You are on page 1of 1196

Aura ve akra

Kullanma Klavuzu
kurald


BREYSEL GELM
Aura ve akra Kullanma
Klavuzu insan bedenindeki
esrarengiz enerji sisteminin nasl
tedavi edilip korunacan anlatan
son derece ilgin bir kitap.
Karla McLaren, akralarnz,
gemi aclarn oluturduu
hasarlardan arndrmay ve auranz
saldrgan, igalci enerjilerden
korumay retiyor. Topraklama ad
verdii bir teknikle, beden, zihin ve
yeryz arasnda isel balantnn
nasl salanacan; aurann doal
snrlarnn nasl tanmlanacan ve
aurann nasl yorumlanacan
aklyor. Aura ad verilen enerji
alann grsel teknikler araclyla
tedavi etmenin yollarn gsteren
yazar, duygular ynlendirmeyi
renerek verimli ilikiler kurmann
ve hibir ie yaramayan; kiiyi
sadece duraksatan davran
kalplarndan kurtulmann mmkn
olduunu ortaya koyuyor.
Son derece basit meditasyon
tekniklerini uygulayarak hayat
anlaml klmann yollarn gsteren
Aura ve akra Kullanma Klavuzu,
kendinizle balant kurmanz;
bireysel kaderinizin zengin ve
anlaml yolunu bulmanz iin esiz
bir frsat.
nsan kurallara smaz!
AURA
VE
AKRA KULLANMA
KILAVUZU
Karla Mclaren
Trkesi pek van
den Born


PEGASUS AJANS AURA VE AKRA
KULLANMA KILAVUZU 1 9 9 8
Karla Mclaren
KTABIN ZGN ADI Your Aura &
Your Chakras
TRKES pek van den Born
YAYIN YNETMEN
Nil Gn
EVR EDTR
Yonca Hancolu
YAYINA HAZIRLAYAN Glen lker
KAPAK VE SAYFA DZEN Mahmut
Hakan Gngr
2. Bask: stanbul, 2005 I. Bask:
stanbul, 2004
ISBN 975-275-008-7
Kitap Matbaasnda baslmtr
KURALDII YAYINCILIK
Fener Kalam Cad. 9317 Kadky-
!stanbul
Tel: 0216. 449 98 05 phx Faks:
0216. 348 00 69
email: yayin@kuraldisi.com
ww w. kuraldisi. com


indekiler
GR
BRNC BLM - TEMEL BLGLER
BALARKEN
KENDNZE AT BR ODA
TOPRAKLANMAK
AURAYI TANIMLAMAK
AURAYI KORUMAK
MAJLARI YIKMAK
ALTIN GNE TEDAVS
KNC BLM - DERNLERE DORU
SZLEMELER YAKMAK
DUYGULARI YNLENDRMEK
LER TEKNKLER
NC BLM - KULLANMA
KILAVUZU
AURAYI YORUMLAMAK
AKRALARA GR
BRNC AKRA KUNDALN
AKRASI
KNC AKRA HARA AKRASI
NC AKRA GNE SNR AI
AKRASI
DRDNC AKRA KALP AKRASI
BENC AKRA BOAZ AKRASI
ALTINCI AKRA NC GZ
AKRASI
YEDNC AKRA TA AKRA
sekizinci akra ALTIN GNE
AKRASI
EL AKRALARI
AYAK AKRALARI
AKRALARI YORUMLAMAK
AKRALAR N ALTIN GNE
TEDAVS
DRDNC BLM - SORUN
ZME KILAVUZU
SORUN ZME KILAVUZU
GR
Aura ve akra bilgisi ok uzun
zamandr sadece mistiklerin ve
psiiklerin tekelindedir. Bu,
spiritellii; tinsellii hayatn
snrlarnn dnda srgne yollam
olan Bat kltr adna anlalr bir
durumdur ve bir o kadar da
ansszlktr. Bugn, mistikler ve
psiikler bizim tinselliimizi
zaptetmiken bizler de anlamdan
mahrum braklm bir dnyada
hrpalanp duruyoruz.
Kendi maneviyatmzla ya da
Tanryla kiisel bir balant
kurmakszn, istedii kadar paral ve
gsterili olsun, aslnda ller
diyarnda yayoruz. Spiritel
iletiim yeteneklerimizi din
adamlarnn, amanlarn ya da
gizemcilerin eline teslim ederek en
harikulade ve en gerek tekaml
macerasn deneyimleme ansn
karyoruz: Kendimizle balant
kurmann, bireysel kaderimizin
zengin ve anlaml yolunu aramann
peine dmyoruz.
Kiisel bir anlam olmadan,
hayat yalnzca olabileceinin soluk
bir glgesidir. Halihazrda varolan
gvenilir bir spiritel yola derin
alaka gstermek bazlarna anlaml
gelebilir ama bu herkes iin geerli
deildir. Bunu anlamak iin dinlerin
kendi ilerinde ne kadar ok
mezhebe ayrldna bakmak
yeterlidir.
Btn dinleri barndrd iddia
edilen Hristiyanlk, en parampara
olmu dinlerden biridir; birbiriyle
atp savaan fraksiyonlardan,
tuhaf tuhaf mezheplerden ve kkten
dinci ideolojilerden ibaret hale
gelmitir. Aralarndaki tek ortak fikir
sa peygambere ballktr; buna
ramen davranlar, grnts ve
retisiyle ilgili kabuller mezhepten
mezhebe byk deiiklikler
gsterir. Hemen her dinde de
durum byledir.

Dinler arasndaki tek ortak
nokta daha stn bir varla inan
ve bu inanc dierleriyle (genellikle
zor kullanarak) paylama arzusudur.
ou din bamsz dnceyi yadsr
ve Tanryla zerk balantya izin
vermez. zin verselerdi din deil
felsefe topluluklar olurlard.
Benim felsefe topluluuma ho
geldiniz. Kurallar ok basit. Sizin
yeteneklerinize ve zekanza
gveniyorum; Tanrya ve sa'ya
inanyorum ama kendi bildiim
yoldan. Ayn zamanda Allaha da
inanyorum. Lao Tseye, Krinaya,
Budaya, Horusa ve Osiris'e de
inanyorum ve Kurt Vonnegut, Jr.'a
da inanyorum.
Yeni a retisinin paraya,
gce ve mkemmel sala odakl
olmas beni yoruyor. Ben bildiimiz
dnyada Tanrnn kendisi deil ama
ocuu olarak yaamay tercih
ediyorum. Benim psiik tedavi
aralar ile ilgili almalarm g ya
da mkemmellik kazanmak iin
deil; zihnimi ve ruhumu arndrarak
daha salkl bir rehberlie sahip
olmak ve kendi zebileceim
sorunlarla Tanrnn zamann
almamak iin.
Buras ne yeni bir dinin merkezi
ne de daha fazla g, daha fazla
para ya da mkemmel salk
kazanmann yeri. Ama yeni fikirler
istiyorsanz ya da harika, kark,
anlaml, sahici hayatnza geri
dnecek bir yol aryorsanz o zaman
benim felsefe topluluumun bir
yesisiniz ve ben de sizinkinin
yesiyim.

BRNC BLM -
TEMEL BLGLER
nsan kurallara smaz!
BALARKEN
nsann kendi kendisini
iyiletirebilen iyi bir ifac olmas
iin olaanst psiik glere ya da
durugr yeteneine sahip olmas
gerekmez. ok basit bir eye;
bedenle ilintili bir farkndala sahip
olmak yeterlidir. ayet psiikseniz
ve bu kitab varolan yeteneklerinizi
daha da gelitirmek iin elinize
aldysanz ltfen kendini bilmekten
daha byk bir yetenek olmadn
bilin.
Hayatlar heba olmu pek ok
yetenekli psiik tandm; insann
manevi becerilerini kendisi yerine
bakalarnda kullanmasnn trajik
sonularn gzlemledim. Bir baka
gzlemim de en iyi ifaclarn iyi ve
uyumlu insanlardan ktyd;
ifalarn genellikle tam zamannda
yaplm bir telefon konumas ya
da sevgiyle verilmi bir armaan
olarak sunuyorlard. En iyi ifaclar
kollar svayp btn hastalklar bir
rpda ortadan kaldranlar deil,
kiinin kendi kendisini
iyiletirmesine yardm edenlerdir.
En iyi ifaclar size evrenin yaratc
enerjileriyle ya da Tanryla olan
banz hatrlatanlardr. lahi
stnlk taslayarak yolunuzda
durup sizin grnz
kapamayanlardr.
Bir baka insann sizden daha
inanl olduu yanlsamasna
kaplmayn ve bir bakasnn psiik
glerine kendinizinkinden daha
fazla gvenmeyin. ifaclk gsteri
yapma ya da kendini abartma frsat
deildir. ifaclk, farknda olma
yetisi, inan ve keiftir. ifaclk,
birilerine kanal olmak; nceki
yaamlarnda kim olduunu
sylemek; falclk yapmak,
kehanette bulunmak ya da psiik
g gsterileri sralamak deildir.
Yaamn tadn karmaktr; varolan
ve var edilen meseleleri zmektir.
Bu iin asl, topraklanmaktr.
Gerek bir ifac iyiletirme
gcne sahiptir nk kendi
vazifesini yerine getirmekte ve bunu
srdrmektedir. Kendi salyla ya
da rahatszlyla ilgilidir. Hem
kendisine hem de bakalarna kar
drsttr. yiletirme gcn
kullanan bir ifac, apkasndan
tavan karan bir sihirbaz deildir.
Farkndalk tekniklerini kullanr ve
destekleyici bir tutumu vardr.
Kendisini yetitirmitir; hem
iyiletirme metotlar zerinde hem
de kendi yaamnda nemli
almalar yapmtr. ifac
mertebesine, i dnyasn koruyarak
ve iyiletirme becerilerini din
tutarak gelmitir.
ifacl renmeden nce;
aura ve akralar yorumlamay
renmeden nce yapacanz ilk i
kendinize yer amak olmaldr.
Kalabalk yaamnzda ve kalabalk
zihninizde bir yer amalsnz. Aksi
takdirde rendikleriniz sizi gerek
bir renci deil, bir arlatan yapar.
Bilgiye deil sadece malumatlara
vakf olursunuz.
Metalleri altna evirme sanat
olarak tannan efsanevi simyay
bilirsiniz. Ne kadar da heyecan
verici bir fikir, deil mi? yle bir
gcnz olduunu dnn! Oysa
kimsenin byle bir gc yoktur.
Bunun nedeni simyann imkanszl
deil, simyac olmann ok ar
bedeller gerektirmesidir; klfetli,
eziyetli ve ok uzun bir yol uzanr
simyacnn nnde. Kadim
dnemlerde bir simyac btn
bitkileri ve byleri tanmal; ate
falna bakmay ve gaipten haber
vermeyi bilmeli; l dilleri okuyup
yazmal ve daha da fazlasn
renmeliydi. Sizin de pekala
tahmin edebileceiniz gibi btn bu
angarya sadece tek bir hedefi olan;
altn, altn, altn isteyen insanlar iin
ok fazlayd.
Yine de bu zahmetli yolda
angaryalar kabullenen; metali
altna evirmekle ilgilenmeyip
gerek bilgiye ulamann bysne
kaplan bir avu simyac kt. Ruh,
dier zenginliklerin farkna varnca
altn tutkusu snp gidiyordu.
Metali altna evirme ilemi belki
gerekleti, belki de hi
gereklemedi. Ama simyaclar
toplumdaki yerlerini engin ve
snrsz bilgelikleri sayesinde
kazandlar; gsterili sihir
numaralar saygnlklarna pek
katkda bulunmad.
Hi almadan bir anda
byc Merlin olmak istiyorsanz
size yardm edecek bir retmen ya
da bir kitap bulabileceinizden hi
kukum yok. Ama ben o retmen
deilim, bu da o kitap deil.
sterseniz hemen kitabn o cazip,
renkli blmlerine; aura ve akra
yorumlamalarna geebilirsiniz.
Benim iin hava ho, ama bilin ki
renk yalnzca almayla, gayretle
edinilir ve ancak bundan sonra a
ve farkndala dnr. Yetkin bir
psiik yorumlamann yolu yle
ilerler; almak, renmek, kendini
tanmak, kendini daha ok tanmak,
daha ok renmek ve daha ok
almak. almak ok zevklidir,
yeter ki tadna varn.
UYARI: Deiim harikuladedir
ve deiim hayatidir, ama ou
yaam sistemi deiime direnir. Bu
diren, bu sabit kal da
harikuladedir ve hayatidir. Her ikisi
de salkl bir beden, salkl bir
aile, salkl bir toplum iin
gereklidir. Ama bizler daima ak ya
da kara diye bakmak zere
eitildiimizden; nadiren hem,
hem de diye bakabildiimizden,
deiimi ve sabit kalmay kendi
konumumuza gre iyi ya da kt
olarak nesnelletiririz.
Biz yemek yemeyi, uyumay ve
kendimize bakmay unuttuumuzda
bedenimizin sabitlii kullanarak
ilevlerini srdryor olmasna;
salkl kalmaya devam etmesine
baylrz; ama yazlk giysilere bir
trl samaynca bedenimizin sabit
kalp kilo vermemize direnmesinden
nefret ederiz. Ksacas deiimden
karmz varsa deiimi sever,
karmz yoksa sevmeyiz. Uzun
vadeli dnmek zere
eitilmemiizdir; deiimi ve sabit
kal salkl bir devamlln eit
paralar olarak grmeyiz.
Bu kitap hayatnz
deitirecek. Bu, u anlama gelir;
hayatnz ve hayatnzdaki insanlar
sizin deiiminizi engellemek iin
sabitlii kullanmaya yeltenebilirler.
evrenizdeki insanlar sizi ileden
karabilir; olduun gibi kal!
taktikleri uygulayarak kendinizi
huzursuz ve kt hissetmenize
neden olabilirler. Sizi yavalatmaya,
sorgulamaya, tehdit etmeye ve
deiiminizin nn kesmeye
almalar onlarn sizi kendi
evrenlerinin bir paras olarak
grmelerinden kaynaklanr. Sizi
bastrarak, hem sizi hem kendi
evrenlerini hem de statkoyu
korumaya almaktadrlar. Bu
dayatmac sabitlik, (her ne kadar
salksz da olsa) ileyen bir
sistemin bilince doru attnz her
admla yklmakta olduunun
gstergesidir.
inde bulunduunuz evreye
bal olarak, statko ya zerinize
kayg, engellenme ve giderek artan
bir biimde bakalarnn dikkatini
ekme olarak gelecek ya da
deerlilik ve yeterlilik duygunuzu
baa klabilecek kadar aa
ekmek amacyla sylenen alayc
szler ve eletirilerle size gzda
verecektir. Her trl mdahale,
hem szl olarak karlk verilmeyi
gerektirir hem de bu kitapta
anlatlan, imajlar ykmak ve
szlemeleri yakmak gibi
ayrtrma tekniklerini kullanmay
gerektirir. Yine de unu iyi
anlamanzda yarar var; evrenizdeki
mdahaleci insanlarn yapmaya
alt tek ey, elde edebilmek iin
aba gsterdiiniz, savatnz ve
kabullenmi olduunuz ilikilerinizin
devam etmesinde size yardm
etmektir.
nsanlarla ilikiye girdiimizde
genellikle gl szlemeler
yaparz; kabul edilebilir
davranlarn neler olduunu, kimin
kime ne yapacan, nasl tepki
vereceimizi, nasl grneceimizi
belirleyen szlemelerdir bunlar. Bu
bilinalt szlemeler ilikiye bir
ereve izer, zemin belirler. Ancak
en salkl ilikiler iin imzalanan
szlemelerde bile ani deiiklik
yapma zgrlne dair bir madde
nadiren yer alr. Taraflardan biri bir
deiiklik yaptnda, dieri bilinalt
szlemesini gzden geirip elinden
geldii kadar szleme kurallarn
dayatma hakkn grebilir
kendisinde. Bu aslnda kendi iinde
kt bir ey de deildir. Neyse odur
sadece. Deiime izin vermeyen
taraf -taraflar bilinli olarak bunun
farknda olsunlar ya da olmasnlar-
genellikle kurallar zaman iinde
belirlenmi bir ilikiyi ve bir konumu
korumak amacndadr. Bu kitab
okurken ve kitaptaki nerileri
uygulamaya balarken bunu
hatrlamanz size son derece
yardmc olacaktr.
Bu kitapta, hayati deiimler
yaarken kullanabileceiniz saysz
ayrtrma ve gvenlik arac
bulacaksnz. Deiime direnmenin
her doal sistemin vazgeilmez bir
esi olduunu aklnzdan
karmamanz ok nemlidir. Bir kez
iyiletirme aralarna sahip olduktan
sonra; topraklama, odaklama, akra
yorumlama ve aura iyiletirme gibi
yeni fikirleri kabullendikten sonra
bunlar yeni duruunuzun aralar
olacaktr. Her gn bilinli olarak
topraklanp kendinizi tedavi etmek
zorunda deilsiniz. Bu tekniklerle bu
beceriler hayatnzn paras olaca
iin yabanclk ekmeyecek ve
tedirgin olmayacaksnz. Yeni
kefettiiniz ifa yeteneklerine
ynelik herhangi bir tehdit,
auranzn ve topraklanmanzn
zerinde sabit bir koruyucu kpk
oluturacaktr. te o zaman
bilinlilikte yeni bir noktaya
vardnz bileceksiniz.
Bilinlilikte adm adm
ilerledike byk olaslkla
ilikilerinizde de ilerleyeceksiniz.
Olup bitenleri kavrayamadnzda
bylesi bir deiimi rktc ve
yalnzlatrc bulabilirsiniz. Ben
deiimi yaarken kendi ekirdek
ailemden tamamen kopmutum.
imdi ise dostlardan ve
tandklardan oluan manevi bir
ailem var. Sabit kalmann enerjisi
bana benim iin nemi olan bir eyi
kaybetmekte olduumu gstermiti;
deiimin enerjisi ise kendi
benliime daha yakn bir noktaya
varmakta olduumu gsterdi. Her
ileriye dnk gerek harekette her
iki enerji de elzemdir.
lerledike eski
alkanlklarnzn sizi geri ardn
duyacaksnz. Bu arlar sabit
kalmann enerjisi olarak
alglayabilirseniz o zaman sizi
korumaya alt iin bu enerjiye
mteekkir kalr ve sakince
ilerlemeye devam edebilirsiniz. Eer
sabit kalma ars hayatnzdaki
insanlardan geliyorsa, bu arlar ne
kadar grltl ve ac verici olursa
olsun siz bunlar sevginin ve
gvenin sesleri olarak iitirsiniz. Bu
arlarn ardndaki korumacln ve
kontrolcln ayrmndaysanz,
fkeyle ilerlemek yerine sadece
huzurla ilerlemeyi seersiniz;
bununla da kalmaz, onlarn
yaamlarna da k getirirsiniz.
Unutulmamas gereken bir
baka nemli bilgi de, siz
deimeye alrken
evrenizdekilerin statkoyu
korumak iin gayret
gsterecekleridir. nnzdeki
aylarda kimin sizi efkat ve dikkatle
destekleyeceini ve kimin
saldrganlk ve utanla
gerileteceini grerek ok
arabilirsiniz. Ksa bir zaman sonra
hayatnzn ve ilikilerinizin gidiat
iin yeni bir temel atmak zere
duraan bir dneme gireceksiniz.
Yapmanz gereken, bu evrede sizin
fiziksel ve ruhsal salnz pahasna
deiiminize kar kan kiilerden
uzaklamaktr.
ayet sizi hrpalayan bir
ortamda kalmay ya da sizi
beslemeyen bir ilikiyi (kiiler, i
yaam ya da uyuturucu)
srdrmeyi istiyorsanz size u anda
bu kitab elinizden brakn derim.
Bu alma size zmsz
grnen durumlardan kmanz iin
rehberlik edecektir. Eski ablonlar
krmaya balayacaksnz. Dnyanz
sarslacak. Eer ilerlemeye
hazrsanz bu sarsnt harikulade
olacaktr. Olduunuz yerde saymak
istiyorsanz ve hrpalanan ya da
kendini hrpalayansanz bu alma
korkun karklklara neden
olacaktr. Sarsnt olutuunda,
yuvaya dn yolculuunda ilgin
bir yol ayrmnda olduunuzu fark
etmek yerine kararszla dmeniz,
sorunlar maksimum boyutlarda
yaamanza ve kanlmaz dramlara
neden olacaktr.
Olduunuz yerde kalmak
istiyorsanz sakn daha fazla
ilerlemeyin! Bir yere varmak
istemiyorsanz ruhsal bir yolculua
kmak ok tehlikelidir. Ltfen, eer
olduunuz yerde kalmak istiyorsanz
sayglarm kabul edin ve bu kitab
elinizden brakn. Bundan baka
yollar da var. Belki de henz hazr
deilsiniz ve belki de u anda
yaadnz gibi yaamaya devam
etmeniz gerekiyor. Sizin deiiminiz
daha sonray bekliyor olabilir.
Ancak ilerlemeye hazrsanz
ltfen sayfay evirin ve balayalm.
KENDNZE AT BR
ODA
Sezgisel yorumlamada baarl
olabilmek iin yaplmas gereken ilk
ey sessiz bir mekan yaratmaktr.
Pek ok terapi ve meditasyon
retisi insann zihinsel anlamda
kutsal bir mekan yaratmasna
yardm eder. Biz bir adm daha
teye gidecek ve bu sna imdiki
zamanda, gnlk hayatmzda ve
kendi bedenimizin iinde
yaratacaz. Kafanzn iinde bir oda
hazrlayacaz.
Kafanzn iindeki bu oda yle
ulalmaz ve zel bir yer olacak ki,
oradaki huzura bakalarnn
yardmndan ya da iinde
bulunduunuz fiziksel evreden
bamsz olarak kavuacaksnz.
Hatta uzun sreli sessizliklere bile
ihtiya duymayacaksnz.
Bedeninizin iinde her zaman yalnz
bana kalabileceiniz bir yeriniz
olacak. Kafanzdaki oda, ieride
olanlarn kontroln size vererek
bilincinizin bedeninize apa
yapmasna yardm edecektir.
Pek ok kii iin bedenin iinde
varolmak yepyeni bir deneyimdir.
oumuz zamanmz gemite,
gelecekte, atmalarda ve
kekelerde geiririz. Kafamzda
yaratacamz oda bize
farkndalmz toparlama ve
btnleme ans verir.
KAFANIZIN NDEK ODAYI
YARATMAK
Oday yle yaratacaksnz:
Burnunuzdan banzn arkasna
doru hayali bir izgi ekin. imdi
banzn stnden geen, sa
kulanzdan sol kulanza kadar bir
izgi ekin (ekil 1).
Bu iki izginin birbiriyle
akt nokta sizin odanzn
merkezidir. Odanzn zemininin
banzn alt tarafnda; burnunuzun
ortalarna doru bir yerde
merkezlenmesine ve daha yksekte
kalmamasna dikkat edin. ayet
zemin daha yksee merkezlenirse
ba dnmesi yaayabilirsiniz.

ekil 1. Kafanzn indeki Oday
Yaratmak
imdi odann drt duvarn,
zeminini ve tavann oluturun,
elbette hepsi de kafanzn iinde
duruyor. Odann n tarafnda iki
pencere (gzleriniz) ve bir kap
olacak. almaya baladnzda,
bu kapnn d tarafna Ltfen
rahatsz etmeyin yazs asn.
imdi iin en elenceli ksmna
geldik. Oday istediiniz tarzda
deyebilirsiniz ama unutmayn
buras sizin kutsal mekannz; kk
tapnanz. ini grlt patrtyla
doldurmayn ya da ieriye bililerine
davet edeceinizi dnerek hazrlk
yapmayn. Bu oda baka insanlara
kesinlikle yasaklanmtr.
Duvarlarna bir iki gzel tablo
asabilir; ieriye lk su dolu bir kvet
ya da bir mine yerletirebilirsiniz.
Belki de birka tane hayvan
heykelcii koyarsnz. Odanz bir
Msr tapnana; kristal bir
maaraya; eski bir ngiliz atosunun
ktphane salonuna ya da bir
Mezopotamya adrna
dntrebilirsiniz. Hayatnzda
zaten varolan bir oday
kopyalamayn; bunun yerine odanz
bir hayal mekan haline getirin.
Gzlerinizin penceresinin nne
kendiniz iin (baka biri iin deil)
rahata oturabileceiniz k bir
koltuk ya da kanepe yerletirin ve
buradan, gerekten holanacanz
bir manzarann grndn hayal
edin. nnzde uzanan bu
manzaraya bakarken huzur bulacak
ve fiziksel olarak sizi evrelemese
bile doayla balant kuracaksnz.
Trafik kemekeinin iindeyken bile
gzel bir baheye; bir ormana ya da
lde ykselen mehtaba bakyor
olabilirsiniz.
Odanz hazr olunca rahat
koltuunuza oturun ve gzlerinizin
arkasndan dar bakma altrmas
yapn. nce bu odada bir dakika
kadar kalabilmeyi deneyin ama
henz bunu yapamyorsanz sakn
endielenmeyin. Bedenin iinde
kalmay renmek iin biraz
altrma yapmak gereklidir. Benim
de yaklak yirmi senedir byle bir
odam var ve bazen gnlerce hatta
haftalarca odama uramadm da
oluyor. Bunun farkna vardmda
kendimi tokatlamyorum; sadece
odama geri dnyorum. Yine de en
iyi ilerimi bedenimin dnda
geirdiim zamanlarda
karmadm daima hatrlyorum.
Odanzda olup olmadnz
anlamann en kolay yollarndan biri
elinizi yznze gtrp
parmaklarnzla burnunuza
bastrmanzdr. Dikkatinizin
banzn arkasna doru
toplandn hissederseniz
muhtemelen zaten odanzda
deildiniz demektir. Bunu
anlamann bir baka kestirme yolu
da burnunuzu ve kirpiklerinizi
gznz odaklamadan grp
gremediinizi kontrol etmektir.
Eer farkndalnz gzlerinizin
arkasnda younlamsa burnunuz
ve kirpikleriniz daima gr
alannzda olacaktr.
Gzlerinizin arkasnda ve
odanzda kalmay deneyin. ayet
orada olmay hi istemediinizi
hissediyorsanz o zaman konforu
salayana kadar odann dekorunu
deitirin. Gn boyunca odanzn ve
duygularnzn nasl deitiini
kontrol edin. Odanz tekrar tekrar
deitirmekten korkmayn ve
unutmayn ki odanz istediiniz
kadar fantastik ve zengin bir yer
haline getirmekte zgrsnz.
Naslsa bedava!
Hemen herkes yaanacak en
iyi zaman diliminin imdi olduunu
duymutur. Gerek gcn imdiki
zamanda olduunu; gemiin hatra
gelecein ise hayal olduunu o
kadar ok duydum ki. Ancak
bunlarn hibiri kendi bedenimin
iine girene kadar (ocukken
uradm bir saldr srasnda
bedenimi terk etmitim;
Rebuilding the Garden, Baheyi
Yeniden na Etmek isimli
kitabmda bu konuyu anlattm)
bana bir ey ifade etmemiti.
Kafamn iindeki oda beni gerek
dnyaya apalad nk bana, ilk
kez bilinli olarak hatrlayabildiim,
iinde tek bama, kontroll ve
huzur iinde olduum bir mekan
vermiti. rencilerimden biri
odasn kontrol merkezi olarak
adlandryor. Bu tanmlamaya
katlyorum. Odanzda olmak, bir
uan kokpitinde ya da bir gzlem
kulesinin tepesinde veya bir tahtta
olmaya benzer. Bedenlerimizin
iinde snrsz bir sessiz g bulunur.
imdide olmak teorisine
gelince, zaten hepimiz sadece
imdide varolabilen bir aracn iinde
yayoruz. Bedenlerimiz gemite
yaayamaz; gelecee yolculuk
edemez; sadece imdiki ann iinde
varolabilir. Eer bedenimizin iine
trmanr ve gzlerimizin ardnda
oturursak imdiki anda yayor
oluruz. Bu kadar basit. Tm g
imdiki anda varolduuna gre o
zaman bedenimizin iinde olmak
bize yaamann, gelimenin ve
iyilemenin gerektirdii gc
verecektir.
Odanz yaratmakta
zorlanyorsanz, bir oda yaratm
gibi yapmanz tamamen kabul
edilebilir bir davrantr. Kafanzn
iinde bir oda yaratmak bedeninizle
uzun zamandr kurduunuz ilk
bilinli iliki olabilir. uranzdaki
ar, oradaki adam, u ya da bu
duygular ve buna benzer konularda
bedeninizin genellikle size
syleyecek bir yn sz vardr. Bu
vd vd bir sre sonra azalacak ve
topraklama ad verilen teknik
(sonraki blme bakn) bedeninizin
sakinlemesine yardmc olacaktr.
imdilik, gzlerinizin arkasnda bir
yer amanz; oraya hounuza giden
nesneler koymanz; rahat bir koltuk
edinmeniz ve becerebildiiniz kadar
uzun bir sre o en sevdiiniz doa
manzarasna bakmanz son derece
yeterlidir.
Kafanzn merkezinde oturuyor
olmann henz size doal
gelmeyeceini bir kez daha
tekrarlamamda fayda var. Kendimizi
odaklamaya alk deiliz.
Bilincimizin odak noktas aklnza
gelebilecek her yer olabilir. Eer iyi
bir atletseniz ya da bir
matematikiyseniz bilinciniz
banzn st ksmnda bir yerlerde
ya da alnnza doru bir noktada
dolayor olabilir ama ayn zamanda
banzn arkasnda ya da
omzunuzun yannda da olabilir.
Bilincinizin bir yerden dierine
geziyor olmas normal ve salkldr.
Bilinciniz istedii yere gidebilmelidir
ama sizin onunla farkndalkl bir
banz olmaldr. Gerek
duyduunuzda bilincinizi istediiniz
yere odaklayabilmelisiniz.
Bilinciniz, odak noktasn ve
yerini deitirmeyi zaten bilir. Sizin
okuma yazma odanz; sanatsal
faaliyet ya da mzik dinleme
odanz; yemek yapma odanz;
yemek yeme odanz; yatmadan
nceki an odanz; denge odanz
vb zaten vardr. Bilinciniz nasl
hareket edeceini ya da
kprdamadan nasl duracan bilir.
Bu meditatif odaklanma altrmas
da eer bilinciniz iin odaklanacak
yeni bir merkez yarattnz
anlarsanz ok basitleecektir.
Bilincinizi btn gn
kafanzdaki odada kalmak iin
zorlamamalsnz. Bu sadece suni ve
salksz bir durum deildir, ayn
zamanda da imkanszdr. Bilinciniz
meditasyon iin kendinizi
odaklamaya ihtiya duyana kadar
serbeste dolamakta zgr
olmaldr. Ardndan da gzlerinizin
arkasnda kendisini odaklamaya
hazr olmaldr. Yardm etmek iin
elinizi burnunuzun ucuna bastrarak
bilincinizi odanza arabilirsiniz. Bu
hile deildir, ben bunu hep yaparm.
Meditasyonum bittikten sonra
bilincimin odan nereye isterse
gitmesi iin de salveririm. O ne
yapacan bilir.
Azar azar alarak odanz
yaratn (maara, taht odas, kule,
adr ya da her ne istiyorsanz)
kafanzn iine giremiyorsanz bile
en azndan bir temel atn. iniz
zamanla kolaylaacaktr.

TOPRAKLANMAK
Kafamzn iinde bir oda
oluturmak bedenimizle nazike
merhabalamaktr. Ancak
bedeninizin, huzur iinde
yaayabilmek iin kibar bir
merhabadan daha fazlasna
gereksinimi vardr. Topraklama
yapmak ve yerkre ile balant
kurmak bir sonraki admdr.
nsanlar yerkre ile eitli
ekillerde balant kurabilirler;
temas ederek, yemek yiyerek,
doayla ya da suyla yaknlaarak,
hayvanlara dokunarak ve salkl
cinsel iliki kurarak. Ben bu ilemi,
bedenin iine girmek; imdiki
zamana ve yerkreye balanmak
(topraklanmak) olarak
tanmlyorum. Bu aslnda
oumuzun gnlk hayatta doal
olarak yapt bir ilemdir.
Alktan banzn dnd bir
anda mkemmel bir yemek yiyip
kendinizi tatmin olmu hissetinizse,
kendinizi toprakladnz demektir.
ok youn bir almadan sonra,
sevdiiniz, gvendiiniz birinin
srtnza yapt masajla
gevediyseniz ite topraklandnz.
Sizi imdiki zamana geri getiren;
rahatlayp mutlu olmanz salayan
her ey topraklamadr.
Topraklanmam insanlar
odaklanmakta zorluk ekerler,
huzursuz ve stresli olurlar,
evrelerindeki her eyi kontrol
etmeye alrlar. Doal olarak
topraklanm kiiler ise, sade ve
dengeli insanlardr, bedenlerinde
evlerindeymi gibi huzur iinde
yaarlar. Topraklama, bedeni
sakinletirdii; iinde yaanlacak
scak ve huzurlu bir yer yaratt iin
insan dengeler. Bakalarn kontrol
etmeye almak gereksizleir
nk topraklama bedene kendisini
kontrol etme yolunu verir; beden,
enerjiyi ve duygular serbest
brakmay, kendisini an be an
arndrmay renir. Deneyin ve
grn.
LK TOPRAKLAMA KORDONUNU
YARATMAK
Kendinizi nasl
topraklayacaksnz? Srt dik bir
sandalyeye kollarnz ve
bacaklarnz aprazlamadan oturun.
Ayak tabanlarnz dz olarak yere
bassn. Yapabiliyorsanz kafanzn
iindeki odaya girin. Sa elinizi
karnnza, kask kemiinin biraz
stne; sol elinizi de tam kuyruk
sokumunun bitimine koyun.
Yapabiliyorsanz gzlerinizi ak
tutun ve leen kemiinizin iindeki
blmde her iki elinizin arasnda
yuvarlak bir enerji merkezi
olduunu hayal edin. akra
sistemini biliyorsanz bu merkezin
sizin birinci akranz olduunu da
bileceksiniz (ekil 2). Bu merkez
genellikle 7 ila 12 cm apnda bir
disk olarak resmedilir. Disk ne
doru bakar ve grlebilir renkli
enerji iinde dner. Rengi krmz
olmaldr.
ekil 2. lk Topraklama Kordonunu
Yaratmak


Bu smsk apalanm enerji
diski her zaman bedenimizdedir. Bu
enerji merkezi siz domadan
nceden beri oradadr. Srekli ve
tkenmez bir kaynak olan bu
enerjinin ilevi sizi beslemek ve size
hizmet etmektir.
Kafanzn iinde kaln. Enerjinin
bu akra iinde dndn
hayalinizde canlandrn ve bu
enerjinin dmdz aa doru
hareket eden bir borusu ya da bir
kordonu olduunu grn. Bu kordon
akranzla ayn apta ya da bir
para daha ince olabilir. Canl bir
renkte enli bir topraklama kordonu
hayal etmek daha kolay olabilir.
akranz bedeninize skca
apalanm olarak imgeleyin ve
kordonun genital blgeden karak
sandalyeyi geip yere girdiini
dnn.
Kordonunuzu yaratmak iin
tkenmez bir enerji kaynanz
olduunu bilmelisiniz. Birinci
akranz tketmiyorsunuz, sadece
iinizdeki hi bitmeyecek olan
enerjiyi gezegenin merkezine
ynlendiriyorsunuz. Nefes almaya
devam edin ve eer
baarabiliyorsanz kafanzn iindeki
odada kalarak geveyin.
Topraklama kordonunuzun daha da
aalara inerek bulunduunuz
binann temelini; binann altndaki
toprak katmanlarn delip getiini
ve gezegenin merkezine ulatn
grn.
Hala kafanzn iindeki odada
msnz, yoksa kordona yapp
gezegenin merkezine doru gittiniz
mi? Kordonu takip etmeniz
gerekmiyor. Odanzn iinde kaln ve
kordonu gznzde canlandrarak
kumanda edin. Kordonunuz size
itaat edecektir.
Kordonunuz gezegenin
merkezine ulatnda onu skca bir
yere balayn. Kordonu ucunda
apa bulunan bir zincir olarak;
kkleri gezegenin merkezine
dolanan bir aa olarak; kayna hi
tkenmeden merkeze akan bir
elale olarak; fiini gezegenin
merkezine taktnz bir elektrik
kablosu olarak ya da size gre en
uygunu neyse o olarak
dnebilirsiniz.
Bedeninizin arlk merkezi
(leen kemiiniz) ile gezegenin
arlk merkezi arasndaki gl
ba ve dier utaki salam
balanty hissedin. sminizi
kordondan aaya doru kere
syleyin ya da etrafnda dnen
enerjide yazl olarak grn. te ilk
topraklama kordonunuz!
Odanzn iinde kalmaya ve
kendinizi topraklamaya altnzda
kordonunuzu yok edin. Atn, brakn
ya da yakn; bir ekilde yok olmasn
salayn. Ne isterseniz onu yapn ve
ondan kurtulun. Tamamen ortadan
kaybolmasn salayn. Siz yaptnz
siz yok edebilirsiniz. Brakn yok
olsun, imdi.
Neden mi? nk manevi bilgi
ve iletiim dnyas uzun zamandr
ya fazla bytlm ya da kk
grlmtr. Enerji ile ilk kez
almaya balayan kiiler
dengelerini kaybedebilirler. Bazlar
lm akrabalarnn ortaya
kacan ya da Tanrnn onlara
baracan filan dnrler.
Samalk. Sadece kendi enerjinizle
ve kendi bedeninizle alacaksnz.
Hepsi bu kadar. Size unu
hatrlataym; bizim kltrmzde,
yani Bat kltrnde ruhu
aratracak ne dil ne de balam var.
akra bir Dou Hint szcdr
Batda byle bir kavram bile yoktur!
Yani sonu olarak Bat dncesi
ruh ile ilgili spiritel bir aratrmaya
balar balamaz bir yn zrvalk ve
korkuyla dolu Pandorann Kutusu
alverir.
Kendinizi bu tepkisel, cahilce
maneviyat korkusundan soyutlayn.
Enerjinizin ve enerji yaratmlarnzn
tek efendisi sizsiniz; bunu sakn
unutmayn. Enerji aralarnz size
aittir; mkemmel deillerse, doru
renkte ya da doru byklkte
deillerse o zaman onlar yok edip
her eye yeniden balayabilirsiniz.
Yetki sahibi sizsiniz. Kendi
yarattnz her eyi yok edebilirsiniz
ve yeniden balayabilirsiniz. Patron
sizsiniz.
imdi kendinizi istediiniz bir
biimde yeniden topraklayn. ayet
ayakta dururken, ellerinizi birinci
akranzn zerine koymadan da
kendinizi topraklayabiliyorsanz,
yapn! Kordonunuz iin parlak bir
renk sein; birinci akranzn krmz
olmasna karn kordonun illa
krmz olmas gerekmez.
Kordonunuza hayat ve hareket
verin; patronun siz olduunu
syleyin. Yeni kordonunuzdan aa
doru isminizi syleyin.
Topraklama kordonunuzu
yaratrken uymanz gereken sadece
birka kural vardr; Kordonun her iki
ucu da salamca bal olmaldr;
aaya doru srekli bir ak
olmaldr, bylece kordon bir arnma
arac olarak kullanlabilir; kordonun
d yzeyi przsz olmaldr,
zerinde enerji szntsna ya da
karkla neden olacak hibir delik,
yrtk ya da atlak olmamaldr.
Bunlar dnda kordonun
byklnn, renginin ve balant
apasnn nasl olacana karar
vermek tamamen sizin zevkinize
kalmtr.
Ayaa kalkn ve dolan.
Zplayn. Koun. Yatn. Kordonunuz
sizinle birlikte gelip rahata hareket
ediyor mu? yle hissetmiyorsanz
hemen kordonu bedeninizden atn.
Ben iyi yaplmam bir kordonu
hayali bir makasla kesip gezegenin
merkezine yollamaktan holanrm.
Yeniden daha iyi bir kordon yaratn
ya da kordonu atmaya raz
olamyorsanz ona tekerlek takn.
Her yeni kordon yaratnzda
kordondan aaya doru kendi
isminizi sylemeyi unutmayn.
Topraklama yapamyorsanz
endielenmeyin. imdilik tek
ihtiyacnz yeniliklere ak olmak.
Bedeniniz arkadan yetiip fiziksel
gereklii oluturana kadar aklnz
durumu idare edecek bir gereklik
oluturma konusunda harikalar
yaratr. Rahatlayn ve okumaya
devam edin. ok yaknda
topraklamay baaracaksnz. Benim
kendimi topraklamam aylarm
almt, ama ben inatydm. Siz
benden daha anslsnz nk bu
kitap size topraklama iin gereken
her trl yardm sunuyor. Kafanzn
iinde kaln ve almaya devam
edin.
TAVIRLARI TOPRAKLAMAK
Hazr olduunuzda oturun ve
yeniden bu ilk topraklama
almasn yapn. Kafanzn iine
girin ve topraklama kordonunuzu
yaratn. Geveyin, kordonunuzu
salam tutun ve yakn zamanda
olmu sizi zen bir olay hatrlayn.
O anda neler hissettiinizi iyice
hatrlayana kadar olay dnn. O
duygunun tam olarak iine girin.
Aynen o anda hissettiklerinizi
yeniden hissedene kadar aln.
imdi topraklama
kordonunuzdan aa doru giden
ak hzlandrn. Sizi zen
deneyiminizi (ki onu hilikten kendi
bedeninize ardnz) bir top haline
getirin ve topraklama kordonunuzun
iine yerletirip aaya dn
seyredin.
Kafanzdaki odada kaln ve
kordonunuzun bedeninizdeki
znty ekip temizlemesine izin
verin. Skntnn midenizi terk
ettiini hissedin, karkln aklnz
terk ettiini hissedin, huzursuzluun
bedeninizi terk ettiini hissedin.
Tm bu davranlarn bedeninizden
akr akr ykanp gittiini ve sizi
mutlu olabilmeniz iin bin bir
seenekle ba baa braktn
hissedin.
Skntnz bir enerji olarak
gezegenin merkezine doru gittike
sknt niteliini yitirdiini ve
yeniden basit temiz enerji haline
dntn gzlemleyin.
Skntnn, sizin bu enerjiye
eklediiniz bir ey olduunun
farkna varn. Ayn enerjiyi glmek,
alamak, oynamak ya da uyumak
iin kullanabileceiniz halde siz
sklmak iin kullanmay tercih
ettiniz.
Skntnzn aa doru dp
gidiini izleyin. Onu yeniden ntr ve
her amaca uygun enerji olarak
grene kadar izleyin. Skntnz
kordonun sonuna ve gezegenin
merkezine vardnda brakn
tertemiz ve parlak kordonunuzun
iinden kp gitsin. Brakn nereye
aitse oraya gitsin. Bu enerji
topunun ne kadar byk olduunu
gzlemleyin. Bir baka deyile
iyilemek ve yaamak iin
kullanabileceiniz ama sklmaya
harcadnz enerjinin bykln
grn. Tek bir basit meselenin ekip
gitmesine izin vermi biri olarak
yle bir dnn, enerjinizi nasl
kullanacanza dair ne kadar ok
seeneiniz var. Skntnn u anda
tek bir parasndan kurtulmu biri
olarak iinizde nasl bir farkllk
olduunu hissedin. Belki kendinizi
daha rahat ve zgr
hissediyorsunuz, belki de yle
hissetmiyorsunuz. Bu, hayatnzda
sknty kullanmaktan ne kadar
holandnza baldr.
ayet skntnz zlyorsanz,
daha onunla iiniz bitmediyse, bilin
ki enerji temizlenmi bir halde size
geri gelecek ve tamamen yepyeni
ultra mega bir sknt yaratmanzda
size yardm etmeye hazr olacaktr!
Unutmayn kontrol tamamen sizde.
Enerjinizi nasl kullanacanza siz
karar verirsiniz.
Kafanzn iindeki odada
oturmu, temizlenmi enerjinin
topraklama kordonunuzdan gidiini
gzlerken, bu enerjinin uarak
sizden uzaklatn ve tamamen
gzden kaybolduunu fark
edebilirsiniz. Tebrikler! Bir
bakasnn enerjisini dar
toprakladnz.
Bir bakasnn enerjisini
topraklamak da ne demek?
Hepimiz, aslnda ruhsal geliime
katks olmad halde bize ait
olmayan iletileri, davranlar ve
ideolojileri dzenli olarak iimizde
besleyip bytrz. te bunlar
iimizde bir bakasnn enerjisi
olmas deyiminin rnekleridir. Bu
vr zvrlar Azn doluyken
konuma! gibi yzeysel bilgileri ya
da Mkemmel olmazsan kimse seni
sevmez! gibi daha derin bilgileri
kapsayabilir. Bu fikirler ve mesajlar,
ailemiz araclyla (baz durumlarda
tetiklenen znt veya aclar
araclyla) ya da cinsiyetimiz iin
belirlenmi kalplar araclyla (yi
kzlar asla veya Erkek adam asla)
ya da yatlarmz ve adalarmz
araclyla (en iyi arkadamzdan
medyaya kadar herhangi bir
malumat aracs tarafndan) bize
verilmi olabilir.
Enerjiyi topraklama ve
arndrma ileminin amalarndan
birisi de hayattaki duruumuzun ve
tavrlarmzn hangisinin zgn
hangisinin suni olduunu bulmaktr.
Bir fikir, her ne olursa olsun,
rahatszlk veriyorsa ya da bugnk
yaantnz iyiletirmiyorsa o zaman
tarafsz bir bak asyla
deerlendirilmeli ve
topraklanmaldr. Eer mesaj, fikir
ya da tavr size aitse o zaman
toprakladnz ve arndrdnz
zaman enerjisi size geri dnecektir.
Eer mesaj bir bakasna aitse o
zaman sizin etkinizden
temizlendikten sonra sahibine
dnecektir.
Kendinizi toprakladnz zaman
alkanlklarnzla kurduunuz
balardan kurtulur ve yeni
davranlar edinmek iin enerji
aa karrsnz. Tabii gerekten
istiyorsanz. Bylece mesajlarn ve
durularn dn aldnz kiilere
de bir hizmet yapm olursunuz. Bu,
bakalarnn dncelerinden,
ihtiyalarndan ve fikirlerinden
kendimizi arndrmak iin bizim
manevi sorumluluumuzdur.
Gnn her annda,
evremizdeki dnyaya vereceimiz
taze, imdiki zamana ait ve
dnlm cevaplara ihtiyacmz
vardr. Topraklama kordonunuz
yerindeyse ve alyorsa
bedeninizle duygularnz her an
arnmak iin bir yol bulacaklar
demektir. Kendinizi, gemiin
davranlarndan zgrlemi, sizi
kehribarn iine skm sinek gibi
tutsak eden eski mesajlardan
kurtulmu hissederek, snrsz bir
varlk olarak grmeye balarsnz.
Topraklandnz zaman
evrenizde hissettiiniz sessiz g
size dolu hayatnzn sonucunun
deil esasnn kendiniz olduunu
hatrlatacaktr.
Dv sporlarnn rencileri
topraklama kordonunu i enerjisinin
bir formu olarak kabul ederler.
Dv sporlarnn ounda
renciler sramaktan ve tekme
atmaktan nce, ilk olarak en doru
ekilde durmay ve kendilerini
dengelemeyi renirler. Dengede
durabilmek iin rencilere i
enerjisini leen kemiklerinden aa
doru hizalayarak bedenlerini
yerekiminin merkezine
ayarlamalar retilir. i enerjisini
harekete geirmek sava
duruunu oluturur: Bacaklar yere
skca basarken vcut gevemi ve
farkndalk en u noktaya erimitir.
Dv sporlarnn ounda sava
duruu saldrgan ya da meydan
okuyucu deil gzlemcidir; gc ve
gszl gzlemler. Dv
sporlar savas yere salam
basar, tm silahlar gelebilecek
tehlikelere kar klfnda hazrdr
ama arad bir kavga deildir.
Topraklama da, sizin gibi
manevi araylar iinde olan kiileri
tpk bu ekilde hazr tutacaktr.
Topraklama, sizi yeryzne ve
imdiki zamana odaklanm,
balanm halde tutarak,
hayatnzda ve manevi duruunuzda
yere salam basmanz salar. Artk
sizi huzursuz eden dnceleri ve
davranlar topraklama
kordonunuzu kullanarak saf d
brakabilirsiniz.
MESAJLARI TOPRAKLAMAK
Kafanzn iine girip
topraklamanz kontrol edin. Eer
kordonunuzda bir dayankszlk
varsa o kordonu yok edip kendinize
yepyeni ve parlak bir kordon yapn.
sminizi kordondan aa syleyin
ve yeni bir topraklama altrmas
yapmay deneyin. Bu sefer bir
skntdan daha byk bir eyden
kurtulmay deneyelim. Kocaman bir
mesaj kordondan aa yollayalm
ve ondan kurtulalm.
nce kolay bir mesaj sein,
mesela hemen her ailede geerli bir
anne baba kural ya da sizin
cinsiyetinizin nasl davranmas
gerektiine dair televizyonda
yaynlanp duran bir kural olabilir.
Bu mesaj szler, duygular ya da
grntler olabilir. Ancak mesaj
yollamadan nce onu adamakll
hissedin. Mesaj topraklama
kordonunuza yerletirip
gndermeden nce bir kontrol edin
bakalm, onu geri armak gibi bir
niyetiniz var m? ayet bir kayp
duygusu ya da bir yoksunluk
hissediyorsanz bu mesajla henz
iiniz bitmemi demektir. Ama siz
gene de onu yollayn. Mesaj
topraklama kordonunuzdan geip
temizlendikten ve en utan ktktan
sonra nereye doru gittiini
grmeye aln.
Bunlarn hibirini gremezseniz
sakn endielenmeyin. Ben de
grsel bir psiik deilim. Sadece
koullanyorum ve enerjinin iini
yapmakta olduunu bedenimde
hissettiklerimin farkna vararak
anlyorum. Enerjiyi braktm
zaman kulaklarm basnla alyor
ya da nefesim derinleiyor ve
bedenim geviyor. Hayal gcnz
kullanabilirsiniz; be duyunuz sizi
ynlendirir. Bedeniniz yalan
sylemez.
Serbest braktnz mesajn
enerjisinin nereye gittiini seyredin
ya da hissedin. Eer mesaj kolayca
uzaklayorsa onunla iiniz bitti
demektir. Hemen size geri
geliyorsa, bu, onun hala
gereksindiiniz ya da inandnz bir
mesaj olduunu gsterir. Geri
gelirse mesaj iyice inceleyin. u
anda bu mesajn teki insan,
teki zaman kimliini dar
topraklam olduunuz iin mesaja
imdiki zamandan, kendi
artlarnzla iyice bakabilirsiniz.
Belki de bu kez mesaj size daha
derin bir anlam olduunu
hissettirecektir. Eer yle
hissederseniz mesaj yeniden
kabullenmekten (hem de artk
temizlenmiken) ve imdiki
hayatnza katmaktan ekinmeyin.
Birka dakika sonra ya da
birka gn sonra bu mesajdan
huzursuz olursanz o zaman yeniden
topraklayn. Kendinize bu mesaj
yolculuklarnzdan birinde
edindiinizi; ondan kurtulma gcne
ve hakkna sahip olduunuzu
syleyin. Patron sizsiniz. Size bir
anlam ifade eden mesajlar saklayn
ama onlar ncelikle gemi
zaman ve baka insan
enerjilerinden arndrn.
te bir rnek: Babanz iyi bir
adr. Sadece iyi deil, harika bir
adr. Yemek piirmeyi
seviyorsunuz ama onun baklar
nasl bilediini, tezgah nasl
sildiini ve baharatlar nasl
tarttn dnmeden
yapamyorsunuz. O anda evde bile
olmayan babanzn sizin yemek
denemeleri yapmanzdan
holanmayacana inanyorsunuz.
Bunlar dnnce aslnda
ackmam olduunuza karar
verirsiniz ya da yenilmeyecek bir
ey piirirsiniz.
Eer kafanzn iindeki odaya
gidip babanzn yemek piirme
kurallarn ve tavrlarn
topraklarsanz artk onlarla yaamak
zorunda olmadnz grrsnz.
Onu sevmek iin onun gibi olmaya
gereksiniminiz yoktur. Onun dzenli
yemek piirme metodunu
uygulayabilirsiniz ama ona gl
enerjisinin temizlenmi bir topunu
geri gnderin. Babanzn hayatn
yaamaya almadan da onun
yemek piirme zevkini
edinebilirsiniz. Ya da onunla
girdiiniz isel savaa devam
edebilirsiniz. Seim sizin.
Mesajlarn sadece enerjiye
eklediimiz ses ve fikirler olduunu
bilin. Onlar Tanrnn koyduu
kurallar deildir. Aklmzda ve
yreimizde bu mesajlara hayat
veren sadece bizim onlara
odaklanm dikkatimizdir. Mesajlar
hilie gnderebilecek tek ey de
bizim bilinli kararmzdr. Her gn
birlikte yaadnz mesajlar
topraklayn. Eer mesajlar ok
sama ise geri dnmelerine izin
vermeyin. Bakalar ne yaparsa
yapsn, ne derse desin dnyaya
nasl tepki vereceinizi semenin
sadece sizin kararnz olduunu
unutmayn.
Birey olmak; bakalarnn
gereksinimlerinden, isteklerinden ve
kurallarndan bamsz olarak
varlnzn anlamn zmenizin
mr boyu srecek abasdr. Birey
olmann ilk etab kim olduunuzu
deil kim olmadnz renmektir.
Size ait olmayan mesajlardan
ve tavrlardan arndnzda zgn
manevi benliinizin canlanaca
sessiz bir yer yaratmann ilk admn
da atm olursunuz. Sizi huzursuz
eden dnceler, duygular ve
tavrlardan kurtulduunuzda
topraklama, kimliinizin ortaya
kmasn mmkn klacaktr. ve
d dnyanz kontrol edebileceinizi
bilmekle gerek dnyaya ok daha
fazla uyum salayacaksnz.
evrenizdeki dnyay kontrol etmek
iin enerji harcamayacaksnz nk
enerjiniz her dakika ak ve zgn
olmanza odaklanm olacaktr.
Topraklama sizi dnyaya
apalayacak ve size srekli bir
destek salayacaktr. Ne zaman
isterseniz eski mesajlar, eski
fikirleri ve eski yaam tarzlarn geri
pskrtebilmenizi salayacaktr.
Topraklama, odaklanmay u anda,
burada, sadece sizin iin ve sadece
sizin zerinize ynelttii iin
kimliinizi bulmanza yardmc
olacaktr. Topraklama ruhunuzun
bedeninizde rahat ve gvende
olmasn salayacaktr. Bu
gerekletiinde daima imdide
olacaksnz.
ACIYI TOPRAKLAMAK
Topraklamann hemen her
durum iin ok yararl olduunu ksa
zamanda anlayacaksnz. Bir daha
arnz ya da acnz olduu zaman
bu altrmay deneyin. Kafanzn
iine girin ve topraklama
kordonunuzun yerinde olduundan
emin olun. Kordonunuzdan emin
olduunuzda sizi rahatsz eden
acnzn tam merkezinde bir ikinci
kordon oluturun. Acnn enerji
merkezinden gezegenin merkezine
doru bir akm salayn.
Bu kordonu bedeninize
apalamak yerine onun iinizdeki
acnn enerjisini ekip almasna izin
verin ve sonunda da kordonla
birlikte hepsini atn. Ac bedeninizi
terk ederken ona ne kadar bal
olduunuzu, onun iin ne kadar
enerji harcadnz ve onsuz yaam
nasl hissettiinizi gzlemleyin.
Duygusal ya da fiziksel olan o
acnn sadece bir sinyal olduunu
unutmayn. O kendinden
korkulmas, kalmas ya da teslim
alnmas gereken bir varlk deildir.
Ac bir eylerin yanl gittiinin
sinyalidir. Eer ac duymazsanz o
zaman evrenizdeki tehlikelerin ya
da bedeninizdeki hastalklarn
farkna varamazsnz. Ac olmazsa
sizin iin gerek tehlike arz eden
durumlara krlemesine dersiniz.
Ac sizi tehlike ve hastalklara kar
dolambal yollardan deil aniden
uyarr. Ac oyun oynamaz, siz de
oynamayn.
Acy sever gibi grnmek ya
da onunla pazarlk etmek ve acnn
ne kadar harika olduunu
dnerek mucizevi bir ekilde
kaybolacan hayal etmek doru
deildir. Bedeninizi saygyla
dinlemeli, ac ekmeye kar
duyduunuz duygusal ba
incelemeli ve iyileme dikkatinizi
(ya da doktorunuzun dikkatini)
acnn olduu blgeye
younlatrmalsnz.
Topraklama ac ile iletiime
gemenin en iyi yoludur nk bu
yntem bedeninize evde ve farknda
olduunuzu; mesajlar alarak
deerlendirdiinizi syler. Enerji
almalarna devam ettike
bedeninizin imdiki zamana ve
kendinize odaklanmanz iin ne
kadar ok ar ve ac mesaj
yolladn grerek aracaksnz.
Topraklama yaptnzda, tpk bir
mucize gibi(!) yok oluvermesinden
bu tr bir acy rahatlkla
tanyabilirsiniz.
Ana topraklama kordonunuzu
her zaman bal ve alr durumda
tutun. Balangta gnde en az iki
kez kafanzn iine girip
kordonunuzu kontrol etmelisiniz.
Sessiz bir oda bulmanz gerekmez
sadece bir dakika oturun ya da
ayakta durun, kafanzn iindeki
odaya girin ve kendinizi topraklayn.
Bu sadece birka saniye srecektir.
Eer topraklama kordonunuz
gevek ya da gerekd
grnyorsa o zaman onu atp bir
yenisini yapn. stiyorsanz
kordonunuzu her gn deitirin.
Kordon deitirmek hem
masrafszdr hem de kordonu o
gnk ruh halinize ya da
kyafetinize uydurmaya almak
elenceli olabilir.
Araba kullanrken, yemek
yerken, uyurken ve spor yaparken
kordonunuz hep alsn.
Topraklama kordonunuzu iyerinde,
sinemada ya da bir kavgann orta
yerinde daima kontrol edin.
Hastayken, banka hesabnz kontrol
ederken, yemek piirirken, dans
ederken ve seviirken
topraklamanz hep alr durumda
olsun. Eer yardma gereksiniminiz
olursa dutayken suyu banzdan
srtnza ve sonra ayaklarnza doru
aktarak beyninizden yere doru bir
hareket salayabilirsiniz. Bunun da
yarar olmuyor ve kendinizi hala
topraklayamyorsanz o zaman
birinci akrann anlatld blme
gein. Birinci akrann almasnn
ve almamasnn sonularn
anlamak topraklama ilemini daha
kolay klar.
leri Teknikler blmnde
topraklamaya ait baka yntemler,
kurallar ve fikirler bulacaksnz.
Sayfalar atlayarak o blm
okunmaktan ekinmeyin ltfen ama
ok fazla bilgi ile kafanz
kartrmamaya da dikkat edin.
Balangta topraklama yaparken
zorluk yaamanz normal, hatta
kanlmazdr. Eer iler zorlarsa
hemen kafanzn iindeki odaya
gidip topraklama yapn. Ne kadar
ok topraklama yaparsanz ilem o
kadar kolaylaacaktr, nk her
seferinde bedeniniz daha ok
temizlenmektedir. Ksa zaman
sonra srekli dikkat vermeksizin de
topraklanm olarak
kalabileceksiniz.
Topraklama yapmak ve
kafanzn iinde kalmak iin
kendinizi ok fazla zorladnz
hissediyorsanz demek ki hibir ey
anlamamsnz! Enerji almas
zorlama deil sadece uygulama
gerektirir. Enerji almas ipek
kozasndan, sihirden, istekten ve
niyetten yaratlr. Kan ve tere gerek
yoktur. ok abalamanz
gerekiyorsa, durun. Rahatlayn.
Neelenin. Topraklama
altrmalarn batan balayarak bir
daha okuyun ve enerjinizle iyi vakit
geirin.
TEMEL TOPRAKLAMA KURALI
Balamadan nce bir kk
not: Topraklama almalar sizin
zerinizde harikalar yaratyorsa,
eminim hayatnzdaki insanlar
zerinde de harikalar yaratacan
dnyorsunuzdur; doru da
dnyorsunuz. Ancak bu sadece
onlar da kendilerini topraklamay
seerse gerekleir. Baka insanlar
topraklamak doru deildir.
Unutmayn, topraklama
iyiletirmektir ve izni olmadan birini
iyiletirmek kt bir manevi etiket
anlamna gelir. Dahas sizin kiisel
topraklama kordonunuz bir
bakasnda ie yaramaz. Aksi halde
kendi iyiletirme enerjinizi ve kendi
cevaplarnz bir bakasnn hayatna
yerletirmi olursunuz. ok ayp.
Size ait dersleri renmeye sizden
baka hi kimsenin ihtiyac yoktur.
Kendi topraklama tecrbelerinizi
kendiniz yaamalsnz.
Eer birisi size topraklama iin
yalvaryorsa o zaman kitabnz
birka gn iin ona dn verin.
Bildiklerinizi bakalarna da retin
ama asla kimseyi topraklamayn!
Baka insanlarn manevi
geliiminden sorumlu olduunuz
yanlgsna kaplmayn. Bu bir ie
yaramaz. Ltfen kendinize gz
kulak olun.
AURAYI TANIMLAMAK
Uygun snrlar belirlemek,
btn psikolojik yntemlerin ana
kural ve btn ilikilerin temel
honutluk ya da tartma noktasdr.
Ama snr koymann, kesinlii olan,
bilimsel ve her durumda geerli bir
yntemi henz bulunamamtr.
Makul snrlar konmadnda
kimsenin yaamnn uyumlu bir ak
olmaz. Byle bir durumda, insann i
dnyas karlanmam ihtiyalar ve
gereklememi hayaller ynyla
karmakarktr; d dnyas ise ya
ar derecede ile ya da umutsuzca
bir toplumsal baskyla sarldr.
Snrlarnn nerede balayp nerede
bittiini asla bilemedii iin bu
insanlar arkadalarnn duygusal
sorunlarndan evre meselelerine
kadar her eyi kiisel olarak alglar;
bunlar kendi sorumluluklar sanp
stlenirler. Kendilerini, bakalarn
ne kadar etkilediklerine gre
tanmlarlar; kendi hayatlarna ne
kadar etki ettiklerine gre deil.
Snrlar olmayan kiiler
kendilerine snr oluturmak iin
ou zaman arlklarn kullanrlar:
Kilo aldka daha fazla yer kaplar ve
kendilerini bu ekilde korurlar ya da
kilo kaybettike zdenetimleri
olduunu ispatlar ve hiliin iinde
grnmez olurlar. Byle insanlar
kontrol ellerinde tutmak ve snrlar
koymak iin kimi zaman da fiziksel
gvenlik ya da dzeni kullanrlar. Bu
sahte snrlarn hibiri ie yaramaz.
Snrlar olmayan kiiler
genellikle salk konularnda, evre
meselelerinde, politikada, i ya da
finans dnyasnda ar faal bir
ekilde rol alrlar. Bunlar kt
faaliyetler deildir ve onlarada bir
zarar vermez. Yine de bu harici
faaliyetlere ar odaklanma
hiperaktif ve snr-zrl insanlarn
tanmlanmasn kolaylatrr. Ben
onlara kaak ifaclar diyorum.
Kaak ifaclar sradan
ifaclardan nemli farkllklar
gsterirler. Onlar yaptklar ilerde
olaanst baarldrlar ama i
dnyalarna baktnzda byk bir
boluk ve kaos grrsnz.
lerindeki tm enerji, iyiletirdikleri
kiilere ve olaylara akp gider;
kendilerine ayracak zamanlar
yoktur.
Kaak ifaclar tanmlamann
en iyi yolu, onlara kendileri iin ne
yaptklarn sormaktr; dinlenmek ya
da kendilerini iyi hissetmek iin ne
yaptklarn sormaktr. Sradan
ifaclar byle bir soruyla
karlanca hi duraksamadan koca
bir liste dkerler. Kaak ifaclarnsa
ya dilleri tutulur ya da iinde
bencillik olmayan misyonlarn
anlatmaya balarlar.
Bencillik olmad dorudur.
Onlar aclarndan kendilerinden
arnarak; kendi hayatlarnn
nemsiz bir paras haline gelerek
kurtulmaya alrlar. Srekli
bakalar iin yaayarak ve
kendilerini ihmal ederek i
dnyalarndaki karmaadan
kurtulmaya alrlar. Bu yolda
hastalanabilir hatta lebilirler.
Bakalarna ifa verirken ya da
toplumsal bir hakszla kar
karken iyiletirici enerjilerini
ynlendirirler ama snrlar olmad
ya da snr nedir anlamadklar iin
(byk bir olaslkla fiziksel ya da
ruhsal bir hastala yelken
amken) enerjileri kar tarafa
zararl da olabilir.
Kaak ifaclar baka insanlarn
ac iinde olmasna dayanamazlar.
O kiilerin rahatszlklarna bal
renebilecekleri dersler olduunu
tamamen gz ard ederek onlar
kurtarmaya giriirler. Kaak
ifaclarn niyetleri iyidir ama
sonuta zlemez bamllklar
yaratrlar nk iyiletirmek
zorunda ve arzusunda olduklar iin
olaylar akna brakamazlar.
Srekli yeni misyonlar yaratmak,
yeni adaletsizlikler bulup stne
gitmek ihtiyacndadrlar. Genellikle
de ie sizin hayatnzdan ve
ektiiniz skntlardan balarlar.
Kaak ifacln ardnda yatan
temel itki dnyay acdan kurtarmak
gibi grnse de aslnda bunu
gerekletirmeye alanlar kendi
aclarnn hatrasndan kurtulmaya
almaktadrlar.
Bu yzden kaak ifaclk,
ifacnn benlik imajnn ifa verme
becerisine smsk bal olduu
mthi stres ykl bir yerden
gelmektedir. Kendi ihtiyalarn
unuturlar; kendi salklarna,
evlerine, maddi durumlarna bo
verirler: onlar grev bandadrlar!
Seyretmesi ackl bir grevdir bu.
nk kaak ifaclar daima
kendilerini fiziksel ve zihinsel olarak
tketirler; eninde sonunda
iyiletirmeyi durdurmak zorunda
kalrlar. Bu kanlmaz son
geldiinde kaak ifacnn dnyas
kararr. Misyonu olmadan ne
yapacaktr? Elinde baka nesi vardr
ki? Misyonsuz nasl yaayacaktr?
Kaak ifaclar kanlmaz son
gelmeden nce kendilerini
durdurabilir ve enerjilerini kendi
hayatlarna ynlendirebilirlerse o
zaman bu zn ypratma ilemini
tersine evirebilirler. Snrlarn
belirleyip kendi aclar zerinde
almaya baladklarnda
bakalarnn aclarn da
kabullenebilir ve mdahale
etmekten; yani iyiletirmeye
almaktan vazgeebilirler. lk
adm, bakalarn iyiletirmelerine
engel olmaktr. Tamamen
durdurulmalar gerekir nk,
Hayr demekten, dinlenmekten ve
bakalarndan yardm istemekten
neredeyse acizdirler.
Kaak ifaclar huzura, her
eyin adaletli olduu ve acnn
olmad bir dnya ile deil, hayati
enerjilerini kendilerine yneltmekle
kavuacaklardr. Kendilerini
iyiletirmeleri ve dnyay
kurtarmaya balamadan nce
kendilerini dengelemeleri
gerekmektedir.
zgven sahibi olan bireyler
bakalarn iyiletirmeyi ya da
adaleti salamay kendilerini
yceltmek iin yapmazlar. Onlar,
bakalarna yardm edebilmeleri iin
nce kendilerine yardm etmeleri
gerektiini bilirler. Nerede balayp
nerede duracan bilen insanlar
gvende olmak iin arl
kullanmazlar. Fiziksel ve duygusal
snrlar kiisel salklarn tehlikeye
sokmayacak ekilde izilmitir.
Sahip olduklar eylere ne snrsz
bir ballklar ne de snrsz bir
aldrmazlklar vardr. Dnyalarn
korumak iin onu kilitlemek ya da
dikenli telle evirmek gereklilii
duymazlar.
Snrlar olan kiiler
kendilerinden istenmedike ifa
vermezler nk kendi hayatlarn
yaamakla meguldrler. Snrlar
olan kiiler bakalarn doal olarak
iyiletirirler. Snrlar olan kiiler
kendilerini skntlarndan
toprakladklar iin gvenilirdirler.
Snrlarn belirlemi kiilerin
yuvam dedikleri rahat, ferah ve
ruhsal olarak gvenli bir yerleri
vardr.
Hepimizin Tanr vergisi bir
snrlandrma sistemimiz vardr;
auramz. Aura, her ne kadar
kendisine uuk metafizik etiketler
yaptrlsa da aslnda sadece bizim
varlmzn kiisel enerji snrdr.
Gr alannzn dnda olduu
halde birinin size baktn ya da
arkanzdan geldiini hi hissettiiniz
oldu mu? Bu, auranzn enerji
snrnn deneyimidir. En basit
haliyle auranzn enerji antenleri bir
bakas fiziksel alannza girdiinde
sizi uyaracaktr; siz auralar grn
ya da grmeyin bu uyary alrsnz.
Biraz alma ve dikkatle auranzn
size duygusal ve ruhsal snrlarnz
konusunda syleyeceklerinin
farkndalna varabilirsiniz. Bu
farkndal elde ettikten sonra
gerekli snrlar izmek bir gizem
olmaktan kar. Snrlarnz gerek,
gerekli ve pratik bir varlk olarak
grme ve dokunma yeteneini
kazanrsnz.
Auranz ve kiisel snr
sisteminiz, ocukluktan kp
ergenlie getiinizde ve ailenizin
korumasndan uzaklatka sizinle
birlikte byr. likiler, i, yksek
renim ve salkl cinsel iliki
srasnda kaybedilip yeniden
bulunan snr deneyimleri
yaandka farkndalk
fazlalaacaktr.
Olgunlatka yeni ve deiik
deneyimler karsnda zaman
zaman snrlarmz inceltiriz; hatta
bazen kaldrrz. Tantmz yeni
bir insann, yeni bir fikrin ya da yeni
bir deneyimin kendimizi ya da bak
amz deitirmemize deip
demeyeceini dnrz. Doru
ve yeterli bir destekle oumuz bu
deneyimlerden snrlarmz daha iyi
tanyarak ve yaadmz dnyaya
daha uyumlu hale gelmi olarak
karz.
Ancak oumuzun snrlarmzla
balanty kaybetme eilimi vardr.
Muhtemelen bunun sebebi gnlk
yaamda ya da sradan bir sohbette
olaan bir konuymu gibi (N'aber,
auran ne alemde?) bundan sz
etmiyor olmamzdr. Ebeveynlik
anlaynn ve okul eitiminin
temelinde ocuklar zerinde kontrol
kurmak yatar; bu da ocuklar tam
olarak nerede balayp nerede
bittiini bilmedikleri bir kiisel snr
karmaas iinde brakr. Kendi
ynn izme, bireysellik ve kiiye
zel ihtiyalar da medya tarafndan
kirletilmi ve gruplara baml hale
getirilmi toplum tarafndan
dzenlenir. Szle ifade edilsin ya da
edilmesin uyum salamak byk bir
bask olarak kendisini hissettirir.
Bunun sonucunda sahip olunmas
gereken doru eylere sahip olan;
giyilmesi gereken doru giysileri
giyen; sylenmesi gereken doru
szleri syleyen, doru malumat
edinen ve byle srp giden bir
toplum yaratlr. Byle bir toplum da
kendisiyle balant halinde olan
bireyler yaratamaz.
Auranz yeniden tanmakla,
kendinizi yeniden kendi hayatnzn
iine yerletirirsiniz; buras
iyilemenin, gerein, spiritelliin
ve Tanryla balantnn merkezidir.
AURA NASIL TANIMLANIR?
imdi auranz nasl
tanmlayacanz ve
temizleyeceinizi greceksiniz.
Kendinizi topraklayn ve kafanzn
iindeki odaya gidin. Ayakta durun
ve elips bir balon tarafndan
tamamen sarldnz dnn. Bu
balonun bombeli kelerini ok
parlak hatta rahatsz edici derecede
parlak bir renkle klandrn. Balonu
banzn zerinde, ayaklarnzn
altnda nnzde ve her iki
yannzda grn (ekil 3) Bedeniniz
ve kl bombeli kenarlar arasnda
60 ila 75 cm kadar mesafe
olmaldr. l olarak kol mesafesini
kullanmak en iyisidir.
Kafanzn iinde kaln ve
topraklama kordonunuzu gznzde
canlandrn. lk akranzdan
ktnn ve aaya doru sakince,
istikrarl bir ekilde aktnn farkna
varn. Auranz byle
klandrlmken topraklama
kordonunuzu ve aura snrlarnz
tam olarak grebilirsiniz. Bir kol
mesafesinde, ayaklarnzn altnda
hepsi birlemitir. Topraklama
kordonunuzun rengini aura
renginize uyacak ekilde deitirin
bylece auranz da istemedii
enerjiyi topraklama kordonunuzu
kullanarak temizleyecektir. Harika!
Kafanzn iinde kaln ve
auranz almaya devam edin.
Auranzn alann belirlediniz ve ona
parlak bir renk verdiniz, peki garip
bir ekil alyor ya da renk
deitiriyor mu? Size doru
yaklayor ya da noktalar halinde
yok oluyor mu? zerinde delikler ya
da yrtklar gryor musunuz?
Bedeninizin baz yerlerinde
rahatszlk hissediyor musunuz?
Eer yleyse kendinizi kutlayn,
demek ki auranzla irtibata getiniz!
Hibir deiiklik hissetmiyorsanz da
kendinizi kutlayn, demek ki auranz
sizinle bu anda olmak istiyor. Her iki
durumda da ne grdnz
konusunda endielenmeyin. Auray
detayl olarak daha sonra yeniden
alacaz. u anda aura
temizleme almas yapabiliriz.
ekil 3. Auray Tanmlamak

AURA NASIL TEMZLENR?
te aura temizleme yntemi.
Tabannz yere basacak ekilde dz
arkalkl bir sandalyeye oturun.
Kollarnz kavuturmayn ve
ellerinizi, avu ileri yukar bakar
durumda rahata duracak ekilde
dizlerinizin zerinde yerletirin.
Kendinizi topraklayn ve aura
balonunuzu klandrn. Topraklama
kordonunuzu auranzla ayn renge
boyayn.
imdi bir baka topraklama
kordonu daha yaratn; bu kez ok
kaln olsun. Auranzn yerdeki
snrlarn iine alabilecek genilikte
olsun. evresini auranzn rengiyle
renklendirin. Bu aura topraklama
kordonunun yer hizasnda auranzn
snrlarn iine aldn grn (ekil
4). Sonra abucak gezegenin
merkezine atn. Kafanzn iinde
kaln ve ilk yarattnz akra
topraklama kordonunuzu dnn.
Baka ne kadar kordon yaratrsanz
yaratn onun her zaman ait olduu
yerde duracan bilin.
ekil 4. Auray Temizlemek

Yerdeki aura topraklama
kordonunuzu canlandrn ve
auranzda taklp kalm olan
enerjinin, tpk birinci akra
topraklama kordonunuzdan
bedeninizde taklp kalm olan
enerjiyi temizlediiniz gibi bu
kordondan temizlendiini dnn.
Tkal enerjinin auranzdan
dtn ve uzaklatn
imgeleyin. Banzdan,
omuzlarnzdan ya da midenizden
koca yumrular halinde stres ktn
hissedebilirsiniz; kulaklarnz aniden
alabilir ya da nlayabilir; yerek
titreyebilirsiniz; bedeninizin iinde
veya dnda scak ya da souk
yerler hissedebilirsiniz; hatta
auranzdan kan kiileri veya
olaylar grebilirsiniz. Her ne olursa
olsun kafanzn iinde kaln ve her
iki topraklama kordonunu da alr
durumda tutun.
imdi ilerlemeden nce bir
sonraki adm okuyun. O kadar
karmak deil ama anlatmas biraz
zor olduu iin ekiller ekledim.
Auranzn bombeli kenarlarn
yavaa bedeninize yaklatrn.
Bunu yaparken iindeki tm eski
enerjinin skldn ve aura
topraklama kordonundan
szldn hayal edin. Auranz
kendinize ektike aura topraklama
kordonunuzun evresinin de
auranzla birlikte daraldn
dnn. Sonunda kendi auranzn
parlak rengi ile kendinizi skca
sarmalanm hissetmelisiniz.
Auranz derinizi kaplam
olarak dnn. Auranzn snrlarn
banzn zerinde, arkanzda, ayak
tabanlarnzda, gsnzde,
midenizde, kollarnzn evresinde,
dizlerinizin arkasnda ve daha
aklnza gelebilecek her yerinizde
hissedin. Kafanzn iindeki odada
kaln ve bu parlak rengin tm
bedeninizi sardn dnn. Eski
enerji ya da hatralar iin hi yer
olmadn nk onlar
toprakladnz hatrlayn. Parlak
temiz auranzla bir olmak iin
kendinize zaman tanyn.
Auranz derinizin zerinde otuz
saniye kadar hissettikten sonra aura
topraklama kordonunuza teekkr
edin ve onu kendinizden koparn.
Kafanzn iinde kaln ve birinci
akra kordonunuzu bal tutun.
Birinci akra topraklama
kordonunuz halen auranz ile ayn
renkte mi? Eer yle deilse
auranzn rengiyle ayn olmas iin
birinci akra kordonunuzun rengini
deitirin. Daha geni aura
kordonunuz balyken birinci akra
kordonunuz baka bir ilem yapmak
iin renk deitirmi olabilir. Bu
harika bir ey ama imdi
bedeninizin topraklama kordonu
birka dakika sizin vereceiniz
direktiflere odaklanmaldr.
Auranzla tamamen sarldnz
duygusuna altktan sonra auranz
olmas gereken normal mesafeye
doru geniletin. sterseniz hop diye
normal boyutuna getirebilir;
isterseniz balon gibi iirebilir;
isterseniz elinizle geniletebilirsiniz.
Geniletirken snrlarn setiiniz
pastel bir renkle doldurun. rnein:
Eer auranzn snrlar iin parlak
bir sar setinizse auranzn iini o
rengin soluk bir tonu ile
boyayabilirsiniz. Soluk sar teninize
dokunur, oradan yansr; stnz,
altnz, nnz ve arkanz
doldurur. Bu temas, auranzn sizi
nasl sarmaladn ve koruduunu
hatrlamanz iin size yardmc
olacaktr. Auranzn snrlar ile bu
ekilde iletiim iinde olmak size
onun amacn, tepkilerini ve
dalgalanmalarn iletecektir.
Auranz temizlenip eski
boyutuna geldikten sonra ayaa
kalkn ve dolan. Auranz sizinle
birlikte kolayca hareket edebilmeli;
ayakta durduunuzda, eildiinizde,
oturduunuzda ya da zpladnzda
sizinle birlikte kalmaldr. Auranzn
snrlarnn rengini daha da
koyulatrarak bunun auranz daha
rahat hareket edebilir duruma
getirip getirmediini kontrol ediniz.
Eer istediiniz sonucu
alamadysanz o zaman bir aura
temizleme ilemi daha yapn ve
bylece auranz daha esnek ve
akc bir hale getirin. Birka dakika
onunla hareket edin, iinde oturun
ve sizi tamamen sarmalayp
koruduunu hissedin. Auranzla
ahbap olun. Hala hissedemiyorsanz
endielenmeyin. Eninde sonunda
olacaktr. Yardm iin Altn Gne
Tedavisi blmne geebilirsiniz.
Auranz temizlemek ve onunla
imdiki zamanda bilinli bir iletiim
iinde olmak bedeninizi
topraklamanz iin ok gereklidir.
Bedeninizde sakladnz enerji
duygularnzla ve kendinizle ilgili
dncelerinizle balantldr. Bu
isel enerjiyi topraklama, inceleme
ve yenileme sayesinde kendi
hakknzdaki grlerinizi gzden
geirebilir ve sizi brakmayan eski
tavrlarnzdan; inan sistemlerinden
kurtulabilirsiniz.
Bir baka deyile auranzn
iinde sakladnz enerji, sizin d
dnyadaki yeriniz hakknda;
bakalarnn sizinle ilgili dnceleri
hakknda hissettiklerinizdir.
Auranzla iletiim kurduunuzda d
dnyann size gnderdii mesajlar
almaya balarsnz. evrenizdeki
dnyada nasl davranmanz
gerektiine dair rendiklerinizi
gzlemlersiniz. Bu bilinli enerji
temizleme ilemi ile hem i hem de
d dnyanza inanlmaz katklarda
bulunursunuz.
Auranz ve bedeniniz
kendilerine hizmet etmeyen
mesajlardan, fikirlerden ve
anlardan kurtulduklar zaman
iyilemeye balayacaklardr.
Yeni yarattnz aura
snrlarnzdan honut deilseniz o
zaman onu atn ve yerine yenisini
yapn. Yeni auranzn iinde oturun;
imdi ondan memnunsanz adnz
ve doum tarihinizi yksek sesle
syleyin ya da isminizi auranzn
zerine yazlm olarak grn.
Gn iinde zaman zaman
auranz kontrol edin. Auranzn
snrlar parlak ve eit kenarl
olmaldr. inde kabarklklar,
yrtklar ya da delikler olmamaldr.
Bedeninizin her blgesinden kol
mesafesinde durmaldr. Sizden
gelen bu bilgiler yardmyla auranz
kendisine zen gsterecektir. u
anda auranzdan mesajlar
alyorsanz -yani size sizin
yarattnzdan deiik renkler,
biimler ya da uzaklklar
gsteriyorsa- geveyin. Aura
yorumlamay ksa zamanda
reneceksiniz.
u noktada siz auranza nasl
olmas, nasl grnmesi gerektiini
sylyorsunuz; ona kendini nasl
hissettiini sormuyorsunuz. Eer
auranza bunu iletirseniz byk
olaslkla sakinleecek ve kontroln
sizde olmasna izin verecektir. Eer
ona henz aura yorumlama
aamasna gelmediinizi
sylediiniz halde hala size
mesajlar gndermeye devam
ediyorsa o zaman rahatlkla Auray
Yorumlamak blmne
atlayabilirsiniz.
Auranzn enerjisi ile uramak;
kafanzn iinde bir oda
oluturmaktan ya da bir topraklama
kordonu oluturmaktan farkldr.
Bunlar sfrdan yarattnz ama siz
farknda olmasanz bile auranz her
zaman oradayd. Yapmaya
altnz kendinizi auranza
tantrmaya almaktr, ona nasl
davranmas ve nasl grnmesi
gerektiini hatrlatyorsunuz.
Auranza bakmaya ve onu
iyiletirmeye baladnz zaman
size daha gerek grnecek;
bylece aura yorumlamay
reneceksiniz. Eer auranz ok
bymse, o zaman gereinden
fazla abalyorsunuz; gereinden
fazla sorumluluk alyorsunuz ya da
evrenizdekilerle gerekli mesafeyi
koruyamyorsunuz demektir. Eer
auranz size skca sarlmsa o
zaman bir eyden korkuyorsunuz
demektir. Auranzda delikler ya da
eksik paralar varsa o zaman
snrlarnz kaybediyorsunuz ya da
bakalarna veriyorsunuz demektir.
Auranzn deitiini
hissettiinizde onu klandrn ve
onun btn olduunu; yaam dolu
ve snrlar olan bir varlk olduunu
dnn. Birka saniye bile
gemeden bu, auranz uyandrarak
hemen kendi kendisini tamir
etmesini salayacaktr.
Auranzla iletiim halindeyken,
bedeniniz dnda ve
topraklanmadan ne kadar fazla
zaman geirdiinizin farkna
varacaksnz. Bu normaldir. Fark
ettiiniz iin kendinizi kutlayn ve
temizleme ilemine devam edin. u
anda ok ey size ok ak
gzkmese de her geen dakika her
ey daha netleiyor. Kendinize iyi
davrann, azck gln ve almaya
devam edin.
Her enerji arac bir dierine
destek olur. Destek sreci yle
iler: Kafanzn iindeki odadayken
kendinizi daha kolay topraklarsnz;
auranz tanmlarsanz kafanzn
iindeki odaya daha kolay
gidersiniz; kendinizi topraklarsanz
auranz daha kolay tanmlarsnz vs.
Bu enerji aralarndan biri ya da
daha fazlas u anda sizin iin
imkansz olabilir ama rahat olun ve
imkansza ramen inanarak
almaya devam edin. Sakn
kendinize sevimsiz mkemmeliyeti
hedefler belirlemeyin. Mkemmellik,
hayal gleri olmayan, ii gemi
somurtkanlar iindir. Bu almann
tm ana fikri ise hayal gcdr.
Geliimi ve deiimi salayan ey
hayal gcdr.
Geliimde ve deiimde
mkemmellik yoktur. Bu alma da
size bazen aptalca grnecek,
bazen de kendinizi bu gezegendeki
en yetenekli ve asil birey olarak
grmenizi salayacaktr. Nefes
almaya, glmeye ve topraklamaya
devam edin. Bir an hepsi bir araya
gelecektir.
Bir ek: Eer auralar hakknda
daha nce bir eyler okudunuzsa o
zaman aura katmanlar ve renkleri
konusunda uzun, ayrntl bir
aklama yapmam bekliyor
olabilirsiniz. zr dilerim ama bunu
hep anlamsz buldum. Auralar
srekli deien ve srekli tarif
deiimi gerektiren canl
varlklardr. Onlar sadece renk deil;
ekil, byklk, btnlk ve titreim
deiiklikleri de gsterirler.
Ben aurama gvenmeyi
rendim. Onun seven sahibi
olarak, onu temizliyorum, biimini
srekli tanmlyorum ve can
acdnda iyiletiriyorum. Onun
gsterdii binlerce deiime
taklmyorum ya da katlarna
burnumu sokup onlar demiyorum.
Ona inanyorum ve alacana
gveniyorum. Terk edilmi bir aura
balangta daha fazla alma ister
ama kendisini abucak toparlar.
Ak sylemek gerekirse bu kitap
aura yorumlama kitabdr. Bildiim
tm aura almalarndan en
kolaydr. Auramn bana
sylediklerinin onu yorumlamak
ve/veya iyiletirmek iin en kolay
yol olduunu kefettim. Katlar ve
renkleri ne yaparsa yapsn onu
dinlemek en basit yoldur.
Bu noktada meditasyonunuz
yle olmaldr: Oturun, kendinizi
topraklayn ve adnz kordondan
aaya doru seslenin. Kafanzn
iindeki odaya girin ve kk
tapnanzn hala orada
olduundan emin olun. Eer odanz
hayal edemiyorsanz o zaman yeni
bir tane yaratn ve zevkinize gre
deyin.
Kafanzn iindeki odada
kendinizi toprakladnz zaman
auranz parlak bir kla aydnlatn
ve topraklama kordonunuzun
auranzla kesitiini grn. Bu
noktada auranzn snrlarn ve
topraklama kordonunuzu farkl
renklere boyayabilirsiniz. Ancak
eer auranz tam oturmamsa;
henz tam net deilse o zaman ona
daha parlak bir renk verin ve
topraklama kordonunuzun rengini
ona uydurun. Bunu yaptnz
zaman topraklama kordonunuz
doal olarak kendisini ortalamak ve
fazla enerjisini atmak iin auranza
yardmc olacaktr. stelik daha
parlak renkler daha belirgin snrlar
oluturur.
Her zamanki topraklama
kordonunuza ok i yklediinizi
dnerek endielenmeyin, birinci
akra enerjisi snrszdr. Yz ii ayn
anda yapp ayn zamanda da yirmi
kii iin nefis bir yemek piirebilir.
Topraklama kordonunuz ondan
istediiniz her eyi yapabilir.
Bir kez yeteneklerinizi
gelitirdikten sonra gnlk salk
kontrolnz sadece otuz saniyenizi
alacaktr. Otur, toprakla, kafann
iindeki odaya gir, auran klandr
ve zorluklara ya da eksikliklere
mdahale et. te bu kadar!
AURAYI KORUMAK
Eer daha nce baka bir
metafizik alma yaptnzsa o
zaman psiik koruma sistemleri olan
duvar, ayna ya da beyaz a
aina olabilirsiniz. Bunlar bazlarnn
kendilerini bakalarndan ve
yollarna kabilecek herhangi bir
eytani enerjiden korumak iin
kullandklar bariyerlerdir. Bana
gre bu bariyerlerin faydadan ok
zarar vardr.
Duvar gerekten de duvara
benzeyen ve tulalardan yapld
hissini uyandran bir enerji
bariyeridir. Duvar kullanan kiiler
genellikle dnyaya baklar sert ve
esnek olmayan insanlardr. Duvar
asla geilemeyecek bir savunma
olarak dikilmitir. Ne yazk ki ou
canl mcadeleden holanr ve bu
yzden a giden pervaneler gibi
duvar kullanclarna doru giderler.
Aslnda yalnz braklmak
istemelerine ramen duvar
kullanclar kendilerini dengesiz ve
ynlendirici insanlarla evrili
bulurlar. Duvar kullanclar
savunma sistemlerinin dier
insanlara cazip ve/veya aalayc
geldiinin farknda deildirler.
Duvar kullanclar ok arzu
ettikleri yalnzl yaayamazlar ve
ou zaman Bu deli
insanlar/iler/ilikiler beni nereden
buluyor? Alnmda m yazyor? diye
ikayet ederler.
Aslnda herkes altnc hisleriyle
kaba enerji bariyerlerini hissetme
yeteneine sahip olduundan duvar
kullanclar gerekten de alnlarnda
Gel bana dala! yazs ile gezerler.
Ayna tpk ad gibi kendisine
gelen enerjileri yanstan ve
duvardan daha az aalayc bir
bariyerdir. Sylemi udur: Bana ne
gnderirsen sana aittir, yani ben
seninle iletiim istemiyorum. Ayna
sadece yar etkilidir. ou kimse
iletiim kurma abalarnn aynen
geri geldiini grnce vazgeerken
geri kalanlar ille de kalp abalarn
devam ettirirler. Bir aynann
arkasnda yaamak kiiyi ok yalnz
klar, nk aynann arkasna
geebilen ok az ey vardr. Ayna
eer spiritel narsistleri cezbederse
rahatsz edici bile olabilir nk
onlar yaknlarda dolanp kendi
akislerini seyretmeye baylrlar.
Ayna da duvar gibi l ve
krlgandr. kisinde de hi insani bir
taraf olmad iin ne canllklar ne
de mizah yanlar vardr. kisi de bu
kalplamlklar yznden aurann
akcl ve sal iin zararldr.
Beyaz k hepten baka bir
hikayedir. Beyaz k, her tr
koruma iin kullanlan beyaz ok
parlak bir aura balonudur. Bu fikir,
beyaz ya da gmi bir aura iinde
grlen ruhani rehberlerden ve
meleklerden esinlenerek ortaya
kmtr. Bu tr yaratklarn
olaanstl bir kitap
doldurabilir, bu yzden bu konuya
ksaca deinip geeceiz. Bu
konuyu anlayabilmek iin, lm
sonras yaam, reenkarnasyon,
bilin tesi, ruh kardeleri, karma
ve akaik kaytlar gibi konularda
bilgi sahibi olmak gerekir.
Rehberler ve melekleri ksaca
aklamak gerekirse dnya
zerindeki hayatmz izlemeyi ve
bize yardmc olmay kabul etmi
varlklardr. Genellikle edinmek
istediimiz bilgi ve bizim aramzda,
bizimle tanr arasnda ve bizimle ve
oluabilecek ani zihin sarsntlarmz
arasnda arabuluculuk ederler. ok
ve gei anlarnda rehberler bizi
beyaz ya da gm renkli koruyucu
bir perdeyle sarmalarlar. Bu
koruyucu beyaz rt inanlmaz
derecede iyiletiricidir ama ksa
zamanda yok olarak kendi doal
renklerimizin ve enerjilerimizin
yeniden ortaya kabilmesine
olanak salar.
Kiiler kendi balarna ok
amal bir beyaz k korunma
bariyeri yarattklarnda (ya da daha
kts bakalarna yolladklarnda)
beyaz k iyidir, daha fazla beyaz
k daha da iyidir diye
dndklerinde aurann neredeyse
bir l katlna girmesine neden
olurlar. Aura srekli olarak tek bir
renk samak iin yaad skntdan
katlar ve salkszlar. Beyaz k
iindeki kiiler ksa bir zaman sonra
kendilerini yeryz enerjisi, kendi
enerjileri ve dier insanlardan
soyutlanm bulurlar. Hatta
rehberler bile kiiye ulamakta
zorluk ekerler nk beyaz n
grevi her eyi darda tutmaktr.
Kiisel geliim dardan hibir ey
alnmadnda durur.
Beni yanl anlamayn; beyaz
k ok nemlidir. Acil durumlar ya
da hastalklar iin iyidir ama her
zaman kullanlacak bir ara deildir.
Kendi meditasyonlarmda ben artk
asla beyaz k kullanmyorum. Onu
kullanmay rehberlerime
brakyorum.
Bana bu gibi snrlamalarla
tedaviye ya da ders almaya gelen
kiilere hemen odaklanarak bunun
altnda yatan korkuyu bulmaya
alyorum. Bu tr korunmaya
gereksinim duyan insanlar
genellikle kt ve psikolojik bir
tehlikeden korkarlar; byk bir
olaslkla ikisinden de fazlasyla
tatmlardr. Biliyorum nk auram
tanmlayana ve topraklayana kadar
ben de bunu yaadm. u anda
renmekte olduumuz almayla
sevdiim grntlere
ulaabiliyorum; bu grntler bana
ktlk ve tehlike ile dolu ruhlar
dnyasnda yaamak iin yardmc
oluyor.
ocukken, iki ya da
yandan itibaren pek ok kimse
tarafndan taciz edildim. Korku ve
ktle ok yatkn olarak
bydm. Spiritellikle ilk kez on
yanda tantmda ktln her
seviyesi ile ilikiye gemeyi
amalyordum. Btn
retmenlerim Beyaz Kardelik
yesiydi ama ben bir yerlerde Kara
Kardelik olduunu ve onlara kar
yaplacak byk, kyamet benzeri
bir savaa katlacama
inanyordum.
yolculuklarmda tm sz
edilen koruma sistemlerini ve
aklma gelen baka her eyi kt
tiplere kar korunmak iin
kullandm. Kimi zaman bunlar ie
yarad ama ou zaman ie
yaramad. Kendimi pek ok psiik
acil durumun tam ortasnda buldum.
Neyse ki bu acil durumlar beni bir
psiik alma merkezinin kapsna
ynlendirdi. Orada ktle olan
inancmn gerekle alakas
olmadn ama benim hayat
grmle alakal olduunu en
nihayet anladm.
Ben Tanrnn kimseyi
koruyabileceine inanmyordum
nk (bana saldrlrken
neredeydi?) srekli olarak
tehlikelerle dolu bir dnyada
yayordum. Bilgiden ve
balantlardan habersiz kendi
bama yolculuk yaparken ve korku
temelli korunma perdeleri ile
sarmalanmken i ve d dnyada
saa sola toslamam kanlmazd.
Srekli olarak bilinaltmdaki
korkularla yayor ve inanlmaz
rktclkteki deneyimleri
kendime bir mknats gibi
ekiyordum. Olumlu, gvenli ve
hayat dolu insanlar ve mesajlar
tanyamyordum. Byle mutlu bir
deneyime vaktim yoktu. Hakikati
ortaya karmak ve kty yok
etmekle ok meguldm! Aklm
kaybetsem ve hatta bu yolda lsem
bile gezegeni iyiletirecektim. Bir
misyonum vard!
anslydm, u an size
retmekte olduum yetenekler
sayesinde bu misyonum ksa srd.
Enerjimi tanmlamay, topraklamay
ve temizlemeyi rendiimde
korunma perdelerim yava yava
yok oldu. Kt insanlara ve
deneyimlere eskisi kadar ok
rastlamamaya baladm. Sanrm
artk eskisi gibi ackl bir dramn
paras olmadm iin beni
hrpalamak onlar iin de eskisi
kadar elenceli deildi.
Balangta, srekli tehlike
iinde olmann ve kt ruhlar
grmekten korkmann heyecan
olmadan yaamak bana ok bo
geldi. Hatta iim skld! Ama her
naslsa kararllk gsterdim, nk
yeni rendiim yetenekler beni
daha fazla nefes alabileceim yeni
bir manevi dzeye sokuyordu.
Kafamn iinden ve auramn
ardndan bir paras olmadan kaosu
seyredebiliyordum.
Ksa zamanda huzursuz
insanlar iyiletirmekte ustalatm.
izofreninin, halisnasyonlarn,
paranoyann ve hayali seslerin
kaynan bulmak benim iin ok
kolay; hatta rahatlatcyd. Eitimli
bir ifac olarak kendimi ve ifa
verdiim kiileri yeni rendiim
korunma yntemleri ile deliliin
ortasndan gvenli bir yere
ulatrabiliyordum.
Kendi zerimde altmda ve
bakalarn dehet verici
korkularndan kurtardmda ok
nemli bir ey rendim. Grdm
ki, bir zamanlar rktc, deli, kt
ve eytani diye adlandrdklarm
aslnda herkesten ok daha
zavallydlar. Tpk benim gibi derin
bir kuyu dolusu kederleri ve
korkusuz grntlerinin altnda
hayal bile edilemeyecek kadar
byk bir kaybolmuluk duygular
vard. Beni korkutmak ve kontrol
etmek iin yaptklarna tepki
vermeyi braknca pek ok ortak
noktamz olduunu kefettim.
Korkun eyleri, eve gidip gven
iinde olmak isteyen kaybolmu
korkmu ocuklar olarak
grebiliyordum. Snrlar iinde hapis
olmu kiileri anladka ktlk
benim iin basit bir kavram haline
dnt.
Bir sre eytan karclk da
yaptm. Yardm ettiim her ac
eken ruhta kendi korkularmdan
biraz daha syrldm. Bugn o tr
karnaval tipi psiik iyiletirme ile
ilgilenmiyorum ama o zamanlarda
bunun bana ok yardm olduu
kesin. Bugnlerde tm ifa enerjimi
kendime yardm iin kullanyorum
ve bakalarna kendileri ile iletiim
kurmalarn retmeye alyorum.
Artk her birimizin iyi ya da
kt olmay setiini biliyorum;
karanlk gleri tanmak ve
onlardan uzak durmak benim
elimde. Herkesin yapabilecei ve
seebilecei gibi. Kendime ve
iyilememe zen gsterirsem
Tanrya daha yaknlaacam;
korku yaratan varlklardan
uzaklaacam rendim.
dnyama dndm zaman
Tanrnn ve gvenliin her zaman
orada beni beklemekte olduunu
grdm.
u anda kullanmakta olduum
korunma sistemlerini insanlardan ve
ruhlardan korktuum iin deil,
onlara yardmc olmak iin
kullanyorum. Bakalarndan
kendimi uzaklatrmak istediimde
onlar tiksindirici olarak
dnmyorum. Bir zamanlar benim
de olduum gibi yollarn ya da
inanlarn kaybetmi olduklarn
dnyorum. Devasa, karmak ve
inanlmaz bariyerler diktiimdeyse
hibirimizi korumu olmuyorum.
Sadece yolculuumuzu
engelliyorum; dikkati engellerime
ekiyorum ve iyilememizi
geciktiriyorum. nsanlarla arama
mesafe koymak iin bunun yerine
artk kendi bedenimde kendi
auramn arkasnda durmay
rendim.
Bir mdahale hissettiimde (ki
o zaman salkl auram renk ve
ekil deitirerek beni hemen
haberdar ediyor) ya da olaylar ve
insanlar tahammlmn snrlarn
zorlamaya baladnda bir
zamanlar olduu gibi ne
korkuyorum ne de deliye
dnyorum. Bir koruma sembol
kullanyorum ve ktl benden
uzaklatracak gl kk bir ifa
uyguluyorum. Bunun iinde ne
korku var, ne de aalama. Yaam
gnderiyorum, sevgi dolu hediyeler,
iekler yolluyorum.
iekler her zaman sevginin,
saygnn, karlamann ve
kabullenmenin sembol olmutur.
Dier hediyelerin de anlamlar
olmasna karn, hibiri yaayan
salkl ieklerin tad ve ilettii
nem ve ilgiyi yanstmaz. iekler
bir doumu kutlar ya da bir lme
yas tutar. Tebrik ederler, avuturlar
ya da efkat, hayranlk ve dostluk
gstermek iin kullanlrlar. Hatta
bir ilikinin bittiini bile
anlatabilirler. ieklerin ve
yeilliklerin kabul edilmi evrensel
simgesel deerleri onlar kiisel
koruma ve bakalaryla iletiim iin
en doru semboller klar.
Gnlk hayatta bu tr yaayan
hediyeler genellikle dncenin ve
balln sembol olarak kabul
edilir. Ayn ey enerjik ya da
spiritel dnya iin de geerlidir.
nk iekler ketumdur; saldrgan
deildir. Bu yzden kullanmlar
kiinin korku duymamasna ve korku
dolu hatralar ekmemesine neden
olur. Tam tersine ieklerle
korunma bakalarnn korkusunu da
yattrr.
Canl, renkli bitkilerle
yaratacanz korunma sistemi ok
basittir; yle basittir ki ilediine
inanmak zordur. Balangta mthi
duvarlarm, aynalarm ve beyaz
klarm kk iekler, yeillikler
ve aalarla deitirmek bana ok
zor geldi. Ancak ksa srede, bir
zamanlar kullandm kocaman
engeller yerine basit ama etkin
bahe aletlerimi kullanmay tercih
ettiimi grdm. Benim yaayan,
byyen korunma sembollerim
korkudan uzaklamann anahtaryd.
Yaratacanz ilk canl korunma
sembol nbeti olacak. Grevi
sizin nnzde durmak, tantnz
her kiiyle selamlamak ve size
gelen enerjiyi topraklamaktr. Her
zaman sizinle olacak ve auranzn
d tarafn koruyacaktr. Ancak ilk
olarak biraz altrma yapalm ve
kreasyonunuzun ilk parasn
tanyalm; hayali bir gl.
LK GLNZ
lk glnz yaratmak iin:
Oturun, kendinizi topraklayn ve
kafanzn iindeki odaya gidin.
Auranz klandrn ve przsz bir
elips olduundan emin olun. yle
deilse o zaman topraklayn ve
nce bir aura iyiletirme seans
uygulayn. Auranzn snrlarnn ve
birinci akra topraklama
kordonunuzla arasndaki ban
farkna varp bugn onlarn ayn
renkte mi yoksa zt renklerde mi
olmalar gerektiine karar verin.
Karar sizin.
Gzlerinizin arkasndan ve
topraklanm bedeninizden
auranzn snrlarna bakn.
Yznzden bir kol mesafesinde
olmaldr. Aklnzda kenar iyice
dnn ve o kenarda byk uzun
sapl bir gl hayal edin. Bu hayali
gln ta yapraklarn, renkli
yapraklarn ve dikenlerini grn.
Rengine; goncasnn aklna ve ne
yana baktna karar verin.
Yaratm olduunuz ey u anda ve
buradaki ruhunuzun grafik tasviridir.
Gl bir dakika boyunca
inceleyin. nk korunmanz iin
byle bir gl kullanacaksnz; onu
koruyucu zelliklerle yeniden
yaratmalsnz. Ancak u anda
sadece her bir parasnn ne anlam
tadn ve size ne ifade ediyor
olduunu bilmenizde yarar vardr.
Glleri anlayabilmek iin birka
genel kural;
Boy ve Uzunluk
Size byk ve uzun sapl bir gl
yaratmanz syledim ama l ya
da rnek vermedim nk sizi
etkilemek istemedim. Aklnza ilk
gelen gl kullanmanz arzu ettim
nk aklnza gelen ilk gl sizin
ruhunuzu en iyi yanstacak geretir.
Yarattnz gl sizin dnyada
kaplamak istediiniz yerin
bykl ile balantldr. Eer
yarattnz gl burnunuz ve gbek
deliiniz arasndaki mesafe
byklnde ise o zaman dnyaya
uyum salamsnz demektir. Eer
glnz bundan daha bykse
enerjinizin ya da kiiliinizin
evrenizdeki olaylar nasl
ynettiine bir gz atmalsnz. ok
byk bir gl evrenizde
ykselmenizin zamannn geldii ve
mcadele olmayan bir ortamda
yeteneklerinizin ve
yapabileceklerinizin ziyan olduu
anlamna gelebilir.
Eer glnz normalin altnda
bir boydaysa geliiminizi engelleyen
kstlayc bir dnyada yaadnz
sonucuna varlabilir. Yapmanz
gereken tpk gereinden fazla
byk bir gl yaratm kii gibidir.
Yukar ve darya doru almanz
ve gelimeniz gerekir.
Kalbinizdekileri anlatabileceiniz ve
size gvenli bir ortam yaratacak
insanlar bulma zaman gelmi
demektir. inde bulunduunuz
ortam sizi engellemektedir.
Gl goncanzn boyu ve akl:
Bu zellikler sizin u anda kendinize
ait spiritel bilgileri dinlemeye ne
kadar hazr olduunuzun
gstergesidir. Goncanzn boyu u
andaki spiritel kapasitenizi; akl
ise bu bilginin ne kadarn
kullandnz gsterir.
Kocaman ama kapal bir gonca
olaanst bir spiritel kapasiteyi
ama onu kullanmaktaki ekinceyi
gsterir. Tamamen ak kk bir
goncanz olabilir ve bunun anlam
da yaam eklinizin size fazla frsat
vermedii halde sizin, elinizdeki
bilgiye sk sk sarldnz gsterir.
Eer glnz henz bir gonca
ise bu yeni batan baladnz ve
byk olaslkla hayatnzdaki
gereksiz pek ok eyi tekrar
almadan nce temizliyor
olduunuz anlamna gelir. Eer
glnz tamamen aksa bu sadece
ve sadece spiritel bilginize
dayanarak fiziki hayatnz nerdeyse
hie saydnz anlamna gelir.
Neden? Eer fiziksel hayatnz size
bu kadar az destek salyorsa artk
belki de biraz deiiklik yapmann
zaman gelmi demektir; diyetinizde
ya da spor dzeninizde,
kariyerinizde ya da ilikilerinizde ya
da altnz ve yaadnz
yerlerde.
Gln sapnn uzunluu: Bu
sizin fiziksel hayatnza ve
yeryzne olan banz gsterir.
Ayn zamanda imdiki zamandaki
topraklama yeteneinizin lsdr.
ok uzun bir sap iyice
topraklandnz gsterirken uzun
bir sapn sonundaki kk ya da
skca kapal bir gonca ruhunuzla
bedeniniz arasndaki ilikinin youn
bir ekilde bedeninize bal
olduunu gsterir. Bu da
gvensizliin ya da spiritel
dnyaya kar korkunun veya
Tanrya inanszln belirtisi
olabilir.
ok ksa bir sap u anda
topraklanmaya kar isteksizlik
iaretidir. Ksa bir sap ayn zamanda
yetersiz fiziksel altrma ya da kt
beslenme ve salksz bir bedene
iaret eder. Salkl bedenler doal
olarak topraklanr.
Ksa bir sap ucunda tamamen
alm bir gl ise ruhunuz ile
bedeniniz arasndaki ilikinin youn
bir ekilde ruhunuza bal olduunu
gsterir. Bunun anlam karmak,
yetersiz ya da tehlikeli bir fiziksel
varolu; yaamay ok da
istemediiniz bir hayat
yaadnzdr. Eer glnz
anlattm gibiyse topraklann! Eer
bedeninizin iinde deilseniz ona
yardmc olamazsnz ve eer
hayatnzn iinde yaamazsanz
gerekli deiiklikleri yapamazsnz.
Topraklann ve ilerleyin!
Renk
Renklerin olas anlamlar
zerinde Auray Yorumlamak
blmnde ksaca durdum ama
bunu yaparken pek de hevesli
deildim. Renk konusu o kadar
deikendir ki bana Krmz fkedir
demek ok sama geliyor. Krmz
kiinin kltrne gre her anlama
gelebilir, ok kiiye ok farkl
anlamlar arz eder.
Kk bir rnek vereyim. Bizim
kltrmzde yas koyu renkler ve
siyah tarafndan temsil edilirken
baz kltrlerde canl renklerle,
bazen de beyazla simgelenir. Bu
kltrlerde bizim ar bal siyah
cenaze kostmmz hakaret olarak
alglanabilir. Renklerin anlamlarn
kesin olarak belirtmek mmkn
deildir.
Ancak rengin tonu ve
younluu farkl bir eydir nk
duygusal younluu ve katlm
belirtir. Eer glnz ok ak renk
ya da pastel ise yenilik iareti
olabilir. Daha youn renkler canl bir
belirginlii ve ok koyu renkler
acmasz bir inatl gsterir.
Ebruli renkler ya aksiyon ya da
farkl seviyelerden bilgiyi yanstrken
ldayan renkler byk bir spiritel
bilgi ak anlamna gelebilir. Bunun
tesinde glnzn renginin anlam
sizin yorumunuza kalmtr.
Yn ve Ya
Ta yapraklarnz ne yne
bakyor? Eer sizden teye doru
bakyorsa anlam cevaplarnz bir
bakasnn hayatnda aradnzdr.
u anda ruhsal geliiminiz iin bir
kitap yorumlamaktasnz, glnz
bu kitaba dnk olmaldr ya da
yukarya dnk olmaldr. Daha
fazla topraklanmaya ihtiyacnz
varsa yere dnk olan glnz
sizden talimat bekliyorsa size dnk
olacaktr.
Glnz ka yanda? Taze bir
gl m? Eer yleyse, son
zamanlarda ruhsal deiim ve
geliim yaamsnz demektir.
Glnz yal ve solgun mu? Bunun
anlam yaam biiminizin ve
varoluunuzun zamann doldurduu
ve artk deimeniz gerektiidir.
Ancak eski alkanlklarnz artk
sizin iin ie yaramamasna karn
onlar hala terk edemiyorsunuz
demektir. Eski ve solmu glnz
kolaylkla yeni ve taze bir glle
deitirebilirsiniz ya da isterseniz
almamz tamamlayana kadar
bekleyin.
Yapraklar ve Dikenler
Yapraklar ve dikenler sizin
geliim kapasitenizi ve kendinizi
koruma isteinizin derecesini
gsterir. Glnzn sap rlplaksa
sakn armayn nk byme ve
ruhsal korunma kapasitesi ok az
kiinin farkndalna varabildii bir
kavramdr. Derin bir nefes aln
kendinizi topraklayn ve glnze
sapndaki yapraklar ve dikenleri
gstermesini isteyin. Gsterecektir.
ok sayda yaprak byme
kapasitenizin geniliini ve buna ne
kadar byk ihtiya olduunu
gsterir. ok sayda yapran
anlam byk bir deiimin ve
geliimin iinde ya da eiinde
olduunuzu gsterir. Az yaprak ise
deiemeyeceiniz ya da
geliemeyeceiniz anlamna deil,
bu ilemleri ok yaptnz iin o
yapraklar kullandnz anlamna
gelebilir. Hi yaprakszlk, byme
kapasiteniz olmadn deil, bu
kapasiteye inanmadnz gsterir.
Yapraksz bir sap genellikle ok
ak renkli gvensiz bir gl ya da
ok koyu renkli inat bir gl
gsterir. Ak renkli gllerde
yapraksz bir sap kendine
gvensizlii gsterir. ok koyu
renkli gllerde yaprakszlk eski
kye yeni adet tarz bir inanc
yanstr. Yaprakszlk sonucunu
oluturan bu inanlar kolaylkla
topraklanabilir.
Dikenlerin varl kendinizi
koruma yeteneinizi temsil eder.
Gller kendilerini insanlar ve
hayvanlardan korumak iin dikenler
gelitirmitir. Yeni gller reten
iftiler her ne kadar dikensiz gller
retmeye alsalar da yabani
gllerin nasl da dikenlerle kapl
olduunu hatrlayn. Siz yabani bir
gl msnz yoksa evcilletirildiniz
mi?
Deiik boylarda ok diken
sizin eitli korunma tepkileri ile
donandnzn iaretidir. Tek bir
boyda birden fazla diken sizin
ardnda gl enerji tayan tek bir
korunma sisteminizin olduunu
gsterir. Az sayda diken doru
drst korunmadnz, hi diken
olmamas ise kendinizi nasl
koruyacanz bilmediinizi gsterir.
Eer az sayda ok byk
dikeniniz varsa kendinizi korumak
iin enerjinizin tkendiini ve
kurtulamadnz olaylara ya da
kiilere kar yksek sesle ya da
fkeyle karlk verebileceinizi
anlayabilirsiniz. Eer belirgin
olmayan, bir grnp bir kaybolan
dikenleriniz varsa korunma
sisteminiz tam olarak
almamaktadr. Durum buysa
sakn panie kaplmayn. Tamir
edebiliriz.
imdi, size durumunuzu
gsteren gle baktktan sonra, ona
imdiki durumunuzu gsterdii iin
teekkr edin. Hala kafanzn
iindeki odada, salkl bir aurann
ardnda ve topraklanm
olduunuzdan emin olun. Glnze
teekkr ettikten sonra onu
yollayn. Bunu onun hayalini silerek
ya da fleyerek yapabilirsiniz.
Kendinizi yorumlama glnz her
zaman arabilir ve o anki
durumunuzu kontrol edebilirsiniz.
Yorumlama glnz auranzn
dnda tuttuunuzdan; dolaysyla
onu topraklamadnzdan ve
okuduktan sonra her seferinde onu
yok ettiinizden emin olun.
Kendinize her gl yaratnzda
yukardaki talimatlar balang iin
kullanabilirsiniz ama sonra ltfen
kendi igdlerinize uyun. Benim
talimatlarm ok geneldir. Zaman
iinde ekleyecek ok ey
bulacaksnz.
lk glnz yolladktan sonra
yorumlama arac olarak
kullanmayacanz yeni bir gl
yaratacaksnz. Onu koruma arac
olarak kullanacaksnz. Benim,
nbeti olarak adlandrdm bu gl
hayal edebileceiniz en canl ve en
salkl gl olmaldr. Bu gl
yaratrken bilinli olarak yorumlama
glnzde kardnz btn
detaylar ekleyin. Kendi iinde ve
dnda iyiletirici olmaldr.
NBETY YARATMAK
lk nbetinizi yaratmak iin
kafanzn iindeki odadasnz,
topraklandnz ve auranz
klandrdnz. ster ayakta durun,
isterseniz oturun. Hangisini tercih
ederseniz. Odanzn iinden,
topraklanm bedeninizden byk,
uzun sapl, scak, canl bir renkte bir
gl yaratn. Bu gl auranzn n
ksmna koyun (ekil 5). Gl goncas
hafife ak olmal ve size doru
bakmaldr. iek tam olarak
yznzn karsnda olmaldr;
salkl yapraklar ve dikenlerle dolu
uzun sap birinci akranza kadar
ulamaldr. Bu iei ok byk bir
gl hayal edin (yznzden daha
byk) ve arkasna saklandnz
dnn.
Nbetinizi selamlayn ve
merkezine bir topraklama kordonu
balayn. Topraklama kordonunun
saptan aa doru uzandn, yere
ulatn ve yeryznn merkezine
gittiini grn. Kafanzn iinde
kaln.
ekil 5. Nbetiyi Yaratmak

Nbetinizin topraklama
kordonunun her iki ucunun da skca
apalanm olduunu grn ve
isminizi kordondan aa kere
seslenin. imdi gl yznzden
evirin ve iyi bir nbeti gibi
nnze baktrn. Ayaa kalkn ve
glnz yerindeyken yryn;
nereye giderseniz sizinle birlikte
gelmesine ve daima nnzde
olmasna almaya aln. O sizin
enerji korumanz olacaktr.
Nbetiniz her daim auranzn
nnde duracak ve sizin birincil
koruma sembolnz olarak grev
yapacaktr. Bu gln grevi duvar
ve dier korumalarn yerini
almaktr. Sizinle karlaacanz
insanlar arasnda araclk
yapacaktr.
Kendi meditasyonlarnzda size
daha uygun bir iek bulabilirsiniz.
Ben gl tercih ettim nk glde
kendi kendini koruma sistemi
mevcuttur.
Gldeki dikenlerin size bu
iein auranz korumakla grevli
olduunu hatrlatmasn umut
ediyorum. Dier bitkiler ve iekler
daha dekoratif ya da kiisel
zevkinize uygun olabilir (bundan
sonraki altrmalarda onlar
kullanabilirsiniz) ama bu dikenli
nbeti gl size daha iyi bir ayrm
kavram verecektir.
Nbetiniz farkl seviyelerde
farkl yollarla alacaktr. En basit
ekliyle bu gl sizin spiritelliinizin
semboldr. Karlatnz herkese
rktc olmayan ama scak ve
dosta bir mesaj verecektir. Bunun
yannda topraklanm da olduu iin
nbetinizin daha karmak
zellikleri ve yetenekleri vardr. Bu
sembolik gl auranzn dnda
nbet tutacak ve bakalarnn size
yollad enerjiyi kabul ederek
topraklayacaktr.
Nbetiniz, dier insanlara sizin
onlarla bir dzeyde ilikiye
getiinizi hissettirerek hem huzur
hem de zel yaam ortam
yaratacaktr. nsanlar genel olarak
sadece dikkati ekmek iin iletiime
geerler. Hatta en saldrgan, en
huzursuz edici insan bile sadece bir
candan merhaba duymak iin
iletiime geer. Sembolik glnz
selamlamalar ok byk bir
beceriyle baarr. ou zaman
insanlar glnzle selamlar ve sizi
rahatsz bile etmezler. Nbetinizi
sizi korumas iin yarattnz halde
bu candan semboln verdii mesaj
sevgi ve kabullenmedir ki bu da
korunmay neredeyse gereksiz klar.
nsanlar sizinle bir neden
yznden konumalar gerektiini
dnrler ama tek arzuladklar
biraz sevgi ve iletiimdir.
Nbetinizin sevgisi ve gzellii ile
karlatklarnda ve nbetiniz
onlarn iletiim isteklerini kabul edip
yolladklarn toprakladnda bu
ou zaman onlarn ihtiyac olan tek
eydir.
ndeki nbetinizi ve onun
topraklama kordonunu sk sk
kontrol edin. Eer boynunu bkm
ya da yorulmu gzkyorsa
kard iyi i iin ona teekkr
edin. Eer deitiyse, enerjiye
mdahale ediyor ve dierleri ile
iletiim kuruyor demektir. Harika!
Yorgun ve solmu glnz yollayn
ve daha dayankl, parlak bir
topraklama kordonu olan yeni bir
gl yaratn. Yeni nbetinizin
yapaca ie gre fazla narin
olmamasna dikkat edin. Eer minik
pastel ieklerden holanyorsanz o
zaman odanz ve auranz onlarla
doldurun ama nbetiyi salam,
renkli, dikenli ve salkl bir glden
yaratn. Bu iein biraz sert bir
tarz olmas gerektii aktr! Ben
benimkini geni omuzlu, evik, atik
ve hafif salak bir mizah anlay olan
enerjik bir iek olarak hayal
ediyorum. Ona kimse iliemiyor, bu
sayede srekli onu deitirmek ya
da tamir etmek zorunda
kalmyorum.
Gnlk meditasyon
kontrollerinizde eer gerekiyorsa
nbetinizi tamir edin. Baka
iekleri de nasl grev yaptklarn
grmek iin deneyebilirsiniz.
Renklerini kartrn, aura snrnzla,
topraklama kordonunuzla, kafanzn
iindeki odann duvarlar ile ya da
pabularnzla uyumlu ya da zt
renkler kullann.
Nbetinizin topraklanmasn
kontrol etmek iin zaman ayrn.
Sevdiiniz insanlarla karlatktan
sonra ya da imdiklemek istediiniz
insanlarla grtkten sonra ne
durumda olduuna bakn. Ona zarar
vermeye alan insanlar
gzlemleyin. Bu kiilerin byk bir
olaslkla sizden yollanacak bir
dzine topraklanmam hediyeye
ihtiyalar vardr. Bylece sizden
ayrlmalar daha kolaylaacaktr.
Gnderdiiniz hediyelerin
topraklama kordonlarnn
olmamasna dikkat edin. Eer
hediyeleriniz topraklanm olursa o
zaman hediyeleri alan kii kendi
hayatnda deil ama sizin
hayatnzdaki topraklanmlk,
gvenlik ve sembollerinizdeki psiik
yetenekleri hissedecektir. Bu onlarn
yeteneklerini kullanmalarn
engeller ve onlarn daha da gl,
daha da enerjik parazitler haline
gelmelerine neden olur.
Hediyelerinizde kartvizit ya da bir
ama olmamaldr.
Eer sembolleriniz
topraklanmsa daha kalc
olacaklardr. Atmalar daha zordur.
stelik hediye verilen kii, zerinde
kimden geldiini bildiren bir kartla
gelen hediyeleri almamakla sizi
aalamak ya da istemedii bir
eyi kabul etmek arasnda seim
yapmak zorunda kalr. Bu sorumlu
bir spiritel iletiim deildir. Bu
alma bakalarn kontrol etmek
ya da onlara istediklerimizi
yaptrmak iin deildir. Bu
almann amac kendi hayatmz
kontrol altna almak ve kendimiz
iin gvenli bir ortam yaratmaya
almaktr. Baka insanlardan sizin
iinizi yapmalarn isteyemezsiniz.
Aldklar psiik mesajdan, gzellik
ve huzurun sizde olduu; hepsinin
sizden kaynakland izlenimine
kaplrlarsa ilerleyemezler!
Sylenecek baka sz yok.
Ykc insanlar hakknda bir sz:
Hayatlar boyunca youn kt ilgi
grdkleri iin sadece kt ilgi
ekecek ekilde yaamay bilen
insanlar vardr. Bu insanlara
fkelenmekte serbestsiniz ama bu
sizi sadece onlarn en yeni byk
dman yapar. Sizin kt
davrannz onlar eker. Onlara
yuvalarnda olduklar izlenimi
verirsiniz. Bu tr insanlara kar
nbeti glleri kullanmak sizin iin
yorucu olabilir nk onlarn en
byk zevki gzel eylere zarar
vermektir. Sizin zel glnzn
zarar grmesini kiisel
alglayabilirsiniz. Byle alglamayn.
Karnzdaki insan nbeti glnz
solduruyor, eritiyor ya da yok
ediyorsa size iyilik yapyor
demektir! Nbetinizin hangi tr
enerjiler karsnda dayankllk
gsteremediini size iaret
etmektedir.
Hemen yapmanz gereken
mcadele etmekten holanan taze,
canl ve dayankl bir nbeti
yaratmaktr. Nbetinizin ykc
enerjiyi zevkle karladn; onu
yedike daha glendiini ve o
kiinin enerjisini toprakladn
grn. Unutmayn bu sadece enerji.
Gerek bitkiler ve iekler
gbre ile daha ok byr ve
gzelleirler. Ykc kiinin enerjisini
nbetinizi besleyen gbre olarak
dnn. Unutmayn size doru
gelen, verilen, atlan sadece
enerjidir. Nbetiniz enerji ile
almak iin yaratlmtr; youn
enerji onu korkutamaz ya da ona
zarar veremez. Enerji tahrip edici
insanlardan aldnz mcadele
gcn acmasz gl bir nbeti
makine yaratmak iin kullann.
Nbeti paralayclara,
topraklanmam ve bedelsiz bir sr
hediye gndermeyi ihmal etmeyin.
inizden buna kar ktnz
biliyorum. Eer o kiiler size kt
muamele ediyorlarsa o zaman
neden onlar iin iyi bir ey
yapasnz? Neden onlara gznz
dikip kt kt bakmayasnz ya da
grmezden gelmeyesiniz? Neden
gzel bir ey veresiniz? nk bu
onlar artacaktr. Eer insanlar
bana ykc enerjileri ile yaklar ve
nbetimi tahrip ederlerse o zaman
onlara hemen bir dzine hediye
iek yollarm; bunu onlar
dllendirmek iin deil, dikkatlerini
bir dakika olsun datmak iin
yaparm. O bir dakikay kendime
yeni bir nbeti yaratmak ya da
olan glendirmek iin kullanrm.
Ben alrken saldrgann bir dakika
ilevsiz hale gelmesini salarm.
Yeni ve daha gl nbetimle
hazr olduum zaman yeniden bu
igalcinin ne yaptna bakarm.
Belki yolladm hediyeleri
paralam ve ilerindeki ykc
enerjiyi boaltmtr ya da hala
kendisine yollanan gzel hediyenin
karsnda aknlktan donakalm
durmaktadr. Hibir zaman
baladklar noktada olamazlar ve
ben de her zaman oradan ekip
gitmek ya da yeniden balamak
ansna sahibimdir. Bir sonraki
raund daha kolaydr ve hatta
yrtlebilir bir iletiime bile
dnebilir.
Unutmayn, herkesin sezgileri
vardr ve herkesin ruhsal iletiime
ihtiyac vardr. Bat kltr bunu
yadsr. Sizden kaynaklanacak her
trl manevi iletiim taze bir nefes
gibidir; hatta sevgi nedir
bilmeyenler iin bile byledir. Sizin
bilinli ruhsal iletiiminiz evrenizde
sevgi dolu bir atmosfer yaratacaktr.
Bakalarna sevimsiz davranan;
rahatszlk veren insanlar bile size
olumlu yaklamaya balayacaktr.
Kendine gvensiz, huzursuz
insanlara daha fazla yardm
edebilmek iin bundan sonraki
blm majlar Ykmak ok yararl
olacaktr.
Bu noktada gnlk
meditasyonunuz yle olmaldr;
kendinizi topraklayn, topraklama
kordonundan aaya isminizi
seslenin, kafanzn iindeki odaya
gidin, auranz klandrn,
topraklayn ve gerekiyorsa
iyiletirin, sonra da nbetinizi
kontrol edin. Her sabah nbetinizin
iyi olup olmadna bakn. Eer
salklysa o zaman onun
topraklama kordonundan isminizi
seslenin ve gnnz yaamaya
balayn. Eer nbetiniz
hrpalanmsa ona teekkr edin,
yollayn ve daha gl bir sembol
yaratn. Yeni bir nbeti
yarattnzda ya da her sabah
nbetinizi kontrol ettiinizde onu
topraklamay ve kordonundan
aaya seslenmeyi unutmayn.
ki balang yntemi daha
rendikten sonra nerdeyse temel
bilginin tmn alm olacaksnz.
Herhangi bir yntem sizi zorluyorsa
ya da taklyorsanz o zaman Sorun
zme Klavuzuna gein. Orada
aralarnz yaratmak iin alternatif
teknikler bulacaksnz.
Bu yntemleri bir kerede
baaramadysanz sakn kendinizi
yeteneksiz olarak grmeyin. Ben
yapamamtm nk neredeyse
btn hayatm boyunca ciddi bir
ruh/beden blnmesi yaamtm.
imdi artk her ey dzeldi ama bu
ok almam gerektirdi. Dediim
gibi bu faydal bir almadr, tabii
eer srar ederseniz.
MAJLARI YIKMAK
Bu almada ilerledike
insanlarn sizinle daha sk temasa
getiini grebilirsiniz. Aileniz
ziyaretinize gelebilir, eski ilikiler
alevlenebilir. nsanlar gnlk
meditasyonlarnz srasnda sizi
arayabilirler; kendinizi
toprakladnzda ieri girip
oturabilirler ya da dncelerinizde
srekli olarak belirebilirler. Bu ok
olaandr.
Spiritel iletiim kltrmzde
genellikle olaan bir olgu olarak
kabul edilmez; bu yzden bu
konuyla ilgili en ufack bir ey bile,
byk heyecan, hayranlk, korku ve
karklk yaratr. Spiritel gelime
yolculuuna baladnzda
hayatnzn psiik malzemesine
dalgalar gnderirsiniz. ou insann
bu konuda ne kadar az ey bilirlerse
bilsinler bu dalgalarn nereden
kaynaklandn anlayacak kadar
gl sezgileri vardr. Neden sizi
arama ihtiyac duyduklarn ya da ne
syleyeceklerini bilmeseler bile sizi
yoklamak istemilerdir. Neler
olduunu bilmek isterler. Durumu
ve kendilerinin bu durum iinde
nerede olduklarn bilmek isterler.
Sizi ziyaret edenlerin bazlar
sadece bir merhaba demek ve ne
yaptnz grmek ister. Bu insanlar
zaman iinde yeni rendiklerinizi
uygulamanz ve salamlatrmanz
iin size yardmc olacak kiilerdir.
Ancak benim nerim bu safhada
enerji almalarnz kendinize
saklamanzdr. gelime
almalarn bir bakasndan onay
beklemek kadar karmaklatran bir
olgu daha yoktur. Hayatta ilerlemek
iin bakalarnn iznine gereksinim
duymak, ifa vermek iin
bakalarndan izin almak zorunda
olmak, sosyal evrenizi geniletmek
iin onaya ihtiya duymak iinizi
sadece zorlatracaktr.
Eer evrenizdekiler sizin
belirlenmi rahatlk snrlarn
amakta olduunuzu fark ederlerse
o zaman onlar rahatlatmak iin
bar, kendine gvenen ve
sorumlu bir davran
sergilemelisiniz. Onlar, ihtiyalarn,
umutlarn ve isteklerini kendi
benliinizden karmalsnz. Bir kez
daha hediye sembolleriniz sizi
kurtaracaktr.
Ykc kiilere yolladmz
hediye sembolleri ile daha nce
altk. Bir sonraki almamzn ad
imajlar ykmak. Amac sevgi dolu
bir hediye yollamaktan ok daha
belirgindir. majlar ykmak, kiileri
auramzdan atmamz salar. lk
bata irkiltici gibi gelse de aslnda
harika sonular veren bir yntemdir.
MAJLAR NASIL YIKILIR?

Bir imaj ykmak iin kafanzn
iindeki odada kendinizi topraklayn,
temiz ve renkli bir aurann iinde;
gl ve parlak bir nbetinin
arkasnda durun. Burada birka
dakika kalacaksnz onun iin rahat
edeceiniz bir pozisyonda oturun.
imdi ailenizden birini dnn -
aklnza kim gelirse- ve o kii iin
hediye olarak en sevdii renkte
topraklanmam bir iek ya da bir
bitki dnn. Bu sembolik hediyeyi
auranzn sol ya da sa yanna
yerletirin; hangi yanna isterseniz
yerletirebilirsiniz.
Hediye vereceiniz aile ferdinin
imajn abucak bu hediyeye
yerletirin. Bu imaj ile bitkiyi ya da
iei kaplayn. Hediyeyi auranzdan
teye karn ve hemen yok edin.
Ben hediye imajlarm dinamitle
patlatyorum ama siz onlar
yakabilir; sislerin arasnda ortadan
kaldrabilir ya da milyonlarca
paraya blebilirsiniz.
Durumunuzu gzden geirin
hala kafanzn iinde topraklanm
bir durumda msnz? Auranzn ve
nbetinizin durumu nedir? Enerji
aralarnz ve yeteneklerinizi bu kii
yannzdayken uygulayabiliyor
muydunuz, yoksa bunu sadece onun
imajn yok ederken mi yapabildiniz?
Eer enerji aralarnzda bir
huzursuzluk hissettinizse onlar
tamir etmek iin bir dakika mola
verin. Bu deiiklikler ya bu kiinin
sizin hayatnz zerinde etkisi
(rnein, eer toprak hattnz ya da
aura tanmlamanz veya nbetinizi
kaybettiyseniz bunlarn ayns bu
kiiyle yz yze grtnzde de
olmaktadr) ya da yeni farkndalk
dzeyine eritike eski
alkanlklarnz ve ilikilerinizi terk
ettiiniz iin kendinize verdiiniz
cezalardr. Eer enerji aralarnzda
bir zayflama hissediyorsanz
kendinizi yeniden daha gl
aralarla topraklayn ve tanmlayn.
Enerji aralarnza, bu gvenli
mekanda ilikinizde sizi
ilerlemekten alkoyanlarn ne
olduunu gsterdikleri iin teekkr
edin.
Auranzdaki renklerin ya da
topraklama kordonunuzun
parlaklamas veya kafanzn iinde
sizi megul eden eylerin azalmas
gibi olumlu eylerin ayrmna
vardysanz o zaman bu kiileri i
dnyanzdan kardnz iin
iyileme belirtileri gstermektesiniz
demektir. Bu duygu harikadr ve
sizin bu iyileme yolculuunda
nemli bir noktaya geldiinizin
iaretidir. Bu noktada bakalarnn
ihtiyalarnn sizin auranzda ya da
i dnyanzda yeri olmadn
anlarsnz.
Bu bireyin kendi kiiliine
dnmesidir. evremizdeki kiilerden
arnarak kendi gerek kiiliimizi
bulmamzdr. Topraklama yapmanz
ve kafanzn iinde kendinize ait bir
oda yaratmanz bu ilemin ilk
admdr. Auranz tanmlamanz ve
kafanzn iindeki oda size kendiniz
olabileceiniz bir mekan yaratr.
Nbetiniz bu alann snrlarn
belirler ve korur. Artk bakalarn
kendi i dnyanzdan karma
almas yapabileceiniz bir
mekannz vardr.
Auranzn iinde tek bir kii
olmaldr: Siz! Auranz ailenizin
buluup gevezelik ettii,
beklentilerin dile getirildii;
ebeveynin koyduu yasaklarn
hkm srd bir alan
olmamaldr. Auranz bakalar
olmadan sizinle iletiim
kurabildiinde en salkl halindedir.
nsanlar sizi ne kadar severlerse
sevsinler onlarn enerjisi sizin
auranza ait deildir. Onlarn
enerjisi kendi auralarna aittir.
majlar ykarak bu noktay
belirginletiririz.
Eer hediye imajnz yok
etmekte zorlanyorsanz bilin ki
yalnz deilsiniz. Bir eyi yok etmek
iin acmasz yntemler kullanmak
bildiim hibir spiritel retide yer
almaz. Ancak belirlediiniz bir kii
iin yarattnz parlak renkteki
hediye ile bu kiiye kabullenme ve
gzellik sunarsnz. O kiinin
grntsn hediyenin iine
yerletirdiinizde onu da ayn
gzellikle sarmalarsnz. O kiiyi
sevgiyle sararsnz.
Bir kiiyi kiisel alannzdan
uzaklatrdnzda temiz ve belirgin
bir rahatlk yaarsnz. te bundan
sonra artk ac, dilenme ve pazarlk
olmadan o imaj hayatnzdan kp
gitmitir. Bu kurtulutan sonra
yeniden balant kurmak, farkl bir
biimde yaklamak ve bu kez doru
davranmak istersiniz. Eski
takntlarnzdan kurtulmusunuzdur.
majlar ykmann en gzel yan
budur; ilikileri gelimeye aar.
Btn insanlarda sezgi olduu
iin hepimiz sezgilerle iletiim
kurarz. ster kimin telefonda
olduunu tahmin etmek, ister
nerede park yerinin alacan
hissetmek olsun; isterse
karmzdakinin saklamaya alt
zntsn sezmek ya da
karmzdakinin gvenilir olup
olmadn bilmek olsun hepimiz
sezgilerimizi kullanrz. nsanlarn
bizi nasl grdn bilir ve buna
tepki veririz. majlar yok etmek bu
noktadan yararlanr.
ok yakn bir arkadam var.
Her zaman ok iyi anlardk ama
son zamanlarda ilikimiz tek ynl
bir hale gelmiti. O farknda
olmadan benim koruyucum
durumuna geerken ben de ihtiya
duyan kii olmutum. Bir sredir, ne
zaman konusak sadece benim
yaadm zorluklardan,
skntlardan sz eder olmutuk.
Zamannn byk bir ksmn bana
tavsiyelerde bulunarak geirmeye
balamt. Onu seviyordum ve
deer veriyordum ama kendimi
yardma muhta kk bir kz
karde gibi hissetmeye balamtm.
O da huzursuzdu nk onun da
paylamak istedii skntlar vard,
ama benim vah bana vah
hallerime zorla mdahale etmek
istemiyordu. Taklp kalmtk.
Bir sabah, arkadam benim
imajm en sevdiim renkte
ieklerden oluan bir buketin iine
koymaya karar verdi. Kocaman
zambaklardan oluan bir demetin
iine benim u anda grd
halimin (zavall, kaybolmu ve
ikayeti) resmini yerletirdi.
iekleri hemen aurasndan kard
ve benim imajm bolca dinamitle
havaya uurdu; nk ilikimizin
geldii nokta onu d krklna
uratyordu.
O bunlar yapt srada ben
birdenbire kendimi zgrlemi
hissetmitim. Arkadamn yannda
gezdirdiini bildiim o zayf; o
alayp szlanan resmim ortadan
kaybolmutu. Beni dinamitle
patlattndan haberim bile yoktu;
kafama iekten sivri arapnel
paralar filan da dmemiti.
Sadece kendimdeki ve ilikimizdeki
zayflktan arndm
hissediyordum. O sabah ona telefon
ettim ve haftalardr ilk kez
arkadama, onu kendi dertlerimle
bomadan, evliliinin nasl gittiini;
ailesinin nasl olduunu sordum. Bir
kez daha eit tabanda ilikimize
baladk nk beni zgr
brakmt. imdi ikimizde yeni bir
eyler denemeye hazrz.
nsanlar genellikle kendileri
hakknda ne dndnz bilirler.
Sanki yannzda onlarn bir resmini
dolatryorsunuzdur ve onlar da bu
resmi grebiliyorlardr. Resminiz sizi
gururlandryorsa bir dostunuz var
demektir. Resminiz sizi kzdryorsa
ya bir dmanla ya da siz o resme
benzeyene kadar sizi rahat
brakmayacak bir askntyla kar
karyasnz demektir. Her iki
durumda da, bilinaltlarnda dahi
olsa insanlar kendi haklarnda ne
dndnz bilirler. likileriniz
bir yere kadar sizin kafanzda onlar
iin yarattnz imajlarla kontrol
edilir. Bu imajlarn sorumlu bir
ekilde yok edilmesi ilikilerin
gelimesine olanak salar. Eski
kalplar yok ederek, sadece
topraklamakta deil ama dier
insanlara gsterdiiniz tepkilerde ve
ilikilerinizde imdiki an
yaayabilirsiniz. Bu d dnya ile
olan ilikilerinizi en az i dnyanz
temizlediiniz kadar temiz bir hale
getirir.
majlar yok etmek sadece sizi
temizlemez, evrenizdeki insanlar
da zgr brakt iin onlara
gelime ans verir. Bir bakas iin
yarattnz imaj yok ettiinizde o
kii paha biilmez bir iyileme
yaar. Bilinlilikte ilerlemeye hazr
hale gelir; nk onu o eskimi,
yorgun resminden
zgrletirmisinizdir. Ona, imdiyi
yaama frsatn vermi ve sizinle
ilikisinde nasl davranmak
istediine zgrce karar vermesini
salamsnzdr.
evrenizdeki insanlarla olan
ilikilerinizi iyiletirme ve deitirme
isteiniz onlara da kendi
hayatlarnda ayn gelimeleri
yaayacaklar gvenli bir deneme
alan yaratr. Bylece onlarn da
ilerleme anslar olur.

Elbette baz insanlar inat
davranarak ilikiyi ayn ekilde
devam ettirmek isteyebilirler; ama
siz bu imaj da yok edebilirsiniz.
Bakalarnn sizi snrlayan imajlarn
yok etmek iin siz hemen hi enerji
harcamazken, onlar, ayet deiime
kar kyorlarsa, tonlarca enerji
harcamak zorunda kalrlar. Yorulan
siz olmazsnz; onlar yorulur ve
onlar zgr kalmasalar bile siz
zgr kalrsnz. Siz ilikinin yalnzca
kendinize ait olan ksmn
deitirebilirsiniz.
majlar ykmak, psiik
dalgalarnz alglayan ve spiritel
geliiminizin nne kan kiilerle
uzlamann en iyi yoludur. Bu,
durup her eyin mantkl bir izahn
yapmak zorunda kalmadan onlara
spiritel dzeyde nerede
olduunuzu gstermenin en
sorumlu, en sevgi dolu ve en kolay
yoludur.
majlarn yktnz insanlara,
temiz ve ak bir vicdanla geliimin
nasl olduu konusunda ufak da olsa
bir fikir vermi olursunuz. Buna ek
olarak geliiminiz iin gerekli olan
sakin ve zel ortam, yaptklarnza
ara vermeden salam olursunuz.
majlar ykmak hayatnzdaki
insanlar sakinletirir, kafanzdaki,
kalbinizdeki ve auranzdaki
grlty dindirir; iyileme
olanan verir.
Btn sembolik iek ve
hediyeleriniz snrsz bir kaynak olan
ruhunuzdan gelir. Bu yzden gnlk
enerji seviyeniz zerinde etkisi
olmaz. Btn bir gnnz imajlar
yok ederek geirseniz bile durup
dinlenmeniz gerekmez, nk
hediyeleriniz srekli kendi kendine
yenilenen i dnyanzdan
gelmektedir.
Birka imaj daha yok etmeyi
deneyin ama bu kez, ayet daha
nce size zor geldiyse, imha etme
ilemini curcunal bir elenceye
evirin. Unutmayn, sizin khnemi
imajlar imha etmekteki baarnz,
imajlarn yok ettiiniz insanlarn
iyileme srecine ve kalitesine
olumlu etki yapacaktr. Eer
yolladnz hediyeler nazike salna
salna uzaklayorsa ya da havaya
uup patlamak yerine yle bir pt
ediyorsa insanlarn geliimine
yardm etmiyorsunuz demektir.
maj tayan hediyeler
kararllkla ve abucak yok
edilmezlerse ilerindeki kiiler
sadece kk; hatta kafa kartrc
bir mesajdan baka bir ey
almazlar. majlarnn kesin olarak
yok edilmesinden duyacaklar
zgrlk duygusundan yoksun
kalrlar ve ilerleme kaydedemezler.
Khnemi imajlar rahatlkla yok
etme becerisini kazanr ve bunu
gerekten isterseniz ilikide
olduunuz dostlarnza ve kendinize
snrsz bir iyilikte bulunmu
olursunuz. zgrlein, rahat olun ve
eski kalplardan, ilikilerden,
beklentilerden kendinizi kurtarmak
iin kendinize bir ans verin. Sevgi
dolu gzel hediyeler yaratn,
kiilerin imajlarn bunlarn iine
yerletirin ve onlar mahvedin!
Bu noktada gnlk
meditasyonunuz yle olmaldr:
Kendinizi topraklayn, kafanzn
iindeki odaya girin, auranzn
snrn klandrn ve gerekiyorsa
temizleyin, nbetinizi kontrol edip
topraklayn ve topraklanmam
hediye sembollerinizi yok edin.
majlar ister tek tek, ister ifter
ifter, ister er er ya da gruplar
halinde nasl istiyorsanz yle yok
edebilirsiniz. majlar hediyelerin
iine, topraklamadan ve auranzn
iindeyken yerletirmeyi sonra da
auranzn dnda yok etmeyi
unutmayn. Bunlar o resimlerin sizin
yarattnz imajlar olduunuzu
hatrlamanz bakmndan nemli
admlardr.
Bu imajlar sizin o insanlarla
yaadnz tecrbelere dayal
olarak yarattnz, ama sadece
sizin yarattnz, mkemmel
olmayan, tamamlanmam
imajlardr. majlar, o kiinin tm
ruhunun grnts deildir; sadece
sizi rahatsz eden zellikleridir.
rnein annenizin size olan
dknl meditasyonlarnz
srasnda azalabilir ama onun
varlna duyduunuz tepki ve
kafanzn iinde yarattklarnz size
ait kalr. majlar sizin eserlerinizdir.
Onlar sizin annenize
duyduklarnzdan oluur. Annenizin
de tpk sizin gibi pek ok farkl yz
vardr. O sadece sizin
algladklarnzdan ibaret deildir. O
milyonlarca eydir ve herkes gibi bir
ruhtur. Sizin yarattnz imaj onun
ruhunu snrlamaktadr nk ya
sizin beklentilerinize uymaya ya da
erimeye almaktadr.
Auranzn iinde annenizin bir
imajn oluturduunuzda onunla
ilgili dncelerinizin sorumluluunu
kabul etmi olursunuz. Anneniz iin
yarattnz imaj auranzn dna
tayarak kiisel alannzdan
kardnzda onu a karm
olursunuz bylece onu yeniden
psiik malzemeye katma ans
doar. Annenizin topraklanmam
hediyesini ve iindeki imajn yok
ettiinizde annenize olan
davranlarnz gzden geirir,
enerjisini ona geri yollar ve onu
zgr brakrsnz.
O dakikadan balayarak
annenizi sizin ihtiyalarnza sizin
tepkilerinize ve gemiteki
snrlamalarnza baml olmadan
kendi btnl iinde
grebilirsiniz. Onun imajn auranz
iinde yaratmak ve sonra yok etmek
ikinizin de gerek dnyada
ilerlemenize yardmc olacaktr.
majlar her yerde ve her
zaman yok edebilirsiniz. Eer gn
iinde kiiler sizin merhaba
hediyelerinizle sakinleemeyecek
kadar zarar verici bir hale gelirlerse
onlar o anda orada patlatn gitsin.
Birisi ile konuurken banz
sallayarak Evet, haklsnz, demek
ve bu arada kafanzn iinde onlarn
imajlarn arapnel paralar gibi
patlatp datmak ok elenceli
olabilir! Birden kafalarnn
karmasn ve hibir neden yokken
aniden size kar daha barl
davranmalarn izlemek daha da
elencelidir.
Balang yntemlerini
neredeyse bitirdiniz. Bundan sonraki
yntem, altn gne tedavisi; size
toprakladnz, temizlediiniz,
serbest braktnz ve yok ettiiniz
enerjiyi yeniden ynlendirmeyi
retecek. Ancak birka gn daha
imaj ykmak istiyorsanz ltfen
yapn!
Salkl bir ekilde gelimemiz
ve toplum bilincinden syrlmamz
konusunda kltrmz bizi ok az
destekliyor. oumuz iin bu,
ortal temizlemek ve kendimize
ynelebilmemiz iin bize verilen ilk
anstr. ou renci bu noktada
birka hafta, bazen daha uzun bir
sre kalr. Bu son derece uygundur.
nsanlar havaya uurmaktan
zevk aln, zellikle de onlar
seviyorsanz. O eski kokumu
kalplar yok edin. Size salad
zgrle; hissettirdii sevgi
younluuna ve insanlarla srf
kendiniz olarak kurabildiiniz
ilikilerin gzelliine ap
kalacaksnz.

