You are on page 1of 10

INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA

INSTALATIA DE RACIRE AER-APA


I. DENUMIRE : INSTALATIA DE RACIRE AER-APA
II. CUPRINS :
A. Prezentarea instalatiei;
- A.1. Generalitati;
- A.2. Date tehnice;
- A.3. Valori limita de operare;
B. Sistemul de racire;
- B.1 Descriere constructiv;
- B.2 !o"ica de operare;
- B.3 Semnalizarea preventiva si de avarie in sistemul S#ADA;
- B.$ %cranul de monitorizare al procesului tehnolo"ic;
- B.& De'ec(iuni posi)ile *i modul de remediere;
#. +suri de protec(ie muncii;
D. ,nstructiuni de intretinere;
- D.1 Prezentare "eneral;
- D.2 Descriere detaliata;
a - Generator - circuitul de rcire cu aer;
) - Generator - circuitul de rcire cu ap;
c - #oroana ./acheta0 de rcire a apei ;
d - !a"re - circuitul de rcire cu ap;
%. Dia"rama pentru veri'icare si intretinere instalatiei de racire;
III. BORDEROUL PARTILOR DESENATE
A. Prezentarea instalaiei
A.1.Generalitati
,nstala(ia de rcire .ap-aer0 asi"ur de)itul1 presiunea apei si aerului necesar rcirii
instala(iilor a'erente hidroa"re"atului. ,nstalatia de racire .apa0 este cu circuit inchis.
#onsumatorii asi"ura(i cu ap de ctre aceast instala(ie sunt2
instala(ia de rcire .rcitorii0 "eneratorului;
instala(ia de rcire .rcitorii0 a uleiului de un"ere;
A.2. Date tehnie
Metode de rcire:
3 Stator rcit indirect prin cadrul stator./acheta de racire0 utiliz4nd ca a"ent de racire aer *i apa din
r4u;
3 5otor rcit indirect de aer;
6lu7ul aerului de rcire se realizeaz 8n circuit 8nchis cu a/utorul ventilatoarelor ac(ionate electric
*i a rcitoarelor aer9ap;
6lu7ul de ap de rcire se realizeaz 8n circuit 8nchis cu a/utorul pompelor ac(ionate electric *i a
rcitoarelor de ap. A"entul de rcire este apa din r4u.
!e"i#l "e r$ire
6!:;:! D% A%5 D% 5<#,5% =1> m?9s
@%+P%5A@:5A A%5:!:, D% 5<#,5% ma7. 3& A#
6!:;:! D% AP< D% 5<#,5% apr. $=1> m?9h
1
@%+P%5A@:5A AP%, D% 5<#,5% apr. 2=1> A#
@%+P%5A@:5A AP%, 5B:!:, ma7. 2&1> A#
Rait%rii # a&$ 'i aer
$ rcitori pentru un "enerator.
Valori nominale pentru $ rcitoare.
P:@%5% 5<#,@C5 1=> DE
6!:; D% A%5 =1> m?9s
@%+P%5A@:5A A%5:!:, 9 D% ,F@5A5% &&1> A#
@%+P%5A@:5A A%5:!:, 9 D% ,%G,5% 3&1> A#
P5%S,:F% A%5 #<D%5% 2&> Pa
6!:; D% AP< $= m?9h
@%+P%5A@:5A AP%, 9 D% ,F@5A5% 2=1> A#
@%+P%5A@:5A AP%, 9 D% ,%G,5% 3112 A#
A.(.)al%ri li*ita "e %&erare
+. Siste*#l "e raire
+.1. Desriere %nstr#ti,$
Sistemul de rcire cu ap este 'olosit pentru rcirea aerului cald de la "enerator si a uleiul
cald din circuitul de un"ere al la"relor1 cu ap demineralizata. Apa de rcire circul prin
rcitoarele aer-ap respectiv rcitoarele ulei-ap1 coroana./acheta de racire0 pentru schim) de
cldur si sistemul de rcire al centralei.
Sistemul de ap de rcire al centralei este 'ormat din dou seturi de pompe cu compensatoare si
motoare 8n #.A.1 o supap de sens si ro)inete de izolare1 un vas de e7pansiune cu o supap de
sens si o supap de si"urant. Sistemul de ap de rcire este amplasat 8n camera au7iliar cota
131=>>.
Sistemul de ap de rcire tre)uie umplut pe la cone7iunea de umplere .ro)inetul cu )il0 amplasat
la sistemul de rcire. Pentru umplere tre)uie 'olosit ap curat tratat cu aditivi anticorozivi
.demineralizata0. Dup schim)area apei tre)uie veri'icat cu atentie corectitudinea concentratiei
aditivilor.PH0.
#icuitul de rcire cu ap al "eneratorului const 8n rcitoare aer-ap amplasate pe 'lansa coroanei
pentru schim) de cldur. 6iecare rcitor are un ventil de aer si un ventil de drena/. #one7iunile de
intrare si de iesire pot 'i )locate cu ro)inete de izolare. Pentru monitorizare sunt utilizate
termometre cu termorezistente si termometre de la)orator1 un traductor de presiune1 un manometru
si un de)itmetru.
Pentru rcirea uleiului de un"ere1 rcitoarele ulei-ap sunt amplasate 8n circuitul de un"ere al
la"relor. Apa de rcire este primit de la sistemul de rcire cu ap al centralei1 si rcit
suplimentar 8n coroana./acheta de racire0 pentru schim)ul de cldur.
,nstala(ia de ap de rcire este 'ormat din2
Iacheta de racire - c4te una pentru 'iecare hidroa"re"at;
conducte de admisie a apei la pompe;
c4te dou ansam)luri pomp 'iltru pentru 'iecare hidroa"re"at;
conductele *i armturile de racord la instala(iile hidroa"ra"atului;
aparatura de comand *i semnalizare 8n vederea autonatizrii 'unc(ionrii instala(iei
8n ansam)lul ei.
+.2. L%-ia "e %&erare
2
,ndi'erent de starea hidroa"re"atului pornit sau oprit1 o pomp de ap este 8n 'unctiune. #ea de a
doua pomp rm4ne ca pomp de rezerv1 'iind pornit 8n conditii de ur"ent. Ventilele de aerisire
sunt amplasate 8n cel mai 8nalt punct al sistemului iar ventilele de drena/ sunt amplasate 8n cel mai
de /os punct al sistemului.
Pentru circuitul de rcire cu ap al "eneratorului nu sunt necesare dispozitive speciale de re"la/
8ns 8n circuitul de rcire al la"relor cantitatea de ap este re"lat de dispozitive de re"la/1 8n
concordant cu temperatura uleiului de un"ere din rezervorul de ulei.
Pentru monitorizarea di'eritelor echipamente sunt necesare urmtoarele dispozitive2
3 Pompa 8n 'unctiune2 @raductor de presiune
3 Sistem de control2 Presostat cu contact si manometre
3 +onitorizare de)it2 De)itmetre la "enerator si la circuitul de rcire al la"relor
3 +onitorizare temperatur ap rece2 @ermorezistent si termometru
3 +onitorizare temperatur ap cald2 @ermorezistent si termometru
+.(. Se*nalizarea &re,enti,a si "e a,arie in siste*#l SCADA
a0Sistemul de racire cu apa al "eneratorului
Criteri#.l%atie
I"enti/iare
0%" 11S2
Valoare de
configurare
Unitate Nota
Preventiv Alarma
Initial
Presi#ne
Pompa apa racire +J61> #P>>1-B>1 K> L> DPa Actionarea pompei
de rezerva
Apa de racire centrala +J61> #P>>1-B>1
K> DPa
Secventa de start a
hidroa"re"atului este
)locata daca nu este CJ
)0 #ircuitul de rcire al "eneratorului
Criteri#.l%atie
I"enti/iare
0%" 11S2
Valoare de
configurare
Unitate Nota
Preventiv Alarma
Initial
Te*&erat#ra
Apa rece +J62> #@>>1-B>1
+J62> #@>>2-B>1
33 3= M#
Apa calda +J62> #@>11-B>1
+J62> #@>1$-B>1
3N $2 M#
Cir#latia a&ei
6lu7ul de racire al
"eneratorului +J62> #6>>1-B>1
OK>> O&=> l9min
Secventa de start a
hidroa". este )locata
daca de)itul
POK>>l9min
c0 #ircuitul apei de rcire a la"relor
Criteri#.l%atie
I"enti/iare
0%" 11S2
Valoare de
configurare
Unitate Nota
Preventiv Alarma
Initial
Te*&erat#ra
Apa calda +J63> #@>>1-B>1 33 3= M#
Cir#latia a&ei
6lu7ul apa racire
la"are
+J63> #6>>1-B>1 1=3 l9min
3
+.3. Eran#l "e *%nit%rizare al &r%es#l#i tehn%l%-i
a2 #utii de comand local sau cutii de cone7iuni
#utia de comand local Q+JA>> GH>>$R contine )utoane si chei de comand local pentru
am)ele pompe. Acestea constau 8n 2 comutatoare cu 3 pozitii si $ )utoane iluminate cu culorile
QrosuR si QverdeR pentru pornit9oprit si Q"al)enR pentru indicarea de'ectiunilor 8n sistem.
Pozitiile comutatorului Q#C+AFD<R2
Q5evR - sistemul este 8n stare de repaus
QlocalaR - sistemul este 8n modul de operare manual
QD,S@R - sistemul este 8n modul de operare automat
Butoanele iluminate2
5osu 9 Pornit - pornit
Verde 9 Cprit - oprit
Gal)en 9 De'ect - indic o de'ectiune 8n sistem
Pozitiile comutatorului SA!%G% PC+PAR2
QP1R - pompa 1 va 'i pornit numai 8n mod automat de ctre sistemul de automatizare
QA:@CR- sistemul de automatizare decide care pomp s 'ie pus 8n 'unctiune
QP2R- pompa 2 va 'i pornit numai 8n mod automat de ctre sistemul de automatizare.
42 #apturi de ecran de la statia operator
$
&
+.5. De/ei#ni &%si4ile 'i *%"#l "e re*e"iere
a0 Sistemul de rcire cu aer al "eneratorului
!ocatie
#riteriu
,denti'icare
Semnal De'ect #auza de'ectului #orectarea de'ectului
Aer rece "enerator
temperatura
+JA2> #@>>1-B>1
pana la
+JA2> #@>>$-B>1
Preventiv
sau
avarie
@emperatura crescuta
a aerului rece
@emperatura crescuta la
in'asurarile statorului
Vezi 11in'asurarile
statoruluiR
Valori nede'inite ale
temperaturilor
De'ect al termorezistentei Schim)area
termorezistentei
Aer cald "enerator
temperatura
+JA2> #@>11-B>1
pana la
+JA2> #@>1$-B>1
Preventiv
sau
avarie
@emperatura crescuta
a aerului cald
@emperatura crescuta la
in'asurarile statorului
Vezi 11in'asurarile
statoruluiR
Valori nede'inite ale
temperaturilor
De'ect al detectorului de
temperatura cu rezistenta
Schim)area
termorezistentei
5acirea tevilor de
aer presiune di'er.
