You are on page 1of 8

Groepsoverzicht

Pedagogisch groepsplan
Periode: maart-mei 2014
Schooljaar: 2013-2014 Groep: 6/7
Naam leerkrachten:

Ondersteuningsbehoeften voor de leraar: hulp van stagiaire, zodat ik individuele gesprekjes kan houden.

Fase in de groepsvorming:
☐ Forming ☐ Norming ☐ Storming ☒ Performing ☐ Adjourning

Sociale competenties:
☐ Ervaringen delen ☐ Aardig doen ☐ Samen spelen en werken ☒ Een taak uitvoeren
☐ Jezelf presenteren ☐ Een keuze maken ☒ Opkomen voor jezelf ☐ Omgaan met ruzie


Naam S Resultaten OVM
(kleuters), Scol, No
Blame en het
Sociogram:
Observatie
bevorderend
Observatie
belemmerend
Onderwijsbehoeften Evaluatie Subgroep
A.
Kan met iedereen
overweg.
basis
B.

Sociogram:
populair.
Populair B. heeft het gevoel dat
hij zich altijd moet
bewijzen en gedraagt
zich daar ook naar.
Onstabiele thuissituatie.
B. wil geen hulp van
buitenaf en is erg
gesloten.


basis
C.

Ritalin gebruik en het
volgen van sova
training.

basis
D.

Gaat naar een
psycholoog.
Stil en teruggetrokken.
Overlijden vader.

basis
E.

Scol: C. Weinig zelfvertrouwen,
weet zich geen houding
te geven. Klaagt met de
gym over veel pijntjes.

basis
F.

X Sociogram: aardig. De leerlingen uit groep
6 kijken tegen F. op.
Thuis situatie (ruzie
ouders) waardoor
leerresultaten achteruit
zijn gegaan. Gaat haar
vriendinnen uit de weg
en gaat nu om met
leerlingen uit groep 6.

Luisterend oor.
Geregeld individuele
gesprekjes.
zorg
G.

X Scol: C. Aangemeld bij de
zorggroep.
Studiebuddy.
Vrolijk en behulpzaam.
Verminderd
concentratievermogen,
hierdoor stoort hij
anderen.
Opstartproblemen.

Studiebuddy en naar
behoefte apart laten
zitten. Deskundige
hulp.
zorg
H.

Sociogram: minst
aardig.
Ritalin gebruik. H. wil graag gelijk
krijgen. Kan neerkijken
op anderen. Heeft een
dominante moeder.basis
I.

X Scol: D.
Sociogram: minst
aardig.
No Blame: pester
volgens K.
Met aandacht van de
leerkracht of van
klasgenoten verandert
ze in een leuke meid.
Thuis situatie
(vechtscheiding).
Ondergewaardeerde
positie als tweelingzus.
Kan erg kattig en
gemeen zijn. Heeft hulp
nodig.

Deskundige hulp. zorg
J.

Sociale meid. basis
K.

Onzeker en heeft
daardoor een negatief
zelfbeeld. Veel ziek.
Roddelt veel.

basis
L.

X No blame: gepest
volgens zichzelf en
U.
Erg behulpzaam. Volgt
Sova training.
Negatief zelfbeeld,
ervaart dat hij erg veel
gepest wordt. Niet
bewust van eigen
gedrag.
Sova training. Veel
samenwerkopdrachten.
Gesprekjes houden
over zijn welbevinden.
zorg
M.

Sociogram: goed
samenwerken.
Positieve instelling,
rustig met humor.

basis
N.

Sociogram: minst
aardig.
No Blame:
regelmatig gepest
door I.
Roddelt veel. Veel
schoolziek. Negatieve
houding. Niet
taakgericht.
Goede
samenwerkgroepjes
vormen waarbij zij een
duidelijke taak heeft.
zorg
O.

Spontane meid. Erg impulsief.
basis
P.

Scol: C.
No Blame:
regelmatig gepest
volgens K.
Lichte vorm van
autisme. Vaak druk in
haar hoofd.
Onopvallende positie in
het gezin. Negatief
zelfbeeld.

Goede
samenwerkgroepjes
vormen waarbij zij een
duidelijke taak heeft.
Rustige, veilige
werkplek.
zorg
Q.

Scol: C. Vrolijk, goede algemene
kennis.

Onzeker. basis
R.

Doorzettingsvermogen. Haar postuur
belemmert haar in het
spel.

basis
S.

X Scol: C.
sociogram: minst
aardig en niet
samenwerken.
Voelt zich prettig in de
klas.
Thuissituatie
(depressieve moeder en
heeft veel conflicten
met moeder).
Onzeker vanwege haar
lichaam. Niet
taakgericht.

Goede
samenwerkgroepjes
vormen waarbij zij een
duidelijke taak heeft.
zorg
T.

