PANDUAN PEMARKAHAN BUKU SKRAP

No 1 KATEGORI DAN PEMBERATAN. ISI KANDUNGAN LEMAH 0-5 1.Mempunyai isi utama kurang daripada 3 . 2.Huraian isi kurang jelas. 1.Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain. 2.Bahan rujukan yang sedikit. 1.Rekabentuk dan paparan yang salah. 2. Kurang cantik. 2. Sesuai Melabel dan menggunakan tatabahasa dan ejaan yang lemah 1.Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung. 2.Penyusunan gambar-gambar yang kurang menarik. JUMLAH MARKAH Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki. 1.Menggunakan ilustrasi hanya sekadar mencukupi syarat. 2.Penyusunan gambar- gambar yang sesuai. 2.Amat sesuai dan cantik. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik, jelas dan tidak mengandungi kesalahan. 1.Menggunakan ilustrasi yang pelbagai, menarik dan sesuai. 2.Penyusanan gambar menarik. SEDERHANA 6-8 1.Mempunyai 3 hingga 4 isi utama. 2.Huraian isi yang sesuai 1.Mempunyai kekreatifan dan keaslian. 2.Bahan rujukan yang sesuai. CEMERLANG 9-10 1.Mempunyai 4 atau lebih isi utama . 2.Huraian isi lengkap dan jelas. 1.Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. 2.Pelbagai bahan rujukan. 1.Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik 1.Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. GURU

2

KREATIVITI DAN KEASLIAN

3

REKABENTUK

4

TATABAHASA

5

ILUSTRASI

SKOR MENGIKUT PERATUSAN YANG DITETAPKAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful