nr.

18

mi

uri

ISTITUTO
I TA L I A N O
di

C U LT U R A
Romania

e
rar

ne

ope

eur

lect
în

lite
te
Tex tacole
c
spe

un eveniment

Parteneri

Parteneri
Media

s,i


be

Organizatori

intrarea li

28/05
2014

c u ri
er

19:0023:30

)

Veniti sa-i ascultati citind...!
,
,
Șase locuri - Aiurart, Foișorul de Foc, Godot
la Şcoală, Home Mătăsari, Modelier și
Universitatea Națională de Artă Teatrală și
Cinematografică (UNATC) - vor găzdui lecturi și
spectacole care vor pune în valoare diversitatea
și bogăția literaturii europene. Actori talentați
vor prezenta fragmente literare traduse în
limba română, iar organizatorii au prevăzut, de
asemenea, întâlniri cu autori invitați și lecturi
bilingve. Bicicletele puse gratuit la dispoziția
publicului vor ușura deplasarea între locurile
unde vor fi organizate evenimente. Este însăși
esența proiectului: să vă deplasați de la un loc
la altul pentru a asista la cât mai multe lecturi.
Cu harta în mână, veți avea ocazia să
descoperiți sau să redescoperiți literatura din:
Austria, Cehia, Germania, Grecia, Italia, Marea
Britanie, Polonia, Portugalia, România, Spania,
Turcia, Ungaria și Valonia-Bruxelles. Actorii
Radu Iacoban, Ana Ularu, Ilinca Manolache,
Mihaela Popa, Gabriel Spahiu, Gabriela Ioniță,
Adrian Ciobanu, Florin Busuioc și GeorgeAlbert Costea, jurnalistul Liviu Mihaiu, scriitorul
Ciprian Măceșaru, conferențiarul Bogdan
Ștefănescu, studenții de la UNATC și cei de
la Catedra de Neogreacă și pompieri din
București vor prezenta textele publicului.
EUNIC București (rețeaua europeană a
institutelor naționale de cultură) se bucură să va
aibă alături la această manifestare, căci suntem
convinși de faptul că această multiculturalitate
este un vector puternic de dialog și de
schimburi între popoare ...
Benoit Rutten
Președintele Clusterului EUNIC București

, în
23.30
9.00 la rmec din
e la 1
e de fa
mai, d
e vă
Pe 28 ei zone plin ări europen
ț
a
un
inima orașului, 13 treia ediție
rul
ru a
cent
pent
e!
tâlnire
ropen
dau în iteraturii Eu
L
Nopții

Noaptea Literaturii Europene la București, ediția a
treia, este un proiect al Clusterului EUNIC București,
coordonat de Delegația Valonia-Bruxelles și organizat
de: Forumul Cultural Austriac, Centrul Ceh, GoetheInstitut, Fundația Culturală Greacă, Institutul Italian
de Cultură, British Council, Institutul Polonez,
Institutul Camoes, Institutul Cultural Român, Institutul
Cervantes, Centrul Cultural Turc, Institutul Balassi și
Delegația Valonia-Bruxelles.
Programul Nopții Literaturii Europene poate suferi
modificări care vor fi anunțate în timp util pe site-urile
organizatorilor și pe pagina:
facebook.com/NoapteaLiteraturiiEuropene

un eveniment

19.00

GODOT LA
ȘCOALĂ

21.15

22.00

22.45

AUSTRIA
Forumul
Cultural
Austriac

Adrian
Ciobanu
pune în scenă
o lectură
interactivă pe
întuneric

Adrian
Ciobanu
pune în scenă
o lectură
interactivă pe
întuneric

Adrian
Ciobanu
pune în scenă
o lectură
interactivă pe
întuneric

Adrian
Ciobanu
pune în scenă
o lectură
interactivă pe
întuneric

CEHIA
Centrul
Ceh

Pompierii
citesc din
Karel Čapek,
Povestiri
dintr-un
buzunar și
povestiri
din celălalt
buzunar și din
alte volume
ale autorilor
cehi

Pompierii
citesc din
Karel Čapek,
Povestiri
dintr-un
buzunar și
povestiri
din celălalt
buzunar și din
alte volume
ale autorilor
cehi

Pompierii
citesc din
Karel Čapek,
Povestiri
dintr-un
buzunar și
povestiri
din celălalt
buzunar și din
alte volume
ale autorilor
cehi

Pompierii
citesc din
Karel Čapek,
Povestiri
dintr-un
buzunar și
povestiri
din celălalt
buzunar și
din alte
volume ale
autorilor cehi

Pompierii
citesc din
Karel Čapek,
Povestiri
dintr-un
buzunar și
povestiri
din celălalt
buzunar
și din alte
volume ale
autorilor cehi

Pompierii
citesc din
Karel Čapek,
Povestiri
dintr-un
buzunar și
povestiri
din celălalt
buzunar
și din alte
volume ale
autorilor cehi

ITALIA
Institutul
Italian de
Cultură

Florin Busuioc
citește din
Italo Calvino,
Ciuperci în
oraș din
Marcovaldo
sau
anotimpurile
în oraș

Florin Busuioc
citește din
Italo Calvino,
Ciuperci în
oraș din
Marcovaldo
sau
anotimpurile
în oraș

Florin Busuioc
citește din
Italo Calvino,
Ciuperci în
oraș din
Marcovaldo
sau
anotimpurile
în oraș

Florin Busuioc
citește din
Italo Calvino,
Ciuperci în
oraș din
Marcovaldo
sau
anotimpurile
în oraș

Florin Busuioc
citește din
Italo Calvino,
Ciuperci în
oraș din
Marcovaldo
sau
anotimpurile
în oraș

Florin Busuioc
citește din
Italo Calvino,
Ciuperci în
oraș din
Marcovaldo
sau
anotimpurile
în oraș

Lectură din
Odysseas
Elytis, Iar ca
sentiment
un cristal,
și Yorgos
Seferis, Poezii

Lectură din
Odysseas
Elytis, Iar ca
sentiment
un cristal,
și Yorgos
Seferis, Poezii

Lectură din
Odysseas
Elytis, Iar ca
sentiment
un cristal,
și Yorgos
Seferis, Poezii

Lectură din
Odysseas
Elytis, Iar ca
sentiment
un cristal,
și Yorgos
Seferis, Poezii

Lectură din
Odysseas
Elytis, Iar ca
sentiment
un cristal,
și Yorgos
Seferis, Poezii

Lectură din
Odysseas
Elytis, Iar ca
sentiment
un cristal,
și Yorgos
Seferis, Poezii

ROMÂNIA
Institutul
Cultural
Român

FOIȘORUL
DE FOC

20.30

Adrian
Ciobanu
pune în scenă
o lectură
interactivă pe
întuneric

GRECIA
Fundația
Culturală
Greacă

AIURART

19.45

Adrian
Ciobanu
pune în
scenă o
lectură
interactivă pe
întuneric

Ana Ularu
și Ilinca
Manolache
citesc
din Ioana
Pârvulescu,
Viitorul
începe luni
și Simona
Sora, Hotel
Universal

Ana Ularu
și Ilinca
Manolache
citesc
din Ioana
Pârvulescu,
Viitorul
începe luni
și Simona
Sora, Hotel
Universal

Ana Ularu
și Ilinca
Manolache
citesc
din Ioana
Pârvulescu,
Viitorul
începe luni
și Simona
Sora, Hotel
Universal

Ana Ularu
și Ilinca
Manolache
citesc
din Ioana
Pârvulescu,
Viitorul
începe luni
și Simona
Sora, Hotel
Universal

Ana Ularu
și Ilinca
Manolache
citesc
din Ioana
Pârvulescu,
Viitorul
începe luni
și Simona
Sora, Hotel
Universal

Ana Ularu
și Ilinca
Manolache
citesc
din Ioana
Pârvulescu,
Viitorul
începe luni
și Simona
Sora, Hotel
Universal

UNGARIA
Institutul
Balassi

Liviu Mihaiu
citește din
Béla Hamvas,
Filosofia
vinului

Liviu Mihaiu
citește din
Attila Mizser,
Evadare
într-o zonă
aglomerată

Liviu Mihaiu
citește din
Béla Hamvas,
Filosofia
vinului

Liviu Mihaiu
citește din
Attila Mizser,
Evadare
într-o zonă
aglomerată

Liviu Mihaiu
citește din
Béla Hamvas,
Filosofia
vinului

Liviu Mihaiu
citește din
Attila Mizser,
Evadare
într-o zonă
aglomerată

HOME
MĂTĂSARI

MODELIER

www.facebook.com/NoapteaLiteraturiiEuropene

un eveniment

19.00

21.15

22.00

22.45

VALONIABRUXELLES
Delegația
ValoniaBruxelles

Radu Iacoban
citește
din Alain
Berenboom,
Primejdii în
regat

Radu Iacoban
citește
din Alain
Berenboom,
Primejdii în
regat

Radu Iacoban
citește
din Alain
Berenboom,
Primejdii în
regat

Radu Iacoban
citește
din Alain
Berenboom,
Primejdii în
regat

Mihaela Popa
citește din
Aléa Torik,
Aléas Ich
În prezența
autoarei

Mihaela Popa
citește din
Aléa Torik,
Aléas Ich
În prezența
autoarei

Mihaela Popa
citește din
Aléa Torik,
Aléas Ich
În prezența
autoarei

Mihaela Popa
citește din
Aléa Torik,
Aléas Ich
În prezența
autoarei

Mihaela Popa
citește din
Aléa Torik,
Aléas Ich
În prezența
autoarei

Mihaela Popa
citește din
Aléa Torik,
Aléas Ich
În prezența
autoarei

MAREA
BRITANIE
British
Council

UNATC

20.30

Radu Iacoban
citește
din Alain
Berenboom,
Primejdii în
regat

GERMANIA
GoetheInstitut

MODELIER

19.45

Radu Iacoban
citește
din Alain
Berenboom,
Primejdii în
regat

Lecturi,
comentarii,
proiecție de
film : Violență, intrigi,
dragoste şi
putere - romanul istoric
în literatura
contemporană britanică

Lecturi,
comentarii,
proiecție de
film : Violență, intrigi,
dragoste şi
putere - romanul istoric
în literatura
contemporană britanică

Lecturi,
comentarii,
proiecție de
film : Violență, intrigi,
dragoste şi
putere - romanul istoric
în literatura
contemporană britanică

Lecturi,
comentarii,
proiecție de
film : Violență, intrigi,
dragoste şi
putere - romanul istoric
în literatura
contemporană britanică

Lecturi,
comentarii,
proiecție de
film : Violență, intrigi,
dragoste şi
putere - romanul istoric
în literatura
contemporană britanică

Lecturi,
comentarii,
proiecție de
film : Violență, intrigi,
dragoste şi
putere - romanul istoric
în literatura
contemporană britanică

POLONIA
Institutul
Polonez

Spectacollectură,
Amazonia
de Michał
Walczak

Spectacollectură,
Amazonia
de Michał
Walczak

Spectacollectură,
Amazonia
de Michał
Walczak

Spectacollectură,
Amazonia
de Michał
Walczak

Spectacollectură,
Amazonia
de Michał
Walczak

Spectacollectură,
Amazonia
de Michał
Walczak

PORTUGALIA
Institutul
Camoes

Gabriel
Spahiu
citește din
Rui Zink,
Cititorul din
peșteră

Gabriel
Spahiu
citește din
Rui Zink,
Banca de
rezerve

Gabriel
Spahiu
citește din
Rui Zink,
Destinația
turistică

Gabriel
Spahiu
citește din
Rui Zink,
Cititorul din
peșteră

Gabriel
Spahiu
citește din
Rui Zink,
Banca de
rezerve

Gabriel
Spahiu
citește din
Rui Zink,
Destinația
turistică

SPANIA
Institutul
Cervantes

Ciprian
Măceșaru
citește din
Ramón
Gómez de la
Serna, Omul
pierdut

Ciprian
Măceșaru
citește din
Ramón
Gómez de la
Serna, Omul
pierdut

Ciprian
Măceșaru
citește din
Ramón
Gómez de la
Serna, Omul
pierdut

George
Albert Costea
citește din
Ramón
Gómez de la
Serna, Omul
pierdut

George
Albert Costea
citește din
Ramón
Gómez de la
Serna, Omul
pierdut

George
Albert Costea
citește din
Ramón
Gómez de la
Serna, Omul
pierdut

TURCIA
Centrul
Cultural Turc

Gabriela
Ioniță citește
din Orhan
Pamuk, Mă
numesc Roșu

Gabriela
Ioniță citește
din Orhan
Pamuk, Mă
numesc Roșu

Gabriela
Ioniță citește
din Orhan
Pamuk, Mă
numesc Roșu

Gabriela
Ioniță citește
din Orhan
Pamuk, Mă
numesc Roșu

Gabriela
Ioniță citește
din Orhan
Pamuk, Mă
numesc Roșu

Gabriela
Ioniță citește
din Orhan
Pamuk, Mă
numesc Roșu

www.facebook.com/NoapteaLiteraturiiEuropene

mi


be

28/05
2014

intrarea li

c u ri
er

19:0023:30

Aiurart (str. Lirei nr. 21)

Foişorul de Foc (Bd. Ferdinand I, nr. 33)
Casa Mătăsari (str. Mătăsari nr. 17)
UNATC (str. Matei Voievod nr. 75-77)

Godot la Şcoală (str. Matei Voievod 79)

Modelier (str. Duzilor nr. 12)

Harta
locatiilor
,

un eveniment

www.facebook.com/NoapteaLiteraturiiEuropene

foto: George Floarea

poezie

Tara SKURTU

Tara Skurtu &
Wojciech Bonowicz
deveneau picioare și tălpi,
ondulându-se
aberant înspre amurg. Balansând
umerii nostri
de la stânga la dreapta, chicoteam
cu niște guri
pe care se presupunea că nu le
avem, închipuindu-ne
că nu avem nici ochi și că nu știm
de unde
venim și încotro mergem.

urmăresc încremeniți lucruri
interioare. Hainele stau așezate
pe fotoliu mâna pe sân dealurile
Trad. din limba engleză: sunt pustii.
Alice Valeria Micu E o zi de iulie însorită drumul
înconjoară gol culmea și dispare de
cealaltă parte.

Jocul de-a amoeba
Stăteam la aragaz
o lingură de lemn în mâna dreaptă,
ascultând sfârâitul untului în jurul
unui rotocol de ou împrăștiat.
Probabil
s-au izbit marginile ondulate
ale oului de tigaia din oțel
ori a fost lipsa de formă a
măruntaielor sale
în afara coșului de coajă brună —
Îmi amintesc de un joc ciudat pe care
îl jucam în Brownies. Jocul de-a
amoeba.
În curtea din fața cabanei
cercetașilor,
câte o fată devenea pe rând
amoeba și îi conducea pe restul.
Nu știam ce erau amoebele,
doar că nu erau animale sau
oameni
și că se mișcau precum o mie de
picioare oarbe
pășind prin melasă.
Așa că brațele și capetele noastre

6

Fumând închide ochii. E o zi de
iulie însorită
așază mâna pe sânul mai mare
ascultă.
Lumina înghite pe loc fumul ivit
în jurul ei
în continuare e senin. Sub pleoape
ochii

Slăbiciunea casei
Muştele răspândesc canicula.
Cea mai mare străpunge
pielea şi începe să bâzâie
în camerele mele interioare.

Wojciech BONOWICZ
Luni
Se trezește la unsprezece. Fără să
se îmbrace
se scoală din pat aprinde o țigară
goală
stă în fereastră. Dealurile sunt
pustii pe drum
nu e nimeni și nimeni n-a oprit
mașina în fața casei.

Din vol. Ecouri şi alte poeme, în curs
de apariție la Ed. Tracus Arte
Trad. din limba polonă:
Sabra Daici

carte
Râul care ne desparte

Constantin PIȘTEA
Două dealuri și, între ele, Valea
Vieții. Prin această vale curge un
râu, care nu desparte numai două
ridicături de pământ, ci și două
civilizații. Kameno și Makuyu,
triburile kenyene care populează
dealurile respective, au aceeași
origine, însă nu și același prezent, în
sensul că una dintre comunități este
puternic influențată de prezența
albilor, iar cealaltă încearcă din
răsputeri să se ferească de noua
religie. Schimbările se petrec cu
greutate, chiar în comunitatea celor
care trec de partea albilor, de partea
unui singur Dumnezeu, și care
se rup de obiceiurile strămoșești.
De pildă, soția liderului spiritual
al celor “înnoiți” face trecerea,
dar mai degrabă din obligație,
din supunere: “Credința ei în
Dumnezeu era combinată cu
teama de Joshua. Însă aceasta
era religia, iar acesta, modul în
care erau orânduite lucrurile.
Totuși, după ochii ei îți puteai
da seama că era o religie învățată
și acceptată; în interior dormea
adevărata femeie Gikuyu.”
Romanul amintește de O lume
se destramă, pe care nigerianul
Chinua Achebe îl publica în 1958.
Seamănă în multe puncte, cea mai

importantă chestiune prezentă
în cele două cărți (kenyanul wa
Thiong’o a publicat-o în 1965)
fiind rezistența la schimbare.
Nici măcar poveștile de dragoste
legate între membrii celor două
comunități nu pot șterge tradiția.
Sunt zbateri individuale, încercări
de a uni comunitățile în spatele
unei identități comune, profeții
neîmplinite și dorințe care-i macină
pe unii, dar care nu pot trimite
istoria în Recycle Bin. waThiong’o
îl are pe Waiyaki, Achebe îl avea pe
Okonkwo, însă drama este aceeași.
În Râul care ne desparte mi s-a părut
tare interesant faptul că, deși omul
alb este amintit, pomenit, el nu
apare în nicio scenă. E ca un diavol.
Totul se întâmplă din cauza lui, iar
el nu apare decât prin emisarii lui,
cei care fac pe “misionarii de rangul
doi”. Waiyaki, de o diplomație ieșită
din comun, încearcă o variantă de
mijloc, adoptând educația drept
soluția potrivită pentru dezvoltarea
comunității. Nu se rupe de tradiție,
însă înființează școli, folosindu-se
de cei pregătiți de “omul alb”. Dacă
are sau nu succes, veți vedea în
romanul lui wa Thiong’o.

lumea fu cuprinsă de frenezia
entuziasmului. Bătrâni și tineri,
femei și copii se pierdeau cu toții
în mișcarea magică a dansului.
Bărbații strigau și țipau și
săreau în aer în timp ce mergeau
roată, într-un cerc. Pentru ei,
acela era momentul. Acela era
timpul. Femeile, goale până la
brâu, cu sânii lăsați săltând pe
piept, se roteau în jurul focului
imens, legănându-și șoldurile și
contorsionându-și trupurile în
tot felul de mișcări provocatoare,
dar păstrând ritmul tot timpul.”

Ngũgĩ wa Thiong’o
Râul care ne desparte
Trad. de Mihaela Negrilă
Editura Polirom, 2014

“Dansul se ținu într-un loc în
aer liber din Kameno. Fluiere,
cornuri, cutii din tablă sparte și
orice altceva aflat la îndemână
fură luate și bătute în ritmul
cântecului și al dansului. Toată

7

teatru
Despre noi şi istoria recentă

Mirela SANDU
Cum să privim istoria recentă şi
care sunt lucrurile pe care încă nu
le ştim? Ce înseamnă memoria şi
care sunt efectele ei? Cum să ne înţelegem trecutul şi care sunt urmele
pe care acesta le lasă?
Toate întrebările de mai sus pot deveni motive de meditaţie, iar parte
dintre acestea se regăses în câteva
dintre spectacolele invitate la Timişoara, între 14-18 mai şi 10-17
iunie, în cadrul Festivalului European al Spectacolului Timişoara
– Festival al Dramaturgiei Româneşti (FEST-FDR).
În Solitaritate (Teatrul Naţional
“Radu Stanca” Sibiu), autoarea şi
regizoarea Gianina Cărbunariu
provoacă. Spectacolul este construit din cinci scene şi fiecare dintre
ele este „o ficțiune inspirată dintr-o
realitate sau dintr-un anumit tip de
discurs public prezent în societatea românească actuală: de la zidul
construit în Baia Mare pentru a separa comunitatea rromă de șoseaua
principală a orașului și până la marcarea din ce în ce mai radicală a
diferențelor între categorii sociale,
etnii, generații.” (Geanina Cărbunariu)
Tipografic (Teatrul Odeon), realizat de aceeaşi Geanina Cărbunariu,
aduce în prim plan un caz din arhi-

8

vele Securităţii: Mugur Călinescu,
elevul de 17 ani din Botoşani, ale
cărui înscrisuri cu creta făcute timp
de un an pe pereţii clădirilor din
oraş au pus în alertă organele de
poliţie. Prin aceste inscripţii Mugur
încerca să îi facă pe „oamenii mari”
să aibă o reacție în faţa încălcării flagrante ale drepturilor cetățenilor şi
față de situaţia dezastruoasă a economiei din acea perioadă.
Prin intermediul piesei Efectul genoveze, autoarea Alina Nelega interoghează o lume care ani de zile
a ascuns în spatele unei apareţe de
normalitate, pasivitatea colectivă
şi acceptarea cu bună ştiinţă a unei
infestări generale. În spectacolul
realizat de Gavril Cadariu, personajele se înfruntă folosind doar forţa propriilor argumente şi lăsând
conflictul să-şi atingă tensiunile
conţinute.
Spectacolul de teatru document,
Nu ne-am născut în locul potrivit,

scris de Alice Monica Marinescu și
David Schwartz şi regizat de David
Schwartz, are la bază poveștile de
viață a cinci oameni care au trăit
experiența refugiului. În general,
migraţia este etichetată ca fiind „o
problemă” a societăţii. Ce implică,
ce experienţe umane diverse duce
cu ea, care sunt traumele, frustrările, compromisurile, umilinţele,
cum se pune problema identităţii
pe care o pierzi în dorinţa de a găsi
alta mai bună, care sunt fericirile,
câştigurile şi mulţumirile, este greu
de intuit pentru cei care nu sunt
implicaţi direct.
Cele patru spectacole menţionate sunt doar o parte din puzzle-ul
FDR, sunt selectate, de asemenea,
şi texte care preferă sondarea introspectivă scrise de: Székely Csaba, Peca Ştefan, Maria Manolescu,
Bogdan Georgescu, Elise Wilk,
Radu Iacoban, Catinca Drăgănescu.

FILM
Night train to Lisbon

Ciprian MĂCEȘARU
Filmul începe superb și-mi imaginez
că și romanul (semnat de Pascal
Mercier) care stă la baza acestei
ecranizări te subjugă imediat, dar
totul se dezumflă la fel de rapid,
în ciuda poveștii care se dorește a
fi densă, complicată, sofisticată.
Personajul interpretat minunat de
Jeremy Irons, un profesor pe nume
Raimund Gregorius, părăsește subit
Berna și ajunge în Portugalia. N-am
să vă spun cum de se întâmplă una
ca asta, fiindcă nu vreau să vă stric
plăcerea de a vedea primele minute
ale filmului, minute captivante, așa
cum spuneam, dar voi devoala două
elemente: Raimund pleacă după
o femeie, dar și pentru a afla mai
multe informații despre Amadeu de
Prado, un scriitor portughez care îl
fascinează și pe care l-a descoperit
datorită misterioasei femei. Scena
în care Raimund se află în gară,
pe peron, cuprins de o nebunie
care-l îndeamnă să facă ceva, să
evadeze din viața sa plictisitoare
este, pentru mine, momentul cel
mai puternic al filmului. De aici
încolo însă Raimund se transformă
într-un fel de reporter. Merge pe
urmele scriitorului, află povestea
vieții acestuia, îi citește și recitește
cartea (filmul abundă în prima sa
jumătate de fraze întregi pe care ni

le citește Raimund, fraze care vor să
stabilească ideatica înaltă a peliculei,
dar care nu reușesc în fond decât
să creeze senzația unei scheme
pseudofilosofice - chiar dacă sunt
chemați în ajutor Montaigne și
Pessoa). Doctor și scriitor, Amadeu
a fost în timpul dictaturii lui Salazar
în mișcarea de rezistență și a murit
de tânăr din cauza unui anevrism.
Dar cadrul acesta politic mi se
pare gratuit. Filmul nu este despre
ororile dictaturii salazariste (deși
vorbește și despre asta), căci nu
sunt explicate în niciun fel epoca
și figura lui Salazar, precum nu e
nici despre Amadeu, el fiind mai
degrabă un pretext, o întruchipare
a geniului și a pasiunii, lucruri
admirate cu febrilitate de Raimund.
Filmul este despre felul în care ne
trăim viața, despre alegerile pe care

suntem nevoiți uneori să le facem,
despre dragoste și prietenie. Păcat
că povestea lui Raimund nu este
mai nuanțată, mai puțin statică
(poate că în romanul lui Mercier
nu există acest neajuns), precum
și că femeia care scurtcircuitează
viața plictisitului profesor din
Berna are, de fapt, un rol minor
în poveste. Totuși, chiar dacă nu e
mai mult decât un film romantic cu
pretenții intelectuale (aici am fost
cam rău, recunosc), pelicula merită
să fie văzută fie și doar pentru
extraordinarul Jeremy Irons.
Night train to Lisbon (2013),
Regizor: Bille August. Cu Jeremy
Irons, Mélanie Laurent, Jack
Huston, Martina Gedeck ș.a.

9

Salonul de Carte Bookfest

• Peste 1.000.000 de volume, 200
de edituri și 300 de evenimente la
Bookfest 2014 (28 mai -01 iunie,
Romexpo)
• Polonia își sărbătorește laureații la
Premiul Nobel în cadrul Bookfest
• Danuta Wałęsa, soția liderului
legendar al Solidarităţii și fost
președinte al Poloniei, Lech Wałęsa,
vorbește despre Visuri şi taine
• Evenimente și lansări cu Andrei
Pleșu, Gabriel Liiceanu, Mircea
Cărtărescu,
Horia-Roman
Patapievici, Norman Manea,
Neagu Djuvara, Lucian Boia,
Dan C. Mihăilescu, Radu
Paraschivescu,
Vladimir
Tismăneanu, Oana Pellea, George
Banu și mulți alții
• Bookfest Junior – evenimente
speciale pentru copii și adolescenți
Lucian Boia va lansa două volume:
Primul Război Mondial și
Dosarele secrete ale agentului
Anton: Petru Comarnescu în
arhivele Securităţii (volum editat
de autor). Tot pentru pasionații de
istorie, Neagu Djuvara lansează
o ediție ilustrată din Civilizaţii
şi tipare istorice, iar Vladimir

10

Tismăneanu va fi prezent cu
o reeditare a volumului său de
referință:
Stalinism
pentru
eternitate: O istorie politică a
comunismului românesc (ambele
apărute la Editura Humanitas).
De asemenea, la editura Rao va fi
lansat volumul de analiză 7 teme
fundamentale pentru România,
cu un cuvânt înainte de George
Cristian Maior.
Mircea Cărtărescu va lansa o
ediție de colecție Orbitor, iar Radu
Paraschivescu va bucura publicul
citiror cu o nouă colecție de perle Muşte pe parbrizul vieţii (Editura
Humanitas). Pasionații de teatru
pot răsfoi noul volum al lui George
Banu, Monologurile neîmplinirii,
(Editura Polirom), dar și prima
colecție de scrieri ale marelui
teoretician polonez al artelor
spectacolului, Jerzy Grotowski,
care va apărea la editura Nemira, cu
un cuvânt înainte de George Banu.
Tot la editura Nemira va apărea
și antologia Emil Brumaru. 111
cele mai frumoase poezii. Criticul
literar Alex. Ștefănescu va lansa
la Editura All Texte care n-au
folosit la nimic, iar Ioan Bogdan

Lefter își va prezenta volumul Alți
postmoderni (Editura Paralela 45).
Acestea sunt doar câteva dintre cele
câteva mii de noi volume ce se vor
lansa la Bookfest 2014.
Vizitatorii vor putea lua parte la
peste 300 de evenimente ce variază
de la lansări, dezbateri și colocvii
până la proiecții cinematografice
și evenimente interactive. Un loc
special în programul Bookfest îl vor
ocupa copiii, nu numai pe 1 iunie,
ci pe toată perioada evenimentului,
aceștia având un spațiu special
amenajat unde vor putea participa la
ateliere, lecturi și evenimente special
gândite pentru ei. De asemenea,
Editurile Humanitas Multimedia,
Humanitas, Humanitas Fiction,
Arthur, Corint Junior, Curtea
Veche, Rao, Vellant și Curtea Veche
Publishing au pregătit prima ediție
Bookfest Junior, adică patru zile
de lansări de carte pentru copii
şi adolescenţi, întâlniri cu autori,
ateliere de desenat şi de teatru.
Invitatul de onoare al celei de-a
IX-a ediții a Salonului Internațional
de Carte Bookfest va fi Polonia.
Sub sloganul „Quo vadis Polonia?
Spre următorul Nobel”, Institutul
Polonez pregăteşte o serie de
evenimente menite să promoveze
literatura polonă şi să sporească
interesul publicului român pentru
autorii contemporani, dar și clasici
polonezi.
Printre invitaţii la Bookfest 2014
se numără Danuta Wałęsa, soţia
liderului legendar al Solidarităţii
și fost președinte al Poloniei Lech

Evenimentul cultural al lunii mai
Wałęsa,
autoarea
volumului
autobiografic Visuri şi taine.
Polonia își va prezentacele mai
bune producții culturale pornind
de la reportajul literar, care este o
veritabilă specialitate poloneză,
și până la activism social. Astfel,
vizitatorii se vor putea întâlni cu
nume precum Małgorzata Rejmer,
autoarea reportajului București.
Praf și sânge; Paweł Huelle, unul
dintre cei mai importanți prozatori
contemporani din Polonia, căruia
îi va fi publicat al doilea volum
în limba română, culegerea de
povestiri Eram singur şi fericit;
Janusz Leon Wiśniewski, al cărui
roman Singurătate pe net, tradus
deja în numeroase limbi şi ecranizat
în Polonia, a fost recent publicat
în România. Dorota Masłowska,
autoarea romanului post-modernist
Albă ca Zăpada și roșu bolșevic, a
cărui apariție a transformat literatura
polonă, stârnind un scandal de
proporții și devenind un bestseller,
va promova ediția română a acestei
cărți. De asemenea, va participa
la spectacolul-lectură cu piesa sa
Între noi e totu’ bine și va concerta
împreună cu formația sa de electropunk în clubul bucureștean „Eden”.
Poezia poloneză va fi reprezentată
de către Ryszard Krynicki și
Wojciech Bonowicz, cel din urmă
fiind invitat și pentru a prezenta
opera poetică a lui Tadeusz
Różewicz. Irena Koźmińska,
activistă socială și inițiatoarea
campaniei „Întreaga Polonie le
citește copiilor” care a avut un mare

succes în promovarea lecturii în
Polonia, va prezenta acest proiect,
derulat de Fundația ABCXXIȚ. Iar
Aleksandra Małecka, din cadrul
Korporacja Ha!art va prezenta
„liberatura – literatura viitorului”
și, împreună cu publicul cititor va
încerca să prevadă viitorul literaturii
în lumea internetului, tehnicilor
multimedia și a crizei permanente
de timp pentru citit.
De asemenea, pe parcursul Bookfest
vor avea loc proiecţii de filme
documentare despre câțiva dintre
laureaţii polonezi ai premiului Nobel
pentru literatură. Cei patru laureaţi
ai premiului Nobel pentru literatură
sunt: Henryk Sienkiewicz (1905),
Władysław Reymont (1924),
Czesław Miłosz (1980) şi Wisława
Szymborska (1996).
Institutul Polonez pregătește în
preajma Bookfestului și o serie de
evenimenteconexe,precumproiecția
unei serii de filme – ecranizări ale
unor romane poloneze („Literatura
în cinema”, în colaborare cu Club
Control), o serie de spectacolelectură („Literatura pe scenă”, în
colaborare cu UNATC) și un joc
urban („Literatura pe stradă”). Tot în
perioada Bookfest, Grădina Verona
va găzdui o expoziție de ilustrații
pentru copii, intitulată „Faună, floră
și pirați” („Literatura în ilustrație”, în
colaborare cu Librăria Cărturești).

vor rula filme premiate la festivaluri
internaționale oferite de Institutul
Maghiar din București, Ambasada
Norvegiei, Institutul Francez din
București și Institutul Polonez.
Accesul la Bookfest cât și la toate
evenimentele din cadrul acestuia va
fi gratuit.
Programul de vizitare va fi următorul:
- miercuri, 28 mai: 10:00-20:00;
- joi, 29 mai: 10:00-20:00;
- vineri, 30 mai: 10:00-21:00;
- sâmbătă, 31 mai: 10:00-21:00;
- duminică, 1 iunie: 10:00-20:00.

Salonul Internaţional de Carte
Bookfest 2014 este organizat de
Asociaţia Editorilor din România,
sub egida Federaţiei Editorilor din
România şi cu sprijinul Institutului
Polonez din Bucureşti.
Bookfest este este un proiect cofinanțat de Ministerul Culturii și
realizat cu sprijinul Bursei de Valori
București, Kredyt Inkaso și XTB.
Parteneri: Primăria Sectorului 1,
Primăria Sectorului 2, Institutul
Maghiar, Ambasada Norvegiei,
Institutul Francez.
Sponsori: Go&Fun, Cumpăna,
Redd’s.
Parteneri media: TVR, Europa
FM, Adevărul, Dilema Veche,
HotNews.ro, Observator Cultural, AgențiadeCarte.ro, catchy.ro,
Nu în ultimul rând, pe toată 121.ro, bookblog.ro, roportal.ro,
perioada salonului, vizitatorii vor bucuresteni.ro, CalendarEvenimenavea acces gratuit la cinematograful te.ro, gratuitor.ro.
de artă Bookfest, în cadrul căria

11

DONAU LOUNGE @ BOOKFEST
Regia: Rita şi Michael
SCHLAMBERGER (AT)
Stand Donau Lounge, Pav. C4

miercuri, 28 mai

28 mai – 1 iunie 2014
Bucureşti, ROMEXPO,
Pavilionul C4

La iniţiativa Institutului Balassi –
Collegium Hungaricum din Viena
prezentăm proiectul DONAU
LOUNGE, care aduce în centrul
atenţiei conexiunile culturale din
spaţiul dunărean, propunânduşi în mod evident consolidarea
colaborării culturale dintre ţările
dunărene. Această platformă de
colaborare este cel mai important
obiectiv al Clusterului Cultural
Dunărean (Danube Cultural
Cluster) de până acum, armonizat
cu Strategia UE pentru Regiunea
Dunării.
Conţinutul şi imaginea loungeului au un scop comun: mai mult
dialog, mai multă toleranţă şi mai
multă colaborare prin cultură în
Regiunea Dunării!

Program:
Zilnic:
Dunărea – Amazonul Europei
Austria, documentar în două părţi,
2012, 2 x 51 min., VO engleză

12

19.00-23.00
Noaptea Literaturii Europene
www.facebook.com/
NoapteaLiteraturiiEuropene

joi, 29 mai

16.00
Discuţii literare despre Dunăre
Participă: DARVASI László (HU),
Daniel BĂNULESCU (RO),
MÉHES Márton (HU)
Discuţie moderată de Dan Mircea
CIPARIU (RO)
Stand Donau Lounge, Pav. C4
18.00 Fair Wind. Însemnările
unui călător
Austria, film documentar, 2013, 85
min., fără dialog
Regia: Bernadette WEIGEL (AT)
Cinematograful de Arta Bookfest,
Pav. C1, balcon

vineri, 30 mai

16.00
Strategia Dunăreană:
regionalism şi sustenabilitate masă rotundă
Participă: Peter LANGER (DE),
Jutta SOMMERBAUER (AT),
MÉHES Márton (HU), SZÁVICS
Petra (RO), BARA Gyula (RO),
Bogdan TRÂMBACIU (RO)

Moderator: Liviu MIHAIU (RO)
Scena Arena, Pav. C1
17.00 Ramona TARKA (RO/
AT): Märchen, Mythen &
Musik: Donau / Poveşti, Mituri &
Muzică: Dunărea
Lectură de poveşti din spaţiul
dunărean şi workshop pentru
copii moderat de OLASZ Ramona
(RO)
Clubul Şoriceilor de Bibliotecă,
Pav. C1, balcon
18.00 DARVASI László (HU):
A lojangi kutyavadászok /
Vânătorii de câini din Loyang
Lectură moderată de DEMETER
Zsuzsa (RO)
Stand Donau Lounge, Pav. C4
18.30 Delta
Ungaria - Germania, film artistic,
2008, 92 min., subtitrat în limba
engleză
Regia: MUNDRUCZÓ Kornél
(HU)
Cinematograful de Artă Bookfest,
Pav. C1, balcon
19.00 Jutta SOMMERBAUER
(AT): Lesereise Donau: Vom
Schwarzwald zum Schwarzen
Meer / Călătorie literară
dunăreană: de la Pădurea Neagră
până la Marea Neagră
Lectură moderată de MÉHES
Márton (HU)
Stand Donau Lounge, Pav. C4
20.00 Aléa TORIK (DE): Aléas

Literatură şi cultură din țările dunărene
Ich
Lectură publică cu invitat surpriză
Stand Donau Lounge, Pav. C4

sâmbătă, 31 mai

traducătorul HUBBES László
(RO) în dialog cu LAKATOS
Mihály (HU) şi Ştefania
NALBANT (RO)
Stand Donau Lounge, Pav. C4

12.00 Daniel BĂNULESCU
(RO): Te pup în fund,
Conducător Iubit!
Lectură publică cu ocazia apariţiei
cărţii în limba maghiară în dialog
cu Paul CERNAT (RO)
Stand Donau Lounge, Pav. C4

17.00 Nick THORPE (GB): The
Danube: A Journey Upriver
from the Black Sea to the Black
Forest
Lansare de carte prezentată de
Christian MITITELU (RO)
Stand Donau Lounge, Pav. C4

14.00 Liviu MIHAIU (RO):
Ghidul Deltei Dunării
Lansare de carte prezentată de
Marius COSMEANU (RO)
Stand Donau Lounge, Pav. C4

18.30 Donau Dynamics –
performance interdisciplinar
Participă: MÁNDLI Endre
Vazul (HU) – muzicuţă, flaut,
loop&efecte, CZAKÓ Máté (HU)
– regizor, actor, dansator, Stefan
KAINBACHER (AT) – artist
vizual, Mihai BALABAŞ (RO) vioară

15.30 HAMVAS Béla (HU): A
bor filozófiája / Filosofia vinului
Lansare de carte prezentată de

Scena Agora, Pavilion C4
20.00 Show gastronomic
Mâncăruri şi vinuri specifice din
ţările Dunărene
Cafeneaua Literară Julius Meinl,
Pav. C4

duminică, 1 iunie

11.00 Apele tac
România – Germania, scurt
metraj, 2011, 31 min., subtitrat în
limba engleză
Regia: Anca Miruna
LĂZĂRESCU (RO)
Cinematograful de Artă Bookfest,
Pav. C1, balcon
11.00-18.00 Donau Digital
Biopoesis de MODULAB
14.00 Prezentare proiect: acvariu
interactiv
Stand Donau Lounge, Pav. C4

13

Related Interests