A könyörületes es irgalmas Allãh nevevel

^7 1¬71^N ^11^¬1O¹1^1^¬^ ^ PO1111 ^7 1¬71^N ^11^¬1O¹1^1^¬^ ^ PO1111 ^7 1¬71^N ^11^¬1O¹1^1^¬^ ^ PO1111 ^7 1¬71^N ^11^¬1O¹1^1^¬^ ^ PO1111
1^1I¬O1^J1^P 1^1I¬O1^J1^P 1^1I¬O1^J1^P 1^1I¬O1^J1^P
Sokan té·ednek a nem muszlimok kozül az iszlam allasíoglalasanak megértésében a nokkel kapcsolatban
a ko·etkezo okok miatt:
1. Az iszlam ellenségeitol ·aló gyanúsítasok at·étele anélkül, hogy azokat meg·izsgalnak.
2. Az iszlam tor·énykezési módszere és néhany, magat muszlimnak ·alló ember gyakorlata kozotti
osszeke·erés, mikozben az utóbbi sokszor ta·ol all az iszlam tanítasatól orokolt szokasok hatasara, ·agy
té·es tarsadalmi jelenségek ko·etése miatt.
3. Az iszlam allasíoglalasanak leszûkítése egy részdontésben, és ki·agasa a muszlim tor·énykezési módszer
altalanos szo·egosszeíüggésébol.
4. A nokkel kapcsolatos specialis dont·ények megíosztasa bolcsességeiktol és céljaiktól, azok íelszínes atnézése
miatt.
Az iszlam nokkel kapcsolatos allasíoglalasanak osszeíoglalasahoz harom alapel·et lehet megemlíteni:
Az elsô alapelv: Az iszlam megtisztelte a not, mint not, mint íeleséget és mint anyat is.
- A no, mint no: a Próíéta -Allah dicsérete és békéje legyen rea- azt mondta: ((A nôkkel
kapcsolatban intsétek egymást jóra!)) |Bukharí és Muszlim hagyomanya|.
- A no, mint íeleség: a Próíéta - Allah dicsérete és békéje legyen rea - azt mondta: ((A legjobbak
közületek azok, akik asszonyaikhoz (feleségeikhez) a legjobbak.)) |1irmidzí hagyomanya|.
- A no, mint anya: a Próíéta -Allah dicsérete és békéje legyen rea-, amikor egy íéríi azt kérdezte
tole: ¸Ki az, aki a legjobban jogosult arra, hogy szépen ·iselkedjek ·ele·`, azt mondta: ((Édesanyád)).
¸Azutan kicsoda·` - azt mondta: ((Édesanyád)). ¸Azutan kicsoda·` - ((Édesanyád)). ¸Azutan
kicsoda·` - azt mondta: ((Édesapád)). |Bukharí és Muszlim hagyomanya|.
Masíelol az iszlam harcol a nokkel szembeni igazsagtalansag jelenségei ellen a primití· ,tudatlan,
tarsadalmakban, mint példaul a leanygyermekek meggyilkolasa, a Próíéta - Allah dicsérete és békéje
legyen rea - azt mondta: ((Bizony Allãh megtiltotta nektek az anyákkal szembeni rossz
viselkedést, és a leánygyermekek élve elásását.)) |Bukharí és Muszlim hagyomanya|.
A második alapelv: Az iszlam eloírasaiban altalaban nem tett külonbséget a nok és a íéríiak kozott a
íeladatokban és a jogokban, ki·é·e specialis helyzetekben, sajatos szempontok miatt, és a Próíéta - Allah
dicsérete és békéje legyen rea - azt mondta: ((Bizony az asszonyok a férfiak testvérei)) |Abú Dawúd
hagyomanya|, ·alamint nem tett külonbséget kozottük a tor·ényes íeljebb·alósag szempontjaból. Azt
mondta a Magasztos: A legnemesebbek közöttetek Allãhnál a legjobban óvakodók (Allãh harag-
jától) |A szobak c. szúra, 13. aja|. Azt mondta a Próíéta -Allah dicsérete és békéje legyen rea-: ((Allãh
nem nézi formáitokat és testeteket, hanem lelketeket és cselekedeteiteket nézi)) |Muszlim
hagyomanya|.
A harmadik alapelv: Azok a dont·ények, amelyek specialisan a íéríiakról ·agy a nokrol szólnak, a
ko·etkezo alapel·ekre épülnek:
Az elso: a no és a íéríi külonbo-zosége teremtésüknél íog·a. Az iszlam tor·énykezése íigyelembe ·ette
ezt a teremtésbeli eltérést szamos dont·ényt illetoen, így a Dzsihad ,eroíeszítés Allah útjan, a nokre
néz·e nem kotelezo ,példaul Aisha hadíthjaban,, és megtiltotta a noknek a kozéleti kormanyzast
|Bukharí hagyomanya|.
