4.

„Uzņēmējdarbība”
Cik veicinoša jaunu uzņēmumu veidošanai un
esošo uzņēmumu izaugsmei ir Latvijas
uzņēmējdarbības vide? Kā to ietekmē valsts
makroekonomiskie rādītāji, nodokļu politika
un sabiedrības attieksme?

Diskusiju cikla „Dzīves kvalitāte Latvijā”
kopsavilkums:
Rīga, 2014.g.21.maijā
jurisozolins@apollo.lv
38 %
1. Jautājums:
 Vai nodokļu politika un solījumi saglabāt „ mazu
valdību” (28.5 % no 22.5 miljardu € IKP) ir reāli
savienojami ar politiskiem solījumiem izglītības,
veselības, labklājības un infrastruktūras jomās?

 Vai ES kohēzijās attīstības un lauksaimniecības
politikas līdzekļi ir vienīgais glābiņš zemu nodokļu
saglabāšanai uzņēmējdarbībai ?
2. Jautājums:
Eiropas Savienības klimata pārmaiņu, vides un
ilgtspējīgas izaugsmes politikas nostādnes caurvij
likumdošanu un daudzgadu budžeta sadalījumu.

 Vai tas ir drauds Latvijas uzņēmējdarbībai? Kur
atrodama iedvesma Latvijas likumdošanai un
iespējas uzņēmējiem Latvijā?
3. Jautājums:
 Kā izskaidrot Pasaules ekonomikas foruma Globalās
Konkurētspējas Novērtējumā zemo Latvijas
uzņēmējdarbības izdomas un inovāciju vietu?

 Vai saskatāt pozitīvas iespējas Latvijas uzņēmējiem ES un
ASV brīvās tirdzniecības un partnerības līgumā (Transatlantic
Trade and Investment Partnership) tā noslēgšanas rezultātā?