PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: PAVEL LAURA ANCA
MODULUL : Mediul concurential al afacerii
CLASA : a XII-a
TEMA :” Promovarea pe piata a ofertei proprii de servicii si a intreprinderii”
TIPUL LECTIEI : -de evaluare
UNITATEA DE COMPETENTA: Mediul concurential al afacerii
COMPETENTE SPECIFICE:
C3- Adapteaza strategiile in functie de informatiile detinute in urma analizei mediului concurential
RESURSE DE INVATARE :
- procedurale: evaluare scrisa
- materiale : test de evaluare
FORME DE DESFASURARE A INSTRUIRII : individual.
DURATA: 45 minute
DATA:
LOCUL DE DESFASURARE: laboratorul de turism
BIBLIOGRAFIE: Camelia Suzana Ilie, Mediul concurential al afacerilor, ed. Oscar print, 2007
Cristina Tanisla, Manuela Mocanu, Auxiliar curricular pentru Mediul concurential al afacerilor, MINISTERUL EDUCA IEI CERCET
RII ŞI TINERETULUI, Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03


MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI
LICEUL TEORETIC „DR.M.CIUCĂ” SĂVENI
Strada Nicolae Iorga, nr. 1
Tel/fax: 0231541454
e-mail:drciuca@yahoo.com
Nr…… din ………..DESFASURAREA ACTIVITATII:
MOMENTELE
LECTIEI
COMPETENTE ACTIVITATE
PROFESOR
ACTIVITATE ELEV STRATEGII
MOMENT
ORGANIZATORIC
( 2 min)
REZOLVAREA
TESTELOR
(40 minute)
MOMENT FINAL
(3 minute)
C3 se stabileşte prezenta.
se asigura existenta bazei
materiale
profesorul anunta testulprofesorul imparte
testele
Profesorul strange testele
si ofera raspunsurile
corecte la test

Elevii răspund la auzul numelui lor,
si se pregătesc pentru test


Elevii rezolva testul


Elevii receptioneaza mesajul
Metode: conversatia, rezolvarea de
exercitii, evaluarea scrisa,


Forma de activitate: frontal si
individualaMijloace : teste de evaluare, table,
creta

Forma de activitate: frontal