilizarea fondurilor publice locale;
- Responsabilitile, competentele i rspunderile autoritilor locale i ale
instituiilor publice n ceea ce privete finanele publice locale;
Proceedings
34
- Criteriile de repartizare pe judee a sumelor de echilibrare pentru bugetele
locale dar i criterii pentru repartizarea sumelor de echilibrare de la nivelul
judeului la cel al localitii.
De asemenea, Legea nr. 27/1994 privind impozitele i taxele locale a fost
nlocuit n anul 2002 prin Ordonana nr. 36 privind impozitele i taxele locale,
reglementare care a fost nlocuit la rndul ei ntr-un timp relativ scurt prin adoptarea
Codului fiscal, cod prin care sunt reglementate att impozitele i taxele ce se fac venit al
bugetului de stat ct i impozitele i taxele locale.
Consiliile locale sunt competente s-i stabileasc n limitele legii, nivelul
impozitelor i taxelor locale, cele mai importante fiind impozitele pe proprietate.
Scopul noii legislaii este acela de a ntri autonomia financiar local prin
stabilirea de noi responsabiliti i competene autoritilor locale i prin creterea
controlului local asupra veniturilor, cheltuielilor i construciei bugetului local n
condiii de eficien i transparen.
Accelerarea implementrii i realizrii descentralizrii financiare impune ca:
- Procesul de descentralizare s aib n vedere toate cele 3 nivele ale
administraiei, respectiv central, judeean i local, iar responsabilitile
acestora s fie clar i bine definite pentru a elimina suprapunerile i
neconcordanele;
- Autoritile administraiei centrale s defineasc toate responsabilitile pe
care intenioneaz s le transfere autoritilor locale i, totodat, s
stabilieasc i sursele financiare din care urmeaz s se finaneze aceste
responsabiliti;
- Bugetele locale s fie echilibrate astfel nct s confere autonomie real
administraiei locale;
- n descentralizarea fiscal, administraia central s asigure flexibilitate dar i
transparen;
- Administraia central s aib capacitatea de monitorizare i evaluare a
descentralizrii. Ea trebuie s dea exemplu i s aib iniiativ n probleme
cum ar fi: un sistem uniform de conturi, reguli de audiere, cerine pentru
contractarea mprumuturilor, instituirea unor criterii clare i transparente de
transfer a unor fonduri de la bugetul de stat ctre bugetele locale;
- Administraia central s respecte regulile pe care le face.
Acestea ar determina eliminarea unora dintre problemele ntmpinate pn acum
n procesul de descentralizare:
Instabilitatea cadrului legislativ;
Lipsa transparenei i predictibilitii transferurilor de la bugetul statului
pentru echilibrarea bugetelor locale dar i a transferurilor interadministrative;
Nedefinirea clar a responsabilitilor transferate autoritilor locale;
Atribuirea de responsabiliti fr alocarea resurselor adecvate;
Transferul de responsabiliti fr a se acorda i competena.
Pentru administraia public local n etapa actual, procesul de descentralizare
prezint att avantaje ct i minusuri.
Astfel, dintre avantajele descentralizrii enumerm:
- Fundamentarea, pentru prima dat a proiectelor bugetelor locale potrivit
procedurilor i gradului de independen oferite de Legea finanelor publice
locale;
Proceedings
35
- Stabilirea impozitelor i taxelor locale ntr-un mod adecvat. Impozitele
dobndesc caracter de contribuii, fiind ntoarse contribuabilului sub forma
diferitelor servicii publice prestate de administraia local;
- Creeaz posibilitatea ca autoritile administraiei publice locale s-i
organizeze propriile servicii fiscale i ofer capacitatea de a exercita complet
i eficient toate componentele i responsabilitile descentralizate privind
stabilirea, constatarea, ncasarea, controlul i urmrirea impozitelor i taxelor
locale;
- Corelarea resurselor financiare de atras cu elemente patrimoniale ale
comunitilor locale, precum i cu nevoia de reorganizare i de mbuntire a
managementului i calitii serviciilor publice oferite populaiei;
- Corelarea politicilor locale cu cele de dezvoltare regional, precum i cu
politicile sectoriale, n special n domenii ca: nvmnt, asisten social,
cultur.
Cteva minusuri ale acestui proces de descentralizare aprute la nivelul
administraiilor sunt:
- Lipsa de predictibilitate a veniturilor;
- Modificri ale unor categorii de cheltuieli ce cad n sarcina administraiei
locale, fr asigurarea resurselor aferente (problema proteciei sociale,
investiiile n nvmnt);
- Gradul ridicat de dependen fa de legile anuale ale bugetului de stat;
- Imposibilitatea de a controla anumite taxe i impozite locale de o mare
nsemnatate pentru bugetul local, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe
venit;
- Dei finaneaz anumite activiti autoritile publice locale nu au
competene n ceea ce privete numirea i eliberarea conductorilor
instituiilor respective (ex. nvmnt preuniversitar).
Totui, se pune ntrebarea: de ce este nevoie de descentralizare ? Pentru a
realiza:
1. mai bun guvernare, prin faptul c procesul de descentralizare duce la
ntrirea democraiei prin participarea public i prin plurarism politic.
Participarea ceteneasc (fie prin participarea n procesul de luare de decizii
locale, fie prin monitorizarea furnizrii serviciilor publice) duce implicit la
creterea rspunderii administraiei publice;
2. beneficii economice care presupun mbuntairea sistemului de alocare a
resurselor i eficiena administraiei, prin prisma principiului subsidiaritii,
adic prin transferul de responsabiliti la nivelul administrativ cel mai
potrivit s asigure performana maxim. n plus, un sistem descentralizat este
benefic pentru c poate atrage la nivel local mai multe resurse.
Deci, descentralizarea este un proces de dezvoltare organizaional, un proces de
tranziie de la un tip de sistem spre unul fundamental diferit, totul realizat n vederea
creterii calitii serviciilor oferite comunitii.
Cu toate c au fost multe probleme, trebuie totui recunoscut c procesul de
descentralizate n Romnia a fcut pai importani, decisivi.
Atingerea obiectivelor economiei de pia, angajarea Romniei pe drumul
ireversibil al democraiei, al integrrii n structurile Uniunii Europene, impune
continuarea accelerat, pn la finalizare, a aciunii de descentralizare, inclusiv a celei
financiare.
Proceedings
36
Continuarea procesului de descentralizare ntr-un ritm mult mai susinut ca pn
acum i ntr-o form mult mai concret i realist este condiia cea mai important
pentru reuita deplin a reformei n administraia public din Romnia.O importan deosebit n aceast direcie o au autoritile administraiei publice
locale, care prin activitatea practic, prin acumularea de experien intern i
internaional n domeniu, prin managementul realizat, trebuie s fie principalul actor n
acest proces.
O dat cu ncheierea negocierilor de aderare, Romnia va intra ntr-o nou etap,
cea n care va trebui s-i consolideze instituiile i reglementrile asumate prin acquis-
ul comunitar, societatea romneasc trebuind n acelai timp s-i pstreze identitatea
naional.


Proceedings
37


Administraia public bazat pe cunoatere. Noi provocri pentru administraia
romneasc
Mihail Dumitrescu, Institutul Naional pentru Cercetare tiinific n Domeniul Muncii
i Proteciei Sociale, Bucureti, Romnia

Principalele provocri n faa crora se afl Administraia Public (AP) din Romnia
sunt n principal trei:
1. Integrarea n UE;
2. Continuarea accentuat a reformei n AP;
3. Realizarea unei AP bazat pe cunoatere.
Prima provocare are n vedere satisfacerea unor cerine rezultate din observaiile i
recomandrile UE n Raportul Comprehensiv de monitorizare 2005 privind Romnia, cum ar fi:
mbuntirea calitii legislaiei;
Consolidarea analizelor de impact;
Atenia acordat fenomenului diminurii gradului de transparen a procesului de
elaborare a actelor normative;
Finalizarea procesului de transfer a puterii ctre nivelurile inferioare ale AP;
Lipsa de claritate i nelegere asupra responsabilitii Guvernului n domeniul
sectorului public;
Coordonarea mai bun ntre ofertanii de training pentru AP, etc.
Cea de a doua provocare ine de ndeplinirea obiectivelor cheie ale reformei n AP i
anume:
Reforma funciei publice i crearea unui corp profesional de funcionari publici;
Continuarea programului de descentralizare i deconcentrare;
mbuntirea procesului de formulare a politicilor publice.
n sfrit, cea de a treia provocare o reprezint realizarea unei AP bazat pe
cunoatere ca o tendin de maxim importan.
AP bazat pe cunoatere reprezint o nou fizionomie a acestui sector n care
cunotinele vor sta la baza tuturor aciunilor. AP bazat pe cunotine se va ocupa, n mare
msur, de producerea, valorificarea i extinderea bunelor practici avnd o ncrctur mare
cu active intangibile.
n comunicare sunt prezente argumente pentru care AP s fac fa acestor provocri
eseniale.

The Public Administration (PA) from Romania has to face mainly three challenges:
1. EU integration;
2. Emphasized going on of the reform in the Public Administration;
3. Accomplishment of a Public Administration based on knowledge.
The first challenge takes into consideration to fulfill some requests, which are resulted
from the EU observations and recommendations in the Monitoring Comprehensive Report 2005
regarding Romania, such as:
improvement of legislation quality;
Proceedings
38
strengthening the impact analyses;
pay an important attention to the phenomenon of decreasing the transparency degree
in the elaborating process of normative deeds;
finalizing the process of transferring the executive power to the inferior levels of
Public Administration;
lack of clarity and comprehension of the Government responsibility in the public
field/sector;
a better cooperation among the training suppliers for PA, a.s.o.
The second challenge is concerning the fulfillment of the strategically objectives in
reforming PA, such as:
Civil service reform and creating a professional body of civil servants;
permanent run of the program of decentralization and deconcentration;
improvement of public policies formulating process.
Finally, the third challenge is represented by the accomplishment of Public Administration
based on knowledge as a very important trend.
PA based on knowledge is a new philosophy of this sector, where the knowledge would be
the fundament of all actions. This one would concern, mainly, of producing, turning to account
and extension of all good practices, having a significant charge with intangible assets.
In this work the arguments are presented for Public Administration to face these important
challenges.


n ultima perioad se contureaz tot mai mult ideea c Administraia Public
(AP) se afl n faa unor provocri dintre care cele mai importante sunt:
1) Integrarea n UE; 2) Continuarea accentuat a reformei n AP i 3) Realizarea
unei AP bazat pe cunotine (cunoatere)
1)
.
n legtur cu prima provocare, Raportul comprehensiv de monitorizare 2005
privind Romnia amintete c nc din 2004 au fost identificate domenii care necesitau
mbuntiri, evocndu-se n primul rnd reforma administraiei publice (toate
aspectele, n special administraia local i regional, reforma funciei publice,
descentralizarea, coordonarea politicilor, procesul parlamentar, transparen i liberul
acces la informaii)
2)
.
Pe acest fundal, Raportul menionat continu s fac unele meniuni i
recomandri privind AP dup cum urmeaz:
- necesitatea mbuntirii legislaiei cu o atenie asupra analizelor de impact
apreciate ca fiind de slab calitate;
- faptul c nepublicarea tuturor normelor de implementare a actelor normative
creaz o oportunitate pentru mit i corupie;
- existena unei neclariti n diviziunea sarcinilor ntre diferii actori care
conduce la o coordonare neclar a politicilor publice;
- lipsa de claritate privind delegarea responsabilitilor i resurselor financiare
dintre diferitele niveluri ale AP;
-
nefinalizarea procesului de transfer a puterii ctre nivelurile inferioare ale AP
i limitarea evident a autonomiei financiare la aceste niveluri determinat i
de capacitatea redus de aciune a autoritilor locale etc.*)
Prof. univ. dr. Mihail Dumitrescu este membru titular al Academiei Oamenilor de tiin din Romnia
i consultant CMC.
Proceedings
39
1)
vezi i Ovidiu Nicolescu, Luminia Nicolescu, Economia, firma i managementul bazate pe cunotine,
Ed. Economic, Bucureti 2005.
2)
www.mie.ro Raportul comprehensiv de monitorizare 2005 privind Romnia, p. 7 i 8-10.
Sigur, pe parcurs, s-au ntreprins o serie de msuri legislative, organizaionale i
de pregtire a personalului care lucreaz n AP dar ele, se constat, c nu au fost
suficiente.
ntrebrile pe care ni le punem se refer la ce trebuie fcut de urgen. Astfel,
este necesar printre altele:
- profesionalizarea acelerat a personalului de conducere i a celui de
specialitate. Stabilirea regulii ca ocuparea unui post de conducere s fie
precedat de parcurgerea unui program de management;
- desfurarea unui proces de descentralizare n continuare nsoit de
autonomia financiar adecvat. Aceasta privete mai ales transferuri de
atribuii i responsabiliti de la administraia public central la cea local n
condiiile n care APC devine treptat sediul unor intervenii de concepie i
de sintez;
- multiplicarea aciunilor practice referitoare la depolitizarea AP;
- creterea motivrii personalului din AP pentru a evita fluctuaia, mai ales a
specialitilor din acest domeniu;
- consolidarea statutului funcionarului public care n prealabil trebuie foarte
bine selecionat. Credem c, fr a altera demersurile democrate, persoanelor
care candideaz la ocuparea unor posturi prin procedeul alegerilor la diferite
niveluri, este necesar stabilirea unor criterii limit de acceptare care s
confirme valoarea candidailor.
Cea de-a doua provocare referitoare la continuarea accentuat a reformei n AP
are n vedere concentrarea mai ales asupra:
- validrii scopului strategiei de accelerare a reformei n AP i anume
existena unei administraii eficiente i democratice;
- realizarea prioritilor reformei n AP i anume: reforma funciei publice i
crearea unui corp profesional de funcionari publici; continuarea programului
de descentralizare i deconcentrare i mbuntirea procesului de formulare
a politicilor publice;
- promovarea noului management public cu cele cinci dimensiuni ale sale:
economic, social, cultural educativ, comportamental i operaional
3)
;
- asigurarea profesionalizrii noilor manageri publici.
n privina celei de a treia provocri, considerm c este vorba de un concept
de mare actualitate mai ales pentru AP. Aceasta deoarece demersurile tiinifice privind
problematica punerii n prim plan a cunotinelor s-a ndreptat mai ales spre sectoarele
economice.


3)
Mihail Dumitrescu, Noul management public (NMP) suport pentru integrarea administraiei publice n
Romnia n Administraia European. Comunicare la Conferina Internaional cu tema Administraia
European. Concepte i abordri contemporane, Bucureti, 2005.

Proceedings
40


n cele ce urmeaz prezentm ca noutate modul n care se poate caracteriza AP
bazat pe cunotine

1. AP bazat pe cunotine reprezint o nou fizionomie a acestui sector n care
cunotinele vor sta la baza tuturor aciunilor. AP bazat pe cunotine se va ocupa,
n mare msur, de producerea, valorificarea i extinderea bunelor practici avnd o
ncrctur mare cu active intangibile.


2. Construcia modului n care se prezint AP bazat pe cunotine ine seama de:
- factorii de impuls;
- coninutul AP bazat pe cunotine;
- elementele organizaionale i operaionale necesare;
- elementele suport pentru o AP bazat pe cunotine i se prezint n schema
urmtoare:Proceedings
41
Nouti n tiin
i tehnologie
Experienele din
rile dezvoltate
AP bazat pe cunotine
1 Factori de impuls
2 Coninutul AP bazat
pe cunotine
Cadrul de
reglementri la
nivelul UE
Evoluii legislative

Intelectualizarea muncii.
Modificri ale profesiilor i n
interiorul profesiilor
Valorificarea n mai mare
msur a tehnologiilor
informatice i comunicaionale
(TIC)
Dezvoltarea activitilor de
consultan
Dezvoltarea profesionalismului
managerial
Participarea la asocieri
profesionale
Dezvoltarea activitilor cu un
coninut ridicat de concepie:
cercetare, proiectare, dezvoltare,
documentare
nelegerea concepiei ca innd de
domeniile tehnic economic, social,
administrativ, ecologic i politic.
Accent pe resursele intangibile:
Know-how, brevete, invenii,
mrci
Accent pe capitalul intelectual
Dezvoltarea bazelor (bncilor) de
cunotine, a bazelor de soluii
Accent pe produse i servicii
intelectualizate cu o component
nonmaterial evident
Proceedings
42
Concluziile care se desprind din acest demers ar trebui s atrag atenia top-
managementului din AP asupra necesitii realizrii urmtoarelor aciuni urgente: 1)
organizarea unei dezbateri ample referitoare la nelegerea i punerea n practic a
coninutului AP bazat pe cunotine; 2) elaborarea unui plan de aciune pe termen scurt
i mediu privind implementarea unor msuri care au rezultat din dezbaterea menionat;
3) constituirea unei echipe de proiect (aciunea respectiv fiind considerat un proiect)
care s reprezinte nucleul de referin n punerea n practic de urgen i
monitorizarea acestei aciuni de maxim importan pentru AP n perspectiva integrrii
europene.3 Elemente organizaionale
i operaionale necesare
Dezvoltarea organizaiilor
care desfoar n principal
o munc intelectual
Conceperea unui sistem
de difuzare de best
solution n cadrul AP
Modificarea criteriilor
de selecie a personalului
din AP cu accent pe
disponibilitile privind
Crearea de urgen la diferite niveluri a
unor instituii n care munca intelectual
este dominant
- La nivelul Guvernului - Institutul
Naional de Management i
Consultan
- La nivelul ministerelor, consiliilor
judeene i la unele consilii
municipale
Centre de cercetare, prognoz i
consultan
- Realizarea la nivelul INA a unui
departament de cercetare i
consultan
Regndirea raporturilor numerice i
calitative ntre personalul cuprins n
activitile de concepie i cele
birocratic-administrative
Restructurarea de fond a AP centrale i
locale
Proceedings
43
Rolul i funciile administraiei publice ntr-o societate democratic

Ion Panea, Consiliul Judeean Ilfov, Ilfov, Romnia

Voi ncerca s rspund la urmtoarea ntrebare: Care este rolul i care sunt funciile
administraiei publice ntr-o societate democratic?
Coninutul va fi mprit n 4 capitole:
1. Definirea conceptului de societate democratic.
2. Prezentarea rolurilor administraiei publice.
3. Descrierea funciilor principale ale administraiei publice.
4. Exemplificarea unor situaii practice i concluziile aferente.
n primul capitol voi vorbi despre conceptul de societate i cele dou categorii de
sensuri pe care le subsumeaz.
n cea de-a doua parte vor fi prezentate pe scurt cteva dintre rolurile de baz ale
administraiei publice. Aceste roluri vor fi descrise i analizate succint.
n urmtorul capitol se vor aduce la cunotin funciile administraiei publice. Printre
acestea se numr funcia principal i funciile derivate.
n cele din urm se vor exemplifica cteva situaii din experiena personal n ceea ce
privete tema prezentat i de asemenea se vor face cteva propuneri pentru eficientizarea
relaiilor ntre administraie public i societatea democratic a zilelor noastre.


I will try to answer the following question: Which is the role of Public Administration
and which are the functions in a democratic society?
The content shall be divided in 4 chapters:
1. Definition of the democratic society concept.
2. Public Administration roles presentation.
3. Public Administration main functions description.
4. Explanation of some practical situations and the afferent conclusions.
In the first chapter, I will present the society concept and those two afferent meanings
categories.
In the second part, some of the basic roles of the Public Administration would be shortly
presented
This role will be concisely described and analyzed.
In the next chapter, the Public Administration functions would be settled. Through these we
have the main function and the derivate ones.
In the final chapter, I would give some examples from my personal experience related
to the above-mentioned theme and also I would make some suggestions so the relationship
between the Public Administration and our present-day democratic society to become more
efficient.

Proceedings
44
CAPITOLUL I.
DEFINIREA CONCEPTULUI DE SOCIETATE DEMOCRATIC
Societatea este un mod organizat de existen n sfera fenomenelor vieii.
Societatea presupune existena comunitar a unor indivizi articulai n ansambluri mai
mult ori mai puin persistente.
Definirea conceptului de societate subsumeaz dou categorii de sensuri:
cristalizri specifice de realii ntre indivizii umani i instituii (societate
capitalist, societate rurarl, .a.);
caracterul de unitate (entitate) pe care l dobndesc relaiile sociale.
O societate democratic are la baz respectarea principiilor i valorilor
pluralismului, ntietatea legii, respectarea demnitii umane i a diversitii culturale ca
bogie.
Nucleul unei societi este ordinea normativ comportamental prin care viaa
unei populaii este organizat n mod colectiv. Ca ordine, ea conine valori i norme
att difereniate ct i particularizate, toate cernd referine culturale pentru a fi
semnificative i legitime.
Societatea este constituit att dintr-un sistem normativ de ordine, ct i din
statusuri, drepturi i obligaii aparinnd membrilor. Pentru a supravieui i a se
dezvolta, comunitatea social trebuie s menin integritatea unei orientri culturale
comun mprtite de membrii si. Toi aceti factori sunt n mod complex
interdependeni, totui fiecare este un focar pentru cristalizarea unui tip distinctiv de
mecanism social.
Un stat democratic se creeaz prin intermediul cetenilor si. "Educaia pentru
cetenie democratic nseamn nvarea comportamentului democratic printr-o
diversitate de experiene i practici sociale" (Brzea, C., 2000). "Pentru Consiliul
Europei, adjectivul "democratic" subliniaz faptul c, conceptele de participare,
democraie sau cetenie participant par s fie tot mai mult recunoscute ca fiind vitale
pentru viitor. Se pune problema ca fiecare s aib un loc n societate i s contribuie la
dezvoltarea ei la orice nivel, dincolo de actul politic de a vota. Se pune problema ca
fiecare s aib control asupra mediului n care triete. Reducerea obstacolelor la
participare, n special a obstacolelor socio-economice, reprezint o parte integrant a
oricrei strategii menite s ntreasc cetenia ntr-o societate democratic ()
Unul din pilonii de rezisten a unei societi democratice este respectarea unui
drept fundamental, respectiv dreptul la liber exprimare.Acest drept este unul esenial
atunci cnd vorbim despre o societate democratic, pentru c el creaz condiiile
necesare exercitrii altor drepturi ale omului.
Dreptul la liber exprimare este strns legat de un alt drept, i anume acela de a
avea acces la informaie. n acelai timp, trebuie precizat c dreptului persoanei de a
primi idei i informaii i corespunde obligaia celui care le transmite de a o face cu bun
credin. Aceste drepturi devin cu att mai importante cnd este vorba de pres. Rolul
pe care presa l joac ntr-o societate democratic a fost subliniat n numeroase rnduri
de Curtea European a Drepturilor Omului: Libertatea presei este unul din cele mai
eficiente mijloace prin care publicul afl i i formeaz opinii despre ideile i
atitudinile conductorilor politici. n sens larg, libertatea dezbaterii politice este esena
conceptului de societate democratic, concept care domina Convenia European n
ntregul su.
Dac secolul al XIX-lea a fost secolul naiunilor, secolul XXI se prefigureaz a
fi, cum apreciaz acad. Eugen Simion, unul al mondializrii, secolul informatizrii, al
Proceedings
45
culturilor n contact, al revenirii spiritualului i al nonviolenei. Pentru unii dintre
filosofii istoriei am intrat deja ntr-o epoc post-istoric, post-industrial, post-cretin
i asta ntr-o vreme a conflictului dintre civilizaii, a recrudescenei naionalismelor de
tot felul, a fundamentalismului religios dus pn la fanatism, a terorismului, a
intoleranei. Este cert c trim o vreme cnd complexitatea proceselor sociale,
economice, culturale face ca prognozele s fie din ce n ce mai greu de elaborat n timp
ce realitatea i urmeaz un curs nu o dat imprevizibil. S ne amintim doar schimbrile
generate de cderea cortinei de fier. Pe msur ce timpul trece, Europa devine un
continent unde minoritile tradiionale sunt concurate de alte noi minoriti,
migratoare, care se stabilesc n alte culturi.
n noile condiii, conceptul-cheie devine democraia, care ofer anse egale
tuturor cetenilor.
Recunoscnd c societatea occidental este departe de perfeciune, K. Popper o
considera, totui, cea mai bun, pentru c este deschis mbuntirilor. Este astfel
pentru c exist o cultur a libertii, care, sintetizat n spirit kantian ar putea fi:
ndrznete s fii liber i respect i ocrotete libertatea tuturor celorlali. Atunci,
putem concepe demnitatea n temeiul legii morale kantiene: Acioneaz astfel, nct s
te foloseti de omenire, att n persoana ta, ct i prin persoana altuia, ntotdeauna ca
scop i niciodat ca mijloc.

CAPITOLUL II.
PREZENTAREA ROLURILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE
Administraia public reprezint un instrument al statului folosit n scopul
satisfacerii interesului general, prin aciunea puterii publice
7
, fiind constituit din
ansamblul serviciilor publice a cror bun desfurare permite realizarea obiectivelor
definite de puterea politic.
Din punct de vedere sociologic, administraia este definit ca un sistem de
organizare vast i complex, avnd legile i procedurile sale, mijloacele sale de
constrngere, obiceiurile i simbolurile sale, ca i limbajul i mijloacele sale de
comunicare.


Administraia public este un ansamblu de structuri sociale, o astfel de abordare
a administraiei publice din viziunea structuralist, conducnd la realizarea efectiv a
percepiei sistemice globale a acesteia, cu att mai mult cu ct administraia public nu
mai poate fi conceput ntr-o dubl accepiune, organic i material, deoarece
elementele de structur sunt concepute ca o integrare a unei activiti ntr-un cadru
organizatoric determinat.
Din punct de vedere al dreptului administrativ, prin structura administraiei

publice nelegem ansamblul organelor administrative ordonate i dispuse pe
orizontal i vertical, dup anumite criterii (teritoriale i funcionale), pe baza unor
reguli bine determinate i ntre care se stabilesc o varietate de raporturi administrative.
Administraia public, prin multitudinea autoritilor administrative ale statului
i ale colectivitilor locale, determin ordonarea, pentru realizarea funciilor pe care le
au, n baza a dou criterii
1) criteriul teritorial cruia i corespunde o structur ierarhic;
Potrivit acestui criteriu, autoritile administraiei publice se vor mpri n
autoriti centrale i locale, dup raza teritorial n care activeaz, colectivitatea de

1
Ioan Vida - Puterea executiv i Administraia Public, Bucureti, 1994, p. 261 i urm
Proceedings
46
ceteni fiind aceea care motiveaz existena acestei structuri. Astfel, autoritile
centrale acioneaz n interesul colectivitii umane existente la nivelul statului, iar
autoritile locale pentru rezolvarea intereselor colectivitilor locale.
2) criteriul competenei materiale cruia i corespunde structura funcional
i divide autoritile administraiei publice n autoriti cu competen
general i autoriti cu competen de specialitate.


Sistemul autoritilor administraiei publice, conform celor dou criterii, este
constituit din:
- autoriti centrale cu competen general (Guvernul) i autoriti centrale
ale administraiei publice de specialitate (ministerele i celelalte organe
centrale ale administraiei publice);
- autoriti teritoriale autoriti ale administraiei publice de specialitate
(servicii publice descentralizate ale ministerelor i celorlalte organe
centrale);


- autoriti locale cu competen general (consiliile i primarii).
Andre de Laubadere, n contextul Constituiei franceze din 1958, d noiunii de
administraie public un dublu sens, o dat acela de organizare i cel de al doilea de
activitate.
n primul sens, administraia este ansamblul de autoriti, ageni i organisme,
nsrcinate, sub impulsul puterilor politice, de a asigura multiplele intervenii ale
statului modern n viaa particularilor prin puterea central sau autoritile locale, cum
sunt prefecii, primarii, consiliile generale i municipale, funcionarii, organismele
publice
n al doilea sens, administraia este o activitate care, de asemenea, este
asigurat de toate organele menionate i care le pun n raporturi multiple i diverse cu
administraii.
Aceste sensuri indic cele dou laturi interdependente ale administraiei: latura
material sau activitatea propriu - zis i latura formal, organizatoric sau structura
administrativ, care realizeaz activitatea.
Interdependena este dat de faptul c nu se poate vorbi de o activitate
administrativ fr a identifica i organul care o desfoar; de asemenea, nu poate
exista o structur administrativ fr ca aceasta s nu primeasc o atribuie sau o
misiune.
n primul sens, cel material administraia semnific activitatea administraiei
publice care are drept obiect activitatea de organizare a executrii i executarea n
concret a legilor, cu o finalitate ce presupune satisfacerea unor nevoi i interese generale
(dar i locale) ale colectivitilor umane, prin asigurarea bunei funcionri a serviciilor
publice i prin executarea unor prestaii ctre membrii colectivitilor, executare ce
aparine fie n exclusivitate unor organisme statale, fie alturi de acestea i autoritilor
administraiei publice locale autonome.
n cel de al doilea sens, cel organic, administraia public este neleas ca
ansamblul organelor (autoriti, servicii, instituii) care pe baza i n executarea legii
realizeaz o activitate specific.
n accepiunea organic, autoritile publice sunt:
- Preedintele Romniei;
- Guvernul;
- Ministerele i alte organe subordonate direct Guvernului;
- Organe centrale de specialitate autonome;
Proceedings
47
- Instituii subordonate ministerelor;
- Prefectul;
- Organe locale de specialitate subordonate ministerelor i conduse de prefect;
- Organe autonome locale (consiliul judeean, consiliul local, primarul) i
instituiile subordonate acestora.
Administraia, dup cum reiese i din prevederile constituionale, este sarcina
exclusiv a executivului, ea neputnd fi exercitat de puterea judectoreasc i nici de
puterea legislativ, conform principiilor separaiei puterilor n stat.
n opoziie cu majoritatea constituionalitilor, unii autori de drept administrativ
exclud noiunea de putere executiv, nlocuind-o cu aceea de funcie administrativ.
n nelesul acestora, se consider ca administraia, n mod tradiional, este una din
funciile statului, alturi de funcia legislativ i de funcia jurisdicional.
Opiniile menionate pun n eviden unele divergene ce apar ntre autorii de
drept constituional i cei de drept administrativ, cu privire la funcia executiv, care, n
opinia constituionalitilor nu se confund cu autoritile care o exercit. n schimb, n
opinia unor specialiti n drept administrativ, administraia i executivul reprezint o
unitate structural unic n ale crei sarcini intr ntregul coninut al funciei executive.
innd seama de cele prezentate, reiese c administraia public realizeaz, prin
autoritile menionate, acte juridice i operaiuni materiale, prin care se organizeaz
executarea legii i se execut legea, fie organizeaz sau, dup caz, presteaz direct
servicii publice.
Administraia constituie un corp intermediar, instrumet al statului, iar ntr-o
societate democratic aceasta este subordonat dreptului, legii, care i stabilete
obiectivele, i fixeaz limitele, i impune respectul unor garanii.
Administraia ndeplinete dou mari categorii de sarcini: unele de execuie,
altele de elaborare. Administraia n executarea legilor colaboreaz cu eful statului,
Parlamentul, guvernul, minitrii de resort.
Administraia este ierarhizat, ierarhia administrativ este un procedeu pentru
asigurarea coeziunii i disciplinei adminsitraiei, facilitnd transmiterea ordinelor,
repartizarea responsabilitilor i supravegherea executrii.
Aceast ierarhizare, prin intermediul controalelor, care sunt o consecin i o
manifestare a ei, tinde spre asigurarea unitii de aciune a aparatului adminsitrativ


CAPITOLUL III.
FUNCIILE ADMINISTRAIEI PUBLICE
Printre funciile pe care administraia public le exercit se numr i cele de:
execuie, informare, pregtire i prevedere.
Funcia de executare se refer la rolul administraiei publice de a organiza
executarea deciziei politice, reflectat n legi i de a asigura executarea lor, folosind
convingerea, iar n caz de nevoie, fora public.
Funcia de informare, pentru realizarea acesteia administraia public pune la
dispoziia societii informaiile de interes public, de asemenea are obligaia de a
prezenta informaiile cerute de Parlament, care, pe baza lor, ia decizii i opteaz pentru
diferite soluii sau proiecte legislative.
Funcia de pregtire (de elaborare) a deciziilor politice, a proiectelor de acte
normative i a proiectelor de acte administrative, precum i colaborarea la adoptarea sau
emiterea lor.
Proceedings
48
n cadrul sistemului constituional, administraia public i are bine precizat
rolul su de organizator al procesului de realizare a valorilor politice, exprimat prin
lege, poziie de pe care se pregtete decizia politic i se colaboreaz la elaborarea
acesteia, ea nefiind ns abilitat, de regul, s adopte decizii cu caracter primar, ci
numai pentru organizarea executrii legii.
Funcia de prevedere (sau de prognozare) a opiunilor pe termen scurt, mediu
i lung, la nivelul ntregii societi, ca i la nivelul colectivitilor locale.
n acest context, administraiei publice i revin rolul de a prezenta Parlamentului,
ori autoritilor administraiei publice locale deliberative, variantele posibile ale acestor
opiuni pentru viitorul colectivitii.

CAPITOLUL IV.
EXEMPLIFICAREA UNOR SITUAII PRACTICE I CONCLUZII
AFERENTE
Descentralizarea administrativ la nivel teritorial a dus la recunoaterea
autonomiei locale a colectivitilor comunale, oreneti, municipale i judeene, pe
baza dispoziiilor constituionale, Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale,
modificat i completat, regimul general al autonomiei locale, precum i organizarea i
funcionarea autoritilor administraiei publice locale.
Principiile puse la baza administraiei publice n unitile administrativ-
teritoriale sunt:
- autonomia local;
- descentralizarea serviciilor publice;
- eligibilitatea autoritilor administraiei publice locale;
- legalitatea i consultarea cetenilor n soluionarea problemelor locale de
interes deosebit.
n coninutul autonomiei locale, aa cum este aceasta reglementat de Legea nr.
215/2001 completat i modificat, se disting urmtoarele componente:
- o component instituional;
- o component patrimonial gestionar;
- o component financiar.
Dreptul colectivitilor locale la autonomie administrativ se exercit prin dou
categorii de persoane administrative i anume:
- deliberative consiliile locale i judeene;
- executive primarii i preedinii consiliilor judeene.
Aleii locali sunt primarul, consilierii locali i consilierii judeeni. n asigurarea
liberului exerciiu al mandatului lor acetia ndeplinesc o funcie de autoritate public,
beneficiind de dispoziiile legii penale cu privire la persoanele care ndeplinesc o funcie
ce implic exerciiul autoritii de stat.
Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al consilierului judeean este
de 4 ani.
Consiliul local are iniiativa i hotrte, n condiiile legii, n toate problemele
de interes local, cu excepia celor care sunt date prin lege n competena altor autoriti
publice, locale sau centrale.
Primarul ndeplinete o funcie de autoritate public, fiind eful administraiei
publice locale i al aparatului propriu de specialitate al autoritilor administraiei
publice locale, pe care l conduce i l controleaz, rspunznd de buna funcionare a
administraiei publice locale, n condiiile legii.
Proceedings
49
Primarul reprezint comuna sau oraul n relaiile cu alte autoriti publice, cu
persoanele fizice sau juridice romne sau strine, precum i n justiie.
Consiliul Judeean Ilfov este autoritatea administraiei publice locale, constituit
la nivel judeean, pentru coordonarea activitii consiliilor comunale i oreneti, n
vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean.
Consiliul Judeean Ilfov este compus din 31 de consilieri judeeni alei prin vot
universal, egal, direct, secret si liber exprimat, n condiiile stabilite de Legea privind
alegerile locale.
n exercitarea atribuiilor ce le revin, consiliul local i cel judeean adopt
hotrri, cu votul majoritii membrilor prezeni, n afar de cazurile n care legea sau
regulamentul de organizare i funcionare a consiliului cere o alt majoritate.
Administraia public constituie un proces continuu i o activitate permanent i
adaptabil condiiilor dinamice ale mediului social.
Concluzii
Pentru cunoaterea complet a fenomenului administrativ este necesar
cercetarea administraiei publice n raport cu mediul social, care exercit o influen
considerabil asupra structurilor, fenomenelor i coninutului activitilor organelor
administraiei, asupra psihologiei i comportamentelor individuale i colective ale
personalului administraiei.
Pe de alt parte, administraia comunic cu celelalte structuri prin relaii de
colaborare, de subordonare sau chiar de constrngere, astfel nct considerat n raport
cu mediul social, administraia, ntr-o societate dat, va putea aprea n armonie sau n
opoziie cu ntregul mediu social sau cu anumite structuri ale acestuia.
Astfel, administraia public poate fi definit ca ansamblul activitilor
Preedintelui Romniei, Guvernului, autoritilor administrative autonome centrale,
autoritilor structurilor subordonate acestora, autoritilor administraiei publice locale.
prin care, n regim de putere public, se duc la ndeplinire legile sau, n limitele legii, se
presteaz servicii publice.


Proceedings
50


Managementul calitii totale n sectorul public. Experiene europene
Ani Matei, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Bucureti, Romnia i
Sabin Andreescu, Ministerul Administraiei i Internelor, Romnia

Prezenta lucrare se fundamenteaz pe Projekt-management fr die IT-Berufe, Band
10, Rechnungswesen und Controlling, Band 7, al Medien-Institut Bremen i IT-Handbuch
al Westermann Schulbuchverlag (Managementul de proiect pentru profesiile IT, Volumul 10,
Responsabilitate i control, Volumul 7, ambele ale Institutului pentru Media din Bremen,
publicat n 2000 i Manualul IT, redactat n 2001) i face referire la implementarea
conceptului de Management al Calitii Totale (TQM) la nivelul administraiei publice locale i
centrale din Romnia. n acest sens, vor fi avute n vedere cteva exemple, printre care i cele
provenind din domeniul informaiei i al comunicrii. Pe parcursul lucrrii vor fi examinate,
deopotriv, urmtoarele aspecte, considerate de autori, relevante subiectului analizat:
Managementul calitii n management;
Managementul calitii conform standardelor DIN EN ISO 9000 9004;
Planul calitii achievement;
Documentarea de proiect;
Arhiva (electronic ori fizic);
ntocmirea unei fie de proiect.


The following presentation is based on Projekt-management fr die IT-Berufe, Band
10, Rechnungswesen und Controlling, Band 7, by Medien-Institut Bremen and IT-
Handbuch by Westermann Schulbuchverlag (Project Management for IT Professions,
Volume 10, Accounting and Controlling, Volume 7, both from Media Institute of Bremen,
issued in 2000 and IT Handbook, issued in 2001) and refers to the implementation of concept
Total Quality Management (TQM) at central and local government in ROMANIA, using a lot of
examples, not only from the field of IT.
The stress is placed on the presentation in the main points, as follows:
quality management in projects;
quality management in accordance with DIN EN ISO 9000 9004 standards;
quality achievement plan;
documentation of project;
archive (electronic and physical);
set-up of a project file.TQM a fost utilizat iniial n sectorul privat, pentru a se realiza monitorizarea
integral i estimarea tuturor activitilor relevante ale unei organizaii, n vederea
atingerii unor rezultate excelente n cadrul afacerilor, inclusiv a celor n derulare. n
consecin, TQM este privit ca un instrument holistic, iar de la sfritul anilor 80 este
implementat din ce n ce mai mult i n sectorul public. n EUROPA, modelul TQM este
deinut, promovat i dezvoltat de EFQM.
Proceedings
51
(EFQM) European Foundation for Quality Management
Fundaia European pentru Managementul calitii
EFQM a fost fondat ca organizaie non-profit n 1998, de ctre cteva companii
europene de elit n vederea rspndirii TQM pe tot cuprinsul EUROPEI (dup folosirea
pe scar foarte larg n USA i JAPONIA).
(CAF) Common Assessment FrameWork (Cadrul Comun de Evaluare)
CAF a fost nfiinat n anul 1999, ca instrument al TQM pentru folosirea
specific n sectorul public, de-a lungul EUROPEI i se bazeaz n special pe Modelul
de Excelen al EFQM.
CAF utilizeaz structura Modelului de Excelen, dar l dezvolt pentru nevoile
sectorului public.
1. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITII (SMC)

1.1 Management al Calitii n Proiecte (MCP)

Orientarea strategic a proiectelor unei companii se ghideaz n primul rnd
dup urmtoarele scopuri:
creare de valoare (proiectul i aduce aportul la succesul economic al
companiei);
productivitate (reducerea costurilor i aducerea productivitii personalului la
cote asemntoare cu cele ale unor proiecte similare);
calitate ( livrarea de proiecte de cea mai nalt calitate, atragerea de clieni).
Calitatea integral a realizrii respectivului proiect este un criteriu decizional
privind succesul n cadrul concurenei. Din aceast cauz, companiile promoveaz un
management specific fiecreia i care corespunde cerinelor unui Total Quality
Management (TQM)
8
sau modelului de excelen al European Foundation for Quality
Management (EFQM). Important este ca n acest caz s fie contientizai toi angajaii,
pentru ca astfel s poat fi asigurat o permanent mbuntire i nnoire a tuturor
proceselor economice i tranzacionale, ca i ndeplinirea n ct mai mare msur a
cerinelor clienilor.
Pentru a clarifica de asemenea clienilor care sunt cerinele i referinele calitii,
companiile pot solicita certificarea conform seriei normelor ISO 9000
9
. Pentru aceasta
se va crea n respectivele companii un SMC, care n principal este constituit din
urmtoarele module:
management al calitii;
manual de aplicaie;
sistem de asigurare al calitii.
Calitatea i asigurarea calitii trebuie s devin eluri strategice ale companiilor,
deoarece numai n acest fel pot fi asigurate satisfacerea clienilor i totodat realizarea
pe termen lung, cu costuri sczute a produselor i cu respectarea normelor de protecie
ale mediului nconjurtor n cadrul procesului de producie.
Asigurarea clasic a calitii se realizeaz prin colectarea tradiional de probe n
urma sondajului.
n cadrul conceptului actual de asigurare a calitii se deosebesc:
planificarea calitii cu luarea n considerare a criteriilor de calitate;

8
conceptul TQM este definit n cadrul normei DIN EN 8402, publicat n 1995, n GERMANIA.
9
seria normelor ISO 9000 (ISO = International Organization for Standardization) este valabil n GERMANIA sub (DIN =
Deutsches Institut fr Normung), iar n EUROPA sub (EN = European Norm). DIN EN ISO 9000 este de asemenea
termen consacrat pentru respectiva serie de norme.
Proceedings
52
verificarea calitii;
orientarea calitii n funcie de planificarea calitii (msuri de prevenire
urmrire i corecie).


1.2 Prezentare a Managementului Calitii conform DIN EN ISO 9000
Normele ISO 9000 9004 stabilesc cu precizie msurile pe care trebuie s le
respecte companiile pentru a atinge standardul de asigurare a calitii. ISO 9000 conine
ndrumri privind aplicarea ISO 9001 9004.
ISO 9001 este norma cea mai complex, coninnd 20 de puncte:

nivel conducere
companie
(1) rspunderea conducerii companiei pentru realizarea
procesului calitativ (politica referitoare la calitate a companiei);
(2) sistem de management al calitii implementat concret
nivel producie (3) verificare de contract (4) direcionarea proiectului i a
dezvoltrii; (6, 7) realizarea aprovizionrii; (9) coordonarea
procesului de producie
nivel de
reglementare
(control)
(5) dirijarea documentelor i a datelor (8) marcarea produselor;
(10) verificri prin teste; examinri; (11) monitorizare a
mijloacelor de testare i examinare; statut pentru test i
examinare; (13, 14) gestionarea greelilor; msuri de corecie;
(16) coordonare i nregistrare a calitii; (17) alctuirea
auditului intern al calitii;
(20) metode de dezvoltare statistic
nivel depozit,
expediie, service
(15) manevrabilitate, depozitare, mpachetare, conservare i
expediie;
(19) asistena tehnic i service
nivel angajai (18) colarizare (intern) i training pentru angajai

ISO 9002, 9003, 9004:
ISO 9002: cu excepia poziiilor (4) i (19) toate celelalte poziii ale normei ISO 9001
trebuiesc ndeplinite.
ISO 9003: poziiile (3), (4), (6), (7), (9), (14), (17) i (19) ale ISO 9001 se omit.
ISO 9004: descrierea individual a elementelor de siguran a calitii, corespunztor
normei aplicate (ISO 9001 9003)

1.3 Plan pentru realizarea calitii
Un plan pentru realizarea calitii trebuie s conin specificaiile valabile pentru
un proiect, referitoare la coordonarea verificrii unei sigurane structurate a calitii. n
el se va insera o serie de cerine din punctul de vedere al managementului calitii, de
care mai trziu, n cadrul implementrii proiectului va trebui s se in seama.
Rspunztor pentru realizarea acestui plan al calitii va fi conductorul proiectului.Proceedings
53

Coninutul unui plan al calitii pentru proiecte IT & C:

sarcini ale proiectului
- denumire proiect SARCINI
- sortul proiectului
- beneficiar
organizarea proiectului
- grup de concepie ORGANIZARE
- conductor de proiect
- echipa de realizatori

scopurile proiectului
- eficien economic SCOPURI
- performan sistem

rezultatele proiectului
- rezultate finale REZULTATE
- rezultate pariale

termene de proiect

costuri ale proiectului

DOCUMENTAIE

riscuri ale proiectului

configurare a proiectului

control al proiectului
- puncte de verificare CONTROL
- rezultate ale verificrii
- schimbri n cadrul proiectului

raport de execuie al proiectului
- raport privind evoluia proiectului
RAPORT/FINALI-
ZARE
- raport asupra punctelor de verificare
- raport de finalizare al proiectuluiProceedings
54

Plan de ansamblu al proiectului (model IT)

nr.
crt.
Denumire
proiect
comand, eluri, msuri, rezultate termene responsabil
1 protecia i
sigurana
datelor
el: interfaarea i integrarea proteciei datelor n
procesul de management

msuri: implementarea proteciei datelor n
activitatea curent a beneficiarului (companiei),
actualizarea conceptului de protecie a datelor i
pregtirea audit-ului anual privind protecia
datelor
15.07.05


23.07.05

Popescu
2 ofensiva
inovaiilor
contract: desfurare de campanie publicitar
privind avantajele noii tehnologii (.......)

msuri: difuzare prospecte publicitare la adrese
(specializate, dup caz), reclam n ziare locale
i centrale
01.08.05 Andreescu
3 asigurarea
infrastructurii
reelei
contract: asigurarea infrastructurii reelei pentru
tehnologia (.......), n locaia stabilit

msuri: cablare, conectare circuite, etc.
15.08.05 Oancea
4 realizarea i
punerea n
funciune
contract: construcia (realizarea) tehnologiei
(.......) n cadrul reelei

msuri: planificare, realizare, testare i dare n
funciune
29.10.05 Marinescu

Concluzii:
Componentele fundamentale ale SMC sunt:
management al calitii;
manual de aplicare;
sistem de asigurare al calitii.

Urmtoarele funciuni trebuie ndeplinite pentru realizarea politicii calitii:
planificarea calitii:
- cercetarea exigenelor privind calitatea;
- stabilirea criteriilor de calitate;
- realizarea concret a respectivelor produse (servicii) n funcie de
cerinele clienilor.
orientarea calitii: pentru a fi ndeplinite cerinele de calitate, deosebit de
important este planificarea calitii, n faza elaborrii planului, ea servind
astfel ca orientare preventiv a calitii, deoarece greeli n planificare atrag
dup sine greeli la implementare;
urmrirea calitii: criteriile de calitate stabilite n faza de planificare sunt
raportate la implementarea acestora la momentul respectiv;
mbuntirea calitii (se urmrete realizarea scopurilor):
Proceedings
55
- creterea efectivitii i eficienei activitilor de producie curent i a
proceselor tehnologice;
- mbuntirea produselor;
- service personalizat;
- creterea productivitii;
- creterea motivaiei angajailor prin sigurana locului de munc.
sigurana calitii proiectelor: n cadrul proiectelor calitatea acestora va fi
asigurat prin sistemul de urmrire permanent a asigurrii calitii:
- planificarea calitii;
- orientarea calitii;
- verificarea calitii.
2. DOCUMENTAIE
Materializarea proiectului este determinat de reguli precise, care sunt definite la
modul general sau individual, n funcie de profilul companiei.
2.1 Documentaie de proiect
Scopul documentaiei de proiect este ca direcionarea proiectului s ating
scopurile acestuia n mod documentat i prin aceasta totodat s poat fi neles pe
deplin de ctre cei care iau parte la realizarea respectivului proiect.
Se deosebesc urmtoarele feluri de documentaie:
rapoarte;
referate privind rezultatele;
documentaie pentru clieni.
2.2 Raport de proiect:
descriere a contractului;
descriere exact a etapelor de realizare;
planuri i schie folosite.
Conform DIN EN 69 901, un raport de proiect este o prezentare direcionat
ctre o anumit persoan sau grup, legat de dezvoltarea si starea unui proiect n
derulare, la momentul respectiv.
Conductorul de proiect are obligaia s prezinte grupului de decizie rapoarte de
proiect exacte, care s permit o viziune de ansamblu precis la intervale regulate i
prestabilite.
2.3 Raport asupra etapei de desfurare a proiectului
Rapoartele privind atingerea unor etape importante n dezvoltarea unui proiect
vor fi ntotdeauna elaborate i prezentate, atunci cnd se va ajunge n stadiul acestor
etape. Aceste rapoarte sunt parte integrant a activitii de control i au rolul de
verificare a realizrii pas cu pas a proiectului. Ca urmare, raportul asupra etapei de
desfurare a proiectului trebuie s cuprind detaliat:
faza de derulare a proiectului respectiv;
aprecierea stadiului lucrrilor;
aprecierea respectrii termenelor;
identificarea factorilor care influeneaz n mod negativ dezvoltarea
proiectului;
deciziile care vor trebui s fie luate;
msurile care se impun n vederea continurii derulrii proiectului;
data prezentrii raportului urmtoarei etape a proiectului.
2.4 Dosarul proiectului
Proceedings
56
Dosarul proiectului reprezint cel mai important document de nsoire a
proiectului. n acest dosar se vor regsi toate documentele care vor fi elaborate n timpul
derulrii proiectului. Acest dosar al proiectului va fi depus ntr-o locaie central, de
regul arhivat i pus la dispoziie:
n format fizic i
n format electronic.
Dosarul n format fizic
Are avantajul c pentru a fi accesat, nu este nevoie de un sistem electronic, dar
prezint un mare dezavantaj datorit complexitii condiiilor de stocare i
imposibilitii actualizrii imediate, n urma elaborrii unui nou document.
Dosarul n format electronic
Este structurat sub form de date. Coninutul dosarului va trebui s fie listat
logic i redat n diverse formate (ASCII, PostScript, Latex, HTML, etc.)
Structura indexului
Multitudinea i diversitatea documentelor dintr-un dosar de proiect, conduce la
elaborarea unei structuri logice i sugestive a indexului
Drepturi de acces
Prin stabilirea precis a drepturilor de acces, se previne i se nltur
posibilitatea accesrii, modificrii sau distrugerii voite sau nevoite a documentelor de
ctre persoane neautorizate. Difereniat, se pot acorda drepturi de acces pe categorii de
personal, n funcie de necesitile beneficiarului.
ntreinerea documentelor
Numrul documentelor dintr-un dosar crete pe msura derulrii proiectului. n
vederea asigurrii unei imagini de ansamblu, documentele trebuie ntreinute. Ca
urmare, se vor lua msuri i se vor ntreprinde urmtoarele activiti:
autorul (beneficiarul) stabilete care documente vor rmne n continuare n
index, respectiv care vor putea fi date publicitii;
protocoalele rmn definitive dup aprobarea acestora;
agenda de lucru va fi privit ca definitiv dup aprobarea acesteia n cadrul
consftuirii;
toate documentele cu statutul definitiv vor fi preluate n dosarul de proiect.
Realizarea unui dosar de proiect
cerere pentru acordarea proiectului:
- caiet de sarcini;
- studii prealabile;
- calculul eficienei economice.
comanda proiectului (caiet de obligaii)
acorduri specifice proiectului:
- standarde de documentaie;
- standarde pentru software;
- reguli de comunicaii;
- reguli de funcionare a echipei.
planificarea proiectului:
- descrierea pachetului de sarcini;
- plan cu etapele principale ale proiectului;
- estimare complexitate proiect;
- plan termene n derulare;
- plan de costuri;
Proceedings
57
- planuri de structur i derulare (dezvoltare) ale proiectului.
rapoarte ale proiectului:
- raport de stare (stadiu) al proiectului;
- protocoale n urma consftuirilor;
- raport final.
list de adrese i telefoane

Dosarul proiectului reprezint un mijloc important i extrem de util n procesul
de ntreinere i asisten al unui sistem sau produs, ca principal surs de informaii
pentru viitoare schimbri sau dezvoltri.
ntocmit:

Mr. (r) SABIN ANDREESCU
Ministerul Administraiei i Internelor


Bibliografie:

Rechnungswesen und Controlling, Medien-Institut Bremen, DEUTSCHLAND
(Vol. 7, Ediia 12/2000), ISBN 3-932229-57-6

Projekt-Management, Medien-Institut Bremen; DEUTSCHLAND (Vol. 10, Ediia
12/2000), ISBN 3-932229-57-6

IT-Handbuch, IT-Systemelektroniker/-in, Fachinformatiker/-in

Autori:
- HEINRICH HBSCHER, Lneburg
- HANS JOACHIM PETERSEN, Helmstedt
- CARSTEN RATHGEBER, Knzell
- KLAUS RICHTER, Braunschweig
- Dr. DIRK SCHARF, Meine

Westermann Schulbuchverlag GmbH, Braunschweig, DEUTSCHLAND (2001 -
2005), ISBN 3-14-225042-5

Instrumentele managementului calitii n rile candidate din Europa Central i de
Est, de CHRISTIAN ENGEL;
coordonator: Prof. Univ. Dr. ANI MATEI, Prorector, coala Naional de Studii
Politice i Administrative (SNSPA), Bucureti, Editura Economic 2004, ROMNIA,
ISBN 973-590-954-5
Proceedings
58
De la conceptul de guvernare la practica bunei guvernri
Cristian Ionescu, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Bucureti, Romnia

Dac acceptm nu metaforic, ci ca o reflecie raional i ca instinct social c
oamenii instituie Guverne care i deriv dreptele lor puteri din consimmntul celor
guvernai, vom ajunge automat la concluzia c cei aflai la putere trebuie s o exercite nu n
interesul lor particular i partizan, ci n interesul celor de la care au cptat-o vremelnic i sub
condiie. Aceasta este prima premis a bunei guvernri i dimensiunea sa politic, pe care o
raportm la ideea de legitimare a guvernrii.
n fond, guvernarea nu este altceva dect forma direct i nemijlocit de exercitare a puterii
politice. Cum noiunea de putere presupune n mod obligatoriu, n nsi substana sa, ideea
unei relaii, a unui raport ntre dou pri, guvernarea poate fi analizat pe dou paliere: cel ce
guverneaz i cel care este guvernat. Fiecruia dintre cele dou pri ale raportului de
guvernare i este propriu un anumit comportament politic i social.
Dac guvernarea este modalitatea de exercitare a puterii, buna guvernare presupune,
ntre altele, imperativul consensului celor guvernai fa de obiectivele i metodele guvernrii,
responsabilitatea guvernanilor, eficiena guvernrii i dreptul cetenilor de a fi informai n
primul rnd n ceea ce privete utilizarea i repartizarea resurselor financiare ale guvernrii.
Studiul pe care l prezentm i propune, din perspectiva principiilor expuse rezumativ
mai sus, s descrie i s analizeze conceptul de guvernare i evoluia acestuia de la primele sale
utilizri n epoca medieval, pn n prezent. Fiecare segment de istorie politic i fiecare tip
de cultur administrativ au imprimat termenului de guvernare un coninut particular, n care
s-au evideniat tradiii, obiceiuri i practici politice i administrative, concepii juridice
naionale, nevoi i aspiraii speciale, toate acestea ntemeiate pe condiii materiale de existen
i pe profilul psiho-social al fiecrui popor.
Din acest punct de vedere nu exist nici o deosebire ntre substana guvernrii
nfptuite n Europa i cea asiatic, de pild. Difer, ns, obiectivele, resursele i metodele
utilizate n procesul de guvernare.
n epoca contemporan, caracterizat ntre altele, prin interferena politicilor publice
i a resurselor conceptul de bun-guvernare se generalizeaz tendenial, cptnd trsturi
comune, cum ar fi: descentralizarea i transmiterea condiionat a puterii pe calea
subsidiaritii, parteneriatul ntre public i privat, democratizarea actului de guvernare,
gestionarea efcient a situaiilor de criz, utilizarea eficient a resurselor, educaia pentru
guvernare .a.


If we would accept, not metaphorically, but as a rational reflection and as a social
instinct that people establish Governments, which have the executive power with the consent
of those who are governed , we shall automatically reach the conclusion that the Executive has
to practice it not in their advantage, but in those whom they received it temporary and
conditionally from.
This is the first premise of o proper governance and its political dimension that we
report at the idea of legal governance.
The governance is nothing else but the direct form of political power practice. Because
the power notion/meaning assumes, compulsory, the idea of a relationship between two parties,
the governance could be analyzed on two levels: the governor and the governed one. Each of
them has his own political and social behavior.
If the governance is the power practice way, the proper governance assumes, among
others, the imperative consent of those who are governed towards the governance objectives
and methods, the governance responsibility, the governance efficiency and the citizens right to
be informed, first of all, about the utilization and distribution of the financial public resources.
Proceedings
59
The work that we are presenting should describe and analyze the governance concept
and its evolution from its first meanings in the medieval age until today, from the principles
perspectives concisely mentioned here.
Each segment of political history and each type of administrative culture impress the
governance meaning a particular content, where are exposed the traditions, customs and
political and administrative practices, national juridical concepts, special aims and needs, all
these based on the material terms of living and on the psycho-social profile of each nation.
From this point of view, there is no difference between the governance substance
accomplished in Europe and the Asian one, for example. The difference consists in the
objectives, resources and methods used in the governance process.
In the contemporary age, the concept of a proper governance is trendily generalized,
getting common attributes, such as: decentralization and conditioned power transfer by a
subsidiary way, partnership between public and private, democratization of the governance act,
efficient managing of crisis situation, efficient utilization of the resources, education for
governance a.s.o.


1. Delimitri conceptuale
2. Componenta politic a guvernrii
3. Criterii pentru o bun guvernare
4. Care este scopul bunei guvernri?

1. A-i mai pune astzi ntrebarea Ce nseamn a guverna?, nseamn a neglija
fundamentele teoretice ale gndirii politice europene din ultimele dou milenii i
jumtate. Dac extindem ntrebarea la alte zone geografice, cum ar fi Orientul Mijlociu
i Asia, neglijena noastr ar cobor n timp cu cel puin cinci milenii. Aceasta deoarece
termenul de guvernare, sau cel puin sensul acestuia, a intrat n vocabularul uzual de mii
de ani, alturi de ali termeni, cum sunt cel de putere, autoritate sau supunere.
O dat cu desprinderea sa din starea natural pentru a deveni cetean al
societii civile, omul a intrat n contact direct cu puterea, a cunoscut ce nseamn
guvernarea, s-a bucurat de avantajele ei i i s-a opus atunci cnd aceasta a devenit
opresiv, tiranic i discreionar. Platon a fost cel care a intuit i apoi a demonstrat n
dialogurile sale c a guverna nu nseamn a aciona conform legilor, ci a exercita arta
conducerii
10
. De la nceput se impune o precizare: dac vorbim despre guvernare ca
fiind arta de a conduce, suntem obligai s o abordm nu ca pe o teorie pur, ci ca o
practic politic. Tocmai din aceast perspectiv metodologic putem face deosebirea
ntre buna guvernare i guvernarea lipsit de eficien
11
.
Guvernantul nu s-ar deosebi prin nimic de cel supus lui dac ar deine puterea i
nu ar ti la ce i folosete sau cum s o utilizeze pentru propriul su deliciu i beneficiu
spiritual i material, ori n interesul comunitii de indivizi pe care o conduce.
Guvernarea nu se reduce, totui, la exercitarea puterii, dei cele dou noiuni se
ntreptrund i se intercondiioneaz. Cu alte cuvinte, nu poi guverna dac nu deii
puterea, dup cum, dac o deii, trebuie s tii cum s o utilizezi ntr-un mod eficient.
ntr-un stat de drept vom spune c actul de guvernare democratic se ntemeiaz pe

10
Michel Senellart, Artele guvernrii. De la conceptul de regimen medieval la cel de guvernare, Editura
Meridiane, Bucureti, 1998, p.10.
11
ntr-o definiie de dicionar, termenul de guvernare desemneaz ansamblul procedurilor instituionale,
raporturile de putere i tipurile de administrare public sau privat formale i informale, care dirijeaz n
special aciunea politic real (Guy Hermet et alii, Dictionnaire de la science politique et des institutions
politiques, Armand Colin, Paris, 2000, p.116.
Proceedings
60
deinerea i exercitarea legitim a puterii. O analiz istoric a tipurilor de guvernare ne
va duce la concluzia c n orice epoc exercitarea puterii ca art de guvernare s-a
redus la cteva cerine sociale, mereu aceleai, i anume:
a) organizarea unitar a unei comuniti de indivizi;
b) centralizarea deciziei la un singur factor de putere i difuzarea ei de la centru
spre periferie;
c) folosirea constrngerii ca metod de asigurare a dominaiei i autoritii
forei publice;
d) convertirea unui set de interese generale n norme de drept;
e) manipularea unei populaii potrivit anumitor obiective la care, este de dorit,
ca aceasta s consimt.
Este adevrat c guvernarea presupune constrngere, autoritate, dominaie,
violen toate acestea fiind legitime ntr-o societate democratic dar nu se confund
cu acestea
12
. Dac constrngerea i dominaia sunt instrumente de pstrare a puterii,
guvernarea presupune obiective la care poporul consimte i pe care teoria politic
modern le subsumeaz noiunii de Bine comun sau interese generale. Adesea
Machiavelli este scuzat pentru formula cinic scopul scuz mijloacele, dar se uit c
acesta scria n lucrarea Discursuri asupra primei decade a lui Titus Livius c a
guverna nseamn a-i pune pe supuii ti n incapacitatea de a-i face vreun ru, ba chiar
de a se gndi la una ca asta; aceasta se realizeaz fie lundu-le mijloacele de a o face, fie
oferindu-le o asemenea bunstare nct s nu-i doreasc o alt soart.
De cte ori guvernanii care s-au perindat i se perind i astzi la putere au pus
n practic formula machiavelic de guvernare?
Termenul de guvernare este foarte vechi i provine, ntr-o accepiune modern,
din adaptarea verbului latin rego, regere, care nseamn a conduce, a guverna, a
crmui, la condiiile sociale i politice ale Evului Mediu, din care dispruse statalitatea,
o dat cu dispariia Imperiului Roman de Apus. Verbul regere prezint similitudini
etimologice cu termenul regimen (guvernare, conducere, comand, crmuire),
precum i cu cel de gubernatio, care, ntr-un sens figurat, nseamn tot guvernare i
conducere
13
. La fel s-a format adjectivul gubernabilis, cu sensul de cel care poate fi
condus. Expresia gubernatio civitatis poate fi tradus prin conducerea statului.
Gndirii medievale nu i este strin opoziia - datnd din antichitatea roman -
ntre conductorul bun i tiran. ntr-o epoc n care statalitatea ncerca s se nfiripe din
nou, cu sprijinul Bisericii, gnditorii fceau o distincie clar ntre guvernarea
monarhului absolut, dar supus legilor dreptului natural i dominaia conductorului

12
Idem, p.15.
13
n ntreg Evul Mediu lipsa unui concept care s defineasc cu rigoare tiinific coninutul i esena
statului, distinct de termenul larg folosit nc din secolul al XIII-lea de regere a axat preocuprile
doctrinarilor, ncepnd cu Sfntul Augustin i Thoma dAquino, pe explicarea fundamentelor teoretice i
ale aplicaiilor practic-politice ale termenului de guvernare (regimen), dominaie, raiune de stat,
conducere (gubernatio), fie din perspectiva evanghelizrii, fie din cea a afirmrii puterii laice. Dac pe
parcursul Evului Mediu propriu-zis (sec.X-XIII), Biserica i arogase puterea de organizare i disciplinare
social - n special n Apusul Europei -, spre sfritul Evului Mediu asistm la transformarea societii
bazate pe principii de moral cretin ntr-o societate organizat progresiv pe principii politice laice. n
scrierile autorilor ecleziastici guvernarea avea o puternic ncrctur spiritual i religioas datorit
rolului Bisericii n pstorirea moral a credincioilor i misiunii de evanghelizare a popoarelor barbare din
perioada Evului Mediu timpriu. Mult mai trziu se face distincia ntre guvernarea politic revendicat de
monarh i guvernarea spiritual atribuit Bisericii.
Proceedings
61
tiran. Aceast disjuncie va rezista n istorie i o vom revedea i n Romnia, finalizat
emoional i nu puin cu efecte sociale dramatice n decembrie 1989.
Teoria politic occidental modern este preocupat n cel mai nalt grad s
deslueasc sensurile contemporane ale guvernrii, n care exercitarea puterii, dei
presupune constrngere i dominaie, nu se reduce exclusiv la aceasta din urm, ci
dimpotriv, are legturi directe cu libertatea, definit ca acea stare a indvidului-cetean,
cruia Constituia i recunoate i i asigur un cmp de micare i aciune social asupra
cruia ceilali indivizi-ceteni nu au dreptul s intervin.
n societile democratice moderne puterea se manifest printr-un complex de
relaii comand-consimmnt-dominaie-supunere, care au ca efect final organizarea i
con-ducerea unei societi, dezvoltarea social, al crui beneficiar este ceteanul.
Conteaz mai puin temeiul acceptrii de ctre cei guvernai a actului de
comand (autoritate) sau subordonare i al supunerii lor fa de actul de dominaie (fora
de constrngere) exercitat de guvernant. Esenial este ca guvernantul care comand sau
domin, s stabileasc i s impun o unic voin social, ceea ce nu mpiedic s
existe i alte voine de acelai tip, care contest puterea, dar acestea rmn la stadiul de
alternative la actul de guvernare pn vor cpta sprijinul electoral al majoritii
populaiei
14
.
Mndria, nu de puine ori exagerat sau nejustificat de a fi europeni, ne
mpiedic adesea, atunci cnd facem analize politice asupra unor fenomene sociale, i n
primul rnd asupra puterii, s ne extindem aria preocuprilor analitice la popoare
deprtate, pe care nu datorit deprtrii geografice la nelegem sau le cunoatem mai
puin. Afirm aceasta ntruct, oricum am numi-o, guvernarea exist la toate popoarele.
Exist un termen chinezesc pentru guvernare i anume zheng, care se pronun la fel
cu verbul a ndrepta
15
. Unul dintre cei mai cunoscui filozofi confucianiti, Xun Zi
(cca 310-237 .e.n.) propunea n lucrarea cunoscut sub titlul nvturile maestrului
Xun, idealul de suveran nzestrat cu omenie, capabil s-i pun virtuile n slujba
statului, eficient n guvernare i contient de ndatoririle sale fa de poporul pe care l
crmuiete i cruia trebuie s-i asigure linitea, bunstarea i pacea
16
. Esena gndirii
filozofului confucianist const ntr-o construcie etic n care suveranul devenit nelept
prin desvrirea spiritual aeaz ntr-o ordine armonioas sistemul de guvernare i

14
Cristian Ionescu, Tratat de drept constituional contemporan, Editura All Beck, Bucureti, 2003, p.289.
15
A se vedea Xun Zi, Calea guvernrii ideale, Editura Polirom, Iai, 2004, p.34
16
Idem, p.33. Este uluitoare asemnarea ntre virtuile pe care trebuie s le aib un suveran chinez i cele
expuse n Europa de Papa Grigorie cel Mare n anul 590 e.n. n condiille n care Biserica i asumase i o
misiune de disciplinare social prin impunerea unui ansamblu de virtui morale i norme etice, Papa
Grigorie cel Mare expune un set de 39 de sfaturi pastorale destinate preoilor, care pot fi interpretate,
totodat, ca un set de caliti ale celor care guverneaz. n concepia lui Grigorie cel Mare, pstorul de
suflete (guvernantul) trebuie s fie: curat n gnduri; pilduitor n purtare; prudent n tcere; folositor la
vorb; apropiat de fiecare; mai presus dect alii prin rugciune; prieten smerit cu fctorii de bine; gata
oricnd s stea tare prin virtutea dreptii mpotriva viciilor celor vinovai; (Cartea Regulei Pastorale,
Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucureti, 1996, p.50). Grigorie
cel Mare propovduiete supunerea cu smerenie i conducerea cu moderaie (Idem, p.95). Potrivit
autorului Crii Regulei Pastorale, conductorii trebuie s tie c ori de cte ori svresc ceea ce este
ru prin neornduial, de attea ori se fac vinovai morii fiindc dau pild de pierzanie i sminteal celor
supui (Ibidem). De asemenea, conductorii trebuie s neleag de fiecare dat c atunci cnd nu se
recunosc ca egali prin fire cu cei care prin condiie social sunt socotii a fi tratai ca supui, ei se ridic
mpotriva rnduirii lui Dumnezeu prin trufie, chiar din cauza darului primit (Idem, p.99).
Proceedings
62
instituie principiile morale ca temelie a societii, aducnd prosperitatea i pacea n
lume
17
.
Am ales din lucrarea filozofului chinez un citat n care se prezint portretul
guvernantului su: A avea inteligen, dar a o folosi ntr-un mod primejdios; a fi
necinstit, dar a avea spirit; a aciona pentru a nela, dar a fi abil; a vorbi, dar fr a
spune ceva; a avea capacitatea de a dezbate, dar fr nelepciunea necesar - acestea
sunt marile primejdii ce amenin guvernarea statului
18
.
Poporul japonez a fost puternic influenat de spiritualitatea chinez i n mod
deosebit de religia budist. Idei confucianiste, adaptate la societatea tradiional nipon,
le gsim ntr-un document adoptat n anul 604 e.n. de ctre prinul Shtoku, n timpul
domniei mprtesei Suiko (592-628). Documentul este cunoscut sub denumirea de
Constituia cu 17 articole
19
. Minitrii i funcionarii - se menioneaz n document -
trebuie s fac din comportamentul cuviincios principiul conductor, ntruct principiul
conductor al guvernrii poporului const ntr-un comportament cuviincios
20
. ntr-un
alt pasaj, minitrii sunt ndemnai s-i ntoarc faa de la ceea ce este privat i s se
orienteze ctre ceea ce este public
21
. Acelai ndemn l va adresa n Romnia oamenilor
politici, fruntaul conservator Petre Carp cnd atrgea atenia c n viaa privat s fii
totdeauna corect. n viaa public s fii totdeauna dezinteresat
22
.
n materie de guvernare, ndeosebi de administraie i chiar de ceremonial al
curii, reformele nipone din epoca ce a urmat formrii statului aveau la baz modele de
organizare social i politic mprumutate din China, a crei civilizaie constituia o
atracie pentru mpratul Japoniei i familiile nobiliare japoneze.
Una dintre cele mai cunoscute reforme este reforma Taiko (Marea schimbare),
introdus n anul 645, ntr-o epoc n care administraia, rangurile nobiliare impuse la
curtea mpratului i chiar protocolul imperial erau de provenien chinez
23
. Reforma
Taiko preconiza ntrirea puterii centrale i introducerea unor metode noi, mai eficiente
n administraie. Ideea principal a reformei Taiko era instituirea unui control general
din partea statului. Pentru aceasta, s-a nfptuit, ca una dintre msuri, o nou mprire
administrativ a teritorului pentru a permite o centralizare mai strict a puterii. Reforma
Taiko a introdus, totodat, o strict repartizare a populaiei pe clase sociale i o
restructurare a rangurilor. n fruntea statului se afla mpratul, ajutat de un prim-
ministru (dajodaijin) i de minitri.
Treptat, ns, mpraii i pierd autoritatea i rolul n guvernarea statal. n
schimb, ptura militar, samuraii, ncep s reclame privilegii tot mai nsemnate i se
amestec chiar n politic. Se dezvolt astfel o administraie militar, cunoscut sub

17
Idem, p.34.
18
Idem, p.115.
19
Documentul este reprodus n Cristian Ionescu, Regimuri politice parlamentare, Editura All Beck,
Bucureti, 2004, p.382-386.
20
Idem, p.383.
21
Idem, p.385.
22
P.P.Carp, Discursuri parlamentare, Editura Grai i suflet, Cultura Naional, Bucureti, 2000, p.576.
Observaia fruntaului conservator are, la rndul ei, un corespondent n gndirea politic a lui Toma
dAquino, care remarca c dac guvernarea nu este rnduit n vederea binelui comun al mulimii, ci n
vederea binelui privat al conductorului, ea va fi injust i vicioas (Toma dAquino, Despre
guvernmnt, Editura Polirom, Iai, 2005, p.15).
23
William H.McNeill, Ascensiunea Occidentului: o istorie a comunitii umane i un eseu retrospectiv,
Editura ARC, Chiinu, 2000, p.468.
Proceedings
63
denumirea de bakanfu, n fruntea creia se afla shogunul (mare general, cuceritor de
barbari)
24
. Shogunatul a dinuit pn la Revoluia Meiji din 1867
25
.
Sistemul administrativ bakanfu a fost nlturat n timpul restauraiei Meiji.
Reine atenia sub aspectul concepiei bunei guvernri Charta Jurmntului celor 5
articole, proclamat de tnrul mprat Matsukito la 6 aprilie 1868, n care se prezint
angajamentul c pentru viitor:
a) toate problemele privind guvernarea rii vor fi discutate public;
b) toate clasele sociale vor participa la administrarea rii;
c) orice persoan va fi liber s-i aleag ocupaia preferat;
d) vor fi abandonate vechile obiceiuri din trecut;
e) vor fi preluate cunotine din ntreaga lume i vor fi folosite pentru
consolidarea bazelor administraiei imperiale
26
.
Am ntreprins aceast extindere a temei expunerii mele, ntruct am considerat
c vocaia general a spiritului uman este cutarea bunei guvernri. Aceasta nseamn,
n ultim instan, instituirea unui sistem bazat pe guvernarea poporului, fcut pentru
popor, fcut de ctre popor i rspunznd n faa poporului, dup formula expus n
1830 de senatorul american Daniel Webster i mprumutat 33 de ani mai trziu de
Abraham Lincoln.
Nu trebuie tras de aici concluzia c buna guvernare s-ar confunda cu
democraia, ntruct rmnem adeptul lui Platon, care afirma c a guverna nseamn a
exersa arta conducerii, ori arta presupune, n acest context, procedee, tehnici,
instrumente, metode politice, sociologice, economice, administrative i, n primul rnd,
juridice, la care recurge orice guvernant. De aceea, susinem ideea c buna guvernare
reprezint managementul efectiv al afacerilor publice prin generarea unui set de reguli,
n scopul de a promova i ntri valorile societii cutate de indivizi i grupuri
27
.
2. ntr-o lume a democraiei sau, mai nuanat spus, a consolidrii democraiei,
aceasta ridic guvernantului o provocare esenial: ct din puterea pe care o deine este
dispus s o mpart cu cetenii, cu societatea civil? Giovani Sartori se ntreba nu
retoric, ci practic politic, care este echilibrul i cum se schimb balana ntre cei
guvernai i cei ce guverneaz?
28
. Rspunsul la aceast ntrebare mi se pare c arat i
componenta politic a guvernrii. n fond, n democraiile moderne, guvernarea se face
prin consimmntul liber i periodic exprimat al celor guvernai. Acetia, ns, nu se
mai mulumesc cu delegarea vremelnic a prerogativelor puterii lor suverane, ci exercit
presiuni puternice asupra celor nvestii electoral cu autoritate, i reclam accesul lor
democratic la procesul deciziilor ce i privesc. Mulimile i legitimeaz pe guvernani, i
controleaz i vor s conduc, mcar parial, alturi de ei, reclamnd din partea acestora

24
Kenneth G.Henshall, O istorie a Japoniei. De la epoca de piatr la supraputere, Editura Artemis,
2002, p.49.
25
C.Bue, Z.Zamfir, Japonia, un secol de istorie, 1853-1945, Editura Humanitas, Bucureti, 1990, p.15.
26
Kenneth G.Henshall, op.cit., p.97. Charta Jurmntului celor 5 Articole are urmtorul coninut: 1.
Trebuie nfiinat o adunare alctuit din daimyo i trebuie hotrt asupra tuturor problemelor de stat prin
discuii deschise; 2. Cei superiori i cei inferiori trebuie s-i uneasc eforturile n realizarea gestionrii
problemelor economice i financiare; 3. Este necesar instituirea unui sistem prin care nu numai
funcionarilor civili i militari, ci i oamenilor obinuii s le fie permis urmrirea vocaiilor lor, astfel
nct s nu fie nici o nemulumire; 4. Trebuie s fie abandonate practicile greite din trecut i toate
aciunile noastre trebuie s fie conforme cu practicile acceptate n lume; 5. Trebuie cutat, n ntreaga
lume, cunoaterea, pentru a amplifica i ntri fundamentele conducerii imperiale.
27
tefan Deaconu, Buna guvernare i descentralizarea, n Revista de drept pu-blic nr.3/2003, p.21.
28
Giovani Sartori, Teoria democraiei reinterpretat, Editura Polirom, Iai, 1999, p.126
Proceedings
64
politici sociale, programe educaionale sau de susinere economic, reforme
administrative, msuri legislative, proiecte de urbanizare .a.
Iat, prin urmare, c dimensiunea politic a guvernrii nu se mai reduce la
nvestirea i controlul indirect al guvernanilor, ci implic, ca o component nou,
parteneriatul cu cei aflai la guvernare. n felul acesta, buna guvernare asigur ca
prioritile politice, sociale i economice s se bazeze pe un larg consens n societate i
ca interesele grupurilor defavorizate s fie luate n considerare n procesul de adoptare a
deciziilor i alocare a deciziilor
29
.
n condiiile n care guvernabilitatea democraiei este o cerin fundamental a
nceputului de mileniu, metodele i practicile de guvernare pun accentul pe participarea
colectivitii la adoptarea deciziilor ce o privesc sau cel puin pe influenarea acestora.
Cum societile contemporane nu pot asigura exercitarea direct a democraiei, ca n
Grecia antic, s-a optat pentru instituiile reprezentative. Statele din Europa Occidental
au perfecionat sistemul reprezentrii intereselor generale innd seama de urmtoarele
cerine:
a) instituiile reprezentative s exprime interesele tuturor claselor sau
categoriilor sociale;
b) legitimitatea politic a guvernanilor s fie conferit de popor, n funcie de
rezultatul alegerilor generale;
c) recunoaterea dreptului opoziiei de a critica deciziile guvernului i de a
ntreprinde demersuri pentru schimbarea acestuia pe cale democratic, legal;
d) transparena actului de decizie i controlul opiniei publice asupra activitii
guvernanilor;
e) largi liberti politice acordate cetenilor, ndeosebi drepturile electorale i
libertatea de organizare politic i de asociere;
f) respectarea strict a legilor;
g) exercitarea puterii politice ca o funcie social (puterea se exercit exclusiv
n interesul guvernailor);
h) asigurarea unei solide culturi politice, nu numai n nelesul dobndirii de
cetean a unui sumum de cunotine despre guvernarea democratic ci,
ndeosebi, n nelesul nsuirii de ctre acesta a normelor de comportament
democratic, precum egalitatea, dialogul, respectarea opiniilor adversarului
politic, compromisul, acceptarea opiniei majoritii, exprimarea liber a
protestului, accesul la informaie .a.
3. ntruct buna guvernare este att un proiect teoretic, ct i un proces practic
politic, prezentm n continuare cteva criterii pentru evaluarea eficienei sociale a
actului de guvernare ntr-o societate democratic
30
. n funcie de gradul de realizare a
acestora, se poate aprecia ct de bun este guvernarea:
a) sistemul politic permite tuturor grupurilor sociale accesul liber la guvernare?
Instituiile de guvernare rspund cu solicitudine cerinelor populaiei privind
participarea la conducere?
b) guvernantul este dispus s transpun n decizii politice cerinele sociale?
c) n procesul decizional, guvernantul ncearc s aloce n mod echitabil ct mai
multor categorii sau grupuri sociale resursele sau produsele deficitare, sau le
distribuie selectiv unor grupuri favorizate?

29
tefan Deaconu, op.cit., p.22.
30
Roy Macridis (editor), Modern Political System. Europe, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New
Jersey, 1987, p.12.
Proceedings
65
d) prin modul n care acioneaz, potrivit criteriilor menionate mai sus,
guvernantul contribuie la ntrirea legitimitii sistemului constituional, sau
lipsa de eficien social a guvernantului se accentueaz i mai mult?
e) structurile de guvernare sunt capabile s asimileze i s utilizeze noi
cunotine i tehnologii pentru a face fa cerinelor presante ale vieii?
f) structurile guvernante sunt capabile s se adapteze cu repeziciune schimbrilor
intervenite pe plan intern i extern?
g) guvernantul este capabil s nfiineze organisme specializate pentru
soluionarea unor probleme concrete, fr a-i pierde capacitatea de a le
coordona n vederea nfptuirii unor obiective de politic general?
n literatura de specialitate au fost propuse apte criterii de evaluare a unui bun
sistem de guvernare:
a) legitimitatea guvernrii;
b) garantarea libertii de asociere;
c) crearea unui sistem de drept bazat pe egalitate i nediscriminare;
d) funcionarea transparent a unui aparat birocratic responsabil;
e) libertatea presei i accesul liber la informaii;
f) funcionarea unui competent sector public de management;
g) colaborarea ntre guvernani i organizaiile societii civile
31
.
4. Buna guvernare, ca de altfel democraia, ca proces politic n general, nu este
un scop n sine, nu este menit s produc satisfacie i s aduc recompense
guvernanilor. Buna guvernare este subsumat unui scop final: dezvoltarea uman,
creterea bunstrii cetenilor i a colectivitilor. Tocmai de aceea actul de guvernare
depete sfera statalitii - responsabil pentru eficiena i costurile guvernrii - cuprinznd
ntr-un tot unitar statul, societatea civil i sectorul privat care, ntr-o economie de
pia, este principalul furnizor de venituri pentru bugetul de stat.


31
A se vedea United Nations Development Programme. Reconceptualising Governace (Discussion Paper
2), New York, 1997, p.19.
Proceedings
66

Zona metropolitan un nou model de administraie public local
Cristian Anghel, Traian Florea, Paul Adrian Pece, Primria Baia Mare,
Maramure, Romnia


1) Experiena metropolitan la nivel european.
Pe msur ce crete populaia din zonele nconjuratoare ale oraelor, n principal prin
emigraia din orae sau prin exurbaie, dar i prin atragerea populaiei din alte localiti,
graniele geografice i administrative ale oraelor devin inadecvate pentru a defini
aglomerrile urbane care rezult.
Dezvoltarea urban sub aceast form a extinderii oraului n spaiul nconjurtor i al
evoluiei sale integrate cu aezrile din aria sa periurban (sau suburban, periurban,
regional etc.) este cunoscut mai ales n rile dezvoltate, fiind caracteristic unei noi faze a
dezvoltrii urbane, ulterioar etapelor de concentrare a populaiei n orasul actual i de
formare a suburbiilor. Specialitii au denumit aceste noi realiti socio-spaiale drept zone
metropolitane sau, n cazul celor foarte mari, ca regiuni urbane.
La nivelul Europei exist 120 de regiuni sau zone metropolitane recunoscute. Dintre
acestea 33 sunt membre ale Reelei Europene a Regiunilor i Zonelor Metropolitane
(METREX).
2) Avantajele zonelor metropolitane
Constituirea zonelor metropolitane rspunde unei necesiti sau oportuniti
determinate de evoluia organic a aezrilor. Procesul de urbanizare pe teritoriul european a
condus la dezvoltarea interdependent a metropolelor cu localitile aflate n zona lor de
influen, formnd deja realiti metropolitane primare care, chiar dac nu sunt denumite zone
metropolitane funcioneaz practic ca zone unitare, relativ independente.
Dezvoltarea zonelor metropolitane faciliteaz amenajarea integrat a teritoriului la
nivel regional astfel nct prin aceasta s se diminueze dezechilibrele dintre centru i aria
limitrof, provocate de dispersarea n planul structurii demografice, sociale si economice, de
dezechilibrele legate de transportul n comun, finanarea infrastructurii, rezervele de spaiu
pentru locuit i comer, nlturarea sau diminuarea unor astfel de dezechilibre va conduce la o
mbunatire a calitii vieii populaiei.
3) SISTEMUL URBAN BAIA MARE - un nou model de administraie public
SISTEMUL URBAN BAIA MARE reprezint o noua entitate, fr personalitate
juridic, format prin asociere n baza unei Convenii, ncheiate ntre municipiului Baia Mare,
cu nou localiti limitrofe( orae i comune), stabilindu-se relaii de cooperare economic,
social i cultural, de amenajare a teritoriului i de protecie a mediului, echipare tehnico-
edilitar, fiecare pstrndu-i autonomia administrativ.
4) Necesitatea constituirii SISTEMULUI URBAN BAIA MARE (SUBM)
nfinarea SUBM este necesar din mai multe considerente, cele mai importante fiind:
crearea unui mediu favorabil pentru atragerea investiiilor majore
conceperea unei strategii comune privind dezvoltarea durabil a SUBM (economic,
social, mediu)
dezvoltarea unor proiecte comunitare cu finanare europen (ISPA, PHARE,
SAPARD)
realizarea unor investiii privind infrastructura ( utiliti, transport, drumuri etc.)
crearea unei administraii publice transparente i competitive, care s colaboreze
eficient cu mediul de afaceri i comunitatea local
conservarea patrimoniului cultural i a identitii locale
Asocierea localitilor n vederea nfiinrii sistemului urban, se justific prin faptul c
municipiul Baia Mare are rolul de centru polarizator al regiunii avnd legaturi multiple
(sociale, culturale, economice) cu localitile limitrofe.
Proceedings
67
Creating of metropolitan zones respond to a new situation, generated by the extension
of the big cities to near by area, so the limitrophe localities, are affected by economic and social
point of view, and their development is related to the city evolution.
Development of metropolitan zones facilitates territory fitting out at the regional level,
so the social and economic imbalance, between the city and the limitrophe localities could be
reduced.
At the European level exists 120 metropolitan zones, and 33 of them are members of
METREX (European Network of Region and Metropolitan Zones).
BAIA MARE URBAN SYSTEM is a new model of local public administration, formed
trough an Association Convention, signed between Baia Mare City and nine limitrophe
localities (towns and communes), for economic, social and environment development.
In this association, each administrative unit, is keeping is autonomy and is territorial
limits.
This partnership is a better solution for a local durable development, because Baia
Mare City is a polarization center of the region, having multiple connections (economic,
cultural, social).


