You are on page 1of 5

NAMA : _________________________________

KELAS : _2___________
UJIAN PERTENGAHAN TAHUN (PKSR 1)
Arahan : Padankan gambar dngan !rka"aan #ang $$%a&'

Gar&$kan (a)a!an #ang b"%*'
1' Ja%h&*ah ( makanan + dadah ) dar& h&d%! k&"a'
2' ,&*arang ( mr-k-k + m&n%m ) d& ka)a$an $k-*ah'
.' Jangan m&n%m ( arak + a&r ) krana "&dak ba&k %n"%k k$&ha"an
Arahan : M%r&d d&khndak& mn%*&$ h%r%/ #ang $$%a& !ada
!"ak #ang d&$d&akan'
Alkohol

Dadah
Rokok

A
0

1


,
E
2
Ak"&3&"& /&4&ka* #ang $&ha" Ak"&3&"& /&4&ka* #ang k%rang $&ha"
Arahan : Tandakan (5) !ada gambar #ang mn%n(%kkan !n#ak&"
"&dak br(angk&"'
Arahan : Tandakan ( 5 ) !ada gambar makanan #ang $&mbang
%n"%k !r"%mb%han dan !rkmbangan /&4&ka* #ang $&ha"'
Konjunktivitis
Hidung berdarah
Alahan Sakit telinga
Ekzema
Ketumbit


Arahan : 6arnakan !"ak'
warna biru bagi situasi yang mengamalkan sikap menghormati
Sayur-sayuran
Daging ikan
Bijirian Protein Minuman ringan
Aiskrim
Burger
Pizza Hut
Taufu goreng
warna merah bagi situasi yang tidak mengamalkan sikap menghormati
1. Murid perempuan dibuli oleh murid lelaki.
2. Amir menarik kain yang dipakai oleh Komiko.
3. Kala menyentuh anggota badan Nini sesuka hati.
4. Denish melarang kawannya dari mengejek pakaian yang di pakai
oleh Aina.
. !eti memanggil Nina dengan panggilan monyet kerana rambut Nina
yang
panjang.
". !ali melarang kawan#kawannya yang suka mengotorkan tandas
perempuan'