* KURSUS KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN INTERPERSONAL

TARIKH : 6 – 9 APRIL 2009 13 – 16 JULAI 2009

RASIONAL Komunikasi dan hubungan interpersonal adalah merupakan salah satu faktor yang penting kepada semua aktiviti dalam sesebuah organisasi. Komunikasi dan hubungan interpersonal yang berkesan akan dapat meningkatkan keharmonian dalam organisasi dan seterusnya meningkatkan produktiviti.

KUMPULAN SASARAN Terbuka kepada semua pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan.

OBJEKTIF • Memberi pendedahan asas mengenai teori dan peranan komunikasi dalam organisasi • Mempertingkatkan lagi kemahiran dan keyakinan diri semasa berkomunikasi • Mengenal pasti konsep dan peranan komunikasi interpersonal dalam pengurusan

KANDUNGAN • • • • • • Konsep komunikasi dan hubungan interpersonal Pengenalan kepada komunikasi berkesan Pembentukan sikap yang positif dan ekspresi diri Halangan komunikasi Kemahiran komunikasi interpersonal Persembahan individu

* Catatan : Kursus ini merupakan sebahagian daripada Program Bimbingan PTK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful