Project Havo 2: bi/sk

Lesprogramma

zie programma.

Thema’s Textiel: verschillende soorten stoffen/ verschillende soorten
onderwerpen die per stof onderzocht kunnen worden.

Vaardigheden onderzoek doen, practicumvaardigheden, samenwerken,
presenteren, reflecteren, informatie zoeken, verslag maken.
Werken met principe: ‘onderzoekend leren’.

ICT gebruik van It’s Learning. (opdrachten vinden en inleveren)
Informatie opzoeken op internet. Verslag/ presentatie via computer/
PowerPoint)

Beoordeling rubrics voor verslag, presentatie, samenwerking. Eindbeoordeling:
o/v/g. Bij o: vervangende opdracht.


Tijdplanning iedere vrijdag 6 en 7
e
uur sk/bi (twee klassen).

Ruimte en
faciliteiten
Lab, 235, 234. Laptopkar (per groep (3/4 pers) minstens 1 laptop).
Practicummaterialen/ presentatiematerialen.


Bemensing Docent bi: bd/ docent sk: Vs. Toa’s


Taakverdeling Twee klassen tegelijk aan het werk. Vs/Bd en toa’s begeleiden de
groepen. Leerlingen uit beide klassen kunnen werken in het lab of
in de practicumlokalen.


Mentoraat Eventueel tips bij de groepsindeling. Inlichtingen over achtergrond
leerlingen. Eventueel aanwezig zijn bij de presentaties.Hoofdonderwerp: textiel

Deelonderwerpen:
- katoen
- linnen
- wol
- zijde
- polyester
- acryl
- ??

Doel: practicumvaardigheden aanleren/ Maken practicum verslag/ samenwerken/ kennismaken met
‘onderzoekend leren’.

Lesprogramma:

Blokuur 1 (les 1 en 2):
Uitleg project. Duidelijk maken doelen, beoordeling (pp) Link met It’s Learning.
Start met opdracht om duidelijk te maken wat onderzoek doen is: verschil tussen werkstuk maken,
leren en onderzoek doen. Voorbeelden van verschillende onderzoeken laten zien. (artikelen, filmpjes
etc.)
Theorie uitleggen ‘onderzoekend leren’. Gebruik maken van filmpjes/ stellingen/ kleine opdrachten/
PowerPoint. Oefenen met maken van een goede onderzoeksvraag: zelf vragen laten bedenken met
een willekeurig onderwerp/ eind van de les: d.m.v. stellingen: welke onderzoeksvraag is goed?
Eventueel klein proefje laten doen. (practicumvaardigheden testen/ ophalen)

Blokuur 2: (Les 3 en 4):
Groepsindeling groepsgrootte: 3 of 4 leerlingen)/ onderwerpen verdelen.
Herhaling theorie ‘onderzoekend leren’. Waar moet een onderzoeksvraag aan voldoen?
Onderzoeksvraag laten bedenken/ opzetten onderzoek. m.b.v format onderzoek doen van
‘onderzoekend leren’. Duidelijke kaders geven: onderzoek moet 3 a 4 blokuren duren. (mogen ook
deelonderzoeken zijn). Moet haalbaar zijn qua materialen en mensen.
Huiswerk: werkplan opsturen per mail. Docenten kunnen het dan bekijken en aanvullingen/ tips
geven/ materialen verzamelen.

Blokuur 3: (Les 5 en 6):
Aanpassen werkplan. Begin onderzoek/ spullen verzamelen etc.

Blokuur 4: (Les 7 en 8):
Uitvoeren onderzoek/ gegevens noteren/ logboek bijhouden

blokuur 5: (Les 9 en 10)
Uitvoeren onderzoek/ gegevens noteren/ logboek bijhouden

blokuur 6: (les 11 en 12)
Uitvoeren onderzoek/ gegevens noteren/ logboek bijhouden

Blokuur 7: (les 13 en 14)
afronden onderzoek. Verslag maken. Voorbereiden presentatie

Blokuur 8: (les 15 en 16)
Presentaties. Elkaar beoordelen m.b.v. beoordelingsformulier.
To-do-lijst:

Blokuur 1:
- maken PowerPoint introductie project
- opdracht uitwerken ‘wat is onderzoek doen?’
- voorbeelden onderzoeken opzoeken (artikelen/ filmpjes)
- PowerPoint ‘onderzoekend leren’
- filmpjes (wetenschapskruispunt)/ oefenen met onderzoek opzetten m.b.v. fictief thema.
- PowerPoint ‘onderzoeksvraag’
- Stellingen: onderzoeksvragen: welke zijn goed/ fout en waarom?

Blokuur 2:
- Groepsindeling/ onderwerpen
- Formulier werkplan maken (op It’s Learning)
- Kaders werkplan in PowerPoint (op It’s Learning)

Blokuur 4 t/m 7:
- Logboek (format)/ gegevens noteren: format

Blokuur 8:
- Presenteren: eisen/ format/ beoordeling.