1) Experiena metropolitan la nivel european
Pe masur ce crete populaia din zonele nconjurtoare ale oraelor, n principal
prin emigraia din orae sau prin exurbaie, dar i prin atragerea populaiei din alte
localiti, graniele geografice i administrative ale oraelor devin inadecvate pentru a
defini aglomerrile urbane care rezult.
Dezvoltarea urban sub aceast form a extinderii oraului n spaiul
nconjurtor i al evoluiei sale integrate cu aezrile din aria sa periurban (sau
suburban, periurban, regional etc.) este cunoscut mai ales n rile dezvoltate, fiind
caracteristic unei noi faze a dezvoltrii urbane, ulterioar etapelor de concentrare a
populaiei n oraul actual i de formare a suburbiilor. Specialitii au denumit aceste noi
realiti socio-spaiale drept zone metropolitane sau, n cazul celor foarte mari, ca
regiuni urbane.
La nivelul Europei exist 120 de regiuni sau zone metropolitane
recunoscute. Dintre acestea 33 sunt membre ale Reelei Europene a Regiunilor i
Zonelor Metropolitane (METREX).
Numai n Comunitatea European exist 80 de zone metropolitane. Extinderea
UE la 28 de state membre va numra circa 480 de milioane de locuitori, din care 50-
60% , adic cca. 240-290 de milioane de locuitori vor tri in regiuni sau zone
metropolitane. Situaia zonelor metropolitane pe ri era n anul 2002 urmatoarea:


Zone Metropolitane n cadrul Europei largite UE, NON UE,
ri candidate
ZM
Membre
METREX
UE (15) 80 26
Germania, MB, Frana 43 5
Italia, Spania 18 11
Restul de ri UE 19 10
NON UE (2)
Norvegia, Elvetia
4 0
RI CANDIDATE (3) 23 7
rile Baltice 3 1
Proceedings
68
Polonia 8 3
State central europene 7 3
State est europene 5 0
Alte ri europene (9) 12 0
Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova 7 0
Alte ri balcanice 5 0
Total ri europene 119 33

2) Avantajele zonelor metropolitane
Constituirea zonelor metropolitane rspunde unei necesiti sau oportuniti
determinate de evoluia organic a aezrilor. Procesul de urbanizare pe teritoriul
european a condus la dezvoltarea interdependent a metropolelor cu localitile aflate n
zona lor de influen, formnd deja realiti metropolitane, primare care, chiar dac nu
sunt denumite zone metropolitane funcioneaz practic ca zone unitare, relativ
independente.
Multe dintre problemele strategice de amenajare urban la nivel european
nu pot fi tratate direct dect la nivel de zone metropolitane, care s faciliteze
dezvoltarea produciei, a schimburilor i a consumului de bunuri la nivelul Europei,
astfel nct s fie evitate piedicile datorate att localismului excesiv ct i centralismului
la nivel naional.
Este vorba, n esen, de formarea zonelor metropolitane ca poli i regiuni
de cretere sau dezvoltare la nivelul Europei, incluse n cadrul unor strategii
naionale dar i transnaionale.
Zonele metropolitane pot deveni astfel capete de pod care s beneficieze de noile
ci de comunicaii i de relaii comerciale, pentru schimbul de mrfuri i servicii, de
know-how, ca centre ale circulaiei de capital i ca destinaii pentru turism i
cumpartori.
Dezvoltarea zonelor metropolitane faciliteaz amenajarea integrat a
teritoriului la nivel regional astfel ncat prin aceasta s se diminueze dezechilibrele
dintre centru i aria limitrof, provocate de dispersarea n planul structurii
demografice, sociale si economice, de dezechilibrele legate de transportul n comun,
finanarea infrastructurii, rezervele de spaiu pentru locuit i comer, nlturarea sau
diminuarea unor astfel de dezechilibre va conduce la o mbuntire a calitii vieii
populaiei.
Implementarea politicilor de dezvoltare i amenajare a teritoriului printr-
un management eficient i performant, n care fundamentarea politicilor de
dezvoltare s in seama de cererea pieei, dar i de alte cerine legate de asigurarea unei
densiti suportabile, infrastructura tehnic i social (servicii), aprovizionare n
apropierea locuinelor, localizarea spaiilor de agrement etc.
Realizarea acestor politici de dezvoltare se face de regul printr-o bun
cooperare ntre localiti n domeniile amenajrii teritoriului, locuinelor,
infrastructurii, dezvoltrii economice, proteciei mediului, utilizrii resurselor
umane etc.
Cele mai performante aciuni sunt, de regul, cele legate de transportul n
comun, alimentarea cu ap, prelucrarea deeurilor i implementarea unor proiecte
investiionale.

Proceedings
69
3) Metodologii de determinare a zonelor metropolitane
Acceptnd ideea i realitatea c zonele metropolitane sunt formate dintr-un ora
polarizator i aezrile din teritoriul sau mediul nconjurtor, puternic legate de acesta,
atunci problema esenial care se pune este aceea a delimitrii granielor, a aezrilor
care intr n aceeai zon de influen.
Exist mai multe metodologii de determinare a aezrilor care sunt incluse n
zona metropolitan, mergnd de la cele mai simple, a stabilirii distantei maxime fa de
oraul central i pn la cele mai profunde, prin care graniele sunt trasate n urma
aplicrii unei metodologii de evaluare a interrelaiei dintre orasul central i zona sa
exterioar.
Exist numeroase preocupri ale unor geografi, economiti, statisticieni,
sociologi, urbaniti etc., pentru determinarea limitelor zonelor metropolitane.
n unele zone metropolitane sunt incluse numai asezarile declarate suburbii sau
localiti suburbane, n altele sunt incluse toate aezrile din terioriul nconjurtor aflate
la o anumit distan de oraul central (de regul, pn n 50 de km), dar sunt i studii n
care aceast zon este extins la peste 60 de km.
Dintre criteriile mai des utilizate n determinarea limitelor zonei metropolitane,
enumerm :
distana fa de ora;
ponderea persoanelor din localitile limitrofe, care vin zilnic pentru munc,
n oraul polarizator;
ponderea populaiei din aceste localiti ocupate n activiti ne agricole
legate de ora;
ponderea populaiei ocupate n activiti de producie agricol destinat
oraului;
ponderea celor atrai cu domiciliul n ora, potentialul turistic al localitii
valorificat de oreni.
4) Guvernarea zonelor metropolitane
Modele de guvernare metropolitan existente astzi n Europa sunt clasificate de
catre METREX (Reeaua European a Regiunilor i Zonelor Metropolitane) n trei
categorii:
1. Autoriti metropolitane care dispun de puteri depline n ceea ce privete
domeniile social, economic, infrastructur, mediu i de planificare sau amenajare
teritorial. Aceste autoriti sunt nsrcinate s planifice i s aplice efectiv i complet
strategiile de dezvoltare armonioas a zonelor metropolitane.
2. Autoriti numite sau alese, prevzute cu puteri selective eseniale, prin
intermediul crora se planific i se aplic strategiile pentru rezolvarea problemelor
cheie.
3. Agenii metropolitane numite sau organisme complementare mputernicite
cu responsabiliti de planificare strategic i cu funcii consultative de aplicare.
Indiferent de solutia adoptat, n funcie de specificul national sau regional, de
problemele cu care se confrunt, va fi necesar ca autoritatea sau agenia s dein
capacitatea de planificare (amenajare), control, revizie, conservare i aplicare a
strategiei metropolitane.
Zona metropolitan trebuie s dispun de resursele profesionale necesare
planificrii strategice pe termen mediu si lung, analizei politicilor la nivel metropolitan,
corelrii sau stabilirii echilibrului dintre interesele sectoriale i cele ale zonei
metropolitane.
Proceedings
70
5) Cadrul legal privind constituirea zonelor metropolitane
Actele normative care reglementeaz statutul zonelor metropolitane sunt
urmatoarele :
- ORDONANA nr. 53 din 16 august 2002 privind Statutul-cadru al
unitii administrativ-teritoriale;
- LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului naional - Seciunea a IV-a - Reeaua de localiti.
Potrivit acestor acte normative, Capitala i municipiile de rangul nti pot s se
asocieze cu localitile limitrofe n vederea nfiinrii de zone metropolitane, noiunea
de zona metropolitan fiind definita astfel :
- zon constituit prin asociere, pe baz de parteneriat voluntar, ntre
marile centre urbane (Capitala Romniei i municipiile de rangul I) i
localitile urbane i rurale aflate n zona imediat, la distane de pn
la 30 km, ntre care s-au dezvoltat relaii de cooperare pe multiple
planuri.
De asemenea, Legea 351/2001, definete noiunea de sistem urban astfel:
- sistem de localiti nvecinate ntre care se stabilesc relaii de cooperare
economic, social i cultural, de amenajare a teritoriului i de
protecie a mediului, echipare tehnico-edilitar, fiecare pstrndu-i
autonomia administrativ.
Ca urmare, date fiind prevederile legale enumerate, municipiul Baia Mare
(rangul II) poate s se asocieze cu localitile limitrofe n vederea constituirii unui
sistem urban.
Alt act normativ cu implicaii asupra problemei studiate, l constituie Ordinul
745/2002 privind stabilirea i clasificarea aglomerrilor i zonelor pentru
evaluarea calitii aerului n Romnia, emis de Ministerului Apelor si Protectiei
Mediului. Potrivit acestui act normativ, aglomerarea reprezint o zon cu o populaie al
crei numr depete 250.000 de locuitori sau o zon n care numrul populaiei este
egal sau mai mic de 250.000 de locuitori, dar densitatea populaiei pe km
2
justific
necesitatea evalurii i gestionrii calitii aerului nconjurtor.
Zona reprezint o suprafa n interiorul rii, ale crei limite sunt precizate n
mod convenional n scopul evalurii i gestionrii calitii aerului, aprobat de
Guvern. Aglomerrile de pe teritoriul Romniei sunt urmtoarele:
a)----------------------------------------------------------------------------------------------
h) municipiul Baia Mare, inclusiv oraul Baia Sprie i comunele Groi,
Scleni, Recea, Tuii-Mgheru i Dumbrvia;
(2) ntinderea geografic a aglomerrilor este dat de limitele teritoriale ale
localitilor care formeaz aglomerrile mai sus menionate, limite stabilite n baza
reglementrilor legale n vigoare.

Proceedings
71
Distana ntre municipiul Baia Mare i localitile componente ale sistemului
urban :
Baia Sprie-12 km
Groi-7 km
Dumbrvia- 12 km
Scleni-15 km
Recea-5 km
Tuii Magheraus-4 km
omcuta Mare-25 km
Copalnic Mntur-20 km
Valea Chioarului 33km

Proceedings
72
6) Sistemul Urban Baia Mare (SUBM)
S = suprafaa unitii administrativ-teritoriale
P = populaia unitii administrativ-teritoriale

Total populaie SUBM= 193.231 locuitori
Total suprafaa SUBM= 87.537 hectare
Comuna Scleni
P=5.819 loc.
S=6.830 ha.
Comuna Recea

P=5.591 loc.
S=4.388 ha

Oraul Tuii M.

P=6.713 loc.
S=12.065 ha


Municipiul Baia Mare

P=137.921 loc.
S=23.347 ha.


Comuna Groi

P=2.533 loc.
S=2.353 ha

Comuna Dumbrvia

P=4.499 loc.
S=5.167 ha.


Oraul Baia Sprie

P=16.609 loc.
S= 9.602 ha.


Comuna Copalnic M.

P= 5.838 loc.

S=11.745 ha.


Oraul omcuta Mare

P= 7.708 loc.

S=12.040 ha.
Proceedings
73
Meniune - datele sunt prezentate n conformitate cu recensamntul populaiei
din anul 2002:
7) Necesitatea constituirii Sistemului Urban Baia Mare ( SUBM)
Deviza SUBM este :
Dezvoltare regional echilibrat =Crearea de locuri de munc + Coeziune
social + Sustenabilitate ecologic
nfinarea SUBM este necesar din mai multe considerente, cele mai importante
fiind:

crearea unui mediu favorabil pentru atragerea investiiilor majore;
conceperea unei strategii comune privind dezvoltarea durabil a SUBM
(economic, social, mediu);
dezvoltarea unor proiecte comunitare cu finanare europen ( ISPA, PHARE,
SAPARD);
realizarea unor investiii privind infrastructura (utiliti, transport, drumuri etc.);
crearea unei administraii publice transparente i competitive, care s
colaboreze eficient cu mediul de afaceri i comunitatea local;
conservarea patrimoniului cultural i a identitii locale.
Asocierea localitilor n vederea nfiinrii sistemului urban se justific prin
faptul c municipiul Baia Mare are rolul de centru polarizator al regiunii avnd legturi
multiple (sociale, culturale, economice) cu localitile limitrofe.
Astfel, o parte important din populaia activ a localitilor nvecinate i are
locul de munc n municipiul Baia Mare, n timp ce transportul n comun pentru unele
din aceste localiti, este asigurat de ctre societatea care presteaz acest serviciu pentru
municipiul Baia Mare.
De asemenea, putem identifica i un fenomen migratoriu al populaiei
municipului Baia Mare ctre localitile limitrofe, precum i unul n sens invers, dinspre
aceste localiti ctre Baia Mare.
Constituirea sistemului urban ar avea efecte benefice n special asupra
dezvoltrii economice a localitilor componente, deoarece majoritatea investiiilor
majore din zon, au fost atrase de ctre municipiul Baia Mare, iar prin nfiinarea acestui
sistem s-ar putea echilibra repartizarea investitorilor, prin crearea unui mediu
investiional prielnic pe tot cuprinsul acestuia.
Un alt impact benefic asupra localitilor componente l-ar constitui posibilitatea
racordrii acestora la reeaua de ap care alimenteaza municipiul (acest lucru fiind deja
realizat n cazul comunei Dumbrvia), precum i accesul la serviciile de salubrizare
prestate de ctre aceeai societate care acioneaz i n municipiul Baia Mare (acest
lucru realizndu-se deja n cazul comunei Recea).
9) Indicatori de interrelaie a municipiului Baia Mare cu localitile
limitrofe
procentul populaiei ocupate n Baia Mare, din totalul populaiei ocupate a
localitii (navetism);
procentul populaiei care s-a mutat cu domiciliul din localitate n Baia Mare,
din totalul populatiei din localitate (exurbaie);
procentul populatiei care s-a mutat cu domiciliul din Baia Mare n
localitile limitrofe, din totalul populaiei din localitate (migraie);
Proceedings
74
procentul de case nou construite (dobndite) n localitile limitrofe, n
perioada 1990-2005, de ctre bimreni, din totalul caselor existente n
localitile limitrofe (nnoire edilitar);
procentul de terenuri deinute de bimreni din suprafeele de teren totale ale
localitilor limitrofe (proprietate);
procentul de teren cultivat cu produse perisabile destinate consumului
oraului, din totalul suprafaei arabile a localitii;
indicele de potenial turistic, determinat prin ponderea suprafeelor cu ap i
pduri n totalul suprafeei localitii, plus existena sau nonexistena unor
monumente istorice i amenajri turistice (potenial turistic);
distana n kilometri fa de ora.
10) Construcia institutional a SUBM
Constituirea Sistemului Urban Baia Mare presupune asocierea localitilor
componente n baza unui protocol de cooperare sau a unei convenii cadru, n care s se
stipuleze autoritile care vor asigura conducerea sistemului, planul zonal de amenajare
a teritoriului SUBM, resursele financiare alocate de fiecare parte implicat n vederea
constituirii Fondului de Dezvoltare a SUBM, precum i modalitile concrete de
colaborare n vederea realizrii obiectivelor stabilite.
Cadru legal al acestei asocieri l constituie Legea nr. 215/2001 privind
administraia public local care prevede :
(1) Autoritile administraiei publice locale au dreptul ca, n limitele
competenelor lor, s coopereze i s se asocieze cu alte autoriti ale
administraiei publice locale din ar sau din strintate, n condiiile legii.
(2) Pentru protecia i promovarea intereselor lor comune autoritile
administraiei publice locale au dreptul de a adera la asociaii naionale i
internaionale, n condiiile legii.
(3)Autoritile administraiei publice locale pot ncheia ntre ele acorduri i pot
participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniierea i la realizarea unor programe de
dezvoltare regional, n condiiile legii.
Autoritatea deliberativ a sistemului va fi numit Consiliul Primarilor i
va avea ca membri de drept, primarii localitilor asociate n baza protocolului.
Autoritatea executiv va fi Agenia de Dezvoltare a Sistemului Urban ,
care va fi organizat ca O.N.G sau ca societate comercial cu raspundere limitat, avnd
ca asociai unitile administrativ-teritoriale asociate n baza protocolului.
Avnd n vedere c entitatea nou creat prin asociere nu are personalitate
juridic, este necesar ca toate hotarrile adoptate de autoritatea deliberativ a SUBM, s
fie transpuse n acte administrative productoare de efecte juridice (HCL) prin
intermediul Consiliilor Locale, n calitate de autoriti deliberative ale unitilor
administrativ teritoriale asociate.

Proceedings
75

Principalele atribuii ale Consiliului Primarilor sunt urmtoarele :
analizeaz i aprob strategia i programele anuale i multianuale de
dezvoltare a SUBM;
analizeaz i aprob proiectele de dezvoltare a SUBM, selectate i propuse
de ctre Agenia pentru Dezvoltare;
analizeaz i aprob proiectul bugetului Ageniei pentru Dezvoltare, destinat
cheltuielilor de organizare i funcionare;
coordoneaz activitatea Ageniei de Dezvoltare, urmrete respectarea
obiectivelor politicii de dezvoltare i asigur un tratament egal i corect fa
de toate localitile care alctuiesc SUBM;
numete i elibereaz din funcie, n condiiile legii, directorul sau
administratorul Ageniei de Dezvoltare;
solicit Ageniei de Dezvoltare s prezinte studii, analize i s fac
recomandari privind modul de realizare a obiectivelor strategiei de
dezvoltare a SUBM;
Principalele atribuii ale Agentiei de Dezvoltare sunt urmtoarele :
elaboreaz i propune Consiliului Primarilor, spre aprobare, strategia de
dezvoltare a SUBM, programele de dezvoltare i planurile de gestionare a
fondurilor SUBM;
pune n aplicare programele de dezvoltare a SUBM i planurile de gestionare
a fondurilor, n conformitate cu hotrrile adoptate de Consiliul Primarilor,
cu respectarea legislaiei n vigoare, i rspunde fa de acesta pentru
realizarea lor;
acioneaz pentru atragerea de surse financiare la Fondul pentru Dezvoltare;
gestioneaz Fondul de Dezvoltare , n scopul realizrii obiectivelor prevazute
n programele de dezvoltare a SUBM;
prezint anual Consiliului Primarilor, spre aprobare, raportul privind
execuia bugetului de venituri i cheltuieli;

Consiliul Primarilor
Strategia de
dezvoltare a SUBMConsiliile Locale
Transpunerea strategiei n
acte administrative


Agenia de Dezvoltare a
SUBM
Implementarea strategiei
de dezvoltare
Proceedings
76
11) Construcia teritorial a SUBM
Potrivit Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul,
documentaiile de amenajare a teritoriului sunt urmtoarele:
a) Planul de amenajare a teritoriului naional
b) Planul de amenajare a teritoriului zonal
c) Planul de amenajare a teritoriului judeean
Planul de amenajare a teritoriului naional are caracter director i reprezint
sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu i lung pentru ntregul
teritoriu al rii.
(1) Planul de amenajare a teritoriului naional este compus din seciuni
specializate;
(2) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naional i ale seciunilor
sale devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care le
detaliaz;
(3) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naional sunt: Ci de
comunicaie, Ape, Zone protejate, Reeaua de localiti, Zone de risc natural,
Turismul, Dezvoltarea rural. Prin lege se pot aproba i alte seciuni.
Planul de amenajare a teritoriului judeean are caracter director i reprezint
expresia spaial a programului de dezvoltare socio-economic a judeului. Planul de
amenajare a teritoriului judeean se coreleaz cu Planul de amenajare a teritoriului
naional, cu Planul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale
sectoriale, precum i cu alte programe de dezvoltare.
(1) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului judeean devin obligatorii
pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului i de urbanism care le
detaliaz.
(2) Fiecare jude trebuie s dein Planul de amenajare a teritoriului judeean i
s l reactualizeze periodic, la 5-10 ani, n funcie de politicile i de programele
de dezvoltare ale judeului.
Planul de amenajare a teritoriului zonal are rol director i se realizeaz n
vederea soluionrii unor probleme specifice ale unor teritorii. Aceste teritorii pot fi:
a) intercomunale sau interoreneti, compuse din uniti administrativ-
teritoriale de baz, comune i orae;
b) interjudeene, nglobnd pri din judee sau judee ntregi;
c) regionale, compuse din mai multe judee.
De asemenea, conform aceleasi legi, avizarea i aprobarea documentaiilor de
amenajare a teritoriului i de urbanism se fac de ctre autoritile i organismele
centrale i teritoriale interesate, potrivit prevederilor anexei urmatoare :Proceedings
77
COMPETENE DE AVIZARE I DE APROBARE A ACESTORA
Nr.
crt.
Categorii de
documentaii
Avizeaz Aprob
0 1 2 3
A. Amenajarea teritoriului

Plan de amenajare a teritoriului
1. Naional Guvernul Parlamentul
2. Zonal

Regional sau
interjudeean

Interorenesc
sau intercomunal

Frontalier

Metropolitan,
periurban al
principalelor
municipii i oraeMinisterul Lucrrilor Publice,
Transporturilor i Locuinei

Organisme centrale i teritoriale
interesate
Consiliile judeene
Consiliile locale
3. Judeean Ministerul Lucrrilor Publice,
Transporturilor i Locuinei
Organismele centrale i teritoriale
Consiliul judeean
Consiliul General al
Municipiului Bucureti

Ca urmare a prevederilor legale prezentate mai sus, pentru nfinarea din punct
de vedere teritorial al SUBM, este necesar a fi ntocmit un Plan de Amenajare a
Teritoriului Zonal al SUBM, care s fie naintat spre avizare catre Ministerul
Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei i apoi spre aprobare ctre
Consiliul Judeean Maramure.
12) Sistemul Informaional Geografic al SUBM (URBAN GIS)
n vederea construciei teritoriale a SUBM este absolut necesar, conceperea
unei Hrti Digitale a acestuia, precum i nfinarea unui Consoriu Urban GIS n
cadrul sistemului, care s aib ca obiectiv realizarea hrii digitale a SUBM, precum i
actualizarea acesteia.
Sistemele informatice geografice (GIS) i dovedesc utilitatea n orice domeniu
de activitate care se bazeaz pe tratarea informaiilor spaiale:
Cadastru
cadastru imobiliar;
cadastru edilitar (inventariere reele de ap, gaze, termoficare, telefonie,
etc.);
cadastru geotehnic.
Urbanism, sistematizare teritorial i Administraie local
stabilirea amplasrii optime a noilor obiective (nzestrri edilitare, cartiere
de locuine, obiective industriale, obiective social-culturale);
spaiu locativ;
arondri pe diverse criterii;
Proceedings
78
studii de urbanism;
acordarea permiselor de construcie/demolare;
inventarierea folosinei terenurilor;
registrul populaiei;
organizarea colectrii i depozitrii deeurilor menajere.
Protecia mediului
analiza zonelor afectate de diferii poluani (chimici, sonori, fizici).
Agricultur i pedologie
cartare pedologic.
Silvicultur i mbuntiri funciare
cadastru silvic;
supravegherea strii de sntate a pdurilor.
Cartografie
realizarea i actualizarea de hri i planuri topografice;
realizarea i actualizarea de hri tematice.
Transporturi
optimizri trasee transport;
cadastru de specialitate (ci ferate, drumuri).
Constituirea Consoriului Urban GIS se va face n baza unei convenii ncheiate
ntre urmtoarele entiti :
Primria municipiului Baia Mare (Direcia Tehnic, Serviciul Informatic,
Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Local);
SC Electrica S.A. - Baia Mare;
SC Distrigaz S.A. - Baia Mare;
SC Romtelecom S.A.-Baia Mare;
SC Vital S.A ;
Oficiul Judeean de Geodezie i Cadastru;
Societate de proiectare.
Obiectul conveniei va consta n implicarea fiecarei pri la realizarea i
actualizarea hrii digitalizate a SUBM.
13) Construcia financiar a SUBM
n conformitate cu O.U.G nr. 45/2003 privind finanele publice locale, art. 31
Colaborare, cooperare, asociere, nfrire, aderare:
(1) Consiliile locale, judeene pot aproba colaborarea sau asocierea pentru
realizarea unor lucrri i servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizeaz
pe baz de convenii sau contracte de asociere, n care se prevd i sursele de finanare
reprezentnd contribuia fiecrei autoriti a administraiei publice locale implicate.
Conveniile sau contractele de asociere se ncheie de ordonatorii principali de credite,
n condiiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu implicat n colaborare ori asociere.
(2) Consiliile locale, judeene, dup caz, pot hotr asupra participrii cu capital
sau cu bunuri, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint, la
constituirea de societi comerciale sau la nfiinarea unor servicii de interes public
local ori judeean, dup caz, n condiiile legii.
(3) Fondurile necesare aplicrii prevederilor alin. (1) i (2) se asigur din
bugetele locale.
(4) Obligaiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, nfrire, precum
i din aderarea la asociaii interne i internaionale ale autoritilor administraiei
Proceedings
79
publice locale, hotrte de consiliile locale, judeene, dup caz, n condiiile legii, se
suport din bugetele locale ale acestora.
Ca urmare a prevederilor legale expuse, unitile administrative asociate
vor prevedea n bugetele proprii sumele cu care vor contribui la constituirea
Fondului de Dezvoltare a SUBM. Acest fond va fi folosit pentru finanarea
cheltuielilor de funcionare ale Ageniei de Dezvoltare, realizarea unor investiii
privind infrastructura SUBM, precum i pentru cofinantarea local necesar
accesrii fondurilor europene.
14) Estimarea impactului constituirii SUBM
Scopul constituirii SUBM l constituie realizarea unei dezvoltri durabile a
localitilor componente.
Pentru a cuantifica potenialul de dezvoltare al SUBM, vom ncerca s estimm
care vor fi principalele efecte (economic, social, mediu) asupra entitilor implicate.
a) Economic
creterea investiiilor realizate n SUBM (cretere cu 30%), prin atragerea
unor investitori strategici;
creterea veniturilor bugetelor locale ale localitilor componente (cretere
cu 20%);
realizarea unei strategii comune de dezvoltare durabil a SUBM, precum i a
apte strategii de dezvoltare, cte una pentru fiecare localitate component a
SUBM;
realizarea unor investiii privind reeaua de drumuri, utiliti i transport n
comun (racordarea localitilor componente la reeaua de ap a municipilui
Baia Mare, asigurarea salubrizrii de ctre societatea care presteaz aceste
servicii pentru municipiu, asigurarea transportului n comun de ctre
operatorul municipiului).

b) Social
crearea de noi locuri de munc ca urmare a investitorilor atrai ( cretere cu
30%);
stabilizarea fenomenului de migrare a forei de munc (diminuare cu 20%)
creterea veniturilor obinute de ctre locuitorii localitilor componente
( cretere cu 30%);
conservarea identitii culturale pe tot cuprinsul SUBM;
mbuntirea condiiilor de via a locuitorilor din SUBM, ca urmare a
efectelor sinergice a msurilor ntreprinse.
c) Mediu
realizarea unor investiii privind protecia mediului nconjurtor (ramp de
deeuri ecologic care s deserveasca toate localitile componente);
colectarea selectiv i reciclarea deeurilor ;
realizarea unor campanii de informare a locuitorilor SUBM privind normele
de protecie a mediului;
reducerea cu o treime a polurii factorilor de mediu (aer, ap, sol) prin
efectul sinergic a msurilor ntreprinse.


Proceedings
80
Satisfacerea nevoilor cetenilor obiectiv prioritar al reformei administraiei
publice n Romnia
Emilia Lucia Ctan, Primria Trgu-Mure, Mure, Romnia


Lucrarea urmrete analiza stadiului reformei administraiei publice n Romnia,
evoluia i perspectivele acesteia n ara noastr n contextul globalizrii, cu accent pe
satisfacerea nevoilor ceteanului prin asigurarea unor servicii publice corespunztoare, n
condiiile n care factori interni i externi determin diversificarea nevoilor umane i creterea
gradului de implicare i a exigenelor ceteanului fa de administraie.
Globalizarea, astfel cum este definit n literatura de specialitate ca progres al
limitelor ntre care se produce i reproduce umanitatea, este caracterizat prin procesul n
care distana geografic a devenit un factor neesenial n stabilirea i susinerea legturilor
transfrontaliere, a relaiilor economice, politice i socioculturale internaionale.
Oportunitile oferite de globalizare creeaz premisele unei dezvoltri reale la nivel
global, politicile de orientare spre integrarea global inducnd un dinamism ridicat i chiar
prosperitate pentru unele state (rile din Asia de Est) spre deosebire de politicile de orientare
spre interior care au determinat stagnare n alte state ( anii-1970-1980 ri din America
Latin, Africa).
n acest cadru mondial, n rile est europene are loc un proces paralel de
transformare a sistemului economico-social, materializat n special prin iniierea reformelor n
administraie, menite s conduc la adaptarea acesteia la transformrile economico-sociale
produse n acest context.
La baza procesului de reform n administraia public din Romnia st obiectivul
major al asigurrii unor servicii publice pentru populaie, respectiv motivarea autoritilor
locale prin acordarea de competene decizionale ndreptate spre promovarea intereselor
sociale cu orientare spre cetean.
Aceste aspecte sunt tratate succint n lucrare, prin prezentarea cadrului normativ
existent i citarea unor autori de marc n domeniu, a cror expertiz deosebit contribuie pe
deplin la implementarea n practica administraiei publice centrale i locale a principiilor
managementului serviciilor publice, cu accent pe participarea ceteanului la decizia public,
fundament al democraiilor de tip european i global.
Avnd n vedere faptul c subsemnata mi desfor activitatea profesional n
administraia public local, aduc ca element de contribuie personal un exemplu de
parteneriat local de succes, i anume Parteneriatul public-privat dintre Primria Municipiului
Trgu Mure i ENERGIECONFORT GMBH Viena (societate comercial austriac), avnd ca
scop instalarea n vara anului 2004 o unei noi centrale termice ntr-unul dintre cele mai mari
cartiere din municipiul Trgu Mure, concomitent cu modernizarea a cinci substaii termice i
nlocuirea reelelor de distribuie.


The aim of our research is to analyze the stage of the public administration reform in
Romania, its evolutions and outlook against the background of globalization, focusing on the
satisfying of the citizens needs through ensuring appropriate public services, in the present
context, when both internal and external factors determine the diversification of human needs
and the increase of the degree of commitment and of the citizens demands as far as public
administration is concerned.
Globalization, defined by literature as a progress of limits between which humanity
multiplies itself, is characterized by a process in which the geographic distances has become a
negligible factor in establishing and sustaining the over border connections, the economical,
political, social and cultural relationships.
Proceedings
81
The opportunities offered by globalization create the premises of a real development on
a global level, the policies of orientation towards global integration inducing a high dynamism
and even prosperity in certain states (East Asia), unlike the home- orientated policies, which
created stagnation in other countries (such as South America and Africa, in 1970 1980).
Within this international framework, the East-European countries go through a
simultaneous process of transformation of their economical and social systems, carried out
mainly by the initiation of the reforms in their administration system, with an aim to adjust it to
the economical and social changes that are taking place in this context.
The process of the reform in Romanias public administration has as a major purpose
to ensure public services for the population that is to motivate the local authorities through
allowing them decisional powers in order to promote the social interests for the benefit of the
citizen.
The above-mentioned aspects are briefly approached in our research, through
presenting the specific legislation and mentioning the most important authors, whose
remarkable expertise fully contributes to implementing the principles of the public services
management in the practice of the central and local administration, focusing on the citizens
participation in the public decision, as a backbone of European and global democracies.
Taking into consideration that the undersigned carry on my professional activity within
the local public administration system, I describe as an element of personal contribution the
example of a successful local public-private partnership, that is The local public-private
partnership between the City Hall of Trgu-Mure and ENERGIECONFORT GMBH Vienna
(an Austrian company), having as an aim the fitting up, in the summer of 2004, of a new heating
station in one of the largest neighborhoods of Trgu-Mure, concomitant with the modernization
of another five heating sub-stations and the replacement of the distribution network.1. Globalizarea-premis a reformei n administraia public din Romnia
Globalizarea, astfel cum este definit n literatura de specialitate ca progres al
limitelor ntre care se produce i reproduce umanitatea, este caracterizat prin procesul
n care distana geografic a devenit un factor neesenial n stabilirea i susinerea
legturilor transfrontaliere, a relaiilor economice, politice i socioculturale
internaionale.
Oportunitile oferite de globalizare creeaz premisele unei dezvoltri reale la
nivel global, politicile de orientare spre integrarea global inducnd un dinamism ridicat
i chiar prosperitate pentru unele state (rile din Asia de Est) spre deosebire de
politicile de orientare spre interior care au determinat stagnare n alte state ( anii-1970-
1980 ri din America Latin, Africa).
Tendina de a promova conceptul de globalism, necesitatea abordrii ntr-o
viziune de ansamblu a problemelor economiei mondiale, se manifest ntr-o lume a
creterii continue a interdependenei lor economice, n care se impune realizarea
securitii economice colective.
Potrivit susintorilor ideii globalizrii, esenial este promovarea raporturilor de
cooperare care va permite producia, distribuia i consumul de bunuri i servicii pentru
utilizarea fr frontiere a resurselor disponibile n diverse pri ale planetei. Totodat,
organizarea relaiilor economice internaionale trebuie s in seama de interesele
legitime ale fiecrei ri, de ntreaga complexitate a tendinelor i fenomenelor care se
manifest n lumea contemporan.
Rolul important jucat de statele mici i mijlocii n procesul de aezare a
colaborrii economice internaionale pe baze instituionale multilaterale a ieit cu
Proceedings
82
pregnan n eviden nc de la crearea Organizaiei Naiunilor Unite, n anul 1945 ( la
care Romnia este membr din 14 decembrie 1995).
n acest cadru mondial, n rile est europene are loc un proces paralel de
transformare a sistemului economico-social, materializat n special prin iniierea
reformelor n administraie, menite s conduc la adaptarea acesteia la transformrile
economico-sociale produse n acest context.
2. Reforma n administraia public din Romnia stadiu i perspective
Revoluia din decembrie 1989 a reprezentat pentru societatea romneasc ieirea
dintr-un sistem opresiv i totalitar, concretizat iniial prin abandonarea majoritii
caracteristicilor modelului anterior anului 1989 concomitent cu o reducere a politizrii
administraiei o dat cu dispariia partidului unic.
Dup cum spun autorii n domeniu (I.Alexandru Administraia public teorii,
realiti, perspective, Buc., 2002), urmtoarea etap dup revoluie s-a caracterizat prin
politizarea administraiei, respectiv interferena aparatului de partid n procesul de luare
a deciziei administrative, avnd ca principale efecte:
- pierderea controlului puterii politice statale (a parlamentului) asupra
administraiei publice;
- pierderea controlului asupra economiei.
Totodat, trecerea de la administraia supercentralizat rupt de cetean la o
administraie democratic, care s fie pus n slujba ceteanului (tez esenial a
statului de drept), este un demers dificil de pus n aplicare i care presupune un efort
instituional i legislativ deosebit pentru guvernani.
n acest context, necesitatea ralierii la cerinele de integrare n structurile
europene i de globalizare manifestate la nivel mondial, cu accent pe cerinele de lupt
anticorupie i respectare a interesului ceteanului ca obiectiv prioritar al administraiei,
au determinat i determin guvernele s caute soluii pentru nfptuirea unei reforme
reale n administraia public.
Pe primul loc n acest sens se afl elaborarea strategiilor de realizare a reformei
economico-sociale, care situeaz n prim plan sistemul administraiei publice,
definindu-i obiectivele, prioritile, precum i mijloacele i modalitile de nfptuire a
acestora.
Astfel, la baza procesului de reform n administraia public trebuie s stea
urmtoarele obiective majore:
ntrirea autonomiei i accelerarea procesului descentralizrii sistemului
administraiei, prin deplasarea treptat a centrului de greutate a activitii organelor
centrale de stat dinspre gestionarea vieii economico-sociale, spre elaborarea cadrului
normativ adecvat, a strategiilor de dezvoltare durabil la nivel naional i sectorial, a
metodologiilor la nivel naional i sectorial;
optimizarea managementului n administraia public prin dezvoltarea
economiei de pia i afirmarea structurilor reprezentantive ale societii civile;
asigurarea unor servicii publice pentru populaie, motivarea autoritilor
locale prin acordarea de competene decizionale orientate spre promovarea intereselor
sociale n cadrul procesului de dezvoltare durabil.
Astfel, pe plan legislativ s-au adoptat o serie de acte normative de natur a
elimina sau mcar reduce carenele sistemului administrativ, fundamentul acestora fiind
Constituia Romniei din anul 1991 republicat n octombrie 2003, art. 120 scond n
eviden cele trei principii de baz, principii de ordin constituional, ale administraiei
publice locale din unitile administrativ-teritoriale, i anume principiile
Proceedings
83
descentralizrii, autonomiei locale i deconcentrrii serviciilor publice. Aceste
principii se regsesc att n activitatea fiecrei autoriti comunale, oreneti sau
judeene, ct i n raporturile dintre autoritile comunale (oreneti) i cele judeene.
Prin Legea nr. 339/2004, lege cadru privind descentralizarea, se reglementeaz
principiile fundamentale i regulile generale, precum i cadrul instituional pentru
desfurarea procesului de descentralizare administrativ i financiar n Romnia.
n nelesul acestei legi, descentralizarea reprezint procesul transferului de
autoritate i responsabilitate administrativ i financiar de la nivel central la nivel
local (art.2).
Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 conine reglementri exprese
privind serviciile publice, n fiecare jude constituindu-se consiliul judeean, ca
autoritate a administraiei publice locale, pentru coordonarea activitii consiliilor
comunale i oreneti, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean.
Tototdat, s-au adoptat acte normative care definesc statutul funcionarilor
publici i al personalului contractual din instituiile publice, condiiile i limitele de
exercitare a funciei publice, inclusiv n ceea ce privete conduita acestor categorii
profesionale i strategiile anticorupie, cum sunt: Legea nr. 188/1999 republicat
(Statutul funcionarilor publici), Legea nr.161/2003 privind unele msuri pentru
asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n
mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, Legea nr. 7/2004 privind Codul
de conduit al funcionarilor publici, Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduit a
personalului contractual din autoritile i instituiile publice.
Dac un cadru legal adecvat constituie o condiie de baz a reformei
administrative, prezentul i perspectivele reformei administraiei publice apreciate prin
prisma fenomenului amplificrii considerabile a funciilor administraiei publice, n
contextul creterii preocuprilor i exigenelor societii fa de administraie, necesit o
abordare complex, n care managementul public, strategiile de dezvoltare, satisfacerea
nevoilor sociale i ale intereselor ceteneti prin asigurarea unor servicii publice
corespunztoare reprezint obiective prioritare ale reformei administraiei publice.
3. Serviciile publice component prioritar a reformei n administraia
public
La baza procesului de reform n administraia public din Romnia st
obiectivul major al asigurrii unor servicii publice pentru populaie, respectiv motivarea
autoritilor locale prin acordarea de competene decizionale ndreptate spre promovarea
intereselor sociale cu orientare spre cetean, ca mijloc de realizare a performanei n
sectorul public.
Reforma administrativ n planul serviciilor publice presupune n primul rnd
responsabilizarea autoritilor locale n ceea ce privete mbuntirea serviciilor
publice n funcie de realizarea economic, eficacitate i eficien, accelerarea
globalizrii determinnd creterea rolului economic al autoritilor locale, acestea fiind
expuse la o economie global schimbtoare.
Principiul eficienei serviciului public presupune realizarea raportului optim
ntre cost i cantitatea i calitatea serviciilor n condiiile satisfacerii nevoilor publice.
De menionat este faptul c, acest principiu opereaz ntr-o strns legtur cu
principiul accesibilitii tarifare, ceea ce presupune c un serviciu de interes economic
general trebuie oferit la un pre accesibil tuturor (altfel spus, ntre profit i scopul
serviciului public de a satisface nevoi sociale, prioritar este cel din urm).
Proceedings
84
Un exemplu edificator n sprijinul celor menionate mai sus l constituie
operatorii care furnizeaz energia termic prin sistemul centralizat de termoficare,
Guvernul intervenind n susinerea preurilor pentru energia termic furnizat populaiei
pentru nclzire pe calea subveniilor i a ajutoarelor.
De asemenea, un principiu complementar principiului eficienei este principiul
cuantificrii care susine promovarea reformei serviciului public prin dezvoltarea unei
culturi a serviciului public orientate spre consumator/client.
Principiul eficacitii serviciului public reprezint gradul n care sunt realizate
obiectivele instituiei privind calitatea serviciului public prestat, i presupune, pe de o
parte, definirea n prealabil a unui obiectiv, iar, pe de alt parte, msurarea (sau cel puin
estimarea) rezultatului obinut.
n aplicarea principiului subsidiaritii potrivit cruia exerciiul puterii publice
trebuie s revin autoritilor cele mai apropiate de cetean, un rol deosebit se acord
n legislaia romneasc (Legea nr.215/2001, Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de
gospodrie comunal, Legea finanelor publice locale nr. 189/1998) serviciilor publice
locale, acestea fiind structurate dup cum urmeaz:
- infrastructur, locuine i transport;
- art, cultur, educaie;
- asisten social i sntate;
- ordinea i sigurana public;
- activiti economice.
Reforma serviciilor publice trebuie abordat n contextul creterii gradului de
implicare a ceteanului n decizia public, astfel nct ceteanul depete stadiului
supusului cruia nu i se cere prerea, devenind:
utilizator-client. n contextul regresului monopolurilor i dezvoltrii
diverselor forme de concuren, utilizatorul se vede n situaia de a putea opta ntre mai
muli furnizori ai aceluiai serviciu public, astfel nct devine client al serviciului public.
Dreptul de opiune al utilizatorului - clientului l apropie pe acesta de serviciul
pentru care a optat, deoarece este vorba de adoptarea unui comportament care duce la
creterea gradului de satisfacie, i, implicit, la ataamentul acestuia fa de serviciul
respectiv.
client informat. Unul dintre mijloacele de realizare a reformei serviciilor
publice const n transparena guvernrii i a drepturilor cetenilor la serviciile publice.
Informarea despre serviciile publice determin creterea posibilitilor clientului de a
reclama, de a primi despgubiri, de a opta i de a participa la serviciile publice.
actor. Calitatea de client, la care se adaug creterea transparenei prin
informare, precum i aplicarea n rndul cetenilor a marketingului public, determin
participarea clientului la serviciile publice, acesta devenind actor al serviciilor publice,
putndu-le chiar influena.
Calitatea serviciilor publice reprezint un aspect important al performanei
acestora, implicnd:
- servicii eficiente,
- o relaie personalizat cu publicul,
- o satisfacere sporit a cerinelor publicului.
Literatura de specialitate definete harta calitii serviciilor publice prin
urmtoarele componente: punctualitate, cantitatea sau volumul serviciului,
accesibilitatea sau avantajele materiale, disponibilitatea, acurateea, sigurana,
oportunitatea serviciului public.
Proceedings
85


4. Dezvoltarea serviciilor publice prin promovarea parteneriatul local
Parteneriatul ca parte component a dezvoltrii serviciilor publice se regsete
ntr-un ntreg pachet de acte normative elaborate n Romnia la nivel naional,
edificatoare sub acest aspect fiind prevederile Legii fundamentale a Romniei
Constituia, care creeaz cadrul permisiv necesar descentralizrii activitilor i creterii
autonomiei locale, principii care se regsesc n Legea nr. 215/2001 privind administraia
public local.
Distinct de prevederile legale instituite prin Legea administraiei publice locale,
s-a emis Ordonana Nr. 16 din 2002 privind contractele de parteneriat public-privat
aprobat prin Legea nr. 470 din 9 iulie 2002, modificat i completat prin Ordonana
de Urgen a Guvernului nr.15/2003 i Legea nr. 528/2004.
Ordonana Guvernului nr.6/2002 astfel cum a fost modificat i completat definete:
contractele de parteneriat public-privat ca fiind actele juridice care statueaz
drepturile i obligaiile autoritii publice i ale investitorului pentru ntreaga perioad
de funcionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre
etapele de pregtire, finanare, construcie sau exploatare a unui bun public, pe o durat
de timp determinat, dar nu mai mare de 49 de ani.
proiectul public-privat ca fiind proiectul care se realizeaz n ntregime sau n
majoritate cu resurse financiare proprii ori atrase de ctre un investitor, pe baza unui
model de parteneriat public-privat, din care va rezulta un bun public,
autoritatea administraiei publice locale ca fiind organismul de decizie public
constituit i funcionnd, dup caz, la nivelul judeului, municipiului, oraului sau
comunei, responsabil pentru proiectele public-private de interes local.
Acest act normativ a fost explicitat prin Normele metodologice de aplicare a
Ordonanei Guvernului nr.16/2002 aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 621/2002,
care reglementeaz tipurile de proiecte de parteneriat public-privat, modalitatea de
definire a proiectelor, forma i coninutul studiilor de prefezabilitate i fezabilitate,
stabilirea criteriilor de analiz a eligibilitii investitorilor, metodologia de calcul a
costurilor de proiect i a costului comparativ de referin, forma i coninutul acordului
i ale contractului de proiect, precum i definirea matricei de repartiie a riscurilor de
proiect care vor fi aprobate prin hotrri ale Guvernului.
Partenerii sectorului public sunt guvernul, autoritile administraiei publice
locale, autoritile regionale.
Asociaii acestora n parteneriatul dezvoltrii locale sunt actori ai sectorului
privat i comunitar, agenii guvernamentale i locale, sindicatele, organizaii
neguvernamentale.
Autoritile locale au un rol-cheie n parteneriat, pentru c ele dispun de puterile
necesare privind planificarea i vnzarea terenurilor i cldirilor, dein resurse
imobiliare, ntrein sistemele de alimentare cu ap potabil, supravegheaz
sistematizarea locuinelor i dezvoltarea industrial. Ca urmare, ele au o responsabilitate
n ceea ce privete servicii publice importante la nivel local, reprezentnd comunitatea
local i protejnd interesele acesteia.
De asemenea, comunitatea desemneaz reprezentani n cadrul consultrilor
referitoare la proiectele determinate. Comunitatea constituie grupuri de presiune care
particip la parteneriate sau stimuleaz crearea de noi parteneriate.
Proceedings
86
Parteneriatele public-privat sunt acceptate ca alternative viabile ale realizrii
proiectelor de dezvoltare, ce pun accentul pe cooperare, consens i participare, datorit
flexibilitii inerente a lor spre deosebire de obligaiile contractuale mai stricte n cadrul
contractrii competitive pentru serviciile publice.
Astfel, este cunoscut faptul c procedurile legale n materia achiziiilor publice
sunt greoaie i puin flexibile, procedura parteneriatului public-privat fiind o procedur
special prevzut de lege, i care constituie o excepie de la aplicarea normelor legale n
materia achiziiilor publice.
n acest sens, Ordonana Guvernului nr. 16/2002 cu modificrile i completrile
ulterioare prevede c proiectelor de parteneriat public-privat le sunt aplicabile
prevederile legale privind promovarea investiiilor directe cu impact semnificativ n
economie. Contractarea proiectelor de parteneriat public-privat nu intr sub incidena
legislaiei privind achiziiile publice.
Parteneriatele public-privat au diverse sensuri i forme instituionale, inclusiv
forma cooperrii ntre organizaii formale, private i publice, cu un anumit grad de
mprire a riscurilor i ncheiate pe o perioad mai lung de timp.
Aceste parteneriate sunt responsabile pentru majoritatea serviciilor directe ctre
ceteni:
educaia primar i secundar,
asistena social,
curenie,
servicii sociale, etc.
n Romnia, n special la nivelul administraiilor locale se pot dezvolta
parteneriate avantajoase, acestea putnd nregistra succese n domenii deosebit de
importante n realizarea obiectivului administraiei publice de satisfacere a intereselor
cetenilor, ndeosebi n scopul creterii calitii serviciilor publice i a rentabilizrii
acestora.
Studiul de caz pe care l prezentm n cele ce urmeaz reprezint o materializare a
unui parteneriat local de suces la nivelul municipiului Trgu Mure.
STUDIU DE CAZ:

Parteneriatul public-privat PRIMRIA MUNICIPIULUI TRGU MURE
ENERGIECONFORT GMBH Viena

Municipiul Trgu-Mure a fcut un pas important pentru atragerea ntr-un
parteneriat, privind reabilitarea sistemului de termoficare la nivelul oraului, a uneia
dintre cele mai prestigioase societi n domeniu din Viena Energieconfort GMBH.
Este un semnal important c investitori serioi sunt interesai de acest ora care a
demonstrat, n ultimii ani, echilibru, armonie n relaiile dintre ceteni i preocupare
pentru un ritm susinut de dezvoltare economic.
Prin parteneriatul public-privat cu societatea austriac Energieconfort GMBH
s-a instalat n vara anului 2004 - nceputul anului 2005 o nou central termic pentru
cartierul Unirii din Trgu Mure, concomitent cu modernizarea a cinci substaii termice
i nlocuirea reelelor de distribuie. Aceste investiii garanteaz c sistemul centralizat
va elimina pierderile, va funciona cu un randament foarte bun i cu costuri rezonabile
pentru consumatori. Este motivaia pentru care este recomandat rmnerea n sistemul
centralizat de producere i distribuie a energiei termice, sistem care asigur eficien,
siguran i economie.
Proceedings
87


Necesitatea acestui parteneriat n scopul convingerii populaiei de a
rmne n sistemul centralizat de producere i distribuie a energiei termice este dat
de faptul c, modul de trai al populaiei, care n mediul urban n marea majoritate
locuiete n blocuri de locuine, este reglementat de norme menite s uureze traiul n
comun. Astfel, proprietarul poate aduce mbuntiri sau modificri apartamentului su,
fr a pune n pericol integritatea structural a cldirii sau a altor apartamente, dar
numai dup ce obine acceptul din partea vecinilor i a asociaiei de proprietari.
Dac proprietarul unui apartament sau oricare alt persoan care acioneaz n
numele su provoac daune oricrei pri din proprietatea comun sau unui alt
apartament, respectivul proprietar trebuie s repare stricciunile sau s plteasc
cheltuielile pentru lucrrile de reparaii.
Viitorul aparine sistemului centralizat de producere a energiei termice, iar acest
lucru este demonstrat att de normativele Uniunii Europene n domeniul proteciei
mediului, ct i de preul difereniat practicat n statele dezvoltate pentru gazul metan -
mai scump pentru consumatorii casnici, individualizai, i mai ieftin pentru agenii
economici (implicit pentru productorii de agent termic).
Amplasarea microcentralelor reprezint surse poluante joase de emisie n
atmosfer. Chiar dac, firmele care au invadat piaa cu aceste instalaii, invoc
parametri de nalt calitate n funcionare, meninerea i certificarea acestor parametri n
timp, trebuie s fie o preocupare i grij comune a tuturor locatarilor. Nu de puine ori
auzim de accidente grave produse de microcentralele de apartament.
Natura poluanilor genereaz fenomenul de smog fotochimic care creeaz ozon,
poluant deosebit de nociv pentru sntatea populaiei. Ozonul, cu att mai periculos cu
ct nu poate fi sesizat neavnd miros, dar produce stri de anxietate i stres.
Parteneriatul public-privat privind reabilitarea sistemului de termoficare la
nivelul municipiului Trgu Mure i-a propus i a reuit s reuneasc locuitorii
cartierului Unirii din Trgu Mure, municipalitatea i partenerul extern la aceeai mas,
ca expresie a participrii ceteanului la decizia public, fundament al democraiilor de
tip european.Proceedings
88


Cultura organizaional instrument strategic n procesul de reform
Rosemarie Haine, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Bucureti, Romnia


Studiul intitulat Cultura organizaional instrument strategic n procesul de reform
pornete de la definirea culturii organizaionale n raport cu cultura naional, propunnd
parametrii n funcie de care o cultur organizaional poate fi analizat.
Studiul face i o succint trecere n revist a particularitilor spaiului organizaional
romnesc, ncercnd totodat s identifice noile valori pe care trebuie s se ntemeieze
administraia public din Romnia.
Structurile administraiei publice sunt asimilate unui tip organizaional specific care se
poate adapta foarte bine sistemului de organizare n reea, a crui funcionare optim are loc
n urmtoarele condiii:
- activitatea exercitat implic o puternic interdependen ntre diferitele pri
componente;
- structurile opereaz pe o pia concurenial care evolueaz rapid, care cere
reactivitate puternic i unde informaia este primordial pentru reuit;
- persoanele implicate trebuie s lase ca interesul colectiv s treac naintea celui
personal, ceea ce presupune maturitate i responsabilitate profesional.
Am considerat c managementul public trebuie s fie un management uman, ndreptat
spre a servi ceteanul, s cultive calitatea, consensul, eficiena i un sistem de valori care s se
constituie ntr-o cultur organizaional nou, adaptat contextului european.


The study Organizational Culture - a strategic instrument in the process of reform
sets out to define organizational culture in relation to national culture and, at the same time, to
point out the parameters function of which organizational culture may be analyzed.
The present study briefly reviews the peculiarities of the Romanian public
administration should rely on.
The structures of public administration are assimilated to a specific organisational type
which may be well adjusted to a network organisational system whose optimal functioning takes
place under the following conditions:
- the respective activity involves a strong interdependence between the components;
- the structures operate on a competing market which calls for a powerful feedback
and where information is a condition for success;
- the persons involved should allow for the collective interest, which, further along,
presupposes maturity and professional responsibility.
We have considered that public management has to be a people-oriented management
aimed at serving citizens, stimulating quality, consensus and efficiency, as well as a value
system ready to serve as a basis for a new, Europe-oriented organizational culture.


Proceedings
89


Dimensiuni contemporane ale teoriilor privind organizarea i funcionarea
administraiei publice. Privire special asupra sistemelor europene
Nicoleta Miulescu, Primria Craiova, Dolj, Romnia


Lucrarea i propune a se nscrie n tema conferinei de fa, prin prezentarea unui
studiu comparativ privind sistemele administrative europene, cu prioritate din statele membre
ale Uniunii Europene.Studiul este structurat pe trei seciuni, urmrind n mod evolutiv i
comparativ fenomenul administrativ i cu prioritate structurile administrative, n lumina
reglementrilor constituionale din statele examinate i din perspectiva integrrii europene.
nceputul lucrrii este consacrat abordrii aspectelor teoretice privind modelele clasice
n administraia public, pentru a putea releva actualitatea acestora n contextul evoluiei
societii contemporane.
Diversitatea i complexitatea sistemelor de drept examinate m-au determinat s
identific un criteriu obiectiv pentru analiza structurilor administrative, de natur a permite
selectarea elementelor comune i specifice acestora, din perspectiva
globalizriiadministraiei publice. Elementul cu caracter de constant sub aspectul
determinrii structurilor administrative ales a fost structura de stat, funcie de care am
procedat la evidenierea administraiei publice pe nivele de organizare (Anexa la lucrare).
Finalul lucrrii abordeaz n mod selectiv principalele direcii pe care trebuie s le
urmeze reformarea administraiei publice n stadiul actual al evoluiei fenomeniului
administrativ european.
Lipsa oricror referiri la sistemul administrativ romnesc, nu conduce la concluzia c
acesta nu se nscrie n procesul evolutiv european sau c acesta nu este integrat n procesul
european.
Pentru a ne integra ntr-un sistem comun de valori, se impune cu necesitate
cunoaterea acestora. Din acest motiv, am apreciat ca relevant a prezenta un studiu comparativ
al structurilor administrative europene pentru a gsi elementele comune i expertize pentru
reform.
Similitudinea sistemului de reglementare i a tradiilori romneti cu alte sisteme de
drept european (cu prioritate cel francez), va permite integrarea cu uurin a Romniei n
sistemul rilor membre ale Uniunii Europene, impunndu-se doar o reformare a structurilor
administrative, a administraiei publice din Romnia.


The work is placed on the agenda of the conference, directly related to the theme by
presenting a comparative study regarding the European Administrative systems, having priority
those ones from the states, which are members of the European Union. The study is divided into
three sections, following in a progressive and comparative way, the administrative phenomenon
and, with priority, the administrative structures, in light of the constitutional regulations from
the examined states and from the perspective of the European Integration.
The beginning of the work is dedicated to the theoretical aspects regarding the classic
patterns in the public administration in order to be able to reveal their up to dateness within the
background of the evolution of the contemporary society.
The diversity and the complexity of the law systems examined have determined me to
identify an objective criterion in order to analyze the administrative structures. This criterion
allows me to select the common and specific elements of the administrative structures from the
perspective of the public administration globalization. The key element chosen in terms of the
constant character related to the determination of the administrative structures was the state
Proceedings
90
structure, as a turning point to emphasize the local public administration on different
organizing levels (annex).
The ending of the work selectively approaches the main directions that the reform
process of the public administration must follow in terms of the current situation regarding the
evolution of the European administrative phenomenon.
The lack of any other references to the Romanian administrative system do not lead to
the conclusion that this system doesnt join the European evolutive process or to the conclusion
that the system is not integrated into the European process.
In order to be integrated into a common values system, it is absolutely necessary to know them.
This is why I considered as relevant to present a comparative study of the European
administrative structures in order to find the common elements and examinations for the reform
process.
The similarity between the Romanian traditions and regulation system and other systems of
European law (with priority, the French one) will allow the integration of Romania into the
system of the European Union member states, only by imposing a reform of the public
administrative structures and of the public administration in Romania.


SECIUNEA 1
Actualitatea modelelor clasice n administraia public

Fr a putea spune c s-a renunat la studiul i teoretizarea modelelor clasice, nu
puteam s nu observm modificrile pe care le capt n societatea contemporan
studiul i mai cu seam aplicarea acestor mituri.
Modelul liberal cel mai des ntlnit n studiul de specialitate din ri precum
Frana, Marea Britanie, Germania, Italia, bazat pe regimul statului legal, n care
administraia nu este dect un instrument al puterii legislative, ct i modelul weberian
n care birocraia este tipul cel mai pur de dominaie legal, capt o reconsiderare,
printr-o nou interpretare dat principiului separaiei puterilor n stat a lui Montesquieu.
Alte dimensiuni ale instrumentalitii pe care nc din 1791, Carre de Malberg
a ncercat s le redefineasc, accentueaz i demonstreaz egalitatea celor trei puteri
fr de care unitatea statului ar fi distrus, fr ns a merge mai departe pentru a
recunoate autonomia administraiei, ntruct autorul susine teoria necesitii existenei
unui organ suprem care s realizeze unitatea statului.
32

ntr-o alt abordare mai recent, Raymond Aron, apreciaz c Montesquieu a
promovat separaia puterilor ca idee esenial nu ca o separaie n sens juridic, ci ceea
ce s-ar putea numi echilibrul puterilor sociale, condiie a libertii politice
33

Raymond Aron, pornind de la condiia echilibrului puterilor sociale, pentru
realizarea libertii examineaz noile societi contemporane, capitaliste printr-o
descriere i relevare a unor rivaliti permanente ntre clasele conductoare i interesele
acestora.
Dintre confruntrile identificate, autorul examineaz n mod particular pe acelea
dintre funcionari i oamenii politici, dintre cei alei i cei numii, dintre scopurile
acestor categorii prin prisma interesului direct al fiecreia.

32
Carr de Malberg Contribuie la teoria general a statului , Sirey, reeditat n 1962, vol.II, p.49-52
33
Raymond Aron - Etapele gndirii sociologice, Gallimard, Biblioteque des sciences politique, 1967,
p.40-46
Proceedings
91
Separaia acestor categorii reprezint de fapt prelungirea comentariului su pe
linia echilibrului existent ntre administraie i puterea politic aleas.
Altfel, prin prezentarea poziiei parial echilibrat dintre funcionarul public,
oarecum supus fa de eful su, omul politic, de care este obligat a ine seam, dar i
poziia omului politic care nu poate ignora bunul comun n favoarea intereselor sale,
Raymond Aron vrea s susin echilibrul celor dou puteri sociale pe baza parialei
autonomii a administraiei.
O alt tendin a teoreticienilor contemporani a fost aceea de a demonstra c
modelele clasice propuse nu-i mai gsesc aplicabilitate nici sub aspectul raionalizrii
propuse.
Opus modelului weberian ce excludea orice element de natur emoional,
personal, accentund chiar dezumanizarea administraiei, teoreticienii anilor 1930-
1940, din care amintim pe americanul Robert K. Merton, demonstreaz c tocmai aceste
trsturi conduc la disfuncii, la formalism i ritual rigid, la un comportament stereotic,
mpotriva administraiei.
34

Teoria acestuia este continuat de Michel Crozier
35
, care apreciaz c aceste
disfuncionaliti se datoreaz n fapt incapacitii umane de a alege soluia optim ca
raionalitate absolut. Alegerea individual este rezultatul opiunii sale limitate la
condiiile sale intelectuale i materiale i nu reprezint opiunea organizaiei.
Iat aadar c absolutizarea raionalitii lui Weber, nu mai poate fi acceptat
ntruct administraia nu este o simpl main de executat fr a fi deloc perturbat de
reacii particulare, rezultat al relaiilor sale cu mediul politic, social, economic, cu relaia
n care intr individul n viaa privat.
De altfel, Crozier, demonstreaz imposibilitatea susinerii teoriei unitii
centrului de putere, promovnd alturi de Francois Borricaud
36
tema poliarhiei, a
existenei unui sistem descentralizat al puterilor, cu existena unui centru de putere cu
calitate de arbitru, chemat s supravegheze conflictele
Pentru realizarea acestui control i a stpnirii relaiilor dintre organizaie i
mediul su, Crozier propune crearea unor servicii specializate care s stabileasc i
urmreasc aceste legturi.
Pe aceast cale, legturile i relaiile dintre organizaie-mediu i n interiorul
organizaiei se stabilesc nu numai pe vertical n ierarhia autoritar, ci i n mod
ncruciat att pe orizontal, ct i pe vertical.
Din aceast analiz rezult c prima tendin n literatura de specialitate
contemporan este aceea de a contracara modele clasice, considerate adevrate mituri i
modele pentru statele lumii n organizarea i funcionarea administraiei, n explicarea i
reglementarea locului acesteia n sistemul socio-politic.
A doua tendin este aceea a conturrii unor noi modele, sau idealuri de
administraiei, noi prospeciuni ale viitorului pe care le imagineaz teoreticienii ca
administraii ideale.
Amintim dintre aceste noi scenarii propuse pentru o administraie ideal,
teoria descentralizrii, teoria statului holding.

34
Robert K.Merton Consecinele neanticipate ale aciunii sociale propuse (traducere din francez
Elemente de teorie i de metod sociologic ed. Alla, 1965, p.192-210
35
Michel Crozier Fenomenul birocratic, Le fenomene birocratique Ed. du Seuil , 1971, p.218-236
36
M.Crozier- E.Friedberg Actorul i sistemul, Ed. Seuil, 1977, p.155-166, p.218-234
Proceedings
92
Susintorul idealului descentralizrii Michel Crozier este acela care ncearc
s demonstreze c remediul n administraiei, i baza schimbrii sale o constituie
descentralizarea . Aadar, elementul de blocaj al sistemului francez l reprezint
centralismul excesiv, neles nu ca o concentrare a puterii n mna agentului aflat n
vrful ierarhiei, ci ca o incapacitate a decidenilor de a dispune n concordan cu
realitatea pe care nu o cunosc i de care sunt rupi.
Schimbarea propus prin descentralizare este o problem conceptual care
implic o noua distribuie a competenelor ntre cei care decid i nu cunosc problemele
administraiei i respectiv cei care realizeaz decizia i care dispun de cunotine i
informaii dar nu au drept de decizie.
Teoria statului holding este de dat mai recent i ea reprezint o prelungire a
curentului de sorginte economic ce a ptruns n toate domeniile respectiv
managementul n administraia public.
37

Principala motivaie a susintorilor acestui model o reprezenta remedierea celor
dou crize cu care se confrunt statul contemporan, supraierarhizat i rigid, criza
civilizaiei (a finalitilor) i criza gestiunii (a mijloacelor).
Soluia propus este eliminarea birocraiei i nlocuirea sistemului piramidal
ierarhizat cu o multitudine de ageni nsrcinai, printr-un domeniu specific, cu
optimizarea rezultatelor interveniilor publice.
Modelul suedez, constituie unul din modelele care permit schimbarea
administraiei i idealul s devin realitate.
Aadar aceste imagini modele ale administraiei, ct i analiza teoretic a ceea
ce exist la un moment dat, nu-i vor putea demonstra viabilitatea dect n msura n
care aceste inventarieri i prospectri conduc la schimbarea, transformarea
administraiei. Numai n acest fel toate aceste teorii i modele conceptuale i pot
demonstra capacitatea de transpunere n practic, n caz contrar aceast munc
conceptual se reduce la simpla analiz a structurilor, mecanismelor existente, cu
limitele acestora, rupte de relaia cu mediile n care apar i se dezvolt.
Practica nu se poate realiza fr o formalizare a administraiei, fr gsirea
unui limbaj propriu i adecvat, fr identificarea nu numai conceptual a proceselor i
mecanismelor din administraia public ci i a relaiilor i raporturilor de dependen din
cadrul acesteia.
n acest fel, s-ar putea determina gradul de generalitate a modelelor, nevoia de
actualizare a acestora i nu n ultimul rnd posibilitatea de transformare a administraiei
potrivit acestor idealuri concepute.
Analiza modelelor clasice i a tendinelor actuale de evaluare teoretic a
administraiei publice demonstreaz necesitatea crerii i definirii unor noi relaii
instituionale ntre administraie i politic, ntre administraie i celelalte medii cu care
aceasta vine n contact, ct i n interiorul acesteia.
Centralizarea, descentralizarea, deconcentrarea, principii proprii administraiei
publice trebuie transpuse n sistemul de relaii din administraia public, n tipul de
modele concepute de teoreticieni, n aa fel nct, limbajul propus s permit nu numai
rilor dezvoltate care le aplic deja, dar i rilor n curs de dezvoltare i celor n
tranziie s poat selecta ntre acestea pe cel care reflect ntr-un grad mai nalt

37
Michel Massenet - Noua gestiune public, Ed. Hommes et techniques, 1975, p.142-146
Proceedings
93
sistemul su propriu administrativ i, permite ntr-un timp relativ scurt i cu ct mai
puine sacrificii, transformarea i schimbarea administraiei sale.
Abordarea unitar, sub aspectul limbajului administrativ, pe care tiina
administraiei, trebuie s-l ofere, va putea permite sistemelor administrative n tranziie
o schimbare profund a relaiilor centru-periferie, dar i o schimbare a procedurilor de
control, care ar duce la o rearticulare a administraiilor dezarticulate.
n prezent, tiina administraiei i-a adaptat metodele de studiu i analiz a
fenomenului administrativ din perspectiva necesitii de a pune la dispoziia puterii i a
societii n general, a unor modele i soluii de organizare raional i eficient a
administraiei n direct relaie cu mediile n care fiineaz.

SECIUNEA a-2-a
Sisteme europene de organizare i funcionare a administraiei publice
Analiza, organizarea i funcionarea administraiei publice presupune cu
necesitate nu numai examinarea principiilor generale (centralizarea, descentralizarea,
deconcentrarea), cu efecte imediate asupra structurilor administrative, ci i determinarea
relaiilor stabilite ntre acestea pe diferite trepte de organizare n cadrul raportului
funcional centru-local.
O asemenea abordare presupune examinarea modului de structurare n sistem a
autoritilor administraiei publice, funcie de principiile dominante-centralizare i
descentralizare a relaiilor ce se stabilesc ntre centru-teritoriu n raport cu natura
structurii de stat unitar, federal dar i raportat la forma de guvernmnt i la regimul
politic din mai multe state.
Aceast analiz presupune a fi fcut n contextul regimului politic, a formei de
guvernmnt sau a structurii de stat, specifice fiecrui sistem.
Un asemenea studiu conduce la concluzia existenei a dou entiti-colectiviti
eseniale, reglementate prin legea fundamental, pe fundamentul crora se structureaz
acest subsistem politico-administrativ al autoritilor i anume colectivitatea naional i
colectivitatea local.
Pe de alt parte, determinarea regimului juridic al celor dou colectiviti
coincide cu o anumit determinare, a spaiului (teritoriului), nuntrul crora acestea i
pot exercita prerogativele legale prin intermediul autoritilor alese.
Aadar, existena unor structuri administrative, nelegnd prin aceasta autoriti
la nivel central, teritorial i local, este strns legat de modul de delimitare a teritoriului
unui stat n circumscripii, n diviziuni administrativ teritoriale.
O cu totul alt situaie ntlnim n privina statelor federale, unde asemenea
uniti administrativ teritoriale se examineaz de regul prin asimilarea statelor federate
cu nivelul teritorial regional (din punct de vedere al competenei teritoriale).
Examinarea organizrii administrativ teritoriale a statelor din UE, demonstreaz
nu numai diversitatea de structuri, dar permite i identificarea i naturii raporturilor
stabilite ntre centru/ local, i existena (sau nu) ntre centru (stat) i local a unui nivel
intermediar.
Pe de alt parte, vom ntlni la unele state, colectiviti, sau circumscripii care
nu sunt uniti administrative teritoriale i ca atare nu ntrunesc elementele constitutive
ale unei structuri administrative locale.
De altfel, calificarea unei structuri ca fiind component a administraiei publice
locale presupune ntrunirea de ctre aceasta a trei elemente constitutive:
- delimitarea unei diviziuni administrativ teritoriale a statului;
Proceedings
94
- existena unei autoriti care s reprezinte colectivitatea din aceast diviziune
administrativ-teritorial cu competen general proprie i autonom fa de stat;
- existena unei forme de control asupra acesteia.
Ct privete administraia public local de nivel intermediar, aceasta are ca
trsturi urmtoarele:
- situarea acesteia ntre administraia statal i administraia public local de
baz;
- reglementarea existenei sale la nivelul unor diviziuni administrativ
teritoriale intermediare;
- autoritatea reglementat s reprezinte nivelul intermediar, avnd o
competen proprie i inut s respecte att competena de nivel superior,
ct i pe cea de nivel inferior.
Prezentarea sistematic a trsturilor specifice statelor europene, sub aspectul
formei de guvernmnt a regimului politic, ct i a structurii de stat, sunt de natur a ne
permite o examinare succint a structurilor administrativ teritoriale i nivelului de
administraie existent n acestea.
Dei exist numeroase asemnri n privina modului de constituire i de
organizare, n cea mai mare parte aceste structuri administrative fiind stabilite prin
Constituie, fiecare stat i pune amprenta tradiiilor i evoluiei sale istorice n stabilirea
acestora.
Pe de alt parte, complexitatea fenomenului statal i a puterii n general, a
modului de exercitare al acesteia, permit o diversitate de forme i structuri precum state
federale cu regim politic prezidenial sau parlamentar, ori state unitare cu regim politic
semiprezidenial, monarhie constituional sau regim prezidenial.
Prezentarea structurilor administrative ale statelor europene membre ale Uniunii
Europene, n anexa la prezenta lucrare, este de natur a permite evidenierea
asemnrilor i deosebirilor dintre mecanismele instituite n aceste state, dar i
evidenierea caracteristicilor etapei de adncirea a integrrii n Uniunea European.
Din analiza normelor constituionale i legale a structurilor administrative ale
statelor Uniunii Europene, putem reine urmtoarele caracteristici:
1) Diversitatea i varietatea de structuri i autoriti existente n statele
Comunitii Europene, de la autoriti locale de baz mai mici dect comunele (ex.
parohia n Portugalia), i pn la regiunile din Italia sau Spania, respectiv Belgia unde
comunitile i regiunile se deosebesc din punct de vedere al teritoriului i sferei lor de
competen.
2) De asemenea, am observat c structurile existente la nivel departamental nu
au n toate cazurile statut de colectiviti locale i ca atare nu reprezint un nivel
intermediar de administraie ( Finlanda, Luxemburg, Portugalia, Austria, etc.).
Din acest punct de vedere al nivelurilor intermediare de administraie public
local, statele comunitare se pot clasifica astfel:
- state n care nu exist nivel intermediar Austria, Finlanda, Luxemburg,
Portugalia;
- state cu un singur nivel intermediar Anglia, Belgia, Danemarca, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Spania, Suedia, Lituania, Slovacia, Slovenia,
Polonia;
- cu dou niveluri de administraie public local intermediar Frana.
3) Tot ca o trstur a celor examinate reinem multitudinea formelor,
organismelor de cooperare intercomunal, inframunicipal etc., ceea ce demonstreaz
Proceedings
95
strnsa legtur pe orizontal ntre aceste autoriti, n vederea realizrii unor interese
comune.
4) Din punct de vedere al denumirii colectivitilor vom observa o oarecare
constant, n a considera la nivel de baz, comuna (oraul), pentru a se diferenia doar
din punct de vedere al mrimii sau importanei acesteia, mici excepii pentru capitalele
unor state care au un regim sau statut special.
5) Pe de alt parte, ntlnim i structuri sau colectiviti cu aceleai denumiri dar
cu un statut sau regim juridic diferit de la un stat la altul.
De exemplu, n Anglia parohiile sunt structuri inframunicipale cu scopul de a
realiza anumite servicii publice de interes local, precum: iluminat, reparaii trotuare,
cimitire, etc., uneori cu competene chiar asemntoare colectivitilor locale de la nivel
de baz .
Spre deosebire de Anglia, n Portugalia, parohiile sunt circumscripii religioase,
de dimensiuni mici, care pot avea nfiinate organe proprii. Funcie de numrul
locuitorilor parohiile pot fi de categoria I, cu cel puin 5000 locuitori, de categoria a
II- a, ntre 800-5000, n categoria a III a sub 800 locuitori.
Parohiile au o competen asemntoare comunelor.
n Spania, de asemenea parohiile sunt doar simple organisme inframunicipale.
Tot n Spania exist posibilitatea nfiinrii prin lege, n cadrul comunitilor
autonome a unor colectiviti teritoriale locale, mai mici dect comuna, cu caracter
facultativ.
6) n plus, ca o dovad a sporirii competenelor i intereselor colectivitilor
teritoriale locale de a-i soluiona singure problemele locale, vom reine generalizarea
formelor de cooperare ntre aceste colectiviti locale, dar i de instituire a
modalitilor de participare a cetenilor la treburile colectivitilor sub forma
organismelor inframunicipale.
Este i aceasta o dovad a faptului c autoritile locale, caut modaliti i
forme de a-i soluiona singure treburile locale i interesele prin intermediul serviciilor
publice fr a apela la structurile intermediare sau la intervenia statului.
7) O alt trstur este aceea c statul i exercit supravegherea general prin
forme i modaliti care nu presupun subordonarea sau substituirea n locul autoritilor
de baz, pentru soluionarea problemelor de interes local de regul sub urmtoarele
forme:
- controlul de legalitate al actelor;
- tutela administrativ tipic asupra actelor i persoanelor;
- numirea sau eliberarea unor funcionari publici sau reprezentani ai
guvernului n teritoriu;
- acordarea de subvenii i alte mijloace financiare pentru acoperirea sau
asigurarea unor servicii de interes local.
SECIUNEA a-3-a
Direcii principale pe linia reformei n administraia public

Aadar, parcurgnd etapa modelelor ideale am identificat necesitatea adaptrii
lor pentru etapa de tranziie pe care statele europene o parcurg din perspectiva integrrii
europene, fr a neglija principalele direcii pe care o administraie public modern
trebuie s le urmeze.
Proceedings
96
1. Astfel, pornind de la coninutul administraiei publice de a fi o activitate n
slujba ceteanului, a satisfacerii nevoilor i intereselor sale, o prim direcie n
reformarea acestei activiti statale o reprezint atragerea ceteanului la adoptarea
actului decizional.
Practica a demonstrat c simpla proclamare a transparenei n administraie nu
este suficient pentru a-i asigura finalitatea actului decizional.
Ca atare, se impune cu necesitate adoptarea legislaiei adecvate care s permit
participarea activ i efectiv a societii civile la pregtirea i adoptarea actului
decizional, premis pentru asigurarea finalitii prin executare a acestuia.
2. Atragerea ceteanului la activitatea de luare a deciziei presupune c n cea
mai mare parte a activitii administrative, competenele revin cu prioritate autoritilor
administraiei publice situate cel mai aproape de acesta. Aadar, o alt direcie o
reprezint transferul de competene ctre administraia organizat la nivelul de baz, cea
care cunoate cel mai bine nevoile sociale i care poate propune cele mai eficiente i
oportune msuri pentru soluionarea acestora.
3. Transferul de competene nu se poate face n lipsa unor resurse financiare
alocate din bugetul de stat, n completarea veniturilor existente la nivel local.
4. Aceast direcie important pe linia reformrii administraiei publice nu-i
gsete eficacitatea dect n strns corelaie cu formarea factorului uman, respectiv cu
recrutarea i pregtirea unui corp de funcionari publici n msur a satisface att
nevoile autoritii pe linia competenei i profesionalismului, ct i pentru a corespunde
statutului moral i civic al colectivitii pe care o reprezint.
Interfaa oricrei autoriti o reprezint funcionarul public, ca atare
managementul funciei publice i a funcionarului public trebuie s reprezinte un
obiectiv prioritar pentru orice Guvern, indiferent de regimul politic al fiecrui stat
european.
5. Firete c relaia scop-mijloace n administraia public presupune i
modernizarea procedurilor de gestiune public de evaluare a politicilor publice,
concomitent cu descentralizarea activitii i raionalizarea serviciilor publice n general.
6. Reformarea administraiei nu se poate realiza fr o separare a
responsabilitilor nivelului politic de cel administrativ, ceea ce depinde n ultim
instan de voina guvernanilor. Se urmrete o administraie performant bazat pe
carier profesionalism i experien, sau o administraie aservit interesului politic la un
moment dat.
7. Interaciunea dintre Guvern i administraia public de nivel inferior trebuie s
urmreasc ca principal scop al procesului de schimbare n administraie, dialogul i
consultarea cu societatea civil (constituit sau nu n forme instituionale) i
implementarea unei noi strategii de comunicare.
8. Firete c nu putem omite din direciile prioritare ale reformei administraiei,
legtura dintre aceasta i mediul politic. Lipsa de omogenitate politic, poate conduce
de multe ori la reglementri n administraia public care nu sunt n slujba ceteanului
ci reprezint simple interese de grup .
Coeziunea dintre politic i administraie reprezint succesul reformrii acesteia
din urm.
Factorul politic influeneaz n mod direct reformele din administraie att la
nivel de reglementare, ct i n planul punerii sale n executare prin politicile publice
aprobate.
Proceedings
97
Complexitatea fenomenului administrativ presupune o diversitate de
modaliti de executare n planul activitii practice, difereniate de la un stat la altul, de
la o perioad istoric la alta.
Pentru un proces evolutiv ceea ce este constant este rbdarea fa de ceea ce
trebuie realizat i tradiiile ce nu pot fi neglijate.
Poate tocmai de aceea Moise nu a promis pmntul fgduin poporului su
pentru sptmna urmtoare, nici mcar pentru luna sau anul urmtor, ci pe un orizont
de 40 de ani, i poporul su l-a urmat!
Iat de ce apreciez c procesul evolutiv al administraiei publice l face prin
subiectul su activ-ceteanul, cel mai dinamic i imprevizibil fenomen social actual .
ANEXA

ANALIZA SISTEMATIC A STRUCTURII
ADMINISTRATIVE A STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
1. State unitare
Danemarca
- este structurat la nivel de baz, n 273 comune, cu regim de colectiviti
locale;
- la nivel departamental 14 comitate i 2 orae comitat (Copenhaga i
Frederiksberg) cu regim de colectivitate local.
Finlanda
- la nivel de baz are 452 comune cu regim de colectivitate local (i 350
organisme de cooperare intercomunal);
- la nivel departamental 19 regiuni de dezvoltare, (avnd competen
administrativ limitat);
- 6 provincii cu regim circumscripii administrative ale statului.
Frana
- la nivel de baz -36621 comune cu regim de colectiviti locale (15.000
organisme de cooperare intercomunal);
- la nivel departamental 96 departamente i un ora departament (Paris) cu
regim de colectiviti locale;
- la nivel regional -21 regiuni cu regim de colectiviti locale.
Grecia
- la nivel de baz -900 orae i 133 comune cu regim de colectiviti locale
(numeroase organisme de cooperare intercomunal);
- la nivel departamental 51 departamente cu regim de colectivitate local;
- 13 regiuni cu statut de circumscripii administrative ale statului.
Irlanda
- la nivel de baz - 5 burguri, 49 districte urbane i 30 comisariate urbane cu
regim de colectiviti locale;
- la nivelul departamental - 26 comitate, 5 comitate burg, cu regim de
colectivitate local;
- 8 regiuni cu statul de circumscripii administrative ale statului.
Luxemburg
- la nivelul de baz 117 comune cu regim de colectivitile locale (organisme
de cooperare intercomunale);
Proceedings
98
- la nivel departamental 3 districte, cu regim de circumscripii administrative
ale statului.

Olanda
- la nivel de baz 640 comune cu regim de colectiviti locale ( organisme de
cooperare intercomunal);
- la nivel departamental 12 provincii, cu regim de colectiviti locale.
Portugalia
- la nivelul de baz 308 municipii cu regim de colectiviti locale;
- 4241 parohii la nivel inframunicipal, cu statut de colectivitate local
(funcioneaz i organisme de cooperare intermunicipal);
- la nivel departamental 18 districte cu regim de circumscripie deconcentrat
a statului;
- la nivel regional - 5 regiuni cu statut de circumscripii administrative ale
statului;
Marea Britanie
- la nivel de baz :
- 36 districte metropolitane i 238 districte cu regim de colectiviti locale (la
nivel inframunicipal, peste 10.000 parohii) i Anglia;
- 22 circumscripii cu statut de colectiviti locale n ara Galilor;
- 32 circumscripii cu regim de colectivitate local n Scoia;
- 26 districte cu regim de colectiviti locale n Irlanda de Nord.
- la nivel departamental ntlnim doar n Anglia 34 comitate i un ora comitat
Londra, cu regim de colectiviti locale
De reinut n privina Marii Britanii, c ara Galilor, Scoia i Irlanda de Nord,
sunt examinate sub calitatea de comitate regional.
Suedia
- la nivel de baz 289 comune cu regim de colectiviti locale (numeroase
organisme de cooperare intercomunal);
- la nivel departamental 24 comuniti cu regim de colectiviti locale.
Estonia
- ca uniti de baz - 207 comune rurale i 47 de orae, 15 arondismente cu
statut de asociaii ale comunitilor locale.
Letonia
- ca uniti de baz 492 comune rurale i 69 de orae, 26 de arondismente i 7
orae (care au consilii consultative).
Lituania
- ca nivel de baz 56 de municipaliti la nivelul arondismentului, din care 12
urbane i 44 rurale;
- 10 uniti administrative superioare la nivel departamental, (care au ca
autoriti consilii provinciale), 2 agenii regionale de dezvoltare, fr statut de
colectivitate local.
Polonia
- ca uniti de baz 2489 comune, din care 65 au statut de arondisment, 373;
arondismente, din care 65 orae;
- la nivel regional 16 voievodate.
Republica Ceh
- ca uniti de baz 6242 comune rurale i urbane;
Proceedings
99
- 77 de arondismente, la care se adaug Praga i 3 orae cu statut de
arondisment;
- 13 regiuni i municipiul Praga cu regim regional.
Slovacia
- ca uniti de baz 2875 comune urbane i rurale;
- 79 de arondismente din care 2 cu statut de orae;
- 8 regiuni.
Slovenia
- ca uniti de baz: 192 comune, 58 de arondismente i 12 regiuni.
2. State federale
Germania
- la nivel de baz 14.865 comune cu regim de colectiviti locale (i
numeroase organisme de cooperare intercomunal, diferite de la un land la
altul);
- la nivel departamental 323 arondismente cu regim de colectivitate local, din
care 112 sunt orae-arondisment;
- la nivel regional am reinut c sunt asimilate cele 16 landuri cu regim de
state federate, din care 3 sunt orae stat.
Austria
- la nivel de baz 2351 comune, cu regim de colectiviti locale ( cu
numeroase organisme de cooperare intercomunal al cror statut difer de la
un land la altul);
- la nivel departamental - 99 districte cu statut de circumscripii administrativ
a statului;
- la nivel regional se asimileaz cele 9 landuri cu statut de state federate.
Belgia
- la nivel de baz 589 comune, cu regim de colectivitate local, din care 19 n
Regiunea Bruxelles, 262 n Regiunea Valon i 308 n Regiunea Flamand
(au i organisme de cooperare intercomunal);
- la nivel departamental 10 provincii cu statut de colectivitate local, din care
5 n Regiunea Valon i 5 n Regiunea Flamand;
- la nivel regional 3 regiuni ( Flamand, Valon, Bruxelles ) i 3 comuniti
(flamand, francez, german).

3. State care au structuri regionale sau comuniti autonome

Italia ( stat regional)
- la nivel de baz 8100 comune cu regim de colectiviti locale;
- la nivel departamental 103 provincii i 3 provincii cu statut special, cu regim
de colectiviti locale;
- la nivel regional 20 regiuni din care 5 cu statut special, avnd regim de
comuniti autonome.
Spania (ara autonomiilor)
- la nivel de baz - 8089 comune, cu regim de colectiviti locale ( n unele
regiuni exist structuri inframunicipale numite parohii i o serie de
organisme de cooperare intercomunal);
- la nivel departamental 50 provincii cu regim de colectiviti locale;
- la nivel regional 15 regiuni cu statut de comuniti autonome.
Proceedings
100

BIBLIOGRAFIE

AUTORI ROMNI
Ioan Alexandru Administraie public. Teorii, realiti, perspective, Ediia a III-a,
Editura Lumina Lex, Bucureti, 2002
Ioan Alexandru Drept administrativ comparat, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003
Ioan Alexandru Structuri, mecanisme, instituii administrative, vol.I, 1999
Antonie Iorgovan Tratat de drept administrativ, ediia a III a, Editura All Beck,
Bucureti, 2001
Corneliu Liviu Popescu Autonomia local i integrarea european, Editura All Beck,
1999
AUTORI STRINI
Raymond Aron - Etapele gndirii sociologice, Gallimard, Biblioteque des sciences
politique, 1967, p.40-46
Jean Bonlouis Droit institutionel des communates, Paris, ed. A-Iia, 1993
Michel Crozier Fenomenul birocratic, Le fenomene birocratique Ed. du Seuil,
1971, p.218-236
M.Crozier- E.Friedberg Actorul i sistemul, Ed. Seuil, 1977, p.155-166, p.218-234
Michel Massenet - Noua gestiune public, Ed. Hommes et techniques, 1975, p.142-146
Robert K.Merton Consecinele neanticipate ale aciunii sociale propuse (traducere din
francez Elemente de teorie i de metod sociologic), ed. Alla,
1965, p.192-210
Carr de Molberg Contribuie la teoria general a statului, Sirey, reeditat n 1 962,
vol.II, p.49-52
Philipp Morin Les Commaunautes europeennes, LUnion europeenne Droit
institutional, Paris, Ed. A.Pelone, 1993
Henri Oberdorff Intercomunalite descentralisation francois et construction
europeenne, Paris, 1993
Henry Renget Les institutions administratives etrangeres, Dalloz, Paris, 1969
Jurgen Schwartze Droit administratif. Office des publication officialtes des
communite Europeennes, Bruyllant, 1994
Jacques Ziller Administrations comparees de lEurope, Paris, Montchrestien des
Donze, 1993
LEGISLAIE
Constitutions of the countries of the world, Issued, 1995 Ocean Publication Inc Dobbs
Fery, New York


Proceedings
101


SESIUNEA PLENAR II:
BUNA GUVERNARE N SISTEM NAIONAL I GLOBAL. EXPERIENE
GUVERNAMENTALE JAPONEZE

Moderatori:
Prof. dr. Tsuneo Yamada, Director, NIME, Tokyo, Japonia
Prof. dr. Ani Matei, Facultatea de Administraie Public, Prorector, SNSPA


Emil Blan Principiile i normativitatea bunei
administrri
Yasutaka Shimizu Politici i strategii naionale pentru
e-learning n Japonia
Luminia Popescu Creterea competiiei naionale o
prioritate guvernamental n Japonia
Gabriel Ctlin Stecoza Evaluarea reglementrii condiie pentru o
bun guvernare
Mdlina Paraschiv Neacu Politica social. Elemente comparative
Japonia - Romnia
Claudia Ionescu Dezvoltarea comunitii prin tehnologia
informaiei i comunicrii
Alexandra Cristescu Dimensiuni practice ale conceptului de
e-guvernare n Romnia i Japonia

Proceedings
102
Principiile i normativitatea bunei administrri
Emil Blan, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Bucureti, Romnia

Puterea administraiei publice i gsete legitimitatea n lege care i recunoate
acesteia caracterul discreionar, adecvat intereselor publice pe care trebuie s le mplineasc.
Abilitarea legal - condiie necesar - nu este i suficient pentru o bun administrare.
Este necesar s recurgem i la principii complementare care s asigure transparena gestiunii
publice, participarea la luarea deciziilor ntr-un mod adecvat a persoanelor ale cror drepturi
i interese sunt n joc, ascultarea persoanelor implicate, motivarea deciziilor, comunicarea
criterilor de apreciere, etc.
Astfel de principii trebuie s-i gseasca consacrarea i n dreptul administrativ i
procedurile de aplicare a acestuia.


The power of public administration finds its legitimacy in the observance of the law,
which recognizes its discretionary force, suited to the public interests that public administration
should fulfill.
A good administration means that legality should be accompanied by complementary
principles, able to ensure transparency of public assets administration, it also means that
persons whose interests and rights are in the hands of public administration should be given the
right to participate to decision making, it also means that decisions should be motivated and
criteria of assessment should be communicated to those concerned.
Such principles must be established and respected in the administrative law and in its
procedural standards.


Puterea administraiei publice i gsete legitimitatea n lege, care i
recunoate acesteia caracterul discreionar, adecvat intereselor publice pe care
administraia trebuie s le ndeplineasc.
n societatea contemporan se impune realizarea unui nou echilibru ntre
dominaia administraiei i principiile democratice. Administraia public trebuie s se
ntoarc la rosturile sale fundamentale - acelea de a sluji interesele cetenilor i de a
nu exacerba caracterul dominant al acesteia.
Activitatea administraiei publice se desfoar ntr-o anumit ordine i n
forme procedurale strict determinate de normativitatea juridic.
Abilitarea legal a demersurilor administraiei publice reprezint o condiie
necesar dar nu i suficient pentru o bun administrare. Este necesar s se recurg la
principii complementare care s asigure transparena gestiunii publice, participarea la
luarea deciziilor ntr-un mod adecvat a persoanelor ale cror drepturi i interese sunt n
joc, motivarea deciziilor, ascultarea persoanei implicate, comunicarea criteriilor de apreciere, etc.
Astfel, potrivit Cartei drepturilor fundamentale ale omului cuprins n partea a
doua a Tratatului pentru instituirea unei Constituii europene, art. II-101, dreptul la buna
administrare are urmtorul coninut:
Proceedings
103
1) Orice persoan are dreptul de a beneficia , n ceea ce privete problemele
sale, de un tratament imparial, echitabil i ntr-un termen rezonabil din
partea instituiilor, organelor, oficiilor i ageniilor Uniunii.
2) Acest drept include n principal:
a) dreptul oricrei persoane de a fi ascultat nainte de luarea oricrei
msuri individuale care ar putea s i aduc atingere;
b) dreptul oricrei persoane de acces la dosarul propriu cu respectarea
intereselor legitime legate de confidenialitate si de secretul profesional i
comercial;
c) obligaiile administraiei de a-i motiva deciziile.
3) Orice persoan are dreptul la repararea de ctre Uniune a prejudiciilor
cauzate de ctre instituiile sau agenii acesteia n exercitarea funciilor lor,
n conformitate cu principiile generale comune legislaiilor statelor membre.
4) Orice persoan se poate adresa n scris instituiilor Uniunii ntr-una din
limbile Constituiei i trebuie s primeasc rspuns n aceeai limb.
Principiile bunei administrri este necesar s i gseasc consacrarea i n
dreptul administrativ i procedurile de aplicare a acestuia. i n domeniul dreptului
administrativ vom putea face distincie ntre un drept substanial i unul procedural, cu
toate c graniele dintre cele dou categorii de norme nu sunt ntotdeauna marcate n
mod precis.
Construirea unui cadru normativ sntos i a instituiilor juridice adecvate
chestiune fundamental ntr-o democraie nu sunt suficiente dac nu se realizeaz i o
implementare corect a dreptului.
n majoritatea cazurilor relev un studiu elaborat la finele secolului XX
deciziile administrative luate n prim instan nu ajung s fie recurate, rmnnd
definitive.
Mecanismele de control, chiar i atunci cnd sunt uor accesibile se dovedesc
prea puin eficace pentru a remedia greelile i abuzurile comise n prim instan.
Astfel, pentru cea mai mare parte a persoanelor vizate de o msur
administrativ, primul act sau prima decizie sunt definitive. De aceea, este fundamental
pentru buna guvernare i pentru asigurarea justiiei administrative ca aceste acte i
decizii s fie corecte, legale.
Pentru acest motiv existena normelor i instituiilor juridice care consacr
sarcinile administraiei publice trebuie s fie nsoit de precizarea formelor concrete
prin care aceste sarcini se aduc la ndeplinire, forme precizate prin regulile procedurale.
n ce const necesitatea existenei unei proceduri administrative?
n primul rnd este vorba despre eficacitatea demersului administrativ. Situaiile
cu care un funcionar public ori o instituie public se confrunt n munca sa de zi cu zi
sunt numeroase i existena unor proceduri standard este de natur s i sporeasc
randamentul, mai ales c de cele mai multe ori, cazurile sunt asemntoare.
Tot astfel, absena unor proceduri prestabilite ar putea duce la apariia unora ad-
hoc, fapt de natur s favorizeze arbitrariul n funcionarea administraiei publice.
n al doilea rnd - innd seama c unul din principiile fundamentale ale unei
administraii publice moderne este neutralitatea i imparialitatea fa de clieni -
ceteni, procedurile sunt necesare pentru a asigura tratamentul egal, nediscriminatoriu
al beneficiarilor administraiei publice, constituind o garanie mpotriva arbitrariului
administrativ.
Proceedings
104
n al treilea rnd, att politicul ct i societatea civil trebuie s exercite un
control asupra administraiei publice. Acest lucru ar fi foarte dificil n situaia n care
fiecare instituie public sau fiecare funcionar ar lucra dup propriile reguli i metode.
n literatura de specialitate procedura administrativ este definit ca ansamblul
de norme juridice privind formele i modalitile specifice de elaborare, adoptare,
punere n executare i control al actelor administrative precum i de realizare a
operaiunilor administrative i tehnico-materiale de ctre structurile administraiei
publice.
Pentru mbuntirea calitii proceselor administrative este nevoie, printre
altele, i de o bun instruire i formare a funcionarilor publici care s poat lua decizii
legale, documentate i pertinente.
Un factor deosebit de important este adoptarea unor reguli deontologice, de etic
profesional, care s se adreseze funcionarilor publici i celor care conduc administraia
public la toate nivelurile acesteia.
Normele de procedur administrativ se impun a fi sistematizate i concentrate
ntr-un cod de procedur administrativ al Romniei.
Codul de procedur administrativ reprezint actul normativ prin care sunt
stabilite ntr-o form prescriptiv reguli clare care s i ndrume pe cei care iau deciziile,
reguli care s asigure transparena administraiei, ascultarea prii interesate, motivarea
deciziilor, instituirea unor mecanisme de control administrativ sau judiciar uor
accesibile.
O dimensiune a reformei administraiei publice se refer i la normativitatea
juridic aplicabil acesteia. Dou nivele conexe privesc dreptul administrativ i
aplicarea acestuia :
- la primul nivel se situeaz elaborarea unui cadru normativ i a unui sistem de
instituii necesare pentru a pune n valoare aceste norme. Apreciem c este
fundamental adoptarea n dreptul pozitiv romnesc a unui cod administrativ
i a unui cod de procedur administrativ .
Cadrul normativ astfel determinat se impune a fi adaptat continuu la provocrile
societii, n condiiile adncirii democraiei.
- al doilea nivel se refer la implementarea acestor norme juridice n viaa
social, la asimilarea lor, premis a funcionrii structurilor administraiei
publice, cu respectarea principiilor bunei guvernri.
Transparena procesului de guvernare i raionalitatea procesului de legiferare sunt
premise ale unei mai rapide asimilri a dreptului de ctre corpul social.
Studiile tiinifice realizate n domeniul tiinelor administrative au relevat
precaritatea procesului de instruire normativ i managerial a celor abilitai s fac
administraie public.
La aceast stare de fapt contribuie lipsa unei formri adecvate a personalului din
administraia public n domeniile de cunoatere specifice bunei administrri.
Cerinele n permanent schimbare pe care misiunile administraiei le impun nu
pot fi satisfcute dect de un personal de o nalt calificare, care i actualizeaz
permanent cunotinele. Un sistem consolidat de formare i de perfecionare este
indispensabil pentru ca entitile publice s nu se lase depite de un context n rapid
transformar.
Un rol important n procesul de formare i de perfecionare a funcionarului
public modern, vector al bunei administrri, l au facultile de administraie public
prin ciclurile de pregtire universitar oferite.
Proceedings
105Politici i strategii naionale pentru e-learning n Japonia
Yasutaka Shimizu, NIME, Tokyo, Japonia

E-learning a devenit o practic extrem de atrgtoare pentru multe universiti i
colegii i urmeaz ca n scurt timp s fie introdus n curriculum universitar, ca disciplin de
sine stttoare. Guvernul japonez a nceput s sprijine universitile s-i dezvolte cursuri
bazate pe tehnologia e-learning.
E-Strategia nipon II, iniiat n iulie 2003, citeaz: competitivitatea internaional a
resurselor umane japoneze va fi mbuntit, n interiorul pieei globale de munc, prin
extinderea opiunilor de nvare disponibile i astfel, ntrirea abilitilor individuale.
Pentru a dezvolta i menine un sistem prin care profesionitii i pot mbogi
cunotinele n domeniul lor de interes, prin tehnici ale nvmntului la distan i tehnologii
IT, urmeaz s fie dezvoltate opiuni educative diverse, n funcie de caracteristicile fiecrui
domeniu, crendu-se astfel un mediu prin care studenii pot obine creditele universitare
necesare apelnd la nvmntul la distan.
Raportul Consiliului Central pentru Educaie - Imaginea viitoare a educaiei
universitare n Japonia, dat publicitii la 28 ianuarie 2005, nota: Comunicaiile n band
larg ale locuinelor particulare continu s se dezvolte rapid, n concordan cu evoluiile din
aria tehnologiei informaionale. Cursurile IT, supranumite e-learning, pot fi privite ca un
fenomen n curs de dezvoltare. De asemenea, ncep s se manifeste ateptri, pe lng cele
viznd mbuntiri ale e-learning i IT-ului, n sensul dispariiei distinciilor clare dintre
sistemul de participare i cel bazat pe coresponden i transformarea conceptului tradiional
de campus, ntr-o noiune ce desemneaz un mediu educaional i de cercetare.
Ministerul Educaiei, Culturii, Sportului, tiinei i Tehnologiei a solicitat un Program
care sprijin nevoile educaionale moderne, care s includ educaia deschis la distan
e-learning. Acesta a condus, n interiorul universitilor i colegiilor vizate, la reforme
academice noi, bazate pe planuri concrete ce se ncadreaz n ideile i obiectivele temei
amintite. Douzeci i nou de universiti sunt selectate pentru a sprijini financiar Programul
Ministerului.
De vreme ce cursurile e-learning au loc graie internetului, asigurarea calitii este
extrem de important, utilizatorii putnd oricnd compara coninutul cursurilor ce le sunt puse
la dispoziie. De asemenea, cum numrul de credite aparinnd unui curs e-learning, livrat
de o universitate, poate fi transferat la o alt universitate, calitatea ar trebui s fie oarecum
similar. Simpozionul internaional al NIME Asigurarea calitii pentru e-learning n
nvmntul academic, organizat n noiembrie 2005 a avut n vedere discuii legate de
limitele i designul instrucional necesare dezvoltrii programelor e-learning n viitor.
Dezvoltarea de cursuri e-learning este destul de costisitoare i multe universiti sunt
interesate n a mpri resursele educaionale de care dispun. Totui, drepturile de autor asupra
coninutului reprezint miza reutilizrii i modificrii originalului. Formarea de elemente
comune, creative reprezint unul dintre obiectivele asumate, ns, dup prerea mea,
insuficient, n sine. NIME dezvolt acum un sistem de susinere numit EE-CARD (Educational
and Electronic Copyright Agreement of Reuse and Derivative) pentru a depi chestiunea
drepturilor de autor n problema folosirii n comun a materialelor educaionale.
NIME a creat, de asemenea, un portal web numit NIME-glad (Gateway to Learning for
Ability Development) pentru a sprijini studenii care vor s nvee prin intermediul internetului
i universitile care dezvolt cursuri e-learning. Versiunea n englez a site-ului se va
deschide, pentru lucrul internaional, n luna decembrie a acestui an.

Proceedings
106
The e-Learning is attractive in many universities and colleges and it will be
implemented as regular classes in Higher Education. The Japanese Government has started to
support universities for developing e-Learning courses.
The e-Japan Strategies II, which was announced in July 2003, states The international
competitiveness of Japans human resources will be improved within the international labor
market by expanding the various available learning options to increase the abilities of
individuals. In order to develop and maintain a system whereby professionals can
continuously enrich their knowledge in their field through distance learning via IT technology,
various education options will be expanded and enhanced in accordance with the
characteristics of each field, for example, developing an environment whereby students can
obtain all the university credits they need via distance learning.
The Central Council for Educations report Future Image of Higher Education in
Japan released on January 28, 2005 noted, Broadband communications continue to spread
among private households at a rapid pace in accordance with advances in information
technology (IT). IT-based courses, so called e-Learning, can be thought of as a growing
phenomenon and that In the background to the spread of e-Learning and dramatic
improvements in IT lay expectations that divisions between attendance- and correspondence-
based systems will become less distinct, and that this will have a considerable impact on the
traditional concept of campus as an education and research environment.
The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology has been soliciting
Modern Educational Needs Support Program (Abbr.: Contemporary GP), and this includes
Practical IT-based distance education (e-Learning). This targeted universities and colleges
measures for new university educational reform based on concrete plans that comply with the
ideas and objectives of this theme. Twenty-nine universities are currently selected for
financially supporting through this Contemporary GP program.
Since e-Learning courses are delivered by Internet access the boarder between
countries and countries, the quality assurance is very important because quality of e-Learning
courses can be compared by every Internet users. Also, if the credits of e-Learning courses of
one university are transferred to the other university, the quality should be nearly equal and
should assure the quality. The NIME International Symposium 2005 on Quality Assurance of
e-Learning in Higher Education was organized by NIME this month, and we discussed on
guidelines and instructional design for developing the effective e-Learning in the future.
Development of the effective e-Learning courses is not cheap and many universities are
interesting to share educational resources each other. However, the copyright of contents is big
issue for reuse and derivative works from the original. Creative commons is one of good
guideline for this purpose, but I think it is not enough in education. The NIME are developing
the supportive system named by EE-CARD (Educational and Electronic Copyright Agreement
of Reuse and Derivative) to overcome copyright issue for sharing.
The NIME established Internet gateway so called NIME-glad (Gateway to Learning for
Ability Development) to support students who want to learn by Internet and universities, which
deliver the e-Learning courses. English site of NIME-glad will be open in December this year
for collaborative works internationally.


Japanese Government Policies for e-Learning
Currently not popular in Japan
e-Japan Strategy II
Promoting e-Learning in Higher Education
GP (Good Practice) of 15 universities
Collaborative Support by NIME
Quality Assurance of Distance Education
e-Learning for Life-long Learners
Proceedings
107
e-Japan Strategy II
In the beginning of the 21st century, Japan must take revolutionary yet realistic actions
promptly, without being bound by existing systems, practices and interests, in order to
create a "knowledge-emergent society," where everyone can actively utilize information
technology (IT) and fully enjoy its benefits. We will strive to establish an environment
where the public and private sector can exert their full potential and make Japan the
world's most advanced IT nation within five years by: 1) building an ultra high-speed
Internet network and providing constant Internet access at the earliest date possible, 2)
establishing rules on electronic commerce, 3) realizing an electronic government and 4)
nurturing high-quality human resources for the new era.

Ensuring IT Security in Government Ministries and Agencies
In order to determine objectively the level of IT security in each government ministry
and agency and promote uniform security measures throughout the government, IT
security measures have been reinforced. In addition, fundamental policies and specific
systems have been debated and adopted in order to implement the following measures.
(Cabinet Secretariat and other related ministries)
(i) Collect and analyze data concerning signs of attacks and resulting harm.
(ii) Evaluate IT security measures in each ministry and agency.
(iii) Adopt security standards for the information systems and their operation of each
ministry and agency.

Enhancing Convenience to the Public and Increasing Administrative Efficiency through
the Use of IT
In order to enhance convenience to the public through the use of IT, based on the
evaluations of the Expert Committee on IT Strategy Evaluation, the acceptance of
applications and notices electronically and the creation of one-stop services have been
promoted further.
In addition, measures have been implemented to use IT in order to raise the efficiency
of government functions by creating flexible working environments and mitigating the
burdens of commuting, using space more efficiently, and creating paperless
environments.
Promotion of Measures for the Creation of e-Local Governments
In an effort to avoid duplicative investment in the development of information systems
by local government and to create efficient, low-cost, and secure local government
systems through interconnection and collaboration, the Expert Committee on IT
Strategy Evaluation examined and evaluated the status of measures related to the
creation of e-local government including online processing of key functions to promote
the adoption of plans for the creation of e-local government, the introduction of chief
information officers, the use of outside experts and consultants, implementation of
operational reforms, joint performance of functions by local public bodies,
standardization of information systems, the use of joint outsourcing, and the further
reinforcement of nationwide networks that serve as the essential infrastructure for these
measures.

Proceedings
108
The rapidly expanding globalization of higher education and trans-national
collaboration in applying information and communications technology and e-Learning
require new policies and guidelines in regard to quality assurance and cross-
accreditation. International organizations and overseas higher education institutions are
engaging in policy development and collaboration in quality assurance, mutual
accreditation of curricula and credit recognition of cross-border e-Learning.
An increasing number of Japanese universities are also interested in assuring and
improving the quality of their programs and services, both to ensure the status and
standing of their institutions within Japan and to gain overseas acceptance of their e-
Learning programs as they globalize their operations.
NIME symposium in 2005 featured overseas and local experts in the field of quality
assurance of e-Learning in higher education and examined international and national
policies for accreditation and credit transfer, how higher education institutions develop
frameworks for quality assurance in e-Learning provision, and how e-Learning
programs and instructional design are conducted and evaluated to ensure quality in the
process and outcomes.

NIMEs Mission and Roles as National Center
Independent Administrative Institution
Contribution to the advancement of higher education
Conducting R&D
Dissemination and Promotion
The Council of IT Support for Higher Education (12 consortiums, 117 univ.)
The Graduate School of Cultural and Social Studies

Collaboration for Network Communication
Educational Contents
Collaborative development
Standardization for sharing and re-use
Different culture and learning style
Language barrier
Different educational system
Different copyright law

Proceedings
109


Proceedings
110

Creterea competiiei naionale o prioritate guvernamental n Japonia
Luminia Popescu, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Bucureti, Romnia


Una dintre provocrile majore ale Japoniei, n contextul actual, este atitudinea
manifestat la nivel naional fa de competiie. Nencrederea guvernului n atuurile competiiei
s-a manifestat printr-o serie de intervenii guvernamentale de natur s afecteze productivitatea
i prosperitatea naional.
Pentru surmontarea acestor disfuncionaliti este necesar o analiz riguroas asupra
succeselor i eecurilor competiiei din perioadele anterioare i care, totodat, s contribuie la
nelegerea faptului c soluiile pariale sau punctuale i consolidarea rapid a acestora nu pot
mpinge lucrurile mai departe. n consecin, ncercrile de rezolvare a problemelor
structurale, existente n Japonia, iniiate de ctre elaboratorii de politici publice i liderii
marilor companii trebuie direcionate spre definirea, n paralel i interdependent, a unei forme
competiionale mult mai eficace. Este nevoie de o nou strategie economic, construit pe baza
succeselor anterioare repurtate de Japonia, dar care s recunoasc diferenele dintre state, s
reconstruiasc noi provocrii care s vizeze realitile competiiei globale, dar i
circumstanele actuale.
Din perpectiva guvernamental, aceast nou exigen strategic revine la
reformularea agendei pentru politicile economice. n acest sens, coninutul schimbrilor trebuie
focalizat asupra: construirii unui sistem universitar de clas mondial, modernizrii sectorului
intern arhaic i ineficient, crerii unui nou model de inovare i antreprenoriat, ncurajrii
descentralizrii i specializrii regionale, precum i noului rol care revine guvernului Japoniei.
n coninutul prezentrii vor fi detaliate toate acestei noi condiionri n realizarea
competitivitii n Japonia.


One major challenge for Japan is a deeply attitude towards competition. The
government mistrusts competition and therefore it intervenes in ways that harm the nations
productivity and prosperity. For move forward is necessary a very serious analyse about the
past competitive successes and failures and that will offer the arguments for understanding why
the piecemeal solution and quick fixed not work.
Consequently, the attempts to solve the structural problems that exist in Japan started
by the Japans policy makers and the leaders of the big companies must embrace in parallel
and interdependent, a more effective competitive form. It is necessary a new economic strategy,
one that builds on the true bases of Japans past success, that recognizes the difference between
the states, rebuilding the new challenges and that addresses the realities of the modern global
competition in the global context. .
For the government agenda, this new strategic exigency means reformulation of the
priorities of economic policy. In this field, the essences of the changes are focused on building a
World/class University System, modernizing archaic and inefficient domestic sector, creating a
new model of innovation and entrepreneurship, encouraging decentralization and regional
specialization, a new role for the government.
In this paper I will try to reveal more details about Japans competition challenges.


Proceedings
111


Evaluarea reglementrii condiie pentru o bun guvernare
Gabriel Ctlin Stecoza, Camera Deputailor, Romnia


n doctrina contemporan, n statele dezvoltate, att n cele din Uniunea European,
ct i n S.U.A. ori Canada se vorbete din ce n ce mai des despre cultura evalurii, un
concept care variaz n funcie de particularitile instituiilor publice din aceste state, de
organizarea politic i administrativ a acestora. n general, n centrul acestor demersuri se
afl Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (O.C.D.E.): 13 dintre cele 30 de
state membre ale organizaiei au un cadru juridic prin care se reglementeaz activitatea de
evaluare. De asemenea, la nivelul Uniunii Europene, a avut loc o dezbatere cu privire la
calitatea reglementrii, care a inclus, printre altele, i evaluarea reglementrii, demers care s-a
finalizat prin publicarea, n anul 2001, a unui raport privind calitatea reglementrii, denumit i
Raportul Mandelkern, dup numele preedintelui grupului de lucru.
Calitatea reglementrii este o formul convenional, dar lipsa de calitate a
reglementrii trebuie s reprezinte pentru guverne o preocupare permanent. Este sursa de
critic ce este destul de greu de ndeprtat i care, n final, nu poate fi eliminat dect prin
repunerea n discuie a problemelor.
Organizarea politic i administrativ predispune la o cultur a evalurii i
influeneaz att administraiile ct i pe agenii acestora. Cultura evalurii nu este legat
numai de organizarea politic i administrativ, dar este legat i de comportament. Cultura
evalurii, n mod evident, este favorizat atunci cnd exist o voin politic puternic pentru a
o promova.
Putem aprecia c activitatea de evaluare a reglementrilor i a politicilor publice va
gsi noi sfere de aplicare, va cunoate noi dezvoltri, numai dac se poate sprijini pe o cultur
a rezultatului, dar se poate spune, de asemenea, c aceast activitate este departe de a fi
ncheiat.


In the contemporary doctrine, in developed countries, so much those of the European
Union, as well as the United States and Canada, the culture of evaluation, a concept, which
varies according to the public institutions features in this, states or on their political and
administrative structures, is mentioned more and more often. In principle, the Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) is at the centre of these measures: 13 out of
the 30 member states of this organization regulate their evaluation activity through a legal
framework.
At the same time, within the European Union was organized a debate on the quality of
regulation, including, among other matters, the topic of regulations evaluation. The debate was
finalized by publishing, in 2001, the Mandelkern Report on better regulation, according to
the name of the working groups chairman.
The quality of regulation is a conventional wording, but the lack of it should give rise to
a permanent governmental concern, as it represents a source of critics difficult to be removed
and which eventually could only be removed by reopening the debates on the issues.
The political and administrative organization entails to a culture of evaluation and both
the administrations and their agents depend on it. The culture of evaluation does not concern
only the political and administrative organization, it also implies the institutional conduct.
Obviously, it is encouraged by a strong political will to promote it.
Proceedings
112
We can estimate that the activity of evaluating the regulations and the public policies
would find new applications and would be further developed only supported by a culture of
result, but one could also say that this activity is far from being completed.


Abordarea problematicii evalurii reglementrii, n esena ei, presupune mai
nti, o viziune de ansamblu asupra acestui subiect.
n statele dezvoltate, att n cele din Uniunea European, ct i n S.U.A. ori
Canada, se vorbete despre cultura evalurii, un concept care variaz n funcie de
particularitile instituiilor publice din respectivele state, de organizarea politic i
administrativ etc. n general, n centrul acestor demersuri se afl Organizaia pentru
Cooperare i Dezvoltare Economic (O.C.D.E.): 13 dintre cele 30 de state membre ale
organizaiei au un cadru juridic prin care se reglementeaz activitatea de evaluare. De
asemenea, la nivelul Uniunii Europene, a avut loc o dezbatere cu privire la calitatea
reglementrii, care a inclus, printre altele, i evaluarea reglementrii, demers care s-a
finalizat prin publicarea, n anul 2001, a unui raport privind calitatea reglementrii,
denumit i Raportul Mandelkern, dup numele preedintelui grupului de lucru
38
.
Evaluarea poate fi definit, nainte de toate, ca o aciune de msurare a
performanelor unei aciuni i a mijloacelor care sunt folosite pentru punerea n practic
a acelei aciuni.
Din punct de vedere tipologic, a evalua nseamn a face o judecat de
valoare. Aceast evaluare poate avea ca obiect att politici publice ct i reglementri,
adic norme juridice, criteriile care sunt folosite pentru evaluarea politicilor publice
putnd fi transpuse n evaluarea reglementrilor.
n ceea ce privete reglementarea, acest termen se refer nu numai la textele
care au caracter de reglementare, adic cele care sunt emise de ctre autoritatea de
reglementare, de ctre Guvern, dar i legislaia. Este vorba despre reglementarea n
sensul englez de regulation, adic ansamblul regulilor aplicabile unei materii
determinate
39
. Pot fi regulamente i directive europene, reguli constituionale,
legislative, regulamente care provin de la o autoritate legislativ. Este vorba deci despre
o evaluare care are ca obiect toate formele de texte care reglementeaz relaiile juridice,
economice, sociale etc. aplicabile ntr-o ar anume.
n abordarea acestui subiect, al evalurii reglementrii, trebuie rspuns, mai
nti, la ntrebarea : Este necesar evaluarea ?.
Necesitatea evalurii are, n primul rnd, raiuni politice. Prin definiie,
aciunea politic presupune o evaluare a unei situaii date, care va determina acceptarea
sau respingerea unei politici. Din punct de vedere istoric, controlul parlamentar
reprezenta unul dintre mijloacele de garantare att a acestei evaluri, ct i a politicii
publice. Raiunile politice sunt valabile i astzi, dar mai exist i alte justificri, alte
raiuni care au aprut ulterior, care sunt legate de dou evoluii incontestabile ale
reglementrii: pe de o parte o inflaie a reglementrii i, pe de alt parte, complexitatea
acesteia. Aceast inflaie a reglementrii are ca principal defect acela c face ca aciunea
public s fie absolut neinteligibil i, n consecin, justific evaluarea acesteia. n
lucrarea Idealul legii rare, Claude Courvoisier, profesor la Universitatea din
Bourgogne, afirma c administraia public i clasa politic, pe de o parte se plng de

38
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/docs/mandelkern.pdf
39
Mihai EREMIA, Ierarhia actelor juridice cu putere normativ n sistemul de drept din Romnia,
R.D.P. nr.2/2001, pag.71
Proceedings
113
aceast inflaie normativ dar, n acelai timp, ele nsele sunt responsabile pentru
alimentarea acestei inflaii. Exist, deci, o contradicie clar ntre aceste dou poziii.
Volumul de texte normative care compun ordinea juridic, succesiunea juridic,
cunoate o cretere continu, a crei studiere dezvluie un caracter excesiv al acesteia.
Trebuie ca, nainte de orice nou propunere, s se verifice dac o mai mare atenie
acordat aplicrii efective a textelor legale n vigoare nu ar putea rspunde nevoilor
identificate. Excesul de reglementare are un cost i poate conduce la o devalorizare a
regulilor de drept, ducnd la fragilizarea autoritii statului.
Spre exemplu, n anul 1991, Consiliul de Stat din Frana a ntocmit un raport
privind aceast problem. Printr-o formul concis, Consiliul de Stat a considerat c
cel care spune inflaie, spune devalorizare. Atunci cnd norma de drept vorbete prea
mult, ceteanul nu-i mai d ascultare. n consecin, norma nu mai este respectat,
ntruct ceteanul nu mai reuete s urmreasc evoluia acesteia. Deci, cine spune
inflaie, spune instabilitatea normei juridice. Bineneles c norma nu are un
caracter intangibil, nu este elaborat pentru a dinui o venicie. Dar, ntruct exist o
suprapunere a mai multor regimuri juridice diferite, trebuie puse n practic soluii
tranzitorii care, de multe ori, au un caracter complex.
De asemenea, cine spune inflaie, spune precizie excesiv a normei juridice
i, atunci cnd facem o comparaie ntre norma aa cum era ea la nceputul secolului al
XIX-lea i norma de astzi, se observ n mod clar faptul c s-a trecut de la o norm cu un
caracter general, care nu fcea dect s enune principii generale, la o norm mult mai
precis, dar care nu mai distinge, n final, auxiliarul de esenial
40
.
Dup cum se tie, exist un postulat potrivit cruia nemo censetur ignorare
legem. Ori, astzi, acest postulat apare ca fiind lipsit de sens. Dac analizm producia
legislativ a Parlamentului Romniei n ultimii 5 ani putem inventaria peste 2.900 de
legi. Acestui numr impresionant de legi trebuie adugat producia normativ care
provine de la Guvern (pentru aceeai perioad aproape 8.000 de Hotrri de Guvern,
aproape 500 de Ordonane i peste 800 Ordonane de urgen), cea de la autoritile
administraiei publice centrale, de la autoritile deconcentrate ale statului, precum i
din partea colectivitilor locale. La toate acestea se adaug i modificrile aduse n anul
2003 Constituiei Romniei
41
.
Un factor care poate explica aceast inflaie normativ este complexitatea
crescnd a societii i a necesitii crescnde de reglementare a relaiilor care o
guverneaz.
Astzi, se poate considera c LEGEA nu mai este un simplu act normativ, ci
este, n acelai timp i un act de comunicare, iar persoanele care se plng primele de
inflaia reglementrii sunt cele care produc aceste noi texte, chiar dac aceste texte vor
fi repuse n discuie ulterior.
A doua serie de raiuni sunt cele administrative.
Dac evaluarea apare ca o necesitate, aceasta se datoreaz i faptului c este util
pentru administraia nsi. Este necesar pentru administraie pentru c, fcnd aceast
evaluare, administraia va dispune de instrumente comune diferitelor servicii, de
exemplu baze de date, modele, manuale, chestionare, grile de analiz - aa cum exist n
Marea Britanie - i, dispunnd de aceste instrumente, administraia va putea s dezvolte

40
A se vedea i Jacques CHEVALLIER, LEtat de droit, 4
-eme
dition, Montchrestien, Paris, 2004
41
Mihaela CIOCHIN, Elemente de noutate n procedura de legiferare, urmare a revizuirii Constituiei
i regulamentelor parlamentare, R.D.P. nr.4/2003, pag.67
Proceedings
114
o cultur a discuiilor i a schimburilor de opinii i, prin aceasta, evaluarea poate fi i ea
considerat un instrument al reformei statului.
n primul rnd, evalurile sunt instrumente de ajutor n luarea deciziilor, pentru
msurarea repercusiunilor aciunii publice, pentru verificarea performanelor
administraiilor i pentru ca administraia nsi s fie determinat s-i pun ntrebri
asupra propriului su rol. n clipa n care administraia ncepe elaborarea unei noi
reglementri, nseamn implicit c va renuna la alte alegeri, pe care, n fapt, le va
considera ca fiind mai puin prioritare. Administraia va gndi aceast problem n
termeni de cost, n raport cu anumite resurse materiale alocate unei anumite poziii sau
alteia i n termeni de alocare de mijloace umane, de personal, pentru elaborarea i
punerea n practic a acestei reglementri, deci este util administraiei, atunci cnd
aceast administraie dorete s ia decizii.
A treia serie de raiuni, n afar de cea politic i administrativ, sunt raiunile
economice i bugetare. Reglementarea are un cost i, n dezbaterile privind calitatea
reglementrii, noiunea de cost este esenial. Se poate vorbi despre impozit pe hrtie
pentru a desemna acest cost. O.C.D.E. a mers cel mai departe cu aceast demonstraie,
pentru a releva faptul c reglementarea are o calitate, al crui caracter de competitivitate
al economiei face ca reglementarea s fie un criteriu de notare al competitivitii
internaionale a rilor.
O alt ntrebare care se poate pune este: Care este obiectul evalurii?
Scopul evalurii este acela de a stabili un bilan costuri-avantaje al unei msuri,
al unei prevederi sau al unei politici. Este vorba despre verificarea oportunitii i
necesitii acestei msuri, a acestei reglementri, cntrind avantajele i inconvenientele
acesteia, n raport cu diferite criterii juridice, sociale, economice i administrative.
Evaluarea este mai mult dect un simplu inventar. Evaluarea este mai mult dect
o simpl urmrire, chiar dac exist puncte comune ntre urmrirea, monitorizarea unei
politici i evaluarea propriu-zis. De asemenea, acest tip de abordare este diferit de
control i de audit, acestea raionnd numai pe baza unor criterii interne ale sistemului
analizat.
O alt ntrebare pe care suntem ndreptii s ne-o adresm este aceea de a ti n
ce stadiu trebuie s procedm la evaluare. Este, fr ndoial, una dintre ntrebrile
eseniale, dar foarte dificile: trebuie s evalum n etapa precedent deciziei sau n
etapa ulterioar deciziei?
Cele dou tipuri de evaluri - n etapa anterioar i n cea posterioar deciziei, se
supun, fiecare, unei logici i proceduri diferite.
n linii mari, evaluarea reglementrii este exercitat att de ctre puterea
executiv, ex ante, nainte s se produc evenimentul, nainte de producerea textului
reglementrii, nainte de luarea deciziei, ct i de Parlament sau de autoritile de
control, atunci cnd este vorba de a se face o evaluare ex post, dup eveniment, dup
finalizarea textului reglementrii, dup luarea deciziei. Astfel, Parlamentul este una din
instituiile competente pentru a face evaluarea, dar nu singura.
Dac evalum n etapa anterioar, n cea mai mare parte a cazurilor evaluarea
este efectuat de ctre administraie, mai ales atunci cnd administraia are iniiativa
normei i atunci cnd Parlamentul nu are dect o iniiativ rezidual.
Mai nti este necesar evaluarea juridic, adic validitatea textului,
conformitatea textului cu regulile de nivel superior. Principiul legalitii trebuie pus n
discuie deoarece, n virtutea principiului de legalitate exist o ierarhie a textelor i toate
textele trebuie s fie conforme regulilor care se aplic. Chiar atunci cnd este vorba de
Proceedings
115
un text general i impersonal, exist n mod obligatoriu o prevedere de rang superior,
eventual pn la nivelul maxim, cel al Constituiei, care trebuie s fie reflectat aceast
ierarhie superioar, deci n aceste reguli de nivel superior. Este vorba despre legea
nsi, despre reglementrile internaionale, tratate, precum i despre reguli
constituionale interne
42
. Este totui rar existena unui text ale crui aspecte juridice s
fi fost neglijate, dar existena unor astfel de texte face ca aspectele juridice s fie
inaplicabile, pur i simplu. i fie aceste aspecte sunt susceptibile de a fi anulate de o
autoritate jurisdicional, fie nu pot fi aplicabile deloc, ntruct autoritile publice,
persoanele private, renun la a recurge la aceste texte. ns, alturi de legalitatea
textului, mai exist i evaluarea coninutului acelui text, adic oportunitatea de a adopta
acest text.
Astfel, oportunitatea adoptrii unui text ine n primul rnd de exercitarea puterii
politice, dar ine, de asemenea, i de calitatea prevederii ce trebuie adoptat. n aceast
privin exist dou metode care se pot utiliza n ceea ce privete buna fundamentare a
prevederii. Exist o msur cu caracter tehnic, i anume analiza de impact. Studiile de
impact reprezint o operaiune destul de dificil, care trebuie rezervat, din acest motiv,
proiectelor importante, dac nu ar fi dect pentru c, nu numai c au un caracter dificil,
dar ele reprezint un cost care nu este deloc de neglijat i trebuie inut cont de acest cost
mare. Aceste analize de impact trebuie s se bazeze pe etape, i anume: n prima este
elaborarea unui proiect de ctre autoritatea de reglementare i, n a doua, dup acest
studiu de opiuni, trebuie s fie elaborat un studiu asupra impacturilor pe care le-a avut
reglementarea
43
. Cealalt metod, mai degrab politic, este reprezentat de consultarea
persoanelor, grupurilor, a unor instituii direct interesate.
Oportunitatea existenei unui text, pe plan administrativ, oportunitatea
administrativ, trebuie s rspund la ntrebri de genul: Chiar avei nevoie de acest
text ? Cunoatei mijloacele de aplicare, avei nevoie de ele ? Serviciile sau direciile pe
care le avei la dispoziie sunt suficient informate pentru a aplica un text att de complex ? etc.
Procedura de evaluare n etapa anterioar lurii deciziei este o garanie a
obiectivitii. n aceast etap se vor stabili obiective, n timp ce n etapa ulterioar, n
cazul n care politica a cunoscut un eec, ne putem ntotdeauna ascunde n spatele unor
raiuni valabile pentru a justifica aceste eecuri. De pild, probleme de punere n
practic la care nu ne gndisem, o schimbare a situaiei economice care nu era
preconizat, situaia internaional pe care nu o cunoteam ndeajuns. Aceast evaluare,
n etapa anterioar, prezint mai puine constrngeri politice dect cea din etapa
ulterioar.
Exist mai multe configuraii posibile politice pentru evaluarea n etapa
anterioar. Pentru aceast evaluare, n etapa ulterioar, exist, n primul rnd, ipoteza n
care o majoritate a fost nlocuit, prin alegeri, de o alt majoritate, care fusese iniial la
originea unei politici sau reglementri. Aceasta se poate ocupa de evaluare, dar n alt
cadru. Acesta este cazul cel mai simplu.

42
A se vedea, n acest sens, Lucian MIULESCU, Raporturile ntre dreptul internaional i dreptul intern
al statelor, R.D.P. nr.1/2002, pag.60
43
n acest sens, i n Romnia s-au realizat studii de impact. Astfel, Institutul European din Romnia a
publicat n anul 2004 lucrarea Studii de impact II. Evaluarea gradului de concordan a legislaiei
romneti cu acquis-ul comunitar, la nivelul anului 2002, autori prof.univ.dr. Augustin FUEREA &
colectiv.
Proceedings
116
Exist apoi cazul unei politici publice sau reglementri care nu funcioneaz n
mod satisfctor, dar pentru a nu trebui s fie pus n discuie ulterior, majoritatea
instalat refuz s practice aceast evaluare.
Alt ipotez este aceea n care opoziia critic politica public sau
reglementarea. ns aceast opoziie, care critic, nu are ntotdeauna mijloacele
instituionale necesare pentru a practica aceast evaluare.
Atunci cnd este vorba despre evaluarea reglementrii la nivel parlamentar n
etapa anterioar, toate instrumentele de control care exist n cadrul comisiilor i gsesc
justificarea i s-ar putea, de asemenea, preconiza ca n fiecare an guvernele s realizeze
o situaie a politicilor de simplificare i a politicii lor de producie normativ. Toate
aceste observaii sunt sub form de bilan. Aceasta n ceea privete evaluarea n etapa
anterioar deciziei evaluarea ex ante.
Cellalt tip de evaluare, n etapa posterioar, ex post, dup definitivarea i
adoptarea textului reglementrii, poate fi realizat cu ocazia unui control din partea unei
comisii de anchet i ine mai degrab de Parlament dect de administraie. Dar acest
lucru nu este ntotdeauna exact, iar evaluarea posterioar poate fi realizat i de
autoriti administrative independente, de comisii ad-hoc, care au fost create special n
acest scop sau de corpuri de control interne din cadrul administraiei. Aceast evaluare,
n etapa ulterioar, realizat de Parlament sau o de unitate de control poate mbrca mai
multe forme. Poate fi o aciune deliberat pentru a constata caracterul nociv al unei
reglementri sau politici, poate fi, de asemenea, o aciune deliberat pentru ca
Parlamentul s verifice aplicarea unei legislaii.
n ceea ce privete evaluarea n etapa posterioar deciziei, la nivel
guvernamental, organul care este cel mai n msur s realizeze aceast activitate,
evaluarea - de data aceasta - a politicilor publice (analiza politicilor publice), i nu doar
a reglementrii, pare a fi Curtea de Conturi, ntruct beneficiaz de autonomia i
instrumentele necesare. Autonomia este esenial, ntruct nu n toate rile aceast
autonomie este asigurat.
Exist, de asemenea, i o evaluare ex post care este posibil i care poate
interveni prin ncheierea unei instane de contencios, care adesea se limiteaz i pune n
eviden doar caracterul insuficient al textelor. Evaluarea ex post rezult, de asemenea,
i din criticile exprimate de ctre reprezentanii profesiunilor, care intervin n punerea n
aplicare a acestor texte.
Un factor de evaluare a legislaiei, de a practica o actualizare a acesteia, l
reprezint codificarea. Codificarea permite s fie puse n eviden schimbrile ce
trebuie fcute pentru a armoniza un text cu mediul su legislativ i, dac este cazul,
pentru a aduce o privire critic asupra interesului pe care textul continu s l prezinte.
n consecin, este o circumstan favorabil pentru ca aceast critic s fie exercitat.
Bineneles, codificarea nu se folosete n fiecare zi, dar trebuie recurs la codificri ct
mai des, ntruct legea, reglementrile, evolueaz mai mult dect n trecut i, cu ocazia
acestor modificri, exist posibilitatea de a realiza c au existat fie lucruri negativ
concepute, fie o concepie negativ n redactarea textului.
n vederea promovrii unei mai bune reglementri, care s rspund mai bine
cerinelor actuale ale administraiei publice, n luna iulie 2005, Guvernul Romniei a
adoptat o hotrre
44
care intr n vigoare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2006, prin care

44
H.G. nr.775/14.07.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare,
monitorizare i evaluare a politicilor publice la nivel central, publicat n M.Of. Partea I,
nr,685/29.07.2005
Proceedings
117
se ncearc crearea unui cadru unitar n ceea ce privete procedurile de elaborare,
monitorizare i evaluare a politicilor publice la nivel central. Prin acest act normativ se
instituie proceduri clare pentru determinarea funciei, scopului i metodologiei
procesului de elaborare, monitorizare i evaluare a politicilor publice la nivelul
autoritilor i instituiilor publice din administraia public central.
Aceste proceduri reglementeaz dou etape ale procesului politicilor publice
care se desfoar la nivelul organelor de specialitate ale administraiei publice centrale:
a) identificarea, alegerea i fundamentarea variantelor de politici publice i
b) monitorizarea implementrii i evaluarea politicii publice.
n ceea ce privete identificarea problemei, aceasta se realizeaz prin utilizarea
urmtoarelor surse: programul de guvernare, strategiile sectoriale i generale ale
autoritilor administraiei publice centrale iniiatoare de proiecte de acte normative i
problemele ce apar pe parcursul guvernrii i care au un impact economic, social i
ecologic semnificativ. Pentru identificarea i alegerea variantelor de politici publice care
au ca rezultat obinerea unei soluii tehnice pentru o problem de politici publice,
trebuie parcurse urmtoarele etape: identificarea i fundamentarea variantelor i
alegerea i fundamentarea aprofundat a variantei de politici publice ce urmeaz a fi
implementat.
Activitatea de fundamentare a variantelor se realizeaz prin consultarea
organizaiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali implicai, afectai sau interesai
de modul n care este rezolvat problema respectiv. Aceast activitate se realizeaz
prin analize i studii care s furnizeze informaii cu privire la oportunitatea rezolvrii
problemei, variante posibile de rezolvare a problemei, bugetul estimat pentru fiecare
variant, impactul estimat al variantelor identificate i la criteriile de evaluare a
variantelor i de alegere a aceleia care este recomandat spre implementare.
Monitorizarea i evaluarea politicilor publice reprezint activiti care se
desfoar n timpul i dup implementarea politicilor publice, urmrindu-se stabilirea
gradului de realizarea a obiectivelor politicii publice. Aceast monitorizare i evaluare
se desfoar la nivelul tuturor autoritilor administraiei publice centrale i au ca
obiect activitile i rezultatele procesului de elaborare a politicilor publice, urmrind
evidenierea urmtoarelor aspecte: modificrile instituionale care au survenit n urma
implementrii politicii publice, modificrile situaiei grupurilor-int vizate, costurile
implementrii, respectarea termenelor i a coninutului activitilor din cadrul planului
de aciune i ntrzierile survenite n realizarea activitilor i motivele producerii lor.
Criteriile de evaluare a unei politici publice trebuie s vizeze msura n care
rezultatele implementrii politicilor publice corespund cu cele stabilite n etapa de
formulare a politicilor publice; raportul dintre costurile obinerii rezultatelor i cele
preconizate n etapa de formulare a politicilor publice i preconizate n strategia de
implementare; respectarea coninutului activitilor i a termenelor stabilite n planul de
aciune. Activitatea de evaluare se va realiza periodic, la termenele precizate n
propunerea de politici publice i se finalizeaz prin elaborarea unui raport, pe baza unui
formular care este cuprins ntr-o anex la aceast hotrre de guvern.
n concluzie, calitatea reglementrii este o formul convenional, dar lipsa de
calitate a reglementrii trebuie s reprezinte pentru guverne o preocupare permanent.
Este sursa de critic ce este destul de greu de ndeprtat i care, n final, nu poate fi
eliminat dect prin repunerea n discuie a problemelor.
Organizarea politic i administrativ predispune la o cultur a evalurii i
influeneaz att administraiile ct i pe agenii acestora. Cultura evalurii nu este
Proceedings
118
legat numai de organizarea politic i administrativ, dar este legat i de
comportament. Cultura evalurii, n mod evident, este favorizat atunci cnd exist o
voin politic puternic pentru a o promova.
Putem aprecia c activitatea de evaluare a reglementrilor i a politicilor publice
va gsi noi sfere de aplicare, va cunoate noi dezvoltri, numai dac se poate sprijini pe
o cultur a rezultatului, dar se poate spune, de asemenea, c aceast activitate este
departe de a fi ncheiat.


BIBLIOGRAFIE:
CHEVALLIER, Jacques - LEtat de droit, 4
-eme
dition, Montchrestien, Paris, 2004
CIOCHIN, Mihaela - Elemente de noutate n procedura de legiferare, urmare a
revizuirii Constituiei i regulamentelor parlamentare, Revista de Drept Public,
nr.4/2003
EREMIA, Mihai - Ierarhia actelor juridice cu putere normativ n sistemul de
drept din Romnia, Revista de Drept Public, nr.2/2001
FUEREA, Augustin & colectiv - Studii de impact II. Evaluarea gradului de
concordan a legislaiei romneti cu acquis-ul comunitar, la nivelul anului 2002,
Institutul European din Romnia, 2004
MIULESCU, Lucian - Raporturile ntre dreptul internaional i dreptul intern al
statelor, Revista de Drept Public, nr.1/2002
H.G. nr.775/14.07.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de
elaborare, monitorizare i evaluare a politicilor publice la nivel central, publicat
n M.Of. Partea I, nr.685/29.07.2005
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/docs/mandelkern.pdfProceedings
119
Politica social. Elemente comparative Japonia - Romnia
Mdlina Paraschiv Neacu, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Bucureti,
Romnia


Lucrarea de fa intenioneaz s arunce o privire de ansamblu, fiind n acelai timp o
comparaie, asupra sistemelor sociale din Romnia i Japonia. Nu ne propunem s scoatem n
eviden aspectele tari i aspectele slabe ale nici unuia dintre aceste sisteme, ci doar s
ncercm, acolo unde exist posibilitatea, o alturare a iniiaivelor celor dou ri n domenii
similare.
Vom examina, pe scurt, sistemul asigurrilor sociale, pensiile, omajul, dar nu n
ultimul rnd datele eseniale, care reprezint fundamentul existenei unui sistem de msuri
sociale n fiecare dintre cele dou societi - factori sociali precum sperana de via,
natalitatea, rata divorurilor.
Pe termen lung, Japonia previzioneaz o mbtrnire a populaiei sale. Aceast
previzionare se bazeaz att pe creterea speranei de via ct i pe scderea sporului natural.
Cu toate acestea, pentru scopul lucrrii de fa trebuie s inem cont doar de un singur
amnunt: dei n scdere uoar, sporul natural al populaiei japoneze este unul categoric
pozitiv. Pe de alt parte, datele statistice furnizate de ctre autoritile romne previzioneaz o
cretere uoar a sporului natural al populaiei din Romnia; totui, vorbim de un spor natural
negativ.
Ne vom arunca o privire asupra msurilor de protecie social a persoanelor n vrst,
a omerilor, vom detalia asigurrile sociale i msurile de protecie a persoanelor cu
disabiliti.
Lucrarea de fa nu i propune s intre ntr-o examinare sau justificare detaliat a nici
unui aspect, ci doar se constituie ntr-o paralel ntre dou sisteme pe ct de ndeprtate fizic
pe att de ndeprtate conceptual. Aceast abordare i are rostul n ncercarea de a identifica
bunele practici n ambele sisteme i de a prelua moduri de lucru i de abordare ce pot
mbunti sistemul social romnesc.


This paper aims at creating an overview and a comparison of the Romanian and
Japanese social care systems. We do not aim at underlining strong and weak aspects of any of
these systems, but only at trying - where possible - a side-by-side examination of similar
initiatives.
Summarizing the paper, we will examine the social security, pensions, unemployment
and, last but not least, essential data that represent the basis of existence for any social
measures system in any society: factors such as life expectancy, birth rate or divorce rate.
On a long term Japan estimates a progressive aging of its population structure. This
estimate is based both on the increase in life expectancy and on a lower natural fertility rate.
For the purpose of the current paper, however, we have to take into account only one aspect:
although decreasing, the natural tendency of the Japanese society is that of a positive increase.
Statistical data provided by Romanian authorities forecast a slight increase in the vital
statistics; on the other hand, even if this forecast is positive, we are currently experiencing a
negative trend.
We will examine social protection measures for the elderly, for the unemployed, we will
detail social insurances as well as protection measures for disabled people.
This paper intends to be neither a detailed examination nor justification of any aspect,
but only a parallel between two systems, which are far from one another both geographically
and conceptually. This approach is justified by the attempt to identify best practices within both
systems and implement ways of working that can lead to the improvement of the Romanian
social care system.
Proceedings
120
Lucrarea de fa intenioneaz s arunce o privire de ansamblu asupra sistemelor
sociale din Romnia i Japonia, fiind n acelai timp o comparaie. Nu ne propunem s
scoatem n eviden aspectele tari i aspectele slabe ale nici unuia dintre aceste sisteme,
ci doar s ncercm, acolo unde exist posibilitatea, o alturare a iniiativelor celor dou
ri n domenii similare.
Interesul este, mai degrab, unul social, de a pune n paralel dou societi
fundamental diferite, dou moduri de gndire care nu au nici un punct comun, i de a
vedea dac, n decursul evoluiei lor, au avut reacii ori rezultate apropiate n situaii cel
puin teoretic similare.
Programele de protecie social japoneze includ asigurrile sociale, care cuprind
asigurrile de sntate i programele medicale -, asigurrile de ngrijire pe termen lung,
pensiile din sistemul public, asigurrile de munc, dar i compensaiile acordate
angajailor. Protecia social mai nglobeaz i serviciile de ngrijire pentru btrni,
copii i persoane cu handicap fizic sau mintal, plus programe de sntate public,
tratarea bolilor contagioase i a altor boli cu potenial de risc, precum i asistena
acordat victimelor de rzboi ori urmailor acestora. Dincolo ns de protecia social,
intrm pe trmul politicilor sociale pure, cu faciliti educaionale pentru copii - cree,
grdinie, programe pentru o educaie sntoas, centre recreaionale.
O examinare detaliat a ambelor sisteme, sau a oricruia dintre ele, este ns
dincolo de scopul acestei lucrri, fiecare dintre cele dou ansambluri de politici sociale
putnd constitui, separat, subiectul unei lucrri de sine stttoare.
O meniune care considerm c trebuie fcut, nainte de a intra n subiectul
lucrrii, este aceea c nu intenionm s facem, i nu vom face pe parcurs, nici o
comparaie direct ntre indicatorii financiari similari. Nu vom compara, aadar,
indemnizaia de omaj din Romnia cu indemnizaia de omaj din Japonia. O asemenea
comparaie este inutil, irelevant i, pe alocuri, chiar duntoare. Considerm c
singura raportare a unui anumit indicator poate fi fcut numai la cadrul general,
economic i social, al rii creia i aparine.
POPULAIA
n anul 2004, Japonia avea o populaie de 126.176.000 de persoane. Conform
datelor ultimului recensmnt din Romnia, desfurat n anul 2002, ara noastr avea o
populaie de 21.680.974 de persoane.
Chiar dac statistic vorbind populaia Japoniei era, la momentul 2002,
aproximativ de ase ori mai numeroas dect cea a Romniei, ara se confrunt cu
problema unei mbtrniri accentuate a populaiei, pe fondul creterii speranei de via.
Aceasta din urm pare a fi, n ultima perioad, cea mai ridicat din lume. Dac, spre
exemplu, sperana de via la brbai era, n 1996, de 77,19 ani iar la femei de 83,82 ani,
cea mai apropiat cifr dintre restul rilor era de 76,3 ani la brbai pentru Hong Kong
i 81,9 ani la femei, n Frana
45
. Rata fertilitii nregistreaz un declin constant
cobornd, fr redresare, din 1984. Dac, la acel moment, rata fertilitii era de 1,81,
aceasta scade la nivelul anului 1997 la doar 1,39. De aceea este de explicat - cel puin
din acest punct de vedere - grija acordat de autoriti dezvoltrii programelor de
asisten social pentru persoane n vrst. Tendina i estimrile spun c, dac n anul
2000 procentul persoanelor peste 65 de ani din totalul populaiei japoneze era de doar
17%, n anul 2050 acesta se va ridica la peste 30%
46
. Un procent apropiat ntre toate

45
United Nations, Demographic Yearbook, 1996
46
National Institute for Population and Social Security Research, Population Projections for Japan, 1997
Proceedings
121
rile l va mai nregistra doar Germania, cu 29,2%. Aceasta n condiiile n care sporul
natural - dei pozitiv n momentul de fa - este ntr-o accentuat scdere.
Pentru conformitate, sperana de via n Romnia se situa, la nivelul ultimului
recensmnt al populaiei din 2002, la 67,03 ani la brbai i 74,20 ani la femei.
Comparabil, utiliznd aceeai resurs, cu datele referitoare la sperana de via a
brbailor ale Coreei de Sud (mai ridicate ns dect cele ale Egiptului, Braziliei i
Rusiei) i cu cele ale Mexicului n ceea ce privete femeile (aici Romnia se situeaz
undeva la mijlocul listei, depind ri precum Nigeria, Egipt, Rusia, Tailanda sau
Indonezia)
47
. Din pcate, Romnia nu dispune de previziuni legate de mbtrnirea
populaiei - singurul reper n acest sens vine din datele recensmntului din 1992, n
care se precizeaz c, n anul respectiv, populaia n vrst de peste 65 de ani reprezenta
14,06% din total. Sporul natural al Romniei, chiar dac negativ, este n cretere - dac
n urm cu trei ani acesta era de -2,7, acum doi ani de -2,5 iar anul trecut de -1,9 - fiind
estimat a atinge un nivel zero undeva n decursul acestor ani.
O populaie mai tnr, am putea concluziona, ns cu o speran de via cu
zece ani mai mic, indiferent de sex. Sigur, o serie important de factori influeneaz
sperana de via, pornind de la poluare i terminnd cu nivelul de via, ns a intra n
detalii legate de modul n care, s spunem, noxele atmosferice duc la o medie de via
mai redus este mult dincolo de scopul lucrrii de fa.
O alt serie de msuri, prin care autoritile japoneze intesc atenuarea efectelor
negative ale mbtrnirii, este reprezentat de asistena prenatal acordat viitoarelor
mame, precum i de asistena postnatal, att educaional, financiar, ct i medical,
acordat mamei i copilului pn cnd acesta mplinete vrsta de trei ani. De remarcat
este c n Japonia concediul de ngrijire a copilului este de numai un an, n timp ce n
Romnia este de doi ani.
Msurile ce se iau pentru buna ngrijire a nou nscuilor i a copiilor precolari
sunt, s spunem, n mare msur similare. Excepie face faptul c, dei instituiile care
se ocup cu aceast bun ngrijire - incluznd aici creterea, ngrijirea, supravegherea si
chiar educaia cel puin civic dac nu i formal - sunt n egal msur oferite de ctre
stat i de ctre sistemul privat, promovarea i dezvoltarea lor sunt activ susinute de
ctre autoriti. n unele situaii, cum ar fi centrele recreaionale pentru copii (locuri de
joac ori centre de zi), numrul celor oferite de ctre stat este de trei ori mai mare dect
cele private
48
; cu toate acestea, dup cum menionam, ncurajarea dezvoltrii lor este
neprtinitoare, scopul fiind aici bunstarea tinerelor generaii i nu prevalena sectorului
public asupra celui privat ori invers, i nici realizarea neaprat a unui profit, atunci
cnd vorbim de sectorul privat, de pe urma beneficiarilor de servicii.
n acelai sens putem privi i sistemul de alocaii pentru copii, acordate de ctre
stat. Dac Japonia nu acord aceste alocaii dect pn la momentul la care copilul
mplinete vrsta de trei ani, compenseaz prin modul de acodare i sum. Primul copil
primete o alocaie de 5.000 de yeni, al doilea o alocaie de 5.000 de yeni, iar toi ceilali
copii (n cazul n care familia are de la trei copii n sus) primesc fiecare o alocaie de
10.000 de yeni. Spre comparaie, Romnia acord aceast alocaie pn cnd copilul
mplinete vrsta de 18 ani, ns distribuia este oarecum diferit: alocaia de stat este
250.000 de lei, la care se adaug, pentru cel de-al doilea, al treilea i al patrulea copil, o
alocaie suplimentar.

47
Institutul Naional de Statistic, Populaia Romniei la recensmntul din 2002
48
Ministry of Health, Labour and Welfare, Statistics and Information Department, Minister's Secretariat,
Survey on Social Welfare Institutions, Tokyo, Japonia
Proceedings
122

LOCURILE DE MUNC
ncepnd cu anul 1997, economia japonez a intrat ntr-o perioad de declin iar
produsul intern brut a nregistrat la rndul su o scdere continu timp de cinci perioade
consecutive. Aceasta a dus la o scdere considerabil a numrului de locuri de munc
disponibile comparativ cu numrul de solicitri i, pentru prima oar n istorie, la o
scdere a numrului locurilor de munc existente fa de anul anterior. n aceast
perioad, fora de munc japonez numra 53,7 milioane de persoane, adic aproximativ
43% din totalul populaiei rii.
Astfel omajul atinge, n 1999, un procent de 4,8% n condiiile n care numrul
persoanelor aflate n cutarea unui loc de munc era mai mare cu 15% dect n anul
precedent iar numrul de locuri de munc disponibile (exceptndu-le pe cele destinate
absolvenilor) mai mic cu 11,9%
49
.
Tendinele care se manifest nc din acea perioad sunt de cretere a
persoanelor calificate i specializate - disponibilul este extrem de mare comparativ cu
posturile existente; la acest ansamblu social se adaug creterea numrului de angajai
cu norm redus.
Printre factorii care au dus la aceast situaie economic se numr restriciile
severe impuse la angajare pe fondul stagnrii economice i a declinului productivitii,
creterea numrului de companii care au recurs la restructurri i creterea numrului de
falimente.
Cu toate acestea, dou aspecte merit menionate, ntr-o perioad de recesiune, i
anume creterea numrului de persoane cu disabiliti angajate i creterea numrului de
lucrtori strini, legali sau ilegali - acetia fcndu-i simit prezena n servicii, comer
i baruri/restaurante.
Fora de munc din Romnia numr aproximativ patru milioane de persoane,
un pic mai puin de 25% din totalul populaiei, n comparaie cu cele 43% ale Japoniei.
Pe fondul unei economii care d semne slabe de cretere i n care fora de munc
ilegal este poate la fel de numeroas ca i cea legal, rata omajului oscileaz ntre 5%
i 7%
50
.
Datorit situaiei economice defavorabile din Romnia ultimilor ani, numai
cheltuielile cu protecia social a omerilor au cunoscut un salt exponenial. Dac n
1991 s-au cheltuit doar 6797 milioane lei, aceast sum avea s creasc de opt ori n
anul urmtor, pentru a ajunge n 1994 la 482134 milioane lei iar n 2000 la 9.333.053
milioane lei - o cretere de peste 1300 de ori n mai puin de zece ani. Aceasta n
condiiile n care i media lunar a ajutorului de omaj a crescut de la valoarea de 3200
lei/persoan n 1991 la 680484 lei/persoan n 2000. Din 1.040.098 de omeri
nregistrai n 2003, numai 465.381 au beneficiat de o form de ajutor - 371.605 au
beneficiat de ajutor/indemnizaie de omaj, 24.972 de ajutor de integrare profesional,
iar 68.804 de alocaie de sprijin
51
.
PROGRAME DE PROTECIE SOCIAL
Programele de protecie social japoneze includ asigurrile sociale - care cuprind
asigurrile de sntate i programele medicale -, asigurrile de ngrijire pe termen lung,
pensiile din sistemul public, asigurrile de munc, dar i compensaiile acordate

49
Ministry of Health, Labour and Welfare, Trends and Features of the Labor Economy in 1998
50
Institutul Naional de Statistic, Rata omajului nregistrat la sfritul lunii august 2005
51
Institutul Naional de Statistic, omerii dup durata omajului i tipul de protecie social de care
beneficiaz, 2003
Proceedings
123
angajailor. Protecia social mai nglobeaz i serviciile de ngrijire pentru btrni,
copii i persoane cu handicap, plus programe de sntate public, tratarea bolilor
contagioase i a altor boli cu potenial de risc, precum i asistena acordat victimelor de
rzboi.
n anul fiscal 1998, volumul beneficiilor acordate n sistemul de protecie social
a fost de 69,4 trilioane de yeni, suma ce a reprezentat 17,8% din venitul naional,
beneficiile pe cap de locuitor cifrndu-se la 550.000 de yeni. Pe parcursul anului fiscal
2000, cheltuielile legate de sistemul de protecie social au constituit 19,7% din totalul
cheltuielilor contului general din bugetul naional. Taxele i contribuiile la sistemul de
asigurri sociale au reprezentat, n acelai an fiscal, 36,9% din venitul la bugetul
naional.
Piatra de temelie a sistemului actual de asigurri de sntate japonez l reprezint
Legea asigurrilor de sntate din 1922, lege ce acoper n principal muncitorii din
fabrici i minerii. Prin promulgarea, n 1961, a unor amendamente la aceast lege, toi
cetenii japonezi i strinii rezideni n Japonia au dreptul s fie cuprini n sistemul
naional de asigurri de sntate sub una din cele patru variante de planuri de asigurri:
asigurarea de sntate a angajailor (ce cuprinde majoritatea angajailor din sectorul
privat), Asigurarea Naional de Sntate, asociaii de ajutor reciproc pentru profesori i
angajai din sectorul public i Asigurarea Marinarilor. Drept rezultat, pn n 1980,
99,3% din populaia Japoniei era cuprins ntr-unul din aceste patru planuri. Restul de
0,7% erau ncorporai n programul de asisten medical
52
.
Majoritatea planurilor de asigurri sociale japoneze prevd ca membrii s-i
plteasc ntre 20% i 30% din cheltuielile medicale, n funcie de tratamentul necesitat.
Asiguratorul pltete apoi doctorului, spitalului, clinicii sau celui care ofer serviciile
medicale restul sumei, pentru fiecare serviciu prestat n parte, n conformitate cu
normele stabilite de catre Ministerul Sntii, Muncii i Proteciei Sociale.
Asigurarea naional de sntate i acoper pe cei care lucreaz pe cont propriu
i dependenii acestora, persoanele pensionate, precum i alte diferite categorii de
persoane care nu pot intra n celelalte planuri de asigurri sociale. Noua lege a
asigurrilor de snatate din 1958 pune responsabilitatea supervizrii asigurrilor pe
seama autoritilor locale. Sistemul curent prevede ca serviciile suplimentare s fie
pltite de ctre asigurat, valoarea acestor servicii suplimentare diferind de la
municipalitate la municipalitate. Sistemul mai este asistat financiar i de ctre trezoreria
statului.
n aprilie 2000 a fost implementat un sistem al asigurrilor de ngrijire pe termen
lung, al crui scop era s ofere asisten numrului crescut de btrni. Fiecare cetean
japonez n vrst de cel puin 40 de ani este obligat s contribuie n cadrul acestui
sistem, care ofer servicii precum asisten la domiciliu sau plata ntreinerii n centre
sociale sau case de btrni. Finanarea este oferit n proporie de 50% de contribuabili,
25% fiind oferit de autoritile locale iar alte 25% de ctre guvernul central.
Sistemul japonez de pensii este centrat n jurul pensiei naionale, administrat de
ctre guvernul naional. Pensia naional ofer acoperire de baz, obligatorie, pentru
vrst, probleme de handicap, precum i beneficii de urma, tuturor cetenilor japonezi.
Cetenii cu vrste cuprinse ntre 20 i 60 de ani contribuie la aceast pensie, ncepnd
s primeasc beneficiile odat cu mplinirea vrstei de 65 de ani. Perioada minim de

52
The Japan Book, Kodansha International Ltd. Publishing, Tokyo, 2002, p. 86
Proceedings
124
contribuie pentru primirea pensiei este de 25 de ani, pensia complet de 67.017 yeni (la
nivelul lunii aprilie 2000) fiind primit pentru 40 de ani de contribuie.
n martie 1998, sistemul cuprindea deja 70,3 milioane de ceteni; n anul 2000,
contribuia lunar total a oricrui cetean ce ndeplinea condiiile de vrst mai sus
specificate era de 13.300 de yeni.
n regimul socialist din Romnia, asistena social ca profesie a avut unul dintre
cele mai dramatice destine, cu o evoluie sinuoas i contradictorie. Nu numai cu
referire la ntreruperea ei ca form de educaie la nivel universitar n 1952 i apoi la
nivel de colegiu n 1969, dar i la serviciile de asisten social care practic n trecut au
fost desfiinate n forma lor calitativ, personalizat.
Astfel, n trecut nu s-a pus doar problema unei simple renunri la formarea
specialitilor, a ntreruperii educaiei n asistena social (a deprofesionalizrii profesiei)
dar i a unei anumite orientri n planul politicii sociale privind asistena social. Astfel,
asistena social a fost transformat treptat dintr-o profesie cu un grad mare de
complexitate ntr-o activitate pur birocratic de tip administrativ. Cadrul legislativ
adoptat n perioada anilor 50-70 a fost o piedic serioas n calea dezvoltrii unor
servicii specializate de asisten social. Sistemul de organizare, funcionare i
administrare a asistenei sociale era puternic centralizat, acordnd foarte puin spaiu de
micare autoritilor locale, iniiativelor civice, organizaiilor non-guvernamentale, cele
din urm fiind complet excluse prin numrul lor foarte redus. Ministerul Sntii i
Prevederilor Sociale, apoi Ministerul Muncii (din 1969) a coordonat ntreaga activitate
de protecie i asisten social i a gestionat fondurile alocate pentru acestea. Efectul
negativ al acestei situaii a fost dublu: reducerea la minimum a serviciilor de asisten
social i deprofesionalizarea acestor servicii, specialitii din domeniu fiind nlocuii cu
simpli funcionari.
Imediat dup 1990, unul dintre obiectivele construirii unui nou sistem public de
protecie social, formulat n mod explicit, a fost orientat spre crearea unor servicii
profesioniste de asisten social. nc din 1990 s-a constituit n Universitatea Bucureti
un colegiu de asisten social. Apoi, el a fost extins pe lng universitile din Cluj i
Iai; n 1991, colegiile s-au transformat n secii universitare, oferind absolvenilor
diplom universitar. n 1994 apare astfel prima promoie de asisteni sociali cu diplom
universitar.
Activitatea social de rezolvare a problemelor sociale se afl ntr-o situaie
aparte n Romnia actual. Pentru multe dintre ele statul comunist anterior nu avea nici
un fel de rspunsuri instituionale ntruct prefera s le ignore. Confruntate att cu
greuti financiare inerente tranziiei ct i cu lipsa de experien i de resurse umane
calificate pentru rezolvarea problemelor sociale, guvernele post-comuniste au ignorat
sau au abordat superficial probleme precum srcia, delicvena, problemele copiilor
aflai n situaii de risc, ale persoanelor cu handicap, ale vrstnicilor etc. n acelai timp,
procesele tranziiei au sporit numrul celor n dificultate, situaia unor grupuri,
comuniti agravndu-se n ultimul timp. Pe acest fundal al accenturii riscurilor sociale
i al capacitii limitate a statului, programele de dezvoltare comunitare, beneficiind de
iniiativa local i mobiliznd combinat resurse naionale i locale, ofer o abordare
complementar absolut necesar. Procesul de descentralizare a serviciilor de asisten
social reprezint un cadru favorizant comunitii s devin activ, s-i mobilizeze
resursele i eforturile umane n rezolvarea problemelor sale.
Pn n momentul de fa, lipsete o strategie guvernamental a dezvoltrii unor
asemenea servicii. Acest fapt a condus la inexistena unui sistem naional de servicii de
Proceedings
125
asisten social. De asemenea, lipsa unor repere la nivel naional, a unor cadre de
referin standardizate, a dus la o dezvoltare ntmpltoare, uneori haotic a serviciilor
de asisten social. Ceea ce s-a fcut este mai degrab rezultatul unor improvizaii sub
presiunea urgenelor.
n prezent, n Romnia, protecia social include pensiile, asigurrile de sntate
precum i o serie ntreag de alte cheltuieli, dup cum urmeaz:
- ajutoare de omaj i de integrare profesional - acordate, la cerere,
persoanelor ce ndeplinesc o serie de criterii, dar pe o perioad nu mai mare
de 270 de zile calendaristice;
- alocaia de sprijin - sume acordate persoanelor ce au beneficiat de ajutor de
omaj sau de integrare profesional dar nu au putut s se ncadreze n munc
- acordat pentru nu mai mult de 18 luni;
- cheltuielile cu calificarea i recalificarea omerilor;
- cheltuielile cu plata absolvenilor - sume acordate de la buget agenilor
economici sau instituiilor care au ncadrat tineri absolveni cu contract de
munc pe perioad nedeterminat, acoperind o parte din salariul acestora pe
o perioad de 9 luni de la angajare;
- plile compensatorii acordate n cadrul restructurrilor, privatizrilor i
lichidrilor - sume acordate persoanelor crora li s-a desfcut contractul de
munc n urma concedierilor collective;
- alte cheltuieli - sume utilizate pentru plata personalului civil din unitile de
interes strategic pe perioada n care acestea sunt lipsite de comenzi de
producie; credite acordate ntreprinderilor mici i mijlocii pentru nfiinarea
de noi locuri de munc.
n ceea ce privete pensiile, se disting mai multe categorii: pensii pentru munca
depus i limit de vrst, pentru pierderea capacitii de munc, pensii de asigurri
sociale pentru agricultori, ajutoare sociale, pensionarii invalizi, orfani, vduve sau
veterani de rzboi. Dac n 1990, numrul total al celor care beneficiau de astfel de
pensii sau ajutoare era de 3.679.000 de persoane, acest numr a ajuns n anul 2000 la
6.153.000, numr aproape dublu. Raportul dintre numrul de pensionari i salariai n
trimestrul al treilea 2003 a fost de 1,5 pensionari la 1 salariat.
Tot n trimestrul al treilea al anului 2003, pensia medie lunar a pensionarilor de
asigurri sociale de stat a fost de 1.921.621 lei lunar, n cretere cu 5,6% fa de
trimestrul anterior al aceluiai an.
Sumele acordate cu titlu de asisten social se mpart n dou categorii:
acoperite de ctre bugetul de stat i acoperite de ctre bugetele locale. De la bugetul de
stat sunt pltite alocaiile de stat pentru copii, ajutoarele pentru soiile de militari n
termen, indemnizaii la natere, ajutoare pentru mamele cu mai muli copii, precum i
ajutoare de urgen. Din bugetele locale se acoper ajutoare sociale, indemnizaii la
natere precum i ajutoare de urgen. n 1990, bugetul de stat suporta asemenea sume
de asisten social n valoare de 2.775 milioane lei, pentru ca n 2000 aceste sume s
ajung la 5.158.870 milioane lei. n acelai an 2000, bugetele locale au suportat la
rndul lor un total de 194.103 milioane lei cu titlu de asisten social.
Numrul mediu al pensionarilor n trimestrul III anul 2003 a fost de 6292 mii
persoane, n scdere cu 0,3% fa de trimestrul II, 2003. Pensionarii de asigurri sociale
au reprezentat 99,5% din numrul total de pensionari; n cadrul acestei categorii,
comparativ cu trimestrul II, 2003, numrul pensionarilor de asigurri sociale de stat a
Proceedings
126
nregistrat o cretere uoar (+8 mii persoane), iar cel al pensionarilor agricultori a
sczut cu 26 mii persoane.
Pensia medie lunar a pensionarilor de asigurri sociale de stat a fost n
trimestrul III, 2003 de 1921621 lei lunar, n cretere cu 5,6% fa de trimestrul II 2003.
Raportul dintre pensia medie de asigurri sociale de stat pentru limit de vrst,
cu stagiu complet de cotizare (fr impozit) i ctigul salarial mediu net n trimestrul
III, 2003 a fost de 53,7%. Potrivit datelor furnizate de Agenia Naional pentru
Ocuparea Forei de Munc, numrul omerilor nregistrai la sfritul lunii octombrie
2003 era de 634,7 mii persoane. Comparativ cu luna octombrie din anul 2002 numrul
omerilor nregistrai la ageniile pentru ocuparea forei de munc a fost mai mic cu 133
mii persoane. Din numrul total al omerilor nregistrai, femeile reprezentau 43,9%.
PROTECIA FAMILIEI
nainte de cel de-al doilea rzboi mondial, familia japonez era organizat
ierarhic, avnd tatl n vrful piramidei, teoretic n poziie de autoritate absolut asupra
celorlali. Dup rzboi, un nou Cod Civil stabilete o baz legal pentru egalitatea dintre
brbai i femei, soi i soii, prini i copii.
Vrsta medie la care japonezii i ntemeiaz o familie este ntre 27 i 29 de ani.
Familia japonez tipic zilelor noastre este una de tip nuclear, cu unul sau doi
copii. Aceast familie tipic este rezultatul unor tendine interdependente din perioada
imediat urmtoare rzboiului, cum ar fi reducerea drastic a numrului copiilor unei
familii, creterea duratei medii de via, precum i concentrarea populaiei n zone
urbane, n care micile comuniti reprezint norma. Ca rezultat al creterii economice
postbelice a Japoniei, aproape toate familiile se consider a face parte din clasa de
mijloc i, n fapt, familia urban din clasa de mijloc reprezint tipul i modelul
dominant pentru ntreaga Japonie.
n vreme ce numrul familiilor fr dependeni a crescut, de la 11,8% din total n
1975, la 19,7% n 1998 (conform datelor ultimului recensmnt al Ministerului japonez
al Sntii, Muncii i Securitii Sociale), numrul familiilor cu copii a sczut, pe
aceeai perioad, de la 42,7% la 33,6%. Rata divorurilor a crescut la rndul ei, de la
0,93 la mie n 1970 la 1,94 la mie n 1998.
Majoritatea familiilor japoneze din ziua de astzi au unul sau maxim doi copii.
Ca rezultat, vrsta medie a populaiei japoneze crete rapid. n prezent, Japonia are peste
20 de milioane de copii sub 15 ani, dar n acelai timp i peste 18 milioane de persoane
cu vrste peste 64 de ani.
n ciuda tuturor acestor schimbri sociale, familia tipic japonez este
caracterizat de continuitate i stabilitate. Dei numrul femeilor care au un loc de
munc, dup cstorie, este n cretere, rolurile n cadrul familiei sunt nc difereniate
n mod clar. Soul este capul familiei i poart responsabilitatea susinerii financiare a
acesteia. Fiind axat n principal pe locul su de munc, grija casei i a copiilor cade n
continuare n sarcina mamei.
n Romnia, Codul Familiei reprezint baza tratrii tuturor aspectelor, legale i
nu numai, legate de familie. Constituia Romniei proclama, n Art. 48, alin. 1,
principiile de baz ale ntemeierii unei familii, aa cum sunt ele vzute de ctre
societatea romneasc: "Familia se ntemeiaz pe cstoria liber consimit ntre soi,
pe egalitatea acestora i pe dreptul i ndatorirea prinilor de a asigura creterea,
educaia i instruirea copiilor".
n perioada 1990 - 2000, i fr ndoial i pn n prezent, se remarc o cretere
continu a vrstei la care romnii aleg s se cstoreasc, fie c o fac pentru prima oar
Proceedings
127
fie c nu. Dac, n 1990, vrsta medie la cstorie era de 26,9 ani la brbai i 23,7 ani la
femei, aceasta a ajuns n anul 2000 la 28,9 ani la brbai i 25,4 ani la femei. n plus, n
ultimii zece ani, rata cstoriilor a sczut constant.
n acelai timp, numrul nucleelor familiale a sczut, de la nivelul de 6.393.088
n 1992 la 6.369.494 n 2002
53
. Este de remarcat totui, conform datelor fcute publice
de Institutul Naional de Statistic din Romnia, c aceast scdere a numrului
nucleelor familiale este dat de puternica tendin de scdere la nivel urban, deoarece la
nivel rural se manifest o tendin de cretere, insuficienta, ce-i drept, pentru a influena
pozitiv numrul total. Dac n 1992, numrul nucleelor familiale la nivel urban era de
3.427.586, n anul 2002 el a ajuns la 3.368.944. n mediu rural, ns, dup cum
spuneam, n 1992 erau nregistrate 2.965.502 nuclee familiale iar n 2002 acestea se
ridicaser la nivelul de 3.000.550. O tendin fireasc a acestei scderi a numrului
nucleelor familiale este i scderea numrului de copii. Dac la nivelul anului 1990
numrul copiilor sub 19 ani era de 7.348.089, acesta ajunge n anul 2000 la 5.759.858
54
.
CONCLUZII
Este evident, pentru cine a parcurs aceast lucrare, c faptic Romnia i Japonia
nu pot fi puse alturi pentru a compara diverse aspecte din viaa lor social.
Dac asemnrile, puine cte sunt, se nscriu doar n sfera firescului - cum este
cazul principiilor democratice pe care i au bazele ambele societi - sau a statisticii -
precum procentul populatiei cu vrste peste 65 de ani din totalul populaiei att japoneze
ct i romneti -, este interesant de vzut cum a reacionat societatea n sine, ca un tot,
n faa provocrilor istoriei de-a lungul secolului trecut i este de natur, evident, s
nasc ntrebri, mergnd pn la inversarea rolurilor ntre cele dou ri. Ar mai fi fost
oare la fel, dac n locul Romniei era Japonia, i invers? Oare istoria Japoniei ar fi fost
alta dac nu era o naiune eminamente insular?
Japonia este i n prezent o naiune relativ nchis. i-a pstrat tradiiile, limba
vorbit este ct se poate de puin influenat de termeni ori sintagme preluate din alte
limbi, iar, datorit spaiului restrns i a numrului extrem de mare de locuitori, Japonia
este i n prezent o ar nchis n ce privete subiectul imigraiei. Prea puini sunt aceia
care i-au prsit definitiv ara pentru a se stabili n Japonia, i poate mai puini sunt cei
care chiar au fost acceptai. Datorit situaiei economice i sociale, din ce n ce mai
muli romni i prsesc ara, renun chiar la cetenie, pentru a se stabili n alte ri.
Sau cel puin se gndesc s o fac.
Dei o comparaie punctual nu se poate face ntre cele dou ri, putem - cel
puin la nivel teoretic - aduce din sistemul social japonez abordri cu totul diferite ale
unor probleme similare, abordri al cror nivel de eficien a fost dovedit de-a lungul
decadelor de evoluie de-a dreptul spectaculoas a societii japoneze. Putem examina
sistemul de sntate japonez, fr a avea pretenia de a putea pune pe picioare un sistem
de cercetare medical similar, putem examina sistemul de pensii sau asigurrile sociale,
n ncercarea de a aduce bazele solide ale unui viitor sistem social care s aduc
beneficiarilor si un nivel al bunstrii similar.

53
Institutul Naional de Statistic, Principalii indicatori ai recensmintelor populaiei i locuinelor din
anii 1992 i 2002
54
Institutul Naional de Statistic, Populaia pe grupe de vrst i sexe, la 1 iulie
Proceedings
128
Dezvoltarea comunitii prin tehnologia informaiei i comunicrii
Claudia Ionescu, Agenia de Dezvoltare Regional, Bucureti - Ilfov, Romnia


Mai multe ri, inclusiv Japonia, au urmat o paradigm a schimbrii n abordarea
planificrii urbane i/sau a dezvoltrii regionale. Aceast schimbare este caracterizat de
vehiculatele vorbe ca de sus n jos i de jos n sus sau de la uniformitate centralizat la
descentralizare regional. Noii termeni specifici implicare, colaborare i parteneriat
sunt ridicai ca probleme fundamental universale. Altfel spus, diferite grupuri, incluznd
cetenii, guvernul i specialiti, ar trebui implicai automat n stabilirea, implementarea i
administrarea planului. Se dorete ca prin implicarea i colaborarea tuturor parilor s se
ajung la un trai de via i la sisteme mai bun, la recunosterea interesului personal i
sprijinirea eficienei.
Mai concret, dinamica sistemului social tinde de la cadrul dual, compus din stat
(guvern) i pia, ctre cel compus din cele dou pri plus componentele regionale sau
societatea civil.
Ceea ce este necesar, este o tranziie gradual ctre valoarea societii, n care
informaia n sine devine o surs de putere iar evoluia (ICT) tehnologiei informaiei i
comunicrii poate contibui la pregtirea realizrii reelei sociale omniprezente. Este, de
asemenea, nevoie de dezvoltarea de proiecte bazate pe certitudini, performan de durat i pe
inflexibilitatea sprijinirii creterii. ntre timp, conceptul convenional de comunitate delimitat
teritorial de interese d semne de slbiciune, ceea ce provoac ngrijorare pentru societile
regionale. n acest sens, este necesar s consideram c ICT trebuie s rezolve aceste probleme.
Privind ctre potenialele roluri ale ICT n dezvoltarea comunitii, putem previziona
apariia unui puternic interes pentru tehnologia informaional spaial i a sistemelor
informaionale pentru crearea spaiului comunitii.


Many countries, including Japan, have undergone a certain paradigm shift in their
approaches to city planning and/or regional development. This shift is often characterized by
buzz-phrases like from top down to bottom up, or from centralized uniformity to
decentralized regional. The specific new terms involvement, collaboration and
partnership are universally raised as central issues. In other words, various groups,
including citizens, the government and specialists, should be mutually involved in establishing,
implementing and administering a plan. It is hoped that the involvement and collaboration of all
concerned parties will help to produce a better living environment and systems; temper self-
interest; and foster efficiency.
More specific, the social system is dynamically shifting from a dual framework,
comprising the state (government) and the market, to a ternary framework composed of those
two parties plus the constituents of regional or civil society.
What is needed, right now, is a steady transition toward a value generation society, in
which information itself becomes a source of power, and the advancement of Information and
Communication Technology (ICT) may help set the stage for realization of the ubiquitous
network society. There is also a need for development projects to be based on certainty, long-
term performance and inflexibility on the assumption of growth. Meanwhile, the concept of
conventional communities, bound by shared territorial interests shows signs of weakening,
which is a cause for concern in regional society. It is necessary to consider what kinds of ICT
are needed to handle these issues.
Looking at potential roles for ICT in community development, we can envision strong
interest being shown in spatial information technology, information systems for creating
community living spaces.
Proceedings
129
Context general
n Romnia, exist n momentul de fa 8.100 firme care opereaz n sectorul
Tehnologiei Informaiilor i Comunicaiilor (ITC), cu peste 86.000 salariai. La sfritul
anului 2002, IMM-urile reprezentau 92% din totalul societilor care opereaz n acest
sector. Cu doar 2% din firmele active (circa 385.000) la sfritul lui 2002, veniturile
nregistrate de ctre firmele care opereaz n sectorul ITC reprezint peste 4% din
totalul ncasrilor la nivel naional i peste 7,6% din profitul net.

Tabelul 1 Analiza sectorului ITC n Romnia
Total ITC UM Micro Mici Medii Mari Total Procentul n totalul societilor comerciale
din economia romneasc
Numr
firme
7455 550 88 24 8117 1,96 %
Numr
salariai
9030 11156 8453 57473 86112 2,32 %
Cifra de
afaceri
Milioane de
euro
286 406 311 2367 3370 4,02 %
Profit net Milioane de
euro
63 40 28 205 335 7,68 %

Tabelul 2 Analiza sectorului ITC, cu informaii relative la sub-sectoare
Pota i telecomunicaiile UM Micro Mici Medii Mari Total
Numr firme 1424 160 31 19 1634
Numr salariai 2163 3452 3176 55235 64026
Cifra de afaceri Milioane de euro 83 114 76 2253 2526
Profit net Milioane de euro 15 8 8 196 228
Echipamente UM Micro Mici Medii Mari Total
Numr firme 348 51 11 3 413
Numr salariai 418 993 1272 1506 4189
Cifra de afaceri Milioane de euro 31 90 61 98 280
Profit net Milioane de euro 3 4 7 1 15
Software UM Micro Mici Medie Mari Total
Numr firme 5683 339 46 2 6070
Numr salariai 6449 6711 4005 732 17897
Cifra de afaceri Milioane de euro 173 202 173 16 564
Profit net Milioane de euro 44 28 19 2 92
Surs: Institutul de Comer Exterior din Bucureti, date din bilanurile anului 2002


Cu o valoare de 3,3 miliarde de euro, piaa romneasc a ITC-ului este nc
redus fa de rile din Europa Central i de Est. Piaa IT a crescut n 2003 cu 12%,
ajungnd la o valoare de 719 milioane de euro. ntre timp, datorit liberalizrii pieei
telefoniei fixe i creterii numrului de abonai la telefonia mobil i Internet, piaa
serviciilor a crescut cu 7% n 2003, cu estimri pozitive pentru urmtorii trei ani.

Proceedings
130
Tabelul 3 Valoarea pieei ITC n milioane de euro: evoluia n perioada 2001 - 2004

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Milioane de euro
Milioane de euro

Surs: EITO 2004

Liberalizarea pieei de telefonie fix a nregistrat mari succese la nceputul
anului 2003. Competiia n acest sector este mult mai ridicat fa de cea a rilor
limitrofe. Cu toate c 25% din populaie este abonat la telefonia mobil (dat din anul
2003), gradul de ptrundere a unor asemenea servicii este semnificativ redus n
Romnia fa de alte ri. Liberalizarea pieei telecomunicaiilor, pregtirea pentru
aderarea la UE i mbuntirea indicatorilor macroeconomici vor incide asupra
proiectelor IT ale sectoarelor telecomunicaii, bancar, de administraie guvernamental
i de producie. Se menioneaz n plus o cretere a serviciilor din sectorul IT. Firmele
romneti au nceput s neleag importana consultanei, a aplicaiilor integrate i a
formrii pentru mbuntirea serviciilor i optimizrii business-ului. Tabelul 4
reprezint indicatorii sectorului Administraiei Publice, afereni sectorului IT&C.

Tabelul 4 Indicatorii sectorului Administraiei Publice
Statistici ale Administraiei Publice 2001 2003
Specialiti IT&C 6988 8842
Echipamente 98434 128450
PC-uri conectate la Internet 36357 89800
Utilizatori Internet 169100 250000
Procentul instituiilor cu conexiune la Internet 54 84
Surs: E-Europe Report, 2004

Din punct de vedere al distribuiei pe teritoriu, firmele IT sunt n principal
grupate n Bucureti (cel puin ca i cifr de afaceri), considernd i faptul c
principalele firme din sector au sediile principale n capital. Graficul nr. 5 reprezint
repartiia geografic a firmelor din sector n cele 8 regiuni ale Romniei.

Anul
Milioane de
euro
2001 2,743
2002 3,133
2003 3,364
2004 3,7
Proceedings
131
Graficul nr. 5 Repartiia geografic regional a firmelor din sectorul TIC

Bucuresti-Ilfov
Centru
Nord-Vest
Vest
Sud-Vest Oltenia
Sud-Muntenia
Sud-Est
Nord-Estn general, stadiul de dezvoltare al unei industrii rezult din nivelul cererii
existente pe pia i al produciei i din diseminarea conceptului de know-how. n
Romnia, industria comunicaiilor i a tehnologiei informaiei se afl la nceputul unei
perioade de ascensiune. Stadiul introducerii produselor n sectorul tehnologiei
informaiei a fost depit. Penetrarea pieei crete, produsele devin ct mai standardizate
i analitii economici estimeaz c acest proces va conduce n viitor la o scdere a
preurilor. Astzi sectorul TIC reprezint 9% din PIB-ul naional. Din 1990, cota
investiiilor n sectorul comunicaiilor, inclusiv serviciile potale i de telecomunicaii, a
nregistrat o cretere exponenial, fa de cota investiiilor la nivel naional n aceeai
perioad. ntre 2001 i 2002, nivelul mediu anual al investiiilor n telecomunicaii a
crescut cu peste 650 milioane de euro. Graficul nr. 6 reprezint cota serviciilor de
telecomunicaii n PIB-ul naional, calculat n perioada 1995-2000.

Graficul nr. 6 Cota serviciilor de telecomunicaii n PIB-ul romnesc (1995-2000)
Cota PIB-ului
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Cota PIB-ului

Surs: Anuarul de Statistic din Romnia, anul 2001

Graficele nr. 7 i 8 reprezint mrirea numrului de companii IT n Romnia
(din 2000 n 2003) i respectiv creterea cifrei de afaceri a companiilor IT din 2000 n
2004, calculat n miliarde de lei.

Regiuni %
Bucureti-Ilfov 86,5
Centru 1,8
Nord-Vest 3,8
Vest 2,4
Sud-Vest Oltenia 0,9
Sud-Muntenia 1,6
Sud-Est 1,2
Nord-Est 1,7
Anul Cota PIB-ului
1995 1,15
1996 1,66
1997 1,82
1998 2,67
1999 3,24
2000 3,44
Proceedings
132
Graficul nr. 7 Numrul de companii IT n Romnia: evoluia din 2000 n 2003
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2001 2002 2003
Numarul de companii IT

Surs: Ministerul Finanelor Publice (2004)Graficul nr. 8 Cifra de afaceri a companiilor IT n Romnia (2000-2004), calculat
n miliarde de lei
0
5
10
15
20
25
30
2000 2001 2002 2003
Facturat IT

Surs: Ministerul Finanelor Publice


Piaa comunicaiilor electronice a fost liberalizat 100% de la 1 ianuarie 2003,
moment de scaden a drepturilor de exclusivitate, aferente furnizrii de servicii de
telefonie fix i liniilor nchiriate de la RomTelecom. Piaa romneasc a
telecomunicaiilor s-a dezvoltat puternic n ultimii 10 ani, datorit liberalizrii pieei.
Valoarea de 1,78 miliarde de Euro nregistrat n 2002 a avut o influen ascendent
asupra PIB-ului serviciilor de telecomunicaii, care au trecut de la 1,15% n 1995 la
3,44% n 2000. Procentul sectorului privat n sectorul telecomunicaiilor este n prezent
de 70%, fa de 45,3% din 1995. Structura de segmentare a pieei este similar aceleia a
altor ri din Europa de Est, cu deosebirea c nregistreaz un nivel al telefoniei mobile
(49%) mai nalt fa de cel al telefoniei fixe (42%). Conform datelor din 2004 din
European Information Technology Observatory, sectorul IT&C n Romnia a nregistrat
o cretere semnificativ. Liberalizarea comunicaiilor a permis apariia spontan a
firmelor concurente, n comparaie cu rile vecine (unde fenomenul a fost mai lent) i
scderea tarifelor. De la nceputul lui 2003, odat cu liberalizarea total a pieei
comunicaiilor electronice, nu mai este necesar s se dispun de o autorizaie specific
pentru a furniza servicii de comunicaie electronic. Este suficient o simpl informare
oficial a ANRC (Autoritatea Naional de Reglementare n Comunicaii). n primele
luni ale anului 2004, 2.032 de societi au avizat ANRC pentru a putea furniza servicii
conform autorizaiei generale. Din numrul de societi care au avizat, 1.148 sunt acum
Proceedings
133
autorizate n a furniza reele i servicii de comunicaie electronic. 191 companii au fost
autorizate s furnizeze servicii de telefonie, 425 servicii de transmisie date i 475-
servicii de acces la internet. Doar o parte din aceste societi ofer servicii pe baz
comercial (pentru un tablou complet i actualizat al notificrilor i al ofertei de servicii,
a se vedea site-ul: http://www.anrc.ro/ro/situatii.htm).
Cifra de afaceri a furnizorilor de servicii i reele de comunicaie care au anunat
la ANRC nceputul activitii, depete, la sfritul lui martie 2005, 1,8 miliarde de
Euro. Tabelul 9 evideniaz importana sectorului Telecom, care a atras n cei trei ani,
2001-2004, investiii egale cu 459 milioane de dolari, n economia naional.

Tabelul 9 Valoarea investiiilor directe 2001-2004 cu un impact semnificativ n
economia naional
(exprimate n milioane de dolari), mprite pe arii principale de interes
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Telecom
Servicii
Industria energetica
Comert
Industria metalurgica
Industria constructoare de masini
Industria lemnului

Sector Milioane de dolari
Telecom 459
Servicii 348
Industria energetic 338
Comer 267
Industria metalurgic 187
Industria constructoare de maini 145
Industria lemnului 135
Surs: Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei (2005)


Tehnologiile informaionale i de comunicaii
Dup cum se poate observa, piaa IT din Romnia a nregistrat n ultimii ani o
rat de cretere peste rata medie mondial, o cretere extraordinar, mai ales dac ne
gndim la faptul c dinamica performanelor tehnologice este extrem de rapid, fiind
nevoie de rennoiri pe cicluri uneori chiar mai mici de un an (cum ar fi, de exemplu,
televiziunea Internet cu transmisii on-line i rate de refresh din ce n ce mai reduse, att
de necesar n medicin, n satelistic, n aplicaii militare etc.)
Se profileaz noi servicii de comunicaii, cum sunt videotelefonia n tehnologii
3G i EDGE, care au un impact mondial mare, nu doar n Romnia. Din nefericire,
Proceedings
134
Romnia nc nu este dect furnizor de servicii, ntruct dinamica tehnologic a
terminalelor nu poate fi nc absorbit de productorii autohtoni.
De altfel, la nivel european, telefonia fix, arat primele tendine de diminuare a
tarifelor, aa cu se poate vedea n figura de mai jos.

Fig 1. Primele semnale ale scderii interesului fa de telefonia fix /21/
ntr-o statistic prezentat de dr. N. Oac /21/ se arat, la nivel european, o
vdit tendin de scderea interesului operatorilor pentru aceast pia, care, ca s
reziste competiiei acerbe Voice-over-IP, Transmisiunilor Internet de date sau telefoniei
mobile, aplic reduceri drastice de tarife. n consecin, furnizorii de telefonie fix
trebuie s ia decizii drastice, fie s nchid fabricile de terminale, fie s opteze pentru
noi tehnologii i servicii care s justifice prezena pe pia.
.
Fig.2. Efectul semnalat la nivelul UE este preluat i de rile vecine acesteia/21/

Proceedings
135

Fig. 4. Evoluia pieei consumatorilor de cablu TV/21/

Proceedings
136


Fig. 5. Dinamica utilizrii de fibr optic pentru transferul de informaie /21/
Aa cum se poate observa din figurile 4 i 5 pieele tehnologiilor noi de
comunicaie ce acioneaz n Romnia au absorbie din ce n ce mai mare, devenind tot
mai atractive pentru operatorii de profil. O soluie pentru diminuarea exodului
creierelor l constituie implementarea de faciliti fiscale i de protecie intelectual a
produselor software, astfel ca aportul n ponderea PIB s creasc de la 10%, ct este n
prezent, la 16-18% n urmtorii ani, innd seama c producia de software este
deintoare de valoare adugat foarte mare.
Investiia n comunicaii poate aduce zonele cele mai izolate la accesul la
informaie, ceea ce poate conduce la emanciparea populaiei rurale.
Putem concluziona c obiectivele de cretere durabil sunt identificate, sunt
identificate i intele minimale ce trebuie atinse n perioada de pre-aderare i post-
aderare.
Pe termen scurt, n perioada de pre-aderare, se prefigureaz invadarea pieei cu
noi actori europeni, ceea ce va crea o concuren destul de neconfortabil pentru
productorii autohtoni. Este adevrat c branduri romneti precum Flamingo, Siveco
etc. i-au extins aria operaional la nivel est-regional, dar exportul au fost grav afectate
anul acesta de procesul de dezinflaie. Pe de-alt parte, productivitatea muncii este una
dintre cele mai sczute din estul Europei i tocmai aici trebuie s-i focalizeze
manageriatul obiectivele de eficientizare. Cunoscnd c PIB/capita este de trei ori mai
mic dect UE-15 i de dou ori mai mic dect al Ungariei, iar productivitatea muncii
este de doar 31,7% fa de 63,1% n Ungaria, 50,2% n Polonia sau 70,6% n Slovenia,
considerm c exist suficiente resurse de redresare i eficientizare a muncii. Chiar i
aa, productivitatea sczut denot o capacitate beneficiar degradat, chiar
rudimentar, incapabil s susin o producie calitativ i de randament (fig. 6).
Analiza SWOT a industriei IT&C n Romnia
Punctele forte Punctele slabe
Resursele umane nalt calificate, recunoscute la nivel
internaional- 116 universiti cu 36 faculti de
Informatic. Prezena n 1999 a 300.000 specialiti IT.
Au fost elaborate programe care nu au avut un control
strategic (cauze: sisteme de control neadecvate, gndire
convenional, frica de schimbare, incapacitatea de a
aloca resurse, mascarea rezultatelor nefavorabile)
Sistemul de predare bine dezvoltat, care produce circa
5.000 absolveni n sectorul IT n fiecare an i circa
2.000 n sectoarele adiacente
Costuri nalte pentru infrastructura telecomunicaiilor,
credibilitate redus n mediul de business i situaie
juridic a proprietii inetelectuale puin clar.
Proceedings
137
Capacitatea firmelor de a se adapta rapid la tehnologiile
avansate
Infrastructura telecomunicaiilor este nc precar n
ceea ce privete ultimul chilometru i va cere mari
eforturi de investiie pentru a fi dezvoltat.
Recuperarea rapid a investiiilor n sector Sistemul de predare se nrutete din cauza lipsei de
acces la tehnologia avansat i a lipsei de profesori
pregtii n sectorul IT.
Nivelul mediu al salariului specialitilor IT este redus (n
medie egal cu 503 dolari pe lun) fa de rile
dezvoltate (unde salariile oscileaz ntre 4.000 i 10.000
dolari pe lun). Costuri mici, mobilitate i flexibilitate a
forei de munc
Dintre liceele i universitile romne, doar 1% sunt
prezente pe internet, cu toate c nvmntul romnesc
se laud cu o faim bun la nivel internaional
Productivitatea firmelor la nivelurile rilor industrializate Nivelul de piraterie IT este de 70%
Contracte favorabile i facilitri pentru producie (ex. 3-
5% pentru o instalaie CTV)
Pentru 62% dintre organismele active n sectorul
vnzrilor en-dtail, telecomunicaiilor, finanelor
sectorului public, lipsesc msurile preventive pentru
eventuale fraude informatice.
Abiliti IT i lingvistice ale forei de munc, tehnologie
avansat, angajai motivai i cu caliti ntreprinztoare
Utilizarea precar, n sectorul public, a conceptului de
outsourcing pentru serviciile IT.
Dezvoltarea industriei n cadrul centrelor universitare din
Bucureti, Cluj, Iai i Timioara, districte ale puternicii
industrii a software-ului, care numr 25.000 angajai.
Costul tehnologiei este ridicat din cauza numrului mic
de actori de pe piaa intern i a provenienei lor (n
mare parte strini)
Introducerea soluiilor IT mrete valoarea organizaiilor Resurse insuficiente de marketing pentru crearea brand-
ului.
Comunitatea CTI ncepe s aib personalitate: crete
gradul de implicare din partea firmelor IT, a experilor i
a asociaiilor profesionale pentru dezvoltarea sectorului
IT n Romnia.
Lipsa de integrare n sistemele informatice.
Constituirea Ministerulului Comunicaiilor i Tehnologiei
Informatice, cu rolul de coordonator al factorului baz al
dezvoltrii sectorului IT i procesului de integrare a
proiectelor cross-sectoriale.
Slaba credibilitate a politicii de investiie statal n firmele
strine i lipsa de resurse financiare necesare instituiilor
IT pentru nceperea i desfurarea proiectelor.
Apariia serviciilor call-centers Lipsa de proiecte IT locale

Oportuniti Ameninri
Tendina manifestat la nivel mondial de constituire a
societii informaiei (elimin distanele ntre indivizi,
micoreaz diferenele tehnologice, dezvoltarea digital
divide-ului)
Creterea infraciunilor prin intermediul mijloacelor
electronice reduce ncrederea utilizatorilor n a folosi
asemenea mijloace.
Cererea imens a circa 30.000 specialiti din sector n
rile dezvoltate (acces la tehnologia avansat, unii
dintre rezidenii din strintate mrturisesc nivelul nalt
de pregtire n sectorul IT a specialitilor romni
Concurena existent n sectorul ITC pe alte piee.
Existena diferitelor fonduri internaionale dedicate
instituiei societii Informative n rile n curs de
dezvoltare (ex. USAID, UE, UNDP)
Brain-drain al specialitilor IT n strintate, n special pe
pieele americane i canadiene, datorat n principal
diferenei de venituri.
Progresul tehnologic autorizeaz convergena canalelor
de comunicaie (televiziune interactiv, servicii de voce,
video-conferine i transmisii date), care pot fi integrate
ntr-un unic canal de comunicaie.
Utilizarea infrastructurilor alternative impune investiii
suplimentare pentru operatori.
Necesitate mare de profesioniti e-commerce
Asistena financiar pentru IMM-urile ce privesc proiecte
i aplicaii de e-commerce. Asemenea iniiativ,
patronat de Marea Britanie, este prevzut n pactul de
stabilitate al Europei de Sud-Est.
Utilizarea infrastructurilor alternative impune investiii
suplimentare pentru operatori.
Dezvoltarea sectorului IT face s creasc productivitatea
altor sectoare.
Creterea numrului de omeri i al firmelor statale n
faliment, cu dificulti n gsirea locurilor de munc.
Privatizarea Telecom ofer oportuniti pe pia.
Proceedings
138
Dezvoltarea pieelor globale de IT
Constituirea, la nivel ONU, a ICT Task Force, grup
reprezentat i de Romnia

Perspective pe piaa romneasc ale e-business-ului,e-
governance-ului i n dezvoltarea societii informaiei.


Analiza Swot a Contextului Economic
Punctele forte Punctele slabe
Numr nalt de furnizori internet Aplicarea tardiv a normativelor din cauza lipsei timpului
de pregtire a infrastructurii (introducerea POS)
Numr nalt de aplicaii e-banking Difuzarea limitat a sistemelor electronice de plat
(numr redus de firme care utilizeaz acest serviciu)
Existena specialitilor IT&C Costuri elevate pentru schimburile de platforme integrate
Posibilitatea de a completa on-line formulare pentru
taxe/impozite

Corecta implementare a sistemului electronic naional
Oportuniti Ameninri
Aderarea la UE i integrarea pieelor internaionale Nencredere n plile electronice
Creterea puterii de cumprare a populaiei Lipsa de informaie asupra avantajelor B2B
Legislaia care va impune utilizarea plilor electronice Nivel sczut de dezvoltare a pieei interne
Introducerea sistemului electronic naional Costuri nalte pentru distribuia potei rapide
Sprijinirea IMM-urilor pentru implementarea IT&C i
perspectivele E-procurement
Preferina pentru achiziiile off-line cu plata n numerar i
lipsa de comenzi prin mail

Analiza SWOT a contextului politic romnesc
Punctele forte Punctele slabe
Existena unui cadru legislativ Aplicarea lent a normativelor UE.
Liberalizarea n curs a sectorului Lipsa de facilitri speciale, n ciuda importanei sectorului
IT&C n Romnia.
Reducerea costurilor la importul de produse IT&C i
software
Impulsul necesar din partea guvernului pentru achiziia
de computere din partea populaiei.
Existena unui cadru normativ pentru protecia privacy-
ului i a semnturii digitale

Oportuniti Ameninri
Impulsul pentru implementarea sistemului electronic
naional
Implementarea eronat a Societii Informaiei
Accesul la finanrile pentru pre-aderare i la alte
finanri internaionale
Viitoarea caren de fonduri necesare aplicrii strategiilor
guvernative ale sectorului
Concluzii
Succesul autoritilor locale i regionale este strns legat de modul n care
acestea concep partitura proprie n contextul politicilor naionale i internaionale.
Activitile nu trebuie s fie doar subordonate altor decizii, ci trebuie s interacioneze
cu diferite niveluri ale procesului decizional, ele fiind mai cnd pro-active dect re-
active. O modalitate de aciune eficient const n crearea i dezvoltarea unei strategii
locale i regionale puternice i integrate, care s poat concerta cu dinamica naional i
internaional a dezvoltrii socio-economice i obinerea creterii calitii vieii
oamenilor.
Societatea cuaternar ncepe s produc efecte, cum ar fi cele date de mobilitatea
investiiilor transnaionale care au determinat schimbri brute ale standardului de via
n multe orae i regiuni care, fr s doreasc, sunt de multe ori complet n afara
Proceedings
139
procesului decizional care le afecteaz viaa. Aceast realitate a condus la
constientizarea situaiei i a generat imboldul necesar promovrii reelelor de
ntreprinderi locale i/sau regionale, ca soluie alternativ. Abordarea problemei trebuie
s fie strategic, orientat ctre creterea unei identiti proprii locale / regionale.
Aceast stratregie se bazeaz pe cteva premise, ca de exemplu
55
:
Un parteneriat puternic ntre autoritile (locale, regionale, naionale etc)
avute n vedere n cadrul obiectivelor operaionale;
mbuntirea reelelor de ntreprinderi cu rol de aprare a intereselor
comune i a complementritii pe pia;
Coordonare eficient ntre operatorii locali, astfel nct prin combinarea
realizrilor din domeniile social, cultural i economic s rezulte un model de
dezvoltare regional integrat.
n acest sens, obiectivele Ageniilor pentru Dezvoltare Regional (ADR) iau n
considerare trei principii directoare:
1. consultarea i cooperarea cu factorii locali;
2. complementaritatea i dezvoltarea sinergiilor ntre aciunile i sarcinile
acestor actori locali;
3. parteneriatul regional.
Implementarea acestor obiective necesit concentrarea eforturilor i resurselor
unui mare numr de factori poteniali, ct i o continu adaptare la schimbrile aprute,
care de multe ori se datoreaz evoluiei tehnologiei. Pentru perioada 2005-2008 i n
perspectiv pn n anul 2013, obiectivele principale ale politicii de dezvoltare regional
sunt:
- creterea competitivitii la nivel regional i a convergenei ntre regiuni;
- dezvoltarea zonelor urbane i rurale;
- promovarea economiei cunoaterii, cercetrii i inovrii;
- cooperarea transfrontalier i transnaional.
Concluzia general care se poate desprinde din acest material este c Romnia
poate s ating intele propuse prin scenariile strategice naionale, dac exist voin
politic, susinere european i geopolitic.

55
FIMAN & FIDEL, EURADA Crearea, dezvoltarea i managementul ADR-urilor, 1998, Bucureti, p. 6
Proceedings
140
Dimensiuni practice ale conceptului de e-guvernare n Romnia i Japonia
Alexandra Cristescu, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Bucureti,
Romnia


Lucrarea este structurat pe urmtoarele puncte:
Prezentarea politicii e-guvernare n Japonia;
Cadrul legislativ referitor la accesul la informaiile publice (Legea privind accesul
la informaiile deinute de ctre organele administrative nr 95 din 1988 i Legea
referitoare la aducerea la cunotin a informaiilor deinute de ctre organele
administrative adoptat n 2001;
Promovarea conceptului e-guvernare n Japonia;
Crearea portalului guvernamental www.e-guvernare.ro, n Romnia;
Obiectivele i coninutul portalului guvernamental;
Concluzii.


The paper is structured on the following points:
Presentation of e-Government policy in Japan;
Legal framework about the access to public information (Law Concerning Access
to Information Held by Administrative Organs (the 1988 Act no 95) and the Law
Concerning the Disclosure of Information that Administrative Organs enacted in
2001;
The promotion of e-Governance in Japan;
The establishment of the governmental portal www.e-gouvernace.ro in Romania, its
objectives and content;.
Conclusions.


Guvernarea electronic reprezint utilizarea de ctre autoritile administraiei
publice centrale a aplicaiilor bazate pe tehnologia informaiei, n scopul:
mbuntirii accesului la informaiile i serviciile publice ale autoritilor
administraiei publice centrale;
eliminarea procedurilor birocratice i simplificarea metodologiilor de lucru;
mbuntirea schimbului de informaii i servicii ntre autoritile publice
centrale;
mbuntirea calitii serviciilor publice la nivelul administraiei publice
centrale.
Guvernarea electronic const n interaciunea dintre Guvern, Parlament i alte
instituii publice cu cetenii prin intermediul mijloacelor electronice. Informarea asupra
proiectelor de lege aflate n discuie i emiterea de preri de ctre ceteni, plata taxelor
de ctre contribuabili, completarea unor plngeri i petiii online reprezint mijloace
eficiente puse la dispoziie de ctre stat pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale
cetenilor. Aadar sensul implementrii guvernrii electronice este de sus n jos (de la
stat la cetean).
56


56
Ghidul de Democraie i Guvernare Electronic de Sebastian Ailioaie, Octavian Hera, Sorin Kertesz,
octombrie 2001

Proceedings
141
Guvernarea electronic are trei trsturi de baz i anume: folosirea noilor
tehnologii electronice n comunicare, aplicarea unor noi metode de management a
informaiei, creterea gradului de participare politic a cetenilor i creterea eficienei
aparatului administrativ.
Principalele componente ale guvernrii electronice sunt:
G2G (Government to Government) sau Guvern - Guvern inclusiv
subcategoria G2E -Guvern Angajai guvernamentali
G2C (Government to Citizens) - Guvern Ceteni
G2B (Government to Business) - Guvern Companii

G2G (Government to Government) sau Guvern Guvern nseamn
comunicarea dintre mai multe instituii publice diferite pentru rezolvarea unei probleme
unice a ceteanului. Aceast comunicare este, de cele mai multe ori, nedetectabil de
ctre cetean, i presupune schimbul de date la diferite nivele de securitate ntre
sistemele informatice ale celor dou instituii.
G2E (Guvern Angajai guvernamentali) aceast sub-categorie a relaiilor
din sfera public, presupune managementul online a relaiilor dintre guvern i angajai
prin intermediul noilor tehnologii electronice i a Internetului.
G2C (Guvern-Ceteni) Serviciile din aceast categorie reprezint aducerea
Guvernului mai aproape de ceteni, online. n primul rnd, se urmrete aducerea
online a unor informaii simple, apoi relaia cetean -guvern devine interactiv existnd
comunicare i schimburi de date n ambele direcii i n final, relaiile devin
tranzacionale aceasta nsemnnd c unele servicii furnizate de guvern cetenilor pot fi
prestate i online pe site-urile de Internet ale instituiilor publice respective sau pe
portaluri guvernamentale globale.
G2B (Guvern Companii) relaiile dintre guvern i companii sunt probabil
unele dintre cele mai disputate i mai analizate relaii din sfera guvernrii electronice.
Principala cauz a acestei atenii speciale este, pe de o parte, faptul c firmele private
reprezint motorul creterii economice a unei ri. Pe de alt parte, achiziiile i
licitaiile guvernamentale se mut din ce n ce mai mult pe Internet, acest lucru
nsemnnd mai mult transparen i costuri mai sczute.
Prezentarea politicii e-guvernare n Japonia
Guvernul japonez i-a asumat sarcina crerii unor programe variate care s
asigure cea mai avansat Tehnologie a Informaiei i Comunicaiei (ICT) i s
promoveze o transformare rapid a Japoniei n acest domeniu astfel nct s devin cea
mai avansat societate IT. ICT (Information and Comunication Tehnologies) a
determinat schimbri majore la nivel social i industrial att n Japonia ct i la nivel
mondial i acest lucru se cunoate sub denumirea de revoluia IT. n iulie 2000,
Cabinetul japonez a stabilit primele grupuri pentru strategia n domeniul IT care aveau
ca scop crearea sistemului strategic pentru revoluia IT i s promoveze Japonia ca o
societate n domeniul IT competitiv pe plan internaional. Legea Cadru pentru
Formarea unei Reele Avansate de Informare i Telecomunicaii (Legea cadru n
domeniul IT) a fost aprobat n noiembrie 2000 i a intrat n vigoare n ianuarie 2001.
n lumina acestei legi cadru, guvernul era obligat s adopte urgent msuri pentru o
politic adecvat care s conduc la reform radical n domeniul IT i s formeze o
societate care s permit dezvoltri puternice prin transmiterea/primirea diferitelor
informaii i tiri prin Internet. Aceast lege obliga Guvernul s formuleze o strategie
de baz care s susin formarea unei reele moderne IT. Consiliul pentru Strategia n
Proceedings
142
domeniul IT a creat o strategie de baz n acest domeniu n noiembrie 2000 i comisiile
generale pentru strategia n domeniul IT au stabilit n ianuarie 2001 e-strategia japonez
ca strategie naional pentru ndeplinirea revoluiei IT bazat pe legea cadru n domeniul
IT. Strategia are ca scop dezvoltarea unui mediu bazat pe principiile de pia n care
sectorul privat poate folosi resursele sale cu maximum efect i s atrag Japonia s
devin leader n domeniul IT n decursul a cinci ani.
Guvernul japonez a stabilit ase prioriti n 2001 n vederea realizrii unui
mediu favorabil crerii unei societi informaionale avansate. Aceste ase prioriti
sunt:
1. accelerarea construirii celor mai avansate reele din lume,
2. intensificarea dezvoltrii resurselor umane n Tehnologia Comunicaiei i
Informaiei. (ICT Information and Comunication Tehnologies),
3. facilitarea comerului electronic,
4. crearea unei guvernri electronice,
5. securitatea i sigurana reelelor de informaii i telecomunicaii,
6. rspndirea aplicrii Tehologiei Informaiei i Comunicaiei (ICT) n viaa
zilnic a cetenilor.
E-strategia japonez din ianuarie 2001 prevedea n domeniul guvernrii
electronice urmtoarele scopuri: reformarea administraiei publice prin crearea unor
documente digitale i distribuirea i utilizarea informaiilor prin intermediul reelelor
informatice. Aciunile guvernamentale pentru atingerea acestor scopuri au fost:
informatizarea administraiei publice de la nivelul autoritilor centrale i locale,
informatizarea serviciilor publice, publicarea i promovarea utilizrii informaiilor cu
caracter administrativ prin intermediul Internetului, sprijinirea autoritilor locale pentru
a avea un sistem de informare standard, o infrastructur care s conecteze toate
autoritile locale, reforma reglementrilor i sistemelor se avea n vederea
promovarea folosirii procedurilor online. Aceast e-strategie n fiecare an este revizuit.
ICT a avut un impact profund asupra guvernrii n Japonia. Beneficiile
e-guvernrii sunt urmtoarele:
servicii administrative online care dau posibilitatea procedurilor
administrative a fi realizate prin intermediul IT,
furnizarea unor servicii non stop,
mbuntirea vitezei i furnizrii serviciului fiind nlturat birocraia,
reducerea costurilor administrative, deci taxe mai sczute pentru serviciile
furnizate,
furnizarea unor informaii de interes public acest fapt ducnd la creterea
transparenei i la incurajarea participrii i implicrii cetenilor.
Utilizarea Tehnologiei de Comunicare i Informare este intens dorit n aceste
domenii, datorit nevoii de transparen. De fapt, e-procurare, e-licitaie i alte utilizri
ale ICT pentru procedurile administrative mbuntesc creterea transparenei i las
puin loc corpuiei.
Cadrul legislativ referitor la divulgarea informaiilor (Legea privind accesul la
informaiile deinute de ctre organele administrative nr. 95 din 1988 i Legea
referitoare la aducerea la cunotin a informaiilor deinute de ctre organele
administrative adoptat n 2001).
Orice ar trebuie s aib o legislaie referitoare la informaiile pe care
autoritile administraiei publice le poate oferi pe Internet cetenilor, pe pagina web a
instituiilor, fr a nu se pune problema interzicerii lor. O astfel de legislaie referitoare
Proceedings
143
la informaiile care au caracter public are i Japonia ct i Romnia. Astfel, n Japonia,
exist Legea privind accesul la informaiile deinute de organele administrative nr. 95
din 1988 care prevede regulile de baz referitoare la restriciile privind posesia datelor
personale ori cererile proprietarilor privind accesul la acestea. Scopul legii este acela de
a proteja drepturile personale i interesele. Guvernul promoveaz msuri pentru
protejarea datelor personale i pentru a se asigura c legea este n mod uniform i
corespunztor aplicat.
Aceste msuri includ procedura unor notificri avansate care urmeaz a fi fcute
cnd fiecare organ administrativ deine sau modific date din documentele personale.
Pentru a implementa n mod transparent i corect operaiunea administrativ a fost
adoptat n anul 2001 Legea privind divulgarea informaiilor pe care organele
administrative le dein (accesul liber la informaii). Actul stipuleaz dreptul la acces
privind divulgarea informaiilor administrative din perspectiva conform creia
administraia este responsabil n ceea ce privete explicarea problemelor administrative
populaiei.
i n Romnia exist o astfel de lege i anume Legea nr. 544 din 2001 privind
liberul acces la informaiile de interes public care prevede clar care sunt categoriile de
informaii care pot fi divulgate cetenilor. Astfel, potrivit legii la art. 5 alin. 1 este
prevzut c fiecare autoritate sau instituie public are obligaia s comunice din oficiu
urmtoarele informaii de interes public:
actele normative care reglementeaz organizarea i funcionarea autoritii
sau instituiei publice;
structura organizatoric, atribuiile departamentelor, programul de
funcionare, programul de audiene al autoritii sau instituiei publice;
numele i prenumele persoanelor din conducerea autoritii sau a instituiei
publice i ale funcionarului responsabil cu difuzarea informaiilor publice;
coordonatele de contact ale autoritii sau instituiei publice, respectiv:
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail i adresa
paginii de Internet;
sursele financiare, bugetul i bilanul contabil;
programele i strategiile proprii;
lista cuprinznd documentele de interes public;
lista cuprinznd categoriile de documente produse i/sau gestionate, potrivit
legii;
modalitile de contestare a deciziei autoritii sau a instituiei publice n
situaia n care persoana se consider vtmat n privina dreptului de acces
la informaiile de interes public solicitate.
De asemenea, mai exist o lege i anume Legea 182 din 12 aprilie 2002 privind
protecia informaiilor clasificate, unde sunt precizate care sunt datele, informaiile la
care nu au acces toi cetenii ci numai anumite structuri, prin noiunea de informaie
clasificat nelegndu-se informaiile, datele, documentele de interes pentru securitatea
naional, care datorit nivelului de importan i consecinelor care s-ar produce ca
urmare a dezvluirii sau diseminrii neautorizate trebuie s fie protejate.
Promovarea lui e-guvernare n Japonia
Japonia are acum una dintre cele mai avansate reele e-guvernare din lume.
Exist n Japonia trei tipuri de reele pentru e-guvernare. Acestea sunt: Kasumigaseki
WAN (KWAN) reeaua global, Local Government WAN reeaua local i Basic
Residential Registers Network System (Jyuki Net).
Proceedings
144
KWAN este reeaua global de la nivel guvernamental care e conectat cu
reeaua local a tuturor ministerelor. Aceast reea KWAN a pornit n ianuarie 1997 n
vederea promovriii unei apropieri efective de managementul informaional n cadrul
departamentelor guvernamentale i nlocuirea proceselor clasice bazate pe utilizarea
hrtiei cu cele electronice.
KWAN suport sistemul email de la nivel guvernamental, baza de date cu
tranzaciile guvernamentale, sistemul de date referitoare la Diet, baza de date cu
membrii consiliului guvernamental, baza de date a crilor albe de la nivel
guvernamental.
LGWAN este conectat la autoritile locale, prefecturi, orae i alte
municipaliti ce utilizeaz Local Government Public Key Infrastructure i este
interconectat cu KWAN.
Jyuki Net leag toate municipalitile i prefecturile astfel nct autoritile locale i
centrale s poat mpri informaiile nregistrate dup nume, adres, sex i dat de
natere bazat pe coduri rezideniale de nregistrare.
Portalul naional e-guvernare din Japonia se gsete la adresa www.e-gov.go.jp
i a fost creat n aprilie 2001 de ctre Ministerul Afacerilor Interne i Comunicaiilor.
La nceput a fost creat pentru a permite accesarea unor date i informaii referitoare la
toate ministerele, ageniile i alte organizaii publice. Dar, portalul guvernamental a
suferit o serie de modificri majore n 2005. n acest an fiierele electronice cu
informaii pentru ceteni au fost adugate pe site agregnd astfel toate procedurile
electronice din diferite departamente guvernamentale. Acest fapt a avut implicaii
profunde asupra modului n care ageniile guvernamentale au vzut colaborarea
instituional. n acest an s-a stabilit ca cetenii s aib posibilitatea de a completa
formularele online fr a fi obligai s caute nainte ce agenie guvernamental este
responsabil pentru soluionarea problemei.
Site-ul conine informaii referitoare la proceduri pentru persoane fizice,
informaii, rapoarte de la nivel guvernamental, legturi cu site-urile ministerelor,
informaii referitoare la proceduri pentru persoanele juridice, cutri n baze de date
pentru legi, statistici.

Crearea portalului guvernamental www.e-guvernare.ro n Romnia


Unul dintre obiectivele societii informaionale este "Reforma la ghieu" care
urmrete eficientizarea actului administrativ pentru a rspunde rapid la cerinele
cetenilor i structurilor guvernamentale. Astfel, n anul 2003 a luat fiin Sistemul
Electronic Naional (SEN) creat prin Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru
asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n
Proceedings
145
mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, referitoare la implementarea
Sistemului Electronic Naional Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 24
septembrie 2003 i Hotrrea Guvernului nr. 1085 din 11 septembrie 2003 pentru
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea
transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de
afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, referitoare la implementarea Sistemului
Electronic Naional.
Sistemul Electronic Naional din Romnia a fost lansat n septembrie 2003 cu
ocazia edinei Grupului de Promovare a Tehnologiei Informaiei, acest sistem fiind
accesibil pe Internet la adresa www.e-guvernare.ro. Sistemul Electronic Naional este
un sistem informatic de utilitate public care are ca obiectiv asigurarea accesului la
informaii publice i furnizarea de servicii publice ctre persoane fizice i juridice.
Grupul de Promovare a Tehnologiei Informaiei n Romnia, nfiinat prin
Hotrrea Guvernului nr. 271/2001, aprob proiectele din domeniul guvernrii
electronice, propune Guvernului alocarea fondurilor necesare prin bugetele anuale ale
autoritilor administraiei publice i supervizeaz implementarea serviciilor publice
prin procedura electronic, innd cont de:
57

prioritile stabilite prin strategiile sectoriale din domeniu;
planificarea fondurilor i controlul investiiilor realizate n domeniul
tehnologiei informaiei;
securitatea informaiilor;
protecia datelor cu caracter personal;
accesibilitatea, diseminarea i modul de conservare a informaiilor publice;
accesibilitatea tehnologiei informaiei pentru persoanele cu handicap;
alte elemente legate de guvernare electronic.
Conducerea Grupului este realizat de ctre Primul- Ministru iar membrii
Grupului de Promovare a Tehnologiei Informaiei sunt: Ministrul Educaiei i
Cercetrii, Ministrul Administraiei i Internelor, Ministrul pentru Coordonarea
Secretariatului General al Guvernului, Ministrul Comunicaiilor i Tehnologiei
Informaiei, Ministrul Finanelor Publice, Ministrul Delegat n Ministerul Educaiei i
Cercetrii, Secretarul de Stat pentru IT n Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei
Informaiei.
Grupul de Promovare a Tehnologiei Informaiei are urmtoarele atribuii
principale:
58

stabilirea direciilor strategice pentru trecerea la Societatea Informaional n
Romnia;
aprobarea proiectelor directoare din domeniul comunicaiilor i tehnologiei
informaiei i a bugetelor anuale aferente acestora pentru instituiile publice
i companiile naionale sau pentru societile comerciale la care statul este
acionar majoritar;

57
art 19 alin 1 din Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei,
referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naional
58
Hotrrea Guvernului nr. 1085 din 11 septembrie 2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.
161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a
funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, referitoare la
implementarea Sistemului Electronic Naional
Proceedings
146
aprobarea i coordonarea proiectelor din domeniul comunicaiilor i
tehnologiei informaiei, mai mari de 100.000 Euro, iniiate de instituii
publice sau care au ca beneficiare companiile sau societile naionale sau
societile comerciale la care statul este acionar majoritar;
aprobarea proiectelor din domeniul comunicaiilor i tehnologiei informaiei
care necesit garanii guvernamentale.
Portalul pentru acces la servicii de guvernare electronic i la formulare
administrative n format electronic ale administraiei publice centrale este accesibil prin
Internet la adresa www.e-guvernare.ro. fiind este unicul punct de acces la servicii i
informaii publice, de interes pentru persoane fizice i juridice care este disponibil 24 de
ore pe zi timp de apte zile.
Principiile care stau la baza furnizrii de informaii i servicii publice prin
mijloace electronice sunt:
transparena n furnizarea de informaii i servicii publice;
accesul egal, nediscriminatoriu, la informaii i servicii publice, inclusiv
pentru persoanele cu handicap;
eficiena utilizrii fondurilor publice;
confidenialitatea, respectiv garantarea protejrii secretului datelor cu
caracter personal;
garantarea disponibilitii informaiilor i a serviciilor publice.
59

Fiecare funcionar are obligaia, potrivit legii s accepte formularele depuse de
persoanele fizice i juridice, n format de hrtie, obinute prin tiprirea i completarea
formularelor furnizate de Sistemul Electronic Naional. De asemenea, n termen de 60
de zile de la nregistrare, instituiile publice trebuie s transmit Ministerului
Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei date cu privire la sistemele informatice
existente n cadrul acestora, precum i formularele administrative tipizate care se
utilizeaz n raporturile cu persoanele fizice i juridice. Pe baza acestor date se va stabili
lista extins a formularelor care vor fi furnizate prin Sistemul Electronic Naional. Dac
intervine vreo modificare, instituiile publice au obligaia s o transmit Sistemului
Electronic Naional, potrivit Legii 161 din 2003.
Interaciunea dintre autoritile administraiei publice centrale i ceteni poate fi
unidirecional sau bidirecional.
Interaciunea unidirecional este procedura electronic prin care destinatarii
informaiilor publice i beneficiarii serviciilor publice au acces la formulare
administrative, pe care le pot vizualiza, completa i tipri n vederea depunerii sau
transmiterii acestora ctre autoritile administraiei publice prin mijloace tradiionale.
Interaciunea bidirecional este procedura electronic prin care destinatarii
informaiilor publice i beneficiarii serviciilor publice au acces la formulare
administrative, pe care le pot vizualiza, completa i trimite ctre autoritile
administraiei publice prin mijloace electronice.

Obiectivele i coninutul portalului www.e-guvernare.ro
Portalul are 4 seciuni. Prima seciune curpinde: Reforma la ghieu, Servicii
online, Formulare online. Administraia public pe Internet faciliteaz accesul la
serviciile publice locale, asigurnd totodat transparena n ndeplinirea atribuiilor

59
art 8 alin 1 din Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei,
referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naional
Proceedings
147
specifice. A doua seciune cuprinde date referitoare la nregistrarea, vizualizarea i
logarea instituiilor publice, a treia seciune face de fapt legtura cu paginile web ale
Preediniei, Guvernului i Parlamentului Romniei (Camera Deputailor i
Senatul), iar ultima seciune cuprinde: Acte necesare pentru care furnizeaz link-
urile ctre primrii, prefecturi i consiliile judeene din ntreaga ar, facilitnd obinerea
documentelor necesare n urbanism i construcii, stare civil i protecie social, locuri
de munc, protecia consumatorului, transport.
Seciunea Formulare online a fost creat pentru a conine formularele tipizate
de la diferite instituii publice n vederea descrcrii acestora de ctre persoanele fizice
i juridice. Acestea pot fi tiprite i completate de ctre cei interesai care le pot trimite
apoi la instituiile publice abilitate prin pot sau se pot deplasa la instituiile publice
respective pentru a le depune. n prezent pot fi descrcate peste 200 de formulare,
urmnd ca numrul s fie extins gradual. Portalul are urmtoarele funcii:
informarea cetenilor cu privire la legislaia i reglementrile aferente
interaciunii dintre acetia i administraia public;
punctul "unic" de descrcare a formularelor i a instruciunilor de completare
a acestora;
spaiul electronic pentru completarea asistat a formularelor electronice.
Formularele pot fi semnate electronic conform legislaiei n vigoare i trimise
ageniilor destinatare prin mijloace electronice ce garanteaz livrarea.
Aceast seciune Formulare online conine urmtoarele:
Formulare care acoper urmtoarele domenii: taxe i impozite, sntate,
pensii, alocaii, asigurri de stat;
Numele formularelor i denumirea instituiilor publice sunt n ordine
alfabetic pentru a putea mai uor a fi identificate;
Accesul la formulare este permis fr nregistrarea prealabil ca utilizator al
portalului.
n cadrul seciunii Formulare online exist i o subseciune creat pentru a
furniza informaii referitoare la trimiterea formularelor i una pentru a accesa portalul de
formulare administrative.

Proceedings
148
Portalul pentru trimiterea formularelorPortalul cu formulare administrative
Seciunea Servicii online presupune completarea online a unui circuit al
formularelor, respectiv rezolvarea unei probleme n relaia cu administraia fr a mai fi
nevoie de deplasarea la ghieu sau utilizarea altor mijloace de transmitere a
documentelor.
Proceedings
149
Serviciile publice electronice disponibile prin Formularul unic sunt : Declaraia
ANOFM, Declaraia pentru CNAS, Declararea obligaiilor de plat ctre bugetul
asigurrilor sociale, declaraia privind obligaiile de plat la bugetul de stat, Declaraia
privind impozitul pe profit, Decontul privind taxa pe valoare adugat, Detalii i Alte
servicii.

Seciunea De interes conine:
opiniile celor care acceseaz portalul astfel putnd fi luate msuri n
beneficiul cetenilor sau mediului de afaceri,
exist o subseciune care furnizeaz link-uri ctre primrii, prefecturi i
consiliile judeene din ntreaga ar,
exist de asemenea link-uri ctre alte pagini de interes pentru cei care
folosesc mediul electronic i anume:
Proceedings
150
1. lista bncilor care furnizeaz servicii bancare la distan,
2. plata taxelor i impozitelor locale,
3. sistemul electronic de achiziii publice.Proceedings
151
n seciunea Catalog tematic sunt o serie de legturi ctre paginile web
guvernamentale organizate pe teme de interes precum: sntate public, justiie, cultur,
programe de studii i modaliti de a obine burse, transport i turism.Acest portal guvernamental a fost creat n vederea:
reducerii cheltuielilor publice, combaterii birocraiei i a corupiei la nivelul
instituiilor publice;
creterea gradului de transparen a modului de utilizare i administrare a
fondurilor publice;
mbuntirea accesului la informaii i servicii publice n conformitate cu
legislaia privind protecia datelor cu caracter personal i liberul acces la
informaiile de interes public;
eliminarea contactului direct ntre funcionarul de la ghieu i cetean sau
agentul economic;
furnizarea de informaii i servicii publice de calitate prin intermediul
mijloacelor electronice;
ntrirea capacitii administrative a instituiilor publice de a-i ndeplini rolul
i obiectivele i de a asigura furnizarea, ntr-o manier transparent, de
informaii i servicii publice;
promovarea colaborrii dintre instituiile publice pentru furnizarea de servicii
publice prin mijloace electronice;
redefinirea relaiei ntre cetean i administraia public, respectiv ntre
mediul de afaceri i administraia public, n sensul facilitrii accesului
acestora la serviciile i informaiile publice, prin intermediul tehnologiei
informaiei;
promovarea utilizrii Internetului i a tehnologiilor de vrf n cadrul
instituiilor publice.
Proceedings
152


SESIUNEA PLENAR III
PRINCIPIILE NOULUI MANAGEMENT PUBLIC APLICATE N SISTEMUL
JAPONEZ AL ADMINISTRAIEI PUBLICE


Moderatori :
Prof. Dr. Minoru Uchida, NIME, Tokyo, Japonia
Prof. Dr. Ioan Alexandru, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, RomniaLucica Matei

Arhitectura administraiei publice:
Conexiuni i complementaritate Japonia -
Romnia
Tsuneo Yamada Noi proiecte naionale pentru educaie n
Japonia: Fundamente ale sistemului e-learning
Mihail Pandela Experiena japonez pentru stabilitatea
economic a societii i reforma
sistemului administrativ
Adriana Grigorescu Viziuni strategice japoneze de afaceri
posibile transpuneri n sectorul public
Mariana Baicu Mutaiile din mediul economic
internaional reflectate n managementul
modern al organizaiilor
Andy Constantin Leoveanu Caracteristici cibernetice ale sistemului
administraiei publice. Abordare
comparativ Japonia - RomniaProceedings
153Arhitectura administraiei publice:
Conexiuni i complementaritate Japonia - Romnia
Lucica Matei, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Bucureti, Romnia

Administraia public acoper o varietate de arii de subiecte de cercetat, de la
procedura administrativ care nu poate fi neleas ca o entitate, existnd n realitate un numr
diversificat de proceduri, la principiile de baz aplicate tuturor administraiilor publice ca
cerin de baz a democraiei. Definirea sistemului administrativ cu regulile generale pentru
exerciiul autoritii publice, a dimensiunilor organizrii n contextul multiplelor schimbri,
cunoaterea mijloacelor i instrumentelor pentru aplicarea i coordonarea politicilor publice
au fost examinate n lucrare.
O atenie se acord elementelor tipologice arhitecturii administraiei publice n
Japonia i Romnia. Trsturile comune celor dou tipuri de administraii rezid pe de o parte
n existena structurilor i sistemelor instituionale, iar pe de alt parte n crearea strii de
performan organizaional.
Caracteristicile organizaiilor din fiecare ar deriv dintr-un mod comun de adaptare
n conformitate cu rezultatele structurilor culturale i instituionale din ara respectiv.
ncercarea de a gsi rspunsuri la ntrebri cum sunt: exist una, dou sau mai multe structuri
administrative, birocraii naionale, politici teritoriale, structuri de regularizare, relaii dintre
executiv i legislativ, sisteme de intermediere a intereselor, politici electorale i de partid, n
cazul nostru ofer posibilitatea unei cunoateri i abordri complexe de natur comparativ i
interdisciplinar. Cum este reprezentat sistemul autoritate - cine are dreptul s ia decizii?
responsabilitate - cine rspunde? coordonare - cnd ncepe aciunea, mecanisme i resurse -
ntr-o societate descentralizat, bazat pe cunoatere i interconexiuni, unde modelul clasic
de conducere nu mai rspunde realitii.


The public administration covers a variety of research subjects, stretching from the
administrative procedure hard to be understood as one entity (there are in fact, several
procedures), to the fundamental principles applied in each and every administration, as a
condition for democracy. Defining the administrative systems along with its general rules for
the exercise of public authority, the organizational dimensions in the context of multiple
changes, the knowledge of means and instruments for applying and coordinating the public
policies, are the subjects to be examined by the present paper.
A special care will be given to the typology elements of the Japanese and Romanian
public administration architectures. The common elements of the two types of administrations
originate in the existence of the institutional structures and systems and the creation of the
organizational performance status.
The organizational attributes of each country derive from a common way of adaptation
in accordance to the cultural and institutional results of the national structures. The attempt of
answering questions such as: are there one, two or several administrative structures, national
bureaucracies, territorial policies, regulatory structures, executive-legislative regulations,
systems of mediating interests, electoral or party policies in our case? gives the opportunity for
raising awareness and analyzing, by means of comparative and inter-disciplinary approaches.
How is the authority system represented? - Who is entitled to making decisions? Responsibility
Who is accountable? Coordination When do the actions start? Mechanism and resources
in a decentralized, knowledge and interconnections based society, where the traditional
model management does not address the reality, anymore.
Proceedings
154
Provocrile societii moderne manifestate n secolul al XX-lea au configurat
trsturile modelului de conducere democrat i participativ ca model de organizare
politic. Conducerea este o component esenial a bunei guvernri publice.
Globalizarea politicilor economice i sociale, descentralizarea politicii naionale i
utilizarea mai intens a informaticii sunt elemente de definire a guvernrii n noul secol.
Guvernarea poate fi descris ca fiind modul n care valorile fundamentale ale unei
naiuni sunt instituionalizate. Ea include aspectele formale privind separarea
puterilor, transparen i rspundere. Conducerea democrat i participativ beneficiaz
de premise importante evideniate n ultimele decenii ale secolului trecut i pentru care
au existat atitudini difereniate ale organismelor i instituiilor publice internaionale
i/sau naionale. Relaia dintre dezvoltarea participativ i buna guvernare devine parte a
aceluiai ntreg, i se manifest i dezvolt ntr-o concepie sistemic n contextul
general al spaiului mondial, unde diferitele regiuni ale globului se gsesc ntr-o
legtur mult mai strns dect au fost vreodat. Ea se bazeaz pe adaptri
instituionale n interesul public. ntr-o societate descentralizat, bazat pe cunoatere i
interconexiuni, modelul clasic de conducere nu mai rspunde realitii.
Ne punem ntrebarea: se poate vorbi despre caracteristici comune i specifice ale
managementului public n cele dou ri? Au trsturi comune, datorit faptului c
ambele se bazeaz pe structuri i sisteme instituionale i sunt orientate ctre
performana superioar a unei organizaii. ns ntre ele exist diferene de accent.
Trsturile organizaiilor din fiecare ar deriv dintr-un mod comun de adaptare n
conformitate cu rezultatele structurilor culturale i instituionale din ara respectiv.
Putem evidenia una, dou sau mai multe structuri administrative, birocraii naionale,
politici teritoriale, structuri de regularizare, relaii dintre executiv i legislativ, sisteme
de intermediere a intereselor, politici electorale i de partid?
Pe de o parte, trebuie s definim sistemul administrativ, cu regulile generale
pentru exerciiul autoritii publice, iar pe de alt parte, fiecare autoritate public cu
documentul special ntocmit pentru a i se specifica funciile i structura.
Este dificil de a identifica elemente de structur comune, dar nu este dificil de a
accepta c modelul tradiional al administraiei publice, modelul Weberian de birocraie,
i confirm irelevana n cele dou ri.
I. Cu tradiii i culturi diferite, constatm ncadrarea administraiilor acestora
ntr-unul din cele patru modele tradiionale (Anglo Saxon, Continental European:
Germanic, organicist sau Francez: Napoleonic i Scandinav: combinaie ntre Anglo-
Saxon i Germanic).
Atta timp ct Japonia are modelul Anglo-Saxon, Romnia l aplic pe cel
Continental European Francez.
II. Constituia Japoniei din 1946, menine instituia imperial, promovnd un
regim parlamentar, de tip englez, mprumutnd de la SUA anumite tehnici de
administraie local sau judiciar.
Constituia Romniei promoveaz, de asemenea, principiul separaiei puterilor
n stat, identificnd ca i cea a Japoniei, cele 3 puteri statale: legislativ, executiv i
judecatoreasc.
Aceste puteri sunt exercitate, astfel:
1. puterea executiv , n Japonia de Cabinet, n Romania de Guvern;
2. puterea legislativ, n Japonia de Diet, n Romania de Parlament;
3. puterea judecatoreasc, n cele dou ri de instituiile cu responsabiliti
judectoreti.
Proceedings
155
mpratul, care este simbolul Japoniei i al unitii poporului japonez, desfaoar
activiti n probleme de stat cu acordul Cabinetului, cum sunt promulgarea
amendamentelor constituionale, a legilor i a tratatelor, convocarea Dietei, dizolvarea
Camerei Reprezentanilor, proclamarea alegerilor generale ale membrilor Dietei,
atestarea numirii i demisiei Minitrilor de stat, precum i acreditarea ambasadorilor i
Minitrilor.
mpratul nu are puteri fa de Cabinet. mpratul numete Primul Ministru i
Preedintele Curii de Justiie, la propunerea Dietei i a Cabinetului.
Preedintele Romniei reprezint statul romn i este garantul independenei
naionale, al unitii i al integritii teritoriale a rii. Preedintele exercit funcia de
mediere ntre puterile statului, precum i ntre stat i societate. El este ales, iar durata
mandatului este de 5 ani. El nu poate fi membru al unui partid i nu poate ndeplini nici
o alt funcie public sau privat.
Preedintele desemneaz un candidat pentru funcia de prim ministru, numete n
funcii publice, numete Guvernul, poate s dizolve Parlamentul, dup consultarea
preedinilor celor dou camere i a liderilor grupurilor parlamentare, ncheie tratate
internaionale n numele rii, negociate de Guvern i le supune spre ratificare
Parlamentului. De asemenea, acrediteaz i recheam reprezentanii diplomatici ai
Romniei.
O atribuie pe care mpratul nu o are, iar Preedintele o deine este aceea de
comandant al forelor armate, ndeplinind funcia de preedinte al Consiliului Suprem
de Aprare a rii.
Activitatea de guvernare la nivel naional este desfurat n rile analizate de
ctre Cabinet, respectiv Guvern i instituiile din cadrul acestora.
n Japonia, ministerele, ageniile i corporaiile publice formeaz o singur
organizaie, condus de Cabinet.
Pentru Romnia, ministerele, ageniile i autoritile naionale sunt o singur
organizaie, condus de Guvern.
Structura i funciile Cabinetului, respectiv ale Guvernului sunt prevzute n
cadrul legislativ, definit de legile n vigoare din Japonia i Romnia (a se vedea n
anexa).
ntrirea capacitii de funcionare a Cabinetului, n Japonia i a Guvernului, n
Romnia, reprezint un important pilon al reformei ministerelor i ageniilor guvernului
central nipon, respectiv al ministerelor, ageniilor i autoritilor naionale romneti, n
etapa actual a crerii unui nou sistem de guvernare pentru secolul 21, de ctre fiecare
stat.
n acest sens, ntlnim structuri operaionale, proprii Cabinetului, respectiv
Guvernului, create s funcioneze n interiorul acestora, dup cum ar fi:
Cabinetul Japoniei este constituit din Biroul Cabinetului, creat cu scopul
acordrii asistenei Cabinetului n exercitarea funciilor strategice, prin cele patru
Consilii de specialitate i Minitrii de Stat pentru misiuni speciale.
Observm existena structurilor organizatorice ale Cabinetului, respectiv
Guvernului, n cele dou sisteme, create cu scopul derulrii activitilor acestora, cum
sunt: Secretariatul Cabinetului, respectiv, Secretariatul General al Guvernului,
Departamente, Agenii. Este de menionat faptul c atribuiile acestora sunt diferite.
n timp ce Secretariatul Cabinetului asigur pregtirea agendei,
coordonarea necesar integrrii politicilor, colectarea de informaii i realizarea de
studii de cercetare, Secretariatul General al Guvernului asigur organizarea i pregtirea
Proceedings
156
ntlnirilor de lucru cu reprezentani la nivel de secretari de stat ai ministerelor i ai
celorlalte autoriti publice, organizarea i pregtirea edintelor de Guvern, rezolvarea
problemelor organizatorice, juridice, economice i tehnice ale activitii Guvernului,
precum i reprezentarea Guvernului n faa instanelor judectoreti.
VI. edinele Cabinetului, respectiv ale Guvernului sunt conduse de Primul
Ministru i au loc marea i vinerea, n cazul Japoniei i o dat pe sptmn sau ori de
cte ori este nevoie, n cel al Romniei. Ele sunt precedate de Conferinele vice-
minitrilor, care au loc cu o zi naintea celor de Cabinet i sunt apreciate ca cele mai
importante ntlniri pentru coordonarea executivului nipon.
VII. Analiza organizrii i funcionrii ministerelor, organe de specialitate, din
subordinea Cabinetului, respectiv ale Guvernului, conduse de minitri, evideniaz
trstura comun de structur: secretariat/cabinet, departamente, birouri, direcii. De
asemenea, n ambele ri un minister poate nfiina o agenie, cu deosebirea c, n cazul
Japoniei, agenia este condus de un funcionar public de carier, iar n cazul Romniei,
de un secretar de stat i este nfiinat cu avizul Curii de Conturi.
VIII. n cadrul Biroului Primului Ministru nipon, funcioneaz un tip aparte de
agenii, conduse de un ministru de stat, care au statut echivalent cu cel al ministerelor i
o funcie de coordonare central a activitatilor pentru domenii specifice.
n subordinea Guvernului Romniei funcioneaz instituii i organe de
specialitate ale administraiei publice centrale, acestea fiind agenii, autoriti sau
comisii naionale, conduse de secretari de stat, n coordonarea Primului Ministru sau a
Minitrilor de Stat. Menionm c sunt trei Minitri de Stat (pentru coordonarea
activitilor din domeniul economic, pentru coordonarea activitilor din domeniul
culturii, nvmntului i integrrii europene i pentru coordonarea activitilor din
domeniile mediului de afaceri i ntreprinderilor mici i mijlocii).
IX. Plecnd de la conceptele teoretice privind componentele de baz ale unei
organizaii grupate dup:
scop (misiune, politici, strategii ale organizaiei);
oameni (cunotine, capacitate, competene) ;
tehnologie (procesarea informaiilor, echipamente de birou);
structur (corporatist, operaiunile, rolurile);
cultur (valorile organizaiei, stilul de conducere );
mediul extern (factori sociali, politici, tehnologici, economici, juridici etc.),
vom supune ateniei unele aspecte evideniate n cazul structurilor administraiilor
publice centrale din Japonia i Romnia.
n structurile organizatorice ale celor dou administraii publice, pe care le vom
codifica, pentru uurina interpretrii, cu SOJ (structura organizatoric Japonia) i SOR
(stuctura organizatoric a Romniei), sunt evidente cele 2 (dou) niveluri, cel al
structurii de conducere sau funcional i cel al structurii operaionale cu componentele
sale (compartimente, relaii organizatorice, posturi, funcii, pondere ierarhic, nivel
ierarhic).
Modelul organizaional ntlnit n SOJ i SOR nu este simplu: el este susinut de
variabile diferite, tangente cu sarcinile, funciile, dispozitivele de repartizare i
coordonare, de grup i individuale.
Ne vom concentra numai asupra urmtoarelor aspecte: autoritate (cine are dreptul
s ia decizia?), responsabilitate (cine rspunde?) i coordonare (cnd ncepe aciunea,
mecanisme i resurse?).
Proceedings
157
n practica guvernamental, trebuie s definim dimensiunile organizrii (n
contextul multiplelor schimbri), s cunoatem mijloacele i instrumentele pentru
coordonare i obiectivele politicii.
Putem aprecia c organizarea Cabinetului Japoniei i a Guvernului Romniei se
bazeaz pe un sistem de organisme administrative, ce au un scop, o autoritate i o
responsabilitate bine definite i funcii specifice (vezi anexa.).
Realitatea demonstreaz c organizaiile japoneze sunt bine definite, cu o structur
organizaional care satisface necesitile compatibilizrii consecvente ntre diversele
elemente ale ei, adaptabile pe parcursul timpului n funcie de modificarea condiiilor.
Structurile celor dou administraii sunt definite de urmtoarele trsturi:
1. specializarea, cel mai adesea pe departamente, servicii, comitete i consilii;
2. ierarhia, pentru coordonare, adeseori realizat de un comitet director ;
3. un sistem de reguli i norme, stabil i explicit (SOJ vezi Constituia din 1946,
Legea Cabinetului, Legea privind Organizarea Guvernului National), flexibil i
schimbtor n funcie de evoluia factorilor exogeni (SOR vezi Legea privind
Administraia Public Local, Legea privind Statutul Funcionarilor Publici, Legea
privind Organizarea i Funcionarea Guvernului Romniei);
4. selecia i cariera funcionarului public (cu tradiie i influen cultural SOJ,
la nceput din punct de vedere al planului de carier pentru funcionarul public SOR).
Fa de SOR sau o structur organizatoric european a unei instituii publice,
care este ca un mecanism sigur de combinare a prilor, care nu au capacitate de
mobilizare, SOJ este ca un organism format din seciuni i departamente care nu pot
exista independent, dar care acioneaz independent n concordan cu situaia. O
structur precis este necesar pentru implementarea programului de guvernare, a
strategiilor acestuia.
Structura clasic piramidal a organizaiei este evideniat n SOJ i SOR;
organizaiile sunt ierarhice cu nivelurile strategic, tactic, operaional i de execuie.
Putem considera c, din punct de vedere al definirii structurii interne a unui
minister, att Japonia, ct i Romnia, au o configuraie asemntoare, precizat de
lege (Legea privind Organizarea Guvernului Naional, Legea privind Organizarea i
Funcionarea Guvernului Romniei i a Ministerelor), cu cel puin 4 (patru) niveluri
ierarhice i cu uniti componente cu rol decizional, consultativ sau deliberativ.
Secretariatul i biroul, reprezint uniti organizaionale cu rol de centru
decizional pentru planificarea i implementarea politicilor, direciile sunt uniti
fundamentale pentru derularea i execuia programelor zilnice n cadrul ministerului,
iar consiliile au rol consultativ, fiind nfiinate de Guvernul Japoniei cu scopul de a
oferi informaii din diverse domenii, asigurndu-se astfel imparialitatea acestora.
Structura organizatoric a unui minister (SOR), rolul, funciile, atribuiile,
numrul de posturi se stabilesc n raport cu importana, volumul, complexitatea i
specificul activitii desfurate i se aprob prin hotarre de Guvern. Fiecare minister
are un cabinet al ministrului.
X. Conducerea ministerului se exercit de un ministru, de obicei membru al
Dietei (SOJ), respectiv al partidului de guvernmnt (SOR), el fiind ajutat de vice
ministru parlamentar (SOJ), respectiv de unul sau mai multi secretari de stat (SOR), de
un vice ministru administrativ, funcionar public de carier (SOJ), respectiv secretar
general al ministerului i unul sau doi adjunci, de asemenea funcionari publici de
conducere (SOR). Pentru unele ministere (SOR), cu o arie de probleme mare i
Proceedings
158
complex, o anumit parte de activitate este condus de un Ministru Delegat , numit de
Guvern.
Secretarii de stat exercit atribuiile delegate de ctre ministru (SOR).
XI. Coordonarea o putem defini ca un proces de ndrumare i alocare de resurse
i mijloace pentru aplicarea i realizarea activitilor i deciziilor ministerelor, ageniilor
i autoritilor naionale n scopul armonizrii acestora, pentru a implementa politicile
guvernamentale.
Coordonarea este asigurat:
1. la nivelul organismelor administrative specializate, de exemplu, Biroul
Primului Ministru al Japoniei, care este responsabil cu coordonarea de ansamblu a
politicilor i activitilor ministerelor i ageniilor sau departamentele - structuri
organizatorice ale Guvernului, subordonate Primului Ministru al Romniei i
Secretariatul General al Guvernului, care au rol de coordonare i sintez n domenii de
interes general. Cabinetul, respectiv Guvernul, reprezint organismul suprem de decizie
i n acelai timp i de coordonare. n cadrul Biroului Primului Ministru al Japoniei,
exist agenii conduse de un ministru de stat, specializate n coordonarea politicilor
sectoriale. Secretariatul General al Guvernului Romniei coordoneaz activitatea
unitilor care funcioneaz n subordine, n coordonare sau sub autoritate.
2. la nivelul ministerelor, ageniilor i autoritilor naionale, minitrii asigur
coordonarea. n cazul Japoniei, responsabilitatea revine vice -ministrului administrativ,
care asist ministrul n organizarea i supravegherea activitilor componentelor
ministerului. n cadrul unui minister, mecanismul formal responsabil de coordonare
este reprezentat de Secretariatul ministrului, care coordoneaz diferite birouri, numirea
personalului, alocarea fondurilor financiare, reactualizarea proiectelor, ordinelor
Cabinetului i reglementrilor ministeriale.
n cazul Romniei, Secretarul general al ministerului asigur stabilitatea
funcionrii ministerului, continuitatea conducerii i realizarea legturilor funcionale
ntre structurile ministerului. El coordoneaz buna funcionare a compartimentelor i
activitilor cu caracter funcional din cadrul ministerului, asigur legatura operativ
dintre ministru i conductorii tuturor compartimentelor din minister i structurile
subordonate, ntregul personal al ministerului i activitatea de elaborare a politicii de
personal, fluxul proiectelor i actelor normative iniiate de minister (iniiere i avizare).
Ca organ consultativ al Ministrului funcioneaz colegiul ministerului (dezbate unele
probleme privind activitatea ministerului sub conducerea ministrului i la cererea
acestuia), aprobat prin ordin al ministrului .
3. ntre ministere, agenii, autoriti naionale coordonarea se realizeaz la nivel
de minister, n special de ministerele i ageniile responsabile cu coordonarea, de ctre
Primul Ministru i Cabinetul, respectiv Guvernul.
O practic ntlnit n cele dou sisteme este aceea a organizrii Conferinelor
interministeriale, Consiliilor i Comisiilor consultative, create cu scopul deliberrii
problemelor ce necesit coordonarea politicilor guvernamentale, implicnd mai multe
ministere.
XII. Repartizarea responsabilitilor ministerelor, ageniilor, celorlaltor structuri
funcionale ale Cabinetului, respectiv Guvernului este indispensabil pentru asigurarea
eficienei n funcionarea administraiei.
n conformitate cu legile specifice (Legea Cabinetului, Legea privind
Organizarea Guvernului Naional, Constituia Romniei, Legea privind Organizarea i
Funcionarea Guvernului Romniei), eful Biroului Primului Ministru i minitrii din
Proceedings
159
Cabinetul Japoniei exercit controlul asupra problemelor administrative, iar minitrii n
calitate de membri ai Guvernului rspund n faa Guvernului i a Parlamentului
Romniei de activitatea ministerului pe care l conduc, organizeaz, coordoneaz i
controleaz. Guvernul Romniei exercit funcia de control privind aplicarea i
respectarea reglementrilor n toate domeniile de activitate i asupra funcionrii
instituiilor i organismelor care i desfaoar activitatea n subordinea sau sub
autoritatea sa. Primul Ministru al Guvernului prezint Camerei Deputailor sau
Senatului rapoarte i declaraii cu privire la politica guvernului. n cadrul controlului
parlamentar al activitii Guvernului i a celorlalte organe ale administraiei publice,
acestea sunt obligate s prezinte documente Parlamentului sau comisiilor de specialitate
ale lui.
XIII. Motivele specificitii procesului decizional ntlnit n practica lurii
deciziilor de autoritile administraiei publice, n ceea ce privete serviciul public,
trebuiesc analizate i ncadrate n filosofia japonez, n cultur i tradiii i, nu n
ultimul rnd, n trsturile naionale ale Japoniei.
Trsturile de baz ale managementului japonez le identificm ca fiind unice,
bazate pe o filosofie i o cultur organizaionale, i anume:
a) o filosofie proprie organizaiei privind serviciul public pentru comunitate;
To realize a learning environment where each citizen of Chiba Prefecture can
foster the power to create the next generation always feeling enjoyment in
learning (filozofia prefecturii Chiba.) promovarea unei noi filozofii a educatiei
potrivita secolului21 (The Rainbow Plan)
b) practicarea managementului de tip consultativ;
c) comunicare pe vertical n dubl direcie;
d) un mod de discuie i luare a deciziei care evit confruntrile;
e) consens n hotrri i aciuni;
f) formularea strategiei pentru dezvoltarea serviciului public se bazeaz pe date
i informri sistematice (exemplul colilor pilot i al redefinirii curriculei la
10 ani, pe baza rezultatelor cercetrilor i studiilor realizate de profesori n
colile pilot);
g) planificarea pe termen lung privind organizarea i furnizarea serviciului
public;
YUME, MIRAI 2025(Dream and Future 2025)as a goal of Chibas education.
h) organizaia bine structurat, cu o structur ierarhizat i distribuia pe
orizontal i pe vertical a puterii n cadrul organiziei;
Organizaia se ncadreaz n grupa celor cu structur organic, dovedind
superioritate fa de structura mecanicist prin capacitatea mare de adaptabilitate la
schimbrile de mediu.
To create a local community where each citizen of the prefecture can live at ease
and display their ability.
To improve the provision for education (The Rainbow Plan).
i) distribuia inter-departamental a influenei;
j) importana acordat structurilor de tip grup/department, divizie, susinut i
de schimbul de valori i informaii ntre membrii acestor structuri = factori ce
asigur mbinarea corespunztoare ntre structura i procesul organizatoric;
deci, relaiile umane formeaz nucleul organizaiei;
k) dezvoltarea i specializarea angajailor;
Proceedings
160
l) formalizarea este reprezentat de definirea autoritii i responsabilitii
fiecrui decident (persoana juridic: MEXT, Board of Education, Planning
and Administration Department, and Educational Promotion Department,
Prefecture, Municipality, Schools, sau persoana fizic: ministru, vice
ministru, superintendent, vice superintendent, efi de departamente, divizii,
oficii locale, principal).
m) uniformitate: ntlnim aceleai structuri n ntreg sistemul autoritilor locale
cu responsabilitate pentru serviciul de educie. Comparnd sistemul cu o
organizaie, acesta formeaz un mecanism sigur de combinare a prilor,
alctuit din seciuni (consilii de eduaie, prefectur, municipii, coli), care nu
pot exista independent, dar care acioneaz pe cont propriu zilnic;
n) centralizarea, poate fi interpretat ca relaie a prilor n cadrul unui sistem,
deci acceptm o abordare sistemic a organizrii i funcionrii serviciului
public (de educaie) n Japonia.
Sintetiznd cele prezentate, identificm elemente configurative comune i
specifice sistemelor administraiei publice n Japonia i Romnia.
Elementele configurative comune :
n acord cu principiul separaiei puterilor sunt exercitate cele trei puteri
statale: legislativ, juridic i executiv;
puterea legislativ este exercitat de Diet n Japonia (House of Councillors
and House of Representatives) i de Parlament n Romnia (Camera
Deputailor i Senat );
puterea executiv este exercitat de guvern, care n Japonia poart numele de
Cabinet, iar n Romnia de Guvern, care reprezint organul suprem de luare a
deciziei i este condus de un prim ministru;
att pentru organizarea guvernului ct i a structurilor acestuia exist cadru
legislativ propriu (Constituia, lege pentru organizarea guvernului);
guvernul are dou sarcini centrale: cadrul politicii majore guvernamentale i
operaionalizarea prioritilor;
puterea dat primului ministru de autoritatea autentic (cea cu care este
investit), acord dreptul de a numi i demisiona minitri, de a aproba
nfiinarea structurilor pentru eficientizarea actului de guvernare, de a
coordona i controla structurile din subordine;
autorittile publice au o structur piramidal ,ierarhic;
structurile au dou niveluri de configuraie, nivelul de conducere i nivelul
operaional, reglementate de lege;
componena guvernului este din minitri , minitri de stat i ali membri;
guvernul are structuri operaionale proprii i aparat de lucru, subordonate
primului ministru;
edinele guvernului se convoac i sunt conduse de primul ministru;
configuraia intern a unui minister identific cel puin 4 niveluri ierarhice;
conducerea unui minister este reglementat prin lege, aparine ministrului,
ajutat de unul sau mai muli adjunci (vice ministru sau secretar de stat, vice
ministru administrativ sau secretar general) ;
conducerea i delegarea de autoritate, coordonarea i controlul, sunt atribute
exercitate de reprezentantul puterii executive stipulate n lege;
guvernul exercit controlul ierarhic asupra ministerelor, organelor de
specialitate.
Proceedings
161


Elementele configurative specifice:
dou modele tradiionale ale administraiei publice diferite : anglo-saxon i
francez, ce au conturat dou sisteme guvernamentale cu unele practici i
mecanisme diferite;
culturi i tradiii diferite: rolul mpratului n Japonia - simbolul statului i
unitii poporului japonez; Preedintele Romniei reprezint statul romn,
este garantul independenei naionale, al unitii i al integritii teritoriale i
este ales prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat;
primul ministru al Japoniei este ales dintre membrii Dietei i numit de
Imprat, iar
cel al Romniei este desemnat de Preedintele rii, n urma consultrii
partidului care are majoritatea n Parlament;
majoritatea membrilor Cabinetului sunt membri ai Dietei; membrii
Guvernului pot fi i parlamentari;
mecanisme de coordonare specifice la diferite niveluri ale structurii interne a
Cabinetului;
sistem organizaional ordonat n cadrul caruia funciile i responsabilitile
structurilor Cabinetului nu se suprapun.
Analiznd rolul instituiilor publice n organizarea, funcionarea i conducerea
serviciului public, n cele dou sisteme putem identifica elemente comune de definire i
specifice. Astfel, ca o apreciere general n Japonia i n Romnia, Constituia, legile
generale i speciale ale serviciului public (de ex. Serviciul public de educaie), asigur
funcionarea sistemelor de realizare a serviciului (de educaie).
Sistemul decizional respect regula general de ncadrare n tipologia modelului
tradiional piramidal, cu situarea Administraiei centrale (reprezentat de Cabinet,
respectiv Guvern i ministerele de resort din Japonia i Romnia), la nivelul strategic,
lund decizii politice, strategice i administrative. Deciziile au un orizont de timp
determinat i de mandatul electoral (4 ani), pun n eviden consensul i capacitatea
de colaborare ntre mai muli factori politici, i se ncadreaz n legile privind
organizarea i funcionarea Cabinetului, respectiv a Guvernului, n ceea ce privete
delegarea de autoritate, respectnd ierarhia. Problematica supus actului decizional la
nivel central o apreciem ca fiind asemntoare n cele dou sisteme, costruite n culturi
diferite, cu tradiii specifice. Amintim: standarde educaionale naionale, reorganizarea
nvmntului pe diferite forme i cicluri i compatibilizarea cu standardele
internaionale de educaie ISCED, (International Standard Classification of Education,
ISCO, International Standard Classification of Occupation), curriculum naional,
lifelong learning, egalitate i echitate n nvmnt.
De la nivelul tactic, al piramidei decizionale, deja cele dou sisteme ncep s se
disting, pe de o parte prin actorii administraiei publice locale implicai n serviciul
public de educaie, iar pe de alt parte, prin centralizarea sau descentralizarea
organizrii i conducerii acestuia i problematica abordat.
Este de remarcat, n Japonia, rolul unui organism autonom, nfiinat la nivel local
i anume Consiliul de Educaie, existent la nivelul prefecturilor i al municipiilor, dar
care nu se subordoneaz guvernatorilor i primarilor. Structura, rolul i sistemul
relaional al acestuia susin filozofia prefecturii pentru serviciul public de educaie.
Proceedings
162
Existena filosofiei demonstreaz c organizaia se bazeaz pe valori, are o misiune i o
viziune clar i c ne aflm n faa unei organizaii, construite pe o cultur i tradiie
specifice.
Basic Philosophy :
To realize a learning environment where each citizen of Chiba Prefecture can
foster the power to create the next generation always feeling enjoyment in
learning throughout the lifetime.
Mission:
To create a local community where each citizen of the prefecture can live at
eases and displays their ability.
To create a school education environment where each pupil can learn basic
concepts and principles and show their individual characters for life.
To create a learning environment each citizen can aim at realizing their self-
expression depending on their respective lifestyle.
Vision:
The system of the Long-Term Education in Chiba Prefecture
Concluzionnd, dar nu ncheind tratarea i cercetarea subiectului putem emite
urmtoarele aprecieri privind practica ntlnit n Japonia:
administraia public reprezint locul unde se ntlnesc practicile privind
luarea deciziilor, din perspectiva celor trei dimensiuni: managerial, politic i
administrativ. Serviciul public este organizat i condus n cadrul unor organizaii, n
care exist o cultur organizaional, un set de valori, mecanisme procedurale i
oficializate. Nu trebuie exclus faptul c, n Japonia, ntlnim o standardizare a
serviciului public, fundamentat de politica guvernamental referitoare la uniformitatea
furnizrii serviciului public n toat ara.
astfel, sesizm n practica decizional a autoritilor locale din Japonia,
existena specializrii jurisdicionale, ntre instituiile publice i n interiorul acestora,
fapt ce contribuie la delimitarea autoritii administratorilor publici la arii de
competen i subiecte i probleme bine determinate ale politicii serviciului public de
educaie. Specializarea mparte funciile instituiilor publice i ale autoritilor locale, pe
departamente i divizii (ex. Consiliul de Educaie, Prefectura, Municipiu), structuri ce
pot fi uor de condus. Dar, practica demonstreaz c, specializarea limiteaz principiile
pe care un administrator public trebuie s le aib n vedere, n momentul n care trebuie
s aleag din mai multe alternative. Cadrul de competen este destul de restrictiv, ei,
administratorii publici fiind doar preocupai de satisfacerea nevoii/interesului public,
respectiv serviciul public de educaie). La nivelul unor departamente i divizii,
administratorii publici formuleaz strategii i reguli (de exemplu, Planning and
Administration Department, School Education Reform Division, Educational Promotion
Department, Lifelong Learning Division), iar alte divizii le pun n aplicare (Special
Education Division, Facilities division). Cele dou acte sunt corelate, funcionarul
public din cadrul departamentului, diviziei este angajat n executare i poate face unele
alegeri, doar privind mijloacele prin care realizeaz obiectivul, ce a fcut subiectul
deciziei luate la nivel superior (ex. Consiliul de Educaie).
ierarhia este pus n eviden n structura Consiliului de educaie, prin
identificarea nivelurilor ierarhice (superintendent, vice-superintendent, head of
department, chief of division, manager of branch offices), ea definind autoritatea
administratorilor publici. Unii din cei care ocup poziii de conducere n ierarhia
organizaiei nu iau decizii importante i execut activiti de rutin, care se repet
Proceedings
163
(evidene, inventarieri, aplicaii pentru subvenii etc.) Ei, pur i simplu, stabilesc
ncadrarea problemei ntr-o categorie sau alta.
informaiile sunt relevante n procesul decizional; practica formalizrii n
solicitarea informaiilor care sunt considerate utile n luarea deciziilor o regsim i n
procesul de luare a deciziilor de ctre Consiliul de educaie. Aceasta trstur a
procesului decizional o ntlnim sub numele de oficializare i const n activitatea de
specificare a factorilor i informaiilor de care s se in seama n procesul alegerii; ea
poate influena procesul decizional, deoarece include mai multe afirmaii valorice
atribuite diferiilor factori i informaii i n mod indirect realizeaz o departajare a
acestora. Dar, n acelai timp excluderile informaionale se pot constitui n afirmaii de
valoare.
Din trsturile procesului decizional reieite din analiza efectuat i apelnd la
elementele teoretice, putem formula un model al lurii deciziei, caracterizat astfel:
- cel mai adesesea, deciziile se iau pe baza experienei, cunotinelor, intuiiei
i tradiiei sau uneori pe baza rutinei;
- decizia este rezultatul unei activiti sistematice, n care, chiar dac nu sunt
clar evideniate etapele urmtoare, ea le parcurge;
- anatomia procesului decizional o identificam n urmtoarele etape:

Cultura organizaional,
proceduri de luare a decizieiScopuri i
obiective
Informaii despre
mediu
Identificarea
problemelor
Formularea problemei
de rezolvatConceperea soluiilorFormularea obiectivelor
Analiza

Construirea
alternativelor
Considerarea altor soluii

Alegerea
Modele de
valorizare a
cunotinelor
previzibile
Aplicarea deciziei

Comunicarea deciziei
Feed-back


Controlul
aplicrii acesteia

Proceedings
164
Noi proiecte naionale pentru educaie n Japonia: Fundamente ale sistemului
e-learning
Tsuneo Yamada, NIME, Tokyo, Japonia

Ca un exemplu al implementrii politicilor naionale japoneze, a fost introdus proiectul
Fundamentele nvrii on-line (e-learning). Acesta este un nou proiect-cadru necesar
furnizrii de programe de training vocaional att pentru cei care muncesc n regim full-time
sau part-time, ct i pentru solicitanii de slujbe. Capacitatea de formare a personalului
specializat pentru domeniul industrial a fost dezvoltat, n Japonia, sub forma unui program de
formare corporativ. Totui, n perioada marii recesiuni din anii 90, n timp ce industria
japonez i-a concentrat resursele limitate spre pregtirea unei elite, societatea n ansamblu
s-a confruntat cu o rat extrem de ridicat a omajului, cu deosebire manifestat n rndul
tinerilor i cu forme noi ale lipsei plasamentelor n munc. Printre cele din urm poate fi citat
i exemplul NEET-ului (NOT in Education, Employment or Training). A devenit astfel vizibil
nevoia de promovare a angajrii n cmpul muncii a generaiei mai tinere, iar cteva msuri
susinute au fost examinate de ctre administraia public.
Sistemul fundamentele nvrii on-line a fost proiectat astfel nct s permit
utilizatorilor e-learning vizai asimilarea de informaii pertinente.
Fundamentele nvrii on-line este un proiect naional n care cteva ministere
colaboreaz sub conducerea Cabinetului. Ministerul Educaiei, Culturii, Sportului, Stiinei i
Tehnologiei (MEXT) se concentreaz pe contientizarea termenului a munci n cadrul
educaiei elementare i secundare n perspectiva unui studiu de lung durat. Ministerul
Comerului Internaional i Industriei (MITI) se concentreaz pe programele de formare de
personal specializat pentru intreprinderi mai mici i pe cursuri generale comune pentru mai
multeintreprinderi. Ministerul Sntii, Muncii i Prosperitii se concentreaz pe dezvoltarea
ulterioar a msurilor originale ale acestora.
n anul fiscal 2005, atat MEXT, ct i MITI au invitat la dezbatere public cte cinci
proiecte pilot. i-au depus propunerile diverse consorii, care au provenit din sectorul privat i
din cel public. Exemple n acest sens sunt universitile, organismele publice locale,
organizaiile non profit, organizaiile non-guvernamentale. n proiectele MITI, exist un singur
centru de service pentru marca/brandul KUSANONE (Grass-roots Fundamente) ce
furnizeaz sistemul de management on-line (acesta este LMS = Learning Management System),
zece centre regionale ce susin procesul de studiu n teritoriu i cinci consorii avizate care
ofer coninutul, fiind responsabile pentru gestiunea cursului i consultana aferent. n
proiectele MEXT, NIME va ndeplini i funcia de portal informaional principal.
Fundamentele nvrii on-line este un proiect care se desfoar pe parcursul a trei
ani, iar anul fiscal 2005 reprezint cel de-al doilea an din acest proiect. n anul fiscal 2006,
este planificat evaluarea i va fi examinat privatizarea.