+JA2> #P>>1-B>1
+JA2> #P>>1-B>1
Preventiv
Doua presiuni
di'erentiale /oase ale
ventilatorului
Ventilatorul nu 'unctioneaza Vezi 11Ventilatia sistemului
de conducte de racireR
Dispozitiv de'ect ,nlocuirea dispozitivului
5acirea tevilor de
aer Ventilatie
+JA2> AF>>1-+>1
+JA2> AF>>2-+>1
Preventiv
Ventilatia nu
'unctioneaza
!ipsa tensiune de alimentare Veri'icati tensiunea de
alimentare
Ventilator de'ect ,nlocuire ventilator
)0 #ircuitul de rcire cu apa al "eneratorului
!ocatie
#riteriu
,denti'icare
Semnal De'ect #auza de'ectului #orectarea de'ectului
+otor
Pompa de racire
apa
+J61> AP>>1-+>1
+J61> AP>>2-+>1
-
+otorul nu
'unctioneaza
!ipsa tensiune de alimentare Veri'icare tensiune de
alimentare
De'ect motor ,nlocuire motor
Presostat
Pompa de racire
apa
+J61> #P>>1-+>1
Preventiv
sau
avarie
Presiune pompa apa
de racire prea mica
Pompa motor de racire apa
nu 'unctioneaza
Vezi 11 Pompa motor de
racire apaR
De'ect dispozitiv ,nlocuire dispozitiv
+anometru de
control
Sistem apa racire
+J61> #P>>2-S>1
Preventiv Presiune apa de racire
prea mica
Scur"eri ale sistemului de
racire
Veri'icare sistem de racire
Dispozitiv de'ect ,nlocuirea dispozitivului
c0 #ircuitul de rcire al la"relor
!ocatie
#riteriu
,denti'icare
Semnal De'ect #auza de'ectului #orectarea de'ectului
6lu7 de apa de
racire
+J61> AP>>1-+>1
+J61> AP>>2-+>1
Preventiv
Secventa de start
)locata daca nu este
CJ
Pompa de apa de racire
de'ecta
Vezi 11 +otorul pompei de
apa de racireR
:na sau mai multe vane
'luture inchise
Veri'icarea circuitului de
apa al la"arelor
L
C. !$s#ri "e &r%teie *#nii

,nstalarea1 operarea i mentenanta partii electrice tre)uie realizatQ de personal cali'icatT
:rmatoarele re"uli "enerale de precautie tre)uie luate 8n cazul unor lucrari de mentenantQ1
instalare sau operare2
3 %vitarea oricarui contact cu circuitele electrice. #hiar si circuitele de /oasa tensiune pot pune
viata 8n pericol. Supratensiunile pot apare 8n orice circuit 8n anumite conditii de 'unctionare.
3 Unainte de 8nceperea procedurilor de mentenanta1 deconectati toate sursele de tensiune de la
"enerator1 echipamente si accesorii. +entenanta inelelor colectoare si a periilor tre)uie 'acuta
c4nd hidroa"re"atul este oprit.
3 Veri'icarea sursei de alimentare respectiv 8nlocuirea pompei de apa de racire este permisa
numai c4nd hidroa"re"atul este oprit.
3 Dezasam)larea racitorului aer-apa este permisa numai c4nd hidroa"re"atul este oprit si rotorul
este )locat cu a/utorul )oltului de )locare al rotorului.
3 Unlocuirea termorezistentei de'ecte1 a traductorului de presiune sau a presostatului cu contact este
permisa numai c4nd hidroa"re"atul este oprit.
3 #uratirea racitorului aer-apa tre)uie 'acuta 8n a'ara )ul)ului hidroa"re"atului 8ntr-o camera de
mentenanta.
3 Dezasam)larea dispozitivelor si 8nlocuirea lor tre)uie 'acuta 8n concordanta cu dispozitiile locale.
D. Instr#ti#ni "e intretinere
D.1. Prezentare -eneral$
Generatorul este rcit cu aer1 aerul 'iind supus 8nc o dat procesului de rcire cu ap1 rcirea
realiz4ndu-se prin schim)toarele de caldur aer9ap. Generatorul are un circuit 8nchis de rcire cu
aer c4t *i un circuit 8nchis de rcire cu ap. @oat cldura "enerat este disipat 8n apa r4ului. Aerul
cald este rcit prin rcitoarele de tip aer9ap. Pierderile statorului sunt re'lectate 8n cre*terea
temperaturii acestuia *i sunt (inute su) control prin rcirea statorului cu apa r4ului. Pierderile
pr(ilor active .stator *i rotor0 rmase *i pierderile din la"re sunt re'lectate prin cre*terea
temperaturii *i sunt (inute su) control prin coroana de rcire cu ap.
D.2. Desriere "etaliata
D.2.a.Generat%r 6 ir#it#l "e r$ire # aer
Un partea de aval a coroanei de rcire ap sunt instalate rcitoarele de tip aer9ap *i ventilatoarele.
%le sunt conectate prin conducte cu aer. Aerul rece este introdus 8n "enerator cu a/utorul
ventilatoarelor. Aerul circul prin 'antele din corpul rotorului spre partea aval. Dup ce aerul trece
prin 'antele polilor ctre partea amonte1 aerul a'lat su) presiune este rcit 8n sistemul de rcitori
aer9ap1 ast'el 'iind 8nchis circuitul de rcire cu aer.
Pentru control sunt instalate termorezisten(e *i traductoare de presiune di'eren(ial.
.desen nr. C!@-HAE-3$3N2320.
N
Schi(a2 #ircuitul de rcire cu aer
D.2.4.Generat%r 6 ir#it#l "e r$ire # a&$
#ircuitul de rcire cu ap este utilizat pentru rcirea "eneratorului *i a la"relor. @raseul circuitului
de rcire cu ap trece prin rcitoare1 conducte1 coroana ./acheta0 de rcire a apei *i prin sistemul de
rcire al hidroa"re"atului.
5citoarele aer9ap sunt aran/ate la distan(e e"ale de 'la*a coroanei de rcire a apei. 6iecare rcitor
are un ventil de ventila(ie *i un ventil de drena/. #one7iunile de intrare-ie*ire pot 'i )locate cu
a/utorul unui ro)inet de izolare. Supra'a(a coroanei ./acheta0 de rcire a apei este realizat din plci
de o(el *i 'ace parte din )ul). %ste montat pe stator *i pe v4r'ul )ul)ului. Sistemul de rcire cu ap
al hidroa"re"atului este compus din dou pompe hidro'or 8n curent alternativ1 o supap de sens1 un
ro)inet de izolare1 un rezervor de e7pansiune cu o supap de sens *i un ventil de si"uran(.
Dispozitivele se "sesc 8n camera au7iliar la cota 131=>.
Pentru monitorizare sunt 'olosite termorezisten(e *i termometre specializate1 un traductor de
presiune *i manometre *i un dispozitiv de msurare a de)itului.
#ircuitul de rcire cu ap tre)uie sa 'ie umplut de la vana de umplere .van cu )il0 care se a'l la
sistemul de rcire cu ap a hidroa"re"atului. Apa proaspta tratat cu aditivi anticorozivi este
utilizat pentru umplerea sistemului de rcire. Dup 8nlocuirea apei din sistem tre)uie veri'icat cu
aten(ie concentra(ia aditivilor.PH0.
#oncomitent cu pornirea hidroa"re"atului se porne*te *i o pomp de rcire. A doua pomp rm4ne
8n rezerv *i se porne*te numai 8n caz de ur"en(. Pompele sunt prevzute cu un inel de etan*are.
Ventilele de ventila(ie sunt montate 8n zonele mai 8nalte ale sistemului iar ventilele de drena/ 8n
locurile /oase ale sistemului.
Schi(a 2 Sistem de ap de rcire hidrocentral
D.2..C%r%ana 07aheta2 "e r$ire a a&ei
#oroana ./acheta0 de rcire a apei 'ace parte din )ul) si este montat 8ntre v4r'ul )ul)ului *i stator.
6orma e7tern este proiectat 8n 'unc(ie de conturul )ul)ului -'orma cilindrica.
=
#oroana de rcire a apei 'unc(ioneaz ca o supra'a( de rcire *i este de tipul inel de rcire 8n du)lu
strat. %ste o construc(ie de o(el sudat 8ntr-o sin"ur pies1 compus din dou 'lan*e sudate 'iecare
de carcasa du)l. C plac de o(el . o(el 'erit cu plci de o(el austenitic0 este utilizat pentru
supra'a(a e7tern care intr 8n contact cu apa r4ului. Ast'el se asi"ur un )un trans'er de cldur cu
apa r4ului1 prevenind coroziunea *i murdrirea cu al"ele r4ului.
#oroana de rcire a apei este proiectat cu su'iciente msuri de protec(ie pentru rcirea apei din
sistemul de rcire al "eneratorului *i a circuitului de rcire al la"relor. Deteriorarea supra'e(ei
e7terioare de rcire se datoreaz condi(iior ne'aste ale mediului 8ncon/urtor .prinderea scoicilor *i
cre*terea al"elor pe supra'a(a de rcire01 deteriorri care 8n condi(ii normale ale mediului
incon/urtor nu ar tre)ui sa apar. Pro)lemele le"ate de 'i7area scoicilor *i a al"elor au loc de
o)icei 8n ape calde1 lini*tite *i contaminate.
#ondensul din interiorul coroanei apei de rcire va 'i drenat 8n virtutea 'or(ei de "ravita(ie la )aza
acesteia. #ondensul este drenat ctre carcasa )ul)ului printr-o 'ant *i ctre un sistem de conducte1
8n cele din urm 'iind evacuat 8n sistemul de drena/ "eneral al hidrocentralei.
Schi(a 2 Dispunere rcitoare aer9ap
D.2.".La-$re 6 ir#it#l "e r$ire # a&$
#one7iunile sistemului de rcire au 'ost de/a prevzute 8n proiect.
#orona de rcire a apei *i sistemul de rcire cu ap al hidroa"re"atului sunt proiectate pentru a
acoperi pierderile "eneratorului *i pierderile din la"re.
Pozi(ionarea *i 'unc(ionarea echipamentului de rcire cu ap este descris in desenele ane7ate 2
.nr. desen. C!@-HAE-3$3N233 *i C!@-VSPC-2=$>->1>>&20.
(. Dia-ra*a &entr# ,eri/iare si intretinere instalatiei "e raire
K
#ontrolul periodic la #ircuitul de rcire 2
3 %tan*eitatea *i presiunea sistemului
3 Veri'icarea ventilelor
3 Pompe cu motor
3 V"omotul vi)ra(iilor
3 #ur(area rcitorilor
Intervale de mentenan
Fu sunt recomandate intervale de mentenan( 'i7e. +omentul optim ar tre)ui determinat (in4nd
cont de condi(iile de livrare care din nou depind de rezultatele inspec(iilor *i de rezultatul
dia"nosticrii sistemului de monitorizare. C)iectivul lucrrii poate 'i sta)ilit 8n concordan( cu
rezulatele inspec(iei pentru a 8ndeplini cererile de disponi)ilitate ale operatorului. Un plus1 opera(ia
de mentenan( care este condi(ionat orientat asupra unui sin"ur o)iect de lucru i se adau" *i alte
com)ina(ii de condi(ii de mentenan( *i plani'icri pe perioade medii *i de lun" durat care vor 'i
necesare 8n practic din cauza 'actorilor administrativi .disponi)ilitate1 costuri ale personalului1
'urnizarea materialului0. Un 'unc(ie de 8mpre/urare1 o oprire 'or(at pentru o perioad mai mare de
timp .hidrocentrala1 evaluarea 8ntre"ii ma*ini0 poate /usti'ica msurile preventive.
1>