A masodik: a tarsadalmi és csaladi íeladatok eltérése a nokre és a íéríiakra néz·e, Az iszlam
tor·énykezése eloírja a no és a íéríi kozti kiegészítést úgy, hogy mind a ketten a hozzajuk illo íeladatot
·égezzék el. Példaul az eltartast a íéríira bízta, és nem a nore. A Próíéta - Allah dicsérete és békéje
legyen rea - azt mondta: (( /A nôk/ jogai közé tartozik rátok nézve az ellátásuk, ruházatuk
biztosítása illô módon.)) |Muszlim hagyomanya|. Masíelol a nore bízta a ne·elési íeladatot és a
gyermekekre ·aló íelügyelést, sot még a ·alas utan is ·altozatlan maradt ez a íeladat, és ennek el·égzését
a nok kizarólagos joganak tekinti, és a íéríinak nincs joga ezt megsérteni. Azt mondta a Próíéta - Allah
dicsérete és békéje legyen rea - amikor egy no elpanaszolta neki, hogy a íérje el·alt tole, és el akarta
·enni tole a íiat: ((Teneked több jogod van reá nézve (a fiúra), amíg meg nem házasodsz.)) |Abú
Dawúd|.
A harmadik: a pénzügyi íelelosségek eltérése, hiszen a íéríira néz·e kotelezo az eltartas, mikozben a
nore néz·e nem, a Próíéta - Allah dicsérete és békéje legyen rea - azt mondta: ((Az adakozó keze a
legmagasabb és kezdd azokkal, akit eltartasz: édesanyáddal, édes-apáddal, leánytestvéreddel
és fiútestvéreddel, majd azzal, aki a legközelebb áll hozzád és így tovább.)) |Naszaí hagyomanya|.
Lrre az alapel·re épült az, hogy a íéríi oroksége duplaja a no orokségének, ha rokoni kapcsolatukban egy
szinten allnak.
A negyedik: a no ki·altsaga a szépség és a kísértés elemei, és sokkal izgatóbb ezen a téren a íéríinal. Az
iszlam tor·énykezése íigyelembe ·ette ezt a tényt a paraznalkodas megtiltasanal, ugyanis ez az el· a
paraznalkodas megtiltasan, eszkozei és indokai megtiltasan all, és ha a noi ·onzas a paraznalkodas íelé
indult szandékok legnagyobb mozgatója, akkor a tor·énykezés torekedett, hogy behatarolja ennek a
·onzeronek a hatasat a íejkendo eloírasa·al, de ez megko·eteli ennek az elméletnek a ro·id bemutatasat
azért, hogy ez a rész értheto legyen.
A paraznalkodassal kapcsolatos elmélet két tengely korül íorog:
± Az elso tengely: a paraznalkodas megtiltasa, és ez a megtiltas nem csak az iszlam ·allas jellemzoje, hanem
mar a Szent Iratok is megegyeztek ebben a tekintetben ,lasd Maté e·angéliuma: 5:2¯,.
± A masodik tengely: a paraznalkodas megtorténéséhez ·ezeto utak eltorlaszolasa ,el·agasa, szamos
elo·igyazatos szaballyal. Lzek a dont·ények ·agy megó·ó intézkedések két íajtajúak:
Az elso íajta: ami·el korlatozni lehet a szandékok elmozdulasat a paraznalkodas íelé, példaul az
iszlam megtiltja az idegen no ·agyakozassal ·aló megnézését, mert ez a nézés a bûnhoz ·ezeto út
eleje.
A masodik íajta: amiben korlatoz·a ·annak a tiltott kapcsolatok keletkezéséhez ·ezeto ked·ezo
íeltételek, példaul az iszlam megtiltja a íéríinak az idegen no·el ,nem a íeleséggel, torténo
egyedüllétet, és a no utazasat olyan íéríi nélkül, aki rokon, és nem lehet potencialis íérj a
szamara.

1o·abbi iníormaciókért íorduljon bizalommal a ko·etkezo címre:
Dár Al-Szalám Mecset
Budapest XI. ker.
Bartók Béla út 29. l.sz. 3.
1el.,lax: -36-1,209-1¯95
ligyelmébe ajanljuk, hogy minden szombat délutan 15
00
-1¯
00
óraig eloadast tartunk e mecsetben az érdeklodok szamara.
Ont is szeretettel ·arjuk.