As an example of the implementation of Japanese national policies, Grass-roots e-
learning Project was introduced. Grass-roots e-learning Project is a new framework to
provide vocational training programs both to the full-time or part-time workers and to job-
applicants. The capacity building for industries was mainly carried out as a corporate training
for many years in Japan. However, in the long-lasting recession from 1990s, while Japanese
industries have concentrated their limited resources into the elite training, Japanese society
has found the high unemployment rate in younger generation and the new types of
unemployment, such as NEET (Not in Education, Employment or Training). As a result, the
new policies to promote the employment of younger generation were needed and several
Proceedings
165
sustainable measures were examined as public administration. Grass roots e-learning
system was designed to provide the adequate learning content in affordable ways to the target
learners using e-learning.
Grass-roots e-learning is a national project in which several ministries collaborate
under the leadership of the Cabinet. The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology (MEXT) focuses on the awareness to work in elementary and secondary
education from life-long learning perspective. The Ministry of International Trade and Industry
(MITI) is focusing on the capacity building programs for smaller enterprises and on the general
courses common to many enterprises. The Ministry of Health, Labour and Welfare is focusing
on the further progresses of their original measures.
In FY2005, both MEXT and MITI invited 5 public-offered pilot projects each. Various
consortia which were consisted from public and private sectors, such as industries, universities,
local public bodies, NPOs, NGOs, and so on, applied their proposals. In MITI projects, while
KUSANONE (Grass-roots) brand one-stop service center provides an e-learning
management system (that is, Learning Management System, LMS) and ten regional learning
support centers, the five adopted consortia offer the content, that is, courseware and help desks.
In the MEXT projects, NIME will have some functionality as a central information portal.
Grass-roots e-learning system is a three-year term project, and FY2005 is the second
year of it. In FY 2006, the evaluation is planned and the privatization will be examined.

Recent trends in Japan
Japanese Government strongly pushes the dissemination of Japanese digital
content to the world in e-Japan Strategic Plan II
(http://kantei.go.jp/foreign/policy/it/0702senryaku_e_pdf). We have many issues to be
solved, such as human resources and capacity building program in this area,
infrastructure of content distribution, quality assurance system for the content, and
social and legal agreements on content copyright processing.
The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)
supports the development of quality learning content in higher education and in lifelong
learning. While Modern Good Practice Program is to assist the improvements of
teaching in higher education, Grass-roots e-Learning System is to support new service
prototypes for vocational training.
In the March of 2005, NIME launched a new gateway service for higher
education which is called NIME-glad (Gateway to Learning for Ability
Development). In the September of 2004, NIME established a global alliance (Global
Learning Objects Brokered Exchange, GLOBE) in order to support the import and
export of high quality learning materials.

The current situation and perspectives at NIME: A Japanese model
NIME is an Independent Administrative Institution, and the mission is to
support Japanese and overseas institutions for higher education or life-long learning, in
the context of the educational reform using IT. Under the recognition that the
accumulation and utilization of high-quality digital learning materials is one of the
critical factors for the further progress, NIME planned the grand design of NIME
Digital Learning Content Site (Yamada et al., 2004), and promoted the researches and
the implementation of the results. NIME constructed a nationwide infrastructure for
sharing and distributing digital learning materials, and gave it various functions as a
gateway for domestic and overseas users. In the end of FY 2004, NIME has just
launched a new integrated service for learners, called NIME-glad (Gateway to
Proceedings
166
Learning for Ability Development), and is accumulating metadata and learning content
in the repository and referatory.

NIME-glad as a nationwide infrastructure (http://nime-glad.nime.ac.jp/)
In the mid-term plan of FY2004-2008, building-up a national infrastructure for
the sharing and distribution of digital learning resources is one of our strategically
important goals. While NIME had already begun several services before, NIME
integrated them into the new NIME-glad system (Shimizu & Hanley, 2005). In order
to cope with various needs and requests from universities and colleges, it has multiple
services, such as metadata referatory, content repository, course management system
and so on. The information portal services using mobile phone system is one of
additional-value functions.
It contains learning/instructional materials, course-authoring tools, pros and cons
of IT-based practices of education, and college syllabi information.
In addition, NIME-glad is expected to function as an international gateway to
overseas instructions and learners. She has English homepages for delivering Japanese
content and has started new federated search services under the collaboration with
GLOBE members. At the first stage of our federated search service, simple query search
is available via ARIADNE search system based on SQI (Simple Query Interface,
http://www.ariadne-eu.org/). The search results from each referatory are merged and
shown in given fashion.

NIME is planning to prioritize its R&D into e-Learning, on which universities
and other institutions of higher education currently place great emphasis. This project
will be pursued mainly by the R&D Department of the Digital Learning Resources
Division in collaboration with the Program promotion Department, and will incorporate
a network to support collaboration with universities and other institutions currently
developing e-Learning courses. The network now under consideration is shown in the
figure below. We aim to support e-Learning courses at universities and other
institutions by centralizing all Japanese higher education e-Learning services, thereby
enhancing convenience to students.
In this network, metadata known as LOM (Learning Object Metadata) is similar
to the library index card. Tagging LOM to all Internet e-Learning courses enables
learners to use a LOM Search System to check related information across all
universities. We hope that this scheme will contribute to an increase in the number
of university students enrolled in e-Learning courses. We are also considering R&D
into using mobile phones to automatically receive information from universities via the
Internet.

Proceedings
167Proceedings
168
Proceedings
169

Experiena japonez pentru stabilitatea economic a societii i reforma
sistemului administrativ
Mihail Pandela, Ministerul Administraiei i Internelor, Romnia

Aceast prelegere este un rezumat succint al muncii de cercetare pe care am efectuat-o
la Japan Forum of International Relations, Tokyo, sub competenta ndrumare a Prof. Kenichi
ITO, asupra modalitii specifice n care societatea japonez a reuit s se restructureze de-a
lungul veacurilor. Cercetarea mea pornea, iniial, de la Restauraia Meiji din 1868, pentru a
nelege metodele prin care Japonia a ajuns n 100 de ani o putere economic global. Dup
mai multe luni de studiu nu reuisem s nteleg mare lucru i, ascultnd sfatul mentorului meu,
Prof. Kenichi ITO, am pornit studiul asupra unor perioade mai puin cunoscute pentru un
european: Japonia clasic i medieval. Aa am putut nelege c unele dintre cele mai
importante instrumente prin care societate japonez a ajuns, de-a lungul milenarei sale
istorii, la stabilitate i reforme sociale relativ rapide, au fost att continua cretere economic
cerut i realizat de societate, n ansamblul ei, ct i de disciplina de fier din administraia
public utilizat de stat ca form de exercitare a autoritii.
Este foarte interesant pentru un cercettor european s urmreasc, de-a lungul
veacurilor, cum societatea japonez s-a adaptat severelor condiii naturale de via nc din
timpurile preistorice (perioada Jomon) trecnd apoi de la un sistem administrativ foarte sever,
din perioada clasic i medieval, la o complet modernizare a societii dup Restauraia
Meiji. Dup prerea mea, actuala democraie economic japonez a strbtut n trecut un
drum anevoios caracterizat de mai multe deschideri ctre Occident care au permis o
absorbie i o distilare uluitor de rapid a unor seturi de valori atipice pentru cultura i
filozofia japonez.
NAINTEA DESCHIDERILOR: Japonia clasic i medieval
Consecine economice, sociale i politico-administrative
Formarea clasei aristocratice administrative
Consolidarea birocraiei centralizate feudale
Crearea sistemelor naionale, economice i administrative, timpurii
PRIMA DESCHIDERE: de la tradiionalism ctre occidentalizare i apoi ctre
procesul de modernizare a societii
Restauraia Meiji
Crearea unei sistem administrativ modern
Fondarea erei industriale
Pai ctre dezastrul nuclear
A DOUA DESCHIDERE: democraia economic japonez
Politicile administrative, educaionale i economice de dup rzboi
Familia Imperial, simbolul naional
Umbrela de securitate american i rspunsul japonez
Sfritul erei armoniei strlucitoare (Showa)
DESCHIDEREA FINAL: reelele globale de comunicaie
Viitorul societii japoneze informatizate
Conceptul de stat
Legitimitatea politicilor n administraie
Cooperare multinaional


Proceedings
170

This resume essay represents partially my research work as Senior Visiting Research
Fellow of Japan Forum on International Relations, Tokyo, under the competent guidance of my
adviser, Prof. Kenichi ITO, on Japans specific way to restructure continuously its society
during decades. Initially, the purpose of my research work was to study the period after Meiji
Restoration up to present and the specific methods through which Japan reached after 100
years a global economic status. Under several months I was not clear at all the core of the
problems but under Prof. Kenichi ITO advise, I was curios to look upon a period from Japanese
history not very well known for an European: classical and medieval Japan. After that, I
discover that one of the major tools of Japans stabilization and society reform processes
were both economical growth imposed by society demands and public administration reform
as a component of state power.
It is very interesting to follow Japans long history and civilization how the society
adapted itself to the very severe geographical conditions during prehistorically times (Jomon
period), to a very conservative and rough administration during classical and medieval Japan
toward a complete modernization of society during Meiji Restoration. According to my opinion
the present economic democracy in Japan had several steps in the past, which represented
crucial openings in their history:
BEFORE THE OPENING
Economic, social and political-administrative consequences
Administrative reform and rising of aristocratic bureaucracy
Consolidation of the age of centralized bureaucratic feudalism
The way toward early national economic and administrative systems
THE FIRST OPENING: from traditionalism to Westernization toward
Modernization of society
Meiji Restoration
Building a modern state and administration
Foundation of the industrial era
Steps toward the nuclear disaster
THE SECOND OPENING: Japans economic democracy
Post war policies: administration, demilitarization, education, and economy.
The Imperial family: preserving the national symbol of Japan
Americans security umbrella and Japans response
The end of the Brilliant Harmony (Showa) era
THE FINAL OPENING: global network of communication
Japan future course
Concept of state
Legacy of administrative policies
Overseas Co-operation
Towards the Symbiosis of Civilizations
By Prof. Kenichi ITO, Japan Forum on International Relations, Tokyo.

Proceedings
171


Viziuni strategice japoneze de afaceri posibile transpuneri n sectorul public
Adriana Grigorescu, Departamentul de Management, SNSPA, Bucureti, Romnia


Experiena i performana japonez din ultimii 20 de ani strnesc controverse,
admiraie i nelinite n mediile de afaceri. Nu de puine ori s-a vorbit despre miracolul
japonez. Lucrarea Inteligena strategului Arta afacerilor n Japonia, autor Kenichi
Ohmae a aprut n Japonia n 1975, cnd mediul de afaceri se confrunta cu serioase probleme
printre care una de imagine. Aprut n 1998 la Editura Teora, lucrarea aduce i n Romnia o
serie de instrumente care pot fi utilitizate de oamenii de afaceri n elaborarea strategiilor
menite s conduc la performan. Dei autorul se definete ca inamic declarat al guvernelor
i birocrailor i un mare susintor al iniiativelor individuale i al firmelor private,
considerm c utilizarea inteligenei strategului poate constitui o arm deosebit de puternic,
comparabil cu laserul pentru extirparea unor probleme n sectorul serviciilor publice. Un
argument n acest sens l constituie tocmai idea de abordare prin prisma gradelor de libertate
versus constrngeri. Lucrarea i propune transpunerea unor scheme de strategie utilizate n
afaceri n serviciile publice.

The Japanese experience and performance from the last 20 years raise controversies,
admiration and uneasiness on the business environments. Frequently it was discussed about
the Japanese miracle. The book Intelligence of the strategy Art of business in Japan,
written by Kenichi Ohmae, was edited in Japan in 1975, when the business area faced with
serious problems, one of them on the general image. Edited in 1998 at the Teora printing house,
the book brings in Romania several tools that could be used by the businessmen to design the
company strategies aimed to generate performance. Even if the author defined himself as
stated enemy of governments and bureaucrats and a great supporter of entrepreneurial
initiative and private companies, we consider that the intelligence of strategy could by a
powerful weapon, comparable with lasers able to eradicate some of the difficulties of the
public services. One of the proofs is the idea that the approach should be done on the base of
the freedom degrees versus constraints. The paper aims to propose transposition of strategic
plans from business in public services.


Miracolul japonez constituie n ultimii ani un subiect asupra cruia se opresc
toi managerii de firme. Acesta se datoreaz, n principal, faptului total neateptat
determinat de modul n care firmele japoneze au abordat i au cucerit pieele europene i
american.
Surpriza provine din faptul c managementul i marketingul i au rdcinile n
America, iar cei care profit pe baza lor sunt firmele japoneze.
Mediul de afaceri japonez a cunoscut convulsii fireti dup ncheierea celui de-al
doilea rzboi mondial. Astfel, erau cunoscui ca o naiune de imitatori deoarece totul
se realiza prin copierea modelelor americane. Aceast situaie era generat de
aprecierea de care se bucurau cei care propuneau ca soluii copierea i de dizgraia n
care cdeau cei care-i permiteau idei proprii originale.
Cartea pe care o propunem ca model a aprut n Japonia n 1975, cnd mediul de
afaceri se confrunta cu serioase probleme. Acestea erau rezultatul crizei petrolului i a
crizei de imagine. n acest context Kenichi Ohmae are curajul de a propune n lucrarea
Proceedings
172
Inteligena strategului Arta afacerilor n Japonia utilizarea inteligenei ca principal
arm de lupt n mediul afacerilor.
Ideile prezentate au fost foarte apreciate de ctre tinerii manageri, iar cartea a
devenit una din lucrrile de referin n domeniul managementului afacerilor. Acesta a
fost ulterior publicat in SUA, iar n 1998 a fost publicat i n Romnia.
Autorul declar nc de la nceputul lucrrii c n Japonia nu exist o coal
economic puternic magia const n faptul c strategii remarcabili au o educaie
formal redus, probabil nu au nici mcar curiozitatea lecturii unor cri de specialitate,
dar au o excepional capacitate de a intui dinamica interaciunii ntre firm clieni
concureni.
Dou dintre barierele mpotriva crora trebuie luptat, din perspectiva japonez,
sunt: accesul la funcii de strateg sau manager executiv la o vrst suficient de sczut
astfel nct s existe suficient entuziasm care s permit proiectarea de strategii
ndrznee i inovatoare i acceptarea intuiiei i perspicacitii ca elemente principale n
proiectarea strategiilor de succes.
Dei autorul se definete ca inamic declarat al guvernelor i birocrailor i un
mare susintor al iniiativelor individuale i al firmelor private, considerm c
utilizarea inteligenei strategului poate constitui o arm deosebit de puternic,
comparabil cu laserul pentru extirparea unor probleme n sectorul serviciilor publice.
Kenichi Ohmae i ncepe lucrarea prin a explica diferite tipuri de gndire i n
special prin a evidenia elementele specifice gndirii strategice. Astfel, sunt prezentate
n figura 1
60
trei tipuri de procese de gndire.
Autorul consider analiza ca fiind punctul de plecare n oricare proces de
gndire strategic. Primul tip de gndire este cel bazat pe sisteme mecanice prin
rearanjarea elementelor.
Acesta pare s fie cel ntlnit cu precdere n sectorul public, datorit existenei
i necesitii meninerii unui nivel de birocraie, a ineriei fireti fa de schimbri totale.
Cel de-al doilea tip de proces de gndire prezentat utilizeaz intuiia ca filon
central n identificarea problemei i n formularea soluiei. Fa de aceast form, dei o
considerm foarte util i profitabil n afaceri, considerm c nu poate fi utilizat cu
succes n sectorul public deoarece induce un nivel mult prea ridicat de risc. Riscul nu
este caracteristic structurilor administraie publice. Acestea au ca scop printre altele
tocmai protejarea mpotriva riscurilor i elementul caracteristic al mediului este
stabilitatea i absena sau limitarea la un nivel redus al posibilelor riscuri.

60
Kenichi Ohmae, Inteligena strategului Arta afacerilor n Japonia, Editura Teora, Bucureti, 1998,
pg .20
Proceedings
173Gndirea strategic propus de ctre Kenichi Ohmae pornete de la identificarea
de ctre strateg a elementelor care formeaz unitatea studiat i stabilirea
caracteristicilor acestora. Prin imaginaia, intuiia i perspicacitatea strategului acesta va
trebui s construiasc o nou entitate din componentele pe care le are la dispoziie. Fr
a avea limitri, acesta poate renuna la elemente care nu le consider necesare n
viitoarea structur sau poate aduce componente noi.
n ceea ce privete sectorul public, considerm c o astfel de abordare ar putea
constitui o variant de reformare. n susinerea acestei propuneri vine experiena de
pn acum, care s-a concretizat n schimbri pariale, multe bine venite i cu un serios
impact pozitiv, ns se vorbete despre necesitatea reformei, numrul mare de
componente pe care trebuie s le abordeze procesul de reformare i despre rezistena la
schimbare manifestat de funcionarii publici cu vechime n sistem, situaie care este
similar cu ce cea din mediul de afaceri japonez la momentul lansrii teoriei
inteligenei strategului.
Astfel, se poate constitui un grup interdisciplinar care s cuprind att persoane
cu experien, ct mai ales tineri, strategi din mediul de afaceri, alte categorii ce pot
permite urmrirea unui proces de gndire strategic n elaborarea unor strategii pentru
sectorul public i n special pentru serviciile publice.
Fig.1. Tipuri de procese de gndire
Proceedings
174
n figura 2
61
sunt prezentate etapele pe care trebuie s le urmeze dac dorete
ntr-adevr utilizarea gndirii strategice. Se poate vedea c exist posibilitatea unui
scurt circuit care reduce procesul la trei etape. Este drept c utilizarea scurtturii este
bine venit dar nu va conduce la rezultatele preconizate deoarece elimin nsi esena
procesului.Kenichi Ohmae, propune, n lucrarea menionat, patru tipuri de strategii
pornind de la obiectivul principal al firmei acela de a dobndi un avantaj n raport cu
concurena. Autorul face precizarea c strategia are ca scop de a plasa firma pe o
poziie superioar n raport cu concurena i nu de a rezolva probleme interne de natur
operaional, managerial etc. ale acesteia. El difereniaz puterea firmei n relativ i
absolut. Puterea relativ poate fi sczut (slbiciunile interne) pentru o perioad de
timp spre deosebire de puterea absolut, care este deinut n raport cu concurena i a
crei diminuare poate genera chiar dispariia firmei. Pentru o mai bun nelegere a
diferenelor, autorul utilizeaz urmtoarea comparaie diferena este echivalent cu cea
care exist ntre a participa la o lupt i a ine un regim alimentar.
Cele patru tipuri de strategii propuse, conform figurii 3
62
se pot grupa n dou
categorii i anume: concurai inteligent i evitai concurena.

61
idem, pg. 26
62
idem, pg .42
Fig.2. Etapele gndirii strategice
Proceedings
175Prima strategie aceast strategie se bazeaz pe identificarea factorilor cheie
ai succesului i concentrarea resurselor ntr-o anumit zon care s permit generarea
unui avantaj strategic n raport cu concurena Strategia FCS.
A doua strategie n contextul unei concurene foarte stabile i puternice,
strategia care poate fi aceea de a rsturna regulile jocului astfel nct s obinem un
avantaj concurenial Strategia iniiativei agresive.
A treia strategie n absena unui avantaj concurenial absolut se poate utiliza
avantajul relativ fa de concureni Strategia superioritii relative.
A patra strategie n contextul unei concurene puternice se pot gsi soluii care
s poziioneze firma pe poziii favorabile prin introducerea de noi produse, abordare de
noi piee sau creare de noi piee Strategia pe baza gradelor de libertate.
Vis-a-vis de strategiile propuse mediului de afaceri, scepticii ar putea invoca lipsa
concurenei n sectorul public i deci lipsa de relevan a acestora.
Dac revenim la comparaia fcut de Ohmae, o abordare de tip cur de
slbire n serviciile publice cu siguran nu va permite obinerea de rezultate ntr-un
termen scurt. Dac lupta n mediul de afaceri se d cu concurena, n sectorul public
considerm c este o lupt pe dou paliere. Astfel, un prim palier este acela de lupt cu
sistemul care trebuie nlocuit, motiv pentru care procesul este foarte dificil datorit
imaterialitii adversarului. Timpul constituie o constrngere deoarece lucreaz n
defavoarea actualelor structuri i n favoarea pozitivrii amintirii sistemului anterior.
Fig.3. Patru strategii de baz
Proceedings
176
Un al doilea palier este determinat de apariia i dezvoltarea sectorului privat ca
alternativ la serviciile publice. Acesta exercit o presiune din ce n ce mai mare.
Cele patru metode propuse au dou obiective generale: (1) s ofere firmei un
avantaj concurenial greu de dobndit de ctre concureni i (2) s permit consolidarea
i extinderea acestuia.
Strategia FCS. n ceea ce privete primul tip de strategie aceea a factorilor
cheie este necesar mai nti identificarea acestora. n tabelul 1 propunem factori cheie
pentru servicii i evideniem modul n care acetia variaz n funcie de sector.

Tipuri de servicii private / publice
Factorul cheie
pentru
...creterea
profitului
(scderea
preului......)
...creterea cotei
de pia
(...creterea
numrului de
beneficiari)
...creterea satisfaciei
consumatorului
(creterea satisfaciei
ceteanului)
Materii prime iluminat stradal
Capacitatea
serviciilor oferite
servicii medicale,
asisten social,
servicii
educaionale
servicii de salubritate
Tehnologia de
producie
servicii medicale,
servicii de
salubritate
servicii medicale,
Calitatea
serviciilor
asisten social servicii medicale, servicii
de salubritate, servicii
educaionale
Gama de servicii
oferite
servicii medicale,
asisten social
servicii medicale, servicii
de salubritate
Calitatea
personalului
asisten social servicii medicale, servicii
educaionale
Numrul
personalului
asisten social,
servicii de
salubritate, servicii
educaionale
servicii medicale
Reeaua de
distribuie
servicii medicale,
asisten social,
servicii
educaionale
servicii de salubritate

Creterea profitului i a cotei de pia constituie obiectivele firmelor private care
ofer servicii. Aceti parametrii nu prezint interes pentru serviciile publice i am
considerat necesar c pot fi nlocuite cu scderea preului i respectiv cu creterea
numrului de beneficiari. Alturi de acestea am plasat creterea satisfaciei
consumatorului de servicii, respectiv a ceteanului, deoarece pentru serviciile publice
acesta este dezideratul principal. Se poate observa, pentru exemplele prezentate, c
pentru diferite tipuri de servicii factorii cheie difer n funcie i de obiectivul urmrit.
Strategul are sarcina de a identifica factorii cheie pentru sectorul de activitate pe
care l studiaz i este necesar s aib n vederea ntregul proces pentru a surprinde
ansamblul acestora. Dup identificarea factorilor cheie este necesar ca strategul s-i
asume rspunderea utilizrii lor n scopul obinerii avantajelor competitive.
Proceedings
177
Strategia iniiativei agresive. Acest tip de strategie se bazeaz pe interogarea,
de ctre strateg, a diferiilor responsabili de modul n care funcioneaz firma pentru a
se identifica zonele de strangulare, rigidizate i care determin blocarea sau ncetinirea
proceselor. Interogarea se realizeaz pe baza ntrebrii De ce ?. Prin aceast metod
se identific zonele care trebuie deblocate prin iniiative radicale. Acesta este i motivul
denumirii strategiei.
Considerm c acest tip de strategie poate fi utilizat cu succes n modernizarea
serviciilor publice. Este adevrat c procesul de interogare se va face cu dificultate
datorit reticenei factorilor de decizie din sistemul administraiei publice. Este posibil
chiar determinarea unei opoziii agresive n rndul acestora n lipsa explicrii apriorice a
scopului interogrii. Nu putem nega faptul c metoda n sine are o component agresiv
determinat, pe de-o parte de presiunea ntrebrilor i, pe de alt parte, de soluiile
radicale care vor fi propuse de ctre strateg.
Strategia superioritii relative. Se bazeaz pe crearea unui avantaj
concurenial relativ care s plaseze firma ntr-o poziie avantajat pe pia. Aceasta
poate fi obinut din utilizarea unor politici de preuri sczute, care au ca baz diferite
motivaii, din compatibilitatea cu produse sau servicii plasate n amonte sau n aval, din
omogenitatea serviciilor etc. Acest tip de strategie poate fi aplicat n serviciile publice
cu mai mare dificultate i cu rezultate mai puin spectaculoase datorit constrngerilor la
care trebuie s rspund sectorul public.
Strategia pe baza gradelor de libertate. Explorarea gradelor de libertate pe
care s se construiasc strategia organizaiei studiate se raporteaz la componentele pe
care se poate aciona i pe restriciile de care trebuie inut cont. Identificarea gradelor de
libertate (GSL) este prima etap n procesul de elaborare a strategiei, o a doua etap este
suprapunerea peste aceste grade de libertate ipotetice a constrngerilor. n mediul de
afaceri constrngerile vin, n principal, din zona concurenei. n sectorul public i
respectiv, serviciile publice, constrngerile vin n principal din zona rolului i locului
acestora n ansamblul serviciilor, reglementri specifice, dependen de autoritatea
administrativ local sau central etc. Concurena, n acest caz, nu este lipsit de
importan, dar nu exercit o presiune major.
Pe baza gradelor strategice de libertate (GSL) se pot stabili punctele nevralgice
asupra crora strategul trebuie s se concentreze. Secretul viziunii strategice este
reprezentat, dup prerea lui Kenichi Ohmae, de cteva jaloane:
gndirea dihotomic totul sau nimic;
flexibilitatea n gndire;
importana factorilor cheie;
analiza ca punct de plecare n elaborarea strategiilor;
atitudinea element al schimbrii.
n Japonia i n Occident au existat i exist mari companii care au euat
complet n lumea afacerilor. Totui, nu cunosc vreo firm care s nu-i fi putut schimba
direcia de aciune nainte de a fi prea trziu. n fiecare situaie pe care am analizat-o, la
un moment dat, managementul a pierdut din vedere gama de alternative pe care le avea
la dispoziie, ndreptndu-se prin intermediul unei viziuni mentale tot mai restrnse spre
propria distrugere
63
.
Considerm c aceast apreciere vine n susinerea ipotezei pe care o formulm
de a prelua tipurile de strategii propuse i de a le transpune n proiectarea serviciilor

63
idem, pg. 74
Proceedings
178
publice prin utilizarea inteligenei strategilor, n scopul rezolvrii ntr-o manier creativ
a problemelor cu care acestea se confrunt.
Pentru strategul militar, cheia reuitei const n a stabili ct de mult trebuie s
cerceteze pentru a se apropia de o strategie ideal i n a determina punctul n care
perfeciunea devine ndatorire. Dac strategul este hotrt s elimine chiar i cel mai
mic defect al strategiei sale, ofierii si vor avea nevoie de informaii perfecte i de timp
nelimitat pentru a ajunge la o astfel de strategie
64
.
Aceste aprecieri ale lui Kenichi Ohmae n lucrarea Inteligena strategului ne
sugereaz pe de-o parte s reflectm la aspectele ce pot fi preluate din tehnica militar,
acesta fiind cea care a consacrat i utilizeaz frecvent conceptul de strategie, iar pe de
alt parte s nu pierdem un timp inutil cutnd soluia perfect.
Dac se afirm c n afaceri un plan de afaceri prost este mult mai bun dect
lipsa unui plan, considerm c putem extinde acest principiu la nivelul strategiilor,
considernd astfel ca lipsa unei strategii este mult mai neprofitabil dect existena unei
strategii perfectibile.
Considerm ca o provocare viitoare posibilitatea de a testa aplicarea strategiei
iniiativei agresive i a strategiei pe baza gradelor de libertate, pe care le considerm a fi
oportune sectorului public i eventual a strategiei factorilor cheie, care poate fi adaptat
dar asupra creia avem rezerve n ceea ce privete rezultatele obinute.

BIBLIOGRAFIE:
1. Grigorescu A., Decizia strategic n comer exterior, Editura Economic, Bucureti,
2003;
2. Kenichi Ohmae, Inteligena strategului Arta afacerilor n Japonia, Editura Teora,
Bucureti, 1998;
3. Malcolm Mc. Donald, Marketing strategic, Editura Marketers Codecs, Bucureti,
1998;
4. Matei L. , Servicii publice, Editura Economic, Bucureti, 2004;
5. RIES Al., TROUT J., Poziionarea lupta pentru un loc n mintea ta, Editura Curier
Marketing, Bucureti, 2004.


64
idem, pg. 76
Proceedings
179
Mutaiile din mediul economic internaional reflectate n managementul modern
al organizaiilor
Mariana Baicu, Facultatea de Relaii Internaionale, Universitatea Spiru Haret,
Bucureti, RomniaLucrarea va prezenta impactul pe care l au mutaiile manifestate n relaiile economice
internaionale asupra colilor de management, (aprnd noi abordri manageriale
organizaionale), a politicilor macro i mondoeconomice.
Tendinele i trsturile economiei mondiale actuale n contextul proceselor de
globalizare i integrare economic regional au transformat, au reconfigurat sferele de
influen pe piaa internaional trecnd de la bipolaritate la tripolaritatea centrelor de putere
i o noua reorientere a politicilor mondoeconomice reflectate n sistemul de acorduri i tratate
ncheiate la nivelul instituiilor cu vocaie regional i universal. Managementul modern se
orienteaz ctre SOCIETATEA INFORMAIONAL-SOCIETATEA CUNOATERII care se
bazeaz pe un proces de sintetizare a componentelor managementului eficient care are ca
finalitate nu obinerea banilor, ci ideea c profitul se obine prin motivarea personal i
satisfacerea cerinelor pieii.
Societatea uman a ajuns n rile dezvoltate n etapa postindustrial, caracterizat
prin focalizarea pe sectoarele teriare, cuaternare i cvintenare de activiti economice, sociale,
culturale, educaionale etc.
Sistemele manageriale naionale se adapteaz la tendinele economiei mondiale
adoptnd principiile SI-SC pentru integrare n modelul NOII ECONOMII care redefinete
conceptele, structurile, relaiile interorganizaiionale i interinstituionale prin alte sintagme
fr a se gsi pn n prezent o nou denumire tiinific a noului regim socio economico-
politic.
n noul context al NOII ECONOMII rolul statului n condiiile separrii puterilor n
stat se diminueaz, el devenind chiar partener de afaceri, contribuind prin infuzii la capitalul
social, la managementul revigorrii organizaiei sau fiind actorul principal reprezentativ n
cazul semnrii unor tratate i acorduri interstatale, avnd rolul de orchestrator al shimbrii la
nivel macroeconomic, n funcie de tendinele mondoeconomice. Motivele ce fac necesar
intervenia statului la nivel legislativ prin Parlament, la nivel executiv prin Guvern, la nivel
sancionar prin Justiie, se rezum la: imperfeciunile pieii, asigurarea anselor egale,
asigurarea serviciilor publice, stabilirea strategiilor naionale, asigurarea proteciei i
securitii, asigurarea stabilitii macroeconomice prin corelarea politicilor macroeconomice.
Conducerea schimbrilor ntr-o economie n tranziie la economia de pia, n proces de
integrare n structurile organizaiei unice UNIUNEA EUROPEAN, se realizeaz prin strategii
macrostructurale.


THE COMMUNICATION will point out the impact which the international mutations
will influence international economic relations, management schools (new organisational
management approach) national micro, macro and mondo economic strategies.
At present the changes of the world economy transformed the international economic
relations, designed the new power centers (from bipolarity into tripolarity), new objects of
monitoring of the international institutions, new rules, treaties, agreements at the national and
international level.
Proceedings
180
Modern management is oriented to INFORMATIONAL SOCIETY-KNOWLEDGE
SOCIETY (IS-KS) based on a process of the syntetisation of the efficient management
components having as a final result the profit getting from the individual motivation by market
demand satisfaction and no simply getting money. The characteristic of the developed countries
reached at the post industrial stage is to be focused on the third, fourth, fifth waves based on
services and informatics, educational, cultural activities.
National managerial systems have to be going to the international tendencies having an
open economy and adopting the principles IS-KS for integration in the model of the NEW
ECONOMY, where the concepts structures rules relations are redefined by other syntagma
without finding a new scientific word for the emerge social, political and economical regime.
Within the NEW ECONOMY model the state role has a new small dimension in the
context of the power separation. THE STATE BECOME A PARTNE in national and
international business contributing by capital in fusions, by management of turnaround in case
of economic recession, by conductor role for management of changes according to the
international tendencies. The state intervention is necessary due to the market imperfections
and to find the means of equilibrium, equal chances assurance, public services assurance,
national strategies, security and protection, macroeconomic stability and sustainable growth.
Management of changes in a transition economy to a free market economy and the process
of the integration into the European Union, as a unique organization, is a state task by designing the
macro economic and institutional strategies.


Sfritul mileniulul al-II-lea i nceputul mileniului al-III-lea au fost marcate de
2 simboluri (cderea Zidului Berlinului, 1989 care a simbolizat cderea sistemului
comunist i 11 septembrie 2001 care a creat simbolul unui nou adversar - teroristul
global), evenimente istorice care au marcat sfritul i nceputul unui tip de societate
socio-economic creia nu i s-a gsit nc o denumire general acceptat de cercurile
tiinifice, colile de management sau alte autoriti n domeniu i creia Noua coal de
la Cambridge i d denumirea de NOUA ECONOMIE, SOCIETATEA
INFORMAIONAL - SOCIETATEA CUNOATERII, marcat de vectorul major
transnaionalizarea i globarea.
Cercetarea a pornit de la identificarea mutaiilor din Comunitatea internaional
(Tabel nr 1. Mutaii recente din economia mondial ).

Proceedings
181


Tabel nr. 1. Mutaii recente din economia mondial


Mutaiile prezentate mai sus au contribuit la proiectarea unor noi tendine i
trasturi ale economiei mondiale aa cum sunt prezentate n tabelul nr. 2, rezultate din
evoluia etapelor de dezvoltare socio-economice conform crora comunitile dezvoltate
au ajuns n valul 5 bazat pe comunicare, informaie i transmiterea prin sisteme IT a
datelor conform tabelului nr 3.
Adncirea proceselor de globalizare i integrare regional concomitent cu lupta statelor
pentru afirmarea indentitilor naionale
Creterea importanei schimburilor economice internaionale ca factori de cretere
economic
Creterea interdependenilor economice internaionale prin adncirea diviziunii
internaionale a muncii i specializarea sectorial, organologic i tehnologic
Dezvoltarea relaiilor economice internaionale i a principiilor instituiilor cu vocaie
universal i regional n funcie de creterea complexitii circuitului economic mondial
Trecerea de la revoluia tehnico-tiinific la revoluia informaional i informatic
Adncirea decalajelor economice i polarizarea rilor n ri bogate i n ri srace
Riscul i incertitudinea creeaz necesitatea unui comportament flexibil i adaptabil n toate
domeniile de activitate
Devansarea ritmului produciei de ritmul schimburilor comerciale internaionale prin
separarea funciei de producie de funcia comercial
Modificri n structura fizic a comerului internaional n favoarea serviciilor i produselor
informatice
Modificri n structura geografic prin creterea numrului de ri partenere ca rezultat al
cderii colonialismului i al sistemului comunist
Modificarea raportului ntre cerere i oferta n favoarea ofertei i transformarea pieei
vnztorului n piaa cumprtorului
Amplificarea factorilor de competivitate i nevoia de cunoatere prospective a nevoilor
pieei i nlturrii concurenei neloiale i a instabilitilor macro i mondo economice
Profitul micro i macroeconomic se realizeaz nu numai prin pre ci prin prin satisfacerea
pe termen lung a tuturor categoriilor de clieni
Scurtarea ciclului de via al produselor (de la 2 biti la 1 bit) i nevoia de nnoire i de a
face fa forelor concureniale a unei piee ntr-o dinamic permanent
Apariia unor tipuri de crize ciclice n economia internaional care creeaz procese legice
(n caz de cretere-fuziune, n caz de declin- restructurare)
Schimbarea raporturilor de for n economia internaional i trecerea de la o lume bipolar
(SUA, URSS) la una tripolar (SUA, UE, Japonia) cu tendin multipolar
Apariia unor noi forme de comercializare i tehnici de expansiune pe pia (aliane
competitive, investiii strine directe, achiziii publice i de portofoliu, parteneriate) alturi
de formele clasice de vnzare-cumprare internaionale
Standardizarea ca factor de transnaionalizare i globalizare
Liberalizarea schimburilor economice i transormarea politicilor comerciale protecioniste
n politice ecologice netarifare
Creterea rolului instituiilor internaionale responsabile cu guvernarea corporative sau
global concomitent cu intervenia guvernelor n scopul asigurrii minii vizibile , pentru
ca mna invizibil a pieii liberalizate s creeze beneficiile ateptate


Proceedings
182

Tabel nr 2. Tendinele i trsturile economiei mondiale

rile dezvoltate trec de la era geopolitic (expansiune prin imperialism i
colonialism) la era geoeconomic (remprirea sferelor de influen pe criterii i
interese economice)
Economia a ajuns la al cincilea ciclu al evoluiei sale n rile dezvoltate, n valul
cinci informaional
Componenta ecologic a transformat dominarea economiei mondiale prin politici
tarifare protecioniste n dominare prin politice ecologice, de protecie a mediului i
de sigurana alimentar
Transnaionalitatea i standardizarea sunt vectori majori ai integrri regionale i
proceselor de integrare economic
Economia mondial este eterogen cu economii cu nivel tehnologic difereniat
care au stat la baza amplificrii schimburilor economice internaionale
Tendina de dezvoltare durabil i echilibrat printr-un mangement al schimbrii
continue n funcie de ciclicitatea fazelor de cretere i descretere a economiei
mondiale i de cerinele pieei internaionale
Transformarea rzboiului rece prin cderea blocului comunist ntr-un rzboi contra
terorismului ce se opune sistemelor democratice
Tranformarea industriilor militare n industrii civile
Transferarea industriilor energofage, metalofage poluante dinspre rile dezvoltate
nspre rile n dezvoltare
Prioritate au politicile economice sustenabile bazate pe strategii vizionare pe
termen lung i asumarea responsabilitii proprii


Tabel nr 3. Caracteristicile etapelor de dezvoltare socio-economice

Stadiu de dezvoltare Preindustrial Industrial Postindustrial
Sectoare de producie Extractiv Fabricaie Procese, servicii de
reciclare
Sectorul economic Primar :
-agricultura
-minerit
-pescuit
-lemne
-petrol i gaze

Secundar :
-producerea
bunurilor de larg
consum
-producerea
bunurilor de
folosin
ndelungat
-construcii grele

Teriar:
-transporturi
-utiliti
Cuaternar:
-comer
-finane
-asigurri
Cvintenar :
-sntate
-cercetare
-educaie
-recreere
Resurse
transformate
Resurse naturale:
ap, vnt, puterea
animalelor, fora uman
Energie creat:
electricitate,
puterea nuclear
Informaie:
sisteme de
computere i
transmitere a datelor

Sursa:W.J.Keegan, Multinational marketing management, Prentice Hall, Inc 1980, p.61
Proceedings
183
Dictonul: TIME IS MONEY (caracteristic societii capitaliste) s-a nlocuit cu:
KNOWLEDGE IS POWER (caracteristic societii informaionale-societatea
cunoaterii).
Specificul acestor etape de dezvoltare (conform tabelului nr. 4), au creat
premisele dezvoltrii NOII ECONOMII caracterizat printr-un management modern i
eficient (conform tabel nr. 5 i 6).

Tabel nr. 4. Specificul etapelor de dezvoltare

Stadiu de
dezvoltare
Preindustrial Industrial Postindustrial
Sectoare de
producie
Extractiv Fabricaie Procesare, servicii de
reciclare
Resurse strategice Materii prime Capital financiar Cunotine
Tehnologia Fora Tehnologia
mainilor
Tehnologia
intelectual
Metodologia Bunul sim,
experiena, alegerea
i eroarea

Empirism,
Experimentare
Teoria abstract:
modele simulari
Teoria deciziilor:
analiza sistemelor
Perspectiva
temporal
Orientarea spre trecut Adaptabilitatea
ad-hoc
experimentare
Orientarea spre viitor,
preveziuni i
programare
Principul axial Tradiionalism Cretere
economic
Codificarea
cunotinelor
teoretice, satisfcie i
motivare

Sursa:W.J.Keegan, Multinational marketing management, Prentice Hall, Inc 1980, p.61
NOUA ECONOMIE-SOCIETATEA INFORMAIONAL - SOCIETATEA
CUNOATERII

Tabel nr. 5. Management eficient

Proces de sintetizare ntre :
-compartiment i aspectele tehnice i economice;
-munca, specializare, reguli, proceduri, condiii i rezultate, promovare i
satisfacie, autorealizare, absena constrngerii;
-introducerea progresului i suportarea costurilor;
-autonomia bordului (top) cu dorina angajailor de a participa la luarea deciziilor;
-cerinele din exterior cu interesele celor din interiorul organizaiei;
-riscul i incertitudinea dezvoltrii viitoare i nevoia unui sistem de planificare
sntos i sigur;
-noiunea de adaptabilitate pe termen lung i flexibilitatea pe termen scurt, i un
sistem de control format din reguli, proceduri, ierarhie;
-nevoia de definire i soluionare a problemelor centralizat i integral cu avantajul
unei execuii descentralizate a unei strategii organiztionale;
Proceedings
184
-dezvoltarea tiinific i dezvoltarea spiritul antreprenorial (Learning by doing sau
Learning from mistakes);
-nevoia de prezent cu motivarea angajailor;
-reducerea operaiunilor manuale i introducerea sistemelor IT care solicit educare
i perfecionare continu i o nou etic a muncii;
-management lider_ship sau antreprenor_ship;
-intervenia guvernamental prin legi, politici, strategii, mecanisme
macroeconomice i reglarea sistemului liberal conform forelor
concureniale (Porter);
-criza managementului universitar i formarea formatorilor;
-internaionalizarea afacerilor i procesul de globalizare;
-parteneriatul public privat i interesele de grup;
-tradiionalism i euroscleroza (diferenieri culturale) cu creativitate i inovaie
(cercetare, dezvoltare, reducerea birocraiei i deciziei ierarhice, reducerea
costurilor, delegarea competenei, job rotation, analiza nevoilor, elaborare diagnoze,
strategii), descentralizare, autonomizare;
-dezvoltarea spiritului de echip cu lobby i grupuri de interese;
-de la lupta concureniala acerb la lupta raional pe criterii de calitate, competene,
expertize i avantaje competitive;
-managementul clasic cu antreprenoriatul caracterizat prin recrutarea, fidelizarea i
motivarea celor cu poteniali de lideri creativi i inovativi.

Tabel nr. 6. Tendinele managementului modern

- orcherstrarea constructiv a haosului i apariia managementului incertitudinii i a
riscului;
- managementul ambiental i ecologic;
- managementul profitabil i eficient;
- managementul complexitii i problemelor globale;
- managementul ideii i schimbrii;
- managementul dezvoltrii i provocrii;
- managementul academic i guvernamental;
- dezvoltarea economic global prin cooperare.
- probleme globale legate de crizele economice i de lichiditate;
- redefinirea capitalismului prin antreprenoriat i capitalism umanistic;
- libertatea de a lua decizii bazate pe valorile individuale, management
comportamental;
- schimbarea atitudinii de hard worker n smart worker;
- schimbarea sloganului din Time is money n Knowledge is power;
- sacrificarea intereselor pe termen scurt pentru cele pe termen lung prin
introducerea managemetului strategic i vizionar;
- IT soluii pentru problemele organizaiei;
- schimbarea pieei vnztorului n piaa cumprtorului i orientarea spre client
datorit schimbrii raportului cerere-ofert n favoarea ofertei.


Proceedings
185
Mutaiile i schimbrile nregistrate n economia mondial au creat un nou
concept al managementului schimbrii care trebuie s aplice metode de conducere a
restructurrilor organizaionale diferite conform tabelului nr. 7.

Tabel nr. 7. Metode de stpnire a schimbrii discontinue

Metode de
conducere
Condiii de
utilizare
Avantaje Dezavantaje
1. Progresiv Urgen limitat Rezistena slab ncetineal
2. Prin criz Cand este
ameninat
supravieuirea
firmei
Rezistena slab Constrngerea
legat de timpul
scurt pentru
realizarea
schimbrii
3. Rezistenta
controlat
Urgena medie Rezisten slab.
Durata schimbrii
se adapteaz la
timpul de care
dispune. Schim-bri
locale de
componente


Complexitate


Managementul moden este total diferit de managementul clasic tradiional care a
produs schimbrii n sistemul de valori i evaluri n managementul organizaiei (tabel
nr. 8)

Tabelul nr. 8. Schimbarea n sistemul de valori i evaluri n managementul
organizaie:

TRADITIONAL MODERN
Schimbri n valori umane:
-toi sunt la fel
-individualism
-nevoia de performan
-ignorana
-fiecare este diferit
-participativ
-autorealizare
-educaie continu
Schimbri n valori sociale :
-proprietate
-orientare pe produs
-guvernare limitat
-echipa
-orientare spre comunitate
-guvernare prin reglementri
Schimbri n filosofia guvernamentala :
-specializare funcional
-deciziile luate autoritar
-sistem de control negativ
-sarcina i angajatul
-sistem informational pe vertical
-organizaia ca structur

-abordare interdisciplinar
-deciziile luate democratic
-sistem de control pozitiv
-munca n echip (echipa managerial)
-sistem informaional funcional
-organizaia ca sistem (tehnologie, indivizi,
structuri, rezultate)

Proceedings
186
Aa cum n perioada postbelic strategia de revigorare lansat de preedintele
american Roosvelt a avut ca slogan mobilizator sintagma NEW DEAL sau cum n
perioada 1972-1974 dup cderea imperialismului i apariia primei crize economice
mondiale s-a simit nevoia de schimbare prin lansarea sintagmei NOUA ORDINE
ECONOMIC INTERNAIONAL i n perioada actual marcat de mutaiile,
tendinele, schimbrile prezentate mai sus, Noua coal de la Cambridge a simit nevoia
lansrii unui nou concept numit NOUA ECONOMIE. SOCIETATEA
INFORMAIONAL - SOCIETATEA CUNOATERII, definite conform tabelului nr. 9.

Tabel nr. 9. Definirea sintagmei de societate informaional - societatea
cunoaterii . NOUA ECONOMIE (Noua coal de la Cambridge)

Finalitatea acestei economii este omul i satisfacerea trebuinelor sale
echilibru ntre resurse-nevoi, dezvoltare economic-economie de pia.
Noua economie nu mai poate fi o economie de pia n sensul actual-
polarizarea sracilor i bogailor creeaz probleme globale, diminuarea rolului
statului-politica public.
Fr a abandona interesul individual, noua economie va deplasa centrul de
greutate pe interesul public prin promovarea politicii publice -care s acopere
gestionarea unei nevoi colective ce privete o mare parte din populaie.
Noua economie se formeaz i va funciona beneficiind de caracterul
democratic al SI-SC-redefinirea raportului economic politic n favoarea
economicului ce solicit politicieni profesionaliti.
Noua economie va consacra tehnocraia-bazat pe dezvoltarea cercetrii
tiintifice, educaiei, dezvoltrii informatice.
Educaia devine procesul esenial al noii economii-minimizarea cheltuielilor,
productivitate, eficiena, performan, satisfacerea nevoilor prin eficientizarea
resurselor limitate.
Promovarea noii economii nseamn compatibilizarea standardelor ntre
economiile dezvoltate i ceilali participani la circuitul economic mondial-
globalizare.
Reuita noii economii necesit opiuni de politic economic concretizate n
strategii pe termene medii i foarte lungi pentru a se asigura continuitatea i
complementaritatea aciunilor economice - pentru evitarea i reducerea
pierderilor (Kaisen).

Sursa: Our Common Future, Oxford University Press, 1987

Noua societate informaional conform Noii colii de la Cambridge se bazeaz
pe urmtoarele principii macroeconomice conform tabelului nr. 10.

Tabel nr. 10. Principiile economiei SI-SC

Principiul existenei umane n cerc nchis-resurse limitate, fr acces pe alte planete.
Principiul reintegrrii omului n natur-distrugere ecosistemelor necesit noi
relaii om - natur.
Primum non nocere-n primul rnd s nu poluezi mediul nconjurtor-marii
poluatori sunt rile dezvoltate, dar repercursiunile le suport rile slab
dezvoltate.
Proceedings
187
Pstrarea i creterea biomasei, biodiversitii i bioproductivitii-protejarea
fertilitii solului, conservarea sistemelor ecologice.
Asigurarea permanent a resurselor-utilizarea raional a resurselor
neregenerabile, echilibru ntre ritmul exploatrii resurselor i ritmul regenerrii
lor, procese i tehnologii de reciclare a reziduurilor i deeurilor, introducerea
modelului Kaisen de nlaturare a risipei.
Principiul eficienei economice, sociale i ecologice-eficiena economic a fost
n detrimentul eficienei sociale i ecologice.
Existena social este interactiv cu mediul ambiant - omul ca valoare suprem,
intangibil trebuie s-i asigure existena n relaie benefic biunivoc cu mediul.
Trecerea de la creterea demografic discreionar la cea bazat pe
responsabilitatea contient a cuplului i pe implicarea adecvat a societii-
planificarea familial, sprijinirea familiilor tinere.
Principiul echitii sociale i a egalitii de anse- reducerea decalajelor ntre
venituri prin reducerea discriminrii sociale i de gen.
Responsabilizarea guvernelor pentru promovarea unor politici care s conserve
resursele i asigur viitorul noii generaii.
Sursa: Our Common Future, Oxford University Press, 1987

Modelul de guvernare japonez i cel al managementului organizaional este
foarte apropiat de principiile noului concept SI-SC, deoarece n Japonia cercetarea
tiinific este mult stimulat de politicile guvernamentale, cercurile tiinifice nipone
fiind ele nsele promotoare ale noilor concepte manageriale (TQM), Modelul Kaisen,
just in time etc, ntruct inta politicii japoneze este bunstarea, performana, succesul.
Modelul japonez numit de autor un otron cu inta fix etc., caracterizat prin
simplitate, funcionalitate, eficien, eficacitate.
Pentru rile post comuniste, n tranziie la economia de pia, localizate
ndeosebi n Europa un rol deosebit n adaptarea acestora la economia de pia liber l
are Uniunea European care i-a asumat rolul ca organizaie unic regional de a
armoniza prin programme de coeziune economic i social, economiile naionale ale
rilor din Europa Central i de Est la modelele economiilor rilor dezvoltate, n care
rolul statului are o nou definiie n relaia cu operatorii economici, conform tabelului nr. 11.
Tabel nr. 11. Redefinirea rolului statului n relaia cu operatorii economici
n procesul de tranziie la economia de pia
Redefinirea conceptului de stat care-i diminueaz intervenia n sensul
economiei clasice a cuvntului.
Separarea puterilor n stat (Parlament, Guvern, Justiie) i delegarea
resposabilitilor conform statului de drept.
Abolirea hipercentralizrii i promovarea parteneriatului public-privat, statul
devenind un partener de afaceri.
nlocuirea monopolului de stat i macroplanificrii prin strategii
macroeconomice i legturi structurale, instituionale, vizionare, pe termen
mediu i lung.
Controlul proceselor i rezultatelor macroeconomice printr-un sistem de
instrumente, prghii, mijloace de reglare a sistemului n sensul legilor
economiei de pia i proceselor de globalizare (rezolvarea problemelor
naionale prin interese transnaionale).
Proceedings
188
Trecerea de la economia de comand la economia de pia funcional cu
politici bottom to up i up to down n sensul armonizrii nevoilor i
cerinelor pieei cu gestionarea resurselor limitate.
Crearea i armonizarea cadrului legislativ, a reformei economice structurale i
instituionale (orchestrator al cerinelor UE i al nevoilor naionale).
Crearea cadrului de garantare a proprietii (private, publice, comune).
Supravegherea concurenei loiale i eliminarea relaiilor de monopol, a
corupiei i a birocraiei.
Intervenia instituiilor statului n economie pentru stabilirea echilibrului
macroeconomic (echilibrul balanei de pli externe, reducerea deficitului
bugetar prin reducerea cheltuielor, corelarea ratei inflaiei cu rata dobnzii i
volumul masei monetare n circulaie, reducerea fiscalitii, liberalizarea
preurilor, liberalizarea valutar etc.
ncheierea de tratate, acorduri cu organizaiile internaionale i cu alte
guverne pentru crearea unei economii deschise participante la circuitul
economic mondial, capabil s asigure resursele deficitare i s creeze o
imagine favorabil rii n lume.
Controlul emisiunilor monetare i liberalizarea ratei de schimb etc.


Cu toate c pe plan internaional rolul statului n economiile rilor dezvoltate i
diminueaz intervenia, funcia coercitiv transformndu-se ntr-o funcie partenerial,
n economiile n tranziie la economia de pia, funciile statului se fac simite datorit
urmtoarelor opiuni (conform tabel nr. 12.)

Tabel nr. 12. Ierarhizarea opiunilor privind principlalele funcii ale statului

1. Asigurarea creterii echilibrului macroeconomic
2. Orientarea comportamentului agenilor economici
3. Alocarea optimal a resurselor
4. Distribuirea i redistribuirea echitabil a veniturilor

Acest proces de integrare n Uniunea European combinat cu mutaiile
determinate de procesele de globalizare n rile post comuniste arat c intervenia
statului n economie va mai fi necesar pn cnd mediul politic, economic, social,
cultural etc se va armoniza la modelele rilor membre ale Uniuni Europene, statul fiind
dirijorul actorilor ce vor juca piesa integrrii n structurile europene din urmtoarele
motive conform tabelului nr. 13.

Tabel nr. 13. Principalele motive ce fac necesar intervenia statului n
economie
1. Imperfeciunile pieei
2. Necesitatea asigurrii echitii sociale
3. Necesitatea asigurrii serviciilor colective
4. Stabilirea direciilor de dezvoltare
5. Realizarea stabilizrii Romniei
6. Asigurarea proteciei vamale a produselor romneti
Proceedings
189

Integrarea rilor post comuniste (cu niveluri de dezvoltare mai sczute dect
rile membre UE) n structurile Uniunii Europene reprezint un pas important n
reducerea decalajelor regionale i o contribuie major la atenuarea efectelor negative
ale problemelor globale privind srcia, resursele limitate, terorismul, energia, sntatea
etc i la grbirea adaptrii managementului macro i micro economic la principiile i
tendinele NOII ECONOMII-SOCIETATEA INFORMAIONAL-SOCIETATEA
CUNOATERII.
Proceedings
190
Caracteristici cibernetice ale sistemului administraiei publice.
Abordare comparativ Japonia - Romnia
Andy Constantin Leoveanu, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Bucureti,
Romnia

n preambulul demersului meu teoretic trebuie precizat faptul c gndirea i
abordarea sistemic au condus la dezvoltarea a numeroase discipline tiinifice ntre care
cibernetica ocup un rol central.
Cibernetica studiaz legitile fundamentale ale crerii i funcionrii sistemelor de
conducere complexe.
ntemeietorul ciberneticii Norbert Wiener a pornit de la ideea c toate sistemele de
comand i control sau sistemele de conducere au o structur principal unic, constnd din
existena a dou legturi ntre sistemul de conducere i obiectul (procesul, sistemul) condus :
1. legtur direct utilizat pentru transmiterea comenzilor, deciziilor de la sistemul
de conducere ctre sistemul condus;
2. legtur indirect (feed back), pentru transmiterea informaiilor de urmrire i
control de la sistemul condus ctre sistemul de conducere.
Sistemul cibernetic este un sistem deschis, dinamic, complex i autoreglabil.
n cadrul acestei lucrri am prezentat comparativ cele dou sisteme ale administraiei
publice, cel romnesc i cel japonez, ca sisteme cibernetico administrative.
Att n cazul Romniei ct i n cel al Japoniei, sistemul administraiei publice include
dou mari subsisteme: subsistemul administraiei publice centrale i subsistemul administraiei
publice locale, fiecare cu elementele sale componente.
Ambele sisteme de administraie, att cel romnesc ct i cel japonez pot fi privite ca
sisteme de tip cibernetic administrativ deoarece:
1. sunt sisteme deschise datorit faptului c au conexiuni (intrri/ieiri) cu alte
sisteme i cu mediul su;
2. sunt sisteme dinamice deoarece acestea evolueaz n timp, modificndu- i starea,
structura i/sau comportamentul ca urmare a unor cauze interne sau externe;
3. sunt sisteme complexe nelegnd aceasta prin prisma dimensiunilor, numrului
conexiunilor dintre elemente, prezenei elementului uman;
4. sunt sisteme autoreglabile deoarece au capacitatea de a reaciona la aciunea
factorilor interni i externi i de a-i pstra controlul pe diferite perioade de timp.
Abordarea sistemic a administraiei publice s-a dovedit de mare utilitate n rezolvarea
problemelor complexe referitoare la oameni i la mediul socio economic.
Cu ajutorul analizei sistemice e posibil ca efectele unor schimbri s fie modelate i
anticipate, dat fiind c aceast metod implic efectuarea unei analize foarte amnunite a
elementelor/componentelor sistemului.
Cuvinte cheie: sistem cibernetic administrativ, administraie public, analiz sistemic,
intrri, ieiri, reglare.

In the preamble of my theoretical speech there must be specified the fact that the
systemic thinking and approach have led to the development of many scientific disciplines
among which cybernetics has a central role.
Cybernetics studies the fundamental foundations of creation and functioning of the
complex leading systems.
Proceedings
191
The founder of cybernetics, Norbert Wiener, started from the idea that the entire
command and control systems or leading systems have a unique main structure, consisting in
the existence of 2 liaisons between the leading system and the leaded object (process, system):
1. A direct liaison used for transmitting commands, decisions from the leading system
towards the leaded system;
2. An indirect liaison (feed back), for transmitting tracking and control information
from the leaded system towards the leading system.
The cybernetic system is an open system, dynamic, complex and self-regulating.
In the course of this study, I have presented comparatively the mentioned systems of the
public administration, the Romanian one and the Japanese one, as cybernetic administrative
systems.
Both in Romanias case as well as Japans case the system of public administration
includes 2 big subsystems: the subsystem of the central public administration and the subsystem
of the local public administration, each one with its component elements.
Both administration systems, the Romanian and the Japanese can be watched as systems
of cybernetic administrative type because:
1. They are open systems due to the fact that they have connexions (inputs/outputs)
with other systems and with its environment;
2. They are dynamic systems because they evolve in time, modifying their state,
structure and/or behaviour as a result of several internal or external causes;
3. They are complex systems understanding this on the perspective of dimensions,
number of connexions between elements, the presence of human element;
4. They are self-regulating systems because they have the capacity to react to the
action of internal and external factors and to keep their own control on different
time periods.
The systemic approach of the public administration proved to be of great utility in
solving complex problems regarding human and the socio-economic environment.
With the help of systemic analysis it is possible that the effects of some changes to be
shaped and anticipated, given the fact that this method involves the prosecution of a very
detailed analysis of the elements/components of the system.
Key words: administrative cybernetic system, public administration, systemic analysis,
inputs, out outputs, regulation.


I. Introducere
Ideea de a studia caracteristicile cibernetice ale sistemului administraiei publice
nu este nou, acest demers poate fi legat chiar de apariia noiunii de cibernetic.
n anul 1834 ntr-o clasificare a tiinelor, ntocmit pentru Enciclopedia
Francez, L. Ampre a introdus i o categorie a tiinelor care nu existau la acea dat,
printre care amintete i tiina ciberneticii ca tiina guvernrii societii.
65

Contribuii deosebite pentru fundamentarea abordrii sistemicocibernetice a aciunii
administrative are Lucian Mehl care public o serie de dousprezece studii pe tema
Cibernetic i administraie.
66
Mehl prezint ntr-o manier unitar, o teorie
cibernetic a aciunii administrative prin care cibernetica este utilizat n tiina
administraiei ca teoria comportamentului i a structurii, conducerii i regularizrii
sistemelor complexe finalizate.
6765
E. Scarlat, Nora Chiri Bazele ciberneticii economice, Editura Economic 1997, pag 18;
66
L. Mehl, Cibernetique et administration n Revue administrative, 1957 1964;
67
L. Mehl, Pour une theorie cybernetique de l'action administrative , n G. Langrod, Trait de science
administrative, Mouton, La Haye, 1966, pag 781 833;
Proceedings
192

ntemeietorul ciberneticii Norbert Wiener, a pornit de la ideea c toate sistemele
de comand i control sau sisteme de conducere au o structur principal unic,
constnd din existena a dou legturi ntre sistemul de conducere i obiectul (procesul,
sistemul) condus (Figura 1)
68
:
3. o legtur direct utilizat pentru transmiterea comenzilor, deciziilor de la
sistemul de conducere ctre sistemul condus;
4. o legtur indirect (feedback), pentru transmiterea informaiilor de urmrire
i control de la sistemul condus ctre sistemul de conducere.


Fig. 1. Modelul sistemului cibernetic


Dualismul sistemic al administraiei publice evideniaz o dat n plus,
complexitatea sistemului administraiei publice i se refer la dublul sens n care poate
fi privit administraia public: ca activitate i ca sistem de organizare.
Din punct de vedere funcional - admnistraia public este considerat a fi un
ansamblu de activiti diverse prin care se organizeaz executarea i se execut n
concret legea.
Din punct de vedere organic administraia public poate fi privit ca o
multitudine de organe n fapt ca un sistem de organe care realizez activitatea de
organizare a executrii i executarea n concret a legii.
Administraia public poate fi definit ca fiind acea activitate de organizare a
executrii i de executare n concret a legii prin activiti cu caracter dispozitiv sau
prestator, activiti care se realizeaz n principal prin sistemul organelor administraiei
publice.
69

Trebuie precizat faptul c administraia public se constituie i se realizeaz
printr-o varietate de forme organizatorice care implic prezena i angajarea unor ntregi
categorii de oameni ntre care se vor stabili relaii specifice pe diverse niveluri de
organizare.
70

Prin urmare sistemul administraiei publice este un sistem de organizare social
bazat pe relaii care exist ntre oamenii care realizez o activitate specific denumit
administraie public
71
.


68
E. Scarlat, Op. cit. pag. 17 18;
69
Al. Negoi, Drept administrativ, Ed. Sylvi, Bucureti, 1996, pag. 11;
70
Ani Matei, Introducere n analiza sistemelor administraiei publice, Editura Economic 2000, pag.
156;
71
Al. Negoi, Op. cit. pag. 23.
Program de
conducere
Sistem
de conducere
Sistem
condus
intr
intrri ieiri


Legtur invers
Legtur direct
Proceedings
193
II. Sistemul administraiei publice n Japonia i Romnia Scurt prezentare;

II.1 Prezentare general a organizrii administrative naionale n Japonia
72


Administraia naional n Japonia este n mod uniform ndeplinit de ctre
Cabinet i organizaiile aflate n subordinea acestuia.
Legea privind Organizarea Guvernului Naional prevede 3 tipuri de organe
administrative: ministere, agenii i comisii.
Scopul principal al acestei legi este s asigure criteriile pentru structurarea
acestor organe administrative. Organele administrative primare sunt Oficiul la nivel
ministerial i ministerul. Agenia i comisia nu sunt la acelai nivel cu celelalte 2, sunt
desemnate ca organe externe ale ministerului sau oficiului la nivel ministerial i sub
controlul acestuia.
n prezent un singur organ administrativ se clasific drept Oficiu la nivel
ministerial, acesta fiind Oficiul Cabinetului. n prezent exist 10 ministere.
Organizarea Guvernului n Japonia dup reforma administrativ din ianuarie
2001
73
. Japonia este mprit n 47 de diviziuni administrative: o unitate administrativ
metropola (to Tokio), 2 prefecturi urbane (fu Kyoto i Osaka), 43 de prefecturi
rurale (ken) i o regiune (do Hokkaido). Marile orae sunt mprite la rndul lor n
cartiere (ku), mprite la rdul lor n circi (machi sau cho) sau comitate (gun). Fiecare
din cele 47 de jurisdicii locale are un guvernator i o Adunare unicameral, ambele
alese prin vot popular la fiecare 4 ani.72
www.kantei.go.jp.
73
Takaaki Matsuzawa - Aspecte i provocri n faa celui de-al treilea Plan Cadru - tiin i
Tehnologie Prezentare realizat n August 2005 cu prilejul Seminarului bilateral NIME SNSPA
privind dezvoltarea cursurilor n sistem E-Learning
Proceedings
194Comisia Naional de Siguran Public
Agenia pentru Aprare
Ministerul Afacerilor interne i Comunicaiilor
Ministerul Justiiei
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Finanelor
Ministerul Educaiei, Culturii, Sportului, tiinei i Tehnologiei
Ministerul Sntii, Muncii i Asistenei Sociale
Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Pescuitului
Ministerul Economiei, Comerului i Industriei
Ministerul Teritoriului, Infrastructurii i Transportului
Ministerul Mediului
CABINETUL
Oficiul Cabinetului:
- Secretariatul Ministrial
- Biroul pentru egalitatea sexelor
- Biroul pentru politica privind calitatea
vieii
- Biroul pentru politica n domeniul tiinei
i Tehnologiei
Patru consilii majore care l
consiliaz pe Primul Ministru n
problemele importante
- Consiliul pentru Economie i
Politic Fiscal;
- Consiliul privind politica n
domeniul tiinei i Tehnologiei;
- Consiliul central privind
Managementul Dezastrelor;
- Consiliul pentru Egalitatea
Sexelor.
Alte Comisii cum ar fi
- Comisia Energiei Atomice
- Comisia Siguranei
Nucleare
Proceedings
195
II.2. Prezentare general a organizrii administrative locale n Japonia
74


Oraele (shi) sunt uniti administrative care se gospodresc singure,
independent de jurisdicia mai larg din care fac parte. Conducerea oraelor este
realizat de un primar ales la 4 ani prin vot popular i de o Adunare/un Consiliu ales,
de asemenea prin vot popular. La rndul lor, cartierele (ku) din marile orae i aleg
propriile Adunri care la rndul lor desemneaz superintendenii cartierelor.
Termenii de machi i cho desemneaz pri urbane care se guverneaz
singure, independent de oraele mari. Ele au propriul primar i propria Adunare. Satele
(son sau mura) sunt cele mai mici entiti din spaiul rural. Adesea ele sunt formate din
mai multe ctune rurale (buraku) coninnd cteva mii de oameni. Satele au primari i
Consilii alese pe 4 ani.

II.3. Sistemul Administraiei publice n Romnia prezentare general

Subsistemul administraiei publice statale
75

Componentele acestui subsistem se pot grupa pe mai multe paliere, dup
importana atribuiilor cu care sunt investite:
A) Palierul central cu urmtorele componente:
a) Preedintele Romniei i Guvernul ca autoriti supreme, cu competen
general n ordinea administrativ.
b) Administraia public central de specialitate cuprinde organisme care
pe plan administrativ sunt specializate n vederea relizrii unui serviciu sau a
unui grup de servicii publice:
autoriti administrative autonome (Avocatul Poporului, Consiliul
Legislativ, Consiliul Suprem de Aprare a rii, Consiliul Superior al
Magistraturii, Curtea de Conturi, Serviciul Romn de Informaii, Banca
Naional a Romniei i altele nfiinate potrivit dispoziiilor art. 117, al.
3 din Constituie
76
);
ministerele, care se organizeaz numai n subordinea Guvernului;
persoane administrative organizate n subordinea Guvernului ori a
ministerelor.
B) Palierul teritorial
Pe acest palier se situeaz persoanele administrative rezultate ca urmare a
deconcentrrii administrative i a constituirii de servicii, exterioare autoritilor
palierului central, n unitile administrativ teritoriale:
a) prefectul, ca reprezentant al Guvernului n jude;
b) serviciile ministeriale deconcentrate n unitile administrativ - teritoriale
(direcii judeene, inspectorate, oficii, etc);


74
Coordonator Lucica Matei, Management i administraie public Modelul japonez, Editura
Economic 1999, pag.41;
75
Emil Blan, Drept administrativ i procedur administrativ, Editura Universitar 2003, pag. 68;
76
Ioan Alexandru, Mihaela Cruan, Sorin Bucur, Drept administrativ,Editura Lumina Lex 2005, pag.
216-218;
Proceedings
196
Subsistemul administraiei publice locale,
77
rezultat al procesului
descentralizrii administrative, cuprinde dou categorii de persoane administrative,
situate la nivelul colectivitilor teritoriale:
autoriti deliberative: consiliul judeean, consiliul orenesc, consiliul
municipal, consiliul comunal;
autoriti executive: Primarul General al Municipiului Bucureti, Primarii
celor 6 sectoare ale Municipiului Bucureti, primarii municipiilor, oraelor i
comunelor.

III) Sistemul administraiei publice- sistem de tip cibernetic administrativ.
Abordare comparativ - Japonia Romnia

Putem afirma c ambele sisteme ale administraiei publice att cel japonez ct i
cel romnesc sunt sisteme de tip cibernetic cu urmtoarele caracteristici:
5. sunt sisteme deschise datorit faptului c au conexiuni (intrri/ieiri) cu alte
sisteme i cu mediul su;
6. sunt sisteme dinamice deoarece acestea evolueaz n timp, modificndu i
starea, structura i/sau comportamentul ca urmare a unor cauze interne sau
externe;
7. sunt sisteme complexe nelegnd aceasta prin prisma dimensiunilor,
numrului conexiunilor dintre elemente, prezenei elementului uman;
8. sunt sisteme autoreglabile deoarece au capacitatea de a reaciona la
aciunea factorilor interni i externi i de a-i pstra controlul pe diferite
perioade de timp.
78

Att n cazul Romniei ct i n cel al Japoniei sistemul administraiei publice
include dou mari subsisteme: subsistemul administraiei publice centrale i subsistemul
administraiei publice locale, fiecare cu elementele sale componente.
Mediul subsistemului administraiei publice este format din celelalte subsisteme
ale sistemulului social global, dintre care putem enumera:
subsistemul politic;
subsistemul economic;
subsistemul juridico normativ.
79

Intrrile sistemului administraiei publice reprezint o consecin a conexiunilor
acestuia cu mediul su. Acestea au ca obiect transferul din mediul nconjurtor sau din
alte subsisteme de:
resurse materiale:
- bunuri imobile i mobile;
resurse financiare:
- n Japonia veniturile guvernului central provin din urmtoarele surse:
impozite; impozite directe; impozite indirecte i alte taxe; obligaiuni
publice i altele;
80

- Veniturile administraiei publice locale provin din urmtoarele surse:
- Admistraiile prefecturale: impozite locale, impozitul pe alocaia local,
subvenii de la guvernul central, obligaiuni locale i altele;

77
Emil Blan, Op. cit. pag. 69;
78
Ani Matei, , Op. cit, pag.93 -95;
79
Ani Matei, Op. cit. pag. 131 132.
80
Coordonator Lucica Matei, Op. cit. , pag. 174.
Proceedings
197
- Administraiile municipale: impozite locale, impozitul pe alocaia local,
subvenii de la guvernul central, obligaiuni locale, subvenii de la
administraiile prefecturale.
81

- n Romnia, resursele financiare publice sunt clasificate dup criteriile
financiar-bugetare de care ine seama i clasificarea bugetar a fiecrui an bugetar.
- Resursele bugetului de stat:
82

1 Venituri curente
A Venituri fiscale:
a) impozite directe
b) impozite indirecte
B Venituri nefiscale
2 Venituri din capital
- Resursele bugetelor locale:
1 Venituri proprii: fiscale i nefiscale;
2 Cote i sume defalcate din veniturile bugetului de stat;
3 Cote adiionale la unele venituri ale bugetului de stat i ale bugetelor
locale;
4 Transferuri cu destinaie special de la bugetul de stat;
5 - Donaii i sponsorizri.
resurse umane:
- n Japonia angajaii publici se mpart n angajai publici naionali (care
lucreaz n organizaii guvernamentale) i angajai publici locali (care
lucreaz n structurile locale). n funcie de tipul de serviciu, angajaii
publici naionali, se mpart n dou categorii: angajai n servicii
obinuite (ippan shoku) i angajai n servicii speeciale (tokubetsu -
shoku).
83

- n Romnia, personalul administraiei este compus din funcionari
publici care se supun prevederilor Legii privind Statutul funcionarului
public, funcionari publici cu statut special (poliistul) i ale categorii
de personal contractual, care se supun prevederilor Codului Muncii.
n prezent este unanim recunoscut faptul c valoarea unei administraii const,
nu att n mijloacele materiale sau financiare de care dispune, ct mai ales, n potenialul
su uman.
84

Consecinele intrrilor pot fi evideniate prin reducerea entropiei sistemului, dar
i prin perturbaii n sistem care pot determina disfuncii i chiar dezorganizarea.
Msurile interne luate pentru protecia sistemului de astfel de posibile perturbaii
conduc la un proces de filtrare a intrrilor i ca urmare sistemele cibernetico
administrative pot fi considerate sisteme semideschise.
85

resurse informaionale:
- informatii i tehnologii de informaii;
- decizii;
- legi i alte acte normative.

81
Coordonator Lucica Matei, Op. cit. , pag. 174
82
Nicolae Popescu, Finane Publice, Editura Economic 2002
83
Coordonator Lucica Matei, Op. cit. , pag. 192
84
Ioan Alexandru, Ian Popescu Slniceanu, Drago Dinc, Mihaela Cruan, Drept administrativ,
Editura Economic 2002
85
Ani Matei, Op. cit. pag. 94
Proceedings
198
Ieirile sistemului administraiei publice asigur transferul ctre mediul
nconjurtor sau alte sisteme (subsisteme) de:
- resurse materiale (parcurile publice, infrastructura rutier i feroviar etc.)
- resurse umane;
- servicii publice;
- informaii;
- programe de aciune;
- decizii proprii, materializaze n acte i contracte administrative.
Efectele ieirilor asupra sistemului administraiei publice sunt diverse, i uneori
chiar contradictorii, ele putnd contribui la creterea /descreterea entropiei sistemului
precum i la reducerea/mrirea gradului de organizare i complexitate. Aceste efecte,
aparent contrare, au ca explicaie conexiunile din sistem. De exemplu, simpla reducere a
personalului poate conduce la creterea entropiei sistemului, dar dac aceasta este
nsoit i de implementarea unor tehnologii moderne de informaie i comunicare
efectul poate fi opus.
86

n concluzie, putem spune c existena i dezvoltarea sistemelor cibernetico
administrative sunt strns legate de raportul dintre intensitatea i varietatea intrrilor i ieirilor.
O problem deosebit de important pentru lucrarea de fa este aceea a reglrii
i autoreglrii sistemului administraiei publice.
Pornind de la cunoaterea nevoilor sociale generale, sistemul administraiei
publice i regleaz structurile i modalitile de aciune potrivit cu particularitile care
le prezint mediul social.
n Japonia, Dieta (compus din Camera Reprezentanilor i Camera
Consilierilor), fiind cel mai nalt organism de stat i singurul organism emitent de legi al
statului, reprezint un mecanism reglator fa de sistemul administraiei publice, fiind
abilitat s stabileasc norme pentru toate autoritile administraiei publice.
n Romnia, Parlamentul (format din Camera Deputailor i Senat) se
constituie ntr-un mecanism reglator fa de sistemul administraiei publice fiind unica
autoritate legiuitoare a rii. Ca organ reprezentativ suprem, este abilitat s stabileasc
structurile organizatorice i modul de funcionare al administraiei publice.
Concluzionnd, putem afirma c abordarea sistemic a administraiei publice s-a
dovedit de mare utilitate n rezolvarea problemelor complexe referitoare la oameni i la
mediul socio economic.
Cu ajutorul analizei sistemice e posibil ca efectele unor schimbri s fie
modelate i anticipate, dat fiind c aceast metod implic efectuarea unei analize foarte
amnunit a elementelor/ componentelor sistemului.
Sistemul administraiei publice trebuie s funcioneze pe baza principiilor
noului management public care se bazeaz pe importarea unor teorii (una din cele mai
importante fiind teoria celor 3 e- economie, eficien i eficacitate) i practici din
sectorul privat i exportarea unor bunuri i servicii.
87

Pentru ca sistemul administraiei publice s devin eficient trebuie s fie
reformat pe baza unei ample analize de sistem care presupune:
- analiza elementelor existente sau imaginate ale sistemului ;
- examinarea obiectivului sistemului;
- evaluarea criteriilor utilizate la stabilirea eficienei sistemului;
- examinarea validitii tacticilor utilizate;

86
Ani Matei, Op. cit. pag. 94
87
Lucica Matei, Management public, Editura Economic 2001, pag. 140 142;
Proceedings
199
- evaluarea eficienei soluiilor;
- analiza funcional corespunztoare soluiilor aplicate;
- analiza obiectivelor finale i a celor intermediare ale programelor (durat,
componente sistem, structura pe grupe de indicatori);
- analiza alternativelor convenabile.
88
Bibliografie

- Ani Matei, Introducere n analiza sistemelor administraiei publice, Editura
Economic 2000;
- Lucica Matei, Management public, Editura Economic 2001;
- Coordonator Lucica Matei, Management i administraie public Modelul japonez,
Editura Economic 1999;
- Mihail Ciupercescu, Managementul administraiei publice locale, Editura Pro
Humanitate 1998;
- Ioan Alexandru, Ion Popescu Slniceanu, Drago Dinc, Mihaela Cruan, Drept
administrativ, Editura Economic 2002;
- Nicolae Popescu, Finane Publice,Editura Economic 2002;
- Emil Blan, Drept administrativ i procedur administrativ, Editura Universitar
2005;
- Ioan Alexandru, Mihaela Cruan, Sorin Bucur, Drept administrative, Editura Lumina Lex
2005.
- Takaaki Matsuzawa - Aspecte i provocri n faa celui de-al treilea Plan Cadru -
tiin i Tehnologie Prezentare realizat n August 2005 cu prilejul Seminarului
bilateral NIME SNSPA privind dezvoltarea cursurilor n sistem E-Learning;
- www.kantei.go.jp.
88
Mihail Ciupercescu, Managementul administraiei publice locale, Editura Pro Humanitate 1998, pag.
127.
Proceedings
200


SESIUNEA PLENAR IV
DISEMINAREA CELOR MAI BUNE PRACTICI JAPONEZE ALE BUNEI
GUVERNRI. SPAIUL BUNEI GUVERNRI

Moderatori:
Prof. dr. Junji Shibasaki, NIME, Tokyo, Japonia
Prof. dr. Mihail Dumitrescu, Facultatea de Administraie Public, SNSPA

Minoru Uchida Aspecte actuale privind proiectarea
materialelor didactice prin utilizarea
specificaiei de proiectare a cursurilor
(CDS)
Gheorghe Teodorof Aspecte teoretice i practice privind
administraia public local. Modelul
japonez
Junji Shibasaki Asigurarea calitii pentru programele
educaionale i validarea lor prin utilizarea
REAS
Ioan Toderac Prefecii romni n tranziia de la
activismul politic la managementul public
Florin Popa Descentralizarea administraiei publice.
Experiena japonez

Proceedings
201


Aspecte actuale privind proiectarea materialelor didactice prin utilizarea
specificaiei de proiectare a cursurilor (CDS)
Minoru Uchida, NIME, Tokyo, Japonia

Obinerea de rezultate n domeniul educaiei are un rol important n asigurarea
dezvoltrii societilor, a oraelor, rilor i a ntregii lumi. Educaia ar trebui s fie eficient,
eficace i atractiv astfel nct cei aflai n procesul educaional s poat obin noi abiliti pe
care s le foloseasc i cu ajutorul crora s mbunteasc societatea.
Din punctul de vedere al celor spuse mai sus pot fi deja observate cteva transformri.
De exemplu, se ateapt ca forumurile educaionale printre care i UNESCO s se ocupe de
problema privind asigurarea calitii pentru nvmntul superior i WTO, s-i asume
prioritatea calitii serviciilor educaionale.
Pentru aceste transformri i solicitri de asigurare a rezultatelor n educaie putem
folosi metodologia i teoriile Modelului educaional. Urmtoarele rezultate pot fi ateptate:
Creterea informaiei ce ar trebui studiat este tot mai intens. Mai mult, viteza
acestei creteri este destul de mare.
Necesitatea eficacitii i eficienei n procesul de nvare i procesul de dezvoltare
a cursurilor.
Garantarea rezultatelor educaionale.
Necesitatea explicrii ROI, a responsabilitii.
Necesitatea trecerii de la Societatea bazat pe producie la Societatea bazat pe
informare
Unul din modelele simple ale Modelului Educaional este prezentat n fig. 1. Modelul
educaional reprezint un proces complicat, dar l voi aplica simplu folosindu-m de acest
model i n demonstrarea lui m voi folosi de Specificaia pentru proiectarea cursurilor"
(CDS).

Fig. 1 Modelul de proiectare a materialelor didactice


Assuring results of education is very important to assure growth of societies, districts,
countries and the entire world. Education should be efficiency, effective and attractive, so
learners can get new abilities and use it and improve societies.
From the view points of above, there are some kinds of movements in the world. For
example, Educational forums including UNESCO are expected to deal with the issue of
international quality assurance in global higher education. Or WTO also should give high
priority to the quality of educational services.

Proceedings
202
We can use Instructional Design methodology and theories for these movements, and
demands of assuring results of education. And we can meet issues below:
Increases of information that should be studied are intense today. Moreover, the
increase speed is very fast.
Necessity of effectively and efficiently in learning process and development courses
process.
Guarantee educational results.
Necessity of explaining ROI, accountability.
Necessity of shift from "Production based society" to "Learning based society"

One of simple Instructional Design (ID) model is shown in fig.1. Instructional design is
very complicated process. But I will explain it simply using this model, and I will provide the
example of ID method using Course Design Specification (CDS). CDS is used for developing
new content or course.


Overview
Assuring results of education is very important to assure growth of societies,
districts, countries and all of the world. Education should be efficiency, effective and
attractive, so learners can get new abilities and use it and improve societies.
From the view points of above, there are some kinds of movements in the world.
For example, Educational forums including UNESCO are expected to deal with the
issue of international quality assurance in global higher education. Or WTO also should
give high priority to the quality of educational services.
We can use Instructional Design methodology and theories for these
movements, and demands of assuring results of education. And we can solve issues below;
Increases of information that should be studied are intense today.
Moreover, the increase speed is very fast.
Necessity of effectively and efficiently in learning process and
development courses process.
Guarantee educational results.
Necessity of explaining ROI, accountability.
Necessity of shift from "Production based society" to "Learning based
society"
One of simple Instructional Design (ID) model is ADDIE model.
Instructional design is very complicated process. But I will explain it simply using this
model, and I will provide the example of ID method using Course Design
Specification (CDS). CDS is used for developing a new content or a course.
Analysis
Needs
Assessment
Front-end
analysis
Design
Development Implement
Evaluation
--- ADDIE process ---
Analysis
Needs
Assessment
Front-end
analysis
Design
Development Implement
Evaluation
--- ADDIE process ---
Fig 1 Instructional Design model
Proceedings
203
1. Transnational Provision of Higher Education
Many offshore branches and programs are provided from other countries to
another country. Quality of that educations are important, because someone get wrong
education, its effects long for his/her life. This point is different from ordinary
importing things to education. Education can change a society. When the education is
good, the society can change to be good. But when the education is bad, the society
changes to be bad. So quality of education is ultimate purpose.
The issue of degree mill or diploma mill should be concerned. Learners
should be protected from low quality educational service which include not only bad
quality contents or teaching methods but also not suit with societys needs or learners
ability, characteristics. When educational contents are good, in many time that
education provide bad results or no result to learners because contents do not suit to
needs of learners and society.
Now UNESCO/OECD published UNESCO/OECD Guideline on quality
provision in cross border Higher Education. In this paper they said The objectives of
the guidelines are to support and encourage international cooperation and understanding
of the importance of quality provision in cross-border higher education, to protect
students and other stakeholders from disreputable providers and to encourage the
development of quality cross-border higher education that meets human, economic and
cultural needs.
In this quickly growing world, we should provide high quality educational
service efficiently. And there are many good educations or contents in the world, by
using these, we can provide good educational services to our society effectively. When
you can not find appropriate educational services, you should develop such educational
service which meets society, human, economic and cultural needs.
2. Purpose of Instructional Design
Purpose of Instructional Design is to provide effective, efficient and
appealing educational services efficiently.
Most of us had experiences of learning form teachers lecture which was made
from a teachers knowledge, not based on needs of society, human and culture. If a
teacher use his ordinary experiences when a teacher develops new courses, he/she
teaches only based on his/her knowledge, because he/she dose not know how to assess
needs of society, human, economic and culture. Because he/she dose not know how to
adapt needs and educational services.
When educational services are developed based on traditional way not based on
systematical way, educational services will be;
Purpose and Objects for learning are made from knowledge of a teacher.
There are no relations to jobs, duties or circumstances of learners.
Strategies of teaching are based on teaching skills of a teacher, not based on
theories of learning such as theories of characteristics and ability of
learners.
Learners do not know learning objectives and criterions of evaluation when
they start to learn, and the end of their learning they surprise they get no
knowledge and no skills for their needs and a test for their evaluation which
is no relation to their job or duties.
Result of evaluation is expected to be normal distribution instead of almost
learners pass criterions which are made based on needs. When you use
Instructional Design, learning hours are normal distribution and almost
Proceedings
204
learners get a goal.


When there is low learning effect, a teacher or a manager thinks a teacher
should try more hard instead of teaching programs should be improved.
Instructional design (ID) is the analysis of learning needs and systematic
development of instruction. Instructional design is also known as instructional systems
design. Using Instructional design methodology, you can develop effective,
efficient and appealing educational services efficiently.
So you can meet your teaching to situations of transnational provisions of higher
education by Instructional Design.
And you can meet your teaching to situations of below;
Increases of information that should be studied are intense today.
Moreover, the increase speed is very fast.
Necessity of effectively and efficiently in learning process and
development courses process.
Guarantee educational results.
Necessity of explaining ROI.
Necessity of shift from "Production based society" to "Learning based
society".
3. Definitions of Instructional Design
Definitions of instructional Design are here:
"Instructional Design" is a methodology that attempts to improve the effect,
the efficiency, and the fascinating of study for solutions of true learning
needs.
"Instructional Design Process" is a systematic educational course
development cycle , "Needs assessment", "Front-end analysis", "Design",
"Development", "Implement", and "Evaluation" based on the methodology
of Instructional Design.
"Instructional Designer" is a person who designs educational courses to
fulfill true needs of organizations and learners by using Instructional
Design process based on the Instructional Design methodology.
h h 9 10 3 1 2 4 5 6 7 8 11 12
4
14
16
0
2
6
8
10
12
18
Persons
The mean time of
learning is 4.1 h in
e-Learning
h h 9 10 3 1 2 4 5 6 7 8 11 12
4
14
16
0
2
6
8
10
12
18
h h 9 10 3 1 2 4 5 6 7 8 11 12
h h 9 10 3 1 2 4 5 6 7 8 11 12
4
14
16
0
2
6
8
10
12
18
4
14
16
0
2
6
8
10
12
18
Persons
The mean time of
learning is 4.1 h in
e-Learning
fig 1 Learning hours in an e-Learning content
Proceedings
205
You can find many definitions on the Internet. One of example is definitions of
The University of Michigan, USA.
http://www.umich.edu/~ed626/define.html

4. Instructional Design Model
Simple model of instructional design is in fig 2.


fig 2 ADDIE model

(1) Analysis
In this first stage, you make needs assessment, front-end analysis. You make
problems clear, and analyse learners, technology, situation, task, critical incident,
leaning (performance) objective, media, extant data (learning course, materials etc.) and
cost.

(2) Design
In this stage, you specify how to be learned. You arrange result of analysis
process, and make Course Design Specifications (CDS). In CDS you write course goal,
learning strategy, contents structure and arranged analysis result. All members of ID
project (see fig 3) can know how to develop a course or a learning material and so on.
Analysis
Needs
Assessment
Front-end
analysis
Design
Development Implement
Evaluation
New Courses
You are providing courses now and wanting to change. You should start hear.
Analysis
Needs
Assessment
Front-end
analysis
Design
Development Implement
Evaluation
New Courses New Courses
You are providing courses now and wanting to change. You should start hear. You are providing courses now and wanting to change. You should start hear.
Process
Analysis Manager
Design Consultant
Development
Implementatio
n
Evaluation
Commitment to Contents
Commitment to Implementation
Course
Operation
Supporter
Learning
Supporter
(Instructor,
Mentor)
SME
e-Learning Professional
IDer
System
Developer
System
Administrator
Contents
Specialist
fig 3 e-Learning Professional
Proceedings
206
(3) Development
In this stage, you author and produce learning materials, (if necessary, learning
management system, network etc.) You are all members of e-Learning Professional
including Instructional Designer (IDer) and Subject mater expert.
(4) Implement
In this stage, you install the project in the real world context. Course operation
supporters support learning, for example provide ID-code and password for e-learning
contents and collect learning activity data. Learning supporter, such as an instructor,
provide lectures to learners.
(5) Evaluation
In this last stage, you determine the adequacy of the instruction. When you
evaluate results of learning, you can use the 4 levels of Evaluation of Kirkpatrick
(Reaction, Learning, behavior, results). You can find the explanation of it at below
URL;
http://www.businessballs.com/kirkpatricklearningevaluationmodel.htm

You use instructional working hours in order to fig 4. Analysis and Evaluation is
very important, but, some
developer share no time to these.
Their contents should be poor. If
you need effective, efficient
and appealing contents, share
time to analysis and evaluation,
too.


5. How to do Instructional Design: CDS
Using instructional Design methodology, how do you develop a new
educational service? It is not so easy, when you have no tools for Instructional Design.
There are many theories behind Instructional Design. (See fig 5)


Analysis
33%
Design
10%
Development
23%
Implementation,
Evaluation and
maintenance
33%
From W.W. Lee, D.L. Owens
Analysis
33%
Design
10%
Development
23%
Implementation,
Evaluation and
maintenance
33%
From W.W. Lee, D.L. Owens
fig 4 Time ratio of ADDIE
Analysis Design
Evaluation
Implementation
Development
Feedback
hcTheories & Models
Learning Science Communications
Technology Informatics
Effective, Efficient, Appealing
Learning Support Environment
Psychological Foundations Human Relation Building
Analysis Design
Evaluation
Implementation
Development
Feedback
Analysis Design
Evaluation
Implementation
Development
Feedback
hcTheories & Models
Learning Science Communications
Technology Informatics
Effective, Efficient, Appealing
Learning Support Environment
Psychological Foundations Human Relation Building
fig 5 Background of Instructional Design (from Katsuaki Suzuki)
Proceedings
207

It is difficult to learn about all related background of Instructional Design
instantly. But we need methodology of developing effective, efficient and
appealing educational services in this time. So you can use tools for Instructional
Design. Theories are included in these tools.
One of these tools is CDS: Course Design Specifications. When you develop a
new e-learning content, you can use it, and you will make it easily. By handing down
CDS to a content vendor, you can order to make an e-learning content to a content
vendor. And you can get an effective, efficient and appealing content. You will
find CDS in the end of this paper. Would you please try it?
6. How to learn Instructional Design
At first, try to write CDS, so you can get an experience of Instructional Design
methodology. But it is not sufficient to master Instructional Design methodology.
You can learn form some books of Instructional Design.

The Systematic Design of Instruction is a very famous
Instructional Design theory book.
Authors are Walter Dick, Lou Carey and James O.
Carey.Multimedia-Based Instructional Design is a hand book
for Instructional Design methodology. When you make
CDS, you can use this book.Practical Instructional Design is a book for cases of
Instructional Design in Japan.To disseminating Instructional Design in Romania, I
hope these books are translated to Romanian. So many people
in Romania can learn Instructional Design.
Authors are William Lee and Diana Owens.
Author is Minoru Uchida.
Proceedings
208

Aspecte teoretice i practice privind administraia public local.
Modelul japonez
Gheorghe Teodorof, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Bucureti, Romnia


Studiul configureaz nti, pe baza unei succinte analize diacronice, contextul juridic,
politic, economic i social n care a evoluat sistemul administrativ japonez, din momentul
adoptrii primei constituii.
Ca premis a dezvoltrii unui stat puternic i a instituiilor sale, este abordat procesul
de revigorare economic, dup cel de al II-lea Rzboi Mondial, ncercndu-se o descoperire a
secretelor miracolului japonez, care au condus la aprecierea Japoniei, pe plan internaional, ca
primul Tigru al economiei asiatice, iar n prezent, la statutul de a doua putere economic
mondial.
n continuare, sunt identificate concepte i elemente specific japoneze, ca: a) principiul
primatului controlului social n faa puterii legii, definit i ca autoritate fr putere (de
intervenie a forei coercitive a statului), sau ca legea n faa paradoxului japonez; b)
structuri conduse de noi elite (formate printr-un proces autentic de selecie a valorilor); c)
triunghiul de fier i d) pluralismul modelator, ultimele trei conturnd profesionalismul i
definind relaiile strnse ntre cei trei piloni: partidele politice grupurile de interese guvern.
Analiza guvernrii, la nivel naional i local, a scos n eviden aspecte care au
ntrziat reforma (ineria sistemului birocratic i opoziia unor grupuri de funcionari publici
n vederea meninerii unor privilegii, precum i o anumit orientare conservatoare politic, de
durat, determinat de acelai partid aflat la putere timp de 39 de ani), dar i, convergena n
ultimul deceniu - a opiunilor politice conservator i progresiste, de a promova direciile unei
reforme reale: simplificarea cadrului juridic i a procedurilor administrative, alinierea la
normele internaionale privind respectarea drepturilor omului, managementul administrativ,
restrngerea, dar i motivarea mai puternic a personalului din serviciile publice, prin
acordarea unei atenii sporite acestuia, att pe durata serviciului, ct i, mai ales, dup
retragerea la pensie, avnd n vedere sperana de via foarte ridicat a populaiei japoneze
(de 81,015 ani, n anul 2005).
Alte elemente specifice, identificate n cadrul studiului au fost: stabilirea unei baze ct
mai solide de contacte i relaii sociale (nc din anii studeniei), ca suport n realizarea unei
cariere profesionale, ntietatea reputaiei i a ncrederii ctigat de individ n societate, n
faa forei normei juridice, sistemul garantului pentru a ptrunde ntr-un corp profesional sau
grup social.
Momentele i elementele de referin ale guvernrii municipalitilor din Japonia
configureaz un model cu anumite elemente comune administraiilor existente i n alte state,
inclusiv n Romnia, dar i cu elemente particulare, determinate cultural i istoric.
Analiza ultimelor dou etape ale reformei guvernrii locale, ncepute n anii 1981 i 2000, a
scos n eviden meninerea unui grad nc ridicat de centralizare, continuitatea procesului de
reform, este adevrat, cu anumite perioade de ncetinire, voina de mobilizare i implicarea
larg a specialitilor din diverse sectoare de activitate i de la toate nivelurile, n realizarea
obiectivelor propuse.
Ca obiective, au fost identificate: descentralizarea comprehensiv, revitalizarea
regional, internaionalizarea regional, revoluia IT, reforma finanelor locale, promovarea a
noi surse de finanare, un sistem mai bun de personal i un mediu de lucru acceptabil,
reproiectarea sistemului electoral i de finanare a partidelor politice.
Ca obiectiv general al reformei, n raport cu cele prezentate anterior, rezult,
proiectarea unui sistem ideal al administraiei locale.
Proceedings
209
n final, studiul contureaz o imagine a administrrii megalopolisului Tokyo, primul
conglomerat urban, ca mrime, pe plan mondial


The study first outlines, by means of a concise diachronic analysis, the legal, political,
economic and social framework within which the Japanese administrative system has developed
since the moment of adopting the first constitution.
As a premise of the development of a powerful state and its institutions, the approach is
towards the process of economic revival, after World War II, trying to discover the secrets of
the Japanese miracle, which led to Japan being internationally regarded as the first Tiger of the
Asian economy, and, currently, to its status of the second economic power in the world.
Then, typically Japanese concepts and elements are being identified, such as: a) the principle of
the pre-eminence of social control over the power of the law, also defined as a powerless
authority (lacking the coercive force of the state), or as the law faced with the Japanese
paradox; b) structures led by new elites (formed through a genuine value selection process);
c) the iron triangle, and d) the shaping pluralism, the latter three principles outlining the
professionalism and defining the close links among the three pillars: political parties interest
groups government.
The analysis of government, at the national and local levels, emphasized aspects which
delayed the reform (the inertia of the bureaucratic system and the opposition by certain groups
of public servants in order to maintain certain privileges, as well as a certain long-lasting
conservative political orientation, due to the fact that the same party was in power for 39
years), but also the convergence in the last decade of the conservative and progressive
political choices to promote the directions of a real reform: the simplification of the legal
framework and administrative procedures, the alignment to the international norms regarding
human rights, administrative management, restricting, but also more strongly motivating the
public service employees, by paying an increasing amount of attention to them, both during
their employment period, but especially during their retirement, considering the high life
expectancy of the Japanese population (81.015 years, in 2005).
Other specific elements, which were identified in the study, include: the establishment of
a solid contractual and social relations basis (since the years of studentship), as a means of
supporting the achievement of a professional career, the pre-eminence of the reputation and
trust, which are earned by the individual within society, over the legal norm, the system of the
guarantor required in order to get into a professional body or a social group.
The key moments and elements of the government of the Japanese municipalities outline
a model exhibiting certain features which are common to administrations from other states as
well, including Romania, but which also has particular, culturally and historically determined
elements.
The analysis of the last two stages of the local government reform, which began in 1981
and 2000, emphasized the maintenance of a still high extent of centralization; the continuity of
the reform process, with certain periods of slowing down, indeed; the will to mobilize and the
large involvement of specialists in different fields of activity and at all levels in order to achieve
the aimed objectives.
The objectives identified in the study include: the comprehensive decentralization, the
regional revival, the regional internationalization, the IT revolution, the local finance reform,
the promotion of new financing resources, a better personnel system and an acceptable working
environment, the re-projecting of the electoral and political party financing system.
In relation to what was previously presented, the general objective of the reform is to project an
ideal system of local government.
Finally, the study gives an image of how Tokyo megalopolis, the first urban
conglomerate in the world, in point of size, is managed.


Proceedings
210
Studiul configureaz nti, pe baza unei succinte analize diacronice, contextul
juridic, politic, economic i social n care a evoluat sistemul administrativ japonez, din
momentul adoptrii primei constituii.
Ca premis a dezvoltrii unui stat puternic i a instituiilor sale, este abordat
procesul de revigorare economic, dup cel de al II-lea Rzboi Mondial, ncercndu-se
o descoperire a secretelor miracolului japonez, care au condus la aprecierea Japoniei, pe
plan internaional, ca primul Tigru al economiei asiatice, iar n prezent, la statutul de a
doua putere economic mondial.
Japonia este a doua putere economic n lume dar i una din cele mai poluate.
Teritoriul Japoniei acoper un arhipelag de aproape 3000 de insule, din care 4 cele mai
mari sunt foarte dens populate.
Activitatea vulcanic este foarte activ iar seismele sunt adesea urmate de
cureni maritimi foarte puternici, uneori de renumitele valuri Tsunami.
Sperana de via a japonezilor este de 81,15 ani iar ponderea populaiei care
locuiete n aezri urbane este de 79,08%
Precizm, ab initio, c termenul de guvernare n literatura de specialitate de
limb englez, dar i din Japonia, se refer att la sistemul administraiei de stat ct i la
administraia public a comunitilor locale i intermediare, ca local goverment, spre
deosebire de Romnia, unde guvernarea se refer numai la administraia de stat,
presupunnd suveranitatea statului.
n continuare, sunt identificate concepte i elemente specific japoneze, ca:
a) principiul primatului controlului social n faa puterii legii, definit i ca
autoritate fr putere (de intervenie a forei coercitive a statului) sau ca legea n faa
paradoxului japonez;
b) structuri conduse de noi elite (formate printr-un proces autentic de selecie a
valorilor);
c) triunghiul de fier i
d) pluralismul modelator, ultimele trei conturnd profesionalismul i definind
relaiile strnse ntre cei trei piloni: partidele politice grupurile de interese guvern.
ncercnd s rspund la ntrebarea cum funcioneaz de fapt procesul de
guvernare de elit ntr-o ar ca Japonia i cum interacioneaz instituiile dominate de
elite, specialitii au caracterizat sistemul japonez ca fiind unul de pluralism
modelator, cu urmtoarele trsturi:
1. o guvernare puternic i birocratic;
2. delimitri estompate ntre stat i societate;
3. integrarea grupurilor sociale n guvernare;
4. partidele politice care mediaz ntre grupurile de interese i guverne;
5. guverne penetrate puternic de organe de mediere ca partide politice;
6. grupuri de interese n alian constant cu aceste partide politice i cu
ageniile publice.
Referitor la elita japonez ca exemplu n 1996 din 22 de vice-minitri
administrativi cel mai nalt nivel al funcionarilor publici, 16 erau liceniai n drept, 5 n
alte tiine i doar unul nu avea studii superioare.
Elita japonez alctuit majoritar din brbai provine n cea mai mare parte din
clasa de mijloc.
Membrii si acioneaz intens nc din perioada anilor de studenie pentru a
cultiva contacte personale care s serveasc intereselor lor n viitoarea carier
Proceedings
211
profesional. Dispariia granielor dintre administraie i afaceri, administraie i politic,
constituie o procedur comun n acest caz.
Premisele guvernrii de elit au constat n dou elemente de baz: recrutarea
bazat pe merit i procedurile de promovare a funcionarilor publici, precum i
mecanisme consultative de ntreinere a relaiilor ntre sectorul public i cel privat,
respectiv consilii consultative n materie de poluare, finane sau pentru diferite sectoare
ale economiei, care n 1986 ajunseser la un numr de 214.
Analiza guvernrii, la nivel naional i local, a scos n eviden aspecte care au
ntrziat reforma (ineria sistemului birocratic i opoziia unor grupuri de funcionari
publici n vederea meninerii unor privilegii, precum i o anumit orientare
conservatoare politic, de durat, determinat de acelai partid aflat la putere timp de 39
de ani), dar i, convergena n ultimul deceniu - a opiunilor politice conservator i
progresiste, de a promova direciile unei reforme reale: simplificarea cadrului juridic i
a procedurilor administrative, alinierea la normele internaionale privind respectarea
drepturilor omului, managementul administrativ, restrngerea, dar i motivarea mai
puternic a personalului din serviciile publice, prin acordarea unei atenii sporite
acestuia, att pe durata serviciului, ct i, mai ales, dup retragerea la pensie, avnd n
vedere sperana de via foarte ridicat a populaiei japoneze ( de 81,015 ani, n anul
2005).
Alte elemente specifice, identificate n cadrul studiului au fost: stabilirea unei
baze ct mai solide de contacte i relaii sociale (nc din anii studeniei), ca suport n
realizarea unei cariere profesionale, ntietatea reputaiei i a ncrederii ctigat de
individ n societate, n faa forei normei juridice, sistemul garantului pentru a ptrunde
ntr-un corp profesional sau grup social.

Modelul japonez de reform a administraiei publice
Sistemele naionale fundamentale ale Japoniei de reform, se refer la
organizaiile administrative naionale, sistemul personalului serviciilor publice, finane
i taxe locale, sistemul electoral, prevenirea dezastrelor/incendiilor, informare i
comunicaii, servicii potale i sisteme statistice. Acestea se vor realiza prin: sistemul de
evaluare a politicilor, dezvoltarea unor noi sisteme administrative locale ca cea de-a
treia component a reformei i vor face Japonia cea mai avansat naiune IT din lume.
Ministerul Afacerilor Interne i Comunicaiilor ( MAIC) s-a angajat s dezvolte o
societate sigur si convenabil pentru toi n timp ce i realizeaz administraia
eficient.
Reforma guvernrii centrale se bazeaz pe Legea guvernrii, adoptat n iunie
1998, care prevede nu numai filozofia, dar i procedura detaliat de realizare a acesteia.
Legea prevede reorganizarea guvernului i a organelor administrative naionale,
guvernul urmnd s fie redus la 12 ministere i cabinetul primului ministru, precum i
nfiinarea Ageniei Administrative ncorporate (AAI ) .
Reforma guvernrii centrale a necesitat 17 legi corelate adoptate pn la sfritul
anului 1999.
Noul sistem organizatoric a fost inaugurat n ianuarie 2001.
Managementul administrativ
Pentru un management adecvat al organizaiilor administrative i a
dimensionrii personalului e necesar s se stabileasc un sistem de proceduri eficiente
care s previn expansiunea organizaiilor i creterea numrului de personal n timp ce
satisfac cererile n schimbare pentru administraie. n acest sens funcioneaz biroul de
Proceedings
212
management administrativ care urmeaz s dezvolte un plan de reducere a personalului
i a organizaiilor. n primul deceniu dup nfiinarea AAI, personalul va fi redus cu
10% urmnd s ajung la 25% din numrul angajailor publici la nivel naional ntr-un
deceniu dup reforma guvernrii centrale.
Restrngerea corporaiilor publice
Planul de raionalizare i reorganizare a corporaiilor publice adoptat de cabinet
n decembrie 2001 prevede reducerea la 163, prin lichidare, privatizare i ncorporare n
AAI.
mbuntirea transparenei n administraie
Legea procedurii administrative prevede supravegherea i publicitatea precum i
un set de 4 reguli comune de examinare a aplicaiilor de autorizare, notificrilor,
ndrumrilor administrative i alte domenii.
Biroul de Management Administrativ (BMA) a introdus proceduri cunoscute ca
procedura de dezbatere public pentru formularea, amendarea sau revocarea unei
norme, cunoscut ca versiunea japonez a sistemului scrisorii de oprire a aciunii.
Alte direcii de aciune:
Promovare planificat i comprehensiv a e-government;
Promovarea accesului la informaii publice prin Legea din octombrie 2002;
Protecia datelor personale prin Legea nr. 95 / 1988.
Biroul de personal i pensii
1. Reforma sistemului serviciului public de personal;
2. Promovarea coordonrii de ansamblu a managementului de personal;
3. Salarii si alte alocaii pentru angajaii publici naionali;
4. Alte responsabilitati privind angajaii publici naionali;
5. Evidenierea sistemului de pensii pentru angajaii publici retrai din
activitate;
6. Evidenierea serviciilor de pensii pentru angajaii publici retrai din
activitate.
Evaluarea i consilierea administrativ
1. Evaluarea politicii
n baza actului de evaluare a politicii guvernamentale (GPEA) din aprilie
2002, Cabinetul i ministerele evalueaz politicile pentru care sunt
responsabili.
Evaluarea politicii realizat de Biroul de evaluare administrativ reprezint
subiectul investigrii i deliberrii necesare
2. Inspecia i evaluarea administrativ
3. Evaluarea Ageniilor Administrative ncorporate
4. Consilierea administrativ
Consilierea administrativ realizat de MPHPT const n urmtoarea
activitate: s primeasc reclamaiile i cererile cetenilor referitoare la
aciunile administraiei guvernamentale naionale.
Guvernarea local pe baza principiilor descentralizrii i autonomiei locale.
Momentele i elementele de referin ale guvernrii municipalitilor din
Japonia configureaz un model cu anumite elemente comune administraiilor existente
i n alte state, inclusiv n Romnia, dar i cu elemente particulare, determinate cultural
i istoric.
Analiza ultimelor dou etape ale reformei guvernrii locale, ncepute n anii
1981 i 2000, a scos n eviden meninerea unui grad nc ridicat de centralizare,
Proceedings
213
continuitatea procesului de reform, este adevrat, cu anumite perioade de ncetinire,
voina de mobilizare i implicarea larg a specialitilor din diverse sectoare de activitate
i de la toate nivelurile, n realizarea obiectivelor propuse.
Ca obiective, au fost identificate: descentralizarea comprehensiv, revitalizarea
regional, internaionalizarea regional, revoluia TI, reforma finanelor locale,
promovarea a noi surse de finanare, un sistem mai bun de personal i un mediu de lucru
acceptabil, reproiectarea sistemului electoral i de finanare a partidelor politice.
Ca obiectiv general al reformei, n raport cu cele prezentate anterior, rezult,
proiectarea unui sistem ideal al administraiei locale.
Japonia are un sistem pe dou nivele a administraiei locale: primul const n
municipaliti ca uniti de baz a administraiei i cuprinde orae mari (municipiile din
sistemul romnesc), orae i sate. Nivelul intermediar este reprezentat de prefecturi care
acoper o arie geografic mai larg dect municipalitatea. O prefectur cuprinde de
regul mai multe municipii.
Guvernarea municipal acoper o gam larg de responsabiliti privind actele
de stare civil, de eviden a populaiei, construirea infrastructurilor i a drumurilor.
Prefecturile au o responsabilitate mai larg asigurnd realizarea proiectelor care nu pot
fi ndeplinite doar de cte o municipalitate. Ele asigur de asemenea legtura dintre
guvernul naional i cel municipal. Att municipalitile ct i prefecturile n numr de
47, variaz ca mrime i ca populaie.
Autoritile publice locale sunt: consiliile municipale sau prefecturale ca organe
deliberative i organele executive primarul municipiului i guvernatorul la nivelul
prefecturii.
n Constituia din 1946 a fost prevzut pentru prima dat n Japonia principiul
autonomiei autoritii publice locale, ulterior fiind adoptat i legea autonomiei locale.
Mandatul autoritilor publice locale este de 4 ani.
Reforma administraiei publice locale este axat pe urmtoarele direcii:
1. Promovarea descentralizrii prin legea descentralizrii comprehensive
aprilie 2000
2. Proiectarea unui sistem ideal al administraiei locale
3. mbuntirea sistemului existent al administraiei locale
4. Promovarea activ a bondurilor / obligaiunilor municipale
5. Dezvoltarea sistemului reea pentru registrele de eviden a populaiei
6. Revitalizarea regional
7. Promovarea revoluiei TI regionale
8. Internaionalizarea regional prin programul JET pentru schimburi de
tineri i deschiderea de oficii n diverse locaii din lume n beneficiul
administraiilor locale (oficii de lobby)
9. Conceperea i mbuntirea sistemului de personal al serviciilor publice
locale:
a) stabilirea unui sistem care s permit sprijinirea personalului pentru
descentralizare
b) stabilirea credibilitii aleilor locali n faa sistemului de personal
c) dezvoltarea unui mediu de lucru acceptabil
10. Proiectarea sistemelor electorale i a fondului politic:
a) proiectarea sistemului electoral
b) organizarea i desfurarea unor alegeri corecte
c) o aplicare adecvat a sistemului de finanare politic
Proceedings
214

Finanele locale
1. Rolul finanelor locale mai important n promovarea descentralizrii i a
programelor de asisten social
2. Statutul actual un agregat a 3300 bugete locale
3. Alocarea resurselor din taxe ntre guvern i administraiile locale cu tendin
de cretere spre acestea din urm
4. Asigurarea resurselor financiare pe baza planurilor financiare locale
5. Generarea de resurse financiare prin aciuni municipale (local bonds)
6. Proiectarea sistemului de ageni publici locali, cu axare pe:
a) rolul agenilor publici locali;
b) o contabilitate specific.
7. Ajustarea resurselor financiare prin alocrile locale din taxe
8. Realizarea unor finane locale durabile
Sistemul de taxe locale
1. Taxe locale baza autonomiei locale
2. Realizarea sistemului de taxe locale ca sprijin al descentralizrii
3. Asigurarea taxelor locale
4. inte de perspectiv pentru taxe locale
n final, studiul contureaz o imagine a administrrii megalopolisului Tokyo,
primul conglomerat urban, ca mrime, pe plan mondial.
Tokyo, capitala, este cea mai mare metropol din lume cu 33 413 000 locuitori
n anul 2005. Ea este poziionat n inima megapolei japoneze care concentreaz circa
100 milioane locuitori din cei 127 417 244 locuitori n anul 2005, pe o suprafa de
377 589 km
2
.
Tokyo este organizat pe 23 de districte i pe 4 prefecturi. Nu exist un ora cu
numele Tokyo, este o metropol similar unei prefecturi constnd din 23 districte
speciale, 26 de orae mari, 5 orae i 8 sate, fiecare avnd propriile autoriti locale.
Tokyo nsui este condus de un guvernator ales public. n jurul acestuia sunt
poziionate cele 23 districte speciale i ele autoadministrate. n aceast prefectur Tokyo
locuiesc cei 12 milioane locuitori. mpreun cu alte 3 prefecturi aezate pe cea mai mare
din insule Honshu, formeaz megalopolisul Tokyo cu populaia de peste 34 milioane
locuitori.
Referitor la elitele menionate mai sus, guvernatorul metropolei Tokyo este
liceniat n drept, a ndeplinit nalte funcii publice n stat, inclusiv parlamentar, ales
guvernator al Tokyo n 1999, reales n 2003, urmnd s ncheie cel de-al doilea mandat
la vrsta de 75 de ani.
S ne reamintim ceea ce meniona n scrierile sale Rdulescu Motru n anii 40
c o bun administraie nu se poate realiza fr elite. De asemenea constatrile marelui
poet Eminescu n proza sa cu referire direct la condiiile de ndeplinit i calitile pe
care ar trebui s le aib un subprefect.
Zilnic n Tokyo mai intr circa 2,5 milioane de persoane din afara acestuia, care
lucreaz n diverse sectoare.
Transparena informaiilor publice poate fi constatat foarte uor chiar pe site-ul
metropolei Tokyo, unde se regsesc documentele privind aciunile ntreprinse n cadrul
metropolei pe ultimii 4 ani.
Proceedings
215
Dintr-o trecere n revist a acestora se poate constata interesul acordat diverselor
probleme curente ale comunitii, dar mai ales a celor de perspectiv, viznd chiar
aciuni care urmeaz a se desfura n anul 2016.
Chiar n cadrul problemelor curente accentul este pus pe probleme care sunt
considerate majore i la nivel mondial: poluarea, nclzirea urban, aprarea mpotriva
dezastrelor naturale, a celor medicale, sigurana i securitatea comunitar, conservarea
energiei, nclzire global, dezvoltarea durabil, dezvoltarea turismului etc.
Dintre problemele locale o atenie deosebit se acord sistemului de transport
urban, de locuire, de asigurare a sntii publice, de promovare a imaginii Tokyo-ului
n lume i prin deschiderea unor reprezentane n alte mari metropole New York,
Londra, Madrid.
Aria metropolitan Tokyo (Shutoken) este constituit din 8 prefecturi dispuse
pe o arie cu o raz de 100 de km din centrul Tokyo.
n acelai timp mai exist Regiunea Capitalei Naionale, organizat prin Legea
de dezvoltare proprie, adoptat n 1956 i modificat n 1966. Aceasta a aprut n
ncercarea de stopare a supraconcentrrii populaiei i ntreprinderilor n Tokyo central.
Planul de guvernare pe termen lung prevede o redistribuire gradual i descentralizarea
funciilor oraului capital Tokyo.
Dei concis, sper c aceast prezentare a reuit s surprind ct mai corect i
actual, cteva din elementele principale care caracterizeaz cultura/spiritul japonez i
sistemul administrativ japonez (n structura i practica sa) i care prin diseminarea
cunoaterii i nelegerii lor pot contribui la mbogirea culturii i practicii
administrative din Romnia.
Pot aprecia c, pe baza documentrii i elaborrii prezentului studiu, un nceput,
n acest sens, a fost realizat, prin prezentarea unor elemente comparate, teoretice i
procedurale, n cadrul prelegerilor la disciplina Contenciosul administrativ, inute n
cadrul Facultii de Administraie Public, la Masteratul Capacitate administrativ i
acquis comunitar, n luna noiembrie 2005, la Rmnicu Vlcea.
Concret, acestea au vizat:
- implicarea cetenilor n procesul decizional local i spiritul de prevenire a
raporturilor litigioase;
- n cazul apariiei lor, n mod inevitabil, dar n numr mult mai restrns,
soluionarea majoritii problemelor lor n faza precontencioas, pe cale amiabil, iar
- cu privire la cazurile rmase n litigiu i introduse la instanele de contencios,
operativitatea controlului judectoresc - majoritatea cazurilor fiind soluionate, n
Japonia, de instanele competente, n primele 6 luni.Proceedings
216
BIBLIOGRAFIE SELECTIV

1. FOCENEANU, Eleodor, Constituia Japoniei, Editura ALL Educaional S.A.,
Bucureti, 1998, p. 45
2. HALEY, John Owen, Authority without power. Law and the Japanese paradox,
Oxford University Press, New York,Oxford, 1991
3. MARAINI, Fosco, Japan : P of continuity, Kondansha International, Tokyo;
New York, 1990
4. RISCHARD, Jean-Francois, Al doisprezecelea ceas 20 de probleme globale-
20 de ani pentru a le rezolva, Institutul bancar roman, Bucuresti, 2004
5. TAMES, Richard, Japonia, Traducere Ileana Dinu, Editura LIDER, Bucureti,
2005,
6. xxx - The management and reform of Japanese government, editata de
Toshiyuki Masujima si Minoru Ouchi, The Isnstitute of Administrative
Management, Tokyo, 1993
7. xxx - Encyclopaedia Universalis, Paris, 2002, corpus 12, p. 703 831
8. xxx - Encyclopaedia Universalis, Paris, 2002, corpus 22, p. 796 800
9. xxx Governance in the Asia Pacific, Edited by Richard Maidment, David
Goldblatt and Jeremy Mitchell, ROUTLEDGE, London, 1998, p. 74 78; 130
135;
10. xxx - KODANSHA Encyclopedia of Japan, Tokyo, 1983, p. 60 69
11. xxx Managing across levels of government JAPAN, OECD, 1997, p. 291 304


Proceedings
217


Asigurarea calitii pentru programele educaionale i validarea lor prin
utilizarea REAS
Junji Shibasaki, NIME, Tokyo, Japonia


Pentru a se asigura calitatea programelor educaionale, este necesar evaluarea
programelor n vederea validrii lor. REAS (Real-Time Evaluation Assistance System
Sistemul de Asisten prin Evaluare n Timp Real) este un instrument de sprijin pentru
evaluarea programelor educaionale (leciile prezentate n clas, coninutul digital i
e-learning, cursurile de pregtire etc.).
Trsturile REAS
Trsturile REAS sunt urmtoarele: 1. Este uor de utilizat datorit browser-ului web
(REAS este furnizat ASP: Application service provider). 2. Este posibil s se rspund la
ntrebri n timp ce se studiaz coninutul web i fiierele locale. 3. Se pot utiliza mai multe
tipuri de ntrebri, cum ar fi butonul radio, meniul, lista, csuele de bifat, opiunile, scara de
evaluare, metoda SD sau ntrebrile care presupun un rspuns liber. 4. Acumularea i
mprtirea diferiilor itemi de evaluare. 5. Analizarea rspunsurilor se realizeaz n timp
real, iar rezultatul (analizele statistice pe baz de date i grafice) este prezentat pe pagina web.
6. Datele cuprinse n rspunsuri pot fi download-ate n format CVS. 7. Funcia pentru testare
prin folosirea butonului radio i a meniului. Un respondent i poate verifica rspunsurile. 8. Se
poate realiza un chestionar cu privire la divergene.
Componentele REAS
REAS cuprinde trei aplicaii Java pentru crearea formularului de evaluare,
rspunsurile la acesta i analizarea rspunsurilor.
Hardware-ul REAS este format dintr-un server web Apache i un server DB.
Exemple privind utilizarea REAS
REAS poate fi folosit la ore n fiecare zi. REAS este utilizat pentru a msura nevoile de evaluare
a studenilor, evaluarea profesorilor i evaluarea reciproc a lucrrilor studenilor, dar i
pentru a msura punctajele obinute la evaluarea pre-test, post-test i formative. REAS este
utilizat i la cursurile de pregtire. NIME organizeaz diferite cursuri de formare a
formatorilor, care le confer acestora din urm abilitile necesare pentru a implementa cu
succes elementele multimedia n cadrul cursurilor organizate de instituiile lor. Cursurile de
pregtire organizate de NIME sunt evaluate de participani cu ajutorul sistemului REAS. NIME
are misiunea de a dezvolta coninutul digital i de e-learning, ca de exemplu materialele
didactice, resursele i cursurile. Echipa care produce i sprijin REAS realizeaz msurarea
evalurii formative a coninutului digital i e-learning.
NIME are misiunea de a colecta i analiza informaiile privind infiltrarea i influena
IT asupra sistemelor de nvmnt superior. Facultile i personalul cu suport REAS poate
adresa ntrebri pe web.
Subsistemele REAS
Noi dezvoltm i subsisteme ale REAS. Suportul de evaluare Mobile REAS prin
telefonie mobil n companiile de telefonie japoneze. Suportul de evaluare Streaming REAS
pentru evaluare video, fiind operat n comun de Real Player (participant) i serverul REAS.
REAS este deja utilizat la ore. Dar REAS nu are funcia de management al respondenilor.
REAS for Class (pentru ore) va avea funcia de management al respondenilor (studenilor).
Profesorul va putea s verifice rspunsul studentului i s rspund unui chestionar ntocmit de
studeni pe web prin intermediul REAS for Class. REAS for Class va fi n viitor mbuntit.


Proceedings
218


Outline
In order to assurance for quality of the educational programmes, it is necessary to
evaluate the educational programmes for their validation. REAS (Real-time Evaluation
Assistance System) is a support tool for evaluation of the educational programmes (class lesson,
digital & e-learning content, training courses etc.).
Feature of REAS
Feature of REAS is that: 1. It is easy to use because of web browser only use (REAS is
provided as ASP: Application service provider). 2. It is possible to answer question while
referring to web content and local files.3. Support various questions forms, such as radio
button, menu, list, check box, order choice, rating scale, SD method, and free answer
question.4. Accumulating and sharing of various evaluation items. 5. Analyzing answers is
performed on real-time and the result (basic statistical analyses on data and graph) is shown on
web page. 6. Answering data can be downloaded in CVS form. 7. Support testing function by
using radio button and menu. A respondent can check the correction of his answers. 8. A
questionnaire with divergence can be made.
Components of REAS
REAS includes three Java applications for authoring and answering for evaluation
form, and analyzing on answering data.
Hardware of REAS is consisting of Apache web server and DB server.
Example for using REAS
REAS can be used in a class on everyday. REAS is used to measure needs assessment
for students, evaluation assessment for teachers, and mutual evaluation of students works by
themselves and to measure for score of pretest, post test and formative evaluation in a class.
REAS is used in training courses. NIME runs various training courses that give educators the
skills necessary to successfully implement multimedia into courses provided at their institutions.
NIME training courses are evaluated by the participants with REAS .NIME has a mission to
develop digital & e-learning content such as instructional materials, resources, and courses.
REAS support production team to measure for formative evaluation of digital & e-learning
content.
NIME has a mission to collect and analyze information regarding the infiltration and
influence of IT on higher education systems. REAS support faculties and staff to inquire on web.
Subsystems of REAS
We develop some subsystems of REAS. Mobile REAS support for evaluation by cellular
phone in Japanese telephone companies. Streaming REAS support to evaluate streaming video
by cooperative operation between Real Player and REAS server. REAS is already used in class.
But REAS have not respondent management function. REAS for Class will have respondent
(students) management function. Teacher will be able to check and manage for student's
response log and to reply to the result of a questionnaire to students on web by REAS for Class.
REAS for Class will be completed in near future.Proceedings
219


REAS (Real-time Evaluation Assistance System) was developed under the
support of NIME's research project "R&D on advanced digital learning resources in
global quality standards and strategies for their international distribution".
This system is used as support tool for evaluation of digital & e-learning content,
collaborative evaluation of distant learning content, real-time feedback of synchronous
learning environments and accumulating and sharing of various evaluation items.

Feature of REAS is that:
1. It is easy to use because of web browser only use.
2. It is possible to answer question while referring to Web content.
3. Support various question forms, such as radio button, menu, list, check box,
rating scale, SD method, and free answer question.
4. Accumulating and sharing of various evaluation items.
5. Analyzing Answers is performed on real-time and the result (basic statistical
analyses on data and Graph) is opened on the Web page.
6. Answering data can be downloaded in CVS form.
7. Support testing function by using radio button and menu.
Proceedings
220

Proceedings
221
Proceedings
222

Proceedings
223

Proceedings
224

Proceedings
225

Prefecii romni n tranziia de la activismul politic la managementul public
Ioan Toderac, Ministerul Administraiei i Internelor, Romnia

Reforma administraiei publice din Romnia este un proces care a nsoit permanent
evoluiile din toate domeniile vieii publice n ultimii 15 ani. Ritmul i finaliile acestor reforme
sunt adeseori departe de ceea ce are nevoie Romnia pentru a recupera decalajele de
competitivitate fa de rile din Uniunea European, cunoscut fiind faptul c performana
administraiei determin fr echivoc evoluia economiei, a socialului, dezvoltarea local i
regional, .a.m.d.
Abordarea strategic i sistematic a reformei administraiei publice s-a relansat la
nceputul anului 2004, cnd a fost propus pentru dezbatere public i apoi adoptat o
strategie comprehensiva privind accelerarea procesului i focalizarea lui pe un set de trei inte
majore: funcia public, descentralizarea/deconcentrarea i procesul de formulare a politicilor
publice. Demn de remarcat este faptul c n prima jumtate a anului 2005 strategia a trecut
testul continuitii, fiind amendat i asumat de noul guvern.
n acest context, ncepnd de anul viitor, categoria nalilor funcionari publici din
Romnia se va completa cu dou noi funcii publice: prefectul i subprefectul.
Acesta este pretextul de la care am pornit n realizarea eseului nostru, ncercnd s
identificm premizele extinderii categoriei sus-menionate, posibilele beneficii i punctele slabe
ale variantelor propuse. Toate aceste elemente le vom discuta n scopul identificrii unor
metode de eficientizare a rolului jucat de nalii funcionari publici care ocup i vor ocupa
aceste funcii.
Pentru acurateea prezentrii noastre este necesar s identificm premisele de la care
pornim i rspunsurile posibile la urmtoarele ntrebri:
- Cine formeaz categoria nalilor functonari actuali, care sunt rolurile jucate de
aceti funcionari i ct de adecvate sunt ele la realitile actuale din administraia
public?
- Prin ce se caracterizeaz aciunea funciei prefecturale n prezent i cum va evolua
n viitorul apropiat?
- Cum sunt definite principiile de la care s-a pornit atunci cnd s-a luat hotrrea
integrrii funciilor publice de prefect i subprefect n categoria nalilor funcionari
publici?
Dat fiind profilul puternic politizat al celor care ndeplinesc aceste funcii n prezent,
cum se vor adapta la misiunile pe care trebuie s le ndeplineasc n administraia romnesc,
dup ce Romnia se vai integra n Uniunea European?


Public administration reform is a continuous process which marks decisively the
evolution of transformation processes from the other fields of Romanian public life during the
last 15 years. Nevertheless, the reform pace and its achievements have been far away from what
Romania needs as it stranded to fill the countrys competitiveness gaps envisaging the close
integration of our country in European Union. It is obviously that a performant national public
administration could determine smooth reaching both of domestic economic, social,
local/regional development targets, and the national mandate on European Union stage.
In May 2004 it started public consultations and then has been adopted a comprehensive
strategy for speeding up the reform process that focused on three key complementary fields:
public function, deconcentration/decentralization and public policy making processes. The main
characteristic of this strategy is the systematic and strategic approach against its targets. The
strategy has passed the continuity test on mid 2005 when the current government has updated,
amended, and finally adopted it as a priority.
Proceedings
226
Having defined the context, as of next year, two new public functions of the prefect and
sub-prefect will enlist into the senior civil servants category. As these functions have been fully
political so far, the main challenge for us is trying to identify the premises for enlisting,
prospective benefits and potential weak points of the proposed measure. All theoretical aspects
we achieved should be a basis for identifying appropriate methods to enhance the
administrative actions effectiveness of senior civil servants.
To assure a reasonable accuracy of our presentation it is necessary to identify the
premises for starting the analysis and reaching possible answers to the following questions:
Who are the current senior civil servants? Which are their key administrative roles
and in which extent these roles are fully adequate to the current challenges of
Romanian public administration?
Which are the mainly features of the public function of prefect now? How is
changing it in the next future?
Which are the principles put on base to enlisting the prefect and sub-prefect into
senior civil servant category knowing that the functions have been characterized by
a full political profile so far?


Introducere
Reforma administraiei publice din Romnia este un proces care a nsoit
permanent evoluiile din toate domeniile vieii publice n ultimii 15 ani. Ritmul i
finalitile acestor reforme au fost adeseori departe de ceea ce are nevoie Romnia
pentru a recupera decalajele de competitivitate fa de rile din Uniunea European,
cunoscut fiind faptul c performana administraiei publice determin evoluia
economiei, a socialului, dezvoltarea local i regional, .a.m.d.
Abordarea strategic i sistematic a reformei administraiei publice s-a relansat
la nceputul anului 2004, cnd a fost propus pentru dezbatere public i apoi adoptat o
strategie comprehensiv privind accelerarea procesului i focalizarea lui pe un set de trei
inte majore: funcia public, descentralizarea/deconcentrarea i procesul de formulare a
politicilor publice. Demn de remarcat este faptul c n prima jumtate a anului 2005
strategia a trecut testul continuitii, fiind amendat i asumat de noul guvern.
n acest context, ncepnd de anul viitor, categoria nalilor funcionari publici
din Romnia se va completa cu dou noi funcii publice : prefectul si subprefectul.
Acesta este pretextul de la care am pornit n realizarea eseului nostru, ncercnd
s identificm premisele extinderii categoriei menionate mai sus, posibilele beneficii i
punctele slabe ale variantelor propuse. Toate aceste elemente le vom discuta n scopul
identificrii unor metode de eficientizare a rolului jucat de nalii funcionari publici
care ocup i vor ocupa aceste funcii.

I. Cine formeaz categoria nalilor funcionari actuali, care sunt rolurile jucate de
aceti funcionari i ct de adecvate sunt ele la realitile actuale din administraia
public ?
Definirea rolului nalilor funcionari publici este un demers dificil, dar totodat
necesar pentru actualizarea misiunilor i eficientizarea alocrii resurselor umane i
materiale la nivelul cel mai nalt al administraiei publice din Romnia.
In prezent, din categoria nalilor funcionari publici fac parte funciile:
secretarul general i secretatul general adjunct al guvernului, consilierii de stat,
secretarii generali i secretarii generali adjuncti din ministere i alte organe de
specialitate ale administraiei publice centrale, prefectul i subprefectul, secretarul
Proceedings
227
general al prefecturii, cel al judeului i cel al municipiului Bucureti, directorii generali
din ministre i celelalte organe ale administraiei centrale
89
.
Parcurgnd aceast list exhaustiv de funcii remarcm dou aspecte notabile.
Primul aspect se refer la posibilitatea ocuprii unor astfel de funcii publice de
ctre persoane care au o evident implicare politic. Cu alte cuvinte, nu exist suficiente
delimitri privind accesul politicienilor la exercitarea unor funcii care ar trebui s
asigure continuitatea conducerii unui minister, prefecturi sau a altor organe ale
administraiei publice centrale, dincolo de ciclurile electorale i de succesiunea
partidelor politice la guvernare. n concret, cnd ne referim la aparatul central al
Guvernului, putem observa c funciile de secretar general al guvernului, adjuncii
acestuia i consilierii de stat nu au restricii pentru ocuparea lor de ctre politicieni.
Al doilea aspect remarcat, se refer la prezena n categoria nalilor funcionari
publici att a funciilor caracteristice administraiei publice centrale, ct i a unora din
cadrul aparatului administraiei publice locale. n mod evident, aici ne referim la
funciile de secretar general al judeului i cel al municipiului Bucureti.
Pentru a ntelege mai bine logica constituirii categoriei nalilor funcionari
publici, ar trebui s considerm c nalii funcionari publici sunt funcionarii publici de
decizie care conduc o autoritate a administraiei publice centrale i au n subordine
funcionari publici de coordonare (directori generali i directori) cu rol n organizarea,
coordonarea, ndrumarea i controlul activitilor specializate care implic exercitarea
prerogativelor de putere public.
90

Sub aspect funcional, categoria nalilor funcionari publici, este destinat s
joace rolul de interfa ntre structurile operaionale ale autoritilor i instituiilor
administraiei publice centrale i palierul politic de conducere a acestora. La nivelul
administraiei publice centrale putem s identificm dou situaii posibile, dar destul de
greu de ntlnit n realitate, n mod distinct
91
.
n primul caz, am avea o separare clar ntre funcia public i puterea politic la
nivelul organelor administraiei publice centrale. Acest situaie s-ar baza pe
reglementri clare, care vizeaz asigurarea din timp a unei mobiliti forate a nalilor
funcionari publici n funciile publice i obligativitatea pstrrii de ctre acetia a
neutraliii politice. Toate aceste restricii fiind compensate prin prevederi legale privind
stabilitate n aceast categorie special de funcii publice.
n cel de-al doilea caz, ar fi vorba de o ntreptrundere a zonei politice i a
categoriei nalilor funcionari publici, neleas ca o osmoz parial
92
. Teoretic, nalii
funcionari publici sunt apolitici, dar n practic ei nu sunt mpiedicai s fie membrii ai
partidelor politice, ceea ce le ofer o serie de avantaje privind ocuparea unor funcii
publice pe parcursul unui ciclu politic favorabil. n consecin, putem prevedea c ei
sunt de fapt funcionarii politici care exercit mai curnd o funcie politic, artnd
loialitate unui partid politic, dect o funcie public, bazndu-se preponderent pe
considerente profesionale. n consecin, este previzibil o dinamic accentuat a
intrrilor i ieirilor din categoria nalilor funcionari publici la fiecare schimbare a
puterii politice.89
Vezi Legea 90 din 26 martie 2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, respectiv
Legea 188 din 8 decembrie 1999 republicat, privind Statutul functionarilor publici
90
Alexandru Ioan coord., Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2005, pag.294
91
Idem.
92
Alexandru Ioan coord., Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2005, pag.294
Proceedings
228
Pornind de la definiia dat anterior putem face o evaluare a oportunitii
meninerii unor funcii publice sau politice n categoria nalilor funcionari publici. n
prezent, funciile de secretar general i secretarul general adjunct al Guvernului sunt
definite ca funcii politice
93
. n practic, ns guvernele care au funcionat n ultimele
dou legislaturi, nu au mai utilizat funciile respective, ci au preferat s numeasc la
conducerea politic a Secretariatului General al Guvernului (SGG) persoane politice
marcante, care au purtat titulatura de ministru delegat pentru coordonarea SGG.
O alt sub-categorie de funcii politice este cea a consilierilor de stat. ncadrarea
lor n zona politic ar fi justificat n principal datorit modalitilor efective de ocupare
a acestor funcii, precum i de slaba reglementare privind rolul i misiunea lor n
sistemul funciei publice.
Dintr-o alt perspectiv, dei acioneaz la nivelul administraiei publice centrale
funciile de director general de ministere considerm c nu prezint caracteristicile unei
funcii publice din categoria nalilor funcionari publici. Aa cum spuneam, n categoria
nalilor funcionari includem doar funciile de conducere a instituiilor centrale care
asigur continuitatea conducerii de vrf, n vreme ce directorii generali din ministre
coordoneaz compartimente specializate aflate la niveluri ierarhice mediane. Prin
urmare, directorii generali contribuie, prin expertiza i specialitatea lor, la formularea
deciziilor majore care in de definirea politicilor, strategiilor i planurilor de aciune ale
unei autoriti sau instituii centrale, ns decizia i responsabilitatea general a
implementrii i realizrii lor revin celui mai nalt funcionar public al instituiei:
secretarul general i nlocuitorului de drept al acestuia, secretarul general adjunct.
Funciile publice de secretar general al judeului i cea de secretar general al
municipiului Bucureti le regsim la nivel judeean i ele nu sunt proprii administraiei
publice centrale. Analiznd atribuiunile lor specifice putem considera c ele sunt
specializate i nu au un rol determinant n managementul general al instituiei n
structura creia se regsesc. De altfel, la recrutare, persoanelor care ocup aceste funcii
li se cere s aib o specializare foarte strict, studii juridice sau administrative,
considerndu-se c ele vor avea ca atribuie principal avizarea legalitii actelor
administrative adoptate sau emise de Consiliul Judeean, primarul i respectiv Consiliul
General al Municipiului Bucureti.
Spre deosebire de funciile de secretar general de jude i de cel al municipiului
Bucureti, secretarul general al prefecturii acioneaz n cadrul instituiei prefectului,
care este asimilat unui deconcentrat al administraiei de stat, care acioneaz la nivel
teritorial. n general, vom considera c secretarul general are rolul de a asigura legtura
dintre nivelul politic al instituiei i structura operaional a acesteia. Odat cu
eliminarea caracterului politic al funciilor de prefect i subprefect avem varianta
desfiinrii funciei de secretar general sau transformarea sa ntr-o funcie public de
subprefect care s se adauge celei deja existente. n studiul nostru vom opta pentru cea
de-a doua variant, deoarece am identificat roluri diferite i complementare pentru doi
subprefeci ai aceleiai instituii; unul va asigura conducerea operaional a aparatului
prefecturii, n vreme ce al doilea subprefect va asigura coordonarea serviciilor publice
deconcentrate, toate aceste atribuii fiindu-le delegate de ctre prefect.
Ajuni la acest punct al discuiei vom reafirma nevoia de restrngere a categoriei
nalilor funcionari publici la funciile publice de secretari generali i secretari generali
adjunci ai ministerelor i ai celorlalte organe ale administraiei publice centrale,

93
Legea 90/2001 privind organizarea si funcionarea Guvernului Romaniei si a ministrelor
Proceedings
229
prefecii i subprefecii. Secretarul general i secretarul general adjunct al guvernului
pot fi inclui n msura n care le vor fi clarificate rolurile funcionale i modalitile de
recrutare astfel nct s fie compatibile cu Statutul funcionarilor publici. n continuare,
vom face o analiz a oportunitii transformrii funciilor de prefect i subprefect din
funcii politice n funcii publice i, totodat, vom ncerca identificarea condiiilor n
care procesul poate fi unul viabil.

II. Prin ce se caracterizeaz aciunea funciei prefecturale n prezent i cum va
evolua n viitorul apropiat ?
n ce privete funcia de prefect avem de operat cu dou realiti.
Pe de o parte, funcia de prefect este o funcie politic. Prefectul este
reprezentantul Guvernului pe plan local avnd rspunderea pentru aplicarea politicii
Guvernului n unitile administrative teritoriale, obligaia de a asigura executarea
actelor Guvernului, precum i pe cele ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate
din subordinea Guvernului sau a ministerelor. Prin statutul su, prefectul se gsete
ntr-o relaie de subordonare n raport cu Guvernul; prin competenele sale, prefectul
este deintorul autoritii de stat n jude i reprezentantul direct al primului ministru i
al fiecruia dintre minitri.
94

De cealalt parte, funcia de prefect i subprefect au fost recent calificate ca
funcii publice ce aparin categoriei nalilor funcionari publici
95
, ceea ce ne face s-i
cutm atributele profesionale care s-i justifice aceast ncadrare.
Pornind de la prima realitate i innd seama de modul n care guvernul a utilizat
aceste funcii, putem considera c funciile de prefect i subprefect au fost i vor rmne
funcii politice. Persoanele care au deinut aceste funcii, cel puin n ultimii 14 ani,
i-au bazat aciunea lor nti de toate pe compatibilitatea viziunii lor politice cu aceea a
Guvernului care i-a numit n funcie dect pe consistena unui set de instrumente
manageriale i a experienei lor profesionale, n administraie sau n afara acesteia, care
s-i fac utili n implementarea eficient a politicilor publice. Ca o consecin, puterea
politic nu a considerat necesar, pn la mijlocul anului trecut, s ofere prefecilor
stabilitate n funcie. Omisiunea a corespuns cu nevoia puterii politice majoritare de a
rennoi permanent resursa uman disponibil la acest nivel, n funcie de obiectivele
sale, att pe durata unui ciclu politic, ct mai ales la schimbarea acestuia.
Pe lng asigurarea punerii n aplicare a orientrilor guvernului, prefectul are i
alte misiuni politice, precum acelea de purttorul de mesaj al guvernului pe care l
reprezenta i de informare permanent a guvernului n ceea ce privete starea judeului.
Aa cum arat evoluiile n acest domeniu, cel puin pn n prezent, avem de-a face cu
o politizare accentuat a funciilor de prefect i subprefect
96
. Astfel, persoanele care au
ocupat aceste funcii n ultimii 14 ani s-au considerat n primul rnd reprezentanii
majoritaii politice i mai apoi cei responsabili de ndeplinirea intereselor generale n
jude.
Lund n discuie cea de-a doua realitate, care ncearc s consacre prefectul i
subprefectul ca nali funcionari publici, vom trece n revist aspectele pur profesionale
care sunt cerute persoanelor care ndeplinesc aceste funcii. n primul rnd, prefectul
conduce, sub autoritatea fiecrui ministru, serviciile publice deconcentrate ale

94
Blan Emil, Drept administrativ i procedur administrativ, Editura Universitar, Bucureti, 2002, pag.98
95
Prin legea 340 din 12 iulie 2004 privind instituia prefectului
96
Blan Emil, Drept administrativ i procedur administrativ, Editura Universitar, Bucureti, 2002, pag.102
Proceedings
230
ministerelor i celorlalte organe ale administraiei centrale n jude
97
. n al doilea rnd,
realizeaz controlul de legalitate a actelor emise sau adoptate de ctre autoritile
administraiei publice locale din jude. n al treilea rnd, asigur coordonarea
interveniei n cazuri de urgene, pentru soluionarea crizelor i asigurarea ordinii
publice. Toate aceste funcii administrative ale prefectului sunt de natur tehnic i cer
ocupanilor lor s aib deopotriv abiliti personale complexe, cunotine
administrative temeinice i experiena manageriala relevant.
Avnd identificate cele dou valene ale funciei de prefect, care par a fi aidoma
feelor acelelai monede, ne punem problema oportunitii includerii sale n funcii
publice i ce avantaje i costuri poate genera acest reform.

III. Cum sunt definite principiile de la care s-a pornit atunci cnd s-a luat
hotrrea integrrii funciilor publice de prefect i subprefect n categoria nalilor
funcionari publici ?
Nevoia de a adapta funcia de prefect la realitile actuale ale administraiei
publice din Romnia a fost exprimat cu o intensitate mereu crescnd n ultimii ani,
att n plan intern ct i n cel extern
98
. n tot acest timp, autoritatea prefectului a fost
definit i s-a manifestat printr-un fragil balans ntre percepia public i misiunile sale
reale, ntre politizare i profesionalizare, ntre nevoia asigurrii unitii statului i
evoluia procesului de descentralizare
99
. Mai cu seam n primii ani dup 1991, nu au
fost tocmai rare ocaziile cnd prefecii au fost asimilai de opinia public drept
succesorii, ntr-o formul mai democratic, ai fotilor prim-secretari. Chiar dac
prefectul a fost i nc este vzut drept reprezentantul puterii politice n jude, el este
totodat i depozitarul autoritii statului n acest spaiu. Cu toate acestea el a avut
permanent un statut profesional insuficient definit i expus la influena politic.
n special n ultimii doi ani, reforma administraiei publice s-a focalizat n mod
benefic pe trei domenii complementare: funcia public, descentralizarea/deconcentrarea
i procesul de formulare a politicilor publice. Odat cu revizuirea legii administraiei
locale, prefectului i s-a asigurat un statut special, prin menionarea sa n textul revizuit
al Constituiei i adoptarea legii privind instituia prefectului, n acest fel dorindu-se o
tranziie sigur a funciei de la un statut marcat de aspecte politice ctre o
profesionalizare real a funciei.
Prin aceast lege s-au fcut o serie de pai concrei pentru clarificarea
misiunilor, instrumentelor juridice i administrative la dispoziia prefectului. n
cuprinsul viziunii politice i administrative care a stat la baza elaborrii respectivului act
normativ putem identifica ns o serie de puncte slabe:
Nu se asigur depolitizarea real a funciei de prefect i subprefect, deoarece
s-a creat posibilitatea constitutirii unor corpuri de rezerv n care pot intra
automat persoane care au ocupat aceste funcii ncepnd din 1991 i pn la
data adoptrii legii, doar pe baza renunrii formale la calitatea de membru al
unui partid politic.

97
Idem.
98
Asigurarea seleciei i numirilor pe criterii de profesionalism i neutralitate politic n funciile de prefeci au fost
incluse n negocierele de aderare a Romniei la UE, iar progresele i ntrzierile au fost evideniate n Rapoartele de ara
pe anii 2003 si 2004. http://www.mie.ro/Dialog_structurat/Romana/documente/Tabel%20progrese%20RO%202003-
2004.pdf
99
Balan Emil, Drept administrativ i procedura administrativa, Editura Universitara, Bucureti, 2002, pag.104
Proceedings
231
Nu sunt impuse condiii suficiente i clare de pregtire iniial
100
i apoi de
formare continu a persoanelor care vor ocupa funcia de prefect i
subprefect.
Prefectul este doar teoretic conductorul serviciilor deconcentrate, n
condiiile n care nu sunt definite serviciile deconcentrate ale ministerelor i
ale celorlalte organe ale administraiei publice centrale n unitile
administrativ teritoriale i nu au fost clarificate metodele concrete prin care
minitrii i ceilali conductori ai serviciilor deconcentrate pot delega
conducerea serviciilor n teritoriu. n realitate, serviciile deconcentrate se
afla ntr-o relaie ierarhic de subordonare direct fa de instituiile centrale,
conducerea lor nefiind n nici un fel partajat cu prefectul.
De aici i lipsa de realism a prevederilor privind rolul prefectului n
construcia, ordonarea, executarea i raportarea bugetelor serviciilor
deconcentrate, n numirea, sancionarea i revocarea efilor serviciilor
deconcentrate.
Numirea i revocarea secretarilor comunelor, oraelor i municipiilor sunt
fcute n mod formal de ctre prefect, fr ca acesta s fie implicat n vreun
fel n procedurile prealabile acestor decizii, care sunt luate de ctre autoriti
alese ale administraiei publice locale.
Dei se precizeaz faptul c prefectul va deveni nalt funcionar public
ncepnd cu anul 2006, n legea privind instituia prefectului se prevd
numeroase metode i condiii derogatorii de la prevederile statutului
funcionarului public privind recrutarea, selecia i dezvoltarea carierei
prefecilor i subprefecilor.
Pornind de la punctele slabe identificate vom propune cteva opiuni pentru
eliminarea lor i metode de implementare a acestora.
n primul rnd, revizuirea legislaiei referitoare la prefect trebuie s se bazeze pe
un set de principii ce vizeaz asigurarea neutralitii politice, profesionalizarea i
mobilitatea n funciile publice de prefect i subprefect. n al doilea rnd, credem c este
momentul s tratm aceste modificri avnd o privire de ansamblu att asupra Legii
privind instituia prefectului, a Statutului funcionarului public, a Legii administraiei
publice locale
101
i a regimului restriciilor i incompatibilitilor care se aplic
persoanelor care exercit funcii publice
102
. De asemenea, este util s vedem aceste
modificri i n contextul tendinelor care se nregistraz la nivelul reformrii funciei
publice de top din statele Uniunii Europene i, de ce nu, din instituiile publice
comunitare.
O prim propunere este ca, n categoria nalilor funcionari publici, s se
regsesc doar funciile publice de decizie din administraia public central, implicate
n managementul integrat al structurilor specializate subordonate, n scopul asigurrii
caracterului multilateral al administraiei publice.
Prin urmare, considerm c n acest categorie se vor regsi doar funcionarii
publici care asigur, ca manageri generaliti, cu ajutorul compartimentelor interne
specializate, prevederea, planificarea, organizarea, conducerea i controlul activitilor

100
Se prevede ca s ocupe funciile de prefect i subprefect persoanele care ndeplinesc condiiile generale i au cursuri
de formare i perfecionare n administraia public organizate de diferite instituii, ori titlul de doctor n tiine juridice
sau administrative ori au exercitat un mandat ntreg de parlamentar.
101
Legea 215/2001
102
Legea 161/2003
Proceedings
232
proprii ale instituiei. n acest caz, fie c vorbim de secretarii generali de ministere sau
agenii centrale, fie de prefeci, avem roluri, metode i instrumente echivalente pentru
adoptarea i implementarea deciziei. Prin urmare, persoana care asigur funcia de
secretar general ntr-un minister, este de ateptat s asigure, cu performane comparabile
i funcia de prefect. n mod corespunztor i o persoan cu experien n funcia de
prefect va putea ndeplini misiunile i asigurarea rezultatelor cerute funciei de secretar
general. Prin urmare, vom considera o serie de echivalente ntre funciile publice din
cadrul categoriei (vezi anexa 1).
A doua propunere vizeaz asigurarea neutralitii politice a nalilor funcionari
publici. Pentru aceasta este nevoie s se prevad interdicia expres ca acetia s fac
parte din partide politice. Interdicia ar trebui completat, cel puin pentru etapa de
tranziie de care discutm, cu aceea c persoanele care ndeplinesc funcii publice din
categoria nalilor funcionari publici s nu candideze n alegeri nainte de expirarea
unui termen de cel puin doi ani de la data ncetrii raporturilor de serviciu. Motivul ar fi
acela c vizibilitatea public asigurat de funcia public de prefect i subprefect nu
trebuie valorificat n scop politic de ctre persoanele care ndeplinesc aceste funcii.
Complementar, poate fi prevzut i o limitare a duratei maxime a unui mandat
de prefect i subprefect la 4-5 ani ntr-un jude. Prin acest msur, se poate institui un
sistem de rotaie a tuturor prefecilor i subprefecilor n posturi corespunztoare aflate
n judee diferite. Astfel, se diminueaz trinicia legturilor politice i economice
nedorite ntre persoanele care ocup aceste funcii i reelele de interese politice i
economice din judee.
A treia propunere se refer la reformarea politicii de resurse umane aplicabil
categoriei nalilor funcionari publici. n acest sens, propunem introducerea unui sistem
de carier bazat pe grade profesionale, instituirea unei comisii independente care s
gestioneze recrutarea, selecia i dezvoltarea carierei nalilor funcionari publici,
mpreun cu Guvernul, n calitate de recrutor, i Agenia Naional a Funcionarilor
Publici, ca autoritate de reglementare n funcia public.
In prezent, sistemul funciei publice din Romnia este unul mai curnd post,
dect unul carier
103
. O reform real n acest domeniu, cel puin cu titlu de
experiment, o poate reprezenta introducerea n Statutul funcionarilor publici a unor
prevederi ce definesc un parcurs de carier pentru nalii funcionari publici. n viziunea
noastr, schema de carier este bazat pe grade profesionale eventual n numr de trei
- dispuse n ordine cresctoare, care pot fi obinute n urma promovrii unor concursuri,
organizate la intervale regulate (3-5 ani). Concursurile vor utiliza metode specifice
pentru a determina nivelul cunotinelor generale i specifice din domeniul
managementului public, abilitile manageriale, creativitatea i capacitatea de inovare a
funcionarului public. Dobndirea unui grad superior l face pe naltul funcionar public
eligibil pentru funciile publice echivalente, corespunztoare gradului profesional
obinut. (vezi anexa 2)
Pentru intrarea n categoria nalilor funcionari publici, putem considera
urmtoarele etape :
E1. Parcurgerea modului de pregtire iniial (cu durata de 6 luni pn la un an),
n vederea pregtirii n tiine administrative i management public a celor ce
vizeaz participarea la concursul naional de intrare n categoria nalilor

103
Alexandru Ioan coord., Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2005, pag.308
Proceedings
233
funcionari publici. n aceast etap pot participa dou mari categorii de
persoane: funcionari publici i persoane din mediul privat.
E2. La concursul naional pot participa doar persoanele care au promovat
modulul de pregtire iniial i managerii publici. Sunt declarai admii n
categoria nalilor funcionari publici, participanii care obin cel puin un
calificativ minim prevzut. Metodele de selecie vor testa deopotriv
cunotine generale din domeniul administraiei, abilitilor manageriale i
calitilor personale ale candidailor. Pentru a asigura acurateea
determinrilor este nevoie de tehnici moderne de recrutare i selecie n
administraia public, prin teste psihometrice, spre exemplu. Cu ajutorul
acestor metode tiinifice se poate verifica i vocaia pentru carier, aspect
esenial ce ar trebui evaluat obligatoriu i permanent la toi cei care ocup
poziii strategice n sistemul funciei publice din Romnia.
Comisia independent pentru nali funcionari publici
ntregul sistem de recrutare i selecie ar trebui s fie operaionalizat ntr-o
configuraie care s asigure transparena, profesionalismul i obiectivitatea metodelor.
Pentru atingerea acestui dezierat este foarte important ca s introducem un nou actor n
proces. Alturi de Guvern, n calitatea sa de beneficiar direct al resursei umane, i
Agenia Naional a Funcionarilor Publici, ca autoritate de reglementare i control n
domeniu, este credem util i necesar s instituim o comisie independent cu caracter
permanent. Necesitatea de gestionare n formula tripartita a ntregului ciclu de
dezvoltare a resurselor umane din categoria nalilor funcionari publici este evident
dac ne gndim c att Guvernul, ct i ANFP sunt dou structuri ce au conducere
politic. Analiznd realist problema acestor comisii trebuie s admitem c factorul
politic va juca un rol major n numirea sa, ns este esenial ca ea s nu funcioneze
pentru a satisface interesele politice ale celui care a numit-o. Tocmai de aceea credem
c prin componenta sa, dar i prin procedurile interne de funcionare, comisia i poate
atinge menirea de a asigura o baz corect i obiectiv pentru accesul n categoria
nalilor funcionari publici i dezvoltarea coerent pe termen lung a carierei acestora.
Membrii acestei comisii ar trebui s fie specialiti n recrutarea, selecia i
managementul resurselor umane n sectorul public. Durata mandatului membrilor
comisiei este un alt element cheie. Rennoirea periodic, la un interval de timp corelat
cu ciclurile electorale (4-5 ani), doar a unei pari a comisiei, poate fi o metod de
asigurare a unui echilibru optim ntre constrngerea ca Guvernul s-i exercite dreptul
de a numi acest organism specializat i, totodat, asigurarea unui echilibru n ce privete
orientarea membrilor acesteia.
Mobilitatea n funciile de nali funcionari publici
Mobilitatea nalilor funcionari publici este o alt provocare la care
administraia public din Romnia ar trebui s ofere un rspuns adecvat. Practic, n
cazul nalilor funcionari publici credem c este oportun s se introduc practica
schimbrii funciei la fiecare patru sau cinci ani. Prin mobilitatea obligatorie vedem un
posibil rspuns la necesitatea creterii mai rapide a gradului de profesionalizare,
motivare i asigurare a unui caracter trans-sectorial a resurselor umane la nivelul
decizional cel mai nalt. Totodat, aa cum arat experiena pozitiv european, se
asigur o mai bun gestiune a posturilor i funciilor expuse la fenomenul de corupie.
Deoarece mobilitatea este o metod diferit de metodele tradiionale de schimbare a
raporturilor de serviciu pentru funcia public, aducem din nou n discuie rolul comisiei
independente. Avnd n vedere c toi nalii funcionari publici vor beneficia de module
Proceedings
234
de pregtire continu care s le dezvolte capacitile manageriale specifice sectorului
public, ei devin eligibili pentru a ocupa succesiv poziii att n aparatul central al
ministerelor i celorlalte organe ale administraiei, ct i n prefecturi. Pentru a diminua
posibilitatea ca un guvern s utilizeze mobilitatea n mod abuziv este dezirabil ca toate
numirile i revocrile din funcii s se fac de ctre Guvern, aa cum este prevzut, dar
avnd n prealabil i avizul comisiei independente.
Inspectorii guvernamentali
Ajuni la acest punct, este necesar s realizm necesitatea introducerii unui nou
element. Deoarece nalii funcionari publici sunt supui mobilitii, asta ar presupune c
la recrutare ei nu candideaz pentru o funcie anume, ci sunt selectai n categoria
nalilor funcionari publici i, odat intrai acolo, n timp, n funcie de gradul
profesional deinut, de cunotine i experiena profesional, sunt eligibili pentru diferite
funcii publice echivalente. Un astfel de system, presupune n mod necesar existena
unei subcategorii de rezerv: inspectorii (delegaii) guvernamentali.
Putem defini trei aspecte legate de existena i aciunea inspectorilor
guvernamentali, n plan administrativ. n primul rnd, acestei noi sub-categorii de
funcie publica trebuie s-i fie definit rolul i atribuiile, eventual n legea privind
organizare Guvernului i a ministerelor. n al doilea rnd, se pot considera n rezerv
nalii funcionari publici care abia au fost recrutai i nu au fost numiti ntr-o funcie
public de subprefect, precum i ali nali funcionari publici care, dintr-un motiv sau
altul, au fost retrai dintr-una dintre funciile categoriei. n al treilea rnd, rolul lor este
de a asigura managementul unor proiecte de durat determinat, ca urmare a unei
hotrri de Guvern. n acest fel, ei se vor concentra pe obiective de termen scurt i
mediu, fiind astfel imediat disponibili s acopere eventualele vacane care pot aprea n
celelalte funcii din categorie.
Evaluarea nalilor funcionari publici
Evaluarea nalilor funcionari publici ar trebui s fie fcut dup criterii
obiective i unitare. Este evident, c nalii funcionari publici care sunt n ministere i
agenii au obiective i o gam de activiti semnificativ diferite de prefeci i
subprefeci. Mai mult, dat fiind diversitatea mare de persoane care vor realiza
evalurile nalilor funcionari publici i calitate lor de oameni politici, este nevoie s
gsim o modalitatea prin care ele s poat fi ntocmite dup criterii obiective. Totodat,
metoda i formatul procesului de evaluare trebuie s asigure compararea rezultatelor
pentru toate funciile de nali funcionari publici, indiferent de instituia n care
activeaz i de persoana care realizeaz evaluarea. Intruct rezultatele evalurilor sunt
de regul elemente care atest performana profesional individual a fiecrui membru
al categoriei, ele ar trebui luate n considerare atunci cnd se decide repartizarea pe o
funcie sau alta. La acest moment iari este util s aducem n discuie rolul comisiei
independente. n primul rnd, comisia va fi cea care va primi evalurile i va soluiona
eventualele contestaii. n al doilea rnd, ele pot constitui o baz dup care se poate face
repartizrile n funcii prin mobilitate i la care comisia poate avea un cuvnt de spus.
Formare continu a nalilor funcionari publici
Pentru a face o profesionalizare real a nalilor funcionari publici i a asigura
profilul de manager generalist al persoanelor din acest categorie este esenial s se
introduc un program de formare continu special conceput. Programul trebuie s
asigure la nali funcionari, ntr-o formul condensat i unitar, formarea i
actualizarea permanent a unui bagaj de instrumente i tehnici din sfera
managementului public. Modulele de formare continu pot fi anuale sau bianuale. Ele
Proceedings
235
nu trebuie s reprezinte o cale de a forma noi calificri profesionale pentru nalii
funcionari publici, ci mai curnd oportuniti de a-i actualiza cunotinele i tehnicile
manageriale, care se presupune c au fost deja dobndite pe parcursul modului extins de
formare iniial, absolvit nainte de intrarea n categorie.
Pe de alt parte, dac inem seama de parcursul de carier al nalilor funcionari
publici, atunci structura i succesiunea tematicilor abordate n cadrul formrii continue
ar trebui corelate i adecvate la complexitatea sarcinilor i responsabilitilor
corespunzatoare fiecrei sub-categorii de funcii publice echivalente.
n loc de concluzii
Prin introducerea i operaionalizarea propunerilor de mai sus credem c se
poate da un impuls n vederea profesionalizrii funciei publice, ncepnd, aa cum este
firesc, cu nivelul nalilor funcionari publici, care ar trebui s fie deschii i permisivi
la inovare i perfecionare continu.
Ca urmare a introducerii funciilor de prefect i subprefect, n rndul funciilor
publice i gestionrilor dup regulile generale aplicabile funciei publice aa cum le-am
propus n lucrarea de fa, este posibil s se evite instituirea n cadrul categoriei nalilor
funcionari publici a unui spoil system, care presupune c numirile n funcii publice
strategice de la nivelul administraiei s-ar face pe alte criterii dect cele de competen.
Mecanismul schiat anterior de formare iniial, continu i de management al carierei
nalilor funcionari publici, ca manageri ai administraiei publice centrale, prezint
interes deoarece nu pregtete resurse umane pentru funcii precise, ci permite n
schimb s se pun la dispoziia administraiei un personal apt s ocupe cu o anumit
competen un evantai destul de larg de funcii.
La momentul actual, cnd trebuie modificat cadrul conceptual i cel legislativ al
funciei publice pentru a include noile funcii publice de prefect i subprefect, este o
oportunitate real pentru lansarea unui proces curajos de modernizare a metodelor de
recrutare, selecie i management al resurselor umane n funcia public. n acest demers
este esenial s se acioneze corelat cu nevoile de reformare ale sistemului administrativ
romnesc i nivelul actual de dezvoltare a managementului public la nivel european.

Bibliografie

Alexandru Ioan, colab, Drept administrativ, Editura Lumina Lex,
Bucureti, 2005
Blan Emil, Drept administrativ i procedura administrativ,
Editura Universitar, Bucureti, 2002
Suleiman Erza, Mendras Henri Recrutarea elitelor n Europa, Editura Amarcord,
Timioara, 2001

Webliografie

www.mie.ro
www.mai.gov.ro
www.civil-service.gov.uk
http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_en.htm


Proceedings
236
Descentralizarea administraiei publice. Experiena japonez
Florin Popa, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Bucureti, Romnia


Modernizarea sistemului administrativ a determinat schimbarea rolului puterii centrale
n favoarea puterii locale. Societatea modern, caracterizat de contradicii i pluralism a
determinat mutarea procesului decizional de la nivel central ctre nivelul local n vederea
adaptrii acestui proces la specificul local. Din punctul de vedere al acestui proces,
descentralizarea este considerat a fi un element sine qua non al democraiei.
Experiena japonez n acest domeniu este foarte important, innd cont de rolul n
cretere al autoritilor locale. Aa cum se observ, unul din factorii de succes ai Japoniei, l
constituie puterea de care beneficiaz comunitile locale n toate domeniile de activitate, cu un
accent deosebit pus pe aspectele fiscale. n susinerea acestei afirmaii vine i planul de
relansare economic a guvernului nipon, unde un accent deosebit se pune pe economia local
i pe aspectele fiscale care in de aceasta.


The modernization of the administrative system had determined the changing role of
central government in favor of local government. Modern society, characterized by
contradiction and pluralism had determined the moving of decision-making process from
central level to local level in order to adjust this decisions making process to the local specific.
In the light of this process, decentralization is considered to be an element sine qua non of the
democracy.
The Japanese experience in this area is very important, taking into account the growing
role of local government. As we can notice, one of the success factors of Japan is the power of
local communities in almost all the field of activity, with an accent on fiscal aspects. In
sustaining this allegation came the plan of economic relaunch of Japanese Government where
an important accent is put on local economy and on fiscal aspects.


1. Cadrul general al descentralizrii
Descentralizarea este privit ca un corolar indispensabil al democratiei, pentru
organizarea administratiei publice, ea avnd aceeai pondere ca i democraia
reprezentativ pentru organizarea constituional
104
. De altfel, problema raportului
dintre democraie i descentralizare s-a aflat destul de frecvent n atenia specialitilor.
Colectivitile teritoriale de ceteni reprezint corpuri intermediare, interpuse ntre
individ i puterea central, determinnd reguli adaptate fiecrui cadru geografic i
personaliznd autoritatea statal n funcie de problemele locale.
Societatea modern, caracterizat prin contradicii i pluralism, implic o mare
varietate de comportamente sociale i, de aceea, nu este suficient luarea deciziilor la
nivel central, ci este necesar adaptarea acestora la specificul local.
105

Descentralizarea reprezint un sistem de organizare administrativ care permite
colectivitilor umane sau serviciilor publice s se administraze ele nsele, sub controlul
statului, care le confer personalitate juridic, le permite constituirea unor autoriti
proprii i le doteaz cu resurse necesare
106
.

104
A se vedea n acest sens Charles Debbasch, Science administrative, Paris, Dalloz, 1989, citat Ioan
Alexandru, Drept administrativ, Bucureti, Editura Lumina Lex, 2005, pag. 148
105
A se vedea Ioan Alexandru, Drept administrativ, Bucureti, Editura Lumina Lex, 2005, pag. 148.
106
A se vedea Massimo Balducci, tat fonctionel et dcentralisation, Ed. E. Story-Scientia, Bruxelles,
1987, citat de Ioan Alexandru, Drept administrativ, Bucureti, Editura Lumina Lex, 2005, pag. 150
Proceedings
237
Descentralizarea cunoate dou forme: descentralizarea administrativ i
descentralizarea tehnic ce privete serviciile administraiei publice de stat.
Deci descentralizarea administrativ-teritorial nseamn construcia pe plan local
a unei administraii publice diferit de cea de stat, iar descentralizarea tehnic se refer
la serviciile administraiei publice de stat.
Administraia public, ca activitate, se realizeaz prin activiti executive cu
caracter de dispoziie i prin activiti executive cu caracter de prestaie. Administraia
public poate fi considerat att din punct de veder formal-organizatoric, ct i material-
funcional, ca o totalitate de servicii publice menite s satisfac interesele i variatele
nevoi ale cetenilor i ale societii
107
.
Descentralizarea prezint certe avantaje pentru prosperitatea unei ri. Dintre
acestea putem aminti:
asigur climatul prielnic ca intersele locale s se dezvolte n mod natural, n
conformitate cu obiceiurile localnicilor i n concordan cu cerinele reale
ale acestora, care nu pot fi cunoscute mai bine de nimeni alii dect de ei
nii;
genereaz spiritul de iniiativ individual (centralizarea reduce rolul
locuitorilor doar la acela de administrai, ntreinnd n colectivitile locale
o indiferen fa de administraia local, incompatibil cu progresul
localitilor);
genereaz sistemul de libertate local, interesul pentru binele obtesc, care
determin dezvoltarea multilateral a colectivitilor umane i valoarea
ntregii naiuni.
108

Elementele componente ale descentralizrii administrative, pe baza principiului
autonomiei locale sunt
109
:
Existena unei colectiviti teritoriale locale
Descentralizarea administrativ pe baza autonomiei locale se face n legtur cu
existena unor colectiviti sociale locale, constituite n circumscripii administrative
care coincid sau difer de unitile administrativ-teritoriale ale statului.
Aceste colectiviti sociale locale, componente ale colectivitii naionale, au
nevoi specifice care i solidarizeaz pe membrii lor.
Nevoile i interesele locale sunt legate de specificul colectivitii respective i se
disting de nevoile generale ale colectivitii naionale. Aa de exemplu, sunt considerate
nevoi rezolvate prin servicii locale: aprovizionarea cu ap, cldura, salubritatea,
iluminatul public, construcia i ntreinerea unor drumuri etc..
Pe de alt parte, statul nu poate s soluioneze, prin mijloacele de care dispune i
n condiii de operativitate i eficien, ansamblul acestor nevoi i interese. De aceea,
statul este cel care stabilete care dintre probleme vor fi de competena serviciilor
publice statale i care vor intra n sfera de competen a autoritilor locale. De regul,
sfera problemelor locale este stabilit sau delimitat prin Constituie sau prin lege.
Recunoaterea responsabilitii colectivitilor locale n gestionarea
nevoilor specifice, precum i existena unor resurse proprii
Pentru existena autonomiei locale este necesar ca problemele specifice
colectivitilor locale, recunoscute ca atare de lege, s fie rezolvate de aceste

107
A se vedea Alexandru Negoi, Drept administrativ, Editura Sylvi, Bucureti, 1996, pag. 62 i urm.
108
A se vedea Mihai T. Oroveanu , Tratat de drept administrativ, Ed. Cerma, Bucureti 1994, p. 400-401
109
A se vedea Andre de Laubadere, Traite de droit administratif, 8-e edition, L.G.D.J., Paris, p.90,
Jacques Cadart, Institutions politiques et Droit constitutionnel, L.G.D.J., Paris, 1957, p. 57 i urm.
Proceedings
238
colectiviti. Existena nevoilor i intereselor locale presupune i existena unor mijloace
materiale de realizare a acestora, cum ar fi patrimoniul propriu, un corp de funcionari
care s gestioneze treburile publice, o anumit autonomie financiar care se bazeaz pe
existena unui buget propriu.
Colectivitatea local s dispun de autoriti administrative proprii,
autonome fa de stat
Autoritile locale, structuri de conducere administrative ale colectivitilor
locale sunt cele care soluioneaz problemele specifice.
Pentru a ne gsi n situaia descentralizrii administrative este necesar ca aceste
autoriti locale s fie reprezentante ale colectivitilor locale i nu reprezentante ale
statului plasate n fruntea colectivitii. Aceasta presupune ca autoritile locale s
rezulte din alegeri libere, desfurate n circumscripiile colectivitilor teritoriale.
Pentru rezolvarea operativ a treburilor locale este necesar ca aceste autoriti s
dispun de o competen care s le confere autonomia fa de autoritile administraiei
publice a statului.
Aceast autonomie nu nseamn independena autoritilor administraiei publice
locale fa de autoritile centrale ale puterii executive.
Supravegherea activitii colectivitii locale de ctre autoritile puterii
executive
n virtutea dependenei colectivitii locale fa de statul n care sunt organizate,
autoritile publice centrale i rezerv dreptul de a supraveghea activitatea
colectivitilor locale, exercitnd asupra acestora un anumit tip de control.

2. Experiena Japonez
2.1. Evoluia istoric i politic a administraiei publice locale
Din punct de vedere administrativ, Japonia este mprit n 47 de prefecturi care
la rndul lor sunt mprite n municipaliti. Prefecturile i municipalitile, sunt entiti
independente de guvernul centralizat, capabile s i ndeplineasc propriile
responsabiliti. Constituia Japoniei din 1946 consider administraia public local
autonom drept un element indispensabil al democraiei i garanteaz acest sistem.
Capitolul 8 al Constituiei nipone garanteaz autonomia local i descrie funciile de
baz ale administraiei publice locale. Astfel:
Articolul 92 stabilete regulile de baz ale administraiei publice loclae n
confirmitate cu principiile autonomiei locale;
Articolul 93 statueaz alegeri directe a membrilor autoritilor locale i a
funciilor executive (guvernatori i primari);
Articolul 94 mputernicete autoritile locale s i gestioneze propriile
afaceri i s acioneze n conformitate cu legea;
Articolul 95 interzice elaborarea unor legi speciale referitoare la o autoritate
public local fr aprobarea majoritii electoratului.
n baza constituiei din 1947 Legea autonomie locale din 1947 confer cadrul
legislativ necesar. Acestei legi i-au fost adugate de-a lungul anilor numeroase
amendamente, pn n 1956. Cadru legislativ referitor la autonomia i descentralizarea
local a fost mbogait ulterior. Astfel:
n 1953 a fost promulgat Legea privind promovarea comunelor i satelor.
Ca rezultat ntr-o perioad de trei ani (1953-1956) numrul municipalitilor
s-a redus de la 494 la 286 iar al comunelor i a satelor de la 9852 la 3477;
Proceedings
239
n 1955 Legea privind promovarea Reconstruciei Finanelor Publice Locale
prin Msuri Speciale a dus la o reducere a deficitelor instituiilor publice;
n 1964 a fost adoptat Legea privind Construcia Noilor Orae Industriale.
Prin intermediul acesteia, dezvoltarea regional a fost promovat n principal
prin intermediul instituiilor publice locale;
Perioada anilor '80 reprezint perioada de reconstrucie financiar a
autoritilor locale i centrale precum i de reform administrativ. Aceast
reconstrucie a fost necesar datorit urmrilor crizei petroliere din 1973 i a
efectelor acesteia. Unul din rezultatele acestei crize a fost deficitul public
imens. Pentru rezolvarea acestei stuaii a fost nfiinat Consiliul Special
pentru ntrirea Reformei Administrative. Cooperarea dintre autoritile
locale i centrale caracterizeaz aceast perioad.
n 1995 a fost adoptat Legea privind Deconcentrarea Regional. Msurile
prevzute de acest lege sunt considerate a reprezenta Al III-lea val al
Reformei, dup Revoluia Meiji i dup reformele de dup cel de al-II-lea
rzboi mondial;
n 1999 a fost adoptat Legea privind Promovarea Descentralizrii.
Aa cum am precizat anterior, sistemul administrativ local din Japonia este
reprezentat de prefecturi i de municipaliti: municipalitile reprezint autoritile
locale fundamentale, iar prefecturile reprezint autoritile regionale.
Autoritile municipale includ orae (SHI), comune (MACHI sau CHO) i sate
(MURA)
110
. Ele au n general atribuii legate de problematica local. n prezent exist
3190 de autoriti municipale cu o populaie medie de 39.000 de locuitori i o suprafa
medie de 117 kilometri ptrai. Trebuie precizat c exist diferene, uneori destul de
mari, ntre diferite municipaliti n termeni de populaie i teritoriu.
n ceea ce privete prefecturile acestea sunt n numr de 47, cu o populaie
medie de 2,7 milioane de locuitori i cu o suprafa medie de 8.000 de km ptrai. Aria
prefecturilor nu a fost schimbat din 1889. Prefecturile sunt denumite n patru feluri: To
pentru metropola Tokyo, Do pentru prefectura Hokkaido, Fu pentru prefecturile
Osaka i Kyoto n timp ce pentru restul se utilizeaz termenul Ken. La fel ca i n cazul
municipalitilor exist diferene, uneori destul de mari, ntre diferite prefecturi n
termeni de populaie i teritoriu.

2.2 Atribuiile autoritilor publice locale. Alegerea autoritilor publice
locale.
Autoritile publice locale joac un rol important n viaa locuitorilor, n
asigurarea stabilitii i mbuntirea condiiilor de via. Dintre multe servicii publice,
autoritile publice locale ofer cele mai multe servicii zilnice. Prefecturile i
municipalitile acopr o palet larg de servicii publice cum ar fi educaie, lucrri
publice, sntate i igien, protecia mediului, bunstare social, securitate social,
agricultur, comer i industrie. n numele guvernului central, autoritile publice locale
preiau uneori anumite atribuii cum este cazul supravegherii statistice, managementului
apelor .a.. Pn n 1999, aceste funcii delegate se realizau prin intermediul Funciei
de agent delegat(Agent Delegate Function) considerat prea centralizat iar
ulterior, dup adoptarea Legii privind Promovarea Descentralizrii, a fost introdus
conceptul Funcia legal ncredinat(Legal Trusted Function).

110
Editor Ani Matei, Coordonate japoneze ale managemntului sectorului public, Vol. I, Editura
Economic, 2001
Proceedings
240
Departajarea nivelului autoritii publice care trebuie s se ocupe de prestarea
unui anumit serviciu se face n funcie de aria de aplicabilitate a respectivului serviciu
precum i n funcie de gradul de coplexitate. De exemplu, n cazul lucrrilor publice,
att municipalitile ct i prefecturile execut lucrri de infrastructur, ns prefecturile
sunt acele autoriti care se ocup de proiectele care implic mai multe municipaliti. n
ceea ce privete sistemul de nvmnt, municipalitile au n grij nivelul colar
primar gimnazial i liceal, n timp ce prefecturile au n grij nivelul educaional
universitar precum i instituiile pentru persoane cu handicap. Dei municipalitile au
grij de facilitile colare, prefecturile sunt acelea care pltesc salariile profesorilor.
La nivel local, n Japonia trebuie precizat, c att palierul executiv ct i i
legislativ sunt alese de ctre populaie. La nivel legislativ, exist o adunare, aleas n
mod direct de ctre ceteni. Aceasta are numeroase atribuii printre care putem aminti:
Adoptarea sau abolirea unor ordonane;
Adoptarea bugetului;
Stabilirea nivelului taxelor locale;
Autorizarea unor contracte i a mijloacelor de realizare a plii;
Concesionarea domeniului public;
Acordul la numirea n funcia a unor oficialiti (vice-primar i vice-guvernator),
a membrilor Comitetului pentru educaie i a Comisiei pentru siguran public.
Deciziile sunt luate cu majoritate de voturi. Sesiunile la care particip toi
membrii Adunrii este cunoscut ca adunare plenar. n acest moment se iau deciziile.
Discuiile pe marginea documentelor supuse aprobrii se poart n diversele comitete
ale Adunrii.
Nivelul executiv este reprezentat n primul rnd de guvernator i respectiv
primar. Acetia duc la ndeplinire deciziile Adunrii, reprezint comunitatea local, au
grij de afacerile generale ale comunitii. De asemenea, ei trimit adunrii diferite
proiecte de acte normative, realizeaz i implementeaz bugetul, au dreptul de a stabilii
regulamente, angajeaz i concediaz din personal, supravegheaz activitatea altor
structuri executive i realizeaz diferite alte sarcini care nu cad n seama nici unei alte
autoriti. Realizeaz de asemenea, sarcinile cu care au fost investii de guvernul central.
n spijinul acestora vin i alte oficialiti cum ar fi vice-guvernatorul respectiv vice-
primarul, trezorerierul repectiv contabilul-ef. Fiecare dintre aceste oficialiti sunt alese
cu acordul Adunrii pentru un mandat de 4 ani. De asemenea, exist diverse
departamente i comitete care vin n sprijinul oficialitilor. Din rndul acestora putem
meniona Comitetul pentru educaie a crui membrii sunt numii pentru o perioad de
4 ani cu acordul adunrii de catre guvernator sau primar - , Comitetul pentru siguran
public care exist doar la nivelul prefecturilor. Guvernatorul este cel care numete
membrii acestui comitet pentru o periad de trei ani. Fiecare prefectur i municipalitate
are un Comitet de Alegere a Administraiei, ai cror membri sunt alei de ctre Adunare
dintre cetenii cu drept de vot pentru o perioad de patru ani.

2.3 Relaia dintre autoritile locale i cele centrale
n Japonia nu exist o linie clar de demarcaie ntre atribuiile autoritilor
locale i cele centrale. Putem spune c ele depind una de cealalt i n acelai timp se
completeaz una pe cealalt. Filosofia Legii privind Autonomia Local este aceea c
intervenia nivelului central trebuie s se limiteze doar la nivel de recomandare i suport
tehnic. n acelai timp, trebuie precizat c cele dou niveluri sunt implicate n
Proceedings
241
numeroase proiecte comune. De exemplu, guvernul central realizeaz o politic iar
aplicarea ei cade n sarcina administraiei publice locale.

2.4 Sistemul fiscal local
Autoritile publice locale sunt mputernicite s i gestioneze singure afacerile
financiare. Sursele de venit sunt garantate n numeroase feluri. Exist numeroase tipuri
de taxe locale. Autoritile publice au dreptul de a impune i de a colecta impozite n
conformitate cu prevederile Legii privind Impozitele Locale. Pentru a preveni existena
unor mari dezechilibre financiare, innd cont i de diferenele uneori destul de mari n
termeni de teritoriu dintre comunitile locale, a fost instituit sistemul de alocare a
impozitelor locale (Local Allocation Tax).


BIBLIOGRAFIE


Lucica Matei, Managemnt i administraie public. Modelul Japonez, Editura
Economic, 1999.
Editor Ani Matei Coordonate japoneze ale managemntului sectorului public, Vol
I Editura Economic, 2001.
Alexandru Negoi, Drept administrativ, Editura Sylvi, Bucureti, 1996.
Mihai T. Oroveanu , Tratat de drept administrativ, Ed. Cerma, Bucureti 1994.
Ioan Alexandru, Drept administrativ, Bucureti, Editura Lumina Lex, 2005.Proceedings
242SESIUNEA PLENAR V
PROIECTAREA BUNEI GUVERNRI PENTRU ROMNIA


Moderatori:
Dl. Ioan Oltean, Chestor, Camera Deputailor, Romnia
Prof. Dr. Cristian Ionescu, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Romnia

Diana Fori Statutul funcionarilor publici n contextul
reformei administraiei publice n Romnia
Octavia Maria Copaci Noi elemente de reform n materia
finanelor publice locale
Drago Teodor Rebele Troan Reforma n administraie. Proces de
descentralizare, deconcentrare
Drago Valentin Dinc Perspective privind dezvoltarea serviciilor
publice
Cristina Raluca Popescu Restructurarea guvernrii n Romnia i pe
plan mondial
Diana Camelia Iancu Democraia local n Romnia. Indicatori
pentru buna guvernare
Mdlina Cocoatu Interesele naionale n perspectiva
principiilor europene ale subsidiaritii i
proporionalitii
Proceedings
243


Statutul funcionarilor publici n contextul reformei administraiei publice n
Romnia
Diana Fori, Autoritatea Naional pentru Turism, Braov, Romnia


Reforma sistemului administraiei publice n Romnia privete n ansamblu
mbuntirea calitii serviciilor oferite cetenilor.
n scopul creterii capacitii administraiei publice romneti de a rspunde nevoilor
unui mediu complex i dinamic, se impune dezvoltarea unui corp al funcionarilor publici
profesionist, stabil i neutru politic. n acest sens, Ministerul Administraiei i Internelor a
elaborat i supus dezbaterii publice, n cadrul pachetului de legi pentru reforma administraiei
publice i proiectul Legii pentru modificarea i completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici, republicat, cu modificrile ulterioare.
Lucrarea prezint un comentariu analitic al proiectului Legii pentru modificarea i
completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile ulterioare, n contextul procesului de reform a administraiei publice romneti i
se propun completri ale reglementrilor referitoare la perfecionarea profesional a
funcionarilor publici, considernd formarea continu o funcie deosebit de important pentru
dezvoltarea unui corp al funcionarilor publici profesionist, bazat pe merite i orientat spre
performan iar n scopul de creare a unui funcionar public neutru i neimplicat politic se
propune aplicarea interdiciei de a face parte din partidele politice a funcionarilor publici.


The reform of the public administration system in Romania thinks through booster
quality of the services provided. Towards increasing Romanian public administration capacity
for better serving the dynamic and sophisticated medium needs, a professional clerk body
development is requested, politically neutral and stable. Therefore, the Ministry of
Administration and Interior elaborated and ventilated, within the public administration laws
reform framework, the bill for modifying the Law No.188/1999 concerning Public Clerk Article,
republished, with the subsequent changes.
The paper analytically exposes the bill for modifying the Law No.188/1999 concerning
Public Clerk Article, republished, with the subsequent changes in the context of Romanian
public administration reform process. The paper also recommend reworking the regulations
concerning the public clerk retraining, finding continuous training the key for professional clerk
body development, based on merits and performance oriented. Further, for creating a
politically neutral public clerk, it is proposed that they are not allowed to politicize.


Reforma sistemului administraiei publice n Romnia privete n ansamblu
mbuntirea calitii serviciilor oferite cetenilor i vizeaz n principal urmtoarele
obiective:
ntrirea respectului i a responsabilitii fa de ceteni;
Separarea funciilor politice de cele administrative;
Autonomie local decizional;
Crearea unui serviciu public de carier, profesional i neutru politi;
Transparena actului de guvernare i administrare;
Simplificarea procedurilor i actelor normative;
Definirea rolurilor, responsabilitilor i relaiilor ntre instituii.
Proceedings
244
Obiectivele reformei n administraia public se centreaz pe urmtoarele
aspecte:
Modificarea raportului dintre administraie i cetean, realizat prin lrgirea
cadrului de participare a societii civile la procesul decizional, asigurarea
transparenei actului administrativ, comunicarea operativ cu cetenii;
Depolitizarea structurilor administraiei publice i eliminarea clientelismului
politic prin gestionarea coerent i corect a carierei funcionarului public
prin salarizare corespunztoare, stimulare, asigurarea unor condiii normale
de munc;
Restructurarea administraiei centrale i locale prim modernizare i adaptarea
la cerinele i realitile societii romneti;
Descentralizarea serviciilor publice i consolidarea autonomiei locale
administrative i financiare prin accelerarea descentralizrii;
Coerena actului administrativ i perfecionarea managementului n
administraia public, urmrind eficientizarea raporturilor ntre administraia
public central i local, crearea unui sistem informaional integrat i
aplicarea unitar i eficient a unui sistem de norme i reglementri, luarea
deciziilor fundamentat de studii i expertize;
Stoparea birocraiei n administraia public, urmrind raionalizarea
procedurilor administrative i informatizarea activitilor;
ntrirea autoritii statului i a rspunderilor acestuia prin respectarea strict
a drepturilor constituionale i legale ale tuturor autoritilor statului,
ntrirea controlului i asigurarea transparenei cheltuielilor prin informarea
periodic a cetenilor;
Armonizarea cadrului legislativ cu reglementrile Uniunii Europene, care va
asigura coerena i stabilitatea cadrului legislativ pe termen lung prin aciuni
de mbuntire a reglementrilor existente i de elaborare de noi
reglementri, avnd n vedere Codul administrativ i Codul de procedur
administrativ.
Optimizarea relaiei dintre administaia public i ceteni poate fi realizat doar
prin aplicarea unui management public corespunztor - orientat spre ceteni i
colaboratori, cu eficacitate n realizarea atribuiilor legale n condiii de maxim
eficien i cu responsabilitate n luarea deciziilor.
Reforma administraiei publice implic aadar msuri de mbuntire a
randamentului, a formelor de organizare, a personalului i a metodelor manageriale.
Un potenial model de structurare asupra cerinelor minime necesar a fi
ndeplinite de funcia public din rile candidate la aderare n Uniunea European poate
fi considerat Statutul funcionarilor comunitari, anticipnd conturarea n viitor a unui
Spaiu administrativ comun al funciei publice.
Principiile fundamentale care guverneaz drepturile i ndatoririle funcionarului
public european sunt urmtoarele:
Necesitatea realizrii unei independene absolute a funcionarului public fa
de orice guvern, autoritate, organizaie sau persoan exterioar instituiei
sale;
Necesitatea de a asigura independena fa de statele membre ai cror
naionali sunt;
Proceedings
245
Funcionarul trebuie s-i realizeze atribuiile i s-i regleze conduita
exclusiv n vederea realizrii intereselor Comunitilor;
Privilegiile i imunitile sunt conferite funcionarilor exclusiv n interesul
Comunitilor;
Funcionarii se gsesc n permenen la dispoziia instituiei (fr ca acest
mod s poat depi durata maxim de 42 de ore de serviciu/sptmn);
Funcionarii sunt antrenai n pregtirea reglementrilor crora li se supun i
n punerea lor n practic.
Aceste principii se regsesc transpuse i la nivelul funciilor publice naionale,
urmrindu-se independena i profesionalizarea funcionarilor publici, a celor implicai
aadar n pregtirea, adoptarea i executarea deciziilor administrative.
Statutul funcionarilor Comunitilor Europene este format din patru pri:
Prima parte, consacrat Statutului funcionarilor comunitari cuprinde 11
anexe, fiind prevzute aici drepturile i obligaiile funcionarilor, elementele
carierei funcionarului (modalitatea de recrutare, notarea, avansarea,
promovarea, modalitile de ncetare a funciei), condiiile de munc ale
funcionarului (durata lucrului, concediile), regimul pecuniar i avantajele
sociale ale funcionarului (remuneraia, rambursarea cheltuielilor, securitatea
social, pensiile, recuperarea sumelor ncasate pe nedrept, subrogarea
Comunitilor), regimul disciplinar i cile de recurs;
A doua parte este consacrat regimului aplicabil altor categorii de ageni
europeni;
Partea a treia cuprinde alte reglementri aplicabile funcionarilor i agenilor
Comunitilor Europene;
A patra parte cuprinde reglementri luate de comun acord de instituiile
Comunitilor Europene i aplicabile funcionarilor i altor ageni comunitari.
Important este faptul c funcia public comunitar a fost plasat n categoria
funciilor publice aa-zis nchise prin intervenia unei reglementri cu valoare de statut
funcionarul public avnd astfel o situaie legal i reglementar bazat pe premisele
permanenei funciei i existenei unei ierarhii administrative, consacrndu-se sistemul
de carier n funcia public european.
Funcionarii europeni sunt mprii n patru categorii, desemnate n ordine
ierarhic descresctoare de la literele A,B,C i D. Statutul consacr norma de principiul
potrivit creia funcionarii aparinnd aceleiai categorii sunt supui condiiilor
identice de recrutare i derulare a carierei. Recrutarea i promovarea funcionarilor
comunitari sunt dominate de principiul concursului, care admite i anumite excepii n
cazurile expres i limitativ prevzute de Statut.
De remarcat, este faptul c vechimea atrage n mod automat avansarea n
funcie, astfel c funcionarul care a mplinit doi ani de vechime ntr-un ealon
aparinnd gradului su este n mod automat avansat n ealonul urmtor acestui grad.
n scopul creterii capacitii administraiei publice romneti de a rspunde
nevoilor unui mediu complex i dinamic, se impune dezvoltarea unui corp al
funcionarilor publici profesionist, stabil i neutru politic. n acest sens, Ministerul
Administraiei i Internelor a elaborat i supus dezbaterii publice, n cadrul pachetului
de legi pentru reforma administraiei publice i proiectul Legii pentru modificarea i
completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile ulterioare.
Proceedings
246
Modificarea i completarea cadrului normativ n domeniul funciei publice, se
impune n vederea punerii n aplicare a Programului de guvernare pentru perioada 2004-
2008 i a ndeplinirii msurilor pentru integrarea european, ca rspuns la nevoia de
creare a unui funcionar public neimplicat politic, profesionist bazat pe merite i orientat
spre performane, urmrindu-se separarea funciilor politice de cele administrative i
imbuntirea responsabilitii, eficienei i independenei profesionale a funcionarului
public.
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile ulterioare cuprinde zece capitole cu 94 de articole i o anex.
Capitolul 1 reglementeaz dispoziiile generale prin care se definesc funcia
public i funcionarul public, activitile desfurate de funcionarii publici, principiile
care stau la baza exercitrii funciei publice precum i raporturile de serviciu.
Transpunerea n domeniul funciei publice a principiului descentralizrii se
identifc odat cu modificarea propus n definirea raporturilor de serviciu referitoare la
distincia ntre regimul general al raporturilor juridice dintre funcionarii publici i stat
i regimul general al raporturilor juridice ntre funcionarii publici i administraia
public local.
Principiul descentralizrii se regsete i in Capitolul 2 care cuprinde
clasificarea funciilor publice i categorii de funcionari publici, prin stabilirea i
avizarea funciilor publice de stat i funcii publice teritoriale n administraia public
central i definirea funciilor publice: de stat, teritoriale i locale. Astfel, se definesc:
- funciile publice de stat ca funcii publice stabilite i avizate, potrivit legii,
n cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraiei publice
centrale i n cadrul autoritilor administrative autonome;
- funciile publice teritoriale ca funcii publice stabilite i avizate, potrivit
legii, n cadrul instituiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor i ale celorlalte organe ale administraieie publice centrale din
unitile administrativ-teritoriale;
- funciile publice locale ca funcii publice stabilite i avizate, potrivit legii, n
cadrul aparatului propriu al autoritilor administraiei publice locale i al
instituiilor publice subordonate acestora.
Capitolul 3 legifereaz categoria nalilor funcionari publici. Modificarea
prevederilor legale privind categoria nalilor funcionari publici prin includerea
funciilor publice de prefect i subprefect ncepnd cu data de 1 ianuarie 2006 consacr
introducerea sistemului de carier i profesionalizarea acestor funcii publice,
realizndu-se separarea funciilor politice de cele administrative. Se creeaz funcia de
inspector guvernamental, cuprins de asemenea n categoria nalilor funcionari publici,
categorie din care sunt eliminate funciile de secretar general al prefecturii, secretar
general al judeului i al municipiului Bucureti, consilier de stat i cea de director
general din cadrul ministerelor i al celorlalte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale. Noile reglementri stabilesc reguli generale privind condiiile de
ocupare a unei funcii publice din categoria nalilor funcionari publici, modalitile de
recrutare, evaluarea, perfecionarea profesional i mobilitatea funcionarilor din aceast
categorie. Intrarea n categoria nalilor funcionari publici se va realiza pe principiul
concursului, prin concurs naional, recrutarea fiind efectuat de ctre o comisie
independent, numit prin decizie a primului-ministru.
n categoria funcionarilor publici de conducere, modificat, vor fi cuprinse
funciile publice de director general i director general adjunct din aparatul ministerelor
Proceedings
247
i al celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, precum i n
funciile publice asimilate acestora, director i director adjunct din aparatul ministerelor
i al celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, precum i n
funciile publice asimilate acestora, secretar al unitii administrativ teritoriale, director
executiv i director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerlor
i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale din unitile
administrativ-teritoriale, n cadrul instituiei prefectului, n cadrul aparatului propriu al
autoritilor administraiei publice locale i al instituiilor publice subordonate acestora,
precum i funciile publice asimilate acestora.
Managementul funciilor publice i al funcionarilor publici reglementate n
Capitolul 4 este structurat pe dou seciuni. n prima seciune sunt stabilite atribuiile
Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, conferind acesteia i dreptul de a constata
contravenii i aplica sanciuni n condiiile legii, n vederea eficientizrii procesului de
aplicarea a legii, iar n privina stabilirii Planului de ocupare a funciilor publice se
identific introducerea termenului maxim cu privire la numrul funciilor publice la
care face referire i faptul c acesta se va elabora anual.
n Capitolul 5 al Statutului funcionarilor publici sunt reglementate drepturile i
ndatoririle acestora. Proiectul propune de asemenea modificri i completri referitoare
la drepturile funcionarilor publici cuprinse i legiferate n Seciunea 1, respectiv
ndatoririle acestora regsite n Seciunea 2, introducndu-se i Seciunea 3 unde se
reglementeaz perfecionarea profesional a funcionarilor publici.
n ceea ce privete drepturile funcionarilor publici, a fost modificat regimul
juridic privind dreptul de asociere al funcionarilor publici, astfel nct acetia pot s se
asocieze i n organizaii profesionale avnd ca scop protejarea intereselor profesionale.
De remarcat n proiectul de act normativ este crearea cadrului legal care s
permit elaborarea legislaiei secundare privind msurile speciale de protecie pentru
funcionarii publici cu atribuii de control i inspecie, executare silit a creanelor
bugetare precum i pentru funcionarii care dein funcii publice vulnerabile la corupie.
Condiiile i modul de realizare a acestor msuri speciale se stabilesc prin hotarre a
Guvernului, la propunerea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu consultarea
autoritilor i instituiilor publice.
Referitor la ndatoririle funcionarilor publici, interzicerea de a face parte din
partidele politice, din organizaii crora le este aplicabil acelai regim juridic ca i
partidelor politice sau din fundaiile ori asociaiile care funcioneaz pe lng partidele
politice aplicat nalilor funcionari publici ar putea fi aplicat i categoriilor
funcionarilor publici de conducere, respectiv funcionarilor publici de execuie, n
scopul dezvoltrii unui corp al funcionarilor publici neutru politic, profesionist i stabil.
Seciunea a 3-a referitoare la perfecionarea profesional a funcionarilor publici,
conturat separat, nu trateaz formarea continu ca o funcie deosebit de important
pentru dezvoltarea unui corp al funcionarilor publici profesionist, bazat pe merite i
orientat spre performan. Reglementrile instituie funcionarului public dreptul i
obligaia de a-i perfeciona n mod continuu abilitile i pregtirea profesional.
Eliminarea din lege a prevederii referitoare la durata minim de urmare a unor forme de
perfecionare profesional (durata cumulat de minimum 7 zile pe an prevazuta n art.48
aliniatul 1 din Legea nr. 188/1999) pe cheltuiala angajatorului nu servete derulrii
reformei sistemului administraiei publice. De asemenea, reglementrile nu prevd nici
un fel de sanciune n cazul n care funcionarul public nu beneficiaz de programe de
perfecionare profesional care s fie organizate la iniiativa ori n interesul autoritii
Proceedings
248
sau instituiei publice. Nu sunt definite concret formele de perfecionare profesional
(pot exista diferite interpretri pentru acest termen) de care pot beneficia funcionarii
publici n privina programelor de perfecionare cu cheltuieli acoperite, organizate la
iniiativa ori n interesul autoritii sau instituiei publice i nici cele urmate la iniiativa
funcionarului public pentru a putea beneficia de drepturile salariale cuvenite pentru
perioada cnd acesta le urmeaz.
Formarea continu a funcionarului public trebuie abordat i reglementat ca
element esenial n procesul de reform, aceast funcie fiind necesar a deveni o
preocupare tot mai intens a factorilor de decizie n administraia public, n contextul
n care, la baza oricrui concept de reform trebuie s existe un program de pregtire i
perfecionare a personalului, deoarece aceasta se poate realiza doar prin punerea n
micare a capitalului uman de care dispune oricare dintre organizaiile parte a sistemului
administraiei publice. Necesitatea implicrii autoritilor i instituiilor publice n
procesul de formare continu a funcionarilor publici devine esenial, ca urmare a
cerinelor societii romneti de funcionari publici formai n procesul derulrii
reformei sistemului administraiei publice, necesitatea introducerii formulei funcia-
formare a resursei umane implicate n exercitarea funcie publice fiind cea care permite
altor funcii: negocierea, transpoziia, controlul jurisdicional de a fi pe deplin
operaionale.
Capitolul 6 care reglementeaz cariera funcionarilor publici este structurat pe
cinci seciuni, care reglementeaz aspecte referitoare la recrutare, perioada de stagiu,
numirea, promovarea funcionarilor publici i evaluarea performanelor profesionale ale
acestora. Seciunea a 6-a reglementeaz sistemul de promovare rapid n funcia public
aplicabil funcionarilor publici care au absolvit programe de formare specializat n
administraia public, concept nedefinit corespunztor, care las loc de interpretri.
n continuare, sistemul de promovare a funcionarilor publici nu reglementeaz
faptul c avansarea n funcie este atras n mod automat de vechime, astfel c
funcionarul care a mplinit anii de vechime ntr-un ealon aparinnd gradului su i
ndeplinete condiiile de avansare s fie n mod automat avansat n ealonul urmtor
acestui grad.
Performanele funcionarului public pot fi cuantificate ca rezultatul a dou seturi
importante de factori: aptitudinile, abilitile i cunotiinele acestuia, care trebuie optim
combinate i, de asemenea: atitudinile, motivele, nevoile i ateptrile individuale, care
conduc la situaia alegerii comportamentului adecvat.
Acordurile colective i Comisiile paritare sunt reglementate n Capitolul 7.
n ceea ce privete Capitolul 8, unde sunt reglementate sanciunile disciplinare i
rspunderea funcionarilor publici; introducerea art. 64 este salutar, completndu-se
domeniul rspunderii administrative. Sunt instituite i anumite reguli speciale cu privire
la rspunderea disciplinar a funcionarilor publici, prin flexibilizarea regimului
cercetrii disciplinare a funcionarilor publici.
Modificarea, suspendarea i ncetarea raportului de serviciu sunt prevzute n
Capitolul 9, reglementrile fiind structurate n trei seciuni. Se constat modificri
referitoare la transfer, care poate avea loc ntre dou autoriti sau instituii publice din
administraia public central ori, dup caz, ntre dou autoriti sau instituii publice
din administraia public local, in interesul serviciului sau la cererea funcionarului
public.
Sunt reglementate i regulile generale privind mobilitatea funcionarilor publici
din categoria nalilor funcionari publici.
Proceedings
249
n domeniul reglementrilor cu privire la suspendarea raportului de serviciu
pentru un interes personal legitim la cererea funcionarului public pentru perioada
prevzut de lege, este important a defini noiunea de interes personal legitim, astfel
nct aplicarea acestei reglementri sa restrng limitele decizionale ale autoritii sau
instituiei publice crora le-a fost naintat solicitarea.
Capitolul 10 cuprinde dispoziiile finale i tranzitorii.
n Anex se regsete lista cuprinznd funciile publice, clasificate n dou
categorii: funcii publice generale i funcii publice specifice.
Funciile publice generale sunt structurate n trei categorii distincte, conform
reglementrilor:
funcii corespunztoare categoriei nalilor funcionari publici;
funcii publice de conducere;
funcii publice de execuie.
Funciile publice specifice sunt structurate de asemenea n trei categorii
distincte:
funcii publice de conducere;
funcii publice de execuie;
alte funcii publice specifice.
n categoria funciilor publice specifice, prin introducerea funciei de manager
public i expert n tehnologia informaiilor i telecomunicaiilor se urmrete
eficientizarea raporturilor ntre administraia public central i local, crearea unui
sistem informaional integrat, avnd ca obiectiv final coerena actului administrativ i
perfecionarea managementului n administraia public.
Reforma administraiei publice impune aadar adoptarea i implementarea unor
msuri concrete de mbuntire a randamentului, a formelor de organizare, a
personalului i a metodelor manageriale i dezvoltarea unui corp al funcionarilor
publici profesionist i orientat spre performan, stabil i neutru politic, urmrindu-se
separarea funciilor politice de cele administrative i mbuntirea responsabilitii,
eficienei i independenei profesionale a funcionarului public.Proceedings
250

Noi elemente de reform n materia finanelor publice locale
Octavia Maria Copaci, Universitatea Constantin Brncui, Trgu-Jiu, Romnia


n ara noastr, administraia public local are o tradiie ndelungat, dar, n ultima
perioad, se remarc modificri importante menite s asigure o democraie real a acesteia.
Rolul finanelor publice n viaa economic a crescut regulat. n unele ri, finanele
publice reprezint un important instrument al politicii economice i sociale.Finanele publice
locale au caracter obiectiv n etapa actual pe care o traverseaz ara noastr; ns elementele
motenite de la vechiul sistem, dificultile cu care se confrunt autoritile locale impun
continuarea unei reforme corespunztoare n domeniul finanelor publice locale.Legislaia n
acest domeniu a suferit un ir de modificri.
Una dintre temele prioritare ale actualei guvernri o constituie reforma administraiei
publice, un accent important fiind pus pe componenta financiar a acesteia. La data de 2
noiembrie 2005 a fost lansat n dezbatere public pachetul de legi pentru reforma
administraiei publice.Pachetul de acte normative iniiat de Ministerul Administraiei i
Internelor are la baz o serie de principii, cele mai importante dintre acestea fiind depolitizarea
administraiei, creterea autonomiei locale, a capacitii administrative, a profesionalismului si
eficienei administraiei publice locale, n vederea mbuntirii calitii serviciilor oferite
cetenilor. Acest pachet de legi conine i proiectul de lege privind finanele publice locale.
Necesitatea elaborrii ntr-o form mbuntit a Legii privind finanele publice locale
a fost determinat de strategia de reform, transformrile din economia rii, transferul
responsabilitilor pentru unele activiti publice de la nivel central la nivel local, necesitatea
creterii autonomiei locale i abordarea ntr-o manier transparent a domeniului
administraiei publice locale.
Dintre noutile aduse de proiectul Legii privind finanele publice locale menionm
patru principii bugetare noi, i anume: principiul autonomiei locale financiare, principiul
consultrii, principiul proporionalitii i principiul solidaritii.
De asemenea, proiectul legii prevede introducerea criteriului de excludere de la
repartizarea fondurilor pentru echilibrarea bugetelor locale, care va avea drept consecin
realizarea unei repartizri ctre autoritile administraiei publice locale aflate n mod real n
dificultate financiar.
Acestea sunt doar cteva din noutile aduse de proiectul Legii privind finanele
publice locale, urmnd ca celelalte nouti s fie evideniate i analizate n cuprinsul lucrrii.


The role of public finances in economic life has grown consistently. In some countries
the public finances represent an important instrument of economic and social policy.
Local public finances have an objective character at present. It is because of the
elements that have percolated down from the political system before, that the local authorities
are facing problems in putting to place a proper reform in the local public finances field.
The legislation of this domain has gone through many changes. One of the main issues
of our government is the public administration reform and to which the financial aspect has an
important role.
On November 2
nd
, 2005, in a public debate, the collection of laws concerning the reform
of public administration was published. The various laws initiated by the Minister of
Administration and Internal Affairs, have series of provisions, one of the most important being
the depolitization of the administration, the growth of local autonomy, administrative capacity,
professionalism and efficiency of public administration, that have targets of the improvement of
the quality of the services offered to customers. This collection of laws contains the bill
Proceedings
251
concerning the local public finances. The necessity of elaborating the Law about local public
finances has been determined by the reform strategy, the transformations in the countrys
economy, transfer of the responsibilities for some public activities from the central level to local
one, the necessity of local administration growth and the transparency of the local public
administration domain.
Among the novelties brought by the bill concerning the local public finances are the four
budgetary principles, which are: the principle of financial local autonomy, the principle of
consultation, the principle of proportion and the principle of solidarity. The bill also states the
introduction of the criteria of excluding the distribution of the funds for the equilibrium of the
local budgets, which would result in the distribution of funds to the local public administration
authorities, which are indeed facing financial difficulties.
These are only some of the novelties brought by the bill of the local public finances, the
others being marked out and analyzed in the study.


n toate rile cu regim democratic i dezvoltate din punct de vedere economic, o
parte important a activitilor economico-sociale se desfoar sub responsabilitatea
administrativ, financiar i legal a autoritilor locale. Gradul de implicare al
autoritilor locale n aceste activiti difer, desigur, de la o ar la alta i depinde n
mare msur de condiiile istorice, de motenirea cultural, de mediul social i de
contextul socio-politic din fiecare ar.
n ara noastr, administraia public local are o tradiie ndelungat, dar, n
ultima perioad se remarc modificri importante menite s asigure o democraie real a
acesteia.
Rolul finanelor publice n viaa economic a crescut n mod regulat.
n unele ri, finanele publice reprezint un important instrument al politicii
economice i sociale.
n toate rile cu regim democratic i dezvoltate din punct de vedere economic, o
parte important a responsabilitii administrative, financiare i legale asupra derulrii
activitilor economico-sociale este transferat autoritilor locale.
Un stat democratic trebuie s asigure mijloacele care s permit ceteanului
participarea la gestionarea afacerilor publice i la luarea deciziilor care l privesc, iar
acest lucru se poate realiza prin acordarea de puteri administrative colectivitilor
locale, autoritilor lor alese, ca i prin ncurajarea societii civile, asociaiilor
neguvernamentale, etc.
111

Proporia n care autoritile locale se implic n aceste activiti difer de la o
ar la alta n raport cu condiiile istorice, de motenirea cultural, de mediul social,
precum i de contextul politic specific fiecreia. Acest proces se manifest i n ara
noastr, administraia public local avnd o tradiie ndelungat care n anumite zone
dateaz de mai multe secole.
n reedificarea i aezarea ntr-o manier nou a suprastructurii societii
romneti un loc important l ocup transferul ctre colectivitile locale a dreptului de
decizie asupra unor probleme care influeneaz viaa socio-economic.
111
E. Blan, Drept financiar, Ed. Al lBeck, Ediia a-III-a, Bucureti, 2004, p. 83.
Proceedings
252
Acest fapt a fost legiferat prin Constituia Romniei, care a consacrat autonomia
administrativ local, descentralizarea i deconcentrarea serviciilor publice ca un
principiu al guvernrii
112
.
Motivaia repartizrii sarcinilor statului n cea ce privete satisfacerea nevoilor
publice, ntre veriga central i cea local rezid din faptul c autoritile locale sunt
capabile s mobilizeze i s administreze mai eficient resursele deoarece sunt mai bine
plasate pentru a identifica n mod corespunztor prioritile, nivelul obiectivelor i
criteriile de performan n producerea i furnizarea serviciilor publice. n cazul n care
dispun de competena legal necesar, autoritile locale pot s administreze ntr-un
mod mai eficient impozitele, taxele i celelalte venituri.
n cazul unui sistem unitar de guvernmnt, aa cum este ara noastr,
autoritile locale au drepturi i autoritate decizional numai n msura n care forurile
competente (n spe Parlamentul sau Guvernul) le-au garantat n mod explicit.
Finanele publice locale grupeaz ansamblul procedeelor de constituire i
ntrebuinare a fondurilor bneti de interes local, att bugetare, ct i extrabugetare sau
speciale
113
.
n literatura de specialitate, finanele publice locale mai sunt denumite i finane
publice infranaionale
114
.
Finanele publice locale reprezint totalitatea relaiilor sociale i economice a
operaiunilor financiare pe care le realizeaz, n limitele stabilite de lege, o autoritate
local, n cursul ndeplinirii atribuiilor sale prevzute de lege, n acord cu un mandat
specific acordat de alegtorii si
115
.
Rolul finanelor publice locale este de a furniza cetenilor, prin intermediul
autoritilor locale, acele bunuri i servicii pe care acetia nu i le pot procura de pe
piaa concurenial n cantitatea i calitatea corespunztoare satisfacerii nevoilor lor.
Deci, finanele locale au o importan deosebit care le confer posibilitatea
manifestrii unei influene reale n viaa local, n special pe plan economic i social.
Efectele descentralizrii n domeniul finanelor publice se concretizeaz ntr-o
mobilizare mai bun a resurselor fiscale locale, o alocare i utilizare eficient a
resurselor economico-financiare, precum i n furnizarea serviciilor publice locale ctre
ceteni ntr-un mod echitabil i mai eficient din punct de vedre al costurilor.
Constituirea i repartizarea fondurilor bneti pe plan local se realizeaz la
nivelul mai multor verigi, respectiv al bugetelor locale, comunale, oreneti, judeene
i ale instituiilor locale de drept public. Acestea constituie veriga principal n
ansamblul finanelor locale i reflect relaiile de formare i dirijare a fondurilor
financiare publice la nivelul unitilor administrativ-teritoriale. Bugetele locale
constituie un element deosebit de important al bugetului public naional.
Finanele publice locale au caracter obiectiv n etapa actual pe care o
traverseaz ara noastr. ns, elementele motenite de la vechiul sistem, dificultile cu

112
Art. 120, alin 5, Constituia Romniei, 2003, forma republicat a Constituiei Romniei din 1991, cu
actualizarea denumirilor i renumerotarea articolelor, revizuit prin Legea nr. 429/2003, aprobat prin
referendumul naional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotrrea Curii Constituionale nr. 3 din
22 octombrie 2003
113
I. Gliga, Drept financiar, Ed. Humanitas, Bucureti, 1998, p. 327.
114
C. D. Popa, R. Bufan, A. Fanu Moca, Dreptul finanelor publice, Ed. Alma Mater, Ed. Mirton,
Timioara, 2000, p. 255.
115
M. A. Ungureanu, Finane publice, Ed. Independena Economic, Universitatea Constantin
Brncoveanu, 2000, p. 372.
Proceedings
253
care se confrunt autoritile locale impun continuarea unei reforme corespunztoare n
domeniul finanelor publice locale.
Unul dintre obiectivele programului de guvernare 2004-2008 este reforma
administraiei publice.
Obiectivele strategiei naionale n domeniul administraiei publice sunt:
- reforma serviciilor de baz i a utilitilor publice de interes local;
- consolidarea procesului de descentralizare administrativ central i fiscal;
- ntrirea capacitii instituionale a structurilor din administraia i local.
La data de 2 noiembrie 2005 s-a lansat n dezbatere public pachetul de legi
pentru reforma administraiei publice.
Acest pachet conine: proiectul de lege cadru a descentralizrii, proiectul de lege
pentru modificarea Legii nr. 215/2001 privind administraia public local, proiectul de
lege privind finanele publice locale, proiectul de lege privind modificarea Legii nr.
340/2004 privind instituia prefectului i proiectul de lege privind modificarea Legii nr.
188/1999 privind statutul funcionarilor publici.
Pachetul de acte normative are la baz o serie de principii, cele mai importante
dintre acestea fiind: depolitizarea administraiei, creterea autonomiei locale, a
capacitii administrative, a profesionalismului i eficienei administraiei publice
locale, n vederea mbuntirii calitii serviciilor oferite cetenilor.
Necesitatea elaborrii ntr-o form mbuntit a Legii privind finanele publice
locale este determinat de strategia de reform n administraia public local,
transformrile din economia rii, transferul responsabilitilor pentru unele activiti
publice de la nivel central la nivel local, necesitatea creterii autonomiei locale i
abordarea ntr-o manier transparent a domeniului administraiei publice locale.
De asemenea, modificarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 45/2003
privind finanele publice locale
116
, este determinat de necesitatea mbuntirii
principiilor i procedurilor bugetare, bazndu-se pe experiena rilor europene i,
ndeosebi, a Regulamentului financiar aplicabil bugetului Uniunii Europene.
Proiectul legii finanelor publice locale introduce unele concepte, termeni i
expresii noi, i anume:
- seciune de funcionare - partea de baz, obligatorie, a unui buget local care
cuprinde veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente pentru realizarea
atribuiilor i competenelor stabilite prin lege, specifice fiecrei uniti
administrativ teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum i
cheltuielile curente respective;
- seciune de dezvoltare parte complementar a unui buget local care
cuprinde veniturile afectate cheltuielilor de capital, potrivit politicilor de
dezvoltare la nivel naional, regional, judeean, zonal sau local, dup caz,
precum i cheltuielile de capital respective, pe baz de programe i proiecte;
- echilibrare financiar transferul de resurse financiare din unele venituri
ale bugetului de stat, ctre unitile administrativ teritoriale n vederea
asigurrii fondurilor necesare furnizrii de servicii publice, innd cont de
costurile standard pe serviciu prestat de persoan i de standardele minime
de calitate a prestrii serviciilor;

116
O. U. G. nr. 45/2003 privind finanele publice locale, publicat n Monitorul Oficial nr. 431 din 19
iunie 2003
Proceedings
254
- garantarea unui credit gajarea sau ipotecarea unui bun imobiliar sau
mobiliar n favoarea unui creditor ca asigurare a ndeplinirii obligaiilor de
plat de ctre debitor;
- garantarea parial a riscului instrument financiar care diminueaz riscul
de credit, emis de o instituie de credit n numele i contul statului care ofer
protecie bncii finanatoare mpotriva nerambursrii creditelor i a
neachitrii dobnzii;
- insolvabilitate situaie n care se afl un debitor ale crui bunuri sunt de o
valoare mai mic dect totalitatea obligaiilor care ar urma s fie satisfcute
cu acele bunuri;
- insolven starea patrimoniului unui debitor, caracterizat prin
imposibilitatea vdit de plat a datoriilor exigibile cu sumele de bani
disponibile (ncetare de pli);
- instrument financiar derivat este un contract de transfer al unui risc, a
crui valoare depinde de valoarea uni activ de baz. Activul de baz poate fi
un bun, o rat de dobnd, o aciune, un indice bursier, o deviz sau orice alt
instrument tranzacionabil stabilit ntre cele dou pri contractante;
- lichidare procedur colectiv care implic valorificarea activelor i
distribuirea fondurilor obinute ctre creditori, acionari, asociai sau
membri, dup caz;
- obligaiuni titluri de credit, de obicei pe termen lung, emise de o instituie
public, a cror rambursare este garantat prin veniturile proprii ale
autoritilor administrativ teritoriale, bunuri din domeniul privat al unitii
administrativ teritoriale, constituind un drept de crean asupra capitalurilor
mprumutate;
- penalitate suma pe care o ncaseaz unitatea administrativ teritorial n
plus ca sanciune aplicat celor care ntrzie plata impozitelor i taxelor
locale, precum i a taxelor speciale;
- rating apreciere asupra capacitii i voinei autoritii locale de a-i achita
obligaiile financiare, garantate i negarantate, integral i la timp;
- rectificare bugetar local operaiune prin care se modific oricnd n
cursul exerciiului bugetar, oricare dintre bugetele prevzute la art. 1, alin. 2,
n oricare din subdiviziunile clasificaiei bugetare, cu obligativitatea
meninerii echilibrului bugetar. Rectificarea privete att
diminuarea/creterea veniturilor ct i diminuarea/creterea cheltuielilor n
mod corespunztor;
- subdiviziuni ale unitilor administrativ teritoriale sectoarele municipiului
Bucureti;
- sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale - sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat ce pot fi utilizate n mod liber de ctre
autoritile administraiei publice locale pentru furnizarea serviciilor de
interes local;
- sume defalcate cu destinaie sectorial - sume defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat ce pot fi utilizate doar pentru finanarea domeniului de
activitate pentru care au fost alocate;
- sume defalcate cu destinaie special - sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat ce pot fi utilizate doar pentru finanarea strict a activitii
pentru care au fost alocate.
Proceedings
255
Proiectul legii privind finanele publice locale introduce patru principii bugetare
noi, i anume:
Principiul autonomiei locale financiare: Unitile administrativ teritoriale au
dreptul la resurse financiare suficiente, de care autoritile administraiei publice locale
pot dispune n mod liber n exercitarea atribuiilor lor, pe baza i n limitele prevzute de
lege.
Principiul proporionalitii: Resursele financiare ale unitilor administrativ-
teritoriale trebuie s fie proporionale cu responsabilitile autoritilor administraiei
publice locale stabilite prin lege.
Principiul consultrii: Autoritile administraiei publice locale vor fi
consultate, prin structurile asociative ale acestora, asupra modalitilor de alocare a
resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale.
Principiul solidaritii: Prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea
colectivitilor locale, precum i a persoanelor fizice aflate n situaie de extrem
dificultate, prin alocarea de sume din fondurile de rezerv bugetar sau de intervenie la
dispoziia Guvernului.
De asemenea, principiul publicitii este redenumit; n proiectul legii acest
principiu se regsete sub denumirea de principiul transparenei i publicitii. Acest
principiu aduce ca noutate publicarea pe pagina de internet a instituiilor publice i/sau
prin afiaj la panourile de afiaj public ale unitilor administrativ teritoriale, dup caz, a
proiectului de buget, bugetul aprobat, execuia bugetului, evoluia execuiei bugetului,
rectificarea bugetului i contul de execuie.
Alte propuneri cuprinse n proiectul legii sunt evideniate i analizate n
continuare.
La nivelul judeelor repartizarea va fi un proces transparent care va asigura o
aplicare strict a legii n ceea ce privete echilibrarea unitilor administrativ-teritoriale
i va elimina arbitrariul i ingerina politic a unor consilii judeene. n acest sens,
fondurile destinate echilibrrii bugetelor locale vor fi repartizate direct de ctre direciile
judeene ale finanelor publice rspunznd n acest fel, la necesitatea asigurrii
obiectivitii i transparenei n aplicarea formulelor de repartizare, conform
prevederilor Programului de guvernare i ca rspuns la criticile formulate n raportul de
ar al Comisiei Europene.
Fondurile destinate echilibrrii bugetelor locale vor fi repartizate direct de ctre
direciile judeene ale finanelor publice, i nu de consiliile judeene ca n prezent, pe
baza unor reguli precise.
Va fi introdus criteriul de excludere de la repartizarea fondurilor pentru
echilibrarea bugetelor locale, adic excluderea localitilor cu un venit mediu pe cap de
locuitor mai mare dect media judeean. Acest fapt va determina realizarea unei
repartizri avnd drept consecin realizarea unei repartizri ctre autoritile
administraiei publice locale aflate n mod real n dificultate financiar.
Se vor nfiina comitete de finane la nivel judeean i naional care vor avea
ca principal atribuie aplicarea cu rigurozitate a criteriilor de repartizare a fondurilor
pentru echilibrarea bugetelor locale i stabilirea criteriilor de repartizare a fondurilor
pentru cofinanarea proiectelor.
ncepnd cu anul 2008 bugetele locale vor cuprinde seciuni de funcionare i
seciuni de dezvoltare. De asemenea, se vor stabili standarde minime de cheltuieli ce
trebuie avute n vedere n fundamentarea seciunilor de funcionare, asigurndu-se astfel
Proceedings
256
o apreciere corect a cheltuielilor de ctre autoritile deliberative, precum i creterea
responsabilitii autoritilor executive n alocarea resurselor.
Primarul, prin compartimentele de specialitate, va avea obligaia s verifice
corecta nregistrare fiscal a contribuabililor la organul fiscal teritorial. De asemenea,
primarul va avea obligaia s sesizeze orice nereguli constatate organului fiscal teritorial
al Ministerului Finanelor Publice. Astfel, prin introducerea acestor obligaii n sarcina
primarului, vor fi redefinite rolul i responsabilitile administraiei publice locale n
domeniul finanelor publice locale.
Limita gradului de ndatorare al autoritilor administraiei publice locale va
crete de la 20%, ct este n prezent, la 30%. Aceast cretere va permite obinerea de
resurse financiare suplimentare destinate finanrii unor aciuni multianuale, avndu-se
n vedere asigurarea cofinanrii proiectelor cu finanare european i compatibilizarea
cu regulile bugetare ale Uniunii Europene. Localitile vor avea un rating asemntor
ratingului de ar, care va reprezenta o apreciere asupra capacitii i voinei autoritii
locale de a-i achita obligaiile financiare, garantate i negarantate, integral i la timp.
Se prevede stabilirea unor reguli referitoare la cofinanarea unor programe
privind dezvoltarea infrastructurii locale prin participarea, att a organismelor
internaionale, ct i a bugetului de stat i a bugetelor locale.
n proiectul legii privind finanele publice locale sunt introduse noi capitole
distincte, i anume: Insolvabilitatea unitilor administrativ-teritoriale, cu cele trei
componente: criza financiar, insolvena i insolvabilitatea i Dispoziii
instituionale.
Unitatea administrativ teritorial va fi considerat n criz financiar dac se
afl n una din urmtoarele situaii:
- neachitarea obligaiilor de plat, lichide i exigibile, mai vechi de 90 zile,
nregistrate la sfritul unui trimestru al anului financiar i care depesc
30% din bugetul afectat trimestrului respectiv;
- neachitarea drepturilor salariale prevzute n bugetul de venituri i cheltuieli
pe o perioad mai mare de 90 zile de la data plii.
Autoritatea deliberativ ia act, n condiiile legii, de existena situaiei de criz
financiar i analizeaz propunerile planului de redresare prezentat de ctre ordonatorul
principal de credite.
Unitatea administrativ-teritorial va fi considerat n stare de insolven dac
se va afla n incapacitatea de plat a obligaiilor de plat exigibile ce depesc 50% n
bugetul acesteia pe o perioad de 90 zile consecutive, cu sume de bani disponibile.
n caz de insolven, ordonatorul principal de credite este obligat s solicite
tribunalului declanarea unei proceduri avnd ca scop redresarea situaiei financiare.
Declanarea acestei proceduri poate fi solicitat de ctre creditori.
Unitatea administrativ-teritorial va fi considerat n stare de insolvabilitate
dac se afl n incapacitatea de plat a datoriilor exigibile ce depesc 50% din bugetul
acesteia pe o perioad de 180 zile consecutive, cu sume de bani disponibile.
n caz de insolvabilitate, judectorul sindic va numi un administrator care va
prelua toate atribuiile ordonatorului principal de credite i va continua procedura de
redresare financiar.
Capitolul Dispoziii instituionale privete dou componente: Oficiul pentru
Descentralizare i Comitetul finanelor publice locale.
Proceedings
257
Oficiul pentru Descentralizare va fi nfiinat prin Legea cadru a descentralizrii
n subordinea Ministerului Administraiei i Internelor i va fi responsabil de sprijinirea
formulrii i implementrii politicii de descentralizare a Guvernului.
Comitetul naional al finanelor publice locale va fi o structur naional de tip
partenerial, fr personalitate juridic, i va fi compus din reprezentani desemnai ai
Parlamentului Romniei, Ministerului Administraiei i Internelor, Ministerului
Finanelor Publice, structuri asociative a comunelor din Romnia, structurii asociative a
oraelor din Romnia, structuri asociative a municipiilor din Romnia, structurii
asociative a Consiliilor Judeene din Romnia.
Comitetul naional al finanelor publice locale va aviza standardele de calitate
pentru serviciile publice i de utilitate public descentralizate, standardele de cost pentru
serviciile publice i de utilitate public descentralizate, structura formulei de echilibrare
bugetar.
De asemenea, se va constitui Comitetul judeean pentru finane publice locale la
nivelul judeului care va repartiza sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat,
stabilind criteriile pe baza crora consiliul judeean va repartiza sumele.
Comitetul judeean pentru finane publice locale se va constitui prin ordin al
prefectului i va fi format din: prefectul judeului, directorul general al direciei generale
a finanelor publice judeene, reprezentantul din judeul respectiv, desemnat de
Asociaia Comunelor din Romnia, reprezentantul din judeul respectiv, desemnat de
Asociaia Oraelor din Romnia, reprezentantul din judeul respectiv, desemnat de
Asociaia Municipiilor din Romnia i preedintele consiliului judeean n calitate de
reprezentant al Uniunii Naionale a Consiliilor Judeene din Romnia.
Proiectul Legii privind finanele publice locale introduce sanciuni drastice
pentru elaborarea de prognoze nesincere privind realizarea veniturilor n ideea
determinrii unor alocri de echilibrare ori de transferuri de la bugetul de stat,
superioare celor cuvenite de drept, precum i n cazul raportrilor eronate privind
realizarea veniturilor i cheltuielilor bugetelor locale.
Proiectul de lege privind finanele publice locale s-a ntocmit avndu-se n
vedere cerinele actuale de elaborare a unui buget orientat ctre un management bugetar
modern, n condiiile unui transfer de responsabiliti i resurse corespunztore pentru
unele activiti publice de la nivel central la nivel local, prin mbuntirea procedurilor
i a mecanismelor n utilizarea fondurilor publice locale.
Desfurarea vieii sociale pe plan local i importana cointeresrii organelor i
colectivitilor locale n derularea unei activiti cu rezultate favorabile determin
diversificarea relaiilor financiare la acest nivel.
n ara noastr, n condiiile actuale, se impune o cretere a responsabilitii
administraiei publice locale n faa ceteanului, astfel nct maximizarea drepturilor i
libertilor cetenilor s devin obiectiv central al activitilor publice.
Raportul de Monitorizare pe anul 2005 realizat de Comisia European subliniaz
faptul c sunt necesare eforturi semnificative pentru reformarea administraiei publice.
Prin pachetul de legi pentru reforma administraiei publice, Romnia i-a
reconfirmat aspiraiile de integrare european i, implicit, de realizare a reformelor
necesare pentru atingerea acestui obiectiv prioritar.
Romnia trebuie s fac eforturi suplimentare pentru ntrirea statului de drept,
prin mbuntirea administraiei publice i a sistemului judiciar.

Proceedings
258

Bibliografie:

- E. Blan, Drept financiar, Ed. AllBeck, Ediia a-III-a, Bucureti, 2004.
- I. Gliga, Drept financiar, Ed. Humanitas, Bucureti, 1998.
- C. D. Popa, R. Bufan, A. Fanu Moca, Dreptul finanelor publice, Ed. Alma Mater,
Ed. Mirton, Timioara, 2000.
- M. A. Ungureanu, Finane publice, Ed. Independena Economic, Universitatea
Constantin Brncoveanu, 2000.
- Constituia Romniei, 2003, forma republicat a Constituiei Romniei din 1991, cu
actualizarea denumirilor i renumerotarea articolelor, revizuit prin Legea nr. 429/2003,
aprobat prin referendumul naional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin
Hotrrea Curii Constituionale nr. 3 din 22 octombrie 2003.
- O. U. G. nr. 45/2003 privind finanele publice locale, publicat n Monitorul Oficial
nr. 431 din 19 iunie 2003.
- Proiectul Legii privind finanele publice locale.


Proceedings
259
Reforma n administraie. Proces de descentralizare, deconcentrare
Drago Teodor Rebele Troan, Facultatea de Administraie Public, SNSPA,
Bucureti, Romnia

n contextul integrrii Romniei n Uniunea European, ara noastr trebuie s
dezvolte un proces complex de uniformizare a normelor, a structurilor si a practicilor cu cele
existente n rile membre ale Uniunii Europene, iar pentru ca acest demers s fie o reuit
avem nevoie de o administraie modern, eficace i eficient.
Pentru a atinge acest deziderat, pentru a avea o administraie modern aa cum
urmrim, sectorul administraiei din Romnia, necesit o reformare care la baz s aib o serie
de principii, ca de exemplu: depolitizarea administraiei, creterea autonomiei locale n
vederea mbuntirii calitii serviciilor oferite cetenilor.
n lucrarea de fa urmrim ca, pe baza unei analize pertinente, s evideniem n mod
clar aspecte pozitive, aspecte negative n domeniul administraiei i s prezentm problemele
critice ce au fost evideniate de Rapoartele de ar ale Comisiei Europene i de analizele fcute
la nivel intern.
Reuind s avem o imagine de ansamblu asupra realitilor ce in de acest domeniu, o
imagine ce ine de stadiul n care se afl administraia, vom ncerca s aprofundm i s
trasm liniile clare spre care se ndreapt administraia public din Romnia, s prezentm
punctele eseniale ce in de refoma administraiei. Reforma administraiei este o condiie pentru
ndeplinirea de ctre Romnia a criteriilor politice pentru aderarea la Uniunea European n
2007, iar n acest scop, Guvernul Romaniei joac un rol important.
Strategia Guvernului pentru accelerarea reformei in adimistraie se concentreaz pe
trei direcii: procesul de descentralizare, deconcentrare reforma funciei publice, elaborarea
politicilor publice.
Atenia noastr va fi orientat asupra procesului de descentralizare, de deconcentrare
i vom trata pe larg aspecte ce in de acest proces.


In the context of Romanias integration into the European Union, our country must
develop a complex process of uniformization of regulations, structures and practice to the ones
already existing in member states, and for this process to be successful we need a modern and
efficient administration.
In order to reach this goal, in order to have a modern administration as we want,
administration sector in Romania needs reforming, a reform that is based on a series of
principles, such as: distancing the administration from the politics, increase in local autonomy,
increase in local public administration professionalism and efficiency, in order to reach a high
level of quality service offered to the citizens. In my essay I wanted, on the basis of a pertinent
analysis, to underline clearly, the positive and negative aspects in administration and to present
critical matters with which it is confronted, matters that were pointed out by the Country
Reports of the European Commission and by analyses made at internal level. After having an
overall view of the realities of this domain, a view of the stage the administration finds itself in,
I will try to deepen our research and trace clear lines towards which Romanian public
administration is headed. I will try to present the most important points that the administration
reform includes.
It is an essential condition for Romanias complying to the political criteria for the
2007 aderation to the European Union, and that is the reason why, Romanias Government
plays an important part in accelerating this reform, a reform that includes 3 directions: the
process of decentralization, deconcentration, the reform of the public function elaboration of
public policies.
Proceedings
260
Our attention will be oriented on the process of decentralization deconcentration, and
will try to reveal important aspects of this process.In contextul integrrii Romniei n Uniunea European, Romnia trebuie s
dezvolte un proces complex de uniformizare a normelor, a structurilor i a practicilor
interne cu cele existente n rile membre ale Uniunii Europene.
Pentru ca Romnia s reueasc s se integreze n 2007, administraia are nevoie
de o strategie bine pus la punct i care s funcioneze, avnd ca rezultat transformarea
administraiei ntr-o atministraie modern, eficace i eficient.
Administraia de tip modern, cea spre care Romnia tinde este guvernat de
anumite principii clare care s se regseasc n instituii, n procedurile administrative la
toate nivelurile i s fie incorporate n toate actele normative care reglementeaz
domeniul administraiei publice.
Principiile comune administraiilor statelor membre ale Uniunii Europene sunt:
- ncredere i previzibilitate;
- deschidere i transparen;
- responsabilitate.
- eficien i eficacitate
Reforma administraiei publice, condiie esenial n vederea aderrii, urmrete
s transpun n totalitate aceste principii n sectorul administraiei publice interne.
In lucrarea de fa am urmrit ca pe baza unei analize pertinente, s evideniez n
mod clar aspectele pozitive, pe cele negative din domeniul administraiei, precum i
problemle critice cu care acest sector se confrunt.
Reuind s avem o imagine de ansamblu a realitilor cu care ne confruntm, o
imagine asupra stadiului n care se gsete administraia public n Romnia, am
ncercat s prezint direciile spre care se ndreapt, punnd accent pe punctele eseniale
ce in de reforma administraiei.
Lucrarea prezint conceptul de deconcentrare i trateaz pe larg probleme ce in
de procesul de descentralizare urmrind s prezinte stadiul n care se afl n acest
moment, precum i direciile viitoare spre care se ndreapt (prezentndu-se inclusiv
proiectul legii-cadru a descentralizarii, precum i o analiza a acestuia).
In prima parte a lucrrii vor fi prezentate aspectele pozitive precum i aspectele
negative, evideniate la nivel general i n domeniul specific al Administraiei Publice,
pe baza analizelor interne, precum i pe baza rapoartelor externe. De asemenea,
urmresc s evideniez problemele critice ntlnite la nivelul administraiei, probleme
care necesit rezolvare i modaliti de soluinare ntr-un timp ct mai scurt.

ANALIZA INTERN

Aspecte pozitive la nivel general i n domeiul administraiei publice.
Analizele efectuate la nivel intern au reliefat aspecte pozitive de ordin general
(ex : capacitatea de adaptare a structurilor funcionale la schimbrile i cerinele
mediului socio-economic impuse de integrarea european i statutul de membru al
Alianei Nord-Atlantice, elaborarea i promovarea actelor normative n conformitate cu
standardele europene i acquisul comunitar, crearea cadrului instituional necesar
procesului de descentralizare administrativ i fiscal, creterea gradului de transparen
Proceedings
261
n relaiile publice, adoptarea i implementarea de instrumente i metode moderne de
management, relaii active cu instituii similare din alte pri, precum i cu organisme
internaionale de profil etc.) i aspecte caracteristice domeniului administraiei publice.
In domeniul administraiei publice, cele mai importate msuri au dus la:
- punerea n aplicare a unor programe prioritare n domeniu;
- constituirea unor structuri compatibile cu cele din Uniunea European, n
domenii ce ine de: evidena persoanei, elaborarea legislaiei de profil,
introducerea cardului electronic de identitate i totodat operaionalizarea
acestora;
- crearea i dezvoltarea sistemului cadru de formare continu a personalului;
- implementarea de proiecte electronice, destinate apropierii administraiei de
cetean, reducerii birocraiei, ca de exemplu e-Administraie;
- demararea procesului de reform a funciei publice.

Aspecte negative
In urma analizei aprofundate asupra realitilor ce privesc domeniul
administraiei efectuat la cererea Ministerului Administraiei i Internelor au rezultat
anumite puncte slabe cu care administraia din Romnia se confrunt. Aceste aspecte au
fost evideniate odat cu lansarea Strategiei privind reforma instituional a Ministerului
Administraiei i Internelor n perioada 2005-2006. Problemele ntlnite sunt :
- Insuficiena resurselor financiare destinate perfecionarii profesionale a
funcionarilor publici, lipsa unor politici coerente de formare a acestora,
gradul ridicat de fluctuaie, lipsa unui sistem unitar de salarizare a
funcionarilor.
- Lipsa de politici coerente asupra programelor de aliniere a serviciilor publice
la cerinele acquisului comunitar
- Lipsa unui sistem electronic de comunicare, securizat, care s fluidizeze
circulaia documentelor/informaiilor
- Resurse umane insuficiente i/sau alocate n mod nefundamentat.
Analiza a fost efectuat innd cont de rezultatele obinute n anul 2004, n urma
analizrii atente a potenialului uman, a resurselor materiale i financiare de care
dispune sectorul administraiei n Romnia. De asemenea, s-au luat n calcul direciile
de aciune prevzute n Programul de guvernare pentru perioada 2005-2008, i direciile
de aciune cuprinse n Strategia sectorial a Ministerului Administraiei i Internelor
privind reforma instituional n perioada 2004-2006 i dac n condiiile respective att
strategia ct i Programul de guvernare pot fi ndeplinite meninndu-se acelai
program.
Rezultatele au condus la actualizarea Strategiei pe perioada 2004-2006 (la o
regndire a Strategiei privind reforma instituional a Ministerului Administraiei i
Internelor n perioada 2005-2006), precum i la aplicarea la nivelul structurilor
responsabile, de msuri care s asigure respectarea calendarelor privind reforma n
administraie proiectat pn la data integrrii Romniei n Uniunea European.

ANALIZA EXTERN

Cele trei documente programatice i de raportare utlizate de Comisia European
n relaia cu Romnia scot n eviden problemele critice cu care administraia public
se confrunt.
Proceedings
262
O problem de maxim importan este dat de existena unei administraii
caracterizat de centralizare i de birocraie, lipsa de transparen i capacitate limitat
de transpunere n practic a politicilor.
Se constat dificulti n ndeplinirea atribuiilor Agentiei Naionale a
Funcionarilor Publici, datorit lipsei instrumentelor legale de autoritate i a resurselor.
Cu privire la resursele umane, sunt evideniate probleme ce in de formarea
profesional limitat, fluctuaia mare n rndul funcionarilor publici, precum i n
legtur cu progresele minore nregistrate n domenii ce ine de: remunerare, urmrirea
carierei i dezvoltarea responsabilitii publice.
Probleme se regsesc i n plan decizional, constatndu-se decizii luate fr
respectarea procedurilor interne, fr consultare adecvat, fr o evaluare suficient a
impactului acestora, rezultatul fiind existena de propuneri legislative insuficient
elaborate.
Analiza de ansamblu evideniaz progresele i evoluiile importante nregistrate,
dar totodat relev problemele grave existente n momentul de fa n sectorul
administraiei publice.
Continuarea procesului de reform a administraiei publice este o condiie i o
necesitate pentru ndeplinirea, de ctre Romnia, a criteriilor politice pentru aderarea la
Uniunea European, n anul 2007.
Pornind de la problemele critice enunate, recomandrile Comisiei sunt de :
continuare a procesului de descentralizare/deconcentrare a serviciilor publice,
continuarea reformei funciei publice, mbuntirea coordonrii la nivelul experilor din
ministere pentru formularea politicilor sectoriale i elaborarea reglementrilor i
perfecionarea aplicrii reglementrilor privind evaluarea consecinelor economice i
sociale ale proiectelor de acte normative.
Rolul Guvernului n reforma administraiei este unul deosebit de important, el
trasnd direciile i modalitile de ndeplinire ale acesteia prin strategiile pe care le
adopt.
Strategia Guvernului Romniei pentru accelerarea reformei administraiei
publice este n conformitate cu recomandrile Comisiei Europene i se concentreaz pe
trei piloni :
- reforma funciei publice ;
- continuarea procesului de descentralizare / deconcentrare ;
- elaborarea politicilor publice.
Articolul 120, alineatul 1 din Constituia Romniei (revizuit), stabilete
principiile de baz ale administraiei publice i anume: principiul descentralizrii,
deconcentrarii serviciilor publice i autonomiei locale.
Atenia noastr se va orienta asupra principiului deconcentrrii serviciilor
publice i al descentralizrii.

Deconcentrarea
Deconcentrarea presupune renunarea de ctre puterea central la o parte din
prerogativele sale, care sunt distribuite unor autoriti publice locale. Titularii
prerogativelor i anume agenii locali sau organele administrative sunt numii de ctre
puterea central, avnd putere de decizie proprie n anumite probleme ce privesc
interesele locale.
Deconcentrarea administrativ actual pstreaz carcateristicile centralizrii
administrative, agenii locali fiind numii de guvern i plasai sub controlul ierarhic al
Proceedings
263
acestuia, n acest mod autoritile centrale avnd dreptul de a aproba, suspenda, anula
sau modifica anumite acte.
Dup cum se poate remarca din rapoartele Comisiei Europene, din analizele
ntreprinse la nivel naional i din alte opinii de specialitate, administraia public
naional este caracterizat de un nivel de centralizare excesiv, continuarea reformei n
privina deconcetrrii reprezetnd un punct esenial n strategia Guvernului n scopul
integrrii europene.

Descentralizarea
Prezentare general
Alturi de deconcentrare, descentralizarea reprezint un element de baz al
reformei administraiei publice n Romnia.
Descentralizarea presupune scoaterea de sub competena puterii i autoritii
centrale a anumitor servicii publice de interes local sau din domenii speciale de
activitate i transferate n sarcina unor autoriti ale administraiei publice locale.
Autoritile respective se bucur de o aumit independen fa de puterea central,
avnd patrimoniu propriu, organizare de sine stttoare i au libertatea de a aciona n
mod autonom.
Descentralizarea creaz instituii i mecanisme locale i presupune nfiinarea
unor subiecte de drept speciale care beneficieaz de autonomie pe plan local
(descentralizarea teritorial) sau crora li se stabilesc anumite competene materiale
(descentralizarea serviciilor publice). Descentralizarea presupune de asemenea,
posibilitatea recunoscut de puterea central colectivitilor locale de a adopta acte sau
decizii n unele domenii la nivel teritorial, fr o consultare prealabil cu centrul sau
fr a cere aprobare.
Descentralizarea funcioneaz pe principiul potrivit cruia conductorii locali
cunosc mai bine interesele comunitii din care fac parte i pe care o reprezint i pot
gestiona cu mai mult eficien resursele ce li se aloc n acest scop.
Astfel este normal ca n materia calitii serviciilor publice prestate ctre
comunitate, acestea s cunoasc o cretere i aceasta datorit faptului c sunt oferite de
autoritatea cea mai apropiat de comunitatea n cauz.
In Romnia, reforma n materia descentralizrii s-a declanat relativ trziu, dar
n ultimii ani se pot observa anumite aspecte benefice ce in att de coninutul reformei
ct i de ritmul n care se efectueaz.
Incepnd cu anul 2000, autoritile centrale au artat o mai mare deschidere i au
ncercat ca mpreun cu reprezentanii autoritilor locale s gseasc soluii pentru
continuarea procesului de descentralizare i eliminare a problemelor aprute.

Legislaie
Legea-Cadru privind descentralizarea, Legea nr. 339/2004, a stabilit principiile
pe baza crora funcioneaza procesul de descentralizare i totodat regulile dup care
acest proces va continua.
Un aspect important n materia descentralizrii l constituie descentralizarea
financiar n acest sens fiind luate anumite msuri ca de exemplu : Legea nr.189/1998
privind finanele publice, nlocuit de OUG nr. 45/2003, Legea 571/2003 privind Codul
fiscal. Ordonana nr. 45 stabilete principiile i procedurile asupra finanrii, angajrii i
utilizrii fondurilor publice, responsabilitile i competenele administraiei publice
locale n materia finanelor publice locale etc.
Proceedings
264
Analiza asupra DESCENTRALIZRII
Descentralizarea n Romnia s-a efectuat fr respectarea regulilor de baz care
guverneaz acest proces.
Caracterul intersectorial al descentralizrii trasform descentralizarea ntr-un
proces deosebit de dificil, care necesit o coordonare strns ntre parile implicate,
precum i respectarea de ctre acestea a msurilor convenite. De asemenea, procesul de
descentralizare trebuie s se bazeze pe reguli clare i aplicarea acestora.
In Romnia, multe dintre regulile care au guvernat procesul au fost lipsite de
claritate, nu au fost nelese i aplicate n mod corespunztor, de asemenea, coordonarea
ntre autoritile implicate nu a fost una permanent iar msurile convenite nu au fost
respectate (inclusivi de ctre autoritile locale).
Probleme s-au ntlnit i n cazul transferrii responsabilitilor administrative
care nu au fost corelate cu transferarea resurselor financiare, iniiativele ministerelor de
resort care nu au fost coordonate i n unele cazuri incomplet, nedefinirea clar a
responsabilitilor autoritilor locale, lipsa transparenei i predictibilitii transferurilor
de resurse financiare ctre autoritile locale.
Cadrul legislativ a ridicat de asemenea probleme mai ales datorit instabilitii.
Legea-cadru a descentralizrii, legea 339/204, a fost lipsit de prevederi care s
reglementeze procesele de descentralizare sectorial, iar structura instituional creat
s-a dovedit a fi ineficient. Legea s-a dovedit a fi total inaplicabil, deficienele fcnd-
o practic inutil.

Proiectul Legii Cadru a DESCENTRALIZRII
Cu data de 2 noiembrie 2005, a fost lansat dezbaterii publice pachetul de legi
pentru reforma administraiei publice. In coninutul su sunt cuprinse proiectele de lege
pentru modificarea Legii nr. 215/2001 privind administraia public local, Legii nr.
340/2004 privind instituiile prefectului i a Legii nr. 188/1999 privind statutul
funcionarului, precum i proiectul de lege privind finanele publice locale i proiectul
de lege cadru a descentralizrii.
Pachetul de acte normative se bazeaz pe principii ce in de : depolitizarea
administraiei, creterea autonomiei locale, a capacitii administrative, a
profesionalismului i eficienei administraiei publice locale.
Pentru ca procesul de descentralizare s fie o reuit este nevoie de reguli i
principii care s guverneze acest proces i care s fie clare, corect nelese i aplicate; de
o coordonare permanent ntre autoritile implicate; de respectarea anumitor principii,
etape i msuri care in de transferul competenelor; este nevoie de o structur
instituional de coordonare a ntregului proces de descentralizare, cu precdere n ceea
ce privete aspectele tehnice.
Scopul proiectului de lege asupra descentralizrii urmrete s impun un set de
principii, reguli i etape ce trebuie respectate de fiecare minister care se
descentralizeaz.
Este propus o nou structur instituional, sub forma Oficiului pentru
Descentralizare, aflat n subordinea Ministerului Administraiei i Internelor, al crui rol
va fi s guverneze procesul de descentralizare, s asigure respectarea regulilor de baz i
corelarea ntre transferul responsabilitilor administrative cu cele financiare.
Obiectivul legii este de a integra eforturile separate ale ministerelor ntr-o
politic de descentralizare coerent, sistematic i eficient, rezultatul final fiind
existena unui proces de descentralizare integrat i consistent.
Proceedings
265
Opinia pe care doresc s o manifest n legtur cu proiectul de lege asupra
descentralizrii este formulat n baza analizelor efectuate asupra realitilor cu care se
confrunt sectorul administraiei publice din Romnia n contextul integrrii n Uniunea
European i n conformitate cu cerinele pe care administraia modern trebuie s le
ndeplineasc.
In baza analizelor, care au fost prezentate i n cuprinsul lucrrii, este evident
faptul c administraia din Romnia se confrunt cu anumite probleme majore care
necesit soluii, este evident c procesul de descentralizare a administraiei stagneaz
fiind lipsit de elemente principale ca de exemplu regulile de baz, principiile de
funcionare a ntregului proces, structura instituional care s guverneze procesul,
cadrul legal care s permit realizarea acestui proces.
Opinia potrivit creia furnizarea anumitor servicii publice de ctre autoritile
locale este mai eficient i n avantajul ceteanului, este general acceptat la nivel
global, aceasta fiind i opinia pe care o mprtaesc, fiind totodat n concordan cu
recomandarea Comisiei europene ctre o administraie descentralizat.
Per ansamblu, legea este formulat n conformitate cu cerinele manifestate n
domeniu, redactarea ei, ca de altfel a ntregul pachet de legi, fcndu-se n urma
consultrilor avute cu sprijinul structurilor asociative ale comunitilor locale, ale
societii civile, dar i a unor organisme internaionale, ca de exemplu Uniunea
European, Banca Mondial.
Un alt aspect important care trebuie remarcat este corelarea proiectului de lege
cu proiectele privind descentralizarea i finanele publice locale.
Proiectul de lege este binevenit, prezentnd aspecte tehnice bine puse la punct,
fiind totodat o declaraie politic dat n favoarea descentralizrii, declaraie care este
n conformitate cu tendinele maifestate la nivel global n materie.
In concluzie, a dori s adaug c pentru ndeplinirea de ctre Romnia a
criteriilor de aderare la Uniunea European (fac referire aici la obiectivele i
angajamentele specifice care sunt de competena Ministerului Adinistraiei i Internelor-
asumate prin capitolul 24), condiia esenial o reprezint reforma n domeniul
administraiei publice.
Proceedings
266
Perspective privind dezvoltarea serviciilor publice
Drago Valentin Dinc, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Bucureti,
Romnia


Prin acest referat mi propun s realizez o analiz a serviciului de alimentare cu ap
din municipiul Bucureti n vederea identificrii efectelor produse de concesionarea acestuia.
Existena noastr, ca i activitile economice sunt n totalitate dependente de aceast
preioas resurs. i, mai mult dect att, la nivel global, apa reprezint o resurs limitat.
Datorit presiunilor tot mai numeroase i mai puternice asupra resurselor de ap a devenit
vital crearea de instrumente legislative care s se adreseze clar problemelor aprute i s
contribuie la asigurarea resurselor de ap pentru generaiile viitoare. Directiva Cadru privind
Apa, a Uniunii Europene, extinde domeniul proteciei apei la toate formele acesteia i fixeaz
clar obiective astfel nct toate apele europene s ndeplineasc calificativul de ape bune
pn n anul 2015, iar folosinele s fie durabile de-a lungul Europei.
Tendina oricrui individ i a oricrei societi este de a-i mbunti condiiile de
via. Astfel, prosperitatea i bunstarea comunitii sunt direct dependente de furnizarea unei
cantiti suficiente de apa curat. Pe lng asigurarea sntii umane, furnizarea apei, curat
i n cantiti corespunztoare, ofer beneficii deosebite cum ar fi irigaiile pentru agricultur,
suport pentru nenumrate plante i animale, estetic, posibiliti de recreere etc.
n prezent, reeaua de distribuie a apei n municipiul Bucureti este alctuit dintr-un
complex de rezervoare, staii de pompare i circa 2.500 km de conducte. Sistemul de alimentare
cu ap a municipiului Bucureti s-a dezvoltat n decursul a 110 ani i asigur n prezent
furnizarea apei potabile pentru circa 2,1 milioane de oameni, att n locuinele proprii, ct i la
locul de munc (ntreprinderi, instituii de nvmnt, spitale etc.). De asemenea, reeaua de
transport a apei asigur i apa industrial necesar bunei desfurri a proceselor tehnologice
ce se desfoar n cadrul unitilor economice.


The purpose of this study is to analyze the water supply service in Bucharest
Municipality in order to identify the effects produced by its granting.
Our whole existence, as well as our economic activities is entirely dependent upon this precious
resource. Moreover, globally water is a limited resource. Because of the increasingly numerous
and strong pressures upon the water resources, it has become vital to create legal instruments
to clearly address the new problems and to contribute to ensuring the water supplies for the
next generations. The UE Framework Directive regarding Water extends the field of the
protection of water to all its forms and establishes clear objectives for all European waters to
meet the good waters qualification by 2015, and for their use to be sustainable throughout
Europe.
Any individuals and any societys, tendency is to improve his living conditions. Thus,
the community prosperity and welfare are directly dependent upon the supply of a sufficient
quantity of clean water. Apart from ensuring human health, the provision of water, clean and in
proper quantities, offers special benefits such as irrigation for agriculture, support for
numerous plants and animals, esthetics, recreational opportunities etc.
Currently, the water distribution network in the Municipality of Bucharest is made up of
a number of reservoirs, pumping stations and around 2,500 km of pipes. The Bucharest
Municipality water supply system developed throughout 110 years and currently ensures the
drinking water supply for about 2.1 million people, both in their households and at the
workplace (enterprises, educational institutions, hospitals etc.). The water transportation
network also ensures the industrial water required for the well functioning of the technological
processes within the economic units.

Proceedings
267
Capitolul 1
Cadrul general privind alimentarea cu ap
Serviciile publice de alimentare cu ap i canalizare au fost influenate de
diversele transformri organizatorice, tehnice i administrative din Romnia.
n prezent, se acord importana cuvenit problemelor privind asigurarea i
dezvoltarea serviciilor publice, fiind recunoscut rolul acestora n procesul de ridicare a
calitii vieii. Prin noile reglementri elaborate n ultimii ani, este n curs de instituire
un cadru legislativ coerent, care va permite dezvoltarea serviciilor publice de alimentare
cu ap i canalizare n concordan cu prevederile directivelor europene. n aciunea de
reglementare coerent a problemelor privind serviciile publice de interes general, se pot
distinge urmtoarele categorii i grupe principale de acte normative:
Legislaie cadru:
Legea nr. 215/2001 privind administraia public local;
Legea nr. 326/2001 privind serviciile de gospodrire comunal, care
stabilete cadrul unic de nfiinare, organizare, monitorizare i control a
serviciilor publice de gospodrire comunal n judee, orae i comune;
Ordonana de Guvern nr. 32/2002 privind organizarea i funcionarea
serviciului public de ap i canalizare;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia;
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile;
Hotrrea de Guvern nr. 373/2002 privind organizarea i funcionarea
Autoritii Naionale de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodrire
Comunal;
Legea nr. 1591/2002 privind aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare
i funcionare a serviciilor publice de alimentare cu ap i canalizare;
Ordinul nr. 140/2003 al ministrului Administraiei Publice privind
aprobarea Regulamentului-Cadru privind licenierea serviciilor publice
comunale, precum i condiiile de suspendare, retragere i modificarea
acestor licene;
Legea nr. 219/1998 privind regimul de concesionare;
Ordonana de Guvern nr. 34/2004 privind modificarea i completarea unor
dispoziii legale privind serviciile publice comunale;
Hotrrea de Guvern nr. 1353/2003 privind aprobarea Contractului-Cadru
pentru delegarea serviciilor publice de ap i canalizare;
Ordonana de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea i funcionarea
serviciilor publice pentru managementul domeniului public i privat de
interes local.
Legislaie european:
Directiva 98/83/CEE privind Calitatea apei destinate consumului uman;
Directiva Consiliului 91/271/EEC privind Epurarea apelor uzate urbane;
Directiva Consiliului 91/676/EED privind Protecia apelor mpotriva polurii
cauzate de nitrai din surse agricole.

Proceedings
268
Capitolul 2
Gestiunea alimentrii cu ap n Bucureti prin Regia General de Ap
Bucureti (RGAB)
n Bucureti, Intreprinderea de Canal Ap Bucureti (I.C.A.B.) nfiinat n 1957
s-a transformat la 10 decembrie 1990 n Regia General de Ap Bucureti (R.G.A.B.),
care a gestionat pn n anul 2000 serviciul de alimentare cu ap, moment n care acesta
a fost concesionat.
Modernizarea sistemului de alimentare cu ap a Municipiului Bucureti a fost
nceput n anul 1997 n conformitate cu Programul cofinanat de Banca Mondial,
valoarea total a lucrrilor contractate fiind de 39 mil. USD din care pn n luna
noiembrie 1999 au fost realizate lucrri n valoare de 31 mil. USD.
Componenta principal a programului a constituit-o nlocuirea conductelor uzate
cu pierderi mari de ap (peste 17 mil. USD), urmat de modernizarea staiilor de
pompare (circa 8 mil.USD din total).
n ceea ce privete restructurarea regiei i concesionarea serviciilor de
alimentare cu ap i canalizare, aciunea a nceput odat cu apariia Ordonanei nr.
30/1997 (devenit Legea 207/1998) privind transformarea regiilor n societi
comerciale, dar nu a putut fi continuat dect dup apariia unui cadru juridic
corespunztor creat o dat cu adoptarea Legii nr. 213 din noiembrie 1998 privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia, a Legii finanelor publice locale nr.
189/1998 i a Legii concesiunii nr. 219 din noiembrie 1998.
Nu exista un contract formal ntre municipalitate i exploatant sau RGAB care
s precizeze drepturile i obligaiile ambelor pri, precum i nici un act care s
precizeze relaiile dintre Municipalitate i RGAB, pe de o parte i consumatorii pe de
alt parte.
Autonomia RGAB era limitat la probleme zilnice, toate deciziile de o oarecare
importan fiind aprobate de Consiliul de Administraie.
Tarifele erau propuse de RGAB i supuse aprobrii Municipalitii dup care de
Ministerul de Finane, nefiind o adaptare imediat, propunerile RGAB fiind sistematic
revzute i mult reduse. Astfel, RGAB nu avea autonomie n stabilirea tarifelor i chiar
prerogativele Municipalitii erau limitate prin controlul guvernamental.
Investiiile erau propuse de RGAB, deoarece tarifele nu permiteau finanarea
lucrrilor i supuse aprobrii autoritlor locale. Lucrrile mici puteau fi finanate prin
bugetul local, dar lucrrile mai importante apelau la bugetul naional, deci a arbitrajului
Ministerului de Finane. Autonomia local n materie de investiii era deci limitat,
Guvernul controlnd de fapt noile investiii.
La jumtatea anilor 90 nu exista un plan de investiii i nici un plan de
dezvoltare, fiind necesar stabilirea unui contract clar ntre RGAB i municipalitate.
Ca majoritatea regiilor, RGAB s-a confruntat cu probleme financiare
semnificative. Posibilitatea majorrii tarifelor, dup cum am precizat, pentru
compensarea creterii costurilor de exploatare era limitat de un proces complex de
aprobare politic, n care consecinele electorale ale unei majorri a preului tindeau s
fie puse pe primul plan. n plus, gradul de plat a facturilor era relativ sczut (n jur de
66 %). n consecin, era meninut un echilibru financiar fragil, prin diminuarea
cheltuielilor de ntreinere i de rennoire i prin prelungirea creditelor de furnizare. n
mod evident, aceste datorii ale ntreprinderilor din sectorul de stat puneau n pericol
echilibrele macroeconomice naionale.
Proceedings
269
Conform unui raport al Bncii Mondiale, RGAB furniza servicii unui procent
de 93 % din locuitorii oraului i unui nsemnat numr de utilizatori industriali,
comerciali i instituionali, nsumnd 2.700 km de reea de distribuie i un volum de
1.700.000 m de ap zilnic, provenit de la uzinele Rou i Arcuda. Acestea din urm
lucrau cu 20-40% peste capacitatea normal.
Dei se aprecia c serviciul furnizat era de o calitate slab datorit n primul rnd
frecventelor ntreruperi, producia depea 800 l/zi/persoan deoarece aproximativ 60%
din producie se pierdea datorit pierderilor din reea (25%) sau a celor din cldiri
(35%), datorit echipamentelor defectuoase i a risipei. n gospodriile individuale, n
timpul furnizrii serviciului, erau umplute rezervoare pentru a putea fi utilizate n
perioadele de ntrerupere.
RGAB avea 4800 de angajai, din care 4000 necalificai i avea o cifr de
afaceri de 49.000.000 USD nainte de concesionare i costuri de exploatare de
49.000.000 USD. Aceste venituri acopereau doar costurile de exploatare, dar, fa de
alte regii precum RADET, RGAB nu primea subvenii de exploatare.
70% din consumul de ap nu era contorizat, astfel c utilizatorii plteau un
pre fix corespunznd unui consum de 170 l/zi/persoan. La sfritul anilor 90, facturile
neachitate la consumatorii instituionali erau de 15.000.000 USD, o treime reprezentnd
factura RADET. Astfel, RGAB acumula datorii fa de furnizorii si de 17.000.000
USD, n principal la furnizorul de energie electric.
Din 1990, tariful unic aplicat pentru ap i canalizare a crescut n dese rnduri,
dar cu o ntrziere fa de inflaie, fapt ce aducea mari prejudicii. Astfel, n 1995, tariful
RGAB a crescut cu 80%, n dou etape, pentru a recupera ntrzierea acumulat n
raport cu inflaia.
Investiiile n infrastructur erau finanate n proporie de 95% prin subvenii
guvernamentale, restul fiind furnizat de ctre municipalitate. n perioada 1992-1994,
aceste investiii se ridicau la 108.000.000 USD, cea mai mare parte fiind alocate
construciei staiei de epurare Glina i staiei de tratare a apei Crivina-Ogrezeni.
Investiiile erau realizate direct de ctre municipalitate, dei delegarea conducerii
lucrrilor ctre RGAB a nceput s se generalizeze la jumtatea anilor 1990. La rndul
su, RGAB i-a finanat din fonduri proprii instalarea contoarelor pentru clienii
industriali i comerciali, precum i o campanie de identificare a scurgerilor.
Deciziile de investiii luate de ctre guvern vizau n primul rnd calitatea
tehnic n dauna problemelor de natur economic, astfel c erau ncepute lucrri fr a
exista un plan financiar adecvat. n aceste condiii, construcia uzinelor de la Glina i
Crivina Ogrezeni, ncepute n 1985, nu a fost finalizat.

Capitolul 3
Gestionarea apei de ctre SC APA NOVA Bucureti
S.C. Apa Nova Bucureti S.A. este o societate comercial pe aciuni, nfiinat
conform legii 31/1990. Obiectul principal de activitate l constituie gestiunea resurselor
de ap, tratarea i distribuirea apei ctre populaie.
In prezent, Apa Nova Bucureti are aproximativ 2600 de angajai. Formarea,
perfecionarea, cointeresarea i responsabilizarea angajailor reprezint pentru Apa
Nova preocupri de maxim importan. Anual, peste 1% din cifra de afaceri a societii
este folosit pentru programele de formare profesional.
Proceedings
270
S-a investit mult pentru asigurarea unor condiii optime de lucru, pentru
echipamente de protecie i de munc i pentru retehnologizare, astfel nct s fie
susinut activitatea foarte dificil a personalului de exploatare.

E v o l u t i a n u m a r u l u i d e a n g a j a t i
0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
a n u l
1 9 9 7
a n u l
2 0 0 0
a n u l
2 0 0 1
a n u l
2 0 0 2
a n u l
2 0 0 3
a n u l
2 0 0 4
S e r i e s 1


Se observ ca fa de anul 2000, numrul de anagajai s-a njumtit i prin
externalizarea unor activiti.
Ca structur organizatoric, Apa Nova este condus de un director general, un
director general adjunct, un director al departamentului financiar i un director al
departamentului operativ. Directorul general conduce direct Direcia gestiune a
contractului de concesiune i Direcia comunicare. Directorul general adjunct conduce
Direcia resurse umane, Direcia secretariat administrativ, Direcia gestiune contractual
i juridic, Direcia Logistic. Directorul departamentului financiar are n subordine
Direcia contabilitate i finane i Direcia tehnologia informaiei. Departamentul
operativ cuprinde Direcia comercial, Proiect Crivina, Direcia calitate i protecia
mediului, Direcia Tehnic, Direcia producie, Direcia reele i Direcia asisten
exploatare.
RGAB avea urmtoarea structur:
Direcia general
Secretariat general
Direcia personal
Direcia exploatrilor
Direcia tehnic
Direcia comercial
Direcia administrativ i financiar
Se observ o amplificare a structurii ca rezultat al preocuprile speciale pentru
protecia mediului, calitate, clieni i finalizrii unor proiecte speciale (Crivina).
n ceea ce privete clienii, Apa Nova deservete 2 000 000 locuitori, din care
populaie activ 33%, adica 661 600 persoane. Preul mediu al facturii la ap ntr-o
gospodrie este de 7,89 TTC/lun sau 3,2% din venitul mediu al unei gospodrii ai
crei membrii lucreaz (cu un venit mediu al gospodriei estimat la 243 ).
Cheltuieli de exploatare au fost de 51 556 454 n 2004.
Proceedings
271
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
1 0 0 %
a n u l
1 9 9 7
a n u l
2 0 0 0
a n u l
2 0 0 1
a n u l
2 0 0 2
a n u l
2 0 0 3
a n u l
2 0 0 4
E v o l u t i a c o s t u r i l o r d e e x p l o a t a r e
S o c i a l e
E l e c t r i c i t a t e , a p a
M a t e r i a l e
R e p a r a t i i s i s e r v i c i i
M a t e r i i p r i m e


Se constat o diminuare a costurilor sociale i a celor de curent electric i ap,
aceasta i datorit scderii consumului de ap.

Capitolul 4
Probleme actuale ale gestionrii apei n Bucureti i perspective de
dezvoltare

Probleme actuale n domeniul alimentrii cu ap
Serviciul de alimentare cu ap este unul de o complexitate deosebit cu
implicaii i influene asupra nivelului de trai al fiecrui individ i asupra nivelului local
de dezvoltare economic. Bucuretiul are o situaie aparte dat de motenirea tehnic
ce ngreuneaz sarcina concesionarului.

Probleme ale reelei
Pierderile de ap potabil n reeaua de alimentare sunt nc foarte nsemnate.
Acest lucru are drept cauz, n mare parte, calitatea ndoielnic a materialelor utilizate
pentru conducte, dar i calitatea lucrrilor efectuate.

Calitatea subcontractanilor
n perioada n care alimentarea cu ap a municipiului Bucureti era gestionat
de ctre RGAB, numeroase critici vizau calitatea mediocr a lucrrilor (racordare de
dimensiuni diferite, neracordarea anumitor canalizri etc.). S-ar prea c i Apa Nova a
avut dificulti n a identifica subcontractani care s rspund caietelor sale de sarcini.
La aceasta se adaug problemele generate de relaiile contractuale stricte dintre
concesionar i aceti subcontractani: procedurile de licitare, exigena tehnic,
penalizrile de ntrziere etc.

Coordonarea lucrrilor de investiii
In vara anului 2003, autoritile municipale au ntreprins un vast program de
reabilitare a oselelor, finanat de BEI, program care a demarat i s-a derulat fr nici o
consultare cu concesionarul apei. n aceste condiii, reasfaltarea, simpl iniial, a fost
nlocuit de lucrri mult mai de durat i profunde iar neglijena antreprenorilor a
condus la fragilizarea i chiar la ruperea a numeroase canalizri, existente sub oselele
renovate. n aceste condiii, concesionarul a fost obligat s i revad i refac planul de
lucrri pentru a interveni de urgen pe perioada reabilitrii oselelor.
Proceedings
272
Relaii dificile cu ntreprinderile publice
ANB este client sau are drept clieni numeroase ntreprinderi publice. Dintre
acetia, Regia de ap cald i nclzire urban, RADET, constitute, fr ndoial,
elementul cel mai problematic, miza fiind n primul rnd de ordin financiar. RADET,
ntr-o situaie similar fostului RGAB, este societatea cea mai ru platnic (10 milioane
euro restane la sfritul anului 2002) chiar dac situaia tinde s se mbunteasca
treptat. Avnd n vedere aceast situaie, considerm c RADET trebuie s urmeze o
cale similar RGAB privatizarea.

Dificultile de pornire ale Concesionarului
Mai multe persoane intervievate (ARBAC, PMB) cu privire la situaia apei n
Bucureti, au menionat ntrzierea programului de investiii de ctre concesionar. Este
adevrat c prin contract nu exist obligaii stricte cu privire la un anumit nivel al
investiiilor, concesionarul alegnd singur cile prin care s ating Nivelele de Servicii
dar este evident c investiiile n acest domeniu nu sunt uor de realizat (datorit
dificultilor operaionale menionate anterior), iar clima din Romnia limiteaz
considerarbil intervalul de timp disponibil pentru efectuarea lucrrilor.
Pe de alt parte, trebuie s avem n vedere c n aceti ani prioritile au fost
legate n primul rnd de restructurarea societatii (plan social, reorganizare operaional etc.).

Sprijin insuficient din partea autoritilor locale
In raportul su anual din 2002, ANB consider autoritile locale direct
responsabile de ntrzierea finalizrii proiectului staiei de tratare a apelor Crivina-
Ogrezeni, ntrzieri ce s-au datorat dificultilor ntmpinate n cadrul negocierilor
privind stabilirea unui Direct Agreement ntre BERD i municipalitate.
Pe de alt parte, municipalitatea nu pare interesat s rezolve criza dintre ANB i
RADET, att n ceea ce privete problema restanelor la plat, ct i stabilirea unui tarif
pentru colectarea apelor uzate provenite din reeaua de ap cald.

Planul social
Contractul de concesiune conine un plan social care stabilete cadrul
restructurrii societii.
n acord cu acest plan, n 2001 ANB a semnat cu partenerii sociali o convenie
colectiv ce avea n vedere un plan de plecare voluntar, care viza plecarea a
aproximativ 1 700 de persoane n intervalul iunie - iulie 2001. n cadrul negocierilor
privind planul social, Apa Nova a subestimat puterea sindicatelor i, prin urmare, nu a
avut nici un mijloc de a aciona asupra planului de plecare voluntar, n special asupra
alegerii persoanelor. Sefii de servicii se plngeau, pe toat perioada de plecri masive c
nu tiau seara pe cine vor mai gsi a doua zi diminea. Cu toate acestea, activitile
ANB nu s-au ntrerupt din acest motiv.
Compartimentul de resurse umane din cadrul ANB nu tie foarte bine ce s-a
ntmplat cu fotii salariai. Potrivit Raportului FASEP, PriceWaterHouse Coopers,
2003, se pare c 10% i-au gsit imediat de lucru i foarte puini au demarat o activitate
proprie. n ceea ce privete posturile mai puin importante (paza, repraia vehiculelor
etc.), ANB a recurs la subcontractare i a negociat condiii favorabile pentru aceti foti
colaboratori. Nici unul dintre ei nu a decis s lucreze la subcontractani, apreciind
condiiile ca fiind neatractive.
Ulterior, ANB a introdus un plan de mbuntire a productivitii, care se
traduce prin crearea unui sistem de evaluare intern care condiioneaz mai ales
Proceedings
273
acordarea i valoarea primelor. A fost introdus i un sistem de formare personalizat.
Astfel, n 2003, 615 persoane au beneficiat de cursuri de formare. Pe de alt parte, muli
angajai au urmat cursuri de formare n management. De la nceputul contractului,
concesionarul i-a limitat angajrile la persoane ce activeaz n domeniul informaticii.
Alte probleme majore identificate de ctre ARBAC sunt:
Deteriorarea mecanismului de penalizare contractual - prin modificarea
nefavorabil a statutului ARBAC. Modificarea art. 4 i 5 a statutului
ARBAC, aprobat iniial prin HCGMB 271/1999, prin HCGMB nr.
153/2001, a produs blocarea aplicrii penalitilor pentru concesionar, fiind
afectat fermitatea Contractului de Concesiune;
Subveniile oferite concesionarului cu nclcarea clauzelor contractuale
conduc la periclitarea echilibrului financiar al concesiunii, datorit
subvenionrii necorelate a unor programe de investiii n sistemul de
alimentare cu ap i canalizare;
Probleme de patrimoniu concesionat (exclusiv RT) - neclarificarea
situaiei juridice a unor terenuri aferente proiectului staiei de tratare Crivina
i a altor terenuri afectate serviciilor concesionate - problem de aplicare a
legislatiei;
Modaliti de emitere a autorizaiilor i permiselor oficiale blocajul
aprut la nivelul primriilor de sector cu privire la eliberarea autorizaiilor de
construcie sau costurile suplimentare nejustificate necesare obinerii
permiselor oficiale - problem de aplicare nediscriminatorie a legislaiei.
Modificri legislative nefavorabile, cu impact asupra creterii nejustificate
a tarifelor i periclitarea realizrii unor Nivele de Servicii - problem de
modificare nefavorabil a legislatiei;
Inclcarea de ctre Concesionar a prevederilor Contractului de
Concesiune i raportarea unor date neconforme realitii.

Un nceput promitor
Satisfacerea salariailor i consumatorilor
Dincolo de creterea gradului de mulumire al consumatorilor, sondajele
efectuate pe salariaii ANB, arat un grad de mulumire al salariailor, mai ales n
comparaie cu situaia existent nainte de 2000, pe timpul RGAB. Astfel, punctele
pozitive care au fost cel mai des ntlnite sunt urmtoarele :
- mai mare responsabilitate, autonomie;
- cultura muncii (asiduitate i motivare);
- remuneraie mai atractiv i evolutiv;
- condiii de munc mai bune i siguran (ex. existena la Crivina a unei
lopei mecanice pentru spargerea gheii).

Creteri controlate ale tarifului
Pentru moment, evoluia tarifului pare acceptabil i controlat. Evident,
consumurile individuale scad, probabil mai rapid dect anticipa concesionarul, dar
latura global pentru fiecare utilizator rmne, deocamdat, constant.
Centrele operaionale
Pentru a mbuntti calitatea serviciului i a se pune de acord cu
organizarea instituional a oraului, ANB i-a descentralizat mult operaiunile, prin
introducerea Centrelor operaionale la nivelul fiecrui sector.
Proceedings
274
La nivel tehnic aceste centre operaionale gestioneaz pomparea, reeaua i
contoarele de branare din sector. Aceste centre dispun de un birou de relaii cu clienii
(plata facturilor nu se face ns dect la sediu). De asemenea, aceste centre asigur
legtura permanent cu primriile de sector, mai ales n ceea ce privete obinerea
autorizaiilor de construire, prelucrarea reclamaiilor redirecionate de primrie,
coordonarea i planificarea investiiilor n sector.

Perspective privind dezvoltarea serviciului de alimentare cu ap n
Bucureti

Problema asanrii n Bucureti, o necunoscut major de mediu
Conform UE, canalizarea n Bucureti este una dintre prioritile de mediu
majore ale Bucuretiului dar i ale Romniei (potrivit Planului de aciune pentru mediu
din 1999). nc din 1997, autoritile locale au solicitat firmei Mannesmann s
reactualizeze proiectarea i s estimeze costurile aferente. Mannesmann a propus o
soluie bazat pe infrastructura existent, costurile ridicndu-se la 184 millioane de
euro. Ulterior, n perioada 2000 - 2001, a fost realizat un proiect suplimentar n cadrul
Large Scale Infrastructure Facility. Studiile i cercetrile n acest domeniu au continuat
n 2002 prin elaborarea unui nou proiect de ctre un consoriu de consultani
internaionali i locali.
Consoriul este coordonat de autoritile locale, existnd i o unitate de
monitorizare a proiectului (Project Implementation Unit, PIU) al crei secretariat este
asigurat de Direcia de finanri internaionale din cadrul Primriei Generale a
Municipiului Bucureti.
n acest moment, societii Apa Nova i se reproeaz c nu s-a implicat suficient
n proiect i c a ntrziat s furnizeze datele financiare necesare elaborarii proiectului.
Pe de alt parte, actorii cu care relaiile par a fi mai puin bune sunt autoritile de mediu
romne, n special Apele Romne i inspectoratele de mediu din Bucureti i Ilfov.
Acestea din urm au avut nevoie de peste 7 luni pentru a oferi informaia tehnic
necesar consoriului (acesta din urma i pune ntrebri i n legtur cu calitatea
informaiei ce i-a fost furnizat).
n acest context, al lipsei de colaborare dintre diferii factori interesai,
canalizarea Bucuretiului continu s fie o problem ce afecteaz grav activitile de zi
cu zi ( a se vedea recentele inundaii care au paralizat practic Bucuretiul).

Planul de amenajare prevzut pentru Bucureti
n acest moment, n Bucureti nu exist un plan de amenjare, ceea ce ar putea
pune probleme pentru concesionarea de ap i canalizare. Astzi, perimetrul concesiunii
corespunde strict granielor oraului Bucureti. Oraele, comunle i satele de la periferie
dispun rareori de reele de ap i canalizare (excepie Otopeni).
n general, apa este furnizat de puuri de cele mai multe ori individual,
canalizarea fiind, la rndul ei individual. Anumite zone de periferia Bucuretiului se
confrunt, de altfel, cu niveluri de cretere demografic destul de ridicate cum este
zona de nord a oraului. Inundaiile recente au demonstrat incapacitatea sistemului de
canalizare din aceste zone de a face fa unor presiuni sporite.
n acest context primria are un proiect de racordare a cartierelor din nordul
oraului Bucureti la reeaua de canalizare elaborat fr nici un fel de consultare cu
concesionarul.
Proceedings
275
Dar se impune, odat cu elaborarea Legii metropolei Bucureti, amenajarea
global a teritoriului bucuretiului n acord cu al zonelor de periferie, inclusiv n materie
de alimentare cu ap i canalizare. n acest moment, se constat din pcate c organizarea
diferitelor servicii urbane nu a fost proborional cu dinamica extinderii urbane.

Imbinarea investiiilor publice cu investiiile private n perimetrul
concesiunii
Din punct de vedere contractual, autoritile locale pot face investiii din fonduri
proprii i de a le transfera ulterior concesionarului. Contractul nominalizeaz astfel de
investiii drept acceleratorii nivelelor de serviciu care, atrgnd o mic investiie
acoperit de concesionar, trebuie, uneori, s conduc la o scdere corespunztoare a
tarifului astfel nct concesionarul s nu profite de investiiile pubilice.
Imbinarea investiiilor publice cu cele private reprezint un punct esential n
viaa oricrei concesiuni. De altfel, contractul permite continuarea investiiilor publice
astfel c municipalitatea i menine posibilitatile de amenajare a teritoriului urban. Dar
municipalitatea dorete investiii care s conduc n primul rnd la extinderea reelei
ctre zone care nu sunt acoperite de serviciu, n timp ce pune pe primul plan un program
de investiii n care sunt favorizate ctigurile de productivitate (mbuntirea
randamentului reelei, introducerea aparatelor de msur, telegestiune etc).
n acest context, trebuie gsit o soluie de compromis ntre cele dou tendine.

Extinderile
Este posibil ca n civa ani, Apa Nova s reueasc, prin investiii, s determine
creterea randamentului reelei, dispunnd de o supracapacitate de producie de ap.
innd cont de faptul ca majoritatea comunelor vecine nu dispun de o reea de ap
potabil, ar putea avea n vedere exploatarea acestor supracapaciti de producie pentru
alimentarea cu ap potabil a acestora.
In acelai timp, trebuie definitivat organizarea instituional pentru astfel de
extinderi (Legea metropolei, de care am amintit). De asemenea, este la fel de probabil
ca extinderea perimetrului concesiunii s nu fie soluia cea mai bun (n special datorit
nivelurilor serviciilor prevzute n contract), n schimb, Apa Nova ar putea s vnd apa
provenita de la apeductele sale unor societi mici de distribuie din afara Bucuretiului.

Concluzii
Un contract de concesiune de ap i canalizare se preteaz, evident, unei analize
din perspectiva dezvoltrii durabile fie doar i numai pentru c vizeaz o perioad lung
de timp i pentru c efectele legate de mediu sunt considerabile.
n acest context este deosebit de important clarificarea aspectelor legate de
proprietate care ar conduce i la o valorificare superioar a bunurilor existente. Aa cum
am menionat, n acest moment exist numeroase neclariti n acest sens, neclariti
care provin i din gestiunea defectuoas a RGAB i neaplicarea prevederilor Legii
213/1998.
Pe de alt parte, dezvoltarea unui parteneriat real, nu doar pe baze contractuale
ar soluiona multe din conflictele existente n materie de alimentare cu ap n Bucureti,
conflicte generate de nenelegerile ntre diveri actori implicai, lipsa de transparen i
n lentoarea cu care autoritile locale gestioneaz problemele ridicate de concesionar,
lsnd s planeze ndoiala asupra gradului de implicare al acestora fa de contract.
Aceast lips de reacie sugereaz uneori dorina de a acoperi deficienele de gestiune
din cadrul altor servicii cum ar fi RADET.
Proceedings
276
Consultaii implicai sugereaz c lipsa de experien privind parteneriatele
public-privat la nivel municipal, poate s explice pe de o parte, implicarea rezervat a
municipalitii n parteneriat i, pe de alt parte poate fi vzut ca o nou surs de
nelinite privind durabilitatea experienei.
Cu toate acestea, cadrul contractual este unul de excepie, riscurile sunt
repartizate n mod clar i echitabil ntre pri. Absena planului de investiii contractual,
nlocuit cu nivelurile serviciilor conduce la o monitorizare dificil a concesiunii. Astfel,
este imposibil de prevzut realizarea nivelurilor de servicii ntre termenele contractuale.
De asemenea, este imposibil de verificat veridicitatea i calitatea investiiilor
anunate de concesionar. Un astfel de cadru pare s oblige cele dou pari la relaii de
ncredere foarte puternice, mai ales n perioadele de tranziie dintre anii prevzui pentru
ndeplinirea nivelurilor de servicii.
Parteneriatul trebuie s se poat sprijini pe un cadru legal unitar dar legislaia
recent privind serviciile publice introduce incertitudini n ceea ce privete
reglementarea concesiunii, ncredinat n prezent ARBAC. Aceast complexitate a
reglementrii suplimentare poate atrage confuzii inutile care l impiedic pe concesionar
s fie eficient.
Pe de alt parte, se pare c este dificil comunicarea dintre concesionar i
autoritatea concedent, ceea ce ar putea conduce la adevrate crize sau blocaje n cazul
ntmpinrii unor dificulti.
Concesionarea alimentrii cu ap n Bucureti a demarat n condiii dificile, din
motivele care au fost prezentate, dar se pare c nenelegerile de la nceput se
estompeaz treptat. Aceast concesiune dispune de un atu considerabil care const ntr-
un cadru contractual robust care ar trebui s permit ca acest parteneriat public-privat s
dea rezultatele dorite la termenele ateptate. Vom reine i progresivitatea nivelurilor de
seriviciu, ambiioase, dar i realiste. Aceast adecvare a cerinelor contractuale la
realitile locale constituie un aspect extrem de benefic al contractului. Din pcate, este
deseori prost neles sau interpretat de ctre utilizalori, care par uneori surprini de
lentoarea cu care se fac mbuntiri n serviciul de ap i de canalizare. Aceast
lentoare este contractual i permite garantarea unui serviciu ieftin, adaptat realitilor
economice locale.
Desigur, mizele privind mediul sunt considerabile, n special datorit absenei
epurrii, dar perspectiva integrrii europene a Romniei ar trebui s reduc majoritatea
riscurilor prezente n aceti primi ani:
- risc macroeconomic (aliniere progresiv la prinicipiile zonei euro, cretere
susinut);
-risc politic (nsntosirea treptat a practicilor politice, reducerea corupiei);
-risc financiar (cretere a nivelului de trai, susinere financiar european).

Bibliografie
1. Rapoarte anuale ARBAC 2003, 2004
2. Rapoarte anuale APA Nova, 2003, 2004
3. Buletin informativ RGAB 1995-1999
4. Strategia de dezvoltare a serviciului de alimentare cu ap i canalizare, elaborat
cu concursul consultantului SAFEGE LOTTI, 1995, reactualizat n 1997
5. Programul de Reorganizare, Restructurare i Privatizare a RGAB (Programul RRP)
6. Evaluarea concesionrii serviciului de ap i canalizare n Bucureti, FASEP,
PriceWaterHouse Coopers, 2003
Proceedings
277
Restructurarea guvernrii n Romnia i pe plan mondial
Cristina Raluca Popescu, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Bucureti,
Romnia


n Romnia, dup o lung perioad n care intervenia statului n economie a fost
excesiv, procesul liberalizrii economice ntmpin serioase dificulti, ara noastr
neatingnd nici n prezent parametrii minimi pentru a putea fi considerat o economie de pia
funcional. Procesul retragerii statului din economie progreseaz lent.
Pe plan mondial este recunoscut relaia de interdependen dintre intensitatea i
calitatea interveniei statului i competitivitatea unei economii, fiind identificate mijloacele de
cuantificare prin indicatori economici. Raportul Competitivitii Globale este orientat asupra
analizei a dou componente complementare grupate n Indexul Creterii Competitivitii (GCI)
i Indexul Competitivitii Afacerilor (BCI), fiecare fiind obinut prin evaluarea, n mod unitar,
a unui numr nsemnat de date i indicatori. Din 102 de economii analizate, Romnia, prin
scorul obinut, se situeaz n ultima treime a clasamentului competitivitii globale. Analiza
pune n eviden existena a trei piloni pe care se bazeaz creterea competitivitii unei
economii, i anume: existena unui mediu macroeconomic stabil; instituii publice care asigur
derularea legal, corect, predictibil a afacerilor; ncurajarea progresului tehnologic bazat
pe inovare i creativitate.
Arhitectura guvernrii necesit o restructurare creativ bazat pe intervenia noilor
principii i norme constituionale. Relaiile inter-guvernamentale nu trebuie considerate
exclusiv n termenii structurii ierarhice i, mai degrab, trebuie aplicat conceptul geometriei
spaiale variabile n care relaiile inter-guvernamentale sunt multidimensionale.
Pe plan mondial exist trei tendine importante n conturarea arhitecturii inter-
guvernamentale:
1. Statele dispun de o baz inadecvat pentru a dezvolta politicile teritoriale majore.
2. Statele i pstreaz importana i au mai mult putere pentru influenarea
viitorului pe termen lung al rilor respective.
3. Sarcinile statelor sunt mai frecvent ndeplinite prin participarea lor la guvernarea
multistatal i global.
O parte a rspunsului este oferit de metoda geometriei variabile, care presupune ca
diferite arii de aciuni s fie coordonate de diferite configuraii ale guvernrii, cu diverse inter-
relaionari, ajutnd astfel la implementarea schimbrilor instituionale.
Procesele de decizie colective (proprii sectorului public) sunt caracterizate i ele prin
disfuncionaliti, ceea ce face ca succesul interveniilor publice s fie i el limitat.
Argumentele care stau la baza ineficienei interveniilor guvernamentale se pot grupa n dou categorii:
1. Argumente ce in de activitatea guvernamental i a birocraiei care deriv din
natura inerent a fiecrei activiti guvernamentale i a administraiei birocratice, cu diferite
justificri.
2. Argumente ce in de opiunile publice (luarea deciziilor colective) care au n
vedere iniiativa pe care o urmeaz o colectivitate alctuit din mai muli indivizi pentru a-i
exprima cererea pentru politicile publice i aciunile pe care le ntreprind guvernele pentru a
rspunde acestei cereri printr-o ofert de politici publice.
Determinarea criteriului de apreciere a interveniei publice este foarte complex,
deoarece comparaia public/privat trebuie s se efectueze nu numai conform celor dou
dimensiuni de eficacitate alocativ, ci trebuie s ia n considerare i alte obiective publice:
echitatea i calitatea.
mbuntirea actului de guvernare presupune cu necesitate restrngerea interveniei
statului n economie, reducerea drastic a puterii administrative centrale i locale i
transferarea deciziei organizaiilor societii civile.
Proceedings
278
Posibilitile de a mbunti capacitatea de a guverna a diferitelor ri pot fi
ilustrate prin urmtoarele recomandri: ntrirea diviziunii muncii ntre politicieni i manageri
profesioniti ai administraiei locale; realizarea de alegeri funcionale ale structurilor
responsabile cu activitile specifice, precum educaia; implicarea direct a cetenilor n
deciziile privind serviciile i finanarea lor.

In Romania, after a long period during which the intervention of the state in the
economy was excessive, the economic process of liberalization goes through serious difficulties.
The process of the withdrawal is very slow. The relationship between the intensity and the
quality of the intervention of the state and the competitive aspects of an economy all over the
world can be measured using economic indicators. The Report of the Global Competitiveness is
oriented on the analysis of two components the GCI and BCI, each of them created by using a
substantial amount of data and indicators. From 102 economies that were analyzed, Romanias
place is the last part of the classification. The analysis emphasizes three very important aspects
on witch a competitive economy is based on: the existence of a stabile macroeconomic
environment; public institutions that can assure the legal, correct and predictable course of
business; - encouraging the technical progress based on innovation and creativity.
The architecture of the governance implies the creative reconstruction based on the
intervention of the new principles and constitutional standards. The inter-governmental
relations should not be considered exclusively in terms of the hierarchic structures. The concept
variable spatial geometry should be used while considering witch inter-governmental
relations are multi-dimensioned.
World wide, we can consider three major tendencies while describing the inter-
governmental architecture:
1) The states have an inadequate base in order to develop major territorial politics.
2) The states will maintain their importance, and will gain more power in order to
influence the future of the countries on long-term relations.
3) The attributions of the states are being more and more effective and efficient.
The method called variable geometry can be considered one of the answers. This
means that different governmental configurations with specific inter-relations will be able to
generate the implementation of the institutional changes.
The collective process of decision (specific to the public sector) has a considerable
amount of disfunctionalities and this aspect makes the success of public intervention limited.
The arguments that come to support the inefficiency of the governmental interventions can be
structured in two different categories:
1. The arguments regarding the governmental activity and the bureaucracy that can be
found in every governmental activity and bureaucrat administration.
2. The argument regarding public options (taking public decisions) and the actions
taken by the Government in order to satisfy the demand with the supply of public policies.
The criteria used to determine the public intervention is considered very complex,
because the comparison public/private should be made not only by using two dimensions of the
locative efficacy, but also by using other public objectives, such as: equity and quality.
The way to improve the governmental act implies several ways to withdraw the state
intervention from the economy, the drastic reduction of the central and global administrative
power and the transfer of the society and organizations.
The possibility to improve the capacity to govern used by different countries can be
illustrated with the help of this recommendations: the division of work between politicians and
professional managers of the local administrations must be enforced; functional choices of the
responsible structures with specific activities, such as education, should be made as well;
citizens should be directly implicated in the decisions regarding the services and the ways they
can be financed.

Proceedings
279
1. FUNCIILE I ROLUL STATULUI
n cadrul diferitelor doctrine i coli economice, n relaie cu doctrinele politice
i sociale, abordrile privind intervenia statului n economie cuprind un evantai larg
de orientri i nuane avnd ca extreme, pe de o parte absolutizarea puterii de reglare a
pieelor statul minimal, iar pe de alt parte ignorarea acestora n economiile centralizate.
Abordarea problematicii rolului Statului n economie nu se reduce la alegerea
ntre intervenia guvernului sau respingerea oricrei intervenii guvernamentale ci, mai
ales, la realizarea distinciei clare ntre:
(a) intervenia necesar i benefic din punct de vedere economic i social;
(b) intervenia arbitrar ntr-un sistem n dezechilibru care aduce mai mult
pagub dect ctig ntr-o economie naional.
Din acest punct de vedere, funcii majore recunoscute ale statului n societile
democratice moderne cu economie de pia sunt:
crearea cadrului legal al activitii economice (elaborarea legilor i
organizarea judectoreasc, asigurarea informaiilor necesare funcionrii
economiei, crearea sistemului monetar, definirea i aprarea dreptului de proprietate).
meninerea i dezvoltarea competiiei (legislaia privind concurena,
condiiile acordrii ajutorului statului, preurile supravegheate, reglementarea
monopolurilor naturale, etc.)
furnizarea bunurilor i serviciilor publice (producerea de bunuri i servicii
publice pe care piaa nu poate, sau nu este interesat s le asigure).
redistribuirea veniturilor (colectarea de taxe i impozite pentru asigurarea
proteciei sociale, ocrotirea copiilor i a altor categorii sociale aflate n
dificultate, asistena medical, etc.)
corectarea externalitilor (taxe pentru reducerea efectelor negative ale
activitilor economice precum poluarea, acordarea de subvenii pentru
amplificarea efectelor pozitive, precum educaia, formarea profesional,
cercetarea tiinific, etc.)
stabilizarea i meninerea echilibrului economic (folosirea bugetului de stat
i a masei monetare pentru a sprijini creterea economic, pentru a controla
inflaia i a reduce omajul).
Pn n prezent, pe plan mondial, sistemul de conducere dominant a fost sistemul
de guvernare individual. A existat o preocupare i pentru relaiile inter-guvernamentale
incluznd diviziunea muncii, autoritatea, jurisdicia, responsabilitatea i diferitele
modele de cooperare.
2. NECESITATEA RESTRUCTURRII GUVERNRII
Structura guvernrii va necesita o restructurare creativ bazat pe intervenia
noilor principii i norme constituionale. Relaiile interguvernamentale nu trebuie s
fie considerate exclusiv n termenii structurii ierarhice ci, mai degrab, trebuie aplicat
conceptul geometriei spaiale variabile n care relaiile inter-guvernamentale sunt
multidimensionale. Schimbrile curente sunt multidirecionale i necesit o abordare dinamic.
Relaiile interguvernamentale sunt n transformare cantitativ i calitativ,
cteodat chiar radical, descrise prin urmtoarele procese:
- un numr crescut de probleme importante care pot fi abordate la scar
geografic larg, de multe ori global, incluznd: mediul, finanele i
utilizarea noii tehnologii;
Proceedings
280
- graniele i distanele devin puin importante, circulaia informaiei avnd
loc n alte spaii, iar circulaia materialelor i resurselor umane fiind rapid,
ieftin dar dificil de controlat;
- actorii globali, comunitile i procesele se dezvolt rapid, ieind din sfera
controlului i de multe ori, din sfera nelegerii unei structuri guvernamentale
teritoriale.
Multe relaii interguvernamentale depind de mrimea teritoriului i a
populaiei, mpreun cu ali factori, precum omogenizarea i eterogenitatea.
Pe plan mondial exist trei tendine importante n conturarea arhitecturii
interguvernamentale:
1. Statele dispun de o baz inadecvat pentru a dezvolta politicile teritoriale majore.
2. Statele i pstreaz importana i au mai mult putere pentru influenarea
viitorului pe termen lung al rilor respective, precum n educaie i
infrastructur, continund n acelai timp s aib influen i n ceea ce
privete procesele pe termen scurt, precum cele din sfera economic.
3. Sarcinile statelor sunt, totodat, din ce n ce mai mult ndeplinite prin
participarea lor la guvernarea multistatal i global.
Aadar, natura statului este n schimbare, iar echilibrul dintre suveranitatea
teritorial, putere i abilitatea de a aciona se transform i el. Schimbarea are n vedere
trecerea de la suveranitate ctre aa numitul parteneriat statal. Statele au fost
ntotdeauna angajate n relaii comune de cooperare, competiie i conflict cu alte state.
Competiia va continua s existe, ns aciunile colective devin mai importante.
Termenul parteneriat statal exprim faptul c statele, acum mai mult dect altdat,
pot rezolva efectiv un numr crescut de probleme numai n strns colaborare. Aciunea
statului devine dependent de parteneriatul cu ali actori guvernamentali i non-
guvernamentali. Capacitatea de a guverna depinde de abilitatea de a funciona n
cooperare cu o varietate de structuri externe guvernamentale i de a participa la
construcia acestora.
Continuarea dominaiei statelor mpreun cu o puternic guvernare continental
i regional, pe de o parte, i guvernarea regional, metropolitan i local, pe de alt
parte, ridic probleme n ceea ce privete diviziunea muncii i autoritatea executiv. O
parte a rspunsului este oferit de metoda geometriei variabile, care presupune ca
diferite arii de aciuni s fie coordonate de diferite configuraii ale guvernrii, cu diverse
interrelaionari, ajutnd astfel la implementarea schimbrilor instituionale.
Geometria spaial variabil pleac de la principiul conform cruia problema
de rezolvat trebuie s identifice agenii participani i s construiasc structura
instituional necesar gsirii soluiei.
- Agenii sunt definii prin interesele lor, prin valorile care i caracterizeaz i
i mobilizeaz n vederea rezolvrii problemei.
- Structura poate s se sprijine pe instituiile existente, ns ea poate lua i
forme noi (crearea de structuri ad-hoc) care fac adesea parte din obiectivele
de negociere dintre diferitele niveluri teritoriale.
Soluia nu este nou. n rile occidentale, precum Frana, ea a mai fost
exprimat de colectivitile locale, care au ncercat s colaboreze n vederea realizrii
unui echipament colectiv intercomunal sau a furnizrii unor prestaii publice. Ea a luat,
n general, forma unui sindicat de comune cu un scop precis.
De civa ani aceast form de organizare a cptat o dimensiune nou.
Proceedings
281
n prezent, n Frana, geometria spaial variabil reprezint o metod de
punere n practic de soluii teritoriale i instituionale ad-hoc, n funcie de problemele
de rezolvat i de interesele care apar adesea la diferite niveluri. Ea urmrete s-i
asocieze de o manier contractual pe toi agenii implicai. Aceast metod se poate
utiliza n cazul unor proiecte prioritare din diferite domenii (transport, nvmnt,
amenajarea teritoriului, protecia mediului, asistena social), care vor fi concepute i
realizate de ctre partenerii publici i privai (fcnd sau nu parte din spaiul definit),
conform modalitilor i condiiilor negociate n mod contractual.
Politicile publice aplicate cu ajutorul unor proiecte prioritare prezint o dubl
caracteristic, alturi de celelalte patru criterii asociate: eficacitate, echitate,
durabilitate i creativitate.
a) Msurile asociate acestor politici au un caracter incitativ. Ele nu produc
dect efecte indirecte. Unele msuri (subvenii, informaii) urmresc
influenarea comportamentului colectivitilor teritoriale i al ntreprinderilor
localizate n acea zon. Msurile luate risc uneori s fie n avantajul unor
ageni economici i sociali care nu au nevoie de ele, iar alteori s nu aib nici
un efect pozitiv.
b) Aplicarea msurilor nu este impus: pentru punerea n practic este
necesar s se in cont de angajamentul i colaborarea dintre diferii ageni,
att privai, ct i publici. Este vorba de politici cu caracter partenerial.
Aceste caracteristici sunt necesare atunci cnd se dorete aplicarea unei
formule de geometrie spaial variabil, capabil s combine eficacitatea
economic cu echitatea spaial i instituional.
Exigenele necesare aplicrii metodei geometriei spaiale variabile: n
practica european sunt stabilite trei tipuri de condiii pentru buna funcionare a unei
instituii cu geometrie spaial variabil:
- condiiile politice: existena unei voine politice;
- condiiile strategice: adoptarea unui program sau a unui plan de aciune, care
orienteaz aciunea cotidian;
- condiiile operaionale: definirea regulilor de joc i a modalitilor de
colaborare dintre partenerii interesai.
Condiiile politice i strategice trebuie s fie reunite n toate cazurile n care
politicile publice au un caracter incitativ independent de formula instituional aleas
n timp ce condiiile operaionale referitoare la regulile de funcionare sunt specifice
metodei geometriei spaiale variabile.
Geometria spaial variabil este nainte de toate un proces ale crui reguli de
funcionare cer o atenie ridicat. Aceste reguli sunt adesea puin codificate, se
formalizeaz i evolueaz n funcie de acumularea experienei.
Cu toate acestea, cteva principii sunt necesare pentru a preveni degenerarea n
haos. Subsidiaritatea reprezint un asemenea principiu, care presupune c autoritatea,
sarcinile i funciile s fie plasate la nivelul cel mai de jos la care pot fi rezolvate cel mai
bine. Astfel, restructurarea arhitecturii guvernului n concordan cu principiul
subsidiaritii presupune o cretere a rolului autoritii aflate la nivelul inferior al
guvernrii pn la limita competenei acestuia. De asemenea, include datoria nivelului
superior al guvernrii de a permite nivelelor inferioare s-i asume funciuni extinse.
Posibilitile de a mbunti capacitatea de a guverna a diferitelor ri pot fi
ilustrate prin urmtoarele recomandri:
Proceedings
282
Diviziunea muncii ntre politicieni i managerii profesioniti ai
administraiei locale trebuie ntrit politicienii concentrndu-se asupra
dezvoltrii de politici i asupra monitorizrii, lsnd managementul n seama
profesionitilor locali.
Alegeri funcionale ale structurilor responsabile cu activitile specifice,
precum educaia.
Implicarea direct a cetenilor n deciziile privind serviciile i finanarea lor.
Prima limit a acestui concept poate fi aceea c, dei se pun sperane mari n
guvernarea local i regional, se ateapt prea mult de la aceasta. Astfel, este puin
probabil ca guvernarea local s uureze semnificativ sarcinile guvernrii centrale i s
contribuie mai mult la rezolvarea problemelor globale, chiar dac guvernarea local
poate i va prelua funcii adiionale. O alt limit o constituie pericolul alocrii de prea
mult putere guvernelor locale i regionale, permind acestora s afecteze politicile
economice i financiare naionale.
Schimbri importante n structura guvernrii pot produce paralizia acesteia n
lipsa unei relaii interguvernamentale bazate pe cooperare, ncredere mutual i
nelegerea avantajului comun. Principalii actori trebuie s se cunoasc mai bine, s aib
structuri elastice i s satisfac cerinele adiionale ale cooperrii.
Cu toate acestea, posibilitatea i dorina de a atinge un consens nu trebuie s fie
supralicitat. n multe situaii, nelegerile rmn n afara cadrului ori preul
compromisului este prea mare. De aceea este necesar o ncredere considerabil n
procesul decizional bazat pe reguli clare i precise n cadrul relaiilor inter-
guvernamentale i pentru guvernare ca ntreg, pentru a opera normal, n special n
perioadele de transformare a noilor nivele i forme de guvernare.
3. PROBLEME APRUTE LA NIVEL GUVERNAMENTAL
O economie de pia, n care toate deciziile ar fi luate n cadrul pieei sau pe
baza nelegerilor voluntare dintre indivizi, nu funcioneaz pe deplin ntr-un mod
satisfctor. Explicaia const n faptul c:
- pe de o parte, alocarea resurselor poate fi o surs de risip, iar
- pe de alt parte, distribuia venitului nu satisface opinia politic majoritar.
Aceast constatare justific existena i aciunea sectorului public pentru a
rspunde nevoilor colective pe care economia privat nu ajunge s le satisfac, pentru a
fixa i a face ca regulile de funcionare a pieelor s fie respectate i pentru a modifica
distribuirea veniturilor (a averii) potrivit unor obiective colective.
Bazat pe o reflecie teoretic, aceast constatare nu permite ns determinarea
cu precizie a rolului sectorului public. Rspunsul la aceast chestiune, care face obiectul
attor controverse, este delicat cel puin din dou motive:
n primul rnd, problema nu se pune sub forma unei simple alternative
public-privat: exist diverse alte soluii att n cadrul sectorului privat (diverse
forme de organizaii private cu scop nelucrativ), ct i n cadrul celui public.
n al doilea rnd, ar fi eronat s admitem c sectorul public, i n particular
procesul de decizie politic dup care se conduce, ar funciona fr probleme.
Ca urmare, vom continua investigaiile privind funcionarea proceselor de
opiuni colective sau publice i disfuncionalitile guvernamentale i ale altor
organisme non-comerciale.
La o prim vedere, am putea admite c alocarea resurselor i distribuirea
venitului ar fi opionale i totodat echitabile, de ndat ce responsabilitatea realizrii
lor de a fi conferit guvernului. Procesele de decizie colective (proprii sectorului public)
Proceedings
283
sunt caracterizate i ele prin disfuncionaliti, ceea ce face ca succesul interveniilor
publice s fie i el limitat.
Cu toate acestea, problema nu a atras imediat atenia cercetrilor. Buchanan n
1977 a fost primul care a demonstrat existena unor disfuncionaliti ale proceselor de
decizie politic, la nivelul macro-economic al angajrii politicii bugetare i al ndatorrii
publice. Numeroi ali cercettori au contribuit, cu ajutorul analizelor empirice, la
realizarea unei comparaii a eficacitii anumitor prestaii publice oferite de ctre
ntreprinderile private i de ctre cele publice.
Argumentele care stau la baza ineficienei interveniilor guvernamentale se
pot grupa n dou categorii:
- argumente ce in de activitatea guvernamental i a birocraiei;
- argumente ce in de opiunile publice (luarea deciziilor colective).
1. Argumente ce in de activitatea guvernamental i a birocraiei
Acestea deriv din natura inerent a fiecrei activiti guvernamentale i a
administraiei birocratice i au la baz mai multe explicaii:
Imposibilitatea definirii exacte a scopurilor interveniei guvernamentale.
Astfel, spre exemplu, dei societatea resimte creterea nivelului omajului, ea
nu poate obine un consens n ceea ce privete nivelul acestuia.
n plus, nu exist nici un consens n ceea ce privete cea mai bun cale
de a ajunge la rezultate clare n urma interveniilor guvernamentale.
Spre exemplu, principiul accesului la serviciile de baz (independent de
posibilitile de plat) este un lucru acceptat de numeroase ri, ns cile de
atingere a acestei inte difer substanial de la o ar la alta. n Marea Britanie
ar putea fi creat un sistem de impozitare general gen cvasi-pia, n
Germania se folosete sistemul asigurrilor sociale. n unele ri este
dominant proprietatea privat n domeniul sntii, n timp ce n altele
spitalele publice sunt cele care asigur majoritatea prestaiilor.
De asemenea, guvernul are un control limitat al consecinelor aciunilor
sale, deoarece sunt complicate i pot avea rezultate greu de prevzut n
totalitate.
n teorie, ca i n practic, este dificil de a defini i msura producia public, cel
puin din dou motive:
- pe de o parte, adesea nu este vorba dect de bunuri intermediare care servesc
la satisfacerea unei cereri finale;
- pe de alt parte, calitatea acestora este dificil de evaluat. Cheltuielile n
materie de educaie sunt un caz elocvent. Este motivul pentru care
statisticienii i ali analiti se mulumesc aproape ntotdeauna s msoare
producia pe baza cheltuielilor angajate.
Natura produciei publice poate fi ea nsi cauza unor deficiene, din dou motive:
- poziia de monopol n care se gsete; de regul, instana responsabil nu
permite comparaii pe planul calitii i al eficacitii produciei;
- tehnologia utilizat pentru a produce bunuri nemarfare este puin cunoscut.
De asemenea, modul de finanare a prestaiilor publice prin impozit sau prin
mprumut tinde s-i disocieze pe cetenii care primesc beneficii de cei care pltesc
costurile programelor guvernamentale. Pentru cea mai mare parte a prestaiilor publice,
beneficiile unui program sunt concentrate asupra unui grup restrns, n timp ce costurile
lor sunt repartizate asupra unui public larg, ceea ce a creat pentru utilizatori o fals
Proceedings
284
iluzie de gratuitate; n plus, liberul acces la aceste prestaii i ncurajeaz pe beneficiari
s le consume pn la saturaie.
O alt explicaie ine de problemele practice care limiteaz eficiena
administraiei birocratice, cum ar fi:
- complexitatea procesului de stabilire a obiectivelor. n general,
programele furnizeaz obiective multiple;
- dificultatea de a msura performana birocraiei;
- reducerea sau limitarea salariilor funcionarilor publici n majoritatea
rilor, ceea ce duce la lipsa de motivare a acestora i la nrutirea
calitii personalului angajat;
- legislaia referitoare la funcia public, care asigur stabilitatea locului
de munc al funcionarului i care face dificil ndeprtarea
persoanelor necorespunztoare;
- mediul necompetitiv n care se desfoar serviciile birocratice. n
lipsa constrngerii de a obine profit, sau cel puin a pericolului de a
intra n faliment, ce ar permite evaluarea performanelor organizaiilor
guvernamentale, nu are loc o selecie a organizaiilor eficace, ci o
eliminare a celor proaste;
- aversiunea fa de risc i iniiativ a funcionarilor.
Dei n rile occidentale s-au fcut ncercri de mbuntire a performanei
sectoarelor birocratice de tipul noului management public sau management cu
stimulente de pia, rezultatele sunt nc timide, gradul de ineficien rmnnd nc
una din caracteristicile standard ale administraiei guvernamentale.
2. Argumente ce in de opiunile publice
Odat intrate n responsabilitatea statului, alocarea resurselor i redistribuirea
venitului, ca i orice alt aciune public, presupun un proces de decizie politic. n
aceast seciune vom analiza care sunt motivele care determin ca opiunile publice s
conduc la luarea unor decizii ineficiente. Pentru analiza instituiilor i a procedurilor de
decizie politic (teoria statului, regulile de vot, comportamentul politic, partidele,
birocraia), economitii utilizeaz metode proprii economiei politice.
Analiza economic a opiunilor publice sau colective are n vedere:
- pe de o parte, iniiativa pe care o urmeaz o colectivitate alctuit din mai
muli indivizi pentru a-i exprima cererea pentru politicile publice;
- pe de alt parte, aciunile pe care le ntreprind guvernele pentru a rspunde
acestei cereri printr-o ofert de politici publice.
Cel care este considerat ca fiind primul care a studiat regulile de luare a
deciziilor politice a fost Wicksell (1896), care a propus ca fiecare cheltuial public s
fie finanat n mod individual (adic s i se gseasc resursele corespunztoare) i s
fie acceptat printr-un vot n unanimitate pentru a satisface criteriul Pareto. ns numai
n cursul ultimilor 40 de ani aceast disciplin i-a ctigat autonomia, graie ctorva
contribuii importante care pot fi grupate n dou coli de gndire.
4. CRITERII DE APRECIERE A INTERVENIEI PUBLICE
Guvernele, ca i pieele, sunt subiectul unor serioase disfuncionaliti n
materie de alocare a resurselor i de justiie redistributiv. n aceste condiii,
economia public, ca tiin, ncearc s identifice cea mai bun soluie instituional,
adic s defineasc criteriile interveniei publice.
Determinarea celei mai bune soluii este foarte complex, deoarece comparaia
public/privat trebuie s se efectueze nu numai conform celor dou dimensiuni de
Proceedings
285
eficacitate alocativ (eficacitate de schimb sau a consumului i eficacitate productiv
sau tehnologic), ci trebuie s ia n considerare i alte obiective publice, precum cele de
echitate i de calitate.
Dubla dimensiune a eficacitii alocative (eficacitatea de schimb i cea
productiv) poate fi ilustrat prin cazul monopolului. Acesta poate produce n
mod eficient, prin angajarea optim a factorilor de producie de care dispune,
ns el se prevaleaz de puterea pe care o deine pe pia pentru a vinde o
cantitate inferioar la un pre superior n raport cu cel ce rezult din competiie.
n aceste condiii, proasta afectare a resurselor se situeaz exclusiv pe planul
schimbului i are proporii modeste, iar piaa continu s funcioneze, chiar dac o face
ntr-o manier imperfect.
n cazul monopolului, mult mai interesate sunt consecinele duntoare asupra
echitii cauzate de profitul extraordinar pe care cei aflai n astfel de situaie l obin de
pe seama consumatorilor.
Complexitatea alegerii n funcie de eficacitatea alocativ explic, fr ns a
justifica, motivul pentru care analizele se fac, n principal, asupra dimensiunii tehnice a eficacitii.
Concluzia general a numeroase studii empirice asupra eficacitii productive
a artat c sistemul de pia i ntreprinderile private sunt mai eficace dect guvernele i
ntreprinderile publice.
Aceast superioritate se manifest pe trei planuri:
- cel al eficacitii dinamice de care depinde capacitatea ntreprinderilor de a
promova creterea economic prin dezvoltare i introducerea de noi
tehnologii sau noi produse;
- cel al eficacitii tehnologice, n sensul su strict, care se bazeaz pe
capacitatea ntreprinderilor de a utiliza cele mai bune tehnologii disponibile
pentru a minimiza costurile de producie i/sau pentru a maximiza calitatea.
- cel al eficacitii X care se refer la capacitatea managerilor de a crete
productivitatea, pentru o tehnologie dat X, att printr-o ameliorare a
organizrii i a managementului, ct i printr-o cretere a motivaiei
lucrtorilor.
Aceast diferen dintre eficacitatea tehnologic a sectorului privat i cea a
celui public se explic, n principal, printr-o difereniere a sistemelor de recompense i
de sancionare care se utilizeaz n cele dou sectoare.
Pe pia, controlul performanelor este asigurat, n mod direct, de ctre
consumatori, pe baza alegerii produselor care au cel mai bun raport cost-calitate.
n cadrul sectorului public, recompensele i sanciunile sunt date indirect de
ctre un alt corp de funcionari, reprezentani ai Parlamentului sau de ctre
departamentul de control de gestiune, n timp ce consumatorii finali (cetenii) nu pot s
se exprime dect indirect, utiliznd anumite mijloace de aciune politic aflate la
dispoziia lor. n sectorul public, separarea recompenselor pentru productivitate i
eficien de stimulentele salariale se realizeaz n raport cu vechimea n serviciu.
Exist ns i alte argumente referitoare la motivul pentru care randamentul
produciei guvernamentale tinde s creasc relativ puin n economie. Unul se refer,
spre exemplu, la faptul c guvernul furnizeaz bunuri i servicii de obicei nepotrivite
pentru mbuntirea randamentului. Majoritatea serviciilor furnizate de ctre guvern
sunt consumatoare de for de munc. Dac se ajunge ca o singur persoan s
deserveasc un numr mai mare de persoane, aceasta echivaleaz aproape cu o reducere
a calitii serviciului (Hirsch i Rufolo, 1990). Acest punct de vedere este foarte
Proceedings
286
important, ntruct exist unele servicii a cror calitate poate fi asigurat prin numrul
mai mare de funcionari publici utilizai n raport cu numrul de indivizi deservii. De
exemplu, ar fi mai bine ca unui profesor s-i revin un numr mai mic de elevi sau unei
asistente medicale s-i revin un numr mai redus de bolnavi.
Exist ns i opinii care sunt mpotriva acestei explicaii i care consider c
existena unei mai bune proporii ntre numrul de funcionari i populaia deservit nu
conduce la o mbuntire continu a eficienei n ceea ce privete furnizarea serviciilor
de acest tip.
Cu toate acestea, avantajul prezumat al ntreprinderilor private n ceea ce
privete eficacitatea este mai puin evident, ntruct el nu primeaz dect atunci cnd
privim dintr-un punct de vedere larg, precum cel al eficacitii productive. n realitate,
avantajul dispare atunci cnd avem n vedere i obiective adiionale, ca de exemplu
redistribuirea sau satisfacerea unui anumit standard de calitate.
Printre celelalte criterii care ar putea justifica o intervenie public, cel mai
important este evident cel de echitate, ntruct piaa este incapabil de a
produce, n mod spontan, o distribuie echitabil a veniturilor. Finalitatea nu
justific ns toate mijloacele utilizate. Aa cum am vzut anterior,
redistribuia are o inciden asupra alocrii resurselor i creterii economice
i, ca urmare, ea nu poate fi angajat oricum.
Cel de-al treilea criteriu este adesea cel de securitate a aprovizionrii i de
standard de calitate. El a jucat un rol important, n special n Europa, n
atribuirea pentru sectorul public a unor responsabiliti precum:
aprovizionarea cu ap potabil, colectarea i epurarea apelor, colectarea i
incinerarea deeurilor i gunoaielor, transportul public urban, pota i
telecomunicaiile.
Dar, avnd n vedere cteva din proastele experiene fcute n Europa (greva
potailor britanici, transportul public parizian) i experienele reuite ale
ntreprinderilor private din SUA (telecomunicaiile i pota privat), constatm c
avantajele presupuse n materie de calitate i securitate ale aprovizionrii publice sunt
fragile i, ca urmare, trebuie s se fac o analiz mai serioas a acestora.
Din analiza fcut reiese clar c, la ora actual, este imposibil s se defineasc o
serie de criterii care s determine prestaiile furnizate de ctre sectorul public. Aceast
alegere este nuanat, cu att mai mult cu ct ea nu se prezint sub forma unei stricte
alternative public/privat, ci mai curnd sub forma unei combinaii a dou soluii alternative.
Alegerea fundamental are n vedere atribuirea responsabilitii principale n
luarea deciziei: fie pieei, fie guvernului (adic unui proces de decizie politic).
Soluia ideal implic o reevaluare sau, eventual, o modificare a soluiei
existente. Ar trebui, n consecin, fie s se naionalizeze, s se etatizeze activitile
private, fie s se privatizeze activitile publice, ceea ce ar implica un transfer de
proprietate de la un sector la altul.
a) Dac este aleas piaa, deciziile de alocare i de redistribuire vor fi luate
ntr-o manier descentralizat, pe baza semnalelor transmise de preuri.
Aceasta nu nseamn c statul trebuie s renune la orice intervenie pe pia,
ntruct el i pstreaz dreptul de a reglementa i controla funcionarea sa,
recurgnd la un ntreg arsenal de instrumente juridice, economice (fiscalitatea
disuasiv sau incitativ). Orice variaie a gradului de control al statului asupra
funcionrii pieei face obiectul unei politici de reglementare.
Proceedings
287
b) Dac, din contr, soluia reinut este cea a statului, gradul de etatizare
depinde de nc dou decizii importante reprezentate de:
opiunea ntre producia public i cea privat
n prima ipotez, statul angajeaz el nsui factorii de producie necesari
prestaiilor, n timp ce n cea de-a doua el subfurnizeaz producia ntreprinderilor
private, care i gestioneaz, n mod liber, activitatea n limitele fixate prin contractul
ncheiat cu statul
117
.
alegerea de a pune prestaia la dispoziia publicului ori n mod gratuit
ori finannd-o total sau parial, prin vnzare.
Din punctul de vedere al alocrii resurselor, ar fi preferabil de a vinde prestaiile publice:
- pe de o parte, preul i foreaz pe consumatori s compare utilitatea pe care o
obin de pe urma acestor prestaii cu cea pe care ar obine-o de pe urma altor bunuri;
- pe de alt parte, aceasta i-ar incita s in cont, n mod indirect, de costul de
oportunitate ataat produciei lor.
Cu toate acestea, decizia cu privire la finanarea prestaiilor publice trebuie s
aib la baz o analiz mult mai nuanat. n opinia noastr, spre exemplu n cazul
serviciilor publice locale, exist urmtoarele opiuni de finanare a acestora:
- serviciile municipale generale, precum iluminatul public, controlul
circulaiei, poliia, paza mpotriva incendiilor, care servesc ntreaga populaie,
difer de celelalte servicii, n sensul c beneficiarii specifici i costurile de
deservire a acestora n mod individual sunt greu de identificat i msurat
(nondivizibilitatea). Ca urmare, serviciile de acest tip sunt finanate mai bine
prin impozite generale impuse asupra populaiei rezidente;
- serviciile precum apa, canalizarea, electricitatea, gazul ale cror beneficii
sunt uor de msurat, iar beneficiarii sunt identificabili ca fiind locuitori ai
comunitii. Aceste servicii trebuie finanate prin preuri de consum impuse
beneficiarilor.
5. SITUAIA ACTUAL N ROMNIA
5.1. Intervenia statului i competitivitatea economic
n Romnia, dup o lung perioad n care intervenia statului n economie a fost
excesiv, procesul liberalizrii economice ntmpin serioase dificulti, ara noastr
neatingnd nici n prezent parametrii minimi pentru a putea fi considerat o economie
de pia funcional.
Procesul retragerii statului din economie progreseaz lent, de multe ori sub
presiunea unor organisme internaionale, statul fiind deocamdat, nc o prezen
masiv i persistent n economie i exist suficiente dovezi care demonstreaz dorina
de ntrire i perpetuare a puterii administrative a statului.
Pe plan mondial este recunoscut relaia de interdependen dintre intensitatea
i calitatea interveniei statului i competitivitatea unei economii fiind identificate
mijloacele de cuantificare prin indicatori economici.
Astfel, nc din anul 1979, Forumul Economic Mondial
118
public anual
Raportul Competitivitii Globale, considerat cea mai important i credibil surs de
date comparabile privind creterea competitivitii economice, monitoriznd politicile

117
Vezi, spre exemplu, programul Cornul i laptele
118
World Economic Forum reprezint cea mai important comunitate global a liderilor din domeniul
economic, politic, intelectual i din alte domenii. Forumul are statut de organizaie neguvernamental i
are rol consultativ n cadrul Consiliului Economic i Social al ONU, ntlnirile anuale avnd loc la Davos
Elveia.
Proceedings
288
aplicate de guverne, sugernd msurile necesare a fi luate de ctre acestea. Raportul,
dispunnd de fundamentul teoretic elaborat de economiti de cel mai nalt prestigiu pe
plan mondial i de participarea unor instituii partenere din mediul academic al fiecrei
ri, este orientat asupra analizei a dou componente complementare grupate n
Indexul Creterii Competitivitii (GCI) i Indexul Competitivitii Afacerilor
(BCI) fiecare fiind obinut prin evaluarea, n mod unitar, a unui numr nsemnat de date
i indicatori.
Din 102 economii analizate
119
, Romnia, prin scorul obinut, se situeaz n
ultima treime a clasamentului competitivitii globale.

INDEXUL COMPETITIVITII GLOBALE
ara GCI (poziia) BCI (poziia)
SUA 2 2
Japonia 11 13
Germania 13 5
Estonia 22 28
Frana 26 10
Slovenia 31 30
Ungaria 33 38
Letonia 37 29
Cehia 39 35
Lituania 40 40
Slovacia 43 43
Polonia 45 47
Bulgaria 64 77
Rusia 70 66
Romnia 75 76
Sursa: World Economic Forum Global Competitiveness Report 2003-2004

Indexul Creterii Competitivitii cuprinde evaluri ale criteriilor
macroeconomice
120
, iar poziia Romniei n acest clasament este determinat de scorul
slab nregistrat n ceea ce privete intervenia guvernului pentru susinerea unor
activiti industriale nerentabile, de utilizarea ineficient a fondurilor publice, de
vulnerabilitatea sistemului juridic fa de diverse presiuni, de neclaritatea sistemului
fiscal i de fenomenul corupiei n diverse forme de manifestare. Aceste fenomene
afecteaz profund capacitatea de cretere a competitivitii economiei romneti,
guvernul fcnd prea puin pentru ameliorarea situaiei.
Analiza pune n eviden existena a trei piloni pe care se bazeaz creterea
competitivitii unei economii, i anume:
Existena unui mediu macroeconomic stabil;
Instituii publice care asigur derularea legal, corect, predictibil a
afacerilor;
ncurajarea progresului tehnologic bazat pe inovare i creativitate
Pe de alt parte, la nivel microeconomic, comportamentul agenilor economici
este distorsionat de fenomenele menionate astfel nct, Indexul Competitivitii

119
Global Competitiveness Report 2003-2004.
120
Date statistice 2002; rspunsuri la chestionare 2003.
Proceedings
289
Afacerilor nregistreaz practic acelai scor evideniind dificultile cu care se
confrunt companiile din Romnia n derularea afacerilor. Totodat, competitivitatea
la nivel microeconomic asigur statelor capacitatea de a implementa reforme sociale
adecvate i de a asigura prosperitatea cetenilor si. Chiar dac problema
competitivitii afacerilor dintr-o ar este n fond una de productivitate a fiecrei
firme care opereaz n respectiva economie, aceast productivitate nu poate crete dect
n cadrul mediului microeconomic favorabil asigurat companiilor i ntreprinztorilor de
ctre instituiile i organismele statului.
Raportul Competitivitii Globale al Forumului Economic Mondial pune de
fapt n discuie rolul statului modern n economie, necesitatea limitrii interveniei
acestuia la asigurarea cadrului macro i microeconomic favorabil prin liberalizare
economic i furnizarea de servicii de guvernare de calitate pentru firme i ceteni.
5.2. Calitatea actului de guvernare
Institutul Bncii Mondiale
121
evalueaz periodic ansamblul rilor lumii n ceea
ce privete calitatea administrrii guvernamentale. n raportul privind Indicatorii
Guvernrii pentru 1996-2002
122
Romnia se situeaz pe ultimul loc printre rile
central i est europene la toi indicatorii luai n considerare
123
.

INDICATORII GUVERNRII -2002
ara
Libertatea
de
expresie
Stabilitatea
politic
Eficacitatea
administraiei
Calitatea
reglementrilor
Autoritatea
legii
Controlul
corupiei
Medie
Germania 3,01 2,13 3,51 3,19 3,47 3,64 3,16
SUA 2,65 0,68 3,41 3,02 3,40 3,55 2,78
Frana 2,57 1,46 3,33 2,50 2,66 2,90 2,57
Japonia 1,97 2,39 2,15 1,94 2,83 2,41 2,28
Slovenia 2,20 2,43 1,64 1,62 2,17 1,78 1,97
Ungaria 2,34 2,17 1,56 2,42 1,80 1,19 1,91
Estonia 2,09 1,96 1,56 2,71 1,61 1,32 1,88
Cehia 1,80 2,04 1,40 2,24 1,47 0,76 1,62
Lituania 1,77 1,86 1,22 1,96 0,96 0,51 1,38
Polonia 2,22 1,42 1,22 1,35 1,30 0,79 1,38
Letonia 1,82 1,64 1,35 1,72 0,92 0,18 1,27
Slovacia 1,85 2,02 0,80 1,52 0,79 0,55 1,26
Bulgaria 1,13 1,12 -0,12 1,24 0,10 -0,34 0,52
Romnia 0,77 0,85 -0,66 0,08 -0,23 -0,68 0,02
Rusia -1,03 -0,81 -0,80 -0,60 -1,56 -1,80 -1,10
NOTA: Scara 5 +5
Sursa: Selecie i prelucrare dup Governance Indicators for 1996-2002 World Bank
Institute

121
World Bank Institute.
122
Governance Indicators for 1996-2002.
123
Evalurile constituie un rezultat agregat al studiilor realizate de alte instituii i organizaii specializate.
Astfel, de exemplu, pentru indicatorul Controlul corupiei au fost utilizate rezultate din 10 surse, cum ar
fi: World Bank Business Enterprise Environment Survey, Columbia University-State Capacity Project,
Economist Intelligence Unit Country Risk Service, Freedom House Nations in Transition, World
Economic Forum Global Competitiveness Report, Business Environment Risk Intelligence
Qualitative Risk Measure in Foreign Lending.
Proceedings
290
Este important de semnalat c, n cazul Romniei, la eficacitatea
administraiei i la controlul corupiei, scorul obinut este considerat la limita
acceptabilitii, iar progresele n timp la toi indicatorii sunt lente.
7. MBUNTIREA ACTULUI DE GUVERNARE PE PLAN
MONDIAL
Este evident ca progresul pe calea dezvoltrii reclam cu necesitate
restrngerea interveniei statului n economie, reducerea drastic a puterii
administrative centrale i locale i transferarea deciziei organizaiilor societii
civile.
Organizaiile Societii Civile ar trebui s fie, ntr-un anumit sens, autonome,
n raport cu statul i s reprezinte o structur a multiplelor centre de putere nonstatale.
Aceste forme de asociere realizate pe plan naional sau local, avnd obiective politice,
profesionale, culturale, religioase, morale, reprezint nu numai un cadru de manifestare
a drepturilor indivizilor, a minoritilor, a organizaiilor, ci i o contrapondere n raport
cu fora statului sau diversele combinaii de interese ale instituiilor politice oficiale.
Lipsa aciunii societii civile organizate las loc desfurrii corupiei inclusiv la
nivelul administraiei publice locale.
Organizaiile administraiei private (inclusiv patronatele) structurate cu greu
pn n prezent sunt ignorate, se mimeaz dialogul social i sunt inute departe de actul
decizional mpiedicndu-le, n acest mod (dar i prin hruieli administrative), s se
ntreasc i s poat exprima o alt poziie dect cea a statului.

BIBLIOGRAFIE

1. Azdalop, Ph. Economie regionale et urbaine, Collrction Economie, Paris,
Economica, 1985
2. Buchanan, J. M., The economics of politics, The Institute of Economic Affaires,
Londra, 1978.
3. Decoutere, S, Ruegg, J, Joze, D, Le management territorial. Pour la prise en compte
des territoires dans la nouvelle gestion publique, Lausanne, Presses Polytechniques
et Universitaires Romandes, 1996.
4. Matei, A., Economie public, Ed.Economic, Bucureti, 2003.
5. Matei, Lucica, Servicii publice, Ed. Economic, Bucureti, 2004.
6. Profiroiu, M, Managementul strategic al colectivitilor locale, ediia a II-a,
Bucureti, Ed. Economic, 2000.
7. Profiroiu, M, Profiroiu, A, Introducere n realitile europene, Bucureti, Ed.
Economic, 1999.
8. Profiroiu, M, Popescu, I, Politici europene, Bucureti, Ed. Economic, 2003.Proceedings
291

Democraia local n Romnia. Indicatori pentru buna guvernare
Diana Camelia Iancu, Facultatea de Administraie Public, SNSPA, Bucureti,
RomniaCu predilecie normativ, de vreme ce originea sa se ntemeiaz pe dreptul public,
modelul tradiional al administraiei valorizeaz rspunderea i anticiparea, legalitatea i
transparena. Pentru un stat gardian, protector al drepturilor i obligaiilor cetteneti,
trecerea de la societatea parohial la cea global a nsemnat multiplicarea rolurilor etatice si
asumarea unei noi funcii aceea de producator i distribuitor al bunurilor i serviciilor
publice. Astfel, prin contientizarea nevoii de eficientizare a prestaiilor publice, realizare a
echitii sociale i economisire a banilor publici, statele ataate de concepia i demersurile
practice ale bunstarii, ajung la maturitate i accept reformarea, dnd astfel substan
construciilor de tipul re-modelare ori re-dimensionare. Prezenta lucrare surprinde orientarea
spre cetean a proceselor decizionale n Romnia i propune, n consecin, o analiz
sistematic a democraiei locale.

Highly normative, since its origins lie within the public law principles, the traditional
model of administration treasures the responsibility and anticipation, legality and transparency.
For a guardian state, sole protector of the citizens rights and obligations, moving from a
parochial society towards a global one implies multiplying the its roles and functions and thus
becoming a producer and a provider of public goods and services. In doing so, and by means of
acknowledgement of the need for public action efficiency, achievement of social equity and
rational spending of the public money, the states former attracted to the notion of welfare reach
their maturity and start to re-model and re-dimension. In making a systematic analysis of the
Romanian local democracy status, the present paper will focus on the citizens oriented
decisional process.Reinventarea guvernrii nseamn, pentru sectorul public, descentralizare, reglare i
management concurenial (Merrien, citat de Ewalt, 2001: 14)


Cu deosebire pentru teoria politic (fiindc reforma este, n esen posibil graie
voinei exclusive a actorilor statali cu putere de decizie, greu de separat, n demersurile
analitice, de graniele ideologiilor de partid), a reforma nseamn a actualiza. Care este
temeiul reclamat de o asemenea iniiativ, ce coninut i asum i mai cu seam, ce
consecine vizeaz, sunt cteva din ntrebrile menite s ghideze cercetarea dimensiunii
manifeste a schimbrii la nivelul aciunilor etatice i, n consecin, s ofere o imagine
asupra democraiei locale autohtone.
Msur a evoluiei leviathanului administrativ, i urmare a procesului de
nnoire a activitii de organizare a executrii i executare n concret a legii (Negoi,
1996:14), guvernarea apare, alturi de conceptul statului managerial, drept instrumentul
Proceedings
292
teoretic ideal pentru evidenierea pertinent a noilor (a se citi, specifice secolului XXI)
realiti instituionale.
Fr a-i propune, n mod limitativ, creterea eficienei n procesul de furnizare a
serviciilor publice (Stoker, 1998: 17-18), guvernarea se concentreaz asupra felului n
care societatea i realizeaz alegerile, aloc resursele i fundamenteaz valorile
comune, militnd pentru existena alternativelor n opiuni, maximizarea efectelor prin
minimizarea efortului i promovarea noiunii de profit social.
n fapt, prin nucleul su ideatic, conceptul n discuie trimite la teoria ce
urmeaz, istoric, momentului britanic - Margaret Thatcher i apariiei relaiei: Dac
cererea trebuie separat de ofert, iar concurena trebuie s fie efectiv, atunci, statul
trebuie s promoveze contractualismul (Bhatta

, 2003); anume, noul management
public
124
.
Continund demersurile de reformare a administraiei prin metodele uzuale
practicii manageriale private, prin apropierea substanial de mentalitatea pieei, noua
doctrin asum c cetenii sunt potenialii beneficiari ai serviciilor publice i
promoveaz, n consecin (Hood, 1991: 4-5):
1. stilul liber de conducere ce mizeaz pe controlul organizaional activ,
vizibil i discreionar;
2. standardele explicite i msurile de obinere a performanei prin identificarea
i clarificarea obiectivelor i a indicatorilor de succes;
3. msurarea performanei prin indicatori cantitativi;
4. descentralizarea unitii de comand publice;
5. concurena n sectorul public, pentru diminuarea costurilor i mbuntirea
standardelor de livrare a bunurilor i serviciilor publice;
6. practicile stilului managerial de tip privat, precum: contractele de munc pe
termen scurt, realizarea de planuri corporatiste, acorduri de performan i
declaraii de misiuni;
7. reducerea costurilor, creterea eficienei i minimizarea uzului de resurse.

Din principiile de mai sus rezult c noul management reprezint consecina practic a
fuziunii conceptuale realizate ntre economia instituional de tip nou (Downs, 1967),
fundamentat pe teoria alegerii publice (Buchanan i Tullock, 1962), a agentului furnizor
(Arrow, 1963) i a costului tranzaciilor i managerialismul (Hume, 1981), ale crui idei eman
din sectorul privat, n general i administraia afacerilor, n special (Yamamoto, 2003:6).
O evaluare concret a efectelor pe care o asemenea fuziune le-a generat n sistemul
administraiei publice este prezentat n tabelul urmtor:124
Noul management public a aprut nc din anii 1980, fiind pus n practic abia zece ani mai trziu, n
contextul reformelor din Marea Britanie i Noua Zeeland, cnd a indus posibilitatea gestionrii cu succes
a schimbrii n interiorul organizaiilor publice. Pentru o prezentare a evoluiei conceptuale i comentarii
asupra oportunitii noului management public, vezi i Yamamoto (2003: 1 et seq.).
Proceedings
293

Tabelul 1: Administraia public i strategiile Noului management public
[adaptare dup Ewalt (2001:17)]

Administraia public structur, actori Strategii ale noului management public

Instituii publice i partenerii privai ai acestora

Creterea flexibilitii corpurilor administrative
tradiionale, prin furnizarea de bunuri i servicii
publice n parteneriat cu actori privai

Ipotez de cercetare:
Cu ct nivelul concurenial este mai mic, cu att gradul de obinere a eficienei este mai sczut

Responsabiliti pentru soluionarea
problemelor cu caracter economic ori social

nlocuirea structurii birocratice cu un sistem
descentralizat, n care alocarea resurselor i a
responsabilitilor de livrare a serviciilor publice
s se realizeze n favoarea nivelului de guvernare
situat cel mai aproape de ceteni

Ipotez de cercetare:
Cu ct crete nivelul de descentralizare, cu att mai dificil va fi crearea unui program unitar de
msuri

Capacitatea de a aciona n mod independent de
autoritatea administraiei centrale

Design-ul instituional al structurilor publice
trebuie s conin posibilitatea revizuirii
deciziilor i a experimentrii i mecanisme de
asigurare a feed-back-ului cu cetenii

Ipotez de cercetare:
Dac reeaua public-privat se dezvolt dincolo de misiunea instituiilor publice, atunci nevoia unei
autoriti coordonatoare la nivel naional a programului de finanri (minim abilitate) va crete
considerabil

Sintetiznd, noul management public accentueaz, cu deosebire, nevoia de control al
rezultatelor, disoluie a structurilor organizaionale de tip birocratic i descentralizare a
autoritii de conducere. n plus, n condiiile n care beneficiarul prestaiilor publice este
perceput drept un maximizator al intereselor proprii, teoria analizat propune ca soluie pentru
dilema orientrii nspre client, introducerea, n aria aciunii statale, a mecanismelor specifice
pieei (Yamamoto, 2003:1 i Bhatta, 2003:7).
Aceeai viziune ns, este responsabil i pentru ngustarea responsabilitilor
sectorului public i slbirea puterii valorilor i a intereselor comune specifice acestuia.
Noul management public erodeaz astfel principiile morale i valorile tradiionale
125
ale
sectorului guvernamental, facilitnd multiplicarea fenomenelor de corupie (cci
normele pieei private nu pot fi ntotdeauna eficace n sectorul public); iar, pe termen
scurt, permite blocarea procesului de eficientizare a actului public, prin centrarea
prioritar pe satisfacerea nevoii de inovare a organizaiilor nc insuficient adaptate
structurii de tip reea (Yamamoto, 2003: 7-9).
Cu toate acestea, faptul c ntr-o societate dominat de continuitatea
schimbrilor mai mult ori mai puin oportune, noul management public propune
reformarea radical a ideii de guvernare, fr a fi ns asimilabil sferei semantice a

125
Ca de pild, egalitatea, probitatea, imparialitatea ori echitatea.
Proceedings
294
acesteia, rmne o certitudine
126
; citnd din Peters i Pierre (1998: 8), guvernarea este
o teorie politic, ce se concentreaz pe proces, n vreme ce noul management public este
parte dintr-o teorie organizaional, interesat cu deosebire de rezultatele finale ale
actului public.
Cu ct decizia este luat mai aproape de cetean, cu att este mai posibil ca
aceasta s fie evaluat drept rapid i flexibil (Berkley, 1978:321)
Prezena teoriei guvernrii ntr-o analiz a democraiei locale nu este
ntmpltoare. Dincolo de justificarea ce folosete ca argument tradiia legitimitii
reforma fiind n esen o activitate politic, i deci, necesar condiionat de acceptul
electoratului, guvernarea devine relevant n contextul clivajului european / naional i a
imperativului de mbuntire a prestaiilor publice.
i cum Uniunea European accept, n spaiul su de reglementare normativ,
co-existena unor principii administrative ce i reclam originea n perspective
manageriale diferite ca finalitate i perspective, atunci, apare ca mai puin
surprinztoare paradigma bunei guvernri ce condiioneaz eficiena gestionrii
afacerilor europene de vizibilitatea acesteia.
De altfel, principiile presupuse de spaiul administrativ european
127
, pe a cror
realizare se bazeaz nsi democraia i respectarea legii n statele membre ale
structurii comunitare sunt similare celor presupuse de administraia european:
deschidere fa de beneficiarii actului public, stimulare a participrii acestora n
procesul decizional, responsabilizare a centrilor de conducere n raporturile lor cu
cetenii, i eficientizare i coeren a politicilor publice.
Preluat la nivel naional, buna guvernare devine prin urmare impulsul
schimbrii n sectorul public, reformnd structurile a cror organizare nu este
compatibil cu rigorile noului management public.
Ce reclam totui sintagma citat? n primul rnd, eficien managerial i
deci, transformare performant a resurselor publice n servicii i elemente ale
infrastructurii; n al doilea rnd, receptivitate - echivalent cu gradul n care autoritile
rspund nevoilor reale formulate de ceteni, indiferent de sexul, rasa ori etnia acestora;
i n fine, libera circulaie a informaiei - dinspre autoritile administrative nspre
societatea civil i invers
128
; dimensiune avut n vedere i n momentul implicrii
active a colectivitilor teritoriale n procesul decizional.
Grafic, reprezentarea bunei guvernri, apare n figura urmtoare:

Figura 1: Buna guvernare [VanSant (1997)]


126
Dei n doctrina american aceasta tez este susinut adeseori; vezi pentru comentarii, Frederickson i
Smith (2003: 207-229).
127
Sintagm introdus i comentat oficial n European Governance: A White Paper, COM (2001).
128
Pentru o analiz a secretului administrativ, a se vedea i Lasserre, Lenoir i Stirn, 1987: 7 et seq.; i
Legea 544/12 decembrie 2001 privind liberul acces la informaiile de interes public.
Administraie
local
Societate
civil
legitimitate

resurse

nevoi
servicii, infrastructur

responsabilitate
leadership
Proceedings
295
Autoritile publice trebuie, n consecin s ofere cetenilor suficiente ocazii
pentru ca acetia s-i poat exprima punctele de vedere n legtur cu natura i/sau
calitatea serviciilor publice. De eficiena comunicrii celor doi actori n discuie
(administraia public i societatea civil) depinde n mare msur nsi performana
activitilor administrative; de asemenea, cu ct autoritile i dovedesc mai des
receptivitatea i eficacitatea n satisfacerea nevoilor colectivitilor locale, cu att crete
disponibilitatea acestora din urm de a se implica n finanarea infrastructurii i a
produciei de servicii administrative.
Citnd din practica statelor cu tradiie n implementarea construciilor
manageriale
129
, buna guvernare nseamn participare ceteneasc, eficien prin
concuren cu sectorul privat, planificare strategic i management antreprenorial
130
.
n acest sens, practica relativ recent a exprimentrii n beneficiul cetenilor,
posibil de identificat i n legislaia romneasc (Legea descentralizrii nr.
339/12.07.2004, articolul 6), ntregete imaginea unui stat antreprenor, ce valorizeaz
valenele democraiei locale reale.
Experimentul este numele dat greelilor (Oscar Wilde
131
)
ntr-o definiie limitat de nsi pretenia sa de generalitate, experimentul
(Crouzatier Durand, 2004:22) trimite la studiul efectelor legilor prin apelul la
metodele tiinifice disponibile. Printre acestea, evaluarea (tradiional ori
experimental) propune msurarea calitii juridice i redacionale a unui text,
oportunitatea sa politic i condiiile de inserie n cmpul juridic i social, cu obiectivul
unic de a reduce apariia oricror incertitudini (fie ele legate de eficiena ori pertinena
normelor juridice).
Pornind de la principiile formulate n 1952 de Claude Bernard (citat de Marcou,
2004:29 et seq.), potrivit cruia experimentul: 1. presupune existena unei ipoteze; 2.
implic introducerea voit a unei tulburri n ordinea natural a lucrurilor, pentru a
constata efectele produse; 3. se bazeaz pe comparaia dintre situaia normal i cea
provocat; 4. trebuie s asigure observarea liber de orice idee preconceput a
rezultatelor; i 5. se creioneaz, aplic i interpreteaz aflndu-se permanent sub umbra
ndoielii, devine posibil extrapolarea metodei n discuie domeniului aciunii publice.
Astfel, experimentul poate fi privit deopotriv ca o form de evaluare a
politicilor (figura 2, cazul V) i o alternativ pentru alegerea celei mai bune opiuni n
cazul unui proces decizional (figura 2, cazul II).
129
Statele Unite ale Americii i Canada, de pild. Enumerarea celor dou state nu ar trebui ns
considerat drept limitativ, cu att mai mult cu ct noul management public se origineaz, istoric n
reformele prezente n Marea Britanie i Suedia (pentru a da numai dou exemple din interiorul Uniunii
Europene).
130
Ecuaia de mai sus este sprijinit de rezultatele sondajelor realizate de ICMA - International City /
County Management Association n perioada 1998 1999, n 2858 de orae americane (cu peste 20000
de locuitori); surs: www.icma.org.
131
n original: Experience is the name everyone gives to their mistakes, din Lady Windermeres Fan
(p.520), Oscar Wilde, Collected Works, Chatham, Kent: Wordsworth Editions Limited.
Proceedings
296
Figura 2:
Ciclul politicilor publice
[adaptat dup Miroiu (2001:10)]


Iar n contextul creterii acute a gradului de nencredere al cetenilor n puterea
public, a evoluiei economice, sociale i culturale diferite pentru fiecare entitate sub-
naional n parte i n lumina noilor dezvoltri tehnologice, n faa crora dreptul este
dezarmat, experimentul apare ca un posibil vector de adeziune, factor de eficacitate i n
fine, de echilibrare a mai vechilor reprezentri ale societii cu noile realiti (Piron,
2003:13).
Dreptul la experimentare va permite fiecrei politici publice s determine cel
mai bun nivel de exerciiu a competenelor [...]. Experimentul este un instrument ce
trebuie s ofere societii noastre complexe, certitudinea evoluiei sigure i eficace pe
calea reformelor. El constituie deopotriv un mijloc de progres n sensul reformei
indispensabile a Statului
132
(Domergue, 2002:19).
Asistnd aplicarea subsidiaritii (Milano, 2005:96) i consolidarea culturii
manageriale centrat pe rezultate, experimentul rspunde unei abordri pragmatice i
moderne a aciunii publice, opernd, printre altele i o veritabil revoluie legal.
Aceasta deoarece ncadrarea sa juridic tulbur, cel puin doctrinar esena principiului
egalitii n faa legii
133
.
Analiznd ns specificul normelor experimentale, Chevallier (citat n La
Documentation Franaise, 2004:31) explic:
a) legea experimental are un caracter temporar;

132
n original: Le droit a lexprimentation permettra, pour chaque politique publique, de dterminer le
bon niveau dexercice des comptences [...]. Lexprimentation est un instrument qui doit permettre
davancer avec plus de sret et defficacit sur la voie des reformes dans une socit marque par la
complexit. Elle constitue, en particulier, un moyen pour progresser sur la voie de lindispensable reforme
de lEtat.
133
Experimentul survine, cel mai adesea, prin lege (excepia apare atunci cnd prin lege numai se
autorizeaz experimentul, delimitndu-se un cadru de aciune i autoritile publice obligate la a-l pune n
aplicare). Ori, dac legea este aceeai pentru toi i toi suntem egali n faa legii, atunci, cum s-ar putea
justifica experimentele normative sub-naionale?
Implementarea
politicilor publice

Formularea
politicilor publice
Evaluarea
politicilor publice
Luarea
deciziei
Stabilirea agendei
publice
Ciclul
politicilor
publice
I
II
III
IV
V
Proceedings
297
b) fixeaz ab initio termenul de aplicare (cel care reflect voina realizrii unui
experiment);
c) presupune o evaluare post-factum i
d) are nevoie de o lege ulterioar, care s-i fixeze domeniul de aciune.
n perspectiva unei dezbateri referitoare la pertinena demersurilor normative
experimentale, exemplele practicii europene devin oportune.
Primele tentative continentale
134
de experimentare local s-au realizat n Frana,
ntre 1962 i 1964, sub forma unor teste regionale pentru reform (Mlin-Soucramanien,
2003:266). Anii 80 au adus pentru Suedia, comuna liber (frikommunfrsket - SFS
1984:382), un experiment legal (facultate, iar nu drept al autoritilor sub-naionale),
condiionat de respectarea drepturilor i libertilor fundamentale, ce a demarat procese
legislative noi n domeniul educaiei i urbanismului i a permis introducerea logicii
pieei n reorganizarea serviciilor publice. Ca metod de adecvare a dreptului public
tradiional la cerinele statului antreprenor, experimentul s-a manifestat i n
Norvegia
135
, Finlanda, Danemarca i Germania
136
, restructurnd sectorul public
european descentralizat.
n nici o ar din cele practicante ns, experimentul nu a fost recunoscut drept o
tehnic legislativ curent ori permanent, pn n 2003 cnd, n urma revizuirii
Constituiei, Frana admite facultatea colectivitilor teritoriale de a experimenta n
domenii clar stabilite de normele n vigoare (articolul 72 alin.4 i respectiv, articolul 37
alin.1 din Constituia Franei)
137
.
Citind din Legea francez nr.704/2003, referitoare la dreptul la experiment al
colectivitilor teritoriale:
Legea recunoate, n virtutea alineatului 4 al articolului 72 din Constituie,
dreptul colectivitilor teritoriale de a deroga, cu titlu experimental, de la dispoziiile
legislative stabilind exerciiul competenelor lor, definete obiectul i durata
experimentrii, ce nu poate depi cinci ani, i menioneaz dispoziiile de la care se
poate deroga. Legea stabilete deopotriv natura juridic i caracteristicile
colectivitilor teritoriale autorizate s participe la experiment i, dac este cazul,
situaiile n care experimentul poate fi desfurat. Legea fixeaz termenul n care
colectivitile teritoriale ce ndeplinesc condiiile de participare, pot solicita intrarea
ntr-un experiment (Articolul 1113-1).
Orice colectivitate teritorial ce intr n cmpul de aplicare a prezentei legi poate
solicita, n termenul prevzut de articolul precedent i n urma unei hotrri a
Consiliului local, dreptul de a face parte dintr-un experiment. Cererea este naintat
prefectului, care o transmite, alturi de observaiile sale, ministrului nsrcinat cu
colectivitile teritoriale. Guvernul verific dac sunt ndeplinite condiiile legale i

134
Cci prevederi sau legi cu aplicabilitate temporar exist i n Statele Unite (sunset law; sunset
provisions din 1976, statul Colorado), unde cderea n desuetudine a prevederilor temporare este o
situaie des ntlnit, dac nu exist o norm subsecvent sau o prelungire a efectelor juridice.
135
Singura ar unde metodologic, evaluarea prevederilor experimentale a condus la modificri de
substan a cadrului normativ general.
136
Experimentul a ncercat aici s revizuiasc modelele clasice de gestiune, cutnd deopotriv, noi
metode de management (neues steuerungsmodel).
137
Dezbaterile referitoare la un drept la experiment local sunt cunoscute Franei nc din 24 martie 2000
cnd Pierre Mhaiguerie a depus n Adunarea Naional o propunere de lege pentru introducerea n
Constituie a dreptului la experiment pentru colectivitile locale (Domergue, 2002:17). A se vedea i
Mlin-Soucramanien (2003:269-272), Marcou (2004: 20 et seq.)
Proceedings
298
public, prin decret, lista colectivitilor teritoriale autorizate s participe la experiment
(Articolul 1113-2).
Actele generale i impersonale ale unei colectiviti teritoriale purttoare a
titlului derogator de la dispoziiile legislative, conin referiri la termenul validitii lor.
Dup trimiterea ctre prefect, ele sunt publicate cu titlu obligatoriu n Jurnalul Oficial al
Republicii franceze. Intrarea n vigoare este subsecvent publicrii (Articolul 1113-3).
nainte de expirarea termenului fixat pentru experimentare, Guvernul transmite
Parlamentului, n scopul evalurii, un raport coninnd observaiile colectivitilor
teritoriale participante la experiment. Acest raport va prezenta efectele msurilor luate
de cole