X Scol: C.
Sociogram: minst
aardig, niet
samenwerken.
No Blame: gepest
volgens U.
Intelligente jongen.
Gaat naar een
psycholoog.
Erg druk, kan moeilijk
op een positieve manier
contact maken. Gaat
vaak over de grens.
Vraagt veel negatieve
aandacht. (Scheiding
ouders.)
Naar behoefte apart
zetten en veel
structuur/duidelijkheid
bieden. Rustige
omgeving. Deskundige
hulp.
zorg
U.

Kan goed leiding geven
of de groep
mobiliseren.
Staat graag in de
belangstelling en
gedraagt zich daar ook
naar.

Maandelijks contact
met ouders over haar
gedrag.
basis
V.

X Scol: C.
Sociogram: minst
aardig.
No Blame:
regelmatig gepest.
Intelligente jongen. Overlijden vader en
ziekte van moeder.
Kinderlijk gedrag. Kent
weinig remmingen.
Slechte concentratie.
Storend gedrag.
Goede
samenwerkgroepjes
vormen waarbij hij een
duidelijke taak heeft.
Rustige werkomgeving.
Belonen voor goed
gedrag.

zorg
W.

X Scol: D.
sociogram: minst
aardig.
Onduidelijke
thuissituatie (moeder
veel ziek).
Goede
samenwerkgroepjes
vormen waarbij hij een
duidelijke taak heeft.
Rustige werkomgeving.
zorg
X.

Sociale, vriendelijke
meid.

basis
Y.

Scol: C.
Sociogram:
populair.
Populair.
Sova training.


Overdreven aanwezig,
wil graag in de
belangstelling staan.
Haalt veel kattenkwaad
uit.

Goede
samenwerkgroepjes
vormen waarbij hij een
duidelijke taak heeft.
Dagelijks contact met
de ouders over zijn
gedrag. Sova training.

zorg
Z.

Kan met iedereen
overweg. Kan goed
functioneren in een
groep, maar kan zich
ook goed alleen
vermaken.

Gauw afgeleid. basis
A1.

Intelligente meid. Stelt erge hoge eisen
aan zichzelf en snapt
vaak niet waarom
anderen dit niet doen.

basis
B2.

Zeer goede inzet. Erg creatief, maar
verlegen. Komt niet
voor haar zelf op. Loopt
gauw met anderen
mee.

basis
C2.

Sociogram: aardig
en populair.
Populair. Kan de groep
met zich mee krijgen.
Kan erg op anderen
neerkijken en anderen
buitensluiten. (Ouders
zijn verwikkeld in een
vechtscheiding.)

basis
D2.

Kan goed functioneren
in een groep, maar kan
zich ook goed alleen
vermaken.

Gauw afgeleid. basis
E2.

Creatieve meid. Ze is
erg sociaal, komt op
voor de zwakkeren en
voor zichzelf.
Kletst veel en is erg
langzaam. Niet taak
gericht. Vraagt onnodig
veel.
Belonen voor goed
doorwerk gedrag.
basis
F2.

Kan met jong en oud
overweg. Is populair.
Kan niet tegen zijn
verlies. Wil graag leuk
gevonden worden. Nog
kinderlijk.
basis


Groepsplan
Pedagogisch groepsplan
Periode: maart-mei 2014
Schooljaar: 2013-2014 Groep: 6/7
Naam leerkrachten:

Subgroep/ namen: Wat wil ik bereiken? (doel) Inhoud/ Aanpak Organisatie Evaluatiewijze:
Zorg

Groep 6:
S.
I.
W.
V.
P.
N.
G.

Groep 7:
T.
L.
Y.
F.

De leerlingen moeten leren
om voor zichzelf op te
komen en leren om
taakgericht te werken.
Samenwerken tijdens
projecten en dit
presenteren. Optreden en
dit filmen in klassenverband.
Tutorsysteem invoeren.
Groepsdoorbrekend
samenwerken. Werken met
beloningsysteem. Werken
met tijdsbesef.
Zelf de samenwerkgroepen
samenstellen. Rustige
werkplek en omgeving
creëren. Groep 6 niet in
groepjes, maar in tweetallen.
Beloningssysteem opzetten.
Aangeven hoeveel tijd ze
hebben voor een bepaalde
opdracht.

Basis


Leerlingen moeten leren
elkaar te respecteren en
elkaar ruimte te geven.
Ze moeten bijdrage aan een
taakgericht klimaat.


Samenwerken tijdens
projecten en dit
presenteren. Optreden en
dit filmen in klassenverband.
Tutorsysteem invoeren.
Groepsdoorbrekend
samenwerken (groep 7 helpt
groep 6).
Zelf de samenwerkgroepen
samenstellen. Rustige
werkplek en omgeving
creëren. Groep 6 niet in
groepjes laten samenwerken.