Arahan am: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D.

Antaranya ada satu jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul.

1.

B memastikan bengkel dalam keadaan bersih. C menentukan alatan tersusun. D menyiapkan kerja dengan cepat. 2.
Apakah bahan di dalam pemadam api yang berlabel ABC? A Air

Yang berikut adalah tujuan organisasi bengkel, kecuali A mengelakkan kemalangan.

X

5. Bahagian yang bertanda X pada rajah di atas dinamakan A syaf. B gear. C wayar. D motor. 6. Lukisan projek mempunyai butiran yang berikut, kecuali A rupa bentuk projek. B bahan-bahan yang digunakan. C ukuran bahagian projek. D langkah membuat projek. 7.
Apakah alatan tangan yang digunakan untuk menanggalkan skru? A Playar

B Buih C Debu kering D Karbon dioksida 3.

B buku. C peraturan. D manual. 4.

Rujukan dan panduan penggunaan, pemasangan, dan baik pulih sesuatu perkakasan atau peralatan disediakan dalam A risalah.

ialah projek yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi secara spontan dengan menggunakan minda untuk mencetus dan menjana idea.

B Pemutar skru C Gandin plastik D Sepana

 A B C D

Projek eksperimental Projek kreatif Lukisan kerja Cetusan idea

8. Motor digunakan untuk  menukarkan A tenaga elektrik kepada tenaga gerakan. B menukarkan tenaga gerakan kepada tenaga elektrik. C menghasilkan tenaga elektrik. D menggerakkan gear.

99

9. Kemaskan projek kayu dengan menggunakan A kertas A4. B glu. C kertas manila. D kertas las. 10. Sebelum memulakan sesuatu projek, kita hendaklah membuat projek.
A B C D

14. Elektromagnet dipasang dengan menggunakan A paku. B gam. C skru. D nat. 15. Antara alatan yang berikut, yang

manakah menggunakan elektro-magnet? A Radio

lampiran keratan rumusan lukisan

B Basikal C Televisyen D Loceng pintu 16. Apakah fungsi takal? A Menghubungkan kabel B Menghasilkan tenaga gerakan C Menggantung model kereta kabel D
Menghubungkan dan memindahkan tenaga dari satu syaf ke syaf yang lain

11. Apakah fungsi piring loceng dalam kit model loceng elektrik? A Menghasilkan bunyi yang nyaring B Menghasilkan getaran kemudian menukarkannya kepada bunyi C Penahan bagi pengetuk D Mengalirkan arus elektrik 12. Sekiranya kereta tidak bergerak, apakah yang perlu dilakukan? A Periksa bahagian tayarnya B Periksa bahagian motornya C Periksa bahagian baterinya D Periksa bahagian rimnya
Digunakan di dalam bas, pada pintu dan dalam pertandingan kuiz

17. Antara berikut, yang manakah tidak menggunakan sistem takal? A Mesin jahit B Kereta kabel C Kereta sorong D Mesin pemotong rumput 18. Magnet kekal digunakan pada I loceng elektrik. II kompas. III pembesar suara. IV kren. A B C D I dan II I dan III II dan III III dan IV

13. Pernyataan di atas menerangkan kegunaan  loceng elektrik. A B tayar. C bahan daripada plastik. D getah.

100

19.

adalah sejenis perkakas elektrik yang menghasilkan gerakan putaran.

A Gear B Takal C Elektromagnet D Motor

20.

Antara cara-cara menyenggara alatan tangan adalah seperti yang berikut, kecuali A dibersihkan dan dicuci selepas

23. Rajah di atas ialah simbol bagi A perintang. B L.E.D. C L.D.R. D mentol. 24.
digunakan untuk mengekalkan dan membolehkan kita melihat urat kayu yang cantik. A Glu PVA

digunakan. B disimpan di tempat yang betul dan C diminyakkan sebelum disimpan. D dibalut dengan kain.
X

sesuai.

B Kertas las C Syelek D Cat 25. Minyak pelincir yang pekat bermakna A mempunyai kelikatan yang rendah. B berkelikatan tinggi. C dapat digunakan pada semua bahagian yang bergerak. D dapat digunakan untuk membersih
semua jenis permukaan.

21.

Alatan manakah yang sesuai digunakan untuk menanda garisan X di atas permukaan logam? A Penggarit B Penanda pusat C Pisau lipat D Senggerek Pilih alatan yang dapat membuang karat pada permukaan bahan. I Pengikis II Kertas las III Bulu keluli IV Cat antikarat

22.

26. Karat pada logam harus dibuang kerana hal yang berikut, kecuali A karat dapat melicinkan logam. B karat dapat mereputkan logam. C karat dapat merosakkan logam. D karat menjadikan logam tidak menarik. 27. X digunakan untuk mengurangkan geseran pada bahagian alatan yang bergerak. Apakah X?
A B C D

A B C D

I, II dan III I, III dan IV II, III dan IV I, II, III dan IV

Thinner Air sabun Turpentin Minyak pelincir

101

32.

28. Namakan komponen elektronik di atas. A Diod pemancar cahaya B Perintang peka cahaya C Perintang tetap D Perintang boleh laras 29. Nilai perintang tetap dibaca melalui
atau nilai yang tercatat pada badannya. A bintik hitam

Tangkai laci yang diperbuat daripada logam sesuai dibersihkan dengan menggunakan A air sabun. B brasso. C turpentin. D minyak pelincir.

33. Pilih langkah kerja yang betul ketika kerja menggilap dan membersih perabot dijalankan. I Alas sekeliling perabot dengan kertas surat khabar. II Bersihkan cermin perabot dengan menggunakan brasso.
III Lap permukaan yang dibersihkan dengan menggunakan kain kering.

B tombol warna C meter D jalur warna

IV Bersihkan gelangsar cermin dengan menggunakan turpentin. A I dan II B II dan III C I, II dan IV D I, III dan IV 34.
Brasso, lilin dan penggilap semburan digunakan pada bahagian yang diperbuat daripada C logam. A plastik. B kaca. D kayu.

30. Namakan alatan tangan yang ditunjukkan di atas. A Pemutar skru mata rata B Playar muncung tirus C Penjalur wayar D Gandin plastik

35. Untuk memulihkan kilat dan warna
pada bahagian yang telah pudar, kerja

31. Rajah di atas ialah simbol  suis. A B bateri. C diod pemancar cahaya. D perintang boleh laras.

A B C D

perlu dilakukan. meminyak membersih mengelap menggilap

36. Jahitan lilit kemas sesuai untuk A menjahit lubang butang. B mengemas tepi fabrik. C menetapkan kelepet. D merapatkan belah pada pakaian. 102

40.
Antara jenis jahitan di bawah, yang manakah jahitan sembat? A

37. Apakah nama alatan tangan di atas? A Jarum B Gunting fabrik C Penetas jahitan D Jarum peniti 38. Semasa membaiki jahitan dengan
jahitan sembat, jahitan asal hendaklah dimatikan dengan A jahitan jelujur.

B

B jahitan sembat. C jahitan kia. D jahitan jelujur halus.

C

39. Pilih langkah yang tidak benar dalam proses membaiki kelepet. A Mulakan jahitan kia di atas jahitan asal. B Jahit dengan jahitan sembat sehingga siap. C Matikan jahitan di atas jahitan asal. D Mulakan jahitan dari kiri ke kanan

D

103

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful