KERTAS KERJA

PROGRAM PERTANDINGAN BADMINTON TERTUTUP TAHUN 2009

PERSATUAN BELIA FELDA LUI MUDA

1. PENGENALAN Kertas kerja ini disediakan adalah untuk merancang dan melaksanakan program Pertandingan Badminton Tertutup Persatuan Belia Felda Lui Muda. Program ini juga merupakan salah satu daripada agenda Persatuan Belia Mahsan dalam usaha untuk membantu belia-belia Felda Lui Muda lebih akif dalam sukan dan mengerat hubungan diantara ahli Persatuan Belia Felda Lui Muda disamping mendedahkan kepada mereka tentang kepentingan gaya hidup sihat dan dapat menjaga kesihatan. 2. OBJEKTIF Melalui program yang dirancang oleh Persatuan Belia Felda Lui Muda ini mempunyai beberapa objektif dan misi yang tersendiri supaya ianya dapat dilaksanakan dengan sempurna dan jayanya. Antara berikut beberapa objektif yang telah dikenalpasti :-

1. Memupuk semangat setiakawan dikalangan belia dalam perlaksanaan program
ini. 2. Membina keyakinan diri dalam menyahut apa jua cabaran dan sebarang kemungkinan yang berlaku semasa program ini dilaksanakan. 3. Memupuk semangat bekerjasama diantara warga belia ketika melaksanakan aktiviti ini. 4. Mendedahkan kepada belia tentang cara memimpin dan menguruskan sesuatu aktiviti disamping dapat menimba pengalaman baru yang jarang sekali dirasa oleh masyarakat umum. 5. Bertanggungjawab merealisasikan aktiviti ini dikalangan generasi belia kerana ianya memberikan banyak manfaat dan faedah.

3. BUTIR-BUTIR PROGRAM Nama Program Tarikh / Tempoh Tempat 4. PENUTUP Dengan adanya program seperti ini diharapkan semua pihak yang terlibat dapat memberikan kerjasama dan komitmen yang padu bagi memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada sebarang kesulitan yang boleh menjejaskan objektif yang sebenar serta dapat menjaga nama baik belia. Jesteru, diharapkan agar segala objektif yang telah diatur dan nilai-nilai murni yang cuba diserapkan dalam program ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian. : Program Pertandingan Badminton Tertutup Tahun 2009 : 8 dan 9 OGOS 2009 : Dewan Serbaguna Felda Lui Muda

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful