You are on page 1of 6

Ja till Europa!

Folkpartiet r Sveriges mest Europavnliga parti!Vi vill:
1. EU behvs. Det nra samarbetet i Europa, handeln och utbytet p mnga olika omrden gr Sverige
rikare, vr omvrld tryggare och ger oss mjlighet att lsa problem som vi delar med andra. Unionen
mste bli mer ppen, effektiv och demokratisk. Folkpartiet kommer att fortstta st upp fr det europeiska
samarbetet - ven nr andra partier vljer den EU-skeptiska vgen.

2. Fokuserat EU. EU behver reformeras och moderniseras fr att kunna mta en ny global verklighet.
Samarbetet mste bli ttare p en rad omrden, men d behver EU syssla mindre med annat. Demokrati
och mnskliga rttigheter, ekonomi, handel, migration, brottsbekmpning och hllbar utveckling r ngra
av de frgor som Europa behver hantera gemensamt. Direktstden i jordbrukspolitiken ska avskaffas och
EU:s kultur-, turism- och mediepolitik ska till strsta delen terfras till nationell niv.

3. Sl vakt om vrderingarna. EU-kommissionen ska granska och offentliggra rliga rapporter om hur
medlemslnderna respekterar grundlggande fri- och rttigheter. I de fall krnkningar upptcks ska
kommissionen kunna dra lnder infr EU-domstolen, vilket krver att domstolens mandat utvidgas.
Systematiska brott mot rttsstatsprincipen och mnskliga rttigheter ska kunna leda till frysning eller
indragning av EU-std och i extrema fall till indragen rstrtt i rdet. Europas barn ska skyddas mot alla
typer av vld och vergrepp, och drfr ska totalfrbud mot barnaga infras i EU-stadgan. EU:s byr fr
grundlggande rttigheter ska strkas bland annat fr att intensifiera arbetet med hedersrelaterat vld och
frtryck. EU mste verka fr att rttigheterna fr personer med funktionsnedsttningar respekteras i alla
medlemslnder.

4. Vrna abortrtten. Varje medlemsland bestmmer sjlv ver sin abortlagstiftning, men det hindrar
inte EU att verka fr rtten till fri abort. EU-medborgare som vgras abort i hemlandet ska utan risk fr
repressalier ha rtt att genomfra abort i ett annat EU-land.

5. Respektens och toleransens Europa. Europas mngfald berikar och strker. EU ska arbeta aktivt
tillsammans med medlemslnderna fr att frebygga och bekmpa rasism, frmlingsfientlighet, religis
intolerans och vldsbejakande extremism. Diskrimineringen av HBTQ-personer runt om i Europa mste
upphra. Romer i Europa betalar nu priset av flera generationers utanfrskap. Antisemitism, antiziganism
och islamofobi har ingen plats i Europa och mste med kraft motarbetas.

6. Fler jobb p den inre marknaden. Sveriges vlstnd och vlfrd r i hg grad beroende av EU:s inre
marknad. Den inre marknaden fr tjnster br utvecklas vidare, srskilt den digitala marknaden som kan
skapa ondliga mjligheter fr e-handel ver grnserna. EU mste fortstta minska regelbrdan fr sm
och medelstora fretag.

7. Fler kvinnor i arbete. Europa har inte rd med vrldens bst utbildade hemmafruar. EU br uppmuntra
medlemslnderna till avskaffad sambeskattning och satsningar p barn- och ldreomsorg, s att fler
kvinnor kan yrkesarbeta och f kad ekonomisk frihet att styra sina liv.

8. Sl vakt om den fria rrligheten. Alla EU-medborgare ska kunna utnyttja den fria rrligheten och
arbeta eller studera verallt i unionen. Begrnsningar fr att stnga ute medborgare frn vissa EU-lnder
ska inte tilltas. Fler unga behver flytta till lnder dr det finns jobb. Ttare samverkan mellan Europas
arbetsfrmedlingar och fler lrlingsplatser behvs fr Europas ungdomar.

9. Svensk arbetsmarknad ska vara ppen och trygg. Arbetstagare frn andra EU-lnder som r
utstationerade i Sverige ska f det grundlggande skydd som regleras i svenska lagar och kollektivavtal.
Fackliga stridstgrder fr att tvinga utlndska fretag att skriva under svenska kollektivavtal med
bestmmelser utver grundlggande skydd ska inte vara tilltna. Sanktioner behvs mot oserisa
fretag, medan serisa fretag ska mtas med effektivitet och god service.

10. Mer arbetskraftsinvandring. EU br ppna grnserna mot vriga vrlden och gra det enklare att
resa hit fr den som vill ska arbete. Tredjelandsmedborgare som ftt arbete inom EU ska beviljas
arbetstillstnd och uppehllstillstnd i hela EU och det ska glla oavsett utbildningsniv.

11. Mer frihandel. Tillvxten i Europa lyfts av friare handel med andra lnder. Ett frihandelsavtal mellan
EU och USA skulle ge fler jobb och kad tillvxt p bda sidor av Atlanten. EU:s tullar och handelshinder
fr industrivaror br avskaffas omgende. Handelshinder fr fisk och jordbruksprodukter ska vara borta
senast r 2020.

12. Satsa p forskning. Betydande resurser i EU-budgeten br omfrdelas frn jordbruksstd till
forskning och utveckling. Alla medlemslnder br n upp till EU:s ml om att avstta 3 procent av BNP
till forskning. Fr att underltta fr icke-europeiska studenter och forskare br ett europeiskt studentvisum
infras som sedan kan verg i ett europeiskt arbetstillstnd.

13. Lttare att studera utomlands. Fortfarande finns hinder fr att erknna de betyg som anvnds fr att
ska till universitet inom EU. Ett enhetligt system fr att kunna jmfra betyg frn gymnasier i alla EU-
lnder br inrttas. EU-lnderna br uppmuntra till att fler drar nytta av Erasmus+, dr ven
yrkesutbildning ingr. Det mste ocks bli enklare att lsa p gymnasiet i ett annat EU-land. Drfr br
mjligheten att tillgodorkna sig en utlndsk gymnasieutbildning strkas.

14. Ja till euron. Det ligger i Sveriges intresse att valutaunionen stabiliseras genom bttre gemensamma
regler och frdjupat ekonomiskt samarbete som prglas av tydlig demokratisk frankring. Nr ett robust
ramverk r p plats och efterlevs ska Sverige infra euron som valuta, efter ett ja i en folkomrstning.

15. Ja till bankunionen - nej till gemensam statsskuld. Sverige ska delta i bankunionen, fr att
garantera vr egen och Europas finansiella stabilitet. Lnder utanfr euron ska ha likvrdigt inflytande och
svenska skattebetalare ska inte st fr frluster i utlndska banker. Varje EU-land har ansvar fr att hlla
sina statsfinanser i gott skick vi sger drfr nej till alla planer p gemensam statsskuld i EU.

16. Modernare EU-budget. EU:s budget br fokusera helt p omrden med tydligt europeiskt mervrde,
ssom forskning, infrastruktur, biologisk mngfald, brottsbekmpning, utrikespolitik och bistnd.
Direktstden till jordbruket ska avvecklas och regionalpolitiken inriktas p de fattigaste lnderna i EU.
Budgeten och den svenska medlemsavgiften ska inte ka jmfrt med idag. Nolltolerans ska glla mot
fusk och bedrgerier med EU-medel. Europaparlamentets kostsamma flytt mellan Bryssel och Strasbourg
mste upphra. Parlamentet ska ha ett enda ste i Bryssel

17. Fortsatt reform av jordbrukspolitiken. EU:s jordbrukspolitik mste reformeras i grunden.
Jordbrukets andel av EU:s budget ska minskas ytterligare och samtliga direktstd och
marknadsregleringar fasas ut s snart som mjligt, till frmn fr satsningar p landsbygdsutveckling,
djurskydd, milj och biologisk mngfald.

18. En ppen och demokratisk union. EU:s offentlighetsprincip ska strkas och huvudregeln p alla
omrden ska vara offentlighet inte sekretess. Whistleblowers ska skyddas av meddelarfrihet och
efterforskningsfrbud efter svensk frebild. Alla mten i ministerrdet ska vara ppna och sndas p
internet. Lagstiftning ska avgras i offentliga omrstningar. Insynen i Europaparlamentet br strkas
genom att ledamternas rster registreras i samtliga voteringar. Samtliga lobbyister som arbetar gentemot
EU-institutionerna ska frtecknas i ett obligatoriskt, offentligt register.

19. Mer inflytande fr Riksdagen. Riksdagen ska kunna kalla EU-kommissionrer fr att frsvara
lagfrslag och rekommendationer till medlemslnderna. Tillsammans med andra parlament i
medlemslnderna ska Riksdagen kunna uppmana EU-kommissionen att lgga fram lagfrslag. Alla EU-
regeringar ska ha tydliga mandat frn sina parlament nr de frhandlar i ministerrdet.

20. Mer demokrati. Ett demokratiskt EU krver institutioner med integritet och legitimitet. En viss del
av ledamterna i Europaparlamentet br vljas p gemensamma, europeiska listor. Europaparlamentariker
br ha rtt att delta i debatter i det egna landets parlament. Kommissionens ordfrande br tillsttas i
konkurrens mellan kandidater frn de europeiska partierna.

21. Mer jmstllt i EU. En majoritet av Europas befolkning r kvinnor det mste mrkas ocks i EU:s
institutioner. Jmn knsfrdelning ska efterstrvas bde vad gller personal och frtroendevalda.
Jmstlldhetsperspektivet ska bli en integrerad del i EU:s beslutsprocess och lagstiftningsarbete.

22. Starkare konsumentrtt i EU. Du som konsument ska knna dig lika trygg var du n handlar vad
gller garantier, ngerrtt och reklamation fr bde varor och tjnster. Hga krav p konsumentskydd
och mrkning ska glla i hela EU. Livsmedel ska g att spra hela vgen frn jord till bord, ven p
restauranger. Konsumenter som hamnar i tvist efter ett kp frn annat land mste enkelt kunna f sin sak
prvad.

23. Riv grnserna fr digitala tjnster. Extraavgifter fr att anvnda mobiltelefon och mobilsurf i andra
EU-lnder br p sikt avskaffas. Avtal om upphovsrtt br kunna slutas fr hela EU, s att digitala TV-,
film- och musiktjnster kan anvndas i hela Europa. En e-legitimation frn ett EU-land ska vara giltig fr
digitala tjnster i hela unionen.

24. Vrdval Europa. Alla patienter har rtt att ska vrd i andra EU-lnder utan frhandsbesked men det
r ofta svrt och komplicerat. Landstingen och Frskringskassan br frbttra informationen om olika
vrdgivare och patientens rttigheter. Systemet br utformas s att patienten inte behver ligga ute med
stora belopp. Gemensamma standarder behvs fr att garantera skerhet och kvalitet vid vrd i annat
medlemsland. Europeiska medicinska centra fr vrd av personer med sllsynta diagnoser br inrttas.

25. Ta strid mot legalisering av narkotika. All icke-medicinsk befattning med narkotika ska vara olaglig.
Det behvs strre frstelse i EU fr behovet av en forskningsbaserad alkoholpolitik.

26. Giftfritt Europa. Biologisk mngfald, kemikalier, vatten och luft r alla delar av vr milj. Allt hnger
ihop och mste ses och hanteras i ett sammanhang. Den europeiska kemikalielagstiftningen behver
skrpas, och srskild hnsyn tas till barns och ungas knslighet. Brott mot kemikalielagarna ska medfra
verkningsfulla straff.

27. Matens och mrkningens FBI. EU:s veterinrmyndighet p Irland br utvecklas till ett matens och
mrkningens FBI som gr tta och noggranna kontroller av livsmedelsskerhet som av
livsmedelsinformation i medlemslnderna.

28. Europeisk djurskyddslag. Det krvs en europeisk ramlag fr djurskydd med tydliga regler om
garansvar och omsorgsplikt, och med kraftfulla straff fr de som bryter mot reglerna. Djurtransporterna
inom EU br begrnsas till ett absolut minimum. Det r bttre att transportera ktt n levande djur. Lokala
slakterier br uppmuntras och maxgrnser fr djurtransporter br faststllas fr varje enskilt djurslag.

29. Ja till hga klimatambitioner. EU:s klimat- och energipolitik behver utformas s att utslpp av
vxthusgaser p ett kostnadseffektivt stt kan minska kraftigt under kommande rtionden. Till 2050 ska
utslppen inom EU minska med 80 procent. Teknikneutrala ekonomiska styrmedel som utslppshandel
och koldioxidskatt r centrala redskap. Bara genom internationellt samarbete och tagande frn vrldens
stora utslppslnder kan klimathotet avvrjas.

30. Ja till krnkraft. En nyckel fr att mta klimatutmaningen r koldioxidneutral elproduktion.
Folkpartiet vill att gamla reaktorer ska kunna ersttas av ny krnkraft. Det finns ocks en stor potential att
fortstta bygga ut frnybara energislag. Det gr att Sverige kan bli en viktig exportr av el till andra EU-
lnder och leder till minskade koldioxidutslpp i hela Europa. EU:s beroende av kol, olja och gas mste
brytas. Genom att bygga ett integrerat elnt i Europa bryter vi beroendet av Ryssland, samtidigt som
fretag och konsumenter gynnas av kad konkurrens och lgre elpriser.

31. Europeiskt FBI. Inrtta en europeisk polisstyrka med operativa befogenheter, som kan bist
medlemslndernas polis vid behov. Den gemensamma polisen ska tillsammans med en ny europeisk
klagarmyndighet utreda och bekmpa grnsverskridande brottslighet, som mnniskohandel,
penningtvtt och narkotikasmuggling. EU-klagaren ska ven utreda bedrgerier med EU-medel.

32. Krafttag mot mnniskohandel och barnsexbrott. EU ska satsa p varningssystem och samarbeta
ttt med myndigheter i ursprungslnder fr mnniskohandel och i lnder dr barn utstts fr vergrepp.
Hot mot vittnen blir allt vanligare, drfr br ett europeiskt vittnesskyddsprogram inrttas. Std till
frivilligorganisationer som skyddar brottsoffer r centralt. Den som faller offer fr mnniskohandel ska
erbjudas uppehllstillstnd i EU.

33. Strk den enskildes integritet. vervakning av enskilda medborgare ska minska. Alla nya EU-
frslag ska analyseras ur integritetsperspektiv. tgrder p EU-niv som inskrnker den personliga
integriteten fr endast vidtas om ett motstende intresse vger uppenbart tyngre och tgrden r effektiv. I
samtliga internationella avtal om informationsutbyte som EU ingr mste det finnas tydliga klausuler till
skydd fr individens integritet Balans mste rda mellan individens rttsskerhet och fretagens och det
offentligas intressen.

34. Fortsatt utvidgning. EU:s utvidgning sterut har skrat demokrati och ekonomisk utveckling. Vi vill
att EU ska fortstta vxa. Varje land i Europa ska kunna bli medlem den dag man tydligt uppfyller hgt
stllda krav p demokrati, rttsstat, mnskliga rttigheter och marknadsekonomi. Den fria rrligheten ska
glla alla nya EU-medborgare frn frsta dagen. Partnerskapen med EU:s grannlnder i steuropa ska
strkas och prglas av demokratibyggande, srskilt i Ukraina och Vitryssland/Belarus. Turkiet r
vlkommen som medlem i EU nr kraven r uppfyllda, vilket inte minst frutstter att kurdernas och
kristnas rttigheter respekteras.

35. Effektiv utrikespolitik som gr nytta. EU br efterstrva en mer samordnad och gemensam
utrikespolitik. EU:s utrikestjnst br tilldelas mer medel inom ramen fr EU-budgeten. EU br fra en
samlad Rysslandspolitik som innehller satsningar p demokratistd och kontakter med det civila
samhllet. EU:s avtal med Nordafrika och sdra grannskapet ska innehlla tydliga krav p demokrati och
mnskliga rttigheter. Ju bttre demokratiutveckling, desto mer EU-std och frihandelsfrmner. EU br
verka fr att Vstsaharas folk ska f rsta om sin sjlvstndighet.

36. Ja till Nato. EU r ingen frsvarsallians, utan ska fokusera det militra samarbetet p att bygga fred.
Drfr behvs mer resurser till EU:s krishantering. Frsvaret av Europa ska sktas av Nato, dr svl
USA som de flesta EU-lnder redan r medlemmar. Sverige br ska medlemskap i Nato.

37. Bistnd fr demokrati. EU:s bistndspolitik ska reformeras, s att demokrati blir det vergripande
mlet fr bistndet. Fasa ut utvecklingsbistndet till diktaturregimer som Vitryssland/Belarus, Eritrea,
Kuba och Zimbabwe som inte uppvisar ngon vilja till reformer. Det civila samhllet och
demokratirrelser br f aktivt std av EU, svl ekonomiskt som mjligheter att utnyttja resurser p EU:s
ambassader. Diskussioner kring sexuella och reproduktiva rttigheter samt HBT-rttigheter br vara
centrala i relationerna med lnder som tar emot bistnd eller ingr samarbetsavtal med EU.

38. Solidarisk flyktingpolitik i EU. Det mste skapas lagliga och skra vgar att ta sig till EU fr dem
som r i behov av skydd. Ansvaret fr transportrer att kontrollera pass och visum ska avskaffas.
Asylvisum ska kunna skas p samtliga EU-ambassader runt om i vrlden eller tillflliga konsulra kontor
i flyktinglger och konflikthrdar. Samtliga EU-lnder mste ta sitt ansvar fr asylskande och dessutom
ka mottagandet av kvotflyktingar. EU:s gemensamma asylpolitik ska utvecklas vidare. Arbetet mot
frvarstagande, krnkande behandling och familjesplittringar mste skrpas.Tycker du inte om EU,
finns det 7, 8, 9, 10, 11
andra partier att rsta
p 25 maj!