You are on page 1of 2

CUPRINS

CAPITOLUL I. Prezentarea firmei..................................................................................pag.1
1.1. Denumire, localizare..................................................................................................pag.1
1.2. Scurt istoric..................................................................................................................pag.1
1.3. Forma juridică de constituire....................................................................................pag.1
1.4. Capitalul social............................................................................................................pag.1
1.5. Conducerea şi personalul firmei...............................................................................pag.1
CAPITOLUL II. Descrierea activităţii curente..............................................................pag.3
2.1. Oferta.............................................................................................................................pag.3
2.2. Principalii furnizori ai firmei.....................................................................................pag.3
2.3. Dotarea tehnico - materială........................................................................................pag.4
CAPITOLUL III. Piaţa actuală.........................................................................................pag.5
3.1. Clienţii firmei...............................................................................................................pag.5
3.2. Concurenţii...................................................................................................................pag.6
3.3. Poziţia produselor firmei comparativ cu cele ale concurenţilor..........................pag.7
3.4. Cota de piaţă şi cota relativă de piaţă.......................................................................pag.7
3.5. Activitatea de promovare a firmei............................................................................pag.8
CAPITOLUL IV. Analiza strategică a activităţii firmei...............................................pag.9
4.1. Analiza SWOT.............................................................................................................pag.9
4.2. Modelul BCG.............................................................................................................pag.10
CAPITOLUL V. Strategiile de piaţă ale firmei............................................................pag.12
5.1. Strategii competitive de piaţă..................................................................................pag.12

5.1.1. Strategia creşterii intensive.............................................................................pag.12
5.1.2. Strategia diversificării......................................................................................pag.13
5.1.3. Strategia creşterii prin integrare....................................................................pag.13
5.2. Strategii de consolidare............................................................................................pag.13
CAPITOLUL VI. Elaborarea planului de marketing.................................................pag.14
6.1. Politici şi strategii de marketing..............................................................................pag.14
6.1.1. Politica de produs.............................................................................................pag.14
6.1.1. Politica de preţ..................................................................................................pag.14
6.1.1. Politica de plasare.............................................................................................pag.14
6.1.1. Politica de promovare......................................................................................pag.14
6.2. Eficienţa planului de marketing..............................................................................pag.14
CAPITOLUL VII. Concluzii şi propuneri....................................................................pag.16
REFERINŢE