You are on page 1of 28

HKMET

Ahmet Yesevi
Ahmet F. Yksel
GR
M.E.B. yaynevince; "Trk Dnyasndan
semeler" dizisinde, brahim HAKKULOVun
hazrlayarak, Erhan Sezai TOPLU tarafndan
evirisi ve sadeletirmesi yaplan: nl mutasavvf
AHMED YESEV nin "HKMETLER" isimli
eserini; amzn en etkili iletiim aralarndan
olan internet kullanlarak, daha geni kitlelere
ulatrabilmek amacyla sitemizde yaymlam
bulunmaktayz.
Kaynak olarak alnan nshada; 26. 27. 28. Ve 44.
iirler bulunmamakta olduundan buraya da
alnamamtr. 54. HKMET isimli iir arka arkaya
iki kere nshaya konmu, belki bask hatas
nedeniyle byle bir durum olmasna ramen, biz de
stunlarmza iki kere yazdk.
eviriden yada baskdan kaynaklandn
dndmz yazm hatalarn dzeltme yoluna
gitmeden, kitaptaki asllarna sadk kalarak aynen
aldk.
Hz. PRin, yzyllardr insanla k tutan bu
deerli eserini okumay ve hazmetmeyi hepimize
kolaylatrmasn Allahtan diliyorum.
1.
H K M E T
Bismillahla balayarak hikmet syleyip
Tliplere inci,cevher satm ite.
Riyzeti kat ekip,kanlar yutup
Ben defter-i sni szn atm ite.
Sz didar isteyen herkes iin syleyip,
Can cana balayarak damarlar ekleyip,
Garip,fakir,yetimlerin gnln avlayp
Gnl btn kimselerden getim ite.
Nerde grsen gnl krk,merhem ol sen;
yle mazlum yolda kalsa,hemdem ol sen;
Maher gn derghna mahrem ol sen;
Ben-sen diyen kimselerden getim ite.
Garip,fakir,yetimleri Resl sordu;
Hem o gece Mirca kp didar grd;
Geri inip garip,yetim izleyip yrd;
Gariplerin izini izleyip indim ite.
mmet olsan,gariplere tbi ol sen;
yet,hadis her kim dese,smi ol sen;
Rzk,nasip her ne verse,kani ol sen;
Kani olup evk arabn itim ite.
Medineye Resl varp oldu garip;
Gariplikte mihnet ekip oldu habip;
Cefa ekip Yaradana oldu karp
Garip olup engellerden atm ite.
Akll isen,gariplerin gnln avla;
Mustafa gibi lkeyi gezip yetim ara;
Dnyaya tapan soysuzlardan yz evir;
Yz evirip,deniz olup tatm ite.
Ak kapsn Mevlm anca bana erdi;
Toprak klp Hazr ol! diyip boynumu edi;
Yamur gibi melmetin oku dedi;
Tamren alp yrek,barm detim ite.
Gnlm kat,dilim ac,kendim zalim;
Kurn okuyup amel klmaz sahte lim;
Garip canm harcayaym, yoktur malm;
Haktan korkup atee girmeden pitim ite.
Altm e yam yetti,getim gafil;
Hak emrini muhkem tutmadm,kendim cahil;
Oru,namaz, kaz klp oldum khil
Kty izleyip iyilerden getim ite.
Vah ne yazk,sevgi kadehinden imeden,
oluk-ocuk,ev-barktan tam gemeden,
Su ve isyan dmn burada zmeden
eytan galip,can verende atm ite.
manma engel vurup gaml kld;
Pr-i muan Hazr ol! diyip afyon sat;
Lnetli eytan benden kap korkusuz gitti;
Allaha hamd olsun,iman nuru gtrdm ite.
Pr-i muan hizmetinde koup yrdm;
Hizmet klp gz yummadan hazr durdum;
Yardm etti,Azzili kovup srdm;
Ondan sonra kanat rpp utum ite.
Garip, fakir,yetimleri kl sen adman;
Paralayp aziz cann eyle kurban;
Yiyecek bulsan,cann ile kl sen ihsan;
Haktan iitip bu szleri dedim ite.
Garip,fakir,yetimleri her kim sorar,
Rz olur o bendeden Perverdigr.
Ey habersiz,sen ver sebep,kendisi korur;
Hak Mustafa dn iitip dedim ite.
Yedi yata Arslan Bba selm verdim;
Hak Mustafa emanetini lutfedin dedim;
Hem o vakit bin bir zikrini tamam ettim;
Nefsim lp l-mekna ykseldim ite.
Hurma verip,bam okayp nazar kld;
Bir frsatta hirete sefer kld;
Elveda! diyip bu lemden gp gitti;
Mektebe varp,kanayp dolup tatm ite.
nn fetehnay okuyup mna sordum;
Ik sald,kendimden geip didar grdm;
Selam verdim skut! dedi,bakp durdum;
Yam sap,resiz olup durdum ite.
Eya cahil,mna ol! diye syledi, bildim;
Ondan sonra ller gezip Hakk sordum;
Nasip etti,Azzili tutup yendim;
Kararl olup, belini basp ezdim ite.
Zikrini tamam edip dndm divaneye;
Haktan baka birey demedim bigneye;
Mumunu izleyip rak girdim pervaneye;
Kor ate olup,kavrulup sndm ite.
Adm,sanm hi kalmad l l oldum;
Allah yadn diye diye ill oldum;
Halis olup,muhlis olup fen oldum;
Fena fiillah makamna ykseldim ite.
Snnet imi,kfir de olsa, incitme sen;
Hda bzardr kat yrekli gnl incitenden;
Allah ahit,yle kula hazrdr Siccn;
Bilginlerden duyup bu sz syledim ite.
Snnetlerini muhkem tutup mmet oldum;
Yer altna yalnz girip nurla doldum;
Hakka tapanlar makamna mahrem oldum,
Btn klc ile nefsi paraladm ite.
Nefsim beni yoldan karp bayalatt;
nsanlara hasretle bakp inlettirdi;
Zikr sylemeyip eytan ile yr eyledi;
Hazrsn diyip nefs yarasn deldim ite.
Kul Hce Ahmed,gaflet ile mrm geti;
Vah ne hasret,gzden,dizden kuvvet gitti;
Vah ne yazk,pimanln vakti yetti;
yi amel klmadan kervan olup gtm ite.
Eya dostlar,kulak verin dediime,
Ne sebepten altm te girdim yere?
Mir stnde hak Mustafa ruhumu grd,
O sebepten altm te girdim yere.
Hak Mustafa Cebrilden kld sual;
Bu nasl ruh,tene girmeden buldu keml?
Gz yal,halka yaral,boyu hill;
O sebepten altm te girdim yere.
Cibrl dedi:mmet ii size haktr;
Ge kp meleklerden dersler alr;
Yedi tabaka gk iniltisiyle iniler;
O sebepten altm te girdim yere.
Bil,Hak nce Elesti birabbikm? dedi;
Kal bel dedi ruhum dersler ald;
phesiz bilin ,hak Mustafa oul dedi,
O sebepten altm te girdim yere.
Olum diyip hak Mustafa sze balad;
Ondan sonra btn ruhlar selm verdi;
Rahmet denizi dolup ta, diye haber ulat;
O sebepten altm te girdim yere.
Rahim iinde belir diye nida geldi;
Zikr et! dedi, uzuvlarm titreyiverdi;
Ruhum girdi,kemiklerim Allah! dedi;
O sebepten altm te girdim yere.
Drtyz yldan sonra kp mmet olacak;
Nice yllar dolap halka yol gsterecek;
Yz on drt bin mtehit hizmet klacak;
O sebepten altm te girdim yere.
Dokuz ay ve dokuz gnde yere dtm;
Dokuz saat duramadm, ge utum;
Ar ve Krs pyesini varp kucakladm;
O sebepten altm te girdim yere.
Ar stnde namaz klp dizimi bktm;
Derdimi deyip,Hakka bakp yam dktm;
Sahte k,sahte sofu grnce sdm;
O sebepten altm te girdim yere.
Candan gemeden H H! demek hep yalan;
Bu hayaszdan sual sormayn,yolda kalan;
Kendisi de gizli, sz de gizli,Hakk bulan;
O sebepten altm te girdim yere.
2.
H K M E T
Bir yanda ruhlar bana nasip verdi;
ki yata peygamberler gelip grd;
yamda Krklar gelip halimi sordu;
O sebepten altm te girdim yere.
Drt yamda hak Mustafa hurma verdi;
Yol gsterdim,nice akn yola girdi;
Nere varsam Hzr Babam yolda oldu;
O sebepten altm te girdim yere.
Be yamda tbi olup tat kldm;
Ba eerek oru tutmay det kldm
Gece gndz zikrederek rahat kldm;
O sebepten altm te girdim yere.
Alt yata durmadan katm insanlardan;
Ge kp ders rendim meleklerden;
lgiyi kesip hep tandk ve balardan;
O sebepten altm te girdim yere.
Yedi yata Arslan Babam arayp buldu;
Grd her srr perde ile sarp rtt;
Allaha hamd olsun,grdm.dedi,izim pt;
O sebepten altm te girdim yere.
Azril gelip Arslan Babamn cann ald;
Hrler gelip ipek kumatan kefen biti;
Yetmi bin kadar melek toplanp geldi;
O sebepten altm te girdim yere.
Namazn klp yerden kaldrdlar;
Bir anda cennet iine ulatrdlar;
Ruhunu alp lliyyne girdirdiler;
O sebepten altm te girdim yere.
Allah Allah, yer altnda vatan kld;
Mnker,Nekr Men Rabbk? diye sual sordu;
Arslan Babam islmndan haber verdi;
O sebepten altm te girdim yere.
Akll isen,erenlere hizmet kl sen;
Emr-i mruf klanlara izzet kl sen;
Nehy-i mnker klanlara hrmet kl sen;
O sebepten altm te girdim yere.
Sekizimde sekiz yandan yol ald;
Hikmet syle! dendi, bama nur sald;
Allaha hamd olsun, pr-i mun mey iirdi;
O sebepten altm te girdim yere.
Pr-i mun hak Mustafa,phesiz bilin;
Nereye varsanz,vasfn deyip ululayn;
Selm verip Mustafaya mmet olun;
O sebepten altm te girdim yere.
Dokuzumda dolanmadm doru yola;
Tebbrk deyip alp yrd elden ele;
nanmadm bu szlere katm le;
O sebepten altm te girdim yere.
On yanda oul oldun Kul Hce Ahmet;
Hcelie bina koydun,klmadan tat;
Hceyim,deyip yolda kalsan,vay ne hasret;
O sebepten altm te girdim yere.
3.
H K M E T
Sabahlar kulama nida geldi;
Zikr et!dedi,zikrini deyip yrdm ite.
Akszlar grdm ise,yolda kald;
O sebepten ak dkknn kurdum ite.
On birimde rahmet denizi dolup tat;
Allah! dedim ,eytan benden uzaklat;
Geici heves,ben-sen fikri durmayp gt;
On ikide bu srlar grdm ite.
On mde nefs arzusuna kaplverdim;
Nefs bana yzbin bel tutup saldm;
Kibirlenmeyi yere vurup yenebildim;
On drdmde toprak gibi oldum ite.
On beimde hri ,glman kar geldi;
Ba eerek,el balayp tzim kld;
Firdevs adl cennetinden habersi geldi;
Didar iin hepsini terk ettim ite.
On altmda btn ruhlar nasip verdi;
Size mbrek olsun ! diyerek dem geldi;
Evladm! deyip,boynuma sarlp gnlm ald;
On yedimde Trkistanda bulundum ite.
On sekizde krklar ile arap itim;
Zikrini deyip,hazr durup gsm detim;
Nasip kld,cennet gezip hriler kucakladm;
Hak Mustafa cemalini grdm ite.
On dokuzda yetmi makam gsteriverdi;
Zikrini dedim,iim dm temizlendi;
Nereye varsam,Hzr Babam hazr oldu;
Gavsul-gys mey iirdi,duydum ite.
Yam yirmiye ulat,makamlar atm;
Allaha hamd olsun,pr hizmetini tamamladm;
Dnyadaki kurt ve kularla selmlatm;
O sebepten Hakka yakn oldum ite.
Mmin deil, hikmet iitip alamyor;
Erenlerin dedii sz dinlemiyor;
yet,hadis mnasn anlamyor;
Bu rivayeti Ar stnde grdm ite.
Rivayeti grp Hakla syletim ben;
Yz bin trl meleklerle yzletim ben;
O sebepten Hakk anp izletim ben;
Can ve gnlm Ona feda kldm ite.
Kul Hce Ahmed, oldu yan yirmi bir;
Ne yapacaksn,gnahlarn dadan ar;
Kyamet gn azap klsa,Rabbim kadir;
Eya dostlar,nasl cevap vereceim ite.
4.
HKMET
Ho gipten kulama ilham geldi;
O sebepten Hakka snp geldim ite.
Hep ulular ylp bana nimet verdi;
O sebepten Hakka snp geldim ite.
Ben yirmi iki yata fni oldum;
Merhem olup gerek dertliye deva oldum;
Sahte ka, gerek ka tank.
O sebepten Hakka snp geldim ite.
Ey dostlar, erdi yirmi e yam;
Dvam yalan, tamam bo tatlarm;
Kyamet gn ben plak, a ne yapaym?
O sebepten Hakka snp geldim ite.
Ben yirmi drt yaa girdim, Haktan uzak;
Ahirete varr olsam, hani hazrlk?
ldmde toplanp vurun yz bin dayak;
O sebepten Hakka snp geldim ite.
Cenazemin arkasndan talar atn;
Ayamdan sryerek mezara iletin;
Hakka kulluk klmadn. deyip dp tepin;
O sebepten Hakka snp geldim ite.
Gnah ile yam oldu yirmi be;
Sbhan Rabbim, zikr retip gsm de;
Gsmdeki dmleri sen kendin z;
O sebepten Hakka snp geldim ite.
Ben yirmi alt yata sevda kldm;
Mansur gibi didar iin kavga kldm;
Prsiz dolap dert ve hlet peyda kldm;
O sebepten Hakka snp geldim ite.
Ben yirmi yedi yata piri buldum;
Grdm her srr perde ile sarp rttm,
Eiine yaslanarak izini ptm;
O sebepten Hakka snp geldim ite.
Ben yirmi sekiz yata k oldum;
Gece yatmayp, mihnet ekip sdk oldum;
Ondan sonra dergahna lyk oldum;
O sebepten Hakka snp geldim ite.
Yirmi dokuz yaa girdim,harap halim;
Ak yolunda toprak gibi olamadm;
Halim harap, barm kebap,ya dolu gzm;
O sebepten Hakka snp geldim ite.
Otuz yata odun klp yandrdlar;
Hep ulular ylp dnya koydurdular;
Vurup,sp, yalnz Hakk sevdirdiler;
O sebepten Hakka snp geldim ite.
Kul Hce Ahmet,dnya koysan,iin biter;
Gsnden kan hn Ara yeter;
Cen verende hak Mustafa elinden tutar;
O sebepten Hakka snp geldim ite.
5.
HKMET
Birdenbire durduumda hep ulular;
Hak akn gnlm iine sald dostlar.
Hzr Babam hazr durup lutf ederek
Yardm edip, elimden tutup ald dostlar.
Otuz birde Hzr Babam mey iirdi,
Vcudumdan Azzili tamamen kard;
Tutkun oldum, gnahlarm Hak geirdi;
Ondan sonra Hak yoluna sald dostlar.
Otuz iki yata geldi Haktan ferman:
Kulluuma kabul kldm, klma arman;
Can verdiinde sana vereyim nur- iman;
Garip cann mutlu olup gld dostlar.
Hlkmdan haber eriti, kir oldum;
Her kim sse, belki tepse, sbir oldum;
Bu lemde uyumayp hazr oldum;
Geici heves, ben-sen fikri gitti dostlar.
Otuz te ski olup mey dattm;
arap kadehi ele alp doyasya itim;
Asker yp eytan ile ok vurutum;
Allaha hamd olsun, iki nefsim ld dostlar.
Otuz drtte lim olup bilen oldum;
Hikmet syle! dedi rabbim, diyen oldum;
Krklar ile arap itim,yolda oldum;
im dm Hak nuruyla doldu dostlar.
Otuz bete mecside girip gn geirdim;
Tliplere ak dkknn oka kurdum;
Eri yola kim girdiyse, sdm, vurdum;
klara Haktan mjde erdi dostlar.
Otuz alt yata oldum sahip-kemal;
Hak Mustafa gsterdiler bana cemal;
O sebepten gzm yal, boyum bir dl;
Ak haneri yrek, barm deldi dostlar.
Otuz yedi yaa girdim, uyanmadm;
nsaf klp Hakka doru ynelmedim;
Seher vakti alayarak inlemedim;
Tevbe kldm, hcem kabul kld dostlar.
Otuz sekiz yaa girdim, mrm geti;
Alamaym m, lm vaktim yaknlat;
Ecel gelip kadehini bana tuttu;
Bilmeden kaldm, mrm sona erdi dostlar.
Otuz dokuz yaa girdim, kldm hasret;
Vah ne yazk mrm geti, hani tat?
Tat klanlar Hak nnde ho saadet;
Kzl yzm tat klmadan soldu dostlar.
Sa ve sakal iyice aard, kara gnlm;
Maher gn rahm etmesem, harap halim;;
Sana mlum, amelsizim, oktur gnahm;
Hep melekler gnahm bildi dostlar.
Pr-i mun crasndan katre tattm;
Yol bulaym diye gece uykuya attm;
Allaha hamd olsun, lutf eyledi, nura battm;
Gnl kuu l-mekna ulat dostlar.
Kyametin iddetinden aklm hayran;
Gnlm korkar, canm erir, evim viran;
Srat adl kprsnden gnlm lerzan;
Aklm gidip, akn olup kaldm dostlar.
Kul Hce Ahmed, krka girdin kr nefsini;
Burada alayp hirette temizle kendini;
man postu eriattir,tarikat bil esasn;
Tarikata giren Haktan nasip ald dostlar.
6.
HKMET
Y ilhim, hamdn ile hikmet dedim;
Zt ulu hcem, snp geldim sana.
Tevbe klp gnahmdan korkup dndm;
Zt ulu hcem, snp geldim sana.
Krk birimde ihlas kldm, yol bulaym diye;
Erenlerden grdm her srr rteyim diye;
Pr-i mun izini alp peyim diye;
Zt ulu hcem, snp geldim sana.
Krk ikide tlip olup yola girdim,
hlas ile yalnz Hakka gnl verdim;
Ar, Krs, Levhten geip Kalemi gezdim;
Zt ulu hcem, snp geldim sana .
Krk nde Hakk izleyip nle kldm;
Gz yam aktarak jle kldm;
ller gezip ben kendimi vle kldm;
Zt ulu hcem, snp geldim sana.
Krk drdmde muhabbetin pazarnda,
Yakam yrtp, alayp yrdm glzarnda;
Mansur gibi bam verip ak drnda;
Zt ulu hcem, snp geldim sana.
Krk beinde senden hcet dileyip geldim;
Yaptm hatal iler iin tevbe kldm;
Y ilhm, rahmetini sonsuz bildim;
Zt ulu hcem, snp geldim sana.
Krk altmda zevkm, evkm dolup tat;
Rahmetinden katre damlad, eytan kat;
Haktan ilham refik olup, kapsn at;
Zt ulu hcem, snp geldim sana.
Krk yedimde yedi yandan haber yetti,
Ski olup arap kadehini hcem tuttu;
eytan gelip, nefs hevay kendisi yuttu;
Zt ulu hcem, snp geldim sana.
Krk sekizde aziz candan bizar oldum;
Gnah derdi uyuturdu,hastalandm;
O sebepten Haktan korkup uyank durdum;
Zt ulu hcem, snp geldim sana.
Krk dokuzda akn dt,kavrulup yandm;
Mansur gibi hsmlardan uzaklatm;
Trl trl cefa dedi,kabullendim;
Zt ulu hcem, snp geldim sana.
Elli yata Er benim dedim,filim zayf;
Gzlerimden kan dkmedim,barm ezip;
Nefsim iin yrr idim,it gibi gezip;
Zt ulu hcem, snp geldim sana.
7.
HKMET
Kul huvallh sbhnallh vird eylesem,
Bir ve Varm didarn grr mym?
Batan ayaa hasretinde dert eylesem,
Bir ve Varm, didarn grr mym?
Elli birde ller gezip otlar yedim;
Dalara kp, tat klp gzm oydum;
Didarn gremedim, candan doydum;
Bir ve Varm, didarn grr mym?
Elli iki yata getim evden barktan;
Evim barkm ne ola ki belki candan;
Batan getim, candan getim,hem imandan;
Bir ve Varm, didarn grr mym?
Elli te vahdet arab nasip kld;
Yoldan azan akn idim,yola sald;
Allah! dedim,Lebbeyk! deyip elimden tuttu;
Bir ve Varm, didarn grr mym?
Elli drtte vcudumu naln kldm;
Marifetin meydannda cevlan kldm;
smil gibi aziz canm kurban kldm;
Bir ve Varm, didarn grr mym?
Elli bete didar iin dilenci oldum;
Kavruldum,yandm,kl gibi yoklua erdim;
Allaha hamd olsun,didar izleyip tamamladm;
Bir ve Varm, didarn grr mym?
Elli alt yaa erdi dertli bam;
Tevbe kldm,akar m ki gzde yam;
Erenlerden pay almadan iim dm;
Bir ve Varm, didarn grr mym?
Elli yedi yata mrm yel gibi geti;
Eya dostlar, amelsizim, bam kart;
Allaha hamd olsun,pr-i muan elimden tuttu;
Bir ve Varm, didarn grr mym?
Elli sekiz yaa girdim,habersizim;
Nefsimi alt-st eyle, kahhar Rabbim;
Himmet versen,om nefsime teber vuraym;
Bir ve Varm, didarn grr mym?
Elli dokuz yaa yettim,dd u feryad;
Can verende cananm klmadm yd;
Ne yz ile sana diyem, kl sen zd;
Bir ve Varm, didarn grr mym?
Gz yumup t anca eriti altm;
Bel balayp klmadm ben iyi bir i;
Gece gndz gamsz gezdim, hem yaz hem k;
Bir ve Varm, didarn grr mym?
Altm birde utanmm ilhmdan;
Eya dostlar, ok korkarm gnahmdan;
Candan geip penah dileyim Allahmdan;
Bir ve Varm, didarn grr mym?
Altm iki yata Allah k sald;
Batan aya gafletlerden kurtarverdi;
Can ve gnlm, akl ve idrkim Allah! dedi;
Bir ve Varm, didarn grr mym?
Altm te nida geldi:Kul yere gir;
Hem cannm, canannm,cann ver;
H klcn ele alp nefsini kr!
Bir ve Varm, didarn grr mym?
Kul Hce Ahmed, nefsi teptim,nefsi teptim;
Ondan sonra cananm arayp buldum;
lmeden nce can vermenin derdini ektim;
Bir ve Varm, didarn grr mym?
8.
HKMET
Vah ne yazk,ne yapacam gariplikte?
Gariplikte gurbat iinde kaldm ite.
Horasan, am,Irak niyet klp
Garipliin ok kadrini bildim ite.
Neler gelse,grmek gerek o Hdadan;
Ysufunu ayrdlar o Kenndan;
Doduum yer o mbarek Trkistandan;
Barma talar vurup geldim ite.
Gurbet dedi Mustafa gibi erenlere,
Otuz bin sahabe ve yranlara,
Eb Bekir, mer, Osman, Murtazaya,
Gurbet dedi onlara hem, dedim ite.
Gurbet dese,pikin klar ok hamlar
Bilgili klar,sekin klar ok mlar,
Kee giyer,bulsa yiyer taamlar;
Onun iin Trkistana geldim ite.
Gariplkte yz yl dursa, yine mihman;
Taht, baht, bostanlar yine zindan;
Gariplikte kul oldu o Mahmut Sultan;
Ey yrenler, gurbet iinde yandm ite.
Gariplikte Arslan Babam arayp buldu;
Grd srlar perde ile sarp rtt;
Allaha hamd olsun,grdm.dedi, izimi pt;
Bu srlar grp hayran kaldm ite.
Arzuluyum akrabalk vileyete,
Byk babam ravzalar Ak Trbete,
Babamn ruhu sald beni bu gurbete;
Bilmem ki ben nasl taksir kldm ite.
Kul Hce Ahmet, syledii Hakkn yd;
itmeyen dostlarna kalsn d;
Gurbet ekipz ehrine dnp geldi;
Trkistanda mezar olup kaldm ite.
9.
HKMET
Gnl gzn parlatmadan tat klnsa,
Derghnda makbul olmaz,bildim ite.
Hakikatten bu szleri iyice renip
L-meknda Haktan dersler aldm ite.
Bir ve Varm dersler verdi perde ap;
Yer ve gkte duramad eytan kap;
ret klp,vahdet arabndan doyasya iip;
L-meknda Haktan dersler aldm ite.
Ak makam trl makam, akln yetmez;
Batan baa zorluk, cefa, mihneti gitmez;
Melmetler, ihanetler klsa,gemez;
L-meknda Haktan dersler aldm ite.
Ak bels baa dse, naln klar;
Akln alp, akn klp, hayran klar;
Gnl gz alnca giryan klar;
L-meknda Haktan dersler aldm ite.
Seher vakti alar idim, nida geldi;
Didarm gstereyim. Diye vde kld;
Aklm alp, akn klp akn sald;
L-meknda Haktan dersler aldm ite.
Burada cefa ekenlere didar taht;
Maher gn balar hem taht, hem baht;
Yarattnda ka kendisi kld ahd;
L-meknda Haktan dersler aldm ite.
ller gezip, halktan bezip ak sor sen;
Kulu olsan, Haktan korkup alayp yr sen;
Didarn ister isen, hazr ol sen;
L-meknda Haktan dersler aldm ite.
Gzlerimden kanlar dkp yd etmedim;
Yz bin trl mihnet verdi, dd etmedim;
Senden korkup hasta gnlm d etmedim;
L-meknda Haktan dersler aldm ite.
Allah derdi satlmaz ki satn alsan;
Pr-i muan hizmetinde toprak olmasan;
Hak yoluna giremezsin, pk olmasan;
L-meknda Haktan dersler aldm ite.
Ey yranlar, ak derdine re olmaz;
Diri olduka ak defteri tamamlanmaz;
Dar lahidde kemikleri ayrlmaz;
L-meknda Haktan dersler aldm ite.
Ak padiah,k fakir,nefes alamaz;
Haktan izin olmaynca konuamaz;
Hak dn alan dnya peinde komaz;
L-meknda Haktan dersler aldm ite.
Kul Hce Ahmed,yedi yata dersler aldm;
Sekizimde dnyay da,ahireti de terk eyledim;
Dokuzumda ben Hdam hazr bildim;
L-meknda Haktan dersler aldm ite.
10.
HKMET
Kadir rabbim kudret ile nazar kld;
Mutlu olup yer altna girdim ite.
Garip kulun bu dnyadan gp gitti;
Mahrem olup yer altna girdim ite.
Zkir olup,kir olup Hakk buldum;
Dnya,ahret haram klp ezip teptim;
Divane olup,rsva olup candan getim;
Gamsz olup yer altna girdim ite.
omluumdan dalar,talar sd beni;
Ak dille sp dedi:Filin hani?
k olsan, nce varp Hakk tan!
Merhem olup yer altna girdim ite.
Sizi, bizi Hak yaratt tat iin;
Ey acayip, imek, yemek, rahat iin;
Kal bel dedi ruhum mihnet iin;
Ethem olup yer altna girdim ite.
Nefsim beni ok koturdu, Hakka bakmadan;
Gece gndz gamsz yrdm, yam akmadan;
Hevesleri, benlik dvasn atee yakmadan;
Gamla dolup yer altna girdim ite.
Bir kul grsem, hizmet klp kulu oldum;
Toprak gibi yol stnde yolu oldum;
klarn yanp snen kl oldum;
Hemdem olup yer altna girdim ite.
Candan geip mihnet ektim, kulum dedi;
Kanlar yutup Allah! dedim, rahm eyledi;
Cehennemde olmasn diyip tasaland;
Mutlu olup yer altna girdim ite.
Bir gn deil, yirmi e erdi yam;
Yazk Hakk bulmamaktan krk gnlm;
Yer stnde sultanm diyip kibirlendim;
kir olup yer altna girdim ite.
eyhim diye dva klp yolda kaldm;
Fes, sar deersiz bir pula satp geldim;
Bo istekler coup tat, yorulup kaldm;
Huzursuz olup yer altna girdim ite.
Bam toprak, kendim toprak, cismim toprak;
Hakka kavuur muyum? diye, ruhum mtak;
Kavrulup yandm, olamadm asl ap-ak;
ebnem olup yer altna girdim ite.
Pr-i muan nazar kld, arap itim;
ibl gibi sem lp candan getim;
Sermest olup insanlardan uzaklatm;
Zemzem olup yer altna girdim ite.
Kul Hce Ahmed, nsih olsan, kendine ol;
k olsan, candan geip bir defa l;
Cahillere desen, szn klmaz kabul;
Muhkem olup yer altna girdim ite.