You are on page 1of 2

Koordynacja logistyki na Inżynierskich Targach Pracy (Politechnika

Śląska, Gliwice)
Zorganizowanie całego zaplecza technicznego i przestrzeni na targi
liczące ok. 500 osób
Obsługa sceny na Slot Art. Festival
Budowa sceny, Praca z akustykami, dobra znajomość backline'u, praca
z riderami technicznymi
Udział w międzynarodowym projekcie muzycznym Via Regia (3 tygodnie,
3 koncerty - Francja, Niemcy, Polska)
Doświadczenie w organizacji koncertów powyżej 300 osób, logistyczne
rozmieszczenie całego sprzętu, praca w trudnych warunkach
Koordynacja marketingu przy projekcie "Igry z lotu ptaka”
praca z 30-osobową ekipą nad sfilmowaniem przy użyciu dronów
Juwenaliów Politechniki Śląskiej - największej imprezy masowej na Górnym
Śląsku
Organizator kursów naukowych dla studentów zagranicznych,
współpraca przy ich tworzeniu za granicą (Szwecja, Czechy, Grecja)
Praca w międzynarodowym zespole, zarządzanie kryzysowe,
organizacja wydarzeń kulturalnych
Ambasador/Specjalista ds. Promocji - Sejf Club (Gliwice)
Promocja na Politechnice Śląskiej, badanie lokalnego rynku,
organizacja i promocja imprez masowych
Koordynacja wyjazdów szkoleniowych za granicą (Czarnogóra, Rosja,
Belgia)
Praca zdalna, przygotowanie szkoleń i całego eventu dla 30 osób, po
przyjeździe dostarczanie szkoleń przez czas trwania eventu.
Koordynator dwutygodniowego kursu spadochronowego dla studentów
zagranicznych
Zarządzanie dużym zespołem, współpraca z gliwickim aeroklubem,
Krzysztof Nowak
Dane
Osobowe
Data urodzenia: 24 września 1990 r.
Adres zamieszkania: ul. Malinowskiego 3/5 44-100 Gliwice
Tel kontaktowy: (0048) 535629836
Email: krzysztofkarolnowak@gmail.com
Doświadczenie
Studia ukończone:
Politechnika Śląska, kier. Socjologia
Edukacja
Certyfikowany trener umiejętności miękkich
dostarczone ponad 200 godzin szkoleń z takich tematów jak
zarządzanie projektem, autoprezentacja, zarządzanie czasem, motywacja,
praca w grupie, delegacja, monitoring, komunikacja
Wiceprezes ds. Zasobów Ludzkich w BEST Trainers Community
Zarządzanie zasobami ludzkimi ponad 300 trenerów zdalnie,
organi zacj a wydarzeń szkol eni owych, zarządzani e pot rzebami
szkoleniowymi organizacji studenckiej liczącej ponad 3000 osób.
Wiceprezes ds. Polityki Personalnej w Stowarzyszeniu Studentów
BEST Gliwice
Zarządzanie grupą 70 osób na przestrzeni całego roku, organizacja
rekrutacji, wyjazdów integracyjnych, lokalna organizacja szkoleń, wdrożenie
systemu delegacji i monitoringu zadań
Sekretarz w Kole Naukowym Zarządzania Projektami
Wdrożenie nowych metod pracy, knowledge management,
sporządzanie raportów, protokołów i ewaluacji, zarządzanie dokumentacją
koła
Umiejętność zarządzania projektami (w oparciu o standard IPMA)
Umiejętność pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, prowadzenia
efektywnych spotkań
Dobra znajomość systemów operacyjnych Windows XP, Windows 7,
Mac OSX, Pakietu Microsoft Office, Google Docs, podstawowa znajomość
pakietu Adobe
Ukończony kurs pierwszej pomocy
Dodatkowe
umiejętności
Dodatkowe
doświadczenie
Języki Obce Biegła znajomość języka angielskiego
Komunikatywna znajomość jęz. hiszpańskiego, niemieckiego