You are on page 1of 2

ΕΑΠ 2013 -2014

Πολιτιστική Πολιτική και ∆ιοίκηση ∆ΠΜ 51
Οι ερωτήσεις των εξετάσεων ενδεικτικά μπορεί να περιέχουν:


εξέταση και ανάλυση θεωρητικών μεθόδων και προσεγγίσεων για
την Πολιτιστική Πολιτική και ∆ιοίκηση,
κριτική εξέταση και ανάλυση σε θέματα που σχετίζονται τα ενδεικτικά
σημεία μελέτης για την Πολιτιστική Πολιτική και ∆ιοίκηση,
ανάπτυξη και εξέταση παραδειγμάτων για την Πολιτιστική Πολιτική
και ∆ιοίκηση.

Ενδεικτικά Σημεία Μελέτης:
1. ∆ιαχείριση και ∆ιοίκηση: η έννοια της διαχείρισης, η σημασία της
διοίκησης, η εξέλιξη και η επιστημονική σκέψη στη διοίκηση, δεξιότητες και
ρόλοι του μάνατζερ.
2. Οργάνωση και διαδικασίες οργάνωσης: διαδικασίες της οργάνωσης,
εξειδίκευση και τμηματοποίηση, δικαιοδοσία, ευθύνη υπευθυνότητα και
εκχώρηση δικαιοδοσίας.
3. Ανθρώπινο δυναμικό και διοίκηση: επιμόρφωση και δυνατότητες
εξειδικευμένων γνώσεων για τη στελέχωση των πολιτισμικών μονάδων στην
κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.
4. Στρατηγική και Ανάπτυξη Πολιτισμικών Μονάδων: η στρατηγική
διαχείρισης των πολιτιστικών ιδρυμάτων, η ανάγκη ύπαρξης στρατηγικής για
τη διαχείριση των πολιτιστικών ιδρυμάτων, οφέλη από την ύπαρξη
στρατηγικής, στρατηγικό πλάνο ενός πολιτιστικού οργανισμού, κ.ά..
5. Στρατηγική και ∆ιαχειριστές στις Πολιτισμικές Μονάδες: η έννοια της
στρατηγικής, η ιστορική εξέλιξη και σχολές στρατηγικής σκέψης, οι διαστάσεις
της έννοιας της στρατηγικής, ο ρόλος του διαχειριστών στα πολιτιστικά
ιδρύματα, η διαδικασία της στρατηγικής σχεδίασης, αντικειμενικοί σκοποί,
επιλογή και έλεγχος απόδοσης στρατηγικής, ο ρόλος του διαχειριστή
πολιτιστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικοί οργανισμοί και ανάπτυξη στρατηγικού
σχεδιασμού, ο πολιτιστικός οργανισμός και η ανάπτυξη στρατηγικών πλάνων.
6. Πολιτιστικές ∆ραστηριότητες, Οργάνωση και ∆ομή των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων: ∆ομή, οργάνωση και παραγωγή πολιτιστικών
δραστηριοτήτων (π.χ. η οργάνωση, οι στόχοι και η τυπολογία των εικαστικών
εκθέσεων, οι στόχοι και η τυπολογία των εικαστικών εκθέσεων, κ.ά.).
7. Ανάπτυξη και Υλοποίηση Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων: η
διαμόρφωση, η υλοποίηση και ο απολογισμός των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων, η έννοια της πολιτιστικής δραστικότητας (π.χ. η παραγωγή
θεατρικών παραστάσεων, οργάνωση θεατρικών φεστιβάλ, ο χορός και οι
ανάγκες παραγωγής του, κ.ά.), Το Μοντέλο «Πολιτιστικές ∆ραστηριότητες
Ενεργητικής Αντίληψης» (Π.∆.Ε.Α.).

8. Η Επικοινωνιακή Απήχηση των Πολιτιστικών δραστηριοτήτων: η
επικοινωνιακή απήχηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων (π.χ. με
χορευτικούς φορείς, ο ρόλος των φεστιβάλ κινηματογράφου, η δημιουργία
ενός πολιτιστικού εντύπου, κ.ά.), η ποιότητα του πολιτιστικού περιεχομένου
μιας πολιτιστικής δραστηριότητας, η «πραγματική» και «ψηφιακή» διάσταση
των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην κοινωνία των πληροφοριών και της
γνώσης, η δημιουργία ενός πολιτιστικού εντύπου, η ∆ιαχείριση της προβολής
πολιτιστικών οργανισμών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.
9. Πνευματικά ∆ικαιώματα και Πολιτιστικά Αγαθά: συμβάσεις πολιτιστικών
παραγωγών, βασικά χαρακτηριστικά των πολιτιστικών παραγωγών,
πνευματικά δικαιώματα, συγγενικά δικαιώματα και οργανισμοί συλλογικής
διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, έννοια και γενικά
χαρακτηριστικά μιας σύμβασης, συμβάσεις για τα πνευματικά δικαιώματα, οι
λόγοι που καθιστούν αναγκαία την έγγραφη κατάρτιση της σύμβασης
πολιτιστικής παραγωγής, οι κύριες κατηγορίες των συμβάσεων που
συνάπτονται στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής παραγωγής, οι συμβάσεις που
συνάπτονται για κάθε είδος πολιτιστικής παραγωγής - μουσικής παραγωγής,
θεατρικής παραγωγής, εκδοτικής σύμβασης, κ. ά.).
10. Η προστασία των πολιτιστικών αγαθών και της πολιτιστικής
κληρονομιάς: η σύμβαση της UNESCO για την προστασία της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς, τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την ένταξη των
μνημείων και τοποθεσιών στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO, το θεσμικό πλαίσιο της UNESCO για την προστασία της άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς.