You are on page 1of 9

28-3-2014 ‘Zo helpe mij God Almachtig’, de familie Poot, Chipsol, Pandora’s box | Martin Vrijland

http://www.martinvrijland.nl/2014/03/28/zo-helpe-mij-god-almachtig-de-familie-poot-chipsol-pandoras-box/#comments 1/9
Home
Contact
Kalender
Donaties
Artikelen delen
Weblinks
search this site...
The Matrix is all around you
Algemeen »
Mind Control »
NWO »
Onderzoekszaken »
Oorlogen »
Overige »
Wetenschap »
Home » Algemeen » ‘Zo helpe mij God Almachtig’, de familie Poot, Chipsol, Pandora’s box
‘Zo helpe mij God Almachtig’, de familie Poot,
Chipsol, Pandora’s box
Posted on Mar 28, 2014 in Algemeen, Zaak Joris Demmink | 19 comments
In de Telegraaf van vandaag wordt een beetje ophef gecreëerd over het afleggen van de eed door een
islamitisch raadslid. Hij wilde zeggen “Zo helpe mij Allah”. Dit mocht niet van Jozias van Aartsen.
Vermoedelijk zal dit weer voor opschudding zorgen in de islamitische gemeenschap. En dat is
waarschijnlijk ook de bedoeling. Er zit mijns inziens een strategie achter om kiezers naar een bepaalde
stemmershoek te drijven. Bij de volgende landsverkiezingen wil men namelijk dat D66 de grootste partij
wordt met de SP in haar kielzog. Dus alle partijen die moslim-onvriendelijk zijn verliezen zo stemmen en
de anderen pakken de winst. De PVV moet er voor zorgen dat alle anti-Europa stemmers over een kam
geschoren worden met Marokkanen haters. Zo stuur je het democratisch schip.
Maar waarom leggen politici überhaupt die eed af? Wat staat er eigenlijk in die eed? ”Ik zweer dat ik, om
tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk
voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen
of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal
28-3-2014 ‘Zo helpe mij God Almachtig’, de familie Poot, Chipsol, Pandora’s box | Martin Vrijland
http://www.martinvrijland.nl/2014/03/28/zo-helpe-mij-god-almachtig-de-familie-poot-chipsol-pandoras-box/#comments 2/9
aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik
mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!”
Het is wel duidelijk dat het zweren van deze belofte niet zo veel steek houdt. En het trouw zweren aan
een koningshuis uit naam van God of Allah lijkt me sowieso iets wat een weldenkend mens niet zou
moeten doen. Bekend is daarnaast dat menig ambtenaar gunsten verleent aan bedrijven die ze “goed
kennen”. Het is voor bedrijven zeer handig om iemand binnen de politiek te kennen waar je een mooie
klus bij los kunt peuteren. Dat hele ‘trouw zweren aan de grondwet’ (en dus eigenlijk aan het
koningshuis is) dus de grootst mogelijke vorm van schijnheiligheid. En dat weten de heren en dames
politici maar al te goed. In de praktijk worden er flink wat vriendendiensten verleend waar de heren en
dames politici zelf via een achterdeurtje financieel van mee profiteren.
Zo hadden we een meneer genaamd Ben Ottens die ooit voor de familie Poot het een en ander regelde
van uit zijn positie van raadslid in de gemeente Haarlemmermeer. Hij betoogde dat Chipsol systematisch
was dwarsgeboomd bij hun projectontwikkeling. Het kopen van grond en het veranderen van de
bestemming levert de familie Poot via hun bedrijf Chipsol honderden miljoenen op. Iemand die de familie
Poot zeer van nabij kent meldde zich bij mij en deed een boekje open over hun werkwijze. Deze persoon
wist te melden dat Chipsol helemaal niet geïnteresseerd is in bouwen. Hun strategie is dat ze de indruk
wekken dat ze een project willen gaan ontwikkelen. Het grote geld wordt verdiend met procederen om
gelden die ze in potentie mislopen als deze vergunning niet wordt verstrekt. Dat is ook de kern van de
zaak Joris Demmink.
Het gaat de familie Poot absoluut niet om het kindermisbruik van Joris Demmink. De gangbare werkwijze
van de familie Poot is een ‘doos van Pandora‘ op te bouwen tegen mensen die invloed uit kunnen
oefenen op hun beslissing. Daarmee zetten ze de zaak op scherp en peuteren ze tientallen miljoenen
los. In feite zou je kunnen stellen dat de core business van Chipsol dus afpersing is. Handig is het dan
om een politicus als Ben Ottens te hebben die een steentje bijdraagt in het toekennen van een
financiële waarde aan jouw grondgebied (“Zo waarlijk helpe hem God almachtig“).
En u denkt dat deze familie echt tot op het bot door gaat om Joris Demmink en de Nederlandse politiek
te laten vallen? Hoe kan het dan dat Robert Rubenstein zo close is met het Nederlandse koningshuis? Is
dat niet tegenstrijdig? Deze familie Poot heeft maar 1 drijfveer en dat is geld. Als het niets oplevert gaan
ze niet doorzetten. Iedereen in hun inner circle weet dit. Zij hebben slechts en alleen het mogelijke
kindermisbruik van Joris Demmink gebruikt voor eigen gewin. Als er nog geen deal met de staat ligt, dan
is dat in ieder geval het enige wat ze willen. Het gaat om honderden miljoenen, zo niet 2 miljard.
Nu zult u misschien zeggen “Dat maakt toch niet uit, als Demmink maar down gaat“. Het heeft er toch
steeds meer de schijn van dat het helemaal de bedoeling niet is dat Demmink down gaat en dat het Poot
kamp hier aan mee werkt. Waaruit blijkt dit? Uit de opstelling van advocaat Kaaks; uit de wonderbaarlijke
CV van Ben Ottens; uit de vriendschappelijke relatie tussen Rubenstein en het koningshuis. Maar zult u
misschien denken “Waarom hielp Ottens Chipsol dan met het opwaarderen van de grond?“. Dit
schaakspel is al jaren gaande en onderdeel van de deal is dat alles een hoog
geloofwaardigheidsgehalte moet hebben. Anders zou het opvallen. Onderdeel van de deal is ook
‘rekken en strekken’. Het schip moet weer van ramkoers gehaald worden. Dit verhaal gaat nog jaren
duren en het resultaat komt er niet. Het enige resultaat dat er naar alle waarschijnlijkheid zal zijn is een
goed gevulde portemonnee van het kamp Poot.
Robert Rubenstein zit achter een stichting genaamd TBLI
28-3-2014 ‘Zo helpe mij God Almachtig’, de familie Poot, Chipsol, Pandora’s box | Martin Vrijland
http://www.martinvrijland.nl/2014/03/28/zo-helpe-mij-god-almachtig-de-familie-poot-chipsol-pandoras-box/#comments 3/9
Foundation. Rubenstein lijkt te zijn ingezet de deal met de BV Nederland dicht te timmeren. Rubenstein
bemoeit zich dan ook niet echt met de ‘damage control’ van de stichting ‘De Roestige Spijker’. Hij is een
zogenaamde ‘Rainmaker’. Dat is een mooi woord voor iemand die het geld laat regenen. Hij brengt als
het ware partijen bij elkaar. Hiervoor organiseert hij congressen in Parijs, Japan, Amerika, enzovoorts.
Opvallend is daarbij dat Rubenstein adviseur is van de ING bank. U weet wel, die bank waar de BV
Nederland erg close mee is. Ook heeft Rubenstein goede contacten met de familie Bourbon-Parma. Het
is dus een man van de elite en van het grote geld. U kunt zich voorstellen dat zo’n stichting een prima
orgaan is om veel geld in te stoppen zonder dat het opvalt dat er een deal is. Een stichting hoeft immers
niet zoveel openheid van zaken te geven in haar financiële huishouding in tegenstelling tot een BV of
een NV.
Begrijpt u er allemaal niets meer van? Dan zal ik het samenvatten. Een man die wereldwijd naam
opgebouwd heeft als ‘Rainmaker’ gaat niet zijn internationale netwerk riskeren door de BV Nederland
onderuit te halen. Hij heeft zelfs een zeer goede band met deze BV Nederland. De man is juist ingezet
om de Poot-deal in goede banen te leiden. De dekmantels zijn gecreëerd, de stichting ‘de Roestige
Spijker’ gaat de ramkoers van het Demminkschip (slechts nodig voor de “afpersing”) afbuigen en alle
poppetjes gaan met goed gevulde zakken naar huis. En Micha Kat? Die was nodig om een eigen media
kanaal te creëren om Pandora’s box tegen Demmink te vullen en de BV Nederland onder druk te zetten.
Nu moet hij doorgaan om de geloofwaardigheid enigszins in stand te houden. Damage control.
28-3-2014 ‘Zo helpe mij God Almachtig’, de familie Poot, Chipsol, Pandora’s box | Martin Vrijland
http://www.martinvrijland.nl/2014/03/28/zo-helpe-mij-god-almachtig-de-familie-poot-chipsol-pandoras-box/#comments 4/9
Share this:
Google+
Martin Vrijland
Like this:
Like
Be the f irst to like this.

Bron linkvermeldingen: NOS.nl, Schipholwanbeleid, TBLIgroup.com ,Wikipedia
19 Comments
1.
martinvrijland / March 28, 2014
Repost This Article
Email LinkedIn Google Twitter 9 Facebook 20
28-3-2014 ‘Zo helpe mij God Almachtig’, de familie Poot, Chipsol, Pandora’s box | Martin Vrijland
http://www.martinvrijland.nl/2014/03/28/zo-helpe-mij-god-almachtig-de-familie-poot-chipsol-pandoras-box/#comments 5/9
Was het niet de buurman van Micha Kat – Jeroen Hoogeweij uit Schiedam – die de term
Pandora’s box tegen mijn persoon gebruikte? Opvallend vindt u niet…
Log in to Reply
2.
Guus Kolenaar / March 28, 2014
Steeds weer zie je de linken tussen Micha Kat/Poot c.s. en het Koningshuis en justitie. Pieter Cloo
huidige SG van justitie is de EX-BAAS VAN MAUD OORTWIJN, zij werkte DIRECT onder hem. Ook
daar weer link Kat/Oortwijn en justitie. Aangifte van Demmink behandelt door ROBERT KAT.
Blijkbaar moeten Kat c.s. een dusdanig schandaal creëren dat overheid straks honderden miljoen
zo niet miljarden gemeenschapsgeld moet uitbetalen. Dat is mijn voorlopige conclusie. Het draait
ze tenslotte alleen maar om geld. Ze zijn geen haar beter dan Demmink, sterker nog Demmink’s
gedragingen is slechts het product van de cultuur die zij gecreëerd hebben. En met zij bedoel ik
de Powers that be.
Kat zegt dat hij de enige stabiele factor is in alternatieve media met z’n 1 tot 4 artikelen per dag.
Ook niet zo gek als dat je baan is waar je goed betaald voor wordt. Kat gaat vrolijk door met zich
neer te zetten als alternatieve media. Geef mij ook een goed salaris -of wie dan ook, Martin- en
men produceert ook steady artikelen.
Log in to Reply
martinvrijland / March 28, 2014
als je 1% krijgt over een paar honderd miljoen….reken maar uit
Kat rent niet zo hard voor een paar duizend per maand
Log in to Reply
MineurF / March 28, 2014
Zijn trouw aan het koningshuis blijkt ook maar weer aan de oranje bloemen keuze in het
decor van het interview, ha ha.
Tuurlijk weet Micha de betekenis van het Magog t-shirt, dat kan haast niet anders als zoon
van een hoge vrijmetselaar(was dat niet z’n opa tevens zijn biologische vader?) Het past
wel een beetje bij z’n handelen , alles moet DOWN/ KAPOT! (dan kan alles weer als een
phoenix herrezen worden uit de as, natuurlijk wel onder leiding van psychoannalyticus herr
“Frankfurtschool” Kat)
Buiten het esoterische lijkt het wel of Micha twee persoonlijkheden heeft (mk ultra), hij legt
uit wat de definitie is (in zijn hoofd) van goede journalistiek en hoe dat dan bedreven moet
worden en wat de andere in dit geval vijf journalisten fout doen aan de andere kant roept hij
op tot vernieling (brievenbussen in brand steken), geweld (Demmink zijn broek uit trekken
en zijn piemel filmen) en zo zijn er nog meer voorbeelden, nee Martin ik denk dat jij heel
warm zit met je onderzoek er wordt een dubbelspel gespeeld , uitkomst geld en een stevige
positie voor Micha in de (alternatieve) media.
Log in to Reply
lichtzwaard / March 28, 2014
Klaar.Duidelijker kan niet,het is een misdaadgroep.De gevestigde mainstream media en de
georganiseerde alternatieve media worden aangestuurd door dezelfde krachten,door de
creme de la creme van de bedrijfs&samenzwerings-elite die onlosmakelijk verbonden zijn
met tal van tussenpersonen uit politiek-Denhaag.
Log in to Reply
3.
Marionet / March 28, 2014
Goedemorgen allemaal. Ook een beetje zielig, als je jezelf een stabiele factor moet noemen,
omdat niemand anders het doet. As we speak.
28-3-2014 ‘Zo helpe mij God Almachtig’, de familie Poot, Chipsol, Pandora’s box | Martin Vrijland
http://www.martinvrijland.nl/2014/03/28/zo-helpe-mij-god-almachtig-de-familie-poot-chipsol-pandoras-box/#comments 6/9
Log in to Reply
martinvrijland / March 28, 2014
Een goed betaalde stabiele afpersfactor
Log in to Reply
4.
Guus Kolenaar / March 28, 2014
Kat heeft ook allerlei voorwaardes, zo leek het erop dat hij ook een bepaalde bonus kreeg bij
10.000 bezoekers (of pageviews?) per maand.
En dan ook nog komen met de Micha claim. En Yehudi had toch allerlei beslagleggingen op
stichting rekeningen gelegd. Nu schijnt daar ook weer een deal te zijn gemaakt maar Micha heeft
Yehudi toch wat moeten betalen lijkt ons. Was dat een opzetje om stichting rekeningen te
plunderen? Op Schiphol persconferentie zat hij nog te zwaaien met afschriften omdat er zoveel
geld op stond.
Log in to Reply
5.
Guus Kolenaar / March 28, 2014
Is Jeroen Lageweij de letterlijke buurman van Kat? Jeroen is weer gelinkt aan Baggercuda en aan
FrontaalNaakt, ooit goede vriendjes met Bert Brussen en Bas Paternotte. Zo zie je weer dat de
zogenaamde nieuwe media met elkaar gelinkt zijn. En Bas Paternotte heeft ooit gezegd
vrijmetselaar te zijn. En Paternotte schijnt weer samen te werken -volgens een reageerder- met
Kat. Goed, allebei bij HP gezeten…
Inderdaad valt taalgebruik van Kat op: “Demmink moet afgeslacht worden”,”de messen worden
geslepen” terwijl hij ook nog het zogenaamde vriendje van Theo van Gogh was. Of in ieder geval
voor z’n website schreef. Beetje opmerkelijk.
Sowieso klopt er niets van wat Kat gisteren in het filmpje zei. De grootste paranoïde patiënt is
Maud Oortwijn, die steunt hij en dan beschuldigt hij z’n lezerspubliek van paranoïde patiënten die
hun problemen willen oplossen.
Log in to Reply
schnijder / March 28, 2014
De grootste paranoïde patiënt is Maud Oortwijn, die…
Nou ik zou zeggen hij zelf kan er ook wat van
Schreeuwen en tieren voor iemands deur, nou nou daar bereik je zeker heeeeeel veel mee.
Nou geen moer dus.
Log in to Reply
Guus Kolenaar / March 28, 2014
Ja, verder dan de balie kwam ie meestal niet. Ehaha. Leverde wel soms leuke
filmpjes op.
6.
maasdonk / March 28, 2014
@ guus kolenaar, ik ben het volledig met je eens dat demmink en niet te vergeten al zijn vazallen
een product zijn van een compleet gecorrumpeerd systeem.
Zolang dit systeem gevoed wordt middels chantage,handjeklap enz zal er niets veranderen.
Ik ben vandaag nog steeds flabbergasted van alle ontwikkelingen van de laatste dagen.
Er klopt iets niet en ik houd alle mogelijkheden open op dit moment!
Deze dingen zijn precies de reden waarom je voorzichtig moet zijn met uitlatingen cq akties.
28-3-2014 ‘Zo helpe mij God Almachtig’, de familie Poot, Chipsol, Pandora’s box | Martin Vrijland
http://www.martinvrijland.nl/2014/03/28/zo-helpe-mij-god-almachtig-de-familie-poot-chipsol-pandoras-box/#comments 7/9
The truth will set THEM free!!
Log in to Reply
7.
schnijder / March 28, 2014
De roestige spijker op z’n kop.
Dit blaast meneer Kat met z’n nep-klokkenluiders site finaal op…
ik zou zeggen tot barrels. Spijkertje gebroken ..wat zeg ik… verpulverd!
Log in to Reply
8.
Joop / March 28, 2014
Wanneer houdt al die zwartmakerij van Martin en Micha eens op?
Deze sites zijn er als alternatief voor de MSM die ons allemaal in slaap wenst te sussen.
Als we iemand een beetje wakker willen maken moeten we hem nu niet naar de site van Martin of
Micha sturen want dan worden ze direct weer in slaap gesust.
Als het goed is kan iedere krant een verhaal vertellen vanuit het eigen gezichtspunt en die
kunnen en hoeven niet altijd exact hetzelfde te zijn.
Helaas zijn de verhalen in de krant nu wel altijd het zelfde omdat ze van dezelfde bron komen en
men het als verplicht dictee moet en ook gaat opschrijven.
De sites van Martin en Micha zijn heel verschillend en dat maakte het interessant om ze beide te
lezen.
Door een verschil van mening zo op de man te spelen in het openbaar, krijg je de situatie dat er
op twee sites bijna alleen nog maar modder naar elkaar gegooid wordt.
De beide heren hebben dit helaas gedaan maar laten de lezers nu geen olie op het vuur gooien
door veel niet ter zake doende vragen te stellen.
Het gaat b.v. niemand iets aan hoe een ander aan geld komt, tenzij het op een (voor jou) smerige
manier gebeurt maar dan moet je dit “probleem” met de persoon zelf op zien te lossen.
Helaas zijn er op deze beide sites veel mensen die in plaats van achter Pauw en Witwasman aan
te lopen, nu als “wakkere” maar dus toch ook “slapende” mens achter de Klokkeluiders aan lopen.
Zij voelen zich geroepen om “hun” klokkeluider te verdedigen maar dit is nu juist waarom men een
klokkeluider geworden is.
Zelf nadenken en niet klakkeloos de mening van een ander overnemen.
Het is goed om ze te steunen maar niet om hun “werk” over te nemen.
Het lijken wel politieke partijen in verkiezings tijd.
Log in to Reply
Marionet / March 28, 2014
Hallo Joop, het gaat er n.m.m. om, dat MK geen antwoorden geeft op hele normale vragen.
Hij vraagt van anderen transparantie en openheid, maar is daar zelf wars van. En dan is het
goed, als daar eens op gewezen wordt.
Het is jammer, dat het zo loopt.
MK vindt zich geweldig en slaat zich op zijn borst, dat hij zoveel kan publiceren per dag.
Maar als er vragen aan hem worden gesteld, moet hij daar heeeeeeeeeeel lang over
nadenken Lees: zijn achterban raadplegen hier een draai aan te geven.
Je hebt gelijk, dat het geen moddergooien moet worden, maar vragen stellen staat een
ieder vrij, in plaats van alleen maar verdachtmakingen te uiten, zoals MK nu doet.
Log in to Reply
9.
28-3-2014 ‘Zo helpe mij God Almachtig’, de familie Poot, Chipsol, Pandora’s box | Martin Vrijland
http://www.martinvrijland.nl/2014/03/28/zo-helpe-mij-god-almachtig-de-familie-poot-chipsol-pandoras-box/#comments 8/9
Dieuwer / March 28, 2014
Wow. Wat een ontwikkelingen. Ik ben net als maasdonk ‘flabbergasted’. Wel vond ik het steeds
uiterst vreemd, dat de roestige spijker op deze manier (via de dreiging om een youtube die al heel
lang en breed op het internet stond op de eigen website te zetten) WEL voor elkaar kreeg dat
Demmink & Knijff in actie kwamen.
Log in to Reply
Guus Kolenaar / March 28, 2014
Met als bedoeling om over de brug te komen met honderden zo niet miljarden euro’s. Niet
om de pedocultuur/misstanden aan de kaak te stellen. Het is bedoelt als chantagemiddel.
En dan dat slappe schapen gezwets van Joop. Nee, iemand die door Poot betaalt wordt met
een bepaalde agenda is niet beter dan de MSM, dat moet gewoon een keer helder zijn.
Log in to Reply
Donquijotte / March 28, 2014
Juist Dieuwer! Hier een reactie die ik bij mezelf plaatste:
De roestige spijker heeft zich gevoegd in de zaak Demmink vs Koen Voskuil. Dat dit
toegestaan is was al een niet te begrijpen beslissing van de rechtbank omdat de reden,
publicatie van de video, een drogreden was. Wat bovendien erg opmerkelijk is is dat de
Roestige Spijker op basis van deze twijfelachtige toevoeging ook nog eens in staat wordt
gesteld 10 ( ja TIEN) getuigen te mogen horen hetgeen in de rechtsspraak hoogst
ongebruikelijk is. Deze zaken liggen nu aan de basis van het wantrouwen wat er is gerezen
jegens de Roestige Spijker en de rechtsspraak in het algemeen gezien het ook opgevat
kan worden als onderdeel van de verdedigingsstrategie in de strafzaak tegen Demmink, op
instigatie van Adele vd Plas, die er aan dreigt te komen. De onderzoeken lopen immers al.
Of niet? Waarom heeft het kamp Poot niet of bijna niet bijgedragen aan de Bakker Schut
Stichting. Baybasin zit immers niet in de positie dat hij zijn advocaat kan betalen. Ontneming
vermogen. Poot gaf echter wel 4 miljoen uit buiten Adele van der Plas die dus zonder
budget in haar eentje de strafzaak heeft geforceerd. Hier ligt de basis voor de 2 kampen en
het wantrouwen richting Poot met zijn Roestige Spijker.
Aan het bovenstaande wil ik nog toevoegen dat Demmink nimmer verweer voerde tegen
welke publicatie dan ook en het waren er vele. Nu ineens doet hij dat na een vreemd artikel
in de msm (Koen Voskuil in het Algemeen Dagblad) waarin een inmiddels overleden
kinderpooier de spil is, ineens wel. Het vermoeden dat het hier een strategisch juridisch
spel betreft van het kamp Demmink is dus terecht.
Log in to Reply
10.
fleur98 / March 28, 2014
Met zijn studie klassieke-talen noemt Micha zich journalist…
Anderen van de alternatieve media zijn géén journalist volgens Micha omdat zij -net als hij- daarin
geen opleiding hebben gevolgd.
Kortom Micha zwetst maar wat in de ijdele veronderstelling dat burgers in deze drog-redenate van
hem zullen trappen, pffff.
Log in to Reply
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.
Commentaren lezers
28-3-2014 ‘Zo helpe mij God Almachtig’, de familie Poot, Chipsol, Pandora’s box | Martin Vrijland
http://www.martinvrijland.nl/2014/03/28/zo-helpe-mij-god-almachtig-de-familie-poot-chipsol-pandoras-box/#comments 9/9
A P R
2
Wed
View Calendar ✔ Subscribe Add to Google
fleur98 on ‘Zo helpe mij God Almachtig’, de familie Poot, Chipsol, Pandora’s box
Donquijotte on ‘Zo helpe mij God Almachtig’, de familie Poot, Chipsol, Pandora’s box
Guus Kolenaar on ‘Zo helpe mij God Almachtig’, de familie Poot, Chipsol, Pandora’s box
Marionet on ‘Zo helpe mij God Almachtig’, de familie Poot, Chipsol, Pandora’s box
Fijnakobieta on Micha Kat en zijn deal met Yehudi Moszkowicz
Agenda
Adsense
Uitgelichte advertentie
Registreren / inloggen
Register
Log in
Entries RSS
Comments RSS
WordPress.org
Adsense
Designed by Elegant WordPress Themes | Powered by WordPress
Follow
Follow Martin Vrijland
Get every new post delivered to your Inbox
Join other followers:
Email Address
Sign me up!
8:00 pm Pateo Radio met Johan Oldenkamp

Related Interests