ALTIN GNE TEDAVS
Bu noktaya kadar greviniz,
enerjinizi temizleyerek gerek
benliinizi bulmak ve kendiniz iin
huzur dolu bir yorumlama ortam
yaratmakt. imdi yapmanz
gereken yaptnz deiiklileri kalc
klarak eski beklentilerin ve
davranlarn sizi eski halinize
gtrmesini nlemeye yardmc
olmaktr.
Kafanzn iindeki odaya
giderek korunmu auranzn ardna
gemeniz snrlarnz belirlemenize
yardmc oldu; topraklanp imajlar
yok etmeniz dardan gelen
mesajlardan ve enerjilerden
kendinizi korumanz salad.
Bundan sonraki adm topraklanm
enerjiyi ve imaj paralarn
toplayarak enerjiyi hayatnza sizin
koullarnzla geri almaktr.
Altn gne tedavisi, kendinizi
gnlk olarak kendi temizlenmi
enerjinizle beslemenin bir yoludur.
Bu yntemin amac enerjinin iyi ya
da kt, iyiletirici ya da ykc,
doru ya da yanl deil, sadece
enerji olduunu srekli
hatrlatmaktr. Enerji, karlnda
her eyi -sevgi, mutluluk, hzn,
nefret, kahkaha, delilik-
alabileceiniz bir deerdir. Enerji
ynlendirilebilir, yenilenebilir,
yeniden ynlendirilebilir ve yeniden
kullanlabilir. Enerji kendi bana
yaratlamaz ya da yok edilemez
ama enerji, yaratabilir ve yok
edebilir.
Enerjiyi ynlendirmeyi ve
hediye etmeyi rendiniz; toplayp
topraklama kordonuna yolladnz;
kafanzn iinde bir oda ve hediyeler
yarattnz; auranzn snrlarn
belirlediniz; baka insanlarla ilgili
yarattnz imajlardan kurtuldunuz;
eski mesajlardan gelen enerjiyi
boalttnz. Bylece enerjinin nasl
kolayca ekillenebildiim grdnz;
dolamaktan, akmaktan ve
deimekten ne kadar holandn
anladnz.
Enerjinin akkan yaps sizin
almanzn temelini oluturdu.
Enerjinizin kaynana her daim bal
kalabilirseniz o zaman her hareket,
her deiim her iyileme mmkn
olacaktr. ayet kendi enerjinize
daima bal kalabilirseniz sizi ne
hayatta ne bilin tesinde hibir
kuvvet durduramayacaktr.
Altn gne, sahip olduunuzun
enerjinin bitmez tkenmezliini
temsil eden bir semboldr; bu
enerji ile istediiniz tr bir hayat
yaratabilirsiniz. Hayatnzn
genellikle akc deil, kstlanm
olmasnn nedeni ou kez aile ile
toplumun anlalabilir ve kontrol
edilebilir olmak iin size ihtiya
duymasdr. Pek oumuz bu
birbirinin kopyas, toplumun
ynlendirdii, enerji yiyici
ksrdngnn iinde doumdan
itibaren kslp kalrz. Cinsiyetiniz
neyse bunun getirdii sorumluluklar
stlenirsiniz; hangi rktansanz onun
getirdii sorumluluklar
yklenirsiniz. Genellikle iki yandan
itibaren altn gneinizin byk bir
dilimi topluma uymaya, bakalarn
mutlu etmeye ve sorun
yaratmamaya ayrlmtr bile. Kafas
kark, korku dolu ve kontrol
tutkunu toplum bizi kontrol etmeye
alr. Ailelerimizi, evremizi ve
genel olarak da toplumu
kartrmamak iin yapar bunu.
Altn gne tedavisi ve bu
kitaptaki dier btn almalar
iinizdeki maneviyatn iyileip
zgrlemesini amalar. ifal altn
gne sizin araclnzla toplumu da
iyiletirecektir. Yaptnz her
almann sadece i dnyanzda
deil, i dnyanzdaki enerji
zerinde de etkisi vardr. Ancak
imdi sadece size ve sizin i
dnyanza younlaacaz.
Kiisel enerjiniz sonsuzdur.
Altn gne sembol enerjinizin
canl, yenilenebilir ve srekli
ulalabilir olduunu gsterir. Ne
yaparsanz yapn enerjinizi
tketemezsiniz. Fazla enerji verip
kendinizi tekrar enerji ile
doldurmay unutabilirsiniz ama
enerjinizin byk ksm daima size
aktr. Altn gne tedavisi size,
sizin bilgilerinizi, iyiletirme
yeteneinizi ve kendi cevaplarnz
tayan kendi enerjinizi toplama ve
kullanma yolunu gsterir.
ALTIN GNE HAYAL ETMEK
Altn gne tedavisi iin
rahata oturun ve kendinizi
topraklayn. Temizlenmi auranzda,
kafanzn iindeki odaya girin ve
nbetinin arkasna gein. Yok
etmeniz gereken birka imaj yok
edin. imdi auranzn zerinde tam
banzn tepesinde altn bir gne
olduunu hayal edin (ekil 6).
Hayatnz boyunca elinizin altnda
olacak; size bahedilmi sonsuz
enerji kaynanz sembolize eden
altn gneinizin scakln hissedin.
Altn gneiniz sizin bilgilerinizi,
iyiletirme yeteneinizi ve mizah
duygunuzu tar. Ayn zamanda da
sizin sekizinci akranzdr. Ne zaman
isterseniz kullanabileceiniz bir
enerji kaynan sembolize eder.
Enerji szc kafanz
kartryorsa o zaman bunu dikkat
kelimesiyle deitirin. Ayn anlama
gelirler. Dikkatinizi bir eye
younlatrdnzda enerjinizin bir
ksm da oradadr. Dikkatiniz,
zihinsel enerji ve duyarllk enerjisi
gerektirir; altn gne tedavisinin ilk
basama bunu size hatrlatmaktr.
Btn dikkatinizi imdiki zamana,
iinde bulunduunuz ana
vermediinizde en yksek etkiyi
yaratacak enerjiye sahip
olamazsnz.
Bu yntemin ilk basamanda
altn gneiniz hayatnzdaki ilikiler
ya da olaylar dolaysyla
kaybettiiniz veya birilerine
verdiiniz enerji iin size k tutma
grevi grecektir. Ne zaman
isterseniz altn gneiniz o enerjiyi
geri aracak, temizleyecek ve
yeniden kullanmanza olanak
salayacaktr. Gneinizden enerjiyi
geri armasn isteyin ve enerjinin
geri geliini izlerken kafanzn
iindeki odada kaln.
ayet dikkatiniz auranzn
iinden baka her yere dalm
durumdaysa buna armayn.
Topraklanmanz ve odaklanmanz
srdrerek enerjinizin gneinize
geri dnmesini izlemelisiniz. Baka
insanlarla fikir ayrlklarnn ya da
anlamazlklarn enerjisini
grebilirsiniz; umutsuzca mal mlk
sahibi olma isteinin enerjisini ya
da nemli ileri bo verme,
erteleme enerjilerini grebilirsiniz
Ayn zamanda ilikilerden,
konumalardan, duygusal
durumlardan arda kalm blk
prk paralar grebilirsiniz.
Odaklann, ak olun ve sadece
kendinizi seyredin.
ekil 6. Altn Gnei Hayal Etmek

Enerjileriniz geri geldike,
yaratm olduunuz balant
paralarnn gneinize deer
demez yanp dmesine izin verin.
Gneinize giren her ynn temiz
enerjiye dntn grn.
rnein, enerjiniz unutamadnz
bir sevgilinizle olan tartma
eklinde geri gelebilir. Bu enerji
gneinize yaklatka nasl bir
ihtilaf tadn grr ya da
hissedersiniz. Ancak enerji
gneinize dedii anda ihtilaf
yanarak der ve yok olur. Bundan
sonra yenilenmi ve temizlenmi
enerji gneinizle bir olur. Artk
kullanabileceiniz bu kadar daha
fazla enerjiniz vardr. Sevgilinizle
yaadnz sorunu istediiniz
zaman tekrar gndeme getirebilir
ya da yolunuza devam edersiniz
nk enerjiniz temizlenmi ve size
geri dnmtr.
Altn gne tedavisinin amac
sizi odaklamak ve enerjinizin (ya da
dikkatinizin) her nerede
saklanyorsa size geri dnmesini
salamaktr. Yeni ve temizlenmi
enerjiyle ne yapmak istediiniz size
kalm bir eydir.
Eer bu noktada size geri gelen
herhangi bir ey gremiyor ya da
hissedemiyorsanz endielenmeyin.
Siz grn ya da grmeyin altn
gneiniz enerjiyi toplar ve
temizler. Altn gne akras, size,
topraklanm ve odaklanm
haldeyken eski kalplardan kurtulup
evrenizdekilerle salkl bir snr
oluturmanz iin yol gsteren gl
bir ktr. u anda zaten
bedeninizdeki her ey enerjilerinizi
geri armaktadr. Altn gne
sadece odaklanmanz ve enerjileri
bilinli olarak snflandrmanz
salar. Enerjiniz ve dikkatiniz zaten
geri dnmektedir. Altn gne
sadece bu enerjileri toplamak,
temizlemek ve yeniden
ynlendirebilmek iin kullanacanz
bir aratr.
Altn gnei ne zaman banzn
stne yerletirseniz deiik
enerjiler size geri dnecektir.
Bylece dikkatinizin imdiki
zamanda sahip olduunuz
farkndalktan nasl saptrldn
gzlemleyebilir ya da altn
gneinizin toplama ve temizleme
ilemini yapmasna gvenerek
iyilemenin tadn karabilirsiniz.
Kararsz, dalm ya da
anlayamadnz bir duygusallk
iindeyseniz hemen gneinizi an
ve gelen enerjiyi yakndan
gzlemleyin. Enerjinizin nerden
geldiini grdnzde sizi kstran
davran biimlerini
topraklayabilirsiniz. Enerjinizi tek bir
noktada toplamak iin imajlar
ykabilir ya da nbetinizi
glendirebilirsiniz veya gneinizin
ilemi tek bana yapmas bekler ve
nerede olursa olsun size dnen
enerjinin temizlenip kullanma hazr
hale geldiini bilirsiniz.
ALTIN GNE TEDAVSN
UYGULAMAK
Altn gne tedavisinin ikinci
aamasna gemek zere
topraklamanz ve genel dnsel
durumunuzu kontrol ettikten sonra
gneinizin size getirdii birka
imaj yok edin. htiya duyuyorsanz
birka davran biiminizi
topraklama kordonunuzdan aaya
brakabilir; auranzn ya da
nbetinizin rengini deitirebilir
veya kafanzn iindeki odada daha
rahat bir noktaya geebilirsiniz. Bu
srecin ilk blmnde yaadnz
tm deiiklikler ynlendirilmelidir.
Size bu rahat ortam salad iin
altn gneinize teekkr edin.
Dnsel durumunuzda herhangi bir
deiiklik hissetmiyor olsanz bile
yine de altn gneinize teekkr
edin. Demek ki grevini sizi rahatsz
etmeden ya da sizinle balant
kurmasna gerek kalmadan
yapmaktadr.
Dnsel durumunuz istediiniz
gibi olduunda auranzn tepesinde
kk bir yer an ve gneinizin
enerjisinin ieri yansmasna izin
verin (ekil 7). Brakn bu huzur
verici enerji auranzn iine dolup
derinizi kaplasn. Scakl
yznzde, ellerinizde
ayaklarnzda, srtnzda,
bacaklarnzn altnda, kollarnzda
ve tm auranzda hissedin. Auranz
ve snrlarn altndan yapn.
ekil 7. Altn Gne Tedavisi

Gneinizin enerjisini soluyun
ve scaklnn cierlerinizi
doldurduunu hissedin. Nefes
aldka iinize ektiiniz oksijen ile
birlikte enerjinin kan dolamnzda
dolatn hissedin. Temizlenmi,
imdiki zamana ait iyiletirici
enerjinin kan dolamnz,
kaslarnz, organlarnz ve
kemiklerinizi aydnlattn grn.
Altn enerjinizi karnnzda,
kalanzda, bacaklarnzda, gs
kafesinizde, boynunuzda,
yznzde ve kafatasnzda
hissedin. Nefes aln.
imdi topraklama kordonunuzu
da altna dntrn ve enerjinin
bedeninizin iinde kordonunuzdan
aa aktn; kordonu ve
bedeninizi temizlediini;
kordonunuzu imdiki zaman ait
iyiletirici enerji ile doldurduunu
hissedin. Kafanzn iindeki odada
kaln ve odann iindeki her eyi;
duvarlar, mobilyalar, pencereden
grnen manzaray altn rengine
evirin. Bu yeni altn odada kaln ve
altn gneinizi nbeti
sembolnzn zerine yanstn.
Nbetinizi altndan yapn ve
kordonunuzu onunla uyumlu hale
getirin. Bu, nbetinize de imdiki
zaman iyilemesi salar.
Birka dakika oturun ve
enerjinizi hissedin. Bu, scak, huzur
verici, harikulade enerji size aittir.
Her istediiniz anda hizmetinize
hazr, bedelsiz ve tamamen
kontrolnz altndadr. Bedeninizi
dolarken ve her bir hcrenizi tek
tek aydnlatrken onu hissedin. Bu
enerjiyi auranz boyunca ve enerji
aralarnzda dolarken izleyin ve
onlar sizin iin daha gerek
klmasn gzlemleyin. imdiki anda
kendi enerjinizle sarmalanm bir
halde gven iinde olmann nasl bir
his olduunun farkna varn.
Toprak hattnz kontrol edin ve
hala altn rengi olduundan emin
olun. Altn gne enerjinizi
bedeninizde dolatrmak ve
topraklama kordonunuzdan
topraklamak harika bir iyileme
yntemidir. Bedeninizin her paras
iinden aydnlandka eski mesajlar,
aclar ve saklanm duygular
yerlerinden karak derler.
Topraklama kordonunuzu altn rengi
yaptnzda eski ve tortulam
enerjilerden kurtularak bedeninizin
imdiki zamana akn salarsnz.
Topraklama kordonunuzu altn
gne enerjisi ile iyiletirmek ayn
zamanda topraklama ileminizi de
daha etkin klar.
Hazr olduunuzda auranzn
tepesindeki akl kapatarak altn
enerjinin bedeninize ve auranza
yerlemesine izin verin.
Topraklanm olarak kaln, yere
eilin, ellerinizi yere dayayn ve
banz aaya brakn.
Bedeninizdeki altn enerjinin
ellerinizden ve ayaklarnzdan ya da
size daha kolay geliyorsa banzn
tepesinden szlmesini salayn.
Tamamen temizlendiinizi
hissedene kadar yle durun, sonra
yavaa dorulup oturun. Kontrol
edin ve kafanzn iindeki odada
kaldnzdan emin olun. Bitirdiniz.
Harika bir almayd!
Bedeninize ne zaman enerji
eklerseniz ardndan mutlaka enerjiyi
szn. Bedeniniz kendi bana gayet
iyi alr; siz ona klar, renkler ve
enerjiler eklediinizde ciddi biimde
huzursuz olabilir. Bedeniniz fiziki
dnyaya ait olduu iin eterik
dnyada yaayan topraklama
kordonunuzdan, auranzdan ve
imajlarnzdan farkllk gsterir.
Bedeniniz inanlmayacak lde
sorumluluk, yaam bilgisi ve genel
bilgi barndrr. Eterik bilginiz tm
bunlarla hemen uyum gsteremez.
Buna ek olarak bedeniniz gerek
zamanda varolduu iin almasn
kendi temposunda
gerekletirmektedir; bu da ruhsal
alma temposundan byk farkllk
gsterir. Her zaman iyi niyetle
yapyor olmanza karn iyiletirici
enerjiyi bedeninizin temposuna
gre yanl zamanda yanl bir
ekilde ekliyor olabilirsiniz.
Bedeninizin kendisine verilenler
zerinde kontrol olmaldr.
Altn gne enerjinizin
bedeniniz zerinde negatif bir etkisi
olmamaldr. Bu enerjinin ne
kadarn tutup ne kadarn
szeceine ve nerede
depolayacana bedeniniz kendisi
karar vermelidir. Bedenler ruhlardan
ok daha deiik mcadeleler
iindedir ancak ne yaptklarnn ve
neye ihtiyalar olduunun
tamamen farkndadrlar. Eer
bedeninizin verdiiniz ruhsal
enerjiye ihtiyac varsa onu
saklayacaktr. htiyac yoksa bundan
kurtulmas iin ona ans
vermelisiniz.
Enerjiyi birdenbire bedeninize
frlatmayn; bedeninizi uzun sredir
ihmal etmi olabilirsiniz, sizin
dikkatiniz olmaksnz kendi bana
yayor olabilir. Durum buysa,
bedeniniz kendi yntemlerini
kullanacaktr. stediini semesi iin
bedeninize yetki tanyn. Aksi
takdirde bedeniniz size
gvenmeyecektir.
Bedeninizle ibirlii yapn;
bedeniniz iin aln ona kar
deil. Bedeniniz ne yaptn bilir.
Her altn gne tedavisinden
sonra tm aralarnz bilin
farkndalna getirirsiniz. Bu
noktada artk topraklama
kordonunuz ve auranz enerjinizi u
kiiden ya da bu olaydan geri
ardnz bilecektir ve bunlara
kar daha gl hale gelecektir.
Nbetiniz de sizin nerede
olduunuzu bilecektir ve bu
durumda daha berrak daha gl
bir enerji yollayabilir. Kafanzn
iindeki odada byk bir bahar
temizlii yaptnz. Her yer yepyeni
bir farkndala ulat ve u andaki
ruhsal seviyeniz ile ayn dzeye
geldi.
Altn gne tedavisi ruhsal
benliiniz ile bedeniniz arasnda
scak, gvenli ve gerek bir iletiim
salar. Bu balant salandktan
sonra evrenizdeki olaylara daha
salkl ve aklc bakarsnz. Artk
aceleci ifaya, duygusal
kvrtmalara, dalmaya ya da
korkup snrlar arkasna snmaya
bel balamanz gerekmeyecektir.
Elinizin altnda sadece bu kitapta
retilen aralar deil ayn
zamanda usuz bucaksz ruhunuz
olacaktr.
Altn gne tedavisini gnlk
kontrollerden sonra ya da ne zaman
dengeniz bozulursa
uygulayabilirsiniz. rendiiniz her
yntemle birlikte bu yntemi de
istediiniz kadar uzun ya da ksa
sreli uygulayabilirsiniz. Temelde
bu yntemle iyileme, altn
bedeninizden geirmeye
baladnz anda tamamlanr. Ama
altn gneinizin sizi istediiniz
kadar aydnlatmasn ve stmasn
salayabilirsiniz. Tpk
topraklamanz aabileceiniz,
auranz temizleyebileceiniz ya da
imajlar ykabileceiniz gibi. Sre
size kalmtr.
Artk tm balang
yntemlerini rendiniz ve daha
derin alma iin hazrsnz. Bu
noktada gnlk meditasyonunuz
yle olmaldr: Oturun ve kendinizi
topraklayn; kafanzn iindeki
odaya girin; auranz tanmlayn,
gerekiyorsa temizleyin; nbetinizi
kontrol edin, gerekiyorsa yenileyin;
iliki imajlarn ykn. Bunlar
tamamlandnda altn gneinizi
arp kendinizi enerjinizle
besleyin. Yere eilerek ellerinizi
zemine dayayn ve gerekiyorsa
enerjiyi boaltarak tamamlayn.
Gn iinde kendinizi yorgun
hissederseniz auranz abucak altn
gne enerjisi ile doldurabilirsiniz.
Bu auranzn snrlarn tanmlamak
iin ok hzl bir yntemdir. te,
arabada ya da nerde isterseniz
uygulayabilirsiniz. Bu basit aura
doldurma ilemi bakalarnn
yannda da kolaylkla uygulanabilir;
tam sreli altn gne ynteminden
daha kolaydr. Bu ksa iyileme
yntemi srasnda enerjiyi
bedeninize depolamadnz iin
eilmeniz ve enerji fazlasn
boaltmanz gerekmez; bu sayede
de okul toplantsnda ya da
havaalannda kuyrukta beklerken
kimseye aklama yapmak zorunda
kalmazsnz. Aslnda azck gayretle
tm meditasyonunuzu eer
gerekliyse kalabalk iinde de
yapabilirsiniz Bu yntemlerin hibiri
uygulanmak iin zel bir yer,
sessizlik ve hatta i huzuru bile
gerektirmez
Kendinizi bu noktaya kadar
geldiiniz iin kutlayn. Eer bu
aralardan bazlarn
kullanamadysanz sakn kendinizi
kmsemeyin. Baz yntemler
kolay olabilir ama dierleri
enerjinizin nerede takldyla ilgili
olarak uzun zaman alma
gerektirebilir. O zaman Sorun
zme Klavuzuna gidin ve sorunlu
blgeye ya da semptomlara ait
blm okuyun. Aradnz cevaplar
orada bulacaksnz. Tam olarak
baaramadnz yntemleri tekrar
denemek iin kendinize ans tanyn
nk bundan sonraki blmde
kullanacanz yntemler imdiye
kadar rendikleriniz zerine ina
edilmitir.
KNC BLM -
DERNLERE DORU
nsan kurallara smaz!
SZLEMELER YAKMAK
Bedeninizin iinde gvenli bir
meditasyon mekan yaratarak orada
kendinizi topraklamay ve
merkezinize odaklanmay
rendiniz. Auranz tanmlamakta
ve temizlemekte ustalatnz.
Bakalarnn mesajlarn i
dnyanzdan yok etmeyi rendiniz.
Temizlenmi enerjinizi auranza ve
bedeninize ynlendirmek iin altn
gne tedavisini uyguladnz. Btn
bunlar temele yerletirdikten sonra
artk daha derinlere gitmeye
hazrsnz.
Topraklayamadnz ya da yok
edemediiniz birka iliki, tavr ya
da fikir bulmu olabilirsiniz. Baz
enerjiler ya da ilikiler siz ne
yaparsanz yapn gn be gn
dncelerinizde boy gstermekte
olabilir. Bu durumda byk bir
olaslkla siz bu iliki ile psiik bir
szleme yapmsnz demektir. Bu
szlemenin incelenmesi, yeniden
dzenlenmesi ya da yok edilmesi
gerekir.
Birbirine uymayan ya da
birbirini tanmayan insanlar bir
araya geldiklerinde, yaknlk ve
iletiim kurmak iin genellikle bir
dizi beklenti, tavr, zincirleme tepki
ve gvenli alan yaratrlar. Bu tavrla
beklentiler ou zaman ilikinin
kalitesini ve erevesini saptar; iki
taraf iinde szleme kurallar ya da
birletirici balar olarak grev
yaparlar. ster bilinli ister bilinsiz
olsun ou iliki bu szlemelerin
kurallar ile ya geliir ya da yozlar.
Kiiler tamamen uyumlu
olduklarnda ve imdiki zamanda
yaadklarnda bu tr szlemelere
gerek duymazlar. Denk ilikiler
bymeye, esnemeye, hareket
etmeye ve her iki tarafn da geliip
farkndalnn artmasyla ihtiya
duyduu deiime aktr. Eer
aylarca ya da yllarca
grmediiniz halde her eyi ama
her eyi syleyebileceiniz bir
dostunuz varsa o zaman denk
ilikilerin salad zgrlk, rahatlk
ve gveni hissedersiniz. Kiiler,
aralarnda rahata iletiim
kurabiliyorlarsa o zaman
szlemelerin getirdii kat davran
kalplar ya da beklentiler
gereksizdir. Hatta ilikiyi ypratrlar.
Kiiler denk olmadklarnda
ou zaman szlemelerle bir tr
suni yaknlk ve etrafa kar
sreklilik grnts olutururlar. Bu
durumlarda szleme taraflara
kendi gereklerinin, ihtiyalarnn
gereksiz olduunu ve nasl
davranmalar gerektiini dikte eder.
ilikileri ya da sradan sosyal
tanklklar szlemelerin destek
salad iyi rneklerdir. liki
szlemeleri her an uyank ve
farknda olmak istemeyen bireyler
iin de destek grevi yaparlar.
Szlemeler byle insanlara,
bununla ciddi ol, buna arkadaa
davran ama fazla yaknlama, bu
komiktir ama tetikte ol,
hatrlatmalar yaparlar. Sorunlar, bir
szleme sizin iletiim kurma
yeteneklerinizi tamamen silip onun
yerine kendi kural ve tzklerini
koyduunda ortaya kar.
Szlemelerin ynettii bu
ilikilerde szlemeler katlap
kurallar arttka zgn iletiim ve
balar gittike yok olur. ou
ilikide taraflar, szleme kurallarn
yerine getirmeye, birbirleriyle
gerek iletiim kurmaktan daha
fazla zaman harcarlar. rnein
hepimizin, sebebini bir trl
anlamadmz halde evliliklerini
srdren arkadalarmz vardr.
Taraflar mutsuzdur, aralarnda
iletiim yoktur, yalnzdrlar ve
bakalaryla ilikileri vardr ya da
srekli arkadalarnn desteine
ihtiya duyuyorlardr ama
ayrlmazlar ve byle yaamaya
devam ederler. likileri para,
ykmllkler ya da ocuklar
etrafnda dner ama birbirlerine
olan sevgileri artk ne canldr ne de
iyiletiricidir.
Bu durumlarda iki taraf da be
metre boyunda bir szlemenin
altnda eziliyordur. likimiz
dedikleri bu devasa eyin altnda
brakn birbirlerini bulmak,
etrafndan bile iletiim
kuramamaktadrlar. Yine de
kendilerini yok edecek
szlemelerini besleyip
onurlandrmaya devam ederler. Bu
kiiler kendilerine ne olursa olsun
szlemelere sadk kalmak,
bakalarnn arzularna boyun
emek ve ykmllkleri yerine
getirmek zere eitilmilerdir.
Hantal evlilik szlemeleri
toplumun ve ailenin bir evlilik nasl
olmaldr kurallarndan olumutur.
Taraflar genellikle kendi ailelerinde
grdkleri heyecandan, kendi
yarattklar sevgi ve iletiimden
yoksun ayn zavall evcilik oyununu
oynarlar. Szlemeleri ou zaman
eleri iin oktan deimi bilgilerle
doludur; yle ki konumalar ou
zaman dierinin bu eski bilgilere
dayanarak nasl davranmas
gerektiini hatrlatmakla geer:
Sen o yemei sevmezsin Mezun
olduktan sonra ocuk yapmaya
karar vermitik Daha nce bundan
hi rahatsz olmazdn.
Bunun gibi ve szlemeye
dayanan dier btn ilikilerde
tazelie srprizlere, deiiklie,
kabullenmeye ya da uyuma yer
yoktur. Szleme ilikileri
basmakalp, gvenilir ve tipik
tepkiler gerektirir. Szleme ilikileri
mevcut durumu, statkoyu
deitirmeden koruma esasna
dayaldr.
Statko tpk deiim gibi doal
ve harikulade bir eydir. Ancak
szlemeler doal bir gzellik olan
deiime izin vermez. Szlemenin
tek kaygs her eyi olduu gibi
muhafaza etmektir. Tek ynl ve
salkszdrlar; yaayan, btn ve
iyiletirici bir hayattan tmyle uzak
tutulmaldrlar. Her ne olursa olsun
srekli deimenizi isteyen bir
hayat szlemesi imzaladnz
dnn, hayatnz ne kadar
dengesiz ve yaanmaz bir hale
gelirdi. Ayn ey deiimi tamamen
yasaklayan iliki szlemeleri iin
de geerlidir.
nsanlarla iletiimin zor
dnyasnda szlemeler ilk anda
kiiye gerekli bir destek olarak
grnebilir. Ancak cesaret ve
drstl hie sayan pek ok
destek gibi szlemeler de sonunda
kstlayc bir hale dnr.
Szlemeler denk olmayan
taraflarn ilikilerinde drstlk
faktrn yok sayarak ilikinin
srmesini salarlar; ama yapmack
bir dzeyde. Bu mantkl grnebilir.
Eer insan ilikileri mantk ve
dayanlabilirlik zerine kurulu
olsayd szleme yapmak doal
olurdu. Ama insan ilikileri byle
deildir ve bu yzden de iliki
szlemeleri kt son bulurlar.
SZLEMELER NASIL YAKILIR?
Mutsuz evlilikleri olan bir kar
kocay rnek alalm. Koca, kendisini
topraklayp meditasyon srecine
girdiinde, daha nce karsnn
imajn sevgiyle zgr brakm olsa
bile kars dncelerinde ortaya
kabilir. Bu, adama, karsnn tek
bir eski imajndan daha fazlasn
barndrdn; onunla bir de
szlemesi olduunu iaret eden bir
sinyaldir.
Adam kafasnn iindeki odada
topraklanmasn, aurasn,
nbetisini kontrol eder ve gerekli
grnen eyleri tamir eder. Daha
sonra aurasnn iinde uzun bir
beyaz kat dnr; bu kada
evliliinin tarifini yazar. Kadn
zerine karsnn adn ya da
evliliklerinin duygusal tanmn yazar
ya da evliliklerinin filmini kadn
zerine yanstr. Karsyla ilgili
aklna gelen her eyi plak bir
ekilde kada aktarr.
Evlilik szlemelerinin
maddelerini kada aktarrken kendi
tavrlarn, tepkilerini ve isteklerini
karsnn tavrlarnn, tepkilerinin ve
isteklerinin yanna yazar. Bunlar
yaparken ilk sayfa ksa bir srede
imajlar ve duygularla dolmu
olabilir; byle bir durumda azck
yana kayp temiz ikinci bir sayfa
yaratr ve ileme devam eder.
Huzura kavutuunu ve
bedeninin rahatladn
hissettiinde, btn o sayfalar
ilerinde ne yazd grnmeyecek
ekilde kvrp rulo yapar ve her
sayfay iyiletirici bir altn iple
baladn hayal eder. Sonra
kenara ekilip katlar kendinden
uzaa aurasnn dna atp yakar.
likisinin szlemesinin tarafsz,
okunamaz, bamsz enerji haline
geldiini izler; topraklanmasn ve
dnsel durumunu kontrol eder ve
altn gne tedavisini uygulayarak
bu temizlenmi enerjiyi yeniden
hayatna alr.
flah olmaz evliliinin
szlemesini yakt zaman, dolak,
birbirine gemi byk miktarda
enerjinin sorumluluunu da alm ve
zgr brakm olur. Sadece bu
adm bile evliliini iyiletirmesine
yardmc olacaktr nk kendine
den sorumluluu stlenmitir.
Buna ek olarak karsyla yapt
szlemeyi yakarak karsn da
zgr brakm olacaktr.
Eer kars onunla birlikte
ilerlemeye hazrsa bu alma her
ikisini de zgr brakacaktr. Kadn
artk erkein beklenti dolu,
kontrolc, tipik davranlarnn
basksndan kurtulmutur. Yllardr
ilk kez erkee kar zgn bir
yaklamda bulunabilir. Kadn
ilerlemek istemiyor; statkoyu
korumak istiyorsa bile; Hayatm
mahvettin! kazan hala kaynyorsa
bile, kocasnn yapt alma gene
de her ikisi iin de yararl olacaktr.
Kadn szlemenin kendi payna
den ksmn yakmak istemiyor
olsa bile erkek szlemenin kendine
den ksmn yaktnda szleme
klecektir. Bylece kadnn
durumu daha az desteklenmi, daha
az kontrol gcne sahip, daha az
elenceli bir ekle dnecektir.
Erkek kavga etmekten imtina
ederse kadn kavga edecek bir ey
bulamayacaktr. Erkek imzalamazsa
ortada ypratc bir szleme de
olmayacaktr.
Kadnn kar kmasna karn
erkek ileriye doru gitmitir. Bir
bireyin buna hakk vardr. Evlilik
szlemesi adamn ilerlemesine
kardr ama o da evlilik
szlemesine kar kmtr. Artk
kararlarn kendi gnlk
ihtiyalarna, arzularna ve
gereklerine gre verebilir. Evlilik
kendini yenileyip iyiletirebilir ya da
sonlanabilir ama her durumda kadn
ve erkek yeniden yaamaya
balarlar. Sonu ve sonraki admlar
her iki tarafn da birey olarak
katlaca kararlardr. Szlemeyi
yakmak, her ikisini de manevi bir
belgeye esir olarak yaamaktan
kurtarp zgr bireyler haline getirir.
Szlemeler her yerdedir.
nsann, hayatndaki hemen
herkesle teker teker szleme
yapm olmas; hatta umutsuzluk,
fke, cinsel kimlik, sosyal stat,
finansman ve gvenlik gibi duygusal
durumlarla ilgili; hatta szlemelere
nasl uymas gerektii ile ilgili
szlemeler yapm olmas bile
mmkndr!
nsan ilikilerinin frtnal
denizlerinde size klavuz kaptanlk
edecek szlemelere bel
baladnz iin kendinizi
cezalandrmayn. Szleme yapmak
baka trl iletiim mmkn
olmadnda kullanlacak yararl bir
aratr. Eer ilikilerinizin ounluu
kiiliinizden dn vermenizi
gerektiren ilikiler ise ve eer
auranz szlemelerle dolup
tayorsa o zaman ne kadar ok
szleme yakmanz gerektiini
dnerek umutsuzlua kaplmadan
nce iletiim kurmak iin
harcadnz abadan dolay
kendinizi kutlayn.
KEND SZLEMELERN
YAKMAK
Bir ilikinin szlemesini
yakmak iin topraklanm
bedeninize girip kendinizi kafanzn
iindeki odaya yollayn; auranz
klandrp temizleyin ve nbetinizi
kontrol edin. Yok ettiiniz imajlar
arasnda hangilerinin bilincinize geri
geldiini dikkatle gzlemleyin.
Bunlar sizin szleme
ortaklarnzdr. Eer o kii ile bir
szlemeniz olduundan phe
duyuyorsanz o zaman tekrar bir
hediye yaratn, iine o kiinin
imajn koyun, auranzn dna
karn ve zgr brakn. Eer ikinci
saltan sonra imaj tekrar geri
dnyorsa o zaman hi phesiz bir
szlemeniz var demektir.
imdi, auranzn iinde
karnza bir kat yerletirin.
Auranzn iindeki bu kadn ilevi
szlemenin size ait olan ksmn
hatrlatmaktr; bakalarna ait
ksmlar deil. Kada huzur verici
sakin bir renk verin; parlak gz alc
renkler ok yanstcdr oysa sizin
tek istediiniz kadn sizin
yollayacanz enerjiyi ve
grlerinizi kabul etmesidir.
Bu kat karnzdayken
kendinizi dier kiiyi dnmek iin
serbest brakn. Dncelerinizin
kada dklmesine izin verin.
Kadn zerine onun ya da
ilikinizin adn yazabilirsiniz.
Szleme yaptnz ortanzn
grntsn ya da onun
hareketlerinin, davranlarnn bir
filmini yanstabilirsiniz. Kat
dolarsa yavaa kenara koyun ve
bir baka kada devam edin. Baz
ilikileri tam olarak ifade edebilmek
iin pek ok kat harcamak
gerekebilir.
almanza devam ederken
kendi imajnz szleme
ortanznkinin yannda ortaya
kacaktr. Kendi ihtilaflarnz, kendi
duruunuzu, kendi tavrlarnz ve
ortanza verdiiniz tepkileri
izleyebileceksiniz. Bunlar da kada
geirin. Bunlar sizin szlemede
aldnz roln gstergeleridir,
szleme iin verdikleriniz, en bata
szlemeyi yapmanza neden olan
eylerdir.
Eer szleme yapma
nedeniniz ya da szleme srasnda
yaptklarnz mkemmel deilse
kendinize eziyet etmeyin. Kafanzn
iinde kaln, kendinizi izleyin ve
almanza devam edin. likinizin
szlemesinin enerjisinin sizden
kp kada doru akmasna izin
verin. stediiniz kadar ok kat
kullann.
Auranz bu almann sona
erdiini size bir ekilde belli eder.
Aniden bir rahatlama ya da kalkp
dolamak iin dayanlmaz bir istek
duyabilirsiniz. Bunu hissettiinizde
her kad iindeki yazlar
grnmeyecek eklide rulolar haline
getirin ve her birini altn bir iple
balayn.
Szlemeyi altn enerjiyle
balamanz size imdiki zamanda
yaadnz; szlemenin
balayclnn ve kalplarnn artk
geerli olmadn hatrlatacaktr.
Btn katlarnz rulo yapp
baladktan sonra auranzdan uzaa
frlatn. Onlar bir noktaya toplayp
atee verin. O andaki duygularnza
gre kat rulolarnn altnda bir
kibrit yakabilir ya da bir enerji
huzmesi ile alevlendirebilir hatta bir
lehim makinesiyle
tututurabilirsiniz.
Szleme yanarken kafanzn
iinde kaln ve szlemenin
enerjisinin alevleri besleyip yeniden
temiz enerjiye dnmesini
seyredin. Bir zamanlar nemli olan
bu szleme yanp kle dntke
onun artk kstlayc, balayc ya da
okunabilir olmadn ayrmsayn.
Dnsel durumunuzu kontrol
edin ve aralarnz gzden geirin.
Odaklanm durumdayken altn
gne tedavisini uygulayn.
Szlemeleri yakmak ynla enerjiyi
temizleyip serbest brakr. Altn
gne bu enerjileri toplamanza,
ynlendirmenize ve yeniden
sisteminize almanza yardmc
olacaktr. Enerjinizi geri
kazandnzda, bunu, kendinizi
iyiletirmek, kendinizi balamak
ve bir zamanlar szlemeyle bal
olduunuz kiiyle bu kez zgn bir
biimde iletiime gemek iin
kullanabilirsiniz. Altn gne
tedavisinin sonunda yere eilip
ellerinizi zemine dayamay
unutmayn ki bedeniniz istemedii
enerjiyi boaltabilsin. te bitti!
Yaktnz szlemeler yeniden
canlanmaya alrlarsa hi
armayn. Tm kt huylar gibi
szlemeler de benliinizin glgeleri
gibi dolanr ve yorgun ya da
farknda olmadnz bir an
beklerler ve HOP! Geri gelmilerdir.
Eer szlemelere eitilmemi
yavru hayvanlar gibi, ki yledirler,
davranabilirseniz ve kibarca ama
otoriter bir biimde kada geri
dnmelerini sylerseniz en sonunda
sizi dinleyeceklerdir. Szlemelere
onlar serbest brakrken bilinsiz
olmak istediinizde verdikleri
hizmetten dolay saygyla teekkr
ederseniz gidileri daha kalc
olacaktr. Szlemelere gvenmek
zorunda kalmadnz zaman
ilikilerinizde ister i hayatnda ister
sosyal hayatta olsun daha fazla
kendiniz olma zgrln
kazandnz greceksiniz. Elbette
bu zgrlk ancak kendinizi
yeterince topraklayarak ve
odaklayarak kendinize yeterince
zgrlk tandnz zaman
gerekleecektir. Szlemeleri
yakmak bu zgrleme srecinde
size daha fazla destek
salayacaktr.
Szlemelerden kurtulduunuz
zaman ilikideki zorluklar
geerliliklerini yitirmeye
balayacaktr. Bir sre sonra iletiim
kuramamay ya da ilikilerinizde bir
rehbere ihtiya duymay sama
bulmaya balayacaksnz. Kendinizi
iletiim kurmakta zorlanan biri
olarak tanmlamak ya da insanl
gvenilmez ilan etmek yerine;
kendinizi yaknlamaktan korumak
yerine, kendinizi besleyici,
ynlendirici ya da meydan okuyucu
ilikilerin iine girip karken
bulacaksnz. Bilinli farkndalnz
neler hissettiinizi sylemek;
ihtiyacnz olan istemek ve
insanlara gvenmek iin size destek
verecektir.
Szlemeleri yakmak dnyay
aniden gvenli ve makul bir yer
yapmayacaktr. Gerekletirecei
ey enerjinizi zgr brakarak i
dnyanz sizin iin daha gvenli ve
makul bir yer haline getirmektir. Bu
gerekletiinde ilikilerinizdeki
ben-merkezli beklentiler; neyin
varsa bana ver yoksa beni
sevmiyorsun demektirci
beklentiler, daha gereki olan
sevgi-merkezli hale; dier insan
tmyle kabullenen, onu kontrol
etmeye, ynetmeye ya da yok
etmeye almayan bir hale
dnecektir.
Kendi ihtiyalarnz
karlayacak enerjiniz olduunda
her ilikinin mkemmel ve sadece
sizin kurallarnz gerekletirmek
iin abalar olmasndan
vazgeeceksiniz. Hayatnzdaki
insanlar zgr brakacanz iin
onlar da kendi ihtiyalarn
karlamaya balayacak bylece
size daha az baml olacak ve
szleme olmadan zgn bir
biimde sizinle iletiim
kuracaklardr.
Kiilerle yaptnz szlemeleri
yaktktan sonra, birka dakikanz
da, fikirlerle, duygusal durumlarla
ve tavrlarla yaptnz szlemeleri
yakmaya ayrn. rnein kendi
cinsiyetinizin tanmna gre
yaptnz, kadnn ya da erkein
nasl davranmas, giyinmesi, yemek
yemesi, ebeveynlik yapmas, para
kazanmas gerektiini belirleyen
szlemeyi de kada geirin.
ahlaknzla, paraya kar tavrnzla,
baar ve baarszlk korkularnzla,
dinlerle, ideolojilerle ya da salkla
ilgili szlemelerinizi de
yakabilirsiniz. Sizi kalplayan,
kstlayan her eye ve herkese ait
olabilecek szlemeleri
yakabilirsiniz.
imdiye kadar eitli fikirleri ve
tavrlar topraklama zerinde
altnz. Byk olaslkla
toprakladnz bu eyler de size
geri geldi. Cinsiyetiniz ve
duygularnz ile ilgili konular
topraklam; serbest brakm
olabilirsiniz ama ksa sreli bir
baaryla. Tamamen serbest
brakamamak bir yerlerde bir
szlemeniz daha olduunun
iaretidir; sizi belli bir grubun
kontrol edilebilir bir yesi klan bir
yelik szlemesi. Ltfen yelik
kartnz yakn.
Balarnz saldnz; fikirler ve
tavrlarla ilgili szlemeleri
yaktnz zaman elbette kendinizi
zgr brakrsnz ama ayn
zamanda kltrnze ait fikirleri ve
tavrlar da paralarna ayrrsnz.
nsanlk tarihine bakarsanz ou ii
bo fikir ya da inancn yeterince
insan bunu inceledii ve reddettii
zaman yok olduunu greceksiniz.
Dnyann tepsi gibi dz olduu
ya da hastalarn kan aktma yoluyla
tedavi edilebilecekleri gibi
inanlarn yanll bilimsel
aratrmalar sonucunda
kantlanmtr, ama geerliliini
koruyan baz inanlar sadece
insanlarn onlara srt evirmeleriyle
enerjilerini yitirmi ve
unutulmulardr. Byklerimiz iin
ok inanlr olan baz fikirler,
bulular ve gereksinimler bugn
bizim iin hibir ey ifade
etmemektedir nk ilgi ve enerji
onlardan ekilmitir. Bugnn pek
ok gereinden enerjimizi ve
ilgimizi ekerek kendi realitemizde
yaayabiliriz.
Duygusal durumlar da sizi
szleme kurallar ile balayabilir.
Herhangi bir duyguya bamllk
kazanabilirsiniz ve o duyguyu
oluturan gerek olgulara ya da bu
bamll oluturan nedenlere srt
evirebilirsiniz. fke, umutsuzluk ve
intihar fikri szleme ile bamllk
yaratan duygular arasnda en fazla
bilinenleridir ve inanlmaz
byklkte bir enerji emerler.
Bu duygularla ilgili szlemeleri
yaktnzda tm duygusal
bedeninizi iyilemesi iin serbest
brakm olursunuz. Bu duygularla
ilgili szlemeleri yaktnzda
onlara verdiiniz enerjiyi serbest
brakarak hem sizin zerinizde hem
de evreniz zerinde etkin
olmalarn engellersiniz. Cinsiyet,
kariyer ya da mali kimlik ile ilgili
szlemeleri yaktnzda bu inan
sistemlerinden serbest braktnz
enerji ile onlarn younluunu
azaltr ve balaycln ortadan
kaldrrsnz. Kendinizi
szlemelerden kurtardnzda
evrenizdeki insanlar ve enerjiyi de
kurtarp iyileme srecini
balatrsnz.
Szlemelerinizi yaktnz
zaman, belki size garip gelecek ama
aslnda kendi dnyanza; bu dnyay
sizinle paylaan insanlara daha ok
balanrsnz nk kstlayc
kurallardan ve beklentilerden
uzaklap hayatn akna
girmisinizdir.
Auranzn iinde sadece isel
sorunlarnzn deil ayn zamanda
iletiim yeteneklerinizin ve
sorumluluklarnzn efendisi de
sizsiniz. Kafanzn iindeki odada
size ieriden ve dardan gelecek
her eye gsterdiiniz tepkinin
kontroln yeniden ele geirdiniz.
Size gelen eyleri kontrol etmeniz
mmkn olmayabilir (o kadar gl
deilsiniz!) ama gelene nasl tepki
vereceinizin kontrol sizdedir.
Odaklanm hayatnzda
suiistimal edildiiniz ortamlarda
kalmak ya da bu ortamlar terk
etmek seeneine sahipsinizdir.
Mutsuz ilikileri brakmak ya da
brakmamak seeneine
sahipsinizdir. Elinize geen parann
miktarn her zaman kontrol
edemezsiniz ama nereye
harcayacanz seebilirsiniz.
Arkadalarnz ve ailenizi kontrol
edemezsiniz ama onlara verdiiniz
tepkileri kontrol edebilir ve
isterseniz onlar farkl grebilirsiniz.
Yaptnz ruhsal iyiletirme
almas d dnyanz sihirli
denek demi gibi aniden
harikulade klmayacaktr. Bu
dnyevi deneyim u anda bar ve
okluk adna deildir ve de
olmamas gerekir. Dnya zerinde
bymek, renmek, hayat
deneyimlemek ve birey olarak
glenmek iin bulunuyoruz. Temiz,
kullanlabilir ve canl bir i dnyanz
olduunda bireysel duruunuz
kendiliinden geliecektir. Bu
gerekletiinde d dnyann
mkemmel olmas gerekmez. Baka
insanlarn zerine gerekd ykler
yklemek yerine kendi kendinizi
gelitirebilirsiniz. Bylece bir ihtiya
ve istek yn olmak yerine dnya
iin gerek bir deer olursunuz.
liki ve kiisel ihtiya
szlemelerinizi yaktnzda
bakalarn da sizin btn
ihtiyalarnz karlamak gibi
gerekd bir ykten azat edersiniz.
D dnyay ille sizin mutlu, gvenli
ya da rahat olmanz iin mkemmel
olma yknden kurtarrsnz.
Szlemeleri yakn ve yok olmalarn
salayn. Kalbinizi ve ruhunuzu
serbest brakm olursunuz.
Bu ilem srasnda kendinizi
salama almak iin yapacanz tek
ey vardr; topraklanmak,
topraklanmak ve topraklanmak.
Topraklanmak ruhunuzla
bedeninizin birbirleriyle iletiim
kurmalarn salayacak ve bylece
kafanzn iindeki oda daha rahat bir
yer haline gelecektir. Kafanzn
iindeki odada auranz
tanmlayabilir, iyiletirebilir,
nbetinizi kontrol edebilir, ac ve
zorluklar topraklayabilir, imajlar
yok edebilir ve szlemelerinizi
yakabilirsiniz. Tm bunlar
topraklama sayesinde mmkn
klabiliriz.
Bu ilem srasnda mmkn
olduunca ok altn gne tedavisi
uygulamak hayati bir nem tar.
Altn gne enerjiniz size ait
bilgilerle donatlm size zg
iyiletirme enerjisi tar ve sizin
ynlendirmenizle size ait en byk
iyiletirme aracdr.
Eski enerji gittike yerini
temizlenmi, iyiletirici, destekleyici
altn gne enerjisi ile doldurmay
ihmal etmeyin.
Szleme yakmay, ruhsal
aralarnza eklediinizde kendi
hayatnz iin bir mucize iisi haline
gelirsiniz. Eski fikirleri, tavrlar,
beklentileri ve dier istenmeyen
enerjileri hayatnzdan attnz
zaman ve yerine temizlediiniz, geri
aldnz, iyiletirici enerjiyi
koyduunuz zaman siz artk psiik
bir ifac haline gelirsiniz.
Ancak, kendinizi eski iliki
kalplarndan ya da inan
sistemlerinden kurtardnz zaman
duygularn n plana kacan
bilmelisiniz. Kimi zaman bu
duygular anlalabilir, kimi zaman
anlalamaz olacaktr. Kltrmzde
bu nemli ve yaamsal ilem
maalesef tamamen yanl
anlalmaktadr, tpk duygular gibi.
Bu zc bir durumdur.
Bundan sonraki blmde ve
kitabn geri kalannda duygular
glgelerden aa karp ellerinize
koymaya alacaz. Bu kitabn
heyecan verici psiik bir bilgi kitab
olduunu sandnz biliyorum.
Aslnda bu kitap kendinizi
renmenin heyecann tayor.
Duygularnz sizin hakknzda
herhangi bir gizemcinin ya da
ifacnn bildiinden ok daha
fazlasn biliyor; hem de ok daha
fazla iyiletirme yeteneine sahip.
Greceksiniz.
DUYGULARI
YNLENDRMEK
Toplumda duygulara ne oldu
bilmiyorum. Duygular insan
hayatnn en az anlalan, en
hastalkl ve en sama ekillerde
gereinden fazla analiz edilen
parasdr. Duygular kategorize
edilir, ba tac edilir, iftiraya urar,
bastrlr, kontrol edilir, aalanr,
yceltilip gklere karlr ve
kmsenip yerlerde srndrlr.
Nadiren de, o da yaplrsa,
onurlandrlr.
Aklc-psikoterapi yntemlerinin
pek ou; dinler ve Yeni a
retileri duygular iyi ve kt
olarak iki kategoriye ayryor; sonra
da inanlmaz bir enerji ve zaman
harcayarak kiiye bu kategorileri
kabul etmesini retiyor. nsanlar
tamamen kabul grmek iin iyi diye
tanmlanan duygular yaamal,
uyandrmal ve istemeli ancak kt
diye tanmlananlardan kamal,
duayla korunmal ve grmezden
gelmelidir. En byk sorun bu
terapilerin ve retilerin hangi
duygularn iyi hangilerinin kt
olduu konusunda
anlaamamalardr. Baz dinler ve
retiler tm duygular yasaklarken
bazlar sadece fke ve korkuyu
yasaklar. ou Yeni a retisi tek
bir duyguya (mutluluk) rabet
ederken dier duygular tasfiye
etmeye alr. Her btnlk yerine
mkemmellik rejiminde olduu gibi
gerek insan duygularnn
yadsnmas gerek insani sorunlar
yaratr.
Toplumumuzda kt duygu
kederdir. Birka yzyllk
bastrmadan sonra souk, kalpsiz
insanlar haline geldik.
Bylenmemize karn lm
kabullenemiyoruz. Davurumu
yasak olan bastrlan fke i savaa
dnyor, intihar duygusu yaratyor;
reddedilen korku panik ataklar
yaratyor, ruh/beden blnmesine
yol ayor ve hayata, insanlara kar
genel bir gvensizlik balyor.
Bunlar bastrlm duygularn
sonulardr.
Duygular bastrmak yerine
ifade etmek daha iyidir nk
bylece beden ve ruh arasnda bir
drstlk akm olur. Ancak eer
duygular ok glyse onlar ifade
etmek ite ve dta byk bir
kargaa yaratr. D karmaa gl
duygularmz aciz birinin zerine
kusup onu her eyden sorumlu
tutmamzla yaanr. karmaa
davranmzn bir bakasn
incittiinin farkna vararak utan ve
sululuk duymamzla yaanr.
Bylece ya duygularmz yeniden
bastrr ya da onlar daha da yksek
sesle da vururuz ve elbette bu
yntemlerin ikisinin de kimseye be
kuruluk faydas olmaz.
Gl duygularmz ou zaman
patlamamza ve hissettiklerimiz
yznden bakalarn sulamamza
neden olur; bylece de
duygularmz bir bakasnn
ynettii yanlsamasna kaplrz:
Beni fkelendirdin, beni alattn!
deriz. Gl duygular da vurmak
egomuzu yaralar. O zaman geriye
ne kald? Eer bamz derde
sokmadan duygularmz da
vuramayacaksak ve onlar
bastrmamz da iyi bir ey deilse o
zaman ne yapacaz? Maarada m
yaayalm? Hayr. Duygularmz
ynlendirebiliriz.
Duygularmz da
vurduumuzda onlar d dnyaya
vererek dikkat ekmelerini,
anlalmalarn, iyiletirilmelerini, iyi
ve gzel bir eye dntrlmelerini
umut ederiz. Duygular ifade etmek
d dnyaya ve onlar deifre edip
hayata geirecek insanlara baldr.
Duygular bastrdmz zaman
onlar i dnyaya vererek
iyilemelerini ve kabul edeceimiz
bir ekle dnmelerini umut ederiz.
Duygular bastrmak bilinaltna, i
dnyann duyguyu kabul etmesine
ve ona bir ey yapmasna baldr.
Ne da vurmak ne de ie
atmak uzun vadede hibir ie
yaramaz. Da vurum bizi
terapistlere, kitaplara, arkadalara,
aile yelerine ve din adamlarna
baml klar. Bu dsal etmenlerin
her biri isterlerse kalp isterlerse
gidebildikleri iin biz da
vurumcular olarak bir mr boyu
kendi bamza duygularmzla baa
kma yetenei gelitiremeden
duygular arasnda bocalar dururuz.
Dier yandan duygularn
bastrlmas bizi iinden klmaz bir
ekilde ancak azna kadar dolunca
kurtulmak isteyeceimiz kocaman
bir bilinmez olan bilinaltna baml
klar. Duygusal sorumluluklarnz
bedeninize teslim edersiniz onlar
bir ac ya da hastalk olarak ortaya
kncaya kadar depolar. Eer
bilinaltnza fke ya da keder
istemiyorum. Tamam m? derseniz
o sizin komutunuza uymak iin
delice alacak ve fkeli, kederli
enerjinizi alp bundan baka bir ey
yaratacaktr. ntihar istei ite
genellikle byle ortaya kar.
Duygular bastrmak ya da da
vurmak genellikle ciddi sorunlar
yaratr. Dier yandan eer
duygularnz dinler, sayg gsterir
ve onlar ynlendirirseniz o zaman
duygularnz kimseye vermek
zorunda kalmazsnz. Duygusal
ynlendirme kendi duygularnzla
kendinizin baa kmasn salar.
Kendi duygularnzla baa kmay
rendiinizde imdi inanmakta
zorlanacanz eyler salarsnz.
Tm duygular bilinaltnzdan
bilincinize yollanm mesajlardr.
Duygular bedeninizden, derin
hatralarnzdan ya da ruhunuzun
kullanmadnz ve fark edilmemi
yanlarndan kaynaklanabilir. Gl
ve kontrol edilemez duygularnz
sadece gerei deil ama bu
almann temelini tekil eden
byk enerjileri de tar. Gl
enerji bu almay daha gl klar.
Demek ki gl duygular onlar
yaratan nedenlerle baa kmamz
iin gerekli btn enerjiyi gene
kendi ilerinde barndrrlar. Gl
duygular iyilememiz ve
evrimlememiz iin gerekli olan
enerjiye byk katkda bulunurlar.
Gl duygular ruhun enerji
deposudur.
Duygular da vurmak ya da
bastrmak bedeninizden ve
almanzdan uzaklamann ve
enerjiyi zayi etmenin bir yoludur.
Kafanzn iindeki odada
topraklanm bile olsanz
duygularnz bir bakasnn
omuzlarna yklediinizde (ya da
duygunuzu inkar ettiinizde) bu
odaklanm ya da farkndal olan
bir davran deildir. Odaklanm ve
topraklanm bir bedenin iinde bir
sre idare edebilirsiniz ama
sonunda duygularnz inkar ediiniz
eski ruh/beden ayrmas ilemini
yeniden aktive eder. Daha fazla
beklemeyelim ve duygularmz
onurlandrp ynlendirme yntemini
renelim.
AN DUYGULARI
YNLENDRMEK
Duygular ynlendirmenin iki
yolu vardr; bunlardan biri herhangi
bir meditasyon ya da ifa seansnda
uygulanan geip giden duygular
ynlendiren dieri de tekrarlanan ve
gl olan duygular ynlendiren,
kendine zg bir meditasyon
gerektiren yntemdir. Daha basit
olan yntem epeyce de elencelidir.
Sizden tek istenen olaan
iyiletirme ileminiz srasnda size
gelen duygularn farknda olmanz
ve onlar onurlandrmanzdr.
majlar serbest braktnz ve
szlemelerinizi yaktnz zaman
genellikle ortaya duygular kar.
Eer duygularn kt ve ruhsuz
olduklarna inandrlmsanz
yapmakta olduunuz ilemi
aksatabilirler; hatta tepki
gsterirken ya da bastrrken
enerjinizi kullandnz iin ilemi
durdurabilirler. Eer duygularnz
iyi, iyiletirici ve size ait olarak
grrseniz o zaman yaptnz ilemi
destekler ve glendirirler. Duygular
ruhsal almanz engellemez
aksine ruhsal iyilemeye yol
gsterir.
Duygusal enerjisi olan imajlar
serbest brakmak ve yok etmek ok
kolaydr. Serbest brakacanz imaj
hazrlarken hayal ettiiniz kiinin
sizde uyandrd duygularn
farknda olun. Bu kiileri auranzdan
dar karrken onlar aklnza
gelince ortaya kan duygularn
enerjisini bu ilem iin kullann.
rnein eer bir kiinin varl beni
fkelendiriyorsa o zaman onun iin
yaptm hediyeyi ve imaj fke
enerjisine verdiim renk olan
turuncu ya da krmz ile yok
ederim. Eer bir bakas beni
korkutuyorsa o zaman korku
enerjisine verdiim renk olan yeil
ile yok ederim. Bir dierinin varl
beni kederlendiriyorsa o zaman onu
yavaa, koyu, akkan bir siyah ile
uurlarm.
Varlklarna tepki gsterdiim
kiilerin imajlarn uurlarken
onlarn varlklarna gsterdiim
tepkiyi onurlandrrm. Duyguya,
insan olmann gereine sayg
gsteririm. Duygularma sayg
gstererek kendi hakkmda daha
fazlasn renirim. Daha ngrl
ve daha odaklanm bir ifac
olurum.
Auram ve nbetimi
glendirmeyi renirim.
Topraklanm kalmay renirim.
Kafamn iinde daha iyi bir oda
yaratmay renirim. Eer kiilere
olan tepkim enerjimi boaltrsa
kendimi altn gne enerjimle
beslemeyi renirim. Eer her an
gl ve tam olduum konusunda
kendime yalan sylersem;
dnyadaki gcm ya da dier
insanlar zerindeki gcm hakknda
spiritel yeteneklerimle kendimi
kandrrsam fazla deil ksack bir
sre sonra ruh/beden blnmesi
yaarm. Demek dersimi
renmemiim.
Ruhlar gl ve korkusuzdur
nk lmszdrler. te yandan
bedenler hayatlarn srdrebilmek
iin ok byk bir enerji kullanmak
zorundadrlar. Bedenler lrler,
yaralanrlar ve hasta olurlar.
Bedenler gl deildir. Ne de
korkusuz ya da duygusuzdurlar.
Duygular bedenin kendisini
korumas iin vardr. Ayn zamanda
gereklik-odakl beden ile
k/enerji-odakl ruh arasndaki
ba olutururlar. Duygular akkan,
deiken ve ok ynldr. Duygular
hareket eder.
Duygular eer gerekli saygy
grr ve ynlendirilirlerse o zaman
bedenin ihtiyalaryla ruhun bilgelii
arasnda akan iyiletirici ve iletiim
salayc bir hat olutururlar. Eer
ifa seanslarmz srasnda
duygularmz dinler, deer verir ve
kullanrsak bedenimizle ruhumuz
birbirine yaknlar. kisinin arasnda
akc bir iletiim olur.
Bedeniniz ruhunuzla
kyaslandnda daha aa ya da
dk bir varlk olmasa da onun
gerek zamanda, gerek besinle,
gerek parayla ve gerek hayatla
topraklanmas dier dnyevi
ruhlarla iletiimini karmak klar.
Sze vurulduunda ruhun zaman,
formu ve snr olmayan bilgileri
sknt iinde olan bedene manasz
samalamalar olarak gelebilir.
Akl, beden ve ruh arasndaki
iletiimi tercme etmek,
ynlendirmek iin zerine deni
yapar ama duygularn bilgi tayc
akkanl olmadan ok az baar
salar. Beden ve ruh
anlaamadnda; duygularn
iletiim yetenekleri gz ard
edildiinde zihin genellikle vites
ykseltir. Bu tr durumlar fazla
dnen insanlar kimi zaman yanl
kullanlan enerji ile kendilerine
eziyet etmelerine kadar varr. Sonu
alnmaz ama bir sr enerji
planlamaya, senaryo yazmaya ve
takntya harcanr gider.
Akl, biz modern insanlarn ona
zorla yklediimiz ii yapmak iin
deildir. Onun tercme ve aklama
yetenei zihin, beden, ruh ve duygu
drtlemesinin almas iin hayati
deer tar ama tek bana bu
drdnn grevini stlenmesi
imkanszdr. Akln tercme edilmi
bilgilerini ruh ve beden arasnda
tayan duygularn akcl olmadan
akl, ilemi sadece kztrabilir.
Fiziksel bilgileri tek bana ruha
aktaramad gibi duygularn
yardm olmadan bedenin ruhsal
gerekleri anlamasn da
salayamaz.
Akln kendi bana
yapabildikleri; dnmek,
dnmek ve dnmek; fanteziler
ve sava planlar yaratmak; ayn
konunun zerinden yzlerce kez
gemek ve kendisiyle beraber
bedenle ruha da eziyet etmektir.
Ancak eer duygular drtleme
iindeki yerlerini almsa, bir
gerekten dierine mesaj tama
grevlerini yerine getiriyorlarsa o
zaman beden/ruh ayrmas ve
zihinsel eziyet tamamen ortadan
kalkar. Salkl bir duygularla
desteklenmi drtleme
oluturulmas durumunda bedenin
mesaj ruha te hayat byle!
formatnda gider. Duygularn
bedene ruhsal bilgiler vermesine
izin verildii durumlarda mesajlar
fiziksel olarak anlalabilecek bir
formatta ular. Bu mesajlar alan
beden yle der; Ah, demek
kabullenme byle bir ey ve benim
tepkilerim de byle. Anladm.
Duygular kabul grp
ynlendirildikleri zaman akl
kendine ayrlan ruh/beden
arasndaki tercmanlk grevinin
bana geebilir. Drtleme iinde
kendine den grevi yapt iin
artk akln kendisine ve sahibine
eziyet etmesi gerekmez. Srtst
yatp dinlenebilir, kendi
almalaryla ilgilenebilir ve
kouturmay duygulara brakr.
Duygularnz ifa
almalarnza ve hayatnza
kattnz zaman aklnz, bedeninizi,
ruhunuzu karmaa iinde brakan
olaylarn zerinden nerdeyse
utuunuzu grrsnz. Tonlarca
yedek enerjiniz olur; bunlar
duygularnz gz ard etmek iin
harcadnz enerjilerdir. Duygular
bedenin daha ok farknda olmasn;
akln daha odaklanm ve sakin
almasn; ruhun daha ok
topraklanm ve anlalabilir
olmasn salar. Kanalize edilmi
duygular ayrtrma almasn da
daha kolay klar. Eer gerek
enerjili bir imaj yok ederseniz ya da
duygularnz iinden bir szleme
yakarsanz ayrtrma ilemi ok
daha kesin olur.
majlar serbest braktnz ve
karmaay dikkatinizden
uzaklatrdnz zaman
duygularnzn size yardmc
olmasna izin verin. Duygularn
grevi bir yerden dierine enerji
tamaktr. Eer istenmeyen ya da
kafa kartrc enerjileri
hayatnzdan atmalarna izin
verirseniz ayrtrma ilemi ok
daha kolaylaacaktr.
Szlemelerinizi yakarken
ortaya kan duygularn szleme
ortanzla ilgili bilgileri bedeniniz,
zihniniz ve ruhunuz arasnda
tayacak olan duygular olduunu
unutmayn. Duygularnz ayn
zamanda kendinizi szlemeden
ayrtrmak iin gerekli olan
miktarda enerjiyi de tar.
fke, szlemeleri alev alev
yakmanz salar. Korku, onlar gz
ap kapayncaya kadar
tututurmanza; keder, ortaklarnz
yanarken onlar iin yas tutmanza
olanak salar. Kabullendiiniz
duygularnz hayat daha kolay
yaamanz salar. Onlar kullann.
DAHA DERN RUH
HALLERN VE DUYGULARI
YNLENDRMEK

Daha derin, kendini tekrarlayan
ya da gl duygular ynlendirmek
zor deildir. Bu ilem srasnda
kendimizi ve ruhsal alanmz o
duyguya adarz. Derin bir
ynlendirme seans srasnda
duygusal durumumuz iin bir renk,
nitelik ve hareket seeriz ama
enerjinin imajlarn ve
szlemelerini serbest brakmak
yerine onu auramza, bedenimize,
topraklama kordonumuza ve btn
enerji aralarmza ynlendiririz.
Duygular ynlendirmek altn
gne enerjisiyle yaptnz
ynlendirmeye ok benzer. Tek fark
duygusal enerjinizin altn gne
enerjisi gibi ntr olmamas;
syleyecek bir eyi olmasdr. Eer
duygularnzn size syledii mesaj
duymak isterseniz o zaman onlarn
sizi derin bir ruh haline ekmesini
bekleyin sonra dinleyin ve renin.
Bir ruh hali ya da duygu ortaya
kt zaman benliiniz ciddi bir
arnma ilemi iin sinyal veriyordur.
lk frsatta ltfen oturun ve kendinizi
topraklayn. Kafanzn iindeki
odaya girin, auranz tanmlayn,
kendi topraklama kordonunuzla onu
topraklayn ve nbetinizi kontrol
edin. Eer enerji aralarnzdan
birini tamir etmeniz gerekiyorsa
edin. Duygunuz sizi bekleyecektir.
Odaklandnzda bilincinizin ve
bedeninizin duyguyu tam olarak
ortaya karmasna izin verin.
Bedeniniz duygunun younluunu
hissetsin ve aklnz duyguyu szlerle
ya da ekillerle ifade etsin.
Kafanzn iinde duygunun
enerjisi iin bir ana renk ve hareket
sein. fke hzla hareket eden scak
bir turuncu olabilir; korku elektrik
ykl bir yeil burgu olabilir; hzn
damlayan bir mavi olabilir; keder
kprdamayan koyu kahverengi bir
bulut olabilir. Bedeniniz ve aklnz
duygunuz iin kendi renklerinizi ve
hareketinizi semenize yardmc
olacaktr. Eer canlandrmakta
zorluk ekiyorsanz o zaman bir
ekil, hareket ya da ses kalbn
duygunuzla zdeletirin ve onu
kullann.
Duygusal durumunuzun enerji
yapsn canlandrdnzda sizi
tamamen sarmasna izin verin ve
auranzn iine nefesinizle ekin.
Auranz bu enerjiyle doldurun ve
snrlarn bu duygunun rengi ile
deitirin. Bu ilem
tamamlandnda nbetinizi
duygunun enerjisi ile doldurun. Ayn
enerjinin kafanzn iindeki odaya
gelmesine izin verin; yerleri,
duvarlar, tavan, mobilyalar ve
bitkileri bu enerji ile doldurun.
Birka dakika kafanzn iindeki
odada oturun ve bu enerjiyi
inceleyin. Onu dinleyin.
Ani scaklk deiimleri ya da
auranzda ve bedeninizdeki enerji
aknda ani deiimler
yaayabilirsiniz. Duygunuz, size
fiziksel ya da duygusal
durumunuzun sorunlarn
gstermektedir. Duygunuz kafanzn
iindeki odada konumanz,
barmanz, haykrmanz ya da
odann iinde dolamanz
isteyebilir. Ne istiyorsa yapn.
Dinlemeye ve sizden istenileni
yapmaya hazr olun. Eer enerji,
auranzn ya da bedeninizin tek bir
yerinde toplanrsa bunun nedenini
sorun.
Setiiniz duygunun enerjisi
iinden bir baka duygu kendini
gsterebilir. Yeni duygu iin yeni bir
renk ya da tanm sein ve o enerjiyi
de bedeninizi ve auranz
doldurmaya ynlendirin. Eer
hayatnz boyunca duygularnz
bastrmsanz (hangimiz
yapmyoruz?) duygularnz ifter
ifter ya da gruplar halinde
birleerek onlar sansrlemenize
kar dururlar. Kendinizi affedin,
yeni duyguyu kabullenin ve
ynlendirmeye devam edin. Bu
ikinci duygu da size retici ve
iyiletirici mesajlar tamaktadr.
Bir ila be dakikalk bir sreden
sonra ya da ne kadar gerek
duyuyorsanz birinci akra
topraklama kordonunuzu
vakumlayn. Auranz iin byk bir
topraklama kordonu oluturun ve
bununla birlikte nbetinizin de
topraklama kordonunu vakum
haline getirin. Bu vakumlar, enerjiyi
sizden tamamen temizlemesi iin
kullann. Duygunun enerjisinin
kafanzn iindeki odadan ve
bedeninizden kn izleyin.
Enerjinin auranzdan, nbetinizden
syrlp gitmesini kafanzn iindeki
odadan izleyin. Duygu sizi terk edip
topraklandka enerjinin, temizlenip
yeniden kullanlabilir enerji haline
gelene kadar takntlarnn
varolacan hatrlayn.
imdi, enerjinin bedeninizde
taklp kald ve temizlenmemekte
direndii yerleri saptayn. Duyguya
bunun sebebini sorun. Bu noktalar
bir dakika iinde
temizleyebileceinizi bilin, ama
nce bir dakika kadar bedeninizin
bu enerjiyi neden tuttuuna bakn.
Sebebini sorun, duyguya teekkr
edin ve brakn gitsin. Direnen alana
ekstra bir topraklama kordonu
koymanz gerekebilir. imdi bunu
yapn.
Bunu yaptktan sonra ve
duygusal enerji de szldkten
sonra topraklama kordonlarnzn
iindeki tm vakumlar kapatp bir
dakika boyunca geveyin. Nefes
aln.
Enerjiyi temizleyip ntr hale
getirdikten sonra geriye kalan tek i
altn gne tedavisini uygulamaktr.
Ancak altn gneinizi yanstmadan
nce ltfen topraklama
kordonunuzu auranzn dna atn.
Auranzdan enerji eken bunun gibi
zel bir yntem uygulamadnz
srece bu kordona ihtiyacnz
yoktur. Auranz, bedeninize ait yerin
altna bal duran topraklama
kordonu ile kendisini gayet gzel
topraklayabilir. Auranzn kendine
ait bir topraklama kordonuna
ihtiyac yoktur ve u anda
yanstacanz altn enerjinin hemen
boalmasn istemezsiniz.
Altn gneinizi atnzda
onun byk miktarda temizlenmi,
kullanma hazr enerji ile evrili
olduunu greceksiniz. Bu yeni
enerjiyi kabul edip bedeninizin
iinde ve enerji aralarnza
ynlendirirken dilediiniz biimde
kullann. Yere eilip, ellerinizi yere
yaslayn ve bedeninizin hemen
kullanamayaca altn enerji
fazlasn brakn. Dorulun. te
baardnz!
Kabullenirsek, sorumlu bir
biimde ynlendirebilirsek ve
mesajlarn dinlemek iin zaman
ayrrsak tm duygular aslnda
kullanlabilir birer aratr. Kt
duygular tadklar byk enerji
nedeni ile bize inanlmaz eyler
retirler. fke ve hiddet snrlarn
olmamasnn iaretidirler ve o
snrlarn gl bir koruyucu olarak
ina edilmesi iin gerekli enerjiye
katkda bulunurlar. znt ve
umutsuzluk kiinin kendisinde ya da
evresindeki acmaszln iaretidir
ve iyileme srecine yardmc olur.
Korku, endie ve dehet duygusu,
tehlikeli bir biimde yanl
insanlarn, fikirlerin ya da ortamlarn
iaretidir. Korunmaya ya da zarar
gelmeyecek bir uzakla ekilmeye
yardmc olurlar. Keder, kaybn
iaretidir; kaybolan kabullenme,
anma ve brakma enerjisine yardm
eder. ntihar eilimi, zgrlk ya da
lm arzusunu gsterir; doru
kanalize edilebilirse hayatn
kmazlarn ama ve ruhu acdan
kurtarma enerjilerine yardm eder.
Duygusal ynlendirme ile
hayatmz duygularn eline brakyor
gibi grnsek de bu doru deildir.
Kafalarmzn iinde duygunun
rengine biz karar veririz. Akn biz
ynlendiririz ve sorular biz sorarz.
imiz bittiinde de duyguyu
bedenimizden ve auramzdan
darya biz atarz. Bedenimizi ve
auramz duyguya biz veririz, bu ele
geirilmekten ok farkl bir
kavramdr.
Duygularn kabullenmeyen,
bastran ya da sorumsuzca ifade
eden kiiler duygular tarafndan ele
geirilir. Duygu ynlendiricileriyse
tam tersine duygular ele geirir ve
enerjilerini iyileme iin kullanr.
Duygu ynlendirme bize salkl bir
ruhun tam, btn bir ruh olduunu
hatrlatr. Tamlk, aydnl ve
karanl, iyiyi ve kty, sevgiyi ve
nefreti, mkemmellii ve hatalar,
ciddiyeti ve komiklii, olgunluu ve
ocukluu ve baka her eyi ayn
anda iinde barndrr.
Eer iinizdeki sadece ok iyi
yanlarla ilgilenirseniz o zaman
kendinizi ne kadar topraklarsanz
topraklayn kiiliiniz blnr. Eer
kendi karanlk duygularnz
grmezden gelir ve onlar
saklamaya alrsanz ya da onlar
kaldrp pe atarsanz size kendi
bastrlm enerjinizle yaplm bir
klla geri saldracaktr. Ah! Kt
duygularnz kabullenip onlar
ynlendirdiinizde o zaman
yalanlar, szlemeleri, iinden
klmaz balar ve zincirlerinizi
kesebileceiniz trensel bir haner
eklini alacaklardr. Glgenizin
gcn ve bilgeliini
kabullendiinizde o zaman ok
boyutlu tam bir insan olursunuz.
Duygusal ynlendirme,
ihtiyalarmz, duygularmz ve ruh
hallerimizi yanstmamza engel
olmaz. Tam tersine kendimizi daha
gl (ve kiisel g katc) bir
biimde yanstmamza destek olur.
Duygularmzn enerjisi ile
altmzda onlarla baa kmak
ya da onaylanmak iin bakalarna
muhta olmaktan kurtuluruz.
Eer uzman bir terapist
olsaydnz buna, tabii
ofisinizdeyken, her duygunun,
tepkinin, ryann ve fikrin kabul
edilebilir olduu eklinde bir tanm
getirirdiniz. Duygularnz
ynlendirdiiniz zaman ofisinizdeki
havay her an, her yerde
yaratabilirsiniz. Kendi dnsel
mekannzn gvenliinde
topraklanm bedeniniz, enerji ve
bilgi ykl duygularnz, entelektel
baarnz ve her zorluu
karlayabilecek spiritel
farkndalnz ile alabilir ve
terapiye dkeceiniz tonlarca
paradan kurtulabilirsiniz.
Duygularnz yaamnzn
yklerini tamaya
ynlendirebilirseniz o zaman onlar
arasnda kolaylkla ve banz dik
yryebilirsiniz. Bu akclk zaman
zaman barmay, haykrmay,
alamay, tepki gstermeyi ve
hrslanmay gerektirebilir ama siz
duygularnz olduu gibi
kabullenecek kadar olgunlatnz.
Duygularnz kabullenmeyi,
tanmlamay, ynlendirmeyi renip
onlar cezalandrmay
reddettiinizde hayatnz daha kolay
seyredecektir.
Bu dakikadan itibaren bir btn
olarak yaamak iin zgn
olduunuzda alayabileceiniz,
heyecanlandnzda
zplayabileceiniz,
endielendiinizde abucak hareket
edebileceiniz, korktuunuzda
kendinizi koruyabileceiniz,
fkelendiinizde barp
arabileceiniz, mutlu
olduunuzda dans edebileceiniz ve
birini ya da bir eyi kaybettiinizde
yas tutabileceiniz bir evreye
ihtiyacnz olacaktr. Tam insanlar
duygularn kabullenir ve yaar.
Tam hayatlarn iinde duygular
vardr.
Hayatnz u anda bir btn
olabilir ama duygularnz
ynlendirmeye baladnzda
tmden bir btnle doru
ilerleyeceksiniz. En azndan i
dnyanz duygularnz zgrce
yaayacanz bir yer haline
gelecektir. Duygularnzla
alabileceiniz bir yer olacaktr.
Daha ne bekliyorsunuz? Hemen
gidip birka imaj yok edin, birka
szleme yakn ya da sizi alkoyan
bir duygu halinden kurtulun. Kitabn
geri kalan bir sre bekleyebilir.
Duygularnz ok uzun zamandr
bekliyorlar.
Dikkatinizi ektiyse
duygularnzn size neler
sylediinin detayna girmedim.
nk duygularnzn bunu benden
ok daha iyi yapacana yrekten
inanyorum. Ancak kitabn
sonundaki yardm klavuzunda
yaklak bir dzine duygunun
tanmlamasn bulacaksnz. Kendi
duygularnz zerinde almaya
balamadan nce bu tanmlara
yle bir gz atabilirsiniz. Yapmak
zorunda deilsiniz ama
yapabilirsiniz.
LER TEKNKLER
Siz gelitike topraklama ve
imaj yaratma yetenekleriniz de
sizinle birlikte geliecektir.
rendiklerinizi uygulama
becerilerinizdeki ini klar normal
ve salkldr. Eer bu noktada
topraklamanz size sahici
gelmiyorsa size sadece birinci
akranza odaklanmak yerine tm
akra sisteminize bakmanz
neririm.
ou zaman topraklamada
yaanan zorluun nedeni iletiim
akralar olan drdnc ve beinci
akralardaki; koruyucu akra olan
nc akradaki ve dnyevi
merkezli ayak akralarndaki
sorunlardr. akra sistemi bloke
olduunda ya da gerginletiinde
beden ile ruh arasndaki enerji ak
da bloke olur. Ltfen bu blm
incelemek iin zaman ayrn, ancak
hala topraklamada sorun
yayorsanz nmzdeki
blmlerde daha ok yardm
alacanz bilin.
Bedeninizi toprakladnz
zaman orada yaamak
inanlmayacak kadar daha kolaydr.
Bu kadar basit. Ayn ey eviniz,
iiniz, arabanz, kafanzn iindeki
dzenlediiniz oda, auranz ya da
bulunduunuz herhangi bir yer
iinde geerlidir. Topraklama,
toprakladnz ey, ruhunuz ve
dnyann merkezini birbirine balar
ve bir btn oluturur. Topraklama
hem enerji fazlasn atabileceiniz
bir yer hem de enerji bakmndan
sonsuz, gvenli, yeni ve farkndalk
tayan bir kaynaktr. Ancak
farkndalk sorumluluk ister. Bu
yzden topraklamann kurallarn
renmeniz gereklidir.
LER TOPRAKLAMA KURALLARI
Mekanlarn ve nesnelerin
topraklanma kurallar insanlarn
topraklanma kurallar ile benzerlik
gsterir. Bir bakasn
topraklamamanz gerektii gibi bir
bakasnn evini, iyerini, arabasn
ya da bilgisayarn da
topraklamamalsnz. Eyalar,
binalar ve makinelerin kendi
enerjileri, kendi karmalar ve
bunlara sahip olan kiilerle ortak
kaderleri vardr. Sizin topraklama
kordonunuzun enerjisi bu kadere
mdahale eder.
Eer baka insanlara ait eyleri
topraklarsanz onlarn hayatlarna
mdahale etmi olursunuz. Bu
doru deildir. Kendi enerjinize
younlan ve bakalarnn
hayatlarn yaamaya almayn.
Bakalarnn mallarn ve
makinelerini topraklamak sizin
dikkatinizi, sahipliinizi ve
sorumluluunuzu topraklanan eye
geirecektir. Eer eyann, mekann
ya makinenin bir blm veya tm
size aitse o zaman bunlar
topraklamak hakkna sahipsiniz.
Ama deilse o zaman
karmamalsnz.
Sahibi olduunuz eyalar ve
mekanlar topraklamay
renmeden nce size bu
topraklama kurallarndaki baz zel
noktalar aklamalym.
Mekanlar Topraklamak:
Eer bir bakasna ait bir evin bir
odasnda yayorsanz ya da bir
bakasna ait bir binann bir yerinde
alyorsanz kendinize ait olan
mekan topraklayabilirsiniz. alma
ve uyuma alanlarnz daima
topraklanmaldr ama size ait
olmayan ksmlarla
ilgilenmemelisiniz. rnein, ortak
kullanmdaki bir mutfa
topraklamamalsnz nk sadece
size ait bir mekan deildir. Kendi
topraklama kordonunuz yemeinizi
piirdiiniz sre iinde sizin iin
yeterli olacaktr.
Eer altnz ya da
yaadnz tamamen size ait bir
mekannz yoksa auranzn daima
topraklanm bir halde olmasna
dikkat edin. Normal topraklama
kordonunuza bir aura topraklama
kordonu eklemek size ihtiyacnz
olan kiisel alan salayacaktr.
Kiisel alan bir ihtiyatr.
Sorumluluklar
Topraklamak: Bir bakasna ait bir
eyay dn aldmda; birinin
arabasn ya da bilgisayarn
kullandmda veya evine gz kulak
olduumda bunlardan sorumlu
olurum. Eer sorumluysam o zaman
onlar kullandm sre iinde benim
enerjim onlardan sorumlu
olacandan o zaman onlar
topraklarm. Eer sorumluluum
altnda olan bir eyann bana bir
ey gelirse bunu benim halletmem
gerekir. Sorumluluum altndaki her
ey benim yolum, benim alacam
dersler ve benim karmamla
etkileir. Bir bakasnn eyasn
dn aldmda o kiinin
duygularn da dn almak
istemem. dn aldm eyalar
hemen topraklar ve her
kullanmda da topraklamam
yenilerim.
dn aldm eyleri geri
verirken topraklama kordonumu
onlardan karrm. Bu ok nemlidir
nk nasl ben dn aldm
eyann sahibinin enerjisi ile
birlemek istemezsem eyann
sahibi de benim enerjimle birlemek
istemez. Gvenlik kurallar
gereince eer o kii topraklama
yntemleri hakknda fikir sahibiyse
ona yaptm anlatrm; deilse o
zaman bir ey anlatmam.
Aralar Topraklamak: Bu,
nceki iki kuraln toplamdr. Ara,
makine ve kullanm tecrbesi
gerektiren eyalar kullanrken
onlardan sorumlu olmanz beklenir.
Bu yzden onlarn sahibi olmasanz
bile onlar topraklamalsnz.
Kullanmakta olduunuz matkap ya
da bilgisayarn zaten sizinle bir
enerji ba vardr. Kullandnz sre
boyunca o aleti topraklarsanz o
zaman bu ba daha gvenli, daha
gl ve daha gerek klarsnz.
Evinizde ya da iinizde kullandnz
aralar topraklamak bunlar
krlmaya, bozulmaya, kaybolmaya
kar korur.
Aralar derken, iyerinizde
kullandnz tm aralar, uaklar,
metroyu, kiralk i aralarn ve
hatta asansrleri kast ediyorum.
makineleri ve i aletleri, topraklama
konusunda en belirsiz alanlardr
nk sahipleri tek kii deildir.
Benim kanma gre kullanclar eer
bunlar topraklarsa byk bir hizmet
yaparlar.
yileme Mekann
Topraklamak: Ben bedenimin
iyiletirildii her yeri (masaj odalar,
akupunktur uzmanmn ofisi)
topraklarm, nk profesyonel bir
iyileme seansnn cretini
demekteyim ve yabanc hibir
enerjinin bu ilemi engellemesine
izin veremem. Bylece istediim ve
parasn dediim tedaviyi grmek
iin bedenimin kendini gvende
hissetmesi iin topraklama yaparm.
Eer bu kitab okuduunuz ya
da meditasyon yaptnz zel bir
mekannz varsa burann
topraklandndan emin olun. Ben
ders verdiim mekanlar daima
topraklarm nk onlarn ak ve
kolay renilebilir yerler olmalarn
isterim. Tekrar sylemem gerekirse
kendimi mmkn olan her ekilde
korurum. Tedavim sonuland
zaman bir dahaki sefere kadar
topraklama kordonunu brakrm.
MEKANLAR NASIL
TOPRAKLANIR?
Bu, renmesi deil ama
aklamas zor bir yntemdir (ekil
8). Bir mekan iin yarattnz
topraklama kordonu, o mekan ister
bir ev, ister bir oda, ister bir blme
ister bir tezgah olsun, mekann
sahip olduu alan tanmlar. Bir
mekan topraklarken
topraklayacanz mekann enerji
snrlarn belirler ve setiiniz
alann en st ve en alt kelerine
birer kordon yerletirirsiniz.
Tavandan balayan drt altn
kordon ve imdiki zaman enerjisini
hayal edin; sonra bunlar
topraklayacanz mekann en st
kelerine balayn. Kordonlar
balandktan sonra bunlar mekann
tam orta noktasnda birleecek
ekilde uzatn. Bu orta nokta gz
hizasnda olmaldr.
Topraklayacanz mekann en
alttaki kelerine de drt kordon
balayn ve bunlar tavandan
sarkttnz kordonlarla birleecek
ekilde mekann ortasnda toplayn.
Bu sekiz kordon, topraklayacanz
mekann tam ortasndan
bulumaldr.
imdi istediiniz renkte bir
topraklama kordonunu btn bu
kordonlarn birleme noktasna
balayn (bu enerji balantsnn
topraklayacanz mekann birinci
akras olduunu farz edin) ve
gezegenin merkezine yollayn. Bu
kordonu apalayn. Artk mekannz
topraklanmtr.
Mekan topraklama
kordonunuzu, salamlndan emin
olmak iin birka kez kontrol
etmeniz gerekecektir. Grnt
dzenli aralklarla kayboluyorsa,
topraklanmam biri bu alan
kullanyor ve bilmeden kordonu
ekitiriyor olabilir. Byle bir
durumda en dorusu sadece altn
kordonlar kullanmak olacaktr nk
altn ntrdr ve iyiletirici enerjiyi
kiilerden arndrr. Baka biri
bilmeden sizin topraklama
kordonunuzu tutacak olursa altn
kordon bu kiinin sizin enerjiniz
iinde tutsak olmasn engeller.
Sadece iyiletirici bir etki alr. Altn
kordon kullanrsanz bilmeden
kordona dokunan biri ifann sizden
geldiini anlamayacaktr; tabii ayet
ok gl sezgileri yoksa.
Herkese ait bir mekann size
ait kesini topraklarken bu keyi
topraklanmam hediyeler ve
ieklerden oluan bir battaniye ile
evrelemeniz iyi bir fikir olacaktr.
Bu hayali battaniye snrlarnz
belirlemenize yardmc olur ve
bakalarnn kordonlarnz elleyip
iinizi bozmasn engeller. Hediyeler
bakalarna verilmek iin
yaratldndan bu bir sorun tekil
etmeyecektir. stelik
topraklanmam hediyeleri
yaratmak kolaydr.

ekil 8. Mekanlar Topraklamak

Ben iyerimi ieri her giriimde
topraklarm. Daha nceki
topraklama kordonumun orada olup
olmadna bakmam bile.
Bakalaryla ortak kullandm
alanlarn bana ait olan ksmn
daima yeniden topraklamak isterim.
Topraklanm bir ev, ofis ya da
baka mekan, kafamn iindeki
odada kalmam ve nbetimi
yeniden hatrlamam salar. Tm bu
ruhsal aralarn kullanm
evremizdekilerin de salkl
olmalarn destekleyen bir
yntemdir.
Evinizi, iyerinizi ya da genel
mekanlar topraklamam gllerle
evrelemek kadar, toprakladnz
alann kapsna ya da giriine
topraklanm bir nbeti gl koymak
da iyi bir fikirdir. Topraklama ilemi
spiritel tanmnzda ok fark edilir
olacak ve kiiler aklanamaz bir
ekilde size doru ekileceklerdir.
Yarattnz battaniye bu kiilere
istedikleri iletiimi ve iyilemeyi
verir. Nbetinizse onlara sizin
koruma altnda bir birey olduunuzu
hatrlatacaktr. Bu korunma aralar
olmazsa yeni toprakladnz
mekann herkesin olmak istedii bir
yer olduunu grrsnz ve
topraklama kordonunuzu her saat
ba yenilemek zorunda kalrsnz.
Kendinize ve evrenizdekilere
bir iyilik yapn. Topraklamanz,
battaniyenizi ve nbetinizi
kullanarak onlar kibarca sizin
snrlarnzn nerede balad ve
onlarn snrlarnn nerede bittii
konusunda ynlendirin.
Yaptklarnzn farknda
olmayanlarn zamannz
harcamasna izin vermeyin.
Sorumluluk sahibi bir farkndalk
kazanm birey olarak davrann ve
gsteri yapmayn. Eer
topraklanm mekannzdan uzak
tutamadnz kiiler varsa sakn
onlar iyiletirmek uruna kendi
geliiminizi yavalatmayn. dn
verin bu kitab okusunlar ya da
onlara bir topraklama resmi izin ve
kendi yolunuzda yrmeye devam
edin.
ARABALAR VE MAKNELER
NASIL TOPRAKLANIR?
Baz kiilerin makinelerle ve
arabalarla deiik bir balar vardr.
Onlarn elinde hibir ey bozulmaz;
stelik uzman olmadklar halde
mekanik sorunlar zverirler. Bu
kiiler genellikle fazlasyla
topraklanm kiilerdir ve
topraklanmalar genellikle
dokunduklar eye de nfuz eder.
Makinelerin topraklanmas tpk
elektrik akmndaki enerjinin
topraklanmas gibidir bylece
makine daha verimli ve gvenli
alr.
Topraklanmam kiilerse daha
farkl bir durum yaarlar. Eer bir
makine son kullanma tarihi
gelmeden mrnn herhangi bir
annda bir sorun yaayacaksa o an
genellikle bu kiilerin kontrol ele
geirmesi ile ortaya kar.
Topraklama yoksunluu
makinelerde elektrik ve mekanik
sorunlar ortaya karrken iyi bir
topraklama sanki bu hatalar ve
sorunlar makineden syrp atar.
Makinelerinizi topraklamay
renmek; makinelerle bar iinde
yaayan insanlardan biri olmak
harika bir eydir. Makineleri ve
eyalar topraklamak mekanlar
topraklamaya ok benzer. Bir
makinenin ya da bir eyann stteki
drt kesine drt kordon balayn;
sonra alt kelere de drt kordon
balayn ve bu sekiz kordonu bir
araya getirip merkez noktada
birletirin. Geni bir topraklama
kordonunu bu orta balantdan
geirin. te oldu! (ekil 8 ve 9).
Makinelerin topraklanmak
istemelerinden faydalanmalyz.
Arabalarmz, bilgisayarlarmz,
aralarmz ve elektrikli eyalarmz
topraklayabiliriz. Bu topraklama
ilemi ile sadece evremizi daha
gvenli hale getirmez ayn zamanda
da imdiki zaman farkndalmz
gelitirmi oluruz. Gnlk
hayatmzda kullandmz eyalar
toprakladmzda iyileme
srecimiz araba kullanrken,
alrken, yemek piirirken ya da
gnlk ilerimizi yaparken geici
olarak durmak zorunda kalmaz.
Gerek hayat manevi dnyamzn
bir paras haline gelir ve bylece
ne i yaparsak yapalm
topraklanmaya, iyilemeye,
bymeye devam ederiz.
Bu ikincil topraklama
yntemleri her ne kadar nemliyse
de aslnda en nemli topraklama
yntemi kendi bedeninizi
topraklamaktr. Hemen her eyi
unutsanz bile birinci akranzdan ya
da ayak akralarnzdan kendinizi
toprakladnz zaman hayatnz ok
daha kolaylaacaktr. Her yntemin
kendine has bir nemi vardr ancak
topraklama yntemi yaptmz ve
yapacamz her eyin en nemli
ortak noktasdr.
Topraklandnz zaman imdiki
zamanda yaarsnz. Bedeninizde
yaarsnz. Bedeninizde yaadnz
zaman evrenizin farknda ve
evrenizle iletiim halinde
olursunuz. htiyalarnzn,
dncelerinizin, tepkilerinizin ve
duygularnzn farkna varrsnz.
Kendinize zen gsterdiiniz zaman
kendinizi korur ve mesafenizi
koyarsnz. Tm bunlarn hepsi
topraklama ile balar. Kendinizi
toprakladnz odaa her zaman
dnebilirsiniz. Odaklandnz zaman
topraklama yeteneinizle sadece
kendinizi deil hayatnz
kolaylatracak her eyi
topraklayabilirsiniz. Dnyanz ve
evreniz gemi zamandan, fazla ya
da yabanc enerjilerden
temizlendiinde o zaman huzur dolu
bir farkndala varmanz
kanlmazdr.

ekil 9. Arabalar ve Makineleri
Topraklamak

Gn iinde istediiniz kadar ya
da gerekli grdnz kadar
nesneyi topraklamaktan
ekinmeyin. Eer beden ve aura
topraklama kordonlarnz yeterince
salamsa zaten topraklanmanz
doal olarak kullandnz her eye
ileteceksiniz. Bu dzeyde bir
topraklanmaya ulatnzda bu
dnyada yaamak ok rahat
olacaktr.
Eer mekan ya da nesne
topraklama kordonunuz yok olursa
o zaman hayatnzda topraklama
gerektiren bir ey olduunu ve
bunun topraklamanz kullandn
bilin. Eer bu topraklama
hrszlna duygusal tepki verirseniz
o zaman duygu enerjinizi daha
enerjik ve daha parlak renklerde
kordonlar yaratmak iin kullann.
Topraklanmam nbeti battaniye
hediyesini ve topraklanm
nbetinizi, topraklanm mekan ya
da nesnenin tam dna koymay
unutmayn. Bu sorunu zecektir.
Kiilerin mekan ya da nesne
topraklama kordonlarnz birka kez
almalar o kadar kt bir ey
deildir ama eer bunu alkanlk
haline getirirlerse bu onlar iin
zararl olacaktr. Buna izin verdiiniz
srece topraklamann sizin
hayatnzda varolduunu ama
onlarda varolmadn onlara
retmi olursunuz. Artk insanlarn
sizi enerji alannda smrmelerini
nleyecek ve kendinizi onlarn
nnden ekecek kadar glsnz.
Artk kurban deilsiniz. Doal duygu
tepkilerinizi bu enerji hrszlna
kar kullann ama duygularnz
doru kanalize ederek gl ve
kararl enerjinizin d aralarnz
beslemesine olanak salayn.
Hayatnz farknda olmayan
insanlara kar koruyun ve taltif
edin. Eer yardm olacan
dnyorsanz topraklama kordonu
hrszlar ile konumay
deneyebilirsiniz. Bu kitaptan bir
tane alp grebilecekleri bir yere
brakabilirsiniz. Her durumda
kendinizi koruyun, saknn ve kendi
iyilemenize odaklann.
LER MGELEME TEKNKLER
u ana kadar hediye imajlarn
pek ok spiritel iletiimde
kullandnz. Bedeninizin baz
blmlerini temizlemek ve
iyiletirmek iin kullanabileceiniz
hediyeler de vardr. imdi
reneceiniz yntemi ok
daldnzda ve nden balayan
bir ba arsna yakalandnz
zaman kullann.
Yz Bakm Hediyesi
Biriyle konutuunuz srada
karnzdaki kiinin dikkati
ounlukla yznzde ve
gzlerinizde toplanr. Bir insann
dikkati neye odaklanmsa enerjisi
de byk ihtimalle orada olacaktr.
Kimi zaman karnzdaki kiinin
enerjisi yznzde o kadar
younlar ki, kendinizi neredeyse
yalanm hissedersiniz. Yznzde
o kadar fazla yzeysel enerji ve
dikkat vardr ki, sinslerinizden
doru bir ba ars yaylr. te
halkla ilikilerle dolu geirilen bir i
haftas sonunda ya da dilerinizi
stres ve yorgunlukla sktnzda bu
hediye yz bakmn deneyin.
Topraklanm ve auras
tanmlanm bedeninizde, kafanzn
iindeki odada oturun ve byk
yumuak yaprakl bir bitkiye ya da
iee bakn. mgeyi tam
yznzn karsna yerletirin.
Hediye banzdan biraz daha byk
olmal ve yapraklardaki damarlar
grebileceiniz kadar yaknnzda
durmaldr. Hediye sembolnn
bykl gznzn nnde
ondan baka bir ey grmeyeceiniz
byklkte olmaldr.
Semboln merkezini altn bir
kordon ile topraklayn. Kordonun
bitkin sapndan kklerine ve oradan
da gezegenin merkezine gittiini
izleyin. Kordonu takip etmeyin.
Kordonu kafanzn iinden ynetin
ve sylediklerinizi yapacandan
emin olun.
Bu hediye imgenin kordonunu
bir elektrik sprgesi hortumuna
evirin ve yznzdeki yabanc
enerjiyi bununla emin. Gzlerinizde,
enenizde, dilerinizde ve
yanaklarnzda ekim gcn
hissedin; hatta banzn arkasnda
ve ensenizde de hissedin. Enerjiyi
temizleyin. Hediye sembolnzn
yznzdeki yabanc enerjiyi ekip
temizledike glendiini grn. Bu
koyu ve yabanc enerjinin bitkinizi
beslediini dnn. Tm enerjinin
temizlenerek sahibine geri
dneceini ya da altn gne
tedavisini uyguladnzda size
dneceini bilin. Brakn
temizlensin.
Bu hediye yz bakmna
istediiniz kadar devam edin ve ne
kadar ok enerjinin zerinizden
temizlendiini gzlemleyin. Daha
sonra kendinizi fazla hafiflemi
hissederseniz o zaman nbetinizi
kontrol etmeniz gerekir. Nbetinizi
genellikle yznzn nnde mi
tutuyorsunuz yoksa insanlarla
iletiim kurarken byk bir vazo gibi
yana m ekiyorsunuz? Yapmayn!
Nbetinizin iek ksmnn
tamamn yznzn nnde tutun.
Eer bu tedavi sonucunda ok fazla
enerji kaybettiyseniz nbetinizin
daha gl olmas gerekiyor
demektir, nk yznzde ok
fazla yabanc enerji birikmitir.
Eer insanlarla ok fazla yz
yze zaman geirdiiniz bir iiniz
varsa ya da hayatnzn sizin
zerinizde ok fazla enerji
topland bir dnemindeyseniz o
zaman aralarnz ona gre
dzenlemelisiniz. Tek bir nbeti
yerine bir nbeti battaniyesi ile bir
yanda bir sr topraklanmam
hazr hediye saklamanz neririm.
Eer insanlarn enerji barajlarna
hazrlkl olursanz o zaman
onlardan etkilenmezsiniz. Eer
hazrlkl deilseniz meditasyonunuz
ve iyileme sreciniz daha fazla
alma gerektirecektir nk
srekli olarak bakalarnn ilgileri,
ihtiyalar ve enerjileri ile ilgilenmek
zorunda kalacaksnz.
Eer auranz sizin
kontrolnzde olursa o zaman ok
daha iyi bir resepsiyonist ya da
tezgahtar olursunuz veya seminer
veriyorsanz ok daha baarl
olursunuz. Bu yntem sizi daha
souk, daha sevimsiz ya da daha
mesafeli klmaz. Kendi hayatnz bir
birey olarak yaamanz, kendi
derslerinizi ve kendi karmik
yolunuzu izlemenizi salar. Baka
ne daha etkin olabilir?
Kap, Telefon ya da Pencere
Hediyeleri
Kap, telefon ya da pencere
hediyeleri kiilere size ulamadan
nce verdiiniz merhaba
hediyelerine benzer. Aralarndaki
tek fark bu hediye sembollerini her
zaman geleni grmediiniz
noktalara koymanzdr.
nsanlarla yz yze ya da
telefonla altnzda her zaman
deiken durumlara hazrlkl
olmanz olanakszdr. Kap, telefon
ya da pencere gibi yerlere
koyacanz bol miktarda
topraklanmam hediye onlar sizin
etkiniz altndaki yere girmeden nce
sakinletirecektir. Bu hediyeler sizin
ahsi nbetinizin de iini
kolaylatracaktr. Sizi korumak iin
o kadar fazla almasna gerek
kalmayacaktr nk insanlar sizinle
karlamadan nce sizin onlara
sunduunuz bir para bedelsiz sevgi
ve gzellikle karlaacaklardr.
Kap, telefon ya da pencere
hediyeleri size ait olan alann, oras
her neresiyse, giriine serbeste
serpitirilmelidir. Eer yerinize bir
kapdan giriliyorsa o zaman oraya
her sabah en az yz tane
topraklanmam hediye koyun. Eer
insanlar sizinle telefon ya da
bilgisayar aracl ile
haberleiyorlarsa her makinenin
bana yzer tane topraklanmam
hediye koyun. Hediyelerinizin
iletiim kordonlar boyunca gidip
sahiplerine ulatn hayal edin.
Hediye sembolleri elbette
kordonlardan geer, onlar enerjiden
yaplmtr!
Eer bir pencere nnde
alyorsanz o zaman bir o kadar
hediyeyi de pencerenin nne
koyun. Ben imdiye kadar herhangi
bir iyerinde stresle dolu olmayan
bir pencere n hi grmedim. te
bu yzden stres olumadan nce
hediyelerinizi hazrlayn.
Bu hediyeleri yerletirmeniz
iyerinizi eviniz kadar gvenli bir yer
yapacaktr. Ayn zamanda sizinle
karlama ansna sahip kiilerle
aranzda ruhsal bir iletiim
oluturur.
Negatiflik Yiyen Hediye
Negatiflik yiyen hediye
sembol ok elenceli bir
arkadatr! O, bakalarnn ykc
enerjilerini yiyerek byr ve
canlanr. Bu hediye sembolnn en
sevdii ey bakalarnn sizi korku
ya da utan ile ynetmeye
kalkmasdr. Senin sorunun aslnda
nedir biliyor musun? diye balayan
konumalar hatrlayn. Negatif
ilginin odakland durumlarda; i
grmelerinde, mahkemede, polis
evirmesinde ya da biri size
Sorununun ne olduunu biliyorsun
deil mi? dediinde hemen bu
davranlardan beslenen bir hediye
sembol yaratabilirsiniz.
Nbetiniz ve aura snrlarnz
sizi ayr tutarken negatiflik yiyen
hediye sembolnz ortada
zplayarak sizi rahatsz eden ve
kendisinin de pek bayld negatif
enerjiyi yer. Bu hediye karn doyup
kocaman olduunda onu enerjisiyle
yaratan kiiye verirsiniz ve bylece
her ikiniz de huzur ve iyileme
hissedersiniz.
Nasl m? Orta boy
topraklanmam bir bitki ya da iek
hediyesini auranzn dnda yaratn
ve onu karlatnz sizi tehdit
eden olumsuz kiiye adayn. Bu
hediye topraklanmam olmaldr
nk bakasna verilecektir. Bitkiye
ya da iee bir surat yapn, enerjiyi
yemek iin dileri ve peinden
zplayp komak iin de hareket
kabiliyeti olsun. Ben negatif enerji
yiyen hediyemi genellikle kalbimle
gzlerim arasnda bir yere
yerletiririm. Bazen yakama
ilitiririm bazen tam karma
koyarm ama her zaman enerji
yiyen bir Pac Man gibi hareket
halinde olur. Onu yumruk
byklnde dikenli sivri dili
enerji yiyen bir bitki olarak
dlerim, tpk Kk Korku
Dkkan filmindeki insan yiyen
bitki Audrey gibi.
Negatiflik yiyen bitkim, enerji
arayp yedike byr ve grbzleir;
bunu yaparken de hep srtmaktadr.
Bir lahana kadar byyp
tombullaacak miktarda enerji
yediinde onu enerjisini yemekte
olduu insana yollarm. Kimi zaman
bitkim daha ie balamadan
kocaman olur! nemi yok. Onu
gelitiren byten insana yollar ve
bir tane daha yaratrm. Benim
bahemde milyonlarca bitki ve iek
var.
Negatiflik yiyen sembolnz
doyup sahibine geri yollandndan
arkanza yaslanp bakalarnn
iletiim kurma tarzndan
farkllatnz grebilirsiniz. Buna
ek olarak hediyeyi alan kii
korkutmak, acmasz olmak ya da
ynetmek iin ne kadar fazla enerji
harcadnn farkna varacaktr.
ou zaman bu hediyeyi alan
kiiler inanlmaz bir ok yaarlar
nk kendilerini asla evrenin
negatif glerinden biri olarak
grmezler. Kendilerini ve
kendilerinin olan yalanclar ve
sahtekarlarla dolu bir dnyada
drste ve ak szllkle
koruduklarna inanrlar. Kendi salak
hediyeleri kendilerine geri
geldiinde -iko, srtk ve onlarn
sevimsizliklerini yemekten
tombullam bir halde- aniden
durup dnyaya neler yaptklarna
bakmak zorunda kalrlar. Kimi
zaman bunun sonular negatiflik
yiyen bitkinin kendisi kadar
komiktir.
rencilerimden biri bunu
arabayla giderken kendisini eviren
ve haksz bir sulamada bulunan -
ruhsat sresinin dolduunu sanm
ama aslnda dolmam- motosikletli
polisin zerinde denemi. Polis
arabay yanllkla durdurduunu
bildii halde bir sebep bulmak iin
arabann etrafnda dolanp
duruyormu; farlar kontrol etmi,
ehliyete bakm, plakaya bakm,
aklna ne geliyorsa yapm. Polis
arabay inceleyip dururken
rencimin aklna birden bire bu
yntem gelmi ve hemen negatiflik
yiyen bir iek yaratm.
iek annda kocaman olmu
ve rencim neredeyse hemen
iei polise vermek zorunda
kalm. Polis cmlesinin yarsnda
aniden durmu, topuklarnn
zerinde dnm, motoruna binmi
ve rencimi arabasnn yannda
hayretten az ak brakp
gidivermi! Bu ani ve artc
sonutan dolay rencim polisi
ynlendirdii iin endie duymu.
Gerekte kendi enerjisinin kendine
dnmesi polisi aniden hizaya
getirmi. Onunla konuup aklc bir
ekilde zr dileyememi nk
kendisine geri dnen akll bir
dnyaya ait bir duygu deilmi.
Ama kendisini aptal duruma
drdn anlam. O anda
oradan ayrlmak yapabildii tek ey
olmu.
Nbetiniz ve aura snrlarnz
her ykc enerjiyi darda
tutamazsa kendinizi sulamayn ya
da negatiflik yiyen bitkileriniz
aniden byrse endie duymayn.
Bu ipularn deerlendirerek daha
gl, daha parlak renkli snrlar
izin; nbeti glnze daha kaln
ve sivri dikenler koyun. te yandan
normal snr aralarnz negatiflik
yiyen bitkilerle desteklemekten
kanmayn. Bunlar her zaman iyi
hediyelerdir.
Negatif enerjinin olduu bir
durumda negatiflik yiyen bitkiniz
bymyorsa o zaman kendinizi
kutlayn demek ki nbetiniz ve
aura snrlarnz sizi tek balarna
koruyabilmiler. Gitme zaman
geldiinde hediyenizi gene de verin.
Zarar olmaz.
NBET BATTANYE

Nbeti battaniyeden daha
nce sz etmitik ama o kadar ie
yarayan koruyuculardr ki bir daha
stnden gemekte saknca
grmyorum. Nbeti battaniyeler
topraklanm ekilde kullanlabilir ve
tm aura evresinde gl bir
nbeti a olutururlar.
Karnza gelen ve sizi
incitmek, rahatsz etmek, enerjinizi
emmek ya da ynetmek amac
tayan tm kiiler yzlerce
topraklanm koca koca dikenli glle
karlarlar. stediiniz baka cins
iek, bitki ve aa da bu
battaniyeye eklenebilir. Huzursuz
edici kiinin enerjisi kabul edilir,
tannr ve topraklanr; auranz
korunur ve o kii de enerjisi
herhangi bir ey tarafndan kabul
edildii iin basit yoldan sakinleip
ntralize olur. Spiritel iletiimi
kabul ederek bakalarnn bu
gezegen zerindeki manevi
varlklarn daha gerek bir hale
getirmi olursunuz ki bu da
iyilemenin ta kendisidir.
Nbetileri ve nbeti
battaniyeleri kullanarak bu iyileme
srecinin nerede gerekleeceine;
spiritel iletiim kurulurken kendi
gerekliinizi nasl koruyacanza
siz karar verirsiniz. Auranzn
nndeki gl ve hediye dolu bir
korunma perdesiyle, hem de
herkesi selamlayarak, kendi kiisel
alannz korumanz sizi gerek
dnyadan uzaklatrmaz. Tam
tersine herkesi dinleyen bir kulakla;
topraklama ve snrsz, bedelsiz bir
gzellik sunumuyla gezegendeki
tm varlklar iin tamamen
oradasnzdr.
yeriniz, odanz ya da
tezgahnz toprakland zaman bu
ilem topraklanmaya ihtiyac olan
ya da topraklamay durdurmanz
isteyen kiileri kendisine ekecektir.
zel yeriniz, zel olmaktan
kacaktr. zel mekannzn
kelerine yerletireceiniz
topraklanmam battaniye ve
hediyeler bu kiilere sizin
hayatnzn ve enerjinizin
onlarnkinden ayr olmas gerektiini
anlatacaktr. Mekannza gelecek;
ne yaptnz grmek ya da
yaptnz durdurmak isteyecek,
ama hediyelerinizin salad sevgi
ve ilgiyi alarak gideceklerdir. Hediye
battaniyeleri kullanarak zel
hayatnz daha kolay
koruyabilirsiniz.
Topraklanm ve
topraklanmam hediye
battaniyelerinizi her gn yenilemeyi
unutmayn. Gvenliiniz iin gerekli
olduklarn hissetmiseniz, bu,
nbetinizin ve sizin korunmak iin
ok yorulduunuz anlamna gelir.
Battaniyelerinize gereken ilgi ve
destei salayn, onlar sk sk
yenileyin. Hediye sembolleriniz iin
yeni kullanma yntemleri
yaratmaktan ekinmeyin. Onlar
sizin sevme yeteneinizin ve
gerekliinizi koruyup iyiletirmenin
sembolleridir. Onlarla ne yapmak
istediiniz sizin ihtiyacnz olandr.
Bedeniniz ve auranz iin
kullandnz sembolleri
topraklamay ama bakalarna
verdiiniz hediyeleri
topraklamamay sakn unutmayn.
Kendi iyileme sembollerinizi
tutmay (onlar bu yzden
topraklyorsunuz) ve spiritel
iletiimlerinizin ntr olmasn (onlar
bu yzden topraklamyorsunuz)
baarmalsnz. Spiritel iletiimin
ve iyilemenin asla sizden geldiini
ima etmemelisiniz; bakalarna
gnderdiiniz hediyeleri
topraklarsanz byle bir sonula
karlarsnz.
Bunun tesinde hediyeleri ve
imgeleri yaratp yok etmekten zevk
aln; sorumlu iletiimin ve sevgiyle
iletiimin ne kadar kolay olduunu
renin. nsanlar gerekte bar ve
sevgi iinde yaamak isterler. Eer
rendiklerinizi uygulayabilirseniz o
zaman hem siz hem de onlar bunu
srekli olarak hatrlayabilir.
NC BLM -
KULLANMA KILAVUZU
nsan kurallara smaz!
AURAYI YORUMLAMAK
Tm eitimim boyunca ve tm
tecrbelerimin arasnda aura
yorumlamak en karmak olanyd.
Bir gn iinde auram onlarca
uzmana gsterecek olsam bir o
kadar farkl sonu almam
mmkndr nk auralar ok canl
ve deikendirler. Hangi rengin,
hangi nansn ya da hangi
deiikliin ne anlama geldiini
kesin olarak bilmek imkanszdr.
Bence aura konusunda alma
ansiklopediler dolusu kitap
yorumlamay gerektiren yorucu bir
almadr. Her aura hakknda
renilmesi gereken tonlarca ey
vardr. Ama dnecek olursanz
beden hakknda da renilmesi
gereken ansiklopediler dolusu bilgi
vardr ve bilmediimiz ya da bize
sylenmeyen binlerce fonksiyonu
gayri ihtiyari kabulleniriz.
Bedenimizin iinde yaamaya
ve ona bakmaya baladmzda
dardan daha az tedavi ve akl
alma eiliminde oluruz. Bedenimiz
bize ne yiyip imemiz, hangi sporu
yapmamz, hangi evreyi, duygular
ve ilikileri sememiz gerektii
konusunda bir eyler sylediinde
onu dikkatle dinleyecek olursak
salkl kalmak basit bir i haline
gelir. Ayn ey aura iin de
geerlidir. Eer auramzn iinde
yaar ve onu dikkatle dinlersek,
bize kendisi iin gerekli olan her
eyi syleyecektir. ok iyi aura
okuyucusu olmak her dakika
auralar alarak deil ama kendi
enerji snrlarmzn farkndalna
erierek mmkndr.
Auralar da tpk bedenler gibi
bireyseldirler. aret olarak
alnabilecek aura rnekleri varsa da
mor aura spiritel ilerlemeyi
gsterir gibi genellemeler aura
okuyucusunu kukulu tanmlamalara
srkler. Kitaba aura renklerinin bir
listesini koyacak olmama karn
bunu ok fazla ciddiye almanz
istemiyorum. stelik auralar saat
ba ve hatta dakika ba renk
deiiklii gsterirler. Renk
yorumlar tamamen sbjektiftir.
Eer size auranzdaki yeil rengin
deime ve gelime olduunu
sylersem ama auranzdaki yeil
size daralmay artryorsa o
zaman o daralmadr; ne de olsa o
sizin auranzdr, sizin
deneyimlerinizi ve duygularnz
yanstmaktadr. Yanstt renkler ve
grntler sizin iin anlam olan
zel eylerdir.
Bakalarn okuduum ya da
tedavi ettiim zaman auralarnn
renklerini yorumlamam. Perdeleri
kapatrm. Belirli renkleri
yorumlamaya almak ve her yeni
insanda bunun anlamlarn zmeye
almak yerine karmdaki insann
aurasnn bedeninin hangi
blmlerini etkilediini elimdeki
akralarla hissetmeye alrm.
Aura yorumlamalar srasnda
scak ve souk noktalar, delikleri,
btnlk hissini, bykl,
kntlar ve buna benzer dier
oluumlar aratrrm.
Hissettiklerimi szl olarak
aktarrm. Genellikle ben daha
parmam bile oynatmadan o
kiinin auras kendini tamir etmeye
ve ekillenmeye balar.
Her aura dierlerinden ve
yorumlamadan yorumlamaya gre
ilk eklinden farkllk gsterir. Daha
nce de sylediim gibi auralar
deiken, aldatc ve tamamen
bireyseldir. Auralarn tek ortak
noktas herhangi bir formda
varolmalardr. Hemen
gzlemlenemeseler bile bedenin
etrafndaki enerji aura ekline
sokulabilir. Bu yardmla aura hemen
kendisini toplayacaktr. Ben ila ve
psikolojik sorunlar yznden
ypranm ok aura grdm ama
hepsi bir ekilde daima oradaydlar.
Auralarda bana hibir ey ifade
etmeyen enerjiler ya da sapmalar
da grdm olur. Byle
durumlarda kendi auramn dier
aura ile iletiim kurarak bana
yollayaca bir grnt ya da duygu
iin ona dnerim.
Bu nemli bir noktadr. Psiikler
daima dier kaynaklardan ve
rehberlerinden yardm almalarna
karn daima kendi anlaylarna
dayanarak yorumlama yaparlar. yi
bir psiik olmann en nemli unsuru
mmkn olduunca dolu dolu
yaayarak bilgi ve tecrbe edinmek;
deiik yorumlama ya da tedavi
durumlar ile karlaldnda
kullanacak geni bir bilgi
daarcna sahip olmaktr. yi bir
okuyucu alglad bilginin
doruluuna gvenir. Bu bakalarn
okurken de en az kiinin kendisini
yorumlamas kadar dorudur.
Ben size aura yorumlama ana
izgilerini verdikten sonra siz uygun
gelmeyen yorumlama yntemlerini
deitirmekten hi ekinmeyin.
Benim ok hassas ellerim var ve
yorumlamalarm bir nevi empatik
alglamayla yapyorum. Sizin
gzleriniz ya da kulaklarnz ok
hassas olabilir ve siz yorumlamanz
bu yeteneklerinizle yapabilirsiniz.
Ben size auray hissedin diyorum
ama siz auralar grebilir, duyabilir
ya da baka ekillerle
hissedebilirsiniz; kendi
yeteneklerinizi kullann. Sizin
yetenekleriniz ve auranz benden
farkl olabilir.
AURA YORUMLAMANIN ANA
HATLARI
Auranz yorumlamak iin her
zamanki topraklanm meditatif
oturuunuza gein. Bedeninizi ve
auranz vakumlar kullanarak eski
enerjilerden temizleyin, auranz
aydnlatn ve snrlarn altn kla
belirleyin. Altn enerji imdiki
zamana ait iyileme enerjisidir ve
auranz bunu onun u anda ne
yaptn grmek istemeniz olarak
alglayacaktr.
Altn enerji ile auranz
belirledikten sonra kafanzn iindeki
odada kaln ve altn enerjinin
auranzn size gstermek istedii
renklere dnmesini salayn.
Renk deiiklikleri ile birlikte
oluacak biim deiikliklerini ve
sapmalar gzlemlemeyi unutmayn.
Eer bu noktada bir ey
gremezseniz o zaman gzlerinizi
kapatn ve auranzn snrlarna
dokunmaya aln. El akralar renk
titreimlerini rahatlkla alglayabilir.
Kapal gzleriniz size tek renkli bir
aura verirse bundan endie
duymamalsnz. Beyniniz
ellerinizden gelen mesaj kolayca
alglayabilme ve anlama yeteneine
sahiptir. Bu pek ok psiiin alma
yntemidir.
AURA RENKLER

Bunlar, renkler hakknda genel
grlerdir. En doru olan yorumlar
hi kukusuz sizin yorumlarnz
olacaktr.
PEMBE: yiletirici mizah
anlay, aalamadan,
suiistimalden korunma, kararszlk.
KIRMIZI: Birinci akra, ayak
akralar, fiziksel beden, g,
kzgnlk, cinsellik.
TURUNCU: kinci akra,
duygular, kaslar, fke, duyarllk,
ifa.
SARI: nc akra, akl,
baklk ve korunma, sabrszlk,
korku.
YEL: Drdnc akra, el
akralar, sevgi, deiim, ifa, hayal
krkl, kayp.
MAV: Beinci akra, iletiim,
spiritel bilgelik, yas tutma, ayrlk.
MOR/VT MAVS: Altnc
akra, spiritel kudret, telepati,
hakszla urama, kurban edilme.
MENEKE MORU: Yedinci akra,
spiritel kesinlik, serbest brakma,
dinsel karmaa.
KAHVERENG: Ayak akralar,
yeryz enerjisi, topraa ballk,
gemi olaylar.
SYAH: Son, lm, yeniden
dou, erteleme.
BEYAZ: Manevi rehber
mevcudiyeti, saflk, ok, silme.
GM: Manevi dnya bilgisi,
topraa bal olmama, belirsizlik.
ALTIN: Sekizinci akra, ifa,
ntr olma, peygamberlik enerjisi,
dntrc hastalk.
Kural olarak ana renklerin
pastel tonlar daha zayf bir
yorumlamaya; daha koyu tonlar da
daha gl bir yorumlamaya delalet
edebilir. Kark renkler ise karma
bir mesaj verir. rnein auramdaki
ak sar renk benim zihinsel olarak
az ok bir kmazda olduumun; bir
para sabrsz davrandmn ya da
gvenli olmayan bir evrede azck
korktuumun belirtisi olabilir. Parlak
bir sar ise srekli dnceler iinde
olduumun; ok sabrsz olduumun
ya da tehlikeli bir ortamda srekli
olarak korkarak kendimi
koruduumun iareti olabilir.
te yandan, auramda
turuncuya kaan sar renk, duygusal
gereklii dnce srecime dahil
etmeye altmn; duyarllm
korumak iin korku enerjisini
kullandmn gstergesi olabilir ya
da duygusal anlamda ok sabrsz
davrandm iaret ediyor olabilir.
Sizin kendi auranzda bu renklerin
anlam tamamen farkl olabilir.
nerim, duygularnz kanalize edip
ynlendirdiinizde kendinize
gvenmenizdir.
Duygularnz
ynlendirdiinizde bir renk emas
ve iyiletirmek istediiniz duygusal
durumu seersiniz. Setiiniz rengin
enerjinizle alrken sizin duygusal
durumunuzu temsil etmesini
salarsnz. Kendi auranz okurken
bu ak tersine evirerek renklere,
renk tonlarna size anlatmak
istedikleri duygular ve olaylar
sorabilirsiniz. Bunu yapabilmek iin
kafanzn iinde kaln ve auranzn
ana renklerini ya da tonlarn
hissedin. Bedeninizin hissettiiniz
ana renk ya da ton iin bir an ya da
duygu gstermesini bekleyin.
Zihniniz enerji hakknda size bir
dizi imge ya da aklama sunarak
enerjiyi yorumlamanza da yardm
edebilir. Her durumda da kendi
tercme edilmi grntnze
teekkr edin ve elde ettiiniz
bilgiyi kullanarak yorumlamaya
devam edin.
u anda auranzda grdnz
renklerle hemen evlenmeye
kalkmayn ya da renklerin
evrimleme dzeyi nedeniyle
kendinizi yarglamayn. Auranz u
anda yeil ve siyah olabilir ama
biraz sonra mor ve altn rengine
dnecek ya da arada parlak
pembe ve mavi grnecektir. Bu
yorumlama srasnda auranz
kendisini dondurarak
yorumlamanza olanak salar. Oysa
normal zamanda auranz o kadar
abuk hareket eder ve deiir ki
takip etmeniz mmkn deildir. u
anda grmekte olduunuz renkler
sadece anlk olarak geerlidir.
Auranzn u anda size
gstermekte olduu eyler hemen
dikkatinizi ekmek istedii
noktalardr. Bu dikkat,
topraklanmanz ve odaklanmanzdr.
Aura yorumlamay bitirdikten sonra
uygulayacanz altn gne tedavisi
auranzn u andaki tm sorunlarn
zecektir.
Tecrbelerime gre bir aura
yorumlamasnda renkten daha
nemli olan aurann biimi ve
durumudur. imdiye kadar aurann
biimini ve durumunu tanmlamay
rendik. Auray tanmlamak iin
setiimiz parlak renkleri, rengini
tespit etmek iin deil eklini
izmek iin kullandk.
Benim parlak morumsu krmz
ile snrlarn izdiim auram, ben
iini morumsu krmznn pastel bir
tonuyla boyam olsam bile, bu
snrlarn iinde kendi istedii
renktedir. Morumsu krmz enerjiyi
kullanmamn nedeni, kiisel
alanmn tamlnn, btnlnn
srekli farkndalna sahip
olmamda bana yardm etmesidir.
Benim morumsu krmzm aydnlanr
ve auramn olmasn dilediim
alann snrlarn belirler; bu da
aurama nerede olmas gerektiini
hatrlatmaya yarar. Morumsu
krmznn pastel tonunun
kullanlmas, bedensel
farkndalmn aurik farkndalmla
balant kurmas iindir; yoksa daha
gzel bulabileceim baka renkler
auramn doal renklerinin yerini
alsn diye deil.
Auranz gerek rengini ve
enerjilerini gsterdiinde ayn
zamanda size boyutlarndaki ve
eklindeki bozukluklar da
gsterebilir. Bunlar en sonunda altn
gne tedavisini uyguladnz
zaman dzelecek ve iyileecektir
imdi ncelikli olarak her sapmann
neye iaret edebileceini grelim.
Uyar: Bu altrmalarn ve
aklamalarn amac auranza keyfi
kakken azck destek olabilmektir.
Eer auranz srekli olarak tokat
yemi gibiyse, dalgalanyorsa ve
siz u anda alkol almadysanz ya da
madde kullanmyorsanz o zaman
byk bir olaslkla akralarnz
hizadan km demektir. Bu nemli
bir sorun deildir ama akralarnz
auranz maniple ederek
hizalayamazsnz.
Altn gne tedavisini
uyguladktan sonra bile hala
auranzn snrlar belirgin deilse ya
da hala karmak enerjilerle doluysa
o zaman akralar Yorumlamak
blmne atlayn. akralarnz
iyiletiinde ve hizalandnda aura
genellikle kendi bann aresine
bakacak duruma gelir.
Alkol ya da madde
kullanyorsanz enerjiniz kargaa
iinde olacaktr. Auranz byk bir
olaslkla salkl deildir, srekli bir
topraklama kordonu
salayamazsnz ya da akralarnz
salkl deildir. Eer bu maddelerin
kullanmn brakmak istiyorsanz bu
kitaptaki aralar iinizi
kolaylatracaktr ama eer
bedeninizi ve enerjinizi madde
kullanarak tahrip etmekte srar
ederseniz bu kitabn size hibir
faydas olmayacaktr.
AURANIN BOYU
Burada anlatlan aura boyu
snflandrmalar daha nce biimini
tarif ettiimiz bir kol mesafesinde
bulunan elips ekilli auralarla
ilgilidir.
Fazla Kk Aura:
epeevre incecik bir aura snr
(bedenden yarm metreden daha
ksa mesafede olan btn boylar)
destekleyici olmayan; hatta hayati
tehlike tayan bir evreye kar
tepkiyi iaret eder. ayet grnmez
auranz hayatnzda ya da
ilikilerinizde gereksinimi olan
boyutta bir alan kaplayamyorsa,
gelimeniz ve tekaml etmeniz iin
gereken zgrle sahip
olmadnz ok aktr.
ou durumda tehditkar bir
evrede yaamay aslnda bilinsiz
bir ekilde biz seeriz. Bunun iki
nedeni vardr; birincisi,
evremizdeki insanlar ilerlememize
engel olurlar ve biz de bu sayede
geliip deimenin korkusuyla
yzlemek zorunda kalmayz.
kincisi de, farkndalmz olmas
gerekenden daha kk bir alan
iinde hapsederler ve biz de bu
sayede zamanmzn byk
blmn bedenimizde ya da
bedenimizin yaknnda geiririz.
Ama artk bedenimizin iinde
kalmay rendiimize gre
auralarmz daha fazla
kstlamamza ya da sktrmamza
da gerek kalmayacak.
Bilincinizin neresinde
olduunuz nemli deildir, auranzn
bilincinizin salkl bir yerinde
olmaya ihtiyac vardr ve sizin de
auranz gereksindii alana
tayacak bir evrede olmaya
ihtiyacnz vardr. Eer auranz
kstlandrlm durumdaysa, onu
geniletme almalarnz daha
imdiden mevcut tehditkar
evrenizde birtakm skntlara yol
amaya balamtr bile.
Eer normalden daha kk bir
auranz varsa kendinize bakmanz
ve sk sk szlemelerinizi yakmanz
gerekir. Kendinize ve auranza daha
fazla zgrlk salayacak bir
evreye gein. Kolay olmadn
biliyorum. Bu kesinlikle hayatidir.
Fazla Geni Aura: Snrlar
btn oday kaplayan bir aura can
skntsn ya da madde bamlln
iaret eder. Bana yeniden madde
bamll nutkumu attrmayn.
Enerjinizi toplayn, tamam m?
Devasa boyutlarda bir aura
(bedenden bir metreden daha uzak
mesafede olan btn boylar)
inanlmaz byklkte spiritel ve
fiziksel enerjinin boa harcanmakta
olduunun gstergesidir. Devasa
boyutlarda auras olanlar genellikle
bedenlerinin dndadrlar nk
byk olaslkla yapacak bir eyleri
yoktur.
Eer amaszca ortalarda
dolanmak istiyorsanz ve hayatnzn
anlamn aramaya niyetiniz yoksa
devasa auranz olmas gerektii
snrlara ekmek size ok rahatszlk
verebilir. Auranz ve enerjiniz olmas
gerektii boyutlara geri
dndnde kendinizi kstlanm ve
sandnzdan daha dar olan hayat
yolunda kararlar almak zorunda
bulursunuz. Korku byle dnmeyi
gerektirir. Bu korkular iin bir renk
sein ve duygusal enerjilerinizi sizi
neden korumaya altklarn
grmek iin kanalize edin; sonra da
size vermek istedikleri mesajlar
dinleyin.
AURANIN BM
Auralarn oval biimi saysz
sapma gsterebilir. Bu sapmalara
yumrular, yrtklar, delikler, eimler
ve baka eksiklikler de dahildir. Bir
sonraki blmde spesifik sapmalar
ele alacaz. Burada size aurann
her ynde genel grnmndeki
sapmalarn ne anlama geldiine
dair bilgi vermek istiyorum.
n Taraf: Aurann
cephesindeki herhangi bir sapma
gelecekle ve bilinli zihinle ilintilidir.
Aurasnn n taraf ok geni olan
kiiler (ve arka blm bedene ok
yakn olan kiiler: ekil 10)
gelecee, planlarna ya da
hayallerine ok fazla enerji
harcyorlar demektir. Byle biri
byk bir olaslkla bedeninden
dardadr ve gemiini gz ard
ederek; bilinalt mesajlarn
duymazdan gelerek srekli ileri
doru frlayp gidecekmi gibi yaar.
Aurasnn arkasn genileterek
gemiin getirdii derslere ve yarm
kalm ilere yer amas onu
sakinletirecektir.
Auranzn nndeki yaralar
yakn gelecekte oluacak bir
travmaya kar auranzn durugr
yeteneiyle sizi uyarmas anlamna
gelebilir. Bu travmay bilin
dzeyinde kontrol altna alabilir ve
sonra da bu travmayla olan
szlemenizi yakabilirsiniz.
Durugryle gelecekteki olaylar
grdnzde genellikle bunlar
deitirebilirsiniz.
Arka Taraf: Auranzn arka
taraf gemi, bilinalt ve u andaki
hayat grnzn temellendii
oluumlardr. Geriye doru erilmi,
n tarafnda yeterince yer olmayan
ve arkas da fazla geni olan bir
aura o kiinin ilerlemesinin
durduunun gstergesidir. nk bu
kii tm enerjisini gemie
odaklamaktadr. n tarafn destei
olmad iin eskiyi bilinci ile kontrol
etmekten yoksundur ve gemii
tarafndan hrpalanabilir.
Arka blmdeki yaralar ve
yrtklar hatrlanmayan anlara ya da
gemi zamana ait grmezden
gelinmi yaralara iaret eder. Altn
gne tedavisi bu eski yaralar
gndeme getirerek onlar bugnk
yetenekleriniz ve farkndalnzla
iyiletirmenize olanak salar.
Auranzn n blmn
geniletmeniz imdiki zaman ve
gelecek iin yeterli yer salayarak
size yardm eder.
ekil 10. Dengeli ve Dengesiz Aura
rnei

Sol Taraf: Auranzn sol taraf
sizin dii enerjinizi gsterir. Kadn
ya da erkek olmanz fark etmez.
Dii enerji ayrnty, sezgisellii,
kavray ve beynin sa lobunun
kontrol ettii faaliyetleri kapsar.
Aurann sol tarafndaki yaralar ya da
darbe izleri benliin dii yannn
reddedildiini ya da ok fazla dii
enerji kullanan birinin mdahalesini
gsterir.
Auranzn sol taraf sizin hem
te alemden bilgi ve rehberlik
almaya hem de fiziksel dnyadan
destek ve sevgi almaya ne kadar
yeteneiniz olduunu da gsterir.
Aurann sol yannn devasa
byklkte olmas ciddi bir biimde
alc olmaya ve bakalarna
bamlla iaret eder; iyice
skm grnen bir sol tarafsa
bakalarn dinleme ve alc olma
konusunda isteksizlik belirtisidir.
Sa Taraf: Auranzn sa yan
sizin eril enerjinizi temsil eder.
Kadn ya da erkek olmanz fark
etmez. Erkeksi enerji odaklanmay,
ayrt etmeyi, ifadeyi ve beynin sol
lobunun kontrol ettii faaliyetleri
kapsar. Aurann sa tarafndaki
yaralar ya da darbe izleri benliin
eril yannn reddedildiini ya da ok
fazla eril enerji kullanan birinin
mdahalesini gsterir.
Auranzn sa yannn durumu
sizin verme, retme, konuma ve
i dnyanz da yanstma
yeteneklerinizi (ya da buna izin
verip vermediinizi) gsterir.
Aurann sa tarafnn devasa
boyutlarda olmas ifade etmeye
ciddi bir bamllk olduunun
gstergesidir; sa tarafn bzm
olmasysa harekete geme,
konuma ya da kendini ifade
etmede gnlszle iaret eder.
st Taraf (Gs
hizasndan yukars): Aurann st
taraf ruhla balantda olmayla ve
ruhtan gelen bilgi ya da rehberliin
verdii rahatlamayla ilgilidir. Ruh
tanm, Tanry, size rehberlik eden
ruhlar ve melekleri ya da u anda
bedeni olmayan tandnz herhangi
birini de kapsar. Eer auranzn st
taraf banza yapacak kadar ezik
duruyorsa bu spiritel bilgiye
inanmadnz ya da
gvenmediinizi iaret ediyor
olabilir. Dier yandan aurann st
tarafnn fazlasyla esnemi ve
bym olmas enerjinizin ok
byk blmn hayatn kozmik
ynne adadnz; bedeninizi ve
fiziksel hayatnz neredeyse
tamamen yok farz ettiiniz
anlamna gelebilir.
Aurann st tarafndaki yaralar
ve sapmalar cezalandrc bir dine,
inan sisteminizdeki bir bolua ya
da maneviyattan ve gerektirdii
destekten yoksun kaldnza iaret
edebilir. Aurann st tarafn
geniletmeniz spiritelliinizi daha
anlayl ve kullanl hale getirebilir.
Orta Taraf (Bedenin her
yannda gs hizasndan
dizlere kadar olan blm):
Auranzn orta tarafnn durumu
gnlk fiziksel hayatnzla ilikilidir.
Bu blgedeki bozukluklar auranzn
fiziksel sorunlarnz ya size
gstermeye altnn ya da kendi
bana iyiletirmeye altnn
iaretidir.
Auranz kimi zaman size
bedeninizin bir uzvu evresinde bir
renk yumrusu ya da enerji at
gstererek sizi o uzuvda olan ya da
olacak bir sorun konusunda uyarr.
Altn gne enerjinizi gsterilen
blgeye ynlendirin ya da bir
akupunktur uzmanna bavurun. in
tbb enerji zerinde be bin yllk
baarl bir gemie sahiptir ve
beden ile ruh arasnda berrak,
topraklanm, salkl balant
kurmak konusunda esiz bir
kaynaktr. in tbb ayn zamanda
enerjiye de saygldr; Bat tbbnda
sklkla olduu gibi bedeninizden
ekip gidin diye size tekmeyi
basmaz ve ilalar da yan etki
yaratmaz.
Auranzn orta blm ayn
zamanda fani bir beden olan siz ile
lmsz bir ruh olan siz arasndaki
iletiimin de gstergesidir. Sallanan
ya da belirgin olamayan orta blm
beden ile ruh arasndaki ilikinin
ideal durumda olmadn iaret
eder. Topraklanmaya devam edin.
Baaracaksnz.
Alt Taraf (Dizlerden
aaya kadar olan ksm):
Auranzn alt taraf topraklanma
yeteneinizi gsterir. Auranzn alt
tarafndaki ekilsizlikler ya da
eksiklikler topraklanma konusundaki
gnlszlnz ya da
topraklanamamanz iaret ediyor
olabilir. Alt tarafta aurann bulank
olmas egzersiz yapmadnzn (ki
doal topraklanma yoludur) ve
bedeninize zen gstermediinizin
belirtisi de olabilir.
stten aa doru ekilen
auraya dikkat edin. Kendinizi ok
zor topraklyor ve auranz aa
doru ekerek ruhunuzu dinleyemez
hale mi geliyorsunuz? Yoksa
topraklanmanz yukar ekerek
auranzn st tarafn sihirli cevaplar
arayyla uua m geiriyorsunuz?
Size bir ipucu vereyim btn sihir
burada. Bedeninizin iinde kalarak
topraklandnzda ve manevi
bilgilerinizle balantda kaldnzda
cevab bulmanz ok daha kolaydr.
Bizler bedenlerimizin iindeki
ruhlarz; ne sadece ruh ne de
sadece bedeniz. Btn olmak
demek bize ait olan her eyi bir
arada ve dengede tutmak demektir.
Auranzdaki her trl yrtk,
yumru, esneme ya da eksiklik aura
snrlarnz imdiki zaman altn
enerjisi ile yeniden izdiinizde ve
daha sonra altn gne tedavisini
uyguladnzda iyiletirilebilir.
Aslnda her trl aura snr
tanmlamasn ve altn gne
tedavisini auranz okuyup
iyiletirmenin abuk ve ksa bir yolu
olarak kullanabilirsiniz.
Daha gelimi aura yorumlama
yntemleri aura sapmalarnn daha
basit yntemlere cevap vermedii
durumlarda geerlidir. Bu noktada
btnlkl bir aura yorumlamas
gereklidir.
AURADA SAPMALAR
Artk aurann hangi
blmlerinin neye iaret ettiini
rendiimize gre belirgin
sapmalarn ve yaralarn neyin
gstergesi olduuna da bakabiliriz.
Hemen her durumda zaten
renmi olduunuz altn gne
tedavisinin bu yaralar
iyiletirebileceini aklnzdan
karmayn.
Baloncuklar: Aurada grlen
renk baloncuklar enerji
bedeninizdeki ya da fiziksel
bedeninizdeki enerji tkanmalarn
gsteriyor olabilir. Auranzdaki
baloncuklarn spesifik zellikleri
varsa Souk Noktalar Scak
Noktalar ve Nabz Atlar
blmlerindeki aklamalar okuyun.
Bundan bir sonu alamazsanz o
zaman baloncuun kendisine niye
orada olduunu sorun. ayet
baloncuklar sizin duygusal, zihinsel
ya da spiritel bedeninizden
geliyorlarsa genellikle size
tkandnz bir ilikiyi ya da
dnce silsilesini gstereceklerdir.
Bu baloncuklar szlemeleri
yakarak ya da imajlar ykarak
temizleyebilirsiniz.
Eer baloncuklar fiziksel
bedeninizle ilintiliyse o zaman
genellikle hastaln ya da zorluun
kaynakland blgenin etrafnda
dolanrlar. Baloncuklar kimi zaman
bedeninize nasl baktnz ya da
rahatszla yol aan bir yiyecein
imgesini gsterirler size. Destek
almak iin bir akupunktur uzmanyla
grn. Akupunktur uzmanlar
bedeni, enerji meridyenleri sistemi
olarak grr; tkanm enerjiyi
tespit etme ve ama yetenekleri
vardr.
Baloncuklarnz size baka
birinin resmini gsteriyorsa bunun
anlam bu kiiyle rahatszlk veren
bir szleme ilikisi iinde
olduunuzdur. Byle bir durumda
grdnz baloncuklar
szlemeniz olan bu kiiye ait enerji
paralardr ve kiisel enerjisi sizin
auranzda i gremez hale gelmitir.
Szlemenizi ve imajlarnz yakn
ve ayrldnz kesinletirene kadar
en azndan bir gn bu kiiden uzak
durun. Kimi zaman tam bir ayrlk
salamak iin birka kez szleme
ve imaj yakma ilemi yapmak
gerekebilir. alma srasnda altn
gne enerjinizi bir zamanlar
baloncuun olduu yere
ynlendirmeyi ve auranz
topraklanm nbeti battaniyesi ile
rtmeyi ihmal etmeyin.
kntlar: kntl alanlar
genellikle auranzdaki bir arpkln
ya da auranzn aksi ynnde
bulunan bir kntnn iaretidir ki,
bu da ya kntnn sebebidir ya da
kntya verilen tepkidir. kntlar
genellikle benliinizin bir yannn
kendisini tuzaa dm hissettiini
ve birtakm snrlamalarla (sizin
tarafnzdan ya da toplum
tarafndan koyulmu kurallar) ieri
gmldn iaret eder.
Benliinizin zt yan bir knt
oluturarak dnyada daha fazla
alan kaplamaya alacaktr. u
anda auranzn sa yannda bir
knt varsa, -ki bu, kendinizi ya
da erkeksi ynnz ifade etmek
konusunda rahat olmadnz
anlamna geliyor olabilir- oradan
oraya savruluyor olmanz ve dii
enerjiye ar bamllk gsteriyor
olmanz mmkndr. Ancak, eril
enerjiyle dengede olmad iin tek
tarafl dii enerji kullanmanz uzun
vadede salkl deildir. Bu tr
knt-knt rahatszlklarn
olaan aura tanmlamas ya da altn
gne tedavisi srasnda elinizle
kntya bastrp dier yanda
da knty alttan iterek
geirilebilirsiniz. Bunu yaparken
arpkln olduu her iki yana da
bolca ifa veren, parlak, altn enerji
ilave edin.
Parlak Noktalar: Aura
zerindeki parlak kl ya da parlak
renkli alanlar, benliinizin u anda
sorguladnz, zerinde durduunuz
ve tedavi etmekte olduunuz
yanlarn gsterir. Gln
farkndal ve bu n
oluturulmas dorudan sizden ya
da auranzn kendi ifa
yeteneinden veya (ayet parlak
nokta beyaz renkli ya da gmi
renkteyse) size rehberlik eden
ruhlardan geliyor olabilir. Ben
parlak noktalar, ayet ok scak
deillerse (Scak Noktalar ksmna
bakn) ellemeden brakrm. Parlak
alanlar zaten iyileme srecine
girmi yerlerdir, bu yzden onlara
mdahale etmem.
Souk Noktalar: Auralarn s
dengesini korumalar gerekir ancak
zaman zaman parlak ya da souk
renkler bulunduklar alann ssn
hafife deitirebilir. Bu
endielenecek bir durum deildir.
Ancak auranzn bir blmnde
dier ksmlardan dikkati ekecek
kadar daha souk bir nokta varsa o
zaman dikkatinizi buraya
younlatrmanz gerekir. Souk
noktalar genellikle benliinizin
lme terk ettiiniz ya da
kullanmadnz bir yann gsterir.
Ayrca bu noktalar belli bal baz
kiilerin farkndalna girebildii ve
sizi taciz ettii hayatnzdaki bir
alan da iaret ediyor olabilir.
Auralarn btn taraflardan
grnmnn incelendii blm
okuyarak bu souk alann size ne
ifade ettiini bulmaya aln. Souk
noktalar bol miktarda scak,
iyiletirici altn enerjiyle
beslenmeye ve sonra nbeti
battaniyeyle sarmalanmaya
gereksinim duyarlar.
Benliinizin souk,
kullanmadnz ve reddettiiniz
yanlaryla yaptnz szlemeleri ya
da enerjinizi emen insanlarla olan
szlemelerinizi yakn. Bu
szlemeleri parlak ve ok scak
alevlerle yakn. Daha sonra altn
gne tedavisini uygularken bu
noktalar gzlemleyin. Benliinizin
reddettiiniz yann yeniden
hayatnza dahil ederken auranzn
snrlarn scak ve canl renklerle
belirginletirin.
Renk Lekeleri: Dank,
ekilsiz ve belirsiz renk lekeleri (ok
daha belirgin, yava hareket eden
ya da hareketsiz baloncuklarn tam
ztt) auradaki mthi faaliyete
iaret eder; genellikle spiritel
gelime ve dnmle ilintilidir.
Lekeler genellikle sreklilii
olmayan, geici sapmalardr. Eer
bir seferden fazla grlrlerse ya da
hepsi ayn renkteyse o zaman
madde kullanmna bal enerji
tahribine iaret ediyor olabilirler.
Madde kullanm fiziksel
enerjiyi datt gibi aura ve akra
alanlarn da tahribata uratr. Eer
imdi ya da gemite madde
kullandysanz bu kitaptaki
yntemleri uygulamak size ok zor
gelecektir nk byk bir olaslkla
btn auranz lekelerle kapldr.
Auranz altn enerji ile bakma aln
ve maddenin hem hayatnzdaki
hem de bedeninizdeki enerjisini
temizlemeye aln.
Koyu Noktalar: Auranzdaki
koyu noktalar o alana sizden ya da
bakalarndan gelen cezalandrc,
ykc eletirilerin gstergesidir.
Tamamen karanlk iinde bir
ereve karanlk alanda tam bir
lme ya da sizin benliinizin bu
parasn kabul etmekteki
gnlszlnze iaret ediyor
olabilir. l noktalar
tanmlayabilmek iin aura
blmlerinin neyle balantl
olduunu okuyun.
Karanlk enerjiyi ben cezaya ya
da korkuya bal olarak klar
kapatlm bir yere benzetirim. Altn
enerjiyi karanlk noktalara
ynlendirmek ve aura snrlarnz
klandrmak bu blgenin
kabullenilmesini daha kolay hale
getirir. Benliinizin karanlk
kelerine ait szlemeleri ve
imgeleri yakp boalan yerleri
topraklanm nbeti battaniye ile
sarmalamay unutmayn.
Youn Enerji: Kelerinden
ve ekillerinden hissedebileceiniz
youn enerji blgeleri genellikle
kiisel alannzda baka bir insann
ya da bir varln bulunduuna
iaret eder. Bu mevcudiyet sizin
tarafnzdan szleme ile izin
verilmi bir mevcudiyettir; hi kimse
sizin izniniz olmadan auranza
giremez.
Auralar, renkleri ve enerji
ablonlar akkan, zgrce hareket
edebildikleri, kvrlabildikleri ve
akabildikleri srece verimli olurlar.
Auradaki youn enerji blgeleri
auralarn akkanln ve
iyilemesini engeller. Youn enerji
souk, scak ya da lk olabilir; bu
szlemenin younluuna baldr.
Yaplan szleme ele alnmal,
incelenmeli ve yaklmaldr.
Szlemenin yaklmas yannda
youn enerji olan blgeler
topraklanmal ve temizlenmelidir.
Youn enerji alanlarn
temizlemek iin parlak renkli bir
vakumu enerjinin tam ortasna
yerletirin. Youn enerji emildike
hemen auranz altn gne enerjisi
ile doldurun ve altn enerjinin
younluu vakumdan aa doru
ittiini grn. Bir zamanlar
younluun olduu noktaya
doldurduunuz altn gne enerjisini
ellerinizle dzletirin ve alan
topraklanm nbetilerden oluan
bir battaniye ile evreleyin.
Eer bu younluu kimin
oluturduunu biliyorsanz younluk
ortadan temizlendikten sonra
onunla olan szlemelerinizi
yeniden yakn. Eer bilmiyorsanz o
zaman younluun olduu yerin ve
younluun byklnn imgesini
szlemenin zerine koyun ve
onunla olan ilikinizi yakn. Bu da
ie yarayacaktr.
Psiik huzursuzlua katkda
bulunanlar tanmlamak her zaman
gerekli deildir. Gerekli olan tek
ey, eski ve ie yaramaz kalplar
temizleyip atmak ve yerine daha
yksek bir farkndalk dzeyi ile
daha iyi beceriler koymaktr.
Sulamak bir sre iin iyi gelebilir,
ama gerek anlamda zm iin
kendinizi kurban durumunda
olduunuz ilikilerden kurtarmanz
en dorusudur.
kntler: kntler,
kendinizi ifade edebilmek iin
gerekli zgrle sahip olmadnz
alanlarn hangileri olduunu
gsterir. kntler genellikle
kendinizi gvende hissetmemenizin,
sizden deil, evrenizden
kaynaklandna iaret eder. Kimi
zaman da kntler, ya yle ya
da byle biri olmanz gerektiine
ama ayn anda ikisi birden
olamayacanza dair bir inancnz
vastasyla sizin yarattnz
sapmann bir parasdrlar.
Daha spiritel olmak iin
auralarnn alt blmndeki
topraklanmada knt yaratarak
auralarnn st ksmn genileten
pek ok kii gryorum. Onlara ve
size unu hatrlatmak isterim; bir
btn olmaya alyoruz, blnm
tek ynl bireyler olmaya deil.
Btn olan varlklarda dnya ve
evren; dii ve erkek; huzur ve
karmaa; gemi ve gelecek vardr.
Btn olan varlklar hem biridir hem
de dieri.
Auranzn snrlarn
tanmlayarak kntleri ve
kntlar hem dengeli hem de
dzgn sathl bir oval ekil olacak
ekilde dzeltin. Kendinize, baz
sorunlarnz olsa bile alabilecei
byklkte bir alana sahip olduu
zaman sorunlarnza eilebilen,
koruyucunuz olan auranzn ok
daha salkl ve mutlu olacan
hatrlatn.
Uzantlar: Uzantlar (uzun
duyargalar gibi ya da auranzdan
kan enerji ipleri gibi grnrler) u
anda anlayamayacanz halde
yargladnz bir kavram anlamak
iin uzandnz alanlardr. Bu yarg,
huzur, gven ve bilginin sizin
kendinizden baka her yerde
olduuna dair inancnzn
kalntlardr.
Uzantlarn merkeze geri
arlmalar gerekir; bylece size,
ihtiyacnz olan tm huzurun,
ifann, gvenin ve bilginin sizde;
sizin topraklanm, korunakl
bedeninizde ve imdiki zamanda
mevcut olduunu hatrlatrlar.
Auranzn o ksmn elle dzeltmek
ve sonraki aura yorumlamalarnzda
o alan gzden geirmek faydal
olacaktr.
rm, Sallanan
Kenarlar: Auranz tanmlayan
snrlar sayesinde auranzn
kendisiyle d dnya arasnda
salam ve belirgin bir izgiyi
koruyabilmesi gerekir. ayet
auranz size rk, belirgin olmayan
snrlar gsteriyorsa, bu, kendisinde
ya da sizin bedeninizde salk
sorunlarnn varlna iaret ediyor
olabilir.
Uyku dzeninizi, diyetinizi ve
egzersiz alkanlklarnz gzden
geirin; bunun yan sra kiisel ya da
i ilikilerinizi de bir dnn. Eer
hayatnz gvenden yoksun ya da
desteksiz ise auranz
olabileceinden daha az salkldr.
Bu isel almann en iyi yan
aniden bedeninizin, auranzn ve
benliinizin daha salkl olup
dardan gelebilecek zararl
enerjilere tepki vermesidir. Siz daha
farknda bir yaama doru
yneldike auranz tacizci enerjilere
sert bir biimde kar koyacaktr.
Gittike daha gl ve daha yaam
dolu biri haline gelmenize ramen,
bedeniniz bu sevgiliye, o yemee,
u ie, oradaki evreye, buradaki
ilikiye hayr dedike siz kendinizi
daha zayf ve daha az zgr
hissedebilirsiniz.
Auranz zayf snrlarla size
manevi ve fiziksel salnzn u
andaki yaadnz hayat ile risk
altnda olduunu gstermektedir.
Bulank Alanlar: Auranzdaki
bulank alanlar benliinizin
btnl iindeki ya da benliinizin
baz paralar arasndaki karkl
gsterir. Bulanklk, benliinizin bir
yann kefetmenizi bakalarnn
reddetmesinden ya da bu konuda
sizin kendinize destek olmay
reddetmenizden ileri geliyor olabilir.
Eer dii ynnz nasl ifade
edeceiniz konusunda hibir fikriniz
yoksa ve auranzn sol yan
bulanksa ya da auranzn st
blm zayfsa o zaman altn
gneinizi karn ve iine dii
yannzn bir resmini yerletirin.
Kendinizi altn gneinizin iinde
grn ve benliinizin bir btn
olduunu dnn. Altn gne
enerjinizi auranza doldurduunuzda
bu tamamlanm benlii de
kendinize ekin. Bu benliin,
bacaklarnza getiini, kalanza
oturduunu, kollarnza uzandn
ve gzlerinizin ardndan baktn
hissedin.
Bu benliin size ve auranza
altn enerji yerletirmesine izin
verin. Onu gl bir altn kordon ile
topraklayn ki bylece sizinle
kalabilsin. Oturun ve dii ya da
erkek; manevi ya da maddi bir
varlk olmann nasl bir ey
olduunu hissedin. Daha nce yok
kabul ettiiniz bu paranzn
bilgeliini ve gzelliini sindirerek
yaayn. Saklamaya zorland
bilgiyi, iyileme fikirlerini ve hayat
enerjisini paylamasna izin verin.
Bu noktaya geldiinizde,
bedeninizin iinde salam bir
ekilde dururken altn gneinizin
kaybolmasn salayn ve auranzn
tepesini kapatn. Eilin ve enerji
fazlasn yere brakn. Bedeninizin
saklamak istedii kadarn
saklamasn salayn. Eer hepsini
tutmak isterse bu sizi artmasn.
Benliinizin bu paras olmadan
yeterince uzun bir sre yaadnz.
Delikler: Auranzdaki
deliklerden enerjiniz boalabilecei
gibi bakalarnn enerjisi de szabilir.
Delikler, nbetinizin karlatnz
durumlar iin yeterli olmadnn ve
auranzn dardan gelen enerjilerle
uramaktan zayf dtnn
gstergesidir. Deliklerle dolu bir
aurann hemen bir nbeti
battaniyesine ihtiyac vardr.
Delikler sizi hayatnzdaki
insanlarla olan ilikilerinizde daha
uyank olmanz iin uyarr.
Snrlarnz bereleyen insanlar
bulana kadar szleme yakma ve
imaj yok etme yntemlerini
kullann. Auranzdaki deliklere
neden olutuklarn sorarsanz, size
kendilerini oluturan kiinin ya da
durumun resmini gstereceklerdir.
Bu deliklerin sebebini
rendiinizde szlemeleri yakn,
bir dzine merhaba hediyesi
yollayn ve bu kiilerle ya da
olaylarla temas halindeyken
topraklanm kalmay unutmayn.
Auranzdaki delikler madde
kullanm srasnda, de zellikle
depresan, alkol, halsinojen ve
marihuana kullanm srasnda da
ortaya kabilir. Btn ilalar ve
bilin ya da ruh hali uyarclar
enerjiyi datr. Kimi zaman bu
gereklidir ama sandmz kadar sk
deil.
Eer ila kullanyorsanz
auranz bunu size gsterecektir ve
enerjiniz bir bedende yaamann
sorunlarna daha az gelimi daha
az yetkin ve daha az farknda
tepkiler verecektir. la kullanmaya
devam edip eksik ve salksz
auranz daha ok tamir edebilir ya
da brakp bedeninize temizlenmek
iin bir ans verebilirsiniz.
Scak Noktalar: Isnn be ila
on derecelik bir art gsterdii ve
younlam isel enerjiyle ilikili
alanlardr; sizin bilinli dikkatinizden
ya da auranzn kendi ifa
becerilerinden veya baka birinin
dikkatinden kaynaklanrlar.
Scaklk genellikle youn ifa
enerjisinin gstergesidir ancak bu
scaklk aurann narin dengesini
bozar ve iyileme ihtiyac olan dier
blgelerden enerjiyi alar. Salkl
bir aurann her daim, her
noktasnda ifa enerjisi olmaldr;
scak noktalar mevcut temiz ve
hazr iyileme enerjisinin hepsine el
koyar. Bu durumda altn gne
tedavisinin uygulanmasna daha
fazla ihtiya duyulur; bylece aura
srekli bir iyileme enerjisi
kaynana kavuur ve dier
blgelerin enerjisini almasna
gerek kalmaz.
Altn gne tedavisini
uygulamadan nce scak noktalar
topraklayarak onlar soutun. O
noktay ve bedeninizi gzlem
altnda tutun. Tek bir noktaya
younlaarak auranzn dier
blmlerini ilgisiz brakmayn,
iyileme enerjisi daima bedeninizin
her yerinde akmaldr.
Przl Kenarlar: Aura
snrlarndaki ya da deliklerin veya
yrtklarn zerindeki przl, sivri
keler btn snrlarn ciddi bir
biimde tekrar tanmlanmas
gerektiine iaret eder. Bu tr
kenarlar ben genellikle kuatmac
insanlarda ya da evresinde ne var
yoksa hepsini kabullenmeye ve
sevmeye alan insanlarda
grrm.
Size neyin uygun olup neyin
uygun olmadnn ayrmn
yapamadnzda bu i auranzn
zerine kalr. Herkesi, her tecrbeyi,
her karlamay, her bilgiyi
szgecinizden geirmeden
kabullenmeye alrsanz kiiliinizi
yok edersiniz. Evrensel sevgi ve
kabullenme en yksek manevi
meziyet olmasna karn salkl
bireysellii engeller.
Gerek bireysellik, fke,
kskanlk, nyarg, korku gibi
gerek duygular gerektirir.
Duygular sapla saman ayrmamza
yardmc olarak, zorluk ve karmaa
katarak da olsa gelimemize
katkda bulunan aralardr.
Auranzdaki przl, sivri
keler bir yardm arsdr.
Auranz sivri ve keskin kenarlar
oluturduunda onu yeterince
tanmlamyor ya da bilinli destek
vermiyorsunuz demektir. Bir aura
tanmlanmad zaman gvende
olmaz, alamaz ve yok olma
tehlikesi ile kar karya kalr.
Sivrilikler, auranzn, evresindeki
olaylardan ve kiilerden kendini
soyutlayamamas sonucu oluur. Bu
durumda sizin bilinli yardmnz
olmazsa auranz kendisini keler,
noktalar ve dz izgiler oluturarak
korumaya alacaktr.
Beni yanl anlamayn. Size
kendinizi insanlktan soyutlamanz
ve auranzn arkasna saklamanz
nermiyorum. Onun yerine
kendinizi, benliinizin koruyucu
battaniyesi iinde tutmanz
sylyorum. Kendi yolunuz, kendi
gerek iyilemeniz, kendi
cevaplarnz, karmanz, dnyay
sevmek ve onu olduu gibi
kabullenmek yeteneiniz kendi
kiiliinizin iindedir. nsanlar
kabullenmek ve sevmek salkl bir
aurann iinden yapldnda bir
bakas olmaya almaktan ok
daha kolaydr. Evrimlemi ve
gerek yol budur.
Kendi gerekliiniz iinde
yaadnz zaman dnyaya ok
daha yararl olursunuz. Siz dnyaya
ei olmayan bir birey olarak kendi
dncelerinizi dnmek, kendi
duygularnz hissetmek ve kendi
cevaplarnz bulmak iin yollandnz.
Ruhlar alemine gittiiniz zaman ntr
ve tek olmadan varolmak iin
sonsuz frsatnz olacak. Henz
bedeninizin iindeyken, kendi hatal,
komik, salak, sihirli, tepkisel,
harika, insan haliniz olmanz en
iyisidir.
Auranzda keskin ve sivri
keler bulduunuzda bunun anlam
baz kt duygular amak iin ok
fazla gayret ettiinizden auranzn
sizin yerinize duygusal ve tepkisel
faaliyetleri stlenmek zorunda
kalmas da olabilir. Duygular
ynlendirmekle ilgili blm ltfen
bir kez daha okuyun. Unutmayn ki,
salkl bir btnlk iin beden,
zihin, ruh ve duygular hep bir arada
olmaldr. Duygular sadece
dnceye tepki ya da bedensel
dengesizliin iaretleri deildir.
Duygular denge ve btnlk iin
kesinlikle gerekli olan tecrbeleri ve
bilgelii de barndrrlar. Eer onlar
gz ard eder ya da deitirmeye
alrsanz ruh/beden blnmesine
yol aar ve dengenizi kaybedersiniz.
Duygularnza gvenin, onlar
ynlendirin, onlar da bylece size
mesajlarn verdikten sonra huzur
iinde yollarna devam etsinler.
Eer auranzda keskin ve sivri
keler varsa altn gne
tedavisine, topraklanma, kafanzn
iindeki odada kalma ve gl
nbetilerden oluan bir battaniye
yaratma aralarn da dahil
etmelisiniz. Kendinize ruh haliniz,
duygularnz ve hayata tepkilerinizle
ba baa kalmak iin zaman ayrn.
yiletirici altn enerjinizi ellerinizle
ovarak auranza yedirin. Ayn
zamanda ikinci ve nc
akralarnza da ihtimam gsterin.
Nabz Atlar: Auradaki
zplayan nabz atlar byk
miktarda dank ve heyecanl
enerjinin gstergesidir. Kendi
enerjinizle almaya baladktan
sonra enerjinizin yerinde
duramad, heyecanl dnemleri
olacaktr. Bu endie edilecek bir
durum deildir. Tam tersine,
altnzn ve enerjiyi i
dnyanzdan tadnzn ispatdr.
ou nabz at altn gne tedavisi
uyguladnzda durulacaktr.
Tek bir blge etrafnda
younlam nabz atlar fiziksel
bir rahatszlk ya da yaklamakta
olan bir sakatln habercisi olabilir.
Bu atlara onlar toprakladnz ve
altn gne tedavisini
uyguladnzda teekkr edin.
Atmakta olan alan nbeti
battaniyesi ile rtn ve akupunktur
uzmannza ya da dier bir alternatif
tp uzmanna gidin.
Nabz atlar ve imek akan
enerji, madde kullanmna bal
zararlardan kaynaklanabilir.
zellikle uyarclar, halsinojenler
ve kokain bunu tetikler. Uyuturucu
ve alkol enerjisi, evrimlemi bilinli
kendine sahip kma karsnda bir
kez daha ne kadar gl ve irkin
olduunu gsterir.
Yrtklar: Auradaki yrtklar,
kendimize bak amzn bizde
yaratt hasarlarn gstergesidir.
Bu hasarlar kendimiz de yaratm
olabiliriz, bakalarnn bizim
hakkmzdaki grleri yznden de
olumu olabilirler.
Auradaki herhangi bir aklktan
sizin enerjiniz dar akt gibi
bakalarnn enerjileri de ieri
szabilir. Yrtklar, altn gne
tedavisi srasnda tamir edilmeli ve
gl bir ekilde topraklanm
nbetilerden oluan bir
battaniyeyle sarmalanmaldr.
Hasarla yaptnz szlemeyi yakn;
ayrca sizin dncenizde ya da bir
bakasnn dncesinde ekillenmi
olan kurban konumunuzla olan
szlemenizi de yakn. Unutmayn,
btn dnceler ve fikirler, bir
balant iinde tuzaa drlm
dikkat ve enerji paralardr. Bu
balanty kopardnz zaman
temizlenen enerjiniz tekrar sizin
kullanmnza hazr olacaktr.
Auranzdaki yrtklar tamir
ederken kafanzn iindeki odada
oturun ve yrtklarn altn gnee
doru uup yok olduklarn grn.
Bir zamanlar hapsedilmi ihtilafn,
fkenin ya da kendinden nefret
enerjisinin altn gnee girerek
yann izleyin. Tutsak ve kayp
enerjinin, enerji bankanza geri
dnmesine sevinin, sonra da onu
baka bir ey iin kullann.
Not: Hemen tm aurik
sapmalar olaan altn gne
tedavisi ile dzeltilebilir; u anda
yapmanz gereken de budur.
Sapmalar sadece tekrar tekrar
kendilerini gsterirlerse o zaman
zel bir tedaviye alnmaldr.
Auranzn, onu grebilmeniz
iin bir anlna neredeyse
tamamen durmu olduunu
unutmayn. Siz oturmu bu anlk
enstantaneyi okurken fark etmi
olduunuz hemen btn sapmalar
iyiletirmeye balam bile olabilir.
Altn gne tedavisini uygulayn ve
tpk sizin kendi zerinize deni
yaptnz gibi, kendi zerine den
ii yapmakta olan auranza gvenin.
Bu konuyu saplant haline
getirmeyin. Onu kurcalayp duracak
olursanz asla iyilemez!
AKRALARA GR
akra, Sanskrite bir kelimedir;
bedende bulunan bir dizi dairesel
enerji merkezine verilen addr. Avu
ilerinde ve ayak tabanlarnda
bulunan akralardan baka
gvdenin ortasnda sralanan yedi
ana akra vardr. Ayrca aurann
tepesinde bulunan ve altn gne
denen bir akra daha vardr.
Topraklanma kordonu en alttaki
akradan, bir baka deyile birinci
akradan kar.
akra sistemi endokrin sistem
ile dorudan birbirlerine
balantldr. kinci akradan
itibaren her akra bir salg beziyle
ilgilidir. Birinci ve yedinci akralar
ise endokrin sistemin fiziksel ve
ruhsal reglatrleridir. Salg
bezlerinde ya da akralardaki
herhangi bir dengesizlik bir dierinin
de dengesini bozar. Her iki
sistemden birine uygulanan tedavi,
dierine de yararl olur. akralarnz
iyiletirirken endokrin sisteminizi de
aklnzda bulundurun.
Doudaki pek ok dini inan
akralar hakknda detayl bilgi
sunar. Yedi akrann her birinin ayr
bir ismi, kendine zg bir notas,
rengi, biimi, sembol hayvan ve
farkl zellikleri vardr. Tm bu
snflandrmalar ilgintir ama tpk
aura ve beden gibi akralarn
fonksiyonlar, anlamlar ve
tariheleri hakknda yllarca alp
da onlar kullanmay renmemeniz
de mmkn olabilmektedir. Onun
iin bu snflandrmalarla zaman
kaybederek dikkatinizi
datmayacam. Ayrca
akralarnzn bir kez farkna
vardktan sonra onlar size gerekli
bilgileri verecektir.
ekil 11. akra Sistemi

En basit aklamayla akralar
belli yeteneklerin tutamaklardr.
Spiritel bilgi ile nasl alacanz
konusundaki yeteneinizi merak
ediyorsanz o zaman banzn
tepesindeki akraya (yedinci akra)
bakn ve durumunu kontrol edin.
Ruh beden dengesini salama ve
kendi kendinizi tedavi etme
yeteneinizi grmek istiyorsanz
kalp akranza (drdnc akra) bir
gz atn. Fiziksel ve ruhsal olarak
baklk sisteminizin ne kadar
etkin altn kontrol etmek
istiyorsanz o zaman solar gne
ana (nc akra) bakn.
Auranzdaki enerji sorunlar
hayatnzda neler olup bittiinin bir
yansmasdr ama sorunlarn kk
akralarnzda yatar. Auranzn
tepesini kabartp, ar topraklanm
zayf auranz tamir edebilirsiniz
ama akralarnzdaki enerji
merkezlerini kontrol ederek neler
olduuna bakmazsanz tek
yaptnz srmekte olan enerji
sorunlarna yara band
yaptrmaktan ibaret kalr. Eer
birinci akranzn nne srekli
olarak korunma amal imgeler
yerletirmek zorunda kalyorsanz
ya da topraklanmak imkanszsa o
zaman sorunun temeline inerek
birinci akranz iyiletirmelisiniz.
Aura snrlarnz srekli olarak
bulanksa ve nbetiniz ie
yaramyorsa bunlar koruyucu
nc akranzn tedaviye ihtiyac
olduunun ak iaretleridir.
akralarnzdaki hasarlar ya da
rahatszlklar bir kez temizledikten
sonra elde edeceiniz berraklk ok
edici dzeyde olacaktr. Auranz
okuyarak enerji zayflklarnz ve
glerinizi grebilir; nasl ilediinizi
anlarsnz. akralarnz
okuduunuzda temel enerjilerinize
vakf olarak yaptklarnz neden
yaptnz grrsnz.
Bir uyar daha: Herhangi bir
retide, renciler sklkla bir tr
grup narsisizmi gelitirirler ve bu
ekilde kendilerini eitimsiz
kitlelerden daha zel, daha
ayrcalkl bir topluluk olarak
grrler. evrenizdeki kimse bir
farkndalk yaamazken (tabii sizin
grnze gre) ve hibir spiritel
gelime gstermezken, siz
kendinizi, akralarnz tedavi
ettiiniz iin bbrlenirken
bulursanz bu duruma sakn
armayn. Yine de stnlnzle
pek nmeyin. Yeniden salak
olacanz gnler gelir, endie
etmeyin.
Eer akralarnz salkl bir
ekilde incelerseniz edindiiniz
bilginin size daha ok soru;
genellikle de cevaplanmas zor,
kkl sorular getirdiini
greceksiniz. Kimi zaman
akralarnzda grdkleriniz
yznze tokat gibi arpacak ve
btn eitiminizi brakmak
isteyeceksiniz. Kendinizi stn biri
olarak deil tam bir salak olarak
greceksiniz. Bu iyi bir eydir. Bu
gerek renimin zaman zaman
olmas gerektii eklidir.
rendikleriniz sizi ok fazla
yne doru ekmeye baladnda
en baa dnn. Topraklamaya
devam edin. Bu kitabn ilk
blmlerini okuyun. Sorun zme
klavuzunu okuyun, ileri basit
tutmaya aln. Yeniden
topraklandnzda sknt yaratan
noktaya geri dnn. Greceksiniz ki,
bu kez olaya daha farkl bir adan
bakacaksnz. Ayaklarnz yerde
tutarak umay renebilirsiniz.
Kendi sorunlarnzn arasnda
uabilmeyi rendiinizde
bakalarna bakmaya vaktiniz
olmayacak. Ama unutmayn
herkesin auras ve akralar vardr.
Kimi insanlar onlar hakknda tek bir
ey bile bilmeden salkl
spiritelliklerini yaarlar. akralar
hakknda bir ey duymadklar iin o
insanlarn akralarnn hastalkl
olduu yanlgsna kaplmayn. Her
insann farkl bir yolu vardr, hepsi
bu.
Eer akralar hakknda baka
kitaplar da okuduysanz imdi
rendikleriniz daha nce
rendiklerinizle eliebilir. Tek
savunmam u: Ben hayatmda hi
akralarla ilgili bir kitap
yorumlamadm! akralar hakknda
bildiim her eyi akralar
incelerken akralarn kendisinden
rendim. Bu kitap akralar
hakknda bilimsel bir inceleme
deil; dorudan akralarn
dnyasndan tercme edilmi bir
hikaye. Umarm, size, kendi akra
dnyanza girmenizde nderlik
eder; oras kendinize dair her trl
elikiyi fark edebileceiniz bir
yerdir.
AKRA KONTROL
akralar yorumlamaya ya da
incelemeye balamadan nce
onlara ksa bir tedaviye tabi tutmak
iyi bir fikirdir. akralarn da tpk
aura gibi kendilerine zg biimleri
vardr, yorumlamay kolaylatrmak
iin balamadan nce onlar bu
biimlerine dndrmek yararl
olacaktr.
Ben her akray, yz bana
bakacak ekilde dnen bir enerji
diski olarak canlandrrm. Salkl
akralar 9 ila 13 cm apndadr.
Ancak el ve ayak akralar daha
kktr. Altn gne akras sizi
besleyecei enerjinin miktarna
gre istedii herhangi bir boyutu
alabilir. Derinlemesine akralar 5-9
cm ila yaklak 30 cm byklnde
olabilirler; gene beslenen enerji
miktar ile orantl olarak. Kaln ve
uzun akralar daha fazla enerji
yklenmi; ksa ve ince akralar
daha az enerji yklenmi
akralardr.
Salkl bir akrada, aka
belirgin dairesel bir snr; o akraya
zg rengin temiz ve salkl tonunu
ve akradan srekli sakin akan bir
enerji ararm. Bu tanmlamadan
sapmalar beklenmeli ve hatta ilk
yorumlamalarda grlrse
sevinilmelidir. Sapmalar sizin iyi bir
okuyucu olduunuz anlamna gelir
ve akralarnz bu mesaj
gnderecek kadar farknda
demektir.
akralar tpk auralar gibi faal
ve meguldrler. Eer yorumlamaya
balamadan nce onlar temizlemez
ve sakinletirmezseniz o zaman her
akra en az bir saat boyunca size
gemi, imdiki zaman ve gelecek
hakknda hikayeler anlatacaktr.
Hikayeler harikuladedir ama her
zaman u an iin geerli deildir ve
her zaman zorluklarn nasl
stesinden geleceiniz hakknda
aydnlatc olmayabilirler.
akra kontrol adn verdiim
tedavi, akralara ideal ekillerini,
renklerini ve boyutlarn hatrlatmak
iindir. Bir yorumlama ya da tedavi
srasnda akra kontrolnden
gemi akralar size her trl
sapmay, gemite ya da gelecekte
deil ama imdiki haliyle
gsterecektir. akra kontrol onlar
temizleyecek ve imdiki zamana
ekecektir, onlar hazr hale
getirecektir.
akra kontrol srasnda
unutmamanz gereken nemli bir
nokta var. u anda siz, akralarnza
ne yapmalar gerektiini
syleyeceksiniz; oturup anlattklar
hikayeleri dinlemeyeceksiniz. Eer
durur ve ne sylediklerini dinlemeye
balarsanz bu ksa bir tedaviden
kar ve zaman alan bir
yorumlamaya dnr.
AKRA KONTROL NASIL
YAPILIR?
Altn gne akranzn,
auranzn tepesine dokunduunu
dnn. Ak ve berrak olduunu,
altn enerjinin ieriye zgrce
dolduunu grn. Kenarlarnn,
auranzn kenarnn ve auranz
dndaki enerjinin ayr ayr
grnd gl bir resim izin.
Banzn tepesindeki yedinci
akradan balayarak bu enerji
merkezini salkl, ak, dairesel ve
tanmlanm olarak hayal edin;
iinin berrak, hayat dolu, mor renkli
bir enerji ile dolduunu dnn.
imdi dikkatinizi alnnza verin ve
altnc akranz (ya da nc gz)
salkl, ak, dairesel ve
tanmlanm olarak hayal edin;
iinin berrak, hayat dolu, ivit
mavisi renkle dolduunu dnn.
Dikkatinizi beinci akraya, yani
boaz akramza (boaznzn
balad ve hafif bir bask
hissettiiniz noktann tam st
ksmndadr) ynelttiinizde bu
akray da salkl, ak, dairesel ve
tanmlanm olarak hayal edin;
iinin berrak, hayat dolu,
camgbei rengiyle dolduunu
grn. Her akranz ziyaret etmek
iin kafanzn dna umayn. Tm
bunlar kafanzn iindeki odadan
pekala izleyebilirsiniz.
Dikkatinizi drdnc akraya;
yani kalp akranza (gs
kafesinizin merkezindedir) evirin,
apn stteki akralar kadar
geniletin ve bu akray salkl,
ak, dairesel ve tanmlanm olarak
hayal edin; iinin berrak, hayat dolu
zmrt yeili bir renkle dolduunu
grn. nc akranz ya da gne
sinir a akranz salkl, ak,
dairesel ve tanmlanm olmal; ii
berrak, hayat dolu gne gibi sar
renkli enerji ile dolmaldr. imdi
ikinci akranz (gbeinizin tam
altndadr) salkl, ak, dairesel ve
tanmlanm olarak hayal edin;
iinin berrak, hayat dolu turuncu
renkli enerjiyle dolduunu grn.
Kafanzn iinde kaln ve birinci
akranz (erkeklerde testislerin
olduu ksmda, kadnlarda
vajinann aasna dorudur)
salkl, ak, dairesel ve
tanmlanm olarak hayal edin;
iinin berrak, hayat dolu yakut
krmzs enerji ile dolduunu grn.
Birinci akramz hayal ederken
resme salkl topraklama
kordonunuzu dahil etmeyi
unutmayn. El akralarnzn (avu
ilerinizin ortasndadr) 5 ila 7 cm
apnda genilediini grn imdi
de ayak akralarnza (tabanlarnzn
ortasndadr) ayn ilemi yapn. El
ve ayak akralarna renk atmayn
ama mevcut herhangi bir renkte
olabileceklerinin bilincinde olun.
Artk akralarnz uyand. Ne
yapmalar gerektiinin farkna
vardlar. imdi onlar dinleyebilir ya
da tedavi edebilirsiniz. Bu kk
akra kontrol bu ilemleri
yapmayacak bile olsanz
uygulayabileceiniz bir yntemdir.
u anda akralarnz
okuyacaksanz, yorumlamanz ok
daha gvenilir ve kolay olacaktr
nk harl harl almakta olan
akralarnz sakinleip odaklanm
duruma getiler. Yorumlama
yapmasanz bile akralarnz gene
de mutlu olacaktr. Tpk sizin gibi
akralarnz da fark edilmeye ve
dinlenilmeye baylrlar, grnte
pek alakasz bir yntemle olsa bile.
Bundan sonraki blmde akra
tanmlamalarn okurken,
yorumlama ya da tedavi srasnda
grdnz her sapm ya da zarar
grm akrann sizin uzman ve
farknda bir akra sahibi haline
geldiinizin gstergesi olduunu
unutmayn. Tanmladnz sorunlar
zebileceiniz sorunlardr.
akralarnzn sizinle paylaaca
tm sorunlar zebilirsiniz.
BRNC AKRA
KUNDALN AKRASI
Bu parlak krmz renkli, etki
edici akra (tm tek sayl akralar
da dnk, etki edici; tm ift sayl
akralar ie dnk, kabul edicidir)
omurgann en alt noktasnda
kadnlarda vajinann iinde
erkeklerde testislerin tam stnde
bulunur. Birinci akra (kimileri kk
akra der) temel hayatta kalma
akras; cinsel drt ve bedensel
hayat enerjisi akrasdr.
Birinci akra herhangi bir salg
bezi ile balantl deildir. Bunun
yerine sekizinci akra ile birlikte
alarak fiziksel bedenin enerji
reglatrln yapar. Eer birinci
akrada sorunlar varsa akra
sistemi ve endokrin hormon sistemi
dolayl olarak etkilenir.
Endokrin dengesizlii iin sorun
zme klavuzuna bakn.
Birinci akra ayak
tabanlarndaki akralara baldr.
Eer bu balant salkl deilse
topraklanma ok zor olabilir. Birinci
akra almalarnn hepsine ayak
akralar da dahil edilmelidir. Bu iki
akra arasndaki ban nemini
daha derinlemesine grebilmek iin
ltfen ayak akralar ile ilgili blm
okuyun.
Bu akrann enerjisi ok
gldr. Birinci akra ya da
kundalini enerjisi yukar doru ve
tm bedende gezdii zaman, gl
yaam enerjisi tehlike karsnda
fiziksel yaam garanti eder. Ani g
gsterilerinden birinci akra
sorumludur. nsanlara tehlikeden
koarak kama ya da tehlikeye kar
koyma gcn bu akra verir.
Spiritel uyan srasnda bazen
kundalini enerjisi yukar doru kar.
Bu yzden pek ok spiritel topluluk
tehlike olmad ya da uyan
olmad zamanlarda bile kundalinin
yukar doru akaca yntemler
gelitirmilerdir. Kundalini yukar
doru aktnda bir alev huzmesi ya
da sokmaya hazr bir kobra gibi
dier alt ana akradan byk bir
gle geer.
Bu yukarya ak sonucunda
hissedilenler kokain ekince
hissedilen kafa bulma, ykselme
duygusu ile ayndr. Kii kendini
yenilmez, ok uyank, fiziksel olarak
farknda ve gdaya, uykuya, yaam
iin gerekli eylere tamamen
kaytsz hisseder. Bu gzel bir
duygudur ama kundalini enerjisini
byle kullanmann baz yan etkileri
vardr. Yerinde duramayan,
topraklanamayan, yorgunluktan
can km saysz hasta bana
kundalininin ynne geri evrilmesi
iin bavurur. Az bir miktar birinci
akra enerjisi ok uzun yol gider.
Ksack bir kundalini yklemesinde
bile beden fazla enerjiyi kaldramaz,
yemek ve uyku yoksunluu da
cabas.
Kundalini meditasyonlar ileri
dzeyde ve ok odaklanm yogiler
tarafndan uygulanr. Ancak Batda
retilen kundalini, yogiler
tarafndan ya da yogilere
retilmemektedir. Burada
kundalini genellikle bir yenilenme
ilac olarak kullanlmaktadr.
Kundalini enerjisini kullanma fikri
balangta ok harika grnse bile
sonucu neredeyse felakete dnr.
Eer kii kundaliniyi nasl
ykselteceinden pek emin deilse
o zaman nasl yattracandan da
fazla emin olamaz. Meditasyondan
kmak ve yeniden yemek
yiyebilmeye balamak her zaman
yeterli olmaz.
Garip olan baz kltler ark
syleyip oru tutarak ve uyku
uyumayarak kundaliniyi
ykseltmeye alr; nk
kundalini, alk ve uykusuzluk
srasndan korunma iin kendi
kendini harekete geirir. Spiritel ya
da psiik enerji konusunda tecrbesi
olmayan Batllar iin kundalini
tecrbesi fazladr. Birinci
akralarnn gcn anlamak yerine
ou spiritel aray iinde olan pek
ok insan kendilerini kltlere ve klt
deneyimlerine kaptrrlar. Eer
kiiler kendi enerjilerini
deneyimleme ve kefetme
zgrlne sahip deillerse kltler,
gurular ve baka arlatanlar iin
kolay bir yem haline gelirler.
Kundalini pek ok sorun
karmasna karn birinci akra
hemen tepki verir. Yoldan km da
olsa; uzun zamandr yukarya ve
ban yukarsndan darya doru
akyor da olsa, tekrar yoluna
sokulmas ok kolaydr.
Grdm en ciddi kundalini
vakalarndan biri klt yesi bir
kadnd. Birinci akrasn yukarya ve
darya o kadar uzun zaman
ynlendirmiti ki, cildi yanmt.
Kundalini atei derisini etkilemeye
balamt. Bana tedaviye
geldiinde onu toprakladm ve
bann zerinde mavi bir ay
yarattm. Bedenine geri dner
dnmez ve kundalini enerjisi st
akralarndan teker teker
temizlenmeye balar balamaz ard
ardna kriz geirmeye balad.
almaya devam ettim ve birinci
akra enerjisi yerine dnd. Daha
sonra byk hkrklarla alamaya
balad. almaya devam ettim
nihayet birinci akrasnda
topraklanmaya balad ve enerjisi
dengelendi. st akralar kendi
enerjileri yerine birinci akra
enerjisi ile titremekte olduu iin
ekilleri bozulmu ve zarar
grmt ama ksa zamanda eski
hallerine dndler.
Kadn daha sonra bana
kendisini rya olarak balayan,
sonra da halsinasyonlarla dolu bir
kabusa dnen uzun bir uykudan
uyanm gibi hissettiini syledi.
Kendisini batan karlm ve bir
baka dnyaya hapsedilmi gibi
hissetmiti. Katlm olduu klt
birka yl sonra ardnda pek ok
yaralanm insan brakarak kt bir
ekilde ortadan kaybolmutu.
Zamannda ayrlm olduu iin
sevinmiti ama zamannda yeni
ailesi olduuna inand klt yeleri
iin de ok zlmt. Cildindeki
yanklar birinci tedavinin ertesi gn
yok oldu; normal hayatna daha
bilge ve odaklanm bir birey olarak
geri dnmeyi baard.
Eer kendi haline braklrsa
birinci akra bomba gibi patlama
kapasitesi olan gcn, tehlike,
hastalk ve depresyon durumlaryla
tetiklenerek kendisi aar ve kapatr.
Bu durumlarda birinci akra
enerjisini yukarya ynlendirir ve
dier akralara bir nevi hazr ol
ars yapar. Birinci akra ihtiya
zamanlarnda kendisini yukarya
ynlendirdii gibi yardm almadan
zaman gelince gene kendisini
ynlendirir. Kundalini enerjisi kendi
kendisinin efendisidir. Nasl alt
ve sorumluluklar hakknda bizim
bildiimizden ok daha fazla ey
bilir.
Kundalini ile bir oyuncak gibi
oynamamanz; onu ila gibi
grmemenizi ya da spiritel
farkndalk iin kestirme bir yol
olarak kullanmamanz neririm.
Kundalininin gcyle oynamak bir
sre elenceli olabilir ama bu
kundalinin enerji seviyesinde uzun
zaman titreemeyen dier akralar
mahveder. Enerji patlamas sadece
tek bir renk (krmz) ve enerjinin
tek bir frekans ile kstlanan auraya
da zarar verir. Bu iki ok ciddi
soruna ek olarak birinci akra
enerjisi yukarya doru akarken
topraklanmak olanakszdr.
KAPALI YA DA AIK BRNC
AKRA
Birinci akrada bir sorun
olduunda genellikle ayak
akralarnda da sorunlar oluur.
Ayak akralar birinci akrayla
dorudan ilikilidir ve bal olduklar
birinci akrann tedavi srecine bu
akralar da katlmaldr. Salkl
ayak akralar birinci akrann en
byk destekisidir. Ayak akralar
daha ileride detayl olarak
aklanacaktr.
ok byk ve ak bir birinci
akrann anlam hayatta kalmaya
altnza iarettir; mali, duygusal
ve fiziksel anlamda olabilir bu
hayatta kal. Eer bir felaketin
ortasndaysanz birinci akranzn
byk kalmasna izin verin ki size
yardmc olabilsin. Ancak bu
durumda kundalininin yukarya
doru akmas muhtemeldir,
gznz ak olsun. Tehlike
getiinde, birinci akranz bu ak
kendisi durduracaktr. Eer
durdurmazsa ve kundalini dier
akralara bir gnden uzun bir
sredir akmaya devam ediyorsa o
zaman sorun zme klavuzundaki
kundalini tedavisi blmn
okuyun. ayet bir tehlike iinde
deilseniz o zaman birinci akranz
yeni bir farkndalk seviyesine doru
yelken am olabilir. Bu harika bir
eydir ama ben birinci akradan
gznz gene de ayrmamanz
neririm.
Birinci akra enerjisinin tehlike
zamannda size yardm etmesinin
nedeni onun ok cesur olmasdr.
Ancak tedavi ederek bir kez
uyandrdnz birinci akranzn sizin
rehberliinize ve liderliinize
gereksinimi vardr. Kendisini azck
iyi hissetse aniden maraton
komaya karar verebilir, spiritel
olarak tabii ki. Her sorununuzu
zebileceini sanarak kendisini
srekli ak ve korunmasz
brakabilir. Ancak, srdrdnz
hayat ve iinde bulunduunuz evre
henz tam anlamyla salkl
olmayabilir. evrenizden birinci
akranza gelebilecek tehlikelere
kar onu koruyun; koruyucu nc
akranz altrn. Birinci akranzn
ok alan kenarlarn 5 ila 7 cm
boyuna indirin. Eer srekli tehlike
iinde yayorsanz birinci akranz
doal olarak daha byk boyutlarda
bir akla alm olabilir.
akralarnzn biimini deitirmek
iin grsel bir destee ihtiya
duyacak olursanz, akralarn
fotoraf makinesi objektifleri gibi
alp kapandklarn bilin.
Kapal bir birinci akra, bu
akrann hayat enerjisini kesmek
istediiniz ya da onu grmezden
geldiiniz anlamna gelir. Kapal
birinci akralar derin fiziksel ya da
duygusal ac iinde olan ama
yaamaya deil yaamlarn ve
almalar gereken dersleri iddetle
reddeden kiilerde bulunur. Birinci
akrann kapal olmas ayn
zamanda drst ve duygusal
olmayan cinsellii reddetmek
anlamna da gelir. Birinci akray
kapamak her sorundan (zellikle
cinsel sorunlardan) kamann iyi bir
yolu gibi gzkse bile deildir.
Birinci akray kapamak sadece
topraklanmay ve akra sisteminin
almasn engeller.
nsanlara ac iindeyken
akralar kapamann normal
olduunu ama sorunlarla ilgili
akralar kapamann sorunlar
zmek yerine kat be kat artrdn
anlatrm. Birinci akray
dengelemeye alrken hayatta
kalma, cinsellik ve topraklanma ile
ilgili sorunlar yaanmas normaldir.
Btne ait baz eylerle uramak
istemiyoruz diye akramz
cezalandrmamz aptallktr.
Hayatmz mkemmel olmad iin
kendimizin ya da akralarmzn
cezalandrlmamasn salamak
bizim sorumluluumuzdur. Sorunlar
ne olursa olsun tm akralarmz
alr durumda tutmamz en
dorusudur.
Yaamsal bir tehlike iinde
olmadnz halde kapal bir birinci
akranz varsa akranz kendisini
onarm iin kapam olabilir. Salkl
ve dengeli bir akra sisteminde
akralar zaman zaman kendilerini
ypratan kt alkanlklar ya da
szlemelerden kurtulmak iin ksa
bir sre kapanrlar.
Eer birinci akranz tatildeyse
kendinizi ve dier btn
akralarnz tebrik edip hepsine
birer merhaba hediyesi verin.
akralarnzdan biri byle gven
iinde tatile kt zaman akra
sisteminiz iinde bir btn olarak
iletiimi salamsnz demektir!
akra sisteminizi birinci akranzn
nne ve arkasna birer nbeti
koyarak destekleyin. Bu nbetiler
birinci akranz koruyup tedavi
edecektir; birinci akranz da hazr
olduunda kendisini aacaktr.
Genellikle de bir haftadan az bir
zamanda.
Eer akranz bir haftalk sre
sonunda almadysa ona, neye
ihtiyac olduunu sorun. Genellikle
birinci akrann daha iyi bir
nbetiye ve aura snrlarnn daha
iyi tanmlanmasna ya da yeni bir
topraklanma kordonuna gereksinimi
vardr. Komu akralardan birinin
tedavi edilmesi de gerekiyor
olabilir. Bu ana akraya, yeniden
almas iin kendisine ne
gerektiini sylediinde gvenin.
SALIKLI BRNC AKRANIN
ZELLKLER
Birinci akra olmas gereken
aklkta, tanmlanm ve serbeste
dolaan yakut krmzs enerji ile
dolu olduunda topraklanma
kordonu da salkl ve tanmlanm
demektir.
Topraklanmann tm olumlu
etkilerinin tesinde, birinci akras
salkl olan bireyler bedenleriyle ve
cinsellikleriyle iletiim halindedirler.
Kendileri iin iyi olan gda, barnak
ve seks partnerlerini, verdikleri
kararn doruluundan emin olarak
seebilirler. Salkl birinci akras
olan insanlarn salam bir durular,
gl yryleri vardr ve nerede
olduklar, arabalarn nerede
braktklar, anahtarlarnn ve
enerjilerinin nerede olduu
konusunda salam fikirlere
sahiptirler.
Bu insanlar kendilerini
odaklanm, gl ve nlerine
kabilecek her salk sorunu ile ba
edebilecek yeterlilikte hissederler.
Hastalk onlar iin, bedenleri eski ve
istenmeyen enerjiyi temizleyene
kadar geirecekleri bir sreten
ibarettir.

Eer bir insan sadece birinci
akras ile yaarsa o zaman
inanlmaz derecede dz ve ayaklar
yere basan biri olur. Dier
akralarn fizikselliklerini,
spiritellikleri, zekalar ve duygular
ile dengelemesine izin vermezler.
Dengesi tam olmayan kiileri
tartmakla zaman
kaybetmeyeceim. Biz btn olmak
iin alyoruz.
KNC AKRA HARA
AKRASI
Bu scak turuncu renkli, kabul
edici, kavrayc akra, bedenin orta
yerinde tam gbek deliinin
altndadr. kinci akra tm
duygularn, cinsel kimliimizin ve
birinci akrann remek amal
cinselliinin tesinde cinselliimizin
merkezidir. kinci akra reme
organlarmz olan yumurtalklarla ya
da erbezleri ile dorudan
balantldr.
kinci akrann cinsellii,
ballkla, cinsel kimlikle, cinsel
rollerle ve bir sevgili ile btn
olmakla ilgilidir. kinci akra ayn
zamanda cinsel olmayan
durumlarda da karmzdaki ile
bedensel empati kurmamz salar.
Bu zellikle kiisel durumlarda
snrlarn ok nem tad
zamanlarda her zaman iyi sonular
vermez.
Pek ok durumda birinci
akralarna bal olmayan bireyler
birinci akralarn maddi dnya ile
yaratt ban glenecei hissiyle
ikinci akralarndan topraklanmaya
ve odaklanmaya alrlar. kinci
akrann her eyi duygular
araclyla bir araya getirme zellii
yznden bu, sorun yaratacaktr.
Salkl bir akra sisteminde bu
birletiricilik gvenle
kullanlabilecekken salksz bir
sistemde ikinci akrada odaklanm
bir kii duygusal baml biri haline
gelecektir.
Tek bana kullanldnda
ikinci akrann cinsel enerjisi
salkszdr. kinci akra odakl bir
insan, duygular ok derin bir sevgili
haline gelecek ve partnerinden son
nefesine kadar ballk yeminleri
isteyecektir. Bunun sonucunda da
mrn, kendisini insanst bir
sevgiyle sevecek insan aramakla
tketecektir. En dorusu birinci
akray altrmak ve sabah akam
cayr cayr yanan akn cinsellii ile
ikinci akrann romantik idealleri
arasndaki dengeyi salamaktr.
kinci akra ayn zamanda da
cinsel kimliimizin merkezidir. Tm
insanlarn eril ve dii yanlar
arasnda psikolojik, duygusal,
fiziksel ve spiritel bir denge
kurmalar gereklidir, ancak oumuz
bunu baaramayz. Cinsel kimlik ve
cinsellik birbirine karr.
Dengesizliin belirtileri ikinci
akrann performansnda kendini
gsterir. kinci akra benliimizde,
odaklanm, da dnk, eril
enerjiye karn, ne kadar szel,
kabul edici dii enerjisine izin
verdiimizi gsterir.
Cinsel dengeyi salam olup
olmadmz kontrol etmenin en iyi
yolu ikinci akramzn nne iki
kk yorumlama gl
yerletirmektir. Sol tarafnza dii
enerji yorumlama glnz
yerletirin. Sa tarafnza da eril
enerji yorumlama glnz
yerletirin. Her iki gln de temsil
ettikleri cinsiyetin sembol
olmasna izin verin ve zellikle
birbirlerine kar nasl tepki
verdiklerini gzlemleyin. Eer
gllerden biri kocaman ve parlak
olurken dieri karanlk ve solmu bir
hale gelirse byk bir denge
sorununuz var demektir.
Bu glleri iyice inceledikten
sonra gl yorumlama blmn
yeniden okuyun. Bu gllerin cinsel
kimlik dengenizin birer illstrasyonu
olduunu unutmayn. Bu dengesizlik
incelenip, zerinde dnlp
iyiletirilebilir.
Yorumlama glleri ile cinsel
kimlik sorunlarnz grdkten sonra
bu gllere teekkr ederek onlar
yok edin ve yerlerine gl, salkl,
topraklanm nbetiler yerletirin.
Bu yeni nbetileri cinsel kimlik
dengesizliinizin iyilemesine
adayn. Onlara zel koruma,
topraklanma yetenekleri bahedin
ve parlak renklerle ssleyin. Bu
nbetiler sadece eril ve dii enerji
dengesinin iyilemesinin balangc
olmayacak ayn zamanda
toplumdan alacanz hastalkl
cinsel kimlik taknts mesajlarna
kar da sizi koruyacaktr.
Her akrann kendisine zg
psiik bir yetenei vardr ve bu
psiik yetenek, iinde
bulunduumuz karmak, bilinsiz
durumda yanl anlamalara yol
aabilir. kinci akra beden
dzeyindeki empatiyi iyiletirir ve
iletiimi salar. Gnlk hayattan bu
bedensel empatiye verilecek en
gzel rnek, birinin testislerine
tekme atldn grdmz zaman
hissettiklerimizdir. Testisleriniz
olmasa bile siz de tekmeyi
neredeyse hissedersiniz.
Bir bakasnn acsn
hissetmek; tepkilerini ve duygularn
derinden anlayabilmek nemli bir
beceridir. Bu tr derin bir duygunun
yaratt sorun bir bakasnn
enerjisinin sizin bedeninizde
leyemeyeceini anlayabilmektir.
Bakalarnn acsn gerekten
iyiletirmenize imkan yoktur nk
onlarn aralarn kullanamazsnz.
Herkesin acs kendine mahsustur
ve her ac kendine mahsus aralarla
birlikte gelir.
Sizin cinsel kimlik
dengesizliinizi sizin iin tamir
edemesem bile size aralarnz
bulmanzda yardmc olabilirim. Eer
sizin acnz ve karmaanz kendi
bedenime ekersem ksa bir sre
kendinizi iyi hissedersiniz ancak
renmeniz gereken dersi asla
renemezsiniz. Ayn sorun ya da
ona ok benzeyeni ksa bir sre
sonra geri dnecektir. Buna ek
olarak sizin acnz benim ikinci
akramda, ayet onu topraklayacak
kadar bilinli deilsem, aklp
kalacaktr.
kinci akralarn kullanarak
alan durusezi (clairsentience)
ifaclarna snger ifaclar ad
verilir. Bakalarnn skntlarn
snger gibi emerek ifa verme
yolunu seen bu insanlar mucizeler
yaratmalarna karn genellikle ya
kanser olurlar ya da organlar bitirici
hastalklardan lp giderler. Bunun
nedeni bedenin kendisine ait
olmayan enerjiyi
iyiletirememesidir. Sistem
kendisine ait olmayan yabanc
enerji altnda ke urar.
Kariyerleri boyunca mucizevi
tedaviler baarsalar bile bedelini
ok ar derler.
rnein benim intihara meyilli
depresyonum, benim enerjimle ve
hcrelerim tarafndan zel bir
sebeple yaratlmt; depresyonumu
tedavi etmem benim yeni bir kiisel
farkndalk seviyesine ulamama
neden oldu. Hastalm tedavi
edebileceim aralar bana
hastalmla birlikte sunulmutu.
Rehberlie, besleyici destee ve
bilgiye gereksinim duymama karn
hastalmn tedavisi bana
hastalmla birlikte sunulmutu. Bu
aralara ulamam ikinci akra
enerjimi kendi zerimde
kullanmamla mmkn oldu. ntihar
arzum ile empatik ba kurmam
sonucu bu duygularn niye bedenimi
igal ettiklerini anlayabildim.
Depresyonumun ocukluk
sorunlarmla iletiim kurmam nasl
engellediini grdkten sonra bu
takntmdan kurtulmay baardm.
Hastalmla savamak, ilala
uyuturmak ve ondan nefret etmek
yerine empatik yeteneklerimi
kullanarak onun enerjisini
hastalm iyiletirmek iin
kullandm.
kinci akram bana her
dengesizliin belirli, hatta bazen
koruyucu bir nitelii olduunu
gsterdi. Kargaa iindeki bir beden
yenilgiyi kabul etmek yerine
hayatta kalabilmek iin elinden
geleni yapyor demektir.
Depresyonum bana oluum
sebebinin uradm taciz olduunu
gsterdikten sonra daha da ileri
gidip delilie neden olmadan
blnmeyi tedavi edebildim.
Eer bir ifac olarak bir
bakasnn derdini mucizevi bir
ekilde o kiiden emerseniz, o
insann yalnzca kiisel g ve
farkndalk seviyesini ykseltme
frsatn elinden almazsnz ayn
zamanda da kendinizi gereksiz bir
tehlike altna sokmu olursunuz.
Bakalarnn skntlarnn sahibi
olmadnz iin bu skntlar tedavi
edecek aralara da sahip
deilsinizdir. Bakalarnn
skntlarn kendi bedeninize
sokmak sizin stnze vazife
deildir. Eer insanlar seviyorsanz
ve onlara yardm etmek istiyorsanz
onlarn dertlerini stlenmeyin,
onlara dertlerinden kurtulabilmeleri
iin yol gsterin, onlarn dertlerini
kendi bedeninize hapsetmeyin. Eer
kendinizi seviyorsanz iyi bir ifac
olduunuzu ispat etmek uruna
kendinize zarar vermeyin. Dier
akralarnzn iyiletirme
yeteneklerini kullann ya da daha
iyisi hepsini ayn anda iyiletirin.
Eer bunu gerekletirseniz dier
insanlarn acsn o acyla bir
olmadan da anlayabilirsiniz.
kinci akranzn ne kadar ak
ve alc durumda olduuna dikkat
edin; gnlk hayatta farknda bile
olmadan yzlerce durumda enerjiyi
snger gibi emiyor olabilirsiniz.
Temizlik iinde, organizasyon
iinde, nakliye iinde baarl olan
insanlar, kirleri kazrken ya da yeni
bir dosyalama sistemi yaratrken
eskimi enerjiyi ikinci akralaryla
snger gibi emerler. Baarl kiisel
danmanlar ya da psikologlar
karlarndakinin stresini ortadan
kaldrrken farknda olmadan o
stresi emerler. Hemireler ok iyi
bilinen snger ifaclardr.
Masajclar, mahkeme muhabirleri,
idareciler, muhasebeciler, ana
babalar ve sosyal hizmet alanlar
da yledir. Bu liste uzadka uzar;
kadnlar skntlar emerek
temizlemekte erkeklerden daha
baarl olsalar da erkekler de
onlardan geri kalmaz.
Bir snger ifac olup
olmadnz anlamann en iyi yolu
nc akranzn yorgunluk
dzeyini kontrol etmenizdir. Eer
hafta sonunda bitkin
durumdaysanz, mideniz srekli
aryorsa ve koruyucu gne sinir
a akras zerine ya
depoluyorsanz; eer evinizden
uzakta uzun tatillere gereksinim
duyuyorsanz, bu, gnlk olarak
herkesin derdini emmekte
olduunuzu gsterir. Kendini yorgun
hissetmek ve evden bir sre iin
uzaklamay istemek normaldir
ancak srekli mide ars ya da
karn ksmnda yalanma, koruyucu
nc akranzn yardma ihtiyac
olduunun iaretidir. Hem kendisini
hem de ikinci akray korumaya
uramaktadr. Srekli olarak
uzaklara kamak istemek de snger
ifac olduunuzun ak bir
iaretidir. Duygusal ve spiritel
snrlarn belirlemi kiilerin
olduklar yerden kamaya ihtiyalar
yoktur.
kinci ve nc akralarnzn
nne yerletirebildiiniz kadar ok
nbeti yerletirin; her iki akrann
da boyunu ve saln mmkn
olduka kontrol edin. Kendinize
tekrar tekrar her eyi ve herkesin
derdini halledemeseniz bile
varolacanz; deerli olduunuzu
syleyin. evrenizdeki sorunlar
emme yeteneiniz nemlidir ama
ancak dengeli salkl ve farknda
bir enerji btnlnde olduunuz
zaman. Eer emme yeteneiniz
dier yeteneklerinizden ne
kyorsa o zaman byk bir
spiritel ve fiziksel dengesizlik
yaratrsnz. Duygular temizlemek
byk bir yetenektir, ayn zamanda
salkl bir spiritel aratr.
Bu aracn en gvenli
kullanlabilecei yer ayn aileye
mensup bireyler arasndadr,
zellikle de anne, baba ve ocuklar
arasnda. Annenin ya da babann
ocuklarnn acyan yerlerini ya da
yaralarn pmelerinin inanlmaz
iyiletirici gc vardr. Ana babann
pt yerdeki ac annda mucizevi
bir ekilde yok olur. On yan
altndaki ocuklarn ebeveynleri ile
enerji balar vardr bu yzden bu
tr bir ac emme ileminin anne ya
da babaya hibir zarar dokunmaz.
Kardeler arasnda ya da
bykanne ve bykbabalarla
torunlar arasndaki snger ifaclk
da zararszdr nk genetik ve
duygusal malzeme hasara yol
amayacak kadar ayndr. Ben bu
tr bir temizliin yalnzca byle
balar olan insanlar arasnda
yaplmasn neririm. Dierleri ile bu
yntemi uygulamak hem gvenli
deildir hem de gereksizdir. Eer
mucizevi bir ekilde sorunlar
ortadan kaldrrsanz insanlarn bu
sorunlardan renecekleri derslere
de mdahale etmi olursunuz.
Snger ifaclar genellikle kendi
i duygusal gerekliklerinden
kopukturlar. nk duygularnn ve
duygusal ihtiyalarnn merkezi olan
ikinci akralar srekli bakalar ile
meguldr. Duygusal karmaalar o
kadar youndur ki, bir snger ifac,
kendisi farkna bile varmadan
yllarca kullanlabilir. Onlar kullanan
kiilerin hayat ite bu geree
baldr.
Dengesi bozulmu snger
ifaclar bakalarnn enerjisi ile o
kadar fazla doludurlar ki kendi
duygularnn farknda deildirler.
Duygusal enerjileri daimi olarak
bakalar iin kullanlmaktadr. te
bu yzdendir ki ou snger ifac
durumlar kendilerini ldryor bile
olsa, bunu yapmaktan
vazgemezler, nk bylece kendi
duygularndan uzakta kalmay
baarmaktadrlar. lerindeki
karanlkta kalm kendi aclar, baa
kamayacaklar kadar kocamandr.
Bu kiiler iin bakalarnn dertlerini
emmek kendi isel travmalarnn
yaratt korkudan daha gvenlidir.
Bu tr kiiler maniplatif
insanlarla ilikilerinde byk tehlike
altndadrlar. Snrlar olmad iin
tacize davetiye karrlar. Bir snger
ifacnn aura ve akra sistemi kt
enerjilere yle demektedir:
Buyurun gelin, ieri girin, buras
harika! Korumadan eser yoktur!
Bu taciz talihsiz ama
durdurulabilir bir sretir.
Unutmayn ki, snger ifacl da
tpk dierleri gibi bir szlemedir ve
katlanp, kvrlp, yaklabilir. Bu
ilemi uzun bir sredir yapyor
olmak hep yaplacaktr demek
deildir. Snger ifaclar kendi ikinci
akralarnn bilincine vararak
duygular ynlendirebilirler. Tedavi
etme yeteneklerini ikinci akralarna
balayan bu tr kiiler ksack bir
zamanda bakalarnn dertlerini
stlenmeye tamamen ilgisiz bir hale
gelebilirler.
Salkl ve dengeli bireylere
ak olan o kadar ok bilgi ve tedavi
enerjisi vardr ki, ikinci akralarn
bakalarnn tedavisine adamalar
gerekmez. Kendi duygularnn
onlara sunduu iyiletirme bilgisine
ynelerek bakalarnn sorunlarna
salkl bir biimde eilebilirler.
kinci akra ile almak ok
basittir. Haftalar boyunca
endielenmek ya da kapanmas iin
yalvarmak gerekmez. Tm gereken,
farkndalk ve deiim arzusudur. Bu
akra tanmlamalarn takip eden
yorumlama ve iyiletirme blmne
geldiinizde yaral ikinci akranza
zel bir ilgi gsterin ama esas
olarak dier akralarnzla
dengelenmesine zen gsterin. Bu
denge ikinci akranzn iyilemesine
her eyden daha ok yardmc
olacaktr.
kinci akrann ok fazla
kullanlmas topraklanma, psiik
korunma, kendini sevme ve beden
ruh iletiiminde sorunlar yaratr.
kinci akray tedavi etmek yardmc
olacaktr ama tam bir btnlk iin
akra sisteminin yeniden
dengelenmesi gerekir. Yoksa dier
akralardaki sorunlar kendilerini
ikinci akraya atarlar ve snger
ifacla tekrar dnlm olunur.
En salkl akra tmyle
alan bir sistem iindeki akradr.
kinci akrayla ilgili bir sorun sadece
sizin deil sistemdeki tm akralarn
yardmn gerektirir. Bir kez
iyiletirdiiniz ve dier akralarla
dengelediiniz zaman ikinci akranz
dier akralardan ihtiyac olan
destei grecek ve tedavi
edilecektir.
KAPALI YA DA AIK KNC
AKRA
Dengesi bozulmu bir akra
sisteminde geni ve ak ikinci akra
derhal normal aklna
getirilmelidir. Bu akrann alc ve
korunmasz oluu siz daha farkna
bile varmadan dolanmakta olan
yabanc enerjileri iine ekecektir.
Bu akray bir kamerann
objektifinin kapanmas gibi hayal
ederek ya da ellerinizi kullanarak
normal boyutuna getirin. Hayat
boyu sregelmi bir emicilik sz
konusuysa ve siz bu tedavi iinde
daha yeniyseniz balangta bu
akray dierlerinden en az 3 cm
daha kk tutmakta yarar vardr.
nn ve arkasn topraklanm
gl ikinci akra nbetileri ile
evirin. Ailenize ait olmayan bir
emiciliin sz konusu olduu tedavi
sonrasnda ikinci akrann uzun bir
dinlenmeye ihtiyac olacaktr.
ok ak bir ikinci akrann
kapatlmas srasnda bir sre
maniplatif ve muhta insanlardan
uzak durulmas nerilir. Sadece sizi
seven hrpalamayan aile yeleri ya
da arkadalarnzla birlikte olun.
Eer ok uzun bir sredir snger
ifac olarak yayorsanz byle
insanlar bulmakta zorlanabilirsiniz
ama mutlaka bir yerlerde bir iki
tane byle dostunuz vardr. Eer
evrenizde size biraz dinlenmenizi
ya da kendinize dikkat etmenizi
syleyen birileri olduysa aradnz
onlardr. kinci akranz sizden bir
ey beklemeden vermeye hazr
insanlarn desteine ihtiya
duymaktadr.
Geni ve ak ikinci akra ayet
tedavi edilmi ve dengeli bir akra
sisteminde bulunuyorsa, gelimenin
ve iyilemenin gerektirdii duygusal
ya da cinsel anlamda ak olmaya
iaret eder. ok ak akranzn
salkl olup olmadn rengine
bakarak anlayabilirsiniz. Salkl bir
ikinci akra rengi hi baka bir
rengin karmad scak bir
turuncudur. Eer dier akralarnz
zellikle birinci ve nc
akralarnz salklysa ikinci
akranz bu aklkta bir hafta bile
brakabilirsiniz.
kinci akranzn nne ve
arkasna gl iki nbeti yerletirin
ve gznz ondan ayrmayn.
Hafta dolmadan kendi bana
normal boyuna dnecektir.
Dnmezse siz dndrn.
Kapal ikinci akrann anlam
duygularn ya da cinsellie bal
birletirici ve duygusal elerin
kapatlm olduunun iaretidir. ok
ak bir birinci akra ile birlikte
grlen kapal bir ikinci akra
toplum tarafndan dlanm
erkeklerde grlr. Eer kadn ya
da erkek olduunuz halde eril
yannz ok fazla hrpalandysa bu
dengesizlik karsnda armayn.
Hayatnzdaki insanlar sizi
souk ve duygusuz biri olarak
tandysalar, sizin vurdumduymaz
biri olduunuzu dnmeleri
normaldir. Srlarn sizinle
paylamaz ya da sizi sosyal
etkinliklerine dahil etmezler, bu da
sizin iinize gelir. Ancak ikinci
akranz yeniden atktan sonra
daha fazla izole edilmek
istemezsiniz. Bundan kt
etkilenirsiniz. fke, keder ve
ocukluunuz ya da genliiniz
boyunca kapal tuttuunuz btn
duygular hissedersiniz. Bu
duygular ynlendirin. Onlar size
aittir ve sizi iyiletirebilir.
Buna ek olarak yanlarnda
souk bir taa dnmenize izin
vermeyen insanlarla birlikte olmaya
aln. Zamannda size duygusal
olarak ulamaya alan bir ya da iki
kahraman kmtr. Sizden bir tepki
alabilmek iin duygularnz
maniple eden insanlardan uzak
durun. Bunun yerine sizinle
duygularn paylam, hatta onlar
reddetmi bile olsanz nnzde
alam insanlar bulun. Bu kiiler
sizin duygusuz davrannza asla
kanmam ve imdi duygularnz
ayor olmanzdan aknlk
duymayacak kiilerdir.
Etrafnz eviren duygusal
ynden destek veren insanlar tpk
auranzn iinde nbetilerin sizi
koruduu gibi dnyadaki hayat
iinde ikinci akranz korurlar.
Duygusal olarak ak insanlarn
yannda yeni alm bir ikinci
akrann darbelere ak hali asla
size kar kullanlmayacaktr.
kinci akralar salkl olan
insanlar dnyay gzetirler,
dnyadaki hayatlarnn anlamn
bilirler, bakalarnn duygularna ve
hayatlarna sayg gsterirler. yle ki
salkl bir ikinci akra evrede
dnen kedi kpek kavgalarn
durdurucu etki yapar, ikinci akra
sizi bakalarna efkat duyan bilinli
bir birey yapar. Oysa gnmzde bu
fazla rastlanmayan bir zelliktir,
nk insanlar iletiim kurmaktan
ve hissetmekten korkuyorlar. Bunun
sonucunda da her gn insanlk
sular ileniyor. Bu da doal olarak
kendilerinden baka her eyi ve
herkesi iyiletirmeye alan ve bu
yolda len binlerce snger ifac
yaratlmasna neden oluyor.
kinci akranz kapal tutmanz;
onu hissetmeyi ya da onunla salkl
bir ba kurmay reddetmeniz iin
milyonlarca sebep vardr. kinci
akranz amak istemenizin tek ve
en nemli nedeni btn bir insan
olarak yaamak istemenizdir. kinci
akranzn ak durmak iin
toplumun deil sizin izninize
gereksinimi vardr. Hi kimsenin,
hele de hastalkl bir toplumun size
ikinci akranz kapal tutmanz
buyurmaya hakk yoktur. Eer bana
inanmyorsanz birinci akranza
sorun.
kinci akranzla almaya
balamann en iyi yolu suya ve
akkanla gvenmektir. Scak
banyolarla su terapisi kaslar
gevetmeye yarar, bylece iskelet
rahatlar, bu da daha esnek, daha
akc bir yry, duru ve tavr
kazanmanz salar. Akc hareketler
ve danslar ikinci akra iin zellikle
ok yararldr.
Duygular ve cinsellik ile ilgili
kmazlar yaamak doaldr ama
bunlar yznden ikinci akranz
kapamak enerji sisteminizi ve
hayatnzn geri kalann ilemez bir
hale getirir. Eer duygularnz ve
cinsel kimliinizi barndran enerji
merkezini kaparsanz skntlarnz
aamazsnz. Duygusal skntlar
yaarken bile salkl bir ikinci
akraya sahip olmak mmkndr.
Eer salklysanz; akralarnz
da salklysa ve ikinci akranz hala
kapalysa bunun anlam tatile km
bir ikinci akra olabilir. Btn
akralar zaman zaman tamir iin
kapanrlar. Eer snger ifaclktan
vazgetiyseniz ve iyiletirme
yeteneklerinizi kendi zerinizde
uyguluyorsanz enerji bedeninizde
mucizevi sonular yaratabilirsiniz.
Enerji seviyeniz gl bir noktaya
ulatnda ikinci akranz sngerlik
szlemelerinizle, farkl hastalk ve
dengesizlik belirtilerini ortadan
kaldrmak iin alrken dier
akralarnz ona gz kulak olacaktr.
kinci akra hazr olduunda
kendiliinden alacaktr.
kinci akranzn tatile kp
kmadndan, dier akralarnzn
salkl olmasna bakarak emin
olabilirsiniz. kinci akranz
yokluunda desteklemek iin
auranzn iine ne ve arkaya iki
tane topraklanm nbeti
koyabilirsiniz. Bunlar yeniden
servise girene kadar akranz
koruyacak ve iyilemesine yardm
edecektir. Bu sre birka gn en
fazla bir haftadr.
Bir haftalk tatilden sonra ikinci
akranz ie dnmeye hazr
olmaldr. Eer hazr deilse ona
nedenini sorun ve cevabn dinleyin.
Daha canl bir akra ya da nbeti
tarafndan korunmaya gereksinim
duyuyor olabilir. Koruyucu nc
akranzn tedavi edilmesine
gereksinim duyuyor da olabilir. Ona
desteinizi verin. akralarn her
salkl tatilinde yapmanz gerektii
gibi yapn ve btn akralarnza,
ikinci akranzn dinlenmesini ho
grecek kadar farknda ve salkl
olduklar iin teekkr edin. Onlara
birer merhaba hediyesi verin.
Harika bir i baaryorlar..
SALIKLI KNC AKRANIN
ZELLKLER
kinci akra salkl olduunda;
temiz, turuncu ve lk enerji
salgladnda, beden, birinci
akrann odaklanp topraklanm
enerjisine ek olarak huzurlu ve
duyarl bir konumdadr. Salkl
ikinci akra, kiinin kendisiyle,
doayla, hayvanlarla, insanlarla ve
spiritel dnya ile ba kurmasn
salar. Salkl bir cinsel kimlik
dengesi, efkatli, odaklanm,
duygusal ve spiritel farkndalk
sahibi kiiler yaratr. Salkl ikinci
akra sahibi insanlar kedi gibi rahat
ve evik yrrler. Olaylarn ak ve
evrelerindeki kiiler konusunda
derin bir anlaya sahiptirler. Kendi
duygular ile iletiim halinde
olmalar onlar dnyann geri
kalanna balar.
Salkl ikinci akralar ayn
zamanda inanlmaz boyutlarda isel
tedavi salarlar. kinci akrann tm
empatisi hastala yneltildiinde
hastaln duygusal sebebine
inebilirsiniz. kinci akrann
yeteneklerini kendi ilerinde
kullanabilen durugrl kiiler
kanser hcreleri, virsler, dokular
ve hastalklarla konuabilir ve
onlara neden bu bedende
yaadklarn (ya da ldklerini)
sorabilirler. Her hastaln
barndrd temel sebep
inanlmazdr. Bu bilgi anlaldnda
ve en basit dzeyde kabul
grdnde gerek iyileme balar.
Duygular daima akldan aa
grld halde ikinci akralar ile
salkl bir balar olan kiiler aklc
bilgiden ok daha tededirler. Onlar
sadece sebeplerin olup olmadn
deil doru olup olmadklarn da
bilirler. Duygusal nedenlerle
balant halinde olmak mantki
nedenleri sadece mantki olmaktan
karr ayn zamanda manal hale
getirir.

NC AKRA GNE
SNR AI AKRASI
Bu gne sars, etki edici
akra, gne sinir ann tam
ortasnda, gbek delii ile gs
kemiinin arasndadr. nc akra
dnce ve aklla; dncenin
beden zerindeki etkisi ile ilgilidir.
Adrenalin ve pankreas ile
balantldr. Ayn zamanda da
psiik baklk sisteminin
merkezidir. Tehlikeye kar,
kapanarak, ok snarak ya da
enerjisini ikinci ve drdnc
akralar korumak iin kullanarak
tepki verir.
Ala bal olmayan kemirici
bir karn ars genellikle tehlikeli
insanlar karsnda ya da tehlikeli
ortamlarda kapanmaya alan
nc akrann iaretidir.
nc akranz ayn zamanda
auranz ya da nbetiniz sizi
gerekten koruyamayacak kadar
zayf olduunda da kapanmaya
alr. Onlar iyice glendirin.
Beden seviyesinde akra
(birinciden ncye); ruh
seviyesinde akra (beinciden
yedinciye) ve bir de gei salayan
akra (drdnc akra ruh ve beden
arasndaki kpr grevini grr)
vardr. Sekizinci akra btn
sistemin badr.
nc akra en stteki beden
seviyesi akrasdr.
En stteki beden akras olmas
dolaysyla nc akra spiritel
bilgiyi birinci ve ikinci akraya szen
akradr. Bu szme ve spiritel
bilgileri dier akralara iletme
ilemi beden ruh ilikisini salkl ve
hayatta tutar. nc akra ve kalp
akras salkl olduunda, nc
akra ruhsal akradan gelen
bilgileri kalp akrasndan tercme
eder. Daha sonra bu bilgileri birinci
ve ikinci akraya iletir.
Eer drdnc akra
dengesizse ve ondan gelen bilgiler
ak deilse, nc akranz tm
vaktini bu karmak mesajlar
zmekle geirir. Salksz ya da
yorgun bir drdnc akradan gelen
karmaann zlmesi ile
meguliyet nc akray ve sizi
saldrlara ak bir duruma getirir.
Drdnc akra bilgiyi zemese
bile yorgun nc akra beden ruh
banz hayatta tutmaya
alacaktr. Eer yorgun nc
akranz sizi korumaya zaman
ayracak durumda deilse ite o
zaman bedeninizden ayrlabilirsiniz.
Eer nc akranz salkl
deilse (rnein uzun zamandr
tehlikeli ilikilerin iinde kalarak
nc akranz srekli uyank
tuttuysanz) drdnc akradan
gelen tm ruhsal bilgiyi gz ard
etmek ve sizi korumak zorunda
kalabilir. Ksa bir zaman sonra
drdncden ncye iletiim
kesildii iin beden ruh ayrlmas
yaarsnz.
nc akra ayn zamanda
kalp akras aracl ile bedensel
akra ilikilerini ruhsal akralara
iletmekle grevlidir. Eer nc
akra tkalysa ve beden
seviyesindeki bilgileri st akralara
iletemiyorsa st akralarn bilgisi
bedende ya okunamaz, anlalamaz
ya da Manila'daki politik durum gibi
(Filipinli deilseniz ve hatta Filipinli
tek bir kii bile tanmyorsanz)
anlamsz ve hibir ey
yapamayacanz bir uak kazas
gibi gereksiz bilgiler olacaktr.
nc akrann destei ve
bedenin gerekleri olmadan st
akralar babo kalp bir sr
gereksiz bilgi toplamaya balarlar.
Beinci akra her yandan ses
toplamaya balar. Altnc akra
birbirinden kopuk grntler
yakalamaya ve yedinci akra da
sizinle balants olmayan ruhlardan
bilgi aktarmaya balar. Salkl bir
nc ve drdnc akra balants
salamak sizi bu samalklardan
uzak tutacaktr.
Bat dnyasnda maalesef
karman orman edilen pek ok
spiritel bilgi gibi nc akra da
en hatal tanmlanan akradr.
Batllar nedense drdnc akray
en nemli akra kabul ederler. Her
naslsa kt g akras (nc)
insanlar kalplerinden uzak tutar ve
savalarn, rkln, parann,
egoizmin; kt olan her eyin
sorumlusudur. Drdnc akra
blmne geldiimizde bu tek akra
samal hakknda bir ngar
karacam ama nce zavall
abluka altndaki nc akra ile
ilgileneceim.
Tekrarlamak isterim ki, salkl
bir akra salkl alan bir akra
sistemi ile iletiim halinde olan
akradr. Yolundan karlan birinci
akrann nelere neden olabileceini
ve zevk iin nasl dier akralar
uurabileceini grdk. Maniple
edilmi bir kundalini baskn,
dengesizliklere, kesintilere ve
farkndalktan uzaklamaya yol
aar. Dengesizlik herhangi tek bir
akray kapatarak da oluabilir. te
bu baz kiilerin ktln kk
olarak nc ya da g akrasn
grmeleri sonucunda yaptklardr.
Bu kiilere empatik ve sevgi dolu
olan kalp akras inancnn tek inan
olduu retilmitir. Onlara
retilene gre nc akrann
grevi olan koruma, ayrma ve
baklk ilevlerine izin verildiinde
sevgi deneyimleri mahvolacaktr.
Burada size bunun tamamen
yanl olduunu sylemek isterim.
nc akra sadece bir akradr.
Ne kt ne iyi, ne doru ne
yanltr. Onlarca i grr ve banz
derde sokabilecek tek bir ilevi
vardr ki o da gelen enerjiyi kontrol
etmektir. nc akra eer birisi
ile kabilecek bir kavga hissederse
(ve siz henz enerji farkndalnda
deilseniz) size onun nc
akrasna kontrol edici bir enerji
topu yollatarak kacak kavgada
stn durumda olmanz salamaya
alr. Bu toplar kimi zaman
saldrganlar yerinde mhlar ve bu
da sizin dier insanlar kontrol
edebilmek iin nc akranza
baml hale gelmenize neden olur.
Bu bamllk nc akra ile
su ilemenize bile yol aabilir.
Yapmamay renmeniz gereken
kt bir alkanlktr. Enerji topu
frlatmanza neden olabilir
dncesi ile nc akray
tamamen kapatmak aptallktr.
stelik tm akralar enerji toplar
frlatabilir hatta u pek sevilen kalp
akras bile! nc akrann atik
korumas olmadan hem drdnc
hem de ikinci akra kendilerine
zarar verecek tm emici faaliyetlere
aktrlar ve ite bylece de kyamet
kopar. Bu kaosun ortasnda pek
sevgili kalp akranz en az sizin
kadar korunmasz ve zavall
kalacaktr.
Salkl bir nc akra, kalp
akrasnn alabilmesi iin
elzemdir. Eer letiimci ve
koruyucu nc akra kapatlrsa
kalp akranz bunun sonucunda ok
byr ve salksz bir hale gelir.
indeki tm sevgi, sonunda tek bir
damla kalmayncaya kadar akar
gider. Bu istenmeyen durum sevgili
kalp akras ifaclarnn
binlercesinin sonunda bedenlerinin
iflas etmesi ve enerjilerinin bitmesi
ile son bulur. Yeniden iyilemeleri
ancak nc akralarnn almas
ve hayatlarnn bir btn olmas ile
mmkndr.
Bu zc ykmdan ancak
nc akralarmz ak ve salkl
tutarak saknabiliriz. Durugrl
altnc akra alr ve enerjileri
grrken nc akray gelebilecek
tehlikelere kar uyarr. Salkl bir
sistemde byle durumlarda nc
akra, aurasn, topraklanmasn ve
nbetisini glendirir; bylece
zarar en aza indirgemeye ve enerji
topu yollamaya gerek kalmamasn
salamaya alr.
Fiziksel dnyada tehlikeler
vardr. Memeli bir hayvan olarak
dnrseniz bedenlerimiz
inanlmaz derecede korunmaszdr.
Ne penelerimiz, ne koku
bezlerimiz, ne de sivri dilerimiz
vardr. Bedenlerimiz korunmasz bir
halde, tehlikeye ak durumlarla her
gn kendi bana baa kmak
zorundadr. Eer Yeni a
felsefesine inanrsa o zaman tm
enerji ve insan karlamalar
gvenlidir, o zaman nc
akramz kapamalyzdr. Ama asl o
zaman hibir korunmamz
kalmayacaktr. Hi.
Korunmazsak dnyaya daha az
faydamz olur. nc akramz
sadece bizi korumakla kalmaz ayn
zamanda dnyadaki yerimizi de
belirler. nc akramzn
koruyucu nitelikleri olmad zaman
daha az kendimiz oluruz. Daha
faydasz ve katksz bireyler oluruz.
Yabanc mesajlarla, yabanc
enerjiyle ve yabanc kararlarla
dolarz.
Fiziksel baklk sisteminde
yabanc maddelerin ve yabanc
gdalarn tanmlanmas sadece
alarma geip korunmak deildir.
Yabanc olan tanmlayabilmek iin
baklk sistemi en nce kendi
hcrelerinin neye benzediini
bilmelidir. Baklk sistemi her
dakikasn bedende dolap Bu
bana ait, bu benim, bu bana ait, bu
bana ait... diyerek geirmektedir.
Saldrya gemi yabanc bir
maddeyi Bu benim deil! diyerek
tanmlayabilir. Salkl bir baklk
sisteminde, korunma ancak
kendinin olan bilmekle mmkndr.
Ayn ey psiik ya da spiritel
baklk sistemi iin de geerlidir.
Salkl ve kendisinin farknda bir
bireyin nc akra enerjisi srekli
olarak enerjilere dokunur ve onlar
gzlemler. yle demektedir; Bu
duygu benim, u enerji benim, bu
mesaj benim... Ta ki yabanc bir
eyle karlaana kadar. Karlat
zaman enerjiyi kategorize eden
altnc akray ya da enerjinin
duygusal ieriini inceleyen ikinci
akray uyarr. Salkl bir nc
akra ite o zaman midede bir ac
ile ya da aurada bir titreme ile
sahibini uyarr. anslysa akra
sahibi uyary ciddiye alr, yoksa
salkl nc akra bu enerjiyi bir
koza ierisine alr ve bir sonraki
iyileme seansna kadar bekler;
bylece o seansta yabanc enerjinin
topraklanmasn salar.
Salksz bir akra sisteminde
zellikle beden ruh ayrm
olutuunda nc akra o kadar
fazla alm ve o kadar yorgundur
ki, az da olsa bir kontrol
salayabilmek iin insanlar
yolundan iteler. ou durumda
nc akrann mideye verdii
uyar mesajlar sindirim
bozukluklarna, lserlere ya da
gne sinir anda oluan ya
depolanmalarna yol aar.
Bu tr nc akra sahipleri
karar almakta ya da hatrlamakta
zorlanrlar. Topraklanmam ve
tehlikede olabilirler, yoldan
kmlardr ve her eyi kabullenen
felsefelerinin iyiletiremeyecei bir
sessiz umutsuzluk iindedirler.
Sonunda fiziksel ve spiritel olarak
hastalanrlar baklk sistemi
almayan herkesin bana
gelecei gibi.
Bu kiilere iyiletirici enerji
genellikle fke nbetleri eklinde
gelir. fke bildiiniz gibi snrlar
olan bir enerjidir. Snrlar olan
enerji koruyucu bir aura
oluturulmasna ve bylece
koruyucu nc akrann
altrlmasna yardmc olur. fke
ayn zamanda eksiklii hissedilen ve
grmezden gelinen kiisel ihtiyalar
da yksek sesle dile getirir. fke
ynlendirildiinde; umutsuzluk,
depresyon ve korku ortaya
ktnda nc akra genellikle
salkl ve odaklanm bir ekilde
almaya balar.
nc akra yeniden greve
geldiinde sizden kalp akranz
korumanz ve size ait duygulara
tepki vermenizi (Bu bana ait)
isteyecektir. Bu desteklerle
kendinizi hayatnzn iinde
odaklayabilmeniz ve topraklamanz
mmkn olacaktr. Enerjileriniz
elinizin altnda olduunda nc
akranz salkl bir ekilde sizi
koruduunda dardan gelecek her
eye baml olmaktan kar ve
ierideki her eyi kabullenirsiniz.
huzurunu bulmak iin kiinin
bedeninden kmas tam tersi bir
harekettir. Ayn zamanda bir
sapmadr. Sakn sapmayn. nc
akranz altrn, o size
hayatnzdaki en nemli insan
kabullenmeyi retecektir. Ancak
kendisini kabul edebilen insanlar
gerekli ller iinde bakalarn
kabullenebilir. Herkesi kabullenen
kiiler aklc deildir ve ksa bir
zaman iinde ne kendilerini ne de
kendi tepkilerini kabullenecek hale
dnerler. Sadece bakalarn kabul
eden insanlar sonunda bakalarna
yardm edemeyecek ya da
iyiletiremeyecek kadar
rahatszlanrlar. Kendini kabul eden
bireyler, spiritel salklarna sahip
kan, bakalarna yardm edebilen
insanlardr.
KAPALI YA DA AIK NC
AKRA
ok geni ve ak bir nc
akra derhal normal aklna
getirilmelidir. ayet komu akralar
kapanmsa ya da garip
renklerdeyse veya nc akrann
akl yannda mide, bbrek ya da
srt ars varsa bunun anlam ya
akra sistemindeki bir bozukluk ya
da gnlk hayatnzda evrenizde
bir tehlike olduudur. nc
akray kapamak; nbetilerle ve
negatiflik yiyen hediyelerle korumak
ok nemlidir ama akra sisteminin
btnn devaml olarak iyiletirme
giriiminde bulunmak da ayn nemi
tar.
nc akra, baklk
sisteminin merkezi ve enerji
dzeyinde ayrlabilmenin temeli
olduu iin dier akralara yaplan
saldrlardan ya da Onlardaki
dengesizliklerden de etkilenir. Zor
durumdaki bir nc akra ile
acilen ilgilenilmelidir, akralarn geri
kalan ve aura ancak bylece
normal almasna dnebilir. akra
iyilemesi hakkndaki dier blmler
sizi akra dengeleme ve akra
meditasyonu konusunda
bilgilendirecektir.
ok ak nc akra, salkl
bir akra sisteminde bulunuyorsa,
bu, beden ve ruhun iletiim halinde
olduunun gstergesidir. nc
akra bilgi ve enerji toplayarak
bilinli dnceler ve salk
konularnda byk bir atlm
yapmaya hazrlanmaktadr. Ak
olduu halde nc akrann
salkl olup olmad sadece komu
akralarn deil tm akralarn
renklerinin ve salklarnn yerinde
olmas ile tanmlanabilir. Karmak
bir i ya da d evre bu akln
bilinli ve salkl olmadnn;
nc akrann yanl
kullanldnn iaretidir.
Kalp akrasnn destekisi anti
nc akra retileri btn
enerjilere ak olmamz nk
hepimizin bir btn olduunu
syler. Buysa nc akrann
bilinsizce ve salkszca
genilemesine; kenarlarnn st
bedenin snrlarna kadar
yaylmasna yol aar. Bu retiler
bize her art altnda yargsz,
ayrmsz tm enerjiyi kabul
etmemizi telkin eder. Bu inancn
salksz bir nc akraya
gereksinimi vardr. Akas bu
hepimiz biriz grn tm dnya
koullarnn nda ciddi olarak
dnmek gerekir.
Manevi dnyada hepimiz biriz;
tek bir ruhuz. Ruhta birlie ulamak,
bunu elde etmek iin yaplacak
herhangi bir alma yoktur. Ruh
dzeyinde hepimiz ayn Tanrnn
ocuklaryz; ayn yerden geliyoruz
ama kendi spiritel almalarmz
yapyoruz. Spiritel birlik salksz
bir nc akra gerektirmez, ite
bu yzden spiritel birlik inancnn
zarar verici yan etkileri yoktur.
Akln krallnda ise bir olmak
iin almalar yapabiliriz.
Dncelerimizi deitirebilir ya da
bilgimizi tm dnceleri
kapsayacak ekilde
derinletirebiliriz. Akl dzeyinde,
zihnimizin ileyii daima bireysel de
olsa, ayn yerden gelmeyi
renebiliriz. Akl birlii de salksz
bir nc akra gerektirmez. Uzun
zamandr vlen inanlarn
desteksiz olduunun
ispatlanmasnn yaratt az bir
karmaa dnda akln birliinin
zarar verici yan etkileri yoktur.
Duygularn krallndaysa
bakalaryla bir olmak olduka
kolaydr. kinci akramz alabilir ve
baka birinin duygu durumunun
dorudan bedenimize girmesine izin
verir. Bu mkemmel bir konum
deildir nk psiik snger olma
kt alkanlna dayanr, ama yine
de yaplabilir bir eydir. Bakasnn
duygular ile almann ok daha iyi
yolu o kiinin duygularn kendi
duygusal gerekliimiz iinde
kalarak tanmak ve kabullenmektir.
Bu ayrt edi (sngerliin tam tersi)
kendi salkl nc akramz
tarafndan yaratlr ve srdrlr.
Duygu anlamnda birlik,
spiritel birliin ya da akl birliinin
aksine snger olmay gerektirir.
Snrlar kaldrmak, yabanc enerjiyi
kabullenmek ve psiik korunmadan
vazgemek gerekir. Duygusal birlik
salksz bir nc akra gerektirir.
Bunun yaratt zararlar ok
karmak olabilir. kinci akraya
bal zararlarn yannda nc
akradaki dengesizlik sonucunda
fiziksel zarar da grlr.
Bu ekilde duygu birlii iinde
olan insanlarn baklk sistemleri
ok zayftr. Hem evrelerindeki
insanlarn duygularna hem de
frsat bedensel enfeksiyonlara
aktrlar. Srekli olarak nezle ve
gripten; gda ve kimyasal
maddelere alerjiden; mide ve
sindirim sistemi sorunlarndan
muzdariptirler. Kendi duygu ve
dncelerini evresindekilerin
duygu ve dncelerinden bamsz
olarak kullanamazlar. Kronik cilt
sorunlar yaayabilirler. Duygusal
birlik (snger gibi duygu emicilik)
aile dnda uygulandnda ve
yabanc enerji bedene ekildiinde
nc akra zarar grmeye
mecburdur!
Fiziksel birlikse imkanszn ta
kendisidir. Fiziksel dzeyde bir
bakas ile bir olmann ve bir
kalmann hibir yolu yoktur.
Cinsellik, aklar bir an iin
birletirir ama sadece bir an.
Bundan daha uzun sreli temas
hem mnasebetsiz bir durumdur
hem de glntr. Bedenler bir
baka bedenle bir olamaz.
Bir olmamz gereken tek kii
var; o da biziz. Bir olmamz gereken
tek ruh var; o da Tanrdr.
Kendinizle bir olmak iin
yapacanz gerek almaya geri
dnn. Kendinizi bildiiniz zaman
tm insanlar bileceksiniz. Kendiniz
yerine tm insanlar bilmeye
almak tersine bir abadr. Tanry
tanmak iin tm deneyimleri ve
bilgiyi toplamaya almak da
tersine bir abadr. Tanry bildiiniz
zaman bilmeniz gereken her eyi
bilirsiniz. Normal aklndaki
salkl nc akranz eer
dinlemeyi bilirseniz size tekrar
tekrar kiisel hedeflerinizi,
grevlerinizi, tepkilerinizi,
duygularnz, salk gereklerinizi ve
gereklerinizi syleyecektir.
Yaplamayacak, gereksiz ve
uygunsuz birlik almalarndan sizi
koruyacaktr.
nc akranz ardna kadar
aksa, salkl ve dengeli bir akra
sisteminde bulunuyor ve yukarda
anlatlan duygusal bir olma
skntlarnn hibirini
yaamyorsanz akra sisteminizi
farkndal ve salkll iin
kutlamalsnz. Bir sonraki
farkndalk dzeyine gemesine
yetecek kadar salkl olduu iin
ok alm olan bir nc akrayla
karlamak bugnn dnyasnda
pek sk rastlanacak bir ey deildir.
Toplumlar, saysz dini ve spiritel
reti nc akray o kadar ok
aalayp batrrlar ki daha ilk
yorumlamalarda alt ortaya
kan bir nc akra fikri beni
sadece artr!
Ltfen salkl akra sistemini
her akrann nne bir merhaba
hediyesi yerletirerek kutlayn. Ak
nc akranzn nne ve
arkasna en az er tane sk
biimde topraklanm nbeti gl
koyun.
Ak nc akranzdan
gznz ayrmayn. Bir hafta
sonunda ellerinizi kullanarak
akln 9 ila 13 cm boyutuna
indirin. akranz biraz daha ak
kalmak isteyebilir. Eer gvenli ve
salkl bir evredeyseniz o zaman
salkl nc akranz ak
brakabilirsiniz. Ancak byle bir
evrede deilseniz yeniden byle bir
evreye girene kadar akranz
kapatn. Gvenli bir evrede nc
akranz ve dier tm akralarnz
en iyi ekilde alacaktr.
Srekli kapal olan nc
akra hayatnz hakknda
dnmediinizin ya da hayatnz
sorgulamadnzn kant olabilir;
veya burnunuzun dibindeki
tehlikeye kar kendinizi koruma
iradesine ya da becerisine sahip
olmadnzn iareti olabilir. leyen
bir nc akra sizden u
konularda dnmenizi talep eder;
gvenlik, doru yaamak iin
gerekli olan salama, doru
dnme modelleri, iyiletirici etkisi
olan scak bir evre ve huzur. Bunlar
harikulade be konudur; tabii ayet
u andaki seimleriniz sizi bu
konulardan uzak tutmuyorsa.
nc akranz aarken kendinize
bu zor sorular sormanz gerekir.
Hayatnz gvenli mi? Destek alyor
musunuz? Seviliyor musunuz?
Hayrsa, neden hayr? nc
akranz amak bu sorularn
cevabn bulmanza yardmc
olacaktr.
Yeni alm nc akranz
evrenizdeki tehlikelere tepki
gsterecektir. Eer nc akranz
uzun zamandr kapalysa ve tehlikeli
bir ortamda yayorsanz nc
akranz balangta size mide
rahatszlklar, korkular, fke
patlamalar, kurtarma senaryolar,
karmak dnceler ve bunun gibi
arazlar yaatacaktr. Ltfen bu tr
ortamlardan uzaklaarak nc
akranz destekleyin. Her kimi
isterseniz sulayn ama oradan
uzaklan. Tm yeteneklerinizi
kullann, yardm da isteyin ama
uzaklan. Salnz zgr olmanz
gerektirir. Salkl nc akranz
zgr olana kadar kendinizi
korumanza yardm edecektir.
On be yl kapal tuttuktan
sonra nc akram atm
srada hayatma yeniden sahip
olabilmek iin yapmam gereken o
kadar ok ey vard ki, allak bullak
bir haldeydim. Tam alt yl boyunca
her anlamda salma
kavuabilmek iin didinip
durmutum; meditasyon yapm,
pek ok sreten gemi ve yardm
almtm ama zgrlm kazanp
hayatmn kontroln elime
geirmem bir dakika srd.
zgrlm nc akram aar
amaz ortaya kt. Ani zgrlm
destek gerektirmiti; dayak yiyen
kadnlar sna, tecavz destek
grubu, salk programlar ve on
sene devamszlktan sonra okula
dn gibi yardmlar aldm. Sizin
zgrlnz iin ok daha az
destek gerekebilir.
zgrlnzden u anda ne kadar
uzak olduunuzu dnseniz bile
ondan sadece bir dakikalk
uzaklktasnz. nc akranz
an, ne demek istediimi
anlayacaksnz.
Genellikle ak ve salkl olan
nc akra kapandysa ve dier
akralar dengeli bir ekilde
alyorsa bu, nc akrann, ani
koullarda iddetli bir kavgaya hazr
olmadn dnerek kontrolc
birine ya da bir enerjiye gsterdii
tepki olabilir. Salkl nc
akrann byle aniden kapanmas,
yan sra byk bir alk hissini ya
da hafif bir mide rahatszln
getirir. Bu tr durumlara kar
uyank olun ve bedeninizin n
ksmn sz geen enerjiden baka
tarafa dora evirin. Bu, patlamay
bir an iin nler ve size nbeti
battaniyenizi amak, hediyeler
yollamak ya da bir szleme
yakmak iin frsat verir. htiya
annda korunma aralarnzn
nerede olduunu hatrlamanza
frsat verdii iin bu insana ya da
enerjiye teekkr edin. Size iyilik
yaptlar.
Geici olarak kapanm nc
akra, ayet salkl bir
sistemdeyse, tpk dier akralarda
olduu gibi, bir sreliine sessiz bir
alma yapldnn iaretidir.
akralar kimi zaman farkndalnz
tam bir denge noktasna ulatnda
ksa bir sre susarlar. Kendilerini
tedavi eder, bataryalarn
doldururlar; eski alkanlklardan
kurtulma almalar yapan bir
akray dier akralar gzetir. ayet
tmyle salkl bir akra
sisteminde nc akranzn
kapanm olduunu fark ettiyseniz
ve ani koullarda ortaya kabilecek
bir tehlike de sz konusu deilse,
bu durumda nc akranz tatile
km olabilir. akranzn tatile
ktn sadece dier akralarn
salkl ve dengeli altklarna
bakarak deil, ayn zamanda
nc akrann kapal olmasna
ramen duyumsadnz geveme
hissine; srtnzn rahatlamasna ve
yiyecekleri kolay hazmedebilmenize
bakarak da anlayabilirsiniz.
Tm akralarnz baarlar iin
kutlayn ve her birine birer hediye
verin. Auranzn iine nc
akranzn nne ve arkasna ikier
tane koruyucu nbeti yerletirin ve
yorumlamanza devam edin. nc
akranz birka gn iinde ya da en
fazla bir hafta iinde kendi bana
alacaktr. Eer almazsa o zaman
neye ihtiyac olduunu soran.
Genellikle daha parlak bir aura snr
ve daha gl bir nbeti sistemi ya
da drste verilmi duygusal
tepkilerinizin daha fazla farknda
olmanz isteyecektir.
SALIKLI NC AKRANIN
ZELLKLER
nc akra ak olduunda;
berrak, gneli bir sar enerji
akttnda bedene ve ruha,
odaklanm bir zihin baheder.
Salkl ve alan bir akra
sisteminin paras olarak alan
nc akra, ikinci akrann
duygusal ve balayc zelliklerine,
dnme, sezme, uygulama ve
koruma yeteneklerini ekler.
Salkl nc akra, birinci
akrann tamamen fiziksel olan
iyiletirme ve beden fonksiyonlarn
srdrme zelliine, alma,
meditasyon ve uygulama esnasnda
korunmay da ekler. nc akras
salkl olan ifaclarn hem kendileri
iin hem de hastalar iin grsel bir
bilgi ansiklopedileri vardr, nk
nc akra ifas bilgi ve inan ile
desteklenir.
Salkl ve iletiim halindeki
nc akra, ayn zamanda
spiritel bilgi ve sezgisel yetenekler
konusunda yaratt rahatlk
duygusuyla da bilinir. nc akra
zgrce bilgi yollayp alrken, ruh,
bedeni beden de ruhu anlar.
Sezgisel bilgi gerektir, geerlidir ve
yararldr. Bedensel bilgi iitilir,
onaylanr ve akl mdahale
etmeden spiritel yardm iin iletilir.
nc akralar salkl olan
insanlar iin kendini bilmek basit
her gnlk bir olaydr.
nc akras salkl olarak
alan bir insan, akl, spiritel
anlay ve bedensel bilgi arasnda
denge kurmutur. Bu durumdan
hibiri dierine baskn kmak iin
savamaz. Tam tersine iletiim
halinde birbirlerine destek verirler.
Buna, duygular zerinde
hakimiyetini salam salkl bir
ikinci akray da ekleyin; ite
dengeli bir drtlnz oldu bile!
DRDNC AKRA
KALP AKRASI
Drdnc akra zmrt yeili
renkte, gsn ortasnda bulunan,
kavrayc, kabul edici enerji
merkezidir. Kalp akras olarak da
adlandrlr ama aslnda gs
kemiinin arkasnda konulanmtr.
Tims beziyle ilikilendirilmitir.
Yceltilmi, pohpohlanm,
ilahlatrlm, gcnn stnde
altrlm ve yanl anlalm bu
enerji merkezi hakknda o kadar ok
yazlp izilmitir ki, btn bu ar
yaktrmalar altnda un ufak
olmamak zaten ok zordur; ya da
ayinler ve batl inanlar tapnana
hapsedilmi, kadim ruhlar ve yksek
benler arasnda vcuda getirilmitir.
Hadi oradan! Ne dersiniz, sil batan
balayalm m?
Drdnc akra, zmrt yeili
renkte, alc, kavrayc, kabul edici
enerji merkezidir; hem kendisine
hem de d dnyaya kar efkat
duygusunu ve sevme yeteneini
barndrr. Kalp akras el
akralarna baldr. Bu balant
salkl deilse, verme, sevme,
balanma ve kabul etme becerileri
zarar grebilir.
Kalp akras, yedi akral
sistemin merkez (ya da gei)
akrasdr.
Aada bulunan beden
akras ve yukarda bulunan ruh
akras arasndaki boluklar kalp
akras doldurur. Salkl bir
sistemde kalp akras tamamyla
spiritel olan bilgileri (beinci akra
tarafndan toplanan ve yollanan)
alarak onlar alt akralara tercme
eder. Ayn zamanda tamamen
fiziksel olan bilgileri de (nc
akra tarafndan toplanan ve
yollanan) alt akralara tercme
eder.
Salkl bir kalp akrasnn bilgi
iletici yetenekleri her trl
beden/ruh blnmesi tedavisi
srasnda gereklidir. Drdnc akra
alr durumdayken bilgi toplama
ve yerine ulatrma merkezi grevi
yapar. Srekli olarak ruh ve beden
arasndaki balanty salar. Salkl
ileyen drdnc akra destei
olmadan ruh ve beden ortak
konularda birbirlerinin hi farknda
olmadan saa sola yalpalarlar.
Yukarda yazl bilgileri
okuduktan sonra spiritel alma
yapan bir kiinin kalp akralarnn
daha salkl olduunu
dnebilirsiniz, ama bir daha
dnn! Maalesef meditasyon ve
spiritel geliim kurslarna katlan
ou rencinin kalp akralar en
fazla zarar grm, en yorgun, en
ilevini yitirmi akralardr. Spiritel
almann pek ok biiminde kalbin
bakalarn sevme yeteneine o
kadar ok nem verilir ki, sonunda
dier btn yardmc zellikleri yok
edilir ya da bastrlr.
Bakalarn sevmek ve
affetmek en nemli spiritel
davran olarak retilir. Kendini
bakalarna tmyle vermek sanki
kalbin en nemli zelliidir. Elbette
bunlar drdnc akra enerjisinin
nemli zelliklerindendir. Bunlar
ayn zamanda kendine nem
vermeyen, balantsn yitirmi,
dier alt akrann zellikleri ile
alakas kalmam kaak ifaclarn
da zellikleridir.
Evet, bakalarn sevmek
hayatidir. Ama bakalarn sevmek
spiritel bir yolculuun en banda
kendini yok saymak iin bir zr
deildir. Bakalarn gerekten
sevebilmenin yolu her ne olursak
olalm nce kendimizi sevmeyi
renmekten geer. Kiinin kendini
sevmesi, eer btn kalp enerjisi
darya yneltilmise, mmkn
deildir. Kiinin ne kendisine
verecek sevgisi kalmtr ne de
hayati bir mesele olan ruh beden
iletiimi iin enerjisi vardr.
Tm dnyay ve herkesi
sevmek eer ieri dnk sevgi
yoksa hibir yere varmaz. Bu kadar
basit. Bakalarn gerekten
sevmeye balamak iin kalp
akrasnn enerjisi bedene geri
dndrlmeli ve tannmaldr.
Kalp akras zerine bu kadar
dlmesi bazen geri teper. akra
sisteminin bir btn olarak
dengesini ve hizasn bozar, nk
srekli dar akan kalp akrasnn
enerjisi ruh ve beden arasnda
kurulan ilikinin srdrlmesine
yetmez olur. Kalp akrasna
yklenmek ayn zamanda fiziksel ve
ruhsal bakla da mdahale
eder, nk nc akra tm
zamann yorgun bir kalbi korumaya
harcar ve bylece ruh ya da bedeni
korumak iin zaman kalmaz.
Da enerji aktan drdnc
akra yardm ya da ifa isteyemez
nk letiimci beinci akra,
drdnc akra kadar yorgun
perian bir durumdadr. Beinci
akra bireyin kendi ihtiyalarn
anlatacak durumda deildir. Kalp
akras ifaclar kendilerini srekli
olarak tehlikeli ortamlarda ifa
verirken bulurlar ve yardm
isteyemezler. Genellikle kendilerine
yardm edemedikleri gibi
bakalarna da yardm edemez ve
yitip giderler.
Drdnc akrann kt
kullanm ayn zamanda akrann
kendisine de zarar verir. Yanl
kullanlan drdnc akra
korunmasz ifaclarda, doktorlarda
ve terapistlerde salkl dairesel
eklinden karak ok genilemi bir
halde yataylaarak nerdeyse
omuzlara ular.
Ar altrlan bir kalp
akrasnn sahibi, tm varlklar
sevip anlay gsterme ve azlarna
ikolata tkma arasnda salnrken
bir yandan da para yznden fke
nbetine tutulabilir. Onlara gre
insan ya sadece kendi ihtiyalarn
karlar ve etrafndakilerden hep bir
eyler alr ya da kendisini tamamen
unutup her eyini bakalarna verir.
Dnya ya aktr ya da kara; bunlarn
arasnda iletiim kuracak griye yer
yoktur. Sadece kalp akralar ile
yaayan insanlar bu gezegendeki
yaam ya, ya da bak asyla
grrler. Ya beden dnyasnda,
ego, cinsellik ve para iin yaanr ya
da ruh dnyasnda benliin btn
ihtiyalarndan vazgeerek yaanr.
Bu blnm kiiler bir u noktadan
dierine savrulup dururlar.
Ben bu tr insanlar tarif
ederken sarka benzetmesini
kullanrm. Gidebilecei iki u
noktadan birine varan sarkacn
orada kalabilmek iin inanlmaz bir
enerji harcamas gerekir. O
konumda kalabilmeyi salamann
tek yolu bir eyin sarkac yakalayp
orada tutmasdr. Bu kesinlikle
doal deildir. Sarkalar sadece
birileri enerji yklerse deli gibi
sallanrlar. Doal hallerindeyken,
ispit merkezi civarnda yavaa
salnrlar. Gerek sarkalar sadece
ak ve kara arasndaki gri alanda
yaarlar.
Doal olmayan ve u noktaya
ulaan sallanmann panzehiri
elbette ki dengedir. Bu dengeyi
salamak en kt ekilde
zedelenmi kalp akras vakalarnda
bile mmkndr. akra sistemini
dengeleyerek, gerek sevgiyi ve
tedaviyi elde edersiniz; tpk doru
anlamay, dnmeyi, korumay,
yaamay, iletiim kurmay, bilmeyi,
almay ve vermeyi
renebileceiniz gibi. Sarka
rneini bu dnyann ya ak ya da
kara; ya bir uta ya da dier uta
olmadn hatrlamak iin kullann.
Biz, bedenin iindeki ruh ve ruhun
bedeniyiz. Her iki utan sadece biri
daha iyi ya da kt; daha yce ya
da aa; daha fazla ya da az
deildir.
Ruhunuzun ya da bedeninizin
gereksinimleri iin ikiye ayrldnz
hissediyorsanz, bu durum kalp
akranzn zgrce
dnemediinin; dier akralar
arasnda tercmanlk yapamadnn
ak bir iaretidir.
Bir utan dierine inanlmaz
hzla sallanan sarkalarla yaptnz
szlemeleri yakn ve zgr kalan
bu enerjiyi kalbinizi iyiletirmek iin
kullann.
KAPALI YA DA AIK
DRDNC AKRA
Her kalp akras sorununda el
akralar da iin iindedir. Kalp
akras sorunlarnz iyiletirdike
ellerinizle kalbiniz arasndaki ba
gzlemleyin. Bu ba iyiletirmek
yapacanz tm kalp almalarn
destekleyecektir. Eer kalbinizin
ilgiye ihtiyac varsa el akralar
zerine yazlm olan blm
okuyun.
ok ak ya da yanl
kullanlm bir kalp akrasnn yol
aabilecei tehlikelerden daha nce
sz etmitik. Kalp akranz ok
aksa (ap 13 santimetreden daha
bykse) ve dier akralarnz
lgna dnm durumdaysa
elinizden geldiince abuk hepsini
iyiletirip hizaya sokun. Btn
akralarnzn en fazla 13 cm
aklkta olmasna dikkat edin.
Tpk dier btn akralar gibi
salkl bir akra sisteminde bir anlk
ak bir kalp akras olaandr. Kalp
akralar sevgi, z sevgi ve ruh
beden iletiimi konularnda
harekete geecekleri zaman
kendiliinden alrlar. akralarnz
dengeliyse (zellikle nc ve
beinci akranz) srtnz ve
cierlerinizin olduu blge rahat ise
o zaman kalp akranz ardna kadar
ak brakn. nne ve arkasna
birka nbeti yerletirin. Kalp
akranz gnde iki kez kontrol edin.
Bir haftadan daha uzun sre ak
kalrsa o zaman elinizle normal
boyutuna dndrn.
Yamru yumru bir kalp akras
bal bana bir meseledir. teki
akralarnz ne kadar mkemmel
alrsa alsn dairesel biimini
korumayan kalp akras iyi bir ey
deildir. Bu biim bozukluu, nefes
nefese kalndna; maksadn am
ar bir kalp akras tedavisine ya
da z sevginin yerine bakalarnn
sevgi ve onaynn konulmas
eilimine iaret ediyor olabilir.
Biim bozukluunun farkna
vardnz anda kalp akranz zgn
dairesel biimine dndrn.
Ellerinizi kullanarak, yeniden
dairesel biimini almas iin
akrann btn enerjisini ona geri
yollayn ve el akralar blmne
atlayarak bu konuda yardm aln.
Minicik ya da smsk kapal bir
kalp akras kalp yorgunluu, ihanet
ya da gvensizliin iaretidir.
Korunmak iin bu ekle girdii
dnlse bile kalp akrasn
kapamak kiinin hem kendisini hem
de evresini cezalandrmasdr. Kalp
krkl sonunda kapanan bir kalp
akras sevilmeye layk olmadn
dnen bir kalbe iaret eder. Bu
kalbin insan ilikilerinin yaratt
frtnalar atlatacak salam bir sevgi
ya da gven gemii yoktur.
Masallara inanmamaktadr,
mutluluk dileyemez ve ak
isteyemez. Ruh ve beden akralar
arasnda tercman olmay reddeden
bir kalp akras byyemez. Kapal
bir kalp akras trajediyi azaltmak
yerine bytr.
Kapal bir kalp akrasn amak
zorunlu olduu kadar zor bir itir.
Hem cesaret gerekir hem de uzun
zamandr inanlan sevgiye layk
olmama dncesini bir kenara
brakmak lazmdr. Sevgi her
yerdedir ama insan sevgiyi grp
hissetmeden nce ona inanmaldr.
Oysa kapal bir kalp akras pek bir
eye inanmaz.
Kalp ve gzler sevgiye
kapanmsa ne evredeki insanlarn
birbirlerine dknlkleri ne de krk
tane harika ak ilikisi, hibir ey
ifade etmez. Eer her ikisi de aksa
sevgi en olmayacak yerde ortaya
kar; hi tanmadnz bir ocuun
dokunuunda, komunun kpeinin
gzlerinde, iyerindeki patronun
vgsnde, aile bireylerinden birinin
dur durak bilmez konumasnda.
Sevgi zel bir farkndalk gerektiren
bir dildir yoksa insann kulana
manasz bir kuru grlt gibi gelir.
Kalbimi kapamak iin
dayanlmaz bir arzu duyduumda
kendi kendime Sevgi kalcdr,
deien sadece isimlerdir diye
tekrarlarm. Oturup yle bir
dnecek olsam, etrafta sevginin
bir eklini mutlaka grrm, ama
benim tek derdim romantik bir iliki
ya da bitmek tkenmek bilmez bir
heyecan istei olmutur. Bylece
kendimi sevginin olmadna
inandrrm; aslnda gerekte
etrafmda olan sevgi benim ilgimi
ekmemektedir. Bu kalbimi ille
kapatacam diye inat ettiim
anlarda sevgiyi onun lisannda
dinleyeceim yerde kendi lisanmla
dinlememin sonucudur. Bunu fark
ederim.
Sevgi kendisini her zaman var
eder. Drdnc akras ak insanlar
iin daima bedelsiz ve kullanlmaya
hazrdr. Tek istedii, onu saklayp
biriktirmeniz yerine kendiniz ve
bakalar iin kullanmanzdr.
Sevgiyi almak ve sunmak iin
drdnc akrann srekli ak
olmas gerekir. inizde saysz
sevgi, ifa ve ruh beden iletiimi
sorular dolanp duruyor olabilir ama
eer ilerlemek istiyorsanz kalp
akranz daima ak ve salkl
tutmalsnz. Ak kalbiniz size
sevmeyi, ifa vermeyi, gvenmeyi
ya da herhangi bir eyi paylamay
dayatmaz. Ancak eer tam bir
hayat yaamak istiyorsanz kalp
akranz ak tutmalsnz.
stediiniz kadar sevmeyin ve
sevilmeyin ama kalp akranz ak
ve salkl tutun, tamam m?
akra sisteminiz salklysa
ama kalbiniz u anda kapalysa,
onarm ii iin ya da ufak tefek bir
iki dzeltme iin kapanm olabilir.
Kalp akralar zedelenmeye ok
msaittir ve zaman zaman kap
kendi balarna tatile kmalar
gerekir. Eer bedeninizde
kalabiliyorsanz; srtnz esnek ve
rahatsa, drdnc akrann kapal
olmas bir sorun tekil etmez. akra
sisteminizi kendi kendisini tedavi
etmek konusundaki duyarll iin
kutlayn ve akralarnzn her birine
bir hediye verin. Tatile km
drdnc akranzn nn ve
arkasn srf bu ie adanm en az
drt nbeti gl ile korumaya aln.
Bu nbetiler, yeniden almaya
hazr olana kadar, ki bu da bir
haftadan uzun srmez, kalp
akranzn mahremiyetini
koruyacaktr.
Eer kalp akranz bir haftann
sonunda hala kapalysa, kendisini
amadan nce auranzn snrlarn
dzeltmenize, nbetilerinizi gzden
geirmenize gereksinim duyuyor
olabilir. Kalbinize ne istediini
sorun, size syleyecektir.
SALIKLI DRDNC
AKRANIN ZELLKLER
Dengeli bir akra sisteminin
iindeki salkl bir drdnc akra
grlmeye deer gzelliktedir. Kalp,
sevgi ve onay bedenin iine oradan
da d dnyaya aktr; zmrt yeili
enerji, akrann iinde asaletle
devinir. Salkl bir drdnc akra
hem bedenden hem de koruyucu
nc akradan enerji ve bilgi alr;
bunlar sevgi ve empati ile
glendirdikten sonra st akralara
yollar. Kalp ayn zamanda letiimci
beinci akradan gelen enerjiyle
bilgiyi dinler ve kabul eder; efkat
ve duygu ekledii bu enerjiyi beden
akralarna yollar.
Drdnc akrann salkl
olduunun en nemli iaretlerinden
biri de kiinin kendisine
yneltebildii sevgi dolu mizah
duygusudur. Salkl akra beden
akrasndan gelen ar fiziksel,
duygusal, entelektel ve koruyucu
bilgiye aktr. Ancak salkl bir kalp
bu arl mizah anlay ile
hafifletmeyi baarr.
bedensel akra, hayatlarnn
ounu tehlike ve hayatta kalma
atmosferi iinde yaarlar; bu yzden
de pek rahatlama anslar olmaz.
Salkl bir kalp akras olaylara alt
akraya gre daha yukardan,
kubak bir konumda bakarak
daha geni bir bak as sunar.
Kalp akrasnn gl alayc
deildir, tam tersine travma
srasnda bedene mesafe ve
perspektif salayan bilinli ve scak
bir gltr. Kalp gl imdiki
ann acsna bir iyileme ans
vererek bedendeki stresi azaltr.
Gereklik temelli drdnc akra
destei olmadan ruh akras
kedere dalp gider ve bedeni
artlarnda brakrlar.
Bir kez iyileip btn benlie
uyum saladktan sonra salkl bir
kalp akras bakalarn
iyiletirmeyi; her eyi vermeden,
vermeyi renir.
BENC AKRA BOAZ
AKRASI
Bu safir mavisi, etki edici akra
boynun dibindeki oyuk ksmn tam
stnde bulunur; bedenle ruh
arasndaki iletiimi salar ve bunu
d dnyaya iletir. Tiroit ve
paratiroit bezleri ile ilikilendirilir.
Ruhtan gelen bilgiyi geree
evirebilme yetenei nedeniyle
beinci akra ayn zamanda deiim
ve taahht merkezidir. Beinci
akrann salkl olmas sadece
imdiki ann iletiimi ile deil ayn
zamanda ierde ve darda
deiimin seviyesi ile de dorudan
balantldr. ou durumda boaz
ve ensedeki tkanklklar ya da
hastalklar ya da enseden balayan
ba arlar kiinin kendini ifade
etmek ya da deimek konusundaki
isteksizliinin iaretidir.
Beinci akra ayn zamanda
duruduyum (clairaudience)
yeteneinin merkezidir. Bu, zellikle
gaipten sesler duymann izofreni
ve dier ruhsal hastalklarla
badatrld Bat dnyasnda
dengelemesi zor bir psiik
yetenektir. Sezginin tesine geen
psiik yeteneklerin tp dnyasnda
kabul grmemesi yznden pek ok
anssz kii ilalar verilip
enstitlerde tutularak dnyadan
uzaklatrlr. Gaipten sesler
duymak, durugr yeteneinin
kabul edilebilirliinden krnt kadar
pay alamaz. Sesler duyan psiikler
destek grmedikleri gibi deli
olduklarna da inandrlrlar.
Bu, ruhlardan uzak yaamaya
alan bir toplumun ho olmayan
bir gereidir. Ruh olmadan hayat
mmkn deildir. Maalesef en fazla
zorluk eken kiiler gerek ama
ispat edilemeyen spiritel sorular
olan kiilerdir. Belki de biz, spiritel
anlamda eitilmi kiiler, beinci
akralarmz kullanarak psikiyatrik
tedavilerdeki spiritellik gerektiren
sorunlarla iletiim kurabiliriz.
Beni asl zen, ar duruduyum
eilimi olan ok ak bir boaz
akrasn iyiletirmenin iki dakikalk
bir i olmas. Elinizle azck kapayn,
nne ve arkasna topraklanm
nbetiler koyun, topraklanmanz
yenileyin ve auranz biimlendirin.
Belki de bu basit bilgi akl
hastanelerinde ya da evsizlerin
snaklarnda fsldanmaldr.
Beinci akrann enerjisi kimi
zaman st ve alt yarlarnda renk
farkll gsterir. Bunun nedeni
alttaki drdnc ve stteki altnc
akra iin ayn zamanda farkl
ynlendirme grevleri yapmakta
olmasdr. Drdnc ve beinci
akralar arasndaki iletiim iyi
olduunda, beinci akra kalbin ve
bedenin isteklerini ak bir ekilde
yanstr. Byle bir anda beinci
akrann alt yarsndaki enerji
rahatlkla hareket eden mavi bir
renk alr. Eer drdnc ile beinci
akrann iletiimi iyi deilse ve
beinci akrann alt yarsndaki
enerji koyu renk, rahat hareket
etmeyen ya da l enerji ise bu
kiinin ok fazla verici olduunun;
yardm isteyemediinin veya
kalpten konumadnn iaretidir.
Durugr yetenekli altnc
akrayla beinci akra arasnda
iletiimin olmas ok iyidir; kii
sezgilerini, vizyonlarn ve idrak
etme yeteneklerini paylaabilir. Bu
noktada beinci akrann st
yarsndaki enerji mavidir ve
rahatlkla hareket edebilir
durumdadr. Eer iletiim ktyse,
sezgileri olan kii ite ve dta kabul
grmyorsa beinci akrann st
yarm koyu, ar hareketli ya da
garip bir ekil alm enerji ile
doludur.
Durugr yoluyla alglama
yetenei erkeklerde genellikle daha
kolay kabul grr. nk i
hayatnda zgrce kullandklar bu
derin sezgiye muhakeme adn
verdiklerinde her ey yoluna girer.
Kadnlarn altnc akra enerjileriyse
genellikle daha az kabul grr ve
sezgi olarak tanmlanr, bu yzden
kadnlarn altnc ve beinci akralar
karartlmtr.
Genellikle bir kadnn duygular
olmadan muhakeme etmesi, ki bu
altnc akra zelliidir, alldk bir
durum deildir. Bunun sonucunda
empatik ve duygulu drdnc
akrasn gereinden fazla kullanr;
bu da enerji sisteminin btnnn
dengesini bozar. Kalp akrasnn
empatisi, altnc akrann, ayrt
etmek, muhakeme etmek ve
olaylara kubak bakmak
konusundaki dengeleyici desteine
sahip olmad iin byle bir kadn
nesnel olma zelliini yitirebilir.
Fazla dii enerji kullanan erkeklerde
de sezgi/muhakeme dengesizlii
grlr.
Erkek ya da kadn, fazla eril
enerji kullanan kiilerdeyse bunun
tersi bir dengesizlik grlr.
Duygusal olmayan, muhakeme edici
altnc akra enerjisi ar derecede
kullanlrken, kalbin duygulu,
sezgisel ve sevgi dolu nitelikleri
bastrlr. Erkeklerin, sezgisel altnc
akradan gelen eyleri bilmeye
izinleri vardr; ancak kalp
akralarndan gelen sevgi, ballk
ve hissetmekle ilgili eyleri bilmeye
izinleri yoktur. Toplumun bu bak
as pek ok erkei empati
kurmaktan ve insan scaklndan
uzak; sonunda da ruh beden
blnmesi yaayan bireyler haline
getirir. Drdnc akra enerjileri de
kullanlmamaktan tkanr. Bu
dengesizlikte beinci akra sorun
sinyalleri vermeye balar. Yorgunluk
belirtileri gsterir; iletiim halinde
olmayan drdnc ve altnc akra
arasnda tkanr kalr.
Hristiyanlk erevesinde ok
kat dinsel eitimden gemi,
dolaysyla bireysel spiritel
gelimeleri engellenmi ve beinci
akralar ciddi anlamda tahribata
uram insanlar tandm. Bu
vakalarda, ya bir din adamnn ya
da aile yelerinden birinin kontrol
edici imgesi beinci akrann st
tarafnda hazr ve nazr durur. Bu
kontrolc imge, kiinin, mevcut
dinsel grten farkl olan herhangi
bir iletiim arayn engellemek
zere oradadr. Ayn zamanda bu
kiinin deimemesi ya da farkl bir
inan sistemine gememesi iin ona
yardm eder. ayet spiritel
hayatnz demir maskeli bir rehberi
izleyerek srdrmeyi
kabullendiinizden
pheleniyorsanz bu kontrolc
imgeyle olan szlemelerinizi yakn.
Akl koyulu renk katmanlarna
sahip beinci akralar, akra
sistemindeki dengesizlii iaret
eder. Bunun sorumlusu genellikle
kalp akrasdr. Zarar grm kalp
akras fiziksel dnya bilgilerini
beinci akraya tercme etmek iin
orada bulunmadnda ya da ondan
spiritel dnya bilgisi
alamadndan, beinci akra ikiye
blnm olarak almaya balar.
Beinci akrann st yars ok
parlaksa, bunun anlam kalp
akrasna ok yklenildiidir. Bu
durumda beinci akra, altnc ve
yedinci akralardan spiritel bilgiyi
hala toplamaktadr. Ancak bu
bilgileri kalp akrasna
boaltamad iin st tarafn temiz
tutarak almaya devam etmesini
salamaya almaktadr. Bir baka
deyile alt ksmn ldrmekte (kalp
balants) ve st ksmn
yaatmaktadr (altnc-yedinci akra
balants).
Dier yars ok parlak olan bir
beinci akraya sahip insanlarda
psiik enerjinin empatide
durduunu grdm. Bu kiiler
nedeni ne olursa olsun spiritel
bilgiyi ne duyar ne de kabul ederler.
evrelerindeki herkesin acsn
derinden hissederler ama
kendilerini dnyadan soyutlayamaz
ya da sorunlarndan kurtulma
yolunu gremezler. Ar empatik
kiiler ruh akrasnn
rehberliinden ya da deiime ve
bymeye adayacaklar enerjiden
yoksundurlar. Bunun nedeni
byme alarnda kar klan bir
spiritellik yaam olmalar ya da
spiritel gereklikte grlmek ve
duyulmak konusunda kendi
kendilerine yarattklar korkudur.
Beden/ruh ve beinci akra
blnmesi vakalarn hrpalayc ya
da kstlayc bir ortamda yaayan
kalp akras ifaclarnda ok sk
gryorum. Ynlendirilmi olsa,
altnc akraya ait spiritel bilgi
durumu abucak kavrar ve her art
altnda bulunduklar evreden
uzaklamalarn sylerdi. Altnc
akralar, kendisini letiimci beinci
akraya kanalize ederek balarn
derde de sokuyor olabilir.
akra sapmalarnn nedenleri
konusunda aklamalara devam
edip akralar iyiletirmeden
yaayp gidebiliriz. Eer beinci
akranzn bir blm parlaksa bu
iyi bir eydir. Siz almasanz bile
akranzn elinden geldiince
altn gstermektedir. Kafanz
akranzn koyu olan yarsna
takmayn.
akra sisteminizi dengeleyin ve
akranzn koyu ksmnn komu
akralarla olan balantsn
temizleyin. Eer beinci akranzn
sizin yardmnz olmadan bir yarsn
altracak enerjisi varsa siz
kendinizi toprakladnzda dier
yarsn da altrmas zor
olmayacaktr. Ancak kendinizi
toparlarken dikkatli olun, salkl bir
beinci akra korkutucu olabilir.
Beinci akra deiim ve taahht
demektir. Bu ikisi ou insan ok
korkutan zelliklerdir. Deiim ve
taahht kendinize ve evrene
gvenmenizi gerektirir.
Beinci akra perspektifinden
yaplan deiim ve taahhtler ciddi,
cesur ve hayat onaylayan
kararlardr. Eer imdiki
durumunuzdan ok deiik bir hayat
hedefiniz varsa salkl bir beinci
akra sizi amurdan ya da
bulutlardan ekip karacaktr. Ya
kurslara katlp yeni bir eyler
renmenize ya da iinizden istifa
edip ilerlemenize neden olacaktr.
evrenize yle bir bakmanz
beinci akras salkl ok az insan
olduunu grmenize yetecektir.
Beinci akranz desteklemeniz
iin benim nerim cesur, aktif ve
miskin olmayan insanlarla
arkadalk kurmanzdr. Onlar
gnlk hayatn iinde her yerde
bulabilirsiniz. Bu tr insanlarla
gerek duygularnzdan konuabilir
ve onlarla ryalarnz
paylaabilirsiniz. Bu insanlarla
birlikteyken beinci akranzn
gzelleip gelitiini greceksiniz.
Bu arkadalarnz sizde
grdkleri bir yanl ya da sahtelii
yznze sylerlerse sakn
armayn. Beinci akra
insanlarnn mzldanmaya ve yalana
hi tahammlleri yoktur.
Hrpalandnz o salksz
ortamlarda kalmakta srarl
davranrsanz size destek olmak iin
yannzda olmayabilirler. Eer
olduunuz yerde kalp kendinizi
incitmeye devam etmek istiyorsanz
yannzda bulacanz arkadalarnz
sadece kaak drdnc akra
ifaclar olacaktr.
Salkl bir beinci akrann en
nemli zellii iletiim olduundan
iyilemesi iin doruyu sylemeniz
gerekir. Genel olarak sadece salkl
beinci akralar olan kiiler sizin
gereinizi duyabilirler, ite bu
yzden onlar arayp bulmanz
gereklidir. Salkl beinci akras
olan kiilerin destei olmadan
spiritel yolculuunuz bir fiyaskoya
dnebilir. zellikle de hayatnz
gsz, srekli mazeretler gsteren
ve duygusal olarak sizi kontrol eden
insanlarla doluysa.
Beinci akranzla almak
evrenizdeki psiik malzemeyi yle
bir silkeleyecektir. Eer evrenizdeki
deiim dmanln unuttuysanz
arkadalarnzn ve ailenizin
yolunuza koyaca talara arp
kalrsnz. Sizi deiimden
caydrmak iin korkutmay
deneyebilirler. Syleyeceiniz ve
ba koyduunuz her eyi
aalayabilirler. Ya da beinci
akranzda depoladnz eski,
kstlayc mesajlar yznden bunu
siz kendinize yapmaya
alabilirsiniz.
zm m? Kendinizi
odaklamak ve topraklamak iin
rendiklerinizi uygulayn. majlar
yok edin, szlemeleri yakn ve
eskinin bamllklarndan kendinizi
kurtarn. Salkl ve alr
durumdaki beinci akranz bu
gayretinize adanm enerjisi ile size
yardmc olacaktr.
Beinci akra enerjisi ile
altnzda eski korkular ve
szlemelere bal olarak boaz ve
boyun sorunlar yaayabilirsiniz.
Bedeniniz beinci akranzda
tkanklk iaretleri verdiinde
parmaklarnz nazike boaznza
koyup Deiebilirim, deiebilirim,
deiebilirim demek size iyi
gelecektir. Hangi ilikilerin, fikirlerin
ya da olaylarn boaznza takldn
fark edip ksrp ya da aniden
boynunuzu geri atp bundan
kurtulduunuzda bu szleri
sylemenin ne kadar elenceli
olduunu greceksiniz. Baz
durumlarda sanki bir yumak sa
tkrmnz gibi gelecektir. Bu
durumlar szleme yakmanz
gerektiren durumlardr.
Deiebilirsiniz, deiebilirsiniz,
deiebilirsiniz...
KAPALI YA DA AIK BENC
AKRA
Dengeli olmayan bir akra
sistemindeki ardna kadar ak
beinci akra derhal normal
boyutuna indirilmelidir. nk
beinci akra gnmz dnyasnda
ok az kullanlan bir akradr ve
dengesiz spiritel ilgiyi deli gibi
ekmeye meyillidir. Bu dengesiz
enerjiler ok ak beinci akraya
dolarak iitme sorunlar, gaipten
sesler duyma, boaz ya da boyun
sorunlar ve gerei gibi kendini
ifade edememe sorunlar yaratr.
inde yaadmz toplum
kargaa iinde. Deiiklik, iletiim
ve yksek ideallere ballk
konularnda sorunlar yayor.
Beinci akranz evrenizdeki
dengesiz dzenden ayrabilir ve
kendi zehirlenmemi ideallerinizle
yaayabilirsiniz. Bunun iin beinci
akranzn 7 ila 13 santimetrelik
normal boyutuna indirilmi olmas;
nden ve arkadan, topraklanm
nbetilerle korunuyor olmas
gereklidir.
Salkl bir akra sisteminde
(alan bir kalp akras ve ok ak
bir altnc akra ile) ksa bir sre iin
ok alm bir beinci akra
taahht, iletiim ve farkndalk
konularnda yeni bir seviyeye
kmakta olduunuzun iaretidir. Bu
aklk boyun omurlarnda kaymalar
ya da ksrk, haprma ve akntl
bir souk algnl olarak kendini
gsterebilir. Byle durumlarda
topraklanm nbetileri ak beinci
akrann nne ve arkasna
yerletirin. Belirtileri bastrmayn.
Byle yapmak beinci akranzn
vaktinden nce kapanmasna neden
olabilir.
Beinci akranz normal
boyutuna bir hafta iinde
dnmelidir. Eer kapanmazsa o
zaman btn bir akra yorumlamas
yaparak kapamaya ya da birka gn
daha ak brakp brakmamaya
karar verin. letiim sisteminin
merkezi olduu iin nasl grnmek
istediini ve ne yaplmasn
istediini size iletmekte hi zorluk
ekmeyecektir.
Salksz bir akra sistemindeki
kapal beinci akra bymeye,
deimeye, dinlemeye ya da ruhla
iletiim kurmaya gnlszle
iaret eder. Bu kapanmann nedeni
korku ya da bir eit Hayr, kimse
bana ne yapacam syleyemez!
tarz fke nbeti olabilir. Kimse
inat bir beinci akras olan biri
kadar inat olamaz. Kendilerini
hibir ey yapmamaya adarlar; hem
de onlar vazifelerini yerine
getirdiklerine inandran bir
enerjiyle! Genellikle kronik boyun
ya da boaz tkanklklarndan
muzdariptirler.
Beinci akras kapal kiiler
allmas en zor kiilerdir.
Gelimelerinde belli bir noktaya
kadar gelirler ve o noktadan sonra
hem kendilerini hem de yardm
etmeye alan herkesi
mahvederler. Beinci akra
enerjisinin salad gle
odaklanm, da dnk ve
inanldrlar ama sadece olduklar
yeri savunmak sz konusu
olduunda. Tkank, kapanm
beinci akral bir kii iin bu yer
genellikle bir hastalk, bir taknt ve
bir mazerettir.
Her trden tkankl olan
intihara meyilli insanlar grdm. Bu
kiilerin tkanklklar duygularn
ynlendirilmesiyle tedavi edilebilir.
Ancak kapal beinci akral bir
intihar takntlsn tek belirti ile
annda anlayabilirim: Acsn
kaybetmemek iin deli gibi savar.
Biri ona daha baka duygular
hissedebileceini ya da hayat
baka trl yaayabileceini sylese
avaz avaz barp ayaklarn yere
vurabilir. Yavrusunu koruyan bir
aslan gibi size intihar arzusunu
savunur. Kapal beinci akras olan
insanlar inanlmaz derecede
savunmacdrlar. Bu inat-fke
nbeti tarzndaki enerji genellikle
karlarndakinin beinci akra
enerjilerini harekete geirir.
Kavgalar patlak verir. Beinci
akralar konularn tam ortasna
dalabildii iin tartmalar sivri ve
huzursuzluk yaratc hale dnr.
Beinci akra kavgalar ak seik
gereklerle kiiyi artr ama kimi
zaman tkanklklar aabilmek iin
tek geerli yol budur.
Eer beinci akranz kapalysa
tkanklklar oturup kendinizi
dinleyerek aabilirsiniz. Kafanzdaki
karklk ve olduunuz yerde
aklmlnz duyma yeteneinizi
kapamanzdan kaynaklanr.
Kendinizi dinlemeye karar verirseniz
beinci akra bilinlenmeye balar.
Dengesi salanm bir akra
sisteminde kafa karmas ok
nadiren oluur. Kapattnzda ve
beinci akra zelliklerinizi
kullanamadnzda kafa karkl
hkm srer. Birinin size barmas
dnda, farkl bir yoldan kafa
karkln durdurmann yolu
akralarnz iyiletirirken oturup
kendinizi dinlemektir.
Hayatnzdaki srekli karmaa
ne doal ne de gereklidir. Ac, dram
ve karmaa hayatnzn ancak bir
parasdr; varlnzn tek sonucu,
olmanz gereken tek ekil deildir.
Biraz silkelenip savunmalarnz ve
takntlarnz bir kenara
koyabilirsiniz. Hayatnz istediiniz
gibi yaayp hayallerinizi ve
umutlarnz canl tutabilirsiniz. Sizi
kstlayan evrelerden uzaklap
salk durumunuzu ya da en
azndan salnza bak anz
deitirebilirsiniz. Baarlar hayal
edip, kariyerinizi deitirebilir ve
iyiletirici bir ak hayat
kurabilirsiniz.
Size bir kez daha
syleyeceim: letiim, taahht ve
deiime kar olabilirsiniz ama
kar karken beinci akranza
zarar vermeyin. Eer onu
kapatrsanz kendinizi ksack ama
dayanlmaz bir zamana kapatrsnz.
stediiniz kadar inatlk
edebilirsiniz ama beinci akranz.
sizin ya da bir bakasnn eziyeti
olmadan yaamas iin rahat
brakn.
Btn akralar gibi beinci
akra da dier akralar kendisini
destekleyecek kadar salkl
olduunda kendisini kapatp tatile
kabilir. Eer beinci akranz
kapal olduu halde btn
akralarnz alyorsa; boynunuzda
ya da boaznzda hibir tkanklk
hissi yoksa ve kulaklarnz da iler
durumdaysa kendinizi kutlayn.
Beinci akrann tatilini, her
akranzn nne bir hediye koyarak
ve kapal beinci akranzn da
nne ve arkasna nbetiler
koyarak destekleyin. akranz bir
hafta iinde alacaktr. Almazsa o
zaman neye gereksinimi olduunu
sorun. Beinci akra genellikle yeni
bir aura, nbeti ve topraklama
sistemi ya da sizin onu
dinleyeceinize dair teminat ister.
yi anslar!
SALIKLI BENC AKRANIN
ZELLKLER
Salkl beinci akras olan
insanlar genellikle ya en acayip
eyleri sylerler ya da en sradan
sohbetlerde en acayip gerekleri
grverirler. letiim yetenekleri ok
gelimitir ve kendileri yle
olmadklarn syleseler bile,
psiiktirler. Beinci akra
insanlarnn aktif farkndala onlar
iyi ifac, konumac ya da terapist
yapar. Ayn zamanda ok
gvenilirlerdir nk bir kez sz
verdiklerinde mutlaka tutarlar.
Gereksiz yere baa kamayacaklar
kadar byk vaatlerde bulunan kalp
akras insanlarn tersine beinci
akra insanlar sadece kendilerini
gerekten ilgilendiren meselelerde
vaatte bulunurlar.
Beinci akra insanlarn
anlamak zordur. Hatta bazlarna
kafadan kontak gibi gelebilirler
nk yrekten bir vaatte
bulunduklar halde, ayet yaptklar
iin hizmet etmediini, bir ifa
vermediini ya da anlaml
olmadn dnrlerse arkalarna
bile bakmadan ekip giderler. Ama
insan yar yolda brakmazlar sadece
baka kimseninkine pek
benzemeyen kendi i seslerini
dinlerler.
Bir beinci akra insannn
hayatnda olmak, ona ayak
uydurmaya alrsanz ok yorucu
olabilir. Ama ayak uydurmak nemli
deildir. Verdikleri szleri vermeyi
ya da inanlarna inanmay
denediyseniz kendinizi birka saate
kalmadan yoldan km bulursunuz.
Bir beinci akra insan ile birlikte
yaamann en iyi yolu kendi beinci
akranz hizaya sokmak; onlarn
sevgi dolu desteiyle, size rnek
olularyla kendi hayallerinizi ve
inanlarnz bulmaktr.
Eer gerei duymak isterseniz
beinci akra insanlarn mthi
sezgisel ve yardmc bulursunuz
ama duymak istemezseniz o zaman
da sinir bozucu ve kaba olduklarn
dnrsnz. Onlarla birlikte yaar
ya da dostluk ederken hakikati
duymaya, hakikati konumaya ve
hakikati yaamaya hazr olmalsnz.
Yoksa yalnz ve zor bir yolculuk
yaparsnz. Eer hayatnzda bir
beinci akra insan varsa ona
direnmeyi brakn. Onu sevin. O sizi
drst biri yapacaktr, yoldan
sapmamanz salayacaktr, hem de
herhangi birinden daha iyi
yapacaktr. Beinci akra insanlarn
hayatnzda tutun. Onlarn sizin
arkadalnza ve sevginize
ihtiyalar vardr.
ALTINCI AKRA
NC GZ AKRASI
Bu parlak ivit mavisi, kabul
edici akra alnmzn ortasnda iki
kanzn birleme noktasyla
salarnzn balad yerin tam
ortasndadr. Hipofiz bezi ile
balantldr. Altnc akra gelecei
grebilmenin ya da grlebilir enerji
titreimleri merkezidir. Birileri
sizinle psiik olarak temasa
getiinde durugr merkezi olan
altnc akra genellikle birinci
akray uyarr. ounlukla son
derece aktif ve hayat doludur.
Altnc akra ayn zamanda, idrak,
muhakeme etme, mantkl hkm
verme merkezidir ve renme, bilgi
toplama, bilgi ileme gibi st beyin
fonksiyonlarn da ynetir.
Altnc akra enerjisi, altndaki
akralarn topraklanm, duygusal,
koruyucu, empatik ve kendini ifade
edebilen enerjilerine, odaklanm
bilinle katkda bulunur. Altnc
akrann desteiyle, kim olduunuz,
yaam yolunuz ve bakalarnn
gereksinimleri konusunda belirginlik
elde edersiniz. Bu belirginlik
farkndalk sahibi olmayan kiilere
ya da kalp akras zelliklerine
baml kiilere souk ve mesafeli
gelebilir. Altnc akralar her eyi
olduu gibi grrler; grnmeye
altklar gibi deil, olmay
istedikleri gibi deil, sadece
olduklar gibi.
Salkl ve farknda altnc
akranz, hayallere gre deil,
gereklere gre karar almanzda
size yardmc olur. Altnc akrann
duygusallktan arnm kesinliinin,
salkl beinci akrann kararl
iletiimi ve harekete geme
kabiliyetiyle birlemesi, bir ey
yapmak yerine mazeret uydurmay
tercih eden insanlara huzursuzluk
verir.
Kalp akras kendisinin ya da
bakalarnn acsn grdnde
kendi asndan empati, efkat,
sevgi ve ifaya geer. Altnc akra
kendisinin ya da bakasnn acsna
farkl bir adan bakar; sadece acy
deil acnn ardndaki sebepleri
grr. Acnn salad rahatn
derecesini ve acya ne kadar sredir
izin verilmekte olduunu grr. Ac
sayesinde arkadalarn ya da aile
bireylerinin dikkatinin nasl
ekildiini ve acy yaratmak iin ne
kadar aba sarf edildiini grr.
Ayn zamanda acdan kurtulmann
istenip istenmediini de sorgular.
Altnc akra, duygusal drdnc
akrann sinir bozucu, baltalayc ya
da sevgisiz olup olmad yolunda
srekli olarak soru sorar.
Bu sorgulama srasnda,
duygusallktan arnm ve hakikati
aramakla grevli altnc akra, her
ikisi de nc ve drdnc akra
farkndalndan gelen kurban olma
bilincini ve iimizdeki ocuk
mesaisini desteklemeyi, yceltmeyi
ve takdir etmeyi reddeder. Altnc
akra enerjisi, ocukluk
travmalarna bal olarak ya da
hastalkl yetikin seimleriyle
kurban roln oynamaya devam
etmek isteyen kiileri tehdit eder.
Altnc akra enerjisi kurban rolne
kar son derece hogrszdr.
Bu yzden pek ok kii kendi
gerekleriyle yzlememek ya da
hayatlarna girmesine izin verdikleri
insanlar hakknda gerei
renmemek iin altnc akralarn
kapatr. Altnc akray kapamak
ayn zamanda kiinin hayat amacn
da bulanklatrr. Kapal altnc
akra insanlar, i ve iliki
sorumluluklarn da dnmek
zorunda deildirler. Bu, rahatlayp
geveyebilecekleri bir zaman
dilimini yaratr; nk her ne
pahasna olursa olsun gerei
bilmek isteyen, sorgulayc altnc
akrann kapatlmas az da olsa
huzura ve skunete kavumay
salayabilir.
Altnc akray kapatmann
yaratt asl sorun, gnlk
hayattaki olaylarda iyi ve kty
ayrt etme yeteneinin de
kapatlmasdr. Altnc akras kapal
kiiler aylar ya da yllar boyunca
byk spiritel sorular deil gnlk
hayatn kk sorularnn bile
cevabn bilmeden yuvarlanp
giderler.
Garip ilikiler yaar ve nereye
gittii belli olmayan ilerde
alrlar. Ne yapmak istediklerini ya
da neler hissettiklerini bilmezler. Bir
yerden dierine, bir fikirden bir
bakasna arada hi mantkl bir ba
olmadan srklenirler. Bir amalar
hatta daha iyi bir hayata dair tek bir
hayalleri bile yoktur. Altnc
akralar kapal insanlar unutkan ve
gvenilmez olurlar. Bilgiyi
kullanmakta zorlanrlar. Hatta
yorumlama ya da yazmada
zorlanrlar ve aniden syleyecekleri
fikri ya da szc unutuverirler.
Tm bu arazlar altnc akralarn
atklar zaman ortadan kaybolur.
Altnc akray yeniden amak
hi phesizki kiisel cesaret
gerektirir. Altnc akras uzun bir
sre kapal olan kii yoldan kmaya
yatkndr. Ald anda zor sorular
pe pee sralanmaya balar:
Burada ne yapyorsun? Niin
bedenin byle grnyor? Neden
byle hissediyor? Gzelliklere ve
hayallerine ne oldu? Bu garip
insanlar da kim? Allah akna
burada neler oluyor? Eer
mazeretiniz, bir aklamanz ya da
bir cevabnz yoksa o zaman
kendinizi kutlayn! Demek ki evin
yolunu buldunuz.
Altnc akralarn gzel olan (ya
da korkun olan, nasl baktnza
bal) yan btn bu sorulara cevap
vermenin gerekmemesidir; sadece
kabullenilme, ileme koyulmal ve
harekete geilmelidir. Altnc akra
sorular kiileri genellikle
aptallam ve dilleri tutulmu hale
sokar. Altnc akra insan, birinin
kolundaki ya da belindeki arya
bakp aniden Anneni ilk kez ne
zaman bomak istedin? ya da Ka
kiinin duygusal sorunlarn sen
tayorsun? gibi eyler sorabilir.
Altnc akradan gelen bilgi,
kendi tarznda tuhaf bir rahatlama
salasa da, samala parmak
bast iin genellikle artcdr.
Eer samal kendi salnzdan
daha fazla seviyorsanz ne kendiniz
ne de evreniz iin altnc akra
enerjisi istersiniz. Eer salnza
ve mutluluunuza deer
veriyorsanz altnc akra enerjisi en
iyi dostunuz olacaktr.
KAPALI YA DA AIK ALTINCI
AKRA
Dengesiz bir akra sisteminde
ardna kadar ak (13
santimetreden byk) altnc akra
lgnca vizyonlardan ve capcanl
ryalardan, zt fikirler arasnda deli
gibi alan bir beyne kadar saysz
soruna yol aar. ok ak altnc
akralar beyne ok enerji
ykleyerek tikler, keskin sanclar,
migrenler ve nbetler yaratabilir.
Altnc akrann kontrolsz enerjisi
nedeniyle gzlerde de bulanklk,
yorgunluk ya da alerji olabilir.
Sonuna kadar ak bir altnc akra
kafanzn iindeki oday da grltl
ve iinde durulamaz bir hale getirir.
Altnc akra genellikle dier
akralar almaz durumda
olduunda ok alr. kinci akra
hizadan km ve bakalarnn
enerjisini snger gibi emiyor
olduunda, altnc akra iyiyi
ktden ayrt edecek enerjiyi
salayabilmek iin sonuna kadar
alr. Ancak emicilik, topraklanmay
o kadar engelleyicidir ki altnc
akra da ksa zaman sonra almaz
duruma gelir.
nc akra auray
korumadnda da altnc akra
sonuna kadar alr. lk elden psiik
korunma sistemi olarak alp kimin
iyi kimin kt olduunu anlamaya
alr. Ancak nc akrann
koruyuculuu olmadan altnc akra
yakndan incelenmek istemeyen
insanlar tarafndan tokatlanacaktr.
Drdnc akra kaak ifac
olarak btn kalp enerjisini
kullanrken altnc ayn ileri
yapabilmek iin alarak bir mutlu
snger dakikas salayabilir. Kalp,
ruh ve bedeni birletirmekten aciz
olduu iin btn sistem dengesiz
ve topraksz kalacaktr. Buna ek
olarak salksz kalp akras
kontrol ele geirmek iin altnc
akra ile savaacak (Benim ifam
seninkinden iyidir!) ve iki savaan
devlet arasnda kalan beinci akra
ezilecektir.
Bunu yazarken, akralarnzn
sizin farkndalnzn sembolleri
olduunu ve btn eylemlerini sizin
farkndalnzn ynlendirdiini
hatrlatmak isterim. Eer drdnc
ve altnc akralarn arasnda sava
varsa siz empatik yetenekleriniz ile
iyiyi ktden ayrt etme
yetenekleriniz arasndaki bu sava
bizzat balatmsnz demektir.
akralarn sadece size bu ihtilaf
gsterme grevini yapyorlar;
sizden bamsz olarak
almyorlar. Lider sizsiniz, onlar da
sizin peinizden gelirler.
akralarnz tedavi edebilir,
savaan btn yanlarnzn
kontroln yeniden salayabilirsiniz.
Bunu yaptnz zaman salkl akra
sisteminiz sizi her ekilde
destekleyecek ve dengenizi
korumanza yardm edecektir.
Dengesiz ve ok ak bir altnc
akray elinizden geldiince abuk
kapayn ve btnlkl bir akra
sistemi tedavisi uygulayn. Ak bir
altnc akranz varsa sisteminizde
dengesizlikler vardr. Size ramen
sizi hayatta tutmaya alt iin
altnc akranza teekkr edin.
Altnc akranzn psiik iletiimin
temel akras olduunu unutmayn.
nsanlar sizinle iletiime gemek,
sizi tanmak ya da sizden bilgi
almak iin altnc akranz- la
temasa geerler.
Eer altnc akranz ardna
kadar ak ve korunmaszsa;
dengesiz bir akra sisteminde
bulunuyorsa, bu tr psiik temaslar
son derece kayg verici olabilir. Aln
ksmnda ba arlar ekebilir;
vizyonlar grebilir; dnmekte ve
konsantre olmakta zorluk ekebilir;
uykusuzluk sorunlar yaayabilirsiniz
nk altnc akranzda dardan
gelen ok fazla enerji vardr. Altnc
akranz rtn ve akra sisteminizi
tmyle tedavi ettikten sonra bile,
altnc akranzn nne ve arkasna
alt yedi tane topraklanm nbeti
dikin. Bu, altnc akranzn
merkezde, hizada kalmasna yardm
edecek ve daha nce ellerini
kollarn sallayarak ieri buyur
edilen insanlarn, enerjilerin tekrar
geldiklerinde kapy almalarn
salayacaktr. zel yz bakm
armaan leri Teknikler
blmnde anlatlmt enerjiyi
yznzden, gzlerinizden ve altnc
akranzdan ekmeye yardmc olur.
Deneyin.
Salkl ve topraklanm bir
akra sisteminde altnc akra hayat
yolunuz ve sezgisel
yeteneklerinizden bilgi almak iin
alr. Altnc akra ayn zamanda
beynin spiritel iyilemesi iin de
alr. Size kafanzn iindeki odada
altnc akranz yakndan izlemenizi
neririm. ok salkl bir sistemde
bile ok ak bir altnc akra
evrenizdeki psiik malzemenin
ilgisini eker. Altnc akrann
salkl bir ekilde almas o kadar
heyecan verici, o kadar devrim
niteliinde bir durumdur ki,
arkadalarnz ya da aileniz bunu
sizinle paylamak ister. Hepsinin
niyeti de iyidir; ancak dikkatleri ve
odaklanmalar sizi hem fiziksel hem
de spiritel olarak kt etkileyebilir.
Altnc akra dorudan beynin
ii olduundan, enerji eken akl
sadece durugr yeteneinizi deil,
ayn zamanda dnsel
becerilerinizi de kt ynde
etkileyebilir. Ben altnc akramn
ok alm halde kalmasna en
fazla iki ya da gn izin veririm.
ayet uzun sreli huzur ve skunet
iinde yaayacanz bir snanz
yoksa, altnc akranz gnn
sonunda normal boyutuna indirin.
Ellerinizi kullanarak 3 ila 5
santimetrelik apa getirebilir ya da
fotoraf makinesi objektifi gibi
kapandn hayal edebilirsiniz.
ayet huzurlu, sakin bir yeriniz
varsa, oraya gidin ve altnc
akranz bir hafta sreyle ak
tutun. evrenizdeki insanlarn
engellemeleri olmadnda, altnc
akranz tamamen aarak durugr
yeteneklerinizi gven iinde
kullanabilirsiniz. Aksi durumda, her
akranzn nne koruyucu bir
nbeti yerletirin; altnc akranzn
nne ve arkasna da, yeniden
normal boyutlarna ekeceiniz ana
kadar, en az alt tane topraklanm
nbeti koyun.
Dengesiz bir sistemdeki kapal
altnc akra, spiritel durugr
bilgisine ve akln daha normal
muhakeme edecek ileyiine kapal
olmann gstergesidir. Tahmin
edebileceiniz gibi bu da bilinli bir
hayat imkansz klar. Hatta daha
katlanlabilir hayat yolunu
kapayarak bilinaltnda intihara
srkler. Tabii bir sre iin.
Benim ak altnc akram yle
der; Sana ait olmayan her yol
tehlikelidir! Seni beslemeyen her
iliki, her seim ya da fikir seni
tketir. Mutluluk sadece sen
tamamen kendinden memnun
olduun ve utanmadn zaman
mevcuttur. Hayatn kendin gibi
yaamal, mazeret uydurmamalsn
yoksa manasz bir ac iinde yaar
ve lrsn.
Eyvah! Empatik drdnc
akram deliye dnd! Herkese ve
her eye izin vermek, yoldan kmak
iin ters taklalar atyor. Ama altnc
akram kap gibi yerinde duruyor.
Bu birbiri ile iletiim halindeki
bir akra sisteminde srp giden
konumalara ilgin bir rnektir. Her
akra uyandnda ondaki bilgi
btne eklenir. Eklenen bilgi kimi
zaman dier akralar tarafndan
anlalr, kimi zaman da anlalmaz.
Bizim grevimiz elikili gibi
grnen bilgilerin ortasnda sistemi
dengelemektir.
Gerekte drdnc ve altnc
akralar ayn ii yaparlar. Drdnc
akra daha az gelimi ya da daha
az akll deildir. Hi ekincesi
olmayan altnc akradan gelen
bilginin doru olduunu bilir ama
iinde barnd yar beden yar ruh
konumundan bakarak, spiritel
gereklik kadar sade olmayan
fiziksel gereklii de grebilir. Btn
olmaya alan insanlarn yaad
ar gayreti grp onlarla empati
kurar. Drdnc akra insanlarn
nereye ynlendiklerini; spiritel
belirginlie doru gittiklerini grr
ama bu gezegendeki hayatn
zorluklarn da bilmektedir. Onun
ruh merkezli altnc akradan ok
daha fazla sabr vardr.
Drdnc ve altnc akralar
rahata iletiim kurduunda (salkl
ve blnmemi beinci akra
araclyla) drdnc akra yoldan
km davranlaryla ilgili daha az
mazeret uyduracaktr. Bylece
altnc akra surat asmay brakacak
ve daha yumuak bir ekilde
rehberlik edecektir. Denge, ancak
altnc akra almaya ve yeniden
yaamaya karar verirse salanabilir.
lk balarda yeni alm altnc
akrann iletiimi rahatsz edici
olacaktr. Ancak dzenli olarak
uygulanan tedavilerle; topraklanma
kordonuyla, aurayla ve ayrma
aralarnn kullanmyla btnn
iinde dengeli konumunu bulacaktr.
imdi de altnc akrann daha
dengeli bir bak asndan yollad
mesaja bakalm: Sana ait olmayan
her yol, ayet kim olduunu
hatrlamazsan tehlikeli olabilir.
Ancak farknda olduun srece her
yolun bir anlam ve verecei ders
vardr. Seni beslemeyen her iliki,
i, seim ya da fikir senden beslenir
ve kimi zaman ykn hafifletip,
yolculuundaki bir sonraki adm
kolaylatrabilir. Mutluluk sadece
sen tmyle kendin olduun, kendin
olmaktan hi utanmadn zaman
varolur; bu da zaman, destek,
alma, gven ve sevgi ile salanr.
Hayatn kendin olarak yaamal,
kendin iin ya da bir bakas iin
mazeretler uydurmay brakmalsn
yoksa hi yaamadan lrsn.
Karanlkta geen bir dnemden
sonra, altnc akrann almas
ilemi hayatnzdan ve
sorumluluklarnzdan birka gn
uzaklamanz gerektirebilir. Altnc
akray baaryla amak, hayatnz
ve sorumluluklarnz deitirmenizi
de gerektirebilir. Salkl altnc
akra insanlarnn desteine
ihtiyacnz olabilir, nk bu kendi
banza kat edeceiniz zevkli bir yol
deildir. evrenizde ryalar,
bireysellii ve spiritel amac
destekleyen kiilere ihtiyacnz
vardr. Hayatnzda byle kiiler
yoksa o zaman bir kitapya gidin.
Altnc akranzn, iyileme, kariyer
deiiklii, bilinli ilikiler ve sevgi
zerine yazlm destekleyici ve
glendirici kitaplar semesine izin
verin. Ancak kurban olmak bilinci
zerine yazlm kitaplar almayn.
aresizlie kaplp iinde
bulunduunuz koullar sulamaya
kalkrsanz altnc akranz surat
asacaktr.
Altnc akranz sizden ileriye
ve iinize; kalbinize, hayallerinize,
Tanryla olan banza bakmanz
ister. Sizin dnzda ve ardnzda
kalp su failleri, eski yaralar ve
hikayelerle zaman kaybetmek
istemez. Altnc akranz an ve
kendinize yneltin. Brakn sizi
evinize gtrsn.
Dier btn akralar gibi
salkl bir altnc akra da kendisini
kapatp tatile kabilir. Dengeli bir
akra sisteminde kapal altnc akra
ayn zamanda olduka salkl bir
isel yaamn gstergesidir. Altnc
akra ok sorumlu ve uyank (hatta
patronumsu) olduu iin evrenizde
tehlikeli bir durum varsa asla
kapanmaz. Salkl bir akra
sisteminde kapal bir altnc akra
grdnzde sadece akralarnz
deil kendinizi de kutlayn.
Destekleyici, bilinli ve iyiletirici bir
evrede yaamay semisiniz.
devlerinizi yapmsnz!
Altnc akranzn tatile kp
kmadn dier akralarnzn
salk durumuna, zellikle beinci
akranzn st sa yarsna (parlak
mavi ve rahata hareket ediyor
olmaldr) bakarak anlayabilirsiniz.
Ayn zamanda ba ars, gz
yorgunluu, kafa karkl
hissetmez ve altnc akranz kapal
bile olsa kafanzn iindeki odada
kalabilirsiniz. Altnc akranz,
bilgilerini gzden geirmek
istediinde; yedinci akrann
btnyle ve spiritel bilgileriyle
balant kurmak istediinde ya da
bedenin topraklanmasn engelleyen
eski szlemelerden kurtulmak iin
kapanr.
Altnc akranz kendisini
iyiletirirken siz de dier
akralarnza bir hediye verin ve
akranz gl topraklanm
nbetilerden oluan bir battaniye
ile rtn. Altnc akranzn nne ve
arkasna birer gl nbeti
yerletirin; eer isterse bir hafta
kadar kapal kalmasna izin verin.
Altnc akranz ok sorumlu ve
uyank olduu iin birka gnden
fazla kapal kalmak istemeyecektir.
Tatile kan altnc akranz
desteklemek iin kafanzn iindeki
odada kaln ve tatili bitene kadar
ona gz kulak olun. Eer yedinci
gnn sonunda hala almadysa o
zaman sizden ne istediini sorun.
Hayatnzda maddi bir deiiklik
yapmanz, bir ilikinizi brakmanz,
baz amalara odaklanmanz ya da
ayrt etme yeteneklerinizi
glendirmenizi isteyebilir. Hazrlkl
olun. Altnc akranz yeniden
aldnda hayatnz heyecan verici
bir biimde deiik olacaktr.
SALIKLI ALTINCI AKRANIN
ZELLKLER
Altnc akras alr durumda
olan kiiler inanlmaz miktarda
bilgiye eriirler. ayet bir insann
altnc akras, dier akralarn
almamasna tepki olarak
faaliyetteyse, bilgi byk lde
baka insanlar ve baka olaylar
hakknda olacaktr. Eer altnc
akralar salkl ve dengeli bir
akra sisteminin paras olarak
alyorsa, bu durumda bilgi daha
ziyade kendileri, kendi salk
durumlar ve kendi amalar
hakknda olacaktr.
Bu nemli bir ayrmdr. zel
yetenekli pek ok psiiin altnc
akras ar aktiftir; bylece
mterileriyle ilgili her trl bilgiye
ularlar. Bu tr psiikler kendi
hayatlarn raynda tutabilmek iin
inanlmaz bir destee ihtiya
duyarlar. Kaak drdnc akra
ifaclar gibi kendilerine ayracak
zamanlar yoktur ve kendi
haklarndaki geree ulaamazlar.
Tm bilgi yorumlama yetenekleri
bakalar iindir. Salkl bir akra
sisteminde altnc akra enerjisi
tannr, korunur ve ilk olarak kiinin
kendisi iin kullanlr, bylece
yoldan kmann nne geilir.
Dengeli ve salkl altnc
akras olan insanlar doal birer
medyumdur. Bunun anlam
medyumluun aaal ve dramatik
bir yetenek olmaddr. Doal
medyumlar piyangoda kazanacak
numaralar ya da uak kazalarn
nceden grmezler; kendi hayatlar
iin gerekli eyleri grrler.
Arkadalarnn antika arabasnn
bulunamayan bir parasn ya da hi
olmayacak bir kasabada, bir
kitapda hayati bir bilgi bulurlar.
Salkl medyumluk nl psiiklerin
medyumluu kadar sihirli ve
aklanamazd ama daha sessiz ve
ie dnk bir gereklikleri olduu
iin dikkat ekmez.
Salkl bir medyumun
cevaplanmam fazla sorusu yoktur
ya da paraya, ne, gvende olmaya
gereksinim duymazlar. Yollarnda
yryor olmalar, o yol ne olursa
olsun salkl medyumlara gven ve
destek salar. Yollar onlar
tanmadklar alanlara; yoksullua,
atmaya ya da tandklar her
eyden uzaa gtrebilir ama onlar
gene de kendilerini gvende
hissederler.
Salkl altnc akra
insanlarnn yollar zor fakat
belirgindir. Kendilerine ok normal
gelen tuhaf bir ekilde kendi yollar
iin destek bulabilirler. Aldklar
dersleri ve rendikleri bilgileri
rahatlkla, kolaylkla ileme
koyabilirler ve spiritelliklerini
arayan kiilere danmanlk
yaparlar. Altnc akra insanlar
genellikle evrelerinden farkldrlar;
tpk altnc akra enerjisinin gnlk
dnyamzdan farkl olduu gibi. Ei
benzeri olmamak onlar toplum
iinde ayrt edilir klmasa bile
artc drstlkleri klar. Sadece
dier salkl altnc akra insanlar
ile eleebilirler. Gerek yoldal
da ancak salkl altnc akra
insanlarnda bulabilirler. Dengesiz,
daha az farknda kiilerle
dostluklarnda daima ayr
deceklerdir.
Hayatnzda salkl altnc
akra insanlar olacak kadar
anslysanz onlar sevin, hayatnza
dahil edin, ksa zaman iinde
onlarn garip ya da baka dnyadan
gelmi gibi olmadklarn
greceksiniz. Onlar sadece ilerini
yapyorlar. Siz de yapabilirsiniz.

