FARMACIE

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș organizează examen de admitere
conform propriului Regulament pentru programele de studii acreditate/autorizate provizoriu
din cadrul Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.
Probele scrise se vor desfășura în data de 24 iulie 2013 pentru programele de studii Medicină,
Medicină dentară și Farmacie, iar în data de 26 iulie 2013 pentru programele de studii
Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție și Dietetică,
Tehnică dentară, Asistență de farmacie.
Probele practice la programul de studiu Educație fizică și sportivă se vor desfășura în data de
25 iulie 2013, începând cu ora 9:00.
Candidaţii la concursul de admitere din iulie 2013, indiferent de programul de studiu la care
doresc să se înscrie, pot face opţiuni pentru maxim două programe de studii, cu întocmirea
unui singur dosar și achitarea taxei de înscriere pentru fiecare program de studiu la care s-a
înscris.
Clasificarea candidaţilor se va face în baza primei opţiuni; nota obţinută la proba scrisă de la
specializările de 5-6 ani nu este luată în considerare pentru o eventuală a două opţiune de la
specializările de 3-4 ani. Pentru admiterea la aceste specializări se va susţine o nouă probă
scrisă.
Pentru programul de studiu Medicină (militară), candidaţii pot face o opţiune în plus cu
acelaşi dosar şi cu achitarea unei singure taxe de înscriere.
A. La programele de studii Medicină, Medicină dentară si Farmacie se menţine
Metodologia de admitere din anul 2012, conform căreia proba scrisă va consta dintr-un test
grilă, a cărui pondere este de 90% din media finală de admitere; media de bacalaureat va avea
o pondere de 10% din media finală de admitere.
1. Proba de concurs la programele de studii MEDICINĂ şi MEDICINĂ DENTARĂ constă
dintr-un test grilă, la una din disciplinele: Biologie, Chimie organică sau Fizică, la alegere,
astfel:
 75% din întrebări se extrag din caietele cu întrebări elaborate de universitate şi
vândute prin Biblioteca UMF. Atenţie: ordinea celor 5 răspunsuri poate fi modificată
faţă de cea din caiet (excepție fac întrebările de tip II și IV la disciplina Chimie
Organică la care nu se va modifica ordinea răspunsurilor).
 25% din întrebări "la prima vedere", din bibliografia indicată mai jos. Aceste întrebări
vor fi marcate cu un asterisc.
Pentru disciplinele Biologie şi Chimie organică testul grilă este format din 100 de întrebări.
Testul grilă la Fizică, având în vedere specificul materiei, respectiv numărul
mai mare de probleme, va fi conceput cu 57 de întrebări, păstrându-se însă
proporţia de 25% de întrebări la prima vedere.
 Bibliografie: Biologie
 Bibliografie: Chimie organică
 Bibliografie: Fizică