You are on page 1of 3

Ordlista Divergent

Avund – känsla man upplever när någon annan får något som man själv skulle ha velat ha.

Atmosfären – stämningen (överförd betydelse).

Bekräfta – förklara som sann. När någon annan håller med om att något är på ett visst sätt så
bekräftas det som man själv anser.

Beteende - handlingsmönster

Dygd – ett beteende/handlingsmönster som leder till något gott, till något bra.

Egenskap – en bit information som beskriver ett objekt. Exempel: En av vattnets egenskaper
är att det är blött. En av moderns egenskaper är att har (eller har) haft minst ett barn.

Eliminera – avlägsna, ta bort, utesluta.

Evenemang – en händelse eller tillställning som arrangeras tillfälligt. Exempel: festivaler,
konserter, bröllop och idrottstävlingar är olika evenemang.

Falang – ursprungligen en militär beteckning på en grupp soldater som stred tillsammans.
Begreppet falang används också i överförd betydelse på politiska subgrupperingar som
arbetar på olika sätt för en gemensam sak.

Flit – ett beteende/handlingsmönster som innebär att man villigt arbetar hårt för att nå ett mål.

Fronten – främre delen (framdelen) av någonting.

Frosseri – ett beteende/handlingsmönster som innebär att man äter mycket mer än man
behöver för att klara sig och må bra.

Funktionär – en person som arbetar eller hjälper till vid ett evenemang.

Förbrylla – när en bit information gör en person förvirrad, får personen att inte längre förstå.

Förstånd – förnuft, förmåga att förstå något

Generositet – en personlig egenskap som innebär att man gärna delar med sig av något man
har utan att tänka på vad man själv får i utbyte.

Gestikulera – göra rörelser med händer och armar för att understryka något man säger.

Girighet – en överdriven önskan efter att samla ägodelar eller pengar utan att tänka på vad
andra får. En girig människa vill själv få hela godispåsen även om den är så stor att den räcker
till fler.

Hord – en ociviliserad, kringströvande grupp människor

Högmod – när man är alltför belåten och nöjd med sig själv och sin egen förmåga.

Inkonsekvent – ologisk, osammanhängande, självmotsägande
Irrationell – oförnuftig

Kyskhet – avhållsamhet från sex, när man avstår från sex av moraliska skäl.

Läggning – mentalitet, personlighet, ett sätt man ”är” på.

Lättja – lathet, passivitet, när man inte orkar bry sig eller engagera sig i ett arbete, en uppgift
eller i en relation.

Medmänsklighet – förmåga att bry sig om och engagera sig i andra människor

Mod – en personlig egenskap som innebär att man övervinner sin rädsla för att kunna göra det
som behöver göras i en situation.

Måttfullhet – en personlig erfarenhet som innebär att man lägger band på sig själv (hejdar sig
själv) när man vill någonting, eller vill ha någonting, på ett överdrivet sätt.

Nynna – sjunga tyst utan ord.

Oavbrutet – hela tiden

Omgivning – det som omger någonting, som är runt omkring något.

Publicera – att ge ut en tidning, en nyhet eller en ny vetenskaplig upptäckt. När man gör
någonting offentligt.

Rekommendera – när andra personer hävdar/påstår att någonting är bra och att man borde
pröva det.

Självupptagen – självupptagen, när man bara tänker på sig själv och på sin egen person,
”ego”.

Skjutvägg – en vägg eller en del av en vägg som man kan skjuta åt sidan.

Snärta – slå, smälla, rappa

Synd – en moraliskt dålig handling.

Tillrättavisa – kritisera, läxa upp, säga åt någon att skärpa sig.

Tålamod – förmågan att kunna stå ut med väntan, förseningar eller svårigheter med bevarat
lugn.

Värdesätta – uppskatta, tycka att någonting är bra

Vrede – ilska, raseri

Vällust (otukt/begär) – en överdriven strävan efter njutning, främst då sexuell sådan.

Åsidosätta – nonchalera, missköta