YEDNC AKRA TA
AKRA
Bu meneke moru, etki edici
akra ban en tepesinde sanki
bedenin stnde yzer gibi durur.
Bedenin dnda olan tek merkez
akradr. Yedinci akra, saf spiritel
enerji ve bilgiyle bedensel olarak
balant merkezidir; bu, kendi
yksek spiritel enerjimiz de
olabilir, meleklerin ya da ruhani
rehberlerin bilgi ve enerjisi de
olabilir, u anda bir bedende
bulunmayan varlklarn ya da Tanr
bilgisinin enerjisi de olabilir. Yedinci
akra epifiz bezi ile dorudan
ilikilidir.
Yedinci akrada, bedenimize
girmeden hemen nce zaman kabul
ettiimiz manevi niyetimizin ve
genellikle karmak olan maddesel
hayatmzn ana planlar vardr.
Yaammzn byk blmn
beden ve ruh arasndaki karmaada
geirdiimiz iin, saf yedinci akra
enerjisi genellikle grmezden
gelinir, kapatlr, balants kesilir,
inenir ve hasara uratlr. iddet
ve bir yn zrvalkla dolu bu
dnyada, salt beinci akrann
taahhtleri ya da salt altnc
akrann mantyla yaamann zor
olduunu dnyorsanz, siz daha
hibir ey grmediniz derim. Yedinci
akra mutlak kesinlik ve mutlak
niyetten oluur. Saf ruhtur ve bu
gezegende yedinci akrada
yaamak saf cehennemde yaamak
demek olabilir.
Yedinci akra bedende
merkezlenmedii iin gnlk
hayatn sradan halleri ile ok az
balantdadr. Bu akrann, yn,
ama, spiritel yolculuklar, ruh
eleri ve yaam ile ilgili bilgileri
elzem olduu halde bu gezegendeki
insanlarn yzde doksan sekizi
tarafndan anlalmaz. Yedinci akra
sanki yalnzca bir avu uzmann
anlayaca l bir dili
konumaktadr. Dengesiz bir akra
sistemindeyse, zaman mekan
btnlnden bahsetmez bile.
Sahip olduu spiritel bilgi, sklkla
geerlilii olmasna karn, ne
zaman hareket etmesi gerektiini,
neyi nasl elde edeceini, paray
nereden kazanacan ve kiminle
ilikiye gireceini bilmeye ihtiyac
olan insanoluna gerek bir
uygulama alan vermez.
ok dengeli ve uyank bir akra
sisteminde yedinci akradan gelen
bilgi filtrelenebilir ve bedenle
iletiimi, mantkl altnc akra
araclyla; letiimci beinci akra
araclyla ve empatik kalp akras
araclyla salanabilir, ama o
zaman bile bu bilgi garip ve bir
baka dnyaya aittir. akralar
dengeli ve faal olduklarnda; enerji
beden topraklanm, arndrlm ve
koruyucu aurayla sarmalanm
haldeyken yedinci akra bilgisi ak
seik (ama her zaman huzur verici
deil) bir yn gsterir.
Enerji uzun, karmak bir nadas
dneminden sonra dengelendiyse o
zaman yedinci akradan alnan bilgi
rktc olabilir. Yedinci akra
tekrar yolunuza devam edebilmeniz
iin gerekli olan almadan
haberdardr. Bu yol uzun zamandr
taciz ve umutsuzluk iinde yaayan
insanlar iin ok uzaktadr. Kk
bir kasabada drt ocuunuz ve
tacizci kocanzla yaarken, yedinci
akranz size kaderinizin
Kamboya'da ya da alternatif bir
doktora tezi hazrlamakta yattn
syleyebilir. Bu da yedinci akra
bilgilerinin neden bu gezegende
duyulmazdan geldiinin kk bir
rneidir. Pratik deildirler.
te size yedinci akramdan
gelen rahatsz edici bir mesaj:
Pratik deil ha? zel bir hayat
amacyla doup da ergenlik ana
girer girmez amacn unutacak
olmak m pratik peki? Yeryzne ilk
geli amacn srekli olarak
unuttuun iin, yeryznde on tane,
yirmi tane mr boyunca aklp
kalmak m pratik? Varlnn ve
benliinin snrlarn zorlayarak
yaamak yerine, kk bir san gibi
o manasz meseleyi bu manasz
deneyimi toplayp biriktirmek iin
etraf kemirip durmak m pratik?
Evet hangisi pratik?
Her canimin bir amac ve
anlam vardr; her insan kendisini ve
dnyann belirli bir blmn
iyiletirme yeteneine sahiptir, ama
kimse buna aldr etmez. Yedinci
akra enerjisi in tbbna ya da
homeopatiye almalarn
srdrmesi iin cesaret verir ama
hep mazeretlerle karlar; mali
sorunlar bahane edilir, vakit darl
bahane edilir; hem de onca insan
gereksiz yere ac iinde yaayp ac
iinde lrken.
Yedinci akra enerjisi sanatsal
yaratcln en byk
savunucusudur ama yine sudan
bahanelerle susturulur;
yeteneksizlik mazeret gsterilir,
cesaretsizlik bahane edilir ya da
paraszlktan dem vurulur; hem de
ocuklarn zihinleri ve yrekleri
nadasa braklmken ve sanatn
efendisi, votka reklamlarnda
harcanrken. Yedinci akra,
birbirinize yardm elini uzatn der,
ama bu ses bastrlr; hem de
insanlar kabul edilemez
hastalklar yznden yapayalnz
lrken ya mrlerinin sonuna
kadar yoksulluk iinde, strap
srnerek yaarlarken veya ev
demeye bin ahit isteyen
huzurevlerinde mr tketirken.
Yedinci akra bilgisinin pratik
olmad doru deildir. Pratik
olmayan bu gezegende yaayan
insanlardr, zellikle de bu spiritel
bilgiyi aaladklar iin. Bu
gezegendeki her sorun iin, yaratc
g sorunu zebilecek on bin
yaayan insan vermitir; yeryzn
iyiletirmekte zel, pratik bir
yetenee sahip olan, burada
yaayan insanlara, hayvanlara,
bitkilere ve mineral varlklara
yardm edebilecek on bin insan. Bu
insanlarn sadece yzde onu olsun
yardm eder mi yoksa kendilerini
hayatn ne zor olduuna dair on bin
mazeretle mi sarmalar? Allah akna
en azndan plerini geri dnm
iin ayrrlar m? Hayr. Onlar sadece
mazeretlerini geri dntrr ve
gzelim dnya bu pratik
uygulamalar altnda ezilip dururken
spiritelliin pratik olmadn
sylerler. Nutkun sonu.
AIK YA DA KAPALI YEDNC
AKRA
Dengesiz bir sistemdeki ok
ak yedinci akra (13
santimetreden daha byk)
genellikle manevi ynn tamamen
yitirmi bir hayat iinde ruhun nefes
almak iin rpndna iaret eder.
Yedinci akras ardna kadar ak
olan biri, topraklanmam,
korunmasz gnlk hayatnda
ayakta kalabilmek iin spiritel
dnyadan byk bir yardm aryor
demektir. Byle bir durumda
beden/ruh arpkl genellikle had
safhadadr.
Yedinci akra ardna kadar ak
ve ar derecede arlamsa ilk
yaplmas gereken kafanzn iinde
topraklanm ve gvenli bir biimde
smsk apalanm bir oda
oluturmaktr. Yedinci akras hatal
alan insanlarda, yzen odalar;
duvarlar ve tavan olmayan odalar
ya da snrlar belli olmayan, sis
iinde ve kullanlmayacak durumda
odalar grdm. Her ne kadar
bedeni topraklamak en az kafann
iinde kullanl bir oda yaratmak
kadar nemliyse de, yedinci akras
ok ak olan biri genellikle
bedeninin dnda olduu iin
topraklanmas neredeyse
imkanszdr. Bu durumdayken
dikkati kafanzn iinde toplamak
topraklanmaktan daha kolay bir ilk
admdr nk farkndal yedinci
akraya yakn bir noktaya
merkezler. Kafanzn iindeki oda
kullanlabilir ve topraklanm
olduunda ruh bedene girmeye
meyil gsterir ve bylece en
azndan birinci akrann ve ayak
akralarnn topraklanmas mmkn
olur.
ok ak bir yedinci akray
kapayabilmek iin dier akralar
uyandrmak gerekir, zellikle de
bedenin merkezindeki nc
akray. Yedinci akranz ok aksa
bu kitab en batan balayarak
tekrar okumaya gereksiniminiz
olabilir ya da btnlkl bir akra
yorumlama/iyiletirme almas
yapmanz gerekebilir. ok ak bir
yedinci akra btn ilginize
muhtatr nk bu akradaki
sorunlar bedeninizin iinde
kalmanzda ve topraklanmanzda
zorluk karr.
Dengesiz bir akra sistemindeki
yedinci akra dengesiz durumdaki
birinci akradan gelen kundalini
aknna kar bir yardm arsdr.
ok ak birinci akra tehlike
karsnda bedenin hayatta
kalmasn garantileyen bir savunma
sistemidir. ok ak yedinci akra
ise spiritelliini yitirmi bir hayatn
tehdidi karsnda ruhun hayatta
kalmasn salayan bir savunma
sistemidir. Bu akray iyiletirip
tekrar kendi hayatnz yaayn.
Dengeli ve salkl bir akra
sisteminde zellikle kalbin, beden
ve ruh arasnda mkemmel bir
iletiim salad durumlarda
yedinci akra spiritel gereklik ve
Tanr ile balanty yenilemek iin
alacaktr. Baz durumlarda, kii
hayat amacna ulatnda ancak
bedeni henz lmeye hazr
olmadnda yedinci akra yeni
emirler almak iin alacaktr; ya da
yeteri kadar hayat dersi szlemesi
yakldysa yedinci akra, kubak
olarak her eyi gren sekizinci
akradan akan yeni bilgiye yer
olduunda da alr. Yedinci akra
aldnda ufukta daima yeni bir
yn, yeni bir bilgi ve yeni bir ama
vardr. Hazr olun!
Yedinci akranz ak
olduunda hem onu hem de dier
akralarnz topraklanm
nbetilerle nden ve arkadan
korumay ihmal etmeyin. ayet
zellikle ak kalmak gibi bir talebi
yoksa bu akray bir haftann
sonunda kapayn. akra sisteminiz
dengeliyse yedinci akra fiziksel
zamann anlamn bilecektir ve
normal boyuta dnecei zaman
size bildirecektir. Bu zaman zarfnda
onu koruyun ve gnlk hayatnz
dzene sokun. Yakn bir zamanda
yolculuk planlar yapmanz
gerekebilir.
Salksz ve dengesiz bir akra
sistemindeki smsk kapal ya da
ok kk bir yedinci akra ruhu
dinlemeyi, spiritel dnyaya
inanmay ya da Tanr ile iletiim
kurmay reddettiinizin iaretidir.
Kapal ve zarar grm yedinci
akralar gnmzde zellikle
entelekteller, dindarlar ve tarikat
yeleri arasnda ok yaygndr. Son
iki grupta yedinci akraya verilen
zarar genellikle dardan gelir; akl
yrtmeye kar olarak gsterilen
cezalandrc bir Tanr inancyla
verilir. akradaki hasara genellikle
din adamlarnn ya da tarikat
liderlerinin kontrolc imgeleri ve
bunlarla yaplan szlemeler neden
olur.
Entelektellerin
durumundaysa, yedinci akra hasar
iten kaynaklanr ve szm ona
gz kapal kadercilie dmemek
adna isteksizlik sonucu oluur.
Entelektel topluluklarda, szgelimi
ateistlerden oluan gruplarda
entelektel yelerle sadece izin
verilen kalp bilgilerin snrlarlar
iinde kalnacana dair szlemeler
yaplr. Bu szlemeleri yakn.
Yedinci akra kapandnda
hayat sadece be duyudan ibaret
geici bir deneyime dnr. Dier
akralarn sezgisel yetenekleri,
sradan, skc ve hayal gcnden
yoksun bir hale gelir. Altnc
akrann durugr becerisi ansl
tahminlere dnr. Beinci
akrann duruduyum becerisi
saduyunun sesi haline dner. Her
ey sradan, aklc, aklanabilir ve
zevksiz olur. Spiritel ezamanlln
harikulade deneyimleri bile sradan
tesadfler ya da sk sk yaanan
deiiklikler olarak yorumlanr.
Byleyici her yetenek krnts
sadece grubun kabul ettii anlama
seviyesine ya da sradanla
indirgenir.
Topluluun basksna ya da
entelektel nyargya karn yedinci
akray amak hem cesaret hem de
bir para lgnlk ister. Yedinci
akrann almaya balad ilk
zamanlarda en sradan eyler bile
byl bulunabilir; ki daha nce son
derece sradan bulunan byl
eylerdir bunlar. Yrrken
bedeninizin hareketlerini byl
bulabilirsiniz (Ayaklarnz kendi
kendine hareket etmeyi nereden
biliyor?) Yemek yerken maddenin
enerjiye dnmesini byl
bulabilirsiniz (Hcreleriniz akam
yemeini yap maddesi olacak
ekilde paralamay nereden
biliyor?) Televizyonunuz, arabanz
ve bilgisayarnz sadece bir yz yl
nce dnlmesi bile imkansz
mucizelere dnr. ok deil,
birka asr nce yaam kudretli
imparatorlar birtakm zel
trenlerde musluktan akan
suyunuzu ya da sifonlu tuvaletinizi
kullanabilmek iin neler
vermezlerdi! Bir dnn.
Bu dnyann her gn, her
saniyesi sihirli, spiritel ve
anlatlamaz bir ekilde komplekstir.
Dinin ve zekann tm dnyaya aklc
bir dzen getirebileceini
dnrz. Ama getiremez.
Gerekten mbarek bir insan
tandysanz ya da bir dahiyle
karlatysanz ocuksu bir merakla
ve milyonlarca cevapsz soruyla
dolup tatklarn grmsnzdr.
Bilim insanlar ve dini liderler ok
eyi aklayabilirler ama her eyi
aklayamayacaklarn bilirler. Hatta
bunu yapmay da istemezler nk
onlar ok meguldrler; evrenin
btn srlarn kefetmek ya da
Tanry tmyle bilmek iin
aratrma yapmakla, deney
yapmakla, sorular sormakla ve
yaamakla meguldrler. Engin bir
zekaya ve engin bir maneviyata
sahip insanlar basit sihirlerden ve
mucizelerden ayr dmezler.
Eer yedinci akranz herhangi
bir nedenle kapalysa rasyonellik
peinde olabilirsiniz, ama yedinci
akray kapatmak rasyonellii
bulmann yolu deildir. Rasyonellik,
anlam, balant ve ama gerektirir
yoksa gerekler, saylar ve bilgi asla
birbirini tutmaz. Drdnc snf bilim
insanlar bile alan bir teori
olmadan deney yapmann ve
gerei aramann anlamszln
bilir. Yedinci akranz
kapattnzda (ya da bir topluluun
kapamasna izin verdiinizde)
ruhunuzun anlam, ba ve amac
hakknda bilgi alabileceiniz hibir
yer kalmaz. Hepimiz hayatn
anlamn ve Tanrnn sevgisini
sadece bu i iin yaplm bu
kanaldan salayabiliriz. Bu kanal
size ait alan yedinci akranzdr.
Hibir ekilde dinlerin ya da
entelektel araylarn yanl veya
zararl olduunu sylemiyorum. u
anda sadece zarar grm bir
akradan sz ediyoruz. Yedinci
akra ak ve salkl olduunda dini
ve entelektel araylar kendi
iyiletiriciliklerini ilerinde tar. Bir
toplulua katlmann, eer o
topluluk iyi bir mrit olabilmek iin
yedinci akra hasar ngrmyorsa
hibir zarar yoktur. Eer topluluk
arasndaki iletiim ya da herhangi
bir iliki, akralarn, aurann veya
benliin zarar grmesini,
budanmasn ngryorsa ktdr.
Deilse iyidir. tesine siz karar
verin.
Yedinci akranzn spiritel yolu
ve bilgisi bir toplantda doru
grnmese ve bilimsel olarak ispat
edilemese bile size tamamen
rasyonel gelebilir. Kimi zaman
sann, Buda'nn ya da size kim
uygun geliyorsa onun retilerinin
iinizde bir ey uyandrmasna
karn sadece size ait spiritel bilgi
sizin hayatnza uygundur. Tm
akralarnz ak ve salkl tutun,
onlar dinleyin.
Salkl bir akra sisteminde
yedinci akranz stn ban
silkelemek, eski mesajlardan ya da
szlemelerden kurtulmak
istediinde kapanacaktr. Yedinci
akranzn tatile ktn dier
akralarnzn salna bakarak
anlayabilirsiniz; zellikle beden/ruh
birletirici drdnc akraya ve
durugr yetenei olan altnc
akraya bakn. Yedinci akranz
kapal olmasna karn kafatasnzn
iindeki bask azalacak, kafanzn
iindeki odada kalabilecek, auranz
ve topraklama kordonunuz salam
ve btn olacaktr. Yedinci
akranza dinlenme imkan
verdikleri iin dier btn
akralarnza birer teekkr hediyesi
verin. Yedinci akranzn nne ve
arkasna en az yedi tane
topraklanm nbeti koyarak onu
koruyun. Yedinci akranz bir hafta
kapal brakabilirsiniz bu srenin
sonunda hala kapalysa ne istediini
sorun.
Yedinci akranz genellikle
spiritel inanlarnzn zerinden
giderek size neyin uygun olup
olmadn saptamanz ister. Bu
noktada spiritel ya da dini
szlemelerinizden bazlarn
yakmanz size ok yardmc
olacaktr. Spiritel bir bahar
temizliinden sonra yedinci
akramz bir daha kontrol edin ve
almak isteyip istemediini sorun.
Eer istemiyorsa auranzn st
ksmn glendirmeniz de
gerekebilir. Yedinci akranzn
nne topraklanm nbetiler
koyarak onu geerli olmayan inan
sistemlerinden koruyun.
Herhangi bir akra tekrar
almay reddettiinde hayatnzdaki
herhangi bir eyin szlemeyle ona
bal olduu anlalr. Oturun ve
dikkatle kapal ama salkl yedinci
akranz dinleyin. Tm bir akra
iyilemesi uygulayn ve o
szlemeyi yakn!
SALIKLI YEDNC AKRANIN
ZELLKLER
Yedinci akra her kii iin belirli
bir hayat amac, spiritel yol, ifa
bilgisi ve Tanr balants tar.
Yedinci akra enerjisinin akmasna
izin verildiinde spiritel bilincin en
yksek seviyesine; kendini bilmeye
ulalr. Kendinizi dosdoru
bildiinizde ve kendinize sayg
duyduunuzda, sayg evredeki her
eye bahedilir. Hayata ve Tanrya
sayg duyulur. Dncelere ve
duygulara; kendi zamanlarnda ve
kendi dillerinde uzlamalarna sayg
duyulur. Bedene, bedenin
ihtiyalarna sayg duyulur ve
hayatn her paras spiritel amacn
z, esas olarak kabul edilir.
Dengesiz bir sistemde alan
yedinci akrann enerjisi kiiyi,
normal insani etkileimden uzak
tutabilir ama arpk olmayan salkl
bir sistemde aldnda kiiyi
fazlasyla hayatn bir paras haline
getirecektir. Salkl yedinci akra
insanlar spiritel yollarnda
yrrken ayn anda alabilir, para
kazanabilir, ocuk sahibi olabilir,
araba kullanabilir, yemek yiyebilir.
Dnyada ve bedenlerinin iinde
yaarlar; yaamlarn srdrrken
fakndalklarn da srdrebilirler.
Zorluklar yaarlar nk bu
gezegende yaamak zordur. Surat
asarlar, hasta olurlar, ayaklarn
yere vurup mzldanrlar ama
yollarnda yrmeye ve ilerini
yapmaya devam ederler. Kendi
ilerini yapmay srdrmek isteyen
kiiler iin harika bir arkada ve e
olurlar ama varlklar evrelerindeki
spiritel materyali silkeledii iin
hayatlarn ounlukla yalnz
geirirler.
Dengeli bir yedinci akra
insannda kart dnceler, gl
duygular, salkl bir cinsellik, mizah
anlay, gl sezgisel yetenekler,
ahmaklk ve tanrsallk bulunur.
Dengesiz yedinci akra
insanlarndaysa genellikle sadece
sezgisel yetenekler ve tanrsallk
grlr. Bu denge yoksunluu
eninde sonunda kiiye elme
takacaktr, ama yzlerce, binlerce
mrit, bu dengesizlii yaamaya
altktan sonra; bu arada ruhani
liderleri de dramatik bir biimde
ryp gidecektir.
Grdnz gibi her ey
dengeye baldr. Yedinci akra
enerjisi ok nemlidir ama her eyi
dier akralarnzn destei olmadan
bir banza yapmaya kalkarsanz
topraklanmam, gvensiz, insani
olmayan belalara dersiniz.
Bedeninizin iinde
yaadnzda gerek zamanda
yaayp gerek hayatn ilerini
yaparsnz. Bu iler tm
yeteneklerinizin ve akralarnzn
desteine gereksinim duyar.
Mkemmel olmayan, salkl insan
bedenine salkl yedinci akra
enerjisinin ilave edilmesi gerek
ileri gzel, anlaml, elenceli ve
mmkn klar. Hem spiritel hem
de insan olabilirsiniz. Yaplabilir.

