Rebusuri cu grupurile de litere

CE, CI, CHE, CHI
Găsiţi cuvintele care începcu grupul de litere “CE”, ţinând seama de
definiţiile date.

1. “Combustibil” pentru stilou.
2. Miloc.
!. "iuterie care se poartă la urec#e.
$. %rată ora.
&. ' “fabrică” albinele( dar nu e miere.
). ' cană mai mică
*. +aimos( foarte cunoscut.
,. -egumă care le face pe gospodine să plângă atunci când o toacă.
.. Grup de copii.
1/. 0eînţelegere.
Înv. Moisă Monica
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Găsiţi cuvintele care încep cu grupul de litere “CI”( ţinând seama de
definiţiile date.

1. “ -imbaul” păsărelelor.
2. Masa de seară.
!. ' bucată dintr1un geam spart.
$. “Casa” clovnilor.
&. “2escifrarea” unei cărţi.
). Cre3te după ploaie 3i poartă pălărie.
*. 'mul care îngrie3te turma de oi.
,. 4e află între patru 3i 3ase.
.. Cu el se bat cuiele.
1/. 0epieptănat.

Găsiţi cuvintele care să conţină grupul de litere “CHE”, 3inând seama de definiţiile
date.
C
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. +ără păr pe cap.
2. 2escuie u3a.
3. 4trigare.
4. %u5im cu autorul ei.
5. 4eamănă cu co5onacul( dar este mai mic.
6. 6ste formată din doi 7 ciorapi( pantofi 3a.8
7. 9boară în spaţiul cosmic.
8. :oate fi folosită în loc de covor.
9. 4eamănă cu iaurtul.
10. -egumă de culoare ro3ie sau albă( puţin iute.
Găsiţi cuvintele care încep cu grupul de litere ”CHI”( ţinând seama de
definiţiile date.
C
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. "eţi3or cu care se poate aprinde focul.
2. ' pâini3oară rotundă.
!. G#emotoc de carne tocată 3i prăită.
$. ;nstrument mu5ical cu coarde 7poate fi 3i electric8
&. <=orba” 3oricelului.
). -ocuitor al C#inei.
*. >ipăt.
,. +ără un oc#i.
.. 'bra5 7figură8
1/. Cu c#ip frumos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10