You are on page 1of 9

Consumul de droguri în rândul

adolescenților cu vârste între 14 și 18 ani


TEMA
Etiologia consumului de droguri în rândul adolescenților cu vârsta între 14 și 18 ani
OBIECTIVE
1. Identificarea factorilor favorizanți ai consumului de droguri în rândul adolescenților cu
vârsta între 14 și 18 ani.
2. Evidențierea principalelor efecte ale drogurilor

CADRU TEORETIC
Drogul este definit ca “o substanță a cărei folosință se transformă în obicei și care
afectează direct creierul și sistemul nervos, schimbă dispoziția, percepția și/sau starea de
conștientă.”(Champbell, 2001, p.10)
O alta definiție a drogului o are Ruxandra Rășcanu : “Drogul este definit ca orice
substanță ilicita sau licita care, consumată fie din motive medicale, fie din alte motive, dă
fenomene de dependența, adică necesită creșterea progresivă a dozei consumate și face foarte
dificilă întreruperea acestui consum.”( Rășcanu, 2004, p.19)
Clasificarea drogurilor:
Principalele clasificări ale drogurilor se realizează în funcție de originea produsului, de regimul
său juridic și de efectul pe care îl produce asupra sistemului nervos central.
1. După originea produsului, drogurile se împart în:
- sintetice (produsele de plecare se obțin prin sinteză);
-semisintetice (produsele de plecare conțin și produși naturali);
-naturale (compuși naturali).
2. După regimul juridic al substanțelor din care sunt alcătuite, drogurile pot fi:
-licite (substanțe a căror fabricare este supusă controlului, dar consumul este liber);
-ilicite (substanțe a căror producere, traficare, consum etc. sunt interzise, cu excepția cazurilor
strict specificate de actele normative).
Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri face
distincție între droguri de mare risc (drogurile înscrise în tabelele nr. I și II, care fac parte
component din Lege), droguri de risc (drogurile înscrise în tabelul nr. III) și precursori (
substanțe utilizate frecvent pentru fabricarea drogurilor).
Întrucât împărțirea drogurilor după originea lor sau în funcție de regimul juridic al substanțelor
din compunerea lor nu impune o detaliere aparte, vom insistă asupra celei de a treia modalități de
clasificare a lor, anume după efecte.
3. După efectul produs asupra sistemului nervos central, drogurile se împart în:
 Psiholeptice, respectiv:
-hipnoticele (somniferele)
-tranchilizantele si sedativele
-neuroleptice
 Psihoanaleptice, respectiv:
-stimulenții starii de vigilitate (cofeina, cocaina, amfetamina)
-antidepresive
 Psihodisleptice, respectiv:
-halucinogenele
-stupefiantele
-euforizantele (Abraham, 2005, p.27,28)

Originea cuvântului drog este obiectul unor controverse: după unii autori, acest termen ar
provenii din cuvântul persan ”droa”-care înseamnă miros aromatic. După alți autori, ar proveni
din cuvântul evreiesc ”rakab”-parfum, iar după alții, la originea etimologică a cuvântului drog ar
sta termenul de origine olandeză “droog”-care desemnează substanțele vegetale vândute de
farmaciști (Rășcanu, 2004, p.19)
Dependența de drog este determinată de trei factori:

1. Factori sociali și de mediu

Se acceptă ca atitudinile sociale, convingerile sociale, relațiile cu familia, presiunile
sociale, urbanizarea și șomajul influențează considerabil decizia de consum a unor substanțe
psihoactive(alcool,tutun), iar mai târziu cocaine, heroină.( Rășcanu, 2004, p.31)
Un alt factor de natură socială în ceea ce privește consumul de substanțe psihoactive ar fi
disponibilitatea deosebită a acestora pe piață într-o anume societat. În cazul în care crește
cantitatea lor pe piață , crește numărul celor care vând și implicit al celor care consumă.(ibidem,
p. 32)
Dinamică familială poate fi de asemenea un factor important deoarece abuzul de
substanțe al unui membru al familiei determină comportamentul altor membri ai
familiei.(ibidem, p.32)

2.Factori biologici

Sunt specialiști americani care consideră că în familiile cu părinți alcoolici sau dependent
de drog, copiii prezintă un risc mai mare pentru a dezvoltă dependența de drog, decât copii
proveniți din părinți care nu consumă aceste substanțe.(ibidem, p.33)


3.Factori psihologici

Psihologia consideră că persoanele care recurg la consumul de substanțe psihoactive
suferă de tulburări afective sau de o tulburare a controlului impulsului de a consumă în care
căutarea plăcerii este dominant.(ibidem, p.34)
Mulți specialiști consideră că persoanele care devin consumatoare de droguri, în special
ținerii, au un grad de vulnerabilitate a personalității, anterioară începerii consumului. Ei par
lipsiți de resurse necesare pentru a face față exigențelor vieții cotidiene, sunt instabili în ceea ce
privește sentimentele, sunt în dezacord cu societatea și autoritățile. Mulți dintre ei acuză stări
depresive, de anxietate, însă nu e foarte clar dacă acestea sunt cauzele sau consecințele
dependenței de drog.(ibidem, p.35)
Alte cauze de natură psihologică pot fi mediul destructurat și copilăria nefericită, o
eventuală boală gravă de care suferă subiectul sau unele profesiuni unde există posibilitatea de a
avea acces la substanțe psihoactive(medici, farmaciști, personal sanitar).(ibidem, p. 35).

UNIVERSUL CERCETARII
Populația studiată este reprezentată de consumatori de droguri cu vârstă cuprinsă între
14 și 18 ani, din mediul urban, din București.
Am ales acest interval de vârstă, 14 - 18 ani, deoarece în această perioadă se produc cele mai
multe schimbări la nivel psihic, fizic și social.
Unitățile de analiză sunt reprezentate de adolescenți consumatori de droguri, cu vârstă
cuprinsă între 14 și 18 ani.
Unitățile de înregistrare sunt adolescenții consumatori de droguri din centrele de
dezintoxicare.
Se va folosi un eșantion nereprezentativ de adolescenți consumatori de droguri, cu vârstă
cuprinsă între 14 și 18 ani, urmărindu-se astfel intervievarea a 50 de persoane.

ELABORAREA IPOTEZELOR
1. Dacă un adolescent va deveni un consumator de droguri, atunci acesta va manifesta semne
comportamentale și de caracter.
2. Dacă adolescentul provine dintr-o familie care unul sau ambii părinți au consumat droguri,
atunci există riscul ca și acesta la rândul lui să consume.
3. Cu cât implicarea parentală este mai scăzută, cu atât crește riscul ca adolescentul să consume
droguri.
4. Dacă adolescentul face parte dintr-un anturaj în care se consumă droguri, cu atât crește riscul
ca și el să consume droguri.
5. Dacă adolescentul face parte dintr-o famile dezorganizată, atunci există riscul ca el să consume
droguri.
6. Dacă adolescentul este supus tentației de a consuma droguri, atunci există riscul de a se apucă
de consum.

OPERAȚIONALIZAREA CONCEPTELOR
1. Consum de droguri- se referă la consumul acestor substanțe care au efecte dăunătoare sănătății
fizice și psihice
2. Anturaj- Totalitatea persoanelor care constituie mediul social particular al cuiva, care
înconjoară în mod obișnuit pe cineva; mediul, compania, societatea în care trăiește cineva
(http://dexonline.ro/definitie/anturaj)
3. Familie dezorganizată-se referă la familiile incomplete, dezmembrate, monoparentale, lipsite
de comunicare, de suport emoțional și de absența temporară sau permanentă a unui părinte.(
http://www.dezvoltareacopilului.crestereacopilului.ro/familia.html)

METODE DE COLECTARE A DATELOR
Ca și metode de colectare a datelor am ales ancheta în care se va utiliza tehnica chestionarului


Bună ziua, mă numesc …, sunt studentă la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
din cadrul Universității din București, lucrez la un stiudiu despre “Consumul de droguri în rândul
adolescenților cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani” și vă rog să-mi acordați câteva minute pentru
a răspunde la careva întrebări.
Rezultatul studiului va fi folosit în scopul prezentei cercetării, iar răspunsurile vor rămâne
confidențiale.
1.Sex:
a)Feminin
b)Masculin
2. Ce vârstă aveți?

3. Ce v-a determinat să începeți consumul de droguri?
a)anturajul
b)curiozitatea
c)probleme familiale
d)altele.Care?
4. Ce tipuri de droguri ați consumat?

5.Credeți că v-ați putea lasă?
a)Da
b)Nu
6. Cum credeți că s-a schimbat viața dumneavoastră de la începerea consumului de droguri?
a) în bine
b) în rau
c)este la fel
7. Cum au fost rezultatele școlare după începerea consumului de droguri?
a)mai bune
b)mai slabe
c)la fel
8. Proveniți dintr-o familie dezorganizată?
a)da
b)nu
9.Membrii familiei dumneavoastra consuma/au consumat droguri?
a)da.Cine?
b)nu
10. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc, iar 5 înseamnă foarte bine, cum vă înțelegeți
cu membrii familiei?
1 2 3 4 5
11. Credeți că ar fi indicat să se ia măsuri împotriva consumului de droguri? De ce?
Bibliografie
Abraham, Pavel, Capcana drogurilor, București, Detectiv, 2005
Campbell, Ross, Copii noștri și drogurile, București, Curtea Veche, 2001
Rășcanu, Ruxandra, Alcool si droguri “virtuți” și capcane pentru tineri, București, Editura
Universității din București, 2004
http://dexonline.ro/definitie/anturaj
http://www.dezvoltareacopilului.crestereacopilului.ro/familia.html