You are on page 1of 2

G 2.

0
Ytbehandling/underhållsprodukter
a natural feeling
Rengöring och underhåll
teknisk information
Bostäder/Yrkesbyggnader
Junckers fabriksoljade massiva trägolv

Junckers fabriksoljade golv
Junckers golv levereras med en slitstark fabriksoljad yta.
Golven behöver ingen ytterligare behandling innan de tas i bruk, med
undantag för rengöring.
Junckers fabriksoljning:
Grundbehandling med Juckers RUSTIC GolvOlja genom varmvalsning av
oljan. Slutbehandling med Junckers RUSTIC GolvOlja
2
Total förbrukning min. 200 g olja/m .
Golven behöver rengöras och underhållas med Junckers GolvSåpa och vid
behov underhållsoljas med Junckers Underhållsolja eller för att behålla sin
attraktiva yta.

Dagligt underhåll
Torrstädning Ungefär varje dag/vecka
Daglig städning skall ske med torra städmetoder.

- Noggrann dammsugning.
- Torrmoppning.
Periodiskt underhåll
Fukttorkning - Ungefär varje vecka/månad
Rengöring av golvet sker genom att fukttorka golvet.
Använd väl urvridna trasor eller moppar. Som rengöringsmedel skall man
använda Junckers GolvSåpa (Gulvsæbe DK). Alternativt används tensid-
fri golvsåpa.
Golvsåpa ger en återfettning av träet, vilket skyddar golvet mot uttorkning.
Använd inte rengöringsmedel med starka kemiska tensider och högt PH.
Svarta gummimärken efter skosulor och andra märken som inte är
vattenlösliga kan oftast tas bort med lite lacknafta på en trasa.
Periodiskt underhåll
Partiell underhållsoljning - Vid behov – månad/kvartal
Se över vissa golvytor i samband med städning. Gångstråk, arbetsplatser,
stolar, arbetsbänkar, kopieringsmaskiner, pentry o dyl.
Om dessa ytor tappat glans och mättnad bör de underhållsoljas.
Vid behov underhållsoljas slitna ytor med Junckers UnderhållsOlja.
Ytorna skall vara rena och torra. Mindre ytor är lämpligt att underhållsolja
för hand med röd skurkloss monterad på skaft.

Underhållsoljning - Vid behov
Underhållsoljning bör anpassas efter golvens slitage.
Behandlingsfrekvensen för Junckers underhållsoljor, RUSTIC GolvOlja
och Junckers UnderhållsOlja varierar efter den mängd slitage som
golven utsätts för. Ju större slitage, desto tätare behandlingsfrekvens.

Junckers Industrier A/S Försäljningskontor Sverige Lokalkontor: G 2.0 1/2
Box 91, 234 22 Lomma Stockholm 08-640 14 07 Rengöring och underhåll
Tfn 040-41 61 25 Göteborg 0300-208 30 Yrkesbyggnader
Fax 040-41 61 28 Junckers fabriksoljade trägolv
Teknisk information

Underhållsoljning följer nedanstående moment

- Noggrann dammsugning.
- Alla rester från rengöringsmedel eller fett tas bort. Använd
Junckers GolvRens eller en lösning av 2 dl 32% ättiksprit per
10 liter vatten. (Ev. kan kombiskurmaskin användas för mycket
smutsiga golv och stora ytor. Se till att maskinen inte lämnar något
vatten kvar på golvet)
- Låt golvet torka.
- Golvet skall vara absolut rent och torrt före underhållsoljning
- Följ instruktionerna för respektive underhållsolja
- När golvet är torrt är det lämpligt att torrpolera med vit rondell.
Torrpolering görs för att få en slät yta och täppa till träets porer.

Välj den underhållsolja som lämpar sig bäst för era golv

Junckers RUSTIC GolvOlja används som grundolja och som underhållsolja
till golv med hög frekvens och stort slitage. Produktblad F 2.1

Junckers RUSTIC GolvOlja används även till lättare partiell underhålls-
oljning och mindre repor. Produktblad F 2.1

Junckers UnderhållsOlja är en vattenburen underhållsolja för uppfräschning
och regelbundet underhåll av oljade trägolv (ger något högre glanstal).
Produktblad F 2.7

Viktigt!
Före oljning av golven. Läs noga igenom respektive produktblad för
Junckers underhållsoljor.

Viktigt!
Oljiga verktyg och trasor bör förvaras i sluten metallbehållare

Junckers Industrier A/S Försäljningskontor Sverige Lokalkontor: G 2.0 2/2
Box 91, 234 22 Lomma Stockholm 08-640 14 07 Rengöring och underhåll
Tfn 040-41 61 25 Göteborg 0300-208 30 Yrkesbyggnader
Fax 040-41 61 28 Junckers fabriksoljade trägolv