SEKIZINCI AKRA ALTIN
GNE AKRASI
Sekizinci akra, aurann dnda
ve tepesinde yer alan, altn renkli
gnee benzer enerji merkezidir.
Altn gne akras zel
yeteneklerin topland bir
merkezden ok bir enerji
kaynadr. Fonksiyonu auranzn
iindeki enerjileri ve hayatnz
denetlemektir. Altn gne tm
gereklerinizi denetler bunlarn
iinde sizin spiritel, zihinsel ve
duygusal bedenleriniz, fiziksel
bedeniniz, gemiiniz, imdiki
zamannz ve geleceiniz vardr.
Sekizinci ve birinci akra hibir
salg beziyle ilintili deildir. Bunun
yerine sekizinci akra, birinci akra
ile birlikte endokrin sisteminin
kozmik reglatr olarak grev
yapar. Birinci ve sekizinci akralar
endokrin sisteminin enerjik kitap
destekleridir. Sekizinci akra birinci
akrann depolad ve ayarlad
temiz ve ntr enerji ile salg bezleri
sistemine kaynaklk eder. Eer
birinci akra zarar grmse ya da
altn gne enerjisine ulalamazsa
akra ve endokrin sistemi
dengesizleir. Sorun zme
klavuzundaki endokrin dengesizlii
blmn okuyun.
Altn gneinizin en nemli
zellii enerjiyi temizlemek ve
yeniden ynlendirmektir. Kendi
enerjinizi tekrar sizin kullanmnza
sunmak iin nce eklerinden
temizler. majlar, mesajlar ve
szlemeler yoluyla topladnz
yabanc enerjiyi de snflandrr.
Eer sorumluluk alr ve bedeninizin
dnda topraklamay kabullenirseniz
yabanc enerjiyi tanr ve temizler.
Altn gneiniz spiritel geliim
srecinizde sizin koruyucu meleiniz
ya da yaam kounuz gibi davranr.
Eer ona gvenir ve dayanrsanz
altn gneiniz size her zorlukta
yardmc olur. Srekli olarak size
temizlenmi enerji salayarak her
soruya cevap bulmanza yardm
eder. Eer yle isterseniz size
kendinizi ya da bakalarn incitmek
iin de enerji salar. Altn gne
akranz hem enerji deposu hem de
enerji temizleyicisidir. Salad
enerji ile ne yapacanz sizin
seiminizdir.
Altn gne enerjiniz auranzn
dnda yaad iin kiisel
hikayenizin de dndadr. Tutkusuz,
nyargsz ve tarafszdr. Sizi
cezalandrmak iin sizden enerji
saklamaz ya da sizi dllendirmek
iin enerji vermez. Eer spiritel
hayatnz sorumlu bir ekilde idare
etmeyi baarrsanz kullanmak iin
daha fazla enerjiniz olur. Eer
enerjinizi bamllklara harcarsanz
o zaman daha az enerjiniz olur.
Altn gne akranzn durumu
tamamen size baldr; kendinize ve
bakalarna nasl davrandnza,
sorumlu spiritel iletiime ne kadar
nem verdiinize baldr.
Altn gne akras bu
gezegendeki her bireyde bulunur.
Herkesin sonsuz, temiz ve iyiletirici
enerjiyi deneyimleme frsat vardr.
ou insan bu frsatlarn farkna
varmaz.
Sekizinci akra olduunu
anlamadan nce, on be yl
boyunca altn gne sembolyle
altm. nceleri onun gzel bir
vizyon ve odaklanma merkezi
olduunu dndm ama sonradan
herkesin tepesinde altn gne
grmeye balaynca onun gerek
olduunu anladm. Ntr olmas
yznden rehber ruhlarla balantl
olduunu dndm. Her bireyin
rehberlik bilgisini tadn sandm
ama etrafn evreleyen altn enerji
bir bilinmez olarak kald. Altn enerji
daima kutsall sembolize eder; sa
isterseniz sa, Muhammed derseniz
Muhammed, Buda derseniz Buda ya
da Horus olur. Yllar getike
bulmacann paralarn birletirdim.
Altn gne enerjisi, rehber
ruhlarnzn enerjisidir ve kiisel
enerjinizdir. Her birimiz iin Tanr
tarafndan yaratlm bir enerji
deposudur. Bilinst ve
bilinaltdr. Enerjimizi kendimize
geri ardmzda ya da enerjiyi
auramzdan, bedenimizden,
imajlardan veya szlemelerden
darya toprakladmzda altn
gne akramz almaya balar.
Bir enerji arndrcs gibi alr.
Altn gne bu grev iin en uygun
akradr nk aurann ve bedenin
dnda yer alr. Eer alt akralar
yabanc enerjiyi kendilerine eker
ve sonra bununla tkanrlarsa byk
sorunlar oluabilir.
Salksz el ve kalp akralar
enerji vakumladklarnda gs, kol,
el ve boyun arlar oluabilir. Enerji
vakumlayan nc akra ilk olarak
mide sknts sonra da saysz sorun
yaratr. Enerji vakumlayan ikinci
akra bedeni kansere ve reme
yollar hastalklarna sevk edebilir.
Emici birinci akra ve ayak akralar
topraklamay engelleyerek
kontrolsz kundalini aknlarna yol
aabilir. Alt akralarn hibirinin
yabanc enerjiyi vakumlamak ve
temizlemek iin zamanlar ya da
yerleri yoktur. Emici bir kalp akras
kaak ifacla, kalp ve cierlerde
sorunlara yol aar. Her eyi
toplayan beinci akra izofreniye,
her eyi toplayan altnc akra ise
dinmek bilmeyen durugr
vizyonlara neden olur. Emici bir
yedinci akra ise beyin
bozukluklarna ve nbetlere neden
olur.
Beden balantl akralarn
hibiri enerji vakumlamamaldr.
Bunun iin yaplmamlardr. Altn
gne akras ise enerji
vakumlayabilir nk bu zel i iin
yaratlmtr. O bizim dua bankamz,
enerji temizleyicimiz ve ok ynl
arnma aracmzdr. Altn gne
akras dier tm akralarn
almasn salayan enerjidir. Bizi
hayatta tutan enerjidir. Altn gne
tedavisini uyguladmzda bu
akrann yce amacna ularz.
KAPALI YA DA AIK SEKZNC
AKRA
Hi kapal bir sekizinci akra
grmedim. Bence onu kapamak
olanakszdr. Bedenimizle balantl
olan akralar gl ve gsz
olduumuz noktalara tepki
vermekle ykmldr. Bu ekilde
byr ve reniriz. Ancak altn
gne akramz her daim elimizin
altnda olmaldr.
Sekizinci akramz grmezden
gelebiliriz, ki yle de yaparz, ama o
ne zaman istersek oradadr.
Enerjisini savurup atanlarda daha
az parlak gneler grdm ama hi
kapanm bir altn gne grmedim.
Altn gneler daima aktr.
SALIKLI SEKZNC AKRANIN
ZELLKLER Bence bu blmn ad
altn gneine zen gsteren
kiinin zellikleri olmalyd. Altn
gne akras, hatta bir para
soluksa bile, insan oturup kendini
topraklad anda bir dakika iinde
prl prl olur. Altn gne akrasn
tedavi etmek iin zel bir yntem
yoktur. Ona zen gstermeniz
yeterlidir.
Eer altn gne akranzla
temas halinde kalrsanz ihtiyacnz
olan tm bilgiye ularsnz. Btn
ifa bilgisi, mutluluk, kendini sevme,
affetme ve btn duygular, her ey
buradadr. Altn gneinizin
servetine ulatnzda
kullanabileceinizden ok daha
fazla enerjiye, hayallerinize
smayacak zenginlie ve
kullanamayacanz kadar ok
frsata ularsnz. Byle bir destekle
salkl ve dnyann hizmetinde
olmak ok kolaydr. Byle bir
destekle hizmetleriniz snrsz
olacaktr.
EL AKRALARI
Avularnzn tam ortasnda el
akralarnz bulunur. Koullara gre
etki edici ya da kabul edici olurlar.
Bir tedavi srasnda ya da sanatsal
bir faaliyette el akralarnz enerjiyi
bedeninizden kanalize eder ve d
dnyaya doru ynlendirirler. Youn
bir alma srasnda, seviirken ya
da meditasyon yaparken elleriniz
dardan gelen enerjiyi ve bilgiyi
bedeninize ynlendirir.
Eer ellerinizden birini ya da
ikisini birden kaybetseniz bile bu
bilgi siz ait olacaktr. Fiziksel
elleriniz gitmi bile olsa enerji
ellerinizle el akralarnz hala
hayatta ve faal olacaktr.
Yorumlamaya devam edin.
El akralar yedi ana akra gibi
deildir. Doal olarak boylar daha
kktr (ak olduklarnda aplar 5
ila 7 cm arasndadr) ve ana
akralardan daha sk alp
kapanrlar. Kendilerine zg bir
renkleri yoktur. El akralar belirli
zellikleri olan bir enerjiyi
depolamaktan ziyade enerjiyi ileten
kanallar olarak grev yaparlar. El
akralarnz kalp akranza baldr;
genel durumlar size bu dnyada
verme, alma ve yaratma
konularnda nerede durduunuzu
gsterir.
Kalp akranzn durumu, isel
sevgiyi ve sanatsal bilgiyi
bedeninizde ve ruhunuzda kanalize
etme yeteneinizle ilintiliyken el
akralarnzn durumu bunlar d
dnyada kanalize etme yeteneinizi
gsterir. Elleriniz ve kalbiniz dzgn
bir balantdaysa kalp akras
enerjisinin da vurumu elleriniz
tarafndan kontrol edilir. Bu balant
dzgn olduunda kaak ifaclk
grlmez. El ve kalp akralarnz
dzgn balantlandrma yntemi
bu blmde anlatlmaktadr.
ifa verme, sevime ya da
derin meditasyon srasnda kalp
akras enerjiyi kollar araclyla
ellere ve oradan da darya
ynlendirir. Bu harikulade, ifal bir
duygudur ancak kalp akranz fazla
uyarlr ve bunun farknda olmaz da
byle enerji iletmekte ok zaman
harcarsa durum deiebilir. Eller ve
kalp arasndaki ba bilinli deilse
kalp akras kollardan ellere kendini
dar aktmak iin arplr. Kundalini
aknndaki gibi azck bir kalp
enerjisi ok uzun yol gider. Kalp
akrasn yorumlamak ve ifa
vermek onu yeniden toparlayarak
kalp ve el balantsn bilinli hale
getirir.
El akralar zellikle masaj
terapistleri ve sezgisel ifaclar
tarafndan kullanlr. Bu kiiler
genellikle el akralarn nasl salkl
tutmalar gerektiini bilmezler; el,
bilek, dirsek ve omuz sorunlar
yaarlar. Bu sorunlar ifacnn,
mterisinin enerjisinin elleri
araclyla kendi bedenine
girmesine izin verdii anlamna da
gelebilir.
ifaclar bu el akralar
sorununu yaayan yegane kiiler
deildir. Temizlikiler, ynetici
sekreterleri, ilkokul retmenleri ve
her tr psikolojik danman her trl
sknt enerjisini emmeye meyillidir;
temizlik srasnda, yazlar temize
ekerken veya insanlara
dokunduklarnda kt enerjiye
aktrlar. El akralarnn vakum
yaptnn belirtileri el kol ars,
omuz tutulmas, kollarda ve srtta
zayflk, kalp blgesinde acdr.
Bedeniniz, baka insanlarn
enerjisiyle, dikkatiyle, sorunlaryla
ve dilekleriyle dolmaktan
holanmaz. Ac ekerek ve
almayarak tepki gsterir nk
baka insanlarn sorunlar ile
dolduunda grmezden gelineceini
bilir. Eer empatik el emicilii
alkanlnz varsa bedeniniz bir
sredir bundan ikayet etmektedir,
zr dileyin, doru el kalp balants
yapmay renin ve bu huyunuzu
brakn.
KAPALI YA DA AIK EL
AKRALARI
El akralar srekli olarak alp
kapanrlar ve her dakika aklk
derecelerini deitirirler. Bu adan
bakldnda el akralar dier yedi
ana akradan ok daha aktiftirler.
Eer akra sisteminiz salkl ve
hizadaysa ama el akralarnz
ardna kadar ak ya da smsk
kapalysa ellerinizi birbirine srtn
ve el akralarndaki deiime bakn.
Ellerinizi birbirine srtmek bu
akralara enerji gelmesini salar ve
genellikle onlar dikkate davet eder.
Bir yorumlama ya da akra kontrol
srasnda el akralar 5 ila 7 cm
apnda ak ve almaya hazr
durumda olmaldr.
Salksz bir akra sisteminin
iindeki srekli ak el akralar el
eklemlerini ve kaslarn etkiler.
Bunlar normalden daha zayf hale
getirerek bir ey tutmay ya da
kavramay zorlatrr. Ellerde olmas
gereken btn enerji akp gider ve
elleri zayf drr. Sakar insanlarn
ya da ellerini srekli arpan, syran,
vuran, yakan insanlarn genellikle el
akralar fazla aktr; bu, salkl ve
gvenli deildir. Ellerdeki bu zayflk
genellikle ok ak kalp akras olan
kaak ifaclarda grlr.
Ak el akralar baz ileri
yaparken rnein ifa verirken ya
da sanatsal faaliyetler srasnda
gereklidir ancak sonradan el
akralarnz kapayabilmelisiniz.
Aldnz reti kalp akras
becerilerine ve karlksz sevgi
vermeye dayandrlmsa, el
akralarnz yirmi drt saat boyunca
ak olacak ve kalp akras enerjisi
aktacaktr. Bunun sonucunda kalp
akranz salkl yuvarlak eklinden
yass drtgen bir ekle
dnecektir. Bu duruma gelen bir
kalp akras genellikle kollardan
akp gitmektedir.
Daha nce kaak kalp akrasn
kapama yntemini konumutuk. El
akralar ile almak kalp akrasn
yeniden dengeleyebilmek iin
hayati nem tar. El akralarn
kapamak mmkndr; sadece basit
bir ekilde elleri yumruk yapp
skmak kalp akralarnn akmakta
olduu yolu tkayacaktr. El
akralarnz kapandnda kalp
enerjiniz bedeninizde kalmaldr. Bu
balangta rahatsz edici olabilir
zellikle de varolu nedeninizi
sadece bakalarn sevip ifa
vermeye dayandrmsanz
iyiletirme enerjinizi ne
yapacanz, kendinize nasl
ynlendireceinizi bilemezsiniz.
Hatta kendinize vermek
istemezsiniz. Ama gene de yapn.
Kendinize enerji vermek iin
hayata daha gzel yanlarndan
bakn. Ev yapm yemeklerle
beslenin, kendinize zaman ayrn,
zamannz alan eylerin yarsna
hayr diyin ya da kafanzn iindeki
odaya zen gsterin. Her gn
sevdiiniz bir eyi yapmak iin
kendinize zaman ayrn ne kadar
aptalca olursa olsun. Bir boyama
kitab alp boyayn, garip grnl
bir gmlek aln, bir kpek yavrusu
ile oynayn ya da hayvanat
bahesine gidin. Azck elenmeye
bakn ve kendinizi grmezden
gelmek istediinizde ellerinizi
kalbinizin zerine koyup tek yanl
bir iyiletirme ilikisine girin.
Kelimesi kelimesine sylemek
gerekirse hayatnz ellerinize aln.
Ak el akralar da akma
ileminin tersi olan vakumlamann
iine dahil olabilir. El akralar
bedene doru enerji vakumlarken
kalp akras yaylm ve uzam
halde olmayacaktr. Byle bir
durumda kalp akras genellikle
parlak ve kktr. Yuvarlak olmay
reddederek kare haline girmi
olabilir. Her akrada kelerin
olumas huzursuzlua iaret eder.
Yanl enerjilerden kendilerini
korumaya alan ya da
almalarn engelleyen inan
sistemlerine kar kan akralar
genellikle keler ve alar
olutururlar.
Karelere blnm ya da ok
keli bir akra gelen enerjiyi
kabullenen kvrmlarn yerine sivri
alar oluturarak gelen enerjiyi geri
tepmeye alr. ki kendini bilmez
elin arasnda skm olan kalp
akras kendini savunmaya geer,
gemesi de lazmdr. Fiziksel
belirtiler srt ars, nefes alma
sorunu ve kalbi korumak iin iin
iine giren nc akra dolaysyla
her trl sindirim sistemi
rahatszldr.
Vakumlu el akras ifaclar, bir
tedavi uyguladktan, temizlik
yaptktan, organizasyon yaptktan
sonra ya da danmanlk seans
srasnda veya sonrasnda tam bir
bitkinlik yaarlar. Vakumlu el
akras ifaclar sonunda kmeye
mahkumdurlar. Neyse ki bu
blmde retilen el kalp akralar
balantsn dzeltme yntemi bu
tr ifaclara yardmc olur.
Smsk kapatlm el akralar
eklemleri ve kaslar sertletirip
iirir. Bu, yaratma ve verme
yeteneklerinde bir sakatlanmaya ve
mafsal iltihabna iaret eder. Eer el
akralarnz smsk kapatlmsa
bedeninizdeki enerji ak olumsuz
olarak etkilenecektir. Kck bir
resmi boyayamyorsanz ya da
piyanoda ritmik olarak tua
basamyorsanz o zaman ltfen
elinizdeki ak salamak iin baka
bir yol bulun. Ellerinizle bir ey
piirebilir, bir mobilya ya da araba
parasn temizleyip restore edebilir,
birisinin omuzlarn ovabilir, san
kesebilir, yoga yapabilir veya bir
hayvan okayarak zaman
geirebilirsiniz. Ellerinizle kalbinizi
doru balantlandrmak iin
konsantre olun ve enerjinizin
yeniden akmasn salayn. Eer el
akralarnz kapalysa enerji ak
yeniden balayana kadar gnde iki
kez kalpten ele ifa yollayn.
El akralar da salkl akra
tatiline kabilirler. Ama her daim
megul olduklar iin bir iki gnden
fazla tatil yaptklar grlmemitir.
El akralarnzn tatile km
olduunu kalp akrasnn salkl
yuvarlak ekline bakarak ve ayn
zamanda kollarnzda, ellerinizde,
parmaklarnzda el akralarnzn
kapal olmasna karn duyduunuz
rahatlktan anlayabilirsiniz.
El akralarnz, yeni renilen,
doru iyiletirme ve kendini sevme
bilgilerini ileme koymak iin iten
ekilirler. El akralarnz kapanarak
kalp akranzn enerjisinin
bedeninizde kalmasn salamak
iin bir sreliine verici ifac
rolnden soyunmanz salar. Ancak
el akralarnz gerek duyduunuz
zaman orada olmaldr bu yzden
gnde iki kere kontrol edin ve
dier btn akralarnza zellikle
de kalp akranza teekkr
hediyeleri sunun. akralarnzn
yaratt denge ve iletiimle, el
akralarnza bu tatil imkann
verdikleri iin onlara minnettar
olduunuzu bilmelerini salayn.
Ellerinizi topraklanm nbeti
eldiveniyle sarn ve yeniden almak
iin nasl bir enerji destei
istediklerini sorun. Bunu genellikle
size elle gsterirler. Bakp renin.
EL AKRALARINI KALP
AKRASINA BALAMAK El ve kalp
akralar ou insanda doal olarak
birbirine baldr ama bu balantnn
niteliini kontrol etmekte fayda
vardr.
zellikle de kalp akrasnda
skntl bir durum ya da bir ekil
bozukluu varsa; ellerde ve kollarda
tutukluk, kramp girmesi ya da
sklkla sakarlk sz konusu
oluyorsa.
Eller ve kalp arasndaki
balant salkl bir kalp akrasndan
balar, demek ki kalp akrasnn
iyiletirilmesi bu ilemdeki ilk
admdr. Kafanzn iindeki odada
odaklandnzda kalp akranz,
dairesel, zmrt yeili, 7 ila 13 cm
apnda bir enerji merkezi olarak
hayal edin. imdi avularnzn
ortasndaki el akralarnz mmkn
olduunca ak ve dairesel olarak
hayal edin. Ak el akralarnzn
ap 5 ila 7 cm arasnda olmaldr,
yani avularnzn ortasna rahata
smaldr.
Gzlerinizin arkasnda
otururken kalbinizdeki zmrt yeili
enerjinin bir blmnn
omuzlarnza doru gittiini
dnn. Kalp akranzn yuvarlak
ve normal boyutta kalmasna dikkat
edin. Kalbinizin enerjisini
almadnz sadece onun sonsuz
enerjisinin bir ksmn
ynlendirdiinizi dnn. Kalpten
gelen zmrt yeili enerjinin
omuzlarnzdan aaya her iki
kolunuza doru gittiini grn.
Enerjinin kemiklerinizden,
dirseklerinizden kollarnzn alt
ksmna getiini hissedin. Kafanzn
iinde kaln ve kalp akras
enerjinizin bileklerinizden
avularnza geerek oradaki
tkanklklar itip atn grn.
El akralarnz kalp akranza
balandnda ellerinizde bir basn
ve scaklk hissedersiniz. Eer
hissetmiyorsanz o zaman
ellerinizde ya da kollarnzda hala
bir tkanklk var demektir.
Tkankl amak iin ellerinizi
iinde scaklk hissedene kadar
birbirine srtn. imdi kollarnz
aaya sarktn ve karncalanan
arlklarn hissedin. Bu kalp
akranz avularnza aktnda
hissetmeniz gereken duygudur.
Ellerinizi tekrar birbirine srtn.
Isndklar zaman kalp akra
enerjinizi kollarnza geirmek iin
kullann. Sa elinizi kalbinizden
birka santimetre uzakta tutun ve
zerinde, sanki kalp akra enerjinizi
kartran bir daire hayal edin. Sa
elinizi kullanarak kalp akranzn
yeil enerjisinin bir blmn sol
omzunuzdan aaya yavaa
hareket ettirin. Sol avucunuza
geldiinizde sa elinizi o elin
zerinde bir daire izmek iin
kullann. Sol el akranzn yeil
enerji ile dolduunu grn.
Sol el balantnz yaptnzda
sa elinizi aa brakn ve sol elinizi
sa elinize enerji getirmek iin
kullann. Eer bilinsiz bir vakum
ifacysanz enerji kendi bana
akmaya balayncaya kadar bu
balanty gnde birka kez
yapmanz gerekebilir.
Kollarnz ve ellerinizi hareket
ettirin. Avularnz ap kapayn ve
enerjinin aknn farklln
hissedin. Avularnz bedeninizde
rahatszlk duyduunuz herhangi bir
noktaya koyun ve kendi zerinizde
kk bir kalp akras tedavisi
uygulayn. Ellerinizi kalp akranzn
zerine koyun, kalp akranzda
dengesizlik hissederseniz devreyi
kapatarak sevginizi kendinize verin.
Ellerle kalp balantsn daima
yapn ama gemiinizde kaak
ifaclk varsa kalp enerjinizin
bilinsizce ellerinizden akp gitmesine
izin vermeyin. evrenizdeki enerjiyi
de emmeyin. Kalbiniz bilinli bir
ekilde ellerinize bal olduunda;
kalp enerjinizin farknda
olduunuzda; enerji kontrolnz
altnda olduunda kaak ifaclk ve
snger el ifacl olumas kk bir
ihtimaldir. Ancak bu hala bir
tehlikedir. ok ak el akralar ve
ikinci akra ifacl hakkndaki
uyarlar bir daha okuyun.
ifa enerjinizi bedeninizde
tutmakta zorlanyorsanz o zaman
bir ay boyunca ellerinizi sabah
akam her gn birer kez kalp
akranzn zerine koyun. Kalbinizin
sizden zellikle ifa istememi
birine doru gittiini hissederseniz
ellerinizi abucak kalp akranzn
zerine koyun. Kendinize herkesin
kendi ifa enerjisi olduunu
hatrlatn. u anda dnyay
iyiletirmeniz gerekmiyor nce
kendinizi iyiletirmelisiniz.
Artk elleri ve kalbi balamay
bildiinize gre akra kontrol
yaptnzda, akra yorumlarken ya
da altn gne tedavisini
uyguladnz her sefer bu balanty
kontrol edin. Kalp akranzn
omuzlarnzdan aa enerji
yollarken asla yass bir kareye
dnmemesi gerektiini sakn
unutmayn. Ellerle balantl olan
kalp akras enerjisinin bir blm
topraklama kordonu olarak aaya
doru ynlendirildiinde bile salkl
ve yuvarlak kalmaldr. Ellerinizin
bilinsiz olarak enerji emmesine izin
vermeyin. Bu sadece kalp
akranzda ve akra sisteminizin
geri kalannda tahribat yaratacaktr.
Kendinize zarar vermeyi brakn.
SALIKLI EL AKRALARININ
ZELLKLER
El akralar salkl olan
insanlarn elleri salkl akra
sistemlerinin bilgilerini d dnyaya
tercme eder. Doal olarak veren
ve efkat gsteren ellerdir ama bir
boyutlar daha vardr ki o da
almaktr. Odaklarn kaybetmeden
yardm, iltifat, hediye ve yapc
nasihat alabilirler. Ayn zamanda
tm bunlar bakalarnda borluluk,
sululuk ya da karlkl ikayet hissi
yaratmadan verebilirler de.
Salkl el akralar, sahiplerine
doal bir yaratclk baheder. Bu
kiilerin yaratcl akar. Dramatik
artistik tkanklklar ya da ilham
yoksunluklar ekmezler. Giyinmek,
yemek piirmek, ev dekorasyonu,
araba tamiri gibi meraklar vardr.
Artistik yeteneklerinin onaylanmas
iin hocalara ya da kurululara bel
balamazlar. Dnya ve
evrelerindeki insanlarla rahat bir
alveri ilikileri vardr. Ayn
zamanda kendi enerjileri ile rahat
bir alverileri vardr ve srekli
muhta yaamaktan holanan
kiilerle bir aradayken el akralarn
kapayarak kendilerini korumasn
bilirler.
AYAK AKRALARI
Ayak akras, ayak tabannn
tam ortasndadr. Ayak akralarnz
da tpk el akralarnz gibi duruma
gre ie alc, kabul edici ya da da
yanstc, etki edici olurlar.
Topraklama ve egzersiz srasnda
ayak akralarnz bedeninizden
aaya topraa enerji
ynlendirmenize yardmc olur.
Yry meditasyonlar ya da doa
gezileri srasnda ayak akralarnz
alarak yeryznn enerjisinin
bedeninize girip bedeninizi
temizlemesini salar.
Eer ayaklarnzdan birisini ya
da ikisini birden kaybettiyseniz bu
bilgiler sizin iin gene de geerlidir.
Fiziksel ayanz gitmi olabilir ama
enerji bedeninizde hala bacaklar,
ayaklar ve ayak akralar vardr.
Ayak akralarnzn sal
sadece bedeninizde olup
topraklanm olma yeteneinize
deil ayn zamanda imdiki
zamanda, bu gezegende
topraklanm bir ruh olarak yaama
yeteneinize de baldr. Bu nemli
bir farktr. Kafanzn iinde olmanz
ve birinci akranzdan topraklanm
olmanza karn yeryzyle
balantl olmayabilirsiniz, bu
kesinlikle mmkn olabilecek bir
durumdur; zellikle nc,
drdnc ve beinci akralarnz
birbirleriyle iletiim halinde deilse.
ayet hayati nemi olan beden
ruh iletiimi, nc, drdnc ya
da beinci akralarnzda bloke
olursa ruh ve beden temiz bir
balant kuramaz. Beden/ruh
anlamasnn iareti olan
topraklama yetenekleri elle tutulur
bir gerek olmaktan karak daha
ziyade bir ideal olarak kalr. Ayak
akralarnza ve birinci akra ile olan
balantlarna bakarak
topraklamanzn olmas gerektii
kadar gl olup olmadn
grebilirsiniz.
Ayak akralar el akralar gibi
ihtiyaca gre alp kapanrlar. Onlar
da ana akralardan daha
kktrler, ak olduklar zaman
aplar 6 ila 7 santimetredir. Ayak
akralarnn kendilerine zg bir
rengi yoktur. Genellikle toprak
enerjisinin rengi olan kahverengi ya
da birinci akra enerjisine
balysalar krmz renktedirler.
Kiinin topraklanmas ve beden
balants glyse birinci akra
enerjisi bacaklardan geerek
(genellikle kemiin iinden) ayak
akralarndan dar akar. Bu akn
anlam, birinci akrann salkl
olduudur ve topraklama ilevini
kavramsal olarak deil gerekte
yapmakta olduudur. Kalp
akrasnn enerjisi ellerden akt
zaman, kendini sevmekle,
bakalarn sevmekle ve ifa
vermekle ilgili somut rnekler
grrsnz. Birinci akrann enerjisi
ayak akralarndan akt zamansa,
topraklanmayla, doaya ait olmayla
ve ruh/beden iletiimiyle ilgili somut
rnekler grrsnz.
Salkl ayak akralar,
yeryznn iinde varolan, bilgelik
ve skunetle dolu enerjiyle
balanty salar. Ayak akralarnz
toprak enerjisini bedeninize ekerek
doa ile btnlemenizi salar. Bu
enerji sizi temizleyecek,
odaklayacak ve topraklayacaktr.
Ayak akralarnz ayn zamanda
yorgunluk, stres ya da huzursuzluk
enerjilerini topraa brakarak
bunlardan kurtulmanza da yardm
eder.
Ayak akralarnz salklysa alt
beden hareketlerinizin hepsi
topraklaycdr. Yrmek, dans
etmek, paten yapmak ve alveri
arabas itmek gibi eylemler eer
ayak akralarnz yeryzyle srekli
alveri halindeyse topraklama
almalarna dnr.
KAPALI YA DA AIK AYAK
AKRALARI
Salksz bir sistemde ok ak
ayak akralar acil bir topraklama
aracdr. Eer dengenizi
kaybettiyseniz ve topraklanmam
durumdaysanz ayak akralarnz
ardna kadar alarak sizi yeryz
enerjisine bal tutmaya alr,
kendinizi ansl addetmelisiniz.
Derhal akralarnz hizaya sokup
tedavi edin; ayrca ayak
akralarnza doru ii yapt iin
teekkr etmeyi sakn unutmayn.
Siz yardm etmeseniz bile eer ayak
akralarnz sizi topraklyorsa
evrimlemi ve sorumlu bir
bedeniniz var demektir. Ona
sevgiyle, efkatle davrann.
Evrimlemi bedenler gnmzn
karmak ve grltl toplumunda
zor zamanlar geiriyorlar, zellikle
de sahipleri onlara aldrmadnda!
ok ak ayak akralar iin
btnlkl akra tedavisi
uyguluyorsanz nc, drdnc ve
beinci akralarnz arasndaki
iletiime zel bir zen
gstermelisiniz. Bu akralarn
beden/ruh anlamalar ya da
tartmalar genellikle her trl
tkankl hafifletici rol oynar. Birinci
akranza geldiinizde, yakut
krmzs enerjisinin bacak
kemiklerinizin ortalarndan itibaren
ayak akralarnza aktn grn. Bu
balant ayak akralarnzn
rahatlamasna ve normal boyutuna
dnmesine phesiz yardmc
olacaktr.
Btnlkl akra tedavisi
sonunda akralar iin altn gne
tedavisine de zaman ayrn.
Kalanzdan balattnz altn
enerjinin, bacaklarnzn st
yanndan, dizlere, baldrlara,
bileklere ve ayaklara akmasn
salayn. Bu blgeler bir sre zel
ilgi isteyebilir. Birinci akranzdaki
ve ayak akralarnzdaki enerji ak
daha kolaylaana kadar gnde bir
kez altn gne yntemini
uygulamanz neririm.
Salksz ve ok ak ayak
akralar, taklp tkezlemek, srekli
saa sola ayak parmaklarn
arpmak ya da ayak ve diz
burkulmalarna meyilli olmak gibi
fiziksel sorunlar yaratabilir. Bir kez
salkl enerji ak salandnda ve
ayak akralar bilinli farkndala
balandnda bu zorluklar azalp
yok olacaktr.
Salkl bir akra sistemindeki
ok ak ayak akralar bedenin
iyiletirici ve bilge toprak enerjisine
kendisini yeniden uyarladnn
iaretidir. ou kiinin gerek
rehberliin sadece yukardan -
kozmik, spiritel alemden- geldiine
inanmasna karn gerek bilgelik
toprak enerjisinin dengesinden ve
kozmik enerjiden gelir. Kozmik
enerji iyi dengelenmi bir ruh
yaratr ve toprak enerjisi bu ruhun
yaayabilecei iyi dengelenmi bir
beden yaratr. Bu karmak
zamanlarda fiziksel denge hayatidir.
Salkl bir akra sistemindeki ok
ak ayak akralar gezegenin
ritmine, dnglerine ve enerjilerine
uyabilmek iin bilgelik ve rehberlik
almaktadr. Bu bilgi ana akralara
iyileme konusunda yeni bir bak
salar.
ok ak bir akrann en fazla
bir hafta iinde kapanmasn
istememize karn ayak akralar ve
toprak enerjisi iyileme balantsn
kurmak iin bundan daha fazlasna
ihtiya duyabilir. Dnya, dngler,
mevsimler ve gerek zamanda
varolduundan bedeninize belirli bir
ders vermek ya da iyileme ekli
gstermek iin daha fazla gerek
zamana gereksinim duyabilir.
Brakn ne istiyorsa yapsn.
Ayak akralarnz yeryz
ifasna katlrken siz de merkez
akralarnzn salkl kalmasn
salayn; onlar desteklemek iin
dzenli olarak meditasyon yapn.
Meditasyonunuzu her gn ayn
saatte ve ayn yerde yapn. Toprak
enerjisi zamana, mekana ve
istikrarl olmaya kar ok hassastr.
Kendinizi dzenli olarak
odakladnzda toprak enerjisi
kendisini bu dzene uyduracak ve
dndnz srece size yeni
bilgiler sunacaktr. Dinleyin ve
renin. Toprak enerjisi sonsuz
iyiletirici ve sonsuz bilgedir.
Salksz bir sistemdeki kapal
ayak akralar dnya ile balant
kurmaya isteksizliin ya da birinci
akradaki tahribata tepki gsteren
ayak akralarnn sonucudur. Ayak
akralar, beden enerji aknn
salanmas iin yeterince ve yava
bir ekilde gnlk egzersiz
yaplmadnda da kapanrlar.
Yeterince ve yava diye belirttim
nk nice egzersiz bamlsnn
ayak akralar kapaldr; ayak,
bacak ve alt beden kazalarna
meyillidirler.
Zorlayc egzersiz,
topraklamann tamamen aleyhine
iler nk bedenin yollad ac,
alk, yorgunluk gibi normal
sinyalleri grmezden gelir. Eer ac
yoksa kazan da yok tarz mao
egzersiz delisiyseniz kendinize
gelin. Egzersizi tamamen
brakmanza gerek yoktur ama
bedeninizi zorlamak yerine
bedeninizi dinleyerek egzersiz
yapmay renin. Bedeninizle ve
ayak akralarnzla iletiime
gemenin byk yardm olacaktr.
Kapal ayak akralar, ayaklar
ve bacaklar gererek esnekliklerini
yitirmelerine; byk olaslkla da
mafsal iltihaplanmalarna neden
olur. Ayaklarda ve bacaklarda,
yeterli enerji ak olmad iin
damar bozukluklar grlebilir.
Beden enerji yoksunluuna tepki
vermek iin kimi zaman ayaklarda
byk scaklk deiiklikleri yaratr.
Kendimizi kandrmayalm. Biz
bedenlerde yaayan ruhlarz ve
bedenlenmemizin tek amac fiziksel
dnyada, bedenlerimizin iinde
yaayp iletiim kurmay
renmektir. Astral yolculuk, yksek
rehberlik, ruhlarla iletiim ve
dierleri iyidir hotur da
topraklanma olmadan bu
aktivitelere dalmak beden/ruh
ayrlmasna yol aar.
Dier tm salkl akralarnz
gibi ayak akralar da kapanarak
tatile kabilir. Bunun bir tatile k
olup olmadn anlamak iin ikinci
ve birinci akralarnzn salk
durumuna bakn. Ayn zamanda
kalanz, bacaklarnz ve ayaklarnz
ayak akralarnz kapal olmasna
karn gevek, rahat ve canl
olacaktr.
Ayak akralar genellikle bir iki
gnden fazla kapal durmaz. Bu
zaman zarfnda topraklama ve
yeryz balants bilgileri ileme
konur. Eer iki gnden daha fazla
kapal kalrlarsa yokluklar
topraklamada dengesizlikler
yaratabilir. Ayak akralarnz
tatildeyken gzlerinizi zerlerinden
ayrmayn ve onlara nbeti
oraplar giydirin.
Eer ayak akralarnz iki gn
getii halde hala kapalysa o
zaman komple bir akra
yorumlamas yapn. Birinci
akranzdan ayak akralarna giden
enerji akn aada anlatlan
yntemi kullanarak yeniden
salayn. Ayak akralarnza yeniden
almak iin hangi enerjinin ya da
gerek yaam desteinin
gereksinimini duyduklarn sorun.
Genellikle gnlk bacak hareketleri
yapmaya, yrmeye ya da bisiklete
binmeye sz vermenizi isterler.
Yapn.
AYAK AKRALARINI BRNC
AKRAYA BALAMAK
Doal olarak topraklanm
kiilerde ayak akralar yardm
gerektirmeden kendilerini
yeryznn iyiletirici enerjisine
balarlar. Ruh/beden ayrl
yaayan kiilerde ise ayak akralar
genellikle yeryz enerjisi ile
balanty koparmlardr. Bunun
sonucunda topraklanma ve yaam
ok zorlar.
Birinci akra enerjisi
bacaklardan ayak akralarna
ynlendirildiinde bacaklarn kendisi
birer topraklama aracna dnr.
Birinci akray ayak akralarn
balamak yrmeyi ve egzersiz
yapmay meditatif bir ilem haline
getirir. Bacaklarn her hareket
ediinde, ayaklarn her yere
basnda yeryzyle balant
yenilenir. Ayak akralarnz salkl
ve balantl ise bedeninizin basit
hareketleri bile topraklanma salar.
Odaklandnzda ve kafanzn
iindeyken birinci akranz salkl,
yuvarlak, yakut krmzs bir enerji
merkezi olarak dnn. Onunla
topraklama kordonu arasndaki
gl ba grn. imdi akralar
ayak tabanlarnzn her birinde ak
ve yuvarlak olarak hayal edin.
Kafanzn iinden krmz birinci
akra enerjinizin her iki
bacanzdan aa doru indiini
hayal edin. Hala yuvarlak olan
birinci akranzdan aaya doru
bacak kemiklerinden yakut krmzs
enerjinin aktn grn. Birinci
akranzn tmn aktmadnz
ama sonsuz enerjisinin bir ksmn
ynlendirdiinizi bilin.
Odaklanm durumda kafanzn
iindeki odada kaln, krmz
enerjinin ayak bileklerinizden ve
sonra ayak tabanlarnzdan ktn
grn. Enerjinin bacaklarnzdan
yeryzne aktn hissedin.
Eer yeryzne balanma
duygusu size garip geliyorsa ya da
bacaklarnz scak ve ar
hissediyorsanz demek ki ayak
akralarnz kullanma ak deildi.
Eer sadece hafif deiiklikler
hissediyorsanz, bu ayak
akralarnzn kendi balarna
altklar anlamna gelir. imdi
topraklama kordonunuzu ayak
akralarnza ekleyin ve ite
bitirdiniz!
Eer bu balanty salamakta
ok zorlanyorsanz kalp akras
balantl ellerinizi kullanarak birinci
akra enerjisinin bacaklarnzdan
inmesine yardmc olun. Her iki
ayanza geldiinizde ayaklarnzn
zerinde daireler dnn ve sanki
enerjiyi kakla kartryormu gibi
hissedin. Bylece onlar uyandrr ve
ie koarsnz.
Birinci akra enerjinizi
ayaklarnza gtrmek iin ellerinizi
birka kez kullanabilirsiniz. Bu
balangta normaldir ama daha
sonra birinci akradan ayaklara
balant kendi bana olacaktr.
Birinci akranz ve ayak
akralarnz arasndaki balantnn
srekli farknda olun, zellikle de
gemite topraklanma sorunlar
yaadysanz. Bu noktadan itibaren
bu balanty her akra kontrolnde,
akra yorumlamada ya da altn
gne tedavisi uyguladnzda
kontrol edin.
ou renci birinci akradan
ayak akralarna olan balantnn
birinci akra topraklama kordonu
yerine kullanlabileceini kefeder.
Eer bu ekilde topraklanmanz
daha kolay oluyorsa o zaman birinci
akra topraklama kordonunu atn ve
onun yerine ayaklarnzdan
topraklanmaktan ekinmeyin.
stelik bu bir kez birinci akranz
temizledikten ve canlandrdktan
sonra topraklanmann daha doal
bir yoludur.
SALIKLI AYAK AKRALARININ
ZELLKLER
Ayak akralarnz salkl
olduunda, topraklanmak ok
olaan bir hale gelir. Sizi
yeryznn bilgisine, enerjisine ve
ifasna balarlar; bedenin kendisini
daha gerek hissetmesini salarlar.
Kendine sayg, yeterli egzersiz,
dzgn beslenme, huzurlu alma
ve hayat koullar, aklc salk hep
gezegen ile kapal ve iyiletirici bir
ban dtan grnen iaretleridir.
Salkl ayak akralar,
sahiplerine, odaklanm, salam,
topraklanm ama derin bir biimde
spiritel enerji sunarlar; tpk
doaya odaklanm kabile
insanlarnn enerjisi gibi. Beden,
yeryzyle gkyz arasndaki
saygn hakemlik konumunu alnca,
gezegenin zerindeki her hareket
yaratc gcn hareketinin bir
paras olur ve yaratc gcn her
hareketi gezegenin zerindeki
hareketin bir paras olur. Salkl
ayak akralarnn salad gezegen
balants bu i ie geii mmkn
klar.
Kimi zaman salkl ayak
akralar sanki yerekimi sizi
herkesten daha ok
etkiliyormuasma bedeninizi
arlatrabilir. Bu, salkl ayak
akralar olan kiiler ruh/beden
blnmesine doru ilerlediklerinde
ortaya kar. Ayaklardaki arlk,
kozmik odakl spiritel bilgiye
verilen fazladan nemle doru
orantldr. Bacaklarnz ve kalanz
aaya doru ekildiinde bunun
anlam fazla topraklanmanz
deildir. Anlam ruh/beden
blnmesine doru gittiiniz ve az
topraklandnzda. Bu duyguya
dikkat edin ve ayaklarnz tekrar
birinci akranza balayn. Sizin
yardmnzla bedeniniz ve ruhunuz
birbiriyle kolayca iletiim kuracaktr.
AKRALARI
YORUMLAMAK
akra kontrol yaptktan sonra,
topraklanm, arnm ve meditatif
halinizdeyken her akranz tekrar
ziyaret edin; yedinci akradan
balayarak aaya doru inin.
imdi artk akra kontrol yapmay
da rendiinize gre, akralar
yorumlamak sadece basit bir sre
olacaktr.
akra yorumlamas srasnda
ilk olarak kendi akranzn zerine
ideal bir akrann imgesini koyun ve
akranzdaki deiiklikleri izleyin.
deal akranzn nasl grnmesi
gerektiinin resmini astktan sonra
nasl grndne bakn.
Pek ok iyi psiik,
dncelerden arnmak ve
nyarglar bir kenara atmak iin bu
teknii kullanr; ne olmas gerektii
konusunda bir imge olutururlar ya
da mterileri hakknda bildiklerini
dndkleri eyin imgesini
olutururlar ve sonra da oturup
deiiklikleri beklemeye balarlar.
Deiiklikler belirdike yorumlama
balar. nyarglar hususunda
drst olmay beceremeyen
psiikler genellikle yorumlarna
kendi grlerini kartrrlar. Daha
yolun banda olan pek ok gen
psiikten, Ben bunu beceremem!
Yedinci akram asla olmas
gerektii ekilde deil.
Vazgeiyorum! szlerini duydum.
Gerek bir psiiin her eyi annda
bilmesi gerektiini ve byk kudreti
olduunu sanrlar. Yanlrlar!
yi psiikler her eyi bilen
kendini beenmiler deildirler.
Yorum yaparlar; nk neyi
bilmediklerini renmeye hazr
olmak isterler. Derslerime devam
eden kafas karm ve kzgn
rencilerimse oktan rekabete
balamlardr bile. Onlar da henz
hibir ey bilmiyor! akralar, akra
kontrol imgelerine cevap vermez
nk hemen tedavi edilmek
istiyorlardr. akralarn kaybedecek
vakti yoktur.
akralar, biim, boyut ve renk
bakmndan dramatik deiiklikler
gsterebilirler ya da tam tersine
hemen hibir deiiklik
gstermeyebilirler; mesela size,
akra kontrol srasnda sizin
kendisine vermi olduunuz rengin
biraz daha an gsterebilirler.
ayet herhangi bir deiiklik
alglamyorsanz kendinizi sezgisiz
biri sanmayn. ok salkl bir akra
sisteminiz olduu iin herhangi bir
iaret ya da deiiklik grmemi
olabilirsiniz. Belki de yaptnz
akra kontrol her eyin dzelmesi
iin gereken tek admd. yi. Demek
ki artk tek ihtiyacnz, akralar iin
altn gne tedavisini uygulamak.
te bitti bile!
AKRALAR NASIL
YORUMLANIR?
Yorumlamanza yedinci
akradan balayn ve srayla giderek
aada birinci akraya kadar ulan.
El akralarnz kalp akranzla ve
ayak akralarnz da birinci
akranzla bir arada yorumlayn.
akralarnz yorumlamak iin
her akrann nne o akrann nasl
grnmesi gerektiini gsteren bir
akra kontrol resmi koyun ve
oluabilecek deiikliklere hazrlkl
olun. akra kontrol normundan
sapmalar ya da deiiklikler
grrseniz, eklin muhtemel
anlamn renmek iin aadaki
aklamalar okuyun ya da
akranzn, size, neyin yanl
olduunu sylemesine izin verin.
akralar yorumlarken
boyutlarn ve biimlerini de not
edin. Boyutlar 7 ila 13 santimetre
arasnda ve yuvarlak olmaldr.
Boylarn kyaslayn ve hizada olup
olmadklarn kontrol edin. akralar
aa yukar ayn boyda olmal ve
bedenin n tarafnda tek hat
zerinde hizada olmaldrlar.
Renklerinin safln grn. Renkler
parlak ve birbirinden ayrlacak
kadar belirgin olmaldr. Snrlarnn
tam olmasna dikkat edin. Yrtk,
delik, kabark ya da incelmi
noktalar olmamaldr.
El ve ayak akralarnz kontrol
ederken belirgin bir renkleri
olmadn ve aplarnn 5 ila 7
santimetre arasnda olduunu
hatrlaynz. Ayak akralarnz birinci
akra ile balysa rengi krmz ya
da topraa balysa yeilimsi
kahverengi olabilir. El akralarnz
kalp akrasna balysa kalp akras
yeili olabilir. Hem el hem ayak
akralar yuvarlak, snrlar deliksiz,
yrtksz ya da net olmaldr.
Her akray kontrol ettikten
sonra olabilecei en salkl halinin
resmini yollayn ve bir sonraki
akraya gein. Gerek duyarsanz
akralarnz olmas gereken ekle
ve boya ellerinizi kullanarak
sokabilir; bir sonraki akraya
gemeden enerjilerini parmaklarnz
ile kartrabilirsiniz. Btn akralar
yorumladktan; onlarla ilgilendikten;
el ve ayak akralarnz gerekli
akralara baladktan sonra iiniz
biter. Geriye sadece bir sonraki
blmde anlatlan akralar iin altn
gne tedavisini uygulamak kalr.
Bu akra iyiletirme ilemi ok
zaman alyor gibi grnebilir. Eer
akralarnza ok ilgi gerekiyorsa
yle de olabilir. Bir kez hizaya
sokup balantlarn yaptnzda
akralarnz dengelerini koruyacak
ve bu yorumlama ilemi batan
sona sadece be dakika srecektir.
lk zamanlarda akralarnz her gn
iyiletirmek isteyebilirsiniz. Daha
sonralar olmas gerektii gibi daha
rahat olacaksnz. Ylda ya da
drt kez byk bir akra tedavisi
yaparm ama birka gnde bir ya da
haftada bir kez yle bir kolaan
etmek iin akra kontrol yaparm.
AKRALARDAK SORUNLARI
GDERMEK
Her ne kadar u anda akra
sapmalarnn anlamlarna bir gz
atmak zereysek de, aslnda btn
akra sorunlar, hasar grm
akrann nne o akrann salkl
halini gsteren bir akra kontrol
resmi yerletirilerek anlalabilir.
akra kontrolne hemen tepki
vermeyen herhangi bir eyin bir
sre daha orada olmaya ihtiyac var
demektir. Terden srlsklam, nefes
nefese kalm bir halde akra
sorunlarnza cevap bulmaya
uramayn. Her akra canl ve
farkndadr. akralar ne yaptklarn
doal olarak bilirler. Eer birbirleri
ile iletiim kurmalarna izin
verirseniz kendilerini
toparlayacaklardr.
akralarnz iin yapacanz en
iyiletirici ey, onlardan gelen
mesajlar dinleyip nem
vermenizdir. Meditasyon ve
iyiletirme yeteneklerinizi canl
tutarsanz enerji bedeniniz ou
zaman salkl olacaktr.
akralarnzn, zerlerine dmenize
ihtiyalar yoktur. Sadece azck ilgi
ve ynlendirme isterler. Eer hasar
grm akranz nerilerinize tepki
vermiyorsa onu en salkl akra
resmi ile kapayp bir sonraki
akraya gein. Tm akralarnz
yorumlamay bitirdikten sonra altn
gne tedavisini uygulayn. Bu
gereksinim duyduklar enerjiyi
onlara salayacaktr. Bir iki gn
iinde bir btn yorumlama daha
yapn ve akra sisteminizin kendi
kendisine yapt deiiklikleri
gzlemleyin. Ancak akra sisteminiz
hala bir nceki yorumlamadaki
kadar hasarl grnyorsa endokrin
sisteminize ilgilenin ya da ila
kullanmn brakn.
Spiritel farkndala ulamay
ciddi olarak dnyorsanz ilalar
bedeninizden temizleyin ve zavall
enerji aralarnza nefes aldrn.
lalar akmalarnzda kaos yaratr
ama eer imdi temizlerseniz zarar
geriye dndrlebilir. yi bir
akupunkturcu ya da herbalist size
sadece temizlenmek iin deil ama
enerji alannz yeniden
alabilmeniz iin dengelemekte de
yardmc olacaktr. Yoksa tm
iyileme ve meditasyon zamannz
yetenek, farkndalk ve g
konularnda ilerlemek yerine
ilalarn yol at yangnlar
sndrmekle harcarsnz.
AKRA SAPMALARI
HZALAMA: Yedi ana akrann
hepsi de bedenin n tarafnda
ortalanm ekilde dikey olarak ayn
hizada durmaldr ve yzleri dar
dnk olmaldr. akralar
hizalarndan kaydklar zaman
birbirleriyle olan balantlarn da
kaybederler.
Bazen akralar, sistem salksz
ve ilenemeyecek bilgiyle fazla dolu
olduunda merkezdeki hattan
uzaklarlar. Ana enerji kanalndan
uzaklaarak kendi balarna
varolmaya alrlar. Bu ekilde sola
ya da saa kaymalar altn gne
tedavisi uygulanarak kolaylkla
dzeltilebilir ancak sola ve saa
kaymalara felsefi adan da
bakmakta yarar vardr.
Baz kiiler her akrann
karakteristik zelliine bakar ve o
akrann ancak tek bir cinsiyetle
ilikilendirilebileceini dnrler.
Empatik drdnc akra insan
mutlaka bir kadn olmaldr, erkek
olamaz. Cinsel birinci akra insan
erkektir, kadn olamaz. Kadnlar
sezgisel altnc akraya sahip olabilir
ama erkekler sadece gerekidir.
Btn bunlarn zrvalk olduunu
bildiinizi biliyorum ama yine de bir
kontrol edelim. Kabul edici dii
akralarnz (ikinci, drdnc, altnc
ve sekizinci) sola kaymken, etki
edici eril akralarnz (birinci,
nc, beinci ve yedinci) saa
kaym durumda m? ayet yleyse
ikinci akrann anlatld blm bir
kez daha okuyun ve akralarnz
tekrar ortalayn.
Bir baka hiza sapmasnda ise
akralar dikey olarak tek bir hat
zerinde sralanmlardr ancak
yzleri n tarafa bakmaz. Bunun
yerine saa, sola, yukar ya da
aa bakar. Bu sapma genellikle
uzun sreli ruh/beden blnmesi
yaayan kiilerde grlr. Bu
kiilerin akralar topraklanma ve
toprak enerjisi aray iinde
aaya; ya da spiritel bilgi ve
rehberlik arayyla yukarya; veya
bir otorite figr ya da bir guru
aray iinde sola ve saa bakabilir.
Bu sorunlu akralar kendi
gvenlikleri asndan kendi
sahiplerine gvenemediklerinden bir
bakasyla ya da bir baka eyle
balantya geebilmek iin yn
deitirirler.
Her hiza sorununda akralar
kibarca ortalanmal ve yzleri ne
evrilmelidir. Bunu yapmann yolu
altn gne tedavisi uygulamaktr.
Daha nce rendiiniz topraklama,
kafanzn iinde kalma ve aurann
tanmlanmas da yaplmas
gerekenler arasndadr.
RENK: Eer akra kontrol
srasnda sizin belirlemi olduunuz
renkten farkl bir renkle
karlarsanz bu bir iarettir. Bu
mesaj zebilmek iin nceki
blmlerde verilmi olan kk renk
rehberine bakn. Ancak bu renkler
tamamen kiiseldir ve sizin
yorumlarnz daima benimkilerden
iyidir.
ok zel bir renk sapmas
durumu vardr ki ncelikle bunun
anlalmas gereklidir. Eer imdi
yorumlamakta olduunuz akrada
bir baka akrann rengini
grrseniz kendinizi kutlayn. Siz
iletiimde olan bir akra sistemine
sahipsiniz! Bazen bir akra saln
kaybettiinde ya da kapandnda,
eer akra sisteminiz hizada ve
farkndaysa, komu akralardan biri
enerjisinin bir ksmn hasta akraya
dn verir. Birinci akrann tm st
akralar uurarak kundalini
patlamas yapmasnn tersine bu
dn verme zellikle hasta akraya
yneltilmi tam ya da yarm bir renk
ykamasdr.
rnek: Bir adam psiik
bilgisini ifade etmekte ok sknt
ekiyorsa durugr yetenekli altnc
akras ve letiimci beinci akras
zayflayabilir. Beinci akras enerji
kaybeder; kapanabilir ya da iletiim
yetenekleri kaybolduka kararabilir.
Genellikle nc, drdnc ya da
yedinci akralar durumun farkna
varabilirler. Kendi enerjilerinin bir
ksmn kriz atlatlana kadar idare
etmesi iin hasta boaz akrasna
gnderebilirler. Ben buna yardm
diyorum. Bunun anlam yardm
gnderen akrann salkl; sistemin
dengeli; farknda ve sorun zc
olduudur. Salkl bir sistemde
akralar birbirleriyle iletiim kurar
ve birbirlerine yardm ederler.
Renk yardm grdmde
kiiyi ve akralarn yaptklar harika
iten dolay kutlarm. Daha sonra
onlara yardm eden rengi hasta
akralarndan topraklamalarn ve
yerine doru rengi koymalarn
sylerim. Dediim gibi yardm
edecek kadar salkl bir sistem
minimum spiritel yardmla
dengelenir.
Genel olarak yardm iyi bir
iarettir ama tabii yardm edilen
akra akra tede deilse. Eer
krmz birinci akra enerjisini hasta
kalp akrasnda grrsem ikinci ve
nc akralarn sorunu niye fark
etmediklerini; onlara ne olduunu
bilmek isterim. Ya da mor yedinci
akra enerjisini hasta ikinci akrada
grrsem ten altya kadar olan
akralarn bo zamanlarnda ne
yaptklarn bilmek isterim.
Yardm komu bir akra
tarafndan yaplmaldr. Eer durum
farklysa ya akra sistemi hizadan
kmtr ya da salkszdr. Sadece
bir iki akrann altnn ve daha
gl olan bu bir iki akrann zayf
olanlarn iini yklenmekten ar
mesai harcadnn iareti olabilir.
Bunu, bir akra renginizi birden
fazla akrada grrseniz
saptayabilirsiniz. Bu durumda
btnlkl bir akra yorumlamas
tedavisi yaplmaldr, zellikle de
hizalama ve normal boylara indirme
konularna zen gsterilmelidir.
Ancak renklerin kk para ya da
srama eklinde grlmesi yardm
ile ayn ey deildir.
Her durumda ton ve enerji
rengin kendisinden daha nemlidir.
Eer tamamen mavi bir beinci
akra bulursanz sakn yorumlamay
bitirdiinizi sanmayn. Mavi renk
pastel mi? Eer yleyse iletiim
yetenekleriniz de solgun ve
yorgundur. Yedinci akranzdaki mor
ok mu koyu renk? Demek ki
spiritelliiniz fazla koyu ve
karanlk. Drdnc akranzdaki
zmrt enerji durgun su gibi mi
grnyor? Demek ki sevginiz
yeterince akc deil. kinci
akranzdaki turuncu enerji yan
yatm gibi mi duruyor? O zaman
duygularnzn ynlendirilmeye
ihtiyac var. Eer akralarnzn
sizinle konumalarna izin verirseniz
renklerinin, onlardan elde
edeceiniz bilginin kck bir
parasn tekil ettiini fark
edersiniz. Grlmesi ve hissedilmesi
gereken baka eyler vardr.
KENARLAR: akralarnzn
kenarlar hem bir btn halinde
olmal hem de dardaki enerjiyi
ierideki enerjiden ayracak kadar
belirgin olmaldr. akralarn
kenarlarn, akralarn kendi
renklerinden daha koyu ya da daha
parlak grmeyi tercih ederim. Bu
akrann ne olduunu ve enerjisinin
nerede olduunu hatrlamasna
yardmc olur. Pastel ya da belirsiz
bir kenarn ardndan akra sorunlar
gelir.
akra snrlarnda grlen
sapmalar tpk aura snrlarnda
grlen sapmalara benzer ama bilgi
daha az ve zdr. Diken diken
olmu bir aura snr ok fazla bilgi
topladnzn ve auranzn bununla
baa kamadnn iaretidir. Diken
diken olmu ikinci akra snrnn
anlam ise ok fazla duygusal ya da
cinsel enerji aldnzn iaretidir.
Bunu halledebilirsiniz. Auranzdaki
bir darbe izi sizin dnzdaki bir
eyin toplanp sizi onaylamadnn
iaretidir. nc akranzdaki
darbenin anlam bir eyin toplap
sizin dnce ilemlerinizi ya da
kiisel gvenlik ve g yaratmanz
engellediidir. Bakmas kolay,
bulmas ve iyiletirmesi kolay.
akra kenarlarndaki sorunlarn
anlamlar iin Auray Yorumlamak
blmndeki aklamalar o
yeteneklere haiz akraya
uygulaynz. Ya da her akrann
snrn enerji dolu, salkl, parlak
renkli bir snr olarak hayal edip yeni
batan yaratn. Canlandrmanz
henz o kadar gl deilse
ellerinizi kullanabilirsiniz.
ENERJ AKII: Her akra
sadece renkle deil, ak ya da
hareketle de dolu olmaldr. Gne
ya da ana bal olarak akra
enerjiniz girdaplar oluturabilir,
kpklenebilir, szlebilir, yan yatp
kenarlardan bilardo topu gibi
zplayabilir ya da dalgalar halinde
hareket edebilir. Enerji aknz size
neler olduunu ya da her akray
hangi duygusal blmnn
ynlendirdiini syler. ou
durumda srekli hareket eden, orta
hzda ve dairesel olarak dnen bir
akra en iyisidir ama akralarnzn
deiik zamanlarda ne hzda
dnmeleri ya da ne ekilde hareket
etmeleri gerektii konusunda
deiik fikirleri vardr.
akra aknda olmas gereken
tek bir art vardr o da hareket eder
durumda olmasdr. Hi kprtsz bir
akra ya da camdan, kristalden
yaplm bir akra tkank bir
akradr. Eer akranz harika bir
renkteyse, snrlar harikaysa ve
harika bir biimi varsa ama
tamamen kprtszsa salksz
demektir. lk balayan sezgisel
renciler spiritel mkemmellik
efsaneleri iine ksldklarnda
bedenlerinde cam, kristal ve
kprtsz akralar grrm. akralar
her bakmdan mkemmeldir ama
tozdan korunmalar iin
erevelenip rtlmlerdir. Onlara
mkemmelliin statiklik olduunu,
bir baka deyile canl ya da hayati
olmadn hatrlatrm.
te yandan, btn olmak canl,
dank ve salkldr. Kprdamayan,
deiken olmayan akralar yaayan
dnyada alamazlar. akralar
karlatklar enerjilerle hareket
edebilmeli ve onlara tepki
verebilmelidir. Eer akralarnzdan
birinde hi kprt olmadn fark
ettiyseniz salkl olsun ya da
olmasn parmaklarnz iine sokun
ve dairesel hareketlerle enerjiyi
kartrn. nce saat ynnde
kartrmay deneyin ama size doru
gelmezse o zaman aksi yn
deneyin.
akralar iin altn gne
tedavisi uygularken altn enerjinizi
her akradan geirmeyi ve geen
enerjiyi kartrmay unutmayn. Bu
onlarn mkemmellik tuzandan
kurtulmalarn salayacaktr.
MGELER: Baz akralarda
kiilerin, yerlerin, sihirli varlklarn
imgelerini grebilirsiniz. Sesler
iitebilir, kokular duyabilir ya da
zaman ve uzayda yer deitirdiinizi
alglayabilirsiniz. mgeler bulan
insanlar genellikle kitaba doymayan
okuyucular ya da hayal gleri ve
zihinleri srekli faaliyet halinde olan
hayalperestlerdir. Bunlar aramzda
yaayan masalclar, gizli kalm
mistiklerdir. Benliklerinin zihinsel ve
duygusal yanlar akralarn iyi ya da
kt nasl ilediini aklayan
upuzun harika bir ykye ihtiya
duyuyor olabilir; oysa daha
pragmatik insanlar bu sreci ok
daha basit ve daha dz bir ekilde
yaamak isterler. Her iki yntem de
dorudur.
Bir akra iindeki imgeler ve
vizyonlar genellikle spiritel
dnyadan mesajlar tar. Bu
mesajlar sizin ruhunuzdan, rehber
ruhlarnzdan, meleklerinizden ya da
Tanrdandr. Bunlarn, yalnzca
yzeysel olarak deil, daha derin
sembolik anlamlarn kavramaya
aln. Bir rencim yedinci
akrasn kumsal olarak grmt;
deniz kenarnda kk bir de kayk
duruyordu. Bunu, engin bir manevi
dnyas olduu ama bu dnyay
kefetmek iin kulland aracn ok
kk olduu eklinde yorumlad.
Dier akralarn iyiletirdikten
sonra yedinci akrasna geri
dndnde daha kocaman bir
kayk ya da daha kk bir deniz
grmeyi bekliyordu. Ama yedinci
akras bu kez ona bir kei
gstermiti; kei kocaman bir iek
tarlasndayd ve etrafnda pek ok
hayvan vard. rencim bu imgeyi,
unutulmu ocukluunun doa
akyla, srekli drt duvar arasnda
bilgisayar karsnda yaamasnn
elikisi olarak yorumlad. Yetikin
hayatnn bulmacasnn byk bir
parasn aniden kefetmiti.
mgeler baz dersler karmak
iin arttr ama hepsi iin deil.
ayet her yanda imgeler
buluyorsanz bu durumda siz imge
odakl bir dnr olabilirsiniz.
Ancak siz fazlasyla pragmatik
biriyseniz ve imgeler tarafndan
kuatlyorsanz bu durumda
yolunuzu yitirebilirsiniz. Sizin daha
az akkan dnce tarznz,
farkndalk ortaya kmadan nce
imge baraj gerektiriyor olabilir.
Genel olarak byk karmaa ve
deiimler ncesinde ve srasnda
daha ok imge ortaya kacaktr.
Seyredin ve renmeye aln.
BM: Btn akralar
dairesel olduklarnda en salkl
hallerindedir ama akralar
kendilerini garip ekillere de
sokarlar; bu, hasar grdkleri iin
olduu kadar bilmedikleri bir
blgeye girdikleri iin de olabilir.
Garip eklin salkl olup olmadn
abucak kontrol etmenin yolu
akrann rengine ve snrna
bakmaktr. Eer renk olmas
gerektii gibiyse; snrlar gl ve
eksiksiz ise bu durumda akranz
allmadk bir bilgiye alyor
olabilir.
rnein, akllca grnen ama
sizin reniminizle ters den yeni
bir salk rejimi sair zamanda
salkl olan nc akranz yeni
bilgiyi hazmedene kadar sktrlm
bir ekle sokacaktr. Ya da daha
nce fazla kullanlm ve srekli
veren bir kalp akras siz kendisini,
salkl, dengeli ve dairesel biimine
geri dndrmeye alrken, o,
yzlerce tuhaf ekle girebilir. Bu
garip ekiller sizin ve akranzn
yoldan ktnn ama akranzn
yeniden dengeli hale dnmek iin
sizden gelen yeni ve hatta tam zt
bilgiyi almaya istekli olduunun
iaretidir.
akralarnz salklysa ancak
garip ekiller gsteriyorsa o zaman
onlara ne olup bittiini sorabilirsiniz
ama zaman iinde eski ekillerine
gireceklerine de gvenin. Yine de
ayet garip renklere brnmler ya
da belirsiz snrlara sahiplerse o
zaman hemen iyiletirilmeleri
gerekir. Yamru yumru ve salksz
akralar psiik hasar belirtisidir, ya
akra desteksiz ok erken almtr
ya da tacize uramtr. Taciz bir
sr szleme altna girmek, hasar
grm akrann yeteneklerini gz
ard etmek ya da ila kullanmndan
kaynaklanabilir. Tm tacizler sona
erebilir ve tm akra sapmalar
iyiletirilebilir.
Eer akralarnz salksz ve
biimsiz ise birinci ve ikinci
blmlerdeki aura snrlarn
tanmlama ve akralar iin altn
gne tedavisi uygulama ksmlarn
yeniden okuyun. Enerjinizi ve hasar
grm akralarnzdaki enerjileri
yeniden ynlendirdiinizde onlar
ellerinizle iyiletirmeyi ve yeniden
biimlendirmeyi ihmal etmeyin.
Eer hasta ve unutulmu
akralarnz kendilerini
dndnz bilirlerse abucak
iyileirler.
AKRALAR N ALTIN
GNE TEDAVS
Altn gne akranz, auranz,
bedeninizi ve dier akralarnz
denetleyen btn enerjileri iinde
barndrr. Artk akra sisteminizle
almay rendiinize gre altn
gne tedavisini hem ayr ayr her
akranza uygulayabilirsiniz hem de
ileyen, balantl bir sistem olarak
btn akralarnz ayn tedaviyle
iyiletirebilirsiniz.
Aada anlatlan teknik,
bildiiniz altn gne tedavisine
ilave edebileceiniz hzl bir
yntemdir ve akralarnz abucak
hizalamanz salayacak basit bir
almadr. Hizada olduklar zaman
akralarnz birbirleriyle salkl ve
srekli bir iletiim kurabilirler. Bir
kez hizalandklar zaman stres
annda birbirlerine renklerini
vererek yardm ettiklerini
greceksiniz. Bu, akralarnzdan
birinin kapanmasna dierlerinin
durumu kurtarmak iin ok alarak
tepki vermelerinden yz kere daha
iyidir. Bu zel akra iyiletirme
yntemini her meditasyon ve ifa
seansndan sonra, akra
kontrolnden sonra ya da akra
yorumlamasndan sonra
uygulamalsnz.
AKRALARI ALTIN GNE
ENERJSYLE YLETRME
akralarnz altn gne enerjisi ile
hizalamak iin nce topraklann ve
odaklann. Altn gneinizi hayal
edin, auranzdan ieri ynlendirin ve
daha nce rendiiniz gibi
bedeninize ekin.
Gneinizin altn enerjisinden
en az 7 cm eninde salam bir
kurdele yaratn; bu kurdeleyi
yedinci akranzdan geirin ve
meneke morunun altn rengine
dntn grn. Kurdelenin
kafanza girdiini ve altnc
akranza ulatn, ivit mavisi
rengin altn rengine dntn,
daha sonra boaznza gelerek
boaz akranzdan getiini mavi
rengin altn rengine dntn
grn. Kurdelenin buradan da kalp
akranza ulatn ve yeil rengi
altn rengine dntrdn
grn. Kafanzn iinde kaln.
Eer ihtiya duyarsanz
kurdeleyi ellerinizle tutabilirsiniz.
akralarnzdan gemesi iin
ekebilirsiniz. Kurdelenin
gsnzden getiini, gne sinir
andaki nc akranza ulatn
sar rengin altn rengine
dntn hissedin. Buradan da
daha aa gittiini, ikinci
akranzdan geerken turuncu rengi
altn rengine dntrdn daha
sonra da birinci akranza ulatn
ve krmz rengin altn rengine
dndn grn. Kurdelenizin
aa doru yoluna devam ettiini,
topraklama kordonunuz boyunca
yolculuk ederek gezegenin
merkezine ulatn grn.
Kurdele gezegenin merkezine
ulatnda yerekiminin yakalayp
kurdeleyi aa ektiini ve
dzletirdiini grn. Gne
akranzdan balayp btn
akralarnzdan geen, topraklanma
kordonunuzdan gezegenin
merkezine kadar giden tamamen
dmdz bir yol grn. Bu, yukardan
aaya dmdz hizalanma,
akralarnzn birbirine enerji ve bilgi
aktarmasna yardm edecek ve
hepsinin ayn boyutta, ayn biimde
ve tamamen dengeli kalmasn
salayacaktr.
Bu altn kurdelenin
akralarnza, en az bir dakika
boyunca ya da doru olacan
hissediyorsanz daha uzun bir sre
boyunca ifa ve imdiki zaman
enerjisi aktarmasna izin verin.
Tedavi srasnda altn enerjinin
kalbinizden ellerinize, birinci
akranzdan da ayaklarnza
akmasn salayn. Bu kol ve bacak
kanallarnz temizleyecektir.
iniz bittiinde altn gneinize
teekkr edin, banzn tepesini
kapayn, auranzn tepesini kapayn
ve eer gitmek isterse altn
enerjinin sizden szlp kmasna
izin verin. Aa
doru eilin, yere dokunun.
Banz serbeste aa brakn ve
bu spiritel tedaviden sonra
ellerinizle ayaklarnzn yeryzyle
temas etmesini salayn. Fazla
enerjinin sizden szlp ktn
hissedebilirsiniz, ama bunu
hissetmeyebilirsiniz de. Enerjinin
iinizden kmadn hissediyorsanz
merak etmeyin; bedeniniz, auranz
ve akralarnz tm altn enerjiyi
ieride tutmak isteyebilirler.
Diklein ve bitirin.
akralar iin yaptnz bu altn
gne tedavisi, artk daha nce
renmi olduunuz basit altn
gne tedavisinin yerini alabilir.
Oturarak yaptnz her meditasyon
ve ifa seansnn sonunda
uygulanmaldr. Bu hizalama ve
akra besleme yntemi ak ile
dengeyi salayacaktr. akra
sisteminizin saln srekli klacak,
bylece uzun akra yorumlama ve
tedavi gereksinimini ortadan
kaldracaktr.
nsan kurallara smaz!
DRDNC BLM -
SORUN ZME
KILAVUZU
nsan kurallara smaz!
SORUN ZME
KILAVUZU
Yeni kitaplarda okuduum yeni
fikirlere baylrm ama byle yeni
konularda soru sormak istediimde
sinir olurum nk yazarlara
ulamak neredeyse imkanszdr.
Ulasam bile genellikle ya suya
sabuna dokunmayan bir cevap
alrm ya da pahal bir dergiye
yelik formu. Kabul edilir gibi deil.
Bu kadar ok enerji ynteminin
anlatld bir kitap yazmadan nce
yllarca uzun uzadya dndm.
Pek ok kii bu yepyeni yntemlere
yle bir gz atacak ve fazla da
dnmeden bunlar uygulamaya
kalkacakt. Astral yolculua kan
ama tmyle bedenlerine
dnemeyen onlarca insan tedavi
ettim. Birinci akrasndan kundalini
enerjisini frlatm, sonra da enerjiyi
tersine evirecek kadar
bedenlerinde merkezlenemeyen
saysz insanda kundalini aknn
durdurdum. Bence, kendine yardm
kitaplarnda yer alan gzden
geirilmemi davranlar ve
beklentiler cevaplayabileceklerinden
ok daha fazla soru yaratyorlar.
Dier kitaplar ise o kadar kat
dogmalarla yazlm oluyor ki, ou
okuyucu yeni bir rejime adm
atmadan nce soru sormuyor bile.
Ben buna iki aamal bir zm
getiriyorum. ncelikle, alfabetik
dzende yazlm bu Sorun zme
Klavuzunu hazrladm. Banz
skrsa hemen dnp
bakabileceiniz ve somut yantlar
bulabileceiniz bir danma
kaynanz olsun istedim. Buna ek
olarak da, ayet farkndalk
dzeyinizin sizi gtrd ve benim
kapsam iine dahil etmediim
alanlar varsa bana ulaabileceiniz
bir adres veriyorum. Daha fazla
yardma ihtiyacnz olursa ltfen
bana yazn ve zmleri birlikte
bulalm. Size, imzal bir resmimi ya
da bir tantm bltenini veya satn
alabileceiniz promosyon rnleri
listesini yollamayacama sz
veririm. yi anslar.
Karla McLaren, P.O. Box 1155,
Columbia, CA, 95310-1155
ACI: Ac, bedenin bir
dengesizlii ya da sorunu iaret
etme yoludur. Ac farkndalk ve
eer gerekiyorsa mesajnn
zlmesi iin yardm gerektirir.
Kamak, ilala uyuturmak ya da
grmezden gelmek acy fazlalatrr
ve daha nemli hastalklar iin
zemin hazrlar. Ac bedenin verdii
bir mesaj olduu iin ruh/beden
blnmesi yaam kiiler mutlaka
bu mesaj dinlemelidir. Ac veren
blgeyi topraklamak mesaj akla
kavuturmak iin harika bir yoldur.
ALAMAK: znt orak bir
sistemi suyla canlandrmak iin
harika bir yoldur. znt, bedenin,
kaslma ya da kendini kurban etme
dneminden sonra gevemeye izin
verdii durumdur. Ancak kimi
zaman znt ve alama kontrol
edilemez duruma gelir. Bu,
sistemde bir dengesizlik olduunun
iaretidir ve duygular ynlendirme
ynteminin uygulanmasn
gerektirir.
ALTIN GNE: Bu sekizinci
akradr ve gezegendeki herkese
ak snrsz enerjiyi temsil etmek
iin kullanlan semboldr. Altn
gne tedavisinden sonra, enerjileri
yeniden ynlendirmek, bedenle
enerji aralarn bilinli farkndala
ykseltmek ve bedeni iyiletirmek
iin kullanlr. Altn Gne Tedavisi
blmne bakn.
AURA: Btn canl
organizmalar evresinde bulunan
bir alandr. Auray en iyi tanmlayan,
zel enerji blgesi ya da spiritel
ten ifadeleridir. Aura genellikle
bedenden kan renkli bir enerji
halesi eklinde grlr. Aura
enerjiden olumu koruyucu bir
snrdr; auradaki hasar btn
organizmay etkiler. Aurik
farkndalk ve aurik ifa iin Aura
Tanmlamak blmne; aura
yorumlama ve tedavi etme
teknikleri iin Auray Yorumlamak
blmne bakn.
AURA RENKLER: Psiik
durugr yetenekleri olan kiiler
altnc akralarnn yardm ile aura
renklerini grebilirler. Aura
renklerinin spesifik anlamlar vardr,
bununla birlikte bu anlamlar kiiden
kiiye byk deiiklik gsterir.
Dahas auralar gn iinde, spiritel
iletiim, salk durumu, duygusal
durum ve dnce srecinin ileyii
gibi birtakm etkenlere bal olarak
sklkla renk deitirirler. Renklerin
genel anlamlarn Auray
Yorumlamak blmnde
bulacaksnz. Ancak yine ayn
blmde aurann salkl olup
olmadnn nasl anlalacana
dair; aurann boyutlar, biimi ve
genel durumuyla ilgili ok daha
yararl bilgiler bulacaksnz.
AURA SORUNLARI: Kronik ve
ciddi aura hasarlar ya da
yetersizlikleri, genellikle, salksz
ve ypratc bir hayat tarz ya da
alma koullar gibi, iinde
bulunulan evrenin sebep olduu
arazlardr. Aura sorunlar
huzursuzluk vericidir, bununla
birlikte hem retici hem de tamir
edilebilir sorunlardr. ayet aura
dardan gelen baskya tepki verip
bozulacak kadar uyanksa bu onun
yeni bir hayata hazr olduunun
iaretidir; sahibini neyin iyi neyin
kt hissettirdii konusunda
uyaracaktr. Auray Tanmlamak
ve Auray Yorumlamak
blmlerine bakn.
Uyar: Auralar, ayet beden
ciddi bir hastaln tehdidi
altndaysa ya da alkol ve
uyuturucu kullanmna tepki olarak
da bozulur. Kullandnz maddeyi
hemen brakn. ayet auranz
bedeninizin belirli blmlerinde
krlmalar gsteriyorsa hemen bir
salk uzmanna bavurun.
AURANIN TEDAV EDLMES:
Auralar bu kitapta anlatlan
meditasyonlarla kolayca tedavi
edilebilirler. Auray Tanmlamak
blmnde aurann sade bir
tanmlan anlatlmtr. Daha
gelimi tedavi yntemleri iin
Auray Yorumlamak blmne
bakn.
BA ARILARI: Hastalk, alk,
elektrolit ve kimyasal dengesizlikler,
tmrler gibi fiziksel nedenler
haricindeki ba arlar
topraklanmam olduunuzu ve
bedeninizin dnda olduunuzu
gsterir. Ba arlar ayn zamanda
kafanzn iindeki odada
olmadnzn ya da altnc ve
yedinci akralarla balantnzn
olmadnn iareti de olabilir.
AURA VAKUMLANMASI: Hasar
grm ya da siliklemi aurann
temizlenip yeniden tanmlanmas
iin yaplan topraklama egzersizidir.
Auray Tanmlamak blmne
bakn.
AURA YORUMLAMAK: Auralar
inanlmaz miktarda bilgi ihtiva
ederler ve bilgiyi ilerler. Bu
bilgilere basit bir meditasyon
srasnda ya da Auray
Yorumlamak blmnde anlatlan
yorumlama srasnda ulalabilir.
BA DNMES: Ba dnmesinin
nedeni kontrol edilmesi gereken
pek ok tbbi dengesizlik olabilir.
Ancak ba dnmesi topraklanmam
olmak, beden dnda olmak ve
kafann iindeki odann dnda
olmaktan da kaynaklanabilir.
Kundalini tedavisinin anlatld
blmleri okuyun. Kendinize Ait Bir
Oda ve Topraklanma blmlerine
bakn..
BOAZ AKRASI: Beinci akra
olarak da adlandrlan boaz akras
iletiim, duruduyum, taahht ve
deime yetenei zelliklerinin
enerji merkezidir.
AKRA HZALAMA: Yedi ana
akra, cinsel organlardan ban
tepesine kadar bir hat zerinde
dizilmilerdir ve hizada olduklar
zaman en iyi ekilde alrlar.
akralar hizalamak, akralar iin
altn gne tedavisi uygulamann
basit bir blmdr ve ayn
blmde anlatlmtr.
AKRA RENKLER: akralarn
her birinin kendine zg bir rengi
vardr. Aurann deiken
renklerinden farkl olarak akra
renklerinin belirli bir amalar,
anlamlar ve yorumu vardr.
akralar Yorumlamak blmne
bakn.
AKRA SORUNLARI: akralarda
sorunlar genellikle renk ve biim
sapmalar olarak grlr. Bunlar
akra yorumlamalar ve
iyiletirmeleri srasnda grlebilir
ya da hissedilebilir. Kronik akra
sorunlar salk, akl sal ya da
endokrin dengesizliklerine; ilaca
bal hasara, uzun sreli snger
ifacl szlemelerine ya da hasar
grm akra ile almay
reddetmeye iaret edebilir.
akralar Yorumlamak blmne
bakn.
AKRA YORUMLAMA: Bu, her
akray dinleyerek uygulanan bir
tedavi yntemidir. nc
blmdeki akralarla ilgili bilgileri
okuyun.
AKRALAR: akralar fiziksel
bedenin iinde ve dnda bulunan
bir dizi enerji merkezidir. Tpk
aurann enerjik deri olduu kabul
edilebilecei gibi akralar da enerjik
salg bezleri ya da organlar olarak
kabul edilebilir. Her akra varln
deiik zelliklerini temsil eder.
Hepsi de yorumlanabilir, tedavi
edilebilir, yaralardan arndrlabilir
ve bilinli farkndalk dzeyine
getirilebilirler. akralar blmn
okuyun.
AKRALAR N ALTIN GNE
TEDAVS: akralar temizlemek ve
hizalamak iin kullanlan ileri ama
kolay bir yntemdir.
AKRALARIN TEDAVS:
akralar kolaylkla okunup
yorumlanabilir, iyiletirilebilir,
hizalanabilir ve temizlenebilirler.
akralar Yorumlamak blmne
ve akralar in Altn Gne
Tedavisi blmne bakn.
ok fazla kundalini tm bir
akra sistemini infilak ettirebilir,
aurada yank delikler oluturabilir
ve kiiyi bedeninden dar atabilir.
ok uzun zaman ok fazla kundalini
bedende durduysa bendene byk
zarar bile verebilir. Belirtiler, itah
kayb, uykusuzluk, kabus ve vizyon
grme, yank benzeri kzarklklar,
tikler, kaslmalardr.
DEHET: Dehet, lgna
dnm korkudur ve normal
dzeydeki korku duygularnn uzun
zamandr grmezden gelinip
nemsenmediinin iaretidir. Bu
scak, youn, kurtarn beni bu lanet
yerden! enerjisi ieride ya da
darda ok byk bir hayati
tehlikeye kar sizi uyarmaktadr.
Dehet duygusuyla hemen
ilgilenilmeli ve daha kolay baa
klabilecek korku dzeyine
indirilmemelidir. Tm gl
duygularda olduu gibi fiziksel bir
dengesizlik sz konusu olabilir. Bir
akupunktur uzmanna danmanz
neririm. Ancak dehet duygusunu
ynlendirmek kkndeki nedenin
aydnlanmas iin yeterlidir.
DELLK: Dnyevi aklamas
ile kimyasal dengesizlik olan bu
psikolojik bozukluun ardnda
spiritel dengesizlik yatar.
Psikiyatrik tedavi yntemlerini
uygulayanlar izofrenlerdeki
duruduyum becerisini; afazik ve fel
eilimli kiilerdeki kundalini
sorunlarn ve depresiflerdeki
ikinci/nc akra tkankln
duymak bile istemezler. Kesin olan
bir ey vardr; ne ila tedavileri ne
de hastalar kilit altnda tutmak
hibir zaman iyilemeyen hastalarn
akllarda brakt soru iaretlerini
hibir zaman ortadan kaldramad.
Bu Bat tbbnn bize mirasdr;
hangi yaam gcnn bozulmas
sonucunda ortaya ktna bile
bakmadan hastalklara gzel isimler
bulmak.
Beni yanl anlamayn. Bir
hastal tanmlamak nemlidir ve
Bat tbb bu konuda emsalsizdir
ama bir sre sonra ikinci kouta
kalan kiilik blnmeli depresif"
olmak ya da masadaki enfarkts
vakas olmak ruhu hie saymaktr.
Bir hastaln adn bulmak ve
belirtileri iyiletirmek yolculuun ilk
admdr. Tedavinin sonu deildir.
Psikiyatrik bozukluklar iin
basit tedaviler yoktur ama
beslenme dengesizlikleri ve psiik
yaralanmalar daima kefedilmeye
devam edilmelidir. Buna ek olarak
psikiyatrik sorunlar olan kiilere
topraklamay, odaklanmay,
meditasyonu, akra ve aura
tedavisini retmek paha biilmez
olacaktr. Akl hastalndan
muzdarip kiiler arasnda bir tane
bile dengeli enerji bedeni olan insan
grmedim. la tedavisi ve
hastanede kalmak zaman zaman
gerekli olabilir ama bir kez belirtiler
yattnda doru beden bakm ve
uzman spiritel topraklama bu
kiilere en banda normal
dnyadan ayrlmalarna neden olan
eyleri aratrp iyiletirme ans
verecektir. Benim nerim bu kitap
dahilinde anlatlan duygusal
sorunlara ekstra zaman
ayrlmasdr.
DEPRESYON: Depresyonlar
komik eylerdir. Onlara duygular
diyebilir miyim bilmiyorum, nk
ya btn duygular maskelerler ya
da kiiyi hibir yere ulatrmayan bir
duygu tekrar iine hapsederler. Bir
depresyon srasnda duygular
ynlendirmeyi hatrlamak ok
zordur nk depresyon tm
enerjinizi emer ve herhangi bir ey
yapmak iin btn evkinizi yok
eder. Bu bir ipucudur.
Depresyonlar bir enerji
szntnz olduu ve sizin o enerjiyi
geri armadnz konusunda
hayati bir uyar olarak kabul edin.
Bedeniniz byle durumlarda ileriye
doru atacanz her adm
durduracak ekilde evrim
geirmitir. Neden mi? Genellikle
enerjiniz ac veren ilikilerde ya da
ac veren bir gemi olayda taklp
kalmtr. Bedeniniz ileriye doru bir
hareketin mmkn olmadn
bilmektedir ve doal olarak her ey
yolundaym gibi rol yapmaz.
Bedeninize ve duygularnza
size yalan sylemedii iin teekkr
edin. Topraklann ve eski, ie
yaramaz enerjilerle sahtecilik
yaptnz ac verici szlemeleri bir
dnn. Auranz ve bedeninizi
szn, umutsuz anlarla dolu
szlemelerinizi yakn ve eski
yaralarn imgelerini patlatp havaya
uurun. inizi altn gne enerjisi
ile doldurun ve imdiki zamanda
yaayarak iyilemeye devam edin.
Depresyon temizlendikten
sonra aura tanmlama, szleme
yakma, imaj yok etme ve akra
tedavisi konularn gzden geirin.
DURUDUYUM
(CLAIRAUDIANCE): Beinci akra
araclyla psiik titreimleri duyma
yeteneidir. Sesler duymak
genellikle izofreni belirtisi olarak
yanl deerlendirilir. Beinci
akrann anlatld blm okuyun.
DURUGR (CLAIRVOYANCE):
Altnc akra ya da nc gz
araclyla psiik titreimleri grme
yeteneidir. Altnc akrann
anlatld blm okuyun.
DURUSEZ (CLAIRSENTIENCE):
kinci akra araclyla psiik
titreimleri duygusal ya da empatik
olarak hissedebilme yeteneidir. Bu
tedavi yntemi yakn aile bireyleri
dndaki insanlar iin
uygulandnda ok tehlikeli olabilir.
kinci akrann anlatld blmn
okuyun.
DUYGULAR: Duygular,
duygusal bedenden, fiziksel, zihinsel
ve ruhsal bedenlere mesaj tarlar.
Her duygunun kendi amac, sesi,
karakteri ve kolayca ulalabilecek
kendine zg ifa bilgisi vardr.
Duygular d dnyaya samak ya
da kilit altnda tutup iltihaplanana
kadar saklamak yerine onlar
iyiletirici enerjiler olarak
grmeliyiz. Duygular
Ynlendirmek blmn okuyun.
DUYGULARI YNLENDRMEK:
Grmezden gelinmelerine,
aalanmalarna, deersiz
bulunmalarna karn duygular
aslnda ruhun bilgeliinden gelen
son derece deerli mesajlardr. Artk
kalmas mmkn olmayan bir
duygu durumuna gelindiinde
duyguyu bedenden, auradan ve
topraklama kordonundan
ynlendirmek tam bir berraklk ve
iyileme salar. Duygular
Ynlendirmek blmne bakn.
ENDE (ANKSYETE): Tpk
dier btn duygular gibi endie de
zel bir ifa enerjisini barndrr.
Kendisi dnda kalan her eyin ar
farknda bir insan iin herhangi bir
eyin yanl gittiine dair tek bir
ipucu bile phe kurdunun iini
kemirmesine ve endie etmesine
neden olur. Byle bir insanda dar
kma korkusu ya da hareket etme
korkusu olacaktr; doal afetlerden
ya da sava kmasndan
korkacaktr. Baz uyaranlara kar
ciddi tepkiler gsterebilir ya da
genel olarak btn insanlardan
korkabilir. Endienin glgede kalm
sebeplerini aa karabilecei iin
psikolojik bak as endieyle baa
kmakta yararl olabilir. Konu ve
duyarll azalt terapileri, endieye
sebebiyet veren spesifik olaylarn
aka konuulmas yoluyla endieyi
gerek hale getirir ve bu da
iyilemeyi mmkn klar. Ancak
duyarlln sadece semptomlar
bakmndan azaltlmas acele bir
sonu olabilir. Dar kma korkusu
ya da ykseklik korkusu srarla
vurgulanmtr ama mevcut endie
semptomlarn bilince tayan, altta
yatan dengesizlii doru adrese
ynlendirmekte baarsz olunabilir.
Endie, enerji aralar boyunca
beden iinde kanalize edildiinde
son derece berrak, zl ve faydal
hale dnr. Endienin
ynlendirilmi eylemi, koruyucu
enerjisi gerek zmler ve gerek
deiimler yaratmaya yardm eder.
Endieyle baa kma konusunda
yardm almak iin Duygular
Ynlendirmek blmne bakn.
ENDOKRN DENGESZL:
Endokrin sistem (ya da salg bezleri,
hormonal sistem) akra sistemine
baldr. Her iki sistemden birinde
olan dengesizlik dierinin dengesini
etkiler. akra sistemi sz konusu
olduunda tek bir salg bezinin
dengesizlii tm hormonal sistemi
altst eder. Kimi zaman akra
sistemine uygulanan bir tedavi
hormonal sistem dengesizliine iyi
gelir ve hormonal sistemin tedavi
edilmesi de akra sistemine iyi
gelebilir.
HARA: Ayn zamanda ikinci
akra denen bu akra, kas
sisteminin, duygularn, cinsel
kimliin ve psiik durusezi
becerilerinin merkezidir.
HDDET: Hiddet, alev alev
yanan kzgnlktr ya da birinci
akrann gl enerjisinden
yardmc olarak alnan kzgnlktr.
Eer Duygular Ynlendirmek
blmndeki almay yaparsanz
bu almann eski ilikilerden ve
kstlayc enerji modellerinden
kurtulmak iin ok yararl olduunu
greceksiniz. Ancak hiddet ayn
zamanda hayati tehdit tayan
tehlikenin iareti de olabilir.
Hiddetli bir insann hayat
artlar aratrlmaldr. Bu evreden
ok uzun zaman nce kmay
gerektirecek artlar altnda yayor
olabilir. Kontrol edilemeyen hiddet
nbetlerinin nedeni organik
nedenler ya da beyin kimyas ve
endokrin dengesizlikleri de olabilir.
HZN: Hzn ya da znt
demir gibi dvlmekten can km
duygusal bedeninize istikrar
getirecek gzel ve su gibi bir
enerjidir. Hzn bize
yavalamamz, hayatmzdaki
kayplar hissetmemizi ve onlar iin
yas tutmamz syler. Ancak znt
grmezden gelindii ya da
bastrld zaman kronik hale
gelebilir.
NTHAR STE: ntihar
drts ou zaman bastrlm
kzgnlk, fke ve hiddet iaretidir.
ntihar isteinin, kiinin kendisini,
arkadalarn, ailesini, destek
grubunu ya da terapistini bunaltan
bir gc vardr. Kanalize edilebildii
zaman intihar istei uzun sredir
mevcut olan duygusal karklklara
ya da karanlk, mulak ilikilere tam
bir aklk getirir. Ayrca intihar
istei, kiinin gerekte kararsz ve
hareketsiz kalaca durumlarda hzl
ve kararl eyleme de kanalize
edilebilir.
ntihar enerjisi lm ister ama
istedii, asl varln lm deildir!
ntihar duygular yle der: Ya beni
zgr brak ya da bana lm ver!
ayet intihar drtnze, neyi
ldrmeniz gerektiini sorarsanz,
size hi duraksamadan u cevab
verecektir: Bu zayfln, bu
ilikinin, bu anlarn, bu yoksulluun,
bu kendini deersiz hissetmenin,
dnyadaki bu huzursuzluun, bu
depresyonun, bu durumun... Size,
hayatnzn hangi ksmnn
yaanamaz olduunu syleyecektir
ve ayet ona izin verirseniz,
hayatnzn size eziyet eden bu
blmn ldrmenize yardmc
olacaktr. in asl, intihar
drtnz, imajlar yok etmek,
szlemeleri yakmak ve ayrtrma
teknikleriyle ynlendirebilirsiniz.
ntihar enerjiniz, enerji dzeyinde
zgrlemenize yardm edecektir ve
bu isel kurtulu da sizin dnyada
zgr olmanz salayacaktr.
Burada yazlanlar, Duygular
Ynlendirmek blmndeki
bilgilerin tekrardr ama eer kendi
intihar eilimlerinizin terr iinde
yayorsanz tekrarlamaya deer.
Hayatnzdaki ya da ruhunuzdaki
hibir ey ayet orada olmasnn bir
sebebi yoksa orada varolmaz. Her
paranzn iyiletirme ve yok etme
zellikleri vardr. Her hastaln, her
iyilemenin, her zaferin ve her
felaketin sizin btnlnz iinde
yeri Vardr. Bunlarn her biri, ayet
sadece verdikleri mesajn ve orada
bulunmalarnn sebebinin farknda
olursanz, sizi bilinlilikte ileriye
doru hareket ettirir. Ruhunuzdaki
her ey sizin tarafnzdan ya da
hayatnzda yaptnz seimler
tarafndan zel olarak oraya
konmutur. Her paranz isterseniz
sizi koruyacak isterseniz ikiye
biecek ift tarafl bir kl gibidir.
ntihar temayl bu kurala bir
istisna deildir.
Kimi zaman intihar istei umut
ve ka vaat eden tek duygudur.
Bu ynleri ile ok rahatlatc olabilir.
Kt giden bir eye son vermeyi ve
sonrasnda dinlenme frsatn vaat
eder. Ancak biliyoruz ki, intihar
isteinin kendisini ifade etmesi
demek yaamn sona erdirilmesi
demektir; intihar isteini
bastrmaksa bizi zihnimizin ve
bedenimizin dna srkler. Tpk
ok gl herhangi bir duygu
durumunun kanalize edilebildiinde
olduu gibi intihar istei
ynlendirildiinde de harikulade
deiiklikler salanr. ntihar
drtsn geree dntrmek ya
da tamamen bastrmak yerine
sadece ynlendirmek, bu enerjinin
esiz cephanesini gayet hayrl bir i
iin kullanmamz; hayatmzn
khnemi yanlarn ldrmemizi
salar.
Gnmzde uygulanan, hayatn
anlam hakknda gzel hikayeler
anlatarak intihar istei zerinde
konuma modeli ya da intihar
drtsn ilala uyutmak, bu
drtnn gereine ulamann ok
uzandadr. ntihar istei, lm
ister; ou kez de iddet dolu bir
lm arar. Dnyann btn
gzellii ve intihar isteine
gre koca bir yalandr. Canllk tek
ie yarar, o da intihar drtsnn
isel mesajnn ve parlaklnn
grmezden gelinmesidir.
ntihar, varolua, zgrlne
kavuacan syler. aret ettii
sorunlar hakkndaki uyars bu kadar
ciddidir. ntihar, litium ya da prozac
istemez; gzeller ninnilerle
uyutulmay da istemez. ntihar,
lmek ister! ayet intiharn
enerjisini kullanarak imajlar
parampara ederseniz; szlemeleri
byk atelerde kocaman alevlerle
yakarsanz o zaman istedii lm
elde edecektir ve sonra da yatp
snecektir. Salkl bir sistemde
duygular anlktr. Gelirler,
istediklerini fetheder ve sonra
giderler. ntihar istei bile eer
doru ynlendirilirse bir baka
yannz ldrmeniz gerekene kadar
ekip gider. Eer duygusal
farkndalnz korursanz bu
istekler ok seyrekleir.
Ancak iinde yaadmz
dnyada duygular trajik ve lmcl
bir biimde yanl anlalrlar. Her
birini negatif ya da pozitif diye
etiketleriz. Pozitif olanlar
hayatmzda ne olursa olsun her
dakika deneyerek canlarna okuruz.
Negatif olanlar grmezden gelir ya
da bir yn sahte-spiritel atlak-
bo laf altna gmeriz ve bu ilem
srasnda yavaa aklmz
kaybederiz. Sonra da neden kararlar
alamadmz, hayatmzn niye
byle anlamsz olduunu ve neden
bu kadar gsz olduumuzu
dnr dururuz.
zerinden bir kere daha
geelim: Gerek iyi olma durumu,
btn olmaktr, kesinlikle ve
kesinlikle mkemmel olmak deil.
Gerek iyilik, bedeni ve tm
bilgisini; zihni ve tm bilgisini; ruhu
ve tm bilgisini; duygular ve
duygularn mesajlarn kapsar.
Denge her drt e de birlikte
alt zaman salanr. Zihin, ruh,
beden ve duyguyu dengelemek
kolay deildir; zorunludur.
ayet intihar isteiyle ilgili bir
deneyim yaadysanz kitabn
Duygular Ynlendirmek blmn
tekrar okuyun. Unutmayn ki,
ynlendirme uygulamas yapmak
iin herhangi bir duygu armak
suni bir davettir. u anda intihar
etme istei duyuyorsanz
duygularnz size bu drty
ynlendirme zamannn gelmi
olduunu sylyor demektir. Ama
bu bal sadece meraktan
okuyorsanz ve intihar istei
duymak gibi bir deneyiminiz yoksa
bu duyguyu SAKIN
YNLENDRMEYN! ayet bugnn
Bat kltr iinde ya da benzeri bir
kltrde yayorsanz zaten
duygularnzla oynamak,
duygularnz yanl deerlendirmek
ve duygularnz sahteletirmek
konusunda yeterince tecrbe
sahibisiniz demektir. Sakn u anda
bunu yapmayn. Duygularnz bu
zrvalklardan yeterince pay aldlar.
Btn dier derin duygu
durumlar gibi intihar istei de Bach
iek Tedavisi ile dengelenmek
ister. Ben, erik aac, katrtrna,
hardalotu ve kestane gibi bitkilerin
iek zlerini kullanarak bu
tedaviden ok iyi sonular aldm.
KAFANIN NDEK ODA:
Gzlerin arka tarafnda oluturulan
meditatif bir kutsal snaktr;
zellikle de uzun sreli ruh/beden
blnmesi yaam kiiler iindir.
Eer kafanzn iindeki odada
kalmakta zorlanyorsanz bu oday
altnc akrann aasnda kalacak
ekilde oturttuunuzdan emin olun;
nbetinizin ve aura snrlar
sisteminin size yeterince alan
tanyp tanmadn kontrol edin.
KALP AKRASI: Ayn zamanda
drdnc akra olarak da bilinen
kalp akras empatik ifa,
ruh/beden iletiimi ve z sevgi ile
bakalarn sevmenin merkezidir.
KARIN ARISI: Ksa sreli karn
ars genellikle auranzdan ve
nc akranzdan o alandaki
salksz enerjiyi iaret eden bir
sinyaldir. Canlandrlan bir aura
snr ve daha gl bir nbeti,
bedeniniz spiritel korunma
mekanizmalarnz harekete
geirene kadar size gz kulak
olacaktr. Eer karndaki skntlar
daha uzun sreliyse ve iin iinde
ftk, lser ya da barsak
rahatszlklar varsa o zaman nc
akranz incinmi olabilir.
KAYBOLMULUK: Ynn
arm savsaklk, unutkanlk
genellikle kiinin bedeninin dnda
olduunun iaretidir. Topraklanmak
ve meditasyona balamak, ynn
yitirmeye, kaybolmulua sebebiyet
veren beden/ruh blnmesinin
tedavisine yardm edecektir.
Kundalini tedavisinin anlatld
blmleri okuyun. Kendinize Ait Bir
Oda ve Topraklanma blmlerine
bakn.
zel durum: ayet
bedeninizdeyseniz ve hala
kaybolmuluk duygusu yayorsanz
kafanzn iindeki oday ok yksee
yerletirmi; merkezini, durugrl,
vizyon gren altnc akrann tam
arkasna koymu olabilirsiniz.
Odanz yok edin ve bir yenisini
yaratn. Bu seferkini gzlerinizin
altna demirleyin ki tavan
kalarnzdan yksek olmasn. Bu
odaklanmanza yardmc olacaktr.
KEDER: Keder, gzel, aba
gerektirmeyen ve iirsel bir insani
duygudur. Ruhun kederi yoktur
nk lm grmez ya da kayp
yaamaz. Ruh enerjinin ve
varlklarn devamlln grr. Dier
yandan beden kaybetmeyi bilir.
nsanlar lm ve kayb
deneyimler. lenle artk konuamaz
ve ona dokunamazlar ama
kaybettikleri sevgilinin kollarnn
sarln hala hisseder ya da uzun
zaman nce lm ocuklarnn
gln duyabilirler. Bedenler
kaybettikleri uzuvlar zler ve acy
hissederler. Bedenler burada bu
gezegende yaar. Her gn
yaralanma, kayp, ayrlk ve lm
deney imlerler.
Keder doaldr ve kederi
ynlendirmek bedene gerek yara
ve gerek kayp iin yas tutmakta
yardmc olur. Ruh kederi gerekten
anlayamaz ve zihin onu birtakm
aklamalarla kovalamak
eilimindedir ama beden kederi
bilir. Kederi ynlendirmek zihin ve
ruhun birleip olgunlamasna
yardmc olur.
KEYFLLK: Dnyada en fazla
istenen duygulardan biri olmasna
karn hi dinmeyen keyiflilik hali,
aynen bitmeyen znt, fke, korku
ya da keder gibi skntlar yaratan
bir duygudur. Bir kez keyif
hissedildikten sonra, zellikle de
hayatn sadece parlak, neeli, canl
ve mutlu yann grmek isteyen
kiiler tarafndan hapsedilirse son
derece zarar verici olur. znt
grmezden gelinir, korkuya sebep
bulunur, fkeden utanlr ve keder
bastrlr, keyifse boazna yapt
hayatn cann kartr.
Keyiflilik ou zaman bir
uyuturucu olarak kullanlr ve
gerek yaam, gerek duygular
uzaklatrmak iin ktye kullanlr.
Dengesizlik herhangi bir duygu sz
konusu olduunda byk
hengameye yol aar ama genellikle
en trajik olan keyif bamllarnda
grlr nk ok sayda insan da
iin iine katarlar. ok keyifli,
srekli neeli olan insanlarn
cazibesi pek ok kiiyi pelerinden
srkler. nsan batan karacak
kadar byk bir yalan iinde yaar
ve sanki tek bir duygu
yeterliymiesine daima neeli
davranrlar. Zorluklar kanlmaz bir
ekilde ortaya ktnda, kiilikler
atr, para suyunu eker ve
mutluluk bamls topluluk kendi
kendisini yer yutar.
Mutluluk bamllar kt
duygularn nasl ynlendirmeleri
gerektiini bilmezler. fkeleri
bilinsiz, pasif saldrgan bir nbete;
korkular endie ve paranoyaya;
zntleri baa klmaz bir
depresyona ve uyku bozukluklarna
dnr.
Her gerek duygu gibi keyfin
de duygular tapnanda ayr bir yeri
vardr. Doru olan onu btnn bir
paras olarak ve ortaya ktnda
olduu gibi kabul etmektir. Keyif,
insana ders alnacak birtakm hayati
deneyimi tamamladn gsterir.
Doalar gerei neeli olan insanlar
srekli keyif alma durumunda
kalmaya alrlarsa bir dahaki
sefere zorlu duygusal dersleri
renmek iin ihtiya duyacaklar
duygusal cephaneden yoksun
kalrlar.
Nee ve keyif, insann kendisini
bir anlna harikulade, kudretli ve
evrenle bir hissetmesine neden
olur. Sonra tekrar hareket zaman
gelir ve gerek dnyaya, gerek
ilere geri dnlr; ki insan
kanlmaz biimde gerek neeye,
keyfe gtrecek olan da bunlardr.
Salkl nee tpk salkl fke,
keder, korku ya da dier gl
duygulardan biri gibi geici
olmaldr. Hapsedilmesi sz konusu
bile edilemez.
KIZGINLIK: Kzgnlk, snrlarn
izinsiz olarak geildiinin iaretidir.
Snrlarn izinsiz olarak geilmesi
korku, keder, depresyon ya da
zayflk hissi de yaratabilir ama hem
bir hasar olduunun hem de hasar
verici herhangi bir mdahaleden
sonra snrlarn yenilendiinin iareti
kzgnlktr. Kzgnln altnda yatan
bu duygu katman yznden
kzgnlk ou zaman ikinci el bir
duygu olarak hatal tanmlanr. Bu
da, insanlarn kzgnl nemsiz ya
da sahte olarak nitelendirmesine
neden olur. Bu hatadr. Kzgnlk da,
en az keder, korku, nee ya da arzu
kadar nemlidir. Gerek bir duygu
durumudur. Baka bir duygu
tarafndan ikame edilemez.
Korunma sunar ve tepki vermeyi
gerektirir. Spiritel iletiimde
duygunun yarar konusuna yeniden
gz atmak iin Duygular
Ynlendirmek blmne bakn.
KORKU: Korkunun her ekli bir
koruma mekanizmasdr ve asla
grmezden gelinmemelidir. Korku
olmadan insanlar hayatta kalamaz.
Kendini korumak duygusundan
yoksun olurlar. Korku tpk dier
duygular gibi kendisi olarak
varolmasna izin verildii zaman
hayati bilgi tar. Korku ne
kmsenmelidir ne de byk
grlmelidir; sadece
ynlendirilmelidir. Duygular
Ynlendirmek blmn okuyun.
KULAKLAR: Kulaklar psiik
olarak beinci akraya baldr ve
kimi zaman duyulabilir psiik
yaynlar alglayabilirler. Bunlar,
kulak nlamas, kronik kulak
iltihaplar, tkankl gidermek iin
srekli ieriden basn uygulama ve
temizleme ihtiyac ya da sesler
duyma eklinde olabilir. Duruduyum
(gaipten sesler duyma) psiik
yeteneinde ustalamak ok zordur.
izofreninin nde giden
semptomlarndan biri olduu iin de
byle birinin durumu tp
uzmanlaryla paylalmas da ok
zordur.
Kapsaml bir yardm ya da ie
yarar bilgi yoksa, duruduyum
yetenei olan pek ok kii
duyduklar sesleri yerine getirilmesi
gereken emirler olarak alglar;
nk bunlarn ya kendi sesleri ya
da Tanrnn sesi olduunu
dnrler. Eitimsiz
duruduyumcular dengesiz kii ya da
varlklar tarafndan ele geirilecek
olurlarsa ve algladklar bilginin
kendi benliklerinin bir yan olduuna
inanacak olurlarsa ite o zaman
kaos balar.
Btn duruduyumcularn psiik
eitim almas gereklidir zellikle de
alnan mesajlar ayrt edebilmek
konusunda. Bu kitap, gaipten sesler
duyabilen kiiler tarafndan
odaklanmak ve rahatsz edici ya da
kontrolsz psiik algdan kurtulmak
iin kullanlabilir. Beinci akrann
anlatld blm okuyun.
KULAKLARDA INLAMA:
Kulaklarda nlama elektrik
dengesizlik ya da kaym omurga
gibi fiziksel nedenlere dayanabilir.
Ayn zamanda metal di dolgularnn
radyo ya da televizyon yaynlarn
almasndan da kaynaklanabilir.
Kulaklarda nlama, spiritel iletiim
alndnn ve beinci akra
tarafndan tercme edildiinin
iareti de olabilir. zellikle beinci
ve altnc akralarda sz geen
szlemeleri yakmaya dikkat edin
ve salksz ak bir beinci akra
iin nerilen koruma yntemlerini
uygulayn.
KUNDALN: Bu birinci akra
enerjisinin Sanskrit dilindeki
karldr. Ateli krmz renkli bu
enerji kimi zaman meditasyon
srasnda ya da tehlike karsnda
st akralara doru patlar. Pek ok
spiritel reti bu kundalini
patlamalarn nerir ve maniple
etmeyi retir. Ancak eer
renciler yeterince eitilmemise
ve odaklanmamsa sorunlar
kabilir. Birinci akra ve ayak
akralar blmlerini okuyun.
KUNDALN TEDAVS: Birinci
akra enerjisi yukarya doru
patladnda bir anlna dier
akralar temizleme ya da ani
tehlike karsnda dier akralar
destekleme amal hareket eder.
Kundalini sava ya da ka tepkisinin
enerjisidir. Elli kiloluk annelerin
ocuklarnn zerinden arabalar,
kamyonlar ya da ar makineleri
kaldrabilmelerini salayan g ite
bu enerjidir. ok gldr ve eer
uzun bir sre patlama durumunda
braklrsa ok byk zararlar
verebilir.
ok fazla kundalini tm bir
akra sistemini infilak ettirebilir,
aurada yank delikler oluturabilir
ve kiiyi bedeninden dar atabilir.
ok uzun zaman ok fazla kundalini
bedende durduysa bedene byk
zarar bile verebilir. Belirtiler, itah
kayb, uykusuzluk, kabus ve vizyon
grme, yank benzeri kzarklklar,
tikler, kaslmalardr.
Patlamakta olan kundaliniyi
yattrmak iin u kundalini
iyiletirmesini uygulayn: Bir
sandalyeye dik olarak oturun.
Ayaklarnz aprazlamayn ve
tabanlarnz yere basn. Ellerinizi
aprazlamayn ve ak bir ekilde
dizlerinizin zerine koyun. Bu
kendinizi odaklamanza yardmc
olacaktr ama gzlerinizi kaparsanz
banz dnebilir. Bedeninizdeki ve
auranzdaki enerjiyi hayal edin ya
da hissedin. Scak ve ok hzl
hareket ediyor olabilir. Hatta
enerjiyi scak bir patlama ya da alev
olarak hissedebilirsiniz. Bu sizin
birinci akra enerjiniz olan
kundalinidir.
imdi banzn yarm metre
zerinde souk mavi bir ay hayal
edin (ekil 12). Rengini ve
dokusunu grn, sakin soukluunu
hissedin ve kendinizi nazik,
rahatlatc enerjisine uydurun.
Sessiz mavi ay nn huzurunda
ykann. Kundalini ateini cinsel
organlarnzdan yukar doru
uzanan ve banzn tepesinden
kan bir stun olarak canlandrn.
Banzn tepesinden kan enerjinin
alev alev bir grnts olabilir ya
da saldrmaya hazr bir ylana veya
bir alev makinesine benzeyebilir.
Hatta havai fieklere bile
benzeyebilir.
Kundaliniyi ve mavi ay
canlandrmay baardnzda
(unutmayn ki bu vizyonlar sizin
enerjinizden olumutur ve ne
yapacaklar ya da nasl
grneceklerine siz karar verirsiniz)
mavi ayn banzn zerinden kan
alevden ieriye doru bir k
huzmesi yansttn grn. Mavi
n alevi souttuunu ve
sakinletirdiini; alevleri aa
doru sndrerek bedeninizden ieri
girdiini grn.
ekil 12. Kundalini Tedavisi

Bu souk mavi enerjinin
kundaliniyi banzdan,
gzlerinizden, enenizden,
boaznzdan gsnze doru
ittiini grn. Gsnzn zerinde
kalan ksmdaki scakln yerini
serin bir huzurun aldn hissedin.
Mavi enerjiyi aaya doru
indirmeye devam edin, gne sinir
andan aaya doru
gbeinizden ve kalanzdan atei
iterek ilerlediini grn. Krmz
alevler sndke bedeninize yaylan
serinlii hissedin.
imdi, stunun iinde aa
doru hala parlayan mavi k
varken, kundalini enerjisini birinci
akranzda odaklayn. Bir elinizi ne
bir elinizi arkaya koyarak enerjiyi
yerine yerletirin. Enerjinin yerine
geip kendisini birinci akraya
oturttuunu ve dnmeye baladn
grn.
Bu alevli birinci akra
enerjisinin bir ksmnn, turuncu
krmz bir kordon iinde aaya
doru gitmesini, gezegenin
merkezine ulamasn salayarak
kendinizi topraklayn. Topraklama,
kundalini enerjinizi birinci akranza
demirlemenize yardmc olacaktr.
Birinci akra blmnde
rendiiniz gibi birinci akranz siz
ne isterseniz yapmaya gnlldr.
Tek yapmanz gereken ak bir
biimde iletiim kurmaktr. Bir kez
ne istediinizi anladktan sonra
kendisini yukarya doru
patlatmayacaktr.
Mavi aynza teekkr edin ve
kaybolmasn salayn.
Bedeninizden geen mavi enerji
huzmesinin birinci akra topraklama
kordonundan aaya gitmesine izin
verin. Bu souk enerjiyi
topraklamak kundalinin yerine daha
iyi yerlemesini salayacaktr.
Kendinizi hazr hissettiinizde
akralar Yorumlamak blmn
okuyun. Kundalini iyiletirmesinden
sonra tm akralarnz zellikle
doru boy, biim ve renge
dnmeleri iin iyiletirmeniz gerekir.
Kundalini akn srasnda btn
akralar birinci akrann titreim
dzeyinde almaya zorlanrlar ve
bu zaman zaman hasar grmelerine
yol aar. Kundalini tedavisinden
sonra akra sisteminizi bir btn
olarak iyiletirirken birinci akranz
ve onlara bal ayak
akralarnzdaki farkndal da
salamalsnz.
NEFRET: Nefret ya da bir
kiiden, yerden ya da durumdan
tmyle irenme kesin snrlarn
yokluunun kronik hali, balants
olmayan glge materyal ve hatta
hayati tehlike tayan snr tacizinin
iaretidir. Nefret dier btn ateli
duygular gibi yaamas zor ya da
aklc herhangi bir ekilde
kullanlmas zor bir duygudur. Nefret
ynlendirildiinde ve enerji
yntemleri iin kullanldnda ok
gl bir yardm sunar. Nefreti
dnyaya yanstmayn ya da
kendinize yneltmeyin; sadece
ynlendirin.
FKE: fke kundalini atei
eklenmi kzgnlktr. Kimse ona ne
yapacan, nereye gideceini, nasl
hissedeceini ya da nasl
yaayacan syleyemez. fke eer
ynlendirilebilirse ayrtrma
almalarnda kullanlabilecek
harika bir enerjidir. Ama eer
bakalarnn zerine pskrtlr ya
da bastrlrsa kt bir enerjidir.
Bastrlm fke ou zaman intihar
eilimine yol aar ama o zaman bile
eer ynlendirilebilirse ifa ve
farkndalk iin kullanlabilir.
PANK ATAK: Panik ataklar,
bilinaltnn bastrlm ya da yllarca
grmezden gelinmi korku
mesajlardr. Ancak enerjileri, enerji
ynlendirme teknii ile hala
kullanlabilir durumdadr. Panik
ataklarn nedeni organik
dengesizlikler olabilir. Bir
akupunktur uzmann ziyaret
etmenizi neririm.
RENKLER: Renkler
yorumlamalarda, tedavilerde ve
dier psiik iletiimde kullanlan
deerli aralardr ancak bunlara
yklenen anlamlar son derece
sbjektiftir.
SAKARLIK: kulak ya da
limbik sistem dengesizliinden
kaynaklanmayan sakarlk genellikle
akra sisteminizde ya da
topraklanmanzda bir sorun
olduunun iaretidir. Taklp
tkezlenmek, sendelemek
topraklanma sorunlaryla ya da
birinci akradaki ve ayak
akralarndaki sorunlarla
ilikilendirilir. Dengenin
kaybedilmesinin nedeni kafanzn
iindeki odadaki ya da beinci ve
altnc akralarnzdaki sorunlar
olabilir. El kol sakarlklar kalp
akrasndaki ve el akralarndaki
sorunlarla ilgili olabilir.
SZLEMELER YAKMAK:
nsanlar bir ilikiye girdiklerinde
genellikle ilikinin hayatlarn
tamamen kontrol altna almasna
neden olacak duru, davran,
eylem ve tepki yaratrlar. Bu tr
ilikiler ve benzeri tavrlar gerek
szlemeler olarak kabul edilip
ortaya konabilir, dzeltilebilir ya da
tamamen yok edilebilir.
Szlemeleri Yakmak blmne
bakn.
ZOFREN: Genellikle yanl
anlalan beinci akra yetenei
olan gaipten sesler duyma zellii
ile ilikilendirilen, Bat tbbna gre
tedavisi mmkn olmayan
psikiyatrik bozukluk. Kontrolsz
duruduyum zellii bu kitapta
anlatlan psiik iyiletirme
yntemleri ile kolaylkla tedavi
edilebilir; zellikle de topraklanma,
kafann iinde oda yaratma,
akralar yorumlama, akralar
tedavi etme ve szlemeleri yakma
teknikleriyle.
TA AKRA: Yedinci akrann
dier ismidir. Ban tepesinde
bulunan enerji merkezidir.
TEDRGNLK: Tedirginlik,
irkilme ve srama (yksek sesle
tetiklensin ya da tetiklenmesin)
genellikle topraklanmam olmann
belirtileridir. Srama reaksiyonu
sanki bir akradan kaynaklanyor ya
da belirli bir akray etkiliyorsa bu,
aurann krld ve o akrann
korunmad anlamna gelebilir.
TOPRAKLAMA: Bedenin
yeryznde odaklanmas suretiyle
ruhun bedende odaklanmasn
salamak iin kullanlan bir enerji
teknii.
TOPRAKLAMA KURALLARI:
Topraklama spiritel gelime
srecinin ilk admdr ve geliimle
birlikte sorumluluk da gelir. zel
topraklama kurallar iin leri
Teknikler blmn okuyun.
TOPRAKLAMA SORUNLARI:
Topraklama sorunlar ok sk
yaanan ortak problemlerdir. Bu
kitapta muhtemel sebeplerin pek
ouna zmler nerilmitir.
Topraklanma ve leri Teknikler
blmlerini okuyun. Birinci akra
hasar nedeniyle yaanan
topraklama sorunlar iin birinci
akra ve ayak akralarnn
anlatld blmleri okuyun.
TOPRAKLAMA VAKUMU:
Odaklama iin kullanlan
topraklama kordonlar temizlik iin
enerji vakumuna dntrlebilir.
Bu konu Auray Tanmlamak ve
Topraklanma blmlerinde
incelenmitir.
UMUTSUZLUK: Umutsuzluk ve
karamsarlk ok uzun zamandr
grmezden gelinen bir zntnn
iaretidir; bu znt baskn bir
duygu durumuna dnm ve artk
ilemez hale gelmitir. Btn derin
ve kemiklemi duygular farkndalk
gerektirir. Her duygu kendi iinde,
spesifik hatta neredeyse sihirli bir
ifa zellii barndrr. Tpk dier
enerjiler gibi, umutsuzluu da
bedeninizde kanalize ettiinizde
nihayet size ne sylemeye
altn grrsnz.
UYKUSUZLUK: ocuklar
uyuyamadklarnda ya da
uyumadklarnda bunun nedeni
genellikle bir ey karma
korkulardr. Ayn ey bykler iin
de geerlidir. Salk ya da evre
sorunlarndan kaynaklanmayan
uykusuzluk genellikle olaylarn ya
da ilikilerin eksik olmas ya da
kapanmamasdr. Gn hala
bitmedii iin beden geveyemez ve
kendisini brakamaz. Uykusuzluk
ekildiinde topraklanp
odaklanrken Bitmemi olan nedir?
diye sormak en iyisidir. Sorun ou
zaman aniden kendini gsterecektir
ve imajlar yok etmek, szleme
yakmak yntemleri ile enerjiyi
sorundan kurtaracaktr.
zel durum: ayet ok uzun
sredir uykusuzluk ekiyorsanz;
spiritel almadan sonra huzursuz,
odaksz ve topraklanmamsanz
yerinden km kundalini enerjinizin
yerine konmas gerekiyor demektir.
NC GZ: Altnc akra
olarak da adlandrlan nc gz,
durugr ve idrak enerjilerinin
merkezidir.
VZYONLAR: Vizyonlar altnc
akranzn ya da nc gznzn
faaliyette olduunun iaretidir.
ayet grdnz vizyonlarn sizin
hayatnzla makul bir balants
varsa, keyfini karn. ayet sizinle
dorudan ilgisi olmayan ya da
kafanz kartrr cinsten vizyonlar
gryorsanz bu durumda hem
altnc akranz hem de byk
olaslkla tm akra sisteminizde bir
salkszlk sz konusudur. akra
blmleri zerinde aln; akralar
yorumlamay, iyiletirmeyi,
korumay ve tm akra sisteminizi
hizalamay renin.
zel durum: Eer kafanzn
iinde bir oda yarattysanz ve
vizyon grmeye bundan ksa bir
sre sonra baladysanz o zaman
byk bir ihtimalle odanz ok
yksee yerletirdiniz ve
gzlerinizin arkasnda oturmak
yerine durugr becerisi olan altnc
akranzn arkasnda oturuyorsunuz
demektir. Odanz yok edin ve
tavan kalarnzdan daha yksekte
olmayan yeni bir oda yaratn.