Arahan am: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D.

Antaranya ada satu jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul.

1. Antara ciri-ciri utama sesuatu projek
reka cipta atau inovasi adalah I projek haruslah mudah dan

4. Yang berikut ialah carta aliran pembinaan awal sebuah prototaip. X mungkin X

ringkas. II projek haruslah berfungsi dengan baik.
III projek seharusnya tidak berbahaya kepada pengguna. IV projek mesti menggunakan bahanbahan baru.

Perbincangan dengan murid

A  B C D 2.

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Susun atur kerja A model. C lukisan kerja. B inovasi. D idea terbaik. 5. Gred kertas las ditentukan mengikut nya. A panjang C kekasaran B lebar D besar

1. X 2. Mengenal pasti pengubahsuaian yang boleh dilakukan 3. Membuat pengubahsuaian

Jadual di atas menunjukkan langkahlangkah membuat pengubahsuaian sesuatu projek. Langkah X ialah A menyediakan alatan dan bahan yang akan digunakan. B mengkaji ciri-ciri projek sedia ada. C membuat persembahan projek ubah suai. D membuat langkah kemasan pada projek yang telah siap.

6. Apakah fungsi alatan di atas? A Membuka dan melonggarkan nat B Memotong wayar elektrik C Memegang benda-benda kecil dan D Melonggar dan mengetatkan skru 7. Yang berikut adalah antara langkahlangkah penyelesaian masalah projek eksperimental. Apakah X ? membentuk benda

3. Dalam proses pembelajaran reka cipta, segala maklumat tentang reka cipta dimasukkan ke dalam A Buku Nota. B Buku Kerja. C Buku Idea. D Buku Catatan. 104

Mengenal pasti masalah X Membuat catatan dan lakaran projek

A B C D

Merancang pembinaan projek Menjana idea kreatif Membina projek eksperimental Mempersembahkan projek

8. Apakah yang akan berlaku pada kit B Motor tidak akan bergerak C Kereta akan bergerak D Lampu kereta akan menyala
model kereta sekiranya suis ditekan? A Kereta akan berbunyi

12. Mentol yang manakah yang akan menyala sekiranya sesentuh suis bersambung dengan tamatan 3? A Mentol Q dan R B Mentol R dan S C Mentol P dan Q D Mentol Q dan S 13. Alatan yang digunakan
untuk

9. Apakah yang akan berlaku sekiranya satu cabang rosak pada litar selari? A Arus tidak mengalir B Arus mengalir dengan lebih cepat C Arus mengalir melalui cabang yang D Arus mengalir pada kadar yang perlahan
Soalan 10 hingga 12 adalah berpandukan rajah yang berikut.
lain

B gerudi tangan. C pemutar skru. D playar gabung. 14.
X

menebuk lubang pada kayu ialah A penebuk pusat.

P

Q

R 2 3

S

1

10. Apakah jenis suis yang digunakan di dalam litar? A Suis satu kutub satu hala B Suis satu kutub dua hala C Suis dua kutub satu hala D Suis dua kutub dua hala 11. Mentol yang manakah akan menyala sekiranya sesentuh suis bersambung dengan tamatan 1 seperti dalam rajah?  Mentol P dan Q A B Mentol Q dan R C Mentol P dan R D Mentol R dan S 105

Bahagian yang bertanda X di atas dapat dibersihkan dengan menggunakan I turpentin. II air sejuk. III sabun serbuk. IV kain atau span. A I, II dan III C II, III dan IV B I, III dan IV D I, II, III dan IV

15. Apakah tujuan meminyakkan bahagian perabot yang dapat digerakkan? I Untuk mencantikkan perabot II Supaya perabot nampak berkilat III Untuk melicinkan pergerakan bahagian tersebut mencegah IV Untuk bahagian tersebut daripada berkarat A I dan II C III dan IV B II dan III D II, III dan IV

16. Apakah kegunaan penetas jahitan? A Untuk menggunting fabrik B Untuk menanggalkan benang jelujur atau menetaskan jahitan C Untuk mengukur D Untuk menyamakan jahitan 17. Pilih salah satu kegunaan jahitan lilit kemas. A Membaiki kelim meretas B Menjahit butang tertanggal C Membaiki kelepet meretas D Menjahit cangkuk tertanggal 18. Apabila memilih benang jahitan, pilih I benang yang sepadan dengan fabrik. II benang nombor 40 atau 50 untuk fabrik sederhana tebal. III benang nombor 30 untuk fabrik nipis. IV benang yang berkilat. C II, III dan IV  I dan II A B I, II dan III D I, II, III dan IV 19. Yang manakah telah dilabelkan dengan betul?
Q P

Pilih pernyataan yang tidak benar tentang jenis jahitan di atas. A Dimulakan dengan jahitan kia B Jahitan sembat digunakan untuk membaiki kerosakan C Dimatikan dengan jahitan kia D Jahitan asal dimatikan dengan jahitan sembat

21. Apakah fungsi garis lateral yang terdapat pada bahagian luar ikan? A Sebagai pelindung daripada musuh, kecederaan dan penyakit B Sebagai kemudi pergerakan ikan di C Untuk mengesan objek lain dan getaran di dalam air D Untuk kestabilan, berundur, berpusing dan mengapungkan diri

dalam air supaya bergerak lurus

Berpunca daripada kesan luka pada bahagian anggota badan
Cara merawatnya adalah dengan mencampurkan larutan methylene blue ke dalam air atau menyapukannya terus pada luka yang dijangkiti

22.
R

S

A B C D 20.

P Q R S

-

Dijahit kelim Dijahit kelepet Dijahit kelim Dijahit kelim
Jahitan asal

B Penyakit rintik putih C Penyakit kulat D Penyakit kudis 23.

Pernyataan di atas menerangkan tentang sejenis penyakit yang menyerang ikan hiasan. Apakah jenis penyakit tersebut? A Penyakit bakteria


Jahitan membaiki

Yang berikut adalah kepentingan tumbuhan akuatik di dalam akuarium, kecuali A menyerap bahan toksik yang dihasilkan daripada perkumuhan ikan. B sebagai tempat perlindungan ikan kecil daripada ikan yang menjadi musuhnya.

106

C membekalkan keperluan gas oksigen kepada ikan di dalam akuarium. D membekalkan keperluan gas
karbon dioksida untuk keperluan ikan di dalam akuarium.

A B C D

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

24. Yang berikut ialah aksesori yang selalu diletakkan di dalam akuarium, kecuali C pasir. A lampu. B pam air. D pokok bunga. 25. Nilai pH air akuarium yang paling sesuai ialah  6.5 hingga 7.5. A B 3.5 hingga 4.5. C 1.5 hingga 2.5. D 8.5 hingga 9.5. 26. Ikan yang memakan benda-benda hidup seperti ikan kecil atau haiwan lain dikenali sebagai A ikan herbivor. B ikan karnivor. C ikan omnivor. D ikan pemakan plankton. 27.
Mengapakah peniaga sukar untuk mendapat pelanggan apabila terdapat pesaing? A Kerana pesaing banyak mendapat bekalan

29. Sikap dan cara pengurusan peniaga yang berikut akan menarik hati pembeli, kecuali Barang Sikap Harga Jualan A Peramah Berkualiti Berpatutan B Bersopan Berkualiti Berpatutan C Jujur Berkualiti Murah

 D Pemarah Berkualiti Mahal 30. Untuk memperkenalkan barang jualannya, peniaga harus A memilih pembungkus yang tahan B mengadakan promosi barang tersebut. C memberikan ceramah tentang barang tersebut. D memberi barang tersebut secara percuma. 31.
biasanya bergerak dari satu tempat ke satu tempat untuk menjual barang jualannya.
lama.

B Kerana pesaing mempunyai pembekal C Kerana pesaing akan berusaha mengatasi jualannya D Kerana pesaing mengenali pembekal atau pemborong 28. Antara padanan yang berikut, manakah yang tidak benar? I Permintaan tinggi - Jualan rendah II Permintaan tinggi - Jualan tinggi III Permintaan rendah - Jualan tinggi IV Permintaan rendah - Jualan rendah 107

A B C D

Penjaja Pekedai Pegerai Pelanggan

32. Dalam melaksanakan rancangan
jualan, peniaga hendaklah membuat untuk memastikan perjalanan kerja berjalan dengan lancar. A pelan tindakan

B jadual kerja C lukisan kerja D atur cara

33. Pihak berkuasa akan mengenakan kepada peniaga yang menampal poster di tempat yang dilarang berbuat demikian. A hadiah C bayaran B denda D faedah  34. Yang manakah bukan ciri-ciri poster yang baik? A Kreatif dari segi pemilihan katakata B Mempunyai reka bentuk yang menarik C Menyenaraikan nama pelanggan  tetap D Mesej yang disampaikan ringkas
dan tepat

B membantu membersihkan alam sekitar. C mengatasi masalah kekurangan barang terbuang. D meningkatkan nilai barang tersebut. 37. Yang manakah merupakan ciri yang tidak benar tentang wang yang disimpan di dalam bank?  Nilai wang akan merosot A B Selamat dan terjamin C Mudah untuk dikeluarkan D Direkod di dalam buku akaun 38. Kamu boleh menyimpan wang di dalam bank dalam bentuk I wang tunai. II buku rekod. III akaun tunai. IV cek. C II dan III A I dan II D III dan IV B I dan IV 39. Perbelanjaan tetap ialah  perbelanjaan yang penting. A B perbelanjaan yang menguntungkan. C perbelanjaan yang tidak begitu penting. D perbelanjaan yang banyak mengeluarkan wang. 40.
Perbelanjaan ini boleh ditinggalkan jika wang yang ada tidak mencukupi. Perbelanjaan yang dimaksudkan ialah A perbelanjaan tetap.

35.

Peniaga ini mendapatkan pesanan barang jualannya dengan menggunakan telefon. Yang manakah benar tentang teknik mendapatkan pesanan di atas?

A Teknik ini melibatkan kos yang tinggi. B Teknik ini hanya sesuai untuk peniaga yang tinggal di kawasan luar bandar. C Peniaga mengambil masa yang lama untuk membuat pesanan jika dia menggunakan teknik ini. D Peniaga dapat berkomunikasi secara terus dengan pembekal jika menggunakan teknik ini.

36. Kegiatan mengumpul barang-barang terbuang untuk dijual dapat A menjimatkan belanja.

B perbelanjaan terhad. C perbelanjaan tambahan. D perbelanjaan sampingan.

108

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful